Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r.

2 Spis treści: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania - sytuacja gospodarcza kraju a sytuacja firmy - działania pracodawców w obszarze zatrudnienia - działania pracodawców w obszarze wynagrodzeń Podsumowanie wyników Randstad w Polsce 2

3 Metodologia badania Respondenci: osoby odpowiadające w firmie bezpośrednio za zarządzanie kadrami i rekrutację nowych pracowników Okres realizacji badania: 21 stycznia - 17 lutego 2014 Technika: CATI indywidualne, telefoniczne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo Liczba firm biorących udział w badaniu: 1000 Charakterystyka próby: reprezentatywna ze względu na branżę i region; z próby wykluczono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług (np. rolnictwo, górnictwo) Maksymalny błąd statystyczny: +/- 3,1% dla N=1000 3

4 Charakterystyka próby Liczba zatrudnionych Branża obsługa nieruchomości firm 14% pozostała działalność usługowa 2% 250 i więcej 33% osób 25% osób 42% pośrednictwo finansowe 5% transport, gospodarka magazynowa i łączność 2% handel i naprawy 32% przemysł 35% budownictwo 10% Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

5 5 Wyniki badania

6 Sytuacja gospodarcza kraju a sytuacja firmy 6

7 Ocena tempa wzrostu gospodarczego w okresie najbliższych 6 miesięcy recesja 12% nie wiem \ trudno powiedzieć 12% wzrost 36% stagnacja 41% 4 na 10 badanych spodziewa się w ciągu najbliższego półrocza stagnacji gospodarczej. Częściej taką sytuację przewidują firmy zatrudniające do 50 do 249 pracowników (45%), natomiast rzadziej przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób (38%). Ponad 1/3 przedstawicieli firm prognozuje wzrost gospodarczy w ciągu najbliższych 6 miesięcy (36%). Z takim optymistycznym zapatrywaniem się na przyszłość rzadziej mamy do czynienia w firmach zatrudniających od 50 do 249 osób (29%), natomiast częściej w największych firmach (45%). Co ósma firma spodziewa się recesji gospodarczej w ciągu najbliższych 6 miesięcy (12%). Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w przypadku firm, zatrudniających od 10 do 49 pracowników (16%), a najrzadziej w przypadku największych przedsiębiorstw - zatrudniających przynajmniej 250 osób (6%). Jak w Pan(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

8 Ocena tempa wzrostu gospodarczego w kolejnym półroczu porównanie w czasie Dane w procentach II.2013 V.2013 VIII.2013 XI.2013 II Prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego kraju w kolejnym półroczu są coraz bardziej optymistyczne. W porównaniu z ubiegłą falą badania znacząco wzrosła liczba osób przewidujących ożywienie gospodarcze (o 10 pkt proc.). W stosunku do II 2013 roku jest to wzrost ponad czterokrotny. Jednocześnie istotnie spadł odsetek firm prognozujących stagnację (z 52% 41% w lutym) oraz recesję gospodarczą (z 17% do 12%). wzrost stagnacja recesja trudno powiedzieć Jak w Pana(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (do fali VIII.2013 N=300; od fali II.2014 N=1000), luty

9 Ocena tempa wzrostu gospodarczego w perspektywie 02/ /2014 Dane w procentach 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% wzrost stagnacja recesja trudno powiedzieć Jak w Pana(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (do fali VIII.2013 N=300; od fali II.2014 N=1000), luty

10 Ocena tempa wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 6 miesięcy porównanie między regionami Dane w procentach Polska N=1000 Wzrost 36% 45 Północ Wschód Stagnacja 41% Recesja 12% Nie wiem / trudno powiedzieć 12% Zachód Centrum Wzrost Stagnacja Recesja Południe Jak w Pana(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

11 Ocena tempa wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 6 miesięcy porównanie między branżami Dane w procentach wzrost stagnacja recesja trudno powiedzieć Wzrostu gospodarczego spodziewają się przede wszystkim przedstawiciele firm zajmujących się pośrednictwem finansowym (42%), przemysłem (40%) i budownictwem (40%). Firmy z branży transportowej relatywnie częściej przewidują stagnację gospodarczą (57%). Recesji gospodarczej w nadchodzącym półroczu spodziewają się relatywnie częściej firmy zajmujące się pozostałą działalnością usługową (22%). przemysł handel i naprawy pośrednictwo finansowe pozostała działalność usługowa budownictwo transport, gospodarka magazynowa i łączność obsługa nieruchomości i firm Jak w Pana(i) ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

12 Ocena aktualnej sytuacji finansowej firmy bardzo zła 2% zła 7% nie wiem / trudno powiedzieć 3% bardzo dobra 8% dobra 52% 6 na 10 przedsiębiorców (60%) ocenia aktualną sytuację finansową swojej firmy jako dobrą lub bardzo dobrą. Częściej taką opinię wyrażają osoby z firm zatrudniających od 250 pracowników (67%) niż z firm liczących pracowników (54%). Najczęściej pozytywnie sytuację finansową oceniają przedstawiciele firm zajmujących się pośrednictwem finansowym (74%). ani dobra ani zła 28% Jedynie 9% badanych stwierdza, że sytuacja finansowa w jego firmie jest zła lub bardzo zła. Najczęściej źle lub bardzo źle oceniają sytuację finansową badani z firm liczących od 10 do 49 pracowników (12%), rzadziej ta opinia pojawia się w przypadku firm zatrudniających powyżej 250 osób (6%). Jak Pan/Pani ocenia aktualną sytuację finansową Pana/Pani firmy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

13 Ocena sytuacji finansowej firmy w nadchodzącym półroczu pogorszy się 6% nie wiem 14% nie ulegnie zmianie 64% poprawi się 23% Blisko dwie trzecie firm ocenia, że sytuacja finansowa ich firm nie ulegnie zmianie w najbliższym półroczu (64%). Najczęściej taką opinię wyrażają przedstawiciele firm zajmujących się obsługą nieruchomości i firm (72%) oraz pośrednictwem finansowym (68%). Co czwarta firma prognozuje poprawę sytuacji firmy w ciągu 6 miesięcy (23%). Są to głównie przedsiębiorstwa zajmujące się przemysłem (28%). Jedynie 6% badanych spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej firmy. Jak w Pana/Pani ocenie będzie wyglądała sytuacja finansowa Pana/Pani firmy w nadchodzącym półroczu? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

14 Działania pracodawców w obszarze zatrudnienia 14

15 Zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wiem / trudno powiedzieć 0% zmniejszenie zatrudnienia 23% pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie 48% zwiększenie zatrudnienia 29% Więcej firm deklaruje zwiększenie niż zmniejszenie etatów w ciągu ostatniego półrocza (29% vs. 23%). Natomiast blisko połowa firm twierdzi, że pozostawiła zatrudnienie na tym samym poziomie (48%). Znacznie częściej taka sytuacja miała miejsce w najmniejszych firmach zatrudniających od 10 do 49 osób (58%), natomiast rzadziej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników (39%). Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie miało miejsce? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

16 Zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w ciągu minionego roku Dane w procentach II.2013 V.2013 VIII.2013 XI.2013 II W stosunku do poprzedniej fali badania nie wystąpiły znaczące różnice pod względem zmian w poziomie zatrudnienia. Natomiast w porównaniu do lutego 2013 roku znacząco zmniejszył się odsetek firm deklarujących zmniejszenie zatrudnienia, a jednocześnie wzrósł tych, które zwiększyły liczbę etatów lub pozostawiły zatrudnienie na tym samym poziomie. zwiększenie zatrudnienia pozostawienie na obecnym poziomie zmniejszenie zatrudnienia trudno powiedzieć Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie miało miejsce? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (do fali VIII.2013 N=300; od fali II.2014 N=1000), luty

17 Zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w ciągu nadchodzących 6 miesięcy nie wiem \ trudno powiedzieć 5% zmniejszenie zatrudnienia 10% zwiększenie zatrudnienia 26% pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie 58% Większość firm nadal charakteryzuje zachowawczość podejścia, jeżeli chodzi o plany na przyszłość. Pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie w ciągu najbliższego półrocza planuje 6 na 10 przedsiębiorstw (58%). Co czwarta firma planuje zwiększenie zatrudnienia (26%), natomiast jedynie co dziesiąta przewiduje redukcję etatów (10%). Istotne różnice, jeżeli chodzi o plany zatrudnienia w ciągu najbliższego półrocza, możemy zauważyć między firmami o różnej wielkości wraz ze wzrostem liczby pracowników firmy rośnie odsetek przedsiębiorstw deklarujących zwiększenie zatrudnienia w przyszłości. Pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie deklaruje relatywnie więcej firm, zatrudniających od 10 do 49 pracowników (65%). Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

18 Zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w ciągu nadchodzących 6 miesięcy porównanie w czasie Dane w procentach zwiększenie zatrudnienia pozostawienie na obecnym poziomie zmniejszenie zatrudnienia II.2013 V.2013 VIII.2013 XI.2013 II trudno powiedzieć W porównaniu do poprzedniego pomiaru wzrósł odsetek firm planujących zwiększenie zatrudnienia (z 19% do 26%). Jednocześnie spadła liczba firm zapowiadających redukcję etatów (z 17% do 10%). Również w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku obserwujemy znaczny wzrost odsetka przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia (z 19% do 26%) i jednoczesny spadek odsetka firm deklarujących zmniejszenie zatrudnienia w kolejnym półroczu (z 15% do 10%). Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (do fali VIII.2013 N=300; od fali II.2014 N=1000), luty

19 Zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w ciągu nadchodzących 6 miesięcy porównanie między regionami Dane w procentach Zwiększenie zatrudnienia Polska N= % Północ Wschód Pozostawienie na obecnym poziomie Zmniejszenie zatrudnienia Nie wiem / trudno powiedzieć 58% 10% 5% Zachód Centrum Zwiększenie zatrudnienia Pozostawienie na obecnym poziomie Zmniejszenie zatrudnienia Południe Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

20 32 Zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w ciągu nadchodzących 6 miesięcy porównanie branż Dane w procentach zwiększenie zatrudnienia pozostawienie na obecnym poziomie zmniejszenie zatrudnienia trudno powiedzieć Zwiększenie zatrudnienia planują przede wszystkim branża budowlana (33%) i przemysł (32%). Z kolei przedsiębiorstwa z pozostałej działalności usługowej istotnie częściej planują pozostawienie zatrudnienia na tym samym poziomie (89%). przemysł handel i naprawy pośrednictwo finansowe pozostała działalność usługowa budownictwo transport, gospodarka magazynowa i łączność obsługa nieruchomości i firm 20 Czy w ciągu najbliższych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty 2014

21 Działy, w których planowane jest zwiększenie zatrudnienia Dane w procentach w dziale produkcji 54 w dziale sprzedaży 20 w dziale obsługi klienta w dziale logistyki i obsługi w dziale administracji we wszystkich działach firmy w dziale marketingu i PR Ponad połowa firm deklarujących chęć zwiększenia zatrudnienia planuje przyjęcie nowych pracowników do działu produkcji (54%). w dziale IT 4 na szczeblu kadry zarządzającej 4 w dziale księgowości i finansów 4 w dziale HR 2 w dziale projektowania 2 w dziale badania i rozwój 2 w dziale technicznym 1 inne 3 W jakich działach przewiduje się w Pani/Pana firmie zwiększenie zatrudnienia? Plany Pracodawców 21 edycja, firmy, w których planowane jest zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=263), luty

22 Profile stanowisk, na które firmy będą poszukiwały pracowników Dane w procentach technicy i robotnicy wykwalifikowani specjaliści z wyższym wykształceniem robotnicy wykonujący proste prace fizyczne inżynierowie pracownicy biurowi i administracyjni (niższy kadra kierownicza średniego szczebla kadra zarządzająca (top management) mistrzowie / brygadziści Firmy zapowiadające zwiększenie zatrudnienia poszukują przede wszystkim: techników i robotników wykwalifikowanych (częściej w branży: transportowej 55%, budowlanej 54% oraz w przemyśle 53%) specjalistów z wyższym wykształceniem (głównie firmy zajmujące się pośrednictwem finansowym 60% oraz obsługą nieruchomości i firm 45%) robotników wykonujących proste prace fizyczne (głównie przemysł 42% oraz sektor budowlany 38%). sprzedawcy / przedstawiciele handlowi nie wiem / trudno powiedzieć 2 3 Pracowników na jaki profil stanowiska Pani/Pana firma będzie poszukiwała? Plany Pracodawców 21 edycja, firmy, w których planowane jest zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=263), luty

23 Działania pracodawców w obszarze wynagrodzeń 23

24 Zmiany poziomu wynagrodzeń w firmach w minionych 6 miesiącach nie wiem\trudno powiedzieć 3% spadły 4% pozostały na obecnym poziomie 65% wzrosły 28% Większość przedsiębiorców przyznaje, że nie wprowadziła żadnych zmian w poziomie wynagrodzeń w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (65%). Częściej taka sytuacja miała miejsce w firmach zatrudniających od 10 do 49 pracowników (71%), natomiast rzadziej w firmach powyżej 250 pracowników (60%). Wzrost wynagrodzeń deklaruje ponad jedna czwarta pracodawców (28%), a tylko 4% spadek. Wynagrodzenia częściej wzrastały w firmach zatrudniających przynajmniej 250 osób (34%), natomiast rzadziej w firmach posiadających od 10 do 49 pracowników (22%). Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie wynagrodzenia ogółem: Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

25 Zmiany poziomu wynagrodzeń w minionym roku Dane w procentach II.2013 V.2013 VIII.2013 XI.2013 II.2014 W porównaniu z poprzednim pomiarem znacząco wzrósł odsetek firm deklarujących podwyżkę wynagrodzeń w ciągu ostatniego półrocza (z 20% do 28%). Jednocześnie o 7 punktów procentowych spadł odsetek przedsiębiorstw, które twierdzą, że poziom wynagrodzeń nie uległ zmianie (z 72% do 65%) wzrosły pozostały na obecnym poziomie spadły nie wiem\trudno powiedzieć Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie wynagrodzenia ogółem: Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (do fali VIII.2013 N=300; od fali II.2014 N=1000), luty

26 Planowane zmiany w zakresie wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu trudno powiedzieć spadną 7% 3% pozostaną na obecnym poziomie 68% wzrosną 22% Ponad dwie trzecie firm nie planuje żadnych zmian w poziomie wynagrodzeń w ciągu najbliższego półrocza (68%). Częściej pozostawienie wynagrodzeń na tym samym poziomie w ciągu najbliższego półrocza deklarują przedsiębiorstwa mniejsze (zatrudniające od 10 do 49 pracowników). Natomiast wzrost wynagrodzeń planowany jest w co piątej badanej firmie (22%) rzadziej będzie miało to miejsce w firmach wielkości od 10 do 49 osób (17%), a częściej w przedsiębiorstwach powyżej 250 pracowników (28%). Tylko 3% przedsiębiorstw przewiduje spadek poziomu płac. Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

27 Planowane zmiany w zakresie wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu porównanie w czasie Dane w procentach II.2013 V.2013 VIII.2013 XI.2013 II.2014 W porównaniu do poprzedniego kwartału spadł odsetek firm planujących zwiększenie wynagrodzeń (z 26% do 22%). Możemy zaobserwować jednak znaczny wzrost takich firm w stosunku do pomiaru sprzed roku (z 11% do 22%). Jednocześnie zauważalny jest spadek odsetka przedsiębiorstw nie planujących zmian w poziomie wynagrodzeń (z 80% do 68%) wzrosną pozostaną na obecnym poziomie spadną trudno powiedzieć Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (do fali VIII.2013 N=300; od fali II.2014 N=1000), luty

28 Planowane zmiany w zakresie wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu porównanie między regionami Dane w procentach 1 29 Polska N= Północ Wschód 5 25 Wzrosną 22% Pozostaną na obecnym poziomie 68% Spadną 3% Nie wiem / trudno powiedzieć 7% Zachód Centrum Wzrosną Pozostawienie na obecnym poziomie Spadną 69 Południe Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

29 Planowane zmiany w zakresie wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu porównanie branż Dane w procentach przemysł wzrosną handel i naprawy pośrednictwo finansowe pozostała działalność usługowa pozostaną na obecnym poziomie spadną budownictwo trudno powiedzieć transport, gospodarka magazynowa i łączność obsługa nieruchomości i firm Firmy z branży przemysłowej rzadziej niż ogół badanych firm planują pozostawienie wynagrodzeń na tym samym poziomie (60%), natomiast częściej zamierzają podnieść płace (31%). Wzrost wynagrodzeń przewiduje również co czwarta firma zajmująca się obsługą nieruchomości i firm (25%). Z kolei najrzadziej podwyżkę wynagrodzeń przewidują firmy zajmujące się pośrednictwem finansowym (10%) oraz transportem, gospodarką magazynową i łącznością (12%). Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliższych 6 miesięcy? Plany Pracodawców 21 edycja, ogół badanych firm (N=1000), luty

30 Działy, w których planowane są podwyżki wynagrodzeń Dane w procentach Podwyżki obejmą wszystkie działy 70 w dziale produkcji 16 w dziale obsługi klienta w dziale sprzedaży w dziale administracji w dziale logistyki i obsługi pracownicy najniższego szczebla w dziale marketingu i PR na szczeblu kadry zarządzającej w dziale księgowości i finansów w dziale HR inne nie wiem W większości firm, w których planowany jest wzrost poziomu wynagrodzeń, podwyżki obejmą wszystkie działy (70%). W jakich działach planują Państwo zwiększyć wynagrodzenia? Plany Pracodawców 21 edycja, firmy, w których planowane są podwyżki wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=220), luty

31 Poziomy stanowisk, na których planowane są podwyżki wynagrodzeń Dane w procentach pracownicy wszystkich poziomów stanowisk 66 technicy i robotnicy wykwalifikowani 13 robotnicy wykonujący proste prace fizyczne specjaliści z wyższym wykształceniem kadra kierownicza średniego szczebla pracownicy biurowi i administracyjni W dwóch trzecich badanych firm planujących podniesienie płac, podwyżki obejmą pracowników na wszystkich poziomach stanowisk (66%). kadra zarządzająca (top management) 5 mistrzowie / brygadziści 5 inżynierowie 4 nie wiem \ trudno powiedzieć 4 Pracownicy jakich poziomów stanowisk w Pani/Pana firmie będą objęci podwyżkami wynagrodzeń? Plany Pracodawców 21 edycja, firmy, w których planowane są podwyżki wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=220), luty

32 Poziom planowanych podwyżek wynagrodzeń powyżej 16% 0% nie wiem \ trudno od 10% do 15,99% 3% Ponad połowa firm (54%), planujących podwyżki wynagrodzeń, zamierza ich dokonać na poziomie do 3,99%. Z kolei jedna czwarta przedsiębiorców powiedzieć 16% (25%) planuje podwyżki pensji na poziomie do 1,99% od 4 do 6,99%, a tylko 3% firm na 29% od 7% do poziomie od 10 do 15,99%. 9,99% Żadna z badanych firm nie planuje 7% podwyżek przekraczających 16% obecnego wynagrodzenia. od 4% do 6,99% 18% od 2 do 3,99% 27% O ile średnio planują Państwo podwyżki wynagrodzeń w Pana/i firmie? Plany Pracodawców 21 edycja, firmy, w których planowane są podwyżki wynagrodzeń w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=220), luty

33 Prognozy długoterminowe a sceptycyzm przedsiębiorców 33

34 Poprawa sytuacji gospodarczej kraju: jeśli nie teraz, to kiedy? Dane w procentach 7 Jeszcze w drugiej połowie 2014 roku Na przestrzeni 2015 r. 29% Nie widzę możliwości poprawy w nadchodzących latach 33% Na przestrzeni Nie wcześniej Nie widzę Nie 2015 roku niż w 2016 możliwości wcześniej roku poprawy niż w 2016 sytuacji r. w 19% nadchodzących latach 12 nie wiem \ trudno powiedzieć Spośród badanych, którzy nie przewidują wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższego półrocza, co trzecia uznaje, że w nadchodzących latach nie nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej (33%). Częściej takie prognozy pojawiają się wśród przedstawicieli firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników (38%). 29% stwierdza, że wzrost gospodarczy będzie miał miejsce na przestrzeni 2015 r. Co piąty badany uznaje jednak, że poprawa nastąpi nie wcześniej niż w 2016 roku. W perspektywie czasu - kiedy w Pana/Pani ocenie sytuacja gospodarcza będzie lepsza? Plany Pracodawców edycja 21, Osoby nieprzewidujące wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 6 miesięcy (N=639), luty

35 Co będzie symptomem poprawy gospodarczej? Sytuacja na rynku pracy Istotne zmniejszenie poziomu bezrobocia 29 Dane w procentach Istotny wzrost przeciętnego wynagrodzenia 11 Zwiększenie elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwach Zwiększenie liczby umów na czas nieokreślony Sytuacja wewnątrz firmy Poprawa kondycji finansowej mojej firmy Zwiększenie poziomu zatrudnienia w mojej firmie Zwiększenie poziomu wynagrodzeń w mojej firmie Wzrost zamówień / zleceń w firmie Inne Poprawa nastrojów konsumentów - zwiększenie konsumpcji prywatnej w kraju Poprawa sytuacji gospodarczej krajów UE Zmiany w ustawodawstwie / obniżenie podatków Zmiana rządu / zmiana polityki rządu Według osób przewidujących stagnację lub recesję gospodarczą główną oznaką poprawy sytuacji ekonomicznej kraju będzie istotne zmniejszenie poziomu bezrobocia (29%). Ważnymi czynnikami będą też: wzrost poziomu przeciętnego wynagrodzenia (11%) oraz zwiększenie konsumpcji prywatnej w kraju (10%). Więcej inwestycji 3 Wzrost PKB / spadek deficytu budżetowego 2 Inne czynniki 9 Żadne działania nie pomogą krajowej gospodarce 4 nie wiem / trudno powiedzieć 20 Co, jeśli cokolwiek, w Pana/Pani ocenie będzie symptomem poprawy sytuacji gospodarczej kraju w nadchodzącym okresie? Plany Pracodawców 21 edycja, osoby oceniające obecną sytuację gospodarczą jako stagnację lub recesję (N=715), luty

36 Jakie prognozy dla gospodarki? korelacja PKB i zatrudnienia tymczasowego PKB wg GUS pracownicy tymczasowi Polskiego Forum HR (w FTE) Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13? *FTE full time equivalent, wskaźnik obrazujący liczbę pracowników tymczasowych zatrudnionych każdego dnia w przeliczeniu na pełne etaty źródło: Instytut Badawczy Randstad, dane: GUS, Polskie Forum HR 36

37 Podsumowanie wyników O1/3 zwiększył się entuzjazm przedstawicieli firm odnośnie prognozowanej sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 6 miesięcy i jest jednym z najwyższych w okresie minionych 5 lat. Jednocześnie spada odsetek przedsiębiorstw zapowiadających stagnację. Rzadziej niż co dziesiąty przedsiębiorca ocenia aktualną sytuację finansową swojej firmy jako złą lub bardzo złą. 60% ocenia ten stan jako dobry lub bardzo dobry. Prawie jedna czwarta przedsiębiorstw uważa, że sytuacja ich firmy poprawi się w ciągu najbliższego półrocza. W ciągu ostatniego półrocza prawie połowa badanych firm pozostawiła zatrudnienie na tym samym poziomie. O 1/3 wzrósł odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższego półrocza i jednocześnie zmniejszył się tych firm, które zapowiadają redukcję etatów. W porównaniu do poprzednich edycji badania, pracodawcy częściej deklarowali podniesienie wynagrodzeń w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Plany na najbliższe półrocze nadal zakładają wzrosty wynagrodzeń w co piątej firmie. Planowane podwyżki będą dokonywane w większości firm na poziomie przekraczającym poziom inflacji w tylko niewielkim zakresie. 37

38 Randstad w skrócie Randstad na świecie Założony w 1960 r. Numer 2 na światowym rynku usług HR Doświadczenie zdobyte przez ponad 50 lat działalności Aktywny w ponad 40 krajach Misja Randstad Kształtowanie rynku pracy Randstad w Polsce Obecny od 1994 r. Lider na rynku usług HR Ponad 70 biur lokalnych w całym kraju (w tym lokalizacje typu Inhouse) Ponad1600 Klientów Średnio pracowników tymczasowych zatrudnianych dziennie Ponad 1100 projektów rekrutacji stałej rocznie Pierwsza agencja pracy tymczasowej posiadająca certyfikat ISO 9001:2008 Filozofia Randstad Good to know you 38

39 39

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Struktura raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 17. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plan raportu: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania -prognoza sytuacji gospodarczej kraju -działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców w

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 19. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki badania sytuacja gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Spis treści Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia badania Przewidywania dotyczące wzrostu

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców

Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad Przygotowana przez: Agnieszka Bulik Konferencja Nowy rok - nowe trendy na rynku pracy Gorzów Wlkp., 27

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2014 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2014 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2014 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 10.09.2018 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online (Ogólnopolski Panel

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 21.06.2017 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 19.01.2017 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 22.01.2018 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online Do badania zostali

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach MŚP

Lepsze nastroje w firmach MŚP 1 z 6 04.05.2017, 13:53 Szuk aj w serwisie Biznes Lepsze nastroje w firmach MŚP Czwartek, 4 maja (06:00) Znacząco polepszyły się nastroje przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich firm w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2014/IQ2015) Data badania: wrzesień 2014 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/38/2013 NASTROJE SPOŁECZNE W MARCU

Warszawa, marzec 2013 BS/38/2013 NASTROJE SPOŁECZNE W MARCU Warszawa, marzec 2013 BS/38/2013 NASTROJE SPOŁECZNE W MARCU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

BAROMETR KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (I kwartał 2011)

BAROMETR KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (I kwartał 2011) BAROMETR KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (I kwartał 2011) Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach? zdecydowanie się polepszy raczej się polepszy nie ulegnie zmianie raczej się

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2013/IQ2014) Data badania Październik 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ2013/IQ2014) Data badania Październik 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IVQ13/IQ14) Data badania Październik 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 20.09.2016 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), czyli ankiety, którą badani wypełniają samodzielnie przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 1/2015

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 1/2015 Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 1/2015 OCENY ROKU 2014 I PRZEWIDYWANIA NA ROK 2015 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II półrocze 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza Data badania: II 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojów w branży rolniczej w Polsce

Badanie nastrojów w branży rolniczej w Polsce Badanie nastrojów w branży rolniczej w Polsce Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Szczegółowe wyniki badania... 4 Podsumowanie indeks nastrojów... 11 CLIMMAR Index... 12 Strona 2 z 12 Wstęp Badanie na

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IIIQ2013/IVQ2013) Data badania Lipiec/Sierpień 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IIIQ2013/IVQ2013) Data badania Lipiec/Sierpień 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (IIIQ13/IVQ13) Data badania Lipiec/Sierpień 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (II/IIIQ2014) Data badania luty/marzec 2014

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (II/IIIQ2014) Data badania luty/marzec 2014 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza (II/IIIQ14) Data badania luty/marzec 14 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ2013 / IIQ2013) Data badania: styczeń 2013 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliŝszego półrocza (IQ13 / IIQ13) Data badania: styczeń 13 Informacje o badaniu METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rynku pracy - dziś i jutro. Bydgoskie Forum HR, 10 maj 2017 r.

Wyzwania rynku pracy - dziś i jutro. Bydgoskie Forum HR, 10 maj 2017 r. Wyzwania rynku pracy - dziś i jutro Bydgoskie Forum HR, 10 maj 2017 r. 2 Randstad w skrócie Zagadnienia: Perspektywa pracodawców Perspektywa pracowników Wyzwania rozwojowe Employer branding Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2012 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2012 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2012 r. W o j e w ó d z k i U r ząd Pracy w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie mające

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych

Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojo w w branż y masżyn i urżądżen rolnicżych Strona 1 z 19 Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA LUTY 2016... 3 2. WYNIKI ZBIORCZE Z CZTERECH CYKLÓW BADANIA

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013 Warszawa, sierpień 2013 BS/119/2013 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 1Q2016

Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 1Q2016 Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniki badania 1Q2016 Data publikacji: luty 2016 Wydawca raportu: Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B www.keralla.pl SKANER MŚP 1Q2016 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości znalezienia nowego

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim

Rynek pracy tymczasowej. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Rynek pracy tymczasowej w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim Według danych Adecco Poland za 2014 r. praca tymczasowa w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim cieszy się coraz większą

Bardziej szczegółowo

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A G r u d z i e ń 20 24. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków

Nastroje społeczne Polaków Październik 17 K.048/17 Informacje o badaniu Na początku października 17 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Polacy zostali zapytani

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 160/2014

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 160/2014 Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 160/2014 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport

Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport data aktualizacji: 2017.06.13 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa,

Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy. Konferencja prasowa Warszawa, Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy Konferencja prasowa Warszawa, 28.11.13 Oczekiwania profesjonalistów na rynku pracy AGENDA SPOTKANIA 1. Prezentacja filmu Nawet najlepsi zrobią wszystko 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej ISSN 2353-5822 Nr 159/201 KOMUNIKAT Z BADAŃ Oceny i prognozy sytuacji gospodarczej oraz warunków materialnych gospodarstw domowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej Listopad 201 Przedruk i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

BAROMETR KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (I kwartał 2012)

BAROMETR KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ (I kwartał 2012) BAROMETR KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ Czy Pani/Pana zdaniem koniunktura gospodarcza w najbliższych miesiącach? zdecydowanie się polepszy raczej się polepszy nie ulegnie zmianie raczej się pogorszy zdecydowanie

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 34/2015 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany

Bardziej szczegółowo

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych

Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Raport z badania ankietowego Badanie nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych Spis treści 1. WYNIKI OSTATNIEGO CYKLU BADANIA SIERPIEŃ 2016... 2 2. WYNIKI ZBIORCZE Z PIĘCIU CYKLÓW BADANIA CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność ukraińskich kadr a polski rynek pracy

Atrakcyjność ukraińskich kadr a polski rynek pracy Atrakcyjność ukraińskich kadr a polski rynek pracy Data: 18 listopada 2015 2 Trendy na polskim rynku pracy Planowane zmiany poziomu zatrudnienia w firmach w okresie nadchodzących 6 miesięcy. zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Zadowolenie z życia KOMUNIKAT Z BADAŃ. ISSN Nr 5/2018. Styczeń 2018

Zadowolenie z życia KOMUNIKAT Z BADAŃ. ISSN Nr 5/2018. Styczeń 2018 KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 5/18 Zadowolenie z życia Styczeń 18 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Główne wnioski. Co dobrego wydarzy się w 2018 r.? Jaki był rok 2017? Jaki będzie rok 2018? Jakich barier doświadcza biznes?

Główne wnioski. Co dobrego wydarzy się w 2018 r.? Jaki był rok 2017? Jaki będzie rok 2018? Jakich barier doświadcza biznes? Główne wnioski. Jaki był rok 2017? Co dobrego wydarzy się w 2018 r.? Jaki będzie rok 2018? Jakich barier doświadcza biznes? Wyniki badania. Jaki był rok 2017? Nieco mniej niż połowa z nich (44%) jest zdania,

Bardziej szczegółowo

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r.

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r. 95 Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009 Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r. Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe i kondycja polskich firm

Podróże służbowe i kondycja polskich firm Podróże służbowe i kondycja polskich firm Metodologia badania 500 przedsiębiorstw z sektora MSP z całej Polski 32% 5% Usługi 55% Handel 28% Produkcja Produkcja rolna Czas realizacji badania: 21-30.09.2015

Bardziej szczegółowo

, , INTERNET: NASTROJE SPOŁECZNE W MARCU 94

, , INTERNET:     NASTROJE SPOŁECZNE W MARCU 94 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 621-07 - 57, 628-90 - 17 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Zadowolenie z życia KOMUNIKAT Z BADAŃ. ISSN Nr 6/2019. Styczeń 2019

Zadowolenie z życia KOMUNIKAT Z BADAŃ. ISSN Nr 6/2019. Styczeń 2019 KOMUNIKAT Z BADAŃ ISSN 2353-5822 Nr 6/19 Zadowolenie z życia Styczeń 19 Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl 2013 NIE BOJĄ SIĘ!

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl 2013 NIE BOJĄ SIĘ! Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 28 grudnia 2012 r. SONDAŻ BCC 2013 NIE BOJĄ SIĘ! Koniec roku to, z jednej strony, czas podsumowań, z drugiej nakreślania perspektyw

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/111/2012

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/111/2012 Warszawa, sierpień 0 BS//0 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce

Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Bibby MSP Index Stan i perspektywy rozwoju sektora MSP w Polsce Raport z V fali badania sektora MSP Warszawa, kwiecień 2013 Komentarz Dyrektora Generalnego Szanowni Państwo, Kwietniowa edycja naszego badania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy specjalistów w II kw roku. Raport Pracuj.pl

Rynek pracy specjalistów w II kw roku. Raport Pracuj.pl Rynek pracy specjalistów w II kw. 2018 roku Raport Pracuj.pl 02 W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo