Instrukcja uytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uytkownika"

Transkrypt

1 Przewodowa centrala alarmowa Instrukcja uytkownka 1 Wstp 2 11 Główne cechy central 2 12 Opsy kodów 2 13 Sterowane central 2 2 Klawatura V-LCD 2 21 Wstp 2 22 Funkcje systemowe 3 23 Funkcje programowalne 4 24 Funkcje zwzane z partycjam oraz dodatkowe 5 3 Klawatura V-LED 5 31 Wstp 6 32 Funkcje systemowe 7 33 Funkcje programowalne 7 Szanown Pastwo, Dzkujemy za wybór central VMAX, wysoce zaawansowanego przewodowego systemu alarmowego produkcj Vsonc Ltd Prosmy o zanotowane ponej nru telefonu nstalatora, aby zapewn sobe potrzebn pomoc w raze konecznoc Numer telefonu: Osoba kontaktowa: Prosmy równe o upewnene s, e posadace pastwo nazw frmy nr telefonu operatora stacj montorowana, do której pastwa system został podłczony Jel bdzece pastwo kontaktowa s z operatorem, prosmy o przygotowane nr klenta, który pozwol zdentyfkowa pastwa system Nazwa frmy montorujcej Numer telefonu: Numer klenta: Jeel pastwa system został skonfgurowany, aby kontaktowa s z prywatnym nr telefonów, prosmy o zanotowane tych numerów ponej Numer telefonu 1: Numer telefonu 2: Numer telefonu 3: Numer telefonu 4: 1

2 Centrala alarmowa VI-MAX 6 posada wele wyrafnowanych cech, które pozwalaj na skonfgurowane systemu sygnalzacj włamana napadu dokładne według oczekwa uytkownka Obsługa przyjazna uytkownkow oraz zaawansowane włacwoc central pozwalaj na profesjonaln ochron jego domu czy frmy Wane jest, aby uytkownk zaznajomł s z central w celu pełnego wykorzystana jej molwoc Aby zapewn optymalne warunk bezpeczestwa nezawodno pownno s okresowo testowa central #$ 6 programowalnych ln dozorowych 2 partycje Komunkator telefonczny: trzy wybrane prywatne numery telefonów cztery telefony do Stacj Montorowana Róne sposoby załczana wyłczana systemu: klawatura, klucz, zdalne sterowane Klawatura LED (VLED), klawatura LCD (VLCD) Maksymalne sze klawatur połczonych równolegle Dwa tryby dzałana: Załczene całkowte lub czcowe (Home) Pam zdarze Róne kody sterujce: Kod Główny, do omu kodów uytkownków, Kod Skrócony Czasowe blokowane ln dozorowych Tryb Kurant dla ln: sygnalzacja akustyczna (brzczyk w klawaturze) naruszena ln w nadzoru otwarca drzw) % & ' ()* Z punktu wdzena uytkownka wykorzystywane s trzy rodzaje kodów, którym moe on s posłuy w celu uzyskana dostpu oraz sterowana central: Kod Główny: uywany podczas programowana systemu Warto fabryczna to 5555 Z przyczyn bezpeczestwa, ne zaleca s uywana tego kodu do sterowana systemem (załczene wyłczene) UWAGA: W celu lepszej ochrony systemu warto fabryczna Kodu Głównego mus zosta zmenona Kod Uytkownka: tego czterocyfrowego kodu uywa s w celu załczana wyłczana systemu Do pamc central mona wpsa do omu kodów uytkownka: od Kodu Uytkownka #1 do Kodu Uytkownka #8 Kod Skrócony: wygodny, dwucyfrowy kod uywany tylko do załczana systemu (np w burach zna go osoba sprztajca, która po zakoczenu pracy opuszcza pomeszczena jako ostatna) + )# #$, Do sterowana central wykorzystuje s klawatury W systeme mona uy dwóch typów klawatur: klawatura VLCD (z wywetlaczem cekłokrystalcznym) klawatura VLED (sygnalzacja za pomoc dod LED) Ponej znajduj s opsy tych klawatur wraz z nstrukcj obsług stane, gdy system jest wyłczony (np w celu %- - %'/& '/& Klawatura V-LCD wyposaona jest w podwetlany wywetlacz LCD zawerajcy dwa rzdy po szesnace znaków kady Kady numerowany na obu klawaturach realzuje take okrelone funkcje, których ops (w postac etykety) znajduje s bezporedno nad nm Ponadto nektóre z nch (,,,, oraz ) realzuj dodatkowe funkcje Aby uzyska dostp do tych drugorzdnych funkcj naley wcsn przytrzyma wymagany dopók ne zostane wygenerowany dług sygnał akustyczny # $ # $ # $ # % DXXXX

3 Status ln dozorowych prezentowany jest na wywetlaczu w postac symbol: Symbol Status - Lna zamknta B A D F Lna otwarta Lna zablokowana Lna w której wystpł alarm w czase załczena systemu Lna w opcj potwerdzena akustycznego Lna uszkodzona (np przecta) %%01(2' '3) UWAGA: tekst umeszczony w nawasach kwadratowych ([ ]) oznacza koneczno wprowadzena z klawatury sekwencj znaków odpowadajcej zawartemu wewntrz nawasów opsow np [Kod Główny] oznacza, e system oczekuje wpsana cyfr tego kodu Załczene całkowte systemu Wpsz [Kod Uytkownka] (Kod Uytkownka #1 - # 8) lub [Kod Skrócony] Wyłczene systemu Wpsz [Kod Uytkownka] Zelona doda LED (oznaczona ARMED) sygnalzuje status systemu w nastpujcy sposób: Mga: system jest w trybe opónena na wejce (przed wyłczenem systemu) lub na wyjce (po załczenu systemu) wec s: system jest załczony Załczene czcowe systemu Przycsn przytrzyma po czym wpsa [Kod Uytkownka] (Kod Uytkownka #1 - # 8) lub [Kod Skrócony] Blokowane ln Wpsz [Kod Główny] po czym nacnj Wpsz [Numer ln] po czym nacnj UWAGA: Blokada ln jest skuteczna do czasu wyłczena systemu Przywrócene zablokowanej ln do normalnej pracy Wpsz [Kod Główny] po czym nacnj Wpsz [Numer zablokowanej ln] po czym nacnj Reset detektora dymu Wcnj przytrzymaj Identyfkacja ln bdcej przyczyn alarmu Jeel w czase gdy system jest załczony wystp alarm to na wywetlaczu pojaw s (dla kadej naruszonej w okrese załczena ln) ltera A Aktywacja trybu potwerdzena akustycznego (kurant) Wcnj przytrzymaj Na wywetlaczu, na około 3 sekundy pojaw s naps PotwAkustZAŁ UWAGA: Ten tryb pracy oznacza, e brzczyk w klawaturze bdze generował sygnały akustyczne w przypadku naruszena ln w czase, gdy system jest wyłczony Na klawaturze ne ma wdocznego wskazana, kedy ten tryb jest aktywny Ta funkcja moe by uywana do montorowana neautoryzowanych wej lub wyj w zdefnowanej ln (lnach) Sposób zaprogramowana ln w opcj potwerdzena akustycznego opsano w rozdzale 23 Wyłczene trybu potwerdzena akustycznego (kurant) Wcnj przytrzymaj Na wywetlaczu, na około 3 sekundy pojaw s naps PotwAkustWYŁ Dostp do zdarze zapsanych w pamc systemu Wpsz [Kod Główny] po czym nacnj Przegldaj zdarzena przy pomocy y lub, Aby opuc ten tryb wcnj sekwencj y Anulowane czasu opónena na wejce Wcnj przytrzymaj UWAGA: Anulowane czasu opónena jest skuteczna do momentu wyłczena systemu Sygnalzacja napadu Jednoczene wcnj przytrzymaj (na mn 2 sekundy) e UWAGA: reakcja systemu w odpowedz na powysze zdarzene jest okrelana w trakce programowana central (np powadamane Stacj Montorowana lub prywatnego numeru telefonu) Naley skonsultowa s z nstalatorem ustal włacwe dane dla tego parametru D1821

4 Wyłczene akustycznej sygnalzacj przez klawatur Jednoczene wcnj przytrzymaj e UWAGA: wyłczene akustycznej sygnalzacj przez klawatur oznacza, e wszystke dwk s wycszone Przywrócene akustycznej sygnalzacj przez klawatur Jednoczene wcnj przytrzymaj e D1825 do czasu pojawena s sygnału akustycznego %+ +01(2&)4#3)#$ 01(2&)4#3)#$ UWAGA: Przed rozpoczcem programowana naley najperw wprowadz Kod Główny (Jego fabryczna posta to 5555) Kedy a wywetlaczu pojaw s naps Wyberz: mona rozpocz programowane parametrów opcj uytkownka Anulowane polecena Wcnj sekwencj y, Zacznj procedur programowana od pocztku Zmana Kodu Głównego y Wpsz [Nowy Kod Główny] (4-6 cyfr) a nastpne wcnj sekwencj y Programowane Kodu Uytkownka #1 y Wpsz [Kod Uytkownka #1] (4-6 cyfr) a nastpne wcnj sekwencj y Kasowane Kodu Uytkownka #1 y Programowane Kodów Uytkownków #2 do #8 y (tyle razy le wynos numer programowanego kodu np 2 razy dla Kodu #2, 3 razy dla Kodu #3 td) Wpsz [Kod Uytkownka #X] (4-6 cyfr) a nastpne wcnj sekwencj y Kasowane Kodu Uytkownka #2 do #8 y (tyle razy le wynos numer kasowanego kodu np 2 razy dla Kodu #2, 3 razy dla Kodu #3 td) Programowane Kodu Skróconego y (9 razy) Wpsz [Kod Skrócony] (2 cyfry) a nastpne wcnj sekwencj y Kasowane Kodu Skróconego y (9 razy) Programowane prywatnych numerów telefonów Wpsz [Perwszy Numer Telefonu], po czym nacnj Wpsz [Drug Numer Telefonu], po czym nacnj Wpsz [Trzec Numer Telefonu], po czym nacnj sekwencj y UWAGA: W pamc central mona zaprogramowa maksymalne trzy numery telefonów, które bd powadamane o zdarzenach typu alarm lub awara Chcc zaprogramowa tylko dwa lub jeden numer telefonu naley wprowadz sekwencj po zaprogramowanu ostatnego numeru Jeel lna telefonczna podłczona do central jest ln wewntrzn to przed wpsanem numeru telefonu naley wprowadz cyfr, która umolwa wyjce na lne mejske (np 0 lub 9 jest to parametr telefoncznej central wewntrznej) Dodatkowo pomdzy t cyfr a perwsz cyfr numeru

5 telefoncznego naley wpsa znak gwazdk (*) np: 9* Gdy centrala dodzwon s pod jeden z zaprogramowanych numerów telefonów to abonent usłyszy sygnał syreny Jeel chcemy, aby zamast tonu syreny był słyszalny komunkat słowny naley do central V-MAX dołczy opcjonalny moduł procesora głosu VU-20 Chcc skorzysta z tej opcj naley skonsultowa s z nstalatorem Usuwane pojedynczego numeru telefonu Dla telefonu, który ma pozosta w pamc wcnj wcnj, dla tego, który chcesz usun Wcnj dla zakoczena procedury Usuwane wszystkch prywatnych numerów telefonów y Ustawane daty czasu Wpsz [becy czas format 24 godzny GG:MM] nacnj Wpsz [aktualn dat- format RR MM DD] nacnj Wcnj dla zakoczena procedury UWAGA: Wane jest poprawne ustawene czasu daty, aby zapewn włacwe funkcjonowane Central Alarmowej V-MAX 6 Jeel czas ne zostane wprowadzony Centrala zasygnalzuje uszkodzene Centrala ne akceptuje nezrozumałej daty Na przykład po wprowadzenu godzny 25:25 programowane zostane wstrzymane automatyczne trzeba bdze zaczyna cał procedur od pocztku Programowane czasu automatycznego załczana systemu Wpsz [ Czas załczena (format 24 godzny GG:MM)] nacnj e %501(2 01(26,6#6&# 2#3 )#671(2*)*#() A Załczane wyłczane podzelonego systemu UWAGA: Uytkownk moe załczy/wyłczy tylko te partycje, które zostały mu przydzelone przez nstalatora (partycja #1, partycja #2 lub obe) Wszystke klawatury podłczone do systemu dzel ten sam wywetlacz nawet, jel s przyporzdkowane do rónych czc UWAGA: Jeel nstalator uaktywn opcj Blokada załczena przy awar uytkownk ne bdze w stane załczy systemu w raze wystpena błdu (np zank AC, słaby akumulator td) W celu uzyskana dalszych nformacj naley przej do Instrukcj Programowana Central alarmowej V-MAX 6 Po wpsanu Kodu Uytkownka na klawaturze pojaw s nformacja potwerdzajca stan systemu: Dla załczonej Partycj nr 1: P a r t 1 Z a ł 1 7 : Dla załczonej Partycj nr 2: P a r t 2 Z a ł 1 7 : Dla załczonego całego systemu: * * * * Z a ł * * * * Sygnalzacja na klawaturze przy załczenu: Załczona(e) partycja(e) Załczona partycja nr 1 Załczona partycja nr 2 Załczone obe partycje Wywetlacz LCD Part1 Zał Part2 Zał Zelona Doda LED 1 błysk, co 4 sekundy 2 błysk, co 4 sekundy **** Zał **** Doda wec s cgle UWAGA: na klawaturze LED tylko zelona doda LED sygnalzuje załczon(e) partycj(e) UWAGA: Wpsujc Kod Główny, kedy jedna z partycj jest załczona spowodujemy załczene take drugej Wpsane Kodu Głównego, kedy obe czc s załczone spowoduje wyłczene całego systemu B Kod Uytkownka #8 jako sygnalzator napadu Jeel nstalator zaprogramuje Kod uytkownka #8 jako Sygnalzator Napadu to jego wpsane spowoduje: Przesłane do stacj montorowana sygnału Napad Zaps w pamc jako zdarzene Napad z godzn dat Wyłczene systemu (jednej lub obu partycj) D1821

6 Klawszowy skrót jako sygnalzacja wyłczena pod przymusem Przesłane nformacj do stacj montorowana (prywatnego telefonu) zdarzena Wyłczene pod przymusem : Naley wcsn jednoczene e przytrzyma je do czasu pojawena s sygnału akustycznego z klawatury UWAGA: Zdarzene jest zapsane w pamc jako wyłczene pod przymusem zawera dat oraz godzn Klawszowy skrót jako sygnalzacja poaru Przesłane nformacj do stacj montorowana zdarzena Poar : Naley wcsn jednoczene e przytrzyma je do czasu pojawena s sygnału akustycznego z klawatury UWAGA: Zdarzene jest zapsane w pamc jako Poar wraz z dat godzn Blokowane ln przez uytkownka Naley wcska a do momentu pojawena s nastpujcego okna: W p s z K o d Wpsa Kod Uytkownka Pownno pojaw s nastpujce okno: L n a Wpsa numer ln, która ma by zablokowana Pojaw s nastpujce okno (przykład blokowana ln nr 3): 0 2 : B Powtórzy procedur w celu zablokowana nnej ln Aby skasowa blokad reaktywowa ln naley powtórzy powysz procedur dla danej ln UWAGA: Kada blokowane ln jest zapsane w pamc systemu zawera dat godzn +- +'/& Klawatura V-LED jest wyposaona w sze dod LED przypsanych do ln dozorowych oraz w p dodatkowych dod LED spełnajce funkcje nformacyjne (Patrz Tabela ponej) Dody te dostarczaj uytkownkow nformacje zarówno o statuse systemu jak o wystpujcych błdach czy awarach Kady numerowany na klawaturze V-LED realzuje take okrelone funkcje, których ops (w postac etykety) znajduje s bezporedno nad nm Ponadto nektóre z nch (,,, oraz ) realzuj dodatkowe funkcje Aby uzyska dostp do tych drugorzdnych funkcj naley wcsn przytrzyma wymagany dopók ne zostane wygenerowany dług sygnał akustyczny W raze pojawena s błdu, doda LED, która odpowada za sygnalzowane okrelonego błdu w systeme prezentuje stosown nformacj w nastpujcy sposób: # $ # $ # % # & ' # $ # ( ) % & ' # % ' Doda LED PAM BLOKADA ZASILANIE AKUM TEL Ops Sygnalzuje alarm w jednej z ln podczas trwana okresu załczena Aby sprawdz, w której strefe s on pojawł, naley wcsn przytrzyma do czasu a odpowedna doda LED ln zawec s Sygnalzuje, e jedna z ln została zablokowana Aby sprawdz, która naley wcsn przytrzyma do czasu a odpowedna doda LED ln zawec s Sygnalzuje uszkodzene w układze zaslana secowego Sygnalzuje uszkodzene lub nske napce akumulatora Sygnalzuje uszkodzene na przyłczonej ln telefoncznej D1825

7 +%01(2' '3) UWAGA: tekst umeszczony w nawasach kwadratowych ([ ]) oznacza koneczno wprowadzena z klawatury sekwencj znaków odpowadajcej zawartemu wewntrz nawasów opsow np [Kod Główny] oznacza, e system oczekuje wpsana cyfr tego kodu Załczene całkowte systemu Wpsz [Kod Uytkownka] (Kod Uytkownka #1 - # 8) lub [Kod Skrócony] Wyłczene systemu Wpsz [Kod Uytkownka] Zelona doda LED (oznaczona ARMED) sygnalzuje status systemu w nastpujcy sposób: Mga: system jest w trybe opónena na wejce (przed wyłczenem systemu) lub na wyjce (po załczenu systemu) wec s: system jest załczony Załczene czcowe systemu Przycsn przytrzyma po czym wpsa [Kod Uytkownka] (Kod Uytkownka #1 - # 8) lub [Kod Skrócony] Blokowane ln Wpsz [Kod Główny] po czym nacnj Wpsz [Numer ln] po czym nacnj UWAGA: Blokada ln jest skuteczna do czasu wyłczena systemu Przywrócene zablokowanej ln do normalnej pracy Wpsz [Kod Główny] po czym nacnj Wpsz [Numer zablokowanej ln] po czym nacnj Reset detektora dymu Wcnj przytrzymaj Identyfkacja ln bdcej przyczyn alarmu Wcnj przytrzymaj Usłyszysz sygnał akustyczny a odpowedna doda LED (dody)przypsana do danej zawec s na 10 sekund Aktywacja trybu potwerdzena akustycznego (kurant) Wcnj przytrzymaj UWAGA: Ten tryb pracy oznacza, e brzczyk w klawaturze bdze generował sygnały akustyczne w przypadku naruszena ln w czase, gdy system jest wyłczony Na klawaturze ne ma wdocznego wskazana, kedy ten tryb jest aktywny Ta funkcja moe by uywana do montorowana neautoryzowanych wej lub wyj w zdefnowanej ln (lnach) Sposób zaprogramowana ln w opcj potwerdzena akustycznego opsano w rozdzale 33 Wyłczene trybu potwerdzena akustycznego (kurant) Wcnj przytrzymaj Anulowane czasu opónena na wejce Wcnj przytrzymaj UWAGA: Anulowane czasu opónena jest skuteczna do momentu wyłczena systemu Sygnalzacja napadu Jednoczene wcnj przytrzymaj (na mn 2 sekundy) e UWAGA: reakcja systemu w odpowedz na powysze zdarzene jest okrelana w trakce programowana central (np powadamane Stacj Montorowana lub prywatnego numeru telefonu) Naley skonsultowa s z nstalatorem ustal włacwe dane dla tego parametru Wyłczene akustycznej sygnalzacj przez klawatur Jednoczene wcnj przytrzymaj e UWAGA: wyłczene akustycznej sygnalzacj przez klawatur oznacza, e wszystke dwk s wycszone Przywrócene akustycznej sygnalzacj przez klawatur Jednoczene wcnj przytrzymaj e do czasu pojawena s sygnału akustycznego ++01(2&)4#3)#$ 01(2&)4#3)#$ UWAGA: Przed rozpoczcem programowana naley najperw wprowadz Kod Główny (Jego fabryczna posta to 5555) Ne ma specjalnej sygnalzacj, e uytkownk wszedł w Tryb Programowana Anulowane polecena Wcnj sekwencj y, Zacznj procedur programowana od pocztku Zmana Kodu Głównego y Wpsz [Nowy Kod Główny] (4-6 cyfr) a nastpne wcnj sekwencj y Programowane Kodu Uytkownka #1 y DE1826 7

8 Wpsz [Kod Uytkownka #1] (4-6 cyfr) a nastpne wcnj sekwencj y Kasowane Kodu Uytkownka #1 y Programowane Kodów Uytkownków #2 do #8 y (tyle razy le wynos numer programowanego kodu np 2 razy dla Kodu #2, 3 razy dla Kodu #3 td) Wpsz [Kod Uytkownka #X] (4-6 cyfr) a nastpne wcnj sekwencj y Kasowane Kodu Uytkownka #2 do #8 y (tyle razy le wynos numer kasowanego kodu np 2 razy dla Kodu #2, 3 razy dla Kodu #3 td) Programowane Kodu Skróconego y (9 razy) Wpsz [Kod Skrócony] (2 cyfry) a nastpne wcnj sekwencj y Kasowane Kodu Skróconego y (9 razy) Programowane prywatnych numerów telefonów Wpsz [Perwszy Numer Telefonu], po czym nacnj Wpsz [Drug Numer Telefonu], po czym nacnj Wpsz [Trzec Numer Telefonu], po czym nacnj sekwencj y UWAGA: W pamc central mona zaprogramowa maksymalne trzy numery telefonów, które bd powadamane o zdarzenach typu alarm lub awara Chcc zaprogramowa tylko dwa lub jeden numer telefonu naley wprowadz sekwencj po zaprogramowanu ostatnego numeru Jeel lna telefonczna podłczona do central jest ln wewntrzn to przed wpsanem numeru telefonu naley wprowadz cyfr, która umolwa wyjce na lne mejske (np 0 lub 9 jest to parametr telefoncznej central wewntrznej) Dodatkowo pomdzy t cyfr a perwsz cyfr numeru telefoncznego naley wpsa znak gwazdk (*) np: 9* Gdy centrala dodzwon s pod jeden z zaprogramowanych numerów telefonów to abonent usłyszy sygnał syreny Jeel chcemy, aby zamast tonu syreny był słyszalny komunkat słowny naley do central V-MAX 6 dołczy opcjonalny moduł procesora głosu VU-20 Chcc skorzysta z tej opcj naley skonsultowa s z nstalatorem Usuwane wszystkch prywatnych numerów telefonów y Ustawane daty czasu Wpsz [ 2 cyfry dla becej godzny] nacnj Wpsz [ 2 cyfry dla becych mnut] nacnj Wpsz [ 2 ostatne cyfry aktualnego roku] nacnj Wpsz [ 2 cyfry aktualnego mesca] nacnj Wpsz [ 2 cyfry aktualnego dna] nacnj sekwencj y UWAGA: Czas pownen by ustawony w formace 24- godznnym GG:MM (np: 22:35) Wane jest poprawne ustawene czasu daty, aby zapewn włacwe funkcjonowane Central Alarmowej V-MAX 8 DE1826

9 Czas ne jest wdoczny, ale bdze zapsany wraz z wydarzenam w pamc systemu Jeel czas ne zostane wprowadzony Centrala zasygnalzuje uszkodzene Centrala ne akceptuje nezrozumałej daty Na przykład po wprowadzenu godzny 25:25 programowane zostane wstrzymane automatyczne trzeba bdze zaczyna cał procedur od pocztku Programowane czasu automatycznego załczana systemu Wpsz [ 2 cyfry dla becej godzny] nacnj Wpsz [ 2 cyfry dla becych mnut] nacnj Programowane ln z potwerdzenem akustycznym (kurant) Wpsz [Numer ln] po czym nacnj UWAGA: w tym trybe pracy naruszene wskazanej ln powoduje aktywacj brzczyka w klawaturze Fakt zdefnowana ln jako ln z potwerdzenem akustycznym ne jest sygnalzowane na klawaturze Wyłczene opcj ln z potwerdzenem akustycznym (kurant) e Wpsz [Numer ln] po czym nacnj Wyłczane opcj automatycznego załczana systemu Wpsz [Kod Główny] a nastpne wcnj sekwencj y 89 Vsonc Ltd /lub jej spółk zalene stowarzyszone (Producent) gwarantuje, e jego produkty, o których w dalszej czc mowa jest jako o Produkce lub Produktach s zgodne z jego własnym rysunkam techncznym warunkam techncznym s wolne od wszelkch defektów co do materałów lub wykonawstwa w przypadku ch normalnego uytkowana obsług w okrese 12 mescy od daty wysyłk przez Producenta Obowzk Producenta w okrese gwarancj bd s ogranczały do, według jego uznana, naprawy lub wymany produktu lub jakejkolwek jego czc Producent ne bdze ponosł opłat zwzanych z demontaem lub renstalacj Aby móc skorzysta z gwarancj produkt mus zosta zwrócony Producentow z zapłaconym z góry frachtem ubezpeczenem Nnejsza gwarancja ne ma zastosowana w nastpujcych przypadkach: newłacwa nstalacja, newłacwe uytkowane, ne przestrzegane nstrukcj w zakrese nstalacj dzałana, zmany, naduyce, wypadek lub ngerencja oraz naprawa przez jakkolwek stron nn n Producent Nnejsza gwarancja stanow wyłczn gwarancj w mejsce wszystkch pozostałych gwarancj, zobowza lub odpowedzalnoc, nezalene czy podanych na pme czy ustne, wyranych czy dorozumanych, łczne z wszelkm gwarancjam pokupnoc lub przydatnoc dla szczególnego celu lub w nny sposób W adnym przypadku Producent ne bdze odpowadał przed jakkolwek stron za jakekolwek szkody wynkowe lub uboczne z powodu naruszena nnejszej gwarancj lub jakchkolwek nnych gwarancj, jak podano powyej Nnejsza gwarancja ne zostane zmenona, zmodyfkowana lub rozszerzona, a Producent ne upowana adnej osoby do dzałana w jego menu w zakrese modyfkacj, zmany lub rozszerzena nnejszej gwarancj Nnejsza gwarancja bdze mała zastosowane jedyne do Produktu Wszelke produkty, akcesora lub elementy składowe nnych produktów zastosowane w połczenu z Produktem, łczne z bateram, bd objte wyłczne ch własn gwarancj, jeel taka bdze stnała Producent ne bdze odpowadał za jakekolwek szkody lub straty, poredne czy bezporedne, uboczne, wynkowe lub nne, spowodowane neodpowednm funkcjonowanem Produktu z powodu produktów, akcesorów, elementów składowych nnych produktów, łczne z bateram, zastosowanym łczne z Produktam Producent ne wydaje owadczena, e jego Produkt ne bdze mógł zosta zaatakowany /lub ne da s go obej, an e Produkt zapobegne mec, urazow cała /lub obraenom cała /lub szkodze majtkowej wskutek włamana, rozboju, poaru lub nnej szkodze lub e Produkt we wszystkch tych przypadkach dostarczy odpowedne ostrzeene lub zapewn ochron, Uytkownk rozume, e odpowedno zanstalowany utrzymany alarm moe jedyne zmnejszy ryzyko takch wypadków jak włamane, rozbój poar, bez dostarczena ostrzeena, ale e ne stanow on ubezpeczena lub gwarancj, e takowe ne wystp, an e w ch wynku ne wystp przypadek merc, urazu cała /lub szkody majtkowej Producent ne bdze ponos odpowedzalnoc za jakkolwek przypadek merc, urazu cała /lub szkody majtkowej lub jakejkolwek nnej szkody, porednej, bezporednej, wynkowej, ubocznej lub nnej, w oparcu o roszczene, e zawodło funkcjonowane Produktu Jednake, jeel Producent bdze odpowada, poredno lub bezporedno z tytułu jakejkolwek szkody lub straty wynkajcej z tej ogranczonej gwarancj lub w nny sposób, nezalene od przyczyny lub pochodzena, maksymalna odpowedzalno Producenta w adnym przypadku ne przekroczy ceny zakupu Produktu, która zostane ustalona jako kara umowna, a ne jako kara, bdze pełnym jedynym zadouczynenem ze strony Producenta Ostrzeene: Uytkownk pownen stosowa s do nstrukcj w zakrese operacj dzałana mdzy nnym pownen on testowa Produkt cały system co najmnej raz na tydze Z rónych powodów, łczne z, ale bez ogranczana s do, zman w warunkach rodowska naturalnego, zakłóce elektrycznych lub elektroncznych ngerencj, Produkt moe ne funkcjonowa zgodne z oczekwanam Uytkownkow radzmy przedswz wszelke nezbdne rodk ostronoc dla jego bezpeczestwa ochrony jego własnoc 6/91 WEEE Product Recyclng Declaraton/Deklaracja dotyczca recyklngu produktu W celu uzyskana nformacj dotyczcych recyklngu prouktu, prosz zwróc s do podmotu, który sprzedał ten produkt Jeel przestajesz uywa tego produktu ne zwracasz go celem naprawy, wówczas mussz upewn s e jest on zwrócony w sposó ustalony z dostawc sprztu Ten produkt ne moe zosta wyrzucony wraz z codzennym odpadkam Dyrektywa 2002/96/EC Waste Electrcal and Electronc Equpment/Zuyty sprzt elektryczny elektronczny VISONIC LTD (ISRAEL): POB TEL-AVIV ISRAEL PHONE: (972-3) , FAX: (972-3) VISONIC CENTRAL EUROPE (POLSKA & CE) WARSZAWA, SMOLE SKIEGO 2, TEL (022) FAX (022) INTERNET: wwwvsonccompl VISONIC LTD 2006 DE1826 9

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

System M/M/1/L. λ = H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 H 2 µ 3 λ 2 µ L+1 λ L H L+1. Jeli załoymy, e λ. i dla i = 1, 2,, L+1 oraz

System M/M/1/L. λ = H 0 µ 1 λ 0 H 1 µ 2 λ 1 H 2 µ 3 λ 2 µ L+1 λ L H L+1. Jeli załoymy, e λ. i dla i = 1, 2,, L+1 oraz System M/M// System ten w odrónenu do wczenej omawanych systemów osada kolejk. Jednak jest ona ogranczona, jej maksymalna ojemno jest wartoc skoczon

Bardziej szczegółowo

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI

JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INTERNATIONAL Sp z O.O. 02-490 Warszawa, ul. Płomyka 2 Tel. (022) 863-63-53 INSTRUKCJA OBSŁUGI JANEX INT. - 1 - Instrukcja Obsługi XL-2A / XL-1 SZYFRATOR. ARM STAY INSTANT AC/LB READY 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi Połącz sprzęt G z przyszłoścą. Skrócona nstrukcja obsług 1 Przyszłość zaczyna sę od teraz w Twom domu! Wspanale, że korzystasz z Home onnect * Gratulujemy sprzętu G jutra, który już dzś ułatw codzenne

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) Stanowisko Federacyjnej Komisji do spraw Komunikacji (FCC) Klasa A ITE

Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) Stanowisko Federacyjnej Komisji do spraw Komunikacji (FCC) Klasa A ITE Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzene spełna warunk zawarte w Rozdzale 15 Regulamnu FCC. Do procesu odnosz s nastpujce dwa warunk; (1) urzdzene ne powoduje adnych szkodlwych zakłóce, oraz (2) urzdzene

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO DO OPRACOWANIA STRATEGII REDUKCJI EMISJI GAZÓW

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA DYNAMICZNEGO DO OPRACOWANIA STRATEGII REDUKCJI EMISJI GAZÓW ZASTOSOWANIE PROGRAOWANIA DYNAICZNEGO DO OPRACOWANIA STRATEGII REDUKCJI EISJI GAZÓW ANDRZEJ KAŁUSZKO Instytut Bada Systemowych Streszczene W pracy opsano zadane efektywnego przydzału ogranczonych rodków

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA N^RoDoW^ str^tfol^ spójnocl UNIA EUROPE.'SKA EtjRoPE]5Kl FUNDUsŻ RozWoJU REGlÓNALNEGo DOTAOE NA INNOWAOE Projekt wspofnansowany przez Un Europejską w ramach Po lnnowacyjna Gospodarka Dzaane

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIE AKTUALIZACYJNE BIP

NARZĘDZIE AKTUALIZACYJNE BIP : NARZĘDZIE AKTUALIZACYJNE BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA I ADMINISTRATORA Poznań 2006 SPIS TREŚCI 1. Narzędze Aktualzacyjne BIP...3 1.1. Wprowadzene... 3 1.2. Instalacja...3 1.2.1. Wymagana... 3 1.2.2. Przebeg

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM"

Zakład Teleelektroniczny ZETKOM Moduł zapowiedzi DCL15 do centrali Consul 15 wersja instrukcji: DCL15.2 Ważna dla wersji oprogramowania: 1.08 i wyższych Redagował: Z.C. Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM" Zanim zainstalujesz Moduł Opis

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ PL ] Sps treśc 1 Wstęp --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 O podręcznku --------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz

Regulamin. udostępniania i korzystania ze zbiorów archiwum Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez osoby z zewnątrz Załącznk Nr 1do Zarządzena nr 9 /2014 z dna 19.03.2014 r. Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora Zabytków w Zelonej Górze Regulamn udostępnana korzystana ze zborów archwum Lubuskego Wojewódzkego Konserwatora

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna 33 02281 Warszawa tel: +48 22 8686888 www.posnet.com Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

aij - wygrana gracza I bij - wygrana gracza II

aij - wygrana gracza I bij - wygrana gracza II M.Mszczsk KBO UŁ, Badana operacjne I (cz.) (wkład B 7) GRY KONFLIKTOWE GRY -OSOBOWE O SUMIE WYPŁT ZERO I. DEFINICJE TWIERDZENI Konflktowe gr dwuosobowe opsuje macerz wpłat ( a ) [ ] mxn j,b j gdze: aj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika

INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-206 Wersja 1.4. Instrukcja uytkownika INSTRUKCJA UYTKOWNIKA RP-06 Wersja 1.4 Notatki Ochrona przed intruzem jest załczona jeeli system jest w stanie uzbrojenia. Wszystkie pozostałe typy ochrony: antypoarowa, anty-napadowa, antysabotaowa s

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Adres Lokalizacja czujników Rodzaj czujnika reakcja* Strefa A B S JA-63 Profi Instrukcja użytkownika 1. 2. 3. 4. 5. CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. CZ. PRZEW. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

Rozmowy VoIP bez komputera

Rozmowy VoIP bez komputera SOFTWARE Telefonowa przez nternet bramk VoIP CD 0/00 Grupa: UZUPEŁNIENIA PDF z artykułem Programy sprzęt do korzystana z VoIP PC Format 9/00 0 Rozmowy VoIP bez komputera Ne mussz włączać komputera za każdym

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. cennik świadczenia przez Aster City Cable Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług telefonicznych Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. I. Usługi podstawowe A. Opłaty instalacyjne Opłata jednorazowa 1.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11 Centrala alarmowa Conrad MA Instrukcja obsługi Nr produktu: 751990 Strona 1 z 11 Widok produktu 1. Antena 2. Urządzenie sygnalizacji akustycznej 3. Diody LED statusu strefy Diody LED informują o statusie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

SZB SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BANKOWYCH PL Katowice, ul. Załęska 35 NIP:

SZB SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BANKOWYCH PL Katowice, ul. Załęska 35 NIP: SZB SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BANKOWYCH PL 40-572 Katowice, ul. Załęska 35 NIP: 634-101-23-84 tel: +48 (32) 205 87 85, 205 87 86; fax: +48 (32) 205 87 47 e-mail: biuro@szb.com.pl MULTISEJF JEDNOSTANOWISKOWY

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992

CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 CZYTNIK KART ZBLIŻENIOWYCH AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU REF. 6992 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA KART ZBLIŻENIOWYCH - AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika

GTi. Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy. Instrukcja użytkownika GTi Bezprzewodowy Domowy System Alarmowy Instrukcja użytkownika O= GTi Instrukcja Użytkownika= = Spis treści Zestawienie komend... 5 Rozdział 1: Wprowadzenie... 7 Parametry systemu... 8 Architektura systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI TMT-502 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

POWER WAVE 4. 8. 16. 64

POWER WAVE 4. 8. 16. 64 CENTRALA ALARMOWA POWER WAVE 4. 8. 16. 64 Instrukcja uytkownika. VIDICON sp. z o.o. 1. Cechy ogólne Linie: (jedno i dwuparametryczne.) Dowoln lini mona zaprogramowa jako: natychmiastow, opónion (zwłoczn),

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania Zamek szyfrowy K2 Rev 1.1 Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana wyłącznie do dyspozycji instalatora lub administratora.

Bardziej szczegółowo

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia

PK-01. Autonomiczny moduł kontroli przejścia Autonomiczny moduł kontroli przejścia PK-01 Wersja oprogramowania 1.00 pk-01_pl 05/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20;

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. z dnia 30 grudnia 1994 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA. z dnia 30 grudnia 1994 r. Dz.U.95.8.38 2002-01-25 zm.wyn.z Dz.U.01.5.42 art.59 pkt2 2002-09-11 zm. Dz.U.02.134.1130 1 2003-10-16 zm. Dz.U.03.175.1704 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dna 30 grudna

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI wskaźnika z wejściem U/I SWE-73-A. wersja oprogramowania: od 5.14

INSTRUKCJA OBSŁUGI wskaźnika z wejściem U/I SWE-73-A. wersja oprogramowania: od 5.14 SIMEX INSTRUKCJA OBSŁUGI wskaźnka z wejścem U/I sera: typ: SWE-73-A wersja oprogramowana: od 5.14 Przed rozpoczęcem użytkowana urządzena należy dokładne zapoznać sę z nnejszą nstrukcją. Frma SIMEX zastrzega

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami:

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami: ALARM MOTOCYKLOWY INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Nowy alarm motocyklowy SILIC MOTOCYCLE ALARM jest jednym z najlepszych systemów bezpieczeństwa na rynku. Jego trwałe programowalne funkcje zapewniają elastyczność,

Bardziej szczegółowo

System M/M/c/N. System róni si od wyej omawianego tym, e posiada c kanałów obsługi. ródła zgłosze. Stanowiska obsługi. 2 kolejka

System M/M/c/N. System róni si od wyej omawianego tym, e posiada c kanałów obsługi. ródła zgłosze. Stanowiska obsługi. 2 kolejka System M/M// System rón s od wyej omawanego tym, e posada kanałów obsług. ródła zgłosze kolejka Stanowska obsług Rysunek Przykład welostanowskowego systemu ze skozonym ródłem Stany systemu: H 0 brak zgłosze

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowske 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, dna 19.10.2007 r. BDG-III-3820-24/07

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4 OMC Industrial Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją

Systemy Just-in-time. Sterowanie produkcją Systemy Just-n-tme Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT 1 Sterowane proukcją MRP MRP II Just n tme OPT Koszty opóźneń Kary umowne Utrata zamówena Utrata klenta Utrata t reputacj 2 Problemy z zapasam

Bardziej szczegółowo