RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe"

Transkrypt

1 RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie Aneks Uwowy o Prace Dane osobowe Dane osobowe filtr poprawności dat Dane pracownika Dane rodzina Diagram nieobecności Historia zatrudnienia Historia zmian danych osobowych Indywidualna Karta Przychodów Pracownika Karta Ewidencji Rok Karta wynagrodzeń Karta zasiłkowa Z KM KZP Lista Płac Nadgodziny PIT11 (20) PIT11 (20) XML PIT40 (19)

2 21. Pobieranie danych z ewidencji czasu pracy Składki ZUS Składniki Wynagrodzenia Z Stan zatrudnienia na dzień Stan zatrudnienia na dzień wg działów Statystyka czasu pracy Statystyka wynagrodzeń wg składników pracownika Świadectwo pracy Umowa o pracę Zastępcza asygnata zasiłkowa Z Zaświadczenie o stażu pracy Zaświadczenie o wynagrodzeniu podstawowe Zaświadczenie o wynagrodzeniu rozszerzone Zaświadczenie o zatrudnieniu Zaświadczenie o zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia Zaświadczenie RP Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń wg składników Zestawienie do banku Zestawienie do kasy Zestawienie ilości pracowników planowane Zestawienie ilości pracowników bieżące Zestawienie imienne wg składników Zestawienie nieobecności Zestawienie nieobecności ZUS Zestawienie Nominałów z kas

3 46. Zestawienie podatkowe Zestawienie rozwiązanych umów o pracę Zestawienie średnich stawek urlopu Zestawienie urlopów Zestawienie zawartych umów o pracę Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia Historia Urlopu - WBUDOWANY Karta ewidencji - WBUDOWANY Nieobecnosci - WBUDOWANY Podstawa Chorobowego - WBUDOWANY Podstawa Urlopu - WBUDOWANY Przelew - INDYWIDUALNIE

4 1. Aktualne zatrudnienie Wydział lista wyboru / Dział lista wyboru / Stanowisko lista wyboru / Wykształcenie pole tekstowe / Płeć pole tekstowe / Zatrudniony od / Typ umowy lista wyboru / Data zak. Umowy od / Data zak. Umowy do / Wiek od / Wiek do / Lata pracy od / Lata pracy do / Język lista wyboru Raport przedstawia zatrudnienie pracowników z podziałem na wybrane informacje oraz możliwość ich filtracji. 4

5 2. Aneks Uwowy o Prace Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Aneks do umowy o pracę jest zgodnym oświadczeniem stron (pracownika i pracodawcy), na mocy, którego pracodawca i pracownik zmieniają wiążącą ich umowę o pracę określając nowe warunki obowiązujące w zamian za dotychczasowe. 5

6 3. Dane osobowe Wydział pole wyboru / Dział pole wyboru / Pole1 pole wyboru (dane osobowe) / Wartość 1 od / Wartość 1 do / Pole2 pole wyboru (dane osobowe) / Wartość 2 od / Wartość 2 do / Pole3 pole wyboru (dane osobowe) / Wartość 3 od / Wartość 3 do / Pole4 pole wyboru (dane osobowe) / Wartość 4 od / Wartość 4 do / Pole5 pole wyboru (dane osobowe) / Wartość 5 od / Wartość 5 do / Jest to Raport który pozwala na wydruk informacji (danych osobowych) o pracowniku. Wybrane dane jakie ma przedstawiać raport określane są za pomocą pięciu parametrów z rodzajem danych oraz zakresu filtra dla każdej z nich definiowanych przez użytkownika. 6

7 4. Dane osobowe filtr poprawności dat Brak Jest to Raport przedstawiający listę pracowników wraz z błędnym wprowadzonym formatem dat na formularzu Dane osobowe pracownika na stronie Informacje dodatkowe. 7

8 5. Dane pracownika Zakład pole wyboru / Wydział pole wyboru / Dział pole wyboru Jest to Raport który pozwala na wydruk informacji (pełnych danych osobowych) o pracownikach. Zestawienie można eksportować do formatu Excel a następnie obrabiać według własnych kryteria. 8

9 6. Dane rodzina Pracownik Lista wyboru Dział Lista wyboru Raport pozwala na wydruk informacji o danych dotyczących rodziny pracownika. 9

10 7. Diagram nieobecności Rok pole tekstowe / Miesiąc od tekstowe / Miesiąc do tekstowe / Dział lista wyboru / Język lista pól Raport pozwala na wydruk informacji o nieobecnościach w formie diagramu. 10

11 8. Historia zatrudnienia Pracownik Lista wyboru Jest to Raport który pozwala na wydruk informacji o historii zatrudnienia pracownika w obecnym zakładzie pracy jak i w wcześniejszych zakładach. 11

12 9. Historia zmian danych osobowych Zakład pole wyboru / Wydział pole wyboru / Dział pole wyboru / Pole lista pól / Data od data (kalendarz) / Data do data (kalendarz) Jest to Raport który pozwala na wydruk informacji o historii zmian danych osobowych pracownika. Przedstawia datę zmiany oraz wartości z przed i po zmianie. 12

13 10. Indywidualna Karta Przychodów Pracownika Rok pole wyboru / Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Jest to indywidualna (imienna) karta dla każdego pracownika. Karty przychodów pracowników prowadzą przedsiębiorcy wypłacający pracownikom należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Karta przychodów zawiera następujące dane: imię i nazwisko pracownika, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), miesiąc, w którym nastąpiła wypłata, sumę osiągniętych w danym miesiącu przychodów brutto (w gotówce i w naturze), koszty uzyskania przychodu, składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), dochód osiągnięty w danym miesiącu, razem dochód narastająco od początku roku, składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, należną zaliczkę na podatek dochodowy. Karty należy wypełnić za każdy miesiąc, nie później niż do 20. dnia następnego miesiąca. 13

14 11. Karta Ewidencji Rok Rok pole wyboru / Osoba pole wyboru (Nazwisko Imię) Roczna Karta ewidencji przedstawia graficzny rozkład nieobecności wraz z podsumowaniami oraz informacje dotyczące urlopów dla wskazanego pracownika. Uwaga: Aby raport wskazywał bieżące informacje musi być wykonana aktualizacja danych urlopowych oraz aktualizacja ewidencji czasu pracy poszczególnych miesięcy. 14

15 12. Karta wynagrodzeń Rok pole wyboru / Karta pole wyboru / Zakład pole wyboru / Wydział pole wyboru / Dział pole wyboru / Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Jest to karta zawierająca informacje o wszystkich wartościach składników obliczonych na podstawie kartoteki danego miesiąca dla wybranego pracownika. 15

16 13. Karta zasiłkowa Z-17 Rok pole wyboru / Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Jest to karta zawierająca informacje potrzebne do wykazu wypłat zasiłków które płatnik składek ewidencjonuje w karcie zasiłkowej na druku ZUS Z17. 16

17 14. KM Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Rok pole wyboru Jest to Raport przedstawiający historię prowadzenia Kasy mieszkaniowej na dany rok dla każdego pracownika indywidualnie. 17

18 15. KZP Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Rok pole wyboru Jest to Raport przedstawiający historię prowadzenia Kasy zapomogowo pożyczkowej na dany rok dla każdego pracownika indywidualnie. 18

19 16. Lista Płac Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Zakład pole wyboru Wydział pole wyboru Dział pole wyboru Karta pole wyboru Grupa pole wyboru Konto księgowe pole wyboru Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Imię Nazwisko Symbol opcjonalnie Jest to Raport wydruku Listy płac, przedstawia miesięczne zestawienie wynagrodzeń pracowników rozbite na poszczególne składniki. Jeden arkusz wydruku mieści trzy pozycje odcinków płac. Długość nazw składników jest ograniczona do 12 znaków. 19

20 17. Nadgodziny Rok od pole wyboru Miesiąc od pole wyboru Rok do pole wyboru Miesiąc do pole wyboru Jest to Raport zawierający informacje o nadgodzinach (Godziny 50% / Godziny100%) dla wszystkich pracowników w danym okresie. 20

21 18. PIT11 (20) Zakład pole wyboru Wydział pole wyboru Dział pole wyboru Pracownik lista pracowników Rok pole wyboru Cel założenia pole wyboru Czy dołączono Pit-R pole wyboru Identyfikator podatkowy pole wyboru Imię (obliczający) pole tekstowe Nazwisko (obliczający) pole tekstowe Raport Formularza PIT11 21

22 19. PIT11 (20) XML Zakład pole wyboru Wydział pole wyboru Dział pole wyboru Pracownik lista pracowników Rok pole wyboru Cel założenia pole wyboru Czy dołączono Pit-R pole wyboru Identyfikator podatkowy pole wyboru Imię (obliczający) pole tekstowe Nazwisko (obliczający) pole tekstowe Raport tworzy pliki formularzy PIT11 w formacie xml dla poszczególnych pracowników. Pliki te można przesłać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza PIT11 lub odpowiednio przeznaczonego do tego programu. 22

23 20. PIT40 (19) Zakład pole wyboru Wydział pole wyboru Dział pole wyboru Pracownik lista pracowników Rok pole wyboru Cel założenia pole wyboru Czy dołączono Pit-R pole wyboru Identyfikator podatkowy pole wyboru Imię (obliczający) pole tekstowe Nazwisko (obliczający) pole tekstowe Raport Formularza PIT40 23

24 21. Pobieranie danych z ewidencji czasu pracy Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Karta pole wyboru Składniki czasu pracy pole wyboru (MultiValue) Jest to raport który pobiera wartości określonych składników czasu pracy z ewidencji czasu pracy i zapisuje je w kartotece. Eliminuje to ręczne wprowadzanie wartości składników czasu pracy na kartotece, pod warunkiem że taka ewidencja jest należycie prowadzona. 24

25 22. Składki ZUS Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Karta pole wyboru Zakład pole wyboru Wydział pole wyboru Dział pole wyboru Jest to raport który przedstawia kwoty wyłączenia składek ZUS. Gdzie: Kwota składki = Podstawa Naliczenia ZUS * Aktualna stawka Podstawa Naliczenia ZUS = suma brutto (suma składników stanowiących podstawę ZUS) Wyłączenia = w przypadku, Ubezpieczenia Emerytalnego i Ubezpieczenia Rentowego suma brutto nadwyżki (suma, nadwyżka od Podstawy naliczenia składek ZUS dla zatrudnionego) w przypadku, FGŚP i Fundusz Pracy, podstawa (suma brutto)dla których nie liczy się FGŚP i FP) 25

26 23. Składniki Wynagrodzenia Z-3 Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Jest to Raport zawierający informacje potrzebne do wypełnienia zaświadczenia płatnika składek Z-3, które należy wypełnić jeżeli ZUS wypłaca pracownikowi świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. 26

27 24. Stan zatrudnienia na dzień Dzień pole data (kalendarz) Jest to Raport zawierający informacje o stanie zatrudnienia na dany dzień z podziałem na mężczyzn i kobiety. 27

28 25. Stan zatrudnienia na dzień wg działów Dzień pole data (kalendarz) Jest to Raport zawierający informacje o stanie zatrudnienia na dany dzień z podziałem działy. 28

29 26. Statystyka czasu pracy Rok pole wyboru / Miesiąc pole wyboru Jest to Raport przedstawiający miesięczny wykaz czasu pracy, grupowany według miejsc pracy. 29

30 27. Statystyka wynagrodzeń wg składników pracownika Rok od pole wyboru Miesiąc od pole wyboru Rok do pole wyboru Miesiąc do pole wyboru Karta pole wyboru Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Jest to Raport zawierający informacje o składnikach wynagrodzeń dla danego pracownika. Przedstawia wartości oraz wartości średnie poszczególnych składników za dany okres, domyślnym okresem są trzy miesiące wstecz od miesiąca bieżącego. Raport grupowany kliknięcie ikonki + obok symbolu składnika powoduje rozbicie składników na poszczególne miesiące okresu. 30

31 28. Świadectwo pracy Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Świadectwo pracy jest dokumentem, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Podlega wydaniu do rąk pracownika. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy bez osobnego wezwania pracownika, niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy. Świadectwo pracy zawiera: 1. okresu i rodzaju wykonanej pracy 2. zajmowanych stanowisk 3. trybu rozwiązania stosunku pracy albo okoliczności wygaśnięcia tego stosunku 4. inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracownika (liczba dni wykorzystanego w danym roku urlopu wypoczynkowego, okres korzystania z urlopu bezpłatnego czy wychowawczego) 5. zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 6.na wniosek pracownika w świadectwie pracy należy podać także informacje dotyczące: wysokości i składników wynagrodzenia za pracę, uzyskania kwalifikacji 31

32 29. Umowa o pracę Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Umowa o pracę jest dokumentem, zobowiązującym pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy.. 32

33 30. Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-07 Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Karta pole wyboru Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Na podstawie asygnaty zastępczej wypłaca się zasiłek chorobowy, jeżeli jego wypłaty dokonuje się w dwóch lub więcej ratach na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego oraz zasiłek chorobowy z tytułu choroby ubezpieczonego podczas pobytu za granicą. Na podstawie asygnaty zasiłkowej wypłaca się: 1) świadczenie rehabilitacyjne, 2) zasiłek chorobowy: a) gdy wypłaty dokonuje się w dwóch lub więcej ratach na podstawie jednego zaświadczenia lekarskiego, b) z tytułu choroby ubezpieczonego podczas pobytu za granicą, 2) zasiłek macierzyński, 4) zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 5) zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki: a) nad dzieckiem w wieku do lat 8, b) w czasie pobytu za granicą.. 33

34 31. Zaświadczenie o stażu pracy Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Jest to Raport przedstawiający przebieg dotychczasowej pracy danego pracownika w obecnym zakładzie i poza nim, wraz z określeniem czasu pracy. 34

35 32. Zaświadczenie o wynagrodzeniu podstawowe Rok od pole wyboru Miesiąc od pole wyboru Rok do pole wyboru Miesiąc do pole wyboru Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Cel przedłożenia pole tekstowe Obliczenia pole wyboru (Suma/Średnia) Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jest dokumentem, w którym pracodawca poświadcza zatrudnienie pracownika oraz wyrskość osiąganego przez pracownika wynagrodzenia. 35

36 33. Zaświadczenie o wynagrodzeniu rozszerzone Rok od pole wyboru Miesiąc od pole wyboru Rok do pole wyboru Miesiąc do pole wyboru Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Cel przedłożenia pole tekstowe Obliczenia pole wyboru (Suma/Średnia) Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jest dokumentem, w którym pracodawca poświadcza zatrudnienie pracownika oraz wyrskość osiąganego przez pracownika wynagrodzenia. Zaświadczenie rozszerzone dodatkowo przedstawia wartości potrąceń. 36

37 34. Zaświadczenie o zatrudnieniu Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Cel przedłożenia pole tekstowe Zaświadczeniu o zatrudnieniu, jest dokumentem, w którym pracodawca poświadcza zatrudnienie pracownika. 37

38 35. Zaświadczenie o zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Zaświadczeniu o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny. 38

39 36. Zaświadczenie RP-7 Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - wystawiamy w celu naliczenia emerytury lub renty oraz ustalenia kapitału początkowego 39

40 37. Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń wg składników Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Karta pole wyboru Wydział lista wyboru Dział lista wyboru Rodzaj wydruku pole wyboru Raport zawierający informacje o składnikach wynagrodzeń zbiorczo dla wszystkich pracowników. Możliwość rodzaju wydruku sumarycznie, grupowo według wydziałów, grupowo według działów. Raport grupowany kliknięcie ikonki + obok symbolu składnika powoduje rozbicie składników na poszczególnych pracowników 40

41 38. Zestawienie do banku Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Zakład pole wyboru Wydział pole wyboru Dział pole wyboru Karta pole wyboru Grupa pole wyboru Rodzaj wydruku pole wyboru Jest to zestawienie pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie na Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy z rozbiciem na poszczególne działy. 41

42 39. Zestawienie do kasy Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Zakład pole wyboru Wydział pole wyboru Dział pole wyboru Karta pole wyboru Grupa pole wyboru Rodzaj wydruku pole wyboru Jest to zestawienie pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie z Kasy z rozbiciem na poszczególne działy. 42

43 40. Zestawienie ilości pracowników planowane Data od pole wyboru Data do pole wyboru Działy lista wyboru Język pole wyboru Jest to zestawienie ilości pracowników planowane. Przedstawia ilość planowanych godzin pracy w danym okresie z podziałem na poszczególne dni. Raport tłumaczony, wybranie odpowiedniego parametru Język pozwala na wydruk raportu w języku obcym: Angielski/polski Niemiecki/polski 43

44 41. Zestawienie ilości pracowników bieżące Data od pole wyboru Data do pole wyboru Działy lista wyboru Język pole wyboru Jest to zestawienie ilości pracowników bieżące. Przedstawia ilość faktycznych godzin pracy w danym okresie z podziałem na poszczególne dni. Raport tłumaczony, wybranie odpowiedniego parametru Język pozwala na wydruk raportu w języku obcym: Angielski/polski Niemiecki/polski 44

45 42. Zestawienie imienne wg składników Rok od pole wyboru Miesiąc od pole wyboru Rok do pole wyboru Miesiąc do pole wyboru Karta pole wyboru Pole1 pole wyboru (symbol, nazwa składnika) Pole2 pole wyboru (symbol, nazwa składnika) Pole3 pole wyboru (symbol, nazwa składnika) Pole4 pole wyboru (symbol, nazwa składnika) Pole5 pole wyboru (symbol, nazwa składnika) Jest to Raport zawierający informacje o składnikach wynagrodzeń zbiorczo dla wszystkich pracowników które sami definiujemy poprzez parametry wyboru. Maksymalnie możemy ustalić pięć składników. 45

46 43. Zestawienie nieobecności Symbol pracownika od pole tekstowe Symbol pracownika do pole tekstowe Rok pole wyboru Jest to Raport przedstawiający zbiorcze zestawienie nieobecności pracowników na dany rok z rozbiciem na okresy, zawiera także informacje o stanie urlopu. 46

47 44. Zestawienie nieobecności ZUS Data od data (kalendarz) Data do data (kalendarz) Wydział pole wyboru Jest to Raport przedstawiający zestawienie nieobecności wraz z rozbiciem na okresy dla wszystkich pracowników w danym przedziale czasowym. 47

48 45. Zestawienie Nominałów z kas Rok pole wyboru / Miesiąc pole wyboru / Zakład pole wyboru / Wydział pole wyboru / Dział pole wyboru / Karta pole wyboru Jest to Raport służy do przedstawienia ilości potrzebnych nominałów do przeprowadzenia wypłaty z kas. 48

49 46. Zestawienie podatkowe Rok pole wyboru / Symbol od symbol pracownika / Symbol do symbol pracownika Jest to Raport zawierający w szczególności informacje o nadpłacie i niedopłacie podatku wynikający z przekroczenia progów podatkowych. 49

50 47. Zestawienie rozwiązanych umów o pracę Data od data (kalendarz) Data do data (kalendarz) Jest to Raport przedstawiający osoby zwolnione w danym przedziale czasu, oraz informacje o charakterze zwolnienia, wraz z ich podsumowaniem. 50

51 48. Zestawienie średnich stawek urlopu Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Karta pole wyboru Wydział pole wyboru Raport przedstawiający średnie stawki urlopu pracowników na dany miesiąc. 51

52 49. Zestawienie urlopów Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Symbol pracownika od pole tekstowe Symbol pracownika do pole tekstowe Jest to Raport przedstawiający stan urlopu wszystkich pracowników na koniec danego miesiąca pracy. 52

53 50. Zestawienie zawartych umów o pracę Data od data (kalendarz) Data do data (kalendarz) Jest to Raport przedstawiający osoby zatrudnione w danym przedziale czasu. 53

54 51. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia Pracownik pole wyboru (Nazwisko Imię) Raport zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. 54

55 52. Historia Urlopu - WBUDOWANY Raport wbudowany. Rok wartość integer (przekazywana automatycznie) IdDaneOsobowe wartość integer (przekazywana automatycznie) Jest to Raport przedstawiający historię urlopów danego pracownika za dany rok. Uwagi: Raport uruchamiany z poziomu Formularza Urlopy. 55

56 53. Karta ewidencji - WBUDOWANY Raport wbudowany. Rok wartość integer (przekazywana automatycznie) / Miesiąc wartość integer (przekazywana automatycznie) / id_dane_osobowe wartość integer (przekazywana automatycznie) Karta ewidencji przedstawia graficzny rozkład nieobecności wraz z godzinowym rozkładem pracy. Uwagi: Raport uruchamiany z poziomu Formularza Kadry/Czas Pracy. 56

57 54. Nieobecnosci - WBUDOWANY Raport wbudowany. IdZatrudnienie wartość integer (przekazywana automatycznie) IdKarta wartość integer (przekazywana automatycznie) Rok wartość integer (przekazywana automatycznie) Miesiac wartość integer (przekazywana automatycznie) Jest to Raport przedstawiający zbiorcze zestawienie nieobecności pracownika na dany rok z rozbiciem na okresy, zawiera także informacje o stanie urlopu. Uwagi: Raport uruchamiany z poziomu Formularza Place- Kadry/Kartoteka/Dodatki. 57

58 55. Podstawa Chorobowego - WBUDOWANY IdZatrudnienie wartość integer (przekazywana automatycznie) IdKarta wartość integer (przekazywana automatycznie) Rok wartość integer (przekazywana automatycznie) Miesiac wartość integer (przekazywana automatycznie) Wyłącz miesiące wartość tekstowa Jest to Raport który służy do obliczenia podstawy chorobowego, wylicza ona stawkę chorobowego którą w przypadku korzystania z ręcznego wprowadzania nieobecności ZUS należy wprowadzić do pola stawka. Użytkownik ma możliwość wyłączania poszczególnych miesięcy z obliczeń poprzez wprowadzenie numerów miesięcy w parametrze Wyłącz miesiące (np. 5,6,8). 58

59 56. Podstawa Urlopu - WBUDOWANY IdZatrudnienie wartość integer (przekazywana automatycznie) IdKarta wartość integer (przekazywana automatycznie) Rok wartość integer (przekazywana automatycznie) Miesiac wartość integer (przekazywana automatycznie) Jest to Raport który służy do obliczenia podstawy urlopu, wylicza ona stawkę urlopu którą w przypadku korzystania z ręcznego wprowadzania urlopów należy wprowadzić do pola stawka. 59

60 57. Przelew - INDYWIDUALNIE Rok pole wyboru Miesiąc pole wyboru Karta pole wyboru Wydział pole wyboru Dział pole wyboru Jest to Raport za pomocą którego tworzony jest plik przelewów bankowych. Wydruk raportu przedstawia wykaz pracowników którzy otrzymują wynagrodzenie na Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 60

61 61

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Handlowego DONATA Dorota Falta

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa Handlowego DONATA Dorota Falta EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2014 Egzamin CKE A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe DONATA Dorota Falta Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o.

Dane identyfikacyjne Przedsiębiorstwa EMILIA sp. z o.o. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ 2015 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Przedsiębiorstwo Handlowe EMILIA sp. z o.o. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace związane z zatrudnieniem

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych:

1. Regulacje prawne niezbędne do prawidłowego prowadzenia dokumentacji osobowej oraz naliczania wynagrodzeń. Omówienie wybranych: ODW - Akademia HR - dokumentacja osobowa i listy płac od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2018 r.z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów Kod szkolenia: 1122017 Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 3 SPIS TREŚCI I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych... str. 8 1.1. Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi... str. 8

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto

2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.3 Kalkulacja wynagrodzenia od brutto do netto Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce Kod szkolenia: 569117 Miejsce: Gdynia, Hotel Nadmorski**** Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Blok: prawo

Bardziej szczegółowo

Programy dla małych firm oraz biur rachunkowych

Programy dla małych firm oraz biur rachunkowych www.pcbiznes.pl www.streamsoft.pl Programy dla małych firm oraz biur rachunkowych +48 68 45 66 901 handel@streamsoft.pl Ewa FAKTURY I MAGAZYN Generowanie pliku JPK Wystawianie dokumentów sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 478715 Temat: Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe - z uwzględnieniem zmian od stycznia 2016 14-15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku Referat Kontroli Płatników Składek ul. Fabryczna 3A 18-300Zambrów Dane Identyfikacyjne Płatnika: NIP 7181670965 REGON 000536887 PROTOKÓŁ KONTROLI Płatnika

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Softlab HR Puls 12/2018

Softlab HR Puls 12/2018 Softlab HR Puls 12/2018 Przesyłamy Państwu nasz najnowszy biuletyn informacyjny Softlab HR by Asseco Softlab HR Puls. Opisujemy w nim ostatnie, najbardziej istotne zmiany w przepisach, które mają wpływ

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry Wersja 13.00a programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Moduł 2: Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika czyli od brutto do netto 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli Twojemu pracownikowi mamy ustalić prawo do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Program AKTYN Płace-Kadry Pro WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Gotowe wzorce dokumentów kadrowych, deklaracji, zestawień. Program posiada wbudowane wydruki gotowe do użycia wzory deklaracji podatkowych,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Z-3 Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek

Jak wypełnić RMUA? Pole 01:podaje się identyfikator raportu w formacie numer/mm/rr) Pola 01-08: podaje się dane płatnika składek Jak wypełnić RMUA? Płatnik składek zobowiązany jest przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD /16 Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans! REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPLD.09.01.02-10-0002/16 "Bądź aktywny nie wykluczaj swoich szans!" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 3 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 3 PIT-11(22) dane

Bardziej szczegółowo

Obliczanie wynagrodzenia

Obliczanie wynagrodzenia Obliczanie wynagrodzenia Moduł kadrowo płacowy Moduł kadrowo-płacowy pozwala usprawnić czynności związane z: urlopami absencją wystawianiem dokumentów (umowa o pracę, świadectwo pracy itp.) wynagradzaniem

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 10-07-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPDS /16. Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+ REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPDS.08.02.00-02-0028/16 "Zawodowa odnowa! Aktywizacja osób 50+" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Podaj, jeśli nie podałeś NIP. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP i REGON. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP, REGON i PESEL

Podaj, jeśli nie podałeś NIP. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP i REGON. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP, REGON i PESEL ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli Twojemu pracownikowi mamy ustalić prawo do zasiłku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Oznaczenie kwalifikacji: A.65 Numer

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609, z 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 71, poz. 609. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek

EMP. INFORMACJA do wniosku o emeryturę. Co załatwisz tym wnioskiem. Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek. Jak wycofać wniosek INFORMACJA do wniosku o emeryturę Co załatwisz tym wnioskiem 1. Gdy złożysz ten wniosek: rozpatrzymy Twoje uprawnienia do emerytury z ZUS (w tym do okresowej emerytury kapitałowej 1 ) i wydamy decyzję

Bardziej szczegółowo

do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu INFORMACJA do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Informacje wstępne Wystawione przez Ciebie zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest dokumentem, na podstawie którego ustalamy podstawę

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne, jako koszt pracodawcy

Ubezpieczenia społeczne, jako koszt pracodawcy Płock, 15 stycznia 2018 r. Ubezpieczenia społeczne, jako koszt pracodawcy Aleksandra Słupska koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Oddział w Płocku Ubezpieczenia społeczne - podział ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak:

Składki na ubezpieczenia społeczne są w różny sposób finansowane i tak: Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu i składkom na FP i FGŚP i ustalania ich podstaw Proszę pamiętać, że mówiąc o ubezpieczeniach ZUS można mieć na myśli wyłącznie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-11-2018 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa

Spis treści Wykaz skrótów Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r Wynagrodzenie minimalne w 2017 r Minimalna składka godzinowa Spis treści Wykaz skrótów...8 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r...12 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r....12 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych...22 1.3 Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy"

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW. w ramach projektu RPSL /16. ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW w ramach projektu RPSL.07.01.03-24-0528/16 "ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy" 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU "Wyjdź z bezrobocia!", nr RPWP

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Wyjdź z bezrobocia!, nr RPWP REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU "Wyjdź z bezrobocia!", nr RPWP.06.02.00-30-0003/15 Informacje ogólne 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek

Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek Komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych Od stycznia 2019 r. zmienią się niektóre dokumenty ubezpieczeniowe, a także

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2019 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/ Toruń

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/ Toruń Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu Mickiewicza 33/39 87-100 Toruń Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:8931235896' REGON: 000537013 Znak pisma: 562016090147PRO001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Aktywni od dziś! nr RPLD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Aktywni od dziś! nr RPLD REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH I STAŻOWYCH W RAMACH PROJEKTU Aktywni od dziś! nr RPLD.09.01.02-10-0007/16 1 Informacje ogólne 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

SPECJALISTA DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI 1. WYMAGANIA KONIECZNE : Wykształcenie średnie lub wyższe min. 1 rok pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową pracowników

Bardziej szczegółowo

Podaj, jeśli nie podałeś NIP. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP i REGON. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP, REGON i PESEL

Podaj, jeśli nie podałeś NIP. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP i REGON. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP, REGON i PESEL ZAŚWIADCZE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli osobie niebędącej pracownikiem mamy ustalić prawo

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów

Spis treści. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2017 r. 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2017 r. 1.2 Minimalna składka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych 1.3 Ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo