Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław"

Transkrypt

1 Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 8 nowych odmian jęczmienia jarego w tym pięć browarnych: Bente, Esma, Ovation, Xanthe, Accordine oraz trzy typu pastewnego Airwey, Ramzes i Teksas. Dwie nowozarejestrowane odmiany pochodziły z polskiej hodowli, a pozostałe to odmiany zagraniczne, głównie niemieckie. Aktualnie zarejestrowanych jest 68 odmian, 29 typu browarnego i 39 typu pastewnego, w tym jedna nieoplewiona Gawrosz. Udział odmian zagranicznych utrzymuje się na wysokim poziomie i wynosi obecnie 59% (40 odmian). W ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie łącznie badano 22 odmiany (9 browarnych i 13 pastewnych). W opracowaniu wykorzystano wyniki doświadczeń dwuczynnikowych z SDOO Przecław i ZDOO Nowy Lubliniec. Przedplonami dla jęczmienia jarego w badanych miejscowosciach były burak cukrowy i rzepak ozimy. Na poziomie a 1 zastosowano kg/ha azotu, natomiast na poziomie a 2 odpowiednio 40 kg /ha wiecej. Wielkość dawek nawożenia fosforem i potasem ustalono w oparciu o zasobność gleby. Odpowiednie nawożenie fosforem i potasem zwiększa odporność jęczmienia na choroby, niedpbory wody, wyleganie, a także decyduje o lepszym wypełnieniu ziarna i wpływa na równomierność dojrzewania. Warunki polowe doświadczeń, nawożenie oraz ochronę roślin w poszczególnych miejscowościach przedstawiono w tabeli 2. Wyniki doświadczeń Warunki klimatyczno - siedliskowe wpłynęły na zróznicowanie wyników doświadczeń.w roku średni plon ziarna w w obydwu punktach doświadczalnych i na obu poziomach agrotechnicznych był niższy niż w poprzednich latach co spowodowane było niekorzystnymi warunkami pogodowymi; wiosną w Przecławiu wystapił nadmiar opadów oraz niedobór w Nowym Lublińcu. Po wykłoszeniu jęcznienia w obu miejscowościach wystąpił brak większych opadów aż do dojrzałości ziarna. W roku średni plon ziarna badanych odmian w doświadczeniu na podstawowym poziomie agrotechniki a 1 wyniósł 43,6 dt z ha w Nowym Lublińcu i 64,7 dt z ha w Przecławiu, a na wysolim poziomie a 2 odpowiednio 50,0 dt z ha i 77,6 dt z ha. Sredni plon odmian w Przecłwiu był o ponad 30% wyższy na w obydwu poziomach agrotechnicznych niż w Nowym Lublinicu. Odmienne warunki pogodowe i glebowe w miejscowościach w dużym stopniu wpłynęły na zróżnicowanie plonowania odmian. Wobu doświadczeniach odmiana Bente badana pierwszy rok plonowała stabilnie i na wysokim poziomie. W Przecławiu dobrze plonowały również odmiany: Teksas, Kante, Polonia Staropolska, KWS Atrica, a w Nowym Lublińcu: Accordine, RTG Planet, Raskud, KWS Vermont. Te odmiany dobrze plonowały na obu poziomach agrotechniki. W wieloleciu na poziomie a 1 i a 2 najlepiej plonowały odmiany: Radek, KWS Artika, KWS Irina jak również Soldo, Ella i Kucyk. Z odmian badanych po raz pierwszy dobre oceny plonownia osiągnęły Bente, Accordine, Xanthe i Teksas. Na przestrzeni trzech ostatnich lat porażenie odmian chorobami było średnie. W roku porażenie roślin mączniakiem prawdziwym liści, rdzą jęczmienia i rynchosporiozą było mniejsze niż w wieloleciu, natomiast ciemnobrunatną plamistością i plamistością siatkową porażenie wystąpiło na podobnym poziomie jak w wieloleciu. Badane odmiany były w różnym stopniu porażane przez patogeny. Po trzech latach badań najbardziej odpornymi na patogena plamistości siatkowej (Drechslera graminea) wykazały odmiany: Ella, Kucyk i Raskud, na mączniaka liści (Blumeria graminis) KWS Irina, Basic i Paustian, na rdzy jęczmienia (Puccinia hordei) RTG Planet i Radek, rynchosporiozy (Rhynchosporium secalis)paustin, KWS Cantton KWS Irina i Basic. W okresie wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej było nieznaczne, natomiast przed zbiorem średnie. Jęczmień jary ma delikatne zdzbło stąd duża podatność na wyleganie. Może to powodować duże straty w plonowaniu. Odmianami, które wykazały największą odporność na wyleganie przed zbiorem były: Oberek, Soldo, Paustian. Odmiany te cechują się również niższą wysokością roślin. Średnia masa tysiąca ziaren (MTZ) w roku była wyższa niż w wieloleciu. Odmianami o najwyższej masie tysiąca ziaren, zarówno w ostatnim roku jak i w wieloleciu były: Soldo, Basic, Oberek i Ella. Przy wyborze jęczmienia jarego do uprawy należy pamiętać o jego słabym systemie korzeniowym i jego i krotkim okresie wegetacji. Jęczmień jest także wrażliwy na przymrozki ale są one mniej szkodliwe dla plonowania niż opóżniony termin siewu. Szczegółowe wyniki dla wszystkich badanych odmian zestawiono w tabelach 3 8.

2 Kod kraju pochodzenia Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian Rok włączenia do LOZ Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej - pełnomocnika w Polsce 1 Stratus Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.- Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 2 Basic FR DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o Choryń 27, Kościan 3 Ella FR DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o Choryń 27, Kościan 4 Kucyk DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o Choryń 27, Kościan 5 Raskud Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. - Grupa IHAR Smolice 146, Kobylin 6 KWS Atrika DE KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 7 Oberek Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 8 Olympic 2013 FR RAGT Semences Polska sp.z.o.o Łysomice, ul.sadowa 10A 9 Soldo DE Saaten Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec, ul. Straszewska KWS Irina 2014 DE KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 11 Podarek 2014 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 12 Radek 2015 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 13 KWS Cantton 2014 DE KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 14 KWS Vermont 2016 DE KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, Prusy 15 Paustian 2016 DK DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o Choryń 27, Kościan 16 Polonia Staropolska 2016 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.- Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 17 RTG Planet 2016 FR RAGT Semences Polska sp. z o.o, ul. Sadowa 10A, Łysomice 18 Accordine DE Saaten Union Polska sp. z o.o., Wągrowiec, ul. Straszewska Bente DE Saaten Union Polska sp. z o.o, Wągrowiec, ul. Straszewska Esma DE Saaten Union Polska sp. z o.o, Wągrowiec, ul. Straszewska Teksas Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.- Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce 22 Xanthe DE Saaten Union Polska sp. z o.o Wągrowiec, ul. Straszewska 70

3 Tabela 2. Jęczmień jary. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: Miejscowość SDOO Przecław ZDOO Nowy Lubliniec Powiat Mielec Cieszanów Kompleks rolniczej przydatności gleby 2 4 Klasa bonitacyjna gleby III IV b ph gleby w KCl 6,3 6,1 Przedplon Burak cukrowy Rzepak ozimy Data siewu (dzień, m-c, rok) Obsada nasion (szt/m 2 ) Data zbioru (dzień, m-c, rok) Nawożenie N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha) P 2 O 5 (kg/ha) K 2 O (kg/ha) Nawożenie dolistne preparatami Basfoliar 36 Extra - 4,0 l Plonvit Z - 1,5 l wieloskładnikami na poziomie a 2 (l/ha) Plonvit Z -1,0 l Plonvit Z - 1,5 l Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Dominic 060 FS Dominic 060 FS Herbicyd (nazwa,dawka/ha) Chisel Nowy 51,6 WG - 60 g Chwastox Turbo - 2,0 l Mocarz 75 WG - 0,2 l Insektycyd (nazwa,dawka/ha) Karate Zeon 050 CS - 0,2 l Fury 100 EW - 0,1 l (tylko na poziomie a 2 ) Fungicyd - pierwszy zabieg (nazwa,dawka/ha) Soligor 425 EC - 1,0 l Soligor 425 EC - 0,8 l Fungicyd - drugi zabieg (nazwa,dawka/ha) Artea 330 EC - 0,5 l Artea 330 EC 1,0 l Regulator wzrostu (nazwa,dawka/ha) Moddus 250 EC - 0,4 l Cerone 480 SL - 0,75 l

4 Tabela 3 Jęczmień jary. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: Lp. Cecha Przecław Nowy Lubliniec a 1 a 2 a 1 a 2 1 Termin kłoszenia (dzień, m-c) Termin dojrzałości woskowej (dzień, m-c) Wysokość roślin (cm) Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9,0 5 Wyleganie roślin przed zbiorem (skala 9 o ) 9,0 9,0 7,6 9,0 6 Porażenie przez choroby : mączniak (skala 9 o ) 9,0 9,0 8,5 8,9 7 - rynchosporioza (skala 9 o ) 9,0 9,0 8,8 8,9 8 - choroby podstawy -kompleks (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9,0 9 - rdza źdzbłowa (skala 9 o ) 9,0 9,0 9,0 9, rdza jęczmienia (skala 9 o ) 9,0 9,0 8,8 9, plamistość siatkowa (skala 9 o ) 7,0 7,5 6,4 7, ciemnobrunatna plamistość (skala 9 o ) 9,0 9,0 7,3 8,2 13 Masa 1000 ziaren (g) 55,1 56,9 49,7 51,1 14 Wilgotność ziarna podczas zbioru (%) 13,1 13,2 11,0 12,0 Plon ziarna (dt z ha) 64,7 77,6 43,8 50,0 Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian. a 1 - przeciętny poziom agrotechniki; a 2 - wysoki poziom agrotechniki. Skala 9 o : 9 - oznacza stan najkorzystniejszy, 1 -oznacza stan najmniej korzystny.

5 Tabela 4. Jęczmień jary. Plon ziarna odmian w miejscowościach ( % wzorca ). Rok zbioru: Lp. Odmiana Poziom a 1 Poziom a 2 Przecław Nowy Lubliniec Przecław Nowy Lubliniec wzorzec,dt z ha 64,7 43,8 77,6 50,0 1 Stratus Basic Ella Kucyk Raskud KWS Atrika Oberek Olympic Soldo KWS Irina Podarek Radek KWS Cantton KWS Vermont Paustian Polonia Staropolska RTG Planet Accordine Bente Esma Teksas Xanthe Wzorzec - średnia wszystkich badanych odmian a 1 - przeciętny poziom agrotechniki; a 2 - wysoki poziom agrotechniki.

6 Tabela 5. Jęczmień jary. Plon ziarna odmian (% wzorca). Lata zbioru:,2016,2015. Poziom a Lp. Odmiana Wartość 1 Poziom a 2 browarna Wzorzec, dt z ha 54,3 58,6 66,1 56,5 59,7 63, ,3 65,9 68,4 1 Stratus 4, Basic Ella Kucyk Raskud KWS Atrika Oberek Olympic 6, Soldo KWS Irina 6, Podarek Radek KWS Cantton 6, KWS Vermont Paustian Polonia Staropolska RTG Planet 7, Accordine 7, Bente 6, Esma 7, Teksas Xanthe 7, Liczba doświadczeń wzorzec: - średnia wszystkich badanych odmian. Wartość technologiczna dla odmian browarnych to syntetyczna ocena wartości browarnej wg Listy Opisowej Odmian COBORU Wyższe stopnie oznaczają lepszą ocenę

7 Tabela 6. Jęczmień jary. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki - a 1 (odchylenia od wzorca). Lp. Odmiana Lata zbioru:, Liczba Mączniak lat badań Rdza jęczmienia Ciemnobrunatna plamistość Rynchosporioza Plamistość siatkowa Wzorzec, (skala 9 o ) 8,5 8,1 8,8 7,7 7,3 7,3 8,8 8,3 6,7 6,7 1 Stratus 3-1,0-0,6 0,2 0,3-0,3-0,4 0,2-0,3 0,6 0,3 2 Basic 3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,7 0,2 0,2 0,5 0,6 0,6 3 Ella 3 0,5 0,2-1,3-0,3 0,2 0,7-0,8-0,4 0,3 0,6 4 Kucyk 3 0,5-0,1 0,2 0,2-0,3-0,4 0,2-0,1-0,7-0,8 5 Raskud 3-1,0-1,2 0,2-0,7-0,3-0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 6 KWS Atrika 3 0,5 0,3 0,2-0,5-0,8-0,8 0,2-0,1-0,2-1,0 7 Oberek 3-0,5-0,6 0,2 0,3 0,7 0,5-0,3-0,5-0,2 0,2 8 Olympic 3 0,0 0,3 0,2-0,7-1,3-0,6 0,2 0,4-0,4-0,1 9 Soldo 3 0,5-0,1 0,2 0,3 0,7 0,2-0,8-0,8-0,4-0,2 10 KWS Irina 3 0,5 0,6 0,2-0,2-0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 0,4 11 Podarek 3-2,0-1,0 0,2 0,1-0,3-0,1 0,2-0,4-0,2-0,4 12 Radek 3 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,7 0,2 0,4 0,8 0,3 13 KWS Cantton 3 0,5 0,3 0,2 0,1-2,8-2,0 0,2 0,6 0,6 0,1 14 KWS Vermont 2 0,5 0,0 0,2 0,0 0,7 0,5-0,3-0,2-0,7-0,4 15 Paustian 2 0,5 0,5-0,3-0,4 0,2-0,5 0,2 0,6-0,4-0,5 16 Polonia Staropolska 2-2,5-2,0 02 0,0-0,3-0,8 0,2 0,4 0,1-0,4 17 RTG Planet 2 0,5 0,0 0,2 0,5 0,7 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 18 Accordine 1-0,5 0,2-0,8 0,2 0,1 19 Bente 1 0,0-0,8 0,7 0,2-0,7 20 Esma 1 0,5-0,3 0,7-1,3 0,6 21 Teksas 1 0,5-0,3 0,7 0,2 0,3 22 Xanthe 1 0,0 0,2 0,7 0,2 0,3 Liczba doświadczeń Wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których dana choroba wystąpiła; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą. Wzorzec:wszystkie badane odnian

8 Tabela 7. Jęczmień jary. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru:, Lp. Odmiana Liczba lat badań Wyleganie (skala 9 o ) w fazie przed zbiorem dojrzałości mlecznej Wysokość roślin (cm) Masa 1000 ziaren (g) Poziom agrotechniki a 1 Wzorzec 9,0 8,6 7,6 7, ,4 49,9 1 Stratus 3 0,0 0,1 0,9 0, ,4 1,4 2 Basic 3 0,0-0,3-0,1-0, ,1 3,7 3 Ella 3 0,0 0,4 0,4-0, ,0 2,6 4 Kucyk 3 0,0 0,1-0,1-0, ,8-3,0 5 Raskud 3 0,0-0,6 0,4-0, ,2-0,2 6 KWS Atrika 3 0,0-0,4-0,1 0, ,0 0,5 7 Oberek 3 0,0 0,2 0,9 0, ,3 3,1 8 Olympic 3 0,0 0,1-0,1-0, ,9-1,9 9 Soldo 3 0,0 0,2 0,4 0, ,9 3,9 10 KWS Irina 3 0,0-0,1 0,9 0, ,2-0,3 11 Podarek 3 0,0-0,1-0,6-0, ,7 0,3 12 Radek 3 0,0-0,1-0,1-0, ,0-1,1 13 KWS Cantton 3 0,0-0,1-0,1-0, ,2 0,3 14 KWS Vermont 2 0,0-0,3-0,1-0, ,0-0,2 15 Paustian 2 0,0 0,2 0,9 0, ,8-1,2 16 Polonia Staropolska 2 0,0 0,2-0,1 0, ,5-4,7 17 RTG Planet 2 0,0-0,1-0,1 0, ,5 0,8 18 Accordine 1 0,0-0,6 5-0,7 19 Bente 1 0,0 0,9 1 2,9 20 Esma 1 0,0 0,4-2 0,9 21 Teksas 1 0,0-1,6-2 -2,6 22 Xanthe 1 0,0-1,6 1 3 Liczba doświadczeń Wyleganie: wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których miało ono miejsce; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą. Wzorzec:wszystkie badane odmiany.

9 Tabela 8. Jęczmień jary. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru:, Lp. Odmiana Wyleganie (skala 9 o ) Liczba Wysokość roślin Masa 1000 ziaren w fazie lat przed zbiorem (cm) (g) badań dojrzałości mlecznej Poziom agrotechniki a 2 Wzorzec 9,0 8,6 9,0 8, ,0 51,8 1 Stratus 3 0,0 0,1 0,0 0, ,9 1,6 2 Basic 3 0,0-0,3 0,0-0, ,8 2,9 3 Ella 3 0,0 0,4 0,0-0, ,4 0,7 4 Kucyk 3 0,0 0,1-0,5-0, ,0-3,6 5 Raskud 3 0,0-0,1 0,0-0, ,4-0,8 6 KWS Atrika 3 0,0-0,8 0,0 0, ,3 1,0 7 Oberek 3 0,0 0,2 0,0 0, ,6 3,4 8 Olympic 3 0,0 0,1 0,0 0, ,6-1,4 9 Soldo 3 0,0 0,2 0,0 0, ,2 4,2 10 KWS Irina 3 0,0-0,1 0,0 0, ,6-0,3 11 Podarek 3 0,0 0,1 0,0 0, ,2 0,9 12 Radek 3 0,0-0,1 0,0-0, ,1-1,8 13 KWS Cantton 3 0,0-0,1 0,0-0, ,6 0,2 14 KWS Vermont 2 0,0-0,3 0,0 0, ,5-0,3 15 Paustian 2 0,0 0,2 0,0 0, ,6 1,6 16 Polonia Staropolska 2 0,0 0,2 0,0 0, ,4-4,2 17 RTG Planet 2 0,0-0,1 0,0 0, ,8 1,6 18 Accordine 1 0,0 0,0 6-0,6 19 Bente 1 0,0 0,0 0 5,0 20 Esma 1 0,0 0,0-1 0,5 21 Teksas 1 0,0 0,0-5 -2,8 22 Xanthe 1 0,0-0,5 4 1,5 Liczba doświadczeń Wyleganie: wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń w których miało ono miejsce; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą. Wzorzec: wszystkie badane odmiany Liczba doświadczeń dla okresu odnosi się do odmian badanych trzy lata, dla badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza

10 Charakterystyka odmian jęczmienia jarego wpisanych do krajowego Rejestru Odmian w roku wg COBORU LOO Accordine - Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość - średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren mała. Wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy: Saaten Union Polska, ul. Straszewska 70, Wągrowiec Bente - Odmiana typu browarnego, o dobrej wartości browarnej. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia, na plamistość siatkową - dość mała. Rośliny o średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy: Saaten Union Polska, ul. Straszewska 70, Wągrowiec Esma - Odmiana typu browarnego, o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na plamistość siatkową - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia, na ciemnobrunatną plamistość - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypanym - średnie. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy: Saaten Union Polska, ul. Straszewska 70, Wągrowiec Ovation - Odmiana typu browarnego, o dobrej wartości browarnej. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rynchosporiozę - średnia, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce, ul. Rataje 164, Poznań Xanthe - Odmiana typu browarnego o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość - średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Reprezentant Hodowcy: Saaten Union Polska, ul. Straszewska 70, Wągrowiec Airway - Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość - dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie i gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duże. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

11 Reprezentant Hodowcy: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Choryń 27, Kościan Ramzes - Odmiana typu pastewnego. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Odporność na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową - dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość - średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypanym dość duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce Teksas - Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę - średnia, na ciemnobrunatną plamistość - dość mała. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna i zawartość białka w ziarnie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, Strzelce

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław

Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Jęczmień jary Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Jęczmień jary ma największe znaczenie wśród zbóż jarych w Polsce. W roku do Krajowego Rejestru wpisano aż 10 nowych odmian jęczmienia jarego - jedna

Bardziej szczegółowo

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie w uprawie z pośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wynosi około 8,9%. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 68 odmian (29 browarnych i 39 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

1. Allianz R 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. Ella 6. Oberek 10. Soldo 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Suweren 4. KWS Cantton R 8. Podarek

1. Allianz R 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. Ella 6. Oberek 10. Soldo 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Suweren 4. KWS Cantton R 8. Podarek 7. Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Ziarno jęczmienia jarego wykorzystywane jest głównie na cele pastewne. Znajduje zastosowanie w żywieniu trzody chlewnej,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień jary oprac. mgr inż. Iwona Michalska

7. Jęczmień jary oprac. mgr inż. Iwona Michalska 7. Jęczmień jary oprac. mgr inż. Iwona Michalska W Polsce przeważa uprawa formy jarej jęczmienia, gatunek ten ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Ziarno jęczmienia jarego wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień jary jest zbożem o dużym znaczeniu w uprawie, zajmując w strukturze zasiewów zbóż łącznie z mieszankami około 12 %. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Jęczmień jary

Rozdział 6 Jęczmień jary Rozdział 6 Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Zboża jare charakteryzują się krótszym okresem wegetacji niż zboża ozime. Jęczmień jest gatunkiem o dużych

Bardziej szczegółowo

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla

10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla 10. Owies Anna Durał ZDOO Dukla Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Elegant i Romulus. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 27 odmian oplewionych oraz 5 odmian nie oplewionych. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 64 odmiany (33 browarnych i 31 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2017(2015-2017) Bukówka. Listopad 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

1. Ella 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. KWS Atrika 6. Oberek 10. Skald 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Soldo 4. KWS Olof 8. Podarek

1. Ella 5. KWS Orphelia 9. Salome 2. KWS Atrika 6. Oberek 10. Skald 3. KWS Irina 7. Penguin 11. Soldo 4. KWS Olof 8. Podarek 7. Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jest zbożem o wszechstronnym zastosowaniu. Ziarno jest wykorzystywane na cele paszowe, zarówno do sporządzania mieszanek

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Harnaś i Amant (nagoziarnista). Obecnie w krajowym rejestrze znajdują się 23 odmiany oplewione w tym jedna o brązowym zabarwieniu plewki

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2016 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2016 (2014-2016) Zeszyt 4 ( 18 ) Bukówka. październik 2016.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Jęczmień ozimy 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2013 Rok wpisania do Krajowego Odmiana Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Odmiana włączenia do lat Lp. Rejestru Odmian w LOZ na LOZ Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne

Jęczmień jary. Uwagi ogólne Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzisiejszy rolnik już na etapie planowania powinien uwzględniać konkretną odmianę do określonego kierunku użytkowania, zarówno do warunków siedliska jak i poziomu agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne W ostatnich latach zauważyć można rosnący udział wysokoplonujących odmian jęczmienia jarego w produkcji rolniczej. Wsród nich są także odmiany jakościowe. Odmiany

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 65 odmian (35 browarnych i 30 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. 1.Uwagi ogólne

Jęczmień jary. 1.Uwagi ogólne Jęczmień jary 1.Uwagi ogólne Jęczmień jest zbożem o wszechstronnym zastosowaniu. Ziarno jest wykorzystywane na cele paszowe, zarówno do sporządzania mieszanek bezpośrednio w gospodarstwach jak i w przemyśle

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W 2018 roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w 2018 roku znajdowały

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku w województwie warmińsko-mazurskim założono dwa doświadczenia z owsem: w ZDOO Rychliki i SDOO Wrócikowo. W ZDOO Rychliki badano większość odmian, które w roku znajdowały się

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ JARY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień jary jest zbożem o dużym znaczeniu w uprawie, zajmując w strukturze zasiewów zbóż ponad 11 %. Na terenie naszego województwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne

Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne Rozdział 6 Jęczmień jary Uwagi ogólne Jęczmień jary jest zbożem o krótkim okresie wegetacji, słabym systemie korzeniowym, wrażliwym na niskie temperatury we wczesnych fazach rozwojowych i niedobór oraz

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ JARY 2013 (2011-2013) Zeszyt 6 ( 15 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Tabela 10.1 Owies. Odmiany badane. Rok zbioru: 2017 Rok wpisania do Adres jednostki zachowującej odmianę, Krajowego Odmiana

Tabela 10.1 Owies. Odmiany badane. Rok zbioru: 2017 Rok wpisania do Adres jednostki zachowującej odmianę, Krajowego Odmiana Rozdział 10 Owies W roku w ramach PDO na obszarze województwa pomorskiego założono dwa doświadczenia z owsem, w Lubaniu na glebie klasy V, oraz w ZDOO w Wyczechach na glebie klasy IIIa Celem przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z jęczmieniem ozimym posiano w II dekadzie września 2015 roku w SDOO Karzniczka, ZDOO Lisewo, Radostow, Wyczechy oraz PODR Lubań.

Doświadczenia z jęczmieniem ozimym posiano w II dekadzie września 2015 roku w SDOO Karzniczka, ZDOO Lisewo, Radostow, Wyczechy oraz PODR Lubań. Rozdział 5 Jęczmień ozimy Doświadczenia z jęczmieniem ozimym posiano w II dekadzie września roku w SDOO Karzniczka, ZDOO Lisewo, Radostow, Wyczechy oraz PODR Lubań. Doświadczenia w Lisewie, Wyczechach,

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń 6. Pszenica jara Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń porejestrowych z jarymi odmianami pszenicy zwyczajnej z roku 2016 na tle wyników z lat 2014-2016. W omawianym sezonie wegetacyjnym w województwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2018 1 Przewodniczący Wielkpolskiego

Bardziej szczegółowo

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek

8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek 8. Owies oprac. inż. Monika Kaczmarek Na podstawie badań GUS, powierzchnia uprawy owsa w 2017 roku w Polsce wynosiła około 0,5 mln ha, co stanowi 7,1 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 (2012-2014) Zeszyt 2 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r.

Tabela 45. Owies odmiany badane w 2017 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą jest natomiast, niestety, niższa cena ziarna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Owies Wyniki doświadczeń

Rozdział 10 Owies Wyniki doświadczeń Rozdział 10 Owies Obecnie w Krajowym Rejestrze wpisanych jest 5 odmian owsa nagoziarnistego jarego oraz 26 odmian owsa zwyczajnego jarego. W województwie pomorskim zalecane do uprawy są odmiany: Bingo,

Bardziej szczegółowo

Rok wpisu do KRO w Polsce. Zimotrwałość. Rok włączeni a do LOZ

Rok wpisu do KRO w Polsce. Zimotrwałość. Rok włączeni a do LOZ Zimotrwałość ( skala 9 0 ) Rozdział 5 Jęczmień ozimy Doświadczenia z jęczmieniem ozimym posiano w II dekadzie września 2016 roku w SDOO Karzniczka, ZDOO Lisewo, Radostowo, Wyczechy oraz PODR Lubań.Wschody

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016.

R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie wyników PDO z roku zbioru 2016. 6. Pszenica jara oprac. mgr inż. Anna Mrozek W latach 2015-2017 w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przeprowadzono 9 doświadczeń z odmianami pszenicy jarej. Doświadczenia zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto

4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń

rejestrowych oraz wyników PDO z roku zbioru R - odmiana wstępnie rekomendowana, na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń 3. Pszenżyto ozime oprac. mgr inż. Iwona Michalska Pszenżyto ozime ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania oraz dobrej wartości pokarmowej, staje się coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ

Owies. Tabela 40. Owies odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do KRO LOZ Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku. Gatunek

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo