Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja Obsługi Drukarki Fiskalnej POSNET"

Transkrypt

1 Instrukcja Obsług Drukark Fskalnej POSNET Posnet Polska SA ul. Muncypalna Warszawa tel:

2 Ostrzeżena Zaslane 1. Drukarka system komputerowy pownny być zaslane z tej samej sec (o parametrach zgodnych z podanym na tablczce znamonowej), przez gnazda wyposażone w bolec uzemnający. Zaleca sę stosowane lstwy zaslającej z fltrem przecwzakłócenowym. 2. Gdy drukarka jest włączona ne zaleca sę odłączana zaslana zewnętrznego. 3. Nedopuszczalne są próby łączena drukark z systemem komputerowym, gdy urządzena są włączone do sec. Instalacja Perwsze podłączene drukark do systemu komputerowego pownno być wykonane przez serws frmy POSNET lub autoryzowanego dealera. Eksploatacja 1. Drukarkę należy chronć przed wlgocą nasłonecznenem. 2. W mejscu pracy przechowywana drukark ne pownno być agresywnych zaneczyszczeń nadmernego zapylena. Należy stosować paper posadający autoryzację Posnet Ogranczene odpowedzalnośc Producenta 1. Frma POSNET ne ponos odpowedzalnośc za uszkodzena drukark spowodowane newłaścwym zaslanem, umeszczenem jej w slnym polu elektromagnetycznym lub w poblżu substancj promenotwórczych. Ze względu na wydruk realzowany na paperze termcznym zaleca sę umeszczane drukark w mejscach nenasłonecznonych! 2. Frma POSNET ne ponos odpowedzalnośc za ewentualne roszczena karnoskarbowe ze strony Skarbu Państwa wobec podatnkaużytkownka drukark wynkające z newłaścwej eksploatacj ne przestrzegana wymagań podanych w nnejszej nstrukcj. 2

3 Sps treśc Elementy podstawowe...9 Komora Paperu...10 Klawatura Panelu Sterującego...11 Układ klawszy...11 Funkcje klawszy...12 Wyśwetlacze...13 Wyśwetlacz operatora...13 Wyśwetlacz klenta...13 Tester Banknotów...13 Zaslane...13 Aktywacja nterfejsu USB...41 Czas wyłączana drukark...42 Menu Testy...43 Struktura menu...43 Test Wytrzymałośc...44 Test Klawatury...44 Wyśwetlacz Operatora...45 Wyśwetlacz Klenta...46 Test USB...47 Test czujnków Mechanzmów...48 Test drukark...49 Test testera banknotów...50 Punkty pomarowe...51 Test Portu COM...52 Montor Transmsj...54 Test Pamęc Fskalnej...55 Ładowane Paperu...15 Wykaz Komunkatów...57 Menu drukark...18 Błedy Fatalne...57 Błędy Zaslana...59 Komunkaty Mechanzmu Drukującego...61 Ostrzeżena...63 Komunkaty zwązane z sekwencjam sterującym...65 Informacje Wstępne...4 Słownczek...4 Wprowadzene...6 Dane technczne...7 Budowa Drukark...9 Struktura Menu Głównego...18 Menu Raporty...19 Struktura menu...19 Raport Dobowy...20 Raport Mesęczny...22 Raport Okresowy...24 Raport Zamykający...26 Raport Serwsowy...27 Raport Kasy...28 Raport Towarów Zablokowanych...29 Menu Konfguracja...31 Struktura menu...31 Ustawene Zegara...32 Oszczędność Paperu...34 Czułość paperu...35 Kody autoryzacyjne...36 Rozlczene Rabatu Procentowego...37 Konfguracja wyśwetlaczy...38 Transakcja na Wyśwetlaczu Operatora...40 Podłączene Drukark do Komputera...67 Gnazda Drukark...67 Ops Interfejsów Drukark temo Uwag Ogólne...69 Ops Interfejsu Szeregowego...70 Okablowane...70 Wymagana Programowe...71 Sygnalzacja Stanów Drukark na Interfejse Szeregowym...72 Ops Złącz Drukark Posnet temo...73 Certyfkaty...74 Deklaracja zgodnośc producenta...74 Decyzja Mnsterstwa fnansów

4 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE WSTĘPNE Słownczek, Wprowadzene, Dane Technczne Drukark. Słownczek PTU (ang. VAT) podatek od towarów usług. W urządzenach fskalnych stawk PTU są defnowane zapsywane do pamęc fskalnej po raz perwszy po fskalzacj urządzena mogą być zmenane w trakce jego użytkowana (maksmum 30 razy). FISKALIZACJA proces polegający na przełączenu drukark z trybu nefskalnego w tryb fskalny. W procese tym przedstawcel serwsu drukark wprowadza do jej pamęc dostarczone przez użytkownka dane: stawk PTU nagłówek (nazwę adres sedzby frmy, mejsce nstalacj drukark ) numer NIP. RAPORT DOBOWY jest podstawowym raportem fskalnym, który należy wykonywać codzenne po zakończenu sprzedaży. W raporce dobowym zawarte są nformacje będące podstawą do rozlczena podatkowego. RAPORT OKRESOWY umożlwa odczyt nformacj zapsanych w pamęc fskalnej w zadanym przedzale czasu. Specjalna forma tego raportu raport okresowy mesęczny zawera wszystke raporty dobowe zapsane w pamęc fskalnej w danym mesącu oraz podsumowane tych raportów. Zawarte w nm nformacje są podstawą do rozlczena podatkowego za dany mesąc. RAPORT ROZLICZENIOWY specjalna forma raportu okresowego. Perwszy raport tego typu (raport zamykający) wykonywany jest w przypadku zakończena fskalnego trybu pracy drukark, w obecnośc pracownka Urzędu Skarbowego, przedstawcela serwsu właśccela urządzena. W wersj maksymalnej (za cały okres użytkowana drukark) zawera wszystke nformacje zapsane w pamęc fskalnej od daty fskalzacj drukark do daty przejśca w stan tylko do odczytu. Informacje Wstępne 4

5 Stan tylko do odczytu stan, w którym możlwe jest tylko wykonywane raportów okresowych rozlczenowych (sprzedaż jest zablokowana). Przejśce w stan tylko do odczytu może być spowodowane: wykonanem 1830 raportów dobowych wystąpenem 200 Zerowań RAM uszkodzenem pamęc fskalnej zamknęcem fskalnego trybu pracy drukark. Obrót suma brutto paragonów (nezależne od rodzaju form płatnośc, opakowana zwrotne ne są wlczane do obrotu). Utarg suma brutto paragonów fskalnych (obrót) płaconych gotówką kwot wynkających z obrotu opakowanam zwrotnym (przyjęca zwroty). Stan kasy lość gotówk w kase, która wynka ze sprzedaży gotówkowej, przyjęć zwrotów opakowań zwrotnych rozlczanych gotówką oraz wpłat wypłat do/z kasy. Baza towarowa (PLU) wydzelony obszar pamęc drukark, w którym zapsane są nazwy towarów (usług), przypsane do nch stawk PTU oraz to, czy stawka dla towaru była zmenana, czy ne (patrz także: Towar zablokowany ). Baza ta jest zerowana w procese fskalzacj tworzona automatyczne podczas realzacj transakcj (w trakce drukowana paragonu). Towar zablokowany towar, dla którego obnżono stawkę PTU którego ne będze można sprzedawać w stawce wyższej od aktualne zapamętanej! Totalzery wewnętrzne lcznk drukark, w których przechowywane są nformacje o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A...G), lczbe wystawonych paragonów, lczbe kwoce anulowanych paragonów tp. Totalzery są zerowane po wykonanu raportu dobowego. Informacje Wstępne 5

6 Wprowadzene Drukarka fskalna Posnet temo stworzona została z myślą o moblnych punktach sprzedaży. Samochód dostawczy, stosko na otwartym powetrzu czy przypęty do paska kasjera pokrowec to typowe środowska pracy dla drukark Posnet temo. Urządzene ma za zadane radzć sobe z pracą w kurzu, zmennych temperaturach, wysokej wlgotnośc. Specjalna konstrukcja komory paperu zapewna stablne dzałane w każdej pozycj a zastosowany stosunkowo duży mechanzm drukujący typu easy load sprawa że wymana paperu jest bardzo łatwa szybka. Drukarka Posnet temo to równeż podwyższone bezpeczeństwo sprzedaży. Wbudowany emter promen UV ułatwa kasjerow kontrolę banknotów a ntelgentne sterowane zaslanem zabezpecza wewnętrzny akumulator drukark przed rozładowanem. Posnet temo to jednak przede wszystkm urządzene proste w obsłudze. Zdobyte przez Posnet weloletne dośwadczena w konstrukcj drukarek fskalnych gwarantują, że obsługa oraz konfguracja drukark są nezwykle przyjazne dla użytkownka. Informacje Wstępne 6

7 Dane technczne Rozmar paperu: szerokość taśmy: 28 mm, maksymalna średnca rolk: 40 mm (w nawoju). Rodzaj wydruku: termczny Lczba nazw towarów, organzacja bazy towarowej: Stawk podatkowe: Strona kodowa: Zakres temperatur pracy: Interfejsy / Typ: Wyśwetlacze: Maksymalna lczba raportów dobowych: Maksymalna lczba zman stawek PTU: Maksymalna lczba pozycj na paragone: Maksymalna kwota transakcj : Maksymalny obrót w danej stawce podatkowej: 100 tyl. PLU Baza tworzona podczas realzacj transakcj automatyczne na podstawe nformacj dosyłanych z zewnętrznego komputera. 7 programowalnych stawek (A...G) Mazova 040 ºC Komputer / RS232 Operatora: alfanumeryczny LCD 2 x 16 znaków Klenta: alfanumeryczny LCD 16 znaków 1830 (mnmum 5 lat pracy urządzena) , ,99 Zakres ceny jednostkowej (BRUTTO): 0, ,99 Zakres lośc: 0, ,999 Rabaty/ narzuty: Procentowe lub kwotowe do: pozycj paragonu transakcj Informacje Wstępne 7

8 Raporty fskalne: Raporty nefskalne: INNE: DOBOWY, OKRESOWE (od.. do.., mesęczny, rozlczenowy) Zmanowy, transakcja uznana, pokwtowane sprzedaży, rozpoczęca zakończena pracy kasjera, wpłaty wypłaty do/z kasy, stanu kasy, kontrola bazy danych, wydruk towarów zablokowanych, raport serwsowy, raport kasy nne. Obsługa form płatnośc opakowań zwrotnych Nnejszy wyrób jest zgodny z wymogam dyrektyw nowego podejśca w zakrese kompatyblnośc elektromagnetycznej (dyrektywa 89/336/EEC), oraz w zakrese bezpeczeństwa użytkowana (dyrektywa 73/23/EEC). W celu zapewnena odpowednch warunków pracy zaleca sę by urządzena współpracujące z wyrobem (komputer, montor, tp.) posadały oznaczene CE. Informacje Wstępne 8

9 ROZDZIAŁ 2 BUDOWA DRUKARKI Ops poszczególnych elementów drukark oraz nformacje dotyczące sposobu jej zaslana. Elementy podstawowe pokrywa komory paperu szczelna paragonu wyśwetlacz operatora klawatura operatora tester banknotów panel złączy wyśwetlacz klenta Budowa Drukark 9

10 Komora Paperu W komorze paperu znajduje sę paper termczny na którym drukowane są paragony oraz ch kope. Wdok drukark przy podnesonej pokrywe komory paperu. szpula kop kubek plomby blokada szpul kop docsk paperu dźwgna docsku paperu Budowa Drukark 10

11 Klawatura Panelu Sterującego Za pomocą panelu sterującego Operator może skonfgurować drukarkę, wykonać raporty td. Układ klawszy przycsk ANULUJ kursor GÓRA przycsk ZATWIERDŹ kursor PRAWO kursor LEWO kursor DÓŁ przycsk TESTER Budowa Drukark 11

12 Funkcje klawszy Włączane wyłączane urządzena. Zatwerdzene pozycj OK. lub ANUL. (AN.) podczas wykonywana raportów oraz przy zmane czasu w drukarce. anuluj zatwerdź Zatwerdzene wybranej funkcj. Zatwerdzene wpsanych danych. tester Włącznk testera banknotów lewo Podczas wpsywana dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/mesęcznego oraz przy zmane czasu w drukarce umożlwa zmanę pozycj wpsywana (w lewo). prawo Podczas wpsywana dat lub numerów raportów dobowych dla raportu okresowego/mesęcznego oraz przy zmane czasu w drukarce umożlwa zmanę pozycj wpsywana (w prawo). góra Umożlwa wybór odpowednej funkcj z menu przewjane w górę. Wysuw paperu orygnału. Dłuższe przycśnęce wysuw cągły. Zmana wartośc na danej pozycj (zwększene). dół Umożlwa wybór odpowednej funkcj z menu przewjane w dół. Wysuw paperu kop. Dłuższe przycśnęce wysuw cągły. Budowa Drukark 12

13 Wyśwetlacze Drukarka temo wyposażona jest w dwa alfanumeryczne wyśwetlacze, na których wyśwetlane są odpowedno: Wyśwetlacz operatora Pojawają sę na nm wszystke komunkaty skerowane do osoby obsługującej drukarkę take jak: menu drukark, nformacje nezbędne do wykonana raportów td. w trakce sprzedaży, wyśwetlacz operatora równeż wskazuje nformacje o cenach produktach dodawanych do pozycj paragonu. Wyśwetlacz klenta Pojawają sę na nm nformacje o sprzedawanych towarach ch cenach. Tester Banknotów Tester na żądane Operatora emtuje śwatło ultrafoletowe, w którym stają sę wdoczne zabezpeczena banknotów przed fałszerstwem. Zaslane Pod groźbą utraty gwarancj należy stosować wyłączne zaslacz zewnętrzny dołączony do drukark. Korzystane z nnych zaslaczy może spowodować uszkodzene drukark. Ne wolno odłączać zaslana w trakce drukowana paragonów. Drukarka POSNET temo jest wyposażona w wewnętrzny akumulator, który umożlwa wydruk około 6 tysęcy ln (bez podłączena zaslana). Ne należy doprowadzać doprowadzać do pełnego rozładowana akumulatora drukark. Budowa Drukark 13

14 Zaleca sę podłączene zewnętrznego zaslacza w przypadku, gdy drukarka ne jest ładowana. UWAGA: Całkowte odłączene zewnętrznego zaslana następuje po wyjęcu wtyku zaslacza z gnazda secowego. Gnazdo to pownno znajdować sę w poblżu kasy, w łatwo dostępnym mejscu. Drukarka fskalna Posnet temo wyposażona jest w akumulator SLA (kwasowożelowy) 6V/1,2 Ah. Parametry akumulatora zostały tak dobrane, aby wystarczał na okres ok. 5 lat. Na żywotność akumulatora ma jednak wpływ bardzo wele czynnków bardzo ważne jest, aby użytkownk stosował klka podstawowych zasad eksploatacyjnych: Należy jak najczęścej ładować akumulator (cągłe ładowane jest jak najbardzej pożądane) Ne wolno dopuszczać do całkowtego rozładowana akumulatora W przypadku rozładowana akumulatora trzeba go bezzwłoczne naładować W przypadku przechowywana bez ładowana, należy akumulator okresowo ładować co 36 mesęcy Zalecane jest podłączene kasy do zaslana na okres klku godzn za każdym razem, kedy kasa pracowała z bater. Podśwetlene wyśwetlaczy lub podłączene do złącza RS urządzeń poberających energę przyspesza rozładowane akumulatora. Budowa Drukark 14

15 ROZDZIAŁ 3 ŁADOWANIE PAPIERU W tym rozdzale dowesz sę w jak sposób wymena sę paper w drukarce 1 Podneś pokrywę komory paperu 2 Zwolnj blokadę szpul kop a następne wyjmj szpulę Ładowane Paperu 15

16 3 Zwolnj dźwgnę docsku paperu podneś docsk 4 Włóż dwe rolk paperu termcznego o szer. 28mm (średnca rolk max. 40mm). Zwróć uwagę na to, aby odwnęty kawałek paperu wychodzł spod rolk. k onec pa peru wprowa dź do szczelny nawń mn. 2 zwoje kopa paragonu orgnał paragonu Ładowane Paperu 16

17 5 Opuść docsk paperu a odwnęty konec kop paragonu nawń na szpulę kop. W raze potrzeby możesz zdjąć bok szpul. 6 Włóż szpulę z nawnętym paperem na swoje mejsce zamknj pokrywę komory paperu. Drukarka teraz jest gotowa do pracy. zdejmj bok szpul Ładowane Paperu 17

18 ROZDZIAŁ 4 MENU DRUKARKI W rozdzale tym opsane jest menu drukark, z którego korzysta operator w trakce pracy. Struktura Menu Głównego Menu w drukarkce jest tak zorganzowane w tak sposób, aby można było ntucyjne szybko dotrzeć do potrzebnych funkcj. Całe menu podzelone jest na 4 zasadncze częśc, z których każda dotyczy nnego rodzaju zagadneń. MENU GŁÓWNE 1. Raporty 2. Konfguracja 3. Testy 4. Funkcje serwsowe (dostępne tylko dla serwsu) Menu drukark 18

19 Menu Raporty W rozdzale tym opsany jest sposób wykonywana raportów przy użycu klawatury drukark. Struktura menu 1.Raporty 1.1 Raport dobowy 1.2 Raport mesęczny 1.3 Raport okresowy 1.4 Raport rozlczenowy (dostępny w trybe TYLKO DO ODCZYTU) 1.5 Raport serwsowy 1.6 Raport kasy 1.7 Raport towarów zablokowanych Menu drukark 19

20 Raport Dobowy Kolejność czynnośc potrzebnych do wykonana raportu: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz aby wybrać Raporty. 1.1 Raport Dobowy Nacsnąć klawsz dobowy. aby wybrać Raport Data: poprawna? Datę, która pojawa sę na wyśwetlaczu operatora trzeba potwerdzć (klawszem MUSI BYĆ ZGODNA ZE STANEM FAKTYCZNYM!!!. ) Po potwerdzenu poprawnośc daty drukarka testuje pamęć fskalną pojawa sę odpowedn komunkat. Jeżel podpowadana data ne jest prawdłowa należy obowązkowo nacsnąć klawsz wezwać SERWIS!!! Zatwerdzene nepoprawnej daty oznacza wymanę pamęc fskalnej na koszt Użytkownka! Po zatwerdzenu raportu pojaw sę nformacja o drukowanu raportu dobowego. W przypadku, gdy w danym dnu wykonano już zerowy raport dobowy pojaw sę komunkat: Zerowe totalzery! [ Nacśnj NIE ] Jest to nformacja, że ne było sprzedaży ( zerowe totalzery ) ne ma sensu zapsywać kolejnego zerowego raportu do pamęc fskalnej (w danym dnu można wykonać tylko jeden zerowy raport dobowy!). Menu drukark 20

21 W trybe nefskalnym ne ma ogranczeń, można drukować dowolną lczbę raportów dobowych, w tym zerowych wszystke oznaczone są numerem 1. W przypadku uszkodzena drukark, próba wykonana raportu dobowego może zakończyć sę pojawenem na wyśwetlaczu komunkatu: Wydruk zablokowany [ Nacśnj NIE ] W takej sytuacj należy wezwać serws. Menu drukark 21

22 Raport Mesęczny Raport mesęczny jest szczególną formą raportu okresowego. Aby go wykonać użytkownk pownen określć tylko rok mesąc dla tego raportu (mus to być mesąc zakończony). Ne ma możlwośc wykonana raportu mesęcznego dla beżącego mesąca. Kolejność czynnośc nezbędnych do wykonana raportu mesęcznego Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1 Raport mesęczny Podaj mesąc Klawszam aby wybrać Raporty. należy wybrać Raport mesęczny, klawszem zatwerdzć wybór. Wyśwetlany jest aktualny mesąc rok. Należy podać mesąc ( rok), dla którego ma być wykonany raport. Zatwerdzene odbywa sę klawszem W drugm werszu wyśwetlacza operatora pojawa sę lna umożlwająca zmanę roku mesąca dla raportu. Za pomocą klawszy należy ustawć mgający znacznk (kursor) w polu, które ma być zmenone (mesąc, rok). Następne, używając klawszy, ustawć wartość tego pola ( zwększene wartośc). zmnejszene wartośc, Ustawene kursora w polu OK. nacśnęce zatwerdzene wpsanych danych. lub powoduje Aby zrezygnować powrócć do menu Raporty należy ustawć kursor w polu ANUL nacsnąć Wykonać raport pełny? lub Po zatwerdzenu roku mesąca drukarka żąda określena czy raport ma być raportem fskalnym Menu drukark. 22

23 (pełnym), czy raportem nefskalnym w forme skróconej, zawerającej tylko podsumowane. Zatwerdzene odbywa sę klawszem W zależnośc od zadeklarowanych zatwerdzonych wartośc, na wyśwetlaczu operatora mogą pojawć sę komunkaty : nformujące o testowanu pamęc fskalnej drukowanu raportu nformujące o braku zapsów w pamęc fskalnej dla zadeklarowanych danych. Należy nacsnąć klawsz Błędna relacja dat [ Nacśnj NIE ]. Menu drukark 23

24 Raport Okresowy Aby wykonać raport okresowy nezbędne jest podane zakresu czasowego. Można to zrobć podając datę początkową końcową lub numery raportów dobowych (początkowego końcowego). Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1.3 Raport okresowy Klawszam należy wybrać Raport okresowy, klawszem zatwerdzć wybór. Wykonać raport wg numerów? Klawsz raport od daty do daty, klawsz raport od numeru do numeru raportu dobowego. Podaj datę początk określene daty początkowej Od numeru 0001 określene numeru raportu dobowego.. początkowego W drugm werszu wyśwetlacza operatora pojawa sę lna umożlwająca zmanę początkowej daty (numeru raportu dobowego) raportu okresowego. Za pomocą klawszy należy ustawć mgający znacznk (kursor) w polu, które ma być zmenone (rok, mesąc, dzeń lub numer raportu). Następne, używając klawszy pola ( zmnejszene wartośc,, ustawć wartość tego zwększene wartośc). Po zatwerdzenu daty początkowej (numeru początkowego) pojaw sę żądane podana daty końcowej (numeru końcowego): Menu drukark 24

25 Podaj datę końcową określene daty końcowej Do numeru 0001 określene numeru końcowego raportu dobowego Wykonać raport pełny? drukarka żąda określena czy raport ma być raportem fskalnym (pełny), czy raportem nefskalnym w forme skróconej, zawerającej tylko podsumowane W zależnośc od zadeklarowanych zatwerdzonych dat (numerów raportów), na wyśwetlaczu operatora mogą pojawć sę komunkaty: nformujące o testowanu pamęc fskalnej drukowanu raportu w pamęc fskalnej brak zapsów dla zadeklarowanych danych lub numer początkowy jest wyższy od końcowego Błędna relacja dat [ Nacśnj NIE ] Menu drukark 25

26 Raport Zamykający Raport zamykający dostępny jest w menu Funkcje serwsowe. Wykonane takego raportu powoduje przejśce urządzena w tryb pracy TYLKO DO ODCZYTU jest to stan neodwracalny (możlwe jest wykonywane tylko raportów czytających okresowego, mesęcznego rozlczenowego). W pamęc fskalnej zostaje zapsana data godzna przejśca w ten tryb. Raport zamykający wykonuje sę w obecnośc pracownka Urzędu Skarbowego przedstawcela serwsu np. z powodu zakończena dzałalnośc. Zakres czasowy można ustawć według dat lub według numerów raportów dobowych. Raport rozlczenowy w menu Raporty dostępny jest w trybe pracy TYLKO DO ODCZYTU. Uwaga: Powodem przejśca w tryb TYLKO DO ODCZYTU mogą być także: zapełnene pamęc fskalnej (wykonano 1830 raportów dobowych) wtedy data przejśca w ten tryb odpowada dace wykonana ostatnego raportu dobowego, uszkodzene pamęc fskalnej (na skutek wystąpena 200 zerowań RAM lub błędu w zapse do pamęc fskalnej). Menu drukark 26

27 Raport Serwsowy Aby wykonać raport serwsowy należy: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1.5 Raport serwsowy Klawszam. należy wybrać Raport serwsowy, klawszem zatwerdzć wybór. Po zatwerdzenu na wyśwetlaczu pojawają sę komunkaty nformujące o testowanu pamęc fskalnej drukowanu raportu. Menu drukark 27

28 Raport Kasy Aby wykonać raport kasy należy: Do zapłaty Nacsnąć klawsz Suma: 0,00 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1.6 Raport kasy Klawszam.. należy wybrać Raport kasy, klawszem zatwerdzć wydruk raportu. Na raporce kasy drukowane są: nazwa programu, oznaczene pamęc z programem, napsy stałe używane na wydrukach. Menu drukark 28

29 Raport Towarów Zablokowanych Jest to raport zawerający lstę tzw. towarów zablokowanych. Można go wykonać tylko przy współpracy z zewnętrznym komputerem. Oprogramowane drukark dopuszcza zmnejszene lub zwększene stawk PTU dla danego towaru, z zastrzeżenem, że zwększyć stawkę można tylko raz przy perwszej zmane. Zabronona jest natomast operacja, polegająca na czasowym obnżenu stawk podatkowej np. towar z grupy A sprzedajemy w B a potem znów w A. Podczas próby ponownej sprzedaży tego towaru w grupe A transakcja zostane zablokowana a towar umeszczony na lśce towarów zablokowanych (takch, których ne można sprzedawać w stawce PTU wększej nż aktualne zapamętana w baze towarowej). Kolejność czynnośc nezbędnych do wykonana raportu: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 1. Raporty Nacsnąć klawsz 1.7 Raport tow. zablokowanych Klawszam należy wybrać Raport towarów zablokowanych, klawszem zatwerdzć wybór... Po zatwerdzenu pojaw sę komunkat: Drukowane bazy... (*) Prześlj z systemu! W tym momence drukarka oczekuje na nformacje wysyłane z komputera, na podstawe których zostane wydrukowany raport. Jeżel drukarka ne odberze żadnych nformacj, pojawą sę komunkaty: Błąd rozkazu: Kod błędu:?? Informacja o braku komunkacj z komputerem 09 (błąd numer 09 oznacza przekroczene czasu oczekwana na sekwencje z komputera). Nacśnęce klawsza powoduje wydruk nformacj o błędze przejśce do następnego komunkatu. Menu drukark 29

30 Brak łącznośc z komputerem! Dodatkowy komunkat precyzujący poprzedną nformację. Po tym komunkace należy nacsnąć klawsz. Powtórzyć wydruk? Komunkat z propozycją powtórzena wydruku. Nacśnęce powoduje powrót do punktu (*) ; nacśnęce klawsza rezygnację z wydruku. Menu drukark 30

31 Menu Konfguracja W rozdzale tym opsany jest sposób konfguracj drukark przy użycu klawatury drukark. Struktura menu 2.Konfguracja 2.1 Ustawene zegara 2.2 Oszczędność paperu 2.3 Czułość paperu 2.4 Kody autoryzacyjne 2.5 Rozlczene rabatu procentowego 2.6 Konfguracja wyśwetlaczy Podśwetlene Czas podśwetlena Kontrast wyśwetlacza kl Kontrast wyśwetlacza op. 2.7 Transakcja na wyśw. operatora 2.8 USB dostępny 2.9 Czas wyłączena Menu drukark 31

32 Ustawene Zegara Funkcja ta umożlwa zmanę czasu (korekcję) wewnętrznego zegara drukark. Po każdym raporce dobowym przed rozpoczęcem transakcj następnego dna jest możlwa jednorazowa zmana czasu, o ne węcej nż ±1 godznę w stosunku do aktualnego wskazana zegara. Bezpośredno po raporce dobowym jest możlwe przesunęce zegara tylko do przodu. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 2. Konfguracja Klawszam należy wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz aby zatwerdzć wybór. 2.1 Ustawene zegara Nacsnąć klawsz.. (**) Drukarka podpowada ustawoną wartość czasu. Ustaw czas 09:31 aktualne W drugm werszu wyśwetlacza operatora pojawa sę lna umożlwająca zmanę czasu. Za pomocą klawszy należy ustawć mgający znacznk (kursor) w polu, które ma być zmenone (godzna, mnuty). Następne, używając klawszy (, ustawć wartość tego pola zmnejszene wartośc, Nacśnęce klawsza zwększene wartośc). powoduje zatwerdzene wpsanych danych. Aby zrezygnować powrócć do menu Konfguracja należy wcsnąć przycsk Po zatwerdzenu zman na wyśwetlaczu operatora mogą pojawć sę komunkaty: Zadeklarowano zmanę czasu o węcej nż 1 godznę Za duża różn. czasu Menu drukark 32

33 Data,czas poprawne? ,09:43 Żądane potwerdzena wprowadzonych danych (także możlwość sprawdzena poprawnośc DATY w urządzenu!). Czas był ustawany Próba powtórnego ustawena czasu (operacja nedozwolona!). Nezerowe totalzery Próba ustawena czasu w przypadku, gdy była wykonana sprzedaż ne wykonano raportu dobowego. UWAGA: Jeżel drukarka jest w trybe nefskalnym, po wywołanu tej funkcj będze także możlwa zmana daty (przed zmaną czasu (**) ). Ne obowązuje równeż ogranczene zmany czasu maksymalne o 1 godznę. Pojaw sę wtedy komunkat: Ustaw datę Zmana daty (zasady opsane wcześnej). Zmanę zatwerdza sę przycskem Użytkownk drukark pownen kontrolować poprawność wskazana zegara (DATĘ). Każdy zaps w pamęc fskalnej zawera bowem nformacje o dace czase tego zapsu. Jeżel zostane zatwerdzona neprawdłowa data zapsu, to koneczna będze wymana pamęc fskalnej na koszt Użytkownka. Menu drukark 33

34 Oszczędność Paperu Wybór tej funkcj powoduje, że po zakończenu paragonu będze drukowany nagłówek następnego, co zmnejszy odstęp mędzy kolejnym wydrukam. Rezygnacja z oszczędnośc paperu oznacza drukowane nagłówka dopero po deklaracj rozpoczęca nowego wydruku z komputera. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz. 2. Konfguracja Klawszam należy wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz zatwerdzć wybór. aby 2.2 Oszczędność paperu Klawszam należy wybrać Oszczędność paperu, klawszem zatwerdzć wybór. Oszczędność paperu Ne Drukarka podpowada aktualne ustawony parametr. Klawszam należy wybrać jedną z możlwośc (Tak lub Ne) zatwerdzć klawszem. Menu drukark 34

35 Czułość paperu Funkcja ta umożlwa określene welkośc energ sterującej głowcą mechanzmu drukującego, kodowanej za pomocą lter A...D. Kodow A odpowada dostarczene najmnejszej, kodow D najwększej energ do mechanzmu. Na etape produkcj parametr ten jest ustawany na wartość B. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz. 2. Konfguracja Klawszam wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz aby zatwerdzć wybór. 2.3 Czułość paperu Klawszam Czułość paperu B Drukarka podpowada aktualne ustawony wybrać Czułość paperu, klawszem zatwerdzć wybór. parametr. Klawszam należy wybrać jedną z możlwych wartośc (A..D) zatwerdzć wybór klawszem. UWAGA: Ustawene parametru na wartość D powoduje najwększe zużyce energ podczas drukowana oznacza krótszy czas pracy drukark w przypadku jej zaslana tylko z wewnętrznej bater akumulatorów! Menu drukark 35

36 Kody autoryzacyjne Po perwszym zaprogramowanu nagłówka zachodz koneczność wprowadzena numeru autoryzacyjnego. Należy to uczynć w cągu 30 dn od rozpoczęca użytkowana drukark. Po upływe tego czasu praca drukark będze zablokowana, dopók ne zostane wprowadzony, podany przez sprzedawcę urządzena, odpowedn numer (kod) autoryzacyjny. Do momentu wprowadzena kodu obowązującego beztermnowo, po każdym włączenu drukark wyśwetlana jest nformacja o lczbe pozostałych dn pracy urządzena. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 2. Konfguracja Klawszam wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz aby zatwerdzć wybór. 2.4 Kody autoryzacyjne Klawszam Wprowadź kod: OK AN. wybrać Kody autoryzacyjne, klawszem zatwerdzć wybór. Należy wprowadzć kod autoryzacj podany przez sprzedawcę. Znak kodu (cyfry 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz ltery A,B,C,D,E,F) wybera sę klawszam, przejśce do następnej pozycj umożlwają klawsze oraz. Po wprowadzenu całego kodu, należy wcsnąć przycsk. Nacśnęce powoduje rezygnację z podawana kodu wyjśce z funkcj. Menu drukark 36

37 Rozlczene Rabatu Procentowego Ta funkcja umożlwa wybór formy rozlczana rabatu procentowego. Sposoby rozlczana rabatu opsane są w rozdzale Oblczena realzowane w drukarce fskalnej. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 2. Konfguracja Klawszam należy wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz zatwerdzć wybór. aby 2.5 Rozlczene rabatu procentowego Klawszam należy wybrać Rozlczene rabatu procentowego, klawszem zatwerdzć wybór. Rozl. rabatu proc.: Od kwoty po rabace Drukarka podpowada aktualne ustawene. Rozl. rabatu proc.: Od kwoty rabatu Klawszam należy wybrać jedną z możlwośc (Od kwoty po rabace lub Od kwoty rabatu) zatwerdzć klawszem Menu drukark 37.

38 Konfguracja wyśwetlaczy Ta funkcja umożlwa ustawene oraz regulację podśwetlena kontrastu wyśwetlacza operatora oraz wyśwetlacza klenta. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz. 2. Konfguracja Klawszam Konfguracja nacsnąć klawsz Klawszam 2.6 Konfguracja wyśwetlaczy należy wybrać aby zatwerdzć wybór. należy wybrać Konfguracja wyśwetlaczy, klawszem zatwerdzć wybór. Po zatwerdzenu klawszam należy wybrać Podśwetlene,, Czas Podśwetlena, Kontrast wyśwetlacza klenta, Kontrast wyśwetlacza operatora, następne klawszem Menu drukark 38 zatwerdzć wybór.

39 Podśwetlene Podśwetlene Po zatwerdzenu funkcj Podśwetlene Podśwetlene: TYLKO Z ZASILACZEM Podśwetlene: ZAWSZE Podśwetlene: NIE należy za pomocą klawszy wybrać jedną z możlwośc (wyśwetlane jest aktualne ustawene): TYLKO Z ZASILACZEM podśwetlene wyśwetlacza tylko wtedy, gdy podłączone jest zaslane zewnętrzne, ZAWSZE podśwetlene wyśwetlacza zawsze, gdy urządzene jest włączone, NIE brak podśwetlena. Następne zatwerdzć klawszem. Nacśnęce powoduje rezygnację ze zmany ustawena wyjśce z funkcj. Czas podśwetlena Czas Podśwetl. Czas wyg (sek) Po zatwerdzenu funkcj Czas podśwetlena należy za pomocą klawszy ustawć czas, po jakm zostaną wygaszone wyśwetlacze. Dane należy podawać w sekundach. Kontrast wyśwetlacza klenta Kontrast wyśwetlacza kl. Po zatwerdzenu funkcj Kontrast należy za Kontrast: 18 pomocą klawszy ustawć pozom kontrastu (możlwe wartośc parametru od 0 do 31). Po wyborze tej funkcj wyśwetlane jest aktualne ustawene. Kontrast wyśwetlacza operatora konfgurowany jest analogczne. Menu drukark 39

40 Transakcja na Wyśwetlaczu Operatora W drukarkach POSNET temo stneje możlwość wyboru czy transakcja ma być wyśwetlana na wyśwetlaczu operatora czy ne. Kolejność czynnośc: Do zapłaty Suma: 0,00 Nacsnąć klawsz 2. Konfguracja Klawszam należy wybrać Konfguracja nacsnąć klawsz zatwerdzć wybór. 2.7 Transakcja na wyśw. operatora aby Klawszam należy wybrać Transakcja na wyśw. operatora, klawszem zatwerdzć wybór. Czy wyśwetlać Transakcję: NIE Za pomocą klawszy należy wybrać odpowedne ustawene (TAK lub NIE) zatwerdzć klawszem. Czy wyśwetlać Transakcję: TAK Nacśnęce ustawena. Drukarka fskalna temo Komunkat na wyśwetlaczu operatora w trybe transakcj, jeśl wybrano NIE. Do zapłaty Suma: 0,00 Jeśl wybrano TAK, transakcja jest wyśwetlana zarówno na wyśwetlaczu klenta jak na wyśwetlaczu operatora. Menu drukark. 40 rezygnacja ze zmany

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30

Instrukcja instalacji systemu. Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 Instrukcja nstalacj systemu Moduzone Z11 Moduzone Z20 B Moduzone Z30 SPIS TREŚCI INTRUKCJA 1 Instrukcja... 2 1.1 Uwag dotyczące dokumentacj...2 1.2 Dołączone dokumenty...2 1.3 Objaśnene symbol...2 1.4

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Kraków 01.10.2015 D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla studentów Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu Rolnczego m. H. Kołłątaja

Bardziej szczegółowo

EUROSTER 2006/2006TX

EUROSTER 2006/2006TX 1 EUROSTER 2006/2006TX 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA Dwe temperatury nastawy: komfortowa ekonomczna Przewdzany do pracy w nstalacjach grzewczych klmatyzacyjnych Podtrzymane pamęc EEPROM Zakres pomaru temperatury:

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wejścia-wyjścia

Urządzenia wejścia-wyjścia Urządzena wejśca-wyjśca Klasyfkacja urządzeń wejśca-wyjśca. Struktura mechanzmu wejśca-wyjśca (sprzętu oprogramowana). Interakcja jednostk centralnej z urządzenam wejśca-wyjśca: odpytywane, sterowane przerwanam,

Bardziej szczegółowo

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów

D Archiwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opiekunów/promotorów/recenzentów D Archwum Prac Dyplomowych - Instrukcja dla opekunów/promotorów/recenzentów Kraków 13.01.2016 r. Procedura Archwzacj Prac Dyplomowych jest realzowana zgodne z zarządzenem nr 71/2015 Rektora Unwersytetu

Bardziej szczegółowo

WikiWS For Business Sharks

WikiWS For Business Sharks WkWS For Busness Sharks Ops zadana konkursowego Zadane Opracowane algorytmu automatyczne przetwarzającego zdjęce odręczne narysowanego dagramu na tablcy lub kartce do postac wektorowej zapsanej w formace

Bardziej szczegółowo

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka

Zestaw przezbrojeniowy na inne rodzaje gazu. 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka Zestaw przezbrojenowy na nne rodzaje gazu 8 719 002 262 0 1 Dysza 2 Podkładka 3 Uszczelka PL (06.04) SM Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Ustawena nstalacj gazowej

Bardziej szczegółowo

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie.

Zapis informacji, systemy pozycyjne 1. Literatura Jerzy Grębosz, Symfonia C++ standard. Harvey M. Deitl, Paul J. Deitl, Arkana C++. Programowanie. Zaps nformacj, systemy pozycyjne 1 Lteratura Jerzy Grębosz, Symfona C++ standard. Harvey M. Detl, Paul J. Detl, Arkana C++. Programowane. Zaps nformacj w komputerach Wszystke elementy danych przetwarzane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00

Instrukcja obsługi. Radiowy silnik nastawczy 1187 00 Instrukcja obsług Radowy slnk nastawczy 1187 00 Sps treśc Informacje o nnejszej nstrukcj... 2 Wdok urządzena... 3 Montaż... 3 Demontaż... 3 Zaslane... 4 Wkładane bater... 4 Postępowane w raze zanku napęca

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 moblny.mertumbank.pl Aktualzacja: grudzeń 2013 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Kopii Zapasowych (USKZ) Załącznk nr 1C do Umowy nr.. z dna.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1C KARTA USŁUGI Utrzymane Systemu Kop Zapasowych (USKZ) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usług Usługodawca zobowązany jest

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie III Idź do Sps treśc Przykładowy rozdzał Katalog ksążek Katalog onlne Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennk nformacje Zamów nformacje o nowoścach Zamów cennk Czytelna Fragmenty ksążek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Temo

Drukarka fiskalna Posnet Temo Drukarka fiskalna Posnet Temo Wersja dokumentu 21 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; wwwposnetcom; Posnet@Posnetcom bezpłatna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL 02281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0 800 120 322 http://www.posnet.com.pl POSNET czerwiec 2002 Wersja: 1.02 OSTRZEŻENIA!!! Drukarka i system

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV

DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV ` DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE

OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE OKRESOWA EMERYTURA KAPITAŁOWA ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH W OFE Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do okresowej emerytury kaptałowej ze środków zgromadzonych w otwartym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony)

Zapytanie ofertowe nr 4/2016/Młodzi (dotyczy zamówienia na usługę ochrony) Fundacja na Rzecz Rozwoju Młodzeży Młodz Młodym ul. Katedralna 4 50-328 Wrocław tel. 882 021 007 mlodzmlodym@archdecezja.wroc.pl, www.sdm2016.wroclaw.pl Wrocław, 24 maja 2016 r. Zapytane ofertowe nr 4/2016/Młodz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE

Załącznik nr 2. Przedmiot zamówienia : Inkubator zamknięty. Producent: Nazwa i typ : TAK/NIE Załącznk nr 2 ZAŁĄCZNIK PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Mejscowość Data Przedmot zamówena : Inkubator zamknęty Producent: Nazwa typ : 1 2 3 4 5 Ops parametru Inkubator przeznaczony

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA

KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA KRZYWA BÉZIERA TWORZENIE I WIZUALIZACJA KRZYWYCH PARAMETRYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE KRZYWEJ BÉZIERA Krzysztof Serżęga Wyższa Szkoła Informatyk Zarządzana w Rzeszowe Streszczene Artykuł porusza temat zwązany

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ

Kasa fiskalna POSNET NEO EJ Kasa fiskalna POSNET NEO EJ LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN KOPIA ELEKTRONICZNA...2 ROLKA PARAGONU DO 100M DŁUGOŚCI...2 EUROFISKALIZACJA WIELOWALUTOWOŚĆ...2 POWIĘKSZONA BAZA PLU DO 15000...2 KLAWIATURA...2

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV

Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV Drukarka fiskalna Posnet Combo DF FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy

HR92. 2. Opis. 1. Zakres dostawy . Ops 443 Głowca termostatyczna HR9EE posada certyfkat eu.bac.. Zakres dostawy Opakowane głowcy termostatycznej zawera: 4 Głowcę termostatyczną z łącznkem zaworu z gwntem M3 x,5, z bateram Łącznk zaworu

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV Wersja dokumentu. Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel. +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna "TURKUS" Blok funkcji dostępnych dla Serwisu.

Kasa fiskalna TURKUS Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Blok funkcji dostępnych dla Serwisu. Po wprowadzeniu hasła serwisowego dostępny jest blok funkcji serwisowych (hasło standardowe - 0000). Należy wybrać za pomocą strzałek funkcję i nacisnąć klawisz .

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS

Instrukcja obsługi SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Wspomagamy procesy automatyzacj od 1986 r. Instrukcja obsług SYSTEM REJESTRACJI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TRS Instrukcja montażu uruchomena Przed rozpoczęcem użytkowana oprogramowana należy dokładne zapoznać

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca

IC695CHS gniazdowa kaseta montażowa podstawowa. IC694CHS398 5-gniazdowa kaseta montażowa rozszerzająca 4.3 KASETY MONTAŻOWE IC695CHS007 7 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS012 12 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC695CHS016 16 gnazdowa kaseta montażowa podstawowa IC694CHS392 10-gnazdowa kaseta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL»

INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» INSTRUKCJA SERWISOWANIA ELEKTRONICZNEJ KASY FISKALNEJ «OPAL» SPIS TREŚCI Str. 1. Tryb programowania kasy fiskalnej ( P ) 1.1. Programowanie daty (P10)..3 1.2. Programowanie hasła (P11).4 1.3. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO 3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STŁEGO I PRZEMIENNEGO 3.1. Cel zakres ćwczena Celem ćwczena jest zapoznane sę z podstawowym właścwoścam łuku elektrycznego palącego sę swobodne, w powetrzu o cśnentmosferycznym.

Bardziej szczegółowo

na zabezpieczeniu z połączeniu

na zabezpieczeniu z połączeniu 2011 Montorng Zabezpeczane obektów Jesteśmy zespołem fachowców, którzy dostarczają wysokej jakośc usług. Nasza dzałalnośćć koncentruje sę przede wszystkm na doskonałym zabezpeczenu państwa dóbr. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji D012257/03 ZAŁĄCZNIK. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 lpca 20 r. (29.07) (OR. en) 082/ ADD AVIATION 94 PISMO PRZEWODNIE Od: Komsja Europejska Data otrzymana: 8 lpca 20 r. Do: Sekretarat Generalny Rady Nr dok. Kom D02257/0

Bardziej szczegółowo

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi

Laser Distancer LD 420. Instrukcja obsługi Laser Dstancer LD 40 pl Instrukcja obsług Sps treśc Ustawena nstrumentu - - - - - - - - - - - - - - - - - Wprowadzene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Przegląd- - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozmowy VoIP bez komputera

Rozmowy VoIP bez komputera SOFTWARE Telefonowa przez nternet bramk VoIP CD 0/00 Grupa: UZUPEŁNIENIA PDF z artykułem Programy sprzęt do korzystana z VoIP PC Format 9/00 0 Rozmowy VoIP bez komputera Ne mussz włączać komputera za każdym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Nadzoru. Repozytorium Dokumentów. Podręcznik użytkownika

Elektroniczna Platforma Nadzoru. Repozytorium Dokumentów. Podręcznik użytkownika Elektronczna Platforma Nadzoru Repozytorum Dokumentów Podręcznk użytkownka SPIS TREŚCI Sps treśc 1 Legenda 3 2 Archwum Plków 4 2.1 Zabezpeczene Archwum Plków............................. 5 2.2 Struktura

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Wersja dokumentu.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel. +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ Drukarka fiskalna Posnet 4610-1NR FV EJ Wersja dokumentu 1.2 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010!

Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP. Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ PL ] Sps treśc 1 Wstęp --------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 O podręcznku --------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV Wersja dokumentu.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel. +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS PLUS WTD 14 AM1 E23 WTD 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP

Pewnie wkrocz w świat baz danych z programem Access 2010! Bonus! Odpowiedzi do zadań na FTP Pewne wkrocz w śwat baz danych z programem Access 2010! Poznaj zasady rządzące systemam baz danych Naucz sę nstalować program Access korzystać z jego możlwośc Dowedz sę, jak defnować modyfkować strukturę

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03)

Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Kasa fiskalna POSNET NEO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Posnet Neo EU 1.03 Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Programowanie zmiany stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Kasowanie statystyk...str.2

Bardziej szczegółowo

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01

TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 TOPAZ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA FAREX DF - 01 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka drukarki fiskalnej 4 2. Warunki pracy i przechowywania drukarki 5 3. Wyświetlacz 5 4. Klawiatura 6 5. Tylny panel drukarki 11

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 4 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DWST WPZN 423189/BSZI13 Warszawa, 2013 -Q-4 Pan Marek Mchalak Rzecznk Praw Dzecka Szanowny Pane, w odpowedz na Pana wystąpene z dna 28 czerwca 2013 r. (znak: ZEW/500127-1/2013/MP),

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Nixdorf TH230+ FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Nixdorf TH230+ FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Nixdorf TH230+ FV EJ Wersja dokumentu 1.5 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014

A O n RZECZPOSPOLITA POLSKA. Gospodarki Narodowej. Warszawa, dnia2/stycznia 2014 Warszawa, dna2/styczna 2014 r, RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Małgorzata Olsze wska BM-WP 005.6. 20 14 Pan Marek Zółkowsk Przewodnczący Komsj Gospodark

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12

409-10204-PL Wer. E, 30 maja 12 Instrukcja obsług Urządzena AMP 3K/40* CE 2161400-[ ] oraz urządzena AMP 5K/40* CE 2161500-[ ] ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Instrukcja obsług 409-10204-PL, 30 maja 12 INFORMACJE WSTĘPNE!................... 2 1.

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE POLITHNIKA RZSZOWSKA Katedra Podstaw lektronk Instrkcja Nr4 F 00/003 sem. letn TRANZYSTOR IPOLARNY HARAKTRYSTYKI STATYZN elem ćwczena jest pomar charakterystyk statycznych tranzystora bpolarnego npn lb

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych

Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Kasa fiskalna POSNET COMBO EU (v.1.03) Specyfikacja zmian funkcjonalnych Lista zmian funkcjonalnych Eurofiskalizacja wielowalutowość...str.2 Zmiana stawek PTU z datą przyszłą...str.2 Blokada sprzedaży...str.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.1

Instrukcja obsługi. Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.1 Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV 3.05 Instrukcja obsługi Wersja dokumentu. Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 0-8 Warszawa; www.posnet.com; posnet@posnet.com Sprzedawca i serwis

Bardziej szczegółowo

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi

Połącz sprzęt AGD z przyszłością. Skrócona instrukcja obsługi Połącz sprzęt G z przyszłoścą. Skrócona nstrukcja obsług 1 Przyszłość zaczyna sę od teraz w Twom domu! Wspanale, że korzystasz z Home onnect * Gratulujemy sprzętu G jutra, który już dzś ułatw codzenne

Bardziej szczegółowo

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna

ELZAB Mera E nowości. monochromatyczny lub kolorowy. 32 linie/s. kopia elektroniczna ELZAB Mera E nowości kopia elektroniczna mechanizm z funkcją easy load automatyczny obcinacz papieru wydruk faktur VAT (dla modelu Mera EFV) LCD graficzny: monochromatyczny lub kolorowy efektywna szybkość

Bardziej szczegółowo

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadane dośwadczalne ZADANIE D Nazwa zadana: Maszyna analogowa. Dane są:. doda półprzewodnkowa (krzemowa) 2. opornk dekadowy (- 5 Ω ), 3. woltomerz cyfrowy, 4. źródło napęca

Bardziej szczegółowo

XERREX Scan Manager MEDYK

XERREX Scan Manager MEDYK XERREX Scan Manager MEDYK B U S I N E SS S O L UT I O N S - Pełna ntegracja z systemem medycznym Asseco Poland S.A. Asseco Medcal Management Solutons (AMMS) - Archwzacja dokumentacj wewnętrznej wymagającej

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

L.p. INSTRUKCJA WAŻNE [1] Nie stawiaj żadnych płynów na obudowie kasy! [2] Nie otwieraj obudowy kasy! [3] Nie udostępniaj kasy osobom trzecim! [4] Nie odłączaj wtyczki zasilania, gdy urządzenie jest włączone!

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal HS FV EJ Wersja dokumentu 1.1 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ELEMIS GIGA INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent: XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO. ( Chiny) Importer i dystrybutor: TELESTAR ELECTRONICS LTD, Sp. z o.o. Warszawa SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole

PORADNIK KANDYDATA. Wkrótce w nauka w szkole w jaki sposób je. zasadniczych szkole Drog Gmnazjalsto, Wkrótce w nauka w szkole w jak sposób je jedno z z w pracodawców. zasadnczych szkole racjonalnego wyboru przestrz W prowadzona przy pomocy systemu elektroncznego. Rekrutacja wspomagana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie

Sprawozdanie Skarbnika Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013. Wprowadzenie Skarbnk Hufca ZHP Kraków Nowa Huta phm. Marek Balon HO Kraków, dn. 21.10.2013r. Sprawozdane Skarbnka Hufca Za okres 24.09.2011-24.11.2013 Wprowadzene W dnu 24.09.2011r. odbył sę Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Bardziej szczegółowo

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się

Nowe europejskie prawo jazdy w celu większej ochrony, bezpieczeństwa i swobodnego przemieszczania się KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA Bruksela, 18 styczna 2013 r. Nowe europejske prawo jazdy w celu wększej ochrony, bezpeczeństwa swobodnego przemeszczana sę W dnu 19 styczna 2013 r., w ramach wejśca w życe trzecej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe

Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Instrukcja programu serwisowego OmegaSW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F, FP-600A i FP-600B w wersji 7-stawkowej oraz drukarki Omega

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET PERFEKT 02-281 Warszawa ul. Municypalna 33 www.posnet.com.pl (0-22) 868-68-89 ( fax. ) infolinia: 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy) POSNET czerwiec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV EJ Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.1

Instrukcja obsługi. Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV EJ Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.1 Drukarka fiskalna POSNET THERMAL FV EJ.04 Instrukcja obsługi Wersja dokumentu. Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 0-8 Warszawa; www.posnet.com; posnet@posnet.com Sprzedawca i serwis

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI PLUS Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl e-mail: sklep@elpro.com.pl tel: (42) 664-06-00 Cena 1 079,00 PLN Kasa EURO-50TE Mini PLUS jest najnowszą odsłoną

Bardziej szczegółowo

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www: tel: (42)

Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, Łódź www:    tel: (42) ELCOM EURO-50TE MINI Kategorie Kasy małe / przenośne Kasy z kopią elektroniczną Dla lekarzy Dla prawników Dla biur rachunkowych Marka ELCOM Elpro.com.pl: ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź www: www.elpro.com.pl

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA

5. OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA . OPTYMALIZACJA GRAFOWO-SIECIOWA Defncja grafu Pod pojęcem grafu G rozumemy następującą dwójkę uporządkowaną (defncja grafu Berge a): (.) G W,U gdze: W zbór werzchołków grafu, U zbór łuków grafu, U W W,

Bardziej szczegółowo

Monitor IBM ThinkVision

Monitor IBM ThinkVision Montor IBM ThnkVson TM L190 L190 Podrêcznk u ytkownka Polsk perwsze (kweceő 2004) Wydane perwsze (grudzeń 2004) Uwaga: Ważne nformacje zawerają dostarczone wraz z montorem Informacje dotyczące bezpeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal FV EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH NOWA EMERYTURA Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Warunk nabywana prawa do nowej emerytury oraz jej wysokość określa ustawa z dna 17 grudna 1998 r.

Bardziej szczegółowo

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY

1. Warunki pracy. 2. Opis ogólny WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Warunki pracy WARUNKI PRACY I OPIS OGÓLNY 1. Temperatura otoczenia musi być większa od 0 C, lecz nie może przekraczać 40 C. 2. Kasa fiskalna musi być podłączona do baterii wewnętrznej 6V. 3. Kasę fiskalną

Bardziej szczegółowo

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS

Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 (04.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Specyfkacje urządzena 4 1.1 Deklaracja zgodnośc z odpowednm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Instrukcja nstalacj obsług Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxPower WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... PL (05.11) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnena symbol 3 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ POSNET BINGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KASY FISKALNEJ BINGO 02-281 Warszawa ul Municypalna 33 wwwposnetcompl bingo@posnetcompl serwis@posnetcompl (0-22) 868-68-89 ( fax ) infolinia 0800-120-322 (0-22) 668-59-93 (sklep firmowy)

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE

GOSPODARKA ODPADAMI NOWE PODEJŒCIE Œwadomoœæ obow¹zków wynkaj¹cych z ustaw reguluj¹cych gospodarkê odpadam jest znkoma zarówno wœród przedsêborców, jak konsumentów, a przece nektóre ustawy obow¹zuj¹ ju od 7 lat. Byæ mo e równe dlatego Mnsterstwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex

Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex Wprowadzenie Pierwsze kroki z nowym mobilnym REA T4 flex elementy rea t4 flex Strona wierzchnia Pokrywa drukarki Komora rolki papieru Drukarka Wyświetlacz Zasilanie sieciowe Interfejs RS232 Klawisze funkcyjne

Bardziej szczegółowo

POSNET NIXDORF TH230+ FV EJ 1.03

POSNET NIXDORF TH230+ FV EJ 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI POSNET NIXDORF TH230+ FV EJ 1.03 Wersja dokumentu 1.5 Spis treści Rozdział 1 Ważne informacje...3 Wersje drukarek...3 Rodzaje drukarek...3 Zawartość opakowania...3 Rolka kasowa...4

Bardziej szczegółowo

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT)

KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) KASA POSNET ECR 1.38-1.78 (JT) Kasa z numerem unikatowym: JT. Programowanie stawek VAT UWAGA. 1. Programowanie stawek możliwe jest tylko przy zerowych totalizerach - po raporcie dobowym. 2. Do wprowadzania

Bardziej szczegółowo