Tabela opłat i prowizji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji"

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla Klientów detalicznych (indywidualnych) Załącznik do Uchwały nr 11/36/OK./2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z dnia 7 lipca 2015r. Zmiany od 29 lipca 2015 Knurów, lipiec 2015r.

2 SPIS TREŚCI: KONTA OSOBISTE... 3 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE W PAKIETACH OPTYMALNYCH... 3 TAB. 2 POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE... 7 TAB. 3 KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE KARTY KREDYTOWE TAB. 4 KARTY KREDYTOWE TAB. 5 TRANSAKCJE KREDYTOWE INNE USŁUGI TAB. 6 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 7 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 8 WYNAJEM SKRYTEK SEJFOWYCH TAB. 9 USŁUGI RÓŻNE PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 10 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE OFEROWANE W PAKIETACH DOWOLNYCH Z DOSTĘPEM DO USŁUGI INTERNETOWEJ CUI INDYWIDUALNE BĘDĄCE W OFERCIE BANKU DO R TAB. 11 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE OFEROWANE W PAKIETACH DOWOLNYCH BEZ DOSTĘPU DO USŁUGI INTERNETOWEJ CUI INDYWIDUALNE W OFERCIE BANKU DO R TAB. 12 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE DOSTĘPNE W PAKIETACH SPECJALNYCH W OFERCIE BANKU DO R TAB. 13 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE OFEROWANE DLA MŁODYCH POSIADACZY RACHUNKÓW Z DOSTĘPEM BĄDŹ BEZ DOSTĘPU DO CUI W OFERCIE BANKU DO R TAB. 14 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE, W KTÓRYCH UMOŻLIWIONO DOKONYWANIE ZLECEŃ PŁATNICZYCH, BĘDĄCE W OFERCIE BANKU DO R TAB. 15 RACHUNKI RADY RODZICÓW BĘDĄCE W OFERCIE BANKU DO R TAB. 16 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W PAKIETACH DOWOLNYCH Z DOSTĘPEM DO USŁUGI INTERNETOWEJ CUI INDYWIDUALNE W OFERCIE BANKU DO 3 CZERWCA 2013R TAB. 17 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W PAKIETACH DOWOLNYCH BEZ DOSTĘPU DO USŁUGI INTERNETOWEJ CUI INDYWIDUALNE, BĘDĄCE W OFERCIE BANKU DO 3 CZERWCA 2013R TAB. 18 MODYFIKACJA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ CUI DO RACHUNKÓW BANKOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE BANKU DO 31 SIERPNIA 2014R. ORAZ DO 3 CZERWCA 2013R TAB. 19 OPERACJE OD CZYNNOŚCI DEWIZOWYCH DO RACHUNKÓW BANKOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE BANKU DO 31 SIERPNIA 2014R. ORAZ DO 3 CZERWCA 2013R TAB. 20 CZYNNOŚCI NIESTANOWIĄCE USŁUG PŁATNICZYCH ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RACHUNKÓW BANKOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE BANKU DO 31 SIERPNIA 2014R. ORAZ DO 3 CZERWCA 2013R. ORAZ INNE CZYNNOŚCI TAB. 21 UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH W PAKIETACH OPTYMALNYCH, UBEZPIECZENIE WYCOFANE Z OFERTY Z DNIEM 1 KWIETNIA 2015R TAB. 22 UBEZPIECZENIA WYCOFANE Z DALSZEJ SPRZEDAŻY Z DNIEM 1 KWIETNIA 2015R Strona 1 z 32

3 Zasady pobierania opłat i prowizji 1. Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla klientów indywidualnych zwana dalej Tabelą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Orzesko- Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Tabela nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. Strona 2 z 32

4 Konta osobiste TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w pakietach optymalnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Moje Konto Akademickie Konto ŻAK Stawka OK Modern OK Retro OK Prestiż 1. Opłata za Pakiet (za prowadzenie rachunku) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 4 zł 0 zł / 25 zł 1) 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne Kanały Dostępu: 3.1 System bankowości internetowej aktywacja systemu 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł Uwierzytelnienie operacji kodem SMS miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł Wydanie lub wysłanie haseł jednorazowych do uwierzytelnienia operacji 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł odblokowanie dostępu do systemu jednorazowa 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 3.2 Usługa SMS miesięcznie 4 zł 4 zł 6 zł 4 zł 0 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 2 zł 2 zł 6 zł 2 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa od kwoty 0 zł 0 zł 10 zł 2) 0 zł 0 zł 5. Usługa Biometrii 3) 5.1 Aktywacja usługi 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5.2 Wypłata gotówkowa w bankomacie od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5.3 Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku: w placówce Banku 0 zł 0 zł 5 zł 4) 0 zł 0 zł za przelew w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 5.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku 0 zł 0 zł 10 zł 2,50 zł 1 zł za przelew w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 5.3 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym 5) w systemie bankowości internetowej za przelew 3 zł 3 zł 3 zł - 3 zł 5.4 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku o wartości przelewu < ,00 zł za przelew 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł o wartości przelewu ,00 zł za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe Przelewy SEPA / przelewy regulowane / polecenia wypłaty na kwoty nie przekraczające równowartość EUR od transakcji - 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł Strona 3 z 32

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Moje Konto Akademickie Konto ŻAK Stawka OK Modern OK Retro OK Prestiż Przelewy SEPA - 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Przelewy regulowane - 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł Polecenia wypłaty 6) - 0,20% min. 20 zł max. 100 zł 0,20% min. 20 zł max. 100 zł 0,20% min. 20 zł max. 100 zł 0,20% min. 20 zł max. 100 zł Opłata "Non - STP" 7) - 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie za zlecenie - klienta 8) 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 6.2 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym do banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno - rentowe Przelewy SEPA - 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Przelewy regulowane - 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Polecenia wypłaty 9) od transakcji - 0,20% min. 30 zł max. 150 zł 0,20% min. 30 zł max. 150 zł 0,20% min. 30 zł max. 150 zł 0,20% min. 30 zł max. 150 zł Opłata "Non - STP" 10) - 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym zł 20 zł 20 zł 20 zł w trybie pilnym w EUR, USD i GBP (z datą waluty "dziś") 11) od transakcji zł 100 zł 100 zł 100 zł w trybie przyspieszonym w USD, GBP i PLN (z datą waluty "jutro") 11) od transakcji - 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł Zmiany / korekty / odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji - 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 12) za dokument - 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" od poleceń wypłaty (opcja kosztowa - 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł OUR) od transakcji 6.3 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym - 7. Zlecenie stałe: 7.1 rejestracja zlecenia stałego 13) : 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich 80 zł + koszty banków trzecich w placówce Banku 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł 0 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 7.2 zmiana zlecenia stałego 13) : w placówce Banku 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł 0 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 7.3 realizacja zlecenia stałego Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku: realizowane przez placówkę Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za zlecenie realizowane w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przelew krajowy na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: realizowane przez placówkę Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 2,50 zł 1 zł 0,50 zł Strona 4 z 32

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Moje Konto Akademickie Konto ŻAK Stawka OK Modern OK Retro OK Prestiż realizowane w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 8. Polecenie zapłaty: 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.4 odrzucenie polecenia zapłaty za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9. Karty debetowe 16) : VISA Classic Debetowa, VISA Classic Debetowa PayWave, MasterCard Debit PayPass Limity wypłat dla kart debetowych określone w pkt Wydanie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.2 Wznowienie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.3 Wydanie duplikatu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 9.4 Opłata miesięczna za posiadanie płatniczej od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł / 7 zł 14) 0 zł / 7 zł 14) 0 zł / 10 zł 15) 9.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.6 Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 17) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł W innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 0 zł W punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie zł zł zł zł zł 9.7 Sprawdzanie salda w bankomacie 18) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 17) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł W pozostałych bankomatach w kraju 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 9.8 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (w Placówce) od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 9.9 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 9.10 Zmiana danych Użytkownika nie wymagająca wymiany 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł wymagająca wymiany od transakcji 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 3 zł + opłata za wydanie duplikatu 9.11 Zmiana wysokości limitów dziennych 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9.12 Ubezpieczenia Bezpieczna karta miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.12 Cashback (wypłata gotówki w punktach handlowych możliwa pod warunkiem dokonywania wcześniej płatności bezgotówkowej) 10. Wyciąg z rachunku bankowego 19) : od transakcji 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10.2 wyciąg po każdej zmianie salda 20) za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Strona 5 z 32

7 Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Moje Konto Akademickie Konto ŻAK Stawka OK Modern OK Retro OK Prestiż sporządzenie odpisu wyciągu bankowego / dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przekazu 20) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10.4 wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju 20) : raz w miesiącu za przesyłkę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł kolejne wyciągi za przesyłkę 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 1 zł + opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej za przesyłki 11. Sporządzanie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 12. Inne czynności Zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników w trakcie trwania umowy za dokument 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Zmiana adresu zamieszkania, nazwiska lub innych danych osobowych 21) 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Przekształcenie wspólnego konta w indywidualne lub na odwrót, zmianę warunków umowy rachunku bankowego 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł w postaci aneksów Przyjęcie i zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków za dokument 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Sporządzenie zaświadczenia na wniosek Posiadacza potwierdzającego złożenie przez Posiadacza lub wykonanie przez Bank przelewu Sporządzenie na wniosek Posiadacza zaświadczenia o posiadaniu rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i saldzie Sporządzenie na wniosek Posiadacza opinii / zaświadczenia o rachunku Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innego Banku za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł od kwoty 1% min. 20 zł 1% min. 20 zł 1% min. 20 zł 1% min. 20 zł 1% min. 20 zł 12.9 Potwierdzenie wykonania blokady środków 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Likwidacja rachunku na wniosek Posiadacza przed upływem 30 dni od daty otwarcia rachunku 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Uaktywnienie rachunku w PLN z nieczynnego na czynny 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Opłata za realizację tytułu egzekucyjnego w postępowaniu sądowym (nakazowym lub procesowym) oraz w postępowaniu egzekucyjnym w administracji: pierwszego przelewu za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł następny przelew 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 13. Ubezpieczenia 13.1 Assistance 22) miesięcznie zł 1) Opłaty nie pobiera się, gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku głównym prowadzonym w ramach Pakietu wynosi PLN. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy bankomat w Placówce Banku jest nieczynny lub Placówka nie posiada bankomatu, w okresie od dnia złożenia w Banku wniosku o wydanie debetowej do rachunku do dnia odbioru oraz w przypadku likwidacji rachunku. 3) Usługa udostępniona dla Użytkowników kart debetowych. 4) Opłata nie obowiązuje dla przelewów na rachunki lokat terminowych, na rachunki oszczędnościowe, na rachunki kredytowe oraz opłat i prowizji pobieranych przez Bank. 5) Maksymalna kwota przelewu to PLN. 6) Opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Opłata pobierana w sytuacji, gdy Zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 8) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku. 9) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.2.8, w przypadku opcji kosztowej "OUR". Strona 6 z 32

8 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Zaświadczenie przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. 13) Opłaty nie pobiera się, jeśli zlecenie stałe dotyczy przelewów wewnętrznych na rachunek w Banku. 14) Opłata pobierana, w przypadku braku wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł dokonywanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca liczonego od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 15) Opłata pobierana, w przypadku braku wykonania transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 700 zł dokonywanych kartą debetową wydaną do rachunku i rozliczonych przez Bank w okresie miesiąca liczonego od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. 16) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 17) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 18) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 19) Opłaty nie pobiera się, jeśli wyciągi odbierane są elektronicznie. 20) Na życzenie Klienta. 21) Opłaty nie pobiera się w przypadku zmian wynikających z ustawowej wymiany dokumentów tożsamości, jeżeli zostały dokonane w terminie ustawowym. 22) Usługa polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów pomocy udzielonej Posiadaczowi rachunku (Ubezpieczonemu) oraz zapewnieniu usług informacyjnych w zakresie ubezpieczenia. Assistance obejmuje: Dom Assistance, Pomoc medyczna na terenie RP, Auto Assistance z Concierge, Koszty leczenia i Assistance podczas podróży zagranicznej. 23) Limity dla kart debetowych: Limity dla kart płatniczych Katalog usług VISA Classic Debetowa VCD PayWave (zbliżeniowa) MasterCard PayPass (zbliżeniowa) Dzienny limit wypłaty gotówki 5.000,00 zł 5.000,00 zł 5.000,00 zł Dzienny limit transakcji bezgotówkowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł Limit dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych na terenie Polski - limit dla pojedynczej transakcji nie dotyczy 30,00 zł 50,00 zł Limit jednorazowy wypłat gotówkowych dla usługi Cashback 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Oszczędnościowy OK 2 oszczędnościowy IKE oszczędnościowy w walucie SKO dla Rady Rodziców dla PKZP SKO dla Szkół 1. Opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 2. Otwarcie rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Elektroniczne Kanały Dostępu: 3.1 System bankowości internetowej: aktywacja systemu 50 zł 1) 50 zł 1) 50 zł 1) 10 zł 50 zł 0 zł dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Uwierzytelnienie operacji kodem SMS miesięcznie 0 zł zł 0 zł 0 zł Wydanie lub wysłanie haseł jednorazowych 5 zł zł 5 zł 5 zł odblokowanie dostępu do systemu jednorazowa 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 3.2 Usługa SMS miesięcznie 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł 3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: Strona 7 z 32

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Oszczędnościowy OK 2 oszczędnościowy IKE oszczędnościowy w walucie Stawka SKO dla Rady Rodziców dla PKZP SKO dla Szkół pierwsza wypłata 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od kwoty kolejna wypłata 5 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Przelewy krajowe: 5.1 Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku: w placówce Banku 0 zł 2) zł 0 zł 0 zł za przelew w systemie bankowości internetowej 0 zł 2) zł 0 zł 0 zł 5.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 15 zł - - 2,50 zł 2,50 zł 0 zł w systemie bankowości internetowej 15 zł zł 0 zł 0 zł 5.3 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym 3) : w systemie bankowości internetowej za przelew 20 zł zł 3 zł 3 zł 5.4 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku: o wartości przelewu < ,00 zł za przelew 50 zł zł 50 zł o wartości przelewu ,00 zł za przelew 25 zł zł 25 zł - 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe: Przelewy SEPA / przelewy regulowane / polecenia wypłaty na kwoty nie przekraczające równowartość EUR zł Przelewy SEPA zł Przelewy regulowane od transakcji zł Polecenia wypłaty 4) - - 0,20% min. 20 zł max. 100 zł Opłata "Non - STP" 5) zł Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane za zlecenie - - na zlecenie klienta 6) 80 zł + koszty banków trzecich 6.2 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym do banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe: Przelewy SEPA zł od transakcji Przelewy regulowane zł Polecenia wypłaty 7) - - 0,20% min. 30 zł max zł Opłata "Non - STP" 8) od transakcji zł Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: zł w trybie pilnym w EUR, USD i GBP (z datą waluty "dziś") 9) od transakcji zł w trybie przyspieszonym w USD, GBP i PLN (z datą waluty "jutro") 9) od transakcji zł Zmiany / korekty / odwołanie zrealizowanego od transakcji zł Strona 8 z 32

10 Lp Rodzaj usług (czynności) przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta Tryb pobierania Oszczędnościowy OK 2 oszczędnościowy IKE oszczędnościowy w walucie + koszty banków trzecich Stawka SKO dla Rady Rodziców dla PKZP SKO dla Szkół Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie za dokument zł dewizowym 10) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane "z góry" od poleceń wypłaty (opcja kosztowa OUR) 6.3 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym Wyciąg z rachunku bankowego 11) : od transakcji zł zł + koszty banków trzecich wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2 wyciąg po każdej zmianie salda 12) za wyciąg 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 7.3 sporządzenie odpisu wyciągu bankowego / dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przekazu 12) za dokument 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 7.4 wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju 12) : raz w miesiącu 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł kolejne wyciągi za przesyłkę 1 zł plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej - plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej plus opłata wg obowiązującego cennika Poczty Polskiej 8. Sporządzanie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 8.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 8.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 9. Inne czynności: Zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych pełnomocników w trakcie trwania umowy za dokument 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok 2 zł max. 15 zł za cały rok 5 zł max. 30 zł za cały rok za dokument 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł - Zmiana adresu zamieszkania, nazwiska lub innych danych osobowych 13) 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Przyjęcie i zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Sporządzenie zaświadczenia na wniosek Posiadacza potwierdzającego złożenie przez Posiadacza lub wykonanie przez Bank przelewu Sporządzenie na wniosek Posiadacza zaświadczenia o posiadaniu rachunku i saldzie Sporządzenie na wniosek Posiadacza opinii bankowej za dokument 8 zł 8 zł 8 zł za dokument 10 zł - 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 9.7 Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innego Banku 1% wysokości środków zablokowanych min. 20 zł 1% wysokości środków zablokowanych min. 20 zł 1% wysokości środków zablokowanych min. 20 zł Potwierdzenie wykonania blokady środków 10 zł 10 zł 10 zł Likwidacja rachunku na wniosek Posiadacza przed upływem 30 dni od daty otwarcia rachunku Dyspozycja wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu lub częściowego zwrotu - złożonej przez oszczędzającego przed upływem 1 roku od otwarcia rachunku IKE 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł - Równowartość odsetek Strona 9 z 32

11 Lp Rodzaj usług (czynności) Uaktywnienie rachunku w PLN z nieczynnego na czynny Tryb pobierania Oszczędnościowy OK 2 oszczędnościowy IKE oszczędnościowy w walucie Stawka SKO dla Rady Rodziców dla PKZP SKO dla Szkół 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 9.11 Opłata za realizację tytułu egzekucyjnego w postępowaniu sądowym (nakazowym lub procesowym) oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji: pierwszy przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł za przelew następny przelew 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 1) Opłaty nie pobiera się, gdy Posiadacz posiada w Banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w pakiecie optymalnym 2) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Maksymalna kwota przelewu to PLN 4) Opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami OUR. 5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Opłata pobierana w sytuacji, gdy Zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.2.8, w przypadku opcji kosztowej "OUR". 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Opłata pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Zaświadczenie przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 11) Opłaty nie pobiera się, jeśli wyciągi odbierane są elektronicznie 12) Na życzenie Klienta 13) Nie pobiera się opłaty w przypadku zmian wynikających z ustawowej wymiany dokumentów tożsamości, jeżeli zostały dokonane w terminie ustawowym 14) Jednak nie więcej niż wartość odsetek za okres 6 miesięcy KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TAB. 3 Książeczki Oszczędnościowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Książeczka A vista 1) 1. Opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 2. Opłata za wydanie książeczki 10 zł 2) 3. Elektroniczne Kanały Dostępu 3) : 3.1 System bankowości internetowej: aktywacja systemu dostęp do systemu miesięcznie wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym Uwierzytelnienie operacji kodem SMS miesięcznie Wydanie lub wysłanie haseł jednorazowych odblokowanie dostępu do systemu jednorazowa Usługa SMS miesięcznie Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie - 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0 zł 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego: Strona 10 z 32

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji myszk Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla Klientów detalicznych (indywidualnych) Załącznik do Uchwały nr 8/60 /OK/2016r Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/2017 Zarządu BS w Kałuszynie z dnia 14.06.2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Kałuszyn,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo