Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD"

Transkrypt

1 Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant wersja

2 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych

3 Przypomnienie rodzajów narzędzi (1) MRP - Manufacturing Resource Planning [wewnątrz przedsiębiorstwa produkcyjnego] ERP - Enterprise Resource Planning [wewnątrz przedsiębiorstwa lub na ich styku] SCM - Supply Chain Management [połączenie przedsiębiorstwa z dostawcami]

4 Przypomnienie rodzajów narzędzi (2) CRM - Customer Relationship Management lub ecrm [obejmują dodatkowo styk z klientami] operacyjny (=ERP?) analityczny (np. kostki OLAP, OnLine Analytical Processing - wielowymiarowa optymalizacja wielokryterialna) kontaktowy może obejmować m.in.: PRM - Partner Relationship Management CIC - Client Interaction Center

5 Dlaczego modelowanie procesów biznesowych? (1) 1. Jest konieczne w celu rozpoznania jak funkcjonuje przedsiębiorstwo/przedsięwzięcie/instytucja... [as-is] 2. Jest konieczne w celu określenia jak ma ono funkcjonować po wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu [as-to-be] 3. Jest konieczne przy kastomizacji istniejących narzędzi wspierających procesy biznesowe przy założeniu o pozostawieniu tych narzędzi i jednoczesnej zmianie procesu

6 Dlaczego modelowanie procesów biznesowych? (2) 4. Jest konieczne w przypadku wdrażania nowego narzędzia w celu właściwego dopasowania jego konfigurowalnej funkcjonalności do potrzeb i w celu konwersji starych danych 5. Jest konieczne w celu napisania nowego oprogramowania wspierającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa 6. szereg innych możliwości oraz ich kombinacji

7 Jakie są sposoby modelowania procesów biznesowych? 1. Sterowany wdrażanym narzędziem przy założeniu, że narzędzie ma długą tradycję wdrożeniową, czyli nie jest nowe - zwykle wypełnianie tabelek z pytaniami dotyczącymi poszczególnych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa (było na pierwszych zajęciach) 2. Modelowanie z wykorzystaniem Rational UML Profile for Business Modeling, będącego częścią RUPa (Rational Unified Process) rozszerzoną przez firmę Empulsys. 3. Modelowanie z wykorzystaniem standardów rozwijanych pod kierunkiem OMG (Object Management Group)

8 Rysunki na podstawie: Pełna dokumentacja w produkcie IBM/Rational Unified Process niedostępna publicznie. Kolejno omawiane elementy modelu biznesowego zostaną wzbogacone konkretnymi przykładami w trakcie wygłaszania prezentacji. Sama prezentacja jest konieczna dla zrealizowania ćwiczeń laboratoryjnych.

9 Cel biznesowy Określa zarówno cel strategiczny firmy jak i cele składowe tego celu strategicznego. Realizacja każdego celu powinna być wspierana przez jakiś proces biznesowy. Również każdy proces biznesowy powinien wspierać realizację jakiegoś celu. W innym przypadku coś jest nadmiarowe, a więc albo niepotrzebne albo funkcjonujące nie wiadomo po co. Cele biznesowe są zwykle zależne od siebie nawzajem brak zależności cyklicznych!

10 Relacje między celami biznesowymi Są to zawsze relacje zależności pokazujące hierarchię celów począwszy od głównego celu strategicznego przedsiębiorstwa.

11 Model biznesowych przypadków użycia Model ten służy uchwyceniu tego co znajduje się na zewnątrz firmy i wchodzi z nią w interakcje. Jest to jedno ze źródeł wyzwalania procesów biznesowych. Służy też do poprawnego opisania na ogólnym poziomie tego co (ale nie jak) robi dana firma.

12 Aktor biznesowy Reprezentuje wszystko to, co znajduje się na zewnątrz firmy i może wchodzić z firmą w interakcje. Mogą to być role jakie pełnią wobec firmy ludzie spoza niej lub inne firmy lub systemy softwerowe znajdujące się poza firmą. Jest jednym z tych elementów modelu, które mogą stanowić dogodne miejsce do wdrożenia narzędzia automatyzującego proces.

13 Biznesowy przypadek użycia Określa to co robi modelowana firma w reakcji na zewnętrzne czynniki na nią oddziałujące, takie jak aktorzy biznesowi (np. zamówienie od klienta) lub zdarzenia biznesowe (np. zmiana przepisów prawa, katastrofa, ).

14 Relacje między elementami modelu biznesowych przypadków użycia Powinien uwzględniać nie tylko relacje aktor-przypadek użycia, przypadek użycia-przypadek użycia ale także przypadek użycia-cel biznesowy.

15 Model analizy biznesowej Służy do określenia tego nie co ale jak firma reaguje na interakcje z tym co znajduje się poza nią. Koncentruje się więc na procesach biznesowych zachodzących wewnątrz firmy.

16 Encja biznesowa Jest pojęciem ściśle związanym z dziedziną, w jakiej działa modelowana firma. Służy do wyrażania statycznych pojęć związanych bezpośrednio z przechowywaniem danych krytycznych dla funkcjonowania firmy.

17 Zdarzenie biznesowe W przypadku analizowania procesów biznesowych modelowanej firmy reprezentuje zdarzenia zachodzące wewnątrz firmy służące komunikacji pomiędzy procesami, pracownikami biznesowymi lub synchronizujące te procesy. Może jednak reprezentować również ważne i trudne do przewidzenia zdarzenia zewnętrzne zmuszające firmę do reakcji. Takie zdarzenia biznesowe mogą więc wyzwalać procesy biznesowe, ale nie należą do modelu analizy.

18 Reguła biznesowa Określa jakimi regułami kieruje się firma. Może odzwierciedlać np. proces decyzyjny. Reguły biznesowe mogą się dynamicznie zmieniać w trakcie funkcjonowania firmy, gdyż zwykle stanowią odpowiedź na nieustanne zmiany rynku. Identyfikuje się je po to, aby uchwycić to co jest zmienne wewnątrz firmy. W przypadku wdrażania elastycznych systemów zarządzania może służyć do sparametryzowania tych systemów por. silniki reguł biznesowych.

19 System biznesowy Zawiera elementy modelu biznesowego ściśle ze sobą powiązane lecz luźno powiązane z innymi elementami tego modelu (weak-coupling & strong-cohesion znane z technik obiektowych). Służy do dokonywania dekompozycji modelu biznesowego na możliwie niezależne od siebie obszary funkcjonalne. Umożliwia modularyzację oprogramowania wspierającego zarządzanie firmą.

20 Realizacja biznesowego przypadku użycia Określa w jaki sposób firma realizuje to co jest określone w odpowiadającym jej biznesowym przypadku użycia. Taka realizacja przypadku użycia jest zbiorem podobnych scenariuszy (procesów biznesowych) realizowanych przez modelowaną firmę.

21 Relacje między elementami modelu biznesowych przypadków użycia i ich realizacji Przyjmuje się najczęściej mapowanie 1-1 między każdym przypadkiem użycia i każdą jego realizacją.

22 Pracownik biznesowy Reprezentuje rolę, jaką pełni względem procesu biznesowego jakiś konkretny pracownik. Każdy pracownik może pełnić kilka takich ról. Dana rola nie musi być na stałe przypisana do jednej osoby (zastępstwa, awanse, zwalczanie nudy, ). Pracownik biznesowy może wyzwalać procesy biznesowe wewnątrz firmy (np. procesy kontrolne). Jest jednym z tych elementów modelu, które mogą stanowić dogodne miejsce do wdrożenia narzędzia automatyzującego proces.

23 Realizacja biznesowego przypadku użycia diagram aktywności Diagramy tu używane koncentrują się na dynamice systemu i uchwyceniu scenariuszy. To z nich powinien wynikać model dziedzinowy.

24 Realizacja biznesowego przypadku użycia Domain Model Jest statyczny i skupia się na systemie pojęć z dziedziny biznesu.

25 Dekompozycja złożonego systemu na podsystemy Ułatwia ona pracę nad modelowaniem. Granice pomiędzy podsystemami biznesowymi wyznacza się tam, gdzie zależności pomiędzy nimi są minimalne. Dzięki temu można zapewnić modułowość systemów wspierających przedsiębiorstwa por. z wykładem. Podsystemy, to właśnie te moduły. Dekompozycja ułatwia wdrażanie i sprzedaż takich systemów.

26 UML a BPMN Zaletą stosowania podejścia opartego o profil UMLa jest możliwość łatwej interpretacji modelu przez firmę IT zajmującą się wdrożeniem lub implementacją, gdyż sam UML jest standardem, a rozbieżności nie są zbyt duże. Alternatywne podejście (de facto będące raczej uzupełnieniem) stanowi standard OMG Business Process Modeling Notation (BPMN), który omówimy później.

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy

Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Budowa Wirtualnego Przedsiębiorstwa w oparciu o istniejące standardy przepływu pracy Rafał Knapik, Rafał Renk, prof. Witold Hołubowicz ITTI Sp. z o. o. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu e-mail:

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP

SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP SYSTEM REALIZACJI PRODUKCJI JAKO ROZSZERZENIE SYSTEMU ERP Anna LENART Streszczenie: W gospodarce opartej na wiedzy istotną rolę odgrywa szybkości przekazywania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35

Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania. Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Zarządzanie projektami w środowisku wybranych metod i technik projektowania Wszechnica Informatyczna 13.01.2011 17.15 19.35 Plan prezentacji 1. Zdefiniowanie procesu Zarządzania Projektami 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie audytem IT

Zarządzanie audytem IT Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013 GTAG

Bardziej szczegółowo

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1

BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne 1 2014, nr 2 (54) B. Marcinkowski, B. Gawin, BPMN a wymiar danych ograniczenia i notacje komplementarne, e-mentor 2014, nr 2 (54), s. 57 67, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/54/id/1096. BPMN

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jan Beliczyƒski Katedra Procesu Zarzàdzania Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami 1. Uwagi wst pne CRM (Customer Relationship Management)

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH ZESZYTY NAUKOWE 55-68 Szymon SUPERNAK 1 WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH Streszczenie W treści omówiono koncepcję modelowania architektur korporacyjnych w celu

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu)

Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) Systemy informatyczne w logistyce (konspekt wykładu) semestr zimowy 2013/2014 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: środy,

Bardziej szczegółowo