PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRODUKT KRAJOWY BRUTTO"

Transkrypt

1 Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, Katowice tel.: fax: , Część analityczna opracowania została przygotowana na podstawie danych dla 8 podregionów województwa śląskiego, stanowiących jednostki 3 poziomu według Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), zgodnie ze stanem obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2007 roku wartość produktu krajowego brutto w województwie śląskim wyniosła mln zł i w porównaniu do 2006 roku była w cenach bieżących wyższa o 10,7%, a w cenach stałych o 9,3%. Natomiast w porównaniu z 2005 rokiem w województwie śląskim odnotowano najwyższy wzrost wolumenu PKB o 20,0%, wobec 13,4% dla kraju ogółem. W latach średnie roczne tempo wzrostu produktu krajowego brutto w województwie śląskim kształtowało się na poziomie średniej krajowej 5,5% (w cenach stałych). Tabl. 1. Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe) Wyszczególnienie rok poprzedni 2003 = 2005 = Polska ,3 103,6 106,2 106,8 123,7 113,4 Śląskie ,0 100,2 109,8 109,3 123,9 120,0 Województwo śląskie w 2007 roku wypracowało 13,0% krajowej wartości produktu krajowego brutto, zajmując drugą lokatę po województwie mazowieckim. Udział województwa śląskiego w generowaniu produktu krajowego brutto w porównaniu do 2006 roku nie zmienił się, a w porównaniu do 2000 roku był niższy o 0,5 pkt proc. % 14,0 Udział województwa śląskiego w tworzeniu produktu krajowego brutto Polska 13,5 13,0 12,

2 W latach w czołówce podregionów o największych udziałach w tworzeniu produktu krajowego brutto niezmiennie pozostawał podregion katowicki. W 2007 roku podregion katowicki wypracował 2,9% krajowej wartości PKB, zajmując czwartą lokatę pod względem udziału w generowaniu produktu krajowego brutto (po podregionach: miasto stołeczne Warszawa, miasto Kraków i miasto Poznań). Udział podregionu katowickiego w tworzeniu produktu krajowego brutto województwa w 2007 roku wyniósł 22,4%. W porównaniu do roku 2006 jego udział był wyższy o 0,1 pkt proc., a w stosunku do 2000 roku zmniejszył się o 0,3 pkt proc. Podregiony: bielski bytomski częstochowski gliwicki katowicki rybnicki sosnowiecki Udział podregionów w tworzeniu produktu krajowego brutto tyski Województwo % Tabl. 2. Produkt krajowy brutto według podregionów (ceny bieżące) Podregiony W MILIONACH ZŁOTYCH Śląskie Bielski Bytomski Częstochowski Gliwicki Katowicki Rybnicki Sosnowiecki Tyski POLSKA Śląskie... 13,5 13,4 13,5 13,5 13,9 13,3 13,0 13,0 Bielski... 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 Bytomski... 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Częstochowski... 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 Gliwicki... 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Katowicki... 3,0 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 Rybnicki... 1,5 1,6 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,5 Sosnowiecki... 2,0 1,8 2,0 2,0 2,2 2,0 2,1 2,0 Tyski... 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4 WOJEWÓDZTWO Bielski... 13,3 13,0 12,8 12,9 12,5 12,6 12,8 12,7 Bytomski... 7,5 7,8 7,7 7,7 7,3 7,6 7,5 7,4 Częstochowski... 9,2 9,9 9,3 9,2 9,2 9,4 9,0 9,2 Gliwicki... 11,1 10,7 10,6 10,5 10,3 10,5 10,8 10,9 Katowicki... 22,7 22,4 23,4 22,9 21,8 22,4 22,3 22,4 Rybnicki... 11,4 11,8 11,5 11,3 12,5 12,2 11,5 11,4 Sosnowiecki... 14,9 13,6 14,5 14,6 15,7 14,8 16,0 15,6 Tyski... 9,9 10,7 10,3 11,1 10,6 10,5 10,0 10,4 2

3 W 2007 roku wartość produktu krajowego brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie śląskim wyniosła zł, przewyższając średnią dla kraju o 6,1% (w 2000 roku o 7,7%, a w 2006 roku o 6,1%). Województwo śląskie w latach zajmowało drugą lokatę pod względem wysokości PKB na 1 mieszkańca, a od 2006 roku trzecie miejsce zostało wyprzedzone przez województwo dolnośląskie. Relacja do województwa mazowieckiego, w którym odnotowano najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca, była znacznie mniej korzystna wartość PKB na 1 mieszkańca województwa śląskiego w 2007 roku stanowiła 66,3% poziomu tego miernika dla mieszkańca województwa mazowieckiego (w 2000 roku 71,3%, a w 2006 roku 66,5%). W ujęciu realnym wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w województwie śląskim była w porównaniu do 2006 roku wyższa o 9,7%. W porównaniu z 2005 rokiem dla województwa śląskiego odnotowano największy realny wzrost PKB na 1 mieszkańca o 20,9%. Tabl. 3. Dynamika produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca (ceny stałe) Wyszczególnienie rok poprzedni 2003 = 2005 = Polska ,4 103,7 106,3 106,8 124,1 113,5 Śląskie ,3 100,5 110,2 109,7 125,5 120,9 W województwie śląskim w 2007 roku najwyższy poziom produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca odnotowano w podregionie katowickim zł, a najniższy w podregionie bytomskim zł. W 2007 roku wartość PKB na 1 mieszkańca przewyższającą przeciętną w kraju osiągnęły podregiony: katowicki 143,4% średniej krajowej (w 2000 roku 143,4%, a w 2006 roku 142,2%), tyski 134,6% średniej krajowej (w 2000 roku 133,3%, a w 2006 roku 130,3%), gliwicki 107,7% średniej krajowej (w 2000 roku 109,1%, a w 2006 roku 106,4%), sosnowiecki 107,0% średniej krajowej (w 2000 roku 102,9%, a w 2006 roku 109,1%). Natomiast w pozostałych czterech podregionach województwa śląskiego poziom PKB na 1 mieszkańca kształtował się na poziomie od 79,5% w podregionie bytomskim do 96,6% w podregionie bielskim. Najniższy poziom PKB na 1 mieszkańca odnotowany w 2007 roku w podregionie bytomskim stanowił 55,4% wartości PKB na 1 mieszkańca podregionu katowickiego. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według podregionów Odchylenia względne od przeciętnej wartości w kraju Śląskie Podregiony: bielski bytomski częstochowski gliwicki katowicki rybnicki sosnowiecki tyski -3,4% -19,4% -20,5% -13,0% -14,9% -9,4% -12,0% 7,7% 6,1% 7,1% 9,1% 7,7% 43,4% 43,4% 2,9% 7,0% 33,3% 34,6%

4 Tabl. 4. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca według podregionów (ceny bieżące) Podregiony W ZŁOTYCH Śląskie Bielski Bytomski Częstochowski Gliwicki Katowicki Rybnicki Sosnowiecki Tyski POLSKA Śląskie ,7 107,5 108,9 108,8 112,3 107,9 106,1 106,1 Bielski ,1 103,3 102,4 102,6 102,6 99,0 98,2 96,6 Bytomski... 80,6 84,6 84,2 84,2 82,6 82,6 80,4 79,5 Częstochowski... 87,0 93,2 88,6 87,1 90,6 88,7 83,7 85,1 Gliwicki ,1 105,2 105,6 105,1 107,0 104,7 106,4 107,7 Katowicki ,4 142,1 151,1 148,0 146,3 144,7 142,2 143,4 Rybnicki... 90,6 93,4 92,0 90,5 102,7 96,2 89,4 88,0 Sosnowiecki ,9 93,8 101,0 101,7 113,4 102,4 109,1 107,0 Tyski ,3 143,7 139,1 148,7 147,1 139,2 130,3 134,6 WOJEWÓDZTWO Bielski... 99,4 96,1 94,0 94,3 91,3 91,8 92,6 91,0 Bytomski... 74,8 78,7 77,3 77,3 73,5 76,6 75,8 74,9 Częstochowski... 80,7 86,7 81,3 80,0 80,6 82,2 78,9 80,2 Gliwicki ,3 97,9 96,9 96,6 95,3 97,0 100,3 101,5 Katowicki ,1 132,2 138,7 136,0 130,2 134,1 134,0 135,1 Rybnicki... 84,1 86,8 84,5 83,1 91,4 89,2 84,3 83,0 Sosnowiecki... 95,5 87,3 92,7 93,4 100,9 94,9 102,8 100,8 Tyski ,7 133,7 127,7 136,6 130,9 129,1 122,8 126,9 W 2006 roku w krajach Unii Europejskiej wartość PKB na 1 mieszkańca (wyrażoną we wspólnej umownej walucie PPS) poniżej 75% średniej UE odnotowano w 68 regionach poziomu NUTS 2. W grupie tej znalazło się 15 polskich województw, w tym województwo śląskie, które osiągnęło 55,5% średniej UE. Tabl. 5. Produkt krajowy brutto według parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca w PPS 1 Wyszczególnienie UE27 2 Polska... 48,3 47,6 48,3 48,9 50,6 51,3 52,3 Śląskie... 52,0 51,1 52,6 53,2 56,9 55,4 55,5 Ź r ó d ł o: Eurostat Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Internet 1 Parytety siły nabywczej (Purchasing Power Parities PPP) są to współczynniki walutowe odzwierciedlające realną siłę nabywczą waluty danego kraju w relacji do średniej umownej waluty porównywanych krajów, tj. jednostki standardowej siły nabywczej (Purchasing Power Standard PPS). Wyrażenie PKB i jego głównych elementów we wspólnej umownej walucie, poprzez eliminację różnic cen, umożliwia bezpośrednie porównanie wolumenów PKB wszystkich krajów uczestniczących w badaniu. 2 UE27 (27 krajów członków UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). 4

5 WARTOŚĆ DODANA BRUTTO W latach największy udział w tworzeniu wartości dodanej brutto województwa śląskiego osiągały jednostki prowadzące działalność w przemyśle oraz w handlu i naprawach; hotelach i restauracjach; transporcie, gospodarce magazynowej i łączności, a najmniejszy jednostki prowadzące działalność w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie łącznie z rybactwem. W województwie śląskim jednostki prowadzące działalność w przemyśle w 2007 roku wytworzyły 32,4% wartości dodanej brutto województwa. W porównaniu do 2006 roku udział przemysłu w generowaniu wartości dodanej brutto województwa śląskiego zmniejszył się o 0,4 pkt proc., natomiast w stosunku do 2000 roku odnotowano wzrost o 2,3 pkt proc. Jednostki prowadzące działalność w handlu i naprawach; hotelach i restauracjach; transporcie, gospodarce magazynowej i łączności w 2007 roku wypracowały 26,0% wartości dodanej brutto województwa śląskiego mniej o 0,7 pkt proc. niż w 2006 roku oraz o 2,6 pkt proc. w porównaniu do 2000 roku. Udział rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa oraz rybactwa w tworzeniu wartości dodanej brutto województwa w 2007 roku wyniósł 1,1%. W porównaniu do 2006 roku wystąpił wzrost udziału jednostek rolniczych o 0,1 pkt proc. oraz spadek o 0,9 pkt proc. w porównaniu z 2000 rokiem. Struktura wartości dodanej brutto według rodzajów działalności Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa Polska 5,0% 4,3% 23,3% 24,3% 7,1% 6,5% 28,8% 27,1% 17,6% 19,2% 18,2% 18,5% Śląskie 2,0% 1,1% 30,1% 32,4% 7,7% 6,8% 28,6% 26,0% 17,1% 17,8% 14,5% 15,9% Tabl. 6. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności (ceny bieżące) Wyszczególnienie W MILIONACH ZŁOTYCH Śląskie Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł w tym przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa

6 Tabl. 6. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności (dok.) Wyszczególnienie POLSKA Śląskie... 13,5 13,4 13,5 13,5 13,9 13,3 13,0 13,0 Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo... 5,4 4,2 3,9 4,3 3,7 3,8 3,2 3,5 Przemysł... 17,4 18,2 18,4 18,2 20,1 18,5 17,6 17,3 w tym przetwórstwo przemysłowe... 12,5 13,2 13,8 14,4 15,6 14,4 14,4 14,8 Budownictwo... 14,6 14,2 14,1 14,1 14,0 13,6 13,5 13,5 Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność... 13,3 13,0 13,1 12,9 12,8 12,5 12,3 12,4 Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm... 13,0 12,9 13,1 13,0 12,6 12,2 12,0 12,0 Pozostała działalność usługowa... 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,0 11,2 11,1 WOJEWÓDZTWO Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo... 2,0 1,6 1,3 1,4 1,3 1,3 1,0 1,1 Przemysł... 30,1 31,3 30,4 31,4 36,2 33,3 32,8 32,4 w tym przetwórstwo przemysłowe... 17,1 17,3 17,4 19,6 22,2 20,6 21,6 22,7 Budownictwo... 7,7 7,1 6,2 5,8 5,3 5,8 6,2 6,8 Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność... 28,6 27,5 28,4 27,2 25,9 26,8 26,7 26,0 Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm... 17,1 16,9 17,3 17,5 15,8 16,8 17,1 17,8 Pozostała działalność usługowa... 14,5 15,6 16,3 16,7 15,4 16,0 16,1 15,9 W przekroju podregionów zróżnicowanie udziału jednostek przemysłowych w generowaniu wartości dodanej brutto w 2007 roku kształtowało się w przedziale od 22,6% w podregionie katowickim do 50,6% w podregionie tyskim (w 2000 roku od 21,8% w podregionie katowickim do 49,6% w podregionie tyskim). W 2007 roku w poszczególnych podregionach udział jednostek prowadzących działalność w handlu i naprawach; hotelach i restauracjach; transporcie, gospodarce magazynowej i łączności w tworzeniu wartości dodanej brutto kształtował się na poziomie od 19,2% w podregionie tyskim do 30,9% w podregionie katowickim (w 2000 roku od 20,0% w podregionie tyskim do 32,5% w podregionie bielskim). Udziały jednostek rolniczych w przekroju podregionów były zróżnicowane w 2007 roku od 0,1% w podregionie katowickim do 3,8% w podregionie częstochowskim (w 2000 roku od 0,1% w podregionie katowickim do 6,6% w podregionie częstochowskim). 6

7 Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów Podregion Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo Przemysł Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa Podregiony: bielski 2,4% 1,4% 30,1% 31,8% 6,8% 6,8% 32,5% 27,4% 14,2% 15,8% 14,0% 16,8% bytomski 2,5% 1,5% 26,4% 25,6% 6,6% 7,0% 30,1% 27,1% 16,1% 18,4% 18,3% 20,4% częstochowski 6,6% 3,8% 26,4% 33,5% 6,4% 6,6% 29,3% 24,0% 14,0% 14,0% 17,3% 18,2% gliwicki 1,3% 0,7% 28,5% 33,1% 8,0% 6,4% 29,4% 23,1% 19,4% 21,7% 13,3% 15,0% katowicki 0,1% 0,1% 21,8% 22,6% 9,4% 6,1% 29,8% 30,9% 22,9% 23,5% 16,0% 16,9% rybnicki 2,2% 1,2% 34,6% 35,2% 7,2% 7,9% 25,6% 23,3% 14,4% 14,9% 15,9% 17,4% sosnowiecki 2,1% 1,2% 31,8% 35,1% 7,3% 7,1% 29,6% 26,8% 16,6% 16,1% 12,7% 13,7% tyski 1,6% 0,8% 49,6% 50,6% 7,7% 6,8% 20,0% 19,2% 12,1% 12,2% 9,0% 10,3% Tabl. 7. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów w 2007 r. (ceny bieżące) Podregiony Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo razem Przemysł w tym przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa W MILIONACH ZŁOTYCH Bielski Bytomski Częstochowski Gliwicki Katowicki Rybnicki Sosnowiecki Tyski POLSKA Bielski... 1,6 0,5 2,2 2,4 1,7 1,7 1,4 1,5 Bytomski... 1,0 0,3 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 Częstochowski... 1,2 1,0 1,6 1,9 1,2 1,1 0,9 1,2 Gliwicki... 1,4 0,2 1,9 1,7 1,4 1,2 1,6 1,1 Katowicki... 2,9 0,0 2,7 1,9 2,7 3,3 3,6 2,6 Rybnicki... 1,5 0,4 2,1 1,2 1,8 1,3 1,1 1,4 Sosnowiecki... 2,0 0,5 2,9 2,8 2,2 2,0 1,7 1,5 Tyski... 1,4 0,3 2,8 2,0 1,4 1,0 0,9 0,8 7

8 Tabl. 7. Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów w 2007 r. (dok.) Podregiony Ogółem Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo razem Przemysł w tym przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność Pośrednictwo finansowe; obsługa nieruchomości i firm Pozostała działalność usługowa WOJEWÓDZTWO Bielski... 12,7 15,7 12,4 16,4 12,7 13,4 11,3 13,3 Bytomski... 7,4 9,7 5,8 5,9 7,6 7,7 7,6 9,5 Częstochowski... 9,2 30,2 9,5 12,9 8,9 8,5 7,2 10,5 Gliwicki... 10,9 7,2 11,1 11,4 10,3 9,7 13,3 10,3 Katowicki... 22,4 1,3 15,6 12,8 20,2 26,7 29,7 23,8 Rybnicki... 11,4 12,4 12,3 8,0 13,3 10,2 9,5 12,4 Sosnowiecki... 15,6 15,8 16,9 19,1 16,4 16,1 14,2 13,4 Tyski... 10,4 7,6 16,3 13,5 10,5 7,7 7,1 6,8 PODREGION Bielski ,0 1,4 31,8 29,4 6,8 27,4 15,8 16,8 Bytomski ,0 1,5 25,6 18,2 7,0 27,1 18,4 20,4 Częstochowski ,0 3,8 33,5 31,9 6,6 24,0 14,0 18,2 Gliwicki ,0 0,7 33,1 23,7 6,4 23,1 21,7 15,0 Katowicki ,0 0,1 22,6 12,9 6,1 30,9 23,5 16,9 Rybnicki ,0 1,2 35,2 16,0 7,9 23,3 14,9 17,4 Sosnowiecki ,0 1,2 35,1 27,8 7,1 26,8 16,1 13,7 Tyski ,0 0,8 50,6 29,3 6,8 19,2 12,2 10,3 W 2007 roku wydajność pracy, mierzona wartością dodaną brutto (w cenach bieżących) przypadającą na 1 pracującego w województwie śląskim była wyższa od średniej krajowej o 8,5%. W województwie śląskim w 2007 roku najwyższy poziom wartości dodanej brutto na 1 pracującego odnotowano w podregionie tyskim 122,5% średniej krajowej, a najniższy w podregionie częstochowskim 88,2% średniej krajowej. W 2007 roku w pierwszej dziesiątce podregionów z wartością dodaną brutto na 1 pracującego przewyższającą przeciętną w kraju znalazły się, oprócz podregionu tyskiego, również podregiony: sosnowiecki 118,8% średniej krajowej, katowicki 117,9% średniej krajowej, gliwicki 112,6% średniej krajowej. Najniższy poziom wartości dodanej brutto na 1 pracującego odnotowany w 2007 roku w podregionie częstochowskim stanowił 72,0% wartości dodanej brutto na 1 pracującego podregionu tyskiego. 104,7% Wartość dodana brutto na 1 pracującego według podregionów w 2007 r. (ceny bieżące) gliwicki 112,6% rybnicki bytomski 100,2% częstochowski 117,9% katowicki tyski 122,5% 96,2% bielski 88,2% 118,8% sosnowiecki POLSKA W zł: % 80 % 8

9 DOCHODY DO DYSPOZYCJI BRUTTO GOSPODARTW DOMOWYCH W 2007 roku nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w województwie śląskim wyniosły mln zł były wyższe o 7,3% w porównaniu do 2006 roku oraz o 39,4% w stosunku do 2000 roku. Realne dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w 2007 roku wzrosły o 5,0% w porównaniu do 2006 roku, a do 2000 roku o 19,6%. Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca województwa śląskiego w 2007 roku wyniosły zł Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca W tys. zł w porównaniu do 2006 roku wzrosły o 7,6%, a do 2000 roku o 42,8%. W ujęciu realnym dochody do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 mieszkańca w 2007 roku były Polska Śląskie 13,8 15,3 19,5 21,9 wyższe w porównaniu do 2006 roku o 5,3%, a do 2000 roku o 22,5% Tabl. 8. Dynamika realnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych Wyszczególnienie rok poprzedni 2000 = 2005 = OGÓŁEM Polska ,2 100,4 101,3 102,5 102,0 104,2 104,6 118,4 109,0 Śląskie ,7 101,1 102,0 101,9 103,0 103,5 105,0 119,6 108,7 NA 1 MIESZKAŃCA Polska ,2 100,4 101,4 102,5 102,0 104,2 104,7 118,6 109,1 Śląskie ,1 101,4 102,4 102,2 103,3 103,9 105,3 122,5 109,4 W 2007 roku nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych na 1 mieszkańca województwa śląskiego przewyższały o 12,2% przeciętne dochody mieszkańca kraju (w 2000 roku o 11,0%, a w 2006 roku o 11,7%) oraz stanowiły 87,9% dochodów mieszkańca województwa mazowieckiego (w 2000 roku 85,8%, a w 2006 roku 87,5%). Tabl. 9. Nominalne dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych w województwie śląskim Lata w mln zł Ogółem Polska = Na 1 mieszkańca w zł Polska = , , , , , , , , , , , , , , , ,2 9

10 UWAGI METODYCZNE Dane za lata dotyczące nominalnych dochodów do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych zostały zmienione w stosunku do uprzednio opublikowanych. Zmiany wynikają z weryfikacji danych w rachunkach narodowych m.in. aktualizacji dochodów z tytułu własności (w tym wartości odsetek) oraz różnych transferów bieżących. Dane według rodzajów działalności zostały opracowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2004). Szerszy zakres informacji dotyczących podstawowych kategorii makroekonomicznych obliczanych w rachunkach regionalnych (produkt krajowy brutto, wartość dodana brutto według rodzajów działalności oraz dochody do dyspozycji brutto w sektorze gospodarstw domowych) zamieszczono w publikacji Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2007 r.. Katowice, listopad 2009 r. Opracowanie: Anna Bacik Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych Wykresy: Małgorzata Piotrowska Centralny Ośrodek Rachunków Regionalnych 10

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R.

UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA W TWORZENIU - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W TWORZENIU PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO - RACHUNKI REGIONALNE W 2007 R. POZNAŃ 2010 Dyrektor Marek Bryl Kierownik

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKA 2011. Akceptowała: Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

RAPORT POLSKA 2011. Akceptowała: Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego RAPORT POLSKA 2011 Gospodarka Społeczeństwo Regiiony RAPORT POLSKA 2011 Opracował zespół w składzie: Jacek Białek, Robert Dzierzgwa, Monika Mackiewicz, Ewa Perzanowska-Przychodzka, Lucyna Przybylska, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2011

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza.

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Materiały konferencyjne Katowice 2010 Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 1 grudnia 2011 r. Druk nr 14

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 1 grudnia 2011 r. Druk nr 14 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 grudnia 2011 r. Druk nr 14 PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Przekazuję przyjęty

Bardziej szczegółowo

Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy. dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy. dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Polska wieś w kontekście przemian rynku pracy dr Anna Wawrzonek Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu Polska wieś 2009 obszary wiejskie zajmują ponad 93% powierzchni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. PROJEKT

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. PROJEKT MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. PROJEKT RAPORT POLSKA 2011 Gospodarka Społłeczeństwo Regiiony WARSZAWA CZERWIEC 2011 RAPORT POLSKA 2011 Opracował zespół w składzie: Jacek Białek, Robert Dzierzgwa, Monika

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

numer 01/2015 Monitor Budownictwa niezbędnik managerów branży budowlanej

numer 01/2015 Monitor Budownictwa niezbędnik managerów branży budowlanej numer 1/215 Monitor Budownictwa niezbędnik managerów branży budowlanej Wstęp Monitor Budownictwa (MB) to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerów z branży budowlanej w Polsce. Analitycy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Marzec

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskich emerytur, rent z tytułu niezdolności

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Czas pracy nauczycieli w Europie

Czas pracy nauczycieli w Europie FINLANDIA- CZAS PRACY SZKOŁY Przerwa jesienna: 10. 10. 2011 14. 10. 2011 (4 dni) Święta 19. 12. 2011 8. 1. 2012 Ferie zimowe 20. 2. 2012 11. 3. 2012 Święta wielkanocne 6. 4. 2012 9. 4. 2012 (3 dni) Wakacje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3) wskaźnik ubóstwa społecznego [HPI] 5) udział zatrudnienia w usługach

1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3) wskaźnik ubóstwa społecznego [HPI] 5) udział zatrudnienia w usługach GEOGRAFIA EKONOMICZNA MIERNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO dr Anna Bernaciak MIERNIKI ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 1) produkt krajowy brutto per capita 2) wskaźnik rozwoju społecznego [HDI] 3)

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 159 168

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 159 168 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 159 168 Anna Nowak PRODUKTYWNOŚĆ ROLNICTWA POLSKIEGO W KONTEKŚCIE JEGO KONKURENCYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków

Raport 3 Koncepcja zmian w unijnej polityce energetycznoklimatycznej oraz proponowane kierunki jej modyfikacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej w tym także poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno-klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH

Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Załącznik nr I do Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY MŁODZI W LICZBACH Podstawowym problemem z jakim musi zmierzyć się młoda osoba po zakończeniu edukacji ciągle pozostaje znalezienie zatrudnienia. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

Włączenie finansowe w Polsce

Włączenie finansowe w Polsce Włączenie finansowe w Polsce Stan na dziś Justyna Pytkowska 31 marca 2015 Badanie stopnia włączenia w system finansowy Pierwsze badanie, w którym kompleksowo ocenione zostały warunki dostępu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiał na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce. najważniejsze wnioski i rekomendacje

Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce. najważniejsze wnioski i rekomendacje Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce najważniejsze wnioski i rekomendacje Rynek kredytów hipotecznych będzie odgrywał coraz większą rolę w polskiej gospodarce i działalności krajowych banków

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY

POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY POLSKI RYNEK MIESZKANIOWY Analiza porównawcza największych miast Jarosław Strzeszyński, wrzesień 211 Polska - szósty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej, zamieszkany przez 7,65% jej obywateli,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku

PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY. Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku PERSPEKTYWY PODLASKIEGO RYNKU PRACY Dr Cecylia Sadowska-Snarska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku Plan prezentacji 2 1. Sytuacja demograficzna w woj. podlaskim na tle trendów światowych.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo