WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP"

Transkrypt

1 GOZ /2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający odpowiada na następujące pytania wykonawców: Pytanie 1: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ Wstęp. Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że przez stwierdzenie zawarte we wstępie: W ramach realizacji zamówienia nowy Wortal Państwowej Inspekcji Pracy zostanie zasilony zweryfikowanymi danymi dostępnymi na obecnej stronie (podstronach OIP/OSPIP), a co za tym idzie musi posiadać niezbędne mechanizmy do ich migracji" Zamawiający rozumie gotowość do migracji. Odpowiedź: Wykonawca ma przeprowadzić migrację przy pomocy narzędzi przez siebie przygotowanych. Pytanie 2: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ Wstęp Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że w ramach stwierdzenia zawartego we wstępie: W ramach realizacji zamówienia nowy Wortal Państwowej Inspekcji Pracy zostanie zasilony zweryfikowanymi danymi dostępnymi na obecnej stronie (podstronach OIP/OSPIP), a co za tym idzie musi posiadać niezbędne mechanizmy do ich migracji" Zamawiający zakłada również możliwość przeprowadzenia migracji dokumentów z obecnych podstron OIP/OSPIP do SEOD dostarczanego w ramach zamówienia. Odpowiedź: Wykonawca ma przeprowadzić migrację przy pomocy narzędzi przez siebie przygotowanych. Wykonawca ma dokonać migracji strony z dokumentami. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,,wykonawca ma przeprowadzić migrację przy pomocy narzędzi przez siebie przygotowanych. Wykonawca ma dokonać migracji strony z dokumentami. Pytanie 3: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ pkt 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt akapit 2 - Współpraca z bazami danych Sybase, PostgreSQL. MySQL, MSSQL, w zakresie raportowania - kreator raportów, współpraca z bazą danych rejestry OIP." Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Zamawiający miał na myśli możliwość integracji SEOD z przynajmniej jedną z wymienionych baz danych w celu pozyskania dodatkowych danych. Odpowiedź: Wykonawca ma przygotować kreator do tworzenia raportów w formie tekstowej, graficznej, który będzie posiadał zdolność wyciągania danych z baz posiadanych przez zamawiającego a w szczególności z bazy Sybase, Postgress. Zamawiający nie wskazuje jak to rozwiązanie ma wyglądać. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,,wykonawca ma przygotować kreator do tworzenia raportów w formie tekstowej, graficznej, który będzie posiadał zdolność wyciągania danych z baz posiadanych przez zamawiającego a w szczególności z bazy Sybase, PostgreSQL. Pytanie 4: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ pkt 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 2a - Możliwość wykorzystania oferowanego systemu poczty elektronicznej do umieszczania dokumentów w repozytoriach portalu poprzez przesyłanie ich w postaci załączników do maili, np. w postaci rozszerzeń klientów poczty". Prosimy o potwierdzenie naszego domniemania, że Zamawiający ma na myśli dostarczenie pluginów rozszerzających MS Outlook 2007 i 2010.

2 Odpowiedź: Przedmiotem postępowania jest również wdrożenie przez zamawiającego poczty elektronicznej. Zamawiający nie określa sposobu integracji z klientami pocztowymi. Pytanie 5: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ pkt 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt Funkcjonalności portalu wewnętrznego, punkt 1 - Współpraca z AD w zakresie przechowywania kont użytkowników". Prosimy o wyjaśnienie, czy architektura wdrożonej u Zamawiającego usługi AD pozwala na integrację z portalem w zakresie przechowywania kont użytkowników PIP, OIP oraz OS IP, czy też wymieniona wyżej architektura narzuca konieczność niezależnej integracji z usługą AD dla każdego OIP, PIP, OS PIP. Odpowiedź: Struktura AD PIP składa się z domen regionalnych w jednym lesie. Każdy lokalny administrator w OIP i GIP ma możliwość pełnego i wyłącznego zarządzania swoją domeną oraz zasobami w niej zlokalizowanymi. Dla każdej jednostki organizacyjnej (GIP, Ośrodek Szkolenia oraz wszystkie OIP) powstała wydzielona, podrzędna domena. Konta użytkowników są przechowywane w AD. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,,zamawiający informuje, że struktura AD PIP składa się z domen regionalnych w jednym lesie. Każdy lokalny administrator w OIP i GIP ma możliwość pełnego i wyłącznego zarządzania swoją domeną oraz zasobami w niej zlokalizowanymi. Dla każdej jednostki organizacyjnej (GIP, Ośrodek Szkolenia oraz wszystkie OIP) powstała wydzielona, podrzędna domena. Konta użytkowników są przechowywane w AD. Pytanie 6: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ pkt. 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt Funkcjonalności portalu wewnętrznego, punkt 2 - Poszerzenie schematu AD o dodatkowe dane - prace dostosowawcze". Prosimy o wyjaśnienie, czy poszerzenie schematu AD o dodatkowe dane oznacza rozszerzenie zakresu danych importowanych z AD wyłącznie w obszarze portalu, bez modyfikowania struktury danych w AD. Jeżeli nie, to czy rozszerzenie danych w AD będzie realizowane przez Zamawiającego i nie jest przedmiotem bieżącego zamówienia? Czy Zamawiający może wskazać dokładnie dodatkowe dane, o które będzie rozszerzany schemat AD? Odpowiedź: Rozszerzenie schematu AD o dodatkowe dane wykonuje Wykonawca na podstawie opracowania przygotowanego przez zespół wdrożeniowy, o którym mowa w zał. 8 pkt I.1 do siwz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,, Rozszerzenie schematu AD o dodatkowe dane wykonuje Wykonawca na podstawie opracowania przygotowanego przez zespół wdrożeniowy, o którym mowa w załączniku numer.. pkt I.1 do umowy. Pytanie 7: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 6.d. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "możliwość budowania wielu wyszukiwarek w różnych częściach portalu" oznacza zdefiniowaną na etapie analizy przedwdrożeniowej, zamkniętą listę wyszukiwarek, które zostaną zaimplementowane w portalu przez Wykonawcę. Odpowiedź: TAK. Pytanie 8: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 3.g. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "możliwość odwzorowania w systemie CMS przyjętej wizualizacji portalu wewnętrznego", w zakresie zarządzanie treścią i wyglądem portalu wewnętrznego w oparciu o narzędzie publikacji treści w formacie HTML w trybie WYSIWYG, oznacza funkcjonalność prezentacji treści w edytorze WYSIWYG uwzględniającą style CSS dedykowane dla portalu wewnętrznego oraz dostępną dla redaktora funkcjonalność podglądu zapisanej treści. Czy Zamawiający posiada graficzny i funkcjonalny projekt wizualizacji portalu wewnętrznego i może udostępnić go Wykonawcy, czy też wykonanie wymienionego wyżej projektu jest przedmiotem zamówienia? 2

3 Wykonawca wykonuje projekt wizualizacji portalu wewnętrznego. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,,wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wizualizacji portalu wewnętrznego. Pytanie 9: Dotyczy załącznika nr 5a do SlWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 5.b. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "Możliwość tworzenia wielu tematycznych repozytoriów dokumentów w różnych częściach intranetu" oznacza możliwość publikowania tematycznie powiązanych list dokumentów. Pytanie 10: Dotyczy załącznika nr 5a do SlWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 7.e. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania zapisanego w sformułowaniu "Konfigurowanie procesów zatwierdzania publikowanych stron i dokumentów" za spełnione, jeżeli konfiguracja procesu zatwierdzania dokumentów będzie oparta o statusy pracy z dokumentem/stroną (np.: W opracowaniu, Do akceptacji, Do poprawy, Opublikowany, Archiwalny,..) i zarządzaniu uprawnieniami użytkowników do nadawania odpowiednich statusów. Pytanie 11: Dotyczy załącznika nr 5a do SlWZ pkt. 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt Funkcjonalności portalu wewnętrznego, punkt 11. Prosimy o wyjaśnienie, czy funkcjonalności komunikatora tekstowego i głosowego mogą być realizowane przez oprogramowanie instalowane na stacjach roboczych użytkowników. Odpowiedź: Komunikator tekstowy powinien być dostępny przez przeglądarkę, komunikator głosowy może być realizowany przez oprogramowanie instalowane na stacjach roboczych. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,,komunikator tekstowy musi być dostępny przez przeglądarkę, komunikator głosowy może być realizowany przez oprogramowanie instalowane na stacjach roboczych. Pytanie 12: Dotyczy załącznika nr 5a do SlWZ pkt. 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt Funkcjonalności portalu wewnętrznego, punkt 15. Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza sformułowanie "Portal musi udostępniać usługę serwera FTP". Jaki powinien być zakres danych udostępnianych kanałem FTP, czy ma być dostępna wyłącznie możliwość pobrania plików fizycznych dokumentów publikowanych w portalu wewnętrznym? Ma być dostępna wyłącznie możliwość pobrania plików fizycznych dokumentów publikowanych w portalu wewnętrznym. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,,zamawiający wymaga zapewnienia możliwości pobrania plików fizycznych dokumentów publikowanych w portalu wewnętrznym. Pytanie 13: Dotyczy załącznika nr 5a do SlWZ pkt. 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt Funkcjonalności portalu wewnętrznego, punkt 13. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "Listy dyskusyjne - news, (interfejs webowy do news.pip.gov.pl)" oznacza możliwość publikacji aktualności (news) wraz z opcją dodawania komentarzy przez użytkowników. Co oznacza sformułowanie "interfejs webowy do news.pip.gov,pl"? Jakiego typu usługi są uruchomione pod wskazanym adresem (listy dyskusyjne, wiadomości)? Czy usługi te posiadają odpowiednie mechanizmy integracyjne, które umożliwią wytworzenie w portalu interfejsu opisanego w wymaganiu? Jeśli tak, to prosimy o podanie informacji dotyczących technologii oraz szczegółów planowanej integracji. Odpowiedź: Nie, chodzi tu o aktualności z komentarzami. Pod news.pip.gov.pl istnieje wewnętrzny serwer grup dyskusyjnych (wewnętrzny usenet). Wymiana informacji w grupach z poziomu strony intranetowej poziom przeglądarki (bramka news-www) ma przebiegać w taki sam sposób jak z poziomu np.: Outlook Express a. Rolę serwera grup dyskusyjnych pełni daemon Innd na platformie Linux Gentoo Base System release

4 Pytanie 14: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 4. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "Uczestnictwo użytkowników w forach dyskusyjnych, ocenie materiałów, publikacji własnych treści," oznacza możliwość umieszczania przez użytkowników komentarzy na forach dyskusyjnych. Zamawiający wymaga uruchomienia forum dyskusyjnego ze specyfiką tego rodzaju usługi. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,,wykonawca zobowiązany jest uruchomić forum dyskusyjnego ze specyfiką tego rodzaju usługi. Pytanie 15: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 5.g. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "automatyczna kontrola wersji przy publikacji dokumentów" oznacza automatyczne tworzenie wersji przy zapisie dokumentu, opisane w podpunkcie punkt. 4.a. Pytanie 16: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ pkt. 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt Funkcjonalności portalu wewnętrznego, punkt 7. Prosimy o wyjaśnienie, czy funkcjonalność subskrybowania nowych wiadomości (powiadomienie z wykorzystaniem poczty)" oznacza funkcjonalność usługi Newsletter. Odpowiedź: Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie. Pytanie 17: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ pkt. 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt Funkcjonalności portalu wewnętrznego, punkt 8. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "Raport z harmonogramu działalności PIP w danym roku" oznacza publikację danych raportowych w postaci plików lub treści portalowych, przy założeniu wykonywania i przygotowania raportów poza portalem i udostępnienie możliwości opublikowania takiego raportu na Portalu. Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga raportów generowanych online (na bieżąco, w danym dniu) z aktualnych danych zawartych w bazie Sybase. Raporty będą zawierać informacje o stopniu zaawansowania realizacji harmonogramu. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,,zamawiający wymaga raportów generowanych online (na bieżąco, w danym dniu) z aktualnych danych zawartych w bazie Sybase. Raporty muszą zawierać informacje o stopniu zaawansowania realizacji harmonogramu. Pytanie 18: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ pkt 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt Funkcjonalności portalu wewnętrznego, punkt 12. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "bezpieczny dostęp do Intranetu ze strony WWW" oznacza udostępnienie Intranetu poprzez protokół SSL i nie dotyczy publikacji stron Intranetu w publicznej sieci Internet. Jeśli oznacza wykorzystanie protokołu SSL, to czy przedmiotem zamówienia jest także dostarczenie certyfikatów dla serwerów WWW pozwalających na utworzenie tego typu rozwiązań? Czy przez bezpieczny dostęp za pomocą SSL należy rozumieć wyłącznie proces uwierzytelniania użytkowników za pomocą szyfrowanego połączenia HTTPS? Odpowiedź: TAK "bezpieczny dostęp do Intranetu ze strony WWW" oznacza udostępnienie Intranetu poprzez protokół SSL i nie dotyczy publikacji stron Intranetu w publicznej sieci Internet. Aby proces ten był bezpieczny, należy zastosować protokół SSL. Całe rozwiązanie wraz z potrzebnym oprogramowaniem dostarcza Wykonawca. Żadne strony wewnętrzne nie mogą być dostępne dla nie uwierzytelnionego użytkownika. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,,"bezpieczny dostęp do Intranetu ze strony WWW" oznacza udostępnienie Intranetu poprzez protokół SSL i nie dotyczy publikacji stron Intranetu w publicznej sieci Internet. Aby proces ten był bezpieczny, należy zastosować protokół SSL. Całe rozwiązanie wraz z potrzebnym oprogramowaniem zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca. Żadne strony wewnętrzne nie mogą być dostępne dla nie uwierzytelnionego użytkownika. 4

5 Pytanie 19: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ pkt. 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt Funkcjonalności portalu wewnętrznego, punkt 14. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "Tematyczne listy dystrybucyjne powiadomienie o nowościach na adres pocztowy" oznacza funkcjonalność usługi Newsletter oraz możliwość zapisania się użytkownika do jednego z kilku Newsletterów tematycznych (wysyłających różne tematyczne informacje). Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. Pytanie 20: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 5. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza stworzenie systemu e-learningu na bazie innego gotowego oprogramowania niż system CMS Portalu przy zachowaniu udostępniania E-Lerningu poprzez Portal. Odpowiedź: Tak, dopuszczamy. Pytanie 21: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 7. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "zapewnić dostęp do informacji niezbędnych do realizacji założonych celów i procesów" oznacza funkcjonalność publikowania na stronach portalu informacji opisującej przebieg procesów, przy czym procesy te będą realizowane poza portalem. Odpowiedź: Zamawiający wymaga publikowania statusów dla realizowanych procesów poza portalem. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dopisuje do ww. pkt następujące sformułowanie,, Wymagane jest publikowanie statusów dla realizowanych procesów poza portalem. Pytanie 22: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt 7. Prosimy o wyjaśnienie, czy sformułowanie "umożliwić współpracę pomiędzy zespołami złożonych również z osób z poza organizacji oraz z jednostek stowarzyszonych" oznacza konieczność udostępnienia witryny Intranet dla użytkowników zewnętrznych, spoza podsieci Zamawiającego. Jeżeli tak, to czy Zamawiający udostępni zabezpieczone łącza VPN dla wymienionych wyżej Użytkowników w celu umożliwienia dostępu tym użytkownikom do swojej sieci wewnętrznej, w celu obsługi Intranetu (zwracamy uwagę, że Intranet nie będzie dostępny z poziomu Internetu)? Odpowiedź: Nie. Pytanie 23: Dotyczy załącznika nr 5a do SIWZ 1.2 Koncepcja strony intranetowej podpunkt punkt. 4.b. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym role edytora i recenzenta są nazwane odpowiednio Redaktor" i Redaktor naczelny" i uzna wymaganie za spełnione, jeśli Redaktorzy będą mogli jedynie wprowadzać i edytować treści bez możliwości publikacji na stronie, a Redaktorzy naczelni, po pozytywnej weryfikacji, będą mogli publikować treści na stronach. Takie rozwiązanie w rozumieniu Wykonawcy pozwala na realizację wymagania Zamawiającego. 5

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na projekt wortalu Państwowej Inspekcji Pracy Założenia dotyczące strony intranetowej WORTAL Państwowej Inspekcji Pracy po stronie INTRANETOWEJ powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Ogólny opis systemu. 3. Szczegółowy opis systemu Tworzenie postępowania

1. Wstęp. 2. Ogólny opis systemu. 3. Szczegółowy opis systemu Tworzenie postępowania 1. Wstęp W ramach zadania 1 planuje się pozyskanie poprzez zakup praw autorskich z prawem do modyfikacji kodu aplikacji dedykowanej dla Zamawiających z sektora publicznego do zarządzania przetargami w

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013

Grodków, dn. 20 listopada 2013r. ZP.271.21.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2. Dodatkowy moduł Kreator Bannerów Czy moduł Kreator Bannerów ma być modułem zintegrowanym z portalem i pozwalającym na

Pytanie nr 2. Dodatkowy moduł Kreator Bannerów Czy moduł Kreator Bannerów ma być modułem zintegrowanym z portalem i pozwalającym na DAZ-ZP.272.57.2012 Gdańsk, dnia 23.07.2012 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 1. Np. pracownik uzupełnia wpis w dokumencie X i powinna być możliwość oznaczenia tej zmiany np. przez podpis lub stempel czasu.

Zestaw pytań nr 1. Np. pracownik uzupełnia wpis w dokumencie X i powinna być możliwość oznaczenia tej zmiany np. przez podpis lub stempel czasu. Zestaw pytań nr 1 Kraków 22 09 2015 Dotyczy: Dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarzadzania zbiorami danych, utworzonych dla potrzeb digitalizacji zasobów Teatru oraz dostawa sprzętu i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wzór (5.04.2011) U M O W A

Wzór (5.04.2011) U M O W A U M O W A Wzór (5.04.2011) zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadań nazwanych określonych poniżej, a także utrzymanie Środowiska wirtualnego w standardzie określonym w załączniku nr 3 do Umowy. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3

Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Procedura konfiguracji programu Outlook Express z wykorzystaniem protokołu POP3 Wersja 0.2 1/7 Spis treści Parametry procedury... 3 2. Tworzenie konta (Rysunek 1)... 4 3. Konfiguracja konta (Rysunek 2)...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia: Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl

Odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia: Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Odpowiedzi na pytania do przedmiotu zamówienia: Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.zdrowie.gov.pl Administrator, 20.10.2009 Hosting 1. Czy wymagają Państwo hostingu z bazą danych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r.

Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. Kanał teletransmisji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Portal BFG STP) Warszawa, 3 sierpnia 2017 r. 1 Plan prezentacji Obowiązki sprawozdawcze wynikające z rozporządzeń MRiF Charakterystyka Portalu BFG

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 Zielona Góra, 06.02.2013 r. 4system Polska Sp. z o. o. ul. Botaniczna 70 65-392 Zielona Góra tel. 68 451 08 88 projekty_ue@4system.com www.4system.com Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 W związku z realizowanym

Bardziej szczegółowo

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r.

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Wspólny intranet dla KPRM, ministerstw i urzędów centralnych Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Jak dołączyć do wspólnego intranetu? Przekazywanie raz w miesiącu katalogu służbowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr MZ-AGZ-270-9076/JP/13 Warszawa: Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie serwisów internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz zapewnienie ich serwisowania i hostingu Numer ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl Szanowni Państwo, Dział Teleinformatyczny udostępnia pracownikom dydaktycznym PSW indywidualne konta firmowe aplikacji Google w domenie dydaktyka.pswbp.pl.

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Platforma wymiany informacji e- science.pl, jako skuteczne narzędzie współpracy. Mateusz Tykierko

Platforma wymiany informacji e- science.pl, jako skuteczne narzędzie współpracy. Mateusz Tykierko Platforma wymiany informacji e- science.pl, jako skuteczne narzędzie współpracy Mateusz Tykierko Usługi i aplikacje e-science.pl E-TEAM E-DRIVE E-DOCS E-REPO E-LAB 2 Rejestracja użytkowników klastra Członkowie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis wymagań, funkcjonalności i gwarancji: Platforma informacyjna Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r. Koszalin, 09.10.2015r. W dniu 07.10.2015r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DOA-ZP-I

Łódź, dnia r. DOA-ZP-I Łódź, dnia 06.06.014r. DOA-ZP-I.71..014 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 20 lutego 2014 r. SPROSTOWANIE DO INFORMACJI DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentów standaryzujących tworzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z aktualizacją transformaty

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej.

Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej. Ten krótki poradnik pomoże Ci zainstalować nasz katalog no-name na swojej stronie internetowej. Krok 1 - rejestracja Wejdź na stronę http://www.adpen.pl/katalog/rejestracja.php i uzupełnij widoczny formularz

Bardziej szczegółowo