Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r.

2 Plan raportu: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania -prognoza sytuacji gospodarczej kraju -działania pracodawców w obszarze zatrudnienia -działania pracodawców w obszarze wynagrodzeń -motywacje i ograniczenia dla podwyżek wynagrodzeń Podsumowanie wyników Randstad w Polsce 2

3 Metodologia badania Respondenci: wywiady realizowano z osobami odpowiadającymi w firmie bezpośrednio za zarządzanie kadrami i rekrutację nowych pracowników. Okres realizacji badania: 17 października - 21 listopada 2013 Technika: CATI - indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo Liczba firm biorących udział w badaniu: 1000 Charakterystyka próby: przedsiębiorstwa reprezentatywne (branża, region); z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług (np. rolnictwo, górnictwo) Margines błędu statystycznego dla próby N=1000 wynosi 3,1%. 3

4 Charakterystyka próby Liczba zatrudnionych Branża obsługa nieruchomośc i i firm 14% pozostała działalność usługowa 2% 250 i więcej osób 33% osób 25% osób 42% pośrednictwo finansowe 5% transport, gospodarka magazynowa i łączność 2% handel i naprawy 32% przemysł 35% budownictwo 10% Plany Pracodawców 20 edycja, ogół badanych firm (N=1000), listopad

5 5 Wyniki badania

6 Ocena sytuacji gospodarczej w nadchodzącym półroczu 6

7 Ocena tempa wzrostu gospodarczego w okresie najbliższych 6 miesięcy nie wiem \ trudno powiedzieć 6% recesja 17% stagnacja 52% wzrost 26% Wzrost gospodarczy w najbliższym półroczu jest przewidywany przez jedną czwartą badanych firm (26%). Z takim optymistycznym zapatrywaniem się na przyszłość rzadziej mamy do czynienia w firmach zatrudniających od 10 do 49 osób (22%), natomiast częściej w największych firmach (34%). Największa grupa - nieco ponad połowa badanych firm, spodziewa się w tym okresie stagnacji gospodarczej (52%). Częściej taką sytuację przewidują firmy zatrudniające do 50 do 249 pracowników (59%), natomiast rzadziej przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób (45%). Co szósta firma zakłada, że w tym okresie będzie na rynku zapanuje recesja (17%). Jak w Pan(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców, edycja 20, ogół badanych firm (N=1000), listopad

8 Ocena tempa wzrostu gospodarczego w kolejnym półroczu porównanie w czasie Dane w procentach XI.2012 II.2013 V.2013 VIII.2013 XI.2013 wzrost stagnacja recesja trudno powiedzieć Ocena tempa wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 6 miesięcy nie zmieniła się znacznie od ostatniego pomiaru. Nadal większość firm przewiduje stagnację gospodarczą (52%), natomiast jedna czwarta zakłada wzrost gospodarczy (26%). Relatywnie większy odsetek badanych firm spodziewa się recesji gospodarczej (17%). Jak w Pana(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 20 edycja, ogół badanych firm (do poprzedniej fali N=300; od obecnej fali N=1000), listopad

9 Ocena tempa wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 6 miesięcy porównanie między regionami Wielkości podane w procentach Polska N=1000 Wzrost 26% 57 Północ Wschód Stagnacja 52% Recesja 17% Nie wiem / trudno powiedzieć 6% Zachód Centrum Wzrost Stagnacja Recesja 49 Południe Jak w Pana(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 20 edycja, ogół badanych firm (N=1000), listopad

10 Ocena tempa wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 6 miesięcy porównanie między branżami Wielkości podane w procentach przemysł wzrost stagnacja recesja trudno powiedzieć handel i naprawy pośrednictwo finansowe pozostała działalność usługowa budownictwo transport, gospodarka magazynowa i łączność obsługa nieruchomości i firm 5 5 Recesji gospodarczej w nadchodzącym półroczu spodziewają się relatywnie częściej firmy z branży budowlanej (28%), przedsiębiorstwa obsługujące nieruchomości i firmy (25%), a także firmy zajmujące się transportem, gospodarką magazynową i łącznością (26%). Z kolei rzadziej zahamowanie tempa wzrostu gospodarczego przewidują firmy zajmujące się przemysłem (12%) oraz pośrednicy finansowi (6%). Jak w Pana(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 20 edycja, ogół badanych firm (N=1000), listopad

11 Działania pracodawców w obszarze zatrudnienia 11

12 Zmiany dokonane na poziomie zatrudnienia w firmach w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmniejszenie zatrudnienia 23% nie wiem / trudno powiedzieć 0% pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie 47% zwiększenie zatrudnienia 30% Więcej firm zadeklarowało zwiększenie niż zmniejszenie etatów w ciągu ostatniego półrocza (30% vs. 23%). Prawie połowa firm stwierdziła, że pozostawiła zatrudnienie na tym samym poziomie (47%). Znacznie częściej taka sytuacja miała miejsce w najmniejszych firmach zatrudniających od 10 do 49 osób (56%), natomiast istotnie rzadziej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników (39%). Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie miało miejsce? Plany Pracodawców 20 edycja, ogół badanych firm (N=1000), listopad

13 Zmiany dokonane na poziomie zatrudnienia w ciągu całego minionego roku Wielkości podane w procentach XI.2012 II.2013 V.2013 VIII.2013 XI.2013 W stosunku do poprzedniego pomiaru mniejszy odsetek firm zadeklarował wzrost zatrudnienia (spadek z 39% w sierpniu do 30% w listopadzie 2013 r.), natomiast większy stwierdził, że pozostawił zatrudnienie na tym samym poziomie (wzrost z 40% do 47%) zwiększenie zatrudnienia pozostawienie na obecnym poziomie zmniejszenie zatrudnienia trudno powiedzieć Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie miało miejsce? Plany Pracodawców 20 edycja, ogół badanych firm (do poprzedniej fali N=300; od obecnej fali N=1000), listopad

14 Zmiany dokonane w poziomie zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy porównanie między regionami Wielkości podane w procentach Polska N= Zwiększenie zatrudnienia Pozostawienie na obecnym poziomie 30% 47% 40 Północ Wschód Zmniejszenie zatrudnienia Nie wiem / trudno powiedzieć 23% 0% Zachód Centrum Zwiększenie zatrudnienia Pozostawienie na obecnym poziomie Zmniejszenie zatrudnienia 48 Południe Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie miało miejsce? Plany Pracodawców 20 edycja, ogół badanych firm (N=1000), listopad

15 Zmiany dokonane w poziomie zatrudnienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy porównanie między branżami Wielkości podane w procentach zwiększenie zatrudnienia pozostawienie na obecnym poziomie przemysł handel i naprawy pośrednictwo finansowe pozostała działalność usługowa budownictwo zmniejszenie zatrudnienia transport, gospodarka magazynowa i łączność obsługa nieruchomości i firm Zwiększenie zatrudnienia w ciągu ostatniego półrocza częściej deklarowały firmy zajmujące się przemysłem (37%), natomiast rzadziej firmy pośrednictwa finansowego (17%). Istotnie częściej zatrudnienie na tym samym poziomie pozostawili pośrednicy finansowi (65%) oraz przedsiębiorstwa, obsługujące nieruchomości i firmy (56%). Z kolei znacznie rzadziej taka sytuacja miała miejsce w przypadku firm z przemysłu (41%) oraz z branży budowlanej (36%). Branżą, w której częściej dochodziło do zmniejszenia zatrudnienia jest budownictwo (34%). Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie miało miejsce? Plany Pracodawców, 20. edycja, ogół badanych firm (N=1000), listopad

16 Zmiany w zakresie zatrudnienia w firmach w ciągu najbliższych 6 miesięcy nie wiem \ trudno powiedzieć 3% zmniejszenie zatrudnienia 17% zwiększenie zatrudnienia 19% pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie 61% Większość firm charakteryzuje zachowawczość podejścia, jeżeli chodzi o plany na przyszłość. Pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższego półrocza planuje 6 na 10 przedsiębiorstw (61%). Relatywnie więcej firm planuje zwiększenie (19%) niż zmniejszenie (17%) zatrudnienia. Istotne różnice, jeżeli chodzi o plany zatrudnienia w ciągu najbliższego półrocza, możemy zauważyć między firmami o różnej wielkości wraz ze wzrostem liczby pracowników firmy rośnie odsetek przedsiębiorstw deklarujących zwiększenie zatrudnienia w przyszłości, natomiast maleje odsetek firm planujących pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie. Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Ogół badanych firm (N=1000), Plany Pracodawców, 20 edycja, listopad

17 Zmiany w zakresie zatrudnienia w firmach w ciągu najbliższych 6 miesięcy porównanie w czasie Dane w procentach XI.2012 W porównaniu do II.2013 poprzedniego pomiaru V.2013 mniejszy odsetek firm 58 VIII.2013 planuje zwiększenie XI.2013 zatrudnienia (spadek z 28% w sierpniu do 19% w listopadzie 2013 r.), natomiast większy odsetek jego zmniejszenie (wzrost 28 z 9% w sierpniu do 17% w listopadzie 2013 r.) zwiększenie zatrudnienia pozostawienie na obecnym poziomie zmniejszenie zatrudnienia trudno powiedzieć Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Plany Pracodawców 20 edycja, ogół badanych firm (do poprzedniej fali N=300; od obecnej fali N=1000), listopad

18 Zmiany w zakresie zatrudnienia w firmach w ciągu najbliższych 6 miesięcy porównanie między regionami Wielkości podane w procentach Zwiększenie zatrudnienia Polska N= % Północ Wschód Pozostawienie na obecnym poziomie Zmniejszenie zatrudnienia Nie wiem / trudno powiedzieć 61% 17% 3% Zachód Centrum Zwiększenie zatrudnienia Pozostawienie na obecnym poziomie Zmniejszenie zatrudnienia Południe Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Ogół badanych firm (N=1000 ), Plany Pracodawców, 20 edycja, listopad

19 Zmiany w zakresie zatrudnienia w firmach w ciągu najbliższych 6 miesięcy porównanie branż Firmy zajmujące się budownictwem oraz firmy transportowe rzadziej, niż ogół badanych przedsiębiorstw, planują zwiększenie zatrudnienia (odpowiednio 9% i 10%) zwiększenie zatrudnienia pozostawienie na obecnym poziomie zmniejszenie zatrudnienia trudno powiedzieć przemysł handel i naprawy pośrednictwo finansowe pozostała działalność usługowa budownictwo transport, gospodarka magazynowa i łączność obsługa nieruchomości i firm Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Ogół badanych firm (N=1000), Plany Pracodawców, 20 edycja, listopad

20 Działania firm w obszarze wynagrodzeń 20

21 Zmiany dokonane w poziomie wynagrodzeń w firmach w okresie ostatnich 6 miesięcy nie wiem\trudno powiedzieć 2% spadły 6% wzrosły 20% Zdecydowana większość przedsiębiorców przyznaje, że nie wprowadziła żadnych zmian w poziomie wynagrodzeń w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (72%). Częściej taka sytuacja miała miejsce w firmach zatrudniających od 10 do 49 pracowników (77%), natomiast rzadziej w firmach powyżej 250 pracowników (65%). pozostały na obecnym poziomie 72% Wzrost wynagrodzeń deklaruje co piąta firma (20%), natomiast 6% spadek. Wynagrodzenia częściej wzrastały w firmach zatrudniających przynajmniej 250 osób (28%), natomiast rzadziej w firmach posiadających od 10 do 49 pracowników (15%). Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie wynagrodzenia ogółem: Plany Pracodawców 20. edycja, ogół badanych firm (N=1000), listopad

22 Zmiany dokonane w poziomie wynagrodzeń na przestrzeni całego minionego roku Wielkości podane w procentach W porównaniu do wzrosły pozostały na obecnym poziomie XI.2012 II.2013 V.2013 VIII.2013 XI spadły 6 2 nie wiem\trudno powiedzieć poprzedniej fali badania istotnie zmniejszył się odsetek firm, deklarujących wzrost wynagrodzeń w ciągu ostatniego półrocza (z 33% z sierpniu do 20% w listopadzie 2013 r.). Jednocześnie o 14 punktów procentowych wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które twierdzą, że poziom wynagrodzeń nie uległ zmianie (z 58% w sierpniu do 72% w listopadzie 2013r.) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie wynagrodzenia ogółem: Plany Pracodawców 20. edycja, ogół badanych firm (do poprzedniej fali N=300; od obecnej fali N=1000), listopad

23 Zmiany w zakresie kształtowania wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu spadną 4% pozostaną na obecnym poziomie 66% trudno powiedzieć 3% wzrosną 26% Dwie trzecie firm nie planuje żadnych zmian w poziomie wynagrodzeń w ciągu najbliższego półrocza (66%). Istotnie częściej pozostawienie wynagrodzeń na tym samym poziomie planują firmy zatrudniające do 10 do 49 pracowników (70%), a także przedsiębiorstwa z regionu centralnego (73%). Natomiast wzrost wynagrodzeń planowany jest w jednej czwartej badanych firm (26%) Tylko 4% przedsiębiorstw przewiduje spadek poziomu płac. Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Ogół badanych firm (N=1000), Plany Pracodawców, 20 edycja, listopad

24 Zmiany w zakresie kształtowania wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu porównanie w czasie Dane w procentach wzrosną pozostaną na obecnym poziomie XI.2012 II.2013 V.2013 VIII.2013 XI spadną trudno powiedzieć W stosunku do poprzedniego kwartału więcej przedsiębiorstw deklaruje wzrost poziomu wynagrodzeń (z 17% w sierpniu do 26% w listopadzie 2013 r.). Jednocześnie zauważalny jest trend spadkowy odsetka firm planujących pozostawienie płac na tym samym poziomie (80% w lutym, 77% w maju, 74% w sierpniu, 66% w listopadzie 2013 r.). Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 20 edycja, ogół badanych firm (do poprzedniej fali N=300; od obecnej fali N=1000), listopad

25 Zmiany w zakresie kształtowania wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu porównanie między regionami Wielkości podane w procentach 4 29 Polska N= Północ Wschód 4 22 Wzrosną 26% Pozostaną na obecnym poziomie 66% Spadną 4% Nie wiem / trudno powiedzieć 3% Zachód Centrum Wzrosną Pozostawienie na obecnym poziomie Spadną Południe Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Ogół badanych firm (N=1000 ), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad

26 Zmiany w zakresie kształtowania wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu porównanie branż Wielkości podane w procentach wzrosną pozostaną na obecnym poziomie spadną 4 8 trudno powiedzieć Firmy z branży przemysłowej rzadziej niż ogół badanych firm planują pozostawienie wynagrodzeń na tym samym poziomie (62%), natomiast częściej zamierzają podnieść płace (30%). Z kolei tylko 13% firm zajmujących się budownictwem zamierza wynagrodzenia podwyższyć. przemysł handel i naprawy pośrednictwo finansowe pozostała działalność usługowa budownictwo transport, gospodarka magazynowa i łączność obsługa nieruchomości i firm Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Ogół badanych firm (N=1000), Plany Pracodawców 20. edycja, sierpień

27 Poziom planowanych podwyżek wynagrodzeń powyżej 20% 1% nie wiem \ od 10 do 15,99% 3% od 7% do 9,99% 5% trudno powiedzieć 14% od 4% do 6,99% 23% oo 1,99% 22% od 2 do 3,99% 32% Największa grupa pracodawców (32%) planuje podwyżki wynagrodzeń na poziomie od 2 do blisko 4%. Wyrównanie poziomu inflacji, bądź niewielkie jej przekroczenie (do 1,99%) planuje 22% pracodawców. Co czwarta firma (23%) zamierza zmienić pensje pracowników na poziomie od 4 do 6,99%. Co dziesiąta (9%) natomiast na poziomie od 7% i wyższym. O ile średnio planują Państwo podwyżki wynagrodzeń w Pana/i firmie? Firmy, w których planowane są podwyżki wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=262), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad

28 Skala planowanych podwyżek w firmie prawie wszystkich zatrudnionych (ponad 90% pracowników) 53% nie wiem / trudno tylko powiedzieć pojedynczych 2% pracowników 8% małych grup pracowników (do 20% załogi) 12% większości pracowników (ponad 51% do 90% pracowników) 14% większych grup pracowników / całych działów (od 21% do 50% załogi) 12% Jakiej grupy pracowników będą dotyczyły planowane podwyżki wynagrodzeń? Firmy, w których planowane są podwyżki wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy(n=262), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad 2013 Ponad połowa pracodawców (53%), planujących podwyżki wynagrodzeń deklaruje, że będą one dotyczyły prawie wszystkich zatrudnionych. W jednej czwartej firm (26%) podwyżki obejmą większe grupy pracowników (od 21% do 90% załogi), natomiast w co piątym przedsiębiorstwie (20%) grupy stanowiące do 20% załogi. 2 na 3 pracodawców deklaruje też, że planowane podwyżki obejmą wszystkie działy (67%). Co piąty zaznacza, że będzie to tylko dział produkcji (22%) 28

29 Działy, w których są planowane podwyżki wynagrodzeń Wielkości podane w procentach podwyżki obejmą wszystkie działy 67 w dziale produkcji 22 w dziale sprzedaży w dziale obsługi klienta w dziale administracji w dziale logistyki i obsługi magazynowej w dziale marketingu i PR na szczeblu kadry zarządzającej w dziale księgowości i finansów trudno powiedzieć w dziale IT W większości firm, w których planowany jest wzrost poziomu wynagrodzeń, podwyżki obejmą wszystkie działy (67%) W jakich działach planują Państwo zwiększyć wynagrodzenia? Firmy, w których planowane są podwyżki wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=262), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad

30 Motywacje i ograniczenia dla podwyżek wynagrodzeń 30

31 Czynniki wpływające na brak planowania podwyżek wynagrodzeń Dane w procentach Wewnętrzne Bieżący rachunek ekonomiczny firmy nie pozwala na pokrycie podwyżki wynagrodzeń Nie widzimy podstaw do podwyżki wynagrodzeń, ze względu na brak wzrostu sprzedaży, efektywności firmy Wynagrodzenia są na poziomie atrakcyjnym w porównaniu z ofertą konkurencji Polityka firmy / decyzja przełożonych (ogólnie) Podwyżki były niedawno / są planowane cyklicznie Ze względu na charakter pracy (sezonowość, prowizyjny system płac) Zewnętrzne Brak problemów ze znalezieniem i utrzymaniem pracowników przy obecnych wynagrodzeniach Spółka matka naszej firmy zamroziła budżet płac Brak presji płacowej ze strony pracowników Inne nie wiem \ trudno powiedzieć Zdaniem pracodawców, nieplanujących podwyżek wynagrodzeń najczęstszą tego przyczyną jest bieżący rachunek ekonomiczny firmy, który nie pozwala na pokrycie podwyżek (59%). W prawie jednej trzeciej firm pracodawcy nie widzą podstaw do podwyżki pensji ze względu na brak wzrostu sprzedaży czy efektywności firmy w ostatnim roku (31%). Nieco rzadziej pracodawcy wskazują na czynniki zewnętrzne, takie jak brak problemów ze znalezieniem i utrzymaniem pracowników przy obecnych wynagrodzeniach (10%). Jakie czynniki w Pana/i firmie wpływają na to, że nie planuje się podwyżek wynagrodzeń? Firmy, w których nie planuje się podwyżek wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=738), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad

32 Warunki skłaniające pracodawców do rozważenia podwyższenia wynagrodzeń Dane w procentach Wewnętrzne Poprawa sytuacji finansowej firmy Wyraźny wzrost efektywności pracy pracowników firmy Zewnętrzne Poważne problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracowników przy obecnych wynagrodzeniach Presja płacowa ze strony pracowników Uwolnienie budżetu płac przez spółkę matkę naszej firmy Niższe koszty utrzymania pracownika / niższy ZUS Inne Dwie trzecie pracodawców rozważyłoby podwyżki wynagrodzeń w przypadku poprawy sytuacji finansowej firmy (65%), natomiast jedna czwarta w sytuacji wyraźnego wzrostu efektywności pracowników (25%). Nieco mniejszy wpływ na decyzje pracodawców mają warunki zewnętrzne problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracowników przy obecnych wynagrodzeniach (17%) czy presja płacowa ze strony pracowników (8%). żadne 1 nie wiem \ trudno powiedzieć 5 W jakich warunkach Pana/i firma rozważyłaby podwyższenie wynagrodzeń? W sytuacji Firmy, w których nie planuje się podwyżek wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=738), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad

33 Ocena atrakcyjności oferowanych wynagrodzeń na tle firm konkurencyjnych zdecydowanie nie 3% nie mam wiedzy o poziomie wynagrodzeń konkurencji 25% raczej nie 17% nie wiem/trudno powiedzieć 2% zdecydowanie tak 9% raczej tak 43% Ponad połowa badanych pracodawców uważa, że na tle konkurencji zarobki w ich firmie można określić jako atrakcyjne (52% - suma odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Natomiast jedna czwarta przedstawicieli firm twierdzi, że nie ma wiedzy o poziomie wynagrodzeń firm konkurencyjnych (25%). Czy na tle firm konkurencyjnych wynagrodzenia większości pracowników w Pana/Pani firmie można określić jako atrakcyjne? Ogół badanych firm (N= 1000), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad

34 Wpływ oferowanych wynagrodzeń na sytuację firmy Dane w procentach Rotacja pracowników Ogół firm (N=1000) Firmy deklarujące oferowanie atrakcyjnych wynagrodzeń* Firmy deklarujące oferowanie nieatrakcyjnych wynagrodzeń** Absencja chorobowa Ogół firm (N=1000) Firmy deklarujące oferowanie atrakcyjnych wynagrodzeń* Firmy deklarujące oferowanie nieatrakcyjnych wynagrodzeń** pozytywnie: obniżając ją negatywnie: zwiększając ją nie ma wpływu nie wiem/trudno powiedzieć *Firmy, które w pytaniu Czy na tle firm konkurencyjnych wynagrodzenia większości pracowników w Pana/Pani firmie można określić jako atrakcyjne? wskazały odpowiedź zdecydowanie tak lub raczej tak N=252 **Firmy, które w pytaniu Czy na tle firm konkurencyjnych wynagrodzenia większości pracowników w Pana/Pani firmie można określić jako atrakcyjne? wskazały odpowiedź zdecydowanie nie lub raczej nie N=206 W jaki sposób Pani/Pana zdaniem poziom oferowanych wynagrodzeń wpływa w Pana/i firmie na: Ogół badanych firm (N= 1000), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad

35 Wpływ oferowanych wynagrodzeń na sytuację firmy Dane w procentach Jakość kandydatów do pracy Ogół firm (N=1000) Firmy deklarujące oferowanie atrakcyjnych wynagrodzeń* Firmy deklarujące oferowanie nieatrakcyjnych wynagrodzeń** pozytywnie: poprawiając ją negatywnie: pogarszając ją nie ma wpływu nie wiem/trudno powiedzieć Motywacja i zaangażowanie pracowników Ogół firm (N=1000) Firmy deklarujące oferowanie atrakcyjnych wynagrodzeń* Firmy deklarujące oferowanie nieatrakcyjnych wynagrodzeń** pozytywnie: podnosząc je negatywnie: obniżając je nie ma wpływu nie wiem/trudno powiedzieć *Firmy, które w pytaniu Czy na tle firm konkurencyjnych wynagrodzenia większości pracowników w Pana/Pani firmie można określić jako atrakcyjne? wskazały odpowiedź zdecydowanie tak lub raczej tak N=252 **Firmy, które w pytaniu Czy na tle firm konkurencyjnych wynagrodzenia większości pracowników w Pana/Pani firmie można określić jako atrakcyjne? wskazały odpowiedź zdecydowanie nie lub raczej nie N=206 W jaki sposób Pani/Pana zdaniem poziom oferowanych wynagrodzeń wpływa w Pana/i firmie na: Ogół badanych firm (N= 1000), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad

36 Wpływ oferowanych wynagrodzeń na sytuację firmy Wyniki firmy ogółem Dane w procentach Ogół firm (N=1000) Firmy deklarujące oferowanie atrakcyjnych wynagrodzeń* Firmy deklarujące oferowanie nieatrakcyjnych wynagrodzeń** pozytywnie: poprawiając je negatywnie: pogarszając je nie ma wpływu nie wiem/trudno powiedzieć Według przedstawicieli badanych firm poziom oferowanych wynagrodzeń najsilniej wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników. Nieco słabiej natomiast na wyniki firmy czy jakość kandydatów do pracy. Z kolei trzy czwarte respondentów twierdzi, że poziom wynagrodzeń nie ma wywiera wpływu na absencję chorobową pracowników (74%). Firmy oceniające poziom swoich wynagrodzeń jako atrakcyjny znacznie częściej wskazują na ich pozytywny wpływ na wszystkie badane aspekty. W jaki sposób Pani/Pana zdaniem poziom oferowanych wynagrodzeń wpływa w Pana/i firmie na: Ogół badanych firm (N= 1000), Plany Pracodawców 20. edycja, listopad

37 Podsumowanie wyników Pomimo, że w okresie wakacji można było zauważyć wyraźny optymizm wśród pracodawców, jeżeli chodzi o planowane zmiany w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, to obecnie nie widać efektów tych planów. W bieżącym badaniu spadł odsetek firm, które zwiększyły zatrudnienie, a zwiększyła się grupa pracodawców, którzy nie dokonywali żadnych zmian w poziomie zatrudnienia. Podobny trend dotyczył poziomu wynagrodzeń. Zmniejszył się również entuzjazm pracodawców odnośnie planów na najbliższe sześć miesięcy. Odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia wrócił do poziomu sprzed pół roku. Jednocześnie w porównaniu do poprzedniej edycji badania znacząco wzrósł odsetek firm biorących pod uwagę zmniejszenie zatrudnienia. Ocena sytuacji gospodarczej kraju nie uległa wyraźnej poprawie, jednak systematycznie rośnie grupa firm przewidujących wzrost gospodarczy. Ponadto, mimo większego odsetka przedsiębiorstw spodziewających się recesji gospodarczej, stale rośnie odsetek firm planujących wzrost wynagrodzeń. Badani pracodawcy wskazują, że na ograniczenie planów podwyżek wynagrodzeń w ich firmach największy wpływ ma bieżący rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa oraz brak wzrostu efektywności firmy. Dwóch na pięciu badanych przedsiębiorców uważa, że poziom oferowanych wynagrodzeń przekłada się na wyniki firmy. Większość firm zauważa też, że konkurencyjny poziom oferowanych wynagrodzeń pozytywnie wpływa na poprawę motywacji i zaangażowania pracowników. 37

38 Randstad w skrócie Randstad na świecie Założony w 1960 r. Numer 2 na światowym rynku usług HR Doświadczenie zdobyte przez ponad 50 lat działalności Aktywny w ponad 40 krajach Randstad w Polsce Obecny od 1994 r. Lider na rynku usług HR Ponad 70 biur lokalnych w całym kraju (w tym lokalizacje typu Inhouse) Blisko 1500 Klientów Średnio pracowników tymczasowych zatrudnianych dziennie Ponad 1100 projektów rekrutacji stałej rocznie Pierwsza agencja pracy tymczasowej posiadająca certyfikat ISO 9001:2008 Misja Randstad Kształtujemy rynek pracy Filozofia Randstad Good to know you 38

39 39

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Struktura raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 17. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r. Spis treści: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania - sytuacja gospodarcza kraju a sytuacja firmy - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców w

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 19. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Spis treści Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki badania sytuacja gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia badania Przewidywania dotyczące wzrostu

Bardziej szczegółowo

Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców

Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad Przygotowana przez: Agnieszka Bulik Konferencja Nowy rok - nowe trendy na rynku pracy Gorzów Wlkp., 27

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 10.09.2018 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online (Ogólnopolski Panel

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 19.01.2017 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 21.06.2017 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 22.01.2018 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy specjalistów Raport Pracuj.pl

Rynek pracy specjalistów Raport Pracuj.pl Rynek pracy specjalistów 2017 Raport Pracuj.pl Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2013/IQ2014) Data badania Październik 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2013/IQ2014) Data badania Październik 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ13/IQ14) Data badania Październik 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Barometr Rynku Pracy II

Barometr Rynku Pracy II PROJECT - MIRROR Barometr Rynku Pracy II Wprowadzenie Zdaniem Pracownika Zdaniem Pracodawcy Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 2 Barometr Rynku Pracy II Wprowadzenie raport w liczbach 3 Barometr Rynku

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości znalezienia nowego

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2014 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2014 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2014 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A G r u d z i e ń 20 24. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 20.09.2016 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IIIQ2013/IVQ2013) Data badania Lipiec/Sierpień 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IIIQ2013/IVQ2013) Data badania Lipiec/Sierpień 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IIIQ13/IVQ13) Data badania Lipiec/Sierpień 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (II/IIIQ2014) Data badania luty/marzec 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (II/IIIQ2014) Data badania luty/marzec 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (II/IIIQ14) Data badania luty/marzec 14 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ13 / IIQ13) Data badania: styczeń 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojów w branży rolniczej w Polsce

Badanie nastrojów w branży rolniczej w Polsce Badanie nastrojów w branży rolniczej w Polsce Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Szczegółowe wyniki badania... 4 Podsumowanie indeks nastrojów... 11 CLIMMAR Index... 12 Strona 2 z 12 Wstęp Badanie na

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA SIERPIEŃ 2016... 2 2. WYNIKI ZBIORCZE Z PIĘCIU CYKLÓW BADANIA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rynku pracy - dziś i jutro. Bydgoskie Forum HR, 10 maj 2017 r.

Wyzwania rynku pracy - dziś i jutro. Bydgoskie Forum HR, 10 maj 2017 r. Wyzwania rynku pracy - dziś i jutro Bydgoskie Forum HR, 10 maj 2017 r. 2 Randstad w skrócie Zagadnienia: Perspektywa pracodawców Perspektywa pracowników Wyzwania rozwojowe Employer branding Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

Sieci handlowe nadal będą zatrudniać, ale nie chcą już podnosić wynagrodzeń

Sieci handlowe nadal będą zatrudniać, ale nie chcą już podnosić wynagrodzeń Sieci handlowe nadal będą zatrudniać, ale nie chcą już podnosić wynagrodzeń data aktualizacji: 2018.08.29 Jak wynika z najnowszej, dziesiątej już edycji Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Polsce (wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2009 roku na tle badań panelowych w latach )

Rynek pracy w Polsce (wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2009 roku na tle badań panelowych w latach ) Wiesław Gumuła (we współpracy z Adrianem Gucwą, Witoldem Nalepą, Zbigniewem Opiołą) Rynek pracy w Polsce (wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2009 roku na tle badań panelowych w

Bardziej szczegółowo

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012

Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 www.pwc.com Saratoga HC Benchmarking Wyniki analizy Warszawa 8 Października, 2012 Próba badawcza w edycji z 2012 roku Produkcja Dystrybucja Usługi Handel Energetyka FMCG Bankowość Motoryzacja Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl Warszawa, 14.03.2017 r. Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl W lutym na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport

Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport data aktualizacji: 2017.06.13 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim IV edycja maj 2008 Warszawa, lipiec 2008 r. Opracowanie przygotowali pracownicy Wydziału Analiz Ekonomicznych w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie: Grażyna

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU

KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU KADRY DLA INFORMATYKI NA PODKARPACIU Raport opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka przez Exacto sp. z o.o. oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Głównym celem badania

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014

Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Raport Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2014 Autorzy: Olaf Flak, Grzegorz Głód www.konkurencyjniprzetrwaja.pl 1. Charakterystyka próby badawczej W przeprowadzonym Barometrze Konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

CEE CONGRESS HR 2015

CEE CONGRESS HR 2015 CEE CONGRESS HR 2015 BAROMETR RYNKU PRACY III Wprowadzenie I Zdaniem Pracownika II Zdaniem Pracodawcy III Wykształcenie a praca 2 BAROMETR RYNKU PRACY III 3 Barometr Rynku Pracy III Raport w liczbach PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2012 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2012 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2012 r. W o j e w ó d z k i U r ząd Pracy w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie mające

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12)

Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) oferta sprzedaży raportu KRAKÓW 2011 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl Raport:

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach MŚP

Lepsze nastroje w firmach MŚP 1 z 6 04.05.2017, 13:53 Szuk aj w serwisie Biznes Lepsze nastroje w firmach MŚP Czwartek, 4 maja (06:00) Znacząco polepszyły się nastroje przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 1/2015

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 1/2015 Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 1/2015 OCENY ROKU 2014 I PRZEWIDYWANIA NA ROK 2015 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim

Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim V edycja listopad 2008 Warszawa, styczeń 2009 r. Opracowanie przygotowali pracownicy Wydziału Analiz Ekonomicznych w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie: Grażyna

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 23. E D Y C J A

W R Z E S I E Ń 23. E D Y C J A W R Z E S I E Ń 20 2. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE

SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV kwartał 2018 INFORMACJA SYGNALNA Warszawa Gdańsk, listopad 2018 SYTUACJA NA RYNKU CONSUMER FINANCE IV KWARTAŁ 2018 ROKU OPRACOWANIE: DR SŁAWOMIR DUDEK NOWY BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Duże firmy obawiają się odpływu pracowników [RAPORT]

Duże firmy obawiają się odpływu pracowników [RAPORT] Duże firmy obawiają się odpływu pracowników [RAPORT] data aktualizacji: 2018.03.20 Zaplanowane od przyszłego roku zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe budzi niepokój zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Audyt finansowy badanie ican Research

Audyt finansowy badanie ican Research badanie ican Research Audyt finansowy 2013 Zmiana charakteru audytu z pasywnego na aktywnodoradczy, podniesienie jakości współpracy i poprawa wizerunku to kierunki, w których powinien podążać współczesny

Bardziej szczegółowo

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO

Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach. Zatory płatnicze. Raport z badania FOTO Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Zatory płatnicze FOTO Raport z badania *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach Badanie Fundacji Kronenberga

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

BAROMETR KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (I kwartał 2011)

BAROMETR KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (I kwartał 2011) BAROMETR KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (I kwartał 2011) Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach? zdecydowanie się polepszy raczej się polepszy nie ulegnie zmianie raczej się

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

W raporcie zostały zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego. Podejmowana tematyka potrzeb kadrowych przedsiębiorstw zlokalizowanych

W raporcie zostały zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego. Podejmowana tematyka potrzeb kadrowych przedsiębiorstw zlokalizowanych 2017 Podejmowana tematyka potrzeb kadrowych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie aglomeracji poznańskiej (miasto Poznań oraz gminy powiatu poznańskiego) jest aktualna w kontekście korzystnych zmian

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 1Q2016

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 1Q2016 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 1Q2016 Data publikacji: luty 2016 Wydawca raportu: Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B www.keralla.pl SKANER MŚP 1Q2016 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 9. lipiec 2011 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie

Bardziej szczegółowo