Załącznik nr 9 do swiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 9 do swiz"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP) oraz działający w ramach terytorialnej właściwości - inspektorzy pracy. Każdy z okręgowych inspektoratów obejmuje zakresem swojej właściwości terytorialnej obszar jednego województwa. W strukturze okręgowych inspektoratów funkcjonują 43 oddziały (OOIP). Ponadto jednostkę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy stanowi - Ośrodek Szkolenia we Wrocławiu. Środowisko informatyczne zamawiającego. System informatyczny zamawiającego obejmuje ok szt. stacji roboczych z czego ponad połowa stanowią komputery przenośne typu laptop wykorzystywane przez inspektorów PIP pracujących w terenie. Pozostała część to nabiurkowe stacje robocze zainstalowane w jednostkach organizacyjnych PIP. Dodatkowo w jednostkach PIP pracuje ok. 160 serwerów, funkcjonują sieci LAN a wszystkie jednostki spięte są siecią WAN. Wymieniony wyżej sprzęt pochodzi od różnych producentów i występuje w różnej konfiguracji. Stacje robocie wyposażone są w systemy operacyjne firmy Microsoft a serwery pracują pod kontrolą systemów Microsoft i Linux w różnych wersjach oraz środowiska wirtualizacyjne: VMware+VSphere, HyperV, Xen. W środowisku PIP funkcjonują aplikacje własne oraz zewnętrznych producentów w oparciu o bazy danych pochodzące od różnych producentów. Na strukturze informatycznej PIP rozpięte są usługi katalogowe Active Directory wykonane zgodnie z zaleceniami producenta oraz inne usługi rozproszone różnych producentów m.in.: bazy Sybase oraz system poczty Novell GroupWise.. Do realizacji przedmiotowego projektu zamawiający udostępnia wykonawcy posiadany przez siebie, fabrycznie nowy sprzęt składający się z 19 szt. serwerów typu Dell R720 (prod. 2013)oraz 19 szt. licencji oprogramowania Windows Server 2012 Datacenter firmy Microsoft. Zamawiający posiada również 1250 licencji CAL do Widnows Server Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są dostawy i wdrożenie wyspecyfikowanego funkcjonalnie oprogramowania standardowego oraz zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania środowisk IT Państwowej Inspekcji Pracy opartego na tym oprogramowaniu. System musi zostać skonstruowany tak, aby można było można dowolnie zwiększać liczbę użytkowników bez wymiany systemu lub jego modyfikacji a jedynie poprzez dodanie kolejnych licencji zarządzanych środowisk. Zamawiający wymaga wykorzystania standardowego oprogramowania dostępnego powszechnie na rynku i zastosowania zaleceń wdrożeniowych publikowanych przez producenta oferowanego oprogramowania standardowego. Zamawiający wymaga oparcia wszystkich funkcji systemu o środowiska zbudowane w siedzibach Zamawiającego, z wyłączeniem usług uaktualniania oprogramowania standardowego i jego baz danych. 1 Zamawiający przekaże przedmiotowy sprzęt i oprogramowanie wykonawcy do realizacji umowy; sprzęt i oprogramowanie znajduje się w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, w których ma być zainstalowany. 1

2 1.1. Podstawowe wymagania wobec systemu Skalowalność, wydajność, dostępność Wydajność tworzonego systemu musi pozwalać na obsługę środowiska informatycznego PIP bez spadków wydajności usług działających obecnie. Podstawowym wyznacznikiem wskazującym zachowanie właściwej wydajności będzie ocena dokonana znanymi wskaźnikami statystycznymi (obecna liczba interakcji w ramach tradycyjnych kanałów dostępu, rozpowszechnienie usług elektronicznych w podobnych obszarach zastosowań) oraz ograniczeniami (przepustowość sieci, możliwości wykorzystywanych systemów zaplecza). Dostępność i odporność Wymagane jest zapewnienie wysokiej dostępności systemu w części centralnej, co oznacza że główna instancja systemu zainstalowana w GIP musi być odporna na pojedyncze awarie. Odtwarzanie po awariach W ramach dostawy wykonawca musi opracować szczegółowy, ścisły, w pełni przetestowany plan postępowania na wypadek awarii części centralnej systemu. Plan musi obejmować wszystkie możliwości od ponownego wczytania danych z dysków lub taśm zapasowych i szybką odbudowę serwera od zera Zakres funkcjonalny wdrożenia systemu Poniżej Zamawiający wyszczególnia minimalny zakres wdrożenia systemu obejmujący wymaganą architekturę oraz minimalne funkcjonalności uruchomione w ramach zamówienia. 1. Wymagane jest wdrożenie systemu zarządzania i monitorowania dla struktury 63 ośrodków (Główny Inspektorat Pracy, Okręgowe Inspektoraty Pracy, Oddziały Okręgowych Inspektoratów Pracy i Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji pracy. Lista lokalizacji znajduje się w załączniku nr 5 do siwz. 2. Zarządzanie zasobami IT musi być oparte o role, uwierzytelnianie i autoryzację w oparciu o usługi katalogowe Active Directory 2008R2 posiadane przez Zamawiającego. 3. Konsole administracyjne systemu mają być zainstalowane na maszynach klienckich Zamawiającego wyposażonych w system operacyjny Windows 7 Prof. lub nowszy. 4. Zamawiający udostępni 19 serwerów wraz z systemem operacyjnym Windows Server 2012 Datacenter oraz przestrzeń dyskową do przetrzymywania baz danych potrzebnych do działania systemu. 5. Dwa serwery zostaną zainstalowane w Głównym Inspektoracie Pracy (GIP) klaster HA. 6. Pozostałe 17 serwerów zostanie zainstalowane w Okręgowych Inspektoratach Pracy (OIP) oraz OSPIP położonych w całej Polsce. (Serwery, licencje na Windows Data Server 2012R2 są fizycznie w tych lokalizacjach) 7. W każdym z OIP-ów oraz w OSPIP zostanie zainstalowany 1 serwer. 8. Wszystkie systemy zakupione przez zamawiającego muszą zostać zainstalowane na udostępnionych przez Zamawiającego serwerach jako wirtualne maszyny z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Windows Server Hyper-V w ramach posiadanej licencji Windows Server 2012 Datacenter. 2

3 9. Instalacja systemu operacyjnego, niezbędnych komponentów, instancji systemów wirtualnych wraz z dołączeniem serwerów do domeny należy do obowiązku dostarczającego system. 10. W Głównym Inspektoracie Pracy bazy danych dostarczonych rozwiązań muszą być spięte w klaster typu Active-Passive. 11. W Okręgowych Inspektoratach Pracy oraz Ośrodku Szkolenia PIP bazy danych dostarczanych rozwiązań będą przetrzymywane na przestrzeni dyskowej serwerów. Dodatkowo komponenty systemu muszą spełniać następujące wymagania: I. System do zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem A. Architektura 1. Ze względu na specyficzną architekturę usług katalogowych istniejącą w Urzędzie oraz uwarunkowań organizacyjnych wymagane jest by moduł systemu pracował: a. na poziomie centralnym (odpowiednik domeny pip.gov.pl) i zbierał informacje z inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania z całej struktury Zamawiającego; b. na poziomie wojewódzkim (odpowiednik domen, np.: gip.pip.gov.pl, kr.pip.gov.pl 18 takich domen) i zbierał informacje z inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania w ramach właściwości terytorialnych (z OIP i jego OOIPów, OSPIP, GIP); c. na poziomie lokalnym (OOIP) aby efektywnie wykorzystać sieć może zostać zlokalizowany element systemu w formie repozytorium paczek 2. Każda rola systemu ma zostać zainstalowana na osobnej instancji jako maszyna wirtualna a. w GIP na dwóch dedykowanych serwerach fizycznych ma zostać uruchomiony klaster HA elementów systemu z pkt 1a (całość) i 1b (w części dla Głównego Inspektoratu Pracy). b. w OIPach i OSPIP na serwerach dedykowanych do systemu (po jednym w każdej lokalizacji). 3. W OOIP zostanie wskazany zasób służący jako repozytorium paczek. 4. Na wszystkich pozostałych serwerach i stacjach roboczych w całej organizacji musi zostać zainstalowany agent tego systemu (zamawiający przewiduje nie więcej niż 160 serwerów i 3000 stacji roboczych). 5. Dla każdego z terytorialnych administratorów wykonawca musi stworzyć konto administratora do zarządzania odpowiednio podległymi serwerami i stacjami roboczymi. B. Zadania modułu 1. Inwentaryzacja zasobów serwera musi odbywać się przynajmniej raz w tygodniu w określonym czasie. 2. Inwentaryzacja musi odbywać się osobno dla sprzętu i osobno dla oprogramowania. 3. Inwentaryzacja sprzętu musi się odbywać przez pobieranie informacji z interfejsu WMI. 4. Inwentaryzacja sprzętu musi zbierać informację przynajmniej o: a. Dyskach twardych b. Procesorach c. Pamięci RAM 5. Inwentaryzacja oprogramowania musi zbierać informację przynajmniej o: a. Zainstalowanym systemie operacyjnym b. Zainstalowanych składnikach pakietu Office 3

4 c. Zainstalowanym oprogramowaniu standardowym (Java, Adobe FlashPlayer, Adobe Acrobat Reader,..). C. Kontrola zdalna 1. System musi umożliwiać pomoc użytkownikom stacji roboczych poprzez zdalną kontrolę. 2. System musi umożliwiać zdalne zrestartowanie stacji roboczej. 3. System musi umożliwiać na zdalny transfer plików do stacji roboczej. D. Dystrybucja oprogramowania i aktualizacji 1. System musi dostarczać wszystkie funkcje do przygotowania i dystrybucji pakietu instalacyjnego, który nie wymaga interakcji ze strony użytkownika. 2. Instalacja oprogramowania musi się dać przeprowadzić na dwa sposoby: a. kopiowanie pakietu instalacyjnego na stację roboczą i uruchomienie instalatora b. instalacja bezpośrednio ze wskazanego zasobu sieciowego 3. Pakiet instalacyjny musi być przechowywany na specjalnie wydzielonych zasobach sieciowych repozytoriach paczek punktach dystrybucyjnych. 4. Punkty dystrybucyjne muszą mieć możliwość synchronizacji pakietów instalacyjnych, po umieszczeniu pakietu w punkcie nadrzędnym musi on być transmitowany automatycznie do wszystkich podrzędnych. 5. Synchronizacja ta musi się odbywać w sposób przyrostowy, tzn. zmiana pojedynczego pliku w pakiecie instalacyjnym nie może pociągać za sobą konieczności ponownej transmisji całego pakietu. 6. Synchronizacja musi odbywać się w ustalonym czasie, np. codziennie o 4 rano. E. Raporty 1. System musi pozwalać na generowanie raportów na temat: a. Inwentaryzacji sprzętu, b. Inwentaryzacji oprogramowania, c. Systemów operacyjnych. 2. System musi umożliwiać budowanie stron z raportami w postaci tablic (tzw. dashboard), na których może znajdować się więcej niż jeden raport. II. System zarządzania komponentami A. Architektura 1. Ze względu na specyficzną architekturę usług katalogowych istniejącą w Urzędzie oraz uwarunkowań organizacyjnych wymagane jest by moduł systemu pracował: a. na poziomie centralnym (odpowiednik domeny pip.gov.pl) i zbierał informacje o stanie krytycznych usług tj. AD, poczty Novell GroupWise oraz baz Sybase z całej struktury Zamawiającego; b. na poziomie wojewódzkim (odpowiednik domen, np.: gip.pip.gov.pl, kr.pip.gov.pl 18 takich domen) w ramach właściwości terytorialnych (z OIP i jego OOIPów, OSPIP, GIP) i umożliwiał monitorowanie wskazanych serwerów; 4

5 2. Rola systemu ma zostać zainstalowana na osobnej instancji jako maszyna wirtualna a. w GIP na dwóch dedykowanych serwerach fizycznych pracujących w klastrze HA b. w OIPach i OSPIP na serwerze dedykowanym do systemu. 3. Na wszystkich pozostałych serwerach i stacjach roboczych w całej organizacji musi zostać zainstalowany agent tego systemu (zamawiający przewiduje nie więcej niż 200 serwerów i 3000 stacji roboczych). 4. Dla każdego z terytorialnych administratorów zostanie stworzone konto administratora dające możliwość monitoringu poprawności działania sondowanych systemów oraz monitoringu podległych serwerów. B. Zadania modułu 1. Zainstalowany na serwerach agent ma monitorować przynajmniej stan zdrowia podstawowych usług Systemu Windows, wydajność dysku twardego wraz z ilością wolnego miejsca oraz stopień wykorzystania pamięci RAM. 2. Zainstalowany na wskazanych przez GIP serwerze system do sondowania ma monitorować przynajmniej dostępność systemu poczty Novell GroupWise, baz danych Sybase o oraz dostępność Active Directory razem z raportami na temat dostępności usług oraz stanu ich zdrowia. 3. System musi mieć możliwość generowania raportów o monitorowanych obiektach. 4. System musi umożliwiać eksport tworzonych raportów przynajmniej do formatów: a. XML, b. CSV, c. TIFF, d. PDF, e. XLS, f. Web Archive. 5. System musi być zainstalowany tak, aby gwarantował przekazywanie zdarzeń z podległych klientów w czasie rzeczywistym (dopuszczalne opóźnienia mogą pochodzić z medium transportowego sieć, oraz komponentów zapisujących i odczytujących). 6. System musi gwarantować niskie obciążenie sieci poprzez schematyzację parametrów zdarzeń przed wysłaniem, definicja schematu musi być w pliku XML z możliwością dodawania i modyfikacji. 7. Monitoring systemu musi odbywać się z poziomu webkonsoli dającej dostęp do podstawowych komponentów monitorujących z dowolnej stacji roboczej. 8. Konsola musi umożliwiać budowanie widoków tablicowych (tzw. dashboard) w celu prezentacji różnych widoków na tym samym ekranie. 9. Widoki muszą mieć możliwość: a. filtrowania informacji, jakie się na nich znajdą (po typie, ważności, typach obiektów, itp ), b. sortowania podobnych informacji, c. grupowania podobnych informacji, 5

6 d. definiowania kolumn, jakie mają się znaleźć na widokach kolumnowych. 10. Dla każdego z 36 administratorów wykonawca zainstaluje konsolę zdalną w postaci programu na stacji roboczej, obsługującej wszystkie funkcje systemu. 11. Konsola zdalna musi zapewnić dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych systemu (poza opcjami dostępnymi w procesie instalacji i wstępnej konfiguracji), w tym: a. opcji definiowania ról użytkowników, b. opcji definiowania widoków, c. opcji definiowania i generowania raportów, d. opcji definiowania powiadomień, e. opcji tworzenia, konfiguracji i modyfikacji zestawów monitorujących, f. opcji instalacji/deinstalacji klienta. III. System zarządzania incydentami i problemami wraz z systemem do automatyzacji zarządzania środowisk IT A. Architektura 1. Systemy wykazują dużą korelację ze sobą więc muszą zostać ujęte jako jeden zbieżny system. 2. System musi być zainstalowany lokalnie w GIP, Okręgowych Inspektoratach Pracy OIP oraz w Ośrodku Szkolenia PIP(OSPIP), z podziałem na właściwości usług katalogowych. (j.w.) 3. System zostanie zainstalowany na wskazanym przez GIP klastrze jako osobna wirtualna maszyna. 4. System musi posiadać bazę wiedzy (CMDB) wraz ze wszystkimi tabelami i odpowiednimi relacjami. 5. Baza wiedzy musi zostać połączona z usługą katalogową i systemem do zarządzania desktopami. 6. System musi mieć postać zintegrowanej platformy pozwalającej poprzez wbudowane i definiowane mechanizmy w ramach przyjętej metodyki (np. ITIL lub równoważnej) na zarządzanie incydentami i problemami oraz zarządzanie zmianą. 7. System automatyzacji zarządzania środowisk IT musi udostępniać bez skryptowe środowisko standaryzujące i automatyzujące zarządzanie środowiskiem IT na bazie najlepszych praktyk. 8. Dla każdego z terytorialnych administratorów zostanie stworzone konto administratora dające możliwość zarządzania incydentami i problemami podległych stacji roboczych i serwerów. B. Zadania modułu 1. Platforma musi być dostępna z przeglądarki internetowej wewnątrz organizacji. 2. Platforma musi dawać możliwość resetowania hasła dla użytkownika bezpośrednio z poziomu przeglądarki. 3. Reset taki może wykonać tylko uprawniona osoba/administrator. 4. Platforma musi umożliwiać dystrybucję aplikacji System musi wspomagać automatyzację procesów zarządzania zmianami konfiguracji środowisk IT.

7 6. System musi wspomagać planowanie i automatyzację wdrażania poprawek. 7. System musi udostępniać mechanizmy workflow automatyzujące zadania administracyjne wraz graficznym interfejsem projektowania, budowy i monitorowania workflow. 8. System musi umożliwiać również zarządzanie incydentami, problemami i zmianą dla aplikacji, w szczególności wytwarzanych w PIP, baza danych systemu powinna być posadowiona centralnie w GIP. IV. System zarządzania środowiskami wirtualnymi A. Architektura 1. System musi być zainstalowany lokalnie, w GIP, Okręgowych Inspektoratach Pracy OIP oraz w Ośrodku Szkolenia PIP(OSPIP), z podziałem na właściwości usług katalogowych. System zostanie zainstalowany na wskazanym przez GIP klastrze jako osobna wirtualna maszyna. 2. Na wszystkich pozostałych serwerach wirtualizacyjnych w całej organizacji musi zostać zainstalowany agent tego systemu (zamawiający przewiduje nie więcej niż: 160 serwerów). 3. Dla każdego z okręgowych administratorów wykonawca stworzy konto administratora dające możliwość zarządzania podległymi serwerami wirtualizacyjnymi. B. Konsola do zarządzania 1. Konsola musi umożliwiać wykonywanie codziennych zadań związanych z zarządzaniem maszynami wirtualnymi w sposób jak najbardziej intuicyjny. 2. Widoki hostów i maszyn wirtualnych muszą mieć możliwość zakładania filtrów, pokazując tylko odfiltrowane elementy, np. maszyny wyłączone, maszyny z systemem operacyjnym X, itp Widok szczegółowy elementu w przypadku maszyny wirtualnej musi pokazywać co najmniej: a. Stan, b. Ilość alokowanej pamięci, c. Ilość alokowanego dysku twardego, d. System operacyjny, e. Platformę wirtualizacyjną, f. Stan ostatniego zadania, g. Wykres utylizacji procesora, h. Podgląd na pulpit. 4. Konsola musi posiadać odrębny widok z historią wszystkich zadań oraz statusem zakończenia poszczególnych etapów i całych zadań. V. System tworzenia kopii zapasowych 1. System musi zostać zainstalowany we wszystkich Okręgowych Inspektoratach Pracy,Ośrodku Szkolenia PIP oraz w Głównym Inspektoracie Pracy, razem 18 jednostek. 7

8 2. System zostanie zainstalowany na wskazanych przez GIP serwerach jako osobna wirtualna maszyna Wymagany zakres dostaw i usług W ramach realizacji usług wdrożeniowych Zamawiający wymaga od wykonawcy dodatkowo: 1. Wykonania wstępnych projektów technicznych systemu uwzględniających jego funkcje wymagane w specyfikacji oraz harmonogramy poszczególnych działań i przekazanie ww dokumentów do zaakceptowania zamawiającemu przez rozpoczęciem właściwego wdrożenia. 2. Zainstalowanie całości oprogramowania standardowego, będącego przedmiotem dostaw w środowisku zamawiającego. 3. Konfigurację, uruchomienie i objęcie opieką serwisową następujących części funkcjonalnych systemu: a. Monitorowania i zarządzania serwerów objętych projektem: i. Serwerów wdrażanego systemu, ii. Serwerów systemu kadrowo-płacowego, b. Zarządzania stacjami roboczymi, c. Zarządzania wirtualizacją serwerów wykorzystywanych w projekcie, d. Zarządzania składowaniem danych (backup) dla serwerów systemu zainstalowanych w GIP, e. Konfiguracji i uruchomienia centralnej części help-desk z uruchomieniem mechanizmu zgłoszeń od użytkowników (ticket). 4. Przeprowadzenie szkoleń. 5. Objęcie systemu 36 miesięczną serwisową Dodatkowe wymagania techniczne Zamawiający wymaga, aby system monitorowania w części serwerowej opierał swoje repozytorium danych o silnik relacyjnej bazy danych spełniający następujące wymagania: 1. Możliwość wykorzystania systemu bazy danych (SBD), jako silnika relacyjnej bazy danych, platformy bazodanowej dla wielu aplikacji. 2. Zintegrowane narzędzia graficzne do zarządzania systemem SBD musi dostarczać zintegrowane narzędzia do zarządzania i konfiguracji wszystkich usług wchodzących w skład systemu (baza relacyjna, usługi analityczne, usługi raportowe, usługi transformacji danych). Narzędzia te muszą udostępniać możliwość tworzenia skryptów zarządzających systemem oraz automatyzacji ich wykonywania. 3. Zarządzanie serwerem za pomocą skryptów - SBD musi udostępniać mechanizm zarządzania systemem za pomocą uruchamianych z linii poleceń skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem. 4. Dedykowana sesja administracyjna - SBD musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów. 5. Możliwość automatycznej aktualizacji systemu - SBD musi umożliwiać automatyczne ściąganie i instalację wszelkich poprawek producenta oprogramowania (redukowania zagrożeń powodowanych przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania). 6. SBD musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. 8

9 7. Wysoka dostępność - SBD musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między dwiema lokalizacjami (podstawowa i zapasowa) przy zachowaniu następujących cech: a) bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SBD), b) niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), c) klienci bazy danych automatycznie korzystają z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach, 8. Kompresja kopii zapasowych - SBD musi pozwalać na kompresję kopii zapasowej danych (backup) w trakcie jej tworzenia. Powinna to być cecha SBD niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych. 9. Możliwość zastosowania reguł bezpieczeństwa obowiązujących w jednostkach organizacyjnych - wsparcie dla zdefiniowanej polityki bezpieczeństwa (np. automatyczne wymuszanie zmiany haseł użytkowników, zastosowanie mechanizmu weryfikacji dostatecznego poziomu komplikacji haseł wprowadzanych przez użytkowników), możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z Active Directory. 10. Możliwość definiowania reguł administracyjnych dla serwera lub grupy serwerów - SBD musi mieć możliwość definiowania reguł wymuszanych przez system i zarządzania nimi. Przykładem takiej reguły jest uniemożliwienie użytkownikom tworzenia obiektów baz danych o zdefiniowanych przez administratora szablonach nazw. Dodatkowo wymagana jest możliwość rejestracji i raportowania niezgodności działającego systemu ze wskazanymi regułami, bez wpływu na jego funkcjonalność. 11. Rejestrowanie zdarzeń silnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SBD musi posiadać możliwość rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych, bez ujemnego wpływu na wydajność rozwiązania, pozwalać na selektywne wybieranie rejestrowanych zdarzeń. Wymagana jest rejestracja zdarzeń: a) odczyt/zapis danych na dysku dla zapytań wykonywanych do baz danych (w celu wychwytywania zapytań znacząco obciążających system), b) wykonanie zapytania lub procedury trwające dłużej niż zdefiniowany czas (wychwytywanie długo trwających zapytań lub procedur), c) para zdarzeń zablokowanie/zwolnienie blokady na obiekcie bazy (w celu wychwytywania długotrwałych blokad obiektów bazy). 12. Zarządzanie pustymi wartościami w bazie danych - SBD musi efektywnie zarządzać pustymi wartościami przechowywanymi w bazie danych (NULL). W szczególności puste wartości wprowadzone do bazy danych musi zajmować minimalny obszar pamięci. 13. Definiowanie nowych typów danych - SBD musi umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficznej dla tych typów danych logiki operacji. Jeśli np. zdefiniujemy typ do przechowywania danych hierarchicznych, to obiekty tego typu powinny udostępnić operacje dostępu do potomków obiektu, rodzica itp. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojenia typów wbudowanych lub ich kombinacji. 14. Wsparcie dla technologii XML - SBD musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. W szczególności musi: 1) udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli, 2) udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD, 3) udostępniać język zapytań do struktur XML, 4) udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML), 9

10 5) udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań. 15. Możliwość tworzenia funkcji i procedur w innych językach programowania - SBD musi umożliwiać tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem innych języków programowania, niż standardowo obsługiwany język zapytań danego SBD. System musi umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo powinien udostępniać środowisko do debugowania. 16. Możliwość tworzenia rekursywnych zapytań do bazy danych - SBD musi udostępniać wbudowany mechanizm umożlwiający tworzenie rekursywnych zapytań do bazy danych bez potrzeby pisania specjalnych procedur i wywoływania ich w sposób rekurencyjny. 17. Obsługa błędów w kodzie zapytań - język zapytań i procedur w SBD musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) tak jak w klasycznych językach programowania. 18. Raportowanie zależności między obiektami - SBD musi udostępniać informacje o wzajemnych zależnościach między obiektami bazy danych. 19. Mechanizm zamrażania planów wykonania zapytań do bazy danych - SBD musi udostępniać mechanizm pozwalający na zamrożenie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób). Mechanizm ten daje możliwość zapewnienia przewidywalnego czasu odpowiedzi na zapytanie po przeniesieniu systemu na inny serwer (środowisko testowe i produkcyjne), migracji do innych wersji SBD, wprowadzeniu zmian sprzętowych serwera. 20. System transformacji danych - SBD musi posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to musi pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, które potem mogą być wykonywane automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje muszą posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom. Musi być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji. Środowisko tworzenia transformacji danych musi udostępniać m.in.: a/ mechanizm debugowania tworzonego rozwiązania, b/ mechanizm stawiania pułapek (breakpoints), c/ mechanizm logowania do pliku wykonywanych przez transformację operacji, d/ możliwość wznowienia wykonania transformacji od punktu, w którym przerwano jej wykonanie (np. w wyniku pojawienia się błędu), e/ możliwość cofania i ponawiania wprowadzonych przez użytkownika zmian podczas edycji transformacji (funkcja undo/redo) f/ mechanizm analizy przetwarzanych danych (możliwość podglądu rekordów przetwarzanych w strumieniu danych oraz tworzenia statystyk, np. histogram wartości w przetwarzanych kolumnach tabeli), g/ mechanizm automatyzacji publikowania utworzonych transformacji na serwerze bazy danych (w szczególności tworzenia wersji instalacyjnej pozwalającej automatyzować proces publikacji na wielu serwerach), h/ mechanizm tworzenia parametrów zarówno na poziomie poszczególnych pakietów, jak też na poziomie całego projektu, parametry powinny umożliwiać uruchamianie pakietów podrzędnych i przesyłanie do nich wartości parametrów z pakietu nadrzędnego, i/mechanizm mapowania kolumn wykorzystujący ich nazwę i typ danych do automatycznego przemapowania kolumn w sytuacji podmiany źródła danych. 10

11 21. Wbudowany system analityczny musi mieć możliwość wyliczania agregacji wartości miar dla zmieniających się elementów (członków) wymiarów i ich atrybutów. Agregacje muszą być składowane w jednym z wybranych modeli (MOLAP wyliczone gotowe agregacje rozłącznie w stosunku do danych źródłowych, ROLAP agregacje wyliczane w trakcie zapytania z danych źródłowych). Pojedyncza baza analityczna musi mieć możliwość mieszania modeli składowania, np. dane bieżące ROLAP, historyczne MOLAP w sposób przezroczysty dla wykonywanych zapytań. Dodatkowo musi być dostępna możliwość drążenia danych z kostki do poziomu rekordów szczegółowych z bazy relacyjnych. 22. Środowisko raportowania musi być osadzone i administrowane z wykorzystaniem mechanizmu Web Serwisów (Web Services). 23. Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel (od wersji 1997 do 2010), Microsoft Word (od wersji 1997 do 2010), HTML, TIFF. Dodatkowo raporty muszą być eksportowane w formacie Atom data feeds, które można będzie wykorzystać jako źródło danych w innych aplikacjach. 24. SBD musi umożliwiać rozbudowę mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące), mechanizmy zabezpieczeń dostępu do raportów. 25. SBD musi umożliwiać wysyłkę raportów drogą mailową w wybranym formacie (subskrypcja). 26. Wbudowany system raportowania powinien posiadać rozszerzalną architekturę oraz otwarte interfejsy do osadzania raportów oraz do integrowania rozwiązania z różnorodnymi środowiskami IT Wymagania w zakresie dostaw oprogramowania standardowego Przedmiotem dostaw są licencje oprogramowania standardowego (produktów). Specyfikacja ilościowa przedmiotu zamówienia: Typ oprogramowania Oprogramowanie zarządzania stacjami klienckimi z prawem do uaktualniania (licencja na stację roboczą) Pakiet administrowania stacjami klienckimi z prawem do uaktualniania (licencja na stację roboczą) Oprogramowanie zarządzania i monitorowania serwerów z prawem do uaktualniania (licencja na 2 procesory) Licencje dostępowe do serwerowych systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2012 Datacenter (posiadanych przez zamawiającego) z prawem do uaktualniania (licencja na urządzenie) Tabela 1 specyfikacja ilościowa zamawianych produktów liczba Produktów

12 Wymagania ogólne w zakresie dostaw oprogramowania 1. Zamawiający wymaga zapewnienia kompleksowej obsługi umowy licencyjnej oraz realizację usług zagwarantowanych w ramach dwuletniego programu licencyjnego. 2. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi i serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz z jednostki organizacyjnej do jednostki organizacyjnej funkcjonujących w ramach Państwowej Inspekcji Pracy. 3. Licencje muszą zawierać prawo do instalacji najnowszej wersji zakupionego oprogramowania dostępnej w trakcie minimum 36 miesięcy od podpisania umowy. 4. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 5 lat) do instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania. 5. Z uwagi na zakres funkcjonalny wdrożenia planowanego na bazie zamawianego oprogramowania, konieczności wprowadzenia jednolitych polityk bezpieczeństwa oraz konieczności minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem, szkoleniami i eksploatacją systemów, Zamawiający wymaga oferty zawierającej licencje pochodzące od jednego producenta, umożliwiające wykorzystanie wspólnych i jednolitych procedur masowej instalacji, uaktualniania, zarządzania i monitorowania. 6. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych. 7. Wykonawca zapewni dostęp do strony producenta oferowanego oprogramowania (Producenta) pozwalającej upoważnionym osobom ze strony Zamawiającego na: a. Pobieranie zakupionego oprogramowania, b. Pobieranie kluczy aktywacyjnych do zakupionego oprogramowania, c. Sprawdzanie liczby zakupionych licencji w wykazie zakupionych produktów. 8. Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień na stronie Producenta oraz dostępu do kodu zamawianego oprogramowania i kluczy licencyjnych w terminie do 90 dni roboczych od podpisania umowy Specyfikacja techniczno eksploatacyjna i cech użytkowych oprogramowania. W poniższej części przedstawione są wymagania funkcjonalne dotyczące zamawianego oprogramowania i usług. Z uwagi na to, że art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wyraźnie wskazuje na Wykonawcę, jako tego, kto jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania i produkty spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo sprawdzenia pełnej zgodności oferowanych produktów z wymogami specyfikacji istotnych warunków na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty. Sprawdzenie to, będzie polegać na wielokrotnym przeprowadzeniu testów w warunkach produkcyjnych na sprzęcie zamawiającego, z użyciem urządzeń peryferyjnych zamawiającego, na arkuszach, bazach danych i plikach zamawiającego. W tym celu wykonawca na każde wezwanie zamawiającego dostarczy do siedziby zamawiającego w terminie 2 dni od daty otrzymania wezwania, po jednym egzemplarzu wskazanego w ofercie przedmiotu dostawy umożliwiającego przeprowadzenie ww. testów. W odniesieniu do oprogramowania mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z oferowanymi. 12

13 . Negatywny wynik tego sprawdzenia skutkować będzie odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Nie przedłożenie oferowanych produktów do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, jako negatywny wynik sprawdzenia. W testach mogą brać udział wszyscy zainteresowani Wykonawcy. Testy będą prowadzone Oprogramowanie zarządzania stacjami klienckimi z prawem do uaktualniania (licencja na stację roboczą) Oprogramowanie klienckie do zarzadzania urządzeniami Licencje na oprogramowanie muszą być przypisane do każdego środowiska systemu operacyjnego lub każdego użytkownika i uprawniać do uruchomienia wymaganych serwerów zarządzających wraz z dedykowaną bazą danych. Oprogramowanie klienckie do zarzadzania urządzeniami musi składać się z dwóch podstawowych modułów: 1. Systemu zarządzania infrastrukturą kliencką i oprogramowaniem, 2. Systemu klienckiego zarządzania maszynami wirtualnymi. System zarządzania infrastrukturą kliencką i oprogramowaniem musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. I. Architektura System zarządzania stacjami roboczymi musi udostępniać komponenty i funkcje pozwalające na budowę bezpiecznego i skalowalnego środowiska, a w tym: 1. System zarządzający musi mieć możliwość publikowania informacji o uruchomionych komponentach w usługach katalogowych (np. AD), informacje te muszą być dostępne dla klientów systemu w celu automatycznej konfiguracji 2. System zarządzający musi umożliwiać budowę infrastruktury drzewiastej (rodzicdzieckorodzic-dziecko) w następujący sposób: a/ dla większych lokalizacji i/lub lokalizacji, serwer typu dziecko powinien posiadać własną wydzieloną bazę danych z informacjami tylko o podległych stacjach roboczych b/ dla małych lokalizacji i/lub lokalizacji, serwer typu dziecko musi działać tylko, jako Proxy dla informacji przekazywanych przez stacje robocze do serwera nadrzędnego rodzic c/ dodatkowo musi być możliwość uruchomienia nadrzędnego centralnego serwera pozwalającego na stworzenie raportów dla całej infrastruktury drzewiastej. 3. Klient systemu musi mieć możliwość instalacji: - manualnej, wymuszonej przez administratora stacji roboczej - automatycznej, podczas startu systemu operacyjnego (skrypt logowania) - automatycznej, wymuszanej przez serwer zarządzający. 4. Instalacja typu automatycznego nie może wymagać zalogowania użytkownika, lub jeśli użytkownik jest zalogowany to nie może wymagać od niego posiadania uprawnień administratora stacji roboczej. 13

14 5. Dla szczególnie dużych instalacji system musi umożliwiać instalację i uruchomienie różnych komponentów systemu zarządzającego na różnych fizycznych maszynach, oraz możliwość uruchomienia kilku instancji tego samego komponentu w celu podziału i obsługi dużych grup stacji roboczych. 6. System musi wyszukiwać stacje robocze, które muszą być zarządzane w następujących repozytoriach: 1) Active Directory 2) Network Discovery (przy zadanym zakresie adresów IP). System musi umożliwiać wyszukiwanie użytkowników i grup użytkowników w powyższych repozytoriach. 7. Klient systemu musi mieć możliwość porozumiewania się z użytkownikiem końcowym w języku polskim. 8. System musi umożliwiać opcję rozszerzenia o moduł pozwalający na zarządzanie urządzeniami mobilnymi. II. Inwentaryzacja i zarządzanie zasobami: 1. Inwentaryzacja zasobów stacji roboczej musi się odbywać w określonych przez administratora systemu interwałach czasowych. System musi mieć możliwość odrębnego planowania inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania 2. Inwentaryzacja sprzętu musi się odbywać przez pobieranie informacji z interfejsu WMI, komponent inwentaryzacyjny musi mieć możliwość konfiguracji w celu ustalenia informacji, o jakich podzespołach stacji roboczej będą przekazywane do systemu 3. Inwentaryzacja musi umożliwiać zasilanie bazy danych informacjami pochodzącymi z plików informacyjnych w standardach (MIF Management Information Format, MOF Management Object Format) przechowywanych na stacjach roboczych 4. Inwentaryzacja oprogramowania musi skanować zasoby dyskowe stacji roboczej przekazując dane o znalezionych plikach do systemu w celu identyfikacji oprogramowania oraz celów wyszukiwania i gromadzenia informacji o szczególnych typach plików (np. pliki multimedialne: wav, mp3, avi, xvid, itp ) 5. System musi posiadać własną bazę dostępnego na rynku komercyjnego oprogramowania, pozwalającą na identyfikację zainstalowanego i użytkowanego na stacjach roboczych oprogramowania System musi dawać możliwość aktualizacji tej bazy przy pomocy konsoli administratora oraz automatycznie przez aktualizacje ze stron producenta 6. System musi umożliwiać zbieranie ze stacji wskazanych przez administratora plików, np. konfiguracyjnych w celu ich archiwizacji i wersjonowania, z możliwością blokowania przy przekroczeniu przez plik określonej wielkości 7. Informacje inwentaryzacyjne muszą być przesyłane przy pomocy plików różnicowych w celu ograniczenia ruchu z klienta do serwera III. Użytkowane oprogramowanie pomiar wykorzystania 1. System musi mieć możliwość zliczania uruchomionego oprogramowania w celu śledzenia wykorzystania przez poszczególnych użytkowników 2. Reguły dotyczące monitorowanego oprogramowania muszą być tworzone automatycznie przez skanowanie oprogramowania uruchamianego na stacjach roboczych. IV. Zdalna kontrola i zdalna asysta: 1. W celu zapewnienia zdalnej pomocy użytkownikom stacji roboczych system musi udostępniać następujące narzędzia: 1) Zdalna kontrola 14

15 2) Zdalny reboot 3) Transfer plików 4) Zdalne wykonanie poleceń 5) Ping Test 2. W celu wykorzystania funkcji systemów operacyjnych, system musi mieć możliwość wykorzystania w celu zdalnej kontroli i pomocy wbudowanych cech systemów Windows, w tym usług: 1) Remote Desktop 2) Remote Assistance Usługi te muszą być konfigurowane z poziomu systemu zarządzania V. Dystrybucja oprogramowania, dystrybucja i zarządzanie aktualizacjami, instalacja/aktualizacja systemów operacyjnych: 1. System musi dostarczać wszystkie funkcje do przygotowania i dystrybucji pakietu instalacyjnego, który nie wymaga interakcji ze strony użytkownika lub można w pakiecie zawrzeć plik odpowiedzi dla instalatora. W innym przypadku dopuszcza się użycie narzędzi zewnętrznych do przygotowania pakietu instalacyjnego. Narzędzie, o którym jest mowa w zdaniu poprzednim musi zostać dostarczone wraz z systemem do każdej lokalizacji (GIP, OIP, OSPIP). 2. Pakiet instalacyjny musi mieć możliwość uruchomienia z opcjami, pozwalając zdefiniować parametry dla różnych grup komputerów bez konieczności duplikowania samego pakietu instalacyjnego, np. tylko dla platformy 32bitowej, tylko dla komputerów z określoną ilością RAM 3. Instalacja oprogramowania musi się dać przeprowadzić na dwa sposoby: a/ kopiowanie pakietu instalacyjnego na stację roboczą i uruchomienie instalatora b/ instalacja bezpośrednio ze wskazanego zasobu sieciowego 4. Pakiet instalacyjny musi być przechowywany na specjalnie wydzielonych zasobach sieciowych punktach dystrybucyjnych, punkty te muszą być zasobami sieciowymi lub wydzielonymi witrynami WWW lub wydzielonymi środowiskami dostarczanymi i utrzymywanymi przez producenta oprogramowania 5. Punkty dystrybucyjne muszą mieć możliwość synchronizacji pakietów instalacyjnych, po umieszczeniu pakietu w punkcie nadrzędnym musi on być transmitowany automatycznie do wszystkich podrzędnych. Synchronizacja ta musi się odbywać w sposób przyrostowy, tzn. zmiana pojedynczego pliku w pakiecie instalacyjnym nie może pociągać za sobą konieczności ponownej transmisji całego pakietu 6. Transmisja pakietów instalacyjnych przy pomocy protokołu http musi obejmować możliwość regulacji zużycia pasma po stronie stacji roboczej, np. przy pomocy protokołu BITS 7. System musi umożliwiać monitorowanie zadań dystrybucji oprogramowania (również w postaci raportów z wykresami czasowymi), oraz dawać możliwość zapisywania statusu instalacji do pliku MIF 8. System musi umożliwiać dystrybucją oprogramowania w trybie wymaganym, opcjonalnym lub na prośbę użytkownika 9. System musi umożliwiać funkcjonalność samoobsługowego portalu z katalogiem aplikacji do instalacji przez użytkownika 15

16 10. System musi dawać możliwość automatycznego restartu komputera, na którym była przeprowadzana instalacja oraz opcji do anulowania lub opóźnienia tego restartu przez użytkownika 11. System musi dawać możliwość integracji dostępnych zadań dystrybucji (pakietów instalacyjnych) z obsługą oprogramowania systemów Windows (dostępne do instalacji pakiety muszą się pojawiać w Panelu Sterowania w sekcji Dodaj/Usuń Programy, w części Dodaj Nowe Programy) 12. System musi posiadać narzędzia pozwalające na przeskanowanie stacji roboczych pod kątem zainstalowanych poprawek dla systemów operacyjnych Windows oraz dostarczać narzędzia dla innych producentów oprogramowania (ISVs) w celu przygotowania reguł skanujących i zestawów poprawek 13. System musi posiadać możliwość instalacji wielu poprawek jednocześnie bez konieczności restartu komputera w trakcie instalacji kolejnych poprawek 14. System musi udostępniać informacje o aktualizacjach systemów operacyjnych Windows dostępnych na stronach producenta (Windows Update) oraz informacje o postępie instalacji tych aktualizacji na stacjach roboczych (również w postaci raportów). System musi również umożliwiać skanowanie i inwentaryzację poprawek, które były już instalowane wcześniej niezależnie od źródła dystrybucji 15. System musi umożliwiać instalację lub aktualizację systemu operacyjnego ze zdefiniowanego wcześniej obrazu, wraz z przeniesieniem danych użytkownika (profil) 16. Przy przenoszeniu danych użytkownika, muszą one na czas migracji być składowane w specjalnym, chronionym (zaszyfrowanym) zasobie 17. System musi zawierać wszystkie narzędzia do sporządzenia, modyfikacji i dystrybucji obrazów na dowolny komputer, również taki, na którym nie ma żadnego systemu operacyjnego (bare metal) 18. System musi być zintegrowany z oprogramowaniem antywirusowym i być zarządzany przy pomocy jednej wspólnej konsoli do zarządzania. VI. Definiowanie i sprawdzanie standardu komputera: 1. System musi posiadać komponenty umożliwiające zdefiniowanie i okresowe sprawdzanie standardu komputera, standard ten musi być określony zestawem reguł sprawdzających definiowanych z poziomu konsoli administracyjnej, 2. Reguły muszą sprawdzać następujące elementy systemy komputerowego: a/ stan usługi (Windows Service) b/ obecność poprawek (Hotfix) c/ WMI d/ rejestr systemowy e/ system plików f/ Active Directory g/ SQL (query) h/ IIS Metabase 16

17 3. Dla reguł sprawdzających system musi dawać możliwość wprowadzenia wartości poprawnej, która byłaby wymuszana w przypadku odstępstwa lub wygenerowania alertu administracyjnego w sytuacji, kiedy naprawa nie jest możliwa. VII. Raportowanie, prezentacja danych: 1. System musi posiadać komponent raportujący oparty o technologie webową (wydzielony portal z raportami) i/lub 2. Wykorzystujący mechanizmy raportujące dostarczane wraz z silnikami bazodanowymi, np. SQL Reporting Services 3. System musi posiadać predefiniowane raport w następujących kategoriach: a/ Sprzęt (inwentaryzacja) b/ Oprogramowanie (inwentaryzacja) c/ Oprogramowanie (wykorzystanie) d/ Oprogramowanie (aktualizacje, w tym system operacyjny) 4. System musi umożliwiać budowanie stron z raportami w postaci tablic (dashboard), na których może znajdować się więcej niż jeden raport 5. System musi posiadać konsolę administratora, w postaci programu do zainstalowania na stacjach roboczych, obsługującą wszystkie funkcje systemu 6. Konsola musi zapewnić dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych systemu (poza opcjami dostępnymi w procesie instalacji i wstępnej konfiguracji), w tym: a/konfigurację granic systemu zarządzania b/ konfigurację komponentów systemu zarządzania c/ konfigurację metod wykrywania stacji roboczych, użytkowników i grup d/ konfigurację metod instalacji klienta e/ konfiguracje komponentów klienta f/ grupowanie stacji roboczych (statyczne, dynamiczne na podstawie zinwentaryzowanych parametrów) g/ konfiguracje zadań dystrybucji, pakietów instalacyjnych, itp h/ konfigurację reguł wykorzystania oprogramowania i/ konfigurację zapytań (query) do bazy danych systemu j/ konfiguracje raportów k/ podgląd zdarzeń oraz zdrowia komponentów systemu. VIII. Analiza działania systemu, logi, komponenty 1. Konsola systemu musi dawać dostęp do podstawowych logów obrazujących pracę poszczególnych komponentów, wraz z oznaczaniem stanu (OK, ostrzeżenie, błąd) w przypadku znalezienia zdarzeń wskazujących na problemy Konsola systemu musi umożliwiać podgląd na stan poszczególnych usług wraz z podstawowymi informacjami o stanie usługi, np. ilość wykorzystywanego miejsca na dysku twardym, itp...

18 System kliencki zarządzania maszynami wirtualnymi musi spełniać następujące wymagania: System zarządzania środowiskami wirtualnymi musi posiadać następujące cechy: I. Architektura 1. System zarządzania środowiskiem wirtualnym musi składać się z: a/ serwera zarządzającego, b/ relacyjnej bazy danych przechowującej informacje o zarządzanych elementach, c/ konsoli, instalowanej na komputerach operatorów, d/ portalu self-service (konsoli webowej) dla operatorów departamentowych, e/ biblioteki, przechowującej komponenty niezbędne do budowy maszyn wirtualnych, f/ agenta instalowanego na zarządzanych hostach wirtualizacyjnych, g/ konektora do systemu monitorującego pracę hostów i maszyn wirtualnych. 2. System musi mieć możliwość tworzenia konfiguracji wysokiej dostępności (klaster typu fail-over). II. Interfejs użytkownika 1. Konsola musi umożliwiać wykonywanie codziennych zadań związanych z zarządzaniem maszynami wirtualnymi w sposób jak najbardziej intuicyjny. 2. Konsola musi umożliwiać grupowanie hostów i nadawanie uprawnień poszczególnym operatorom do grup hostów. 3. Widoki hostów i desktopów wirtualnych musi mieć możliwość zakładania filtrów, pokazując tylko odfiltrowane elementy, np. maszyny wyłączone, maszyny z systemem operacyjnym X, itp Widok szczegółowy elementu w przypadku maszyny wirtualnej musi pokazywać stan, ilość alokowanej pamięci i dysku twardego, system operacyjny, platformę wirtualizacyjną, stan ostatniego zadania, oraz wykres utylizacji procesora i podgląd na pulpit. 5. Konsola musi posiadać odrębny widok z historią wszystkich zadań oraz statusem zakończenia poszczególnych etapów i całych zadań. III. Scenariusze i zadania 1. Predefiniowane elementy muszą być przechowywane w bibliotece systemu zarządzania. 2. System musi umożliwiać przenoszenie maszyny wirtualnej pomiędzy zarządzanymi hostami: a/ w trybie migracji on-line bez przerywania pracy, b/ w trybie migracji off-line z zapisem stanu maszyny 3. System musi umożliwiać automatyczne, równomierne rozłożenie obciążenia pomiędzy zarządzanymi hostami. 4. System musi umożliwiać wyłączenie hosta, gdy jego zasoby nie są konieczne do pracy, w celu oszczędności energii. System powinien również umożliwiać ponowne włączenie takiego hosta. 18

19 5. System musi umożliwiać przełączenie wybranego hosta w tryb maintenance w przypadku wystąpienia awarii lub w celu przeprowadzenia planowanych prac serwisowych. Uruchomienie tego trybu musi skutkować migracją maszyn na inne hosty lub zapisaniem ich stanu. IV. Wymagania dodatkowe 1. System musi dawać operatorowi możliwość implementacji migracji on-line w sposób automatyczne bez potrzeby każdorazowego potwierdzania. 2. System musi kreować raporty z działania zarządzanego środowiska, w tym: a/ utylizacja poszczególnych hostów, b/ trend w utylizacji hostów, c/ alokacja zasobów na centra kosztów, 3. System musi umożliwiać skorzystanie z szablonów wirtualnych maszyn Pakiet administrowania stacjami klienckimi z prawem do uaktualniania (licencja na stację roboczą) Oprogramowanie do administrowania urządzeniami klienckimi Licencje na oprogramowanie muszą być przypisane do każdego środowiska systemu operacyjnego lub każdego użytkownika i uprawniać do uruchomienia wymaganych serwerów zarządzających wraz z dedykowaną bazą danych. System musi obejmować moduły: 1) System zarządzania incydentami i problemami 2) System monitorowania stacji roboczych 3) System tworzenia kopii zapasowych 4) System automatyzacji zadań administracyjnych. System zarządzania incydentami i problemami - musi spełniać następujące wymagania: 1. System musi posiadać rozwiązanie help-deskowe umożliwiające użytkownikom zgłaszanie problemów technicznych oraz zapotrzebowanie na zasoby IT (nowy komputer, nowa maszyna wirtualna, ) 2. System musi mieć postać zintegrowanej platformy pozwalającej poprzez wbudowane i definiowane mechanizmy w ramach przyjętej metodyki (np. MOF czy ITIL) na zarządzanie incydentami i problemami oraz zarządzanie zmianą. 3. System musi posiadać bazę wiedzy (CMDB) automatycznie zasilaną z takich systemów jak: usługa katalogowa, system monitorujący, system do zarządzania desktopami. 4. System musi udostępniać narzędzia efektywnego zarządzania dostępnością usług, umożliwiających dostarczenie użytkownikom systemów SLA na wymaganym poziomie. 5. System, poprzez integrację z systemami zarządzania i monitorowania musi zapewniać: a/ Optymalizację procesów i ich prawidłową realizację poprzez predefiniowane scenariusze, zgodne z najlepszymi praktykami i założoną metodyką, 19

20 b/ Redukcję czasu rozwiązywania problemów z działaniem systemów poprzez zapewnienie dotarcia właściwej, zagregowanej informacji do odpowiedniego poziomu linii wsparcia, c/ Automatyczne generowanie opisu problemów na bazie alarmów i kojarzenie zdarzeń w różnych komponentach systemu, d/ Wspomaganie procesów podejmowania decyzji poprzez integrację informacji i logikę ich powiązania, e/ Planowanie działań prewencyjnych poprzez kolekcjonowanie informacji o zachowaniach systemu w przypadku incydentów, f/ Raportowanie pozwalające na analizy w zakresie usprawnień systemu oraz usprawnień procesów ich opieki serwisowej, g/ Tworzenie baz wiedzy na temat rozwiązywania problemów, h/ Automatyzację działań w przypadku znanych i opisanych problemów, i/ Wykrywanie odchyleń od założonych standardów ustalonych dla systemu. System monitorowania stacji roboczych I. Architektura 1. Serwery zarządzające muszą mieć możliwość publikowania informacji o uruchomionych komponentach w usługach katalogowych, informacje te muszą być odstępne dla klientów systemu w celu automatycznej konfiguracji. 2. Możliwość budowania struktury wielopoziomowej (tiers) w celu separacji pewnych grup komputerów/usług. 3. System uprawnień musi być oparty o role (role based security), użytkownicy i grupy użytkowników w poszczególnych rolach powinny być pobierane z usług katalogowych. 4. Możliwość definiowania użytkowników do wykonywania poszczególnych zadań na klientach i serwerze zarządzającym, w tym zdefiniowany użytkownik domyślny. 5. Możliwość uwierzytelnianie klientów na serwerze zarządzającym przy pomocy certyfikatów w standardzie X.509, z możliwością odrzucania połączeń od klientów niezaakceptowanych. 6. Kanał komunikacyjny pomiędzy klientami a serwerem zarządzającym musi być szyfrowany. 7. Możliwość budowania systemu w oparciu o łącza publiczne - Internet (bez konieczności wydzielania kanałów VPN). 8. Wsparcie dla protokołu IPv6. 9. System musi udostępniać funkcje autodiagnostyczne, w tym: monitorowanie stanu klientów, możliwość automatycznego lub administracyjnego restartu klienta, możliwość reinstalacji klienta. II. Audyt zdarzeń bezpieczeństwa System musi udostępniać komponenty i funkcje pozwalające na zbudowanie systemu zbierającego zdarzenia związane z bezpieczeństwem monitorowanych systemów i gwarantować: 1. Przekazywanie zdarzeń z podległych klientów w czasie prawie rzeczywistym (dopuszczalne opóźnienia mogą pochodzić z medium transportowego sieć, oraz komponentów zapisujących i odczytujących). 2. Niskie obciążenie sieci poprzez schematyzację parametrów zdarzeń przed wysłaniem, definicja schematu powinna być definiowana w pliku XML z możliwością dodawania i modyfikacji Obsługę co najmniej 2500 zdarzeń/sek w trybie ciągłym i zdarzeń/sek w trybie burst

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo licencji oprogramowania SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr II

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr II Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr II Załącznik nr 1b do SIWZ Dostawa licencji na oprogramowanie Microsoft SQL Server 2014 2 sztuki wraz z Windows Server External Connector 2012 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI Załącznik 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS RÓWNOWAŻNOŚCI Licencje oprogramowania serwera relacyjnych baz danych System bazodanowy (SBD) licencjonowany na rdzenie procesora musi spełniać następujące

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą)

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą) Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa dla Zadania nr 6: Programy komputerowe do zarządzania infrastrukturą) Opis przedmiotu zamówienia /wymagania Zamawiającego/ Formularz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE ZAŁĄCZNIK NR 5 - GRUPA PRODUKTÓW 5: OPROGRAMOWANIE BAZODANOWE Opis przedmiotu zamówienia Licencja na Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition Gov. MOLP 1 CPU (2 szt.) lub Licencja na Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU

... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU nr postępowania: BZP.243.2.2014.BO Załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści

Egzamin : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, Spis treści Egzamin 70-411 : administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 / Charlie Russel. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp xi 1 Wdrażanie i utrzymanie serwerów oraz zarządzanie nimi 1 Zagadnienie 1.1: Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje:

Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje: INSTALATOR Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje: Kreator instalacji, Tłumaczenie instalatora na inne

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik

Panda Managed Office Protection. Przewodnik. Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection. Przewodnik Panda Managed Office Protection Przewodnik Maj 2008 Spis treści 1. Przewodnik po konsoli administracyjnej i monitorującej... 3 1.1. Przegląd konsoli... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Część IV. Dostawa niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji oprogramowania Microsoft Serwer 2012 R2 DataCenter x64.

Opis przedmiotu zamówienia. Część IV. Dostawa niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji oprogramowania Microsoft Serwer 2012 R2 DataCenter x64. OP-IV.272.33.2016.MON Załącznik nr 1d do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Część IV Dostawa niewyłącznej, nieograniczonej czasowo licencji oprogramowania Microsoft Serwer 2012 R2 DataCenter x64. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych

Część I Tworzenie baz danych SQL Server na potrzeby przechowywania danych Spis treści Wprowadzenie... ix Organizacja ksiąŝki... ix Od czego zacząć?... x Konwencje przyjęte w ksiąŝce... x Wymagania systemowe... xi Przykłady kodu... xii Konfiguracja SQL Server 2005 Express Edition...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: I. Aktualizacja licencji Citrix do wersji XenDesktop 7 Enterprise Edition w ilości 120 szt. per User/Device z 1-rocznym wsparciem technicznym i 1-rocznym

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów

Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Steve Suehring Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp....ix 1 Planowanie i instalacja infrastruktury serwera....

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem.

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem. TERMINY 1tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 1 2tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 2 3tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 3 4tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 4 JAK 4 WEBINARIA tematyczne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści

Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop Spis treści Small Business Server 2008 PL : instalacja, migracja i konfiguracja / David Overton. Gliwice, cop. 2011 Spis treści Zespół oryginalnego wydania 9 O autorze 11 O recenzentach 13 Wprowadzenie 15 Rozdział

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.)

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) WZP/WI/D-332-7/16 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) Ja (My), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING I. Cel i zakres zamówienia Celem zamówienia (Dostawa i wdrożenie rozwiązania Private Cloud - CZĘŚĆ III CAPACITY PLANNING) jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo