WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014

2 2 S t r o n a Spis treści I. KADRY I PŁACE... 4 I.1 Dane kadrowe... 4 I.2 Ewidencja czasu pracy... 6 I.3 Płace... 7 I.4 Pozostałe funkcje modułu kadrowo-płacowego... 8 II. KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE... 9 II.1 Rachunkowość... 9 II.2 Kasa II.3 Banki i przelewy II.4 Rejestrowanie Zakupów II.5 Sprzedaż II.6 Rozrachunki z kontrahentami II.7 Koszty II.8 Sprawozdania III. ŚRODKI TRWAŁE III.1 Kartoteki III.2 Dokumenty III.3 Inwentaryzacja III.4 Księgowanie IV. BUDŻETOWANIE KOSZTÓW POŚREDNICH IV.1 Planowanie ogólne IV.2 Budżetowanie Płace i zatrudnienie IV.3 Definiowanie sprawozdań dla planów kroczących IV.4 Wprowadzanie wartości planowanych IV.5 Aktualizacja planów i realizacji IV.6 Analizy związane z budżetem V. ELEKTORNICZNY OBIEG DOKUMENTÓW V.1 Definiowanie procedur V.2 Definiowanie użytkowników procesu V.3 Definiowanie powiązań między etapami VI. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI VI.1 Zarządzanie Ofertowaniem VI.2 Zarządzanie Projektem VI.3 Wieloporjektowość (zarządzanie portfelem projektów)... 22

3 3 S t r o n a VI.4 Zarządzanie zasobami VI.5 Zarządzanie finansami projektu VI.6 Zarządzanie zakupami VI.7 Raportowanie VII. BUSINESS TO BUSINESS VII.1 Web Services VII.2 Portal dostawców usług i materiałów

4 4 S t r o n a I. KADRY I PŁACE I.1 Dane kadrowe I.1.1 Kartoteka osobowa pracownika: Dane osobowe (nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo, NIP, PESEL); Adresy: zameldowania, zamieszkania, do korespondencji; Informacje o posiadanych dokumentach (dowód tożsamości, paszport, legitymacja służbowa, legitymacja ubezpieczeniowa); I.1.2 Informacje dotyczące ZUS: Tytuł ubezpieczenia; Informacje o obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych; Niezdolność do pracy (stopień, okres od do); Informacje o pobieranym świadczeniu (rodzaj świadczenia, numer i data decyzji, okres pobierania, podstawa przyznania, zawieszenie świadczenia); Niepełnosprawność (stopień, numer i data decyzji, orzecznik, okres od do, treść orzeczenia); Przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego (data przekroczenia, źródło informacji o przekroczeniu, identyfikator listy płac, na której przekroczenia nastąpiło).; Wstrzymywanie naliczania składek na Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zależności od wieku lub rodzaju absencji pracownika; I.1.3 Informacje dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia (oddział NFZ, data przystąpienia, gmina); I.1.4 Informacje o zatrudnieniu w poprzednich zakładach pracy + informacja jak wliczać staż z poprzednich miejsc do nagród jubileuszowych; I.1.5 Przebieg pracy zawodowej w bieżącym zakładzie: Umowa (numer, rodzaj, data zawarcia, wymiar etatu, okres trwania). Płaca (rodzaj stawki, kategoria zaszeregowania, kwota stawki, dodatki stałe, stawka w walucie). Zaszeregowanie (zawód wykonywany, grupa pracownicza, jednostka organizacyjna, pion, miejsce pracy, miejsce wypłaty, stanowisko pracy); raporty z historią zmian poszczególnych danych (umowa, stanowisko, stawka, komórka organizacyjna, itp.); System pracy (rodzaj systemu, okres rozliczeniowy, rodzaj harmonogramu); Informacje o pracy w warunkach szczególnych (czy pracuje, kod pracy w warunkach szczególnych); Ubezpieczenia społeczne (obowiązkowe, dobrowolne, informacja o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych do ZUS); Informacje o zmianie stosunku pracy (przyczyna zmiany, rodzaj zdarzenia kadrowego, czy kontynuacja zatrudnienia, czy dany zakład jest zakładem podstawowym, czy rozwiązanie zatrudnienia); I.1.6 Dane dotyczące umów cywilnoprawnych: Definicja umowy (numer, rodzaj, data zawarcia, okres trwania, data wykonania, wartość);

5 5 S t r o n a I.1.7 Zaszeregowanie (jednostka organizacyjna, miejsce pracy, stanowisko, przedmiot umowy); Informacje niezbędne do naliczenia podatku (procent podatku, koszty uzyskania); Ubezpieczenia społeczne (tytuł ubezpieczenia, ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, informacja o wysłaniu dokumentów zgłoszeniowych do ZUS); raporty o wszystkich wysłanych do ZUS dokumentach (na pracownika, w zadanym okresie czasu, itp.) Przypomnienie o konieczności zarejestrowania/wyrejestrowania z ZUS nowego/byłego pracownika; Sposób rozliczenia umowy (przez rachunek lub tylko przez listę); Tworzenie rachunków do umów; Posiadane kwalifikacje: Wykształcenie, zawód, badania lekarskie, znajomość języków obcych, ukończone kursy, uprawnienia zawodowe, szkolenia, itd; Możliwość określania własnych kwalifikacji; Możliwość filtrowania i przeszukiwania po rodzajach szkoleń; Generowanie raportów ze wszystkimi szkoleniami/uprawnieniami pracownika, ze szkoleniami/uprawnieniami zdobytymi w wybranym przedziale czasowym; Możliwość pełnego raportowania i kontroli daty ważności kursów, badań, uprawnień; Możliwość raportowania planu szkoleń; Prowadzenie planu szkoleń w systemie wypełnianie realizacji automatycznie po wprowadzeniu szkolenia w kartotekę pracownika; I.1.8 Stan rodzinny (imiona, nazwiska, daty urodzenia, NIP, PESEL, stopień pokrewieństwa, płeć, stan cywilny, adresy, nr dowodu, nr paszportu, dane o niepełnosprawności, informacje dotyczące nauki w szkole, ubezpieczenie zdrowotne, czy pełne lub wyłączne utrzymanie); I.1.9 Informacje o zajęciu wynagrodzeń - alimenty, komornicze (oznaczenie komornika, nr sprawy sądowej, wartość zajęcia, sposób potrącania, okres potrącania od - do, wartość potrącenia, sposób wypłaty, określenie wierzyciela, rachunek bankowy wierzyciela, historia spłat); automatyczne naliczanie potrąceń na liście płac z uwzględnieniem kwot wolnych od potrąceń. I.1.10 Nagrody i kary (rodzaj, data udzielenia, data anulowania, kwota, opis); I.1.11 Możliwość rejestrowania dodatkowych informacji dotyczących cech pracowników według własnych definicji; I.1.12 Kartoteka nieobecności: Nieobecności określone w Kodeksie Pracy; Możliwość definiowania nieobecności; Wprowadzanie grupowe nieobecności; Informacje o urlopach: wypoczynkowym, na dziecko, za system, innych limitowanych (bilans, stan na wybrany dzień); I.1.13 Kartoteka wypłaconych ekwiwalentów za urlopy; automatyczne naliczanie ekwiwalentu; I.1.14 Harmonogramy czasu pracy: Indywidualne kalendarze dla pracowników; zmienianie dodawanie harmonogramów grupie pracowników Drukowanie harmonogramów dla brygad/wszystkich pracowników do zatwierdzenia i publikacji

6 6 S t r o n a Możliwość definiowania szablonów harmonogramów; Możliwość kopiowania harmonogramów; I.1.15 Przeszeregowania grupowe pracowników; Zmiana stawki zaszeregowania; Zmiana jednostki organizacyjnej; Zmiana stanowiska pracy; Zmiana miejsca pracy; Zmiana miejsca wypłaty; I.1.16 Przesyłanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS do programu Płatnik: ZUS ZUA; ZUS ZIUA; ZUS ZCNA; ZUS ZWUA; ZUS ZZA; I.1.17 Sporządzanie raportów z danymi do wypełnienia sprawozdań statystycznych GUS: wszystkich, gdzie pojawiają się dane kadrowo płacowe (np. jeszcze DG1) Z-03, Z- 05, Z-06, Z-07; I.1.18 Możliwość zdefiniowania własnych raportów kadrowych wg dowolnego zestawu informacji i warunków (filtrów); I.1.19 Pisma kadrowe, z możliwością zmiany form. Definiowanie własnych dokumentów; I.1.20 Pełna historia umożliwiający ustalenie źródła każdego zapisu na kartotekach danych osobowych (wpisano, wpisujący, zmodyfikowano, modyfikujący, data wpisu, modyfikacji); I.1.21 Powiadamianie o kończących się badaniach lekarskich, uprawnieniach, o konieczności skierowania na badania pracownika po dłuższej chorobie, I.1.22 Automatyczne generowanie skierowań na badania lekarskie razem z zagrożeniami na danym stanowisku pracy (katalog zagrożeń dla każdego stanowiska z możliwością ręcznej modyfikacji np. jak ktoś nie ma prawa jazdy); I.2 Ewidencja czasu pracy I.2.1 Elektroniczne kart pracy: Wprowadzanie czasu pracy na budowach Rejestracja czasu pracy na przedsięwzięcia na budowach (?) Po wprowadzeniu czasu pracy w danym dniu powyżej planowanej liczby godzin pracy automatyczne rejestrowanie przez system godzin nadliczbowych właściwego rodzaju (z możliwością określenia czy ma zliczać do wypłaty czy do odbioru, z możliwością ręcznej zmiany tego statusu) Możliwość definiowania kart pracy dla pracownika; Możliwość definiowania kart pracy dla brygady; Możliwość rejestrowania zapisów indywidualnie; Możliwość rejestrowania zapisów grupowo; dla gupy pracowników która pracowała zgodnie z takim samym grafikiem lub kilka takich samych dni u danego pracownika Możliwość importu danych z zewnętrznego pliku (np.xls); Dostęp do kart pracy z poziomu modułu Zarządzanie Projektami; Ewidencja godzin przepracowanych z dokładnością do minuty. (na podstawie czasu pracy wyliczane godziny nadliczbowe 50%, 100%, godziny nocne);

7 7 S t r o n a I.3 Płace Możliwość wprowadzania nieobecności jako rozliczenia godzin nadliczbowych (w stosunku1:1 oraz 1:1,5); Możliwość współpracy z RCP; Elektroniczny urlop i delegacja, które po zatwierdzeniu automatycznie wpisują się w ewidencję czasu pracy; Ostrzeganie o przekroczeniach limitu godzin nadliczbowych; Raporty godzin nadliczbowych uwzględniające godziny nadliczbowe które zostały odebrane; I.3.1 Składniki płacowe: Płaca zasadnicza (godzinowa, miesięczna); Możliwość rozliczania płac wg ewidencji czasu pracy; Dodatki (dopłaty) za godziny nadliczbowe, za pracę w szkodliwych warunkach, za pracę nocną i inne. (możliwość rozliczania nadgodzin w okresach 1, 2, 3, 4,6, 12 miesięcznym z automatycznym bilansowaniem nieobecności będących czasem wolnym za nadgodziny); automatyczne sumowanie dodatku na koniec okresu rozliczeniowego i przenoszenie tych wartości na listę płac; Automatyczne naliczanie premii według różnych zadanych kryteriów (grupy premiowe, % premii, różne terminy wypłat), grupowe wpisywanie/zmienianie tych ustawień (np. % premii dla wybranej grupy); Możliwość wykluczenia danego przedsięwzięcia przez co premia od pracy na nim nie będzie naliczana; Automatyczny podział premii na przedsięwzięcia na te na których powstała Naliczanie wynagrodzeń za urlopy wypoczynkowe i inne absencje płatne. Obliczanie wynagrodzenia (do 33 dni) i zasiłków za czas nieobecności wskutek choroby; Zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem: zwiększonych kosztów, obniżonej zaliczki, zwiększonej zaliczki, wstrzymania poboru zaliczki, rozliczenia nadpłaty/niedopłaty wynikającej z obliczenia podatku na PIT-40, kosztów autorskich, pobytu na kontrakcie zagranicznym); Potrącenia egzekwowane z mocy tytułów wykonawczych, naliczanie automatyczne uwzględniające kwoty wolne od potrąceń; Zaliczki pieniężne; Kary pieniężne; Rozliczanie ubezpieczeń; Rozliczanie przychodów i kosztów autorskich; Rozliczanie kontraktów zagranicznych; Rozliczanie wynagrodzeń walutowych; Rozliczanie wynagrodzeń finansowanych z zewnętrznych źródeł (np. tzw. projekty unijne) z określeniem kwotowym lub procentowym wielkości finansowania; Obsługa pożyczek (fundusz mieszkaniowy, chwilówki itp.); Obsługa KZP; o Wpisowe; o Składki; o Wkłady (stan, wypłata); o Pożyczki (ewidencja przyznanych pożyczek, ustalanie rat spłaty, pobrane zaliczki);

8 8 S t r o n a obsługa potraceń składek członkowskich na związki zawodowe; Świadczenia socjalne (dofinansowania, bony, zapomogi losowe itp.); Składki ZUS; Naliczenie kwoty do wypłaty (w złotówkach lub w walucie obcej); Możliwość modyfikacji algorytmów obliczania wynagrodzeń, bądź tworzenia nowych wg indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwość definiowania własnych składników płacowych. Możliwość importu wartości składnika na listę płac z pliku xls. Rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy - zlecenia, o dzieło i inne), z możliwością generowania rachunków do umów w zadanym cyklu (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, okres umowy); Natychmiastowa aktualizacja w razie wystąpienia zmian prawnych; Ostrzeganie lub automatyczne naliczanie na liście płac wyrównania wynagrodzenia do kwoty najniższego wynagrodzenia. I.4 Pozostałe funkcje modułu kadrowo-płacowego I.4.1 I.4.2 I.4.3 I.4.4 I.4.5 I.4.6 I.4.7 I.4.8 I.4.9 Możliwość przygotowywania więcej niż jednej listy płac w miesiącu; Możliwość przechowywania list płac przez dowolny okres; Możliwość rejestracji list korygujących do wskazanych list płac (korekty wyliczane przez system); Możliwość rejestracji i rozliczania list płac do zwrotu nadpłaconych składek ZUS; Możliwość wprowadzania danych z poziomu: Z dokumentów płacowych; Bezpośrednio do list płac; Przepisywanie z jednej listy płac na drugą; Wielokrotne korygowanie absencji na listach zatwierdzonych i zamkniętych z historią zmian absencji; Rozliczanie przychodów autorskich w ramach umowy o pracę, pracy z możliwością rozliczania przychodów i kosztów autorskich (po zakończeniu roku podatkowego) według zdefiniowanego klucza podziału: + szablony wydruków: Kartoteka zarobkowa; Kartoteka zasiłkowa; Kartoteka podatkowa; Kartoteka składek ZUS; Generowanie dokumentów podatkowych (PIT-8C, PIT-8A, PIT-8AR, PIT-4, PIT-4R, PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT- R), historia wygenerowanych formularzy PIT; Możliwość tworzenia i przesyłania obsługiwanych przez US e-deklaracji z poziomu systemu. I.4.10 Sporządzanie zaświadczeń o pracy i płacy wg dowolnie wybranych składników płacowych, z możliwością redagowania treści zaświadczenia (szablon MS Word); I.4.11 Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik: ZUS RZA ZUS RCA ZUS RSA ZUS DRA I.4.12 Możliwość generowania i wysyłania ( )elektronicznych pasków wypłat; I.4.13 Generowanie zestawienia ZUS Z-3;

9 9 S t r o n a I.4.14 Możliwość planowania, monitorowania i uaktualniania budżetu płac (różne odcinki czasu); I.4.15 Możliwość definiowania dekretacji dla poszczególnych składników płacowych (grupowo lub indywidualnie). I.4.16 Elektroniczne wnioski urlopowe- powiązanie zatwierdzonego wniosku z kartą pracy. I.4.17 Obsługa ZFŚS naliczanie świadczeń wg zadanych progów dochodowych, import z Excela gotowych danych dotyczących wysokości świadczeń na listę płac, automatyczne rozliczanie świadczeń pod względem podatkowym do wysokości limitu bez podatku, potem automatyczne opodatkowywanie, raporty z wykonania, I.4.18 Dekretacja wynagrodzeń zmiana jednostki organizacyjnej pracownika pociąga za sobą automatyczną zmianę kont kosztów tego pracownika, grupowe dodawanie lub zmienianie kont kosztów pracowników/grup pracowników, wydruki ustawień kont kosztów; I.4.19 Zmiana jednostki organizacyjnej w kartotece pracownika widoczna w innych modułach np. w ewidencji wyposażenia; I.4.20 Możliwość generowania raportów w rozbiciu na miesiące (a nie tylko za zadany okres łącznie), pokazywanie również wartości zerowych (np. na raporcie są też pracownicy którzy w zadanym okresie nie mieli godzin nadliczbowych); I.4.21 Automatyczne naliczanie nagród jubileuszowych i odpraw na podstawie danych zawartych w systemie i zgodnie z ZUZP-em staże pracy w energetyce i poza nią; I.4.22 Możliwość samodzielnego tworzenia raportów, formularzy. II. KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE II.1 Rachunkowość II.1.1 II.1.2 II.1.3 II.1.4 II.1.5 Dowolna liczba lat obrotowych oraz okresów rozliczeniowych w roku; Możliwość zdefiniowania dowolnych okresów sprawozdawczych - ustalane dynamicznie przez użytkownika (np. tygodnie, kwartały, stała ilość dni); Dowolna struktura konta definiowana przez użytkownika, kopiowanie wersji planu kont; Wspomaganie procesu tworzenia i aktualizacji planu kont w oparciu o słowniki; Możliwość prowadzenia analityki w oparciu o wymiary ( możliwość definiowania słowników dla wymiarów); II.1.6 Trzystopniowy proces księgowania (dokument w buforze-wprowadzony, dokument preksięgowany możliwa pełna sprawozdawczość, dokument finalnie zaksięgowany); II.1.7 II.1.8 II.1.9 Równoległe zapisy dla otwartych miesięcy księgowych; Możliwość kopiowania i automatycznego stornowania dowodów księgowych; Pełna historia umożliwiający ustalenie źródła każdego zapisu (data wprowadzenia, wprowadzający, modyfikujący); II.1.10 Blokada księgowania na wybranych kontach w zadanym okresie i dla wybranych ról operatorów; II.1.11 Możliwość rozbudowy i definiowania przez użytkownika własnych schematów księgowych (szablonów dekretów); II.1.12 Kontrola bilansowania się dowodów księgowych, kontrola kręgu kosztów kont bilansowych; II.1.13 Obsługa kont pozabilansowych;

10 10 S t r o n a II.1.14 Definiowanie rodzajów dowodów księgowych i dzienników; II.1.15 Analiza obrotów i sald kont; II.1.16 Porównawcza analiza obrotów i sald dla kilku okresów sprawozdawczych; II.1.17 Bieżąca informacja o stanach i obrotach w zdefiniowanych okresach; II.1.18 Zamknięcie kont wynikowych na koniec roku obrotowego (obrotami lub saldami); II.1.19 Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia jako bilansu otwarcia nowego roku obrotowego, możliwość kopiowania kont między różnymi wersjami planów kont; II.1.20 Automatyczne przeniesienie wszystkich danych słownikowych między latami obrotowymi; II.1.21 Wielowalutowość; II.1.22 Wykonywanie analiz w rozbiciu na jednostki organizacyjne; II.1.23 Analiza obrotów i sald; II.1.24 Analiza obrotów i sald według okresów; II.1.25 Analiza kosztów działalności według miejsc powstawania; II.1.26 Analiza kosztów w układzie rodzajowym; II.1.27 Pełna zgodność z Ustawą o Rachunkowości. II.2 Kasa II.2.1 Dowolna liczba kas, obsługa kas walutowych; II.2.2 Bieżąca obsługa operacji kasowych, tworzenie dowodów KP, KW; II.2.3 Możliwość definiowania własnych rodzajów dowodów kasowych; II.2.4 Generowanie raportów kasowych, ich wydruk oraz automatyczy dekret; II.2.5 Wgląd w stany kas na dowolnie wybrany dzień. II.2.6 Możliwość wprowadzania dokumentów zakupu bezpośrednio w kasie (zakupy gotówkowe); II.2.7 Wystawianie dokumentów KP podczas rejestracji dokumentów sprzedaży; II.2.8 Definiowanie własnych słowników opisów operacji kasowych; II.2.9 Zdefiniowanie domyślnej tabeli kursów walut dla kasy walutowej; II.2.10 Możliwość wprowadzenia stanu początkowego kasy walutowej w wielu pozycjach, z różnymi kursami pierwotnych operacji przychodowych. II.3 Banki i przelewy II.3.1 Kartoteka banków i oddziałów banków; II.3.2 Integracja kartoteki banków i oddziałów z kartoteką kontrahentów oraz kartoteką przelewów; II.3.3 Definiowanie rachunków bankowych prowadzonych w walucie krajowej, walutach obcych i mieszanych; II.3.4 Bieżąca ewidencja operacji bankowych jeszcze przed zadekretowaniem w ramach raportów bankowych; II.3.5 Wgląd w stany kont bankowych na dowolnie wybrany dzień; II.3.6 Wgląd w bieżący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami; II.3.7 Zdefiniowanie domyślnej tabeli kursów walut dla walutowego rachunku bankowego; II.3.8 Możliwość wprowadzenia stanu początkowego walutowego rachunku bankowego w wielu pozycjach, z różnymi kursami operacji pierwotnych; II.3.9 Automatyczne wyliczanie i dekretowanie różnic kursowych dla walutowych rachunków bankowych;

11 11 S t r o n a II.3.10 Współpraca z systemami e-banking (format PLI ELIXIR-0, MT940, PLI 1250); II.3.11 Wczytywanie wyciągów bankowych z systemów e-banking. Rozpoznawanie operacji bankowych na podstawie przelewów wygenerowanych w systemie. Rozpoznawanie wpłat od kontrahentów na podstawie: np. konta bankowego, symbolu rozrachunku zawartego w opisie przelewu, kwoty i terminu płatności; II.3.12 Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych i pojedynczych operacji bankowyc II.3.13 Definiowanie własnych słowników opisów operacji bankowych; II.3.14 Automatyczne przygotowywanie przelewów dla zobowiązań; II.3.15 Możliwość ręcznej rejestracji przelewów; II.3.16 Rejestracja przelewów z uwzględnieniem należności, co umożliwia kompensowanie rozrachunków podczas wczytywania wyciągów bankowych; II.3.17 Kartoteka przelewów zrealizowanych i czekających na realizację; II.3.18 Możliwość automatycznego przekazania przelewu bądź paczki przelewów do systemów e-banking; II.3.19 Komasacja przelewów w paczkach w ramach kontrahentów, rachunków bankowych i kodu waluty; II.3.20 Generowanie planu płatności zobowiązań zatwierdzanie płatności zgodnie z terminem płatności, możliwość zmiany daty zapłaty na dowolny inny dzień; II.3.21 Rozbijanie płatności na operacje z różnymi terminami realizacji zapłaty; II.3.22 Generowanie przelewów na podstawie zatwierdzonego planu płatności; II.3.23 Możliwość kontroli salda rozrachunku podczas generowania przelewu; II.3.24 Kontrola poprawności konta bankowego (NRB); II.3.25 Możliwość przenoszenia przelewów pomiędzy paczkami; II.3.26 Kopiowanie przelewów z wcześniejszych paczek. II.4 Rejestrowanie Zakupów II.4.1 Wiele rejestrów zakupu definiowanych przez użytkownika wraz z możliwością kopiowania rejestru wraz z definicjami; II.4.2 Rejestr zakupu krajowy w walucie obcej; II.4.3 Możliwość ręcznego określenia kursu waluty lub wskazania tabeli kursów walut, dnia tabeli oraz rodzaju kursu (średni, kupna, sprzedaży); II.4.4 Możliwość rozbudowy i definiowania przez użytkownika własnych schematów księgowych (szablonów dekretów) dokumentów zakupu; II.4.5 Wprowadzanie dokumentów zakupu korygujących z możliwością zaciągania pozycji nagłówkowych z dokumentu korygowanego (pozycja korygowana z kwotą ujemną/przeciwnym znakiem, pozycja korygująca z kwotą dodatnią/znak kwoty tak jak na fakturze pierwotnej). Dotyczy dokumentów zakupu krajowych i zagranicznych. Rozliczenie dostaw niefakturowanych oraz towarów i materiałów w drodze; II.4.6 Kartoteka not korygujących wychodzących i przychodzących, wydruk noty korygującej. Załączniki do not korygujących. Możliwość sporządzenia Noty Korygującej dla Wierzyciela lub Dostawcy; II.4.7 Automatyczne generowanie pozycji faktury zakupu na podstawie zamówienia zakupu usług/materiałów (dane z modułu ZP); II.4.8 Podpinanie załączników do dokumentów zakupu.(np. obraz faktury); II.4.9 Powiązania faktur zakupu z zamówieniami materiałów/towarów oraz usług oraz z zamówieniami konsorcyjnymi- możliwość powiązania w momencie wprowadzania faktury zakupu jak i po zaksięgowaniu faktury lub zamknięciu okresu;

12 12 S t r o n a II.4.10 Możliwość kontroli różnicy wartości faktur i zamówień; II.4.11 Możliwość zbiorczego podglądu powiązań faktur z zamówieniami i odwrotnie. II.4.12 Możliwość rejestracji kaucji gwarancyjnych - wartościowo, procentowo, daty zwrotu(z jednoczesnym dostępem do umowy/zamówienia z modułu ZP); II.4.13 Przenoszenie i kopiowanie dokumentów zakupu pomiędzy rejestrami zakupu oraz okresami (dla dokumentów niezadekretowanych). Kopiowanie dokumentów zakupu pomiędzy latami obrotowymi; II.4.14 Rejestry zakupu VAT; II.4.15 Faktury ratalne odrębne zobowiązania z różnymi terminami płatności dla poszczególnych rat; II.4.16 Dane do deklaracji Intrastat; II.4.17 Wydruk faktury wewnętrznej VAT oraz faktury wewnętrznej VAT korygującej do Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów, uwzględnienie pozycji z zerowymi wartościami; II.4.18 Wydruk faktury wewnętrznej VAT oraz faktury wewnętrznej VAT korygującej dla zakupów krajowych; II.4.19 Automatyczne wystawianie dokumentów zakupu na podstawie dokumentów magazynowych PZ. (z modułu GM); II.4.20 Powiązanie korekt faktur z zamówieniami; II.4.21 Możliwość wprowadzania zmian w dokumencie zakupu po kompensacie wzajemnych należności. II.5 Sprzedaż II.5.1 Dokumenty sprzedaży dla rynku krajowego (faktury VAT, paragony, faktury zaliczkowe, faktury pro-forma, faktury korygujące, zbiorcze faktury korygujące, faktury upustowe, inne definiowalne rodzaje przez użytkownika, noty obciążeniowe/księgowe wraz z automatyczną ich dekretacją); II.5.2 Dokumenty sprzedaży dla rynku zagranicznego (faktury eksportowe, faktury proforma, faktury korygujące, zbiorcze faktury korygujące, faktury upustowe, inne definiowalne rodzaje przez użytkownika); II.5.3 Automatyczna numeracja dokumentów sprzedaży (wg. ustalonego klucza) z możliwością ręcznej zmiany dla wszystkich rodzajów dokumentów; II.5.4 Definiowanie dokumentów sprzedaży (sposób numeracji, liczony od cen brutto, netto, fiskalizowany, eksport, rodzaj dokumentu korygującego); II.5.5 Kopiowanie dokumentów sprzedaży i faktur pro-forma na faktury sprzedaży; II.5.6 Kontrola praw potwierdzania faktur, modyfikacji daty wystawienia, sprzedaży, terminu płatności, sposobu płatności, ceny sprzedaży, cenników, rabatów na dokumentach sprzedaży; II.5.7 Rozróżnienie zamawiającego, nabywcy, odbiorcy; II.5.8 Zróżnicowane warunki płatności dla odbiorcy i płatnika; II.5.9 Naliczanie VAT od ceny netto lub brutto w zależności od rodzaju dokumentu; II.5.10 Naliczanie VAT jako sumy VAT po pozycjach dokumentu lub od sumy wartości nett II.5.11 Korekty ilościowo-wartościowe; II.5.12 Możliwość wystawienia jednej korekty do wielu faktur; II.5.13 Możliwość rozbudowy i definiowania przez użytkownika własnych schematów księgowych (szablonów dekretów) dokumentów sprzedaży; II.5.14 Uzależnienie schematów dekretacji od rodzaju dokumentów; II.5.15 Automatyczna dekretacja dokumentów sprzedaży; II.5.16 Automatyczne wystawianie KP/KW;

13 13 S t r o n a II.5.17 Obsługa drukarek fiskalnych (protokoły zgodne z POSNET); II.5.18 Możliwość blokowania drukowania faktur niezatwierdzonych; II.5.19 Anulowanie faktur; II.5.20 Wystawianie pozycje faktur na podstawie danych z kartoteki indeksów; II.5.21 Wystawianie pozycje faktur na podstawie danych umowy z zamawiającym (podgląd obrazu umowy); II.5.22 Odznaczanie drukowanych dokumentów; II.5.23 Możliwość powiązania faktury sprzedaży z harmonogramem; II.5.24 Rejestry sprzedaży VAT; II.5.25 Możliwość dokonania zmian w dokumencie sprzedaży np. wymiarów po kompensacie wzajemnych należności; II.6 Rozrachunki z kontrahentami II.6.1 Wspólna dla całego systemu kartoteka kontrahentów; II.6.2 Możliwość podziału kontrahentów na grupy; II.6.3 Ewidencja należności i zobowiązań na wspólnym lub odrębnych kontach rozrachunkowych bilansowych lub pozabilansowych; II.6.4 Przekrojowa analiza rozrachunków według różnych kryteriów; II.6.5 Podział rozrachunków na rodzaje według własnego słownika; II.6.6 Stosowanie zróżnicowanych tabel odsetek za zwłokę; II.6.7 Kartoteka monitów; II.6.8 Możliwość wystawiania ręcznego lub automatycznego monitów, dobór kodu treści monitu na podstawie liczby dni przeterminowania rozrachunku; II.6.9 Kartoteka not odsetkowych wychodzących i przychodzących; II.6.10 Automatyczne wystawianie i ewidencja not odsetkowych wychodzących (według różnych kryteriów), możliwość wystawiania not od części uregulowanej i nieuregulowanej, możliwość wystawiania not odsetkowych wychodzących od zapłat z lat ubiegłych; II.6.11 Potwierdzenia sald z kontrahentami na dowolnie wybrany dzień; II.6.12 Potwierdzenia sald dla kontrahentów nadrzędnych; II.6.13 Wydruki monitów, potwierdzeń sald i not odsetkowych w różnych formatach (korespondencja seryjna); II.6.14 Analiza struktury wiekowej rozrachunków według dowolnych okresów przeterminowania, handlowców i jednostek organizacyjnych (struktura wiekowa należności, zobowiązań, rozrachunków); II.6.15 Możliwość definiowania wielu tabel struktury wiekowej; II.6.16 Obsługa rozrachunków walutowych; II.6.17 Opcja kompensaty, umożliwiająca w ergonomiczny sposób kompensowanie należności i zobowiązań; II.6.18 Automatyczne księgowanie kompensat; Dekretacja dodatkowa kompensat dotycząca np. zaokrągleń; II.6.19 Uwzględnienie kompensat niezadekretowanych w analizie należności, zobowiązań, podczas wystawiania przelewów; II.6.20 Odpisy aktualizujące; II.6.21 Tworzenie odpisów aktualizujących według definiowanych przez Użytkownika kryteriów zawierających powiązanie liczby dni przeterminowania należności ze wskazaniem, w jakiej wysokości ma być utworzony odpis;

14 14 S t r o n a II.6.22 Definiowalne schematy dekretacji pozwalające właściwie zarejestrować kolejne etapy obsługi odpisu, uwzględniając kwoty z poprzednich odpisów dla poszczególnych należności. II.7 Koszty II.7.1 Analiza kosztów; II.7.2 Analiza kosztów działalności według miejsc powstawania; II.7.3 Analiza kosztów w układzie rodzajowym; II.7.4 Analiza porównawcza kosztów; II.7.5 Analiza kosztów w układzie kalkulacyjnym (karty kalkulacyjne); II.7.6 Analiza wg stanowisk kosztów; II.7.7 Analiza według zleceń; II.7.8 Analiza wg wymiarów; II.7.9 Automatyczne rozliczenie kosztów. Rozdzielniki kosztów przygotowywane na podstawie własnych definicji; Rozliczenia międzyokresowe, Narzuty kosztów pośrednich, Narzuty kosztów bezpośrednich, Dowolne przeksięgowanie, Procedura w bazie danych, Kontrola kręgu kosztów w oparciu o zdefiniowane reguły; II.8 Sprawozdania II.8.1 Bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne (metoda pośrednia); II.8.2 Analizy porównawcze okresowe, wieloletnie; II.8.3 Analizy według dowolnych okresów (np. dni, tygodni, kwartałów, dekad, miesięcy itp.); II.8.4 Definiowanie własnych sprawozdań opartych na wspólnym słowniku składników; II.8.5 Możliwość wprowadzenia dowolnej definicji składnika sprawozdania; II.8.6 Sprawdzanie poprawności definicji składnika przy jego wprowadzaniu; II.8.7 Definiowanie zawartości wierszy sprawozdań (dowolna liczba wierszy); II.8.8 Definiowanie zawartości kolumn sprawozdań (dowolna liczba kolumn); II.8.9 Wydruki sprawozdań; II.8.10 Sprawozdania przeliczane dla wybranych jednostek organizacyjnych lub dla wybranych grup jednostek organizacyjnych; II.8.11 Możliwość tworzenia tabeli przestawnej z danych dostępnych w widoku, możliwość dodawania i usuwania kolumn w danych widokach; II.8.12 Możliwość drukowania oraz exportu do MS Excel tabel przestawnych; II.8.13 Prezentacja graficzna (wykresy) danych zawartych w sprawozdaniu; II.8.14 Formularze podatkowe. (CIT, PIT, VAT); II.8.15 Możliwość tworzenia i przesyłania obsługiwanych przez US e-deklaracji z poziomu systemu; II.8.16 Sprawozdania GUS automatycznie na podstawie danych z systemu; II.8.17 Możliwość wydruku wzorów (zdefiniowanych) sprawozdań finansowych; II.8.18 Aktualny wynik finansowy firmy dostępny on-line; II.8.19 Wykorzystanie tzw. techniki drill-down - możliwość dotarcia do dokumentu źródłowego z poziomu kont syntetycznych księgi głównej, a z poziomu dokumentu źródłowego - możliwość obejrzenia jego skutków w księdze głównej.

15 15 S t r o n a III. III.1 ŚRODKI TRWAŁE Kartoteki III.1.1 Oddzielna ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych (wyposażenia); III.1.2 Ewidencja historii środka trwałego; III.1.3 Ewidencja środków trwałych zlikwidowanych fizycznie lub księgowo; III.1.4 Ewidencja miesięcznych odpisów amortyzacyjnych w całym okresie umarzania; III.1.5 Naliczanie amortyzacji metodą: liniową, degresywną, sezonową, planową, jednorazową; III.1.6 Naliczanie amortyzacji według stawek amortyzacji lub okresu użytkowania podanego w miesiącach; III.1.7 Podział amortyzacji na podatkową i bilansową (KUP i NKUP); III.1.8 Obsługa tabeli amortyzacyjnej (bilansowej i podatkowej); III.1.9 Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów lub jednostek organizacyjnych; III.1.10 Możliwość tworzenia wersji planu amortyzacji i naliczania planu amortyzacji do końca roku, końca okresu umarzania lub do wybranej daty, dla wszystkich lub wybranych środków wg różnych kategorii np. po jednostce organizacyjnej (symulacja) wraz z możliwością uwzględnienia wszystkich dokumentów bieżących. Możliwość przerwania tworzenia planu w dowolny momencie; III.1.11 Obsługa źródeł finansowania środków; III.1.12 Definiowanie źródła finansowania (nazwa, opis); III.1.13 Podpięcie jednego lub wielu źródeł finansowania do danego środka trwałego (podczas przyjęcia dokumentem OT lub później dokumentem PK); III.1.14 Uwzględnienie podpiętych źródeł finansowania podczas naliczania amortyzacji podatkowej (amortyzacja naliczana od źródeł nie stanowi KUP). III.1.15 Zmiana wartości i umorzenia podpiętych źródeł przy pomocy dokumentów PK, LT; III.1.16 Możliwość klasyfikacji środków trwałych według klasyfikatorów dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika; III.1.17 Możliwość definiowania własnych rodzajów środków; III.1.18 Możliwość definiowania książek inwentarzowych i grupowania według nich elementów majątku; III.1.19 Możliwość zdefiniowania sposobu automatycznego nadawania numerów inwentarzowych. III.1.20 Rejestr zestawów na ŚT; III.1.21 Możliwość ustawiania różnych sposób rozksięgowywania amortyzacji np. podział amortyzacji ST danego użytkownika wg godzin przepracowanych na różnych przedsięwzięciach, lub podział amortyzacji samochodu wg pozostałych kosztów utrzymania samochodu. III.2 Dokumenty III.2.1 Generowanie automatyczne dokumentów: przyjęcie środka (OT), likwidacja ze sprzedażą (LT), likwidacja całkowita lub częściowa, nieodpłatne przyjęcie środka trwałego (PT), nieodpłatne przekazanie środka trwałego,

16 16 S t r o n a zmiana stanowiska kosztów, miejsca użytkowania (MT), polecenie księgowania (PK); III.2.2 Możliwość grupowego wprowadzenia ww. dokumentów. III.2.3 Możliwość przyjęcia nowego środka na podstawie dokumentu MT. III.2.4 Obsługa statusów dokumentów: wystawiony (W), zatwierdzony (Z), sprawdzony (S). III.2.5 Możliwość procentowej likwidacji na dokumentach typu LT. III.2.6 Możliwość definiowania kodów operacji dla dokumentów (podrodzajów dokumentów). III.2.7 Możliwość uwzględnienia wszystkich dokumentów podczas tworzenia planu. III.2.8 Możliwość odrębnego zatwierdzania i księgowania poszczególnych (wybranych) dokumentów. III.3 Inwentaryzacja III.3.1 Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji ilościowo - wartościowej na jednostki organizacyjne, stanowiska kosztów, osoby. III.3.2 Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych. III.4 Księgowanie III.4.1 Możliwość rozbudowy i definiowania przez użytkownika własnych schematów księgowych (szablonów dekretów) amortyzacji, dokumentów, podatku, i inwentaryzacji; III.4.2 Możliwość przypisania schematów księgowania do wielu grup rodzajowych środków trwałych; III.4.3 Generowanie dowodów księgowych; III.4.4 Możliwość określenia sposobu generowania dowodów księgowych dla dokumentów i amortyzacji; III.4.5 Każdy księgowany dokument z modułu ST to osobny dowód księgowy lub osobna pozycja dowodu księgowego; III.4.6 Pogrupowana wg klasyfikatorów amortyzacja od środków z różnymi schematami księgowania może trafić na odrębne dowody księgowe lub na kolejne pozycje w ramach jednego dowodu. IV. IV.1 BUDŻETOWANIE KOSZTÓW POŚREDNICH Planowanie ogólne IV.1.1 Definiowanie przez użytkownika wersji planów oraz parametrów ogólnych planu: plan statyczny, dynamiczny, aktywny, główny; IV.1.2 Przypisanie wersji planów, roku obrotowego, wybór typu okresu podstawowego; IV.1.3 Ustalenie zakresu budżetów cząstkowych - powiązania wersji planu ogólnego z poszczególnymi planami wydziałowymi WZ, W0, WT1, WE itd ; IV.1.4 Tworzenie kolejnej wersji planu, zarówno na podstawie danych planowanych jak i rzeczywistych poprzednich lat, na podstawie wskazanych okresów, z możliwością wykorzystania tabel współczynników; IV.1.5 Budżetowanie: plan kosztów w podziale na poszczególne rodzaje kosztów z dokładnością do wybranych klasyfikatorów;

17 17 S t r o n a IV.1.6 Możliwość tworzenia słowników dla stanowisk kosztów, rodzajów kosztów, grup kosztów, składników płacowych i ich grup, jednostek organizacyjnych itp.; IV.1.7 Zatwierdzanie wersji planów; IV.1.8 Możliwość porównywania wersji planów do siebie oraz różnych wersji planów do realizacji.

18 18 S t r o n a IV.2 Budżetowanie Płace i zatrudnienie IV.2.1 Plan płac w podziale na składniki płacowe lub grupy składników płacowych (płace podstawowe, premie, ZUSy, nagrody jubileuszowe, odprawy, szacunkowe chorobowe, ryczałt za godziny nadliczbowe, nagrody z funduszu); IV.2.2 Plan płac w podziale na strukturę zbudowaną w oparciu o zatrudnione osoby (budżet osobowy) lub na podstawie grup osób (pracownicy produkcyjni, nieprodukcyjni, zarząd); fizyczni/umysłowi, wg MPK-ów, budżet pośredni i bezpośredni; IV.2.3 Wyliczanie planów płac na podstawie definiowanych zależności pomiędzy składnikami płacowymi lub grupami składników płacowych; automatyczne naliczanie składek ZUS od zaplanowanych wynagrodzeń z uwzględnieniem ulg przysługujących w tym zakresie, automatyczne naliczanie odpraw i nagród jubileuszowych przy wykorzystaniu danych znajdujących się w systemie (np. staż), IV.2.4 Planowanie płac w oparciu o bieżący stan zatrudnienia jak, planowane vacaty oraz planowane harmonogramy; stopień szczegółowości do pracownika; IV.2.5 Wyliczanie planu wynagrodzeń na podstawie średniego wynagrodzenia z planów lub realizacji lat ubiegłych, oraz na podstawie planu zatrudnienia (średnie wynagrodzenie razy planowane zatrudnienie) jako jeden z możliwych wariantów; IV.3 Definiowanie sprawozdań dla planów kroczących IV.3.1 Definiowanie sprawozdań wykorzystujących jednocześnie dane rzeczywiste i planowane - raporty z wykonania w każdym miesiącu (wykonanie za dany miesiąc i plan na pozostałe miesiące) zapisywane w systemie do późniejszego wglądu; IV.3.2 Nowy typ sprawozdań zapewniający dodatkową funkcjonalność, np. przepisywanie stanów końcowych na stan początkowy dla zdefiniowanych w parametrach okresów; IV.3.3 Definiowanie grup okresów do przeliczania sprawozdań dla planów kroczących; IV.3.4 Przeglądanie sprawozdań zgodnie ze zdefiniowanymi grupami okresów. IV.4 Wprowadzanie wartości planowanych IV.4.1 Wprowadzanie planów dla pozycji bez klasyfikatorów; IV.4.2 Wprowadzanie planów z dokładnością do klasyfikatorów; IV.4.3 Uzupełnianie wartości planowanych danymi z innych obszarów funkcjonalnych zgodnie z definicją powiązań.(dot. bud. ogólny, bud. płacowy); IV.4.4 Dodawanie uprawnień dla użytkowników do wybranych klasyfikatorów; IV.4.5 Rozdzielniki wartości planowanych; IV.4.6 Tworzenie tabel współczynników jako podstawy dla rozdzielników; IV.4.7 Kopiowanie tabel współczynników; IV.4.8 Definiowanie rozdzielników z wykorzystaniem tabel współczynników; IV.4.9 Wykonanie planowanych rozdzielników wartości planowanych. IV.5 Aktualizacja planów i realizacji IV.5.1 Aktualizacja danych planowanych na podstawie wprowadzonych wartości; IV.5.2 Aktualizacja danych planowanych o wartości pobrane z innych modułów aplikacji (FK, KP); IV.5.3 Aktualizacja danych o realizacji (FK).

19 19 S t r o n a IV.5.4 Przeglądy budżetów wykonanie z systemu + prognoza na pozostałe miesiące (comiesięczna aktualizacja, możliwość comiesięcznej aktualizacji zarówno wykonania jak i prognoz, archiwizowanie comiesięcznych aktualizacji i możliwość ich raportowania; IV.6 Analizy związane z budżetem IV.6.1 Tworzenie różnorodnych sprawozdań umożliwiających analizę zarówno danych planowanych, jak i zrealizowanych; IV.6.2 Automatyczne wyliczanie wartościowych i procentowych odchyleń realizacji od planu; IV.6.3 Definiowanie sprawozdań prezentujących dane planowane i rzeczywiste z dokładnością do wybranego klasyfikatora (np. zleceń, stanowisk kosztów); IV.6.4 Możliwość definiowania formuł dla kolumn sprawozdania uwzględniających zarówno wartości planu, jak i realizacji dla wszystkich przeliczonych okresów z różnych lat. Definiowanie kolumn z wykorzystaniem wcześniej wyliczonych kolumn; IV.6.5 Przeglądanie danych w układzie sprawozdań dla wybranej grupy klasyfikatorów (np. grupa stanowisk kosztów); IV.6.6 Wyliczanie udziałów poszczególnych wartości w ramach hierarchii zawartej w definicji sprawozdania; IV.6.7 Przeglądanie kosztów w układzie zdefiniowanych hierarchii dla rodzajów kosztów, stanowisk kosztów, za pomocą tabeli przestawnej; IV.6.8 Przeglądanie planów i realizacji wartości planowanych w tabelach przestawnych; IV.6.9 Przeglądanie planów i realizacji dla planów płac i zatrudnienia w tabelach przestawnych; IV.6.10 Dostęp do szczegółów (śledzenie źródła danych zarówno planów, jak i realizacji); IV.6.11 Możliwość zachowywania definicji struktury sprawozdania i odtwarzanie jej ze słownika; IV.6.12 Prezentacja graficzna (wykresy) danych zawartych w sprawozdaniu; IV.6.13 Możliwość drukowania sprawozdania z konfiguracji z możliwością ukrywania kolumn; IV.6.14 Export raportów do MS Excel; IV.6.15 Możliwość analizy planu i realizacji biorąc pod uwagę różne okresy np. plan roczny do realizacji półrocznej. V. ELEKTORNICZNY OBIEG DOKUMENTÓW V.1 Definiowanie procedur V.1.1 Tworzenie procedur; V.1.2 Dokładny opis procedury; V.1.3 Możliwość podpięcia załącznika; V.1.4 Domyślne łączenie procedury z wybranym typem dokumentów, projektem lub innym kryterium; V.1.5 Określanie dynamicznego formularza, powiązanego z daną procedurą; V.1.6 Definiowanie pytań kontrolnych dla każdego etapu - przejście do następnego etapu uzależnione jest od udzielonej odpowiedzi;

20 20 S t r o n a V.1.7 Możliwość określenia wymaganego procentu zgodności w przypadku, gdy w danym etapie uczestniczy więcej osób, ustala się ile takich samych odpowiedzi na pytanie określa ostateczną decyzję; V.1.8 Tworzenie funkcji decyzyjnych, realizujących algorytmy wyboru następnego etapu procedury; V.1.9 Możliwość podpinania procedur bazodanowych, które użytkownik może uruchomić na danym etapie procedury; V.1.10 Zarządzanie niestandardowymi prawami dostępu do dokumentów elektronicznych. V.1.11 Możliwość definiowania limitów czasowych przypadających na każdy z etapówkomunikaty informujące o przekroczeniu określonego czasu. V.2 Definiowanie użytkowników procesu V.2.1 Przypisywanie osób do etapu; V.2.2 Domyślny komunikat dla każdej z osób; V.2.3 Atrybuty przypisywane dla roli uczestnika w procesie: Czy decyzja osoby jest brana pod uwagę przy przejściu do kolejnego etapu; Czy wymagane jest wykonanie etapu przez osobę; Czy powiadamiać o nowej korespondencji; Czy osoba ma prawo załatwić korespondencję w imieniu innych osób na tym samym etapie; Czy wymagane jest od osoby dołączenie załącznika; Czy dana osoba ma stać się odpowiedzialną za całą korespondencję; V.2.4 Określanie praw dostępu do pól formularza dynamicznego dla każdego z etapów procedury. V.3 Definiowanie powiązań między etapami V.3.1 Możliwość uzależnienia przejścia między etapami od decyzji podjętej w poprzednim etapie; V.3.2 Przekazanie do wszystkich lub do wybranych osób; V.3.3 Możliwość dowolnego łączenia etapów, możliwość tworzenia pętli oraz przeskoków w zależności od podjętej decyzji; V.3.4 Możliwość wskazania dowolnej ilości etapów startowych i końcowych; V.3.5 Definiowanie funkcji sprawdzających poprawność wykonania poszczególnych etapów procedury; VI. VI.1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Zarządzanie Ofertowaniem VI.1.1 Możliwość zakładanie kartotek dla wszystkich przetargów (projektów) obserwowanych w dziale ofertowania; VI.1.2 Możliwość wykorzystania funkcji workflow do procesu akceptacji SIWZ przez odpowiedzialne działy w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do postępowania ofertowego. (możliwość definiowania scenariusza wg, którego taki proces zawsze będzie się odbywał, ustalenie harmonogramu czasowego dla poszczególnych

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY PRÓBKI OPROGRAMOWANIA

ARKUSZ OCENY PRÓBKI OPROGRAMOWANIA ARKUSZ OCENY PRÓBKI OPROGRAMOWANIA Moduł: Finanse i Księgowość Zgodność z polskimi przepisami o rachunkowości oraz podatkowymi Automatyczne przeniesienie bilansu zamknięcia, jako bilansu otwarcia nowego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl

INFO-SYSTEM. oprogramowanie zintegrowane WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH. www.groszek.pl WIELE PRODUKTÓW WSPÓLNA BAZA DANYCH Dzięki zintegrowaniu programów możliwe jest elektroniczne przesłanie dokumentów (polecenie księgowania, wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT, faktura korygująca,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów

Szczegółowy opis funkcjonalny systemów ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis funkcjonalny systemów SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY System Finansowo-Księgowy przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie i ma być zgodny z ustawą

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

... Budżetowanie ... 1

... Budżetowanie ... 1 1 Budżetowanie 3 Budżet ogólny przedsiębiorstwa (MB) 3 Budżety cząstkowe 4 Budżet sprzedaży 4 Budżet kosztów produkcji lub zakupu towarów 4 Budżet kosztów ogólnych 5 Budżet amortyzacji środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

.: Oprogramowanie MADAR :.

.: Oprogramowanie MADAR :. .: Oprogramowanie MADAR :. Madar 7 INTERNETOWY SYSTEM ERP adresowany jest do firm poszukujących dobrego, zintegrowanego i spójnego rozwiązania do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Księgowość, gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO

AKTYN PŁACE-KADRY PRO AKTYN PŁACE-KADRY PRO Program Pro jest nowoczesną aplikacją przeznaczoną do rachuby płac oraz do prowadzenia ewidencji kadrowej w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przejrzystość programu zapewnia zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo