CELSIUM Spółka z o.o Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ"

Transkrypt

1 CELSIUM Spółka z o.o Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ w pomieszczeniach natrysków i szatni Centralnej Ciepłowni Obiekt: Inwestor: Projektant: Opracował: Centralna Ciepłownia Celsium Spółka z o.o. Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 Celsium Spółka z o.o Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 mgr inż. Cezary Trochimiuk, upr. Kl-258/91 Celsium Spółka z o.o. Skarżysko - Kamienna mgr inż. Jakub Stradowski Celsium Spółka z o.o. Skarżysko - Kamienna Skarżysko-Kamienna, kwiecień 2015

2 PROJEKT ZAWIERA: 1. Opis techniczny Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Koncepcja wentylacji pomieszczeń Układy nawiewne Układy wywiewne Część obliczeniowa Ilość powietrza wentylacyjnego Zalecane prędkości przepływu Instalacja wentylacyjna nawiewna Elementy i urządzenia instalacji nawiewnej Obliczenia średnic odcinków instalacji nawiewnej Dobór kratek wentylacyjnych nawiewnych Obliczenia hydrauliczne instalacji nawiewnej Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Instalacja wentylacyjna wywiewna dla natrysków Elementy instalacji wywiewnej Obliczenia hydrauliczne instalacji wywiewnej Dobór wentylatora instalacji wywiewnej Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Instalacja wentylacyjna wywiewna dla szatni Elementy instalacji wywiewnej w pomieszczeniu szatni Obliczenia średnic odcinków instalacji wywiewnej w szatni Dobór kratek wentylacyjnych wywiewnych w szatni Obliczenia hydrauliczne instalacji wywiewnej Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Część rysunkowa Załączniki

3 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach szatni i natrysków Centralnej Ciepłowni Celsium Sp. z o.o. Zadaniem wentylacji mechanicznej jest dostarczenie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego do pomieszczeń oraz odprowadzenie powietrza zużytego Podstawa opracowania Obowiązujące akty prawne i normatywy techniczne 1.3. Koncepcja wentylacji pomieszczeń Planuje się zapewnienie wymaganych ilości (krotności) wymian powietrza zużytego stosując wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną poprzez centrale wentylacyjną nawiewną z nagrzewnicą wodną zasilaną czynnikiem grzejnym o parametrach T z = 90 [⁰C] i T p = 60 [⁰C] oraz filtrem powietrza, a także zapewnienie wywiewu poprzez dwa wentylatory wyciągowe dachowe. Jeden z wentylatorów wyciągowych będzie zapewniał wywiew zużytego powietrza poprzez nowo projektowane okrągłe kanały wentylacyjne (dla szatni), natomiast drugi poprzez kanały murowane będące do tej pory kanałami wentylacji grawitacyjnej. Wywiew realizowany będzie w tym przypadku poprzez połączenie istniejących kanałów grawitacyjnych bezpośrednio na dachu i zainstalowaniu na kominie wentylacyjnym podstawy dachowej oraz wentylatora dachowego wyciągowego. Ilość wymian powietrza w pomieszczeniach określono jako 5 wymian/h dla natrysków oraz szatni zgodnie z Dz.U.169 poz r Układy nawiewne Nawiew czystego powietrza do pomieszczeń (natrysków oraz szatni) realizowany poprzez centralę wentylacyjna nawiewną z nagrzewnicą firmy VTS typ VS-15-R-H-T (zgodnie z karta katalogową). Centrala nawiewna wyposażona w filtr VS 15 P.FLT G4 typu DEU4 oraz nagrzewnicę wodną VS 15 WCL 2. Sekcja wentylatorowa nawiewna realizowana poprzez wentylator o oznaczeniu VS 15 DRCT.DR.FAN. W celu rozprowadzenia wtłaczanego powietrza zastosowano przewody wentylacyjne prostokątne firmy ALNOR System Wentylacji, na których bezpośrednio zainstalowane zostaną kratki wentylacyjne zależne od średnicy przewodu. Dobór kratek wentylacyjnych wykonano w oparciu o katalog firmy ALNOR - System wentylacji dla poszczególnych wielkości przewodów rozprowadzających. Do każdej kratki dobrano ramkę montażową umożliwiającą zamontowanie kratek na kanale wentylacyjnym. Kratka będąca czerpnią powietrza bezpośrednio przed wentylatorem nawiewnym zamocowana do przewodu wentylacyjnego wyprowadzonego przez ścianę na zewnątrz budynku i połączonego z centralną nawiewną wewnątrz budynku, zaprojektowano kratkę firmy ALNOR o przekroju 400x250 [mm]. Centrala wentylacyjna oraz przewody nawiewne prowadzone możliwie najbliżej przy suficie. 3

4 1.5. Układy wywiewne Powietrze dla wspomnianych pomieszczeń wywiewane będzie wentylatorami wyciągowymi dachowymi zintegrowanymi z kratką wentylacyjną mocowaną pod stropem w przypadku pomieszczenia natrysków. Na dachu na istniejącym kominie wentylacyjnym zainstalowana zostanie podstawa dachowa firmy Venture Industries typ RSS 300 zintegrowana z wentylatorem wyciągowym dachowym firmy Venture Industries typ RFV/4-160 ZN. Istniejące otwory wentylacji grawitacyjnej o wylocie poziomym w kominie wentylacyjnym na dachu muszą zostać zamurowane (jednocześnie może pracować jeden rodzaj wentylacji). Istnieje konieczność przekucia pionowego komina wentylacyjnego w celu bezpośredniego podłączenia go do wentylatora wyciągowego. Zużyte powietrze z pomieszczenia szatni wywiewane będzie poprzez układ nowych przewodów wentylacyjnych okrągłych o średnicy Ø315 [mm], ze względu na brak możliwości zastosowania wywiewu poprzez istniejący kanał grawitacyjny (zbyt duża kubatura i wymagana wydajność instalacji). W czasie pracy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej konieczne jest zamknięcie kratek kanału wentylacji grawitacyjnej (w jednym momencie może działać jeden rodzaj wentylacji). Wywiew powietrza zapewniony będzie poprzez kratki wentylacyjne firmy ALNOR typ SHR zamontowane bezpośrednio na przewodzie wentylacyjnym poprzez ramki montażowe firmy ALNOR typu SHR-RM. Montaż kratek poprzez specjalne króćce na kanałach okrągłych z ramkami z profili blaszanych. Na końcu kanałów wywiewnych zaprojektowano zaślepkę okrągłą o średnicy kanału tj. 315 [mm] Przyjęto wymianę powietrza w ilości 5 wymian/h, (V = 1386,85 [m 3 /h] dla szatni w CC i V = 267,45 [m 3 /h] dla natrysków w CC). Do usuwania powietrza z pomieszczeń przyjęto urządzenia w postaci wentylatorów kolejno: Wentylatory wyciągowe dachowe: dla pomieszczenia natrysków: - Wentylator wyciągowy dachowy Venture Industries typ RFV/4-160 ZN (V = 267,45 [m 3 /h]; P c = 76 [Pa]) oraz podstawa dachowa RSS-300 dla pomieszczenia szatni: Venture Industries typ CRVB/4-355 ECOWATT (V = 1386,85 [m 3 /h]; P c = 82 [Pa]) oraz podstawa dachowa RS-RI 560 4

5 2. Część obliczeniowa 2.1. Ilość powietrza wentylacyjnego Ilość wymaganej wydajności wentylacji [m 3 /h] określono w oparciu o kubaturę pomieszczeń wentylowanych, na podstawie pomiarów wykonanych na miejscu i przedstawionych na rysunku poglądowym. Wymagana wydajność wentylacji równoważy nawiew i wywiew z pomieszczeń. Nr pom. 1 2 Rodzaj pom. Powierzchnia pom. A [m 2 ] Wysokość pom. H [m] Kubatura V [m 3 ] Krotność wymiany n [1/h] Wymagana wydajność wentylacji [m 3 /h] Szatnia Ciepłownia Centralna 74,97 3,70 277, ,85 Natryski Ciepłownia Centralna 14,46 3,70 53, ,45 SUMA: 89,43-330, , Zalecane prędkości przepływu Zalecane prędkości przepływu powietrza w przewodach instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej określono w oparciu o wymagany poziom dźwięku (niski). Prędkości zalecane dla tego założenia wynoszą kolejno dla: przewodu przy wentylatorze: 8,0 [m/s] przewód główny lub rozprowadzający 4,0-5,0 [m/s] odgałęzienie 3,0 4,0 [m/s] 2.3. Instalacja wentylacyjna nawiewna Elementy i urządzenia instalacji nawiewnej Nawiew do pomieszczeń (szatni i natrysków) realizowany poprzez centralę wentylacyjna nawiewną z nagrzewnicą firmy VTS typ VS-15-R-H-T (zgodnie z karta katalogową). Nagrzewnica dobrana dla czynnika grzejnego w postaci wody o parametrach T z = 90 [⁰C], T p = 60 [⁰C] zgodnie z załączona kartą wynikową. Centrala nawiewna wyposażona w filtr VS 15 P.FLT G4 typu DEU4 oraz nagrzewnicę wodną VS 15 WCL 2. Sekcja wentylatorowa nawiewna realizowana poprzez wentylator o oznaczeniu VS 15 DRCT.DR.FAN. Przewody wentylacyjne prostokątne oraz kratki wentylacyjne nawiewne (4 szt.) w oparciu o katalog firmy ALNOR system wentylacji. Przewody proste realizowane jako niskociśnieniowe z blachy ocynkowanej o długościach 1,25 [m] (elementy typowe, określone przez producenta). Kratka będąca bezpośrednią czerpnią powietrza zamocowana do przegrody i połączona z centralą nawiewną wewnątrz budynku za pomocą odcinka przewodu prostokątnego o długości 0,3 [m], zaprojektowano kratkę firmy ALNOR o wymiarach axb 400x250 [mm]. 5

6 Obliczenia średnic odcinków instalacji nawiewnej Średnice przewodów dobrano na podstawie wymaganej wydajności na danym odcinku oraz zalecanej prędkości przepływu powietrza z tablic do obliczeń strat ciśnienia Tomasz Klinke. Wentylator Nawiewnik nr 1 Nawiewnik nr 2 Nawiewnik nr 3 Nawiewnik nr 4 Wydajność: Przekrój kanału: Prędkość przepływu: Opór przepływu: V = 1654,30 [m 3 /h] a x b = 400 x 250 [mm] w = 4,6 [m/s] R = 0,85 [Pa/m] Pominięto spadki wydajności wynikające z działania sąsiednich nawiewników ze względu na małą rozpiętość instalacji wentylacyjnej. Dzięki temu założeniu możliwe jest zastosowanie 4-ech jednakowych odcinków w całej instalacji wywiewnej o typowej długości 1,25 [m] określoną przez producenta firmę ALNOR system wentylacji. W każdym segmencie przewodu wentylacyjnego zostanie zamontowana kratka wentylacyjna nawiewna o przekroju określonym na rysunku poglądowym Dobór kratek wentylacyjnych nawiewnych Kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych prostokątnych montowane na ścianach bocznych kanału (na wysokości b [m] przewodu) i regulowane ręcznie poprzez ustawienie kąta nachylenia lamelek. W celu zamocowania kratek konieczna jest ramka montażowa typu SHR-RM firmy ALNOR dopasowana rozmiarem do kratek SHR, za pomocą specjalnych klipsów w kształcie litery S. Nawiewnik 1 Przekrój kratki: Wysokość przewodu: Poziom ciś. akustycznego: Nawiewnik 2 Przekrój kratki: Wysokość przewodu: SHR SHR-RM V = 267,45 [m 3 /h] np. axb = 200x150 [mm] b = 250 [mm] ok. X = 3,8 [m] ok. La = 30,0 [db] ok. Pt = 15 [Pa] SHR SHR-RM V = 462,28 [m 3 /h] axb = 250x150 [mm] b = 250 [mm] ok. X = 5,2 [m] 6

7 Poziom ciś. akustycznego: Nawiewnik 3 Przekrój kratki: Wysokość przewodu: Poziom ciś. akustycznego: Nawiewnik 4 Przekrój kratki: Wysokość przewodu: Poziom ciś. akustycznego: ok. La = 35,1 [db] ok. Pt = 20 [Pa] SHR SHR-RM V = 462,28 [m 3 /h] axb = 250x150 [mm] b = 250 [mm] ok. X = 5,2 [m] ok. La = 35,1 [db] ok. Pt = 20 [Pa] SHR SHR-RM V = 462,28 [m 3 /h] axb = 250x150 [mm] b = 250 [mm] ok. X = 5,2 [m] ok. La = 35,1 [db] ok. Pt = 20 [Pa] Nr działki Obliczenia hydrauliczne instalacji nawiewnej Przepływ Przekrój działki Jedn. opór tarcia Długość działki Pow. Prędkość przepływu Strata Δp L Strata Δp M Strata całk. - V h axb R L F w Δp L = Δp Δp L +Δp R*L M M - m 3 /h mm Pa/m m m 2 m/s Pa Pa Pa Strona nawiewna ,30 400x250 0,85 1,25*4 0,10 4,6 4, ,3 Strona czerpna ,30 400x250 0,85 0,30 0,10 4,6 0, ,3 SUMA 107,6 7

8 Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Lp. Nazwa Firma Typ Ilość [szt.] Uwagi VS 15 1 Wentylator VTS 1 - DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM Nagrzewnica 2 VTS VS 15 WCL wodna Centrala 3 Filtr VTS VS 15 P.FLT G4 1 - went. 4 Automatyka VTS AS-1R 1 + szafka automatyki VS CG UPC 5 Czerpnia ścienna stalowa ALNOR CSQ Kratka wentylacyjna ALNOR SHR Kratka wentylacyjna ALNOR SHR Ramka do mocowania kratek went. ALNOR SHR-RM Ramka do mocowania kratek went. ALNOR SHR-RM Zaślepka kanału went. ALNOR QES-N-C-400x Redukcja symetryczna ALNOR QPR6-N-C-400x250- wyk x specjalne 12 Przewód prostokątny ALNOR QD-N-OCY-400x wyk. specjalne 13 Przewód prostokątny ALNOR QD-N-OCY-400x Instalacja wentylacyjna wywiewna dla natrysków Elementy instalacji wywiewnej Wywiew powietrza z pomieszczenia natrysków realizowany będzie za pomocą wentylatora wyciągowego dachowego, zamontowanego na podstawie dachowej na istniejącym kominie wentylacji grawitacyjnej. Istniejące otwory wentylacji grawitacyjnej o wylocie poziomym muszą zostać zamurowane. Istnieje konieczność przekłucia pionowego komina wentylacyjnego w celu bezpośredniego podłączenia go do wentylatora wyciągowego zgodnie z załączonym szczegółem mocowania wentylatora A. Nawiew powietrza realizowany w wymaganych ilościach za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej firmy VTS z nagrzewnica i filtrem Obliczenia hydrauliczne instalacji wywiewnej Określenie średnicy zastępczej kanału prostokątnego W celu określenia oporów przepływu na długości kanału grawitacyjnego konieczne jest określenie średnicy zastępczej typowego kanału prostokątnego. D gl = (2*a*b)/(a+b) = (2*140*140)/( ) = 140 [mm] 8

9 Określenie oporów przepływu na odcinkach kanału prostokątnego murowanego Opory przepływu odczytano z nomogramu dla średnicy zastępczej kanału oraz wymaganej wydajności wentylacji dla pomieszczenia natrysków. Dla D gl = 140 [mm] oraz V = 267,45 [m 3 /h] odczytano: R 0 = 2,2 [Pa/m kanału] v 4,7 [m/s] W celu skorygowania oporów przepływu ze względu na porowatość istniejących kanałów wentylacyjnych ustalono czynnik korygujący C k dla kanałów murowanych. Z diagramu odczytano C k = 3,4 [-]. R = R 0 * C k = 2,2 * 3,4 = 7,5 [Pa/m kanału] Określenie strat liniowych na odcinku kanału murowanego W celu określenie strat liniowych konieczne jest określenie długości istniejących kanałów wentylacyjnych grawitacyjnych. Długość kanału oszacowano jako około 7 [m]. Σ P L = L * R = 7 * 7,5 = 52,5 [Pa] na całej długości kanału wentylacyjnego Określenie strat miejscowych na odcinku kanału murowanego Straty miejscowe określono w oparciu o poszczególne elementy instalacji wywiewnej w pomieszczeniu natrysków kratka wentylacyjna - załamanie kierunku - P M = 20 [Pa] P M = 4 [Pa] Określenie całkowitej straty ciśnienia na odcinku kanału murowanego Σ P = Σ P L + Σ P M = 52,5 + 20,0 + 4,0 = 76,5 [Pa] Dobór wentylatora instalacji wywiewnej Do określenia wentylatora wyciągowego dachowego wykorzystano program doboru firmy Venture Industries. Wielkość i model wentylatora określono na podstawie wymaganej wydajności V = 267,45 [m 3 /h] oraz sprężu wentylatora zgodnie z uzyskanymi wcześniej stratami ciśnienia w istniejącym przewodzie wentylacyjnym Σ P = 76,5 [Pa]. Dobrano wentylator wyciągowy dachowy firmy Venture Industries typ RFV/4-160 ZN, przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o małym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Ciśnienie statyczne wentylatora wynosi 130 [Pa], a więc pokona opory na długości kanału wentylacyjnego. Do montażu wentylatora konieczne jest zastosowanie podstawy dachowej typu RSS 300 montowanej w pozycji płaskiej na kominie istniejącej wentylacji grawitacyjnej. 9

10 Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Lp. Nazwa Firma Typ 14 Wentylator wyciągowy dachowy 15 Podstawa dachowa Venture Industries Venture Industries 2.5. Instalacja wentylacyjna wywiewna dla szatni Elementy instalacji wywiewnej w pomieszczeniu szatni Ilość [szt.] Uwagi RFV/4-160 ZN 1 - RSS Wywiew w pomieszczeniu szatni realizowany za pomocą wentylatora wyciągowego dachowego firmy Venture Industries typ CRVB/4-355 z podstawą dachową RS-RI umożliwiającą montaż wentylatora na pokryciu skośnym do samodzielnego montażu, oraz instalacji nowych przewodów wentylacyjnych niskociśnieniowych z blachy ocynkowanej, ze względu na dużą ilość powietrza konieczną do usunięcia z pomieszczenia. Wymagana wydajność projektowanej instalacji wywiewnej dla szatni powinna wynosić 1386,85 [m 3 /h]. Wywiew realizowany poprzez trzy kratki wywiewne firmy ALNOR typ SHR z ramką montażową typu SHR-RM zlokalizowane na kanale wentylacyjnym okrągłym poprzez zastosowanie specjalnych kształtek w formie króćców z odejściem prostokątnym. Do montażu tych elementów konieczne jest zastosowanie uszczelek dwuwargowych do kształtek wentylacyjnych typu GASK o średnicy 315 [mm]. Zastosowano również kształtki w postaci kolana segmentowego do zmiany kierunku oraz krótkiej redukcji wentylacyjnej. W celu połączenia wentylatora z instalacją wewnętrzną konieczne będzie również zastosowanie krótkiego odcinka przewodu o średnicy 355 [mm] około 1,0 [m]. Kratki wywiewne zlokalizowane po przeciwnej stronie kratek nawiewnych, co zapewni dobry przepływ powietrza przez pomieszczenie. Do wyciągu powietrza dobrano wentylator dachowy ze zintegrowanym sterownikiem umożliwiającym prace wentylatora w czterech trybach firmy Venture Industries typ CRVB/4-355 ECOWATT z wylotem pionowym Obliczenia średnic odcinków instalacji wywiewnej w szatni Średnice przewodów dobrano na podstawie wymaganej wydajności na danym odcinku oraz zalecanej prędkości przepływu powietrza z tablic do obliczeń strat ciśnienia Tomasz Klinke. Wentylator dachowy Wywiewnik nr 1 Wywiewnik nr 2 Wywiewnik nr 3 Wydajność: Średnica przewodu: Prędkość przepływu: Opór przepływu: V = 1386,85 [m 3 /h] Ø 315 [mm] w = 4,92 [m/s] R = 0,94 [Pa/m] 10

11 Pominięto spadki wydajności wynikające z działania sąsiednich wywiewników ze względu na małą rozpiętość instalacji wentylacyjnej. Dzięki temu założeniu możliwe jest zastosowanie jednakowych elementów w całej instalacji wywiewnej zgodnie z katalogiem producenta firmy ALNOR System Wentylacji o średnicy Ø315 [mm]. W trzech miejscach poziomego przewodu wentylacyjnego zostaną zamontowane kratki wentylacyjne wywiewne o rozmieszczeniu zgodnym z rysunkiem poglądowym Dobór kratek wentylacyjnych wywiewnych w szatni Kratki wentylacyjne montowane na króćcach z odejściami prostokątnymi na kanałach okrągłych. Kratki wentylacyjne wywiewne regulowane ręcznie poprzez ustawienie kąta nachylenia lamelek. W celu zamocowania kratek konieczna jest ramka montażowa typu SHR- RM firmy ALNOR dopasowana rozmiarem do kratek SHR, za pomocą specjalnych klipsów w kształcie litery S. Wywiewnik 1 Przekrój kratki: Średnica przewodu: Poziom ciś. akustycznego: SHR SHR-RM V = 462,28 [m 3 /h] axb = 250x150 [mm] Ø = 315 [mm] ok. X = 5,2 [m] ok. La = 35,1 [db] ok. Pt = 20 [Pa] Wywiewnik 2 Przekrój kratki: Średnica przewodu: Poziom ciś. akustycznego: SHR SHR-RM V = 462,28 [m 3 /h] axb = 250x150 [mm] Ø = 315 [mm] ok. X = 5,2 [m] ok. La = 35,1 [db] ok. Pt = 20 [Pa] Wywiewnik 3 SHR SHR-RM V = 462,28 [m 3 /h] 11

12 Przekrój kratki: Średnica przewodu: Poziom ciś. akustycznego: axb = 250x150 [mm] Ø = 315 [mm] ok. X = 5,2 [m] ok. La = 35,1 [db] ok. Pt = 20 [Pa] Nr działki Zaprojektowano kratki o większej średnicy niż wynikało by to z przekroju przewodu, aby zmniejszyć ich zasięg i nie powodować bezpośredniego porywania powietrza nawiewanego do pomieszczenia szatni Obliczenia hydrauliczne instalacji wywiewnej Przepływ Średnica działki Jedn. opór tarcia Długość działki Pow. Prędkość przepływu Strata Δp L Strata Δp M Strata całk. - V h Ø R L F w Δp L = Δp Δp L +Δ R*L M p M - m 3 /h mm Pa/m m m 2 m/s Pa Pa Pa Strona wywiewna , , ,4 + 7 = 20+ 0,08 4,92 9,8 10, , Zestawienie materiałów instalacji nawiewnej Lp. Nazwa Firma Typ 16 Wentylator wyciągowy dachowy 17 Podstawa dachowa Krótka redukcja wentylacyjna Spiralnie zwijany kanał wentylacyjny Spiralnie zwijany kanał wentylacyjny Kolano segmentowe z uszczelką Kratka wentylacyjna wywiewna Ramka do mocowania kratek Venture Industries Venture Industries Ilość [szt.] Uwagi CRVB/ RS-RI ALNOR RPCL ALNOR ALNOR SPR-K-355 SPR-K-315 ok. 1 [m] ok. 7 [m] ALNOR BSL ALNOR SHR ALNOR SHR-RM

13 Króciec na kanał okrągły Uszczelka dwuwargowa do kształtek Zaślepka kanału went. ALNOR TR6-N-C x ALNOR GASK ALNOR QES-N-C- 400x Producenci: - VTS Polska Sp. z o.o. - Venture Industries Sp. z o.o., Warszawa Łomianki-Kiełpin k. Warszawy tel.: (0-22) , tel.: (0-22) , (0-22) , fax: (0-22) fax: (0-22) , (0-22) ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o Wola Mrokowska tel.: (0-22) , fax: (0-22)

CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ

CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ CELSIUM Spółka z o.o. 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 11-go Listopada 7 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ w pomieszczeniach natrysku, szatni i WC kotłowni Bugaj

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy :

1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy : 1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy : - pierwsza to wentylacja Sali gimnastycznej, będzie ona realizowana

Bardziej szczegółowo

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji)

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych 1. Obliczenie strumienia powietrza wentylującego (nawiewnego i wywiewnego). 2. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK,

BIAŁYSTOK, Załącznik nr 6, 42/ZO/2018 PROJEKT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W POMIESZCZENIACH AKUMULATOROWNI W BUDYNKU NR 13 PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. Adres: BUDYNEK NR 13, UL.

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru

Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-5 2. Rysunki: Instalacja wentylacji - rzut parteru Rys nr-s1 Strona S1 INSTALACJA WENTYLACJI Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej. ul. Wałbrzyska 18a Świebodzice mgr inż. Sebastian Kościelniak 58-160 Świebodzice ul. Ciernie 54-55 tel. (074) 854-29-92 tel. kom. 0 504 784 325 e-mail: biuro@kormetprojekt.pl www.kormetprojekt.pl Zadanie: Adres: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK,

BIAŁYSTOK, Załącznik nr 6, 14/ZO/2019 PROJEKT: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W POMIESZCZENIACH AKUMULATOROWNI W BUDYNKU NR 13 PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. Adres:

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE

OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE CHŁODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy prędkości powietrza większej niż 2,5 m/sek proponuje się ustawiać skraplacz, (zamawia się go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z chłodnicy. Będzie

Bardziej szczegółowo

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Wentylacja i klimatyzacja 2 -ćwiczenia- Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń oraz z nich usuwane

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SANITARIATÓW W BUDYNKU GŁÓWNYM W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE CZĘŚĆ III INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAZWA OBIEKTU: MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej.

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej. Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

Nr rys. Skala. Rzut przyziemia 1 1:50 Przekrój I-I 2 1:100 Przekrój II-II 3 1:100 Przekrój III-III 4 1:100 Schemat przyłączenia kuchni 5 1:100

Nr rys. Skala. Rzut przyziemia 1 1:50 Przekrój I-I 2 1:100 Przekrój II-II 3 1:100 Przekrój III-III 4 1:100 Schemat przyłączenia kuchni 5 1:100 1. Podstawa opracowania. 2 2. Materiały do opracowania. 2 3. Zakres opracowania. 2 4. Opis wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 2 Wentylacja nawiewna i wywiewna kuchni i zmywalni 1N i 1W Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OŚWIADCZENIE + UPRAWNIENIA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania..... 9 2. Podstawa opracowania.... 9 3. Zakres opracowania... 9 4. Rozwiązania projektowe... 9 4.1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIP 774-184-90-92 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa obiektu budowlanego: Projekt przebudowy internatu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 1.3. UWAGI OGÓLNE 1.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 1.5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 2. RYSUNKI Instalacja WENTYLACYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU

PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU PROJEKT ZMIENIAJĄCY INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI I REMONTU PRALNI W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ W ZGORSKU INSTALACJA WENTYLACJI ZGÓRSKO 58 gm. SITKÓWKA - NOWINY Adres inwestycji: ZGORSKO

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: INWESTOR: Pomieszczenie nr 9 adaptacja warsztatu na suszarnię Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. Z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150 ADRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA OBIEKT: BUDYNEK JEDNORODZINNY NUMER PROJEKTU: 070/05-17/KW TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA WYKONAŁ: Kamil Walas Warszawa, maj 2017 Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE Inwestor: Miasto Suwałki Ul. Mickiewicza 1 16-00 Suwałki Temat opracowania: PRZEBUDOWA PODDASZA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE, PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P.POŻ

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe.

KLIMONT sp. z o.o. Kolano segmentowe. Kolano segmentowe. KIMONT sp. z o.o. d1 r - kąt 15 0, 30 0, 45 0, 60 0, 90 0, 120 0 i inny - kolano składane z segmentów łączonych zamkiem blacharskim - zgrzewanie punktowe wzdłużne - R=1,5 D - uszczelka

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna

Opis instalacji. Wentylacja mechaniczna Opis instalacji Wentylacja mechaniczna Dla pomieszczeń domu jednorodzinnego zaprojektowano układ wentylacji nawiewnowywiewnej mechanicznej. Powietrze zewnętrzne nawiewane oraz wywiewane będzie poprzez

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ OBIEKT: BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO GM. ORLA NR GEOD. 125 INWESTOR: ZWIĄZEK MŁODZIEŻY BIAŁORUSKIEJ ADRES

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor

Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Szczelność przewodów wentylacyjnych Alnor Przewody wentylacyjne łączą wszystkie elementy systemu wentylacyjnego, gwarantując właściwą wymianę powietrza w budynkach. Dobór średnicy przewodów oraz materiał,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ, MIEJSCOWEJ DLA KUCHNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNEGO-PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM

PROJEKT PRZEBUDOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ, MIEJSCOWEJ DLA KUCHNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNEGO-PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM NIP 532-000-59-29 tel. 602 614 793, e-mail: marek.frelek@vp.com PROJEKT PRZEBUDOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ, MIEJSCOWEJ DLA KUCHNI W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNEGO-PRZEDSZKOLNEGO W OTWOCKU WIELKIM Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

str.2 1. Wymagania instalacyjne str.3 2. Zestawienie powietrza str.4 3. Opis techniczny str.9 4. Założenia branżowe str Wytyczne wykonawcze

str.2 1. Wymagania instalacyjne str.3 2. Zestawienie powietrza str.4 3. Opis techniczny str.9 4. Założenia branżowe str Wytyczne wykonawcze Spis treści str.2 1. Wymagania instalacyjne str.3 2. Zestawienie powietrza str.4 3. Opis techniczny str.9 4. Założenia branżowe str.12 5. Wytyczne wykonawcze str.13 6. Zestawienie materiałów str.15 7.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013

Inwestor: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13,Warszawa. Opracowanie: Urbana Spółka Cywilna Przybylskiego 11/85 Warszawa. Warszawa, 26_04_2013 Dokumentacja Projektowa dla prac aranżacyjnych pomieszczeń konferencyjnych na parterze oraz powierzchni biurowych w budynku biurowym Odeon w Warszawie przy ul. Płockiej 13 w Warszawie na potrzeby Narodowego

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BUDYNEK ASP KATOWICE UL. KOSZAROWA 19 UL.DABRÓWKI 9 OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

F I R M A U S Ł U G O W O - H A N D L O W A A N M A R

F I R M A U S Ł U G O W O - H A N D L O W A A N M A R F I R M A U S Ł U G O W O - H A N D L O W A A N M A R ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87-200 Wąbrzeźno ul. Łabędzia

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 5. III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 6-8

II. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW 5. III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 6-8 SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Charakterystyka instalacji 2 4. Bilans powietrza wentylacyjnego 3 5. Kanały i elementy uzbrojenia kanałów 4 6. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Z jakich elementów składa się wentylacja mechaniczna?

Z jakich elementów składa się wentylacja mechaniczna? Z jakich elementów składa się wentylacja mechaniczna? Odpowiednia izolacja przegród budowlanych, szczelne okna i drzwi w domach energooszczędnych sprawiają, że ruch powietrza w takim domu jest utrudniony.

Bardziej szczegółowo

1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY WSPÓLNY CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA

1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY WSPÓLNY CZERPNI I WYRZUTNI POWIETRZA ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH Wentylacja mechaniczna Laboratorium Analitycznego i Apteki Szpitalnej w Szpitalu Powiatowym SP ZOZ w Lublińcu ul. Grunwaldzka 9 1. UKŁAD NAWIEWNO WYWIEWNY

Bardziej szczegółowo

ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 02-320 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 40 A / 25 tel./fax 822-17-56 VIPAIR Violetta Pietrzak 05-110 JABŁONNA UL LISTOPADOWA 41 TEL/FAX 774 20 22 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby Projektowania

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej

TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej TEMAT : Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : 37-500 Jarosław ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni

Projekt instalacji wentylacji pomieszczenia kompresorowni Prodlew ul. Senatorska 2 00-082 Warszawa www.prodlew.com.pl Zakład Produkcyjny 03-804 Warszawa, ul. Bliska 7 tel.: 22 870 04 30, fax: 22 80 27 67 e-mail: prodlew@prodlew.com.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian DWB KARTA INFORMACYJNA

KARTA INFORMACYJNA v WERSJA POLSKA. KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian DWB KARTA INFORMACYJNA KRT INFORMCYJN v. 1.0 2015 WERSJ POLSK KLIMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nawiewniki powietrza wb KRT INFORMCYJN Dwb nawiewniki powietrza PRZEZNCZENIE i TYPY NWIEWNIKÓW Nawiewniki -1 rys:

Bardziej szczegółowo

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm]

III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] III. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ OZNACZENIE SPECYFIKACJA WYMIARY [mm] DŁUGOŚĆ [mm] ILOŚĆ SZT. 1 2 3 4 NAWIEW Wszystkie kształtki i kanały ocieplone N1-1 Zawór nawiewny ZNB-160-2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Nawiew i wywiew powietrza z elektryczną nagrzewnicą powietrza

Nawiew i wywiew powietrza z elektryczną nagrzewnicą powietrza Nawiew i wywiew powietrza z elektryczną nagrzewnicą powietrza Rysunek przedstawia współdziałanie różnych komponentów instalacji wentylacyjnej: W pionie powietrza nawiewanego znajdują się kolejno filtr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PROJEKTU WYCINKOWEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo