PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKT KRAJOWY BRUTTO"

Transkrypt

1 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, Katowice tel.: fax: , Część analityczna opracowania została przygotowana na podstawie danych dla 8 podregionów województwa śląskiego, stanowiących jednostki 3 poziomu według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), zgodnie ze stanem obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2007 roku wartość produktu krajowego brutto w województwie śląskim wyniosła mln zł i w porównaniu do 2006 roku była w cenach bieżących wyższa o 10,7%, a w cenach stałych o 9,3%. Natomiast w porównaniu z 2005 rokiem w województwie śląskim odnotowano najwyższy wzrost wolumenu PKB o 20,0%, wobec 13,4% dla kraju ogółem. W latach średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto w województwie śląskim kształtowało się na poziomie średniej krajowej 5,5% (w cenach stałych). Tabl. 1. Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe) Wyszczególnienie rok poprzedni 2003 = 2005 = Polska ,3 103,6 106,2 106,8 123,7 113,4 Śląskie ,0 100,2 109,8 109,3 123,9 120,0 Województwo śląskie w 2007 roku wypracowało 13,0% krajowej wartości produktu krajowego brutto, zajmując drugą lokatę po województwie mazowieckim. Udział województwa śląskiego w generowaniu produktu krajowego brutto w porównaniu do 2006 roku nie zmienił się, a w porównaniu do 2000 roku był niższy o 0,5 pkt proc. % 14,0 Udział województwa śląskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto Polska 13,5 13,0 12,

2 W latach w czołówce podregionów o największych udziałach w tworzeniu produktu krajowego brutto niezmiennie pozostawał podregion katowicki. W 2007 roku podregion katowicki wypracował 2,9% krajowej wartości PKB, zajmując czwartą lokatę pod względem udziału w generowaniu produktu krajowego brutto (po podregionach: miasto stołeczne Warszawa, miasto Kraków i miasto Poznań). Udział podregionu katowickiego w tworzeniu produktu krajowego brutto województwa w 2007 roku wyniósł 22,4%. W porównaniu do roku 2006 jego udział był wyższy o 0,1 pkt proc., a w stosunku do 2000 roku zmniejszył się o 0,3 pkt proc. Podregiony: bielski bytomski częstochowski gliwicki katowicki rybnicki sosnowiecki Udział podregionów w tworzeniu produktu krajowego brutto tyski Województwo % Tabl. 2. Produkt krajowy brutto według podregionów (ceny bieżące) Podregiony W MILIONACH ZŁOTYCH Śląskie Bielski Bytomski Częstochowski Gliwicki Katowicki Rybnicki Sosnowiecki Tyski POLSKA Śląskie... 13,5 13,4 13,5 13,5 13,9 13,3 13,0 13,0 Bielski... 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 Bytomski... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Częstochowski... 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 Gliwicki... 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Katowicki... 3,0 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 Rybnicki... 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5 Sosnowiecki... 2,0 1,8 2,0 2,0 2,2 2,0 2,1 2,0 Tyski... 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 WOJEWÓDZTWO Bielski... 13,3 13,0 12,8 12,9 12,5 12,6 12,8 12,7 Bytomski... 7,5 7,8 7,7 7,7 7,3 7,6 7,5 7,4 Częstochowski... 9,2 9,9 9,3 9,2 9,2 9,4 9,0 9,2 Gliwicki... 11,1 10,7 10,6 10,5 10,3 10,5 10,8 10,9 Katowicki... 22,7 22,4 23,4 22,9 21,8 22,4 22,3 22,4 Rybnicki... 11,4 11,8 11,5 11,3 12,5 12,2 11,5 11,4 Sosnowiecki... 14,9 13,6 14,5 14,6 15,7 14,8 16,0 15,6 Tyski... 9,9 10,7 10,3 11,1 10,6 10,5 10,0 10,4 2

3 W 2007 roku wartość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie śląskim wyniosła zł, przewyższając średnią dla kraju o 6,1% (w 2000 roku o 7,7%, a w 2006 roku o 6,1%). Województwo śląskie w latach zajmowało drugą lokatę pod względem wysokości PKB na 1 mieszkańca, a od 2006 roku trzecie miejsce zostało wyprzedzone przez województwo dolnośląskie. Relacja do województwa mazowieckiego, w którym odnotowano najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca, była znacznie mniej korzystna wartość PKB na 1 mieszkańca województwa śląskiego w 2007 roku stanowiła 66,3% poziomu tego miernika dla mieszkańca województwa mazowieckiego (w 2000 roku 71,3%, a w 2006 roku 66,5%). W ujęciu realnym wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w województwie śląskim była w porównaniu do 2006 roku wyższa o 9,7%. W porównaniu z 2005 rokiem dla województwa śląskiego odnotowano największy realny wzrost PKB na 1 mieszkańca o 20,9%. Tabl. 3. Dynamika produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca (ceny stałe) Wyszczególnienie rok poprzedni 2003 = 2005 = Polska ,4 103,7 106,3 106,8 124,1 113,5 Śląskie ,3 100,5 110,2 109,7 125,5 120,9 W województwie śląskim w 2007 roku najwyższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca odnotowano w podregionie katowickim zł, a najniższy w podregionie bytomskim zł. W 2007 roku wartość PKB na 1 mieszkańca przewyższającą przeciętną w kraju osiągnęły podregiony: katowicki 143,4% średniej krajowej (w 2000 roku 143,4%, a w 2006 roku 142,2%), tyski 134,6% średniej krajowej (w 2000 roku 133,3%, a w 2006 roku 130,3%), gliwicki 107,7% średniej krajowej (w 2000 roku 109,1%, a w 2006 roku 106,4%), sosnowiecki 107,0% średniej krajowej (w 2000 roku 102,9%, a w 2006 roku 109,1%). Natomiast w pozostałych czterech podregionach województwa śląskiego poziom PKB na 1 mieszkańca kształtował się na poziomie od 79,5% w podregionie bytomskim do 96,6% w podregionie bielskim. Najniższy poziom PKB na 1 mieszkańca odnotowany w 2007 roku w podregionie bytomskim stanowił 55,4% wartości PKB na 1 mieszkańca podregionu katowickiego. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według podregionów Odchylenia względne od przeciętnej wartości w kraju Śląskie Podregiony: bielski bytomski częstochowski gliwicki katowicki rybnicki sosnowiecki tyski -3,4% -19,4% -20,5% -13,0% -14,9% -9,4% -12,0% 7,7% 6,1% 7,1% 9,1% 7,7% 43,4% 43,4% 2,9% 7,0% 33,3% 34,6%

4 Tabl. 4. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według podregionów (ceny bieżące) Podregiony W ZŁOTYCH Śląskie Bielski Bytomski Częstochowski Gliwicki Katowicki Rybnicki Sosnowiecki Tyski POLSKA Śląskie ,7 107,5 108,9 108,8 112,3 107,9 106,1 106,1 Bielski ,1 103,3 102,4 102,6 102,6 99,0 98,2 96,6 Bytomski... 80,6 84,6 84,2 84,2 82,6 82,6 80,4 79,5 Częstochowski... 87,0 93,2 88,6 87,1 90,6 88,7 83,7 85,1 Gliwicki ,1 105,2 105,6 105,1 107,0 104,7 106,4 107,7 Katowicki ,4 142,1 151,1 148,0 146,3 144,7 142,2 143,4 Rybnicki... 90,6 93,4 92,0 90,5 102,7 96,2 89,4 88,0 Sosnowiecki ,9 93,8 101,0 101,7 113,4 102,4 109,1 107,0 Tyski ,3 143,7 139,1 148,7 147,1 139,2 130,3 134,6 WOJEWÓDZTWO Bielski... 99,4 96,1 94,0 94,3 91,3 91,8 92,6 91,0 Bytomski... 74,8 78,7 77,3 77,3 73,5 76,6 75,8 74,9 Częstochowski... 80,7 86,7 81,3 80,0 80,6 82,2 78,9 80,2 Gliwicki ,3 97,9 96,9 96,6 95,3 97,0 100,3 101,5 Katowicki ,1 132,2 138,7 136,0 130,2 134,1 134,0 135,1 Rybnicki... 84,1 86,8 84,5 83,1 91,4 89,2 84,3 83,0 Sosnowiecki... 95,5 87,3 92,7 93,4 100,9 94,9 102,8 100,8 Tyski ,7 133,7 127,7 136,6 130,9 129,1 122,8 126,9 W 2006 roku w krajach Unii Europejskiej wartość PKB na 1 mieszkańca (wyrażoną we wspólnej umownej walucie PPS) poniżej 75% średniej UE odnotowano w 68 regionach poziomu NUTS 2. W grupie tej znalazło się 15 polskich województw, w tym województwo śląskie, które osiągnęło 55,5% średniej UE. Tabl. 5. Produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca w PPS 1 Wyszczególnienie UE27 2 Polska... 48,3 47,6 48,3 48,9 50,6 51,3 52,3 Śląskie... 52,0 51,1 52,6 53,2 56,9 55,4 55,5 Ź r ó d ł o: Eurostat Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Internet 1 Parytety siły nabywczej (Purchasing Power Parities PPP) są to współczynniki walutowe odzwierciedlające realną siłę nabywczą waluty danego kraju w relacji do średniej umownej waluty porównywanych krajów, tj. jednostki standardowej siły nabywczej (Purchasing Power Standard PPS). Wyrażenie PKB i jego głównych elementów we wspólnej umownej walucie, poprzez eliminację różnic cen, umożliwia bezpośrednie porównanie wolumenów PKB wszystkich krajów uczestniczących w badaniu. 2 UE27 (27 krajów członków UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). 4

5 WARTOŚĆ DODANA BRUTTO W latach największy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto województwa śląskiego osiągały jednostki prowadzące działalność w przemyśle oraz w handlu i naprawach; hotelach i restauracjach; transporcie, gospodarce magazynowej i łączności, a najmniejszy jednostki prowadzące działalność w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie łącznie z rybactwem. W województwie śląskim jednostki prowadzące działalność w przemyśle w 2007 roku wytworzyły 32,4% wartości dodanej brutto województwa. W porównaniu do 2006 roku udział przemysłu w generowaniu wartości dodanej brutto województwa śląskiego zmniejszył się o 0,4 pkt proc., natomiast w stosunku do 2000 roku odnotowano wzrost o 2,3 pkt proc. Jednostki prowadzące działalność w handlu i naprawach; hotelach i restauracjach; transporcie, gospodarce magazynowej i łączności w 2007 roku wypracowały 26,0% wartości dodanej brutto województwa śląskiego mniej o 0,7 pkt proc. niż w 2006 roku oraz o 2,6 pkt proc. w porównaniu do 2000 roku. Udział rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa oraz rybactwa w tworzeniu wartości dodanej brutto województwa w 2007 roku wyniósł 1,1%. W porównaniu do 2006 roku wystąpił wzrost udziału jednostek rolniczych o 0,1 pkt proc. oraz spadek o 0,9 pkt proc. w porównaniu z 2000 rokiem. Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa Polska 5,0% 4,3% 23,3% 24,3% 7,1% 6,5% 28,8% 27,1% 17,6% 19,2% 18,2% 18,5% Śląskie 2,0% 1,1% 30,1% 32,4% 7,7% 6,8% 28,6% 26,0% 17,1% 17,8% 14,5% 15,9% Tabl. 6. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności (ceny bieżące) Wyszczególnienie W MILIONACH ZŁOTYCH Śląskie Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł w tym przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa

6 Tabl. 6. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności (dok.) Wyszczególnienie POLSKA Śląskie... 13,5 13,4 13,5 13,5 13,9 13,3 13,0 13,0 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo... 5,4 4,2 3,9 4,3 3,7 3,8 3,2 3,5 Przemysł... 17,4 18,2 18,4 18,2 20,1 18,5 17,6 17,3 w tym przetwórstwo przemysłowe... 12,5 13,2 13,8 14,4 15,6 14,4 14,4 14,8 Budownictwo... 14,6 14,2 14,1 14,1 14,0 13,6 13,5 13,5 Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność... 13,3 13,0 13,1 12,9 12,8 12,5 12,3 12,4 Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm... 13,0 12,9 13,1 13,0 12,6 12,2 12,0 12,0 Pozostała działalność usługowa... 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,0 11,2 11,1 WOJEWÓDZTWO Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo... 2,0 1,6 1,3 1,4 1,3 1,3 1,0 1,1 Przemysł... 30,1 31,3 30,4 31,4 36,2 33,3 32,8 32,4 w tym przetwórstwo przemysłowe... 17,1 17,3 17,4 19,6 22,2 20,6 21,6 22,7 Budownictwo... 7,7 7,1 6,2 5,8 5,3 5,8 6,2 6,8 Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność... 28,6 27,5 28,4 27,2 25,9 26,8 26,7 26,0 Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm... 17,1 16,9 17,3 17,5 15,8 16,8 17,1 17,8 Pozostała działalność usługowa... 14,5 15,6 16,3 16,7 15,4 16,0 16,1 15,9 W przekroju podregionów zróżnicowanie udziału jednostek przemysłowych w generowaniu wartości dodanej brutto w 2007 roku kształtowało się w przedziale od 22,6% w podregionie katowickim do 50,6% w podregionie tyskim (w 2000 roku od 21,8% w podregionie katowickim do 49,6% w podregionie tyskim). W 2007 roku w poszczególnych podregionach udział jednostek prowadzących działalność w handlu i naprawach; hotelach i restauracjach; transporcie, gospodarce magazynowej i łączności w tworzeniu wartości dodanej brutto kształtował się na poziomie od 19,2% w podregionie tyskim do 30,9% w podregionie katowickim (w 2000 roku od 20,0% w podregionie tyskim do 32,5% w podregionie bielskim). Udziały jednostek rolniczych w przekroju podregionów były zróżnicowane w 2007 roku od 0,1% w podregionie katowickim do 3,8% w podregionie częstochowskim (w 2000 roku od 0,1% w podregionie katowickim do 6,6% w podregionie częstochowskim). 6

7 Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów Podregion Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa Podregiony: bielski 2,4% 1,4% 30,1% 31,8% 6,8% 6,8% 32,5% 27,4% 14,2% 15,8% 14,0% 16,8% bytomski 2,5% 1,5% 26,4% 25,6% 6,6% 7,0% 30,1% 27,1% 16,1% 18,4% 18,3% 20,4% częstochowski 6,6% 3,8% 26,4% 33,5% 6,4% 6,6% 29,3% 24,0% 14,0% 14,0% 17,3% 18,2% gliwicki 1,3% 0,7% 28,5% 33,1% 8,0% 6,4% 29,4% 23,1% 19,4% 21,7% 13,3% 15,0% katowicki 0,1% 0,1% 21,8% 22,6% 9,4% 6,1% 29,8% 30,9% 22,9% 23,5% 16,0% 16,9% rybnicki 2,2% 1,2% 34,6% 35,2% 7,2% 7,9% 25,6% 23,3% 14,4% 14,9% 15,9% 17,4% sosnowiecki 2,1% 1,2% 31,8% 35,1% 7,3% 7,1% 29,6% 26,8% 16,6% 16,1% 12,7% 13,7% tyski 1,6% 0,8% 49,6% 50,6% 7,7% 6,8% 20,0% 19,2% 12,1% 12,2% 9,0% 10,3% Tabl. 7. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów w 2007 r. (ceny bieżące) Podregiony Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo razem Przemysł w tym przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa W MILIONACH ZŁOTYCH Bielski Bytomski Częstochowski Gliwicki Katowicki Rybnicki Sosnowiecki Tyski POLSKA Bielski... 1,6 0,5 2,2 2,4 1,7 1,7 1,4 1,5 Bytomski... 1,0 0,3 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 Częstochowski... 1,2 1,0 1,6 1,9 1,2 1,1 0,9 1,2 Gliwicki... 1,4 0,2 1,9 1,7 1,4 1,2 1,6 1,1 Katowicki... 2,9 0,0 2,7 1,9 2,7 3,3 3,6 2,6 Rybnicki... 1,5 0,4 2,1 1,2 1,8 1,3 1,1 1,4 Sosnowiecki... 2,0 0,5 2,9 2,8 2,2 2,0 1,7 1,5 Tyski... 1,4 0,3 2,8 2,0 1,4 1,0 0,9 0,8 7

8 Tabl. 7. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów w 2007 r. (dok.) Podregiony Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo razem Przemysł w tym przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa WOJEWÓDZTWO Bielski... 12,7 15,7 12,4 16,4 12,7 13,4 11,3 13,3 Bytomski... 7,4 9,7 5,8 5,9 7,6 7,7 7,6 9,5 Częstochowski... 9,2 30,2 9,5 12,9 8,9 8,5 7,2 10,5 Gliwicki... 10,9 7,2 11,1 11,4 10,3 9,7 13,3 10,3 Katowicki... 22,4 1,3 15,6 12,8 20,2 26,7 29,7 23,8 Rybnicki... 11,4 12,4 12,3 8,0 13,3 10,2 9,5 12,4 Sosnowiecki... 15,6 15,8 16,9 19,1 16,4 16,1 14,2 13,4 Tyski... 10,4 7,6 16,3 13,5 10,5 7,7 7,1 6,8 PODREGION Bielski ,0 1,4 31,8 29,4 6,8 27,4 15,8 16,8 Bytomski ,0 1,5 25,6 18,2 7,0 27,1 18,4 20,4 Częstochowski ,0 3,8 33,5 31,9 6,6 24,0 14,0 18,2 Gliwicki ,0 0,7 33,1 23,7 6,4 23,1 21,7 15,0 Katowicki ,0 0,1 22,6 12,9 6,1 30,9 23,5 16,9 Rybnicki ,0 1,2 35,2 16,0 7,9 23,3 14,9 17,4 Sosnowiecki ,0 1,2 35,1 27,8 7,1 26,8 16,1 13,7 Tyski ,0 0,8 50,6 29,3 6,8 19,2 12,2 10,3 W 2007 roku wydajność pracy, mierzona wartością dodaną brutto (w cenach bieżących) przypadającą na 1 pracującego w województwie śląskim była wyższa od średniej krajowej o 8,5%. W województwie śląskim w 2007 roku najwyższy poziom wartości dodanej brutto na 1 pracującego odnotowano w podregionie tyskim 122,5% średniej krajowej, a najniższy w podregionie częstochowskim 88,2% średniej krajowej. W 2007 roku w pierwszej dziesiątce podregionów z wartością dodaną brutto na 1 pracującego przewyższającą przeciętną w kraju znalazły się, oprócz podregionu tyskiego, również podregiony: sosnowiecki 118,8% średniej krajowej, katowicki 117,9% średniej krajowej, gliwicki 112,6% średniej krajowej. Najniższy poziom wartości dodanej brutto na 1 pracującego odnotowany w 2007 roku w podregionie częstochowskim stanowił 72,0% wartości dodanej brutto na 1 pracującego podregionu tyskiego. 104,7% Wartość dodana brutto na 1 pracującego według podregionów w 2007 r. (ceny bieżące) gliwicki 112,6% rybnicki bytomski 100,2% częstochowski 117,9% katowicki tyski 122,5% 96,2% bielski 88,2% 118,8% sosnowiecki POLSKA W zł: % 80 % 8

9 DOCHODY DO DYSPOZYCJI BRUTTO GOSPODARTW DOMOWYCH W 2007 roku nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w województwie śląskim wyniosły mln zł były wyższe o 7,3% w porównaniu do 2006 roku oraz o 39,4% w stosunku do 2000 roku. Realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w 2007 roku wzrosły o 5,0% w porównaniu do 2006 roku, a do 2000 roku o 19,6%. Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca województwa śląskiego w 2007 roku wyniosły zł Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca W tys. zł w porównaniu do 2006 roku wzrosły o 7,6%, a do 2000 roku o 42,8%. W ujęciu realnym dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca w 2007 roku były Polska Śląskie 13,8 15,3 19,5 21,9 wyższe w porównaniu do 2006 roku o 5,3%, a do 2000 roku o 22,5% Tabl. 8. Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych Wyszczególnienie rok poprzedni 2000 = 2005 = OGÓŁEM Polska ,2 100,4 101,3 102,5 102,0 104,2 104,6 118,4 109,0 Śląskie ,7 101,1 102,0 101,9 103,0 103,5 105,0 119,6 108,7 NA 1 MIESZKAŃCA Polska ,2 100,4 101,4 102,5 102,0 104,2 104,7 118,6 109,1 Śląskie ,1 101,4 102,4 102,2 103,3 103,9 105,3 122,5 109,4 W 2007 roku nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca województwa śląskiego przewyższały o 12,2% przeciętne dochody mieszkańca kraju (w 2000 roku o 11,0%, a w 2006 roku o 11,7%) oraz stanowiły 87,9% dochodów mieszkańca województwa mazowieckiego (w 2000 roku 85,8%, a w 2006 roku 87,5%). Tabl. 9. Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w województwie śląskim Lata w mln zł Ogółem Polska = Na 1 mieszkańca w zł Polska = , , , , , , , , , , , , , , , ,2 9

10 UWAGI METODYCZNE Dane za lata dotyczące nominalnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych zostały zmienione w stosunku do uprzednio opublikowanych. Zmiany wynikają z weryfikacji danych w rachunkach narodowych m.in. aktualizacji dochodów z tytułu własności (w tym wartości odsetek) oraz różnych transferów bieżących. Dane według rodzajów działalności zostały opracowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2004). Szerszy zakres informacji dotyczących podstawowych kategorii makroekonomicznych obliczanych w rachunkach regionalnych (produkt krajowy brutto, wartość dodana brutto według rodzajów działalności oraz dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych) zamieszczono w publikacji Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2007 r.. Katowice, listopad 2009 r. Opracowanie: Anna Bacik Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych Wykresy: Małgorzata Piotrowska Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 10

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004

Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 1995-2004 Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/urzedy/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R.

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W TWORZENIU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. POZNAŃ 2010 Dyrektor Marek Bryl Kierownik

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, Poznań URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: grudzień 2014 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH

RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/2 1.12.2004 Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilające zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. (2004/C 296/02) (Niniejsza publikacja jest oparta na informacjach

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny rynkowe Ŝywca wieprzowego Pogłębia się obniŝka cen skupu trzody chlewnej w Polsce. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 24-30.01.2011

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a

Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Warszawa, 10 czerwca 2010 Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2008 roku a Wprowadzenie W 2009 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadził po raz pierwszy roczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 11 / 01 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 00 9 0 fax (+ ) 9 1 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku Seminarium, IERiGŻ-PIB, 02.09.2016 r. dr inż. Aldona Skarżyńska mgr Konrad Jabłoński Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo