1. Ella 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. KWS Atrika 6. Oberek 10. Skald 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Soldo 4. KWS Olof 8. Podarek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ella 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. KWS Atrika 6. Oberek 10. Skald 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Soldo 4. KWS Olof 8. Podarek"

Transkrypt

1 7. Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jest zbożem o wszechstronnym zastosowaniu. Ziarno jest wykorzystywane na cele paszowe, zarówno do sporządzania mieszanek treściwych. Drugim ważnym kierunkiem użytkowania jest wykorzystanie w przemyśle spożywczym, w tym przede wszystkim do produkcji płatków, kasz, maki. Stan rozmnożeń odmian jęczmienia jarego w 2015 roku wg danych PIORiN na terenie woj. łódzkiego wynosił ha powierzchni zakwalifikowanych plantacji nasiennych, z czego 6387 ha stanowiły odmiany pastewne. W roku 2015 do Krajowego rejestru wpisano trzy nowe odmiany jęczmienia jarego, w tym dwie browarne Britney i KWS Fabienne oraz jedną typu pastewnego Radek. Na wniosek hodowcy w roku 2014 skreślono z Krajowego rejestru cztery odmiany KWS Aliciana, Nadek, Poldek i Ryton, a w roku 2015 aż 10 odmian. Obecnie Krajowy rejestr liczy 66 odmian, (źródło: COBORU, stan na dzień r.) W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 26 odmian jęczmienia jarego. Badania obejmowały 10 odmian typu browarnego i 16 odmian typu pastewnego. W opracowaniu wykorzystano wyniki ze ścisłych doświadczeń dwuczynnikowych województwa łódzkiego, założonych w ZDOO Masłowice (powiat wieluński), SDOO Sulejów (powiat piotrkowski) i HR Strzelce (powiat kutnowski). Przedplonami w poszczególnych miejscowościach był groch, ziemniaki i pszenica ozima. Doświadczenia z pszenżytem ozimym prowadzono na dwóch, zróżnicowanych poziomach agrotechniki: przeciętnym (a 1 ) i wysokim (a 2 ). Wysoki poziom agrotechniki (a 2 ) różnił się od przeciętnego (a 1 ) zastosowaniem wyższego nawożenia azotowego, dolistnych preparatów wieloskładnikowych oraz ochroną przed chorobami i wyleganiem. Na poziomie a 1 zastosowano kg/ha, natomiast na poziomie a 2 odpowiednio 40 kg/ha więcej. 18 kg azotu na poziomie a1 zastosowano w Strzelcach (klasa bonitacyjna gleby IIIa, susza w sezonie wegetacyjnym)). Wielkość dawek nawożenia fosforem i potasem ustalono w oparciu o zasobność gleby. Prawidłowe nawożenie fosforem i potasem zwiększa odporność jęczmienia jarego na choroby, niedobory wody i wyleganie, decyduje także o lepszym wypełnieniu ziarna i równomiernym dojrzewaniu. Warunki siedliskowe i pogodowe wpłynęły na zróżnicowanie wyników doświadczeń. Uśredniony plon jęczmienia jarego na podstawowym poziomie agrotechniki wyniósł 71,3 dt/ha natomiast na podwyższonym poziomie plon był wyższy o 6,8 dt/ha. Na obu poziomach agrotechniki najlepiej w wieloleciu plonowały odmiany: KWS Orphelia, Soldo, Pengiun i KWS Olof. W poszczególnych miejscowościach najwyższe plonowanie uzyskano w Strzelcach, gdzie na podstawowym poziomie agrotechniki (a 1 ) średni plon ziarna badanych odmian wynosił 93,5 dt/ha i 97,1 dt/ha na intensywnym poziomie agrotechnicznym (a 2 ). Najniższy plon uzyskano w Masłowicach, gdzie zbiór na podstawowym poziomie agrotechniki (a 1 ) wyniósł 47,5 dt/ha i 56,0 dt/ha na intensywnym poziomie (a 2 ). Warunki agrometeorologiczne w bieżącym sezonie wegetacyjnym były szczególnie niekorzystne w powiecie wieluńskim. Niedobór opadów skutkował znacznym obniżeniem plonowania odmian, szczególnie widoczna zniżka plonu u kreacji Suweren i Britney (Tabela 4). Testowane odmiany były w różnym stopniu porażone przez choroby (Tabela 6.). Najwyższą odporność na mączniaka wykazały odmiany Soldo i Baryłka. Najmniej odporne były odmiany Stratus, Skarb i Skald. Plamistość siatkowa widoczna u odmian KWS Dante, KWS Atrika i Hajduczek. Najdorodniejszym ziarnem charakteryzowały się odmiany Soldo i Oberek. Wyleganie przed zbiorem, głównie na poziomie a 1 odnotowano u odmian Argento, Olympic, Penguin i KWS Dante.

2 Ważną wskazówką przy wyborze odmiany jest informacja o umieszczeniu odmiany na liście odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa łódzkiego. W celu uzyskania aktualnych wiadomości dotyczących odmian jęczmienia jarego należy korzystać ze strony internetowej Łódzki Wojewódzki Zespół PDO podjął decyzję o utworzeniu dla tego gatunku Listy Odmian Zalecanych do uprawy (LOZ): 1. Ella 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. KWS Atrika 6. Oberek 10. Skald 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Soldo 4. KWS Olof 8. Podarek

3 Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru: 2015 Rok wpisania do Rok włączenia Lp. Odmiana Krajowego Rejestru do LOZ Odmian w Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce Stratus (b) 1999 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 2 Skarb (p) 2008 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 3 Skald (p) Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 4 KWS Olof (p) KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PRUSY 5 Suweren (p) 2010 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 6 Iron (p) 2011 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o Choryń 27, KOŚCIAN 7 Ella (p) DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o Choryń 27, KOŚCIAN 8 Kucyk (p) 2012 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o Choryń 27, KOŚCIAN 9 Argento (p) 2013 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o Choryń 27, KOŚCIAN 10 Hajduczek (p) 2013 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 11 KWS Atrika (p) KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PRUSY 12 KWS Orphelia (b) KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PRUSY 13 Oberek (p) Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 14 Olympic (b) 2013 RAGT Semences Polska sp. z. o. o. ul. Sadowa 10A, Łysomice 15 Penguin (p) DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o Choryń 27, KOŚCIAN 16 Soldo (p) Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, WĄGROWIEC 17 Baryłka (b) 2014 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 18 KWS Dante (b) 2014 KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PRUSY 19 KWS Irina (b) KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PRUSY 20 Podarek (p) Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 21 Rubaszek (p) 2014 Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, Kobylin 22 Salome (b) Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, WĄGROWIEC 23 SU Lolek (b) 2014 Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, WĄGROWIEC 24 Britney (b) 2015 Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska 70, WĄGROWIEC 25 KWS Fabienne (b) 2015 KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5, PRUSY 26 Radek (p) 2015 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce (b) odmiany typu browarnego; (p) odmiany typu pastewnego

4 Tabela 2. Jęczmień jary. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2015 Miejscowość Masłowice Sulejów Strzelce Powiat Wieluński Piotrkowski Kutnowski Kompleks rolniczej przydatności gleby żytni dobry pszenny dobry pszenny dobry Klasa bonitacyjna gleby IV b III b III a PH gleby w KCl 6,3 6,6 6,3 Przedplon groch ziemniaki pszenica ozima Data siewu (dzień, m-c, rok) Obsada nasion (szt/m 2 ) Data zbioru (dzień, m-c, rok) Nawożenie mineralne N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha) P 2 O 5 (kg/ha) K 2 O (kg/ha) Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi na poziomie a 2 Basfoliar 36 Extra 6 l Makroplon Z 2 l (l/ha) Florovit 2 x 1 l Basfoliar Extra 10 l Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Sarfun T 65DS Vitavax 200 FS Maxim Star Herbicyd Starane 250 EC 0,3 l (nazwa, Mustang Forte 195 SE 0,8 l Granstar Ultra SX 50 SG 40 g dawka/ha) Mustang Forte 195 SE 0,8 l Mustang Forte 195 SE 0,8 l Insektycyd (nazwa, dawka/ha) Fury 100 EW 0,1 l Fastac 100 EC 0,1 l (tylko na poziomie a 2 ) Fungicyd- pierwszy zabieg (nazwa, dawka/ha) Soligor 425 EC 0,8 l Soligor 425 EC 1,0 l Capalo 337,5 SE 1,0 l Fungicyd drugi zabieg (nazwa, dawka/ha) Falcon 460 EC 0,6 l Falcon 460 EC 0,6 l Regulator wzrostu (nazwa, dawka/ha) Cerone 480 SL 0,75 l Cerone 480 SL 0,75 l Moddus 250 EC 0,3 l

5 Tabela 3. Jęczmień jary. Warunki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: Lp. Cecha Masłowice Sulejów Strzelce a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1 Termin kłoszenia (dzień, m-c) Termin dojrzałości woskowej (dzień, m-c) Wysokość roślin (cm) Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 o ) 9,0 9,0 8,8 9,0 9,0 9,0 5 Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 o ) 9,0 9,0 6,7 7,3 8,9 9,0 6 Porażenie przez mączniaka (skala 9 o ) 7,6 8,7 7,9 9,0 8,3 9,0 7 Porażenie przez rdzę jęczmienia (skala 9 o ) 8,3 8,8 8,3 9,0 8 Porażenie przez plamistość siatkową (skala 9 o ) 6,5 7,6 6,6 8,4 8,3 9,0 9 Porażenie przez czarną plamistość (skala 9 o ) 7,4 7,9 8,3 8,3 10 Porażenie przez rynchosporiozę (skala 9 o ) 7,5 8,4 8,3 9,0 11 Porażenie przez głownię pylącą (szt.) 12 Masa 1000 ziaren (g) 46,4 47,4 50,6 49,3 50,1 50,9 13 Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 13,7 13,5 11,4 10,8 10,7 11,1 14 Plon ziarna (dt z ha) 47,5 56,0 77,3 87,4 93,5 97,1 Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian. a 1 przeciętny poziom agrotechniki; a 2 wysoki poziom agrotechniki. Skala 9 o : 9 - oznacza stan najkorzystniejszy, 1 - oznacza stan najmniej korzystny.

6 Tabela 4. Jęczmień jary. Plon ziarna odmian w miejscowościach (%wzorca). Rok zbioru: Lp. Odmiana Poziom a 1 Poziom a 2 Masłowice Sulejów Strzelce Masłowice Sulejów Strzelce Wzorzec, dt z ha 47,5 77,3 93,5 56,0 87,4 97,1 1 Stratus (b) Skarb (p) Skald (p) KWS Olof (p) Suweren (p) Iron (p) Ella (p) Kucyk (p) Argento (p) Hajduczek (p) KWS Atrika (p) KWS Orphelia (b) Oberek (p) Olympic (b) Penguin (p) Soldo (p) Baryłka (b) KWS Dante (b) KWS Irina (b) Podarek (p) Rubaszek (p) Salome (b) SU Lolek (b) Britney (b) KWS Fabienne (b) Radek (p) (b) odmiany typu browarnego (p)- odmiany typu pastewnego. Wzorzec wszystkie badane odmiany

7 Tabela 5. Jęczmień jary. Plon ziarna odmian (%wzorca). Lata zbioru: 2015, 2014, 2013, Plon ziarna w % wzorca Poziom a Lp. Odmiana 1 Poziom a 2 Średnia Średnia Wzorzec, dt z ha 72,7 77,6 63,7 71,3 80,1 78,0 76,1 78,1 1 Stratus (b) Skarb (p) Skald (p) KWS Olof (p) Suweren (p) Iron (p) Ella (p) Kucyk (p) Argento (p) Hajduczek (p) KWS Atrika (p) KWS Orphelia (b) Oberek (p) Olympic (b) Penguin (p) Soldo (p) Baryłka (b) * * 18 KWS Dante (b) * * 19 KWS Irina (b) * * 20 Podarek (p) * * 21 Rubaszek (p) * * 22 Salome (b) * * 23 SU Lolek (b) * * 24 Britney (b) KWS Fabienne (b) Radek (p) Liczba doświadczeń Wzorzec: w 2015 wszystkie badane odmiany, w 2014 Stratus, Skarb, Skald, KWS Olof, Suweren, Iron, Ella, Kucyk, Argento, Hajduczek, KWS Atrika, KWS Orphelia, Oberek, Olympic, Penguin, Soldo, Baryłka, KWS Dante, KWS Irina, Podarek, Rubaszek, Salome, SU Lolek; w Stratus, Skarb, Skald, KWS Olof, Suweren, Iron, Ella, Kucyk, Argento, Hajduczek, KWS Atrika, KWS Orphelia, Oberek, Olympic, Penguin i Soldo. Liczba doświadczeń dla okresu odnosi się do odmian badanych trzy lata, dla badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza. * średnia z lat:

8 Tabela 6. Jęczmień jary. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki a 1 (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2015, Liczba Mączniak Rynchosporioza Plamistość siatkowa Rdza jęczmienia Lp Odmiana lat badań Wzorzec (skala 9 o ) 7,9 8,0 7,9 7,0 6,6 6,7 8,3 8,3 1 Stratus (b) 3-0,9-0,8-0,1 0,0 0,4 0,4 0,5 0,2 2 Skarb (p) 3-0,6-0,6-0,4-0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 3 Skald (p) 3-1,1-0,4-0,4-0,4-0,3 0,0-0,8-0,6 4 KWS Olof (p) 3 0,1 0,1 0,1 0,5 0,9 0,6 0,2 0,5 5 Suweren (p) 3-0,9-1,0-0,6-0,7-0,8-0,4-0,5 0,1 6 Iron (p) 3-1,4-1,5 0,1-0,1-0,1 0,6 0,5 0,6 7 Ella (p) 3-0,1 0,2 0,6-0,3 0,4 0,1 0,0-0,8 8 Kucyk (p) 3 0,1 0,1 0,4-0,2 0,2 0,1 0,5-0,3 9 Argento (p) 3 0,4 0,4 0,4-0,7-0,6-0,5-0,5-0,4 10 Hajduczek (p) 3-0,3 0,2 0,4-0,2-1,1-1,1 0,5 0,1 11 KWS Atrika (p) 3-0,1 0,1-0,4-0,6-1,1-0,8-0,8-0,4 12 KWS Orphelia (b) 3 0,2 0,3 0,6 0,1 0,4 0,3 0,2-0,1 13 Oberek (p) 3 0,1-0,1 0,1 0,1-0,1 0,3 0,0 0,2 14 Olympic (b) 3 0,1 0,3 0,1 1,0-0,6-0,4 0,2-0,4 15 Penguin (p) 3 0,2 0,4 0,6 0,1 0,4 0,1 0,5 0,4 16 Soldo (p) 3 0,7 0,5-0,1-0,1 0,7 0,2-0,5-0,2 17 Baryłka (b) 2 0,7 0,6* -1,1-0,7* 0,4 0,2* 0,2-0,3* 18 KWS Dante (b) 2 0,2 0,1* 0,4 0,6* -1,3-0,7* 0,0 0,1* 19 KWS Irina (b) 2 0,1 0,0* -0,1 0,3* 0,7 0,3* 0,5 0,3* 20 Podarek (p) 2-0,8-0,7* -0,1-0,2* 0,4 0,1* -0,3 0,1* 21 Rubaszek (p) 2 0,7 0,6* 0,1-0,3* 0,7 0,5* -0,3 0,1* 22 Salome (b) 2 0,2 0,3* -0,9-0,4* -0,6-0,3* 0,2 0,5* 23 SU Lolek (b) 2 0,7 0,3* 0,1 0,0* -0,8-0,8* 0,2 0,3* 24 Britney (b) 1 0,7 0,1-0,1-0,3 25 KWS Fabienne (b) 1 0,6 0,4 0,4 0,5 26 Radek (p) 1 0,6 0,1 0,7-0,3 Liczba doświadczeń (b) odmiany typu browarnego (p) - odmiany typu pastewnego. Wzorzec: w 2015 wszystkie badane odmiany, w 2014 Stratus, Skarb, Skald, KWS Olof, Suweren, Iron, Ella, Kucyk, Argento, Hajduczek, KWS Atrika, KWS Orphelia, Oberek, Olympic, Penguin, Soldo, Baryłka, KWS Dante, KWS Irina, Podarek, Rubaszek, Salome, SU Lolek; w 2013 Stratus, Skarb, Skald, KWS Olof, Suweren, Iron, Ella, Kucyk, Argento, Hajduczek, KWS Atrika, KWS Orphelia, Oberek, Olympic, Penguin i Soldo. Rynchosporioza i Rdza jęczmienia w roku 2015 z dwóch miejscowości (ZDOO Lućmierz, SDOO Sulejów). * średnia z dwóch lat.

9 Tabela 7. Jęczmień jary. Ważniejsze właściwości rolniczo użytkowe odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2015, Lp. Odmiana Wyleganie (skala 9 Liczba ) Wysokość roślin Masa 1000 ziaren w fazie lat przed zbiorem (cm) (g) dojrzałości mlecznej badań Wzorzec (skala 9 o Poziom agrotechniki a 1 ) 8,9 8,1 8,2 7, ,0 50,8 1 Stratus (b) 3 0,1-0,3-0,2 0, ,1 2,1 2 Skarb (p) 3 0,1-0,3 0,1-0, ,3 1,3 3 Skald (p) 3 0,1 0,4 0,1 0, ,2-0,1 4 KWS Olof (p) 3 0,1-0,8 0,3-0, ,2-1,1 5 Suweren (p) 3 0,1-0,6-0,2-0, ,7-2,1 6 Iron (p) 3 0,1 0,1 0,1 0, ,5-2,0 7 Ella (p) 3 0,1 0,4 0,0-0, ,6 1,1 8 Kucyk (p) 3-0,8-0,6 0,0-0, ,5-0,6 9 Argento (p) 3-0,6 0,3-0,5-0, ,5-1,9 10 Hajduczek (p) 3 0,1-0,6 0,3 0, ,5 0,9 11 KWS Atrika (p) 3 0,1-0,4 0,1-0, ,1 0,9 12 KWS Orphelia (b) 3 0,1-0,6 0,3-0, ,9-1,4 13 Oberek (p) 3 0,1 0,1 0,0 0, ,4 2,8 14 Olympic (b) 3 0,1 0,4-0,5-0, ,3-2,1 15 Penguin (p) 3 0,1 0,1-0,9-0, ,8-0,2 16 Soldo (p) 3 0,1 0,6 0,5 0, ,4 4,6 17 Baryłka (b) 2 0,1 0,7* 0,5 0,5* -4-6* -1,9-1,4* 18 KWS Dante (b) 2 0,1 0,7* -0,9-0,3* -4-4* -0,7-1,3* 19 KWS Irina (b) 2 0,1 0,7* 0,3 0,3* -3-5* -0,1-0,6* 20 Podarek (p) 2 0,1 0,0* -0,0 0,2* 4 5* 1,6 0,7* 21 Rubaszek (p) 2 0,1 1,0* 0,5 0,7* -4-4* -2,3-1,7* 22 Salome (b) 2 0,1 0,0* 0,1-0,1* -3-4* 0,2-0,7* 23 SU Lolek (b) 2 0,1 0,2* -0,4-0,1* 1 0* 0,8 0,4* 24 Britney (b) 1 0,1 0,0-4 2,0 25 KWS Fabienne (b) 1 0,1 0,1-1 -2,8 26 Radek (p) 1 0,1 0,3 4-0,7

10 cd. tabeli 7 Lp. Odmiana Wzorzec (skala 9 o ) Liczba lat badań Wyleganie (skala 9 o ) Wysokość roślin Masa 1000 ziaren w fazie przed zbiorem (cm) (g) dojrzałości mleczna Poziom agrotechniki a 2 9,0 8,5 8,4 7, ,2 50,2 1 Stratus (b) 3 0,0-0,7 0,1 0, ,8 2,4 2 Skarb (p) 3 0,0-0,7 0,1-0, ,4 1,2 3 Skald (p) 3 0,0 0,3 0,1-0, ,2-0,2 4 KWS Olof (p) 3 0,0-0,7-0,1-0, ,5-1,3 5 Suweren (p) 3 0,0-0,7-0,4-0, ,1-1,6 6 Iron (p) 3 0,0 0,0-0,4 0, ,9-2,9 7 Ella (p) 3 0,0 0,0-0,1 0, ,4 1,7 8 Kucyk (p) 3-0,3-0,6-0,1-0, ,4-0,1 9 Argento (p) 3 0,0 0,3-0,1-0, ,2-1,8 10 Hajduczek (p) 3 0,0-0,3 0,2 0, ,7 2,6 11 KWS Atrika (p) 3 0,0-0,5-0,3-0, ,0 1,1 12 KWS Orphelia (b) 3 0,0-0,5 0,1-0, ,4-1,8 13 Oberek (p) 3 0,0 0,2 0,1 0, ,2 2,5 14 Olympic (b) 3 0,0 0,3-0,3-0, ,0-1,2 15 Penguin (p) 3 0,0 0,0-0,1 0, ,5-1,2 16 Soldo (p) 3 0,0 0,3 0,2 0, ,7 5,0 17 Baryłka (b) 2 0,0 0,5* 0,2 0,4* -5-6* -2,0-1,4* 18 KWS Dante (b) 2 0,0 0,5* 0,2 0,4* -3-4* -0,3-1,1* 19 KWS Irina (b) 2 0,0 0,8* 0,2 0,5* -2-4* -0,9-0,3* 20 Podarek (p) 2 0,0 0,0* 0,1 0,4* 3 4* 1,9 1,0* 21 Rubaszek (p) 2 0,0 0,8* 0,1 0,5* -4-4* -2,8-2,5* 22 Salome (b) 2 0,0 0,0* 0,1-0,2* -3-3* 0,1-0,5* 23 SU Lolek (b) 2 0,0 0,8* 0,1 0,3* 0-1* 0,2 0,2* 24 Britney (b) 1 0,0 0,1-2 1,2 25 KWS Fabienne (b) 1 0,0 0,1-1 -2,6 26 Radek (p) 1 0,0-0,3 5-0,7 Liczba doświadczeń Wzorzec: w 2015 wszystkie badane odmiany, w 2014 Stratus, Skarb, Skald, KWS Olof, Suweren, Iron, Ella, Kucyk, Argento, Hajduczek, KWS Atrika, KWS Orphelia, Oberek, Olympic, Penguin, Soldo, Baryłka, KWS Dante, KWS Irina, Podarek, Rubaszek, Salome, SU Lolek; w 2013 Stratus, Skarb, Skald, KWS Olof, Suweren, Iron, Ella, Kucyk, Argento, Hajduczek, KWS Atrika, KWS Orphelia, Oberek, Olympic, Penguin i Soldo. * średnia z dwóch lat.

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 64 odmiany (33 browarnych i 31 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

1. Allianz R 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. Ella 6. Oberek 10. Soldo 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Suweren 4. KWS Cantton R 8. Podarek

1. Allianz R 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. Ella 6. Oberek 10. Soldo 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Suweren 4. KWS Cantton R 8. Podarek 7. Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Ziarno jęczmienia jarego wykorzystywane jest głównie na cele pastewne. Znajduje zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej,

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień jary oprac. mgr inż. Iwona Michalska

7. Jęczmień jary oprac. mgr inż. Iwona Michalska 7. Jęczmień jary oprac. mgr inż. Iwona Michalska W Polsce przeważa uprawa formy jarej jęczmienia, gatunek ten ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Ziarno jęczmienia jarego wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 65 odmian (35 browarnych i 30 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016.

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016. 6. Pszenica jara oprac. mgr inż. Anna Mrozek W latach 2015-2017 w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przeprowadzono 9 doświadczeń z odmianami pszenicy jarej. Doświadczenia zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 68 odmian (29 browarnych i 39 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. 1.Uwagi ogólne

Jęczmień jary. 1.Uwagi ogólne Jęczmień jary 1.Uwagi ogólne Jęczmień jest zbożem o wszechstronnym zastosowaniu. Ziarno jest wykorzystywane na cele paszowe, zarówno do sporządzania mieszanek bezpośrednio w gospodarstwach jak i w przemyśle

Bardziej szczegółowo

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń 6. Pszenica jara Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń porejestrowych z jarymi odmianami pszenicy zwyczajnej z roku 2016 na tle wyników z lat 2014-2016. W omawianym sezonie wegetacyjnym w województwie

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto

4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek 8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy owsa w 2017 roku w Polsce wynosiła około 0,5 mln ha, co stanowi 7,1 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Jęczmień ozimy 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne

Jęczmień jary. Uwagi ogólne Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzisiejszy rolnik już na etapie planowania powinien uwzględniać konkretną odmianę do określonego kierunku użytkowania, zarówno do warunków siedliska jak i poziomu agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

3. Żyto ozime oprac. inż. Monika Kaczmarek

3. Żyto ozime oprac. inż. Monika Kaczmarek 3. Żyto ozime oprac. inż. Monika Kaczmarek Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy żyta ozimego w 2017 roku w Polsce wynosiła około 0,9 mln ha, co stanowi 12,9 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 8 nowych odmian jęczmienia jarego w tym pięć browarnych: Bente, Esma, Ovation, Xanthe, Accordine oraz trzy typu

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień jary jest zbożem o dużym znaczeniu w uprawie, zajmując w strukturze zasiewów zbóż łącznie z mieszankami około 12 %. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Antonińskie uzyskała ziarno o największej masie. Najdrobniejsze ziarno w 2015 roku na poziomie a1 i a2 wytworzyła odmiana Minello.

Antonińskie uzyskała ziarno o największej masie. Najdrobniejsze ziarno w 2015 roku na poziomie a1 i a2 wytworzyła odmiana Minello. 5. Żyto ozime Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy żyta ozimego w 2015 roku, wynosiła około 0,7 mln ha, co stanowi 10,5 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Żyto ma małe wymagania glebowe,

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w 2018 roku znajdowały

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Jęczmień jary

Rozdział 6 Jęczmień jary Rozdział 6 Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Zboża jare charakteryzują się krótszym okresem wegetacji niż zboża ozime. Jęczmień jest gatunkiem o dużych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

Owies. 1. Bingo 2. Komfort

Owies. 1. Bingo 2. Komfort Owies W 2014 roku owies zajmował 5,8 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na ponad 46 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie rośnie.

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 3. Pszenżyto ozime W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Bereniko, Borowik, KWS Trisol, Maestozo) oraz dwie krótkosłome (Agostino

Bardziej szczegółowo

i septorioza liści uwidoczniła się u odmiany Tulus, a w roku badania odporna na te patogeny była odmiana Trefl.

i septorioza liści uwidoczniła się u odmiany Tulus, a w roku badania odporna na te patogeny była odmiana Trefl. 3. Pszenżyto ozime Pszenżyto ozime ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania oraz dobrej wartości pokarmowej, staje się coraz bardziej konkurencyjne dla innych gatunków

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime Lista Odmian Zalecanych do uprawy (LOZ) na rok 2015:

Żyto ozime Lista Odmian Zalecanych do uprawy (LOZ) na rok 2015: Żyto ozime Żyto ozime jest zbożem o dużym areale uprawy w naszym kraju, ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. Jest to związane z dużym udziałem gleb lekkich, na których jest ono głównie

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

1. Agostino 4. Meloman * 7. Pizarro 2. Borowik 5. Tomko 8. Subito 3. Fredro 6. Torino 9. Witon. * odmiana wstępnie rekomendowana

1. Agostino 4. Meloman * 7. Pizarro 2. Borowik 5. Tomko 8. Subito 3. Fredro 6. Torino 9. Witon. * odmiana wstępnie rekomendowana 3. Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Aktualnie pszenżyto ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w roku znajdowały się

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

Rok włącze nia do LOZ. Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL Strzelce 2 Bingo

Rok włącze nia do LOZ. Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, PL Strzelce 2 Bingo 8. Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa w 2016 roku stanowiła około 6,5% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce i od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Bardziej szczegółowo

1. ARDEN 2. BINGO 3. HAKER

1. ARDEN 2. BINGO 3. HAKER 7. Owies W 2013 roku owies zajmował 5,97 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Wg danych FAO STAT (2016) powierzchnia uprawy pszenżyta jarego w Polsce wynosi

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne W ostatnich latach zauważyć można rosnący udział wysokoplonujących odmian jęczmienia jarego w produkcji rolniczej. Wsród nich są także odmiany jakościowe. Odmiany

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień jary jest zbożem o dużym znaczeniu w uprawie, zajmując w strukturze zasiewów zbóż ponad 11 %. Na terenie naszego województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2013 (2011-2013) Zeszyt 6 ( 15 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe W roku 2014 powierzchnia upraw materiału kwalifikowanego odmian ogólnoużytkowych grochu siewnego wyniosła 1,2 tys. ha i była większa o około 500 ha w porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne

Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne Jęczmień jary jest zbożem o krótkim okresie wegetacji, słabym systemie korzeniowym, wrażliwym na niskie temperatury we wczesnych fazach rozwojowych i niedobór oraz

Bardziej szczegółowo

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla 10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Elegant i Romulus. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 27 odmian oplewionych oraz 5 odmian nie oplewionych. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. SDOO Słupia Wielka styczeń 2015 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. Uwagi ogólne

Żyto ozime. Uwagi ogólne Żyto ozime Uwagi ogólne Doświadczenie z żytem w sezonie 2014- założono w trzech punktach doświadczalnych: w Karzniczce, Wyczechach i w Lubaniu. Oceniano w nich 17 odmian (10 mieszańcowych, 7 populacyjnych).

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY., styczeń 2016 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Lp Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat w LZO Kod kraju - pochod zenia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo