EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r."

Transkrypt

1 EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem wraz ze wsparciem techncznym 92/09. W Y J AŚNIENIE O RAZ Z M I ANA SPECYFIKACJI ISTOTYNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3 I. Sprostowanie Niniejszym Zamawiający dokonuje sprostowania zamieszczonej w dniu r. odpowiedzi na pytanie nr 1 z zapisu: Odpowiedź nr 1: Zamawiający w rozdziale 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 opisał posiadaną infrastrukturę serwerową: - ilość procesorów 41 - ilość rdzeni 84 - dane serwery będą backupowane poprzez sieć SAN Pozostałe informacje będą do wglądu bezpośrednio u Zamawiającego. Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: Dominik Krasowski tel wew. 121 kom na zapis: Odpowiedź nr 1: Zamawiający w rozdziale 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 opisał posiadaną infrastrukturę serwerową: - ilość procesorów 41 - ilość rdzeni 84 - dane serwery będą backupowane poprzez sieć LAN Pozostałe informacje będą do wglądu bezpośrednio u Zamawiającego. Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: Dominik Krasowski tel wew. 121 kom II. Odpowiedzi na pytania Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania: Pytanie nr 1: W Rozdziale 2. Opis Przedmiotu Zamówienia, w punkcie 3 (na stronie 12 SIWZ), Zamawiający podaje bardzo ogólną charakterystykę serwerów (20 sztuk), których ma dotyczyć wdrażany system. Niestety, z punktu widzenia sposobu licencjonowania oprogramowania, które mamy zamiar zaproponować, informacje te są niewystarczające gdyż inaczej liczy się tam rdzeń w procesorze jednordzeniowym, a inaczej w czterordzeniowym. 1

2 W związku z tym prosimy o podanie dokładnej informacji, ile i jakich procesorów jest zainstalowanych w serwerach (ile jedno, ile dwu i ile czterordzeniowych). Dodatkowo, jeżeli mają być backup owane serwery wykorzystujące procesory z rodziny Intel 55xx, to też prosimy o podanie takiej informacji; jeżeli mają być backup owane serwery wykorzystujące procesory RISC, to prosimy o podanie ich typu i rodzaju stosowanego procesora. Odpowiedź nr 1: Zamawiający w rozdziale 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 3 opisał posiadaną infrastrukturę serwerową: - ilość procesorów 41 - ilość rdzeni 84 - dane serwery będą backupowane poprzez sieć LAN Pozostałe informacje będą do wglądu bezpośrednio u Zamawiającego. Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: Dominik Krasowski tel wew. 121 kom Pytanie nr 2 W załączniku nr 1 do Rozdziału 2 SIWZ, na stronie 15, występuje w punkcie 12 wymaganie tworzenia kopii zapasowych tzw. On-linie z serwera pocztowego MS Exchange, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dla uzyskania tej funkcjonalności w tym postępowaniu? Jeśli tak, to prosimy o podanie charakterystyki serwerów (ilość procesorów, rdzeni) dla których jest wymagana ta funkcjonalność. Odpowiedź nr 2 Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dla uzyskania tej funkcjonalności. Zamawiający w Rozdziale 2 Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 3 Opis infrastruktury serwerowej Zamawiającego zapisał iż szczegóły techniczne oraz informacje na temat posiadanych przez Zamawiającego na wymienionych serwerach systemów, aplikacji i baz danych dostępne będą do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Rakowiecka 4, Warszawa. Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: Dominik Krasowski tel wew Pytanie nr 3 W załączniku nr 1 do Rozdziału 2 SIWZ, na stronie 15, występuje w punkcie 13 wymaganie tworzenia kopii zapasowych tzw. On-linie z serwerów baz i aplikacji MSSQL, Oracle, SAP, MS SharePoint, DB2, Informix, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dla uzyskania tej funkcjonalności w tym postępowaniu? Jeśli tak to prosimy o podanie charakterystyki serwerów (ilość procesorów, rdzeni), dla których jest wymagana ta funkcjonalność. Odpowiedź nr 3 Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dla uzyskania tej funkcjonalności. Zamawiający w Rozdziale 2 Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie 3 Opis infrastruktury serwerowej Zamawiającego zapisał iż szczegóły techniczne oraz informacje na temat posiadanych przez Zamawiającego na wymienionych serwerach systemów, aplikacji i baz danych dostępne będą do wglądu w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Rakowiecka 4, Warszawa. Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: Dominik Krasowski tel wew

3 Pytanie nr 4 W załączniku nr 1 do Rozdziału 2 SIWZ, na stronie 15, występuje w punkcie 25 wymaganie tworzenia jak i odtwarzania kopii zapasowych z wykorzystaniem struktury sieciowej SAN (Storage Area Network). Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji dla uzyskania tej funkcjonalności w tym postępowaniu? Jeśli tak, to prosimy o podanie charakterystyki serwerów (ilość procesorów, rdzeni), dla których jest wymagana ta funkcjonalność. Odpowiedź nr 4 Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie punktu 25 Załącznika nr 1 do Rozdziału 2 SIWZ. III. Zmiana treści SIWZ nr 3 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze. zm.) zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Następujące miejsca SIWZ otrzymują nowe brzmienie: 1. Załącznik nr 1 do Rozdziału 2 SIWZ, otrzymuje następujące brzmienie: Zmienia się Załącznik nr 1 do Rozdziału 2 SIWZ na: Załącznik nr 1A do Rozdziału 2 SIWZ. Wszystkie miejsca w SIWZ, w których mowa jest o Załączniku nr 1 do Rozdziału 2 SIWZ zmienia się na Załącznik nr 1A do Rozdziału 2 SIWZ. Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. W załączeniu: Załącznik nr 1A do Rozdziału 2 SIWZ 3

4 Załącznik nr 1A do Rozdziału 2 SIWZ: Specyfikacja techniczna 1 System do Ba ckup u Wymagania minimalne Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe. 1. Obsługa urządzeń taśmowych i dyskowych, służących do przechowywania kopii zapasowych i archiwizacji danych. 2. Przechowywanie informacji o wykonanych kopiach, harmonogramach oraz nośnikach w relacyjnej bazie danych. Proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych musi być procesem transakcyjnym. Ze względów bezpieczeństwa system musi mieć: - możliwość wykonania mirroring u tej bazy danych na poziome, co najmniej logów tranzakcyjnych. - jednocześnie musi istnieć możliwość wykonania kopii zapasowej bazy danych na taśmy w trakcie pracy systemu bez konieczności ograniczania jego funkcjonalności. 3. Automatyczna i bezobsługowa optymalizacja parametrów pracy wewnętrznej bazy indeksowej 4. Centralny sposób definiowania, procesów z jednej konsoli polityki tworzenia kopii zapasowych, tj. określenie, jakie dane, kiedy i gdzie powinny być składowane /definiowanie harmonogramu Backup u/ 5. Realizowanie raz zdefiniowanej polityki Backup u w sposób automatyczny, bez konieczności ingerencji operatora oraz wykonywanie określonej akcji /zatrzymanie procesów, wykonanie Backup u i ponowne uruchomienie/. 6. Możliwość ciągłego zabezpieczenia danych ze stacji roboczych. 7. Wykonywanie kopii zapasowych w sposób przyrostowy pierwsza kopia powinna być kopią całkowitą a kolejne powinny zawierać jedynie dane, które uległy modyfikacji. 8. Możliwość definiowania czasu ważności kopii danych, tj. czasu, w którym usunięte dane są przechowywane na nośnikach taśmowych bądź dyskowych. 9. Jednoczesne tworzenie kopii zapasowych na różnego rodzaju nośniki (taśmy, dyski). 10. Prowadzenie wersyfikacji polityki realizowania kopii zapasowych definiowanie ilości przechowywanych wersji Backup owanych zasobów. 11. Jednoczesne Backup owania wielu klientów /zasobów/ na urządzenia dyskowe. System bez ingerencji operatora musi przenieść dane z dysków na taśmy tak aby umożliwić znaczne zredukowanie czasu backup u. 4

5 Specyfikacja techniczna 1 System do Ba ckup u Wymagania minimalne 12. Tworzenie kopii zapasowych tzw. On-linie z serwera pocztowego MS Exchange, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera. 13. Tworzenie kopii zapasowych tzw. On-linie z serwerów baz i aplikacji MSSQL, Oracle, SAP, MS SharePiont, DB2, Informix, bez konieczności zatrzymywania pracy serwera bazy danych. 14. Zarządzanie położeniem danych bez udziału operatora pod kątem optymalnego wykorzystania nośników. 15. Optymalizowanie liczby zapisanych taśm /przenoszenie danych pomiędzy taśmami w celu zwolnienia nośników i ponownego użycia/ bez udziału operatora 16. Grupowanie na taśmie lub grupie taśm dane z grupy serwerów, jednego serwera lub systemu plików bez udziału operatora. 17. Tworzenie przez serwer backupów najświeższego obrazu pełnego backupu dla serwerów na bazie już zabezpieczonych danych. Proces ten powinien odbywać się bez konieczności komunikacji pomiędzy serwerem backupów i serwerem backupującym oraz bez konieczności wykorzystania przestrzeni dyskowych. 18. Zarządzanie wieloma kopiami zabezpieczonych danych. Optymalizacja taśm znajdujących się zarówno w obsługiwanej bibliotece taśmowej jak i w sejfie. Ta funkcja musi być wbudowana w oprogramowanie. 19. Wbudowany mechanizm zautomatyzowanego odtwarzania systemu Backup u po awarii. Mechanizm musi być integralną częścią systemu Backup u. 20. Zarządzanie backupami na poziomie pojedynczych plików i obiektów. 21. Odtwarzanie kopii zapasowej z dowolnego punktu w czasie. 22. Funkcja Checkpoint restores restart odtwarzania danych w przypadku przerwania transmisji od miejsca gdzie nastąpiła przerwa. 23. System oprócz backupu i odtwarzania danych musi realizować funkcje archiwizacji danych /kopia danych nie podlegająca modyfikacji/. 24. Odtwarzanie danych w dowolne wskazane miejsce dyskowe. 25. Tworzenie jak i odtwarzanie kopii zapasowych z wykorzystaniem struktury sieciowej LAN (Local Area Network) 26. Integracja z mechanizmami sprzętowego szyfrowania nośników taśmowych. Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe. 5

6 Specyfikacja techniczna 1 System do Ba ckup u Wymagania minimalne 27. Funkcjonalność utrzymywania w puli dyskowej tylko ostatniej wersji backupu. Dodatkowo w przypadku zmiany danych wersji w puli na nową system musi automatycznie usunąć stare dane. 28. Funkcjonalność nieodwracalnego usunięcia danych z systemu zabezpieczenia danych oznaczające usunięcie informacji o zabezpieczonych danych nie tylko z repozytorium zarządcy backupów, ale także zamazanie przestrzeni na specjalnie przygotowanej strukturze składowania danych. 29. Komunikacja z klientem systemu backupu za pomocą protokołu SSL. 30. Jednoczesny zapis i odczyt danych z pul dyskowych. 31. Funkcjonalność kopiowania/przenoszenia zabezpieczonych danych pomiędzy serwerami Backup u. Funkcjonalność musi umożliwiać przeniesienie danych na poziomie klienta. 32. Odtworzenie pojedynczego obiektu z Microsoft Acitve Directory bez restartu serwera. 33. Mechanizm redukcji ilości składowania danych po stronie serwera (tzw. deduplikacja) mechanizm musi być wbudowany w oprogramowanie. 34. Dedykowany moduł monitorowania i raportowania systemu Backup u. 35. Definiowanie kryteriów alarmów na podstawie dowolnych danych systemu Backup u. 36. Graficzna prezentacja bieżących i historycznych danych w ramach jednego widoku. 37. Wsparcie dla technologii NetApp Snap-diff i NetApp SM2T (Snap Mirror To Tape). 38. Integracja z VCB (VMware Consolidated Backup) oraz możliwość odtworzenia wirtualnych maszyn z poziomu klienta systemu Backup u. 39. Dostarczone licencje musza obsługiwać nieograniczoną ilość napędów taśmowych, /min. 100 sztuk/ 40. Dostarczone licencje musza obsługiwać nieograniczoną ilość slotów w bibliotekach taśmowych, /co najmniej 1000/ 41. Dostarczone licencje muszą obsługiwać nieograniczoną przestrzeń dyskową do składowania danych, /co najmniej 100 TB/ Parametry oferowane (należy potwierdzić słowem tak, jeśli są to minimalne parametry określone w kol. 2, lub podać oferowane, jeśli są wyższe. 6

7 7

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 Przedmiotem umowy jest konsolidacja środowiska informatycznego Zamawiającego przy pomocy technologii

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH str. 11 WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEMU DO ARCHIWIZACJI DANYCH Elementy wchodzące w skład systemu macierzy dyskowej 1 pamięć masowa 1 szt. 2 system agregacji zasobów pamięci masowej 1zestaw 3 UPS 2 szt. 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych

Załącznik 1. Opis parametrów technicznych Załącznik 1. Opis parametrów technicznych 1. Serwer RISC 1 1 sztuka L.p. Parametr Wymagania Zamawiającego 1. Produkcja Fabrycznie nowe 2. Chipset Rekomendowany przez producenta procesora 3. Płyta główna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 27.10.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-103/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/19/2012 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT

Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Lyski, 29.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 11.10.2011r.

Gdańsk, dnia 11.10.2011r. Gdańsk, dnia 11.10.2011r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/330/025/D/11 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów serwerów dla Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Pojemność macierzy brutto Minimum 72 TB surowej przestrzeni dyskowej w następującej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP-2244-19-2351/13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo