Wyzwania rynku pracy - dziś i jutro. Bydgoskie Forum HR, 10 maj 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyzwania rynku pracy - dziś i jutro. Bydgoskie Forum HR, 10 maj 2017 r."

Transkrypt

1 Wyzwania rynku pracy - dziś i jutro Bydgoskie Forum HR, 10 maj 2017 r.

2 2 Randstad w skrócie

3 Zagadnienia: Perspektywa pracodawców Perspektywa pracowników Wyzwania rozwojowe Employer branding Zarządzanie różnorodnością Przyszłość pracy - trendy 3

4 Raport IBR Plany Pracodawców Respondenci Osoby odpowiadające w firmie bezpośrednio za zarządzanie kadrami i rekrutację nowych pracowników Okres realizacji badania 18 stycznia 9 lutego 2017 Technika CATI indywidualne, telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo Liczba firm biorących udział w badaniu 1000 Charakterystyka próby Reprezentatywna ze względu na branżę i region; z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług (np. rolnictwo, górnictwo) Od 33 fali (I kwartał 2017 r.) zmianie uległa struktura próby Maksymalny błąd statystyczny +/- 3,1% dla N=1000 4

5 Charakterystyka próby Liczba zatrudnionych 60% 30% 10% firmy małe (10 49 pracowników) firmy średnie ( pracowników) firmy duże (250+ pracowników) Branża 33% 13% 23% 5% Przemysł Budownictwo Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i łączność 2% 14% 9% Pośrednictwo finansowe Obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa 5 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

6 Ocena tempa wzrostu gospodarczego kraju w okresie najbliższych 6 miesięcy zmiany w czasie Dane w procentach Wzrost Stagnacja Recesja Nie wiem II/09 V/09 VIII/09 XI/09 II/10 V/10 VIII/10 XI/10 II/11 V/11 VIII/11 XI/11 V/12 VIII/12 XI/12 II/13 V/13 VIII/13 XI/13 II/14 V/14 VIII/14 XI/14 II/15 V/15 VIII/15 XI/15 II/16 V/16 VIII/16 XI/16 II/17 6 Jak w Pan(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza kraju w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Ogół badanych firm (do fali VIII 2013 N=300; od fali XI 2013 N=1000). Od fali II 2017 zmianie uległa struktura próby Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

7 Działania pracodawców w obszarze zatrudnienia 7

8 Planowane zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w okresie najbliższych 6 miesięcy nie wiem 3% pozostawienie na obecnym poziomie 56% zmniejszenie zatrudnienia 6% zwiększenie zatrudnienia ogółem 35% Ponad jedna trzecia przedsiębiorstw (35%) chce zwiększyć zatrudnienie w najbliższym półroczu. Wg deklaracji respondentów działania te podejmą przede wszystkim duże firmy (58%). Ponad połowa firm (55%) planuje pozostawić zatrudnienie na obecnym poziomie. Takie podejście charakteryzuje przede wszystkim małe firmy zatrudniające do 10 do 49 pracowników (61%). Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana/i firmie przewiduje się: 8 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

9 Planowane zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w okresie najbliższych 6 miesięcy porównanie między branżami Dane w procentach zmniejszenie zatrudnienia pozostawienie na obecnym poziomie zwiększenie zatrudnienia nie wiem przemysł budownictwo handel i naprawy transport, gospodarka magazynowa i łączność pośrednictwo finansowe obsługa nieruchomości i firm pozostała działalność usługowa SSC/BPO Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana/i firmie przewiduje się: 9 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

10 Działania pracodawców w obszarze wynagrodzeń 10

11 Zmiany poziomu wynagrodzeń w okresie ostatnich 6 miesięcy spadły 1% nie wiem 2% pozostały na obecnym poziomie 51% wzrosły 46% W prawie połowie firm w ostatnim półroczu nastąpił wzrost wynagrodzeń. Częściej wynagrodzenia podwyższały duże firmy (52%). Połowa firm pozostawiła wynagrodzenia na tym samym poziomie, natomiast tylko 1% je obniżył. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana/i firmie: Wynagrodzenia ogółem: 11 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

12 Zmiany poziomu wynagrodzeń w okresie ostatnich 6 miesięcy porównanie między regionami Dane w procentach Północ Zachód Centrum 3 Wschód wzrosły Południe 1 1 pozostały na obecnym poziomie spadły nie wiem/trudno powiedzieć Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana/i firmie: Wynagrodzenia ogółem: 12 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

13 Odsetek pracowników otrzymujących minimalną stawkę godzinową 31% 41% 6% 7% 10% 4% 10% pracowników 11-20% 21-50% Ponad 50% Nie ma takich lub mniej pracowników pracowników pracowników w mojej firmie nie wiem/trudno powiedzieć Ponad połowa firm zatrudnia pracowników otrzymujących minimalną stawkę godzinową. Wśród nich przeważają firmy, w których takie wynagrodzenie otrzymuje maksymalnie 10% ogółu pracowników. Co istotne w 1 na 10 firm pracownicy zatrudnieni na płacę minimalną stanowią ponad połowę załogi (znacznie częściej firmy znajdujące się na obszarach wiejskich). Jaki odsetek pracowników zatrudnionych w Pana(i) firmie otrzymuje tak zwaną minimalną stawkę godzinową? 13 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

14 Planowane zmiany poziomu wynagrodzeń w okresie najbliższych 6 miesięcy spadną 1% nie wiem/trudno powiedzieć 5% pozostaną na obecnym poziomie 58% wzrosną 36% Po okresie wzmożonego przyznawania podwyżek na przełomie roku, obecnie większość firm planuje pozostawić wynagrodzenia w najbliższym półroczu na tym samym poziomie. Choć nadal podwyżki planuje przyznać ponad jedna trzecia przedsiębiorstw częściej takie plany mają duże firmy, zatrudniające minimum 250 pracowników (41%). Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? 14 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

15 Planowane zmiany poziomu wynagrodzeń w okresie najbliższych 6 miesięcy zmiany w czasie Dane w procentach wzrosną pozostaną na obecnym poziomie spadną nie wiem/trudno powiedzieć II/09 V/09 VIII/09 XI/09 II/10 V/10 VIII/10 XI/10 II/11 V/11 VIII/11 XI/11 V/12 VIII/12 XI/12 II/13 V/13 VIII/13 XI/13 II/14 V/14 VIII/14 XI/14 II/15 V/15 VIII/15 XI/15 II/16 V/16 VIII/16 XI/16 II/17 15 Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Ogół badanych firm (do fali VIII 2013 N=300; od fali XI 2013 N=1000) Od fali II 2017 zmianie uległa struktura próby Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

16 16 Dostępność pracowników

17 Stopa bezrobocia Polska a region ,2 9,3 7,7 5,7 8,5 8,1 6,7 4,8 Polska podregion tor-byd pow. byd m. Byd 17

18 Poszukiwanie nowych pracowników w ciągu ostatniego roku nie 23% Ponad ¾ firm poszukiwało pracowników w ciągu ostatniego roku. Znacznie częściej procesy rekrutacyjne przeprowadzały duże firmy (zatrudniające przynajmniej 250 pracowników)- aż 96% takich firm poszukiwało kandydatów. Natomiast branżą, która najczęściej poszukiwała pracowników jest przemysł (83%). tak 77% Czy w ciągu ostatniego roku Pana(i) firma poszukiwała nowych pracowników? 18 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

19 Szczeble na które firma poszukiwała pracowników Dane w procentach technicy i robotnicy wykwalifikowani 53 robotnicy wykonujący proste prace fizyczne 33 specjaliści z wyższym wykształceniem 27 pracownicy biurowi, pracownicy administracyjni 23 kadra kierownicza średniego szczebla 17 inżynierowie 14 mistrzowie / brygadziści 10 kadra zarządzająca (top management) 8 sprzedawcy / handlowcy / obsługa klienta 4 Na jakie szczeble Pana/Pani firma poszukiwała pracowników? 19 Firmy, które poszukiwały pracowników w ciągu ostatniego roku (N=767) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

20 Efekty poszukiwań pracowników Dane w procentach Efekt podjętych działań Ocena trudności zrekrutowania pracownika spełniającego wymagania w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat ZATRUDNIONO założoną liczbę pracowników spełniających wymagania mniejszą niż założona liczbę pracowników spełniających wymagania założoną liczbę pracowników, jednak musieliśmy obniżyć/zmienić nasze wymagania Łatwiejsze Takie samo Trudniejsze nie zatrudniono żadnych nowych pracowników 9 Trudno powiedzieć proces rekrutacji jeszcze się nie zakończył 1 72 nie wiem / trudno powiedzieć 1 Z jakim skutkiem Pana firma poszukiwała nowych pracowników? Czy w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat zrekrutowanie pracownika spełniającego wymagania jest 20 Firmy, które poszukiwały pracowników w ciągu ostatniego roku (N=767) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

21 Ocena dostępności kandydatów i ich wymagań Dane w procentach Zgadzam się* NIE zgadzam się** Kandydaci mają coraz większe wymagania płacowe Na rynku pracy jest mało kandydatów spełniających wymagania firm takich jak moja Ogólnie na rynku pracy jest coraz mniej osób chętnych do pracy Kandydaci mają coraz większe wymagania pozapłacowe np. dodatkowe benefity, forma zatrudnienia, szkolenia etc *zdecydowanie się zgadzam + raczej się zgadzam ** zdecydowanie się nie zgadzam + raczej się nie zgadzam Na ile zgadza się Pana(i), że te kwestie dotyczą firm, takich jak Pana(i) firma? 21 Firmy, które poszukiwały w ciągu ostatniego roku (N=767) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

22 Perspektywa pracowników 22 Monitor Rynku Pracy, 26. edycja, listopad-grudzień 2016, N=836

23 Respondenci badania w Polsce 50% kobiety / 50% mężczyźni Wiek od 18 do 65 lat % 25% 22% 24% 16% Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony umowa o pracę na czas określony umowa zlecenie lub o dzieło umowa o pracę tymczasową jednoosobowa działalność gospodarcza 67% 21% 5% 3% 4% wykształcenie: 1% podstawowe / 45% średnie / 54% wyższe 23 Monitor Rynku Pracy, 27. edycja, luty-marzec 2017, N=838

24 Rotacje na rynku pracy w Polsce Polska porównanie w czasie 17% 17% 27% 21% 17% 21% 20% 19% 17%17%17% 25% 23% 17% 24% 21% 21% 25% 21% Zmiana próby 27% 26% 24% 25% 29% 26% 24% 21% 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 W stosunku do poprzedniego kwartału odsetek osób zmieniających pracę w Polsce zmniejszył się o 3 p.p. i w 2017Q1 wynosi 21%. Jest to spadek już trzeci kwartał z rzędu. 24 Ostatni niższy wskaźnik rotacji odnotowany został ponad trzy lata temu (2013Q4). Monitor Rynku Pracy, 27. edycja, marzec 2017, do 2015Q1 N 400, później N 800

25 Główne powody rotacji na rynku pracy 25 Drugi kwartał z rzędu 39% pracowników deklarowało, że do niedawnej zmiany pracodawcy przyczyniły się lepsze warunki pracy. Od ponad trzech lat to najważniejsza przyczyna rotacji. Kolejnymi przyczynami zmiany pracy były osobiste pragnienie zmiany (31% wskazań) oraz zmiana struktury firmy, czyli jak można domniemywać zwolnienie (28%). Jakie były Pana/Pani powody zmiany pracy? Monitor Rynku Pracy, 27. edycja, marzec 2017, do 2015Q1 N 400, później N 800

26 Poszukiwanie nowego zatrudnienia Polska porównanie w czasie W minionym kwartale 32% badanych poszukiwało nowej pracy. W porównaniu z poprzednim kwartałem (2016Q4) był to wzrost o 2 p.p. Zwiększył się zarówno odsetek aktywnie poszukujących pracy, jak i udział rozglądających się za nowym zatrudnieniem (po 1 p.p.) Czy aktualnie Pan/Pani poszukuje nowej pracy? Monitor Rynku Pracy, 27. edycja, marzec 2017, do 2015Q1 N 400, później N 800

27 Poszukiwanie nowego zatrudnienia Zatrudnieni na czas określony najaktywniejsi w szukaniu nowej pracy aktywnie szukam nowej pracy rozglądam się za nową pracą 40% 35% 30% 25% 20% 23% 20% 23% 20% 16% 23% 15% 10% 10% 5% 10% 17% 14% 12% 10% 16% 10% 0% kobiety mężczyźni Największy odsetek respondentów, którzy deklarowali, że szukają pracy, występował wśród pracowników w średnim wieku (37%), z których najwięcej aktywnie poszukujących było w grupie lat (17%). Najrzadziej pracy szukali latkowie oraz zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (po 20%). 27 Czy aktualnie Pan/Pani poszukuje nowej pracy? Monitor Rynku Pracy, 27. edycja, luty-marzec 2017, N=838

28 Szansa na znalezienie nowej pracy Zdaniem pracowników o pracę jest w Polsce łatwo porównywalna praca jakakolwiek inna praca 83% 83% 81% 77% 80% 79% 78% 77% 79% 75% 74% 72% 74% 74% 71% 72% 71% 75%74%74% 75% 72% 72% 72% 69% 68% 70% 68%70% 69% 69% 69% 68% 67% 67%67%67% 67% 65% 64% 65% 63% 63% 62% 62% 61% 61% 73% 75% 74% 75% 75% 76% 74% Odsetek badanych, którzy sądzą, że w ciągu półrocza są w stanie znaleźć pracę podobną do wykonywanej, w porównaniu do poprzedniej edycji badania spadł o 2 p.p. Jeśli chodzi o jakąkolwiek pracę to utrzymany został poprzedni, rekordowy wynik (83%). 28 Czy w Pana/Pani opinii w przypadku konieczności zmiany pracy znalazłyby Pan/Pani porównywalną bądź inną pracę w ciągu następnych 6 miesięcy? Monitor Rynku Pracy, 27. edycja, marzec 2017, do 2015Q1 N 400, później N 800

29 Szansa na znalezienie nowej pracy Najmniej optymizmu mają najstarsi pracownicy 79% 87% porównywalna praca 89% 90% 84% 81% 76% 63% jakakolwiek inna praca 77% 70% 72% 61% 77% 88% umowa o pracę na czas nieokreślony umowa o pracę na czas określony umowa zlecenie lub o dzieło 89% 84% 82% 71% 72% 83% umowa o pracę tymczasową 67% 82% jednoosobowa działalność gospodarcza 80% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% kobiety mężczyźni jakakolwiek inna praca porównywalna praca 84% badanych latków była przekonana, że w razie utraty pracy jest w stanie znaleźć podobną w ciągu półrocza to o 23 p.p. więcej niż w przypadku latków. Aż 90% latków uważa, że może znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie. Kobiety o 5 p.p. rzadziej niż mężczyźni sygnalizowały to, że mogą znaleźć podobną pracę do wykonywanej i o 11 p.p. rzadziej że mogłyby znaleźć jakąkolwiek pracę Czy w Pana/Pani opinii w przypadku konieczności zmiany pracy znalazłyby Pan/Pani porównywalną bądź inną pracę w ciągu następnych 6 miesięcy? Monitor Rynku Pracy, 27. edycja, luty-marzec 2017, N=838

30 Szansa na znalezienie nowej pracy O zatrudnienie znowu najłatwiej jest nad Wisłą POLSKA Czechy Szwecja Węgry Austria Dania Norwegia Wielka Brytania Portugalia Luksemburg Szwajcaria Niemcy EUROPA Holandia Belgia Hiszpania Francja Grecja Włochy 83% 74% 76% 72% 75% 68% 75% 64% 74% 66% 73% 72% 72% 68% 72% 65% 72% 62% 68% 44% 65% 56% 64% 60% 63% 59% 59% 62% 57% 55% 57% 49% 56% 52% 54% 55% 47% 50% jakakolwiek inna praca porównywalna praca Pośród narodów europejskich Polacy i Czesi zajmowali odpowiednio pierwsze i drugie miejsce pod względem optymizmu w kwestii znalezienia innej, jakiejkolwiek pracy. Listę zamykali Włosi. Jeśli chodzi o podobne miejsce zatrudnienia, to nasz kraj wyprzedził Danię i Czechy, a ostatnie miejsce przypadło Luksemburgowi. Optymizm Europejczyków w zakresie znalezienia jakiejkolwiek pracy spadł o 1 p.p., a w zakresie podobnej pracy zwiększył się o 1 p.p. w porównaniu do 2016Q4. 30 Czy w Pana/Pani opinii w przypadku konieczności zmiany pracy znalazłyby Pan/Pani porównywalną bądź inną pracę w ciągu następnych 6 miesięcy? Monitor Rynku Pracy, 27. edycja, marzec 2017, dla Polski N=838, dla pozostałych krajów N 400

31 Podwyżki i premie Porównanie zmian w czasie podwyżka premia 70% 60% 50% 40% 59% 46% 36% 43% 40% 50% 49% 54% 51% 56% 30% 20% 10% 0% 2012Q4 2013Q4 2014Q4 2015Q4 2016Q4 Odsetek osób sygnalizujących, że spodziewają się podwyżki, był najwyższy od czterech lat wspominała o tym ponad połowa badanych. Udział pracowników, którzy oczekiwali premii, był najwyższy w historii badania i wynosił 56%. Oba wskaźniki wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku za każdym razem o 2 p.p Monitor Rynku Pracy, 26. edycja, grudzień 2016, dla Polski N=836

32 Podwyżki i premie c.d. Kto spodziewa się wzrostu wynagrodzeń? 80% podwyżka premia 69% 70% 62% 60% 60% 60% 54% 50% 48% 45% 45% 41% 42% 40% 51% 48% 54% 61% umowa o pracę na czas nieokreślony umowa o pracę na czas określony umowa zlecenie lub o dzieło 60% 50% 44% 51% 63% 60% 30% 20% umowa o pracę tymczasową 50% 54% 10% 0% kobiety mężczyźni jednoosobowa działalność gospodarcza 49% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Najczęściej podwyżek i premii spodziewali się najmłodsi pracownicy (18-24 lat), a najrzadziej ci w wieku lat i lat. Mężczyźni spodziewali się premii o 10 p.p. częściej niż kobiety, a podwyżki o 6 p.p. częściej. Dzieląc pracowników według formuły zatrudnienia można zauważyć, że na premię najczęściej liczyli zatrudnieni na umowę cywilnoprawną, a najrzadziej pracownicy etatowi Monitor Rynku Pracy, 26. edycja, listopad-grudzień 2016, N=836

33 Wyzwania rozwojowe Employer Branding 33

34 Randstad Employer Brand Research charakterystyka badanej próby Płeć mężczyźni: 48% kobiety: 52% Wykształcenie niższe 6% średnie 36% wyższe 58% Wiek lat 12% Region: lat 55% centrum: 25% lat 33% północ: 14% południe: 34% wschód: 13% Sytuacja zawodowa: pracujący 72% zachód: 15% własna działalność/niezależni 9% poszukujący pracy/bezrobotni 5% prowadzący gospodarstwo domowe 5% studenci 6% wielkość badanej grupy: n=6521 badania terenowe: do

35 4 kroki do osiągnięcia korzyści z pozytywnego wizerunku pracodawcy Krok 1 Krok 2 Krok 3 porównanie oferty firmy do rzeczywistych określenie EVP uwzględnienie grupy komunikowanie oferty (potencjalnym) potrzeb pracowników docelowej pracownikom pokazanie, jak jest naprawdę Krok 4 spojrzenie w przyszłość 3-letni plan pomoże wyprzedzić na czas potrzeby pracowników Silny wizerunek pracodawcy wymaga opracowania wiarygodnego pakietu korzyści dla pracowników (EVP employee value proposition) i zwiększenia jego wpływu na przyciąganie, utrzymanie i zaangażowanie pracowników. Badanie Randstad Award pozwala firmom wejrzeć w potrzeby pracowników i dokonać ponownej oceny własnego EVP.

36 Cechy najbardziej atrakcyjnego pracodawcy Czym charakteryzują się najbardziej pożądani pracodawcy w Polsce? EVP Idealny pracodawca posiada zestaw cech przedstawionych na diagramie po lewej stronie. Cechy wpisane w obręb niebieskich strzałek są najwyżej oceniane przez potencjalnych pracowników. Rozwój zawodowy Podkreślanie tych elementów bądź ich poprawianie jest krytyczne dla tożsamości marki pracodawcy (EVP), ponieważ mają one najsilniejszy wpływ na jego wizerunek.

37 cechy najbardziej atrakcyjnego pracodawcy Jakie czynniki są najważniejsze dla potencjalnych pracowników podczas wyboru pracodawcy? aspekty zatrudnienia wynagrodzenie i benefity 77 13% stabilność zatrudnienia 57 1% przyjemna atmosfera w pracy równowaga między pracą, a życiem prywatnym % 9% rozwój zawodowy 44 1% stabilność zawodowa szkolenia elastyczność % 6% dogodna lokalizacja 25 5% bardzo dobra reputacja 21 rozwijająca praca 19 otwartość na różnorodność produkty wysokiej jakości najnowsze technologie przedsiębiorczość % silne kierownictwo 8 troszczy się o społeczeństwo i środowisko 7 kariera międzynarodowa 6 2% 3%

38 oferta pracodawcy nie zawsze jest zbieżna z oczekiwaniami pracowników Niespełnione oczekiwania pracowników stanowią szansę dla rozwoju EVP Twojej marki. Rozbieżność pomiędzy tym, czego poszukują pracownicy, a tym co oferują im pracodawcy = szansa dla EVP pracodawców Pracownicy w Polsce poszukują Pracodawcy w Polsce oferują 1. Stabilność zatrudnienia 2. Przyjemna atmosfera pracy 3. Równowaga między pracą a życiem prywatnym Rozwój zawodowy Dobra sytuacja finansowa firmy Bardzo dobra reputacja Rozwijająca praca Najnowsze technologie Troszczy się o społeczeństw o /środowisko Troszczy się o społeczeństwo /środowisko Równowaga między pracą a życiem prywatnym Przjemna atmosfera pracy Rozwijająca praca Rozwój zawodowy Stabilność zatrudnienia Bardzo dobra reputacja Najnowsze technologie Dobra sytuacja finansowa firmy

39 atrakcyjność pracodawcy a świadomość marki Które sektory są uważane za najatrakcyjniejsze? Wysoka Niska Świad domość 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 25% 15% bankowość i ubezpieczenia rozrywka transport i logistyka handel detaliczny produkty sektor surowcowopaliwowy szybkozbywalne telekomunikacja (FMCG) i sektor IT sektor energetyczny żywność sektor sektor chemiczny budownictwoelektrotechniczny sprzedaż hurtowa sektor motoryzacyjny sektor [ZAKRES KOMÓREK] farmaceutycznokosmetyczny sektor sektor metalowy produkcji sektor papierowodrzewny sektor SSC-BPOinżynieria maszynowa 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Niska Atrakcyjność Wysoka

40 najbardziej atrakcyjni pracodawcy w Polsce Jakie firmy znajdują się w pierwszej dziesiątce najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce? Najatrakcyjniejsi pracodawcy* KGHM Polska Miedź 60,82% 2. Volvo Polska 60,69% Volvo Polska 60,69% KGHM Polska Miedź 60,82% 1 Polskie Linie Lotnicze LOT 59,32% Polskie Linie Lotnicze LOT 59,32% 4. Volkswagen Motor Polska 59,05% 5. Volkswagen Poznań 58,55% 6. Polski Koncern Naftowy Orlen 57,73% 7. PGNiG 57,00% 8. PGE Polska Grupa Energetyczna 56,80% 9. Samsung Electronics Polska 56,59% 10. ABB 56,31% *Powyższy ranking przedstawia najbardziej atrakcyjnych pracodawców kwalifikujących się do otrzymania nagrody Randstad Award

41 Jaki jest preferowany typ organizacji? Preferowany typ organizacji małe lub średnie przedsiębiorstwo własna działalność gospodarcza nie mam specjalnych preferencji Duże i międzynarodowe korporacje nie mieszczą się w rankingu trzech najbardziej pożądanych pracodawców. Kandydaci głównie poszukują zatrudnienia w małych organizacjach lub rozwijają własny biznes.

42 Jak kandydaci weryfikują reputację przyszłego pracodawcy? 3 najczęściej używane kanały weryfikacji reputacji marki opinie rodziny i znajomych strona internetowa firmy artykuły w internecie (ogółem) Poszukując informacji o reputacji marki kandydaci głównie podpytują o opinię i proszą o rekomendacje swoją rodzinę lub bliskich znajomych. Dopiero w drugiej kolejności poszukują informacji o tożsamości marki na oficjalnej stronie internetowej firmy.

43 Podjęte, w ostatnim roku, działania w celu weryfikacji reputacji firmy jako pracodawcy Dane w procentach Monitoring opinii o firmie w Internecie 32 Badania opinii obecnych pracowników 29 Badania marketingowe wśród obecnych klientów dotyczące m.in. wizerunku i reputacji firmy 24 Badania marketingowe wśród potencjalnych pracowników dotyczące m.in. wizerunku i reputacji firmy 10 Rozmowy z pracownikami / kwestionariusze oceny pracowniczej 1 Nie wiem / trudno powiedzieć / żadne 45% Czy Pana(i) firma w ostatnim roku prowadziła następujące działania w celu weryfikacji reputacji firmy jako pracodawcy? Na wykresie przedstawiono odpowiedzi, które uzyskały min. 1% wskazań 43 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

44 Podejmowanie działań Employer Branding Dane w procentach Prowadzenie działań Employer Branding w 2016 roku Planowanie prowadzenia działań Employer Branding w Tak Nie Nie wiem % z tych firm planuje podjęcie działań w 2017 roku Jedynie 9% firm prowadziło w ostatnim roku działania dotyczące wizerunku pracodawcy. Niewiele więcej firm (13%) planuje ich prowadzenie w 2017 roku. Znacznie częściej takie plany mają duże firmy (prawie połowa z nich planuje podjęcie takich działań). Co istotne spośród firm, które takich działań nie planują, jedna trzecia przedstawicieli tych przedsiębiorstw widzi potrzebę ich wprowadzenia. Czy Pani firma prowadziła w ubiegłym roku działania Employer Branding owe, skierowane do potencjalnych pracowników, które mają na celu kształtowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy? A czy w Pana(i) firmie w 2017 roku planowane jest prowadzenie takich działań? 44 Ogół badanych firm (N=1000) Plany Pracodawców 33 edycja, luty 2017

45 Znaczenie kluczowych aspektów zatrudnienia (składowych EVP)* Czy socjodemograficzne cechy pracowników mają wpływ na wybór najbardziej pożądanych aspektów zatrudnienia? Mężczyźni 1. oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity 2. oferuje stabilność zatrudnienia na długi czas 3. dba o miłą atmosferę pracy Kobiety 1. oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity 2. oferuje stabilność zatrudnienia na długi czas 3. dba o miłą atmosferę pracy

46 Znaczenie kluczowych aspektów zatrudnienia Czy socjodemograficzne cechy pracowników mają wpływ na wybór najbardziej pożądanych aspektów zatrudnienia? lata 1. oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity 2. dba o miłą atmosferę pracy 3. oferuje możliwość rozwoju zawodowego Niskie 1. oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity 2. oferuje stabilność zatrudnienia na długi czas 3. dba o miłą atmosferę pracy lata 1. oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity 2. oferuje stabilność zatrudnienia na długi czas 3. dba o miłą atmosferę pracy Średnie 1. oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity 2. oferuje stabilność zatrudnienia na długi czas 3. dba o miłą atmosferę pracy lat 1. oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity 2. oferuje stabilność zatrudnienia na długi czas 3. pomaga zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym Wysokie 1. oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity 2. oferuje stabilność zatrudnienia na długi czas 3. pomaga zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym

47 Wyzwania rozwojowe przyszłość pracy trendy 47

48 Stosunek pracowników do automatyzacji i przekwalifikowania Co sądzą pracownicy w Polsce na temat automatyzacji i czy są skłonni, aby się przekwalifikować? Myślę, że automatyzacja udoskonali moją pracę 47% Obawiam się, że automatyzacja pozbawi mnie pracy 9% Przekwalifikuję się, jeśli dzięki temu będę otrzymywać wynagrodzenie takie samo jak teraz lub wyższe 60% Wolał(a)bym się przenieść do innego przedsiębiorstwa niż się przekwalifikować 6% n=5312 Mężczyźni 45% Kobiety 50% Mężczyźni 9% Mężczyźni 57% Mężczyźni 7% n=2734 Kobiety 9% Kobiety 63% Kobiety 5% n= lata 53% lata 13% lata 64% lata 12% n= lata 48% lata 9% lata 61% lata 7% n= lat 45% lat 7% lat 56% lat 4% n=1859 Niższe 37% Średnie 42% Wyższe 51% Niższe 10% Średnie 11% Wyższe 7% Niższe 47% Średnie 59% Wyższe 61% Niższe 8% Średnie 6% Wyższe 5% n=272 n=1697 n=3344

49 Na ile pracownicy są przywiązani do sektora, w którym pracują? czy kandydaci rozważają zmianę sektora zatrudnienia? Tak Nie 25% 18% 30% nie jestem zbyt przywiązany(a) do swojego sektora tylko jeśli nie mógłbym (mogłabym) już znaleźć pracy w swoim sektorze tylko jeśli wynagrodzenie i świadczenia byłyby co najmniej podobne do tych, które otrzymuję obecnie 19% mam inne powody, żeby pozostać w swoim sektorze 10% moich umiejętności nie da się przenieść do innych sektorów

50 Duża otwartość polskich pracowników na elastyczność czasu pracy i możliwości pracy zdalnej Wybór między standardowym czasem pracy a elastycznym harmonogramem nie jest do końca rozstrzygnięty. 39% osób zatrudnionych w Polsce preferuje standardowy czas pracy, a tylko 1% mniej pracowników wolałoby elastyczne godziny pracy w różnych dniach. 76% polskich pracowników wybiera pracę zdalną. Ich opinie znacznie różnicują się, gdy weźmiemy pod uwagę częstotliwość pracy poza biurem. Praca zdalna częściej wybierana jest przez pracowników w sytuacji, gdy miałaby być ona okazjonalna (51%). Jedynie 9% wolałoby pracować poza biurem przez cały tydzień.

51 Kontakt: Joanna Brzyska Małgorzata Szczygielska tel tel

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Struktura raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Wizerunek kreuje rzeczywistość. pracodawca atrakcyjny, czyli jaki?

Wizerunek kreuje rzeczywistość. pracodawca atrakcyjny, czyli jaki? Wizerunek kreuje rzeczywistość pracodawca atrakcyjny, czyli jaki? Randstad: kim jesteśmy Randstad w Polsce Randstad na świecie Założony w 1960 r. Numer 2 na światowym rynku usług HR Doświadczenie zdobyte

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r. Spis treści: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania - sytuacja gospodarcza kraju a sytuacja firmy - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 19. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plan raportu: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania -prognoza sytuacji gospodarczej kraju -działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców w

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 17. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Spis treści Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017r. Monitor Rynku Pracy Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Randstad Employer Brand Research 2017 raport ogólnopolski

Randstad Employer Brand Research 2017 raport ogólnopolski Randstad Employer Brand Research 2017 raport ogólnopolski spis treści #1 #2 #3 01 wprowadzenie do badania > introduction > wyniki polskiej edycji badania > zwycięzcy polskiej edycji badania > #4 #5 04

Bardziej szczegółowo

jak przyciągnąć i zatrzymać talenty w organizacji na wymagającym rynku. kujawsko-pomorskie forum HR, 16 maja 2018 r.

jak przyciągnąć i zatrzymać talenty w organizacji na wymagającym rynku. kujawsko-pomorskie forum HR, 16 maja 2018 r. jak przyciągnąć i zatrzymać talenty w organizacji na wymagającym rynku. kujawsko-pomorskie forum HR, 16 maja 2018 r. naszą misją jest wspieranie pracowników i pracodawców w rozwinięciu ich prawdziwego

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 27. edycji badania 11 kwietnia 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 27. edycji badania 11 kwietnia 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 27. edycji badania 11 kwietnia 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki badania sytuacja gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 25. edycji badania 17 października 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 25. edycji badania 17 października 2016 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 25. edycji badania 17 października 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 24. edycji badania 12 lipca 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 24. edycji badania 12 lipca 2016 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 24. edycji badania 12 lipca 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r. Monitor Rynku Pracy Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia badania Przewidywania dotyczące wzrostu

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z 13. edycji badania. Warszawa, 15 października 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z 13. edycji badania. Warszawa, 15 października 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z 13. edycji badania Warszawa, 15 października 2013 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacja do

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości znalezienia nowego

Bardziej szczegółowo

Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców

Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad Przygotowana przez: Agnieszka Bulik Konferencja Nowy rok - nowe trendy na rynku pracy Gorzów Wlkp., 27

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego. GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 2013 r.

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego. GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 2013 r. Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Wybrane wyniki z raportu badania ilościowego GfK Polonia Sp. z o.o. dla Grupy PZU sierpień 0 r. Metodologia METODA: Badanie zrealizowano metodą internetowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 27 czerwca 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 27 czerwca 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 27 czerwca 2011 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 29. edycji badania 10 października 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 29. edycji badania 10 października 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 29. edycji badania 10 października 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Human Resources / Zasoby ludzkie: Rekrutacja / Employer Branding

Human Resources / Zasoby ludzkie: Rekrutacja / Employer Branding Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Human Resources / Zasoby ludzkie: Rekrutacja / Employer Branding Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 244 ankiet. Edycja

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY KONFERENCJA W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W KATOWICACH Przygotowała: Agnieszka Kolanowska Data: 29 maja 2014r. 2 Do tanga trzeba dwóch rynków: kandydata i pracodawcy Monitor

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacja do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Komu drogo, temu czas Łukasz Chodkowski

Komu drogo, temu czas Łukasz Chodkowski Komu drogo, temu czas Łukasz Chodkowski Dlaczego pracujemy? Employer Brand Research Randstad 2017 Jakie czynniki w pierwszej kolejności biorą pod uwagę kandydaci poszukując zatrudnienia? 1 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 22. edycji badania 25 stycznia 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 22. edycji badania 25 stycznia 2016 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 22. edycji badania 25 stycznia 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy specjalistów w II kw roku. Raport Pracuj.pl

Rynek pracy specjalistów w II kw roku. Raport Pracuj.pl Rynek pracy specjalistów w II kw. 2018 roku Raport Pracuj.pl 02 W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w II kwartale 2016r. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl potwierdza postawioną na koniec pierwszego kwartału hipotezę o przejmowaniu rynku przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 4 lipca 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 4 lipca 2012 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 4 lipca 2012 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia

Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia Dyskryminacja osób po 45 roku życia na rynku pracy opinie i doświadczenia Luty 2011 Beata Roguska Wykształcenie badanych 41% 39% 22% 26% 24% 2 15% 10% Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku pracy na Dolnym Śląsku

Analiza rynku pracy na Dolnym Śląsku Analiza rynku pracy na Dolnym Śląsku Grupa Kapitałowa Work Service - lider usług HR 13 krajów Europy ~1,569 M PLN przychodu 7krajów elastyczne formy zatrudnienia jako core business Holandia Belgia Niemcy

Bardziej szczegółowo

Połowa Polaków chętnie zatrudniłaby się w firmie zagranicznej [RAPORT]

Połowa Polaków chętnie zatrudniłaby się w firmie zagranicznej [RAPORT] Połowa Polaków chętnie zatrudniłaby się w firmie zagranicznej [RAPORT] data aktualizacji: 2018.10.09 Francuskich pracodawców wyróżnia kreatywność, innowacyjność i przyjazna atmosfera, Niemcy to pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 14 stycznia 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 14 stycznia 2013 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacje do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań wobec oszczędzania w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Styczeń 2014 r. O

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 9. lipiec 2011 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż / Obsługa klienta: Artykuły spożywcze / Alkohol / Tytoń

Sprzedaż / Obsługa klienta: Artykuły spożywcze / Alkohol / Tytoń Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Sprzedaż / Obsługa klienta: Artykuły spożywcze / Alkohol / Tytoń Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 207 ankiet. Edycja

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Zarobki, awanse, szacunek. Dlaczego specjaliści zmieniają pracę. Badania Pracuj.pl

Zarobki, awanse, szacunek. Dlaczego specjaliści zmieniają pracę. Badania Pracuj.pl Zarobki, awanse, szacunek. Dlaczego specjaliści zmieniają pracę Badania Pracuj.pl Gotowi na zmiany? Aż 6 na 10 specjalistów badanych przez Pracuj.pl aktywnie szuka nowego miejsca zatrudnienia. Wśród pozostałych

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [GDY PUP REALIZUJE BADANIE SAMODZIELNIE] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [GDY PUP ZLECA BADANIE

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Transport / Spedycja: Transport i zarządzanie flotą

Transport / Spedycja: Transport i zarządzanie flotą Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Transport / Spedycja: Transport i zarządzanie flotą Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 246 ankiet. Edycja Sierpień

Bardziej szczegółowo

Praca fizyczna: Pracownicy budowlani

Praca fizyczna: Pracownicy budowlani Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Praca fizyczna: Pracownicy budowlani Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 85 ankiet. Edycja Marzec 2017 dane zebrane

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż / Obsługa klienta: Marketing / Reklama / Media

Sprzedaż / Obsługa klienta: Marketing / Reklama / Media Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Sprzedaż / Obsługa klienta: Marketing / Reklama / Media Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 58 ankiet. Edycja Marzec

Bardziej szczegółowo

CEE CONGRESS HR 2015

CEE CONGRESS HR 2015 CEE CONGRESS HR 2015 BAROMETR RYNKU PRACY III Wprowadzenie I Zdaniem Pracownika II Zdaniem Pracodawcy III Wykształcenie a praca 2 BAROMETR RYNKU PRACY III 3 Barometr Rynku Pracy III Raport w liczbach PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

PPK oczami Polaków RAPORT NATIONALE-NEDERLANDEN

PPK oczami Polaków RAPORT NATIONALE-NEDERLANDEN PPK oczami Polaków RAPORT NATIONALE-NEDERLANDEN Informacje o badaniu Wywiady realizowane metodą CATI przez Kantar Polska. Metoda badawcza N=500 Reprezentatywna próba Polaków w wieku 18-55 lat, pracująca

Bardziej szczegółowo

Firmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT]

Firmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT] Firmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT] data aktualizacji: 2019.01.09 Wzrost zysków i przyciąganie nowych pracowników SĄ priorytetami polskich firm rodzinnych. To wyniki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria: Automatyka

Inżynieria: Automatyka Profesjonalny "Raport Zarobki" dla firm: Inżynieria: Automatyka Raport opracowany dla parametrów: LICZBA ANKIET: Raport opracowany na podstawie 242 ankiet. Edycja Marzec 2017 dane zebrane w okresie 1 marca

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Wyniki 23. edycji badania 18 kwietnia 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Wyniki 23. edycji badania 18 kwietnia 2016 r. Monitor Rynku Pracy Wyniki 23. edycji badania 18 kwietnia 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport

Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport data aktualizacji: 2017.06.13 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat kredytów mieszkaniowych i rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Listopad

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe nadal będą zatrudniać, ale nie chcą już podnosić wynagrodzeń

Sieci handlowe nadal będą zatrudniać, ale nie chcą już podnosić wynagrodzeń Sieci handlowe nadal będą zatrudniać, ale nie chcą już podnosić wynagrodzeń data aktualizacji: 2018.08.29 Jak wynika z najnowszej, dziesiątej już edycji Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat kredytów mieszkaniowych i rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Wrzesień

Bardziej szczegółowo