Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, Białystok Budynek A, parter, sala A017 Lp. Zagadnienia Data godziny 1. Rachunkowość jako system ewidencji istota rachunkowości funkcje i zasady prawidłowej rachunkowości prawna regulacja rachunkowości w Polsce organizacja rachunkowości, formy i technika prowadzenia ksiąg, cel i znaczenie inwentaryzacji Międzynarodowe standardy rachunkowości i regulacje prawne z zakresu rachunkowości. Liczba godzin Prowadzący Aktywa jednostki i źródła ich finansowania aktywa trwałe i obrotowe źródła finansowania majątku bilans 2. Aktywa jednostki i źródła ich finansowania - c.d Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości operacje gospodarcze i ich rodzaje konta księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania dowody księgowe - zasady ich sporządzania, obiegu i przechowywania zakładowy plan kont zestawienie obrotów i sald. Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości - c.d. 5. Dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych istota i formy rozliczeń pieniężnych dokumentacja i ewidencja środków pieniężnych ewidencja kredytów bankowych inne środki pieniężne - czeki i weksle obce oraz środki pieniężne w drodze krótkoterminowe aktywa finansowe Ewidencja rozrachunków klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków rozrachunki z kontrahentami rozrachunki publiczno-prawne pozostałe rozrachunki dokumentacja i ewidencja rozrachunków z pracownikami tel fax tel fax NIP KRS Regon Regon

2 7. Ewidencja rozrachunków c.d Obrót materiałowy zasady gospodarki zapasami klasyfikacja i wycena materiałów ewidencja zakupu i rozchodu materiałów w zależności od sposobu wyceny materiałów istota i zasady rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów oraz kosztów zakupu dr T. Mikulska 9. Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja aktywów trwałych charakterystyka aktywów trwałych dokumentacja i ewidencja środków trwałych wycena środków trwałych i metody ustalania ich zużycia istota i rodzaje leasingu ewidencja leasingu operacyjnego i finansowego u leasingobiorcy i leasingodawcy szczegółowe zasady ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz środków trwałych w budowie dr T. Mikulska 10. Pojęcie, klasyfikacja i ewidencja aktywów trwałych c.d. 11. Istota i wycena towarów. ewidencja towarów w cenie nabycia, cenie sprzedaży netto i cenie sprzedaży brutto istota, zasady rozliczania i ewidencji odchyleń od cen ewidencyjnych towarów Istota kosztów działalności operacyjnej pojęcie i klasyfikacja kosztów ewidencja kosztów w układzie rodzajowym istota i zakres kalkulacyjnego rachunku kosztów rozliczanie kosztów w czasie (rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne) Arkusz kalkulacyjny Excel: Podstawowe informacje posługiwania się programem: adresowanie względne, bezwzględne, mieszane na podstawie zadań praktycznych. Kosztorys Istota kosztów działalności operacyjnej c.d tel fax tel fax NIP KRS Regon Regon

3 15. Arkusz kalkulacyjny Excel: Wykresy (tworzenie, modyfikowanie, formatowanie). Arkusz jako baza danych w firmie. Sortowanie bazy, filtrowanie. Autofiltr i filtry zaawansowane. Formularz bazodaniowy. Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego Arkusz kalkulacyjny Excel: Zastosowanie funkcji finansowych. Redagowanie formuł odnoszących się do wielu arkuszy na podstawie listy płac Program finansowo księgowy. Symfonia finanseksięgowość. Omówienie trybu pracy bez firmy. Zakładanie nowej firmy. Wykorzystanie wiadomości o rodzaju prowadzonej działalności, wykorzystanym rachunku kosztów i strukturze własności do stworzenia planu kont. Omówienie trybu pracy z założoną firmą. Modyfikacja danych firmy. Archiwizacja danych firmy. Zasady tworzenia kopii bezpieczeństwa. Zasady odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa Program finansowo księgowy. Symfonia finanseksięgowość. Kartoteki. Omówienie metod pracy z kartotekami. Kartoteka kontrahenci, pracownicy, urzędy, waluty, rachunki, kraje. Omówienie specyficznej kartoteki słowniki. Filtrowanie kartotek. Parametryzacja pracy programu ustawienia. Parametry stałe. Konta specjalne. Naliczanie odsetek. Zaokrąglenia. Księgowania. Potwierdzanie operacji. Metody rozliczania VATu. Łączenie transakcji. Podpowiedzi kont w dokumentach sprzedaży i zakupu. Ustawianie drukarki do wydruków dokumentów finansowych Dokumentacja oraz ewidencja produktów gotowych podstawowe metody kalkulacji istota, klasyfikacja i zasady wyceny produktów pracy Program finansowo księgowy. Symfonia finanseksięgowość. Plan kont. Prezentacja metod modyfikacji planu kont tak aby maksymalnie wykorzystać dane do późniejszych analiz. Omówienie syntetyki i analityki w planie kont. Dodawanie, usuwanie i modyfikowanie kont syntetycznych i analitycznych. Kopiowanie struktury analityki i syntetyki. Omówienie uprawnień użytkowników oraz zasad ich nadawania tel fax tel fax NIP KRS Regon Regon

4 21. Przychody ze sprzedaży i koszty związane z ich uzyskaniem dokumentacja i ewidencja sprzedaży produktów gotowych zakres pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, kosztów i przychodów finansowych, strat i zysków nadzwyczajnych obroty wewnętrzne i ich koszt Program finansowo księgowy. Symfonia finanseksięgowość. Układ bilansu i rachunku wyników. Bilans otwarcia, obroty rozpoczęcia. Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia oraz obrotów rozpoczęcia. Definicje dokumentów. Dokumenty predefiniowane. Definiowanie własnych dokumentów i ich zastosowanie do potrzeb firmy. Definicje rejestrów. Sposoby definiowania rejestrów VAT. Wymagane rejestry VAT. Dokumenty. Wprowadzanie dokumentów. Wzorce dokumentów. Omówienie sposobów wykorzystywania wzorców. Prezentacja wskaźników Program finansowo księgowy. Symfonia finanseksięgowość. Praktyczne zadanie dotyczące zasad posługiwania się programem Symfonia finanse-księgowość. Sprawdzenie wyników, dyskusja i poprawki praktyczne najczęściej popełnianych błędów przy pracy z programem Program finansowo księgowy. Symfonia finanseksięgowość. podstaw ewidencji aktywów trwałych oraz ewidencji środków pieniężnych, rachunków bankowych i krótkoterminowych aktywów finansowych Rezerwy, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe ogólny podział zobowiązań i rezerw rezerwy na zobowiązania rozliczenia międzyokresowe Program finansowo księgowy. Symfonia finanseksięgowość. ewidencji rozrachunków oraz ewidencji materiałów i towarów tel fax tel fax NIP KRS Regon Regon

5 27. Program finansowo księgowy. Symfonia finanseksięgowość. ewidencji i kalkulacji kosztów, ewidencji produktów pracy, ewidencji przychodów i kosztów ich osiągnięcia oraz ewidencji kapitałów, funduszy i rezerw Wynik finansowy elementy wyniku finansowego wariant porównawczy i kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego istota obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego podatek dochodowy od osób prawnych, wpłaty z zysku obligatoryjny i fakultatywny podział wyniku finansowego Program finansowo księgowy. Symfonia finanseksięgowość. Zapisywanie i przeglądanie dokumentów: bufor, księgi, wzorce. Zadanie praktyczne ze znajomości zasad dekretacji operacji gospodarczych Ewidencja od bilansu do bilansu zadania powtórzeniowe Zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych rodzaje sprawozdań finansowych bilans rachunek zysków i strat inne sprawozdania użytkownicy sprawozdawczości finansowej przydatność informacyjna sprawozdań w zarządzaniu Egzamin Razem 120 dr T. Mikulska Razem 96 mgr Agnieszka tel fax tel fax NIP KRS Regon Regon

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora.

Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. Struktury wybranych prac magisterskich napisanych na seminarium prowadzonym przez G. Buciora. I. Prace z zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika

Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Finanse i Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo