Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY"

Transkrypt

1 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY Bruksela, listopad 2013 Zakres badania: Populacja: Metodologia: Prace w terenie: UE27/UE Europejczyków w wieku 15 lat i więcej wywiad bezpośredni (CAPI) 7 23 czerwca 2013 r., badanie przeprowadzone przez TNS opinion WPROWADZENIE... 2 A. INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM... 7 B. ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO C. WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH D. WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO E. PARLAMENT EUROPEJSKI DZISIAJ I JUTRO: WARTOŚCI I POLITYKI W związku z przystąpieniem Chorwacji do UE dnia 1 lipca 2013 r., a więc 8 dni po zakończeniu badań w terenie, przeprowadzonych w ramach niniejszej ankiety, niektóre pytania dotyczące tego kraju zostały nieco zmienione, aby wyniki ankiety można było uwzględnić w ramach niniejszego Eurobarometru. POWIADOMIENIE Badanie przeprowadzono w formie wywiadów bezpośrednich w 28 państwach członkowskich na grupie obywateli. Wyniki przedstawiono na skalę 28 państw członkowskich UE, jeśli chodzi o nowe pytania, lub w formie tendencji w UE27. Dział Badania Opinii Publicznej Jacques Nancy PL 1

2 Wiek Płeć Zawód Strefa euro/poza strefą euro WPROWADZENIE Analiza wyników według płci, wieku oraz zawodu Europejczyków, jak również według grupy państw (strefa euro/poza strefą euro) wykazała szereg tendencji. Ogólnie rzecz biorąc istnieją znaczne różnice między mężczyznami a kobietami, w tym jeśli chodzi o poziom wiedzy i informacji. Mężczyźni są lepiej poinformowani od kobiet na temat instytucji europejskich i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Pod względem priorytetów kobiety są bardziej wrażliwe na tematykę społeczną i socjalną. Wystąpiło także zróżnicowanie ze względu na wiek: wśród młodych osób w wieku lata większa grupa ma pozytywny obraz Parlamentu Europejskiego. Zależy im na informacjach dotyczących europejskiego planu inwestowania na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy i na temat przysługujących im praw obywatelskich, a szczególne znaczenie ma dla nich wolność wypowiedzi. Osoby starsze (55+) mają gorsze zdanie na temat Parlamentu. Rodzaj zatrudnienia stanowi szczególnie wyróżniającą zmienną: zainteresowanie polityką europejską oraz jej znajomość są znacznie zróżnicowane ze względu na rodzaj zatrudnienia osoby na stanowiskach kierowniczych wiedzą więcej na temat Parlamentu Europejskiego, niż osoby pozostające w domu i bezrobotni, a także znają termin najbliższych wyborów europejskich. Negatywny obraz Parlamentu Europejskiego występuje najliczniej wśród grupy bezrobotnych i emerytów. Można zauważyć pewną rozbieżność między respondentami ze strefy euro oraz spoza niej: ogólnie różnice odnośnie pytań na temat Parlamentu Europejskiego nie są duże, pomimo że w strefie euro występuje nieco wyższy poziom zapamiętywania wiadomości z przekazu medialnego. Najważniejszy wyjątek dotyczy wiedzy na temat sposobu wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego, która jest większa poza strefą euro. W strefie euro respondenci chcą wiedzieć więcej na temat rozwiązań przyjętych przez UE w celu zwalczania kryzysu. Informacje szczegółowe: Informacje na temat Parlamentu Europejskiego: odnotowano istotne zróżnicowanie odbioru Parlamentu Europejskiego oraz poziomu zapamiętywania wiadomości z przekazu medialnego ze względu na płeć, wiek, a przede wszystkim ze względu na wykonywany zawód. Występują również różnice w odpowiedziach udzielonych w strefie euro i poza nią. - Więcej wiadomości na temat Parlamentu Europejskiego z przekazu medialnego zapamiętują: mężczyźni (52%), osoby w wieku 40 lat i więcej (49%), emeryci (49%), osoby na stanowiskach kierowniczych (54%) oraz osoby prowadzące własną działalność (59%) niż kobiety (43%), osoby młode (39%) i osoby pozostające w domu (39%). Nieco więcej wiadomości z przekazu 2

3 medialnego zapamiętują respondenci w strefie euro (48% wobec 45% poza strefą euro). - Zainteresowanie kwestiami polityki europejskiej (odpowiedź na to pytanie została już opublikowana w pierwszej części EB/PE 79.5 we wrześniu 2013 r.) jest znacznie większe u mężczyzn (48%) niż u kobiet (37%). Można stwierdzić, że niewielkie różnice występują ze względu na wiek oraz na badanie w strefie euro lub poza nią, podczas gdy znaczne różnice są związane z poszczególnymi zawodami. Zainteresowanie jest znacznie większe wśród osób na stanowiskach kierowniczych (60%) oraz u osób prowadzących własną działalność (51%), niż u robotników (36%), bezrobotnych (34%) i osób pozostających w domu (30%). - Tematyka informacji, które budzą zainteresowanie różni się w zależności od wieku i zawodu, a mniej w zależności od płci: osoby młode i studenci chcą uzyskiwać więcej informacji na temat europejskiego planu inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy (odpowiednio 33% i 36%) oraz na temat praw, które przysługują im jako obywatelom europejskim (33% w obydwu kategoriach). Osoby prowadzące własną działalność (33%) i osoby na stanowiskach kierowniczych (34%) chcą więcej wiedzieć na temat walki z kryzysem; bezrobotni (33%) deklarują natomiast zainteresowanie prawami, które przysługują im jako obywatelom europejskim. Sposoby walki z kryzysem interesują bardziej respondentów w strefie euro (30% pierwsze miejsce) niż poza nią (22% trzecie miejsce). - Wizerunek Parlamentu Europejskiego jest neutralny u osób należących do większości kategorii. Jest znacznie bardziej pozytywny u osób młodych (36% w stosunku do 14%, które mają negatywny obraz), studentów (39% w stosunku do 13%) i pracowników (35% w stosunku do 20%), niż u osób w wieku 55+ (29% wobec 30%), emerytów (29% wobec 30%) i bezrobotnych (25% wobec 28%). W mniejszym stopniu mężczyźni (32% wobec 25%) oraz respondenci poza strefą euro (32% wobec 23%) również mają lepszy obraz niż kobiety (29% wobec 23%) i respondenci w strefie euro (29% wobec 25%). Rola Parlamentu Europejskiego: we wszystkich analizowanych kategoriach znaczna większość respondentów życzy sobie, aby Parlament Europejski odgrywał istotniejszą rolę niż obecnie. To życzenie jest nieco bardziej wyraźne u mężczyzn (53%), osób na stanowiskach kierowniczych (54%) i u studentów (53%). Nie zaobserwowano tymczasem żadnych istotnych różnic ze względu na wiek. Poza strefą euro można zauważyć nieco większą wolę ograniczenia roli Parlamentu w stosunku do chwili obecnej (26% wobec 16% w strefie euro). Znajomość instytucji europejskich: dla wszystkich kategorii badanych Parlament Europejski jest najbardziej znaną instytucją, która najlepiej reprezentuje UE. - Parlament Europejski jest najlepiej znaną instytucją, którą spontanicznie wymieniają przede wszystkim mężczyźni (57%), osoby w wieku i lata (odpowiednio 55% i 56% ), osoby na stanowiskach kierowniczych (64%), osoby prowadzące własną działalność i pracownicy (63%), jak również respondenci w strefie euro (56%). Odsetek respondentów, którzy nie potrafią spontanicznie wymienić żadnej instytucji (odpowiedź nie wiem ) jest wyższy wśród kobiet (36%), osób w wieku lata (36%), osób pozostających w domu (43%), bezrobotnych (44%) i osób badanych poza strefą euro (38%). 3

4 - Parlament Europejski jest również instytucją, która najlepiej reprezentuje UE, wymienianą średnio przez jednego na dwóch respondentów we wszystkich kategoriach, daleko przed innymi instytucjami europejskimi. Nie zaobserwowano żadnych istotnych różnic ze względu na kategorię. Znajomość Parlamentu Europejskiego: ponad jedna trzecia Europejczyków wie, że kolejne wybory europejskie odbędą się w 2014 r. Zdania są podzielone jeśli chodzi o sposób, w jaki zasiadają posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz w jaki Parlament Europejski podejmuje decyzje. W tych kwestiach mężczyźni wydają się lepiej poinformowani. - Datę najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego lepiej znają mężczyźni (37%) niż kobiety (31%). Różnice są mniejsze pod względem wieku. Większe jest natomiast zróżnicowanie ze względu na wykonywany zawód: 43% osób na stanowiskach kierowniczych, 42% pracowników i 41% osób prowadzących własną działalność wie, że wybory odbędą się w 2014 r., podczas gdy wśród bezrobotnych i osób pozostających w domu odsetek ten wynosi 26%. Praktycznie brak różnicy między respondentami w strefie euro (34%) oraz poza nią (35%). Wśród osób, które nie wiedzą, kiedy odbędą się następne wybory do Parlamentu Europejskiego (odpowiedź nie wiem ) liczniejszą reprezentację mają kobiety (50%), robotnicy (50%), osoby pozostające w domu (56%) i bezrobotni (57%), niż mężczyźni (41%), osoby na stanowiskach kierowniczych (33%) lub pracownicy (35%). Niewielkie różnice występują ze względu na wiek (44% odpowiedzi nie wiem udzieliły osoby w wieku lat w stosunku do 48% osób w wieku 55+) lub między badanymi w strefie euro (45%) oraz poza strefą euro (47%). - Najwięcej mężczyzn (47%), osób w wieku 55+ (45%), osób prowadzących własną działalność, bezrobotnych i emerytów (45% w tych trzech kategoriach) wie, że posłowie do Parlamentu Europejskiego zasiadają według swojej przynależności politycznej. Z drugiej jednak strony znaczna liczba respondentów, a w szczególności osoby w wieku lat (42%), osoby na stanowiskach kierowniczych i pracownicy (44% w obydwu przypadkach), niesłusznie uważa, że zasiadają oni według swojej narodowości. - Odpowiedzi są jeszcze bardziej podzielone w odniesieniu do sposobu podejmowania decyzji przez Parlament Europejski: studenci (42%), osoby w wieku lata (42%), osoby na stanowiskach kierowniczych i pracownicy (po 43% w każdej z tych dwóch kategorii), jak również respondenci spoza strefy euro (43%) najczęściej uważają, że podejmowane decyzje są zgodne z interesem państw członkowskich, z których pochodzą posłowie. - Najwięcej mężczyzn i osób na stanowiskach kierowniczych wie, że posłowie do Parlamentu Europejskiego są wybierani w bezpośrednich wyborach przez obywateli każdego państwa członkowskiego (odpowiednio 61% i 63%), oraz że liczba posłów do Parlamentu Europejskiego jest różna w zależności od państwa członkowskiego (odpowiednio 63% i 72%). Poza strefą euro znajomość sposobu wybierania posłów jest znacznie wyższa (67% w stosunku do 51% w strefie euro). 4

5 Wartości i dziedziny polityki o priorytetowym znaczeniu: wśród priorytetów uznawanych przez Europejczyków we wszystkich kategoriach dominują w istotny sposób sektor socjalny i zatrudnienie. Ochrona praw człowieka to główna wartość, której powinien bronić Parlament Europejski. - Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym powinna stanowić najważniejszy priorytet dla Parlamentu zdaniem kobiet (53%), osób w wieku lata (54%) i bezrobotnych (59%). Kobiety są ogólnie bardziej wyczulone na kwestie społeczne i socjalne, podczas gdy mężczyźni częściej odnoszą się do tematyki gospodarczej. Koordynacja polityki gospodarczej, budżetowej i fiskalnej jest częściej wymieniana w strefie euro (33% wobec 25% poza nią); polityka rolna prowadzona z poszanowaniem środowiska i przyczyniająca się do światowej równowagi żywnościowej pojawia się częściej w wypowiedziach respondentów spoza strefy euro (26% wobec 19% w niej). - Szczególnie w kontekście kryzysu priorytetowe znaczenie dla UE (zawarte również w części drugiej EB/PE 79.5, opublikowanej w październiku 2013 r.) powinno mieć zatrudnienie oraz walka z bezrobociem, wymieniane przez osoby należące do każdej kategorii, a zwłaszcza przez bezrobotnych (83%). Nie jest zaskoczeniem, że osoby w wieku 55+ wymieniają częściej emerytury (42% w stosunku do 22% wśród osób w wieku lata). Osoby w wieku lata przywiązują większą wagę do kwestii mieszkaniowych (29% wobec 17% wśród osób w wieku 55+). Siła nabywcza pieniądza i zmniejszenie długu publicznego są częściej wymieniane w strefie euro (37% wobec 28% poza nią), natomiast kwestie mieszkaniowe pojawiają się częściej w wypowiedziach respondentów spoza strefy euro (26% wobec 18% w niej). - Ochrona praw człowieka stanowi wartość, którą Parlament powinien traktować priorytetowo zdaniem osób należących do wszystkich kategorii (54%), a szczególnie zdaniem osób z grupy wiekowej lata, osób na stanowiskach kierowniczych, robotników i studentów (po 57% w każdej z tych czterech kategorii). Wartość podawana na drugim miejscu różni się w zależności od kategorii: kobiety wymieniają równouprawnienie kobiet i mężczyzn (38% wobec 27% mężczyzn); wolność wypowiedzi podają osoby młode (39%), studenci (40%) oraz respondenci spoza strefy euro (35%); wreszcie solidarność między państwami członkowskimi UE jest istotna dla osób w wieku 55+ (34%), osób na stanowiskach kierowniczych (39%), osób prowadzących własną działalność (39%), pracowników (36%) i Europejczyków w strefie euro (35%). Tymczasem mężczyźni umieszczają na drugim miejscu na równi swobodę wypowiedzi i solidarność między państwami członkowskimi UE (35% w przypadku obydwu tych wartości). 5

6 6

7 A. INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Widział(a)/Słyszał(a) w mediach 7

8 Grupy wiekowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q3 Czy ostatnio czytał(a) Pan(i) w prasie, widział(a) w Internecie bądź telewizji lub słyszał(a) Pan(i) w radiu coś na temat Parlamentu Europejskiego? 8

9 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy wiekowe 9

10 Płeć respondenta INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q3 Czy ostatnio czytał(a) Pan(i) w prasie, widział(a) w Internecie bądź telewizji lub słyszał(a) Pan(i) w radiu coś na temat Parlamentu Europejskiego? 10

11 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Płeć respondenta 11

12 ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Grupy zawodowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej Q3 Czy ostatnio czytał(a) Pan(i) w prasie, widział(a) w Internecie bądź telewizji lub słyszał(a) Pan(i) w radiu coś na temat Parlamentu Europejskiego? 12

13 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy zawodowe 13

14 Strefa euro - Poza strefą euro INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q3 Czy ostatnio czytał(a) Pan(i) w prasie, widział(a) w Internecie bądź telewizji lub słyszał(a) Pan(i) w radiu coś na temat Parlamentu Europejskiego? 14

15 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Strefa euro - Poza strefą euro 15

16 16

17 2. Ogólne zainteresowanie politykami europejskimi Pytanie opublikowano już w części I instytucyjnej 17

18 Grupy wiekowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q10 Czy powiedział(a)by Pan(i), że jest bardzo zainteresowany(a), raczej zainteresowany(a), raczej niezainteresowany(a) czy w ogóle niezainteresowany(a) sprawami europejskimi? 18

19 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy wiekowe 19

20 Płeć respondenta INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q10 Czy powiedział(a)by Pan(i), że jest bardzo zainteresowany(a), raczej zainteresowany(a), raczej niezainteresowany(a) czy w ogóle niezainteresowany(a) sprawami europejskimi? 20

21 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Płeć respondenta 21

22 ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Grupy zawodowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej Q10 Czy powiedział(a)by Pan(i), że jest bardzo zainteresowany(a), raczej zainteresowany(a), raczej niezainteresowany(a) czy w ogóle niezainteresowany(a) sprawami europejskimi? 22

23 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy zawodowe 23

24 Strefa euro - Poza strefą euro INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q10 Czy powiedział(a)by Pan(i), że jest bardzo zainteresowany(a), raczej zainteresowany(a), raczej niezainteresowany(a) czy w ogóle niezainteresowany(a) sprawami europejskimi? 24

25 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Strefa euro - Poza strefą euro 25

26 26

27 3. Zapotrzebowanie na informacje 27

28 Grupy wiekowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q11T Na jaki temat lub o jakim obszarze polityki będącym przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim lub na jaki inny temat dotyczący UE chciał(a)by Pan(i) otrzymać więcej informacji? W pierwszej kolejności? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 28

29 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy wiekowe 29

30 Płeć respondenta INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q11T Na jaki temat lub o jakim obszarze polityki będącym przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim lub na jaki inny temat dotyczący UE chciał(a)by Pan(i) otrzymać więcej informacji? W pierwszej kolejności? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 30

31 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Płeć respondenta 31

32 Grupy zawodowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q11T Na jaki temat lub o jakim obszarze polityki będącym przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim lub na jaki inny temat dotyczący UE chciał(a)by Pan(i) otrzymać więcej informacji? W pierwszej kolejności? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 32

33 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy zawodowe 33

34 Strefa euro - Poza strefą euro INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q11T Na jaki temat lub o jakim obszarze polityki będącym przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim lub na jaki inny temat dotyczący UE chciał(a)by Pan(i) otrzymać więcej informacji? W pierwszej kolejności? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 34

35 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Strefa euro - Poza strefą euro 35

36 36

37 4. Globalny wizerunek Parlamentu Europejskiego 37

38 Grupy wiekowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q2 Ogólnie rzecz biorąc, czy Parlament Europejski wywołuje w Panu(i) bardzo pozytywne, raczej pozytywne, neutralne, raczej negatywne czy też bardzo negatywne skojarzenia? 38

39 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy wiekowe 39

40 Płeć respondenta INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q2 Ogólnie rzecz biorąc, czy Parlament Europejski wywołuje w Panu(i) bardzo pozytywne, raczej pozytywne, neutralne, raczej negatywne czy też bardzo negatywne skojarzenia? 40

41 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Płeć respondenta 41

42 ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Grupy zawodowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM 1. Wyniki Unii Europejskiej Q2 Ogólnie rzecz biorąc, czy Parlament Europejski wywołuje w Panu(i) bardzo pozytywne, raczej pozytywne, neutralne, raczej negatywne czy też bardzo negatywne skojarzenia? 42

43 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Grupy zawodowe 43

44 Strefa euro - Poza strefą euro INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q2 Ogólnie rzecz biorąc, czy Parlament Europejski wywołuje w Panu(i) bardzo pozytywne, raczej pozytywne, neutralne, raczej negatywne czy też bardzo negatywne skojarzenia? 44

45 2. Wyniki krajowe INFORMACJE O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM Strefa euro - Poza strefą euro 45

46 46

47 B. ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 47

48 Grupy wiekowe ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q14 Czy osobiście chciał(a)by Pan(i), żeby Parlament Europejski odgrywał ważniejszą czy mniej ważną rolę niż obecnie? 48

49 2. Wyniki krajowe ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy wiekowe 49

50 Płeć respondenta ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q14 Czy osobiście chciał(a)by Pan(i), żeby Parlament Europejski odgrywał ważniejszą czy mniej ważną rolę niż obecnie? 50

51 2. Wyniki krajowe ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Płeć respondenta 51

52 ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Grupy zawodowe ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q14 Czy osobiście chciał(a)by Pan(i), żeby Parlament Europejski odgrywał ważniejszą czy mniej ważną rolę niż obecnie? 52

53 2. Wyniki krajowe ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy zawodowe 53

54 Strefa euro - Poza strefą euro ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q14 Czy osobiście chciał(a)by Pan(i), żeby Parlament Europejski odgrywał ważniejszą czy mniej ważną rolę niż obecnie? 54

55 2. Wyniki krajowe ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Strefa euro - Poza strefą euro 55

56 56

57 C. WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH 1. Proszę podać nazwy trzech instytucji unijnych Pytanie otwarte 57

58 Grupy wiekowe WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q1 Czy może Pan(i) podać nazwy trzech instytucji unijnych, które są Panu(i) znane? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) Pytanie otwarte 58

59 2. Wyniki krajowe Pytanie otwarte WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Grupy wiekowe 59

60 Płeć respondenta WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q1 Czy może Pan(i) podać nazwy trzech instytucji unijnych, które są Panu(i) znane? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) Pytanie otwarte 60

61 2. Wyniki krajowe Pytanie otwarte WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Płeć respondenta 61

62 Grupy zawodowe WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q1 Czy może Pan(i) podać nazwy trzech instytucji unijnych, które są Panu(i) znane? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) Pytanie otwarte 62

63 2. Wyniki krajowe Pytanie otwarte WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Grupy zawodowe 63

64 ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO Strefa euro - Poza strefą euro WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH 1. Wyniki Unii Europejskiej Q1 Czy może Pan(i) podać nazwy trzech instytucji unijnych, które są Panu(i) znane? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) Pytanie otwarte 64

65 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Strefa euro - Poza strefą euro Pytanie otwarte 65

66 66

67 2. Instytucja, która najlepiej reprezentuje UE 67

68 Grupy wiekowe WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q9 Ogólnie rzecz biorąc, Pana(i) zdaniem, która z następujących instytucji najlepiej reprezentuje Unię Europejską? 68

69 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Grupy wiekowe 69

70 Płeć respondenta WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q9 Ogólnie rzecz biorąc, Pana(i) zdaniem, która z następujących instytucji najlepiej reprezentuje Unię Europejską? 70

71 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Płeć respondenta 71

72 Grupy zawodowe WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q9 Ogólnie rzecz biorąc, Pana(i) zdaniem, która z następujących instytucji najlepiej reprezentuje Unię Europejską? 72

73 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Grupy zawodowe 73

74 ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO Strefa euro - Poza strefą euro WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH 1. Wyniki Unii Europejskiej Q9 Ogólnie rzecz biorąc, Pana(i) zdaniem, która z następujących instytucji najlepiej reprezentuje Unię Europejską? 74

75 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT INSTYTUCJI EUROPEJSKICH Strefa euro - Poza strefą euro 75

76 76

77 D. WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Data następnych wyborów do Parlamentu Europejskiego Pytanie otwarte 77

78 Grupy wiekowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q6 Kiedy, Pana(i) zdaniem, odbędą się w (NASZYM KRAJU) najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego? Pytanie otwarte 78

79 2. Wyniki krajowe Pytanie otwarte WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy wiekowe 79

80 Płeć respondenta WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q6 Kiedy, Pana(i) zdaniem, odbędą się w (NASZYM KRAJU) najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego? Pytanie otwarte 80

81 2. Wyniki krajowe Pytanie otwarte WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Płeć respondenta 81

82 Grupy zawodowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q6 Kiedy, Pana(i) zdaniem, odbędą się w (NASZYM KRAJU) najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego? Pytanie otwarte 82

83 2. Wyniki krajowe Pytanie otwarte WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy zawodowe 83

84 ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO Strefa euro - Poza strefą euro WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q6 Kiedy, Pana(i) zdaniem, odbędą się w (NASZYM KRAJU) najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego? Pytanie otwarte 84

85 2. Wyniki krajowe Pytanie otwarte WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Strefa euro - Poza strefą euro 85

86 86

87 2. Sposób funkcjonowania Parlamentu Europejskiego 87

88 Grupy wiekowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q4 A czy, Pan(i) zdaniem, europosłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim według...? 88

89 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy wiekowe 89

90 Płeć respondenta WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q4 A czy, Pan(i) zdaniem, europosłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim według...? 90

91 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Płeć respondenta 91

92 Grupy zawodowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q4 A czy, Pan(i) zdaniem, europosłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim według...? 92

93 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy zawodowe 93

94 ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO Strefa euro - Poza strefą euro WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q4 A czy, Pan(i) zdaniem, europosłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim według...? 94

95 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Strefa euro - Poza strefą euro 95

96 96

97 3. Sposób podejmowania decyzji przez Parlament Europejski 97

98 Grupy wiekowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q5 Czy, Pana(i) zdaniem, decyzje Parlamentu Europejskiego podejmowane są przede wszystkim? 98

99 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy wiekowe 99

100 Płeć respondenta WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q5 Czy, Pana(i) zdaniem, decyzje Parlamentu Europejskiego podejmowane są przede wszystkim? 100

101 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Płeć respondenta 101

102 Grupy zawodowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q5 Czy, Pana(i) zdaniem, decyzje Parlamentu Europejskiego podejmowane są przede wszystkim? 102

103 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy zawodowe 103

104 ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO Strefa euro - Poza strefą euro WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q5 Czy, Pana(i) zdaniem, decyzje Parlamentu Europejskiego podejmowane są przede wszystkim? 104

105 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Strefa euro - Poza strefą euro 105

106 106

107 4. Łączna wiedza o Parlamencie Europejskim 107

108 Grupy wiekowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q7 O każdym z następujących stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe? Odsetek prawidłowych odpowiedzi Prawidłowe odpowiedzi podano w nawiasach 108

109 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy wiekowe 109

110 Płeć respondenta WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q7 O każdym z następujących stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe? Odsetek prawidłowych odpowiedzi Prawidłowe odpowiedzi podano w nawiasach 110

111 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Płeć respondenta 111

112 Grupy zawodowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q7 O każdym z następujących stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe? Odsetek prawidłowych odpowiedzi Prawidłowe odpowiedzi podano w nawiasach 112

113 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Grupy zawodowe 113

114 ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO Strefa euro - Poza strefą euro WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Wyniki Unii Europejskiej Q7 O każdym z następujących stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe? Odsetek prawidłowych odpowiedzi Prawidłowe odpowiedzi podano w nawiasach 114

115 2. Wyniki krajowe WIEDZA NA TEMAT PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Strefa euro - Poza strefą euro 115

116 116

117 E. PARLAMENT EUROPEJSKI DZISIAJ I JUTRO: WARTOŚCI I POLITYKI 1. Priorytetowe polityki 117

118 Grupy wiekowe WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q15T Parlament Europejski wspiera rozwój pewnych polityk na szczeblu UE. Które z następujących polityk powinny być, Pana(i) zdaniem, traktowane jako priorytetowe? Po pierwsze? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 118

119 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Grupy wiekowe 119

120 Płeć respondenta WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q15T Parlament Europejski wspiera rozwój pewnych polityk na szczeblu UE. Które z następujących polityk powinny być, Pana(i) zdaniem, traktowane jako priorytetowe? Po pierwsze? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 120

121 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Płeć respondenta 121

122 Grupy zawodowe WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q15T Parlament Europejski wspiera rozwój pewnych polityk na szczeblu UE. Które z następujących polityk powinny być, Pana(i) zdaniem, traktowane jako priorytetowe? Po pierwsze? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 122

123 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Grupy zawodowe 123

124 ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO Strefa euro - Poza strefą euro WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej Q15T Parlament Europejski wspiera rozwój pewnych polityk na szczeblu UE. Które z następujących polityk powinny być, Pana(i) zdaniem, traktowane jako priorytetowe? Po pierwsze? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 124

125 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Strefa euro - Poza strefą euro 125

126 126

127 2. Polityki priorytetowe podczas kryzysu Pytanie opublikowano już w części II ekonomiczno społecznej 127

128 Grupy wiekowe WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q16T A który konkretnie obszar powinien Pana(i) zdaniem być traktowany priorytetowo ze względu na kryzys? Po pierwsze? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 2 ODPOWIEDZI) 128

129 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Grupy wiekowe 129

130 Płeć respondenta WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q16T A który konkretnie obszar powinien Pana(i) zdaniem być traktowany priorytetowo ze względu na kryzys? Po pierwsze? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 2 ODPOWIEDZI) 130

131 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Płeć respondenta 131

132 Grupy zawodowe WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q16T A który konkretnie obszar powinien Pana(i) zdaniem być traktowany priorytetowo ze względu na kryzys? Po pierwsze? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 2 ODPOWIEDZI) 132

133 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Grupy zawodowe 133

134 ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO Strefa euro - Poza strefą euro WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej Q16T A który konkretnie obszar powinien Pana(i) zdaniem być traktowany priorytetowo ze względu na kryzys? Po pierwsze? A w dalszej kolejności? (MAKSYMALNIE 2 ODPOWIEDZI) 134

135 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Strefa euro - Poza strefą euro 135

136 136

137 3. Wartości, których należy bronić 137

138 Grupy wiekowe WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG WIEKU Q18 Których z następujących wartości Parlament Europejski powinien Pana(i) zdaniem bronić przede wszystkim? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 138

139 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Grupy wiekowe 139

140 Płeć respondenta WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG PŁCI Q18 Których z następujących wartości Parlament Europejski powinien Pana(i) zdaniem bronić przede wszystkim? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 140

141 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Płeć respondenta 141

142 Grupy zawodowe WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej ANALIZA WEDŁUG KATEGORII ZAWODOWEJ Q18 Których z następujących wartości Parlament Europejski powinien Pana(i) zdaniem bronić przede wszystkim? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 142

143 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Grupy zawodowe 143

144 ANALIZA Z PODZIAŁEM NA STREFĘ EURO/ STREFĘ NIENALEŻĄCĄ DO EURO Strefa euro - Poza strefą euro WARTOŚCI I POLITYKI 1. Wyniki Unii Europejskiej Q18 Których z następujących wartości Parlament Europejski powinien Pana(i) zdaniem bronić przede wszystkim? (MAKSYMALNIE 3 ODPOWIEDZI) 144

145 2. Wyniki krajowe WARTOŚCI I POLITYKI Strefa euro - Poza strefą euro 145

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2)

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 14 lutego 2013 r. Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) DOKUMENT TEMATYCZNY SKUPIAJĄCY SIĘ NA

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5)

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) BADANIE SOCJODEMOGRAFICZNE Część gospodarcza i społeczna Bruksela, sierpień 2013 r.

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU PARLAMETR: 2016 REGIONY W KRAJU 1 PARLAMETR: 2016 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU W ROZBICIU NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru

Bardziej szczegółowo

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu

8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet. Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w sytuacji kryzysu Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 26 lutego 2013 r. 8 marca 2013 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn i nierówność kobiet w

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce

Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja ds. Kontaktów z Obywatelami Dział Badania Opinii Publicznej Do wiadomości Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego Dział Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) NA ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 R. Część Parlametr PODSUMOWANIE ANALITYCZNE

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) NA ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 R. Część Parlametr PODSUMOWANIE ANALITYCZNE Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Badania Opinii Publicznej Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) Bruksela, grudzień 2013 r. NA ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 R. Część Parlametr

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Monitorowania Opinii Publicznej Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr 2015 - Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Zakres: UE28 (28 150 obywateli

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Parlametr 2016 Krótka analiza Wydanie specjalne Eurobarometru Parlamentu Europejskiego STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Autor: Jacques Nancy, Dział Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruksela, 30 stycznia 2015 r. Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY Zakres badania:

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Eurobarometr 76.3 Badanie Parlemeter Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Badanie koordynowane przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Poland

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Poland ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Poland ZADAĆ PUNKT 8 TYLKO W CHORWACJI QNAT Q Jakiej jest Pan(i) narodowości? Proszę wskazać kraj(e), który(e) jej odpowiada(ją). (MOŻLIWE KILKA ODPOWIEDZI)

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych

Polacy o najważniejszych problemach Polski i o problemach lokalnych Informacja o badaniu Kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych w pierwszej połowie lutego 2016 roku TNS Polska zapytał Polaków, jakie są w ich odczuciu najważniejsze problemy regionu, okolicy, w której

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP

Opinia Polaków dotycząca umowy TTIP Raport TNS Polska dla Ambasady Brytyjskiej w Warszawie Spis treści 1 Informacje o badaniu 3 2 3 Globalizacja 7 4 Podsumowanie i wnioski 5 Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji 12

Bardziej szczegółowo

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social PARLAMENT EUROPEJSKI Parlametr Eurobaromètre Spécial / Vague 74.3 TNS Opinion & Social Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień 2011 Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion

Bardziej szczegółowo

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o.

Projektodawca: WYG Consulting Sp. z o. o. 91 NOWYCH FIRM projekt dotacyjny dla mieszkańców powiatów południowozachodniej części województwa dolnośląskiego pozostających bez pracy, w szczególnej sytuacji na rynku pracy Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM raport Przygotowany dla Fundacji ABC XXI 30 października 2006 Metodologia Zbiorowość badana: Ludność Polski w wieku 15 i więcej lat Metoda doboru próby: Próba losowo-kwotowa:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b QK W niedzielę 7. czerwca br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z takich czy innych powodów część osób w Polsce nie wzięła w nich udziału. A czy Pan(i) głosował(a) w wyborach do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Projekt Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim współfinansowany jest ze środków Formy informowania potencjalnych pacjentów podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu opieki długoterminowej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne?

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? TNS 2012 1 Obecny kryzys finansowy w Europie wpływa na codzienne życie milionów Europejczyków - rośnie bezrobocie,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629 - - 69, 628-3 - 04 693-46 - 92, 625-6 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629 - - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 3. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: CZERWIEC 2008 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2007-19 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 95/2014 STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach.

Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Chłopiec czy dziewczynka? Polacy o dzieciach. Warszawa, luty 2001 roku Ponad trzy piąte Polaków (62%) uważa, że idealna liczba dzieci w rodzinie to dwoje. Zdecydowanie mniej osób (niewiele ponad jedna

Bardziej szczegółowo

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1.

Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Małgorzata Fuszara Badania opinii publicznej na temat politycznej reprezentacji kobiet 1. Poparcie dla projektu Przede wszystkim interesowało nas, jaki jest stosunek badanych do samego projektu ustawy,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego K.054 /12 Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Warszawa, wrzesień 2012 roku Sondaż Zespołu Badań Społecznych OBOP w TNS Polska, przeprowadzony w dn. 6-9.09.2012, a więc w tygodniu po przemówieniu Jarosława

Bardziej szczegółowo

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO

STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO STRAŻ POŻARNA NA TLE INNYCH INSTYTUCJI ŻYCIA PUBLICZNEGO raport z badań ilościowych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, kwiecień 2010 SPIS TREŚCI Informacja o badaniu 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Walka z terroryzmem w oczach Polaków i Europejczyków

Walka z terroryzmem w oczach Polaków i Europejczyków Informacja o badaniu W ogólnoeuropejskim badaniu Eurobarometr, przeprowadzanym regularnie przez TNS na zlecenie Komisji Europejskiej, w kwietniu 2016 r. poruszane zostały sprawy związane z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Poland ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Poland FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. PŁEĆ [NIE PYTAJ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ]

Bardziej szczegółowo

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne?

Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? IMAS International Wrocław Zachowanie kobiet mniej czy bardziej agresywne? Wrocław, listopad 2006 Sprawdziliśmy jak Polacy postrzegają zmiany w zachowaniu kobiet pod względem agresywności, czym wyraża

Bardziej szczegółowo

U progu Unii Europejskiej

U progu Unii Europejskiej U progu Unii Europejskiej Warszawa, styczeń 2004 r. Sondaż przeprowadzony w styczniu 2004 r. wykazał, że: 86% badanych wie, że w 2004 r. Polska zostanie członkiem UE, ale tylko 36% wie, że w tym odbędą

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą. Wyniki badania TNS OBOP

Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą. Wyniki badania TNS OBOP Społeczna świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi i podejmowaniem pracy za granicą Wyniki badania TNS OBOP Spis treści 1. Informacje o badaniu 2. Najważniejsze wnioski z badania 3. Co Polacy wiedzą

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW

AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW AMERYKAŃSKIE WIZY DLA POLAKÓW Warszawa, luty 2004 r. W sondażu OBOP z 5-8 lutego 2004 r. okazało się, że: 80%. badanych uznało sprawę amerykańskich wiz dla Polaków za sprawę ważną dla Polski, zaś 39% -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM

Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Warszawa, marzec 2013 BS/34/2013 KOBIETY W ŻYCIU PUBLICZNYM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne.

Wiedza i zachowania zdrowotne mieszkańców Lubelszczyzny a zmienne demograficzno-społeczne. Michał Nowakowski Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny Instytut Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Luiza Nowakowska Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedra Nauk Humanistycznych Wydziału

Bardziej szczegółowo

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE K.020/10 POLSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Warszawa, marzec 2010 roku W sondażu zrealizowanym w dn. 4 7 lutego 2010 r. TNS OBOP zbadał dwie podstawowe sfery życia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Bardziej szczegółowo

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown)

BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY. (na podstawie badania Radio Track, SMG/KRC Millward Brown) BIURO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI DEPARTAMENT PROGRAMOWY ANALIZA DANYCH RADIOMETRYCZNYCH POD KĄTEM MODELU SŁUCHANIA RADIA Z UWZGLĘDNIENIEM WSKAŹNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH (na podstawie badania Radio

Bardziej szczegółowo

Europejczycy na dwa lata przed wyborami europejskimi w 2014 r. Eurobarometr dla Parlamentu Europejskiego (EB/PE 77.4)

Europejczycy na dwa lata przed wyborami europejskimi w 2014 r. Eurobarometr dla Parlamentu Europejskiego (EB/PE 77.4) Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Dyrekcja ds. Kontaktów z Obywatelami Dział Badania Opinii Publicznej Bruksela, 20 sierpnia 2012 r. Europejczycy na dwa lata przed wyborami europejskimi w 2014 r. Eurobarometr

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A K O M I T E T U O B Y W AT E L S K I E J I N I C J AT Y W Y U S TA

Bardziej szczegółowo

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Poland

ZA5889. Flash Eurobarometer 373 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Poland ZA889 Flash Eurobarometer 7 (Europeans Engagement in Participatory Democracy) Country Questionnaire Poland FL 7 Participatory Democracy - PL D Ile ma Pan(i) lat? (ZAPISZ JEŚLI ODMOWA KOD 99 ) D Płeć respondenta

Bardziej szczegółowo

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie

Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie IMAS International Wrocław Franciszek Blachnicki i Ruch Światło - Życie Wrocław, maj/ czerwiec 2008 Franciszek Blachnicki to jedna z czołowych postaci polskiego Kościoła katolickiego 2. połowy 20 wieku

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O WALENTYNKACH I INNYCH ŚWIĘTACH BS/27/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ O WALENTYNKACH I INNYCH ŚWIĘTACH BS/27/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 69-35 - 69, 68-37 - 04 693-58 - 95, 65-76 - 3 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.4 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 69-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a

SZCZEPIENIA. W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a SZCZEPIENIA W y n i k i b a d a n i a C A T I b u s d l a Październik 2015 WNIOSKI Z BADANIA WNIOSKI Z BADANIA Polacy mają bardzo wysoką świadomość skuteczności szczepień jako narzędzia do zwalczania chorób

Bardziej szczegółowo

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r.

POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE. Warszawa, grudzień 2005 r. POLACY O STOSOWANIU KAR CIELESNYCH WOBEC DZIECI WYNIKI BADANIA TNS OBOP DLA FUNDACJI DZIECI NICZYJE Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.; ul. Dereniowa 11; 02-776 Warszawa; NIP: 521-10-18-407;

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r.

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2016 r. 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 6255/16 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16

Wiarygodne informacje czy są dziś. w cenie? Wiarygodne informacje - czy są dziś. w cenie? TNS Maj 2016 K.023/16 Wiarygodne informacje czy są dziś Informacja o badaniu Współczesne media aż kipią od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie

Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie Specjalny Eurobarometr Przeprowadzony przez TNS

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Styl jazdy polskich kierowców NR 86/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 86/2017 ISSN 2353-5822 Styl jazdy polskich kierowców Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Standardowy Eurobarometr 84. Opinia publiczna w Unii europejskiej

Standardowy Eurobarometr 84. Opinia publiczna w Unii europejskiej Opinia publiczna w Unii europejskiej Badanie zamówione i koordynowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Raport opracowany dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Niniejszy dokument nie prezentuje

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? NR 141/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 141/2016 ISSN 2353-522 Czy osoby w wieku mobilnym myślą o tym, z czego będą się utrzymywać na starość? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dotyczącej Straży Miejskiej przeprowadzonej wśród mieszkańców Jarosławia. ( ) (wersja skrócona)*

Wyniki ankiety dotyczącej Straży Miejskiej przeprowadzonej wśród mieszkańców Jarosławia. ( ) (wersja skrócona)* Wyniki ankiety dotyczącej Straży Miejskiej przeprowadzonej wśród mieszkańców Jarosławia (26.06.2003 19.09.2003) (wersja skrócona)* WSTĘP Jarosławska Straż Miejska istnieje 14 lat. W tym czasie mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Sondaż powyborczy EE 2014 WYBORY EUROPEJSKIE W 2014 R.

Sondaż powyborczy EE 2014 WYBORY EUROPEJSKIE W 2014 R. Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Sondaż powyborczy EE 2014 WYBORY EUROPEJSKIE W 2014 R. ZAŁĄCZNIK SOCJODEMOGRAFICZNY Zasięg: Populacja: Metoda:

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

W KIERUNKU EUROPEJSKIEGO SPOłECZEŃSTWA LUDZI W RÓZNYM WIEKU

W KIERUNKU EUROPEJSKIEGO SPOłECZEŃSTWA LUDZI W RÓZNYM WIEKU PL W KIERUNKU EUROPEJSKIEGO SPOłECZEŃSTWA LUDZI W RÓZNYM WIEKU AGE O EUROPEJSKIM ROKU RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH 2007 The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées

Bardziej szczegółowo

Rak publiczny priorytet?

Rak publiczny priorytet? Rak publiczny priorytet? Ipsos Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448 77 00 2012 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone Nobody s Unpredictable 2011 Ipsos Spis treści 1. Opis projektu 3 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZNAJOMOŚĆ I WIEDZA NA TEMAT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Spis treści Informacje o badaniu Znajomość

Bardziej szczegółowo

Polacy o dostępie do broni palnej

Polacy o dostępie do broni palnej KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 137/2017 Polacy o dostępie do broni palnej Październik 2017 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do instytucji finansowych

Zaufanie do instytucji finansowych Zaufanie do instytucji finansowych Warszawa, kwiecień 2002 roku Bankom państwowym ufa 68% Polaków. Nie ufa im 17% osób. W porównaniu z rokiem ubiegłym różnica między pozytywnymi a negatywnymi opiniami

Bardziej szczegółowo

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU

POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU POLACY O WALENTYNKACH W 2001 ROKU Warszawa, luty 2001 roku Niemal wszyscy (94%) badani słyszeli o Święcie Zakochanych. Poziom znajomości Walentynek nie zmienił się od trzech lat. Nieco ponad połowa (52%)

Bardziej szczegółowo

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006

BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 BS/136/2006 POSTAWY POLAKÓW, WĘGRÓW, CZECHÓW I SŁOWAKÓW WOBEC EURO KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ WYKORZYSTANIE DANYCH

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE

KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE KWESTIONARIUSZ CAWI V.0 KOD PROJEKTU: TARCHOMIN 2 BADANIE NT. POTENCJAŁU KONCEPTU USŁUGI PŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA REPERTUARU KINOWEGO W INTERNECIE Warszawa, sierpień 2012 Dzień dobry, nazywam się i jestem

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Poland ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Poland FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Różne organizacje prywatne i państwowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Warszawa, styczeń 2012 BS/11/2012 OCENA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo