Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna Warszawa tel:

2 Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej samej sec (o parametrach zgodnych z podanym na tablczce znamonowej), przez gnazda wyposażone w bolec uzemnający. Zaleca sę stosowane lstwy zaslającej z fltrem przecwzakłócenowym. 2. Gdy drukarka jest włączona ne zaleca sę odłączana zaslana zewnętrznego. 3. Nedopuszczalne są próby łączena drukark z systemem komputerowym, gdy urządzena są włączone do sec. Instalacja Perwsze podłączene drukark do systemu komputerowego pownno być wykonane przez serws frmy POSNET lub autoryzowanego dealera. Eksploatacja 1. Drukarkę należy chronć przed wlgocą nasłonecznenem. 2. W mejscu pracy przechowywana drukark ne pownno być agresywnych zaneczyszczeń nadmernego zapylena. Należy stosować paper posadający autoryzację Posnet Ogranczene odpowedzalnośc Producenta 1. Frma POSNET ne ponos odpowedzalnośc za uszkodzena drukark spowodowane newłaścwym zaslanem, umeszczenem jej w slnym polu elektromagnetycznym lub w poblżu substancj promenotwórczych. Ze względu na wydruk realzowany na paperze termcznym zaleca sę umeszczane drukark w mejscach nenasłonecznonych! 2. Frma POSNET ne ponos odpowedzalnośc za ewentualne roszczena karnoskarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnkaużytkownka drukark wynkające z newłaścwej eksploatacj ne przestrzegana wymagań podanych w nnejszej nstrukcj. 2

3 Sps treśc Elementy podstawowe...9 Komora Paperu...10 Klawatura Panelu Sterującego...11 Układ klawszy...11 Funkcje klawszy...12 Wyśwetlacze...13 Wyśwetlacz operatora...13 Wyśwetlacz klenta...13 Tester Banknotów...13 Zaslane...13 Aktywacja nterfejsu USB...41 Czas wyłączana drukark...42 Menu Testy...43 Struktura menu...43 Test Wytrzymałośc...44 Test Klawatury...44 Wyśwetlacz Operatora...45 Wyśwetlacz Klenta...46 Test USB...47 Test czujnków Mechanzmów...48 Test drukark...49 Test testera banknotów...50 Punkty pomarowe...51 Test Portu COM...52 Montor Transmsj...54 Test Pamęc Fskalnej...55 Ładowane Paperu...15 Wykaz Komunkatów...57 Menu drukark...18 Błedy Fatalne...57 Błędy Zaslana...59 Komunkaty Mechanzmu Drukującego...61 Ostrzeżena...63 Komunkaty zwązane z sekwencjam sterującym...65 Informacje Wstępne...4 Słownczek...4 Wprowadzene...6 Dane technczne...7 Budowa Drukark...9 Struktura Menu Głównego...18 Menu Raporty...19 Struktura menu...19 Raport Dobowy...20 Raport Mesęczny...22 Raport Okresowy...24 Raport Zamykający...26 Raport Serwsowy...27 Raport Kasy...28 Raport Towarów Zablokowanych...29 Menu Konfguracja...31 Struktura menu...31 Ustawene Zegara...32 Oszczędność Paperu...34 Czułość paperu...35 Kody autoryzacyjne...36 Rozlczene Rabatu Procentowego...37 Konfguracja wyśwetlaczy...38 Transakcja na Wyśwetlaczu Operatora...40 Podłączene Drukark do Komputera...67 Gnazda Drukark...67 Ops Interfejsów Drukark temo Uwag Ogólne...69 Ops Interfejsu Szeregowego...70 Okablowane...70 Wymagana Programowe...71 Sygnalzacja Stanów Drukark na Interfejse Szeregowym...72 Ops Złącz Drukark Posnet temo...73 Certyfkaty...74 Deklaracja zgodnośc producenta...74 Decyzja Mnsterstwa fnansów

4 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE WSTĘPNE Słownczek, Wprowadzene, Dane Technczne Drukark. Słownczek PTU (ang. VAT) podatek od towarów usług. W urządzenach fskalnych stawk PTU są defnowane zapsywane do pamęc fskalnej po raz perwszy po fskalzacj urządzena mogą być zmenane w trakce jego użytkowana (maksmum 30 razy). FISKALIZACJA proces polegający na przełączenu drukark z trybu nefskalnego w tryb fskalny. W procese tym przedstawcel serwsu drukark wprowadza do jej pamęc dostarczone przez użytkownka dane: stawk PTU nagłówek (nazwę adres sedzby frmy, mejsce nstalacj drukark ) numer NIP. RAPORT DOBOWY jest podstawowym raportem fskalnym, który należy wykonywać codzenne po zakończenu sprzedaży. W raporce dobowym zawarte są nformacje będące podstawą do rozlczena podatkowego. RAPORT OKRESOWY umożlwa odczyt nformacj zapsanych w pamęc fskalnej w zadanym przedzale czasu. Specjalna forma tego raportu raport okresowy mesęczny zawera wszystke raporty dobowe zapsane w pamęc fskalnej w danym mesącu oraz podsumowane tych raportów. Zawarte w nm nformacje są podstawą do rozlczena podatkowego za dany mesąc. RAPORT ROZLICZENIOWY specjalna forma raportu okresowego. Perwszy raport tego typu (raport zamykający) wykonywany jest w przypadku zakończena fskalnego trybu pracy drukark, w obecnośc pracownka Urzędu Skarbowego, przedstawcela serwsu właśccela urządzena. W wersj maksymalnej (za cały okres użytkowana drukark) zawera wszystke nformacje zapsane w pamęc fskalnej od daty fskalzacj drukark do daty przejśca w stan tylko do odczytu. Informacje Wstępne 4

5 Stan tylko do odczytu stan, w którym możlwe jest tylko wykonywane raportów okresowych rozlczenowych (sprzedaż jest zablokowana). Przejśce w stan tylko do odczytu może być spowodowane: wykonanem 1830 raportów dobowych wystąpenem 200 Zerowań RAM uszkodzenem pamęc fskalnej zamknęcem fskalnego trybu pracy drukark. Obrót suma brutto paragonów (nezależne od rodzaju form płatnośc, opakowana zwrotne ne są wlczane do obrotu). Utarg suma brutto paragonów fskalnych (obrót) płaconych gotówką kwot wynkających z obrotu opakowanam zwrotnym (przyjęca zwroty). Stan kasy lość gotówk w kase, która wynka ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć zwrotów opakowań zwrotnych rozlczanych gotówką oraz wpłat wypłat do/z kasy. Baza towarowa (PLU) wydzelony obszar pamęc drukark, w którym zapsane są nazwy towarów (usług), przypsane do nch stawk PTU oraz to, czy stawka dla towaru była zmenana, czy ne (patrz także: Towar zablokowany ). Baza ta jest zerowana w procese fskalzacj tworzona automatyczne podczas realzacj transakcj (w trakce drukowana paragonu). Towar zablokowany towar, dla którego obnżono stawkę PTU którego ne będze można sprzedawać w stawce wyższej od aktualne zapamętanej! Totalzery wewnętrzne lcznk drukark, w których przechowywane są nformacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A...G), lczbe wystawonych paragonów, lczbe kwoce anulowanych paragonów tp. Totalzery są zerowane po wykonanu raportu dobowego. Informacje Wstępne 5

6 Wprowadzene Drukarka fskalna Posnet temo stworzona została z myślą o moblnych punktach sprzedaży. Samochód dostawczy, stosko na otwartym powetrzu czy przypęty do paska kasjera pokrowec to typowe środowska pracy dla drukark Posnet temo. Urządzene ma za zadane radzć sobe z pracą w kurzu, zmennych temperaturach, wysokej wlgotnośc. Specjalna konstrukcja komory paperu zapewna stablne dzałane w każdej pozycj a zastosowany stosunkowo duży mechanzm drukujący typu easy load sprawa że wymana paperu jest bardzo łatwa szybka. Drukarka Posnet temo to równeż podwyższone bezpeczeństwo sprzedaży. Wbudowany emter promen UV ułatwa kasjerow kontrolę banknotów a ntelgentne sterowane zaslanem zabezpecza wewnętrzny akumulator drukark przed rozładowanem. Posnet temo to jednak przede wszystkm urządzene proste w obsłudze. Zdobyte przez Posnet weloletne dośwadczena w konstrukcj drukarek fskalnych gwarantują, że obsługa oraz konfguracja drukark są nezwykle przyjazne dla użytkownka. Informacje Wstępne 6

7 Dane technczne Rozmar paperu: szerokość taśmy: 28 mm, maksymalna średnca rolk: 40 mm (w nawoju). Rodzaj wydruku: termczny Lczba nazw towarów, organzacja bazy towarowej: Stawk podatkowe: Strona kodowa: Zakres temperatur pracy: Interfejsy / Typ: Wyśwetlacze: Maksymalna lczba raportów dobowych: Maksymalna lczba zman stawek PTU: Maksymalna lczba pozycj na paragone: Maksymalna kwota transakcj : Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej: 100 tyl. PLU Baza tworzona podczas realzacj transakcj automatyczne na podstawe nformacj dosyłanych z zewnętrznego komputera. 7 programowalnych stawek (A...G) Mazova 040 ºC Komputer / RS232 Operatora: alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków Klenta: alfanumeryczny LCD 16 znaków 1830 (mnmum 5 lat pracy urządzena) , ,99 Zakres ceny jednostkowej (BRUTTO): 0, ,99 Zakres lośc: 0, ,999 Rabaty/ narzuty: Procentowe lub kwotowe do: pozycj paragonu transakcj Informacje Wstępne 7

8 Raporty fskalne: Raporty nefskalne: INNE: DOBOWY, OKRESOWE (od.. do.., mesęczny, rozlczenowy) Zmanowy, transakcja uznana, pokwtowane sprzedaży, rozpoczęca zakończena pracy kasjera, wpłaty wypłaty do/z kasy, stanu kasy, kontrola bazy danych, wydruk towarów zablokowanych, raport serwsowy, raport kasy nne. Obsługa form płatnośc opakowań zwrotnych Nnejszy wyrób jest zgodny z wymogam dyrektyw nowego podejśca w zakrese kompatyblnośc elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EEC), oraz w zakrese bezpeczeństwa użytkowana (dyrektywa 73/23/EEC). W celu zapewnena odpowednch warunków pracy zaleca sę by urządzena współpracujące z wyrobem (komputer, montor, tp.) posadały oznaczene CE. Informacje Wstępne 8

9 ROZDZIAŁ 2 BUDOWA DRUKARKI Ops poszczególnych elementów drukark oraz nformacje dotyczące sposobu jej zaslana. Elementy podstawowe pokrywa komory paperu szczelna paragonu wyśwetlacz operatora klawatura operatora tester banknotów panel złączy wyśwetlacz klenta Budowa Drukark 9

10 Komora Paperu W komorze paperu znajduje sę paper termczny na którym drukowane są paragony oraz ch kope. Wdok drukark przy podnesonej pokrywe komory paperu. szpula kop kubek plomby blokada szpul kop docsk paperu dźwgna docsku paperu Budowa Drukark 10

11 Klawatura Panelu Sterującego Za pomocą panelu sterującego Operator może skonfgurować drukarkę, wykonać raporty td. Układ klawszy przycsk ANULUJ kursor GÓRA przycsk ZATWIERDŹ kursor PRAWO kursor LEWO kursor DÓŁ przycsk TESTER Budowa Drukark 11

12 Funkcje klawszy Włączane wyłączane urządzena. Zatwerdzene pozycj OK. lub ANUL. (AN.) podczas wykonywana raportów oraz przy zmane czasu w drukarce. anuluj zatwerdź Zatwerdzene wybranej funkcj. Zatwerdzene wpsanych danych. tester Włącznk testera banknotów lewo Podczas wpsywana dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/mesęcznego oraz przy zmane czasu w drukarce umożlwa zmanę pozycj wpsywana (w lewo). prawo Podczas wpsywana dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/mesęcznego oraz przy zmane czasu w drukarce umożlwa zmanę pozycj wpsywana (w prawo). góra Umożlwa wybór odpowednej funkcj z menu przewjane w górę. Wysuw paperu orygnału. Dłuższe przycśnęce wysuw cągły. Zmana wartośc na danej pozycj (zwększene). dół Umożlwa wybór odpowednej funkcj z menu przewjane w dół. Wysuw paperu kop. Dłuższe przycśnęce wysuw cągły. Budowa Drukark 12

13 Wyśwetlacze Drukarka temo wyposażona jest w dwa alfanumeryczne wyśwetlacze, na których wyśwetlane są odpowedno: Wyśwetlacz operatora Pojawają sę na nm wszystke komunkaty skerowane do osoby obsługującej drukarkę take jak: menu drukark, nformacje nezbędne do wykonana raportów td. w trakce sprzedaży, wyśwetlacz operatora równeż wskazuje nformacje o cenach produktach dodawanych do pozycj paragonu. Wyśwetlacz klenta Pojawają sę na nm nformacje o sprzedawanych towarach ch cenach. Tester Banknotów Tester na żądane Operatora emtuje śwatło ultrafoletowe, w którym stają sę wdoczne zabezpeczena banknotów przed fałszerstwem. Zaslane Pod groźbą utraty gwarancj należy stosować wyłączne zaslacz zewnętrzny dołączony do drukark. Korzystane z nnych zaslaczy może spowodować uszkodzene drukark. Ne wolno odłączać zaslana w trakce drukowana paragonów. Drukarka POSNET temo jest wyposażona w wewnętrzny akumulator, który umożlwa wydruk około 6 tysęcy ln (bez podłączena zaslana). Ne należy doprowadzać doprowadzać do pełnego rozładowana akumulatora drukark. Budowa Drukark 13

14 Zaleca sę podłączene zewnętrznego zaslacza w przypadku, gdy drukarka ne jest ładowana. UWAGA: Całkowte odłączene zewnętrznego zaslana następuje po wyjęcu wtyku zaslacza z gnazda secowego. Gnazdo to pownno znajdować sę w poblżu kasy, w łatwo dostępnym mejscu. Drukarka fskalna Posnet temo wyposażona jest w akumulator SLA (kwasowożelowy) 6V/1,2 Ah. Parametry akumulatora zostały tak dobrane, aby wystarczał na okres ok. 5 lat. Na żywotność akumulatora ma jednak wpływ bardzo wele czynnków bardzo ważne jest, aby użytkownk stosował klka podstawowych zasad eksploatacyjnych: Należy jak najczęścej ładować akumulator (cągłe ładowane jest jak najbardzej pożądane) Ne wolno dopuszczać do całkowtego rozładowana akumulatora W przypadku rozładowana akumulatora trzeba go bezzwłoczne naładować W przypadku przechowywana bez ładowana, należy akumulator okresowo ładować co 36 mesęcy Zalecane jest podłączene kasy do zaslana na okres klku godzn za każdym razem, kedy kasa pracowała z bater. Podśwetlene wyśwetlaczy lub podłączene do złącza RS urządzeń poberających energę przyspesza rozładowane akumulatora. Budowa Drukark 14

15 ROZDZIAŁ 3 ŁADOWANIE PAPIERU W tym rozdzale dowesz sę w jak sposób wymena sę paper w drukarce 1 Podneś pokrywę komory paperu 2 Zwolnj blokadę szpul kop a następne wyjmj szpulę Ładowane Paperu 15

16 3 Zwolnj dźwgnę docsku paperu podneś docsk 4 Włóż dwe rolk paperu termcznego o szer. 28mm (średnca rolk max. 40mm). Zwróć uwagę na to, aby odwnęty kawałek paperu wychodzł spod rolk. k onec pa peru wprowa dź do szczelny nawń mn. 2 zwoje kopa paragonu orgnał paragonu Ładowane Paperu 16

17 5 Opuść docsk paperu a odwnęty konec kop paragonu nawń na szpulę kop. W raze potrzeby możesz zdjąć bok szpul. 6 Włóż szpulę z nawnętym paperem na swoje mejsce zamknj pokrywę komory paperu. Drukarka teraz jest gotowa do pracy. zdejmj bok szpul Ładowane Paperu 17

18 ROZDZIAŁ 4 MENU DRUKARKI W rozdzale tym opsane jest menu drukark, z którego korzysta operator w trakce pracy. Struktura Menu Głównego Menu w drukarkce jest tak zorganzowane w tak sposób, aby można było ntucyjne szybko dotrzeć do potrzebnych funkcj. Całe menu podzelone jest na 4 zasadncze częśc, z których każda dotyczy nnego rodzaju zagadneń. MENU GŁÓWNE 1. Raporty 2. Konfguracja 3. Testy 4. Funkcje serwsowe (dostępne tylko dla serwsu) Menu drukark 18

19 Menu Raporty W rozdzale tym opsany jest sposób wykonywana raportów przy użycu klawatury drukark. Struktura menu 1.Raporty 1.1 Raport dobowy 1.2 Raport mesęczny 1.3 Raport okresowy 1.4 Raport rozlczenowy (dostępny w trybe TYLKO DO ODCZYTU) 1.5 Raport serwsowy 1.6 Raport kasy 1.7 Raport towarów zablokowanych Menu drukark 19

20 Raport Dobowy Kolejność czynnośc potrzebnych do wykonana raportu: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz aby wybrać Raporty. 1.1 Raport Dobowy Nacsnąć klawsz dobowy. aby wybrać Raport Data: poprawna? Datę, która pojawa sę na wyśwetlaczu operatora trzeba potwerdzć (klawszem MUSI BYĆ ZGODNA ZE STANEM FAKTYCZNYM!!!. ) Po potwerdzenu poprawnośc daty drukarka testuje pamęć fskalną pojawa sę odpowedn komunkat. Jeżel podpowadana data ne jest prawdłowa należy obowązkowo nacsnąć klawsz wezwać SERWIS!!! Zatwerdzene nepoprawnej daty oznacza wymanę pamęc fskalnej na koszt Użytkownka! Po zatwerdzenu raportu pojaw sę nformacja o drukowanu raportu dobowego. W przypadku, gdy w danym dnu wykonano już zerowy raport dobowy pojaw sę komunkat: Zerowe totalzery! [ Nacśnj NIE ] Jest to nformacja, że ne było sprzedaży ( zerowe totalzery ) ne ma sensu zapsywać kolejnego zerowego raportu do pamęc fskalnej (w danym dnu można wykonać tylko jeden zerowy raport dobowy!). Menu drukark 20

21 W trybe nefskalnym ne ma ogranczeń, można drukować dowolną lczbę raportów dobowych, w tym zerowych wszystke oznaczone są numerem 1. W przypadku uszkodzena drukark, próba wykonana raportu dobowego może zakończyć sę pojawenem na wyśwetlaczu komunkatu: Wydruk zablokowany [ Nacśnj NIE ] W takej sytuacj należy wezwać serws. Menu drukark 21

22 Raport Mesęczny Raport mesęczny jest szczególną formą raportu okresowego. Aby go wykonać użytkownk pownen określć tylko rok mesąc dla tego raportu (mus to być mesąc zakończony). Ne ma możlwośc wykonana raportu mesęcznego dla beżącego mesąca. Kolejność czynnośc nezbędnych do wykonana raportu mesęcznego Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1 Raport mesęczny Podaj mesąc Klawszam aby wybrać Raporty. należy wybrać Raport mesęczny, klawszem zatwerdzć wybór. Wyśwetlany jest aktualny mesąc rok. Należy podać mesąc ( rok), dla którego ma być wykonany raport. Zatwerdzene odbywa sę klawszem W drugm werszu wyśwetlacza operatora pojawa sę lna umożlwająca zmanę roku mesąca dla raportu. Za pomocą klawszy należy ustawć mgający znacznk (kursor) w polu, które ma być zmenone (mesąc, rok). Następne, używając klawszy, ustawć wartość tego pola ( zwększene wartośc). zmnejszene wartośc, Ustawene kursora w polu OK. nacśnęce zatwerdzene wpsanych danych. lub powoduje Aby zrezygnować powrócć do menu Raporty należy ustawć kursor w polu ANUL nacsnąć Wykonać raport pełny? lub Po zatwerdzenu roku mesąca drukarka żąda określena czy raport ma być raportem fskalnym Menu drukark. 22

23 (pełnym), czy raportem nefskalnym w forme skróconej, zawerającej tylko podsumowane. Zatwerdzene odbywa sę klawszem W zależnośc od zadeklarowanych zatwerdzonych wartośc, na wyśwetlaczu operatora mogą pojawć sę komunkaty : nformujące o testowanu pamęc fskalnej drukowanu raportu nformujące o braku zapsów w pamęc fskalnej dla zadeklarowanych danych. Należy nacsnąć klawsz Błędna relacja dat [ Nacśnj NIE ]. Menu drukark 23

24 Raport Okresowy Aby wykonać raport okresowy nezbędne jest podane zakresu czasowego. Można to zrobć podając datę początkową końcową lub numery raportów dobowych (początkowego końcowego). Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1.3 Raport okresowy Klawszam należy wybrać Raport okresowy, klawszem zatwerdzć wybór. Wykonać raport wg numerów? Klawsz raport od daty do daty, klawsz raport od numeru do numeru raportu dobowego. Podaj datę początk określene daty początkowej Od numeru 0001 określene numeru raportu dobowego.. początkowego W drugm werszu wyśwetlacza operatora pojawa sę lna umożlwająca zmanę początkowej daty (numeru raportu dobowego) raportu okresowego. Za pomocą klawszy należy ustawć mgający znacznk (kursor) w polu, które ma być zmenone (rok, mesąc, dzeń lub numer raportu). Następne, używając klawszy pola ( zmnejszene wartośc,, ustawć wartość tego zwększene wartośc). Po zatwerdzenu daty początkowej (numeru początkowego) pojaw sę żądane podana daty końcowej (numeru końcowego): Menu drukark 24

25 Podaj datę końcową określene daty końcowej Do numeru 0001 określene numeru końcowego raportu dobowego Wykonać raport pełny? drukarka żąda określena czy raport ma być raportem fskalnym (pełny), czy raportem nefskalnym w forme skróconej, zawerającej tylko podsumowane W zależnośc od zadeklarowanych zatwerdzonych dat (numerów raportów), na wyśwetlaczu operatora mogą pojawć sę komunkaty: nformujące o testowanu pamęc fskalnej drukowanu raportu w pamęc fskalnej brak zapsów dla zadeklarowanych danych lub numer początkowy jest wyższy od końcowego Błędna relacja dat [ Nacśnj NIE ] Menu drukark 25

26 Raport Zamykający Raport zamykający dostępny jest w menu Funkcje serwsowe. Wykonane takego raportu powoduje przejśce urządzena w tryb pracy TYLKO DO ODCZYTU jest to stan neodwracalny (możlwe jest wykonywane tylko raportów czytających okresowego, mesęcznego rozlczenowego). W pamęc fskalnej zostaje zapsana data godzna przejśca w ten tryb. Raport zamykający wykonuje sę w obecnośc pracownka Urzędu Skarbowego przedstawcela serwsu np. z powodu zakończena dzałalnośc. Zakres czasowy można ustawć według dat lub według numerów raportów dobowych. Raport rozlczenowy w menu Raporty dostępny jest w trybe pracy TYLKO DO ODCZYTU. Uwaga: Powodem przejśca w tryb TYLKO DO ODCZYTU mogą być także: zapełnene pamęc fskalnej (wykonano 1830 raportów dobowych) wtedy data przejśca w ten tryb odpowada dace wykonana ostatnego raportu dobowego, uszkodzene pamęc fskalnej (na skutek wystąpena 200 zerowań RAM lub błędu w zapse do pamęc fskalnej). Menu drukark 26

27 Raport Serwsowy Aby wykonać raport serwsowy należy: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1.5 Raport serwsowy Klawszam. należy wybrać Raport serwsowy, klawszem zatwerdzć wybór. Po zatwerdzenu na wyśwetlaczu pojawają sę komunkaty nformujące o testowanu pamęc fskalnej drukowanu raportu. Menu drukark 27

28 Raport Kasy Aby wykonać raport kasy należy: Do zapłaty Nacsnąć klawsz Suma: 0,00 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1.6 Raport kasy Klawszam.. należy wybrać Raport kasy, klawszem zatwerdzć wydruk raportu. Na raporce kasy drukowane są: nazwa programu, oznaczene pamęc z programem, napsy stałe używane na wydrukach. Menu drukark 28

29 Raport Towarów Zablokowanych Jest to raport zawerający lstę tzw. towarów zablokowanych. Można go wykonać tylko przy współpracy z zewnętrznym komputerem. Oprogramowane drukark dopuszcza zmnejszene lub zwększene stawk PTU dla danego towaru, z zastrzeżenem, że zwększyć stawkę można tylko raz przy perwszej zmane. Zabronona jest natomast operacja, polegająca na czasowym obnżenu stawk podatkowej np. towar z grupy A sprzedajemy w B a potem znów w A. Podczas próby ponownej sprzedaży tego towaru w grupe A transakcja zostane zablokowana a towar umeszczony na lśce towarów zablokowanych (takch, których ne można sprzedawać w stawce PTU wększej nż aktualne zapamętana w baze towarowej). Kolejność czynnośc nezbędnych do wykonana raportu: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1.7 Raport tow. zablokowanych Klawszam należy wybrać Raport towarów zablokowanych, klawszem zatwerdzć wybór... Po zatwerdzenu pojaw sę komunkat: Drukowane bazy... (*) Prześlj z systemu! W tym momence drukarka oczekuje na nformacje wysyłane z komputera, na podstawe których zostane wydrukowany raport. Jeżel drukarka ne odberze żadnych nformacj, pojawą sę komunkaty: Błąd rozkazu: Kod błędu:?? Informacja o braku komunkacj z komputerem 09 (błąd numer 09 oznacza przekroczene czasu oczekwana na sekwencje z komputera). Nacśnęce klawsza powoduje wydruk nformacj o błędze przejśce do następnego komunkatu. Menu drukark 29

30 Brak łącznośc z komputerem! Dodatkowy komunkat precyzujący poprzedną nformację. Po tym komunkace należy nacsnąć klawsz. Powtórzyć wydruk? Komunkat z propozycją powtórzena wydruku. Nacśnęce powoduje powrót do punktu (*) ; nacśnęce klawsza rezygnację z wydruku. Menu drukark 30

31 Menu Konfguracja W rozdzale tym opsany jest sposób konfguracj drukark przy użycu klawatury drukark. Struktura menu 2.Konfguracja 2.1 Ustawene zegara 2.2 Oszczędność paperu 2.3 Czułość paperu 2.4 Kody autoryzacyjne 2.5 Rozlczene rabatu procentowego 2.6 Konfguracja wyśwetlaczy Podśwetlene Czas podśwetlena Kontrast wyśwetlacza kl Kontrast wyśwetlacza op. 2.7 Transakcja na wyśw. operatora 2.8 USB dostępny 2.9 Czas wyłączena Menu drukark 31

32 Ustawene Zegara Funkcja ta umożlwa zmanę czasu (korekcję) wewnętrznego zegara drukark. Po każdym raporce dobowym przed rozpoczęcem transakcj następnego dna jest możlwa jednorazowa zmana czasu, o ne węcej nż ±1 godznę w stosunku do aktualnego wskazana zegara. Bezpośredno po raporce dobowym jest możlwe przesunęce zegara tylko do przodu. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 2. Konfguracja Klawszam należy wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz aby zatwerdzć wybór. 2.1 Ustawene zegara Nacsnąć klawsz.. (**) Drukarka podpowada ustawoną wartość czasu. Ustaw czas 09:31 aktualne W drugm werszu wyśwetlacza operatora pojawa sę lna umożlwająca zmanę czasu. Za pomocą klawszy należy ustawć mgający znacznk (kursor) w polu, które ma być zmenone (godzna, mnuty). Następne, używając klawszy (, ustawć wartość tego pola zmnejszene wartośc, Nacśnęce klawsza zwększene wartośc). powoduje zatwerdzene wpsanych danych. Aby zrezygnować powrócć do menu Konfguracja należy wcsnąć przycsk Po zatwerdzenu zman na wyśwetlaczu operatora mogą pojawć sę komunkaty: Zadeklarowano zmanę czasu o węcej nż 1 godznę Za duża różn. czasu Menu drukark 32

33 Data,czas poprawne? ,09:43 Żądane potwerdzena wprowadzonych danych (także możlwość sprawdzena poprawnośc DATY w urządzenu!). Czas był ustawany Próba powtórnego ustawena czasu (operacja nedozwolona!). Nezerowe totalzery Próba ustawena czasu w przypadku, gdy była wykonana sprzedaż ne wykonano raportu dobowego. UWAGA: Jeżel drukarka jest w trybe nefskalnym, po wywołanu tej funkcj będze także możlwa zmana daty (przed zmaną czasu (**) ). Ne obowązuje równeż ogranczene zmany czasu maksymalne o 1 godznę. Pojaw sę wtedy komunkat: Ustaw datę Zmana daty (zasady opsane wcześnej). Zmanę zatwerdza sę przycskem Użytkownk drukark pownen kontrolować poprawność wskazana zegara (DATĘ). Każdy zaps w pamęc fskalnej zawera bowem nformacje o dace czase tego zapsu. Jeżel zostane zatwerdzona neprawdłowa data zapsu, to koneczna będze wymana pamęc fskalnej na koszt Użytkownka. Menu drukark 33

34 Oszczędność Paperu Wybór tej funkcj powoduje, że po zakończenu paragonu będze drukowany nagłówek następnego, co zmnejszy odstęp mędzy kolejnym wydrukam. Rezygnacja z oszczędnośc paperu oznacza drukowane nagłówka dopero po deklaracj rozpoczęca nowego wydruku z komputera. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz. 2. Konfguracja Klawszam należy wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz zatwerdzć wybór. aby 2.2 Oszczędność paperu Klawszam należy wybrać Oszczędność paperu, klawszem zatwerdzć wybór. Oszczędność paperu Ne Drukarka podpowada aktualne ustawony parametr. Klawszam należy wybrać jedną z możlwośc (Tak lub Ne) zatwerdzć klawszem. Menu drukark 34

35 Czułość paperu Funkcja ta umożlwa określene welkośc energ sterującej głowcą mechanzmu drukującego, kodowanej za pomocą lter A...D. Kodow A odpowada dostarczene najmnejszej, kodow D najwększej energ do mechanzmu. Na etape produkcj parametr ten jest ustawany na wartość B. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz. 2. Konfguracja Klawszam wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz aby zatwerdzć wybór. 2.3 Czułość paperu Klawszam Czułość paperu B Drukarka podpowada aktualne ustawony wybrać Czułość paperu, klawszem zatwerdzć wybór. parametr. Klawszam należy wybrać jedną z możlwych wartośc (A..D) zatwerdzć wybór klawszem. UWAGA: Ustawene parametru na wartość D powoduje najwększe zużyce energ podczas drukowana oznacza krótszy czas pracy drukark w przypadku jej zaslana tylko z wewnętrznej bater akumulatorów! Menu drukark 35

36 Kody autoryzacyjne Po perwszym zaprogramowanu nagłówka zachodz koneczność wprowadzena numeru autoryzacyjnego. Należy to uczynć w cągu 30 dn od rozpoczęca użytkowana drukark. Po upływe tego czasu praca drukark będze zablokowana, dopók ne zostane wprowadzony, podany przez sprzedawcę urządzena, odpowedn numer (kod) autoryzacyjny. Do momentu wprowadzena kodu obowązującego beztermnowo, po każdym włączenu drukark wyśwetlana jest nformacja o lczbe pozostałych dn pracy urządzena. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 2. Konfguracja Klawszam wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz aby zatwerdzć wybór. 2.4 Kody autoryzacyjne Klawszam Wprowadź kod: OK AN. wybrać Kody autoryzacyjne, klawszem zatwerdzć wybór. Należy wprowadzć kod autoryzacj podany przez sprzedawcę. Znak kodu (cyfry 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz ltery A,B,C,D,E,F) wybera sę klawszam, przejśce do następnej pozycj umożlwają klawsze oraz. Po wprowadzenu całego kodu, należy wcsnąć przycsk. Nacśnęce powoduje rezygnację z podawana kodu wyjśce z funkcj. Menu drukark 36

37 Rozlczene Rabatu Procentowego Ta funkcja umożlwa wybór formy rozlczana rabatu procentowego. Sposoby rozlczana rabatu opsane są w rozdzale Oblczena realzowane w drukarce fskalnej. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 2. Konfguracja Klawszam należy wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz zatwerdzć wybór. aby 2.5 Rozlczene rabatu procentowego Klawszam należy wybrać Rozlczene rabatu procentowego, klawszem zatwerdzć wybór. Rozl. rabatu proc.: Od kwoty po rabace Drukarka podpowada aktualne ustawene. Rozl. rabatu proc.: Od kwoty rabatu Klawszam należy wybrać jedną z możlwośc (Od kwoty po rabace lub Od kwoty rabatu) zatwerdzć klawszem Menu drukark 37.

38 Konfguracja wyśwetlaczy Ta funkcja umożlwa ustawene oraz regulację podśwetlena kontrastu wyśwetlacza operatora oraz wyśwetlacza klenta. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz. 2. Konfguracja Klawszam Konfguracja nacsnąć klawsz Klawszam 2.6 Konfguracja wyśwetlaczy należy wybrać aby zatwerdzć wybór. należy wybrać Konfguracja wyśwetlaczy, klawszem zatwerdzć wybór. Po zatwerdzenu klawszam należy wybrać Podśwetlene,, Czas Podśwetlena, Kontrast wyśwetlacza klenta, Kontrast wyśwetlacza operatora, następne klawszem Menu drukark 38 zatwerdzć wybór.

39 Podśwetlene Podśwetlene Po zatwerdzenu funkcj Podśwetlene Podśwetlene: TYLKO Z ZASILACZEM Podśwetlene: ZAWSZE Podśwetlene: NIE należy za pomocą klawszy wybrać jedną z możlwośc (wyśwetlane jest aktualne ustawene): TYLKO Z ZASILACZEM podśwetlene wyśwetlacza tylko wtedy, gdy podłączone jest zaslane zewnętrzne, ZAWSZE podśwetlene wyśwetlacza zawsze, gdy urządzene jest włączone, NIE brak podśwetlena. Następne zatwerdzć klawszem. Nacśnęce powoduje rezygnację ze zmany ustawena wyjśce z funkcj. Czas podśwetlena Czas Podśwetl. Czas wyg (sek) Po zatwerdzenu funkcj Czas podśwetlena należy za pomocą klawszy ustawć czas, po jakm zostaną wygaszone wyśwetlacze. Dane należy podawać w sekundach. Kontrast wyśwetlacza klenta Kontrast wyśwetlacza kl. Po zatwerdzenu funkcj Kontrast należy za Kontrast: 18 pomocą klawszy ustawć pozom kontrastu (możlwe wartośc parametru od 0 do 31). Po wyborze tej funkcj wyśwetlane jest aktualne ustawene. Kontrast wyśwetlacza operatora konfgurowany jest analogczne. Menu drukark 39

40 Transakcja na Wyśwetlaczu Operatora W drukarkach POSNET temo stneje możlwość wyboru czy transakcja ma być wyśwetlana na wyśwetlaczu operatora czy ne. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 2. Konfguracja Klawszam należy wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz zatwerdzć wybór. 2.7 Transakcja na wyśw. operatora aby Klawszam należy wybrać Transakcja na wyśw. operatora, klawszem zatwerdzć wybór. Czy wyśwetlać Transakcję: NIE Za pomocą klawszy należy wybrać odpowedne ustawene (TAK lub NIE) zatwerdzć klawszem. Czy wyśwetlać Transakcję: TAK Nacśnęce ustawena. Drukarka fskalna temo Komunkat na wyśwetlaczu operatora w trybe transakcj, jeśl wybrano NIE. Do zapłaty Suma: 0,00 Jeśl wybrano TAK, transakcja jest wyśwetlana zarówno na wyśwetlaczu klenta jak na wyśwetlaczu operatora. Menu drukark. 40 rezygnacja ze zmany

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE AGENTOWE

PRZETWARZANIE AGENTOWE POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT INFORMATYKI LABORATORIUM HURTOWNI DANYCH PRZETWARZANIE AGENTOWE TEORIA Marcn Gorawsk Sławomr Bańkowsk Glwce 2005 Laboratorum HDSED - Przetwarzane Agentowe 2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa

Warszawa, dniaqo5.2012 r. Nr yii/.i.l../12 2012-05- 2 5. r. OO-909 Warszawa qr Warszawa, dnaqo5.202 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr yii/..l../2 202-05- 2 5 r. OO-909 Warszawa Do wszystkch zanteresowanych Dotyczy: postępowana fu/62!vii-5 I/ZO/PN/AE/DOS/K/202 Nawązując do ogłoszena

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Posnet Polska SA; ul Municypalna 33; 02-28 Warszawa wwwposnetcom; bezpłatna infolinia: 080020322 wersja tekstu: 0 Spis treści Ważne zalecenia4 2 Wprowadzenie6 2 Korzystanie z niniejszego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania serwer - dostawa i montaż serwera z oprogramowaniem i osprzętem ZADANIE VIII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odnesenu do zadana "serwer - dostawa montaż serwera z oprogramowanem osprzętem A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy Szptal mus zostać wyposażony

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO

Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy fiskalnej INNOVA PRESTO Instrukcja obsługi kasy INNOVA PRESTO 2/121 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O X L E J Wersja dokumentu 3.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa

kasa fiskalna Najnowsza wersja dokumentu dostępna jest na stronie internetowej www.posnet.com Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa I N S T R U K C J A O B S Ł U G I kasa fiskalna P O S N E T C O M B O Posnet Polska SA; ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa www.posnet.com; bezpłatna infolinia: 0800120322 Wersja tekstu: 1.0 Uwaga: Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

drukarka fiskalna INNOVA DF-1

drukarka fiskalna INNOVA DF-1 drukarka fiskalna INNOVA DF-1 INNOVA SA, Izabelin 2009 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA DF-1 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Uwagi dotyczące formy instrukcji oraz informacje o zauważonych błędach proszę kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.0 Wersja oprogramowania 15.1 Instrukcje opracowali: Jacek

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym

Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego na poziomie operacyjnym Zachodnopomorsk Unwersytet Technologczny w Szczecne Wydzał Informatyk ROZPRAWA DOKTORSKA Agneszka Olejnk-Krugły Model systemu nformatycznego montorowana jakośc produktu polgrafcznego na pozome operacyjnym

Bardziej szczegółowo

BINGO HS wersja standard i plus

BINGO HS wersja standard i plus BINGO HS wersja standard i plus Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów

Andrzej Borowiecki. Open Office. Calc arkusz kalkulacyjny. Przykłady zadań dla geodetów Andrzej Boroweck Open Offce Calc arkusz kalkulacyjny Przykłady zadań dla geodetów Kraków 2004 . Podstawowe nformacje. Wstęp OpenOffce.0 jest funkcjonalne równowaŝny paketow StarOffce 6.0, obejmując najwaŝnejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA DF-1

Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA DF-1 Instrukcja serwisowa drukarki INNOVA DF-1 innova DF-1 INNOVA S. A., ul. Estrady 6, Klaudyn 05-080 Izabelin, http: www.innova-sa.pl. e-mail: info@innova-sa.pl wersja 0.03 Uwagi dotyczące formy instrukcji,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O. 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O 1 Instrukcja obsługi kasy fiskalnej Posnet NEO 1.02 Spis treści 1 Ważne informacje...7 WERSJE KAS...7 ROLKI KASOWE...7 WYMIANA PAPIERU...7 NAPRAWA KASY...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02

Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO. Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Instrukcja obsługi drukarki INNOVA PROFIT EURO Marzec 2009 wersja dokumentu 1.02 Usuwanie zużytych urządzeń Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno wyrzucać drukarki traktując ją jako normalne odpady

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna TIPO. Dokumentacja techniczno-serwisowa

Kasa fiskalna TIPO. Dokumentacja techniczno-serwisowa Kasa fiskalna TIPO Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz Ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 Strona Nowy Sącz 9..00 wersja 0 Spis treści PARAMETRY TECHNICZNE... WARUNKI EKSPLOATACJI... OPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Mobile HS EJ Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 1.4 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; f aks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi

Współpraca programu Fakt. z urządzeniami fiskalnymi Współpraca programu Fakt z urządzeniami fiskalnymi (wersja 2011.02) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Wykaz urządzeń fiskalnych,

Bardziej szczegółowo