5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?"

Transkrypt

1 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji? Odpowiedź do pytań 1. i 2. proszę przeczytać odpowiedź do pytania zamieszczoną w dniu r.: Oferent powinien przyjąć, iż wraz z systemem musi dostarczyć całą infrastrukturę sprzętową konieczną do uruchomienia systemu. 3. W jakim trybie ma działać wysoka dostępność systemu pocztowego w ramach lokalizacji podstawowej oraz zapasowej w trybie Active/Active czy Active/Pasive? 4. W jaki sposób ma zostać uruchomione centrum zapasowe środowiska pocztowego w sposób automatyczny czy ręczny wykorzystując procedurę? Odpowiedź do pytań 3. i 4. dla potrzeb szacowania proszę przyjąć, iż system pracuje w trybie Active/Pasive zaś uruchomienie środowiska zapasowego następuje w sposób automatyczny. 5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? Odpowiedź do pytania 5. Zamawiający nie jest w stanie podać tych danych, są to usługi dzierżawione od różnych dostawców, co zostało opisane w sekcji Stan obecny. 6. Skąd dokładnie ma nastąpić migracja wszystkich obiektów (kalendarz, kontakty itp.) z istniejącej infrastruktury pocztowej Zamawiającego (zapis ze strony 5 dokumentu projekt-opz-poczta.pdf) z serwerów pocztowych utrzymywanych u dostawcy czy z lokalnych klientów pocztowych? 7. Czy Zamawiający posiada narzędzie do migracji wszystkich obiektów (kalendarz, kontakty itp.) z istniejącej infrastruktury pocztowej Zamawiającego (zapis ze strony 5 dokumentu projekt-OPZ-poczta.pdf)? 8. Czy Zamawiający dopuszcza migrację wszystkich obiektów (kalendarz, kontakty itp.) z istniejącej infrastruktury pocztowej Zamawiającego (zapis ze strony 5 dokumentu projekt-opz-poczta.pdf) poprzez procedurę która będzie wykonywana przez Zamawiającego? Odpowiedź do pytań 6., 7. i 8. migracja obiektów wymienionych w pytaniu 6. ma nastąpić z lokalnych klientów pocztowych. Zamawiający nie posiada żadnych narzędzi, które mogą do tego posłużyć. Zamawiający dopuści migrację tych obiektów poprzez procedurę wykonywaną przez Zamawiającego dla nie więcej niż 75% kont pocztowych w każdej jednostce innymi słowy: Wykonawca przeprowadzi migrację tych obiektów dla nie mniej niż co czwartego konta pocztowego w każdej z lokalizacji. 9. Proszę o informację z jakich klientów pocztowych (nazwa, wersja, edycja, producent) z których ma nastąpić migracja danych, korzysta obecnie Zamawiający? Odpowiedź do pytania 9. Zamawiający korzysta z różnych klientów pocztowych: Microsoft Outlook Express, Microsoft Office Outlook (2000, 2003, 2007, 2010, 2013), Mozilla Thunderbird

2 10. Proszę o informację jaka jest łączna wielkość skrzynek pocztowych (podana w GB) która będzie migrowana z istniejącego środowiska pocztowego Zamawiającego do nowego środowiska pocztowego? Odpowiedź do pytania 10. szacowana łączna wielkość skrzynek pocztowych to ok. 14 TB (iloczyn ilości skrzynek przez szacowaną średnią wielkość skrzynki obie wartości podane w sekcji Założenia opublikowanego dokumentu). 11. Proszę o informację jaka jest średnia wielkość wiadomości pocztowej u Zamawiającego? Odpowiedź do pytania 11. brak nam takich danych. Obecnie duża część wiadomości oscyluje w granicach kilkanaście kilobajtów do kilku megabajtów, lecz nie są rzadkością maile o wielkości kilkunastu a nawet kilkudziesięciu megabajtów. 12. Proszę o informację jaka jest średnia łączna ilość wysłanych oraz odebranych wiadomości na użytkownika w czasie dnia pracy? Odpowiedź do pytania 12. brak takich danych. Od kilku do kilkudziesięciu maili. 13. Proszę o informację dotyczącą jaka jest liczba serwerów (oraz ich przeznaczenie), użytkowników oraz komputerów których wymagane będzie przeniesienie ze starej domeny opartej o serwer SMB 2003 w Tczewie do nowej domeny podrzędnej? Odpowiedź do pytania 13. jeden serwer SBS (a nie pomyłkowo podany SMB) służący jako lokalny kontroler domeny oraz serwer plików i aplikacji. 14. Proszę podać nazwę, wersję, producenta systemu monitorowania ISOK? 15. Proszę o informację czy została sprawdzona możliwość skorzystania z istniejącego systemu monitoringu ISOK, aby można było go wykorzystać do monitorowania środowiska pocztowego? Odpowiedź do pytań 14. i 15. dla celów szacowania proszę przyjąć, iż nie można wykorzystać systemu monitorowania systemu ISOK dla monitorowania środowiska pocztowego 16. Proszę o informację do czego dokładnie ma zostać wykorzystana relacja zaufania w zapisie system poczty elektronicznej musi zapewniać możliwość tworzenia relacji zaufania z systemem poczty elektronicznej posiadanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej str. 3 dokumentu projekt-OPZ-poczta.pdf? 17. Proszę o wyjaśnienie zapisu zarządzanie systemem musi opierać się o profile użytkowników usługi katalogowej Active Directory str. 3 dokumentu projekt-OPZ-poczta.pdf, czy zamiast słowa profile powinno być konta? Odpowiedź do pytania 16. aby użytkownicy mogli współdzielić kalendarze oraz kontakty 17. Proszę o wyjaśnienie zapisu zarządzanie systemem musi opierać się o profile użytkowników usługi katalogowej Active Directory str. 3 dokumentu projekt-OPZ-poczta.pdf, czy zamiast słowa profile powinno być konta?

3 Odpowiedź do pytania 17. Powinno być konta - zarządzanie systemem musi opierać się o konta użytkowników usługi katalogowej Active Directory 18. Proszę o informację czy system poczty elektronicznej ma wykorzystywać sprzętowy/wirtualny load balancer? Odpowiedź do pytania 18. tak system poczty elektronicznej ma wykorzystywać sprzętowy load balancer 19. Czy dla skrzynek pocztowych przewiduje się wykorzystanie któreś z poniższych zawansowanych funkcjonalności: a. Narzędzia archiwizacyjne natywanie wbudowane w systemem poczty elektronicznej b. Ochrona informacji możliwość definiowanie filtrów dotyczących jakie informację nie mogą/mogą zostać wysłane np. numery kart kredytowych. c. Narzędzia poczty głosowej możliwość konwersji textu na głos, dostęp do skrzynki pocztowej poprzez telefon, pozostawianie głosowych wiadomości pocztowych na skrzynce pocztowej. d. Zawansowane zarządzanie urządzeniami mobilnymi możliwość np. zabronienia wykorzystania telefonu jako modemu dla komputera PC. e. Zawansowane rejestrowanie (Journaling) definiowanie rejestrowania na pojedynczego odbiorcę lub członków grupy dystrybucyjnej. f. Automatyczna ochrona wiadomości integracja z rozwiązaniem firmy Microsoft Windows Right Management Services. g. Zawansowane polityki przechowywania możliwość definiowania polityk przechowywania na nie domyślne foldery w skrzynce użytkownika. Polityki przechowywania dają możliwość definiowania czasu po którym dane elementy z danego folderu zostają np. usunięte czy przeniesione do archiwum. h. Archiwum miejscowe możliwość definiowania polityk które pozwalają na pozostawienie elementów ze skrzynki użytkownika nawet w przypadku gdy dojdzie do sytuacji celowego usunięcie wiadomości przez użytkownika. Odpowiedź do pytania 19. nie przewiduje się wykorzystania powyższych funkcjonalności 20. Proszę o informację czy wszystkie lokalizacje są ze sobą połączone sieciowo, wykorzystując np. VPN site-to-site? 21. Proszę o informację jakie są przepustowości pomiędzy lokalizacjami? Odpowiedź do pytania 20. i 21. wszystkie główne siedziby (KZGW i siedem rzgw) połączone jest w sieć WAN ZGW za pomocą łączy ip-sec VPN. Każda z lokalizacji korzysta w łącza o przepustowości od kilkunastu do kilkudziesięciu Mbps. 22. Proszę o informację czy system pocztowy ma mieć uruchomioną funkcjonalność opóźnionego zapisu do bazy? Odpowiedź do pytania 22. NIE 23. Proszę o informację czy podczas projektowania systemu poczty elektronicznej może zostać wykorzystana trzecia lokalizacja na potrzeby zasobu kworum?

4 Odpowiedź do pytania 23. może zostać wykorzystana trzecia lokalizacja na potrzeby zasobu kworum 24. Proszę o informację czy Zamawiający posiada oprogramowanie antywirusowe które będzie można zainstalować na serwerach pełniących funkcję systemu poczty elektronicznej? Odpowiedź do pytania 24. Zamawiający nie posiada oprogramowania antywirusowego do wykorzystania na serwerach 25. Proszę o informację na ilu serwerach fizycznych (w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji) ma zostać uruchomiony system poczty elektronicznej? Odpowiedź do pytania 25. na 2 serwerach system pocztowy w każdej z lokalizacji oraz ewentualne serwery usługi katalogowej wynikające z ostatecznego projektu technicznego 26. Proszę o informację czy środowisko testowe może zostać uruchomione na tym samym sprzęcie co środowisko produkcyjne? Odpowiedź do pytania NIE 27. Proszę o informację czy środowisko testowe może zostać skonfigurowane z mniejszą liczbą oraz wielkością woluminów na potrzeby baz niżeli środowisko produkcyjne? Odpowiedź do pytania 27. TAK 28. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pamięci masowej, która własnymi algorytmami dobiera rozłożenie danych na różnych typach dysków w zależności od obciążenia(tzw. automatyczny tiering)? Odpowiedź do pytania 28. NIE 29. Co zamawiający rozumie pod pojęciem "Archiwizacja"? Zgodnie z powszechną definicją archiwizacja zakłada przeniesienie danych źródłowych na bezpieczne medium i usunięcie ich ze źródła pochodzenia. Backup nie zakłada usuwania danych źródłowych Odpowiedź do pytania 29. nastąpił błąd w opisie zamówienia, słowo Archiwizacja zmienia się na Backup 30. Czy zamawiający wymaga możliwości odtwarzania pojedynczych elementów z baz systemu pocztowego (listy, kalendarze itp.)? Odpowiedź do pytania 30. wymagana jest możliwość odtworzenia pojedynczych elementów z baz danych systemu pocztowego.

5 31. Czy wystarczająca jest możliwości odtworzenia całej pojedynczej bazy danych systemu pocztowego? Odpowiedź do pytania 31. patrz odpowiedź do pytania Jakiego rodzaju zasoby pamięci masowych są dozwolone (dyski lub taśmy) do wykonania kopii bezpieczeństwa? Odpowiedź do pytania 32. wymagane są zasoby w postaci dysków i taśm dla projektowanego systemu 33. Czy zamawiający wymaga zakłada zwielokrotnienie kopii bezpieczeństwa w różnych lokalizacjach (poprzez wywożenie taśm lub replikację zdalną lub inną)? Odpowiedź do pytania 33. nie wymaga 34. Jaki powinien być maksymalny czas odtworzenia danych po awarii? Odpowiedź do pytania 34. proszę przyjąć 48 godzin 35. Czy podczas szacowania liczby potrzebnych licencji ma zostać wzięty pod uwagę 10% przyrost skrzynek pocztowych w skali jednego roku oraz 30% przyrost systemu pocztowego na nieprzewidziane sytuacje? Odpowiedź do pytania 35. proszę przyjąć pod uwagę dodatkowy przyrost 20% na nieprzewidziane sytuacje

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Wprowadzenie

Polityka prywatności. Wprowadzenie Polityka prywatności Wprowadzenie Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w Niemczech (określanej dalej mianem

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/)

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) 9 listopada 2014 Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN

Artykuł do miesięcznika Autobusy. 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Artykuł do miesięcznika Autobusy 1. Temat: System dynamicznej informacji pasażerskiej 2. Autorzy: Ryszard Rojowski - dyrektor Działu konstrukcyjnego R&G PLUS Tadeusz Gancarz - dyrektor PZI TARAN Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo