Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców"

Transkrypt

1 Nastroje na rynku pracy wśród Pracodawców Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad Przygotowana przez: Agnieszka Bulik Konferencja Nowy rok - nowe trendy na rynku pracy Gorzów Wlkp., 27 stycznia 2012

2 Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania Plany Pracodawców sytuacja gospodarcza poziom zatrudnienia i wynagrodzeń A co na to pracownicy? (wyniki sondaŝu Monitor Rynku Pracy) Podsumowanie 2

3 Metodologia badania 3 Respondenci: wywiady realizowano z osobami odpowiadającymi w firmie bezpośrednio za zarządzanie kadrami i rekrutacjami nowych pracowników. Okres realizacji badania: 3 9 listopada 2011 Metoda: CATI - indywidualne wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo Liczba firm biorących udział w badaniu: 300 Charakterystyka próby: przedsiębiorstwa reprezentatywne (branŝa, region); z próby wykluczono firmy zatrudniające poniŝej 10 osób, firmy doradztwa personalnego oraz firmy, dla których agencje pracy tymczasowej nie świadczą usług Margines błędu statystycznego dla próby N=300 wynosi 5,64%.

4 4 Wyniki badania

5 Ocena tempa wzrostu gospodarczego trudno powiedzieć; 8% wzrost; 11% Połowa respondentów spodziewa się stagnacji trwającej przez najbliŝsze sześć miesięcy (53%). recesja; 28% Co dziewiąty przedstawiciel badanych firm zapowiada wzrost gospodarczy (11% w XI vs. 21% w VII br.). Wzrost przewidują przede wszystkim przedsiębiorstwa zarówno eksportujące jak i importujące (19%). stagnacja; 53% Wzrósł teŝ odsetek badanych obawiających się recesji (28% vs. 16% w VII br.). 5 Jak w Pana\Pani ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy? Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

6 Ocena tempa wzrostu gospodarczego porównanie w czasie 37% 31% 24% 21% 11% 53% 51% 50% 47% 41% 13% 20% 11% 28% 16% XI.2010 II.2010 V.2011 VII.2011 XI % 9% 9% 12% 8% W czwartym kwartale spadła liczba firm zakładających wzrost gospodarczy w ciągu następnych sześciu miesięcy (z 21% w VII do 11% w XI br.). Równocześnie coraz więcej przedstawicieli badanych przedsiębiorstw mówi o recesji (16% w VII vs. 28% w XI br.). 6 wrost stagnacja recesja trudno powiedzieć Jak w Pana\Pani ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy? Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

7 Ocena tempa wzrostu gospodarczego porównanie w czasie dłuŝsza perspektywa 7 Jak w Pana\Pani ocenie wyglądać będzie sytuacja gospodarcza w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy? Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

8 Dokonane zmiany w zakresie zatrudnienia w firmach w ciągu ubiegłych 6 miesięcy 8 zmniejszenie zatrudnienia 24% pozostawienie zatrudnienia na obecnym poziomie 47% zwiększenie zatrudnienia ogółem 29% Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie miało miejsce? W ostatnim półroczu 29% firm zwiększyło zatrudnienie. Istotnie częściej zwiększały je te firmy, w których prognoza dotycząca stabilności wynagrodzenia zanotowała wzrost (41%). Redukcja liczby etatów miała miejsce w co czwartym badanym przedsiębiorstwie (24%). Zmniejszenie zatrudnienia istotnie częściej dotyczy firm w których prognoza dotycząca stabilności wynagrodzenia w firmie odnotowała tendencję spadkową (55%). Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

9 Zmiany w zakresie zatrudnienia w firmach w ciągu ubiegłych 6 miesięcy porównanie w czasie 35% 30% 30% 29% 50% 49% 48% 43% 18% 20% 21% 24% II.2011 V.2011 VII.2011 XI.2011 Działania badanych przedsiębiorstw w zakresie poziomu zatrudnienia nie zmieniły się istotnie w stosunku do ostatniego kwartału. 1%1% 2% 9 zwiększenie zatrudnienia pozostawienie na obecnym poziomie zmniejszenie zatrudnienia Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana(i) firmie miało miejsce? trudno powiedzieć Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

10 Zmiany w zakresie zatrudnienia w firmach w ciągu nadchodzących 6 miesięcy zmniejszenie zatrudnienia 17% nie wiem\trudno powiedzieć 5% zwiększenie zatrudnienia 21% Zwiększenia zatrudnienia, w ciągu najbliŝszych sześciu miesięcy, moŝna się spodziewać w co piątej badanej firmie (21%). 3 na 5 pracodawców biorących udział w badaniu deklaruje, Ŝe zatrudnienie w ich firmach nie ulegnie zmianie (57%). 10 pozostawienie na obecnym poziomie 57% Czy w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

11 Zmiany w zakresie zatrudnienia w firmach porównanie w czasie 11 23% 24% 20% 21% zwiększenie zatrudnienia 62% 61% 55% 56% pozostawienie na obecnym poziomie 17% 14% 16% 11% zmniejszenie zatrudnienia XI.2010 II.2011 V.2011 VII.2011 XI % 3% 5% 5% 3% trudno powiedzieć Czy w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Plany przedsiębiorstw w zakresie poziomu zatrudnienia są zbliŝone do tych, jakie deklarowano w drugim kwartale 2011 r. W bieŝącym okresie grupa respondentów, która zadeklarowała plany zmniejszenia zatrudnienia praktycznie pozostała bez zmian, za to zmianie uległa grupa deklarujących pozostanie na trym samym poziomie (56% w XI 2011 vs. 61% w V i VII 2011). Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

12 ZróŜnicowanie prognozy zatrudnienia: w ciągu nadchodzących 6 miesięcy regiony 12 Czy w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

13 ZróŜnicowanie prognozy zatrudnienia: w ciągu nadchodzących 6 miesięcy branŝe 13 Czy w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy w Pana(i) firmie przewiduje się? Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

14 14 Zatrudnienie nowych pracowników w ciągu nadchodzących 6 miesięcy w dziale produkcji 19% (25%) w dziale sprzedaŝy 15% (14%) w dziale administracji i obsługi klienta w dziale logistyki i obsługi magazynowej W jakich działach Pana firma planuje zatrudniać pracowników w ciągu nadchodzących 6 miesięcy? (XI 11) W co piątej badanej firmie planowane jest zatrudnienie nowych pracowników w działach produkcyjnych (19%). W drugiej kolejności firmy chcą zatrudniać pracowników działów sprzedaŝy (15%). (8%) (7%) w dziale marketingu i PR (3%) 3% nie planujemy zatrudnienia nowych pracowników w Ŝadnym z działów 4% 8% - Istotność zmian między falą dwunastą a trzynastą 48% (50%) Pracowników produkcyjnych planują zatrudnić przede wszystkim firmy przemysłowe (36%) oraz firmy budowlane (35%). Natomiast pracownicy sprzedaŝy będą poszukiwani przede wszystkim przez przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i naprawami (23%). Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300, wskazania powyŝej 3%

15 Dokonane zmiany w zakresie wynagrodzeń w ciągu ubiegłych 6 miesięcy spadły 8% nie wiem\trudno powiedzieć 2% wzrosły 26% W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ponad połowa przedsiębiorstw nie wprowadziła Ŝadnych zmian w poziomie wynagrodzeń (64%). 15 pozostały na obecnym poziomie 64% Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana\i firmie wynagrodzenia ogółem: Ogólny poziom wynagrodzeń wzrósł w jednej czwartej (26%) badanych przedsiębiorstw. Wynagrodzenia podwyŝszane były przede wszystkim w firmach zajmujących się zarówno eksportem, jak i importem (37%). Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

16 Zmiany w zakresie wynagrodzeń w firmach porównanie w czasie 40% 54% 65% 63% V.2011 VII.2011 XI.2011 Widać wyraźną tendencję spadkową jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń w firmach w ostatnim półroczu. 31% 26% 4% 8% 3% 2% 3% 2% Wydaje się, Ŝe firmy wolą utrzymywać status quo i pozostawiać wynagrodzenia na obecnym poziomie. 16 wzrosły pozostały na obecnym poziomie spadły nie wiem\trudno powiedzieć Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy w Pana\i firmie wynagrodzenia ogółem: Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

17 Zmiany w zakresie kształtowania wynagrodzeń w ciągu nadchodzących 6 miesięcy spadną 4% nie wiem\trudno powiedzieć 5% wzrosną 24% Ponad dwa na trzy przedsiębiorstwa nie spodziewają sięŝadnych zmian w poziomie wynagrodzeń w ciągu najbliŝszych sześciu miesięcy (67%). Wynagrodzenia na obecnym poziomie częściej zapowiadane są w firmach budowlanych (87%). 17 pozostaną na obecnym poziomie 67% Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy? Wzrost wynagrodzeń brany jest pod uwagę w co czwartym badanym przedsiębiorstwie (24%). Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

18 Zmiany w zakresie kształtowania wynagrodzeń porównanie w czasie 73% 72% 63% 66% 66% XI.2010 II.2011 V.2011 VII.2011 XI.2011 Plany w zakresie zmian wynagrodzeń nie zmieniły się istotnie w stosunku do ostatniego kwartału. 29% 22% 24% 23% 19% wzrosną pozostaną na obecnym poziomie 3% 5% 3% 1% spadną 6% 6% 4% 5% 4% 5% trudno powiedzieć 18 Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy? Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

19 Zmiany w zakresie kształtowania wynagrodzeń w ciągu nadchodzących 6 miesięcy regiony Który region reprezentuje Pana(i) firma? 19 Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy? Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

20 Zmiany w zakresie kształtowania wynagrodzeń w ciągu nadchodzących 6 miesięcy branŝe 20 Jak w Pana(i) ocenie kształtować się będą wynagrodzenia w Państwa firmie w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy? Źródło: Instytut Badawczy Randstad i TNS OBOP XIII fala, listopad 2011, N=300

21 Praca tymczasowa utrzymuje się popyt przedsiębiorców na elastyczne zatrudnienie 21 *FTE full time equivalent, wskaźnik obrazujący liczbę pracowników zatrudnionych kaŝdego dnia w przeliczeniu na pełne etaty Wszyscy pracownicy tymczasowi zatrudnieni przez agencje członkowskie PFHR w 3Q2011 r.: osób. Źródło: Instytut Badawczy Randstad, dane: Polskie Forum HR

22 PKB a zatrudnienie tymczasowe: pozytywna korelacja trwa pozytywny trend pracy tymczasowej 22 *FTE full time equivalent, wskaźnik obrazujący liczbę pracowników zatrudnionych kaŝdego dnia w przeliczeniu na pełne etaty Źródło: Instytut Badawczy Randstad, dane: GUS, Polskie Forum HR

23 A co na to pracownicy? 23

24 Instytut Badawczy Randstad Monitor rynku pracy - metodologia badania Monitor Rynku Pracy jest kwartalnym badaniem ankietowym realizowanym obecnie już w 30 krajach Europy, Azji, Australii i obu Ameryk, w których Randstad prowadzi działalność. (kraje biorące udział w badaniu: Argentyna, Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Indie, Włochy, Japonia, Luksemburg, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Singapur, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Turcja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone) Badanie po raz pierwszy przeprowadzono w 1Q Polska dołączyła do projektu od 3Q Obecnie prezentujemy wyniki szóstej fali. Badanie jest realizowane poprzez ankiety wypełniane on-line przez respondentów w wieku od 18 do 64 lat, pracujących minimum 24 godziny w tygodniu (z wykluczeniem samozatrudnionych). Uwaga! Sposób realizacji badania wpływa na niedoreprezentowanie grupy osób starszych, gorzej wykształconych oraz żyjących poza skupiskami miejskimi 24 Dobór prób dla badanych populacji prowadzi Survey Sampling International. Próba w Polsce wynosi 405 respondentów (w całym badaniu bierze udział osób). Bieżące badanie zostało zrealizowane w czasie 24 X 14 XI 2011 r.

25 25 1. Satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy

26 Satysfakcja z pracy u aktualnego pracodawcy Pracownicy nadal są zadowoleni z pracy 2 na 3 badanych w Polsce jest zadowolonych z aktualnie wykonywanej pracy. W porównaniu do poprzednich okresów spadł u respondentów wskaźnik dużego zadowolenia z pracy (14% XI/11 vs. 18% VIII/11 i 18% V/11). 26 W gronie badanych w średnim wieku (45-54 lata) zadowolenie z wykonywanej pracy jest nieco mniejsze niż w pozostałych grupach wiekowych. Czy jesteś zadowolony z aktualnie wykonywanej pracy? (Monitor Rynku Pracy, N=405, 6 fala, XI 2011)

27 Satysfakcja z pracy u aktualnego pracodawcy Poczucie zadowolenia jednak maleje W grupie polskich respondentów delikatnie maleje poczucie satysfakcji z aktualnie wykonywanej pracy. Tendencję spadkową obserwujemy od początku 2011 roku. Polska nie odbiega jednak od tendencji na tle pozostałych badanych krajów. W grupie wszystkich badanych krajów wskaźnik ten nie ulega zmianie. Czy jesteś zadowolony z aktualnie wykonywanej pracy? (Monitor Rynku Pracy, N=405, 6 fala, XI 2011)

28 28 2. Mobilność zawodowa - czy pracownicy szukają zmiany?

29 Mobilność Polacy aktywnie szukają nowego zatrudnienia 29 16% polskich respondentów deklaruje, Ŝe aktywnie poszukuje pracy. Wynik ten nie zmienia się od kilku fal badania (vs. 15% VIII/11 vs. 16% V/11). We wszystkich badanych krajach wskaźnik ten jest niŝszy niŝ w Polsce i juŝ od kilku edycji badania niezmiennie wynosi 11%. Czy aktualnie Pan/Pani poszukuje nowej pracy? (Monitor Rynku Pracy, dla Polski N=405, 6 fala, XI 2011)

30 Mobilność Ocena ryzyka utraty pracy 30 W Polsce liczba badanych dostrzegających duże lub umiarkowane ryzyko utraty pracy w kolejnym półroczu pozostaje bez zmian (32% XI/11 vs. 29% VIII/11 vs. 34% V/11 vs. 35 II/11). W większości badanych państw odnotowujemy wzrost odczucia ryzyka utraty pracy. W porównaniu do wyników wcześniejszych kwartałów 2011 r., kolejność zajmowanych dotychczas względem siebie miejsc nie uległa zmianie. Jak duże jest w Pana/Pani odczuciu ryzyko utraty pracy lub nieprzedłużenia aktualnej umowy w ciągu kolejnego półrocza? (Monitor Rynku Pracy, N dla Polski=405, 6 fala, XI 2011)

31 Mobilność Szansa na znalezienie nowej pracy Spadła liczba badanych przekonanych o możliwości znalezienia jakiejkolwiek pracy (72% Q4/11 vs. 80% Q3/11 vs. 75% Q1/11 vs. 74% V/11). 31 Oceny badanych Polaków na tle pozostałych krajów nadal są dość optymistyczne (wskazania ogółem dla wszystkich krajów prawie nie uległy zmianie od poprzedniego badania i wyniosły odpowiednio 62 i 68 w Q4/11 vs. 64% i 69% w Q3/11). Czy w Pana/Pani opinii w przypadku konieczności zmiany pracy znalazłyby Pan/Pani porównywalną bądź inną pracę w ciągu następnych 6 miesięcy? (Monitor Rynku pracy, N dla Polski =405, 6 fala, XI 2011)

32 32 3. Nastroje pracowników na rok 2012

33 Przewidywania na 2012 rok Spodziewam się poprawy moich świadczeń pracowniczych w 2012 r. 59% polskich badanych wierzy we wzrost otrzymywanych świadczeń pracowniczych w 2012 roku. 33 Na tle innych krajów Polska zajmuje wysoką pozycję. Wyprzedzają ją respondenci z Turcji (80%), Hiszpanii (65%) i Włoch (61%). Monitor Rynku Pracy, 6 fala, XI 2011, N dla Polski = 405

34 Podsumowanie Następuje pogorszenie nastrojów. Coraz mniej firm przewiduje wzrost gospodarczy w XI 2011 roku pozytywnie sytuację gospodarczą ocenia 11% badanych przedsiębiorstw (vs. 21% w VII br.). Wzrósł teŝ odsetek respondentów mówiących o recesji (z 16% w VII do 28% w XI br.). Wraz ze spadkiem gospodarczym nastąpił spadek liczby firm, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy podwyŝszyły wynagrodzenia swoim pracownikom (z 31% na 26%), zaś istotnie więcej firm zdecydowało się na obniŝenie wynagrodzeń (zmiana z 3% na 8%). 34

35 Podsumowanie Plany w zakresie zatrudnienia pozostają na poziomie zbliŝonym do poprzedniego kwartału. Pracodawcy w największym stopniu zainteresowani są zatrudnieniem pracowników produkcyjnych (19%). Utrzymuje się popyt pracodawców na elastyczne formy zatrudnienia (wskaźnik FTE* w Q3 wyniósł vs w Q2 br.) Liczba respondentów, którzy w ubiegłym półroczu zmienili pracę wyniosła 19,2% (vs. 17% VIII/11 vs. 21,2% V/11 vs. 27,1% II/11). Blisko 2 na 3 polskich respondentów przyznało, Ŝe jest zadowolona lub bardzo zadowolona z aktualnie wykonywanej pracy. 35

36 36

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 września 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki badania sytuacja gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 24 stycznia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 19 kwietnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia i próba badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań TNS OBOP i Instytutu Badawczego Randstad Data: 14 czerwca 2010 r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia badania Przewidywania dotyczące wzrostu

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 17. edycji badania Plany Pracodawców 5 marca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 17. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 27 czerwca 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 27 czerwca 2011 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 27 czerwca 2011 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 14. edycji badania 30 stycznia 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości znalezienia nowego

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY KONFERENCJA W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W KATOWICACH Przygotowała: Agnieszka Kolanowska Data: 29 maja 2014r. 2 Do tanga trzeba dwóch rynków: kandydata i pracodawcy Monitor

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania 10 września 2014 r. Struktura raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 23. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 18. edycji badania Plany Pracodawców 18 czerwca 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 18. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z 13. edycji badania. Warszawa, 15 października 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z 13. edycji badania. Warszawa, 15 października 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z 13. edycji badania Warszawa, 15 października 2013 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacja do

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania 4 marca 2014 r. Spis treści: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 21. edycji badania - sytuacja gospodarcza kraju a sytuacja firmy - działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 4 lipca 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 4 lipca 2012 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 4 lipca 2012 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje do zmiany pracy 2.Satysfakcja

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 8 listopada 2010 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z badania. Warszawa, 8 listopada 2010 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, r. Agenda spotkania Randstad w Polsce Metodologia badania Wyniki badania: 1.Mobilność i motywacje zmiany pracy 2.Satysfakcja z

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 19. edycji badania 14 kwietnia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania 9 grudnia 2013 r. Plan raportu: Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 20. edycji badania -prognoza sytuacji gospodarczej kraju -działania pracodawców

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r. Monitor Rynku Pracy Raport z 20. edycji badania 14 lipca 2015r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 15 kwietnia 2013 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacja do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 14 stycznia 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. raport z badania. Warszawa, 14 stycznia 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z badania Warszawa, 14 stycznia 2013 r. Agenda spotkania Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacje do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania 13 czerwca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 30. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Instytut Badawczy Randstad Prezentacja wyników 19. edycji badania Plany Pracodawców 9 września 2013r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 19. edycji badania -zmiany na rynku pracy w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 26. edycji badania 16 stycznia 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 24. edycji badania 12 lipca 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 24. edycji badania 12 lipca 2016 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 24. edycji badania 12 lipca 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 21. edycji badania 26 października 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017r. Monitor Rynku Pracy Raport z 28. edycji badania 11 lipca 2017r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 33 edycji badania 6 marca 2017 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 33. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania 14 września 2015 r. Spis treści Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 27. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania 5 czerwca 2014 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 22. edycji badania - prognozowana sytuacja gospodarcza kraju - działania pracodawców w

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 34 edycji badania 5 czerwca 2017 r. Struktura podsumowania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 34. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 16. edycji badania 14 lipca 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 16. edycji badania 14 lipca 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 16. edycji badania 14 lipca 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania 4 września 2017 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 35. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania 1 marca 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 29. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z 12. edycji badania. Warszawa, 9 lipca 2013 r.

Instytut Badawczy Randstad. Monitor Rynku Pracy. raport z 12. edycji badania. Warszawa, 9 lipca 2013 r. Instytut Badawczy Randstad Monitor Rynku Pracy raport z 12. edycji badania Warszawa, 9 lipca 2013 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: mobilność i motywacja do zmiany

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 25. edycji badania 17 października 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 25. edycji badania 17 października 2016 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 25. edycji badania 17 października 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 27. edycji badania 11 kwietnia 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 27. edycji badania 11 kwietnia 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 27. edycji badania 11 kwietnia 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 9. lipiec 2011 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Wstęp Antal Global Snapshot to cykliczne badanie

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 22. edycji badania 25 stycznia 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 22. edycji badania 25 stycznia 2016 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 22. edycji badania 25 stycznia 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 29. edycji badania 10 października 2017 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 29. edycji badania 10 października 2017 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 29. edycji badania 10 października 2017 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki półroczne r.

Wyniki półroczne r. Wyniki półroczne 10.09.2018 r. Informacje o badaniu 2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) ankiety na panelu internetowym online (Ogólnopolski Panel

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Wyniki 23. edycji badania 18 kwietnia 2016 r.

Monitor Rynku Pracy. Wyniki 23. edycji badania 18 kwietnia 2016 r. Monitor Rynku Pracy Wyniki 23. edycji badania 18 kwietnia 2016 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy mobilność gotowość do zmiany pracy obawa o utratę

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2014 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2014 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2014 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku Barometr Manpower Q2 28 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower II kwartał 28 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/8 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2012 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2012 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2012 r. W o j e w ó d z k i U r ząd Pracy w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie mające

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 2017 roku

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 2017 roku Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania ManpowerGroup IV kwartał 217 roku 4 217 Polska Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2016 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Polaków dbałość o dobry wygląd. styczeń 2016 GfK 2016 Reasons for trying to look good and time spent on personal grooming

Polaków dbałość o dobry wygląd. styczeń 2016 GfK 2016 Reasons for trying to look good and time spent on personal grooming Polaków dbałość o dobry styczeń 2016 1 1 Metodologia 2 Wyniki świat 3 Wyniki Polska 2 Metodologia 3 Kraje objęte badaniem, metodologia i liczebność próby Latem 2015 roku, GfK przeprowadziło badanie CAWI

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2011 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2011 roku Barometr Manpower Q2 2011 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower II kwartał 2011 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/11 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Globalne badanie GfK Luty 2016 1 Globalne badanie GfK: Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami 1 Metodologia 2 Wyniki globalne 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower I kwartał 2011 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower I kwartał 2011 roku Barometr Manpower Q1 211 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower I kwartał 211 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q1/11 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2009 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2009 roku Barometr Manpower Q3 9 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower III kwartał 9 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q3/9 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2011 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2011 roku Barometr Manpower Q3 11 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower III kwartał 11 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q3/11 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2009 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2009 roku Barometr Manpower Q2 9 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower II kwartał 9 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/9 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2010 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2010 roku Barometr Manpower Q2 2010 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower II kwartał 2010 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/10 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

Radio Track. standard rynkowy. zarządzanie badaniem: KBR. realizacja Millward Brown

Radio Track. standard rynkowy. zarządzanie badaniem: KBR. realizacja Millward Brown Radio Track standard rynkowy zarządzanie badaniem: KBR realizacja Millward Brown Radio Track podstawowe informacje badanie ciągłe realizowane przez cały rok z wyjątkiem kilkunastu dni najważniejszych świąt,

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2009 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2009 roku Barometr Manpower Q4 2009 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower IV kwartał 2009 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q4/09 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 11. - kwiecień 2012 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Spis treści Wstęp Wstęp s. 1 Zbliżenie na

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2015 r. [tony]

Konsumpcja ropy naftowej per capita w 2015 r. [tony] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Konsumpcja ropy naftowej per capita w [tony] 0 0,75 0,75 1,5 1,5 2,25 2,25 3,0 > 3,0 66 ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2010 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2010 roku Barometr Manpower Q4 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower IV kwartał roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q4/ Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup I kwartał 2018 roku

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania ManpowerGroup I kwartał 2018 roku Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania ManpowerGroup I kwartał 18 roku 1 18 Polska Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT

ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Edycja 1. - lipiec 2012 snapshot.antal.com ANTAL GLOBAL SNAPSHOT Badanie dynamiki zatrudniania i zwalniania specjalistów i menedżerów Spis treści Wprowadzenie Wstęp s. 1 Zbliżenie na lokalne rynki Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport

Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport Optymizm na rynku pracy nieco zmalał obszerny raport data aktualizacji: 2017.06.13 88% firm w Polsce deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów w III kwartale. Co prawda w 7 z 10 badanych

Bardziej szczegółowo

2013 Barometr flotowy. Polska

2013 Barometr flotowy. Polska 2013 Barometr flotowy Polska Platforma ekspercka dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się flotami: Czym jest CVO? administratorów flot, specjalistów ds. zakupów, producentów, firm leasingowych, doradców,

Bardziej szczegółowo

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA

ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA ROK 2010 W AGENCJACH ZATRUDNIENIA I. OBROTY AGENCJI ZRZESZONYCH W POLSKIM FORUM HR Polskie Forum HR zrzesza 19 agencji zatrudnienia, reprezentując tym samym 40 % rynku pracy tymczasowej. Obroty całkowite

Bardziej szczegółowo

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r.

Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r. W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y w S z c z e c i n i e A u t o r : P a w e ł W o j t a s z y k Badanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PZH Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych Raport z sytuacji epidemiologicznej dotyczący NOWEJ GRYPY A(H1N1) 17.6.29 Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton

Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Konsumpcja ropy naftowej na świecie w mln ton Kraj 1965 1971 1981 1991 2001 2010 zmiana wobec 2010 udział w całości konsumpcji Stany Zjednoczone 552,1 730,6 735,3

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2011 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower IV kwartał 2011 roku Barometr Manpower Q4 2011 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower IV kwartał 2011 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q4/11 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2010 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2010 roku Barometr Manpower Q3 1 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower III kwartał 1 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q3/1 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2008 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower III kwartał 2008 roku Barometr Manpower Q3 2008 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower III kwartał 2008 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q3/08 Perspektywy zatrudnienia w Polsce

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower I kwartał 2010 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower I kwartał 2010 roku Barometr Manpower Q1 2 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower I kwartał 2 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q1/ Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1 Porównanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego

Sytuacja odlewnictwa światowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego Trendy i prognozy - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów - 2010 Wielkość globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM

Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM Polska Centrala Firm Symulacyjnych jest członkiem światowej sieci EUROPEN Pen Internationalskupiającej ok.7500 firm symulacyjnych w 42 krajach na całym świecie. Kraje założycielskie EUROPEN: Austria, Dania,

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo