INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością co 0,1 C. Elementami wykonawczym są dwa przekaźniki o obciążalności 8A (max), który załącza lub wyłącza urządzenia elektryczne w zależności od ustawionej nastawy. Wszystkie wprowadzone nastawy nie kasują się po odłączeniu zasilania sterownika. Termostat współpracuje z cyfrowym czujnikiem temperatury typu DS18b20. Zastosowanie: Urządzenia które wymagają sterowania dwustopniowego z jednego źródła temperaturowego. Poza tym termostat posiada opcje takie jak: - 6 sposobów pracy styków przekaźnika; - ustawiana zwłoka czasowa przekaźnika; - sygnalizowanie diodą LED o załączeniu przekaźnika; Aby dostać się do menu z nastawami należy przycisk P1 (lewy) przycisnąć i puścić. Po tej czynności nastąpi wejście do pierwszej nastawy. Operując przyciskami P1 i P2 ustawiamy nastawę i czekamy ok. 8s ( czas czekania zawsze wynosi ok. 8 sekund dla wszystkich nastaw i liczony jest od ostatniego przyciśnięcia przycisku). Po tym czasie nastąpi samoczynne przejście do następnej nastawy. Po przejściu wszystkich nastaw sterownik powróci do normalnej pracy z nowymi nastawami i zapisanymi w pamięci mikroprocesora. Występujące w uporządkowanej kolejności nastawy: OBSŁUGA MENU Nastawa temperatury 1 stopień Nastawa ustawiana od -45 do 125 C z krokiem co 1 C. Nastawa ta steruje przekaźnikiem A. Precyzyjna nastawa temperatury z rozdzielczością 0,1 C dla 1 stopnia Nastawa ustawiana od 0,0 C do 0,9 C. Nastawa ta jest dodawana do nastawy nr. 10. Przykład: Jeśli np. zostanie nastawiona temperatura 52 C (w nastawie nr.10) a w tej nastawie nastawa 0,3 C to po wyjściu z menu zostanie zapisana nastawa 52,3 C dla nastawy temperatury 1 stopnia. Załączenie nastawy dla wprowadzenia do menu : - wyłączyć sterownik z zasilania; - odczekać min 30 sekund; - przycisnąć przycisk P2; - włączyć sterownik do zasilania; - odczekać min 10 sekund; - puścić przycisk P2 Wyłączenie nastawy : taka sama czynność jak przy załączaniu nastawy Nastawa temperatury 2 stopień Nastawa ustawiana od -45 do 125 C z krokiem co 1 C. Nastawa ta steruje przekaźnikiem B.

2 Precyzyjna nastawa temperatury z rozdzielczością 0,1 C dla 2 stopnia. Nastawa ustawiana od 0,0 C do 0,9 C. Nastawa jest dodawana do nastawy temperatury nr. 12. Przykład: Jeśli np. zostanie nastawiona temperatura 52 C a w tej nastawie nastawa 0,3 C to po wyjściu z menu zostanie zapisana nastawa 52,3 C dla nastawy temperatury 2 stopnia. Załączenie nastawy dla wprowadzenia do menu : - wyłączyć sterownik z zasilania; - odczekać min 30 sekund; - przycisnąć przycisk P2; - włączyć sterownik do zasilania; - odczekać min 10 sekund; - puścić przycisk P2 Wyłączenie nastawy : taka sama czynność jak przy załączaniu nastawy Nastawa histerezy dla 1 stopnia Nastawa ustawiana od 0 do 25,5 C z krokiem co 0,1 C Nastawa histerezy dla 2 stopnia Nastawa ustawiana od 0 do 25,5 C z krokiem co 0,1 C. Nastawa sposobu pracy przekaźnika A (1 stopień) 0 całkowite wyłączenie przekaźnika. 1 załączenie przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury nastawionej. 2 wyłączenie przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury nastawionej. 3 załączenie z zwłoką czasową przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury nastawionej 4 wyłączanie z zwłoką czasową przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury nastawionej 5 wyłączenie z zwłoką czasową przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest większa od temperatury nastawionej 6 załączenie z zwłoką czasową przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest większa od temperatury nastawionej Informacja: a) nastawy 1, 3, 5 opcje tych nastaw stosuję się przy ogrzewaniu b) nastawy 2, 4, 6 opcje tych nastaw stosuję się przy chłodzeniu Nastawa sposobu pracy przekaźnika B (2 stopień) 0 całkowite wyłączenie przekaźnika. 1 załączenie przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury nastawionej. 2 wyłączenie przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury nastawionej. 3 załączenie z zwłoką czasową przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury nastawionej 4 wyłączanie z zwłoką czasową przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest mniejsza od temperatury nastawionej 5 załączenie z zwłoką czasową przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest większa od temperatury nastawionej 6 załączenie z zwłoką czasową przekaźnika jeśli temperatura na czujniku jest większa od temperatury nastawionej Informacja: a) nastawy 1, 3, 5 opcje tych nastaw stosuję się przy ogrzewaniu b) nastawy 2, 4, 6 opcje tych nastaw stosuję się przy chłodzeniu Nastawa zwłoki czasowej przekaźnika A (opcja dostępna, jeśli nr. nastawy 17, jest ustawiony powyżej 2) Nastawa ustawiana od 1 do 250 sekund z krokiem co 1 s. Opcja ta pozwala przekaźnik A przełączać z opóźnieniem czasowym. Jeśli sterownik znajduje się w trakcie liczenia zwłoki czasowej i zmieni się stan zadziałania przekaźnika to naliczona zwłoka czasowa kasuję się. 2

3 Nastawa zwłoki czasowej przekaźnika B (opcja dostępna, jeśli nr. nastawy 18, jest ustawiony powyżej 2) Nastawa ustawiana od 1 do 250 sekund z krokiem co 1 s. Opcja ta pozwala przekaźnik B przełączać z opóźnieniem czasowym. Jeśli sterownik znajduje się w trakcie liczenia zwłoki czasowej i zmieni się stan zadziałania przekaźnika to naliczona zwłoka czasowa kasuję się. OPIS DZIAŁANIA ANIA HISTEREZY 1. Jeśli przekaźnik A jest załączony to WYŁACZENIE przekaźnika A nastąpi dopiero gdy temperatura na czujniku będzie większa od (nastawy + 0,5 histereza). Przedstawia to poniższy warunek przy nastawie sposobu nastawy zadziałania przekaźnika A na ustawieniu nastawy 17 na 1. WYŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA = [ (nastawa + histereza) <= temperatura na czujniku ] lub taki sam wzór zapisany inaczej WYŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA = [ nastawa <= (temperatura na czujniku histereza)] 2. Jeśli przekaźnik A jest wyłączony to ZAŁĄCZENIE przekaźnika A nastąpi dopiero gdy temperatura na czujniku będzie mniejsza od (nastawa 0,5 histereza). Przedstawia to poniższy warunek przy nastawie sposobu nastawy zadziałania przekaźnika A na ustawieniu nastawy 17 na 1. ZAŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA = [ (nastawa histereza ) >= temperatura na czujniku] lub taki sam wzór zapisany inaczej ZAŁĄCZENIE PRZEKAŹNIKA = [ nastawa >= (temperatura na czujniku + histereza)] Przykładowa zasada działania histerezy na ustawieniu nastawy nr. 17 (sposób pracy przekaźnika A) na 2. OPIS WYPROWADZEŃ Wygląd zewnętrzny wraz z opisem 3

4 Wyprowadzenie przewodu z zacisków przekaźników PRZYKŁADOWE SCHEMATY INSTALACYJNO-POD PODŁĄCZENIOWE Schemat instalacyjno-podłączeniowy - schemat A12 Schemat instalacyjno-podłączeniowy - schemat A14 Wskazówki i uwagi: - większa ilość schematów instalacyjno podłączeniowych wraz z opisami jest dostępne na stronie 4

5 Przykład zwiększenia mocy wyjściowej sterownika przy pomocy dodatkowego stycznika mocy. Układ połączeń pozwala na podłączenie grzałki o większej mocy. Moc podłączonej grzałki zależy od wydajności prądowej styków zastosowanego stycznika RĘCZNA SYMULACJA TEMPERATURY W termostacie zostało zaprogramowane ręczne zmienianie temperatury, wyłączając jednocześnie pomiar z czujnika. Jeśli mamy już wprowadzone nastawy w meny i chcemy sprawdzić np. czy prawidłowo będzie pracował termostat. Wówczas należy przy pracy termostatu na chwilę przycisną przycisk P2 (prawy). Po tej czynności nastąpi wejście do ręcznego zmieniania temperatury i sprawdzenia czy prawidłowo zachowują się przekaźniki. Operując przyciskami P1(w górę) lub P2 (w dół) symulujemy zmianę temperatury. Funkcja powraca do normalnej pracy termostatu po 8s od ostatniego przyciśnięcia przycisku P1 lub P2. Symulacja temperatury jest z rozdzielczością co 0,1 C DOKŁADNO ADNOŚĆ CZUJNIKA TEMPERATURY Wykres błędu pomiaru czujnika cyfrowego ds18b20 w zależności od mierzonej temperatury. Źródło punktów pomiarowych nota katalogowa firmy MAXIM 5

6 OPIS DZIAŁANIA ANIA SYGNALIZACJI AWARII CZUJNIKA Sterownik podczas awarii czujnika zabezpiecza urządzenie sterowane poprzez wyłączenie przekaźnika a tym samym wyłączenie urządzenia. Awaria czujnika nie powoduje zamknięcie dostępu do menu oraz wyświetlenie komunikatu awarii. błąd czujnika Po wyświetleniu błędu czujnika należy czujnik wymienić na sprawny lub doprowadzić do sprawności przewód RESET DO USTAWIEŃ POCZĄTKOWYCH Reset fabryczny spowoduje skasowanie w sterowniku wszystkich nastaw zapisanych wcześniej i zapisanie domyślnych nastaw. Reset również usuwa awarie sterownika spowodowane błędnym zapisem nastaw w pamięci lub utratą ich. Przy uszkodzonym czujniku również można wykonać reset. Po wykonaniu resetu zostaną wprowadzone wartości nastaw: Sposób wykonania resetu: - nastawa temperatury A, B 33 C, 44 C; - wyłączyć sterownik z zasilania; - nastawa histerezy dla 1 i 2 stopnia 0,1 C; - odczekać min 30 sekund; - nastawa załączenia przekaźnika A 1; - przycisnąć przycisk P1; - nastawa załączenia przekaźnika B 2; - włączyć sterownik do zasilania; - nastawa zwłoki czasowej przekaźnika A 1 sekunda; - odczekać min 10 sekund; - nastawa zwłoki czasowej przekaźnika B 5 sekund;. - puścić przycisk P1; Prawidłowość wykonania resetu wyświetlenie na wyświetlaczu trzy poziome kreski WSKAZÓWKI I UWAGI DO INSTRUKCJI a) Bezpieczeństwo Podłączanie dodatkowej puszki zaciskowej (brak w zestawie) lub dodatkowych styczników (brak w zestawie) należy wykonać bez napięciowo. Układy połączeń powinny być zgodne jak to jest przedstawione w instrukcji. Po wykonaniu połączeń w puszkach i po zamknięciu puszki należy zasilić puszkę z zewnętrznego źródła napięcia. Podłączenie powinno być wykonane przez uprawnionego elektryka, jeśli zewnętrzne źródło napięcia jest większe niż 24V. b) należy zwrócić uwagę przy nastawie histerezy, ponieważ za duże wartości histerezy mogą spowodować całkowitą zmianę pracy sterownika. c) kolory przewodów termostatu są zgodne z kolorami pokazanymi w puszkach zaciskowych d) Przy dużym zabrudzeniu dobrym środkiem do czyszczenia i mycia obudowy termostatu jest alkohol izopropylowy tzw. izopropanol. Dostanie się izopropanolu do wnętrza termostatu nie spowoduje uszkodzenie urządzenia. Izopropanol nie przebarwia ani nie wchodzi w reakcje chemiczną z obudową termostatu. 6

7 DANE TECHNICZNE Napięcie bez zasilacza Dopuszczalne obciążenie podłączonego urządzenia Pobór mocy Zakres nastawy termostatu Rozdzielczość nastawy temperatury Nastawa histerezy Krok nastawy histerezy Zwłoka czasowa Wymiary zewnętrzne obudowy sterownika Wymiary czujnika 230V 8A ok.1w -45 do 125 C 0,1 C ± 25,5 C 0,1 C 1 do 250 sekund 67 x 48 x 25 mm Ø= 6mm, L= 4,2mm 7

INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5

INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5 INSTRUKCJA TERMOSTATU TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością co 0,1 C. Elementem wykonawczym jest przekaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modelu: TT-1 INSTRUKCJA TERMOSTATU Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Wartość mierzonej temperatury pokazywana jest na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STEROWNIKA PIECA-KOT Instrukcja dotyczy modelu: TC-1

INSTRUKCJA STEROWNIKA PIECA-KOT Instrukcja dotyczy modelu: TC-1 INSTRUKCJA STEROWNIKA PIECA-KOT KOTŁA CO Instrukcja dotyczy modelu: TC-1 Sterownik kotła przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury w kotle CO przy użyciu cyfrowego czujnika temperatury ds18b20. Elementami

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PIECA-KOT OBSŁUGA MENU. Instrukcja dotyczy wersji: TC-1. - nawiew-wentylator. Występujące w uporządkowanej kolejności nastawy:

STEROWNIK PIECA-KOT OBSŁUGA MENU. Instrukcja dotyczy wersji: TC-1. - nawiew-wentylator. Występujące w uporządkowanej kolejności nastawy: Instrukcja dotyczy wersji: TC-1 STEROWNIK PIECA-KOT KOTŁA CO Sterownik kotła przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury w kotle CO przy użyciu cyfrowego czujnika temperatury ds18b20. Elementami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY

TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY Instrukcja dotyczy y wersji: : TT-1 Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Wartość mierzonej temperatury pokazywana

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT DWUSTOPNIOWY z zwłok. oką czasową OBSŁUGA. - wentylatory, agregaty w urządzeniach chłodniczych

TERMOSTAT DWUSTOPNIOWY z zwłok. oką czasową OBSŁUGA. - wentylatory, agregaty w urządzeniach chłodniczych TERMOSTAT DWUSTOPNIOWY z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy wersji: : TS-3 Termostat dwustopniowy przeznaczony do pomiaru i regulacji nastawy dwóch progów temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20.

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWEGO Instrukcja dotyczy wersji: : TR-1

RÓŻNICOWEGO Instrukcja dotyczy wersji: : TR-1 INSTRUKCJA STEROWNIKA SOLARNO-RÓ RÓŻNICOWEGO Instrukcja dotyczy wersji: : TR-1 Termostat-sterownik różnicowy przeznaczone do pomiaru i regulacji temperatury w dwóch punktach przy użyciu cyfrowego czujnika

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PIECA-KOT OBSŁUGA

STEROWNIK PIECA-KOT OBSŁUGA Instrukcja dotyczy wersji: TC-1 STEROWNIK PIECA-KOT KOTŁA CO Sterownik kotła przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury w kotle CO przy użyciu cyfrowego czujnika temperatury ds18b20. Elementami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT DWUSTOPNIOWY

TERMOSTAT DWUSTOPNIOWY Instrukcja dotyczy y modelu: TS-1 TERMOSTAT DWUSTOPNIOWY Termostat dwustopniowy przeznaczony do pomiaru i regulacji nastawy dwóch progów temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY

TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY Instrukcja dotyczy y wersji: : TT-1 Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy i pomiaru w granicach

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWEGO Instrukcja dotyczy modelu: TR-2

RÓŻNICOWEGO Instrukcja dotyczy modelu: TR-2 INSTRUKCJA STEROWNIKA SOLARNO-RÓ RÓŻNICOWEGO Instrukcja dotyczy modelu: TR-2 Termostat-sterownik różnicowy przeznaczone do pomiaru i regulacji temperatury w dwóch punktach przy użyciu cyfrowego czujnika

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT DWUSTOPNIOWY

TERMOSTAT DWUSTOPNIOWY Instrukcja dotyczy y wersji: : TS-2 TERMOSTAT DWUSTOPNIOWY Termostat dwustopniowy przeznaczony do pomiaru i regulacji nastawy dwóch progów temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT- REGULATOR TEMPERATURY

TERMOSTAT- REGULATOR TEMPERATURY TERMOSTAT- REGULATOR TEMPERATURY Instrukcja dotyczy y modelu: TT-2 Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy i pomiaru w granicach od

Bardziej szczegółowo

Przykładowe stosowane sterowane urządzenia: - pompki obiegowe, elektrozawory w urządzeniach solarnych CW i centralnego ogrzewania ciepłej CW NASTAWY

Przykładowe stosowane sterowane urządzenia: - pompki obiegowe, elektrozawory w urządzeniach solarnych CW i centralnego ogrzewania ciepłej CW NASTAWY INSTRUKCJA TERMOSTATU z zmianą temperatury w czasie Instrukcja dotyczy y modelu: : TT-7 Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Termostat posiada

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modelu: : TT-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU PRZETWORNIK PT100 Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu czujnika rezystancyjnego Pt100. Wartość mierzonej temperatury

Bardziej szczegółowo

załączenie przekaźnika)

załączenie przekaźnika) INSTRUKCJA STEROWNIKA SOLARNO-RÓ RÓśNICOWEGO Instrukcja dotyczy modelu: TR-3 Termostat-sterownik różnicowy przeznaczone do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Wartość

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY

TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY TERMOSTAT REGULATOR TEMPERATURY Instrukcja dotyczy modelu termostatu: TT-3 Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Wartość mierzonej temperatury

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA NASTAWY. 125 C z rozdzielczością co 1 C. Histereza stała=0,8

OBSŁUGA NASTAWY. 125 C z rozdzielczością co 1 C. Histereza stała=0,8 STEROWNIK SOLARNO-RÓ RÓśNICOWY Instrukcja dotyczy wersji: TR-1 Termostat-sterownik różnicowy przeznaczone do pomiaru i regulacji temperatury w dwóch punktach przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK SOLARNO-RÓ. RÓśNICOWY OBSŁUGA MENU. Instrukcja dotyczy wersji: TR-3. - wentylatory, agregaty w urządzeniach chłodniczych

STEROWNIK SOLARNO-RÓ. RÓśNICOWY OBSŁUGA MENU. Instrukcja dotyczy wersji: TR-3. - wentylatory, agregaty w urządzeniach chłodniczych STEROWNIK SOLARNO-RÓ RÓśNICOWY Instrukcja dotyczy wersji: TR-3 Termostat-sterownik różnicowy przeznaczone do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Wartość mierzonej temperatury

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK SOLARNO-RÓ. RÓśNICO NICOWY PT x PRZETWORNIK OBSŁUGA MENU. Instrukcja dotyczy modelu: TR-4

STEROWNIK SOLARNO-RÓ. RÓśNICO NICOWY PT x PRZETWORNIK OBSŁUGA MENU. Instrukcja dotyczy modelu: TR-4 STEROWNIK SOLARNO-RÓ RÓśNICO NICOWY Instrukcja dotyczy modelu: TR-4 Termostat-sterownik różnicowy przeznaczone do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu czujnika Pt100. Wartość mierzonej temperatury

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKA TEMPERATURY Instrukcja dotyczy modelu: TM-1

STEROWNIKA TEMPERATURY Instrukcja dotyczy modelu: TM-1 INSTRUKCJA WIELOFUNKCYJNEGO STEROWNIKA TEMPERATURY Instrukcja dotyczy modelu: TM-1 Wielofunkcyjny sterownik przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Wartość

Bardziej szczegółowo

RÓśNICOWY OBSŁUGA MENU

RÓśNICOWY OBSŁUGA MENU STEROWNIK SOLARNO-RÓ RÓśNICOWY Instrukcja dotyczy wersji: TR-2 Termostat-sterownik różnicowy przeznaczone do pomiaru i regulacji temperatury w dwóch punktach przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy i pomiaru w granicach od -40

Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy i pomiaru w granicach od -40 TERMOSTATU z czasową zmianą temperatury Instrukcja dotyczy y modelu: TT-5 Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy i pomiaru w granicach

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

RÓśNICO STEROWNIK SOLARNO-RÓ NICOWY PT x PRZETWORNIK OBSŁUGA. Instrukcja dotyczy wersji: : TR-4

RÓśNICO STEROWNIK SOLARNO-RÓ NICOWY PT x PRZETWORNIK OBSŁUGA. Instrukcja dotyczy wersji: : TR-4 Instrukcja dotyczy wersji: : TR-4 STEROWNIK SOLARNO-RÓ RÓśNICO NICOWY Precyzyjny termostat-sterownik różnicowy przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu czujnika Pt100. Zakres pracy i

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY [transmisja dwukierunkowa z ciągłym odczytem temperatury]

TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY [transmisja dwukierunkowa z ciągłym odczytem temperatury] TERMOSTAT BEZPRZEWODOWY [transmisja dwukierunkowa z ciągłym odczytem temperatury] Instrukcja dotyczy y modelu: TT-4 Termostat bezprzewodowy przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu czujnika

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C

TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C TERMOSTAT Z WYŚWIETLACZEM LED - 50,0 do +125,0 C Termostat umożliwia niezależne sterowanie 2 zewnętrznymi urządzeniami na podstawie temperatury. Odczyt temperatury jest aktualizowany co sekundę i cały

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 .1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v1.1 Instrukcja obsługi grudzień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-12-28 .1 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v3.0 Instrukcja obsługi kwiecień 2008 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100

Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Instrukcja obsługi sterownika PIECA SP100 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pomp Czujniki wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +120 o C Parametry sterownika PIECA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 +48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 16 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DTR Katowice

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy i pomiaru w granicach od -40

Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy i pomiaru w granicach od -40 TERMOSTATU z czasową zmianą temperatury Instrukcja dotyczy y modelu: TT-6 Termostat przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika ds18b20. Zakres pracy i pomiaru w granicach

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK WIELOFUNKCYJNY BEZPRZEWODOWY [transmisja dwukierunkowa z ciągłym odczytem temperatury]

STEROWNIK WIELOFUNKCYJNY BEZPRZEWODOWY [transmisja dwukierunkowa z ciągłym odczytem temperatury] STEROWNIK WIELOFUNKCYJNY BEZPRZEWODOWY [transmisja dwukierunkowa z ciągłym odczytem temperatury] Instrukcja dotyczy y wersji: - Panel sterowniczy BL-2 - Sterownik-termostat ermostat BT-1 - Moduł czujnika

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. 22 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 9 2 1 3 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przekaźnik czasowy ETM ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Zastosowanie Przekaźnik czasowy ETM jest zadajnikiem czasowym przystosowanym jest do współpracy z prostownikami galwanizerskimi. Pozwala on załączyć prostownik w stan pracy na zadany

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK WIELOFUNKCYJNY

STEROWNIK WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK WIELOFUNKCYJNY Instrukcja dotyczy modelu: TM-3 x PRZETWORNIK PT Wielofunkcyjny sterownik przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu platynowego czujnika rezystancyjnego PT-.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik klimatu FT-27 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Wprowadzenie do wentylacji... 2 3. Główne opcje... 3 4. Opcje konfiguracji... 4 4.1 Opcje trybu A...

Bardziej szczegółowo

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Włączanie i wyłączanie Jeżeli parametr POF jest równy 1: Upewnij się że klawiatura nie jest zablokowana i żadna procedura

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-6 Oprogramowanie wersja RTSZ-6v2.1 Instrukcja obsługi luty 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-02-01 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

GOTNOŚCI Instrukcja dotyczy wersji: TM-2

GOTNOŚCI Instrukcja dotyczy wersji: TM-2 WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK TEMPERATURY I WILGOTNO GOTNOŚCI Instrukcja dotyczy wersji: TM-2 Wielofunkcyjny sterownik przeznaczony do pomiaru i regulacji temperatury przy użyciu cyfrowego czujnika temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DC-20D PODWÓJNY REGULATOR TEMPERATURY

INSTRUKCJA OBSŁUGI DC-20D PODWÓJNY REGULATOR TEMPERATURY INSTRUKCJA OBSŁUGI DCD PODWÓJNY REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . OPIS. DC to dwa REGULATORY temperatury umieszczone w jednej obudowie z możliwością dowolnej konfiguracji wejśćwyjść i powiązania obu reguatorów.

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAPIĘCIA STR DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - obciążenie: 1,6 A (maksymalnie chwilowo 2 A) - sposób montażu: naścienny

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002

BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) AS70DOC002 BEZPRZEWODOWE WYJŚCIE CYFROWE (2-KANAŁOWE, KOMPAKTOWE) INSTRUKCJA OBSŁUGI ASTOR SP. Z O.O. ul. Smoleńsk 29 31-112 Kraków tel. 12 428 63 00 info@comodis.pl comodis.pl DO CZEGO SŁUŻY? Bezprzewodowe wyjścia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TD-NE

Instrukcja obsługi TD-NE Instrukcja obsługi Termostaty cyfrowe TD-NE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje techniczne i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy. Odnosi się do termostatów następujących typów: - cyfrowy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI REGULATOR TVR 295 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Ogrzewanie podłogowe pomieszczeń Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń Systemy ochrony przeciwoblodzeniowej THERMOVAL POLSKA ul Bokserska 25 02-690 Warszawa tel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA STEROWNIK G-316 DO STEROWANIA OKAPEM Wersja programu 00x x oznacza aktualną wersję oprogramowania INSTRUKACJA UŻYTKOWANIA [09.08.2010] Przygotował: Tomasz Trojanowski Strona 1 SPIS TREŚCI Zawartość 1.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2

PRZYKŁADOWE ZADANIE. Do wykonania zadania wykorzystaj: 1. Schemat elektryczny nagrzewnicy - Załącznik 1 2. Układ sterowania silnika - Załącznik 2 Technik elektryk PRZYKŁADOWE ZADANIE Opracuj projekt realizacji prac z zakresu lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nagrzewnicy elektrycznej, której schemat elektryczny przedstawiony jest w załączniku 1,

Bardziej szczegółowo

Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z

Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z Typoszereg plug-in : regulator elektroniczny PJ32 dla ogrzewnictwa i chłodnictwa: modele V-W-Z Dziękujemy za Twój wybór. Ufamy, że będziesz nim usatysfakcjonowany. NORMA BEZPIECZEŃSTWA: zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

CRT-05 CYFROWY REGULATOR TEMPERATURY CRT-05. MENU Tryb

CRT-05 CYFROWY REGULATOR TEMPERATURY CRT-05. MENU Tryb CYFROWY REGULATOR TEMPERATURY F&F Filipowski sp. j. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax (+48 42) 215 23 83; 227 09 71 POLAND http:/www.fif.com.pl e-mail: biuro@fif.com.pl GWARANCJA. Produkty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI ES-10D. set REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ESD REGULATOR TEPERATURY wersja 3. . DANE TECHNICZNE Wejście: Zakres pomiarowy: 5...+5 Dokładność pomiaru: ±,5% Okres próbkowania: Rozdzielczość wskazań: Rozdzielczość nastawy: Wyświetlacz:

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32)

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: +48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 14 WD DTR Katowice, 2002 r. 1 1. Wstęp. Przekażnik elektroniczny RTT-14WD

Bardziej szczegółowo

went. chłodnicy odszranianie

went. chłodnicy odszranianie 1.2 Połączenia elektryczne spręŝarka odszranianie went. chłodnicy zdalne odszranianie czujnik komory czujnik parownika układ sterowania zasilanie 2 OBSŁUGA 2.1 Informacje wstępne Urządzenie w normalnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01

POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 Miernik Doziemienia MDB-01 Instrukcja obsługi IO-8/2008 POWERSYS INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK DO POMIARU REZYSTANCJI DOZIEMIENIA MDB-01 2008 str 1 POWERSYS 80-217 Gdańsk ul.jarowa 5 tel.: +48 58 345 44 77

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Ochrona patentowa nr PL Wersja C907 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 / UMS-1P UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Ochrona patentowa nr PL 383604 Wersja C907 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-1 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

GAMMA_X_1Cw. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem. 2. Pamięć: do 20 nadajników

GAMMA_X_1Cw. 1. Dane techniczne. 2. Opis urządzenia Sterowanie: możliwość sterowania 1 napędem. 2. Pamięć: do 20 nadajników www.sukcesgroup.pl GAMMA_X_1Cw W celu optymalnego wykorzystania możliwości odbiorników serii GAMMA prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Odbiorniki serii GAMMA są kompatybilne ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

PANELOWY REGULATOR PROGOWY RPP401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PANELOWY REGULATOR PROGOWY RPP401 INSTRUKCJA OBSŁUGI PELTRON TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Turystyczna 4, 05-462 Wiązowna TEL. (22) 615-63-56, 615-25-70, FAX (022) 615-70-78, www.peltron.home.pl e - m a i l : peltron@home.pl PANELOWY REGULATOR

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU REGULACYJNEGO G-202-P12 WERSJA DO URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH. Wersja Programu 03 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI SAMODZIELNEGO BLOKU

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym

EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym EUROSTER 3202 instrukcja obsługi 1 EUROSTER 3202 Cyfrowy regulator temperatury z panelem dotykowym WSTĘP Gratulujemy Państwu zakupu nowoczesnego regulatora temperatury Euroster 3202 i dziękujemy za zaufanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo