Zeszyt. Serwis 3. Instrukcja napraw Transporter Podwozie diagnoza własna systemu ABS od stycznia Wydanie 09.99

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyt. Serwis 3. Instrukcja napraw Transporter Podwozie diagnoza własna systemu ABS od stycznia Wydanie 09.99"

Transkrypt

1 Serwis 3 Instrukcja napraw Transporter Zeszyt Wydanie Podwozie diagnoza własna systemu ABS od stycznia 1996 Serwis. Informacje techniczne

2 Przegląd zmian do instrukcji napraw Transporter Zeszyt Podwozie diagnoza własna systemu ABS od stycznia 1996 Wydanie Numery Dodatków technicznych do instrukcji napraw (Merkblatt) należy wpisywać w momencie ich otrzymywania do odpowiedniej rubryki danej grupy napraw. Umożliwi to podczas korzystania z niniejszej instrukcji natychmiastowe stwierdzenie, czy do danej grupy napraw wprowadzone zostały Dodatki techniczne. L.p. Grupy napraw Dodatki techniczne do instrukcji napraw 01 Diagnoza własna, badania elektryczne Informacje techniczne przeznaczone są wyłącznie dla mistrzów i mechaników. Systematyczne zapoznawanie się z tymi informacjami jest gwarancją prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji samochodu. Niezależnie od tego, przy naprawach samochodów obowiązują zawsze ogólne zasady bezpieczeństwa. Instrukcja napraw jest chroniona prawami autorskimi. Jakiekolwiek wykorzystywanie jej bez zgody firmy Volkswagen AG jest niedozwolone.

3 Spis treści 01 Diagnoza własna, badania elektryczne strona Diagnoza własna systemu ABS z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego ABS/EDS Bosch Opis działania Dane techniczne diagnozy własnej Środki bezpieczeństwa oraz zasady wyszukiwania usterek Podzespoły elektryczne i elektroniczne oraz umiejscowienie podzespołów systemu ABS/EDS Bosch Usterki wskazywane przez lampki sygnalizacyjne K47 i K Przeprowadzanie diagnozy własnej Warunki wstępne wykonywania badań z wykorzystaniem diagnozy własnej Podłączenie testera V.A.G 11 i wybór funkcji diagnozy własnej Podłączenie systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 i wybór komputera sterujacego systemem ABS Zestawienie funkcji możliwych do wybrania Automatyczny przebieg testujący Odczytywanie pamięci usterek Tabela usterek Kasowanie pamięci usterek, zakończenie wykonywania polecenia Odczytywanie bloku wartości mierzonych Środki bezpieczeństwa Badania elektryczne systemów ABS/EDS Bosch Warunki wstępne Rozmieszczenie styków wielokrotnego złącza wtykowego Tabela badań Regulacja wyłącznika świateł hamowania Diagnoza własna systemu ABS z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego ABS/EDS Bosch Opis działania Umiejscowienie elementów systemu ABS/EDS Dane techniczne diagnozy własnej Środki bezpieczeństwa oraz zasady wyszukiwania usterek Wyszukiwanie usterek systemu ABS/EDS Bosch.3 (przewodnik) za pomocą testera V.A.G 11 lub systemu diagnostyczno-pomiarowo informacyjnego VAS Podzespoły elektryczne i elektroniczne oraz umiejscowienie podzespołów systemu ABS/EDS Bosch Usterki wskazywane przez lampki sygnalizacyjne K47 i K Przeprowadzanie diagnozy własnej Warunki wstępne wykonywania badań z wykorzystaniem diagnozy własnej Podłączenie testera V.A.G 11 i wybór funkcji diagnozy własnej Podłączenie systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 oraz wybór komputera sterującego systemem ABS Zestawienie funkcji możliwych do wybrania Odczytywanie pamięci usterek Tabela usterek Kasowanie pamięci usterek, zakończenie wykonywania polecenia Odczytywanie bloku wartości mierzonych Środki bezpieczeństwa Sprawdzanie działania elementów wykonawczych

4 Badania elektryczne podzespołów systemów ABS/EDS Bosch Warunki wstępne przeprowadzania badania Rozmieszczenie styków wielokrotnego złącza wtykowego Tabela badań Działanie diagnozy własnej systemu ABS/EDS/ASR/ESP Bosch Opis działania Umiejscowienie systemu ABS/EDS/ASR i ESP Bosch Dane techniczne diagnozy własnej Środki bezpieczeństwa oraz zasady wyszukiwania usterek Wyszukiwanie usterek systemu ABS/EDS/ASR/ESP Bosch.3 (przewodnik) za pomocą testera usterek V.A.G 11 lub systemu diagnostyczno-pomiarowo informacyjnego VAS Podzespoły elektryczne i elektroniczne oraz umiejscowienie podzespołów systemu ABS/EDS/ASR/ESP Bosch Usterki wskazywane przez lampki sygnalizacyjne K32, K47, K118 i K Przeprowadzanie diagnozy własnej Warunki wstępne wykonywania badań z wykorzystaniem diagnozy własnej Podłączenie testera V.A.G 11 i wybór funkcji diagnozy własnej Podłączenie systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 oraz wybór komputera sterującego systemem ABS Zestawienie funkcji możliwych do wybrania Odczytywanie pamięci usterek Tabela usterek (liczby znamionowe usterek 0027 do 0032) Tabela usterek (liczby znamionowe usterek 0097 do 01424) Tabela usterek (liczby znamionowe usterek 0142 do 63) Kasowanie pamięci usterek, zakończenie wykonywania polecenia Kodowanie komputera sterującego Odczytywanie bloku wartości mierzonych Środki bezpieczeństwa Wprowadzanie nastaw podstawowych Badania elektryczne podzespołów systemów ABS/EDS/ASR/ESP Bosch Warunki wstępne przeprowadzania badania Rozmieszczenie styków wielokrotnego złącza wtykowego Tabela badań (kroki pomiarowe 1 do 16) Tabela badań (kroki pomiarowe 17 do 26) Objaśnienia znaczeń

5 Diagnoza własna systemu ABS z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego ABS/EDS Bosch.0 Opis działania Pojęcie diagnozy własnej odnosi się do elektrycznych i elektronicznych podzespołów systemu ABS tzn., że są rozpoznawane tylko usterki (np. przerwa w ciągłości przewodów czujników obrotów) występujące w połączeniach elektrycznych z komputerem sterującym. 40-biegunowy komputer J104 sterujący systemem ABS tworzy wraz z jednostką hydrauliczną zamkniętą całość. Jednostka ta znajduje się w przedziale silnikowym po lewej stronie. Komputer sterujący wyposażony jest w pamięć usterek. Podłączenie do diagnozy własnej znajduje się po lewej stronie, pod wyłącznikiem ogrzewania tylnej szyby. W pamięci usterek mogą zostać zapisane maksymalnie 3 usterki, jako zakłócenia przekazywane przez czujniki lub podzespoły nadzorujące pracę, częściowo z podaniem rodzaju występujących usterek. W komputerze sterującym systemem ABS zostaje następnie wyłączona regulacja ABS z równoczesnym zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej K47 systemu ABS. Zwykły układ hamulcowy będzie jednak nadal działał Usterki występujące sporadycznie (okresowo) również zostają rozpoznane i zapisane w pamięci usterek. W przypadku, gdy usterka po 0-razowym włączeniu zapłonu i ruszeniu samochodem z miejsca nie zostanie ponownie zarejestrowana, z wyjątkiem usterki Uszkodzony komputer sterujący, następuje automatyczne jej skasowanie w pamięci usterek. Po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika zapala się na około 2 sekundy lampka K47 sygnalizacyjna systemu ABS. W tym czasie w komputerze sterującym przeprowadzany jest przebieg sprawdzający (samokontrola) następujących funkcji układu: Sprawdzanie napięcia zasilającego, min. 10,0 V. 1 Sprawdzanie komputera sterującego łącznie z cewkami zaworów. 1 Przeprowadzanie statycznego sprawdzania czujnika obrotów (bez sygnału liczby obrotów). 1 Jeżeli po uruchmieniu samochodu przy prędkości powyżej 30 km/h okaże się, że obroty nie są prawidłowe, zapali się ponownie lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS. 01 2

6 Tester usterek V.A.G 11 lub system diagnostyczno-pomiarow VAS 01 W celu rozpoczęcia wyszukiwania usterek należy zasadniczo wprowadzić diagnozę własną. Usterki elektryczne wpływające na działanie układu hamulcowego zostają również zapisane w pamięci usterek. Usterki te mogą zostać stwierdzone tylko za pośrednictwem testera V.A.G 11 lub systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01. Wskazane informacje o usterkach prowadzą poprzez tabelę usterek ze wskazówkami od możliwych przyczyn do określonych czynności naprawczych Dane techniczne diagnozy własnej Identyfikacja komputerów sterujących Wersja komputera sterującego jest wskazywana po podłączeniu testera usterek V.A.G 11 lub systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 albo po wybraniu komputera sterującego elektroniką układu hamulcowego, patrz strona A system ABS/EDS Pamięć usterek Pamięć trwała (pamięć usterek) jej zawartość zostaje zachowana również w przypadku braku napięcia zasilającego. Za pomocą testera V.A.G 11 następuje przekazywanie danych w funkcji 1 Szybka transmisja danych, a za pomocą testera VAS w funkcji Diagnoza własna samochodu. Środki bezpieczeństwa oraz zasady wyszukiwania usterek 1 ABS jest systemem bezpieczeństwa samochodu. Prace przy nim wymagają znajomości tego systemu. 1 Przed przystąpieniem do prac związanych z systemem ABS musi zostać odczytana pamięć usterek,aby można było sprawdzić domniemane uszkodzenia i przeprowadzić dalsze ukierunkowane ich wyszukiwanie. 1 Złącza wtykowe rozłączać tylko przy wyłączonym zapłonie. 01 4

7 1 Przy posługiwaniu się płynem hamulcowym zwrócić uwagę na następujące informacje: patrz katalog Informacje specjalne,podwozie,nr 21. (Sonderinformation Fahrwerk Nr. 21). 1 Zakłócenia w systemie ABS wskazywane są świeceniem się lampki sygnalizacyjnej K47 systemu ABS. Określone usterki zostaną rozpoznane dopiero po przekroczeniu minimalnej prędkości 30 km/h (przeprowadzić jazdę próbną). 1 Jeżeli nie świeci się lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS ani lampka sygnalizacyjna K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca,a mimo to układ hamulcowy nie działa w pełni sprawnie, usterki należy szukać w zwykłym układzie hamulcowym. 1 Uwagi dotyczące usuwania aktualnych zakłóceń,patrz katalog Podręcznik techniki serwisowej (Handbuch Service-Technik). Dostępne materiały informacyjne Katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). Instrukcja napraw Transporter Układ hamulcowy (Bremsanlage) od stycznia Instrukcja napraw Transporter Podwozie (Fahrwerk). Katalog Podręcznik techniki serwisowej (Handbuch Service Technik). 01 Podzespoły elektryczne i elektroniczne oraz umiejscowienie podzespołów systemu ABS/EDS Bosch.0 1 hydrauliczna jednostka N z komputerem J104 sterującym systemem ABS/EDS 1 Miejsce zamontowania: w przedziale silnikowym po lewej stronie. 1 Pompa V39 systemu ABS tłocząca zwrotnie, jednostka hydrauliczna N oraz komputer sterujacy J104 nie powinny być rozdzielane. 1 Wprzypadkuwymianyjednostki hydraulicznej, dotychczasową jednostkę koniecznie zamknąć korkami z zestawu naprawczego o numerze części 1HO A. 1 Wymontowanie i zamontowanie, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw 4. 1 Połączenie wielostykowe z jednostką hydrauliczną, patrz strona

8 2 wyłącznik F świateł hamowania 1 Wyłącznik świateł hamowania w położeniu spoczynkowym jest włączony. 1 Regulacja, patrz strona Może być sprawdzany za pomocą bloku wartości mierzonych, patrz strona lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS 1 Umiejscowienie: w zestawie wskaźników tablicy przyrządów. Działanie: patrz strona czujnik liczby obrotów tylny prawy G44/lewy G46 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Przed umieszczeniem czujnika wyczyścić go i pokryć smarem G wewnętrznepowierzchnieosadzenia czujnika Wymontowanie i zamontowanie, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy (Bremsanlage) od stycznia 1996, grupa napraw 4. 1 Moment dokręcenia śrub 10 Nm. czujnik liczby obrotów przedni prawy G4/lewy G47 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Przed umieszczeniem czujnika wyczyścić go i pokryć smarem G wewnętrzne powierzchnie osadzenia czujnika. 1 Wymontowanie i zamontowanie, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw 4. 1 Moment dokręcenia śrub 10 Nm. 01 8

9 Usterki wskazywane przez lampki sygnalizacyjne K47 i K7 Lampki sygnalizacyjne Poz. Określenie 1 Lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS. 2 Lampka sygnalizacyjna K7 układu dwuobwodowego i układu ręcznego hamulca. Lampka sygnalizacyjna K47 1 Jeżeli po włączeniu zapłonu i zakończeniu przebiegu sprawdzającego lampka sygnalizacyjna 1 K47 systemu ABS nie zgaśnie, może być to spowodowane następującymi przyczynami: -a- napięcie zasilania poniżej 10 V, -b- wystąpiła usterka w jednostce hydraulicznej; nie działa system ABS. W okresie występowania usterki systemu ABS: -b- system przeciwblokujący pozostaje wyłączony, a jednocześnie w pełni działa zwykły układ hamulcowy. -c- usterka czujnika obrotów po ostatnim uruchomieniu silnika występująca sporadycznie d- przerwane jest połączenie od zestawu wskaźników tablicy przyrządów do komputera sterującego J104, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). -e- uszkodzona jest lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS. Lampki sygnalizacyjne K47 i K7: 1 Jeżeli gaśnie lampka sygnalizacyjna 1 K47 systemu ABS, a świeci się lampka sygnalizacyjna K7 dwuobwodowego układu hamulcowegi i ręcznego hamulca, może być to spowodowane następującymi przyczynami: -a- zaciągnięty ręczny hamulec -b- za niski poziom płynu hamulcowego, -c- usterka w sterowaniu lampką sygnalizacyjną K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna 1 K47 systemu ABS i lampka sygnalizacyjna 2 K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca, oznacza to uszkodzanie systemu ABS. Należy liczyć się ze zmienionym zachowaniem się samochodu podczas hamowania

10 Przeprowadzanie diagnozy własnej Warunki wstępne wykonywania badań z wykorzystaniem diagnozy własnej Opony dozwolone dla danego typu samochodu i o jednakowej wielkości na wszystkich kołach oraz prawidłowe ciśnienie powietrza. Prawidłowo działająca mechaniczna i hydrauliczna część układu hamulcowego wraz ze sprawnym wyłącznikiem świateł hamowania i sprawnymi światłami hamowania. Szczelne przyłącza i przewody hydrauliczne (przeprowadzić oględziny jednostki hydraulicznej, mechanizmów hamulcowych, cylinderków hamulcowych kół i dwusekcyjnej pompy hamulcowej). Prawidłowy stan łożysk i luz łożysk kół. Prawidłowo podłączone złącze wtykowe do komputera sterującego J104 (zablokowane). Przeprowadzić oględziny zwracając uwagę na uszkodzenia i prawidłowe osadzenie styków złączy wtykowych systemu ABS. Sprawne wszystkie bezpieczniki wg schematu elektrycznego (w celu sprawdzenia wyjąć bezpieczniki ze skrzynki). Prawidłowe napięcie zasilania (minimum 10, V) Podłączenie testera usterek V.A.G 11 i wybór funkcji diagnozy własnej Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą nowego systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 w funkcji Komputerowa diagnoza własna samochodu. Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia warsztatowe 1 Tester V.A.G 11 lub tester systemów samochodu V.A.G 12 1 Przewód diagnostyczny V.A.G 11/3 lub 11/3A 01 12

11 V.A.G Komputerowa diagnoza własna POMOC 1 Szybkatransmisjadanych 1 2 Wyprowadzanie danych kodem impulsowym 1 1 Podczas komputerowej diagnozy własnej zostają wyłączone w komputerze sterującym funkcje systemu ABS. 1 Pamięć usterek powinna zostać skasowana po wykonaniu skutecznej naprawy i odczytaniu. odczepić pokrywę wtyczki diagnostycznej z prawej strony zestawu wskaźników tablicy przyrządów; podłączyć do gniazda diagnostycznego tester V.A.G 11 z przewodem diagnostycznym V.A.G 11/3 A przy wyłączonym zapłonie; podłączyć system diagnostyczno-pomiarowo- -informacyjny VAS 01, patrz strona Jest wyświetlane na przemian. Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się żadne wskazanie,sprawdzić złącza wtykowe dla diagnozy własnej,badanie elektryczne,patrz strona 01-63, krok pomiarowy 13 i Naciśnięciem przycisku HELP testera usterek V.A.G 11 można wydrukować dodatkowe uwagi obsługowe dla każdego programu. 1 Przycisk służy do dalszego przełączenia w obrębie przebiegu programu. 1 Przycisk PRINT służy do włączania drukarki (lampka sygnalizacyjna w przycisku świeci się). włączyćzapłon; włączyć drukarkę przyciskiem PRINT (lampka sygnalizacyjna na wyświetlaczu zaświeci się); nacisnąć przycisk 1 w celu wybrania funkcji Szybka transmisja danych. Szybka transmisja danych Podac slowo adresowe XX POMOC nacisnąć przyciski 0 i 3. Liczbą 03 zostaje wprowadzone słowo adresowe Elektronika układu hamulcowego. Szybka transmisja danych 03 Elektronika układu hamulcowego Q potwierdzić naciśnięciem przycisku Q A ABS/EDS BOSCH 4062 Następnie pojawi się wskazanie na wyświetlaczu: 1 Numer identyfikacyjny komputera sterującego np. ( A). Przyporządkowanie komputera sterującego, patrz katalog części zamiennych. 1 Oznakowanie systemu (ABS/EDS)

12 Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawia się numer identyfikacyjny komputera sterującego; patrz zestawienie funkcji możliwych do wybrania, patrz strona nacisnąć przycisk. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC Wskazanie na wyświetlaczu; (wybór funkcji np. 02 odczytywanie pamięci usterek). Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC po naciśnięciu przycisku HELP można wydrukować zestawienie funkcji możliwych do wybrania; po usunięciu możliwych przyczyn usterki ponownie wprowadzić słowo adresowe 03 Elektronika hamulców i wprowadzenie potwierdzić przyciskiem Q. Jeżeli ponownie pojawia się wskazanie Komputer sterujący nie odpowiada : Szybka transmisja danych Komputer sterujacy nie odpowiada! POMOC przeprowadzić kroki pomiarowe 1, 2 i 3, patrz strona 01-63, badania elektryczne Szybka transmisja danych Brak sygnalu z komputera sterujacego! Przy odczytywaniu numeru identyfikacyjnego występują zakłócenia (również wewnętrzne źródło zakłóceń?) sprawdzić przewód diagnostyczny jak również napięcie zasilania i podłączenia masy do komputera J104 systemu ABS, badania elektryczne, patrz strona 01-63; po usunięciu możliwych przyczyn usterek ponowić słowo adresowe 03 Elektronika układu hamulcowego i potwierdzić przyciskiem Q

13 Podłączenie systemu diagnostyczno-pomiarowo-inform VAS 01 i wybór komputera sterującego systemem ABS Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 w rodzaju pracy Diagnoza własna samochodu, patrz instrukcja obsługi systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01. Potrzebne narzędzia specjalne, urządzenia warsztatowe, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz środki pomocnicze. 1 System diagnostyczno-pomiarowo-informacyjny VAS Podczas diagnozy własnej wyłączona zostaje funcja systemu ABS w komputerze sterującym. 1 Pamięć usterek po prawidłowo przeprowadzonej naprawie i odczytaniu może zostać skasowana. przy wyłączonym zapłonie podłączyć system tester VAS 01 przewodem diagnostycznym VAS 01/1 lub VAS 01/3 do gniazda diagnostycznego Pojawią się od góry do dołu pola wskazań w funkcjach 04 Nastawy podstawowe lub 08 Odczytywanie bloku wartości mierzonych. 1 Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawią się wskazania pokazywane podczas przebiegu prac, patrz instrukcja obsługi systemu diagnostyczno- -pomiarowo-informacyjnego VAS 01. Zestawienie funkcji możliwych do wybrania strona 00 Automatyczny przebieg testujący Odczytywanie wersji komputera sterującego, patrz podłączenie testera V.A.G 11 i wybór funkcji 01 Odczytywanie wersji komputera sterującego, patrz podłączenie testera VAS 01 i wybór funkcji 02 Odczytywanie pamięci usterek Kasowanie pamięci usterek Zakończenie wykonywania polecenia Odczytywanie bloku wartości mierzonych

14 V.A.G Komputerowa diagnoza własna POMOC 1 Szybkatransmisjadanych 1 2 Wyprowadzanie danych kodem impulsowym 1 Szybka transmisja danych Podac slowo adresowe XX BJ MARELLI 4AV 2427 Kodowanie POMOC WSC XXXXX Automatyczny przebieg testujący Za pomocą automatycznego przebiegu testującego odczytać można wszystkie zawartości pamięci usterek komputerów sterujących. włączyćzapłon. 1 Jest wyświetlane na przemian. nacisnąć przycisk 1 w celu wybrania funkcji Szybka transmisja danych ; włączyć drukarkę przyciskiem PRINT (zapala się lampka sygnalizacyjna w przycisku). nacisnąć dwukrotnie przycisk 0. Liczbą 00 zostaje wprowadzona funkcja Odczytywanie automatycznego przebiegu testującego ; potwierdzić naciśnięciem przycisku Q. Następnie na wyświetlaczu testera usterek V.A.G 11 pojawi się identyfikacja komputera sterującego np.: Na wyświetlaczu pojawiają się w kolejności wszystkie identyfikacje komputerów sterujących wraz z ewentualnymi zapisami do pamięci usterek Odczytywanie pamięci usterek 1 Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą nowego testera VAS 01. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX Szybka transmisja danych 02 Odczytywanie pamieci usterek POMOC Q Wskazanie na wyświetlaczu; (wybór funkcji) nacisnąć przyciski 0 i 2. Liczbą 02 zostaje wprowadzona funkcja Odczytywanie pamięci usterek. wprowadzanie potwierdzić przyciskiem Q. XRozpoznanousterke! Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o liczbie zapisanych w pamięci usterek lub komunikat Usterek nie stwierdzono!. nacisnąć przycisk. Usterki zapisane w pamięci zostaną po kolei wyświetlone i w razie potrzeby wydrukowane; dysponując wydrukiem zawierającym poszczególne usterki usunąć je według tabeli usterek, patrz strona Po naciśnięciu przycisku program powróci, jak w przypadku funkcji Usterek nie stwierdzono do pozycji wyjściowej

15 Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC Wskazanie na wyświetlaczu (wybór funkcji): zakończenie wykonywania polecenia (funkcja 06), patrz strona 01-3; wyłączyć zapłon i rozłączyć wtykowe złącze diagnostyczne. Przebieg prac w przypadku rozpoznania usterki: 1. Usunąć usterkę, posługując się tabelą usterek, strona Odczytać zawartość pamięci usterek (funkcja 02). 3. Skasować zawartości pamięci usterek (funkcja 0). 4. Zakończyć wykonywanie polecenia (funkcja 06).. Przeprowadzić jazdę próbną. 6. Ponownie odczytać zawartość pamięci usterek. Tabela usterek Wskazówki dotyczące korzystania z tabeli usterek 1 Na początku wyszukiwania usterek zasadniczo wprowadza się funcję 0 i 0 Automatyczny przebieg testujący. W ten sposób wszystkie zamontowane w samochodzie komputery sterujące zostają odczytane pod względem możliwych usterek. 1 W poniższych tabelach zestawione są wszystkie możliwe usterki,uporządkowane według pięciocyfrowych liczb znamionowych określających daną usterkę,które mogą zostać rozpoznane przez komputer J104 sterujący systemem ABS i wydrukowane przez tester V.A.G Liczba znamionowa określająca daną usterkę pojawia się tylko na wydruku (w funkcji Szybka transmisja danych ). Przykład Liczba znamionowa określająca usterkę Liczba określająca rodzaj usterki -pozycyjna 3-pozycyjna pozycyjna liczba określająca rodzaj występującej usterki jest kodem danych,na który nie należy zwracać uwagi. Tekst dotyczący rodzaju usterki jest do wykorzystania. 1 Przed wymianą podzespołów określonych jako wadliwe,w pierwszej kolejności sprawdzić według schematu elektrycznego odpowiednie złącza wtykowe,przewody i połączenia z masą,patrz katalog Schematy elektryczne,wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Po wykonaniu naprawy zawsze ponownie odczytać i skasować zawartość pamięci usterek korzystając z testera usterek V.A.G 11 lub testera VAS 01. Przeprowadzić jazdę próbną (z prędkością większą niż 30 km/h). 1 Po wykonaniu jazdy próbnej ponownie odczytać zawartość pamięć usterek

16 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G 11 Nie rozpoznano żadnej usterki. Jeżeli po skutecznej naprawie pojawi się komunikat Usterek nie stwierdzono, zakończyć komputerową diagnozę własną. Jeżeli, pomimo wskazania Usterek nie stwierdzono, system ABS nie działa bez zakłóceń, skorzystać z następującego opisu czynności: 1. Przeprowadzić jazdę próbną z prędkością większą niż 30 km/h. 2. Ponownie odczytać pamięć usterek i usunąć usterki. 3. Kontynuować wyszukiwanie usterki, bez komputerowej diagnozy własnej i przeprowadzić pełnozakresowe badanie elektryczne, patrz strona Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wlotowy N101 systemu 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego ABS, przedni, lewy. zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. 1 Uszkodzony zawór wlotowy N101. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

17 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wlotowy N99 systemu 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego ABS, przedni, prawy. zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. 1 Uszkodzony zawór wlotowy N99. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wylotowy N102 syste- 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego mu ABS, przedni, lewy. zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. 1 Uszkodzony zawór wylotowy N102. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

18 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wylotowy N100 syste- 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego mu ABS, przedni, prawy. zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. 1 Uszkodzony zawór wylotowy N100. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wlotowy N133 systemu 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego ABS, tylny, prawy. zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. 1 Uszkodzony zawór wlotowy N133. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

19 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wlotowy N134 systemu 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego ABS, tylny, lewy. zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. 1 Uszkodzony zawór wlotowy N134. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wlotowy N13 systemu 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego ABS, tylny, prawy. zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. 1 Uszkodzony zawór wlotowy N13. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

20 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wlotowy N136 systemu 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego ABS, tylny, lewy. zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. 1 Uszkodzony zawór wlotowy N136. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G47 liczby obrotów, 1 Przerwa w przewodach lub zwar- sprawdzić według schematu elektrycznego lewy przedni. cie z potencjałem plus lub z masą przewody oraz połączenia wtykowe; albo poluzowane złącze między przeprowadzić badanie elektryczne, czujnikiem G47 liczby obrotów patrz od strony 01-63; a komputerem sterującym J Uszkodzone koło sygnałowe sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik lub czujnik G47 liczby obrotów. liczby obrotów i koło sygnałowe; 1 Uszkodzona cewka czujnika G47 wymienić koło sygnałowe na nowe lub czujliczby obrotów. nik liczby obrotów, napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw 4; 01 32

21 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G47 liczby obrotów, 1 Za duża szczelina między czujni- odczytywanie bloku wartości mierzonych, lewy przedni. kiem obrotów a kołem sygnało- patrz strona 01-6, numer grupy Usterka mechaniczna 1. wym (nieprawidłowy sygnał). wskazań 001; sprawdzić zamontowanie czujnika G47 liczby obrotów i koła sygnałowego, napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw 4; 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości większej niż 30 km/h Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G47 liczby obrotów, 1 Przerwa w przewodach lub zwar- sprawdzić według schematu elektrycznego lewy przedni. cie z potencjałem plus albo z przewody oraz połączenia wtykowe; Sygnał poza zakresem masą lub poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, tolerancji 1. między czujnikiem liczby ob- patrz od strony 01-63; rotów G47 a komputerem sterująjącym J Uszkodzone koło sygnałowe lub czujnik G47 liczby obrotów. 1 Za duża szczelina między czujni- sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik kiem G47 liczby obrotów a kołem G47 liczby obrotów i koło sygnałowe; sygnałowym (nieprawidłowy wymienić koło sygnałowe na nowe lub czujsygnał). nik liczby obrotów, napraw 4; 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości większej niż 30 km/h

22 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G4 liczby obrotów, 1 Przerwa w przewodach lub zwar- sprawdzić według schematu elektrycznego prawy przedni. cie z potencjałem plus albo z przewody oraz połączenia wtykowe; masą lub poluzowane złącze mię- przeprowadzić badanie elektryczne, dzy czujnikiem G4 liczby obro- patrz od strony 01-63; tów a komputerem sterującym J Uszkodzone koło sygnałowe sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik lub czujnik G4 liczby obrotów. liczby obrotów i koło sygnałowe; 1 Uszkodzona cewka czujnika G4 wymienić koło sygnałowe lub czujnik liczby obrotów. G4 liczby obrotów na nowe; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G4 liczby obrotów, 1 Za duża szczelina między czujni- odczytywanie bloku wartości mierzonych, prawy przedni. kiem G4 liczby obrotów a kołem patrz strona 01-6; numer grupy Usterka mechaniczna 1. sygnałowym (nieprawidłowy wskazań 001; sygnał). sprawdzić zamontowanie czujnika G4 liczby obrotów i koła sygnałowego; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości większej niż 30 km/h

23 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G4 liczby obrotów, 1 Przerwa w przewodach lub zwar- sprawdzić według schematu elektrycznego prawy przedni. cie z potencjałem plus albo przewody oraz połączenia wtykowe; Sygnał poza zakresem z masą lub poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, tolerancji 1. między czujnikiem G4 liczby patrz od strony 01-63; obrotów a komputerem sterującym J Uszkodzone koło sygnałowe lub czujnik G4 liczby obrotów. 1 Za duża szczelina między czujni- sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik kiem G4 liczby obrotów a kołem G4 liczby obrotów i koło sygnałowe; sygnałowym (nieprawidłowy wymienić koło sygnałowe na nowe lub czujsygnał). nik liczby obrotów, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości większej niż 30 km/h Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G44 liczby obrotów, 1 Przerwa w przewodach lub zwar- sprawdzić według schematu elektrycznego prawy tylny. cie z potencjałem plus albo przewody oraz połączenia wtykowe; z masą lub poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, między czujnikiem G44 liczby patrz od strony 01-63; obrotów a komputerem sterującym J Uszkodzone koło sygnałowe sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik lub czujnik G44 liczby obrotów. liczby obrotów i koło sygnałowe; 1 Uszkodzona cewka czujnika G44 wymienić koło sygnałowe na nowe lub czujliczby obrotów. nik liczby obrotów, napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

24 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G44 liczby obrotów, 1 Za duża szczelina między czujni- odczytywanie bloku wartości mierzonych, prawy tylny. kiem G44 liczby obrotów a ko- patrz strona 01-6; numer grupy Usterka mechaniczna 1. łem sygnałowym (nieprawidłowy wskazań 001; sygnał). sprawdzić zamontowanie czujnika G44 liczby obrotów i koła sygnałowego, napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości większej niż 30 km/h Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G44 liczby obrotów, 1 Przerwa w przewodach lub zwar- sprawdzić według schematu elektrycznego prawy tylny. cie z potencjałem plus albo przewody oraz połączenia wtykowe; Sygnał poza zakresem z masą lub poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, tolerancji 1. między czujnikiem G44 liczby patrz od strony 01-63; obrotów a komputerem sterującym J Uszkodzone koło sygnałowe lub czujnik G44 liczby obrotów. 1 Za duża szczelina między czujni- sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik kiem G44 liczby obrotów a kołem G44 liczby obrotów i koło sygnałowe; sygnałowym (nieprawidłowy wymienić koło sygnałowe na nowe lub czujsygnał). nik liczby obrotów, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości większej niż 30 km/h

25 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G46 liczby obrotów, 1 Przerwa w przewodach lub zwar- sprawdzić według schematu elektrycznego lewy tylny. cie z potencjałem plus albo przewody oraz połączenia wtykowe; z masą lub poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, między czujnikiem G46 liczby patrz od strony 01-63; obrotów a komputerem sterującym J Uszkodzone koło sygnałowe sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik lub czujnik G46 liczby obrotów. liczby obrotów i koło sygnałowe; 1 Uszkodzona cewka czujnika G46 wymienić koło sygnałowe lub czujnik liczby obrotów. liczby obrotów na nowe, napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G46 liczby obrotów, 1 Za duża szczelina między czujni- odczytywanie bloku wartości mierzonych, lewy tylny. kiem G46 liczby obrotów a ko- patrz strona 01-6; numer grupy Usterka mechaniczna 1. łem sygnałowym (nieprawidłowy wskazań 001; sygnał). sprawdzić zamontowanie czujnika G46 liczby obrotów i koła sygnałowego, napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości większej niż 30 km/h

26 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G46 liczby obrotów, 1 Przerwa w przewodach lub zwar- sprawdzić według schematu elektrycznego lewy tylny. cie z potencjałem plus albo przewody oraz połączenia wtykowe; Sygnał poza zakresem z masą lub poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, tolerancji 1. między czujnikiem G46 liczby patrz od strony 01-63; obrotów a komputerem sterującym J Uszkodzone koło sygnałowe lub czujnik G46 liczby obrotów. 1 Za duża szczelina między czujni- sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik kiem G46 liczby obrotów a kołem G46 liczby obrotów i koło sygnałowe; sygnałowym (nieprawidłowy wymienić koło sygnałowe na nowe lub czujsygnał). nik liczby obrotów, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości większej niż 30 km/h Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Pompa V39 systemu ABS 1 Usterka w jednostce sterującej odczytywanie bloku wartości mierzonych, tłocząca zwrotnie. hydrauliką. patrz strona 01-6, numer grupy 1 Przerwa w przewodach lub zwarwskazań 002. sprawdzić według schematu elektrycznego cie z potencjałem plus albo przewody i złącza wtykowe; zmasą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

27 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Wyłącznik F świateł 1 Sprawdzić wyłącznik F świateł odczytywanie bloku wartości mierzonych, hamowania. hamowania. patrz strona 01-6, numer grupy 1 Przerwa w przewodach lub zwarwskazań 002; sprawdzić według schematu elektrycznego cie z potencjałem plus lub masą. przewody i złącza wtykowe; przeprowadzić badanie elektryczne, 1 Wyregulować wyłącznik F świateł patrz od strony 01-63; regulacja wyłącznika F świateł hamowania, hamowania. patrz strona 01-83; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Napięcie zasilania Za mała wartość sygnału 1 Oporność przejścia w zasilaniu napięciowym komputera sterującego J Sprawdzić alternator i regulator napięcia. 1 Uszkodzony akumulator. Patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony

28 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór przełączający N166 systemu EDS, przedni prawy. 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus lub przewody oraz połączenia wtykowe; zmasą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wylotowy N167 systemu EDS, przedni prawy. 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus lub przewody oraz połączenia wtykowe; zmasą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

29 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór przełączający N168 systemu EDS, przedni lewy. 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus lub przewody oraz połączenia wtykowe; zmasą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zawór wylotowy N169 systemu EDS, przedni lewy. 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus lub przewody oraz połączenia wtykowe; zmasą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-63; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

30 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Działanie systemu ABS. 1 Zakłócenia elektryczne wywołane skasować pamięć usterek; Niedopuszczalna wartość przez obce źródło zakłóceń (pro- przeprowadzić jazdę próbną z prędkością sygnału 1 mieniowanie wysokiej częstotli- większą niż 30 km/h; wości, np. nie zaizolowane prze- ponownie odczytać pamięć usterek; wody wysokiego napięcia). 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus lub przewody oraz połączenia wtykowe; zmasą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony Napięcie zasilania zaworów systemu ABS. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona 01-6, numer grupy wskazań 002; 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus lub przewody oraz połączenia wtykowe; zmasą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości większej niż 30 km/h Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Napięcie zasilania pompy systemu ABS. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona 01-6, numer grupy wskazań 002; 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus lub przewody oraz połączenia wtykowe; zmasą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony Uszkodzony komputer Uszkodzony komputer J104 sterują- wymienić na nową jednostkę hydrauliczną sterujący. cy systemem ABS. N systemu ABS z komputerem sterującym J104, napraw

31 Kasowanie pamięci usterek, zakończenie wykonywania polecenia 1 Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą nowego testera VAS 01. Warunki wstępne: Pamięć usterek została odczytana, patrz strona Kasowanie zawartości pamięci usterek nacisnąć przycisk. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC nacisnąć przyciski 0 i. Liczbą 0 zostaje wprowadzona funkcja Kasowanie pamięci usterek. Szybka transmisja danych 0 Kasowanie pamieci usterek Q wprowadzenie potwierdzić przyciskiem Q. Szybka transmisja danych Pamiec usterek zostala skasowana! nacisnąć przycisk. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC 01 3 Uwaga! Nie zostala odczytana pamiec usterek 1 Dokładnie przestrzegać przebiegu badania: najpierw odczytać pamięć usterek,a następnie skasować jej zawartość. 2. Zakończenie wykonywania polecenia nacisnąć przycisk 0 i 6, nastąpi zakończenie wykonywania polecenia. Szybka transmisja danych 06 Zakonczenie wykonywania polecenia Q wprowadzenie potwierdzić przyciskiem Q. Szybka transmisja danych Podac slowo adresowe XX POMOC wyłączyć zapłon; rozłączyć złącze wtykowe testera usterek V.A.G 11; włączyćzapłon. Po około 2 sekundach musi zgasnąć lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS. 01 4

32 01 Odczytywanie bloku wartości mierzonych 1 Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą nowego testera VAS 01. Komputer sterujący może przekazać mnóstwo wartości mierzonych. Otrzymane za pośrednictwem komputera wartości mierzone dostarczają informacji o stanie pracy systemu ew. podłączonych czujników. W wielu przypadkach pozwala to wykorzystać przekazywane wartości jako pomoc podczas wyszukiwania i usuwania usterek. Ponieważ te wartości nie mogą zostać wszystkie ocenione w jednym czasie, zgromadzono je w poszczególne grupy wskazań, które można wybierać poprzez numery grup wskazań. Środki bezpieczeństwa Jeżeli podczas jazd próbnych wymagane jest zastosowanie urządzeń kontrolnych i pomiarowych, należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia: 1 Urządzenia kontrolne i pomiarowe powinny być mocowane zawsze na tylnym siedzeniu i obsługiwane tam przez drugą osobę. 1 Jeżeli urządzenia kontrolne i pomiarowe obsługiwane są z siedzenia przedniego pasażera, może dojść podczas wypadku w wyniku zadziałania poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera i do spowodowania obrażeń siedzącej tam osoby. 01 6

33 podłączyć tester usterek V.A.G 11 i dokonać wyboru przy włączonym zapłonie (słowo adresowe 03) komputera elektroniki układu hamulcowego, patrz strona Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC nacisnąć przycisk 0 i 8. Liczbą 08 zostaje wprowadzona funkcja Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Szybka transmisja danych 08 Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Q wprowadzanie potwierdzić przyciskiem Q. Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Podac numer grupy wskazan XXX wprowadzić numer grupy wskazań, patrz zestawienie możliwych do wybrania numerów grup wskazań, strona Zestawienie możliwych do wybrania numerów grup wskazań 01 7 Nr grupy wskazań Pole wskazań Znaczenie Prędkość koła z przedniego lewego czujnika liczby obrotów (km/h). 2 Prędkość koła z przedniego prawego czujnika liczby obrotów (km/h). 3 Prędkość koła z tylnego lewego czujnika liczby obrotów (km/h). 4 Prędkość koła z tylnego prawego czujnika liczby obrotów (km/h) Wyłącznik świateł hamowania. 2 Napięcie na silniku pompy tłoczącej zwrotnie. 3 Napięcie zaworów magnetycznych. 4 Nie wykorzystane. 01 8

34 Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Odczytywanie bloku wartosci mierzonych 1 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h Przebieg badań i tabela z wartościami pomiarowymi Sprawdzania przyporządkowania czujników liczby obrotów Numer grupy wskazań 001 nacisnąć przyciski 0, 0 i 1; wprowadzanie potwierdzić przyciskiem Q; w bloku wartości mierzonych pojawiają się zawsze 4 pola wskazań -patrz strzałki-. Wyjaśnienie wartości od 1 do 4 poszczególnych pól wskazań znajduje się, w poszczególnych tabelach badań. Wskazanie na wyświetlaczu (podczas postoju samochodu): Po naciśnięciu przycisku musi zostać ponownie wprowadzony za pomocą przycisków 0 i 8 przebieg pracy Odczytywanie bloku wartości mierzonych Przy numerze grupy wskazań 001 zwrócić uwagę na to,że: Zostają wskazane chwilowe prędkości obrotowe,które służą sprawdzaniu przyporządkowania czujników liczby obrotów do koła. (W tym celu unieść samochód na podnośniku i korzystając z pomocy drugiego mechanika obracać ręcznie poszczególne koła samochodu). Odczytywanie bloku wartości mierzonych 1 Numer grupy wskazań 001 1km/h 1 1km/h 1 1km/h 1 1km/h 1 (przykład) Prędkość z czujnika liczby obrotów tylnego prawego koła 1 (0 do 19 1 km/h) Prędkość z czujnika liczby obrotów tylnego lewego koła 1 (1 do 19 1 km/h) Prędkość z czujnika liczby obrotów przedniego prawego koła 1 (1 do 19 1 km/h) Prędkość z czujnika liczby obrotów przedniego lewego koła 1 (1 do 19 1 km/h) 1 Przy przekroczeniu prędkości 19 km/h zostaje przerwana diagnoza własna przez komputer sterujący J

35 Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Odczytywanie bloku wartosci mierzonych 2 0km/h 0km/h 1km/h Sprawdzanie wyłącznika świateł hamowania, napięcie na silniku pompy tłoczącej zwrotnie i przekaźniku zaworu magnetycznego Numer grupy wskazań 002 nacisnąć przycisk 0, 0 i 2; wprowadzanie potwierdzić przyciskiem Q. w bloku wartości mierzonych pojawiają się zawsze 4 pola wskazań -patrz strzałki-. Wyjaśnienie wartości od 1 do 4 poszczególnych pól wskazań znajduje się w poszczególnych tabelach badań. Wskazanie na wyświetlaczu (podczas postoju samochodu): Po naciśnięciu przycisku musi zostać wprowadzony za pomocą przycisków 0 i 8 ponownie przebieg pracy: Odczytywanie bloku wartości mierzonych Odczytywanie bloku wartości mierzonych 2 Numer grupy wskazań Nie wykorzystane. Napięcie na zaworze elektromagnetycznym: 0 nie występuje napięcie (błędnie), 1 1 napięcie istnieje (prawidłowo). Przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony Napięcie na pompie tłoczącej zwrotnie: 0 nie występuje napięcie (prawidłowo), 1 1 napięcie istnieje (błędnie). Jeżeli istnieje napięcie na silniku pompy tłoczącej zwrotnie, wymienić na nową jednostkę sterującą hydrauliką. Wyłącznik świateł hamowania: 0 pedał hamulca nie jest naciśnięty, 1 1 pedał hamulca jest naciśnięty. Jeżeli na wskaźniku testera V.A.G 11, mimo naciśniętego pedału hamulca pojawi się 0 lub gdy nie jest naciśnięty pedał hamulca cyfra 1, przeprowadzić krok pomiarowy 4 badania elektrycznego, strona

36 Badania elektryczne systemu ABS/EDS Bosch.0 Potrzebne narzędzia specjalne iprzyrządypomiarowe Multimetr cyfrowy V.A.G 126 A 1 Zestaw przewodów połączeniowych V.A.G 194 A 1 Przyłącze pomiarowe V.A.G 198/14 (przewód podstawowy) 1 Adapter V.A.G 198/ Kroki pomiarowe od strony dotyczą: 1 Samochodów, w których diagnoza własna nie wywiera wpływu na źródło usterki. Należy opracować całkowite badanie elektryczne. 1 Samochodów, w których diagnoza własna wywiera bezpośredni wpływ na źródło usterki. Należy opracować kroki pomiarowe zalecane tylko w tabeli usterek. (ukierunkowane wejście w system). Zestawienie wszystkich kroków pomiarowych badań elektrycznych znaleźć można na stronie Warunki wstępne Przed rozpoczęciem badania wyłączyć zapłon i odbiorniki elektryczne (reflektory, oświetlenie, wentylatory i inne). Bezpieczniki muszą być sprawne. W celu sprawdzenia wyjąć bezpieczniki z gniazd, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). Wyjąć połączenie wielostykowe z komputera sterującego J104 i podłączyć przyłącze pomiarowe V.A.G 198 z adapterem V.A.G 198/24 do głównej wtyczki wiązki przewodów. Wartości wymagane dostosowane są do multimetru V.A.G 126 i nie koniecznie dotyczą one innych przyrządów pomiarowych

37 Rozmieszczenie styków wielokrotnego złącza wtykowego Wszystkie nie wymienione styki są obecnie niewykorzystane i nie wolno ich nigdy łączyć z innymi podzespołami. Rozmieszczenie styków połączeń wtykowych zasilania napięciowego oraz diagnoza własna za pomocą testera usterek V.A.G 11 lub testera VAS 01 styk 4 masa (zacisk 31), styk 16 plus (zacisk 30), styk 7 przewód K do styku 29 połączenia wielostykowego T40 komputera sterującego J104. Rozmieszczenie styków złącza wtykowego T40 wiązki przewodów i komputera J Styk Połączenie przewodu do podzespołu: 1 patrz punkt masy w przedziale silnika, po lewej stronie; 2 patrz napięcie zasilania z akumulatora +; 3 patrz napięcie zasilania z akumulatora +; 4 patrz napięcie zasilania, zacisk X; patrz nie wykorzystane; 6 patrz nie wykorzystane; 7 patrz nie wykorzystane; 8 patrz nie wykorzystane; 9 patrz nie wykorzystane; 10 patrz nie wykorzystane; 11 patrz nie wykorzystane; 12 patrz nie wykorzystane; 13 patrz nie wykorzystane; 14 patrz nie wykorzystane

38 Styk Połączenie przewodu do podzespołu: 1 patrz nie wykorzystane; 16 patrz czujnik liczby obrotów, przedni lewy G47; 17 patrz czujnik liczby obrotów, przedni lewy G47; 18 patrz czujnik liczby obrotów, tylny lewy G46; 19 patrz czujnik liczby obrotów, tylny lewy G46; 20 patrz czujnik liczby obrotów, tylny prawy G44; 21 patrz czujnik liczby obrotów, tylny prawy G44; 22 patrz czujnik liczby obrotów, przedni prawy G4; 23 patrz nie wykorzystane; 24 patrz czujnik liczby obrotów, przedni prawy G4; 2 patrz nie wykorzystane; 26 patrz nie wykorzystane; 27 patrz nie wykorzystane; 28 patrz wyłącznik F świateł hamowania; 29 patrz połączenie wtykowe T16/7, przewód K Styk Połączenie przewodu do podzespołu: 30 patrz nie wykorzystane; 31 patrz masa akumulatora; 32 patrz nie wykorzystane; 33 patrz nie wykorzystane; 34 patrz nie wykorzystane; 3 patrz nie wykorzystane; 36 patrz nie wykorzystane; 37 patrz nie wykorzystane; 38 patrz nie wykorzystane; 39 patrz nie wykorzystane; 40 patrz sterowanie lampką sygnalizacyjną systemu ABS

39 Zestawienie kroków pomiarowych Sprawdzany podzespół Napięcie zasilania pompy V39 tłoczącej zwrotnie na komputerze sterują- przeprowadzić krok pomiarowy 1; cym J104; Napięcie zasilania zaworów w jednostce hydraulicznej N do komputera przeprowadzić krok pomiarowy 2; sterującego J104; Napięcie zasilania (zacisk X) do komputera sterującego J104; przeprowadzić krok pomiarowy 3; Działanie przełącznika F świateł hamowania; przeprowadzić krok pomiarowy 4; Rezystancja czujnika liczby obrotów G4, przedniego prawego; przeprowadzić krok pomiarowy ; Rezystancja czujnika liczby obrotów G47, przedniego lewego; przeprowadzić krok pomiarowy 6; Rezystancja czujnika liczby obrotów G44, tylnego prawego; przeprowadzić krok pomiarowy 7; Rezystancja czujnika liczby obrotów G46, tylnego lewego; przeprowadzić krok pomiarowy 8; Sygnał napięcia czujnika liczby obrotów G4, przedniego prawego; przeprowadzić krok pomiarowy 9; Sygnał napięcia czujnika liczby obrotów G47, przedniego lewego. przeprowadzić krok pomiarowy Sprawdzany podzespół Sygnał napięcia czujnika liczby obrotów G44, tylnego prawego; przeprowadzić krok pomiarowy 11; Sygnał napięcia czujnika liczby obrotów G46, tylnego lewego; przeprowadzić krok pomiarowy 12; Napięcie zasilania tester V.A.G 11, złącze wtykowe T16; przeprowadzić krok pomiarowy 13; Rezystancja przewodu K diagnozy własnej, złącze wtykowe T16; przeprowadzić krok pomiarowy 14; Działanie lampki sygnalizacyjnej K 47 systemu ABS. przeprowadzić krok pomiarowy

40 Tabela badań Wskazówki do tabeli badań 1 Oznakowania gniazd wtykowych w przyłączu pomiarowym V.A.G 198 są identyczne z oznakowaniem styków na schemacie elektrycznym komputera J104, patrz katalog Schematy elektryczne,wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne,Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Jeżeli występują odstępstwa mierzonych wartości od wartości wymaganych,usunąć usterki korzystając z metody postępowania zawartej w prawej kolumnie tabeli badań, patrz katalog Schematy elektryczne,wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne,Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Sprawdzanie przewodności przewodów zestaw przewodów połączeniowych V.A.G 194 A (mostkowanie). 1 Jeżeli występują nieznaczne odstępstwa mierzonych wartości od wartości wymaganych,oczyścić gniazda wtykowe i wtyczki przyrządów pomiarowych i przewodów pomiarowych (środkiem w rozpylaczu kontakt spray G ),a następnie powtórzyć badanie. Przed wymianą sprawdzić każdorazowo podzespoły, przewody i podłączenia oraz powtarzać pomiary rezystancji podzespołów przy wymaganych wartościach poniżej 10 Ω Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar napięcia (20 V =) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i31 Napięcie zasilania Zapłon wyłączony. 10,0 do 14, V sprawdzić ciągłość przewodów pompy V39 tłoczącej według schematu elektrycznego, zwrotnie systemu patrz katalog Schematy ele- ABS na komputerze ktryczne, wyszukiwanie usterek sterującym J104. i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 2 3i1 Napięcie zasilania Zapłon wyłączony. 10,0 do 14, V sprawdzić ciągłość przewodów zaworówwjednostce według schematu elektrycznego, hydraulicznej N. patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte)

41 Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar napięcia (20 V =) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i1 Napięcie zasilania Zapłon włączony. 10,0 do 14, V sprawdzić ciągłość przewodów (zacisk X) do kompu- według schematu elektrycznego, tera sterującego patrz katalog Schematy ele- J104. ktryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 4 1i28 Działanie przełączni- Zapłon wyłączony. 0,0 0, V sprawdzić przełącznik F świateł ka F świateł hamo- Nie naciskać pedału hamowania i odczytać blok warwania. hamulca. tości mierzonych, patrz strona 01-6, numer grupy wskazań 002; sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); nacisnąć pedał Zbliżona sprawdzić przełącznik F świateł hamulca. do napięcia hamowania, akumulatora. patrz strona Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji (2 kω) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i 24 Rezystancja czujnika Zapłon wyłączony. 1,2 do 2,0 kω rozłączyć połączenie wtykowe obrotów G4, przed- czujnika G4 liczby obrotów; niego prawego. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); podczas sprawdzania poruszać przewodami. Jeżeli nie stwierdzono usterki w prowadzeniach przewodów: wymienić czujnik G4 liczby obrotów na nowy, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw

42 Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji (2 kω) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i 17 Rezystancja czujnika Zapłon wyłączony. 1,2 do 2,0 kω rozłączyć połączenie wtykowe obrotów G47, przed- czujnika G47 liczby obrotów; niego lewego. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); podczas sprawdzania poruszać przewodami. Jeżeli nie stwierdzono usterki w prowadzeniach przewodów: wymienić czujnik G47 liczby obrotów na nowy, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji (2 kω) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i 21 Rezystancja czujnika Zapłon wyłączony. 1,2 do 2,0 kω rozłączyć połączenie wtykowe obrotów G44, tylne- czujnika G44 liczby obrotów; go prawego. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); podczas sprawdzania poruszać przewodami. Jeżeli nie stwierdzono usterki w prowadzeniach przewodów: wymienić czujnik G44 liczby obrotów na nowy, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw

43 Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji (2 kω) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i 19 Rezystancja czujnika Zapłon wyłączony. 1,2 do 2,0 kω rozłączyć połączenie wtykowe G46 liczby obrotów, czujnika G46 liczby obrotów; tylnego lewego. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); podczas sprawdzania poruszać przewodami. Jeżeli nie stwierdzono usterki w prowadzeniach przewodów: wymienić czujnik G46 liczby obrotów na nowy, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar napięcia (2 V =) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i 24 Sygnał napięcia Samochód podniesiony. sprawdzić zamontowanie czujniczujnika G4 liczby ka G4 liczby obrotów i koła obrotów, przedniego sygnałowego; prawego. Zapłon wyłączony. obracać przednie prawe min. 6 mv sprawdzić, czy czujnik G4 koło ok.1 obr/sek. napięcia liczby obrotów nie jest zmiennego zamieniony i odczytać blok wartości mierzonych, patrz strona 01-6, numer grupy wskazań i 17 Sygnał napięcia Samochód podniesiony. sprawdzić zamontowanie czujniczujnika G47 liczby ka G47 liczby obrotów i koła obrotów, przedniego sygnałowego; lewego. Zapłon wyłączony. obracać przednie lewe min. 6 mv sprawdzić, czy czujnik G47 koło ok.1 obr/sek. napięcia liczby obrotów nie jest zmiennego zamieniony i odczytać blok wartości mierzonych, patrz strona 01-6, numer grupy wskazań

44 Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar napięcia (2 V =) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i 21 Sygnał napięcia Samochód podniesiony. sprawdzić zamontowanie czujniczujnika G44 liczby ka G44 liczby obrotów i koła obrotów, tylnego sygnałowego; prawego. Zapłon wyłączony. obracaćtylneprawe min. 190 mv sprawdzić, czy czujnik G44 koło ok.1 obr/sek. napięcia liczby obrotów nie jest zmiennego zamieniony i odczytać blok wartości mierzonych, patrz strona 01-6, numer grupy wskazań i 19 Sygnał napięcia Samochód podniesiony. sprawdzić zamontowanie czujniczujnika G46 liczby ka G46 liczby obrotów i koła obrotów, tylnego sygnałowego; lewego. Zapłon wyłączony. obracaćtylnelewe min. 190 mv sprawdzić, czy czujnik G46 koło ok.1 obr/sek. napięcia liczby obrotów nie jest zmiennego zamieniony i odczytać blok wartości mierzonych, patrz strona 01-6, numer grupy wskazań Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar napięcia (2 V =) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości Napięcie zasilania Zapłon wyłączony. 10,0 do 14,4 V testera V.A.G 11, podłączyćmultimetr połączenie wtykowe V.A.G 126 za pomocą T16 1. zestawu pomocniczego V.A.G 194 do połączenia wtykowego T16 1. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Patrz strona 01-6, rozmieszczenia styków w złączu wtykowym wtyczki diagnostycznej

45 Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji 200 Ω Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości Rezystancja przewo- Zapłon wyłączony. max. 1, Ω sprawdzić ciągłość przewodów du K testera V.A.G rozłączyć połączenie według schematu elektrycznego, 11. wielostykowe od kom- Połączenie wtykowe putera sterującego T16 1. J104; podłączyćdiagnostyczny przewód pomiarowy V.A.G 198/21; podłączyćmultimetr V.A.G 126 za pomocą zestawu V.A.G 194 do styków T16/7 1 i T40/29 złącza wielostykowego komputera sterującego J Patrz strona 01-6, rozmieszczenia styków w złączu wtykowym wtyczki diagnostycznej. patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte) Sprawdzanie działania: lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości Działanie lampki Zapłon wyłączony. Lampka sygsygnalizacyjnej zapłon włączony. nalizacyjna K47 systemu ABS. K47 zapala się na ok. 2 sek. i ponownie gaśnie. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte)

46 Regulacja wyłącznika świateł hamowania W celu przeprowadzenia regulacji wymontować wyłącznik świateł hamowania. wymontować wykładzinę po stronie kierowcy; patrz instrukcja napraw Prace montażowe przy nadwoziu wewnątrz (Karosserie-Montagearbeiten Innen), grupa napraw 70, tablica przyrządów; wyjąć wtyczkę z przełącznika świateł hamowania; obrócić przełącznik w prawo o 90 o iwyjąćprzełącznik; całkowicie wysunąć popychacz przełącznika świateł hamowania; nacisnąć pedał hamulca ręką w dół do oporu; ponownie zamontować przełącznik przeprowadzając przez otwór montażowy i obracając go wlewoo90 o ; puścić swobodnie pedał hamulca; Sprawdzić po regulacji wyłącznika świateł hamowania, czy pedał hamulca znajduje się w krańcowym położeniu do oporu (położenie swobodne) nałożyć wtyczkę na wyłącznik światła hamowania; nacisnąć pedał hamulca, zapalają się światła hamowania zdjąć nogę z pedału hamulca, światła hamowania nie powinny się zaświecić, patrz instrukcja napraw Prace montażowe przy nadwoziu wewnątrz (Karosserie- -Montagearbeiten Innen), grupa napraw 70, tablica przyrządów

47 Diagnoza własna systemu ABS z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego ABS/EDS Bosch.3 Opis działania Pojęcie diagnozy własnej odnosi się do elektrycznych i elektronicznych podzespołów systemu ABS tzn. są rozpoznawane tylko usterki (np. przerwa w ciągłości przewodów czujników obrotów), występujące w połączeniach elektrycznych z komputerem sterującym. 31-biegunowy komputer J104 sterujący systemem ABS/EDS tworzy wraz z jednostką hydrauliczną zamkniętą całość. Jednostka ta znajduje się w przedziale silnikowym po lewej stronie. Komputer sterujący wyposażony jest w pamięć usterek. Podłączenie do diagnozy własnej znajduje się pod pokrywą z prawej strony zestawu wskaźników tablicy przyrządów. Komputer sterujący rozpoznaje usterki podczas jazdy samochodu i zapisuje je w pamięci usterek. Informacje o usterce pozostają w pamięci usterek również w przypadku braku napięcia zasilającego. Usterki występujące sporadycznie (czasowo) zostają również rozpoznane i zapisane w pamięci usterek. Jeżeli po 20 ruszeniach z miejsca ew. po przejechaniu długiego odcinka usterka nie wystąpi więcej razy, zostanie ona skasowana w pamięci usterek Po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika świeci się przez około 2 sekundy lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS i czerwona lampka sygnalizacyjna K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca. W tym czasie w komputerze sterującym zostaje przeprowadzony przebieg sprawdzający (samokontrola) następujących funkcji: 1 Sprawdzanie napięcia zasilającego (minimum 10 V). 1 Sprawdzanie komputera sterującego wraz z cewkami zaworów. 1 Przeprowadzania sprawdzania elektrycznego czujnika obrotów zostaje w pełni wykonane dopiero po 30 sekundach jazdy z prędkością co najmniej 60 km/h

48 Tester usterek V.A.G 11 lub system diagnostyczno-pomiarow VAS 01 W celu rozpoczęcia wyszukiwania usterek należy zasadniczo wprowadzić diagnozę własną. Usterki elektryczne wpływające na działanie układu hamulcowego zostają również zapisane w pamięci usterek. Powyższe usterki mogą zostać stwierdzone tylko za pośrednictwem testera V.A.G 11 lub VAS 01. Wskazane informacje o usterkach prowadzą poprzez tabelę usterek ze wskazówkami od możliwych przyczyn do określonych czynności naprawczych Umiejscowienie elementów systemu ABS/EDS Bosch.3 Urządzenie wspomagające hamulce działa na zasadzie podciśnienia. Cechy rozpoznawcze System ABS/EDS Bosch.3 lewostronny układ kierowniczy 1 wzmacniacz siły hamowania 9 lub 8, 2 jednostkahydrauliczna, 3 komputer sterujący, gniazdo 31-krotne (przymocowane do jednostki hydraulicznej). Cechy rozpoznawcze System ABS/EDS Bosch.3 prawostronny układ kierowniczy 1 wzmacniacz siły hamowania 9 lub 8, 2 jednostkahydrauliczna, 3 komputer sterujący, gniazdo 31-krotne (przymocowane do jednostki hydraulicznej)

49 Dane techniczne diagnozy własnej Identyfikacja komputerów sterujących Wersja komputera sterującego wskazywana jest po podłączeniu testera usterek V.A.G 11 oraz systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01, lub po wybraniu komputera sterującego elektroniką hamulców, patrz strona D B ABS + EDS, 7D C ABS + EDS (nr części zamiennej). Pamięć usterek Zawartość pamięci usterek utrzymywana jest również w przypadku braku napięcia zasilającego. Przekazywanie danych następuje za pomocą testera usterek V.A.G 11 w funkcji 1 Szybka transmisja danych oraz za pomocą systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 w rodzaju pracy Komputerowa diagnoza własna samochodu. Środki bezpieczeństwa oraz zasady wyszukiwania usterek Zasady ogólne dotyczące wyszukiwania usterek 1 ABS jest systemem bezpieczeństwa samochodu. Prace przy nim wymagają znajomości tego systemu. 1 Przed przystąpieniem do prac związanych z systemem ABS musi zostać odczytana pamięć usterek,aby można było sprawdzić domniemane usterki i przeprowadzić ukierunkowane ich dalsze wyszukiwanie. 1 Rozłączać połączenia wtykowe tylko przy wyłączonym zapłonie Podczas obchodzenia się z płynem hamulcowym,zwrócić uwagę na obowiązujące przepisy,patrz katalog Informacje specjalne,podwozie,nr 21 (Sonderinformation Fahrwerk Nr. 21). 1 Zakłócenia w systemie ABS wskazywane są zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej systemu ABS. Określone usterki zostaną rozpoznane dopiero po 30 sekundach jazdy przy minimalnej prędkości 60 km/h (przeprowadzić jazdę próbną). 1 Jeżeli nie świeci się lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS ani lampka sygnalizacyjna K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca,a mimo to układ hamulcowy nie działa w pełni sprawnie,usterki należy szukać w zwykłym układzie hamulcowym. 1 Uwagi do usuwania aktualnych zakłóceń,patrz katalog Handbuch Service-Technik (Podręcznik techniki serwisowej). Dostępne techniczne materiały informacyjne: Katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie podzespołów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). Instrukcja napraw Transporter Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage). Instrukcja napraw Transporter Podwozie, osie, układ kierowniczy od stycznia 1996 (Fahrwerk, Achsen, Lenkung). Katalog Podręcznik techniki serwisowej (Handbuch Service Technik)

50 Wyszukiwanie usterek systemu ABS/EDS Bosch.3 (przewodnik) za pomocą testera V.A.G 11 lub systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 Podłączyć tester V.A.G 11 i dokonać Podłączyć system diagnostycznowyboru funkcji 1 Szybka transmisja danych. lub pomiarowo-informacyjny VAS 01 i wybrać funkcję diagnozy własnej samochodu. Komputer nie odpowiada. Dokonać wyboru słowa adresowego 03 Elektronika układu hamulcowego. 02 Odczytywanie pamięci pamięci usterek. Usunąć usterki zgodnie z tabelą Nie rozpoznano żadnej usterek. usterki. 03 Przeprowadzanie 08 Odczytywanie bloku sprawdz. dział. el. wykon. wartości mierzonych. Podzespoły wymie- 1. Przeprowadzić jazdę próbna z prędkością większą nić na nowe. niż 60 km/h dłużej niż 30 sekund. 2. Ponownie odczytać pamięć usterek funkcja Ponownie zostaje wyświetlona informacja: Nie rozpoznano żadnej usterki. A B C D Start A B C D Naprawić hydrauliczno- Przeprowadzić ukierunko- -mechaniczny element wane kroki pomiarowe układu hamulcowego badania elektrycznego. (patrz instrukcja napraw). 31-stykowa wtyczka nie jest włączona. 1. Przeprowadzić wszystkie kroki pomiarowe 1 Przeprowadzić kroki pomiarowe badania elektrycznego. 1 i 2 badania elektrycznego. 2. Naprawić hydrauliczno-mechaniczny element układu hamulcowego (patrz instrukcja napraw). Dalszy przebieg naprawy podłączyć tester usterek V.A.G 11 i ponownie odczytać pamięć usterek 02; skasować pamięć usterek; przeprowadzić jazdę próbną z prędkością większą niż 60 km/h dłużej niż 30 sek. i spowodować zadziałanie systemu ABS; odczytać pamięć usterek po przeprowadzeniu jazdy próbnej. Jeżeli po wykonaniu naprawy i przeprowadzeniu jazdy próbnej na wyświetlaczu testera V.A.G 11 lub testera VAS 01 wyświetlana jest informacja Nie rozpoznano usterki, diagnoza własna zostaje ukończona. Koniec 01 92

51 Podzespoły elektryczne i elektroniczne oraz umiejscowienie podzespołów systemu ABS/EDS Bosch.3 1 hydrauliczna jednostka N sterująca systemem ABS / EDS 1 Miejsce zamontowania: po lewej stronie w przedziale silnikowym. 1 W jednostce hydraulicznej sprawdzane są przez diagnozę własną: pompa V39 systemu ABS tłocząca zwrotnie oraz zawory wlotowe i wylotowe. 1 Pompa V39 systemu ABS tłocząca zwrotnie, jednostka hydrauliczna N oraz komputer sterujący J104 nie powinny być rozdzielane. patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy (Bremsanlage) od stycznia 1996, grupa napraw 4; 1 Przy wymianie jednostki hydraulicznej dotychczasową jednostkę bezwzględnie zamknąć korkami z zestawu naprawczego 1H A komputer J104 sterujący systemem ABS/EDS 1 Miejsce zamontowania: na jednostce hydraulicznej, po lewej stronie w przedziale silnikowym. 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Pompa V39 tłocząca zwrotnie systemu ABS, jednostka hydrauliczna N oraz komputer sterujący J104 nie powinny być rozdzielane. 1 Nie rozłączać złącza wtykowego przed diagnozą własną. Przed rozłączeniem wyłączyć zapłon. 1 Sprawdzanie wielokrotnego złącza wtykowego komputera sterującego, patrz strona lampka sygnalizacyjna K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca 1 Miejsce zamontowania: w zestawie wskaźniów tablicy przyrządów. Działanie, patrz strona

52 4 lampka sygnalizacyjna K118 układu hamulcowego 1 Miejsce zamontowania: w zestawie tablicy przyrządów. Działanie, patrz strona połączenie diagnostyczne 1 Miejsce zamontowania: pod pokrywą przed zestawem wskaźników tablicy przyrządów z prawej strony. 6 wyłącznik F świateł hamowania 1 Wyłącznik świateł hamowania w położeniu spoczynkowym jest włączony. 1 Regulacja, patrz strona Może być sprawdzany za pomocą bloku wartości mierzonych, patrz strona koło sygnałowe czujnika obrotów przedniego prawego i lewego 1 Wymontowanie i zamontowanie, patrz instrukcja napraw Podwozie, osie, układ kierowniczy od stycznia 1996, grupa napraw 40 (Fahrwerk, Achsen, Lenkung ab Januar 1996) czujnik liczby obrotów przedni prawy G4/lewy G47 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Wymontowanie i zamontowanie. 1 Moment dokręcania śruby 10 Nm. 9 koło sygnałowe czujnika obrotów przedniego prawego i lewego 1 Wymontowanie i zamontowanie, patrz instrukcja napraw Podwozie, osie, układ kierowniczy od stycznia 1996, grupa napraw 402 (Fahrwerk, Achsen, Lenkung ab Januar 1996). 10 czujnik liczby obrotów tylny prawy G44/lewy G46 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Wymontowanie i zamontowanie. 1 Moment dokręcania śruby 10 Nm 01 96

53 Usterki wskazywane przez lampki sygnalizacyjne K47 i K7 Lampki sygnalizacyjne Poz. Określenie 1 Lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS. 2 Lampka sygnalizacyjna K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca. Lampka sygnalizacyjna K47 1 Jeżeli po włączeniu zapłonu i zakończeniu przebiegu sprawdzającego lampka sygnalizacyjna 1 K47 systemu ABS nie zgaśnie, może być to spowodowane następującymi przyczynami: -a- napięcie zasilania poniżej 10 V; -b- wystąpiła usterka w jednostce hydraulicznej; nie działa system ABS. W okresie występowania usterki systemu ABS: -b- system przeciwblokujący pozostaje wyłączony, a jednocześnie w pełni działa zwykły układ hamulcowy; -c- usterka czujnika obrotów po ostatnim uruchomieniu silnika występowała sporadycznie; -d- przerwane jest połączenie od zestawu wskaźników tablicy przyrządów do komputera sterującego J104; -e- uszkodzona jest lampka sygnalizacyjna systemu ABS Lampki sygnalizacyjne K47 i K7 1 Jeżeli gaśnie lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS 1, a świeci się lampka sygnalizacyjna K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca 2, może być to spowodowane następującymi przyczynami: -a- za niski poziom płynu hamulcowego; -b- zaciągnięty jest ręczny hamulec; -c- występuje usterka w sterowaniu lampką sygnalizacyjną K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS 1 i lampka sygnalizacyjna 2 K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca, oznacza to uszkodzanie systemu ABS. Należy liczyć się ze zmienionym zachowaniem się samochodu podczas hamowania. Uwaga! Po zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej K47 systemu ABSoraz lampki sygnalizacyjnej K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca, mogą podczas hamowania wcześniej blokować się tylne koła

54 Przeprowadzanie diagnozy własnej Warunki wstępne wykonywania badań z wykorzystaniem diagnozy własnej Opony dozwolone dla danego typu samochodu i o jednakowej wielkości na wszystkich kołach oraz prawidłowe ciśnienie powietrza. Prawidłowo działająca mechaniczna i hydrauliczna część układu hamulcowego wraz ze sprawnym wyłącznikiem świateł hamowania i sprawnymi światłami hamowania. Szczelne przyłącza i przewody hydrauliczne (przeprowadzić oględziny jednostki hydraulicznej, mechanizmów hamulcowych, cylinderków hamulcowych kół i dwusekcyjnej pompy hamulcowej). Prawidłowy stan łożysk i luz łożysk kół. Prawidłowo podłączone złącze wtykowe komputera J104 do sterującej jednostki hydraulicznej (zablokowane). Przeprowadzić oględziny zwracając uwagę na uszkodzenia i prawidłowe osadzenie styków złączy wtykowych systemu ABS. Sprawne wszystkie bezpieczniki wg schematu elektrycznego (wyjąć bezpieczniki ze skrzynki bezpieczników). Prawidłowe napięcie zasilania (minimum 10 V) Podłączenie testera usterek V.A.G 11 i wybór funkcji diagnozy własnej Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą nowego systemu diagnostyczno- -pomiarowo-informacyjnego VAS 01 w rodzaju pracy Komputerowa diagnoza własna. Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia warsztatowe 1 Tester V.A.G 11 lub tester systemów samochodu V.A.G 12 1 Przewód diagnostyczny V.A.G 11/3 lub 11/3A

55 V.A.G Komputerowa diagnoza własna POMOC 1 Szybkatransmisjadanych 1 2 Wyprowadzanie danych kodem impulsowym 1 1 Podczas komputerowej diagnozy własnej zostają wyłączone w komputerze sterującym funkcje systemu ABS. 1 Pamięć usterek powinna zostać skasowana po wykonaniu skutecznej naprawy i odczytaniu. odczepić pokrywę wtyczki diagnostycznej z prawej strony zestawu wskaźników tablicy przyrządów; podłączyć przy wyłączonym zapłonie tester V.A.G 11 z przewodem diagnostycznym V.A.G 11/3 A do gniazda diagnostycznego; podłączyć tester VAS 01, patrz strona Jest wyświetlane na przemian. Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się żadne wskazanie,sprawdzić złącza wtykowe dla diagnozy własnej,badanie elektryczne,patrz strona 01-14, krok pomiarowy 8 i 9. 1 Naciśnięciem przycisku HELP testera usterek V.A.G 11 można wydrukować dodatkowe wskazówki obsługowe dla każdego programu. 1 Przycisk służy do dalszego przełączenia w obrębie przebiegu programu. 1 Przycisk PRINT służy do włączania drukarki (lampka sygnalizacyjna w przycisku świeci się). włączyćzapłon; włączyć drukarkę przyciskiem PRINT (lampka sygnalizacyjna na wyświetlaczu zaświeci się); nacisnąć przycisk 1 w celu wybrania funkcji Szybka transmisja danych. Szybka transmisja danych Podac slowo adresowe XX POMOC nacisnąć przyciski 0 i 3. Liczbą 03 zostaje wprowadzone słowo adresowe Elektronika układu hamulcowego. Szybka transmisja danych 03 Elektronika układu hamulcowego Q potwierdzić naciśnięciem przycisku Q. 7DO B ABS/EDS.3 D00 Następnie pojawi się wskazanie na wyświetlaczu: 1 Numer identyfikacyjny komputera sterującego np. (1 DO B). 1 Oznakowanie systemu (ABS/EDS.3). 1 Numer wersji komputera sterującego (np. D00)

56 Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawia się numer identyfikacyjny komputera sterującego; patrz zestawienie funkcji możliwych do wybrania, patrz strona nacisnąć przycisk. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC Wskazanie na wyświetlaczu; (wybór funkcji np. 02 odczytywanie pamięci usterek. Szybka transmisja danych Komputer sterujacy nie odpowiada POMOC po naciśnięciu przycisku HELP można wydrukować zestawienie funkcji możliwych do wybrania; po usunięciu możliwych przyczyn usterki ponownie wprowadzić słowo adresowe 03 Elektronika hamulców i wprowadzenie potwierdzić przyciskiem Q. Jeżeli ponownie pojawia się wskazanie Komputer sterujący nie odpowiada : Szybka transmisja danych Komputer sterujacy nie odpowiada! POMOC badanie elektryczne, patrz strona 01-14, przeprowadzić kroki pomiarowe 1 i Szybka transmisja danych Brak sygnalu z komputera sterujacego! Przy odczytywaniu numeru identyfikacyjnego występują zakłócenia (również wewnętrzne źródło zakłóceń?) sprawdzić przewód diagnostyczny jak również napięcie zasilania i podłączenia masy do komputera J104 systemu ABS, badania elektryczne, patrz strona 01-14; po usunięciu możliwych przyczyn usterek ponownie wprowadzić słowo adresowe 03 Elektronika układu hamulcowego i potwierdzić przyciskiem Q

57 Podłączenie systemu diagnostyczno-pomiarowo-inform VAS 01 i wybór komputera sterującego systemem ABS Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 w rodzaju pracy Komputerowa diagnoza własna, patrz instrukcja obsługi systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01. Potrzebne narzędzia specjalne, urządzenia warsztatowe, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz środki pomocnicze. 1 System diagnostyczno-pomiarowo-informacyjny VAS Podczas diagnozy własnej wyłączona zostaje funcja systemu ABS w komputerze sterującym. 1 Pamięć usterek po prawidłowo przeprowadzonej naprawie i odczytaniu może zostać skasowana. przy wyłączonym zapłonie podłączyć tester VAS 01 przewodem diagnostycznym VAS 01/1 lub VAS 01/3 do gniazda diagnostycznego. 1 Pojawią się od góry do dołu pola wskazań w funkcjach 04 Nastawy podstawowe lub 08 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawią się wskazania pokazywane podczas przebiegu prac,patrz instrukcja obsługi systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01. Zestawienie funkcji możliwych do wybrania strona 00 Automatyczny przebieg testujący Odczytywanie wersji komputera sterującego, patrz podłączenie testera V.A.G 11 i wybór funkcji 01 Odczytywanie wersji komputera sterującego, patrz podłączenie testera V.A.S 01 i wybór funkcji 02 Odczytywanie pamięci usterek Sprawdzanie działania elementów wykonawczych 0 Kasowanie pamięci usterek Zakończenie wykonywania polecenia Odczytywanie bloku wartości mierzonych

58 Odczytywanie pamięci usterek 1 Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą nowego testera VAS 01. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX Szybka transmisja danych 02 Odczytywanie pamieci usterek POMOC Q Wskazanie na wyświetlaczu (wybór funkcji): nacisnąć przyciski 0 i 2. Liczbą 02 zostaje wprowadzona funkcja Odczytywanie pamięci usterek. wprowadzanie potwierdzić przyciskiem Q. XRozpoznanousterke! Na wyświetlaczu pojawi się komunikat o liczbie zapisanych w pamięci usterek lub komunikat Usterek nie stwierdzono!. nacisnąć przycisk. Usterki zapisane w pamięci zostaną po kolei wyświetlone i w razie potrzeby wydrukowane. dysponując wydrukiem zawierającym poszczególne usterki, usunąć je według tabeli usterek, patrz strona Po naciśnięciu przycisku program powróci, jak w przypadku funkcji Usterek nie stwierdzono do pozycji wyjściowej Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC Wskazanie na wyświetlaczu (wybór funkcji): zakończenie wykonywania polecenia (funkcja 06), patrz strona ; wyłączyć zapłon i rozłączyć wtykowe złącze diagnostyczne. Przebieg prac w przypadku rozpoznania usterki: 1. Usunąć usterkę, posługując się tabelą usterek, strona Odczytać zawartość pamięci usterek (funkcja 02). 3. Skasować zawartości pamięci usterek (funkcja 0). 4. Zakończyć wykonywanie polecenia (funkcja 06).. Przeprowadzić jazdę próbną. 6. Ponownie odczytać zawartość pamięci usterek

59 Tabela usterek Uwagi dotyczące korzystania z tabeli usterek 1 Na początku wyszukiwania usterek zasadniczo wprowadza się funcję 0 i 0 Automatyczny przebieg testujący. W ten sposób wszystkie zamontowane w samochodzie komputery sterujące zostają odczytane pod względem możliwych usterek. 1 W poniższych tabelach zestawione są wszystkie możliwe usterki,uporządkowane według pięciocyfrowych liczb znamionowych określających daną usterkę,które mogą zostać rozpoznane przez komputer J104 sterujący systemem ABS i wydrukowane przez tester V.A.G 11 lub VAS Liczba znamionowa określająca daną usterkę pojawia się tylko na wydruku (w funkcji Szybka transmisja danych ). Przykład Liczba znamionowa określająca usterkę Liczba określająca rodzaj usterki -pozycyjna 3-pozycyjna pozycyjna liczba określająca rodzaj występującej usterki,jest kodem danych,na który nie należy zwracać uwagi. Tekst dotyczący rodzaju usterki jest do wykorzystania. 1 Przed wymianą podzespołów określonych jako wadliwe,w pierwszej kolejności sprawdzić według schematu elektrycznego odpowiednie złącza wtykowe,przewody i połączenia z masą,patrz katalog Schematy elektryczne,wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Po wykonaniu naprawy zawsze ponownie odczytać i skasować zawartość pamięci usterek korzystając z testera usterek V.A.G 11 lub testera VAS 01. Przeprowadzić jazdę próbną (z prędkością większą niż 60 km/h utrzymywaną dłużej niż 30 sekund). 1 Po wykonaniu jazdy próbnej ponownie odczytać zawartość pamięć usterek Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G 11 Nie rozpoznano żadnej usterki. Jeżeli po skutecznej naprawie pojawi się komunikat Usterek nie stwierdzono, zakończyć komputerową diagnozę własną. Jeżeli, pomimo wskazania Usterek nie stwierdzono, system ABS nie działa bez zakłóceń, skorzystać z następującego opisu czynności: 1. Przeprowadzić jazdę próbną z prędkością większą niż 60 km/h utrzymywaną dłużej niż 30 sekund. 2. Ponownie odczytać pamięć usterek i jeżeli usterka nadal nie jest zapamiętana, to: 3. Kontynuować wyszukiwanie usterki bez komputerowej diagnozy własnej i przeprowadzić pełnozakresowe badanie elektryczne, patrz strona

60 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G47 liczby obrotów, 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego lewy przedni 1 lub zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; lub masą albo poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, między czujnikiem G47 liczby ob- patrz od strony 01-14; rotów a komputerem sterującym J104. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 001; 1 Uszkodzone koło sygnałowe sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik lub czujnik G47 liczby obrotów. G47 liczby obrotów i koło sygnałowe; 1 Uszkodzona cewka G47 czujnika wymienić koło sygnałowe lub czujnik G47 liczby obrotów. liczby obrotów na nowe, (Bremsanlage), grupa napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości przynajmniej 60 km/h utrzymywanej dłużej niż 30 sekund Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G47 liczby obrotów, 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego lewy przedni. lub zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; Przerwa w ciągłości przewo- albo poluzowane złącze między przeprowadzić badanie elektryczne, dów lub zwarcie z potencja- czujnikiem G47 liczby obrotów patrz od strony 01-14; łem plus. a komputerem sterującym J104. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 001; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

61 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G4 liczby obrotów, 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego prawy przedni 1. albo zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; lub masą albo poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, między czujnikiem G4 liczby ob- patrz od strony 01-14; rotów a komputerem sterującym J104. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 001; 1 Uszkodzone koło sygnałowe sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik lub czujnik G4 liczby obrotów. G4 liczby obrotów i koło sygnałowe; 1 Uszkodzona cewka czujnika G4 wymienić koło sygnałowe lub czujnik G4 liczby obrotów. liczby obrotów na nowe, napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości przynajmniej 60 km/h utrzymywanej dłużej niż 30 sekund Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G4 liczby obrotów, 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego prawy przedni. lub zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; Przerwa w ciągłości przewo- albo poluzowane złącze między przeprowadzić badanie elektryczne, dów lub zwarcie z potencja- czujnikiem G4 liczby obrotów patrz od strony 01-14; łem plus. a komputerem sterującym J104. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 001; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

62 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G44 liczby obrotów, 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego prawy tylny 1. albo zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; lub masą albo poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, między czujnikiem G44 liczby ob- patrz od strony 01-14; rotów a komputerem sterującym J104. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 001; 1 Uszkodzone koło sygnałowe sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik lub czujnik G44 liczby obrotów. G44 liczby obrotów i koło sygnałowe; 1 Uszkodzona cewka czujnika G44 wymienić koło sygnałowe lub czujnik G44 liczby obrotów. liczby obrotów na nowe, napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości przynajmniej 60 km/h utrzymywanej dłużej niż 30 sekund Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G44 liczby obrotów, 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego prawy tylny. albo zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; Przerwa w ciągłości przewo- lub poluzowane złącze między przeprowadzić badanie elektryczne, dów lub zwarcie z potencja- czujnikiem G44 liczby obrotów patrz od strony 01-14; łem plus. a komputerem sterującym J104. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 001; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

63 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G46 liczby obrotów, 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego lewy tylny 1. albo zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; lub masą albo poluzowane złącze przeprowadzić badanie elektryczne, między czujnikiem G46 liczby ob- patrz od strony 01-14; rotów a komputerem sterującym J104. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 001; 1 Uszkodzone koło sygnałowe sprawdzić pod względem uszkodzeń czujnik lub czujnik G46 liczby obrotów. G46 liczby obrotów i koło sygnałowe; 1 Uszkodzona cewka czujnika G46 wymienić koło sygnałowe lub czujnik G46 liczby obrotów. liczby obrotów na nowe, napraw 4; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw 4. 1 Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości przynajmniej 60 km/h utrzymywanej dłużej niż 30 sekund Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Czujnik G46 liczby obrotów, 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego lewy tylny. albo zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; Przerwa w ciągłości przewo- lub poluzowane złącze między przeprowadzić badanie elektryczne, dów lub zwarcie z potencja- czujnikiem G46 liczby obrotów patrz od strony 01-14; łem plus. a komputerem sterującym J104. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 001; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

64 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Pompa V39 systemu ABS 1 Usterka w jednostce sterującej odczytywanie bloku wartości mierzonych, tłocząca zwrotnie. hydrauliką. patrz strona , numer grupy 1 Przerwa w ciągłości przewodów, wskazań 002; sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-14; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Wyłącznik F świateł 1 Sprawdzić wyłącznik świateł. odczytywanie bloku wartości mierzonych, hamowania. patrz strona , numer grupy wskazań 002; 1 Przerwa w przewodach lub zwar- sprawdzić według schematu elektrycznego cie z potencjałem plus albo przewody i złącza wtykowe; zmasą. przeprowadzić badania elektryczne, patrz od strony 01-14; 1 Wyregulować wyłącznik świateł. regulacja wyłącznika świateł, patrz strona 01-83; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

65 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Napięcie zasilania. Za mała wartość sygnału. 1 Oporność przejścia w zasilaniu napięciowym komputera sterującego J Sprawdzić alternator i regulator napięcia. 1 Uszkodzony akumulator. Patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-14; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Zróżnicowane impulsy 1 Różne koła i różne wielkości sprawdzić koła i wielkości opon, obrotów kół. opon w samochodzie. patrz wyszukiwanie usterek; koła i opony; przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony 01-14; 1 Uszkodzone koło sygnałowe lub sprawdzić pod względem uszkodzeń czujniki czujnik liczby obrotów: G44, G4, liczby obrotów G4, G46, G47 i koło sygna- G46, G47. łowe; wymienić uszkodzone koło sygnałowe lub czujnik; napraw 4. Działanie systemu ABS. 1 Zakłócenia elektryczne wywołane skasować pamięć usterek; Sygnał poza zakresem przez obce źródło zakłóceń (pro- przeprowadzić jazdę próbną z prędkością tolerancji 1. mieniowanie wysokiej częstotli- większą niż 60 km/h utrzymywaną dłużej wości, np. nie zaizolowane prze- niż 30 sekund; wody wysokiego napięcia). ponownie odczytać pamięć usterek; 1 Przerwa w ciągłości przewodów, sprawdzić według schematu elektrycznego zwarcie z potencjałem plus przewody oraz połączenia wtykowe; lub z masą. przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony Ten rodzaj usterki może zostać rozpoznany dopiero przy prędkości przynajmniej 60 km/h utrzymywanej dłużej niż 30 sekund

66 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Napięcie zasilania zaworów systemu ABS. odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 002; 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego lub zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; albo z masą. przeprowadzić badania elektryczne, 1 Wewnętrzne połączenie jednostki patrz od strony 01-14; przeprowadzić sprawdzanie działania: N do komputera sterującego przeprowadzić sprawdzanie działania elemen- J104. tów wykonawczych, patrz strona ; jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Napięcie zasilania pompy systemu ABS odczytywanie bloku wartości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 002; 1 Przerwa w ciągłości przewodów sprawdzić według schematu elektrycznego lub zwarcie z potencjałem plus przewody i złącza wtykowe; albo z masą. przeprowadzić badania elektryczne, patrz od strony 01-14; 1 Wewnętrzne połączenie pompy przeprowadzić sprawdzanie działania: V39 tłoczącej zwrotnie systemu przeprowadzić sprawdzanie działania elemen- ABS do komputera sterującego tów wykonawczych, patrz strona ; J104. jeżeli wszystkie znane metody nie doprowadzą do zlokalizowania usterki, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą N z komputerem sterującym J104, napraw

67 Wydruk z testera Możliwa przyczyna usterki Sposób usunięcia usterki V.A.G Uszkodzony komputer Uszkodzony komputer J104 sterują- wymienić na nową jednostkę hydrauliczną sterujący. cy systemem ABS. N z komputerem sterującym J104, napraw Kasowanie pamięci usterek, zakończenie wykonywania polecenia 1 Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01. Warunki wstępne Pamięć usterek została odczytana, patrz strona Kasowanie zawartości pamięci usterek nacisnąć przycisk. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC nacisnąć przyciski 0 i. Liczbą 0 zostaje wprowadzona funkcja Kasowanie pamięci usterek. Szybka transmisja danych 0 Kasowanie pamieci usterek Q wprowadzenie potwierdzić przyciskiem Q. Szybka transmisja danych Pamiec usterek zostala skasowana! nacisnąć przycisk. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC

68 Uwaga! Nie zostala odczytana pamiec usterek Zostaje ukazane na wyświetlaczu: 1 Dokładnie przestrzegać przebiegu badania: najpierw odczytać pamięć usterek,a następnie skasować jej zawartość. 2. Zakończenie wykonywania polecenia nacisnąć przycisk 0 i 6. Nastąpi zakończenie wykonywania polecenia. Szybka transmisja danych 06 Zakonczenie wykonywania polecenia Q wprowadzenie potwierdzić przyciskiem Q. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC wyłączyć zapłon; rozłączyć złącze wtykowe testera usterek V.A.G 11; włączyćzapłon. Po około 2 sekundach musi zgasnąć lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS i lampka sygnalizacyjna K7 układu hamulcowego Odczytywanie bloku wartości mierzonych 1 Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą nowego testera VAS 01. Komputer sterujący może przekazywać mnóstwo wartości mierzonych. Otrzymane za pośrednictwem komputera wartości mierzone, dostarczają informacji o stanie pracy systemu ew. podłączonych czujników. W wielu przypadkach pozwala to wykorzystać przekazywane wartości jako pomoc podczas wyszukiwania i usuwania usterek. Ponieważ wartości te nie mogą zostać wszystkie ocenione w jednym czasie, zgromadzono je w poszczególne grupy wskazań, które można wybierać poprzez numery grup wskazań. Środki bezpieczeństwa Jeżeli podczas jazd próbnych wymagane jest zastosowanie urządzeń kontrolnych i pomiarowych, należy zwrócić uwagę na następujące zalecenia: 1 Urządzenia kontrolne i pomiarowe powinny być mocowane zawsze na tylnym siedzeniu i obsługiwane tam przez drugą osobę. 1 Jeżeli urządzenia kontrolne i pomiarowe obsługiwane są z siedzenia przedniego pasażera, może dojść podczas wypadku w wyniku zadziałania poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera i do spowodowania obrażeń siedzącej tam osoby

69 podłączyć tester usterek V.A.G 11 i dokonać wyboru przy włączonym zapłonie (słowo adresowe 03) komputera elektroniki układu hamulcowego, patrz strona Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC nacisnąć przycisk 0 i 8. Liczbą 08 zostaje wprowadzona funkcja Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Szybka transmisja danych 08 Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Q wprowadzanie potwierdzić przyciskiem Q. Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Podac numer grupy wskazan XXX wprowadzić numer grupy wskazań, patrz zestawienie możliwych do wybrania numerów grup wskazań, strona Zestawienie numerów grup wskazań możliwych do wybrania Nr grupy wskazań Pole wskazań Znaczenie Prędkość koła z przedniego lewego czujnika liczby obrotów (km/h). 2 Prędkość koła z przedniego prawego czujnika liczby obrotów (km/h). 3 Prędkość koła z tylnego lewego czujnika liczby obrotów (km/h). 4 Prędkość koła z tylnego prawego czujnika liczby obrotów (km/h) Wyłącznik świateł hamowania. 2 Napięcie na silniku pompy tłoczącej zwrotnie. 3 Przekaźnik zaworów magnetycznych. 4 Nie wykorzystane Nie obowiązuje. 2 Wyłączenie systemu EDS z powodu podwyższonej temperatury hamulców. 3 Wyłączenie systemu EDS. 4 Nie wykorzystane

70 Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Odczytywanie bloku wartosci mierzonych 1 1km/h 1km/h 1km/h 1km/h Przebieg badań i tabela z wartościami pomiarowymi Sprawdzania przyporządkowania czujników liczby obrotów Numer grupy wskazań 001 nacisnąć przyciski 0, 0 i 1; wprowadzanie potwierdzić przyciskiem Q; w bloku wartości mierzonych pojawiają się zawsze 4 pola wskazań -patrz strzałki-. Wyjaśnienie wartości od 1 do 4 poszczególnych pól wskazań znajduje się, w poszczególnych tabelach badań. Wskazanie na wyświetlaczu (podczas postoju samochodu): W celu wprowadzenia następnej grupy wskazań nacisnąć przycisk C. Po naciśnięciu przycisku musi zostać wprowadzony za pomocą przycisków 0 i 8 ponownie przebieg pracy Odczytywanie bloku wartości mierzonych Przy numerze grupy wskazań 001 zwrócić uwagę na to,że: Zostają wskazane chwilowe prędkości obrotowe,które służą sprawdzaniu przyporządkowania czujników liczby obrotów do koła. (W tym celu unieść samochód na podnośniku i korzystając z pomocy drugiego mechanika obracać ręcznie poszczególne koła samochodu). Odczytywanie bloku wartości mierzonych 1 Numer grupy wskazań 001 1km/h 1 1km/h 1 1km/h 1 1km/h 1 Wskazanie na wyświetlaczu (przykład): Prędkość z czujnika liczby obrotów tylnego prawego koła 1 (0 do 19 1 km/h) Prędkość z czujnika liczby obrotów tylnego lewego koła 1 (1 do 19 1 km/h) Prędkość z czujnika liczby obrotów przedniego prawego koła 1 (1 do 19 1 km/h) Prędkość z czujnika liczby obrotów przedniego lewego koła 1 (1 do 19 1 km/h) 1 W przypadku przekroczenia prędkości jazdy równej 19 km/h zostanie przerwana diagnoza własna przez komputer sterujący J

71 Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Sprawdzanie wyłącznika świateł hamowania, napięcia na silniku pompy tłoczącej zwrotnie i przekaźnika zaworu magnetycznego Numer grupy wskazań 002 nacisnąć przycisk 0, 0 i 2; wprowadzanie potwierdzić przyciskiem Q. w bloku wartości mierzonych pojawiają się zawsze 4 pola wskazań -patrz strzałki-. Wyjaśnienie wartości od 1 do 4 poszczególnych pól wskazań znajduje się w poszczególnych tabelach badań. Wskazanie na wyświetlaczu (podczas postoju samochodu): W celu wprowadzenia następnej grupy wskazań nacisnąć przycisk C. Po naciśnięciu przycisku musi zostać ponownie wprowadzona za pomocą przycisków 0 i 8 funkcja Odczytywanie bloku wartości mierzonych Odczytywanie bloku wartości mierzonych 2 Numer grupy wskazań Wskazanie na wyświetlaczu (przykład): Nie wykorzystane. Przekaźnik zaworu elektromagnetycznego: 1 0 Nie dozwolone przy odczycie wartości mierzonych. Przekaźnik przy włączonym zapłonie nie będzie sterował komputerem sterującym J104. Badania elektryczne, strona 01 14, przeprowadzić krok pomiarowy 1 i dozwolone przy odczycie bloku wartości mierzonych. Przekaźnik przy włączonym zapłonie będzie sterował komputerem sterującym J104. Napięcie silnika pompy tłoczącej zwrotnie: 0 brak napięcia (prawidłowo). 1 1 istnieje napięcie (błąd). Jeżeli występuje napięcie w silniku pompy tłoczącej zwrotnie, wymienić na nową hydrauliczną jednostkę sterującą. Wyłącznik świateł hamowania: 0 pedał hamulca nie wciśnięty. 1 0 pedał hamulca wciśnięty. Jeżeli na wskaźniku testera usterek V.A.G 11, mimo naciśniętego pedału hamulca pojawia się 0 lub przy nie naciśniętym pedale hamulca pojawia się 1, przeprowadzić krok pomiarowy nr 3 badania elektrycznego, strona

72 Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Sprawdzanie wyłączenia systemu EDS Numer grupy wskazań 004 nacisnąć przycisk 0, 0 i 4; wprowadzenie potwierdzić przyciskiem Q. w bloku wartości mierzonych pojawiają się zawsze 4 pola wskazań -patrz strzałki-. Wyjaśnienie wartości od 1 do 4 poszczególnych pól wskazań znajduje się w poszczególnych tabelach badań. Odczytywanie bloku wartosci mierzonych Wskazanie na wyświetlaczu (podczas postoju samochodu): W celu wprowadzenia następnej grupy wskazań nacisnąć przycisk C. Po naciśnięciu przycisku musi zostać ponownie wprowadzona za pomocą przycisków 0 i 8 funkcja Odczytywanie bloku wartości mierzonych Odczytywanie bloku wartości mierzonych 4 Numer grupy wskazań 004 nie 0 1 Wskazanie na wyświetlaczu (przykład): ważne Nie wykorzystane. EDS odłączenie: 0 EDS jest do dyspozycji, 1 1 EDS nie jest do dyspozycji. EDS odłączenie w następstwie nadmiernej temperatury hamulców: 0 EDS nie został odłączony podczas 20 włączeń zapłonu, 1 1 EDS został podczas 20 włączeniach zapłonu odłączony. Nie wykorzystane

73 Sprawdzanie działania elementów wykonawczych 1 Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01. Sprawdzanie działania elementów wykonawczych, pozwala na zbadanie silnika pompy. Można także sprawdzić prawidłowe działanie obiegu hydraulicznego (przyporządkowanie przewodów hamulcowych do hamulców poszczególnych kół, jak również działanie zaworów) pod względem prawidłowego umiejscowienia lub nieszczelności. 1 Samochód musi zostać uniesiony tak,aby koła mogły się swobodnie obracać. (Potrzebny jest drugi mechanik do obracania kół). 1 Naciśnięciem przycisku C można w każdym czasie zapoczątkować przebieg sprawdzający. 1 Czas sterowania elementów wykonawczych ograniczony jest do 60 względnie 90 sekund. Jeżeli w tym czasie nie zostanie naciśnięty przycisk,test zostanie przerwany. 1 Po wielokrotnym naciśnięciu pedału hamulca zostaje wytworzone podciśnienie we wzmacniaczu siły hamowania. W tym celu potrzebna jest większa siła nacisku na pedał hamulca, aby osiągnąć takie samo ciśnienie płynu hamulcowego w układzie hamulcowym,jak bez podciśnienia wspomagającego. 1 Przy zmniejszonym podciśnieniu we wzmacniaczu siły hamowania może nie występować blokowanie się kół,patrz uruchomienie silnika w celu wytworzenia podciśnienia w układzie Przykład Wskazanie na wyświetlaczu testera V.A.G 11 podczas sprawdzania działania elementów wykonawczych, (np. koło przednie lewe, pl). Sprawdzanie działania elementów wykonawczych Epl: UBAT Apl: 0V Koło pl zablokowane Epl = zawór wlotowy przedni lewy, UBAT=napięcieakumulatora;istniejenapięciena zaworze, Apl = zawór wylotowy przedni lewy, 0V = 0 V, brak napięcia na zaworze. Zablokowane/wolne = stan koła; sprawdzane przez drugiego mechanika na podstawie wskazań wyświetlacza. Sprawdzanie działania elementów wykonawczych EDS zawory/pompa hydr.: U BAT Koło pl/pp zablokowane Hydr-P = pompa hydrauliczna

74 podłączyć tester usterek V.A.G 11; włączyćzapłon; nacisnąć przycisk 1 w celu wybrania funkcji Szybka transmisja danych ; dokonać wyboru elektroniki układu hamulcowego (słowo adresowe 03), patrz strona Szybka transmisja danych 03 Elektr. ukl. hamulcowego Q potwierdzić przyciskiem Q. Wskazówka Podczas odczytywania numeru identyfikacyjnego komputera sterującego są słyszalne sygnały ostrzegawcze. numer identyfikacyjny komputera sterującego odczytać z wyświetlacza testera V.A.G 11; nacisnąć przycisk Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC nacisnąć przycisk 0 i 3. Szybka transmisja danych Q 03 Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych PompatloczacazwrotniesystemuABS V39 wprowadzenie potwierdzić przyciskiem Q. Pompa V39 tłocząca zwrotnie systemu ABS musi pracować. nacisnąć przycisk. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Nacisnac pedal hamulca nacisnąć pedał hamulca; nacisnąć przycisk. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epl: 0V Apl: 0V Koło pl zablokowane wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło nie jest zablokowane,możliwe jest,że występuje usterka w podzespołach mechanicznych lub hydraulicznych układu hamulcowego

75 Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epl: UBAT Apl: 0V Koło pl zablokowane Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epl: UBAT Apl: UBAT Koło pl wolne nacisnąć przycisk. nacisnąć przycisk. Pompa hydrauliczna V39 systemu ABS musi pracować. Pedał hamulca nie może ustępować. Jeżeli pedał hamulca ustępuje oznacza to, że występuje usterka w jednostce hydraulicznej. W tym przypadku należy wymienić na nową jednostkę hydrauliczną, napraw 4. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło jest zablokowane,wskazuje to na możliwość zamiany jednego z przewodów hamulcowych. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epl: UBAT Apl: 0V Koło pl wolne Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epl: 0V Apl: 0V Koło pl zablokowane nacisnąć przycisk. Pompa V39 systemu ABS tłocząca zwrotnie nie pracuje. nacisnąć przycisk. Pedał hamulca musi wyczuwalnie ustępować. Jeżeli pedał hamulca nie ustępuje oznacza to, że występuje usterka w jednostce hydraulicznej. W tym przypadku wymienić na nową jednostkę hydrauliczną, napraw 4. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło nie jest zablokowane,możliwe jest,że występuje usterka w podzespołach mechanicznych lub hydraulicznych układu hamulcowego

76 nacisnąć przycisk. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Zwolnic pedal hamulca zdjąć nogę z pedału hamulca; nacisnąć przycisk. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Nacisnac pedal hamulca nacisnąć pedał hamulca; nacisnąć przycisk. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epp: 0V App: 0V Koło pp zablokowane wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło nie jest zablokowane,możliwe jest,że występuje usterka w podzespołach mechanicznych lub hydraulicznych układu hamulcowego. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epp: UBAT App: 0V Koło pp zablokowane Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epp: UBAT App: UBAT Koło pp wolne nacisnąć przycisk nacisnąć przycisk. Pompa tłocząca zwrotnie V39 systemu ABS musi pracować. Pedał hamulca nie może ustępować. Jeżeli pedał hamulca ustępuje oznacza to, że występuje usterka w jednostce hydraulicznej. W tym przypadku należy wymienić na nową jednostkę hydrauliczną, napraw 4. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło jest zablokowane,wskazuje to na możliwość zamiany jednego z przewodów hamulcowych

77 Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epp: UBAT App: 0V Koło pp wolne Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Epp: 0V App: 0V Koło pp zablokowane nacisnąć przycisk. Pompa V39 systemu ABS tłocząca zwrotnie nie pracuje. nacisnąć przycisk. Pedał hamulca musi wyczuwalnie ustępować. Jeżeli pedał hamulca nie ustępuje oznacza to, że występuje usterka w jednostce hydraulicznej. W tym przypadku wymienić na nową jednostkę hydrauliczną, napraw 4. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło nie jest zablokowane,możliwe jest,że występuje usterka w podzespołach mechanicznych lub hydraulicznych układu hamulcowego nacisnąć przycisk. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Zwolnic pedal hamulca zdjąć nogę z pedału hamulca; nacisnąć przycisk. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Nacisnac pedal hamulca nacisnąć pedał hamulca; nacisnąć przycisk. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etl: 0V Atl: 0V Koło tl zablokowane wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło nie jest zablokowane,możliwe jest,że występuje usterka w podzespołach mechanicznych lub hydraulicznych układu hamulcowego

78 Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etl: UBAT Atl: 0V Koło tl zablokowane Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etl: UBAT Atl: UBAT Koło tl wolne nacisnąć przycisk. nacisnąć przycisk. Pompa V39 systemu ABS tłocząca zwrotnie musi pracować. Pedał hamulca nie może ustępować. Jeżeli pedał hamulca ustępuje oznacza to, że występuje usterka w jednostce hydraulicznej. W tym przypadku należy wymienić na nową jednostkę hydrauliczną, napraw 4. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło jest zablokowane,wskazuje to na możliwość zamiany jednego z przewodów hamulcowych. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etl: UBAT Atl: 0V Koło tl wolne Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etl: 0V Atl: 0V Koło tl zablokowane nacisnąć przycisk. Pompa V39 systemu ABS tłocząca zwrotnie nie pracuje. nacisnąć przycisk. Pedał hamulca musi wyczuwalnie ustępować. Jeżeli pedał hamulca nie ustępuje oznacza to, że występuje usterka w jednostce hydraulicznej. W tym przypadku wymienić na nową jednostkę hydrauliczną, napraw 4. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło nie jest zablokowane,możliwe jest,że występuje usterka w podzespołach mechanicznych lub hydraulicznych układu hamulcowego

79 Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Zwolnic pedal hamulca Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Nacisnac pedal hamulca Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etp: 0V Atp: 0V Koło tp zablokowane nacisnąć przycisk. zdjąć nogę z pedału hamulca; nacisnąć przycisk. nacisnąć pedał hamulca; nacisnąć przycisk. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło nie jest zablokowane,możliwe jest,że występuje usterka w podzespołach mechanicznych lub hydraulicznych układu hamulcowego. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etp: UBAT Atp: 0V Koło tp zablokowane Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etp: UBAT Atp: UBAT Koło tp wolne nacisnąć przycisk nacisnąć przycisk. Pompa V39 systemu ABS tłocząca zwrotnie musi pracować. Pedał hamulca nie może ustępować. Jeżeli pedał hamulca ustępuje oznacza to, że występuje usterka w jednostce hydraulicznej. W tym przypadku należy wymienić na nową jednostkę hydrauliczną, napraw 4. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło jest zablokowane,wskazuje to na możliwość zamiany jednego z przewodów hamulcowych

80 Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etp: UBAT Atp: 0V Koło tp wolne Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Etp: 0V Atp: 0V Koło tp zablokowane nacisnąć przycisk. Pompa V39 systemu ABS tłocząca zwrotnie nie pracuje. nacisnąć przycisk. Pedał hamulca wyczuwalnie ustępuje. Jeżeli pedał hamulca nie ustępuje oznacza to, że występuje usterka w jednostce hydraulicznej. W tym przypadku wymienić na nową jednostkę hydrauliczną, napraw 4. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło nie jest zablokowane,możliwe jest,że występuje usterka w podzespołach mechanicznych lub hydraulicznych układu hamulcowego. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych Zwolnic pedal hamulca Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych EDS zawory/pompa-hydr.: UBAT koło pl/pp zablokowane nacisnąć przycisk zdjąć nogę z pedału hamulca; nacisnąć przycisk. wydać polecenie drugiemu mechanikowi, aby ręcznie obracał wskazane koło. Jeżeli wskazane koło nie jest zablokowane, możliwe jest, że występuje usterka w podzespołach hydraulicznych systemu ABS. W takim przypadku wymienić hydrauliczną jednostkę sterującą na nową, od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw

81 nacisnąć przycisk. Gaśnie lampka sygnalizacyjna systemu ABS K47 i lampka sygnalizacyjna K7 dwuobwodowego układu hamulcowego i ręcznego hamulca. Sprawdzanie dzialania elementow wykonawczych KONIEC nacisnąć przycisk. Szybka transmisja danych Wybrac wymagana funkcje XX POMOC 1 Jeżeli lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS nie zgaśnie,oznacza to,że występuje usterka w systemie. 1 Dokładnie dotrzymać kolejności przebiegu sprawdzającego: najpierw odczytać zawartość pamięci usterek,a następnie skasować pamięć usterek. zakończenie wykonywania polecenia (funkcja 06), patrz strona Badania elektryczne podzespołów systemu ABS/EDS Bosch.3 Potrzebne narzędzia specjalne iprzyrządypomiarowe 1 Przewód diagnostyczny V.A.G 198 A 1 Zestaw przewodów połączeniowych V.A.G 194/A Multimetr V.A.G 126 A 1 Adapter V.A.G 198/

82 Kroki pomiarowe opisane od strony dotyczą: 1 Samochodów, w których diagnoza własna nie daje żadnych wskazówek dotyczących źródła usterki. Z tego względu konieczne jest przeprowadzenie kompleksowego badania elektrycznego. 1 Samochodów, w których diagnoza własna daje bezpośrednie wskazówki dotyczące źródła usterki. Konieczne jest przeprowadzenie tylko zalecanych w tabeli usterek kroków pomiarowych (ukierunkowane wejście w system). Zestawienie wszystkich kroków pomiarowych badań elektrycznych można znaleźć na stronie Warunki wstępne przeprowadzania badania Przed rozpoczęciem badań wyłączyć zapłon i odbiorniki elektryczne (reflektory, oświetlenie, wentylator i inne). Bezpieczniki muszą być sprawne (w celu sprawdzenia wyjąć bezpieczniki ze skrzynki bezpieczników). patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie podzespołów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). Wyjąć wielokrotne złącze wtykowe komputera sterującego J104 i podłączyć przewód diagnostyczny V.A.G 198 z adapterem V.A.G 198/27 do wtyczki wiązki przewodów. W przypadku multimetru V.A.G 126 nastawione, wymagane wartości zakresów pomiarowych, nie zawsze są właściwe dla innych przyrządów pomiarowych

83 Rozmieszczenie styków wielokrotnego złącza wtykowego Wszystkie nie wymienione styki są obecnie niewykorzystane i nie wolno ich nigdy łączyć z innymi podzespołami. Rozmieszczenie styków połączeń wtykowych zasilania napięciowego oraz diagnoza własna za pomocą testera usterek V.A.G 11 lub testera VAS 01 styk 4 masa (zacisk 31), styk 16 plus (zacisk 30), styk 7 przewód K do styku 11 połączenia wielostykowego T31 komputera sterującego J104. Rozmieszczenie styków złącza wtykowego T31 wiązki przewodów i komputera sterującego J Styk Połączenie przewodu do podzespołu: 1 patrz tylny prawy czujnik G44 liczby obrotów; 1 patrz nie wykorzystane; 3 patrz tylny prawy czujnik liczby obrotów G44; 4 patrz przedni prawy czujnik liczby obrotów G4; patrz przedni prawy czujnik liczby obrotów G4; 6 patrz przedni lewy czujnik liczby obrotów G47; 7 patrz przedni lewy czujnik liczby obrotów G47; 8 patrz tylny lewy czujnik liczby obrotów G46; 9 patrz tylny lewy czujnik liczby obrotów G46; 10 patrz nie wykorzystane; 11 patrz połączenie wtykowe T16/7, przewód K; 12 patrz nie wykorzystane; 13 patrz nie wykorzystane; 14 patrz wyłącznik F świateł hamowania; 1 patrz napięcie zasilania zacisk X; 01 18

84 Styk Połączenie przewodu do podzespołu: 16 patrz masa akumulatora; 17 patrz napięcie zasilania z akumulatora +; 18 patrz napięcie zasilania z akumulatora +; 19 patrz masa akumulatora; 20 patrz nie wykorzystane; 21 patrz sterowanie lampką sygnalizacyjną systemu ABS; 22 patrz nie wykorzystane; 23 patrz nie wykorzystane; 24 patrz nie wykorzystane; 2 patrz nie wykorzystane; 26 patrz nie wykorzystane; 27 patrz nie wykorzystane; 28 patrz nie wykorzystane; 29 patrz nie wykorzystane; 30 patrz nie wykorzystane; 31 patrz nie wykorzystane. Zestawienie kroków pomiarowych Sprawdzany podzespół Napięcie zasilania (zacisk X) do komputera sterującegom J104. przeprowadzić krok pomiarowy 1; Napięcie zasilania jednostki hydraulicznej N i pompy V39 systemu ABS przeprowadzić krok pomiarowy 2; tłoczącej zwrotnie, mierzone na komputerze sterującym J104. Działanie przełącznika F świateł hamowania. przeprowadzić krok pomiarowy 3; Rezystancja przedniego prawego czujnika liczby obrotów G4. przeprowadzić krok pomiarowy 4; Rezystancja przedniego lewego czujnika liczby obrotów G47. przeprowadzić krok pomiarowy ; Rezystancja tylnego prawego czujnika liczby obrotów G44. przeprowadzić krok pomiarowy 6; Rezystancja tylnego lewego czujnika liczby obrotów G46. przeprowadzić krok pomiarowy 7; Napięcie zasilania testera 11, połączenie wtykowe T16. przeprowadzić krok pomiarowy 8; Rezystancja przewodu K diagnozy własnej, złącze wtykowe T16. przeprowadzić krok pomiarowy 9; Działanie lampki sygnalizacyjnej K47 systemu ABS. przeprowadzić krok pomiarowy 10; Działanie lampki sygnalizacyjnej K7 systemu ABS. przeprowadzić krok pomiarowy

85 Tabela badań Wskazówki do tabeli badań 1 Oznakowania gniazd wtykowych w przyłączu pomiarowym V.A.G 198 są identyczne z oznakowaniem styków w schemacie elektrycznym komputera J104, patrz katalog Schematy elektryczne,wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne,Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Jeżeli występują odstępstwa mierzonych wartości od wymaganych wartości,usunąć usterki korzystając z metody postępowania zawartej w prawym narożniku tabeli badań, patrz katalog Schematy elektryczne,wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne,Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Sprawdzanie przewodności przewodów zestaw przewodów połączeniowych V.A.G 194 A (mostkowanie). 1 Jeżeli występują nieznaczne odstępstwa mierzonych wartości od wartości wymaganych,oczyścić gniazda wtykowe i wtyczki przyrządów pomiarowych i przewodów pomiarowych (środkiem w rozpylaczu kontakt spray G ),a następnie powtórzyć badanie. Przed wymianą sprawdzić każdorazowo podzespoły, przewody i podłączenia oraz również powtarzać pomiary rezystancji podzespołów przy wymaganych wartościach poniżej 10 Ω Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar napięcia (20 V =) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i 1 Napięcie zasilania Zapłon włączony. 10,0 do 14, V sprawdzić ciągłość przewodów (zacisk X) do kompu- według schematu elektrycznego; tera sterującego i 17 Napięcie zasilania Zapłon wyłączony. 10,0 do 14, V sprawdzić ciągłość przewodów jednostki hydrauli- według schematu elektrycznego; cznej N na komputerze sterującym J i 18 Napięcie zasilania 10,0 do 14, V sprawdzić ciągłość przewodów pompy V39 systemu według schematu elektrycznego, ABS tłoczącej zwrotnie mierzone na komputerze sterującym J104. patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte)

86 Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar napięcia (20 V =) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i 14 Działanie przełączni- Zapłon wyłączony. 0,0 do 0, V sprawdzić przełącznik F świateł ka F świateł hamo- Nie naciskać pedału hamowania i odczytać blok warwania. hamulca. tości mierzonych, patrz strona , numer grupy wskazań 002; sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); nacisnąć pedał zbliżona sprawdzić przełącznik F hamulca. do napięcia świateł hamowania, patrz akumulatora strona Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji (2 kω) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i Rezystancja czujnika Zapłon wyłączony. 0,4 do 2,3 kω rozłączyć połączenie wtykowe G4 liczby obrotów, czujnika G4 liczby obrotów; przedniego prawego. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); podczas sprawdzania poruszać przewodami. Jeżeli nie stwierdzono usterki w prowadzeniu przewodów: wymienić czujnik G4 liczby obrotów na nowy, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw

87 Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji (2 kω) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości 198 6i7 Rezystancja czujnika Zapłon wyłączony. 0,4 do 2,3 kω rozłączyć połączenie wtykowe G47 liczby obrotów, czujnika G47 liczby obrotów; przedniego lewego. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); podczas sprawdzania poruszać przewodami. Jeżeli nie stwierdzono usterki w prowadzeniu przewodów: wymienić czujnik G47 liczby obrotów na nowy, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji (2 kω) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i3 Rezystancja czujnika Zapłon wyłączony. 0,4 do 2,3 kω rozłączyć połączenie wtykowe G44 liczby obrotów, czujnika G44 liczby obrotów; tylnego prawego. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); podczas sprawdzania poruszać przewodami. Jeżeli nie stwierdzono usterki w prowadzeniu przewodów: wymienić czujnik G44 liczby obrotów na nowy, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw

88 Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji (2 kω) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości i9 Rezystancja czujnika Zapłon wyłączony. 0,4 do 2,3 kω rozłączyć połączenie wtykowe G46 liczby obrotów, czujnika G46 liczby obrotów; tylnego lewego. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); podczas sprawdzania poruszać przewodami. Jeżeli nie stwierdzono usterki w prowadzeniu przewodów: wymienić czujnik G46 liczby obrotów na nowy, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar napięcia (2 V =) Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości Napięcie zasilania Zapłon wyłączony. 10,0 do 14,4 V testera V.A.G 11, podłączyćmultimetr połączenie wtykowe V.A.G 126 za pomocą T16 1. zestawu pomocniczego V.A.G 194 do połączenia wtykowego T16 1. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Rozmieszczenie styków złącza diagnostycznego, patrz strona

89 Nastawić zakres pomiarowy: Pomiar rezystancji 200 Ω Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości Rezystancja przewo- Zapłon wyłączony. max. 1, Ω sprawdzić ciągłość przewodów du K testera V.A.G rozłączyć połączenie według schematu elektrycznego, 11. wielostykowe od kom- Połączenie wtykowe putera sterującego T16 1. J104. podłączyćdiagnostyczny przewód pomiarowy V.A.G 198/27 z adapterem; podłączyćmultimetr V.A.G 126 za pomocą zestawu V.A.G 194 do styków T16/7 1 i T31/11 złącza wielostykowego komputera sterującego J Patrz strona 01-17, rozmieszczenia styków w złączu diagnostycznym. patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte) Sprawdzanie działania: lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości Działanie lampki Zapłon wyłączony. Lampka sygsygnalizacyjnej zapłon włączony. nalizacyjna K47 systemu ABS. K47 zapala się na ok. 2 sek. i ponownie gaśnie. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); usterka w zestawie wskaźników tablicy przyrządów, patrz instrukcja napraw Prace montażowe przy nadwoziu wewnątrz (Karosserie-Montagearbeiten Innen), grupa napraw 70, tablica przyrządów

90 Sprawdzanie działania: lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS Krok Gnia- Sprawdzeniu Warunki pomiaru Wymagana Metoda postępowania przy pomia- zda podlega czynności wartość odstępstwach od wymaganej rowy V.A.G dodatkowe wartości Działanie lampki Nie jest zaciągnięty Lampka sygsygnalizacyjnej K7 ręczny hamulec. nalizacyjna dwuobwodowego Poziom płynu hamulco- K7 nie zapala układu hamulcowego wego prawidłowy. się. i ręcznego hamulca. Zapłon włączony. zaciągnąć ręczny hamu- Lampka syglec. nalizacyjna K7 zapala się. sprawdzić ciągłość przewodów według schematu elektrycznego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte); usterka w zestawie wskaźników tablicy przyrządów, patrz instrukcja napraw Prace montażowe przy nadwoziu wewnątrz ; grupa napraw 70, tablica przyrządów Działanie diagnozy własnej systemu ABS/EDS/ASR/ESP Bosch.3 Elektroniczny program stabilizujący ESP jest układem regulacją dynamiki jazdy, który stabilizuje samochód w zakresie nadsterowności i podsterowności. ESP pracuje w całym zakresie prędkości jazdy. Gdy działa ESP miga trzy razy na sekundę lampka sygnalizacyjna ESP. Kilka sekund po uruchomieniu silnika i ruszeniu z miejsca, słychać cichy odgłos pompy. Nie jest to usterka, lecz dowód przeprowadzanej kontroli własnej systemu ESP. System ESP stanowi dalszy, dodatkowy stopień rozbudowania znanych systemów bezpieczeństwa jazdy. System ESP zwiększa bezpieczeństwo samochodu podczas dynamicznych sytuacjach granicznych. W porównaniu do innych znanych systemów bezpieczeństwa jazdy zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu i poprawia sterowność samochodu

91 Opis działania Ze względu na wzajemne połączenie komputerów sterujących z magistralą danych BUS, na początku wyszukiwania usterek zasadniczo odczytuje się wszystkie zamontowane w samochodzie komputery sterujące pod względem zawartości pamięci usterek. Odbywa się w funkcji 0 i 0 Automatyczny przebieg testujący. W tym celu należy sprawdzić, czy ewentualnie zapamiętane usterki mogły mieć wpływ na system ABS. Pojęcie diagnozy własnej odnosi się do elektrycznych i elektronicznych podzespołów systemu ABS tzn, że są rozpoznawane tylko usterki (np. przerwa w ciągłości przewodów czujników obrotów) występujące w połączeniach elektrycznych z komputerem sterującym. 88-biegunowy komputer J104 sterujący systemem ABS znajduje się z prawej strony, za tablicą przyrządów na obudowie układu ogrzewania lub klimatyzacji. Jednostka hydrauliczna z pompą tłoczącą znajduje się w przedziale silnikowym, po lewej stronie. Komputer sterujący wyposażony jest w pamięć usterek. Gniazdo do diagnozy własnej znajduje się pod osłoną kolumny kierownicy. Komputer sterujący rozpoznaje i zapisuje w pamięci trwałej usterki występujące podczas jazdy samochodu. Informacje o usterce pozostają w pamięci również przy nieprawidłowym napięciu akumulatora Usterki występujące sporadycznie (okresowo) również zostają rozpoznane i zapisane w pamięci usterek. W przypadku, gdy usterka po 0-razowym włączeniu zapłonu i ruszeniu samochodem z miejsca nie zostanie ponownie zarejestrowana, z wyjątkiem usterki Uszkodzony komputer sterujący, następuje automatyczne skasowanie odpowiednich pamięci usterek. Po włączeniu zapłonu lub uruchomieniu silnika zapala się na około 2 sekundy lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS, czerwona lampka sygnalizacyjna K118 układu hamulcowego i lampka sygnalizacyjna K1 programu stabilizującego. W tym czasie w komputerze sterującym przeprowadzany jest przebieg sprawdzający (samokontrola) następujących funkcji układu: 1 Sprawdzanie napięcia zasilającego, min. 10 V. 1 Sprawdzanie komputera sterującego łącznie z cewkami zaworów. 1 Sprawdzanie kodowania komputera sterującego. 1 Przeprowadzanie statycznego sprawdzania czujnika liczby obrotów (bez sygnału liczby obrotów). 1 Przeprowadzanie sprawdzania elektrycznego czujnika obrotów zostaje w pełni wykonane dopiero po 30 sekundach jazdy z prędkością co najmniej 60 km/h

92 Tester usterek V.A.G 11 lub system diagnostyczno-pomiarowo-informacyjny VAS 01 W celu rozpoczęcia wyszukiwania usterek należy zasadniczo wprowadzić diagnozę własną. Usterki elektryczne wpływające na działanie układu hamulcowego zostają również zapisane w pamięci usterek. Usterki te mogą zostać stwierdzone tylko za pośrednictwem testera V.A.G 11 lub systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01. Wskazane informacje o usterkach prowadzą poprzez tabelę usterek ze wskazówkami od możliwych przyczyn do określonych czynności naprawczych Rozmieszczenie systemu ABS/EDS/ASR i ESP Bosch.3 Miejsce zamontowania z przodu po lewej stronie w komorze silnika. Cechy rozpoznawcze 1 jednostkahydrauliczna, 2 pompatłoczącazwrotniesystemuabs, 3 pompa hydrauliczna regulacji dynamiki jazdy z czujnikiem ciśnienia hamowania

93 Dane techniczne diagnozy własnej Identyfikacja komputerów sterujących Wersja komputera sterującego jest wskazywana po podłączeniu testera usterek V.A.G 11 oraz systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 lub po wybraniu komputera sterującego elektroniką hamulców, patrz strona D system ESP Pamięć usterek Zawartość pamięci usterek zachowywana jest również w przypadku braku napięcia zasilającego. Przekazywanie danych następuje za pomocą testera V.A.G 11 w funkcji 1 Szybka transmisja danych a w przypadku systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 w funkcji Komputerowa diagnoza własna. Środki bezpieczeństwa oraz zasady wyszukiwania usterek 1 ABS jest systemem bezpieczeństwa samochodu. Prace przy nim wymagają znajomości tego systemu. 1 Przed przystąpieniem do prac związanych z systemem ABS musi zostać odczytana pamięć usterek,aby można było sprawdzić domniemane uszkodzenia i przeprowadzić dalsze ukierunkowane ich wyszukiwanie Złącza wtykowe można rozłączać tylko przy wyłączonym zapłonie. 1 Przy posługiwaniu się płynem hamulcowym zwracać uwagę na obowiązujące przepisy, patrz katalog Informacje specjalne,podwozie,nr 21 (Sonderinformationen,Fahrwerk Nr. 21). 1 Zakłócenia w działaniu systemu ABS wskazywane są zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej ABS. Określone usterki zostaną rozpoznane dopiero po 30 sekundach jazdy przy minimalnej prędkości 60 km/h (przeprowadzić jazdę próbną). 1 Jeżeli nie świeci się lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS ani lampka sygnalizacyjna K118 układu hamulcowego,a mimo to układ hamulcowy nie działa w pełni sprawnie,usterki należy szukać w zwykłym układzie hamulcowym. 1 Uwagi dotyczące usuwania aktualnych zakłóceń,patrz katalog Podręcznik techniki serwisowej. Dostępne techniczne materiały informacyjne Katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych i umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). Instrukcja napraw Transporter Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage). Instrukcja napraw Transporter Podwozie, osie, układ kierowniczy od stycznia 1996 (Fahrwerk, Achsen, Lenkung). Katalog Podręcznik techniki serwisowej (Handbuch Service Technik)

94 Wyszukiwanie usterek systemu ABS/EDS/ASR/ESP, Bosch.3 (przewodnik) za pomocą testera usterek V.A.G 11 i systemu diagnostyczno-pomiarowo-informacyjnego VAS 01 Podłączyć tester usterek V.A.G 11 i dokonać Podłączyć system diagnostywyboru funkcji 1 Szybka transmisja lub czno-pomiarowo-informacyjny danych. VAS 01 i wybrać funkcję diagnozy własnej samochodu. Porównać identyfikacje Dokonać wyboru słowa adresowego komputerów sterujących. 03 Elektronika układu hamulcowego. Start 02 Odczytywanie pamięci usterek. Usunąć usterki zgodnie z tabelą usterek. Nie rozpoznano żadnej usterki. 08 Odczytywanie bloku 03 Przeprowadzić sprawdzanie wartości mierzonych. działania elementów wykonawczych. Podzespoły wy- 1. Przeprowadzić jazdę próbną z prędkością większą mienić na nowe. niż 60 km/h dłużej niż 30 sekund. 2. Ponownie odczytać pamięć usterek, funkcja 02; 3. Ponownie zostaje wyświetlona informacja: Nie rozpoznano żadnej usterki. A B C D E A B C D E Przeprowadzić ukierun- Naprawić hydrauliczno-mechani- kowane kroki kontrolne czny element układu hamulco- badania elektrycznego. wego (patrz instrukcja napraw). 1. Wykonać wszystkie kroki kontrolne badania elektrycznego, patrz od strony Identyfikacja nieprawi- 2. Sprawdzić w razie konieczności wymienić hydradłowa. uliczno-mechaniczny element układu hamul- cowego (patrz instrukcja napraw). Wymienić komputer sterujący. podłączyć tester usterek V.A.G 11 lub tester VAS 01 i ponownie odczytać pamięć usterek 02. skasować pamięć usterek 0; przeprowadzić jazdę próbną z prędkością większą niż 60 km/h dłużej niż 30 sek., pozwolić na działanie systemu ABS; odczytać pamięć usterek po przeprowadzeniu jazdy próbnej. Jeżeli po wykonaniu naprawy i przeprowadzeniu jazdy próbnej na wyświetlaczu testera V.A.G 11 lub testera VAS 01 wyświetlana jest informacja Nie rozpoznano usterki, diagnoza własna zostaje ukończona

95 Podzespoły elektryczne i elektroniczne oraz umiejscowienie podzespołów systemu ABS/EDS/ASR/ ESP Bosch.3 1 hydrauliczna jednostka N sterująca systemem ABS / EDS / ASR / ESP z pompą V139 systemu ABS tłoczącą zwrotnie 1 Miejsce zamontowania: w przedziale silnikowym, po lewej stronie. 1 W jednostce hydraulicznej sprawdzane są przez diagnozę własną: pompa hydrauliczna V64 oraz zawory wlotowe i wylotowe. 1 Pompa V39 tłocząca zwrotnie systemu ABS i jednostka hydrauliczna N nie powinny być rozdzielane, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage). 1 Po wymianie jednostki hydraulicznej, dotychczasową jednostkę bezwzględnie zamknąć korkami z zestawu naprawczego 1H A pompahydraulicznav16regulacji dynamiki jazdy z czujnikim ciśnienia hamowania G201 1 Miejsce zamontowania: na jednostce hydraulicznej w przedziale silnikowym po lewej stronie. 1 Pompa hydrauliczna V16 regulacji dynamiki jazdy oraz czujnik ciśnienia hamowania G201 nie powinny być rozdzielane, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage). 3 komputer J104 sterujący systemem ABS/EDS/ASR iesp 1 Miejsce zamontowania: po prawej stronie, za zestawem wskaźników tablicy przyrządów na obudowie układu ogrzewania i klimatyzacji. 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Sprawdzanie wielokrotnego złącza wtykowego komputera sterującego, patrz strona Nie rozłączać złącza wtykowego przed diagnozą własną. Najpierw wyłączyć zapłon

96 1 W przypadku wymiany komputera sterującego J104 należy zakodować go ponownie i przeprowadzić kompensację zerową. 1 Kodowanie komputera sterującego, patrz strona Wprowadzenie nastaw podstawowych,patrz strona ; numer grupy wskazań czujnik kąta skrętu G8 1 Miejsce zamontowania: na kolumnie kierownicy między kierownicą a zespołem przełączników. 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Może być sprawdzany w bloku wartości mierzonych, patrz strona Zwrócić uwagę na zasadę dotyczącą zamontowania, patrz instrukcja napraw Podwozie, osie, układ kierowniczy od stycznia 1996 (Fahrwerk, Achsen, Lenkung). 1 Podczas wymiany czujnika G8 kąta skrętu zakodować komputer sterujący i przeprowadzić kompensację zerową Kodowanie komputera sterującego, patrz strona Wprowadzanie nastaw podstawowych, patrz strona , numer grupy wskazań 001. czujnik G200 przyspieszenia poprzecznego i czujnik G202 szybkości zmian obrotów 1 Czujnik G200 przyspieszenia poprzecznego i czujnik G202 szybkości zmian obrotów zamontowane są w jednej obudowie. 1 Miejsce zamontowania: wewnątrz na prawym nadkolu, przy kolumnie A. 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Może być sprawdzany w bloku wartości mierzonych, patrz strona Zwrócić uwagę na zasadę dotyczącą zamontowania 1 Wymontowanie i zamontowanie, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage)

97 6 połączenie diagnostyczne 1 Miejsce zamontowania: w tapicerce kolumny kierownicy. 7 lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS 1 Miejsce zamontowania: W zestawie tablicy przyrządów. Działanie: patrz strona lampka sygnalizacyjna K118 układu hamulcowego 1 Miejsce zamontowania: w zestawie tablicy przyrządów. Działanie: patrz strona lampka sygnalizacyjna K1 programu stabilizującego Miejsce zamontowania: w zestawie tablicy przyrządów. Działanie: patrz strona koło sygnałowe czujnika obrotów z przodu po prawej i lewej stronie Wymontowanie i zamontowanie,patrz instrukcja napraw Podwozie, osie, układ kierowniczy od stycznia 1996 (Fahrwerk, Achsen, Lenkung). 11 czujnik liczby obrotów przedni prawy G4/lewy G47 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Przed umieszczeniem czujnika wyczyścić go i pokryć smarem G wewnętrzne powierzchnie osadzenia czujnika. 1 Podczas montażu zwrócić uwagę, aby przewód czujnika obrotów we wnęce koła nie został skręcony. 1 Moment dokręcenia śrub 10 Nm. 12 koło sygnałowe czujnika obrotów z tyłu po prawej i lewej stronie 1 Wymontowanie i zamontowanie, patrz instrukcja napraw Podwozie, osie, układ kierowniczy od stycznia 1996 (Fahrwerk, Achsen, Lenkung), grupa napraw

98 13 czujnik liczby obrotów tylny prawy G44/lewy G46 1 Sprawdzany przez diagnozę własną. 1 Przed umieszczeniem czujnika wyczyścić go i pokryć smarem G wewnętrzne powierzchnie osadzenia czujnika. 1 Podczas montażu zwrócić uwagę, aby przewód czujnika obrotów we wnęce koła nie został skręcony. 1 Moment dokręcenia śrub 10 Nm. 14 wyłącznik F świateł hamowania 1 Wyłącznik świateł hamowania w położeniu spoczynkowym jest włączony. 1 Regulacja, patrz strona Może być sprawdzany za pomocą bloku wartości mierzonych, patrz strona Usterki wskazywane przez lampki sygnalizacyjne K32, K47 i K118 i K1 Lampki sygnalizacyjne Poz. Określenie 1 Lampka sygnalizacyjna K32 grubości okładzin hamulcowych. 2 Lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS. 3 Lampka sygnalizacyjna K118 układu hamulcowego. 4 Lampka sygnalizacyjna K1 systemu ASR iesp

99 Lampka sygnalizacyjna K32: 1 Jeżeli po włączeniu zapłonu lampka sygnalizacyjna 1 K32 zużycia okładzin hamulcowych nie zgaśnie, może być to spowodowane następującymi przyczynami: -a- okładziny hamulcowe są zużyte. Sprawdzić okładziny hamulcowe na przedniej i tylnej osi i wymienić, jeżeli są zużyte, patrz instrukcja napraw Układ hamulcowy od stycznia 1996 (Bremsanlage), grupa napraw 46. -c- występuje usterka w prowadzeniu przewodów, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte) Lampka sygnalizacyjna K47: 1 Jeżeli po włączeniu zapłonu i zakończeniu przebiegu sprawdzającego lampka sygnalizacyjna 2 K47 systemu ABS nie zgaśnie, może być to spowodowane następującymi przyczynami: -a- napięcie zasilające poniżej 10 V, -b- nastąpiła usterka systemu ABS. W okresie występowania usterki systemu ABS: -b- system przeciwblokujący pozostaje wyłączony, a jednocześnie w pełni działa zwykły układ hamulcowy. -c- usterka czujnika obrotów po ostatnim uruchomieniu silnika występowała sporadycznie. W takim przypadku lampka sygnalizacyjna K47 systemu ABS gaśnie automatycznie po ponownym uruchomieniu silnika i poruszaniu się samochodu z prędkością powyżej 2,7 km/h. -d- przerwane jest połączenie od zestawu wskaźników tablicy przyrządów do komputera sterującego J104, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). -e- uszkodzony jest zestaw tablicy przyrządów

100 Lampki sygnalizacyjne K47 i K118: 1 Jeżeli gaśnie lampka sygnalizacyjna 2 K47 systemu ABS, a świeci się lampka sygnalizacyjna K118 układu hamulcowego 3, może być to spowodowane następującymi przyczynami: -a- za niski poziom płynu hamulcowego, -b- usterka w sterowaniu lampką sygnalizacyjną K118 układu hamulcowego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Jeżeli świeci się lampka sygnalizacyjna 2 K47 systemu ABS i lampka sygnalizacyjna 1 K118 układu hamulcowego, oznacza to uszkodzanie systemu ABS i EBV (elektroniczne rozdzielanie siły hamowania). Uwaga! Po zaświeceniu się lampki sygnalizacyjnej K47 systemu ABS i lampki sygnalizacyjnej K118 układu hamulcowego mogą podczas hamowania wcześniej blokować się tylne koła Lampka sygnalizacyjna K1 1 Jeżeli po włączeniu zapłonu lampka sygnalizacyjna 4 K1 układu stabilizacyjnego oraz po zakończeniu przebiegu sprawdzania nie zgaśnie, przyczyny usterki mogą być następujące: -a- zwarcie z potencjałem plus w przycisku E26 układu ASR/ESP; -b- usterka w sterowaniu lampki sygnalizacyjnej K1 programu stabilizacyjnego, patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). -c- system ASR/ESP został wyłączony przyciskiem E26. Istnieje usterka, która dotyczy wyłącznie systemu bezpieczeństwa ASR/ESP. Systemy ABS / EDS oraz EBV pozostają w pełni sprawne. Jeżeli lampka sygnalizacyjna K1 systemu stabilizującego miga podczas jazdy, oznacza to, że system ASR lub ESP znajduje się w funkcji regulacyjnej

101 Przeprowadzanie diagnozy własnej Warunki wstępne wykonywania badań z wykorzystaniem diagnozy własnej Opony dozwolone dla danego typu samochodu i o jednakowej wielkości na wszystkich kołach oraz prawidłowe ciśnienie powietrza. Prawidłowo działająca mechaniczna i hydrauliczna część układu hamulcowego wraz ze sprawnym wyłącznikiem świateł hamowania i sprawnymi światłami hamowania. Szczelne przyłącza i przewody hydrauliczne (przeprowadzić oględziny jednostki hydraulicznej, mechanizmów hamulcowych, cylinderków hamulcowych kół i dwusekcyjnej pompy hamulcowej). Prawidłowo podłączone złącze wtykowe komputera J104 do sterującej jednostki hydraulicznej (zablokowane). Przeprowadzić oględziny zwracając uwagę na uszkodzenia i prawidłowe osadzenie styków złączy wtykowych systemu ABS. Sprawne wszystkie bezpieczniki wg schematu elektrycznego (wyjąć bezpieczniki ze skrzynki bezpieczników). Prawidłowe napięcie zasilające (minimum 10 V) Podłączenie testera V.A.G 11 i wybór funkcji diagnozy własnej Wszystkie funkcje przeprowadzane dotychczas za pomocą testera V.A.G 11 można przeprowadzić za pomocą nowego testera VAS 01. Potrzebne narzędzia specjalne i urządzenia warsztatowe 1 Tester V.A.G 11 lub tester systemów samochodu V.A.G 12 1 Przewód diagnostyczny V.A.G 11/3 lub 11/3A

102 1 Podczas komputerowej diagnozy własnej zostają wyłączone w komputerze sterującym funkcje systemu ABS. 1 Pamięć usterek powinna zostać skasowana po wykonaniu skutecznej naprawy i odczytaniu. podłączyć tester V.A.G 11 z przewodem diagnostycznym V.A.G 11/3 A, przy wyłączonym zapłonie do gniazda diagnostycznego; podłączyć tester VAS 01, patrz strona V.A.G Komputerowa diagnoza własna POMOC 1 Szybkatransmisjadanych 1 2 Wyprowadzanie danych kodem impulsowym 1 Szybka transmisja danych Podac slowo adresowe XX Szybka transmisja danych 03 Elektronika układu hamulcowego POMOC Q 1 Jest wyświetlane na przemian. Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się żadne wskazanie,sprawdzić złącza wtykowe dla diagnozy własnej. 1 Przeprowadzić badanie elektryczne, patrz od strony , patrz katalog Schematy elektryczne, wyszukiwanie usterek elektrycznych oraz umiejscowienie elementów (Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte). 1 Naciśnięciem przycisku HELP testera usterek V.A.G 11 można wydrukować dodatkowe uwagi obsługowe dla każdego programu. 1 Przycisk służy do dalszego przełączenia w obrębie przebiegu programu. 1 Przycisk PRINT służy do włączania drukarki (lampka sygnalizacyjna w przycisku świeci się) włączyćzapłon; włączyć drukarkę przyciskiem PRINT (lampka sygnalizacyjna na wyświetlaczu zaświeci się); nacisnąć przycisk 1 w celu wybrania funkcji Szybka transmisja danych. nacisnąć przyciski 0 i 3. Liczbą 03 zostaje wprowadzone słowo adresowe Elektronika układu hamulcowego. potwierdzić naciśnięciem przycisku Q. 7D ESP,3 T4 Front V0 Kodowanie WSC XXXXX Następnie pojawi się wskazanie na wyświetlaczu: 1 Numer identyfikacyjny komputera sterującego np. (1 JO D) Przyporządkowanie komputera sterującego, patrz katalog części zamiennych. 1 Oznakowanie systemu (ESP,3 Front)

Zeszyt. Serwis 3. Instrukcja napraw Transporter Urządzenia elektryczne diagnoza własna od sierpnia Wydanie 06.00

Zeszyt. Serwis 3. Instrukcja napraw Transporter Urządzenia elektryczne diagnoza własna od sierpnia Wydanie 06.00 Serwis 3 Instrukcja napraw Transporter 1991 2 Zeszyt Urządzenia elektryczne diagnoza własna od sierpnia 1998 Wydanie 06.00 Serwis. Informacje techniczne Przegląd zmian do instrukcji napraw Transporter

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998

Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: przełącznik świateł

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

Zeszyt Ogrzewanie, klimatyzacja od 01.96

Zeszyt Ogrzewanie, klimatyzacja od 01.96 Serwis 3 Instrukcja napraw Transporter 1991 2 Zeszyt Ogrzewanie, klimatyzacja od 01.96 Wydanie 12.98 Serwis. Informacje techniczne Przegląd grup naprawczych do instrukcji napraw Transporter 1991 2 Zeszyt

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu Page 1 of 7 Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu ATF Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze Przyrząd do spuszczania i odsysania zużytego oleju -V.A.G

Bardziej szczegółowo

Zeszyt. Serwis 3. Instrukcja napraw Transporter Urządzenia elektryczne diagnoza własna od sierpnia Wydanie 06.99

Zeszyt. Serwis 3. Instrukcja napraw Transporter Urządzenia elektryczne diagnoza własna od sierpnia Wydanie 06.99 Serwis 3 Instrukcja napraw Transporter 1991 2 Zeszyt Urządzenia elektryczne diagnoza własna od sierpnia 1998 Wydanie 06.99 Serwis. Informacje techniczne Przegląd zmian do instrukcji napraw Transporter

Bardziej szczegółowo

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań!

YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane lub mają podwójne zastosowanie nie są wymienione w poszczególnych grupach wskazań! Odczyt bloku wartości mierzonych Audi R8 2008> - Ręczna zautomatyzowana skrzynia biegów 086 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: YZ Wskazówka: pola wskazań, które nie są pokazywane

Bardziej szczegółowo

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: obroty silnika (0 do

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW

Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW Page 1 of 19 Audi A6 Schemat elektryczny nr 3 / 1 Wydanie 07.2005 Audi A6 2,4 l, silnik benzynowy (130 kw, 6-cylindrowy), kod literowy BDW od modelu roku 2005 Wskazówki: Informacje zawierają rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> Skrzynia biegów multitronic 0AN od modelu roku 2006

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> Skrzynia biegów multitronic 0AN od modelu roku 2006 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A6 2005> Skrzynia biegów multitronic 0AN od modelu roku 2006 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: przełącznik

Bardziej szczegółowo

Silniki AJM ARL ATD AUY

Silniki AJM ARL ATD AUY Silniki AJM AUY Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

Spis treści. I. Wprowadzenie do naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych : M.12.2 podręcznik do kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych / Paweł Fabiś,

Bardziej szczegółowo

Układ przeniesienia napędu

Układ przeniesienia napędu Układ przeniesienia napędu STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych obowiązujących w dniu

Bardziej szczegółowo

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.)

KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) KODY MIGOWE CITROEN (Sprawdzone na modelu Xantia 1.8i 8V 1994r.) Odczyt kodów: - wyłączyć zapłon - podłączyć diodę LED miedzy wyjściem C1 (K-line) w kostce diagnostycznej a plusem akumulatora czyli A1

Bardziej szczegółowo

Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja

Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja Strona 1 z 6 Reflektory: sprawdzanie ustawienia, ewentualna regulacja Poniższy opis sprawdzania i regulacji obowiązuje zasadniczo dla wszystkich krajów. Należy jednak przestrzegać wytycznych lub przepisów

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> - Automatyczna skrzynia biegów 09L. od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi A6 2005> - Automatyczna skrzynia biegów 09L. od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A6 2005> - Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba

Bardziej szczegółowo

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU

LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU LABORATORIUM ENERGOOSZCZĘDNEGO BUDYNKU Ćwiczenie 9 STEROWANIE ROLETAMI POPRZEZ TEBIS TS. WYKORZYSTANIE FUNKCJI WIELOKROTNEGO ŁĄCZENIA. 2 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest nauczenie przyszłego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik AHU Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 37

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G. Sygnały wyjściowe:

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G. Sygnały wyjściowe: Odczyt bloku wartości mierzonych Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Sygnały wyjściowe: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO.

5 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Dwiczenie nr 5 Temat 05: OBWODY ELEKTRYCZNE UKŁADÓW ROZRUCHU I ZASILANIA SILNIKA SPALINOWEGO, WYKONYWANIE POMIARÓW I OCENA STANU TECHNICZNEGO. Cel: Pomiar elektryczny obwodu niskiego i wysokiego napięcia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1.1. ATE. Temat: Serwisowanie współczesnych układów hamulcowych z zastosowaniem urządzeń i narzędzi ATE i VDO

Szkolenie 1.1. ATE.  Temat: Serwisowanie współczesnych układów hamulcowych z zastosowaniem urządzeń i narzędzi ATE i VDO Szkolenie 1.1. ATE Temat: Serwisowanie współczesnych układów hamulcowych z zastosowaniem urządzeń i narzędzi ATE i VDO Czas trwania 1 dzień. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne serwisowania nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV

Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) AGR, AHF, ALH I ASV Numer bloku Opis Wartość wymagana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

RAPID NH Schemat elektryczny nr 1 / 2

RAPID NH Schemat elektryczny nr 1 / 2 Strona 2 z 30 RAPID NH Schemat elektryczny nr / 2 B 25.0 25.0 3 6.0 + - A 6.0 SA T2d 30 SA 0.0 /gn SA4 B549 J367 2 2 6.0 SA5 /gr SB8 2 2 2 ws/gr 25.0 T2d LIN 2 6.0 A /gn SB /3 4 25.0 SB9 B37 2 685 652

Bardziej szczegółowo

RAPID NH Schemat elektryczny nr 73 / 2

RAPID NH Schemat elektryczny nr 73 / 2 Strona 2 z 30 RAPID NH Schemat elektryczny nr 73 / 2 B 25.0 25.0 3 6.0 + - A 6.0 SA T2d 30 SA 0.0 /gn SA4 B549 J367 2 6.0 SA5 /gr SB8 2 2 2 ws/gr 25.0 T2d / LIN 2 6.0 A SB /3 4 25.0 SB9 B37 2 9 akumulator,

Bardziej szczegółowo

RAPID NH Schemat elektryczny nr 13 / 2

RAPID NH Schemat elektryczny nr 13 / 2 Strona 2 z 9 RAPID NH Schemat elektryczny nr 13 / 2 SD 16.0 rt 1a SD1 16.0 rt A 2 10.0 SA4 2 SA 4.0 SB3 SB 2.5 SB10 NH0-013020515 = czarny akumulator, uchwyt bezpieczników -A-, uchwyt bezpieczników -B-,

Bardziej szczegółowo

ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI)

ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) Page 1 of 5 ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) 147 Page 2 of 5 ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) - O Równoczesne uruchomienie zamków drzwi następuje w wyniku zadziałania: kluczykiem; przełączników (przycisków)

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej Page 1 of 6 Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1331- t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1332- t Klucz dynamometryczny

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych dla sterownika -J361-, silnik BFQ

Bloki wartości mierzonych dla sterownika -J361-, silnik BFQ Bloki wartości mierzonych dla sterownika -J361-, silnik BFQ Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego (W warunkach normalnych: 80... 110 C) 3. Wartość lambda (korekta

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q):

Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q): Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q): Blok wartości mierzonych 1: 1. Przełącznik świateł hamowania (wskaźnik dla naciśniętego pedału hamulca / brak wskazania dla nienaciśniętego

Bardziej szczegółowo

Silnik AKU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AKU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik AKU Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

Audi A6 Schemat elektryczny nr 134 / 1

Audi A6 Schemat elektryczny nr 134 / 1 Audi A6 Schemat elektryczny nr 134 / 1 Reflektor z lampą wyładowczą (biksenonowy), światło kierowane i automatyczna regulacja zasięgu reflektorów od września 2008 Wskazówki: Informacje dotyczące: Wydanie

Bardziej szczegółowo

Samochody z silnikiem TDI 2.5l

Samochody z silnikiem TDI 2.5l Strona 1 z 7 Samochody z silnikiem TDI 2.5l Niezbędne narzędzia specjalne, testery i urządzenia pomiarowe oraz wyposażenie t Klucz maszynowy płaski -3312- t Trzpień blokujący -T10060 A- Wymontowanie Odłączyć

Bardziej szczegółowo

Zeszyt. Serwis 3. Instrukcja napraw Passat Układ bezpośredniego wtrysku oleju napędowego i rozgrzewania świec. Wydanie 10.

Zeszyt. Serwis 3. Instrukcja napraw Passat Układ bezpośredniego wtrysku oleju napędowego i rozgrzewania świec. Wydanie 10. Serwis 3 Instrukcja napraw Passat 1997 2 Kod literowy AFN AHU silnika Zeszyt Układ bezpośredniego wtrysku oleju napędowego i rozgrzewania świec Wydanie 10.96 Serwis. Informacje techniczne Przegląd zmian

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

Forterra HSX - komunikaty o błędzie

Forterra HSX - komunikaty o błędzie Forterra HSX - komunikaty o błędzie WAŻNE USTERKI UKŁADÓW SPRZĘGIEŁ JEZDNYCH I REWERSU Usterka z kategorii ważna jest sygnalizowana przez zaświecenie czerwonej lampki kontrolnej skrzyni biegów, ciągle

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie tablicy przyrządów

Wymontowanie i zamontowanie tablicy przyrządów Wymontowanie i zamontowanie tablicy przyrządów Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze Hak do elementów przednich -3370- Klin demontażowy -3409- Hak

Bardziej szczegółowo

vw-wi://rl/a.pl-pl.a wi:: xml?xsl=3

vw-wi://rl/a.pl-pl.a wi:: xml?xsl=3 Page 1 of 7 Okresy montowania różnych wersji jednostki obsługi i wskazań, sterownika układu Climatronic - J255-043 bez indeksu lub do indeksu C Zamontowana w samochodach z czujnikiem fotoelektrycznym promieniowania

Bardziej szczegółowo

RAPID NH Schemat elektryczny nr 74 / 2

RAPID NH Schemat elektryczny nr 74 / 2 Strona 2 z 3 RAPID NH Schemat elektryczny nr 74 / 2 25.0 T50a 2 T2y N253 T50a 3 T2y J234 85.0 685 652 F SD 6.0 a SD 6.0 2a SD2 J500 6.0 T2h 3a SD3 B + - A T2d 30 ws/gr ws/gr ws/gr 35.0 6 T2d LIN B549 B698

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zewnętrzny zestaw uzupełniający H1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu. nr katalog.

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zewnętrzny zestaw uzupełniający H1. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu. nr katalog. Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zewnętrzny zestaw uzupełniający H1 nr katalog. 7179 058 Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w

Bardziej szczegółowo

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej

Wymontowanie i zamontowanie pneumatycznej kolumny resorująco-tłumiącej Page 1 of 5 Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1331- t Klucz dynamometryczny -V.A.G 1332- t Wspornik silnika i skrzyni

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI układy bezpieczeństwa czynnego Gdańsk 2009 Układy hamulcowe w samochodach osobowych 1. Roboczy (zasadniczy) układ hamulcowy cztery koła, dwuobwodowy (pięć typów: II, X, HI, LL,

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego 3. Napięcie sondy lambda (0... 1 V) 4. Warunki nastaw podstawowych

Bardziej szczegółowo

Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom Schemat pojazdu Peugeot 508 łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom data aktualizacji: 2016.11.15 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że ułatwią one

Bardziej szczegółowo

Samodiagnoza climatronica B5

Samodiagnoza climatronica B5 Samodiagnoza climatronica B5 Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie

Bardziej szczegółowo

Toyota Corolla E12, hatchback

Toyota Corolla E12, hatchback Toyota Corolla E12, hatchback data aktualizacji: 2014.10.24 Dzięki uprzejmości firmy TEXA POLAND Sp. z o.o. publikujemy kolejny schemat. Liczymy, że ułatwi on Państwu w jeszcze większym stopniu naprawianie

Bardziej szczegółowo

Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika, począwszy od modelu z roku 09/2006

Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika, począwszy od modelu z roku 09/2006 Skrzynka bezpiecznikowa w komorze silnika, począwszy od modelu z roku 09/2006 nie jest używany 200A 80A 50A 100A 80A 40A F F F 1 2 3 F F F F 4 5 6 7 Alternator (150A również stosowane) Układ wspomagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ve Wyświetlacz LCD

ve Wyświetlacz LCD . Użytkowanie Wbudowany w skuter wyświetlacz LCD pozwala kierować jazdą, sterowaniem, hamowaniem i obsługą pojazdu. Moduł elektryczny oraz elektronika skutera elektrycznego są stale wewnętrznie monitorowane.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G01 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076)

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana regulatora. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana regulatora. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana regulatora do kotła Vitodens 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Tester Sieci LAN FS-8108 Instrukcja Obsługi Przed przystąpieniem do pracy z Testerem prosimy przeczytać instrukcję obsługi.

Tester Sieci LAN FS-8108 Instrukcja Obsługi Przed przystąpieniem do pracy z Testerem prosimy przeczytać instrukcję obsługi. Tester Sieci LAN FS-8108 Instrukcja Obsługi Przed przystąpieniem do pracy z Testerem prosimy przeczytać instrukcję obsługi. Wstęp Forscher FS8108 jest urządzeniem do testowania połączeń przewodów sieci

Bardziej szczegółowo

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie)

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) 1 Skrzynka bezpieczników A (bezpieczniki SA) o Lokalizacja str. 3 o Rozmieszczenie bezpieczników

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.24 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.24 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Škoda Fabia (5J5) 1.4TDI

Škoda Fabia (5J5) 1.4TDI Škoda Fabia (5J5) 1.4TDI data aktualizacji: 2016.02.15 Dzięki uprzejmości firmy TEXA POLAND Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że ułatwią one Państwu w jeszcze większym stopniu naprawianie

Bardziej szczegółowo

Silnik AZX. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- Na biegu jałowym

Silnik AZX. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- Na biegu jałowym Silnik AZX Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 2. Temperatura płynu chłodzącego. 85 do 110 C 3. Układ regulacji lambda dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: EE. Wersja arkusza: 01

Bardziej szczegółowo

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1

81C BEZPIECZNIKI. Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja F G H I J K L M N O 81C-1 Skrzynka bezpieczników i przekaźników kabiny: Identyfikacja Skrzynka ta znajduje się w kabinie, po stronie kierowcy. Skrzynka znajduje się za klapą (2). KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY A B 1 Skrzynka znajduje

Bardziej szczegółowo

Audi A6 Schemat elektryczny nr 40 / 1

Audi A6 Schemat elektryczny nr 40 / 1 Audi A6 Schemat elektryczny nr 40 / 1 Reflekt z lampą wyładowczą (biksenonowy) i automatyczna regulacja zasięgu świateł od ku modelowego 2005 Wskazówki: Infmacje dotyczące: Wydanie 12.2009 przypządkowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2 Technik elektryk PRZYKŁADOWE ZADANIE Opracuj projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy elektrycznej, której schemat elektryczny przedstawiony jest w załączniku 1,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU 1. Układ regulacji prędkości pojazdu umożliwia kierowcy utrzymanie prędkości pojazdu równej zaprogramowanej wartości zadanej bez używania pedału przyspieszenia.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 07 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Schemat elektryczny Opel Corsa łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Schemat elektryczny Opel Corsa łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom Schemat elektryczny Opel Corsa łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom data aktualizacji: 2017.09.14 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że w jeszcze

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS

OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS OŚWIETLENIE SAMOCHODU TOYOTA YARIS hamowania Światło przeciwmgłowe tylne. (żeby je włączyć trzeba mieć włączone przynajmniej światła mijania) pozycyjne. Przy tych światłach świeci się oświetlenie tablicy

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

Kody błędów kuchni indukcyjnych firm Bosch i Siemens

Kody błędów kuchni indukcyjnych firm Bosch i Siemens 1. Ogólne kody błędów (cz.1/3) E Kody błędów i komunikaty urządzenia Przed każdą naprawą urządzenie odłączyć od sieci na co najmniej 30 sekund i następnie ponownie podłączyć. Gdy sygnalizacja błędu nadal

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH Silniki / Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 1. Obroty silnika. 660 do 740 /min 2. Obciążenie silnika. 15 28 % 9 16 % 3. Kąt

Bardziej szczegółowo

Kondensacyjna suszarka do bielizny Whirlpool

Kondensacyjna suszarka do bielizny Whirlpool Kondensacyjna suszarka do bielizny Whirlpool TK Care 6B. Dane techniczne Wymiary + waga Wymiary urządzenia wysokość szerokość głębokość Waga netto 85 cm 59.5 cm 60 cm 40 kg Podstawowe dane elektryczne

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOSOLIC 200. dla użytkownika instalacji. Regulator instalacji solarnych PL 4/2010 Proszę zachować!

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOSOLIC 200. dla użytkownika instalacji. Regulator instalacji solarnych PL 4/2010 Proszę zachować! Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Regulator instalacji solarnych VITOSOLIC 200 4/2010 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 2.0

Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 2.0 Wymiana paska rozrządu Škoda Superb 0 data aktualizacji: 2017.05.10 rys. 7 Autodata światowy lider informacji technicznych dla wtórnego rynku motoryzacyjnego tworzy i dostarcza produkty, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7

Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 Instrukcja obsługi i użytkowania Panel sterujący KPZ 52(E) 7 1 Wyświetlacz 2 Ekran LCD 0 : Waga znajduje się w położeniu zerowym STABLE : Waga znajduje się w położeniu spoczynkowym (bez zmiany wskazań

Bardziej szczegółowo

TESTER GNIAZD I WTYKÓW

TESTER GNIAZD I WTYKÓW TESTER GNIAZD I WTYKÓW PRZENOŚNY TESTER DO KONTROLI ZŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO POJAZD PRZYCZEPA 12V MODEL PTGW - 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI TEST-POL Zakład Mechaniki Precyzyjnej, Elektromechaniki i Automatyki 30-149

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. AKKU START jest umieszczone w mocnej, odpornej na uderzenia i szczelnej obudowie z tworzywa ABS i prezentuje zwartą budowę.

Instrukcja obsługi. AKKU START jest umieszczone w mocnej, odpornej na uderzenia i szczelnej obudowie z tworzywa ABS i prezentuje zwartą budowę. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Jesteśmy Państwo posiadaczami urządzenia AKKU START 400, które dzięki wielorakim moŝliwościom zastosowań stanowi niezbędną pomoc w eksploatacji pojazdów. Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana regulatora. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana regulatora. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana regulatora do kotła Vitodens 100-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOSOLIC 100. dla użytkownika instalacji. Regulator instalacji solarnych PL 10/2009 Proszę zachować!

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOSOLIC 100. dla użytkownika instalacji. Regulator instalacji solarnych PL 10/2009 Proszę zachować! Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Regulator instalacji solarnych VITOSOLIC 100 10/2009 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00)

PROCEDURA USUWANIA USRTEREK SYSTEM SD-NAVI Z ANC (wersja 1.00) 1 SPIS TREŚCI Usterka zgłoszona przez klienta Diagnostyka Przegląd i opis styków Rozdz. 2 W OGÓLE NIE DZIAŁA PRZYCISK WŁ./WYŁ. (brak Rozdz. 3-1 dźwięku i wskazań na wyświetlaczu) BRAK DŹWIĘKU (wskazania

Bardziej szczegółowo

Ciągnik rolniczy ZETOR Proxima 90

Ciągnik rolniczy ZETOR Proxima 90 Ciągnik rolniczy ZETOR Proxima 90 Regulacja fotela kierowcy PEDAŁ SPRZĘGŁA PEDAŁY HAMULCA NOŻNEGO PEDAŁ PRZYSPIESZENIA DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW ORAZ SCHEMAT ZMIANY BIEGÓW DŹWIGNIA BIEGÓW H- DROGOWE W PRZÓD

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik elektryk Projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy oraz wykonanie dokumentacji z zakresu wykonanych prac w układzie sterowania silnika ZAŁOŻENIA (Założenia do projektu prac

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2)

Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) Rozmieszczenie przyrządów sterowania i wyposażenia pojazdu szkoleniowego SUZUKI SWIFT COMFORT 1.2 (wersja 2012.2) 1. Elektryczna regulacja lusterek Regulacja w lewo Regulacja lusterka lewego Regulacja

Bardziej szczegółowo

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego

Sprawdź warunki, które spowodowały zbyt wysoką temperaturę lub otwarcie termostatu granicznego Kody Opis usterki KODY ESYS Rozwiązanie E 01 Brak zapłonu 1. Sprawdź podłączenie przewodu gazowego Brak obecności płomienia po 5 próbach zapłonu. 2. Sprawdź podłączenie przewody zapłonowego 3. Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam

Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam Obrotomierz cyfrowy do silników wysokoprężnych 6625 Nr zam. 84 24 78 (Dostawa nie obejmuje indukcyjnego czujnika obrotów: Nr zam. 842532) INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Obrotomierz

Bardziej szczegółowo

A. Korzystanie z panelu sterowania

A. Korzystanie z panelu sterowania A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3

Bardziej szczegółowo

Schemat elektryczny Range Rover Evoque łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom

Schemat elektryczny Range Rover Evoque łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom Schemat elektryczny Range Rover Evoque łatwiejsza naprawa dzięki cennym wskazówkom data aktualizacji: 2018.03.16 Dzięki uprzejmości firmy Texa Poland Sp. z o.o. publikujemy kolejne schematy. Liczymy, że

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo