Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE."

Transkrypt

1 Skrzynia biegów BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych obowiązujących w dniu redagowania tekstu. Mogą one ulec zmianom w przypadku wprowadzania przez producenta modyfikacji procesu produkcji różnych podzespołów i akcesoriów pojazdów tej marki". Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone dla Renault. Przedruk lub tłumaczenie, nawet częściowe, niniejszego dokumentu, jak również używanie systemu numerów katalogowych części zamiennych są zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody Renault. Renault 2000

2 SIEMENS DIAGNOSTYKA SPIS TREŚCI Strona Informacje wstępne Interpretacja usterek kontrola zgodności Interpretacja stanów Interpretacja parametrów Pomoc Uwagi klienta Drzewko lokalizacji usterek

3 Diagnostyka - Informacje wstępne W celu wykonania diagnostyki tego systemu, konieczne jest dysponowanie następującymi elementami: Schematem elektrycznym funkcji, dotyczącym danego pojazdu, Narzędziami wymienionymi w rubryce "Niezbędne narzędzia". OGÓLNE POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE: Użycie jednego z przyrządów diagnostycznych w celu identyfikacji systemu, w jaki jest wyposażony pojazd (odczyt rodziny modułu elektronicznego "SIEMMENS TA2000"). Odszukanie dokumentów "Diagnostyka" odpowiednich dla danego systemu. Uwzględnienie informacji zawartych w rozdziałach wstępnych. Odczyt usterek zapisanych w pamięci modułu elektronicznego i wykorzystanie części "interpretacja usterek" w dokumentach. Przypomnienie: Każda usterka jest interpretowana dla szczególnego typu zapisu (usterka obecna, usterka zapisana w pamięci, usterka obecna lub zapisana w pamięci). Kontrole opisane przy każdej usterce można zatem zastosować tylko wtedy, gdy usterka stwierdzona przyrządem diagnostycznym jest interpretowana dla swojego typu zapisu. Typ zapisu należy stwierdzić poprzez użycie przyrządu diagnostycznego po wyłączeniu i włączeniu zapłonu. Jeżeli dana usterka jest interpretowana gdy jest "zapisana w pamięci", warunki przeprowadzania kontroli diagnostycznej znajdują się w ramce "Zalecenia". Jeżeli warunki nie są spełnione, wykonać diagnostykę w celu kontroli obwodu wadliwej części, gdyż usterka już nie jest obecna w pojeździe. Tę samą procedurę wykonać gdy usterka jest stwierdzona jako zapisana w pamięci przez przyrząd diagnostyczny a w dokumentacji figuruje tylko jako usterka obecna. Wykonać kontrolę zgodności parametrów (wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, nie zauważonych przez system auto-diagnostyki pojazdu) i diagnostykę odpowiednią do otrzymanych wyników. Potwierdzenie naprawy (brak uwagi klienta). Wykonanie diagnostyki w trybie "uwagi klienta" jeżeli problem nadal występuje. Niezbędne narzędzia specjalistycznie do wykonywania napraw systemu "SIEMMENS TA2000": Przyrządy diagnostyczne (z wyjątkiem XR 25). Multimetr. Końcówka kontrolna: Elé

4 Diagnostyka - Informacje wstępne 23 UWAGA: Zapłon powinien zostać wyłączony przed użyciem przyrządu diagnostycznego. Dźwignia zmiany biegów musi się znajdować w położeniu P lub N. WAŻNE: Moduł elektroniczny automatycznej skrzyni biegów DP0 wykorzystuje parametry samodostosowujące się przy sterowaniu zmianami przełożeń oraz funkcję "blokowanie przekładni" (Lock-up). Te parametry samodostosowujące pozawalają na zoptymalizowanie ciśnienia oraz czasów napełniania hamulców i sprzęgła w zależności od danych technicznych podzespołów mechanicznych / hydraulicznych specyficznych dla danej automatycznej skrzyni biegów. W związku z tym wymiana każdej części mającej wpływ na te parametry wymaga ponownej aktualizacji zapamiętanych wartości. Zerowanie parametrów samodostowujących wykonuje się za pomocą komendy RZ005 (parametry samodostosowujące). Po zastosowaniu komendy RZ005, ważne jest wykonanie jazdy pozwalającej na wielokrotną zmianę wszystkich biegów rosnąco i malejąco w celu zapamiętania nowych wartości. Części, których wymiana wymaga wyzerowania parametrów samodostosowujących: Rozdzielacz hydrauliczny. Przekładnia hydrokinetyczna. Elektrozawór zmiany ciśnienia. Automatyczna skrzynia biegów kompletna. 23-2

5 Diagnostyka - Informacje wstępne 23 W przypadku gdy informacje uzyskane przez przyrząd diagnostyczny wymagają sprawdzenia przewodzenia elektrycznego, należy podłączyć końcówkę Elé Końcówka Elé składa się z podstawy 56 ścieżkowej połączonej z obwodem drukowanym, na którym ułożonych jest 56 płytek miedzianych ponumerowanych od 1 do 56. Za pomocą schematów elektrycznych, z łatwością będzie można przeprowadzić identyfikację, łącząc ze sobą elementy, które mają być sprawdzone. WAŻNE: * Wszystkie kontrole przeprowadzane za pomocą końcówki Elé. 1588, mogą być wykonywane tylko jeśli akumulator jest odłączony. * Końcówka jest tak skonstruowana, by mogła być używana wyłącznie z omomierzem. W żadnym wypadku nie należy podłączać 12 V do punktów kontrolnych. 23-3

6 Diagnostyka - Informacje wstępne 23 Zalecenia wstępne Żadna usterka nie może być obecna w trybie "wtrysk" przed przystąpieniem do wykonywania diagnostyki automatyczna skrzynia biegów. Wykonać diagnostykę układu wtrysku. Opracować ewentualne usterki. Wyzerować pamięci modułu elektronicznego wtrysku. Wykonać jazdę próbną. Wykonać test za pomocą przyrządu diagnostycznego Jeśli żadna usterka nie pojawia się w układzie wtrysku, należy przejść do diagnostyki "automatycznej skrzyni biegów". 23-4

7 23 Diagnostyka - Interpretacja usterek DF002 LUB modul elektroniczny Brak. Sprawdzić bezpiecznik zasilania modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów. Wymienić w razie potrzeby. Sprawdzić bezpiecznik + po włączeniu zapłonu modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów. Wymienić w razie potrzeby. Sprawdzić napięcie akumulatora 11,8 V < V akum < 13,2 V. Naładować lub wymienić w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 56 Skrzynka bezpieczników, silnika i przekaźników Moduł elektroniczny ścieżka 27 Skrzynka bezpieczników, silnika i przekaźników Moduł elektroniczny ścieżka 28 Masa pojazdu Naprawić w razie potrzeby. Jeśli usterka jest zapisana w pamięci, wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego oraz parametry samodostosowujące. Wyłączyć i włączyć zapłon w celu ustawienia parametrów początkowych modułu zespolonego. Wymienić blok, jeśli usterka znowu się pojawi. Jeśli usterka jest obecna, wymienić moduł elektroniczny (patrz rozdział "pomoc"). Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę, wykonując kontrolę przyrządem diagnostycznym. 23-5

8 ZASILANIE CZUJNIKÓW ANALOGOWYCH DF003 Brak. Ta usterka jest uwzględniana kiedy napięcie 5 V zasilania czujnika ciśnienia i czujnik temperatury oleju spada poniżej 4,5 V (zwarcie czujnika lub zwarcie do masy zasilania 5 V) lub kiedy na sygnale czujnika ciśnienia jest zwarcie do 12 V. Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza czujnika ciśnienia oleju. Wymienićczujnik w razie potrzeby. Sprawdzić czy oporność czujnika ciśnienia oleju nie jest zerowa lub równa nieskończoność (Usterka własna czujnika). Wymienić czujnik temperatury oleju w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 24 Czujnik ciśnienia oleju ścieżka C1 Moduł elektroniczny ścieżka 25 Czujnik ciśnienia oleju ścieżka C3 Naprawić w razie potrzeby. Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza czujnika temperatury oleju. Wymienić złącze w razie potrzeby. Sprawdzić czy oporność czujnika temperatury oleju nie jest zerowa lub równa nieskończoność (Usterka własna czujnika). Wymienić czujnik ciśnienia oleju w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 53 Czujnik temperatura oleju ścieżka B4 Moduł elektroniczny ścieżka 54 Czujnik temperatura oleju ścieżka B1 Naprawić w razie potrzeby. Jeśli problem nie jest rozwiązany, wymienić moduł elektroniczny. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym. 23-6

9 DF005 LUB OBWÓD CZUJNIKA CIŚNIENIA OLEJU Brak. Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza czujnika ciśnienia oleju. Wymienić złącze w razie potrzeby. Sprawdzić czy oporność czujnika ciśnienia oleju nie jest zerowa lub równa nieskończoności (Usterka własna czujnika). Wymienić czujnik temperatury oleju w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 24 Czujnik ciśnienia oleju ścieżka C1 Moduł elektroniczny ścieżka 55 Czujnik ciśnienia oleju ścieżka C2 Moduł elektroniczny ścieżka 25 Czujnik ciśnienia oleju ścieżka C3 Naprawić w razie potrzeby. Jeśli problem nadal występuje, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym. 23-7

10 DF008 LUB PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY W POŁOŻENIU POŚREDNIM Warunki przeprowadzania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka zostaje zasygnalizowana jako obecna przy przestawianiu dźwigni wybierania biegów z położenia P do położenia D (Z zatrzymaniem dźwigni we wszystkich położeniach). Sprawdzić sposób montażu przełącznika wielofunkcyjnego na automatycznej skrzyni biegów. Sprawdzić regulacja dźwigni (Patrz metoda kontroli). Sprawdzić sposób połączenia i stan połączeń na poziomie modułu elektronicznego i przełącznika wielofunkcyjnego. Wymienić połączenia w razie potrzeby. Wykonać następujące kontrole przełącznika wielofunkcyjnego. Przewodzenie Dźwignia w położeniu "P", ścieżka A10 Dźwignia w położeniu "R", ścieżka A10, A11, A12 Dźwignia w położeniu "N", ścieżka A11 Dźwignia w położeniu "D", ścieżka A12 Izolowanie Dźwignia w położeniu "P", ścieżka A9, A11, A12 Dźwignia w położeniu "R", ścieżka A9 Dźwignia w położeniu "N", ścieżka A9, A10, A12 Dźwignia w położeniu "D", ścieżka A9, A10, A11 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Odłączyć przełącznik wielofunkcyjny. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 31 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A10 Moduł elektroniczny ścieżka 32 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A11 Moduł elektroniczny ścieżka 33 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A12 Moduł elektroniczny ścieżka 42 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A7 Naprawić w razie potrzeby. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym. 23-8

11 DF009 LUB PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY W POŁOŻENIU ZAKAZU warunki przeprowadzania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka zostaje zasygnalizowana jako obecna przy przestawianiu dźwigni wybierania biegów z położenia P do położenia D (Z zatrzymaniem dźwigni we wszystkich położeniach). Sprawdzić sposób montażu przełącznika wielofunkcyjnego na automatycznej skrzyni biegów. Sprawdzić regulacja dźwigni (Patrz metoda kontroli). Sprawdzić sposób podłączenia i stan połączeń na poziomie modułu elektronicznego i przełącznika wielofunkcyjnego. Wymienić połączenia w razie potrzeby. Wykonać następujące kontrole przełącznika wielofunkcyjnego. Przewodzenie Dźwignia w położeniu "P", ścieżka A10 Dźwignia w położeniu "R", ścieżka A10, A11, A12 Dźwignia w położeniu "N", ścieżka A11 Dźwignia w położeniu "D", ścieżka A12 Izolowanie Dźwignia w położeniu "P", ścieżka A9, A11, A12 Dźwignia w położeniu "R", ścieżka A9 Dźwignia w położeniu "N", ścieżka A9, A10, A12 Dźwignia w położeniu "D", ścieżka A9, A10, A11 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Ścieżka A7 Odłączyć przełącznik wielofunkcyjny. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 31 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A10 Moduł elektroniczny ścieżka 32 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A11 Moduł elektroniczny ścieżka 33 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A12 Moduł elektroniczny ścieżka 42 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A7 Naprawić w razie potrzeby. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym. 23-9

12 DF010 LUB POŁĄCZENIE TABLICY WSKAŻNIKÓW Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

13 DF011 LUB OBWÓD ELEKTROMAGNESU BLOKOWANIA DŻWIGNI CO.0 = obwód otwarty LUB zwarcie do masy CC.1 = zwarcie do + 12 V Warunki przeprowadzania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenia sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza elektrozaworu. Wymienić złącze w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 11 Elektrozawór blokowania dźwigni ścieżka B2 + Po włączeniu zapłonu Elektrozawór blokowania dźwigni ścieżka B1 Naprawić w razie potrzeby. Odłączyć złącze 6 ścieżkowe w środkowej konsoli i zmierzyć oporność uzwojenie elektromagnesu blokowania dźwigni między ścieżkami B1 i B2. Jeżeli zmierzona oporność nie jest rzędu 40 ± 4 omy, wymienić elektrozawór. Zapewnić obecność +po włączeniu zapłonu na ścieżce B1 złącza elektromagnezu. Sprawdzić połączenia na poziomie modułu elektronicznego automatycznej skrzyni biegów i złącza 6 ścieżkowego. Wykonać konieczne naprawy. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

14 DF012 LUB ZASILANIE ELEKTROZAWORÓW CO = Obwód otwarty CC.1 = zwarcie do + 12 V Warunki przeprowadzania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenie sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złączy elektrozaworów Wymienić w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 1 Interfejs elektryczny/hydrauliczny ścieżka B3 Naprawić w razie potrzeby. Jeśli usterka jest nadal obecna, opracować usterkę DF017 "Obwód elektrozaworu wydatku wymiennika" następnie powrócić do opracowywania usterki DF012. Jeśli wszystkie kontrole wypadną pozytywnie, ponownie włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeśli usterka pojawia się ponownie przy włączeniu zapłonu, wymienić przewody wewnętrzne automatycznej skrzyni biegów. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

15 DF016 LUB OBWÓD ELEKTROZAWORU BLOKOWANIA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie au + 12 V Warunki przeprowadzania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenie sekwencyjne sterowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza elektrozaworu. Wymienić złącze w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 19 Elektrozawór blokowania ścieżka B6 Moduł elektroniczny ścieżka 26 Elektrozawór blokowania ścieżka B12 Naprawić w razie potrzeby. Sprawdzić oporność uzwojenia elektrozawór blokowania między ścieżkami 19 i 26 modułu elektronicznego. Jeżeli zmierzona oporność nie jest rzędu 1 oma +/- 0,12 oma przy 20 C, wykonać taki sam pomiar bezpośrednio na elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić odpowiedni przewód. Jeśli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć złącze modułu elektronicznego i złącze elektrozaworu, włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeżeli usterka pojawia się ponownie w warunkach określonych w "zaleceniach", wymienić Elektrozawór blokowania. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

16 DF017 LUB OBWÓD ELEKTROZAWORU WYDATKU WYMIENNIKA CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V Warunki przeprowadzania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenia sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza elektrozaworu. Wymienić złącze w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 2 Elektrozawór wydatku wymiennika ścieżka E1 Moduł elektroniczny ścieżka 12 Elektrozawór wydatku wymiennika ścieżka E2 Naprawić w razie potrzeby. Sprawdzić oporność uzwojenia elektrozaworu wydatku wymiennika między ścieżkami 2 i 12 modułu elektronicznego. Jeżeli zmierzona oporność nie jest rzędu 40 omów +/- 4 omy przy 20 C, wykonać taki sam pomiar bezpośrednio na elektrozaworze. Jeżeli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić uszkodzone przewody. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć złącze modułu elektronicznego oraz złącze automatycznej skrzyni biegów, włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeżeli usterka pojawia się ponownie w warunkach opisanych w "zaleceniach", wymienić elektrozawór wydatku wymiennika. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

17 DF018 POŚLIZG BLOKADY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ Jeśli usterki DF018 i DF005 są wyświetlane jednocześnie, wymienić elektrozawór zmiany ciśnienia, elektrozawór blokowania przekładni hydrokinetycznej oraz olej. Wyzerować pamięć modułu elektronicznego, a następnie wykonać jazdę próbną. Ta jazda próbna powinna być przeprowadzana tak, aby spowodować wystąpienie blokowania przekładni hydrokinetycznej (jazda na 3 jce wymuszonej z ustabilizowaniem prędkości przez ponad 3 kolejne minuty). Jeżeli usterka pojawia się ponownie podczas jazdy próbnej, wykonać następujące kontrole: Zapoznać się z procedurą oraz z przepisami bezpieczeństwa w celu skontrolowania punktu do regulacji przekładni hydrokinetycznej. Jeżeli wartość punktu do regulacji jest różna od 2300 ± 150 tr/min lub stwierdzona została hałaśliwa praca przekładni hydrokinetycznej, należy wymienić przekładnię hydrokinetyczną, elektrozawór blokowania EVLU i olej. Jeżeli olej jest spalony, wymienić również rozdzielacz hydrauliczny i wszystkie elektrozawory oraz wymiennik. W przypadku wymiany przekładni hydrokinetycznej, upewnić się czy wałek napędowy jest prawidłowo połączony z pompą oleju (wałek zaciśnięty). UWAGA: Zbyt niski punkt włączania może być związany z brakiem mocy silnika. Jeżeli punkt włączania jest prawidłowy, wymienić elektrozawór blokowania EVLU oraz olej. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Zapozna ć się z treścią rozdziału "Pomoc" w celu uzyskania informacji na temat zerowania licznika zużycia oleju (Wprowadzenie daty wymiany oleju). Wyłączyć zapłon, włączyć zapłon i wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

18 DF020 OLEJ ZUŻYTY Brak. Moduł elektroniczny automatycznej skrzyni biegów, oblicza zużycie oleju wykorzystując parametry działania automatycznej skrzyni biegów (temperatura oleju, prędkość pojazdu...). Kiedy usterka DF020 jest sygnalizowana, olej automatycznej skrzyni biegów należy wymienić. Po wykonaniu wymiany oleju konieczne jest wyzerowanie pamięci licznika zużycia oleju oraz wprowadzenie daty wymiany oleju. Te dwie czynności wykonuje się za pomocą polecenia CF074 (Wpisanie daty wymiany oleju w skrzyni). Następnie wyzerować parametry samodostosowujące poprzez tryb sterowania RZ005 (Parametry samodostosowujące). Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

19 DF022 PRZYSTOSOWANIE PEDAŁ WCIŚNIĘTY/PEDAŁ ZWOLNIONY NIE WYKONANE Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

20 OBWÓD CZUJNIKA TEMPERATURY OLEJU W SKRZYNI DF023 Brak. Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza elektrozaworu. Wymienić złącze w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 53 Czujnik temperatury oleju ścieżka B4 Moduł elektroniczny ścieżka 54 Czujnik temperatury oleju ścieżka B1 Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność czujnika temperatury oleju między ścieżkami 53 i 54 modułu elektronicznego. Oporność czujnika powinna się zawierać w przedziale między: 2360 i 2660 omów przy i 327 omów przy 80 Wymienić czujnik w razie potrzeby. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć złącze modułu elektronicznego, złącze automatycznej skrzyni biegów, włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeśli usterka pojawia się ponownie po włączeniu zapłonu, wymienić czujnik temperatury oleju. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

21 OBWÓD CZUJNIK TEMPERATURY WODY DF024 Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

22 DF029 PRZEŁĄCZNIK WIELOFUNKCYJNY W POŁOŻENIU NIESTABILNYM Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna przy przestawianiu dźwigni wybierania z położenia P do położenia D (Z zatrzymaniem dźwigni we wszystkich położeniach). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza przełącznika wielofunkcyjny. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 31 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A10 Moduł elektroniczny ścieżka 32 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A11 Moduł elektroniczny ścieżka 33 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A12 Moduł elektroniczny ścieżka 42 Przełącznik wielofunkcyjny ścieżka A7 Naprawić w razie potrzeby. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć złącze modułu elektronicznego, złącze automatycznej skrzyni biegów, włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną używając wszystkich położeń dźwigni wybierania. Jeżeli usterka pojawia się ponownie, wymienić przełącznik wielofunkcyjny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

23 DF030 LUB WYŁĄCZENIE KLIMATYZACJI CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

24 DF036 LUB OBWÓD ELEKTROZAWORU ZMIANY CIŚNIENIA CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenie sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 26 Elektrozawór zmiany ciśnienia ścieżka B12 Moduł elektroniczny ścieżka 20 Elektrozawór zmiany ciśnienia ścieżka B9 Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu zmiany ciśnienia między ścieżkami 26 i 20 modułu elektronicznego. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 1 om +/- 0,12 oma przy 23 C, odłączyć złącze i wykonać taki sam pomiar bezpośrednio na elektrozaworze. Jeśli oporność jest nieprawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeśli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić uszkodzone przewody. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć złącza, włączyć zapłon i usunąć usterki zapisane w pamięci. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeżeli usterka pojawia się ponownie w warunkach określonych w "zaleceniach", wymienić elektrozawór zmiany ciśnienia. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wymiana elektrozaworu zmiany ciśnienia wymaga wyzerowania parametrów samodostosowujących (Polecenie RZ005). Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

25 DF037 LUB OBWÓD WŁĄCZNIKA BIEGU WSTECZNEGO DEF = Niezidentyfikowana usterka elektryczna Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

26 DF038 LUB OBWÓD CZUJNIKA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ TURBINY 1DEF = Brak sygnału 2DEF = Sygnał zakłócony Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna, przy pracującym silniku i dźwignia biegów ustawionej w położeniu P. Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza czujnika prędkości obrotowej turbiny. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 45 Czujnik prędkości obrotowej turbiny ścieżka D1 Moduł elektroniczny ścieżka 46 Czujnik prędkości obrotowej turbiny ścieżka D2 Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność czujnika prędkości obrotowej turbiny między ścieżkami 45 i 46 modułu elektronicznego. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 300 ± 40 omów przy 20 C, wymienić czujnik. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć złącza, włączyć zapłon i usunąć usterki zapisane w pamięci. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeżeli usterka pojawia się ponownie w warunkach określonych w "zaleceniach", sprawdzić sposób montażu czujnika prędkości obrotowej turbiny (położenie i dokręcenie). Sprawdzić stan przewodów oraz sposób ich ułożenia (Ryzyko zakłócenia sygnału). Sprawdzić również zgodność i stan obwodów wysokiego napięcia. Jeśli usterka nadal występuje, wymienić czujnik prędkości obrotowej turbiny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

27 DF048 LUB INFORMACJA O PRĘDKOŚCI POJAZDU 1DEF = Niezidentyfikowana usterka elektryczna 2DEF = Niezidentyfikowana usterka elektryczna 3DEF = Połączenie multipleksowe 4DEF = Połączenie multipleksowe 1DEF 2DEF Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna w następstwie jazdy próbnej. Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza czujnika prędkości pojazdu. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 47 Czujnik prędkości pojazdu ścieżka B Moduł elektroniczny ścieżka 48 Czujnik prędkości pojazdu ścieżka A Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność czujnika prędkości obrotowej na wyjściu ze skrzyni między ścieżkami 47 i 48. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 1200 omów + 200, wymienić czujnik. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć ponownie złącze modułu elektronicznego i czujnik, włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeśli usterka pojawia się ponownie w warunkach określonych w "zaleceniach", sprawdzić sposób montażu czujnika prędkości pojazdu (położenie i dokręcanie). Sprawdzić stan przewodów i sposób ich ułożenia (ryzyko zakłócenia sygnału). Sprawdzić również zgodność i stan układów wysokiego napięcia. Jeśli usterka nadal występuje, wymienić czujnik prędkości pojazdu. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

28 DF048 (CIĄG DALSZY) 3DEF 4DEF Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

29 DF049 REGULACJA CIŚNIENIA OLEJU W SKRZYNI 1DEF = 2DEF = Jeżeli usterka DF005 jest wyświetlona, należy ją opracować w pierwszej kolejności. Jeżeli usterki DF049 i DF018 są wyświetlone, wymienić elektrozawór zmiany ciśnienia EVM, elektrozawór blokowanie przekładni hydrokinetycznej EVLU oraz olej. Ustawić dźwignię wybierania biegów w położeniu P/N, przy wyłączonym silniku, aby stwierdzić ewentualną usterkę EVM. Przy wyłączonym silniku, sprawdzić informację o ciśnieniu linii dostarczoną przez czujnik ciśnienia (patrz parametry). Wymienić czujnik ciśnienia jeżeli wartość jest wyższa od 0,2 bara. Wykonać pomiar poziomu oleju. Podłączyć manometr do gniazda znajdującego się na obudowie automatycznej skrzyni biegów (jeżeli pomiar poziomu został już wykonany, upewnić się poprzez funkcję parametru, że temperatura oleju jest wyższa od 20 C przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności). Odnotować wartość ciśnienia linii wskazywanego przez manometr i przez przyrząd diagnostyczny w następujących warunkach: Hamulce zaciśnięte, dźwignia w położeniu D, a prędkość obrotowa silnika = 1200 tr/min. Wymienić czujnik ciśnienia jeżeli wartości manometru i parametry przyrządu diagnostycznego różnią się o ponad 0,5 bara. Ponownie wykonać kontrolę po przeprowadzeniu wymiany. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

30 DF049 (CIĄG DALSZY) Temperatura oleju w skrzyni mieści się w przedziale między 60 i 90, pedał hamulca wciśnięty i dźwignia wybierania biegów w położeniu D, umieścić przycisk na pedale lub nakładkę dociskającą na pedale przyspieszenia w celu uzyskania stałego nacisku równego około 8 barów (patrz parametry) przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej około 1300 tr/min. Zanotować wartości uzyskane w takich warunkach, upewniając się, że prędkość obrotowa silnika utrzymuje się na ustabilizowanym poziomie między dwoma odczytami. Pomiary te powinny być wykonane jak najszybciej, aby nie przedłużać utrzymywania takich warunków. Wymienić elektrozawór zmiany ciśnienia (EVM) i olej jeżeli różnica między dwoma wartościami jest wyższa od 0,2 bar. Ponownie wykonać kontrolę po przeprowadzeniu wymiany. Wymienić rozdzielacz hydrauliczny oraz wszystkie elektrozawory jeśli problem nadal występuje. Pod koniec naprawy wyzerować pamięć usterek modułu elektronicznego i parametrów samodostosowujących za pomocą polecenia. Zapoznać się z treścią rozdziału "pomoc" w celu uzyskania informacji na temat zerowania licznika zużycia oleju). Wyłączyć zapłon, włączyć, a następnie wykonać jazdę próbną. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

31 DF054 LUB INFO CZUJNIKA P/N PRZEŁĄCZNIKA WIELOFUNKCYJNEGO Brak. Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza wielofunkcyjnego. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 28 Przełącznik wielofunkcyjny Moduł elektroniczny ścieżka 28 Masa pojazdu (patrz schemat elektryczny) Naprawić w razie potrzeby. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Włączyć zapłon przy dźwigni ustawionej w położeniu P lub N. Jeżeli usterka pojawia się ponownie, wymienić przełącznik wielofunkcyjny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

32 DF055 LUB POŁĄCZENIE WTRYSK / 1DEF = Brak sygnału 2DEF = Sygnał zakłócony Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

33 DF064 LUB OBWÓD WYŚWIETLACZA CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

34 DF084 LUB SIEĆ MULTIPLEKSOWA Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

35 DF085 LUB OBWODY ELEKTROZAWORÓW SEKWENCYJNYCH "EVS1" CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V CC = Zwarcie Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenie sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 10 Interfejs elektryczny/hydrauliczny ścieżka B11 Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego Nr 1 między ścieżkami 1 i 10 modułu elektronicznego. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 40 ±2 omy przy 23 C, zdjąć osłonę i wykonać ten sam pomiar bezpośrednio na elektrozaworze. Jeżeli oporność nie jest prawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeżeli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić uszkodzone przewody. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, ponownie podłączyć złącze modułu elektronicznego oraz złącze interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego, wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeśli usterka pojawia się ponownie po włączeniu zapłonu, wymienić moduł elektroniczny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

36 DF086 LUB OBWODY ELEKTROZAWORÓW SEKWENCYJNYCH "EVS2" CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V CC = Zwarcie Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenie sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 9 Interfejs elektryczny/hydrauliczny ścieżka B8 Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego Nr 1 między ścieżkami 1 i 8 modułu elektronicznego. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 40 ± 2 omy przy 20 C, zdjąć osłonę i wykonać taki sam pomiar bezpośrednio na elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeśli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić uszkodzone przewody. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć ponownie złącze modułu elektronicznego oraz złącze interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego, wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeśli usterka pojawia się ponownie po włączeniu zapłonu, wymienić moduł elektroniczny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

37 DF087 LUB OBWODY ELEKTROZAWORÓW SEKWENCYJNYCH "EVS3" CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V CC = Zwarcie Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenie sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 7 Interfejs elektryczny/hydrauliczny ścieżka B10 Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność uzwojenia elektrozawór sekwencyjny Nr 1 między ścieżkami 1 i 7 modułu elektronicznego. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 40 ± 2 omy przy 20 C, zdjąć osłonę i wykonać taki sam pomiar bezpośrednio na elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeśli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić uszkodzone przewody. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć ponownie złącze modułu elektronicznego oraz złącze interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego, wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeśli usterka pojawia się ponownie po włączeniu zapłonu, wymienić moduł elektroniczny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

38 DF088 LUB OBWODY ELEKTROZAWORÓW SEKWENCYJNYCH "EVS5" CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V CC = Zwarcie Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenie sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 13 Interfejs elektryczny/hydrauliczny ścieżka B5 Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność uzwojenia elektrozawór sekwencyjny Nr 1 między ścieżka 1 i 13 modułu elektronicznego. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 40 ± 2 omy przy 20 C, zdjąć osłonę i wykonać taki sam pomiar bezpośrednio na elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeśli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić uszkodzone przewody. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć ponownie złącze modułu elektronicznego oraz złącze interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego, wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeśli usterka pojawia się ponownie po włączeniu zapłonu, wymienić moduł elektroniczny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

39 DF089 LUB OBWODY ELEKTROZAWORÓW SEKWENCYJNYCH "EVS4" CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V CC = Zwarcie Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenie AC024 (Polecenie sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 8 Interfejs elektryczny/hydrauliczny ścieżka B7 Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego Nr 1 między ścieżkami 1 i 8 modułu elektronicznego. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 40 ± 2 omów przy 20 C, zdjąć osłonę i wykonać taki sam pomiar bezpośrednio na elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeśli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić uszkodzone przewody. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć ponownie złącze modułu elektronicznego oraz złącze interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego, wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeśli usterka pojawia się ponownie po włączeniu zapłonu, wymienić moduł elektroniczny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

40 DF093 LUB OBWODY ELEMENTÓW RĘCZNEGO STEROWANIA IMPULSOWEGO Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka zostaje zasygnalizowana jako obecna w trakcie jazdy próbnej w następstwie ustawienia dźwigni sterowania w położeniu "M" (sterowanie impulsowe), przy włączaniu biegów rosnących i malejących. Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza sterowania trybem zmiany biegów. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 36 Włącznik trybu sekwencyjnego ścieżka B6 Moduł elektroniczny ścieżka 37 Włącznik trybu sekwencyjnego ścieżka B5 Naprawić w razie potrzeby. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

41 DF109 LUB INFORMACJA Z SIECI MULTIPLEKSOWEJ NA TEMAT MOMENTU OBROTOWEGO SILNIKA 1DEF = Zgodność 2DEF = Moment rzeczywisty 3DEF = Moment przewidywany 4DEF = Moment poza redukcją Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

42 DF112 LUB OBWODY ELEKTROZAWORÓW SEKWENCYJNYCH "EVS6" CO.0 = Obwód otwarty lub zwarcie do masy CC.1 = Zwarcie do + 12 V CC = Zwarcie Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna po wprowadzeniu polecenia AC024 (Polecenie sekwencyjne siłowników). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 14 Interfejs elektryczny/hydrauliczny ścieżka B2 Naprawić w razie potrzeby. Zmierzyć oporność uzwojenia elektrozaworu sekwencyjnego Nr 1 między ścieżkami 1 i 14 modułu elektronicznego. Jeśli zmierzona oporność nie jest rzędu 40 ± 2 omy przy 20 C, zdjąć osłonę i wykonać taki sam pomiar bezpośrednio na elektrozaworze. Jeśli oporność nie jest prawidłowa, wymienić elektrozawór. Jeśli oporność jest prawidłowa, naprawić lub wymienić uszkodzone przewody. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, podłączyć ponownie złącze modułu elektronicznego oraz złącze interfejsu elektrycznego/hydraulicznego. Włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego, wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Jeśli usterka pojawia się ponownie po włączeniu zapłonu, wymienić moduł elektroniczny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

43 DF114 LUB POŁOŻENIE PEDAŁU PRZEZ SIEĆ MULTIPLEKSOWĄ Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

44 DF116 LUB INFORMACJA Z SIECI MULTIPLEKSOWEJ NA TEMAT PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

45 DF117 LUB INFORMACJA Z KOŁA TYL. LEWEGO Z SIECI MULTIPLEKSOWEJ Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

46 DF118 LUB INFORMACJA Z KOŁA TYL. PRAWEGO Z SIECI MULTIPLEKSOWEJ Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

47 DF119 LUB POŁOŻENIE PEDAŁU HAMULCA Z SIECI MULTIPLEKSOWEJ Włączyć zapłon. Wykonać test sieci multipleksowej. Brak

48 DF121 LUB INFORMACJA "PARC" Z PRZEŁĄCZNIKA WIELOFUNKCYJNEGO Warunki wykonywania diagnostyki usterki zapisanej w pamięci: Usterka jest sygnalizowana jako obecna przy przestawianiu dźwigni wybierania z położenia D do położenia P (Z zatrzymaniem dźwigni we wszystkich położeniach). Sprawdzić sposób podłączenia i stan złącza wielofunkcyjnego. Wymienić bezpiecznik w razie potrzeby. Podłączyć końcówkę zamiast modułu elektronicznego i sprawdzić izolowanie, przewodzenie i brak oporności zakłóceniowej połączeń między: Moduł elektroniczny ścieżka 15 Przełącznik wielofunkcyjny Moduł elektroniczny ścieżka 28 Przełącznik wielofunkcyjny Moduł elektroniczny ścieżka 28 Masa pojazdu (patrz schemat elektryczny) Naprawić w razie potrzeby. Jeżeli wyniki wszystkich kontroli są prawidłowe, włączyć zapłon, a następnie wyzerować pamięć usterki modułu elektronicznego. Wyjść z trybu diagnostycznego i wyłączyć zapłon. Włączyć zapłon przy dźwigni wybierania ustawionej w położeniu P lub N. Jeżeli usterka pojawia się ponownie, wymienić przełącznik wielofunkcyjny. Jeżeli problem nadal nie jest rozwiązany, opracować pozostałe usterki, a następnie przejść do kontroli zgodności. Wykonać zalecenie w celu zatwierdzenia naprawy. Opracować pozostałe ewentualne usterki. Usunąć usterki zapisane w pamięci i wyłączyć zapłon. Wykonać jazdę próbną. Zakończyć naprawę poprzez wykonanie kontroli przyrządem diagnostycznym

Układ przeniesienia napędu

Układ przeniesienia napędu Układ przeniesienia napędu STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych obowiązujących w dniu

Bardziej szczegółowo

Układ przeniesienia napędu

Układ przeniesienia napędu Układ przeniesienia napędu JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U 77 11 322 247 CZERWIEC 2003 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Silnik i osprzęt silnika

Silnik i osprzęt silnika Silnik i osprzęt silnika UKŁAD WTRYSKU DIESEL BENZYNOWY UKŁAD WTRYSKU JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K 77 11 316 227 SIERPIEŃ 2002 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja NIEZALEŻNY UKŁAD OGRZEWANIA KLIMATYZACJA JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K SIERPIEŃ 2002 EDITION POLONAISE.

Klimatyzacja NIEZALEŻNY UKŁAD OGRZEWANIA KLIMATYZACJA JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K SIERPIEŃ 2002 EDITION POLONAISE. Klimatyzacja NIEZALEŻNY UKŁAD OGRZEWANIA JK0B - JK0D - JK0G - JK0H - JK0J - JK0K 77 11 316 287 SIERPIEŃ 2002 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE

Klimatyzacja KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE Klimatyzacja KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 CZERWIEC 2005

Klimatyzacja KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 CZERWIEC 2005 Klimatyzacja KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 607 CZERWIEC 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu WIADOMOŚCI OGÓLNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 507 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektryczny REFLEKTORY PRZEDNIE. PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE SYSTEM POMOCY PRZY PARKOWANIU

Osprzęt elektryczny REFLEKTORY PRZEDNIE. PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE SYSTEM POMOCY PRZY PARKOWANIU Osprzęt elektryczny REFLEKTORY PRZEDNIE PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW RADIOTELEFON MULTIMEDIA MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE SYSTEM POMOCY PRZY PARKOWANIU POŁĄCZENIA MULTIPLEKSOWE PODUSZKA POWIETRZNA I NAPINACZE

Bardziej szczegółowo

Osprzęt elektryczny REFLEKTORY Z ŻARÓWKAMI KSENONOWYMI BLOKADA ROZRUCHU. PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE

Osprzęt elektryczny REFLEKTORY Z ŻARÓWKAMI KSENONOWYMI BLOKADA ROZRUCHU. PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE Osprzęt elektryczny REFLEKTORY Z ŻARÓWKAMI KSENONOWYMI BLOKADA ROZRUCHU PRZYRZĄDY TABLICY WSKAZęNIKÓW MODUŁ POŁĄCZEŃ W KABINIE STEROWANIE ZAMKAMI DRZWI I POKRYW ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB - OTWIERANY

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G10 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI WYCIERACZKA SZYBY Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G01 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076)

Bardziej szczegółowo

Podwozie KOŁA I OGUMIENIE SYSTEMY STEROWAN ELEKTRONICZNIE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE

Podwozie KOŁA I OGUMIENIE SYSTEMY STEROWAN ELEKTRONICZNIE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE Podwozie KOŁA I OGUMIENIE SYSTEMY STEROWAN ELEKTRONICZNIE BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 587 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> Skrzynia biegów multitronic 0AN od modelu roku 2006

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> Skrzynia biegów multitronic 0AN od modelu roku 2006 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A6 2005> Skrzynia biegów multitronic 0AN od modelu roku 2006 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: przełącznik

Bardziej szczegółowo

Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998

Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: przełącznik świateł

Bardziej szczegółowo

N.T. 3266A XA0N - X56J. Cechy szczególne silników F9Q 710 i 736

N.T. 3266A XA0N - X56J. Cechy szczególne silników F9Q 710 i 736 N.T. 3266A XA0N - X56J Cechy szczególne silników F9Q 710 i 736 Niniejsza nota anuluje i zastępuje Notę Techniczną 3181A Informacje na temat innych części można znaleźć w Podręczniku Napraw 312 lub 307

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: obroty silnika (0 do

Bardziej szczegółowo

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości Opcjonalne sygnały wyjściowe Opcjonalne sygnały wyjściowe W tej publikacji opisano opcjonalne sygnały wyjściowe dla styków 8-12 złącza C493 (przeznaczonego dla dodatkowych funkcji). Sygnały te można włączać

Bardziej szczegółowo

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) Odczyt kodów: - wyłączyć zapłon - podłączyć diodę LED miedzy wyjściem C1 (K-line) w kostce diagnostycznej a plusem akumulatora czyli A1

Bardziej szczegółowo

Forterra HSX - komunikaty o błędzie

Forterra HSX - komunikaty o błędzie Forterra HSX - komunikaty o błędzie WAŻNE USTERKI UKŁADÓW SPRZĘGIEŁ JEZDNYCH I REWERSU Usterka z kategorii ważna jest sygnalizowana przez zaświecenie czerwonej lampki kontrolnej skrzyni biegów, ciągle

Bardziej szczegółowo

INFO RAPID 1. POCHODZENIE 2. INTERWENCJA PO SPRZEDAŻNA

INFO RAPID 1. POCHODZENIE 2. INTERWENCJA PO SPRZEDAŻNA INFO RAPID B1HW014RQ0 : Version 12 vom 16/07/2013 Anuluje i zastepuje dokument 12/07/2013 EFEKTY OPISYWANE PRZEZ KLIENTA : DLA : C3 (A51) I WTRYSK EP3C DO OPR 13190 WYCIEK OLEJU SILNIKOWEGO Z LUB BEZ ZAPALENIA

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA - ŚRODKI OSTROśNOŚCI: AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

ZALECENIA - ŚRODKI OSTROśNOŚCI: AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4 Holowanie ZALECENIA - ŚRODKI OSTROśNOŚCI: AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4 Środki ostroŝności Przy holowaniu samochodu konieczne jest uniesienie jego przodu. W przypadku, gdy uniesienie przodu samochodu

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> - Automatyczna skrzynia biegów 09L. od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> - Automatyczna skrzynia biegów 09L. od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A6 2005> - Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

ve Wyświetlacz LCD

ve Wyświetlacz LCD . Użytkowanie Wbudowany w skuter wyświetlacz LCD pozwala kierować jazdą, sterowaniem, hamowaniem i obsługą pojazdu. Moduł elektryczny oraz elektronika skutera elektrycznego są stale wewnętrznie monitorowane.

Bardziej szczegółowo

Podwozie AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY UKŁAD ABS LIPIEC 2005 EDITION POLONAISE

Podwozie AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY UKŁAD ABS LIPIEC 2005 EDITION POLONAISE Podwozie AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY UKŁAD ABS LIPIEC 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń. Moment dokręcania. niezbędne wyposażenie

Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń. Moment dokręcania. niezbędne wyposażenie - 1 - OLEJ W AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW: OPRÓŻNIANIE - NAPEŁNIANIE Uwaga, w procedurze występuje jedno lub kilka ostrzeżeń Moment dokręcania przewód przelewowy oleju śrubę mocującą pokrywę przewodu wlewu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU 1. Układ regulacji prędkości pojazdu umożliwia kierowcy utrzymanie prędkości pojazdu równej zaprogramowanej wartości zadanej bez używania pedału przyspieszenia.

Bardziej szczegółowo

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań

Bardziej szczegółowo

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO.

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Dwiczenie nr 5 Temat 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Cel: Pomiar elektryczny obwodu niskiego i wysokiego napięcia

Bardziej szczegółowo

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Ta funkcja jest dostępna w pojazdach z następującymi układami: Automatyczna skrzynia biegów Całkowicie zautomatyzowany układ Opticruise (pojazdy bez pedału sprzęgła)

Bardziej szczegółowo

Automatyczne włączenie przystawki odbioru mocy napędzanej od skrzyni biegów

Automatyczne włączenie przystawki odbioru mocy napędzanej od skrzyni biegów Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Za sterowanie przystawką odbioru mocy odpowiada jednostka sterująca BCI (interfejs komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom data aktualizacji: 2016.11.15 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że ułatwią one

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz BAFANG C961 oferuje szeroki zakres funkcji zapewniających komfort użytkowania

Wyświetlacz BAFANG C961 oferuje szeroki zakres funkcji zapewniających komfort użytkowania WY SWIETLACZ BAFANG LCD C961 OPIS FUNKCJI I DZIAŁANIA PRZYCISKÓW STEROWNIKA FUNKCJE Wyświetlacz BAFANG C961 oferuje szeroki zakres funkcji zapewniających komfort użytkowania Ustawienia trybu jazdy i poziomu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i Przekaźniki

Bezpieczniki i Przekaźniki SPIS TREŚCI SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) 2 MODUŁ ZESPOLONY W KABINIE (UCH) (645) 6 PŁYTKI BEZPIECZNIKÓW I PRZEKAŹNIKI (299-597 - 336-784 - 1047) - SILNIKI K4M - K7J - K7M 10 PŁYTKI BEZPIECZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G04 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI BLOKADA ROZRUCHU Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307 406

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr bezprzewodowy TFA

Termohigrometr bezprzewodowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr bezprzewodowy TFA 31.1028 Produkt nr 393279 Spis treści Strona 1 z 5 1. Obsługa 1.1. Ogólne wskazówki 1.2. Eksploatacja 1.3. Włączanie / wyłączanie 1.4. Funkcje 1.4.1.

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE: STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW AL4

DANE TECHNICZNE: STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW AL4 DANE TECHNICZNE: STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW AL4 Od strony wnętrza pojazdu Dźwignia wyboru biegów prowadzona jest w kratce o kształcie schodków i przez spręŝynę zwrotną, która ściąga ją w lewą stronę. Mechanizm

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Sterowanie przystawkami odbioru mocy odbywa się za pośrednictwem jednostki sterującej BCI pojazdu (interfejs komunikacyjny zabudowy). Funkcja jest dostępna, jeżeli pojazd

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G07 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI PODNOŚNIK SZYB Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307 406

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu Page 1 of 7 Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu ATF Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze Przyrząd do spuszczania i odsysania zużytego oleju -V.A.G

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu Informacje ogólne Informacje ogólne Podczas korzystania z hakowego urządzenia załadowczego lub platformy ładunkowej wywrotki zaleca się czasowe zwiększenie prędkości obrotowej silnika w celu ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G. Sygnały wyjściowe:

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G. Sygnały wyjściowe: Odczyt bloku wartości mierzonych Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Sygnały wyjściowe: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego 3. Napięcie sondy lambda (0... 1 V) 4. Warunki nastaw podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie Działanie Funkcja zdalnego uruchamiania silnika służy do uruchamiania silnika bez przekręcania kluczyka zapłonu do położenia włączenia, np. korzystając zprzełącznika na zewnątrz kabiny. Działanie Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu WPROWADZENIE - DIAGNOSTYKA JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U 77 11 322 207 CZERWIEC 2003 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje napraw - Przekładnia automatyczna: poziomowanie i opróżnianie/napełnianie (09G)

Instrukcje napraw - Przekładnia automatyczna: poziomowanie i opróżnianie/napełnianie (09G) 1 z 7 2015-09-18 19:01 Specjalne narzędzia wymagane są do wyznaczenia temperatury płynu w skrzyni biegów Zaparkować pojazd na równej powierzchni Przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie 'P' Wyłączyć

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G09 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI WSKAŹNIK POZIOMU PALIWA Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076)

Bardziej szczegółowo

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu

Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Multimetr z testerem kablowym CT-3 Nr produktu 000121931 Strona 1 z 7 OPIS PRODUKTU Multimetr (w dalszej części dokumentu zwany DMM) wskazuje zmierzoną wartość na wyświetlaczu cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012

Instrukcja oryginalna. Zestaw holowniczy CX T. Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka PL - 02/2012 Instrukcja oryginalna Zestaw holowniczy CX T Dodatek do serii instrukcji obsługi wózka holowniczego CX T 1050 51048070060 PL - 02/2012 Spis treści g 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji... 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G06 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI ZESTAW WSKAŹNIKÓW Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przekaźniki

Bezpieczniki i przekaźniki SPIS TREŚCI SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) 2 MODUŁY 1 I 2 GNIAZDA BEZPIECZNIKÓW (1792-1793) 6 PRZEKAŹNIKI W SKRZYNCE W KABINIE (602-805 2375) 8 PRZEKAŹNIKA ZASILANIA PO ZAPŁONIE (853) 10 MODUŁ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G08 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU SILNIKA Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM

Bardziej szczegółowo

Clio II: BB0U - BB0V - BB2C - CB0U - CB0V - CB2C - SB0U. Mégane I: XAXX - Mégane II: XM0G - XM1G - XM00 - XM1D - XM0L

Clio II: BB0U - BB0V - BB2C - CB0U - CB0V - CB2C - SB0U. Mégane I: XAXX - Mégane II: XM0G - XM1G - XM00 - XM1D - XM0L N.T. 3938A X56, i F9Q - X64, i F9Q - X65, i F9Q - X66, i F9Q - X70, i F9Q - X74, i F9Q - X76, i F9Q - X81, i F9Q - X83, i F9Q - X84, i F9Q Silnik F9Q-Uszkodzenie turbosprężarki: zalecenia dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

Euroscan instrukcja obsługi

Euroscan instrukcja obsługi Euroscan instrukcja obsługi 1 EUROSCAN System EUROSCAN polega na możliwości odczytu informacji z układów głównych samochodu.. System ten używa się dla nawiązania połączenia pomiędzy komputerem samochodowym

Bardziej szczegółowo

Schemat pojazdu BMW 3 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Schemat pojazdu BMW 3 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom Schemat pojazdu BMW 3 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom data aktualizacji: 2016.12.19 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że w jeszcze większym

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: MECHANICZNA STEROWANA SKRZYNIA BIEGÓW TYPU MCP

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: MECHANICZNA STEROWANA SKRZYNIA BIEGÓW TYPU MCP Wstęp Naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel, zapoznany z systemem sterującym oraz zasadami bezpieczeństwa i koniecznymi środkami ostroŝności. Ze względu na szczególne cechy mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w systemie Compact

Przewodnik po zmianach w systemie Compact Przewodnik po zmianach w systemie Compact 2016.06 Porównanie funkcjonalności central Compact, Compact Basic i Compact Plus Funkcja Compact Compact Basic Compact Plus Procesor Procesor Fujitsu z certyfikatem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do kontrolerów z wydawaniem reszty serii G

Instrukcja do kontrolerów z wydawaniem reszty serii G Instrukcja do kontrolerów z wydawaniem reszty serii G-26.4000 - 2 - Wyłączanie pojedynczych monet W kontrolerach serii G-26.4000 możliwe jest wyłączenie przyjmowania wszystkich monet zaprogramowanych na

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera

SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera SKRÓCONA INSTRUKCJA uruchomienia testera Polski UWAGA: 1. Zaleca się aktualizowanie oprogramowania diagnostycznego, zawartego na karcie pamięci, przynajmniej raz w miesiącu!!!!!! 2. Funkcje POKAYOKE są

Bardziej szczegółowo

RAPID NH Schemat elektryczny nr 88 / 2

RAPID NH Schemat elektryczny nr 88 / 2 Strona 2 z 9 RAPID NH Schemat elektryczny nr 88 / 2 2a 2 SD2 1 SA SA5 1A SB akumulator, uchwyt bezpieczników A, uchwyt bezpieczników B, uchwyt bezpieczników D A - akumulator SD2 - bezpiecznik 2 w uchwycie

Bardziej szczegółowo

Listopad

Listopad Listopad 2009 1 2 SPIS TREŚCI 1. Uwagi... 4 2. Wstęp... 5 3. Widok ogólny... 6 4. Klawiatura i wyświetlacz... 6 5. Instalacja wagi... 7 6. Opis funkcji klawiszy... 7 7. Obsługa wagi... 8 a) Ważenie proste...

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka.

1. UWAGI!!! CAS POLSKA Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. UWAGI!!! Przy instalacji pin bezpieczeństwa w haku powinien być tak zamocowany aby zapobiegać wypadnięciu haka z trzonu oczka. 1. Sprawdzić stabilność i poprawność zamocowania wagi 2. Nie wystawiać

Bardziej szczegółowo

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE

q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE q PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! Zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Wyświetlacz (LED) ORYGINALNE INSTRUKCJE OPIS 1 1. Wyświetlacz (LED) SYSTEMY E-BIKE Systemy e-bike

Bardziej szczegółowo

Schemat elektryczny Jeep Renegade łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Schemat elektryczny Jeep Renegade łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom Schemat elektryczny Jeep Renegade łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom data aktualizacji: 2018.01.15 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że w jeszcze

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024

CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024 CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga: Przed użyciem miernika należy wpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. WSTĘP Cyfrowy miernik samochodowy idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

Schemat elektryczny Range Rover Evoque łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Schemat elektryczny Range Rover Evoque łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom Schemat elektryczny Range Rover Evoque łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom data aktualizacji: 2018.03.16 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja KLIMATYZACJA KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U EDITION POLONAISE

Klimatyzacja KLIMATYZACJA KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U EDITION POLONAISE Klimatyzacja KLIMATYZACJA KLIMATYZACJA Z REGULACJĄ KLIMATYZACJA BEZ REGULACJI JM0B - JM0C - JM0F - JM0G - JM0H - JM0J - JM0U 77 11 322 287 CZERWIEC 2003 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez

Bardziej szczegółowo

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7

Stoper solarny C5085 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stoper solarny C5085 Nr produktu 860746 Strona 1 z 7 1.Zastosowanie Stoper ten posiada cechy mierzenie ilości okrążeń oraz podzielone funkcje czasowe. Stoper wyświetla również datę i

Bardziej szczegółowo

Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik AHU Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 37

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 OBSZAR WIDOKU POCZĄTKOWEGO 1.2 WYMIARY PANELU 1.3 DEFINICJA PRZYCISKÓW 1.4 NORMALNA PRACA Przytrzymaj włącz/wyłącz aby uruchomić wyświetlacz. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00)

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00) 1 SPIS TREŚCI Usterka zgłoszona przez klienta Diagnostyka Przegląd i opis styków Rozdz. 2 W OGÓLE NIE DZIAŁA PRZYCISK WŁ./WYŁ. (brak Rozdz. 3-1 dźwięku i wskazań na wyświetlaczu) BRAK DŹWIĘKU (wskazania

Bardziej szczegółowo

Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów

Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów Pralka Indesit AMD129U kody błędów oraz procedury rozwiązywania problemów Lista błędów modułu sterowania EVOII oraz procedury rozwiązywania problemów. W razie awarii pralki, podczas wykonywania autotestu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G11 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI KIERUNKOWSKAZY I ŚWIATŁA AWARYJNE Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp Słowo wstępne Ogólne wskazówki dot. czynności montażowych Zastosowane symbole...15

1 Wstęp Słowo wstępne Ogólne wskazówki dot. czynności montażowych Zastosowane symbole...15 1 Wstęp...11 1.1 Słowo wstępne...11 1.2 Ogólne wskazówki dot. czynności montażowych...13 1.3 Zastosowane symbole...15 2 Skrzynia sprzęgłowa gr. 108...17 2.1 Wskazówki ogólne...17 2.2 Demontaż bębna napędzanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Fiat Idea (350), Lancia Musa (350) PUBLICATION XZB1204PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej!

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy AWD. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy AWD. Działanie Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Aby sterowanie przystawką odbioru mocy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q):

Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q): Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q): Blok wartości mierzonych 1: 1. Przełącznik świateł hamowania (wskaźnik dla naciśniętego pedału hamulca / brak wskazania dla nienaciśniętego

Bardziej szczegółowo

Schemat elektryczny Škoda Fabia

Schemat elektryczny Škoda Fabia Schemat elektryczny Škoda Fabia data aktualizacji: 2018.11.08 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że w jeszcze większym stopniu ułatwią one Państwu naprawę

Bardziej szczegółowo

LISTA PODZESPOŁÓW 10-1

LISTA PODZESPOŁÓW 10-1 101 ZAPALNICZKA 103 ALTERNATOR 104 WŁĄCZNIK ROZRUCHU 105 ELEKTROMAGNETYCZNY SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY GŁÓWNY 107 AKUMULATOR 110 MODUŁ CIŚNIENIA HAMOWANIA SYSTEMU ABS 119 MODUŁ KONTROLI ELEKTRYCZNEJ AUTOMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW

Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW Page 1 of 19 Audi A6 Schemat elektryczny nr 3 / 1 Wydanie 07.2005 Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW od modelu roku 2005 Wskazówki: Informacje zawierają rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie. Działanie. Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny.

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie. Działanie. Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Działanie Działanie Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Działanie Kierunkowskazy są wykorzystywane w celu wzrokowego potwierdzenia, czy próba uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO Przyrządy [1] Skrzynka Exxoclim (patrz instrukcja producenta) : Flash wyposaŝenie 2.4.2-1 [2] Stacja do odzyskiwania, recyklingu, odsysania próŝniowego, napełniania [3] Zestaw korków (klimatyzacji) : (-).1701-HZ

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo