Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009"

Transkrypt

1 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając na sugestie użytkowników w wersji 2009 programu Mała Księgowość Premium zostały dokonane zmiany w obszarze rejestrowania i księgowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS właścicieli i osób współpracujących. Jednocześnie została wprowadzona możliwość rejestrowania oraz rozliczania rozrachunków z Urzędami Skarbowymi oraz z ZUS. Celem wprowadzanych zmian było z jednej strony ułatwienie użytkownikom kontroli zobowiązań wobec pracowników, Urzędów Skarbowych i ZUS oraz księgowania kosztów w momencie ich poniesienia, z drugiej zaś odzwierciedlenie w programie całego procesu związanego z wynagrodzeniami pracowników oraz zobowiązaniami wobec ZUS i urzędów skarbowych. W tym celu oddzielono w programie operację rejestracji wynagrodzeń oraz składek ZUS od operacji ich wypłaty i operacji księgowania. Ponadto wypłatę wynagrodzeń netto, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy dokonuje się odrębnymi operacjami. Pozwala to na wskazanie dokładnej daty zapłaty dla każdego z tych zobowiązań, co ułatwia ustalenie wysokości kosztów poniesionych w danym miesiącu niezależnie od okresu, w którym zostały zarejestrowane. Ma to swoje odzwierciedlenie w oknie wynagrodzeń, gdzie została dodana data zapłaty składek ZUS (pole Składki ZUS zapłacono ) oraz w oknie składek ZUS właścicieli i osób współpracujących, gdzie zamiast Daty odliczenia jest Data zapłaty. Sposób wypełniania powyższych dat wypłaty zależy od wybranego przez użytkownika trybu pracy programu, które zostały opisane w dalszej części. Następnie na podstawie daty zapłaty składek ZUS właściciela program dokonuje odliczenia składki społecznej i zdrowotnej na deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym zostały one zapłacone. Natomiast w przypadku korzystania z Księgi Przychodów i Rozchodów, na podstawie powyższych dat dokonuje księgowania kosztów wynagrodzeń. Daty Składki ZUS zapłacono oraz Zaliczkę do US wpłacono mają różne znaczenie w zależności od ustawienia parametru pracy Księgowanie wynagrodzeń (Funkcje > Parametry > Parametry

2 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 2 z 8 księgowania pozycji). Jeżeli ten parametr zostanie ustawiony na księgowanie wynagrodzeń wartością brutto, data Składki ZUS zapłacono będzie wyznaczać datę księgowania wyłącznie składek ZUS opłacanych przez pracodawcę, zaś data Zaliczkę do US wpłacono będzie pełnić jedynie rolę informacyjną. Jeżeli natomiast ten parametr zostanie ustawiony na księgowanie wynagrodzeń wartością netto, data Składki ZUS zapłacono będzie wyznaczać datę księgowania zarówno składek ZUS opłacanych przez pracownika jak i przez pracodawcę, zaś data Zaliczkę do US wpłacono będzie wyznaczać datę księgowania kosztów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Ze względu na różne modele pracy stosowane przez użytkowników, program umożliwia wybór jednego z trzech trybów pracy: Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS z wykorzystaniem rozrachunków Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS bez rozrachunków w trybie półautomatycznym Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS bez rozrachunków w trybie ręcznym Obsługa z wykorzystaniem rozrachunków Ten tryb pracy jest dostępny tylko dla użytkowników korzystających z pełnej obsługi rozrachunków. W tym trybie pracy program umożliwia tworzenie rozrachunków z właściwymi urzędami na podstawie zarejestrowanych wynagrodzeń pracowników, składek ZUS właścicieli i osób współpracujących oraz zatwierdzonych deklaracji podatkowych, a następnie na podstawie ich rozliczeń są wypełniane daty wypłaty w oknie Wynagrodzeń i Składek ZUS. Prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów na podstawie tych rozliczeń księgują wypłaty w koszty. Warto podkreślić, iż w przypadku częściowego rozliczenia danego zobowiązania, program zalicza w koszty jedynie kwotę, która została wypłacona w tym miesiącu. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie obniżać kwoty poniesionych kosztów, jeśli nie poniósł ich w pełnej wysokości. Dodano możliwość grupowania rozrachunków ze względu na tytułu ich powstawania. W Ustawieniach (Typy dokumentów) została dodana nowa gałąź Typy rozrachunków. Każdy typ rozrachunku ma określony charakter, rejestr pieniężny, w którym będzie tworzony oraz szablon numeracji. Uwaga: Aby program utworzył rozrachunek, do jego typu musi być przypisany aktywny w firmie rejestr pieniężny. Dlatego też po aktualizacji programu należy sprawdzić poprawność przypisania rejestrów pieniężnych.

3 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 3 z 8 Ponadto w Parametrach dodano parametr pracy Tworzenie rozrachunków z pracownikami i urzędami (Funkcje > Parametry > Inne). Parametr ten daje trzy możliwości wyboru sposobu tworzenia rozrachunków: Automatycznie utworzy rozrachunki tę opcję należy zaznaczyć aby tworzyć rozrachunki dla wszystkich wynagrodzeń i składek ZUS. Utworzy rozrachunki, pod warunkiem, że użytkownik wybierze taką opcję zaznaczenie tej opcji zalecane jest w okresie przejściowym po dokonaniu aktualizacji programu, kiedy część wynagrodzeń została już wypłacona i zaksięgowana w koszty. Jeżeli zostanie ustawiona ta opcja, to przy każdym wynagrodzeniu oraz składce ZUS w trybie edycji pojawi się opcja Utwórz rozrachunki. Utworzenie rozrachunków tego z tytułu będzie uzależnione od zaznaczenia tej opcji. Nie będzie tworzył rozrachunków zaznaczenie tej opcji jest zalecane, jeśli użytkownik korzystający z pełnych rozrachunków w programie nie chce tworzyć rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek. Jeżeli program został ustawiony na tryb pracy pozwalający na tworzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, po zarejestrowaniu nowego wynagrodzenia w kartotece Pieniądze powstaną jednocześnie: Rozrachunek z pracownikiem z tytułu wynagrodzenia netto, Rozrachunki z ZUS-em wskazanym w danych firmy: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP, Rozrachunek z urzędem skarbowym wskazanym w danych pracownika z tytułu zaliczki na podatek Po dokonaniu rozliczenia takiego rozrachunku program uzupełni odpowiednio datę wypłaty lub zapłaty składek lub podatku na podstawie daty dokumentu pieniężnego. Jeżeli parametr pracy Księgowanie wynagrodzeń (Funkcje > Parametry > Parametry księgowania pozycji) został ustawiony na Księgowanie wynagrodzeń wartością brutto, w menu operacje użytkownik będzie miał dostępne dwie operacje księgowania: Księgowanie wynagrodzeń operacja ta służy do zaksięgowania wynagrodzeń brutto wypłaconych w danym miesiącu. Księgowanie składek ZUS operacja ta służy do zaksięgowania składek ZUS opłacanych przez pracodawcę, które zostały wypłacone w danym miesiącu.

4 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 4 z 8 Jeżeli parametr pracy Księgowanie wynagrodzeń (Funkcje > Parametry > Parametry księgowania pozycji) został ustawiony na Księgowanie wynagrodzeń wartością netto, w menu operacje użytkownik będzie miał dostępne trzy operacje księgowania: Księgowanie wynagrodzeń operacja ta służy do zaksięgowania wynagrodzeń netto wypłaconych w danym miesiącu. Księgowanie składek ZUS operacja ta służy do zaksięgowania składek ZUS zarówno opłacanych przez pracownika jak i przez pracodawcę, które zostały odprowadzone do ZUS w danym miesiącu. Księgowanie zaliczek do US operacja ta służy do zaksięgowania zaliczek na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone do urzędu skarbowego w danym miesiącu. Ponadto w Ustawieniach (Typy dokumentów > Typy zapisów) zostały dodane nowe typy zapisów za pomocą, których będą rejestrowane w KPiR koszty składek ZUS i zaliczek na podatek. Istniejące dotychczas typy zapisów Lista płac (LPL) oraz Umowa cywilnoprawna (UCP) będą służyć jedynie do księgowania wynagrodzeń netto. Na potrzeby księgowania składek ZUS powstały trzy typy zapisów: Ubezpieczenie społeczne (ZSP), Ubezpieczenie zdrowotne (ZZD) oraz FP i FGŚP (ZFP). Tymi dokumentami będą księgowane zarówno składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, jak i składki ZUS właścicieli. Zaliczki na podatek dochodowy będą księgowane dokumentem Podatek dochodowy (PDP).

5 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 5 z 8 Po wybraniu opcji księgowania wynagrodzeń i podaniu daty z jaką mają zostać dokonane zapisy w KPiR, program wyszuka wszystkie niezaksięgowane wynagrodzenia, których data wypłaty mieści się w przedziale od początku miesiąca do podanej daty księgowania i tworzy dla nich zapisy w KPiR. Analogicznie odbywa się księgowanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Podczas dodawania nowych składek ZUS dla właścicieli i osób współpracujących również zostaną utworzone rozrachunki z ZUS, a po ich rozliczeniu program uzupełni odpowiednio zapłaty składek na podstawie daty dokumentu pieniężnego. W kartotece Właściciele dodano operację księgowania w koszty składek ZUS. Po wybraniu opcji księgowania, zależnie od parametru pracy Składki ZUS właścicieli i osób współpracujących program utworzy odpowiednie zapisy kosztowe w KPiR z tytułu składki na Fundusz Pracy lub wszystkich składek ZUS zapłaconych w wybranym okresie. Program odpowiednio odliczy zapłacone składki ZUS na deklaracji podatkowej. Na podstawie zatwierdzonych deklaracji podatkowych zostaną utworzone rozrachunki z urzędem skarbowym, dzięki czemu łatwiej będzie kontrolować i analizować wysokość zobowiązań z tytułu podatków. Obsługa bez rozrachunków w trybie półautomatycznym Ten tryb pracy jest zalecany dla użytkowników, którzy nie będą kontrolować rozrachunków i wypłacają wynagrodzenia stale w jednym terminie, dzięki czemu mogą ustawić w programie jakie daty wypłat mają się wypełniać podczas rejestrowania wynagrodzeń lub składek ZUS. W tym celu w Ustawieniach (Podatki > Terminy płatności) została dodana możliwość określenia tych terminów.

6 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 6 z 8 Program podczas rejestracji wynagrodzenia albo składek ZUS właściciela odpowiednio wypełni daty wypłaty zobowiązań jeśli zaznaczymy opcję: wypełnia daty zapłaty zobowiązań na podstawie podanych w ustawieniach terminów płatności w parametrze pracy Daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań (Funkcje > Parametry > Inne). Użytkownik nadal ma możliwość ręcznej zmiany daty wypłaty wynagrodzeń, czy też składek ZUS, czy podatku. Użytkownicy chcąc korzystać z tego trybu pracy powinni w parametrze pracy Tworzenie rozrachunków z pracownikami i urzędami (Funkcje > Parametry > Inne) zaznaczyć opcję: nie będzie tworzył rozrachunków. Obsługa bez rozrachunków w trybie ręcznym Ten tryb pracy jest zalecany dla użytkowników, którzy nie będą kontrolować rozrachunków i wypłacają wynagrodzenia w różnych terminach. Aby korzystać z tego trybu pracy należy w parametrze pracy Daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań (Funkcje > Parametry > Inne) zaznaczyć opcję: nie wypełnia tych dat, dając użytkownikowi możliwość wpisania ich w momencie zapłaty zobowiązań.

7 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 7 z 8 Ponieważ w tym trybie pracy użytkownik zawsze sam wypełnia daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, program umożliwia uzupełnienie daty dla grupy pracowników lub grupy właścicieli i osób współpracujących. W tym celu w kartotece Pracownicy (Kartoteki > Pracownicy > Operacje) zostały dodane operacje: Wypłata wynagrodzeń, Zapłata składek ZUS i Zapłata zaliczek do US, a w kartotece Właściciele odpowiednio operacja Zapłata składek ZUS. Po wybraniu operacji Wypłata wynagrodzeń użytkownik podaje: Datę zapłaty jest to data, która zostanie wpisana w wynagrodzeniach pracownika Okres jest to okres dla którego będą wyszukiwane nie zapłacone wynagrodzenia Następnie program wyszukuje wszystkie wynagrodzenia z podanego okresu i uzupełnia im datę wypłaty. Program analogicznie uzupełnia daty zapłaty składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Użytkownicy chcąc korzystać z tego trybu pracy powinni w parametrze pracy Tworzenie rozrachunków z pracownikami i urzędami (Funkcje > Parametry > Inne) zaznaczyć opcję: nie będzie tworzył rozrachunków. Zamykanie miesiąca Niezależnie od przyjętego trybu pracy podczas zamykania miesiąca program będzie sprawdzał i informował użytkownika, czy zostały wypłacone i zaksięgowane wszystkie należne za ten miesiąc wynagrodzenia, składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Wyszukiwanie w kartotece Pieniądze W opcjach wyszukiwania w kartotece Pieniądze dodano możliwość szukania wg kodu pracownika lub urzędu. Obok Kodu kontrahenta została dodana ikona pozwalająca na wybór kartoteki kontrahentów, pracowników lub urzędów. Księgowanie grupy zapisów z rejestru VAT sprzedaż Aby ułatwić pracę użytkownikom, którzy rozliczają sprzedaż rejestrowaną przez kilka urządzeń fiskalnych, dodano możliwość utworzenia w KPiR jednego zapisu dotyczącego kilku wpisów w rejestrze VAT sprzedaży. Po zaznaczeniu wybranych zapisów z rejestru VAT Sprzedaży należy wybrać operację (VAT Sprzedaży > Operacje) Utworzenie zapisu zbiorczego. Następnie użytkownik ma możliwość podania daty z jaką zostanie utworzony zapis w KPiR oraz wyboru wzoru księgowania. Program utworzy w buforze KPiR zapis na łączną wartość netto wybranych zapisów z rejestru sprzedaży.

8 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 8 z 8 Plan amortyzacji środka trwałego W wersji 2009 została dodana możliwość tworzenia planu amortyzacji środka trwałego. Edycja planów amortyzacji środków trwałych umożliwia tym samym okresowe wstrzymanie lub przyśpieszenie amortyzacji środków. Po dodaniu nowego środka program generuje automatycznie plan amortyzacji w oparciu o podane parametry. Aby zmienić ten plan, należy w oknie środka trwałego wybrać z menu Informacje opcję Plan amortyzacji. W oknie tym użytkownik może zmienić obliczone przez program, niezaksięgowane miesięczne raty amortyzacji i korzystając z przycisku Oblicz automatycznie uaktualnić wysokość pozostałych rat amortyzacji. Raty amortyzacji zmienione przez użytkownika zostaną oznaczone literą U. Dodatkowo w Zestawieniach (Zestawienia > Wykonaj raport) został dodany raport Pełny plan amortyzacji, który prezentuje cały plan amortyzacji środka na przestrzeni poszczególnych lat. Pozostałe rozszerzenia Dodanie możliwości zwiększenia liczby znaczników raportem pomocniczym Skrzat - menedżer znaczników. Dodanie dla wszystkich obiektów dla których są procedury zdarzeniowe (dokumentów, kontrahentów) procedur OnBeforeZnacznikChanged, OnAfterZnacznikChanged, OnBeforeRodzajChanged, OnAfterRodzajChanged, OnBeforeKatalogChanged, OnAfterKatalogChanged, OnAfterDelete do wykorzystania w tworzonych rozwiązaniach indywidualnych, rozbudowujących funkcjonalność programu pod potrzeby konkretnego klienta. Koniec pliku

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.a 4 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 4 Uwagi do konwersji 4 Aktualizacja wzorów

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008.1a Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika

Dokumentacja Użytkownika Dokumentacja Użytkownika Wersja programu: 4.5 Spis treści 12 PŁACE... 12.4 12.1 Wstęp... 12.4 12.2 Konfiguracja... 12.4 12.3 Import list płac z programu PIK, PIK/CS... 12.5 Import list płac z pliku tekstowego

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma BRIT, 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail internet :poczta@brit.com.pl BRIT, 1994-2006 :www.brit.com.pl str. 2 Wersja 8.21 Spis treści Moja Firma... 2 Spis treści...

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo