Centrum Aktywności Seniora. Raport podsumowujący proces partycypacyjnego recenzowania oferty i sposobu funkcjonowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Aktywności Seniora. Raport podsumowujący proces partycypacyjnego recenzowania oferty i sposobu funkcjonowania"

Transkrypt

1 Centrum Aktywności Seniora Raport podsumowujący proces partycypacyjnego recenzowania oferty i sposobu funkcjonowania 1

2 Zespół po stronie Stoczni: Maria Nowak, Maria Pechuć, Ewa Stokłuska Analizy wyników ankiet i danych z formularzy: Jan Herbst Wsparcie: Zofia Komorowska, Jan Jakub Wygnański Zespół po stronie Gdyni: Beata Prusak, Katarzyna Roman, Aleksandra Dębska-Cenian Warszawa Gdynia, sierpień 2014 Partycypacyjna recenzja oferty Centrum Aktywności Seniora i Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzona była w ramach projektu Kurs - partycypacja!, który realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 2

3 Spis treści 1. Źródła danych wykorzystanych w raporcie slajd nr 4 2. Kilka uwag ogólnych slajd nr 6 3. Użytkownicy CAS i GUTW slajd nr Ocena CAS i GUTW 4.1. Postrzeganie instytucji slajd nr Oferta CAS i GUTW korzystanie i ocena użytkowników slajd nr Sposób organizacji zajęć oraz funkcjonowanie CAS i GUTW slajd nr Wybrane wątki związane z szerszą ofertą Gdyni dla osób starszych 5.1. Ogólna ocena oferty miasta slajd nr Kanały komunikacji slajd nr Małe i duże pytania slajd nr Aneks slajd nr 73 3

4 1. Źródła danych wykorzystanych w raporcie 4

5 dane zbierane w czasie zapisów do Centrum Aktywności Seniora (CAS) i Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (GUTW) (na podstawie nowego formularza oraz zdigitalizowanych starych danych); wyniki ankiety ewaluacyjnej dotyczącej zajęć w GUTW w roku szkolnym 2012/2013, osobne warsztaty z uczestnikami zajęć w ramach CAS, GUTW i działających w dzielnicach klubów seniora; warsztat z byłymi uczestnikami tych zajęć; diada z udziałem osób, które nigdy z tych zajęć nie korzystały; odpowiednie dane z Gdyńskiego Dialogu z Seniorami (panelu obywatelskiego). Uwaga: W trakcie procesu diagnozy nie udało się dotrzeć do wystarczającej liczby osób, które nigdy nie korzystały z oferty CAS/GUTW, stąd skąpość informacji dotyczących tej grupy i jej potrzeb. 5

6 2. Kilka uwag ogólnych 6

7 Wokół i w Centrum Aktywności Seniora i Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zbudowało się grono stałych bywalców (swoista armia CASowska ) użytkowników wysoko oceniających ich ofertę, korzystających z niej w kolejnych latach i traktujących je jako główne miejsce swojej aktywności na emeryturze. Osoby te deklarują silne przywiązanie do obu instytucji i wskazują je jako dobrze realizujące zadanie zapewnienia przestrzeni aktywności dla osób starszych. Stali użytkownicy CAS i GUTW budują silną tożsamość grupową autoidentyfikują się jako osoby aktywne, ciekawe świata. 7

8 Jednocześnie wśród seniorów w Gdyni są i takie osoby, które mają silne przekonanie, że CAS i GUTW nie jest miejscem dla nich. Zwykle ma to charakter założenia a priori, nie jest oparte na własnych doświadczeniach z kontaktu z tymi instytucjami. CAS i GUTW nie mają wyraźnie odrębnych tożsamości w oczach osób starszych. Użytkownicy CAS i GUTW powszechnie deklarują uznanie, podziw i przywiązanie do dyrektor CAS - do pani Bożeny Zglińskiej. Pracownicy CAS postrzegani są przez użytkowników instytucji jako uczynni, kompetentni i oddani. 8

9 Osoby niekorzystające z oferty CAS/GUTW Zgodnie z opiniami uczestników warsztatów powody niekorzystania z oferty CAS/GUTW mogą być różne, zależne od różnej sytuacji osób starszych. Można wyodrębnić m.in. osoby: którym stan zdrowia uniemożliwia korzystanie z tego rodzaju oferty; niezainteresowane żadnym typem działań aktywizujących, nie przyzwyczajone do takiej formy; które nie znają tej oferty (nie dociera do nich informacja na jej temat); zestresowane nową sytuacją życiową, nie gotowe jeszcze na życie bez pracy zajęte innymi aktywnościami (np. uprawianiem działki) Wydaje się, że w zabiegach związanych z dotarciem z informacją o ofercie i przekonywaniu do korzystania z niej warto rozróżniać te grupy i ustalić priorytety z nimi związane. Być może wskazane byłyby dalsze działania diagnostyczne skupione wyłącznie na osobach niekorzystających z CAS/GUTW. 9

10 3. Użytkownicy CAS i GUTW 10

11 Źródło danych i jego ograniczenia Dla przeprowadzenia poniższych analiz wykorzystano bazę.xls z danymi dotyczącymi wieku i płci 3,9 tysiąca użytkowników zajęć latach , ich miejscem zamieszkania (kody pocztowe) oraz częstotliwością korzystania z zajęć GUTW i CAS w tym okresie. Przeprowadzenie analizy wymagało uporządkowania bazy (usunięcie dubli, ponad 500 osób bez przypisania do zajęć, brak danych o uczestnikach zajęć sportowych) Bardziej szczegółowy opis tego źródła danych i jego ograniczeń znajduje się w załączniku do raportu. 11

12 Podstawowe statystyki: korzystanie z usług Użytkowników GUTW jest znacznie więcej niż osób korzystających z CAS. W ostatnich latach ( ) użytkownicy korzystający jednocześnie z obydwu instytucji stanowili ok 14%. Wydaje się, że jest to trend malejący, gdyż w 2012 r. było ich już tylko 5%. W tym okresie prawie 70% stanowią osoby, które korzystały tylko z GUTW; W analizowanej przez nas bazie 14% stanowiły osoby, które w tym okresie nie skorzystały ani z zajęć CAS ani z GUTW. Wydaje się, że mogą być to uczestnicy zajęć sportowych, których po prostu nie oznaczano w sposób wystarczająco wyraźny w udostępnionej nam bazie. 12

13 Podstawowe statystyki: płeć Wśród użytkowników miejskich usług dla seniorów w Gdyni zdecydowanie dominują kobiety. Wśród użytkowników GUTW stanowią one blisko 80%, a wśród użytkowników CAS 90%. 13

14 Podstawowe statystyki: wiek (1) Użytkownicy CAS są statystycznie rzecz biorąc nieco młodsi niż ci korzystający z zajęć w GUTW. Więcej niż ¾ z nich ma mniej niż 75 lat (w porównaniu do 70% wśród korzystających z GUTW). 14

15 Podstawowe statystyki: wiek (2) Uważniejsza analiza ujawnia istnienie kilku fal odbiorców działań obu instytucji. Pierwszą z nich tworzą osoby między 55 a rokiem życia. Falę drugą użytkownicy mający między 67 a 76 lat. Grupę trzecią osoby starsze. W każdej z grup kobiet jest znacznie więcej niż mężczyzn. 15

16 Podstawowe statystyki: staż (1) W obydwu instytucjach dominują osoby, które nie mają w nich długiego stażu korzystały z nich w analizowanym okresie nie dłużej niż 1 rok. W szczególności dotyczy to CAS, gdzie takie osoby stanowią ponad 60% ogółu odbiorców z ostatnich 7 lat. 16

17 Podstawowe statystyki: staż (2) Wśród korzystających z usług CAS i GUTW w 2012 r., tylko odpowiednio 34% (GUTW) i 36% (CAS) stanowiły osoby, które korzystały z tych usług także we wcześniejszych latach. Odbiorcy, którzy nieprzerwanie uczęszczali do placówek od przynajmniej 2 lat stanowili ok. 20% ogółu. Od przynajmniej 6 lat korzystało z nich już tylko 4% uczestników zajęć GUTW w 2012 r. i 1% uczestników działań CAS. Wśród korzystających obecnie z CAS stosunkowo dużo jest nowych użytkowników. 17

18 Podstawowe statystyki: dynamika korzystania Jak już wspomniano (slajd 12), populacje użytkowników obydwu instytucji nie przenikają się. Warto zauważyć, że z upływem czasu, od 2008 roku, jest to coraz wyraźniejszy trend. W szczytowym okresie, ponad 10% ogółu ich odbiorców korzystało zarówno z CAS jak i z GUTW. W roku 2012, jest to już mniej niż 5%. 18

19 Geografia: GUTW vs. CAS Mapa użytkowników obu instytucji jest bardzo podobna. Kilka wyraźnych skupisk: mieszkańcy Śródmieścia (Kamienna Góra, Wzgórze Świętego Maksymiliana, Działki Leśne) mieszkańcy Wielkiego Kacka, Dąbrowy, Karwin mieszkańcy Witomina; mieszkańcy Chyloni i okolic; mieszkańcy Pogórza i okolic. 19

20 Geografia: wiek (1) Jak wskazują mapy umieszczone na kolejnym slajdzie istnieją wyraźne różnice związane z miejscem zamieszkania odbiorców usług GUTW i CAS w zależności od ich wieku. Wśród młodszych użytkowników CAS częściej można spotkać osoby z bardziej peryferyjnych rejonów miasta. Wraz z wiekiem, coraz większą ich część zaczynają jednak stanowić mieszkańcy ścisłego centrum. Wydaje się, że istnieją dwa możliwe, uzupełniające się wyjaśniania takiego stanu rzeczy: różnice w strukturze demograficznej mieszkańców poszczególnych części Gdyni (w centrum mieszka stosunkowo więcej osób starszych); problemy i ograniczenia zdrowotne, które sprawiają, że osobom najstarszym, niezamieszkałym w pobliżu placówek trudno z nich skorzystać. Warto rozważyć działania zmierzające do tego, żeby z oferty miasta (CAS/GUTW) w większym stopniu korzystały osoby w bardziej zaawansowanym wieku mieszkające poza ścisłym centrum miasta. Być może jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie udogodnień w transporcie na zajęcia osób z odleglejszych dzielnic lub odbywanie tych najbardziej popularnych nie tylko w siedzibie CAS i innych lokalizacjach GUTW, ale także w dzielnicach nieznajdujących się blisko centrum (być może w porozumieniu z dzielnicowymi klubami seniora). 20

21 Geografia: wiek (2) 21

22 4. Ocena CAS i GUTW 22

23 4.1. Postrzeganie instytucji na podstawie: wypowiedzi uczestników warsztatów z użytkownikami CAS/GUTW, nieużytkownikami, były użytkownikami 23

24 CAS i GUTW w oczach użytkowników (1) Oferta CAS i GUTW postrzegana jest jako szeroka i zróżnicowana. Obie instytucje kojarzą się jako przyciągające ludzi aktywnych, ciekawych świata, szukających kontaktu z innymi, chcących uzupełniać wiedzę. Aktualni użytkownicy mają świadomość, że tworzą swoisty zamknięty krąg, m.in. zwracają uwagę na stosunkowo niewielką rotację uczestników na poszczególnych zajęciach (w zajęciach uczestniczą te same osoby). GUTW kojarzy się przede wszystkim jako instytucja nastawiona na uzupełnianie i pogłębianie wiedzy oraz rozwój osobisty słuchaczy. CAS kojarzy się natomiast jako instytucja nastawiona na bardziej zróżnicowane formy aktywności, wśród których wybijają się zwłaszcza aktywności ruchowe oraz komputerowe i językowe, a także różnego typu wycieczki dla seniorów. 24

25 CAS i GUTW w oczach użytkowników (2) Zaletami CAS i GUTW z perspektywy ich użytkowników są: obszerna oferta (trafiająca w szereg zainteresowań), w tym praktyczne typy zajęć poszukiwanie przez seniorów (przede wszystkim zajęcia komputerowe i lektoraty języków obcych); profesjonalni wykładowcy; zaangażowani pracownicy; możliwość spotkania z innymi ludźmi; spotkania i rozmowy w klubokawiarni. CAS stanowi remedium na [ ] smutki życia codziennego. Nie wyobrażam sobie nie chodzić do CAS. Uczestniczę w dużej ilości zajęć, by łagodnie wejść w emeryturę. 25

26 CAS i GUTW w oczach użytkowników (3) CAS i GUTW to. miejsce zdobywania wiedzy [GUTW] Wśród najczęstszych motywacji korzystania z GUTW, seniorzy wymieniają m.in. chęć poznania nowych dziedzin, pogłębianie wiedzy w materiach, na które wcześniej nie mieli czasu, przypominanie na nowo zapomnianej wiedzy, np. z języka obcego. miejsce spotkania fajnych ludzi, nawiązywania i podtrzymywania przyjaźni Miejsce to stwarza szansę na poznanie nowych osób, spotkania ze starymi znajomymi, rozmowy przy kawie w klubokawiarni. instytucja organizująca wielopłaszczyznowo życie Ten aspekt dotyczy zwłaszcza osób samotnych (w jednym miejscu użytkownicy mogą korzystać z pakietu aktywności różnego typu, m.in. zajęć, wycieczek, spotkań przy kawie). Dla niektórych spośród naszych rozmówców CAS i GUTW funkcjonują jako instytucje mobilizujące do aktywności w sposób quasi-terapeutyczny, np. zmuszając osoby samotne do wyjścia z domu i nawiązywania interakcji z innymi ludźmi. GUTW zmienił nasze życie, żyjemy aktualnie, rozumiemy się z młodymi. Poprzez uczestnictwo w zajęciach GUTW nauczyłem się więcej, niż we wcześniejszym życiu. 26

27 CAS i GUTW z perspektywy nieużytkowników CAS i GUTW jako instytucje są postrzegane jako: byty o silnie sformalizowanym charakterze, oferujące aktywności wymagające od seniorów ponoszenia opłat (w przeciwieństwie np. do klubów seniora) Uprzywilejowanie pod kątem finansowania => CAS jako instytucja miejska zawsze posiada środki na swoje działania Użytkownicy CAS i GUTW postrzegani są jako: ludzie aktywni, poszukujący wiedzy, chcący się rozwijać vs. niemający własnych pomysłów na zagospodarowanie czasu wolnego, samotni, poszukujący kontaktu z ludźmi. W trakcie procesu diagnozy pojawiały się głosy sygnalizujące negatywny odbiór uczestników CAS/GUTW jako zadzierających nosa. Pozytywny wizerunek instytucji i ich użytkowników jest budowany w oparciu o świadectwa innych użytkowników. 27

28 4.2. Oferta CAS i GUTW korzystanie i ocena użytkowników na podstawie: analizy wyników ankiet ewaluacyjnych po II semestrze 2013 wypowiedzi uczestników warsztatów z użytkownikami CAS/GUTW 28

29 GUTW - popularność przedmiotów* Spośród zajęć oferowanych przez GUTW największą popularnością cieszą się zajęcia językowe. W omawianym okresie, czyli w II semestrze 2012/2013 języków obcych uczyło się 275 osób, z czego aż 104 języka angielskiego. Popularne są też spotkania z muzyką, spotkania z operą, historia sztuki, historia Pomorza, medycyna, symbolika biblijna, literatura polska, prawo, zajęcia komputerowe. Szczegółowo ilustruje to wykres na kolejnym slajdzie**. Najmniejszą popularnością cieszyły się: trening pamięci, psychologia pamięci, spotkania z seksuologiem, spotkania z kamerą. * Popularność mierzona była liczbą uczestników poszczególnych zajęć, biorąc pod uwagę przeciętną frekwencję na tego typu zajęciach. Dlatego mniejsza popularność (mniejsza liczba uczestników) niektórych zajęć może zależeć od tego, że obowiązuje na nich bardziej ograniczona liczba miejsc (np. ze względu na specyfikę tematu/formę zajęć). Z kolei przyczyną dużej popularności może być fakt, że jest na nich wiele grup/miejsc (co oczywiście może wynikać z zapotrzebowania na nie ). ** Wyniki przedstawiliśmy w postaci procentowego wskaźnika popularności zajęć. Wartość 100% oznacza, że dane zajęcia cieszyły się popularnością równą średniej. Wartość powyżej 100%, że zajęcia są ponadprzeciętnie popularne, a poniżej 100%, że są mniej popularne niż przeciętnie. 29

30 30

31 GUTW popularność typów przedmiotów Zajęcia GUTW pogrupowaliśmy w typy, bazując na ich podobieństwie. Przy takim ujęciu największą popularnością cieszą się zajęcia językowe, następnie rozmaite kursy historii oraz zajęcia dotyczące szeroko rozumianej kultury (np. muzyczne, o operze, historii sztuki). 31

32 Frekwencja na zajęciach GUTW: płeć (1) Jak już sygnalizowaliśmy wcześniej (slajd nr 13), wśród słuchaczy GUTW dominują kobiety - stanowią one zdecydowaną większość uczestników poszczególnych zajęć. Panie interesują się zwłaszcza ofertą z zakresu zdrowia i humanistyki (kultura, literatura, filozofia). Panowie natomiast częściej wybierają przedmioty nietypowe dla GUTW (na wykresie wcześniej sklasyfikowane w kategorii inne ), takie jak prawo, politologia, archeologia czy oceanografia. Kursanci dwóch ostatnich z wymienionych zajęć oraz spotkań z seksuologiem to przynajmniej w 40% mężczyźni (na zajęciach z oceanografii stanowili nawet większość). Na pierwszych zajęciach pomyślałem: Skąd tyle tych wdów w Gdyni? Potem okazało się, że wcale nie ma tylu wdów, tylko one nie potrafią przekonać swoich mężów Chcąc przyciągnąć do CAS/GUTW większą niż dotąd liczbę panów, warto pomyśleć o ofercie skierowanej szczególnie do nich. Wskazówką mogą być wyniki przeprowadzanych analiz frekwencji. Warto także pomyśleć o odpowiednim komunikowaniu takich zajęć. 32

33 Frekwencja na zajęciach GUTW: płeć (2) 33

34 Frekwencja na zajęciach GUTW: wiek Przeciętnie, najmłodsi w GUTW są kursanci zajęć językowych połowa z nich ma nie więcej niż 67 lat, a ¾ nie przekracza 72 roku życia. Na drugim biegunie plasują się kursy dotyczące szeroko rozumianej kultury i literatury (połowa odbiorców powyżej 73 roku życia, ¼ powyżej 75 lat). Przy bliższym spojrzeniu, zdecydowanie najmłodszą grupą kursantów okazują się uczestnicy zajęć z języka angielskiego, najstarszą zaś słuchacze wykładów z najnowszej historii Polski. Typowego słuchacza obu tych kursów dzieli niemal 10 lat. Młodsze osoby starsze wybierają przedmioty o charakterze warsztatowym, z większym własnym udziałem (chyba, że są to przedmioty dotyczące właśnie starości lub typowo kobiece kobiety są przeciętnie starsze niż mężczyźni). Starsze osoby starsze preferują kursy o charakterze wykładowym. 34

35 Frekwencja na zajęciach GUTW: wiek i staż (1) Na wykresie znajdującym się na kolejnym slajdzie można zauważyć, że zajęcia z zakresu zdrowia i kursy komputerowe są tymi, na które zapisuje się znaczna część nowych słuchaczy (ze stosunkowo krótkim stażem w CAS/GUTW). Chcąc przyciągnąć do CAS/GUTW nowych użytkowników, warto pomyśleć o ofercie skierowanej szczególnie do nich. Wskazówką mogą być wyniki przeprowadzanych analiz. Warto także pomyśleć o odpowiednim komunikowaniu takich zajęć. 35

36 Frekwencja na zajęciach GUTW: wiek i staż (2) 36

37 Frekwencja na zajęciach GUTW: wykształcenie GUTW przyciąga przede wszystkim osoby dobrze wykształcone. Ponad połowa wszystkich analizowanych ankiet ewaluacyjnych została wypełniona przez słuchaczy deklarujących wykształcenie wyższe. W przypadku różnych zajęć wygląda to jednak różnie - najbardziej elitarne są zajęcia językowe, a także politologia, najmniej zajęcia komputerowe i te dotyczące kwestii zdrowotnych. 37

38 Ocena poszczególnych zajęć GUTW Na kolejnych sześciu slajdach (nr 39-44) prezentujemy wyniki ankiet ewaluacyjnych dotyczących poszczególnych zajęć odbywających się w ramach GUTW. Przedstawiają one łączone oceny dotyczące ogólnego zadowolenia z uczestnictwa w poszczególnych zajęciach oraz: przystępności zajęć; przygotowania do zajęć prowadzących; dopasowania poziomu zajęć do uczestników; dopasowania tematyki (ew. braki w programie zajęć); dostosowania miejsca odbywania się zajęć do potrzeb; chęci kontynuowania nauki w ramach tych zajęć. Przypominamy, że przedmiotem oceny przez użytkowników były zajęcia odbywające się roku akademickim 2012/

39 Ocena zajęć ogólne zadowolenie a przystępność zajęć 39

40 Ocena zajęć ogólne zadowolenie a przygotowanie prowadzących 40

41 Ocena zajęć ogólne zadowolenie a dopasowanie poziomu 41

42 Ocena zajęć ogólne zadowolenie a dobór tematyki zajęć (brakujące elementy) 42

43 Ocena zajęć ogólne zadowolenie a miejsce zajęć 43

44 Ocena zajęć ogólne zadowolenie a chęć kontynuacji zajęć 44

45 Co jest najważniejsze dla ogólnej oceny zajęć? Podsumowując powyższe oceny warto zwrócić uwagę jak się mają ogólne oceny zajęć do ocen różnych ich aspektów. Oczywiście oceny te są powiązane, jednak w różnym stopniu. Najściślejszy jest związek ogólnej oceny zajęć z oceną ich przystępności. Słabsza, choć również wyraźna jest też jej koincydencja z oceną dopasowania poziomu zajęć do potrzeb uczestników. Zależność między ogólną oceną zajęć a deklaracjami dotyczącymi chęci ich kontynuacji i oceną przygotowania prowadzących jest już wyraźnie słabsza. Po części dlatego, że prowadzący niemal zawsze byli oceniani bardzo dobrze; Najmniej wyraźny jest związek ogólnej oceny zajęć z oceną ich lokalizacji. 45

46 Kto jak ocenia zajęcia? Ponieważ prawie wszyscy użytkownicy oceniali zajęcia bardzo dobrze, trudno mówić o jakichś istotnych różnicach między słuchaczami pod tym względem. Wprawdzie analizy statystyczne pozwoliły uchwycić takie różnice, jednak mają one drugorzędny charakter. I tak: Oceny w żaden sposób nie zależą od wieku. Ale Im dłuższy staż w GUTW tym pozytywniejsza ocena prowadzących bardziej krytyczna ocena lokalizacji zajęć Kobiety.. Są nieznacznie bardziej zadowolone z zajęć niż mężczyźni Lepiej oceniają dopasowanie poziomu zajęć do uczestników Osoby lepiej wykształcone są bardziej krytyczne jeśli chodzi o.. przygotowanie prowadzących dopasowanie poziomu zajęć do potrzeb grupy miejsce odbywania zajęć 46

47 Rekomendacje dotyczące oferty (1) Poniższe rekomendacje bazują zarówno na obserwacjach osób prowadzących proces partycypacyjnej diagnozy (po stronie Stoczni i Gdyni), jak bezpośrednio uwagach uczestników procesu. Zostały powiązane z wnioskami i rekomendacjami z pierwszej edycji Gdyńskiego Dialogu z Seniorami. Bazują 1. przygotowanie oferty skierowanej specyficznie do mężczyzn Szczególnie mało aktywna jest dość wąska grupa gdyńskich seniorów mężczyzn, w zaawansowanym wieku i raczej niezamożnych (patrz: raport z Gdyńskiego Dialog z Seniorami 2013). 1. namysł nad ofertą skierowaną do nowych słuchaczy GUTW, biorąc pod uwagę, jakie przedmioty obecnie cieszą się zainteresowaniem nowych osób, np. zajęcia komputerowe. Wiek seniora bardzo mocno wpływa na to, czy korzysta z komputera i Internetu. W najstarszej grupie nie robi tego niemal 90%, w średniej ponad 70%, w najmłodszej - 30% (patrz: raport z Gdyńskiego Dialog z Seniorami 2013). 47

48 Rekomendacje dotyczące oferty (2) 3. szerszy dostęp do zajęć ruchowych dla większej liczby zainteresowanych Najczęstszym sposobem spędzania czasu przez seniora jest oglądanie telewizji i słuchanie radia. Drugie pod względem częstości jest utrzymywanie kontaktów (telefony, spotkania) ze znajomymi spoza rodziny. Niepokoi: prawie 40% nigdy nie uprawia ćwiczeń fizycznych, od 40% do 80% nigdy nie uczestniczy w wydarzeniach, które wymagają opuszczenia domu lub kontaktów z osobami spoza kręgu znajomych. Być może rozwiązaniem dotyczącym aktywności fizycznej gdyńskich seniorów jest zaproponowanie im też prostszych form niż np. basen. Wiemy, że w Gdyni funkcjonują siłownie na świeżym powietrzu (respondenci zwracali uwagę, że dobrze by było, gdyby podobne rozwiązania pojawiły się też w pozostałych dzielnicach), ale może warto rozważyć także, żeby większy nacisk położyć na aktywność w mniejszym stopniu kojarzącą się z wyczynem sportowym. Może warto próbować (choć pewnie już Gdynia to robi) z nordic walking, bulami, nawet grą w szachy o ile odbywa się na świeżym powietrzu Patrz: Gdyński Dialog z Seniorami

49 Rekomendacje dotyczące oferty (3) 4. pomysły na nowe/dodatkowe zajęcia i aktywności, jak np. taniec towarzyski, zorganizowane wyjazdy do opery, teatru, prezentacje przez przewodnika turystycznego poszczególnych regionów Polski, miejsc wartych zwiedzenia, najnowsze osiągnięcia nauki i techniki (wykłady połączone z wizytą w Centrum Nauki Experyment), ekonomia praktyczna: inwestycje, bankowość on-line, spotkania w muzeach w Trójmieście, czytanie poezji i umożliwienie wydruku poezji uczestników CAS. 49

50 4.3. Sposób organizacji zajęć oraz funkcjonowanie CAS i GUTW na podstawie: wypowiedzi uczestników warsztatów z użytkownikami CAS/GUTW 50

51 Zapisy do CAS/GUTW Seniorzy czerpią informacje na temat CAS/GUTW i ich oferty: z magazynu Ratusz ; od znajomych/rodziny; z Dziennika Bałtyckiego. Przez 4 lata słyszałem tylko CAS, CAS, CAS Użytkownicy CAS/GUTW mają dużo uwag krytycznych dotyczących sposobu prowadzenia zapisów do obu tych instytucji. Odnoszą się one przede wszystkim do: długich kolejek do zapisów; wielokrotnych nieudanych próby zapisania się na wybrane zajęcia Wyzwania / pytania stojące przed CAS/GUTW związane z usprawnieniem zapisów: Czy wprowadzić na szerszą możliwość zapisywania się przez internet? (pilotaż prowadzony jest odnośnie roku akademickiego 2014/2015) Czy wydłużyć czas trwania zapisów? Czy i jak można sobie radzić z problem ograniczonych zasobów (ilości zajęć)? Czy wprowadzić losowanie uczestników najbardziej obleganych zajęć? Czy istnieje możliwość i sens zorganizowania większej ilości zajęć najpopularniejszych typów? 51

52 Wpływ użytkowników na CAS/GUTW Sami użytkownicy CAS/GUTW nie deklarowali szczególnych braków czy potrzeb w tym zakresie dobrze oceniają funkcjonowanie instytucji i nie widzą potrzeby szerszego bezpośredniego angażowania się w sposób jej działania. Seniorzy korzystający z CAS/GUTW wykazują niewielkie zapotrzebowanie na wprowadzanie systematycznego sposobu wprowadzania nowych zajęć do oferty obu instytucji. Zwykle jest to możliwe i użytkownicy znają przypadki, gdy zajęcia sugerowane przez seniorów, po konsultacjach z dyrekcją CAS, były wprowadzane do programu. Użytkownicy nie wiedzą o istnieniu samorządu CAS, a co za tym idzie nie są w stanie ocenić sposobu jego funkcjonowania. Nie mają też spontanicznych pomysłów na lepsze funkcjonowanie samorządu. Wydaje się, że aby go ożywić, należałoby zaproponować seniorom konkretne typy działań, które mogliby podejmować w ramach samorządu i aktywnie zachęcić ich do angażowania się w jego prace. 52

53 Kwestie organizacyjne* Najważniejsze aspekty funkcjonowania CAS/GUTW wskazywane przez ich użytkowników jako wymagające poprawy to: trudności lokalowe: stosunkowo małe pomieszczenia/sale w obliczu dużej liczby uczestników poszczególnych zajęć; niedostosowanie sal do potrzeb osób niepełnosprawnych; niektóre zajęcia sportowe odbywają się w nieodpowiednich warunkach; zbyt mała klubokawiarnia. braki sprzętowe: przestarzałe tablice (kredowe) i brak krzeseł z pulpitem w Domu Rzemiosła brak dobrego nagłośnienia przy odsłuchiwaniu (nauka języka obcego) brak zajęć prowadzonych latem * Przy formułowaniu powyższych wniosków nie posiadaliśmy wiedzy na temat innych czynników organizacyjnych, np. charakteru zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty), godzin zajęć, terminów zajęć, limitów przyjęć itp. 53

54 Rekomendacje dotyczące logistyki (1) Poniższe rekomendacje bazują zarówno na obserwacjach osób prowadzących proces partycypacyjnej diagnozy (po stronie Stoczni i Gdyni), jak bezpośrednio uwagach uczestników procesu. 1. uruchomienie zajęć w innych dzielnicach Gdyni Zagwarantowałoby to łatwiejszy dostęp do oferty CAS/GUTW, pozwoliło korzystać z zajęć większej liczbie osób, prowadzić zajęcia w większej liczbie grup, liczących za to mniej słuchaczy. 2. powiększenie przestrzeni klubokawiarni; 3. udogodnienie dla osób nie mogących bezpośrednio wziąć udziału w zajęciach za pomocą nowoczesnych środków do komunikacji (webinar, Skype) 4. umieszczenie w kawiarence CAS infoboxu - elektronicznego ekranu, na którym wyświetlane będą informacje/ogłoszenia dla seniorów do spisywania. Przy czym należy pamiętać o powolnej zmianie treści. 54

55 Rekomendacje dotyczące logistyki (2) 5. rozwój zaplecza technicznego Wskazany byłby zakup sprzętu audio nowej generacji, możliwość zaciemnienia sali, polepszenie jakości obrazu z rzutnika, mikrofony. 6. poprawa zaplecza sanitarnego Postulat ten dotyczy to zwłaszcza zajęć prowadzonych w salach przykościelnych. 7. rozważenie możliwości utworzenia samodzielnej siedziby GUTW Wśród uczestników warsztatów pojawił się pomysł wybudowania / zaadaptowania na potrzeby GUTW osobnego budynku z nowoczesnymi salami na wykłady i zajęcia, salami komputerowymi, salę koncertową i zapleczem techniczno-administracyjnym (jako przykład podali budynek b. PLO) 55

56 Rekomendacje dotyczące logistyki (3) 8. konsekwentne egzekwowanie regulaminu uczestnictwa Uczestnicy procesu diagnozy zwracali uwagę, że jeśli na zajęcia zapisanych jest np. 15 osób, a regularnie uczestniczy 8, to osoby nie przychodzące na zajęcia należałoby wykreślić i wolne miejsca udostępnić innym, czekającym w kolejce rezerwowej. 9. Wprowadzenie innego systemu zapisów dla nowych osób, który pozwoliłby na większą rotację na zajęciach 10. Uruchomienie zajęć na terenie Pomorskiego Parku Naukowo- Technologicznego 11. Uruchomienie oferty wieczornej, sobotniej i letniego uniwersytetu Uczestnicy komunikowali także potrzebę wydłużenia godzin otwarcia kawiarenki (do godz. 19) 56

57 5. Wybrane wątki związane z szerszą ofertą Gdyni dla osób starszych 57

58 5.1. Ogólna ocena oferty miasta na podstawie: wyników Gdyńskiego Dialogu z Seniorami 2013 wypowiedzi uczestników warsztatów z użytkownikami CAS/GUTW oraz nieuczestnikami 58

59 Znajomość oferty miasta Pytanie: Czy słyszał Pan/i o jakichś konkretnych działaniach miasta Gdynia na rzecz osób starszych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 11% 28% Tak Nie Trudno powiedzieć 61% n = 456 Gdyński Dialog z Seniorami,

60 Znajomość oferty miasta Na kolejnym slajdzie umieściliśmy wykres prezentujący wyniki Gdyńskiego Dialogu z Seniorami Przedstawia on rozpoznawalność i ocenę poszczególnych działania miasta skierowanych m.in. do osób starszych. Wiele działań dla seniorów wspieranych przez UM Gdyni (GUTW, biblioteki, usługi opiekuńcze) jest całkiem dobrze rozpoznawanych przez respondentów, choć bardzo niewiele osób z nich deklaruje, że z nich korzysta. W niewielkiej grupie osób, które z nich korzystały zdecydowanie przeważają oceny pozytywne. 60

61 Rodzaj aktywności organizowanej przez UM Gdynia % respondentów którzy słyszeli o tych działniach % korzystał z nich korzystali w ciągu ostatnich 6 miesięcy % Ocena wsród tych który z nich korzystali % Zajęcia w Centrum Aktywności Seniora (np. komputerowe, językowe, teatralne, hobbistyczne) Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku 51% 64% Tak regularnie 4,8 zdecydowanie zadowolony/a 64,7 Tak rzadko 2,5 raczej zadowolony/a 25,2 Nie 91,3 ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 0,9 raczej niezadowolony 9,2 zdecydowanie niezadowolony 0,0 Tak regularnie 4,1 zdecydowanie zadowolony/a 69,9 Tak rzadko 1,3 raczej zadowolony/a 28,8 Nie 94,1 ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 0,0 raczej niezadowolony 1,3 Zajęcia rekreacyjnosportowe finansowane przez Urząd Miasta Biblioteki publiczne, w tym biblioteki książek mówionych Usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 32% 65% Szkoły Otwarte 14% Kluby Seniora 68% 62% zdecydowanie niezadowolony 0,0 Tak regularnie 3,9 zdecydowanie zadowolony/a 75,4 Tak rzadko 1,8 raczej zadowolony/a 10,1 Nie 93,7 ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 14,5 raczej niezadowolony 0,0 zdecydowanie niezadowolony 0,0 Tak regularnie 15,5 zdecydowanie zadowolony/a 74,1 Tak rzadko 9,8 raczej zadowolony/a 20,6 Nie 74,6 ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 1,0 raczej niezadowolony 2,3 zdecydowanie niezadowolony 2,0 Tak regularnie 1,2 zdecydowanie zadowolony/a 80,0 Tak rzadko 0,2 raczej zadowolony/a 20,0 Nie 97,8 ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 0,0 raczej niezadowolony 0,0 zdecydowanie niezadowolony 0,0 Tak regularnie 6,9 zdecydowanie zadowolony/a 62,9 Tak rzadko 5,8 raczej zadowolony/a 35,6 Nie 86,7 ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 0,5 raczej niezadowolony 1,0 zdecydowanie niezadowolony 0,0 Tak regularnie 1,3 zdecydowanie zadowolony/a 38,1 Tak rzadko 2,6 raczej zadowolony/a 34,4 Nie 96,0 ani zadowolony/a ani niezadowolony/a 25,8 raczej niezadowolony 61 1,7 zdecydowanie niezadowolony 0,0

62 Znajomość oferty miasta deklaracje uczestników warsztatów Użytkownicy CAS/GUTW, którzy uczestniczyli w warsztatach wymieniali następujące, znane im wydarzenia/aktywności w Gdyni: urodziny Gdyni koncerty, pokazy filmów siłownie plenerowe Znaczna część naszych rozmówców nie korzystała z oferty Klubów Seniora. Natomiast liderzy Klubów Seniora, którzy uczestniczyli w warsztatach twierdzili, że oferta miasta dla seniorów jest zbyt skromna i skierowana głównie do osób aktywnych. 62

Przewodnik wspólnego planowania

Przewodnik wspólnego planowania Przewodnik wspólnego planowania Scenariusz działania konsultacyjno-ewaluacyjnego w Centrum Aktywności Seniora w Gdyni Przewodnik wspólnego planowania Scenariusz działania konsultacyjno-ewaluacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Diangoza zapotrzebowania Seniorów z gminy Jastrząb

Diangoza zapotrzebowania Seniorów z gminy Jastrząb 2016 Diangoza zapotrzebowania Seniorów z gminy Jastrząb Pauliszon Stowarzyszenie Aktywni 2016-12-15 Wstęp. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do 2050 r. populacja Polski zmniejszy się o

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety Trzeciego Wieku wstępne wyniki badania Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Urząd Statystyczny w Gdańsku

Uniwersytety Trzeciego Wieku wstępne wyniki badania Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Urząd Statystyczny w Gdańsku Uniwersytety Trzeciego Wieku wstępne wyniki badania Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS Urząd Statystyczny w Gdańsku UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU WSTĘPNE WYNIKI BADANIA ZA ROK 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Gdyński Dialog z Seniorami najważniejsze fakty

Gdyński Dialog z Seniorami najważniejsze fakty Gdyński Dialog z Seniorami najważniejsze fakty Gdyński Dialog z Seniorami to przedsięwzięcie badawcze przeprowadzone po raz pierwszy z inicjatywy władz samorządowych Gdyni oraz Pracowni Badań i Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE

PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE PODSUMOWANIE ANKIET ONLINE Tytuł ankiety: Badanie opinii mieszkańców na temat konsultacji społecznych w gminach Metropolii Poznań Informacja wstępna Ankieta dla mieszkańców dostępna była online poprzez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014

RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO SŁUCHACZY _ CENTRUM EUROPY _ JESIEŃ 2013/2014 Opracowanie raportu: Zawartość WPROWADZENIE DO RAPORTU... 3 IA OCENA OFERTY KURSU I NARZĘDZI MERYTORYCZNYCH4 Wykres 1. Ocena

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

Kim są użytkownicy DKŚ?

Kim są użytkownicy DKŚ? Kim są użytkownicy DKŚ? Dom Kultury Śródmieście ma szczególny charakter: jest instytucją dzielnicową, ale jednocześnie znajduje się w centrum miasta, co sprawia że trafia do niego wielu mieszkańców innych

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 213/214 ZESPÓŁ EWALUACJI: mgr Ewelina Ziemska - lider zespołu mgr Beata Figurska mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo w Festiwalu - przeszłość, obecna edycja i plany na przyszłość

Uczestnictwo w Festiwalu - przeszłość, obecna edycja i plany na przyszłość Raport z badania Październik 214 Nauczyciele Uczestnictwo w Festiwalu - przeszłość, obecna edycja i plany na przyszłość Największa część badanych nauczycieli (12 osób) brała w Festiwalu udział z uczniami

Bardziej szczegółowo

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ?

CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? CZEGO POLACY CHCĄ SIĘ NAUCZYĆ? Warszawa, październik 2000 Największym zainteresowaniem Polaków cieszą się trzy rodzaje kursów postawieni wobec możliwości skorzystania z jednego szkolenia badani najczęściej

Bardziej szczegółowo

BADANIA ANKETOWE W RAMACH PROJEKTU Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

BADANIA ANKETOWE W RAMACH PROJEKTU Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych BADANIA ANKETOWE W RAMACH PROJEKTU Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych RAPORT Z BADAŃ część I Katarzyna Moryc Opracowanie zrealizowano na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany

Usługi kulturalne w dzielnicy Bielany Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/ Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi /Jan Paweł II/ Gryficki Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność rozpoczął 26 stycznia 2014r.

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla rodziców dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Przygotowano dla: Warszawa, styczeń 2016 O badaniu Metodologia i próba 01 METODOLOGIA 02 PRÓBA Badanie online RTS Realizacja:

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA

ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA ANKIETA DLA PRZEDSZKOLA Cz. I: dla dyrektora przedszkola po wypełnieniu ankiety przez dyrektora ankietę będzie wypełniał nauczyciel wychowania przedszkolnego uczący najstarszą grupę dzieci w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów

Usługi kulturalne w dzielnicy Mokotów Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim. WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opracowała: Katarzyna Siemowska

Załącznik Opracowała: Katarzyna Siemowska Załącznik Wyniki ankiet dotyczących świadczenia usług opiekuńczych z ramienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Opracowała: Katarzyna Siemowska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w roku szkolnym 2014/2015 1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 Podstawy prawne. Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. Data sporządzenia:19 stycznia 2015 roku. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim

Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim Opracowano w projekcie Aktywni seniorzy aktywni wolontariusze dofinansowanym w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 w województwie mazowieckim Wybrane

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM. W zakresie metod kształcenia na studium doktoranckim Raport z ankiety doktoranckiej 2010/2011 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej na początku czerwca 2011 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja osób starszych. Julia Sołyga

Aktywizacja osób starszych. Julia Sołyga Aktywizacja osób starszych Julia Sołyga Spis treści Liczba osób starszych w Polsce Jak osoby starsze spędzają czas wolny? Formy aktywności społecznej Aktywność społeczna, a wykształcenie Przynależność

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Raport ewaluacyjny obszar IV Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Podstawą do sporządzenia ewaluacji projektu były deklaracje uczestnictwa, listy obecności, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektów oraz

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Główne zagadnienia: oceny zasobów i potencjału wsi i gminy pod kątem atrakcji oraz

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie

3. Czy zna Pan/Pani organizacje działające na rzecz osób starszych na terenie naszej Gminy? (Wybraną odpowiedź proszę zakreślić znakiem x) tak nie Szanowni Państwo Seniorzy, uprzejmie proszę o anonimowe wypełnienie niniejszej ankiety. Odpowiedzi na poniższe pytania będą bardzo pomocne w opracowaniu dokumentu pt. Polityka senioralna w Gminie Rawicz

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

NEW VISIONS OF URBAN POLITICS MEDIUM-SIZED EUROPEAN CITIES IN THE 21 ST CENTURY MAY 14-16, 2014, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC

NEW VISIONS OF URBAN POLITICS MEDIUM-SIZED EUROPEAN CITIES IN THE 21 ST CENTURY MAY 14-16, 2014, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC NEW VISIONS OF URBAN POLITICS MEDIUM-SIZED EUROPEAN CITIES IN THE 21 ST CENTURY MAY 14-16, 2014, OLOMOUC, CZECH REPUBLIC Gdyński Dialog z seniorami osoby starsze doradzają władzom jak tworzyć miasto dostosowane

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/106/2012 SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU NA EMERYTURZE

Warszawa, sierpień 2012 BS/106/2012 SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU NA EMERYTURZE Warszawa, sierpień 2012 BS/106/2012 SPOSOBY SPĘDZANIA CZASU NA EMERYTURZE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w gminie Łomianki

Usługi kulturalne w gminie Łomianki Usługi kulturalne w gminie Raport z badania ilościowego Warszawa, maj 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb, postaw

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW

PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY. Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW PROJEKT ROZWOJOWY SZKOŁY Realizowany w ramach projektu przyjazna szkoła data (dzień-miesiąc-rok) 3 0 0 5 2 0 0 7 TYTUŁ PROJEKTU WSPÓŁPRACA POKOLEŃ INTERNET DLA EMERYTÓW I. Dane szkoły 1) pełna nazwa Zespół

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI

GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI GDYŃSKI DIALOG Z SENIORAMI GDYNIA moje miasto GDYNIA k Centrum SAktywnościf Seniora [ ^ PPNT Gdynia " Pomorski Park fz n v * ila Naukowo-Technologiczny innowacjespołeczne.gdynia 1. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów.

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. W y n i k i b a d a n i a i l o ś c i o w e g o Warszawa, październik 2014 Główne wnioski Wiedza o planowanej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY DARŁOWSKICH SENIORÓW

ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY DARŁOWSKICH SENIORÓW ANALIZA ANKIETY BADAJĄCEJ POTRZEBY DARŁOWSKICH SENIORÓW I OPIEKA ZDROWOTNA Pytanie 1 Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) ze świadczonych usług medycznych w naszym mieście? 69 na 115 ankietowanych odpowiedziało,

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU

PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Termin realizacji zajęć: styczeń czerwiec 2014r. i wrzesień 2014r. maj 2015r. Realizowane będą: Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

W Mordorze na Domaniewskiej. Raport TNS Polska. W Mordorze na Domaniewskiej

W Mordorze na Domaniewskiej. Raport TNS Polska. W Mordorze na Domaniewskiej Raport TNS Polska Gdzie, z kim i po co rozmawialiśmy? Mordor na Domaniewskiej to biurowe zagłębie na warszawskim Mokotowie. Popularność tego miejsca urasta już do rangi symbolu pracy korporacyjnej. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA

POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA POZNANIE CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI RZETELNA DIAGNOZA Pierwszym krokiem przygotowującym racjonalnie zaplanowaną zmianę powinna być zawsze diagnoza stanu posiadania, swoisty bilans otwarcia poprzedzający i wspomagający

Bardziej szczegółowo

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Opis szkoły Opisywane gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, liczącej niewiele ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo