Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski"

Transkrypt

1 Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego dla menedżerów tak ważne stało się skuteczne zarządzanie logistyczne i zarządzanie łańcuchami dostaw, co wymaga znajomości wielu narzędzi zarządzania i ich odpowiedniego doboru. Zestaw instrumentów zarządzania łańcuchami został szczegółowo opisany przez autorów tego podręcznika. Przedstawili oni zarówno instrumenty analityczne, jak i decyzyjne, zwracając uwagę na ich przydatność dla liderów łańcuchów dostaw oraz ich uczestników. Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Łańcuchy dostaw 1.1. Pojęcie, rozwój i rodzaje łańcuchów dostaw 1.2. Podstawowe decyzje podejmowane w łańcuchu dostaw Rozdział 2. Koncepcje zarządzania wykorzystywane w zarządzaniu łańcuchami dostaw 2.1. Lean management i agile management jako sposoby zwiększania konkurencyjności łańcuchów dostaw 2.2. Znaczenie TQM w łańcuchach dostaw 2.3. Przydatność koncepcji Six Sigma do usprawnienia łańcuchów dostaw 2.4. Wykorzystanie innych koncepcji w zarządzaniu łańcuchami dostaw Rozdział 3. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta 3.1. Quick Response - szybka reakcja 3.2. ECR - efektywna obsługa klienta Zarządzanie popytem Zarządzanie podażą Technologie wspomagające ECR Wdrożenie ECR Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw 4.1. Wprowadzenie 4.2. Zarządzanie ryzykiem 4.3. Czynniki ryzyka występujące w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw 4.4. Wybrane metody i techniki stosowane w procesie zarządzania ryzykiem Identyfikacja zagrożeń Analiza i ocena ryzyka Wybór i priorytetyzacja działań Monitoring i kontrola

2 Rozdział 5. Programy rozwoju dostawców 5.1. Program SCORE Chrysler Corporation 5.2. Program BP Honda Motor Company Program rozwoju dostawców Toyota Motor Corporation Rozdział 6. Analiza strategiczna w łańcuchach dostaw 6.1. Analiza strategiczna 6.2. Narzędzia analizy strategicznej w łańcuchach dostaw 6.3. Modele Coxa, Kraljica i Saundersa 6.4. Mierniki zintegrowanego łańcucha dostaw Rozdział 7. Metody sterowania przepływami w przedsiębiorstwach 7.1. Wprowadzenie 7.2. Just-in-time Poglądy na temat just-in-time Geneza i rozwój just-in-time Założenia i zasady just-in-time Just-in-time w łańcuchu dostaw Wdrażanie i realizacja systemu just-in-time Zalety i wady systemu just-in-time 7.3. System kanban Zasada działania systemu kanban Zewnętrzny system kanban Karty kanban Zalety i wady systemu kanban 7.4. Metody sterowania zapasami Metoda stałej wielkości zamówienia Metoda stałego cyklu zamawiania Inne metody sterowania zapasami Rozdział 8. SCOR - model referencyjny łańcucha dostaw 8.1. Geneza i podstawowe założenia modelu SCOR 8.2. Planowanie i organizacja projektu "Ewangelista" "Sponsor" Zespół projektowy Środowisko biznesowe przedsiębiorstwa Zdefiniowanie matrycy łańcuchów dostaw Karta projektu SCOR 8.3. Poziom 1: Podstawowa analiza konkurencyjności 8.4. Poziom 2: Przepływy materiałowe 8.5. Poziom 3: Przepływy informacji i pracy 8.6. Poziom 4: Implementacja zmian Rozdział 9. VMI - zarządzanie zapasami przez dostawcę 9.1. Współpraca w łańcuchu dostaw

3 9.2. Vendor Managed Inventory - zarządzanie zapasami przez dostawcę na rzecz odbiorcy Rozdział 10. Zarządzanie procesowe i mapowanie procesów biznesowych Zarządzanie procesowe Wprowadzenie Proces Działanie Analiza procesowa Mapowanie procesów Rozdział 11. Rachunek kosztów działań w łańcuchach dostaw Rachunek kosztów łańcucha dostaw Istota rachunku kosztów działań Koszt procesu obsługi klienta Koszt procesu wytworzenia produktów Zapotrzebowanie na wielowymiarową informację kosztową Rachunek kosztów działań Model rachunku kosztów działań Zastosowanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu logistycznym Rozdział 12. Wybrane instrumenty analityczne Macierz reakcji łańcucha dostaw Analiza punktu decyzyjnego Analiza wzmocnienia popytu Komin zróżnicowania produkcji Mapowanie filtrów jakości Analiza strumienia wartości Analiza ścieżki krytycznej/sieciowy schemat czynności Rozdział 13. Zintegrowane systemy informacyjne Rozwój elektroniki i oprogramowania Wprowadzenie Od systemu IC do MRP II Istota systemów ERP i korzyści biznesowe wynikające z ich zastosowań Budowa systemów ERP System bazy danych Repozytorium aplikacji Pozostałe komponenty Typowe moduły funkcjonalne systemów ERP Charakterystyka przykładowego systemu ERP Kryteria wyboru i wdrażanie systemów ERP Kryteria wyboru systemów ERP Wdrażanie systemów ERP Perspektywy rozwoju systemów ERP

4 Rozdział 14. Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw System zarządzania łańcuchem dostaw System SCM a system ERP Wpływ systemów SCM na efektywność funkcjonowania ogniw łańcuchów dostaw i korzyści biznesowe Obszary funkcjonalne wspomagane przez system SCM Warunki powodzenia wdrożenia systemu SCM System escm i przyszłość systemu SCM Rozdział 15. Giełdy elektroniczne Rodzaje giełd elektronicznych Wprowadzenie Witryny internetowe Bazy typu off-line Listy mailingowe Komunikatory Giełdy w technologii agentowej Istota technologii agentowej Zalety i wady technologii agentowej Zastosowanie technologii agentowej w e-logistyce Giełdy transportowe Teleroute Timocom Logintrans Benelog Kierunki rozwoju giełd transportowych Literatura Fragment Wprowadzenie Zarządzanie logistyczne i zarządzanie łańcuchami dostaw mają ogromny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw. We współczesnym świecie instrumenty zarządzania w skali przedsiębiorstwa ulegają szybko rozpowszechnieniu i trudno jest utrzymać za ich pomocą trwałą przewagę konkurencyjną. Dlatego też uwaga menedżerów skupia się obecnie głównie na instrumentach zarządzania łańcuchami dostaw. W wielu przypadkach przekonano się bowiem, że dobrze ukształtowany i zarządzany łańcuch dostaw jest silną bronią strategiczną, trudną do skopiowania i tym samym pozwalającą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w długim okresie. W bogatej już dziś polskiej literaturze z zakresu logistyki i łańcuchów dostaw bardzo mało miejsca poświęca się instrumentom zarządzania. Dlatego też autorzy zdecydowali się na napisanie tej książki, starając się zaprezentować najważniejsze instrumenty i tym samym choćby w małym stopniu ułatwić bardzo dziś trudną pracę menedżerów-logistyków. Tytuł książki wymaga komentarza. Przyjęto w niej za K. Zimniewiczem, że instrumenty zarządzania to techniki i metody zarządzania oraz koncepcje i idee występujące w zarządzaniu. Tak rozumiane instrumenty zaprezentowano w układzie od najbardziej ogólnych do coraz bardziej szczegółowych. Zastosowany podział treści na rozdziały

5 i podrozdziały wydaje się wystarczający. Niemniej w niektórych rozdziałach wprowadzono dodatkowo podtytuły ułatwiające Czytelnikowi zrozumienie struktury prezentowanych zagadnień. W książce są omawiane instrumenty zarówno analityczne, jak i decyzyjne. Mogą być one stosowane przez liderów łańcuchów dostaw, jak też przez uczestników tych łańcuchów. Pominięto ogólnie znane instrumenty odnoszące się do outsourcingu i zarządzania transportem. Trzeba podkreślić, że tytuł książki nie ma sugerować istnienia odrębnej grupy instrumentów związanych tylko z łańcuchami dostaw. Oznacza tylko, że autorzy starali się wybrać takie instrumenty, które są najbardziej przydatne do analizy i rozwiązywania trudnych problemów zarządzania łańcuchami dostaw. Oczywiście, w treści książki pojawiają się także instrumenty odnoszone przede wszystkim do zarządzania logistycznego w skali przedsiębiorstwa. Z jednej strony bowiem nie można ich ściśle oddzielić od instrumentów zarządzania łańcuchami dostaw, z drugiej zaś bez ich znajomości nie sposób zrozumieć problemów zarządzania łańcuchami dostaw. Dla ułatwienia lektury rozdziały dotyczące systemów informatycznych umieszczono w jednym ciągu, co ułatwi zrozumienie wyjątkowej roli i ogromnego zakresu zastosowań informatyki w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw. Książka jest jednocześnie podręcznikiem akademickim i poradnikiem dla menedżerów-logistyków.

Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Uwarunkowania funkcjonowania ŁD: powstawanie nowych form

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw SYLWIA KONECKA Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Łupickiej, prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek

NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW * Tomasz Dudek Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 NOWE TRENDY W KOMPUTEROWYM WSPOMAGANIU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych Autor: St. Krzyżaniak, A. Niemczyk, J. Majewski, P. Andrzejczyk Magazyn jest nieodzownym elementem systemu logistycznego. Bez prawidłowego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management

Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw Logistics processes in supply chain management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 103 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 prof. Tadeusz Waściński Wydział Logistyki WAT Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www. gen-prof.

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www. gen-prof. Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www. gen-prof.pl Łódź 2015 Zagadnienia: 1. Pojęcie sterowania i regulacji 2. Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain)

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Spis treści Część 2.1 Wprowadzenie do lekcji Część 2.2 Cele lekcji Część 2.3 Szczupły łańcuch dostaw - omówienie Część 2.4 Wyszczuplanie łańcucha dostaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA WYDZIAŁU INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA

SEMINARIA WYDZIAŁU INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 SEMINARIA WYDZIAŁU INFORMATYCZNYCH TECHNIK ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM SYSTEMY ERP ROZWIĄZANIEM ZAPEWNIAJĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Konrad ZARĘBA Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę funkcjonalności i elastyczności systemu informatycznego ERP

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE INNOWACJI W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZNACZENIE INNOWACJI W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 78 Nr kol. 1928 Mariusz KRUCZEK, Edyta PRZYBYLSKA, Zbigniew ŻEBRUCKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. Pojęcie i zadania logistyki cywilnej

LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. Pojęcie i zadania logistyki cywilnej LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH Pojęcie i zadania logistyki cywilnej Andrzej Marjański R e f l e k s y j n i e 2 Misją działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych jest ratowanie życia

Bardziej szczegółowo