Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację Oprogramowania bazodanowego na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przez Oprogramowanie bazodanowe Zamawiający rozumie Oprogramowanie i licencje dostępowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania: oprogramowania dostarczanego w ramach realizacji Projektu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ (wymagania opisane w Kartach dla poszczególnych Zadań): o Oprogramowania użytkowego (dziedzinowego) - Zadanie 4.2 o Oprogramowania integracyjnego - Zadanie 4.3 o Oprogramowania do zarządzania - Zadanie 4.4 oprogramowania posiadanego i wykorzystywanego przez Zamawiającego: o Oprogramowania Dziedzinowego: QNT Quorum: moduł FK, QNT Quorum: moduł Faktury, QNT Quorum: Zakupy, QNT Quorum: Kadry, QNT Quorum: Płace, QNT Quorum: Środki Trwałe. Zamawiający na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego posiada i wykorzystuje oprogramowanie bazodanowe: o Licencja SysBase SQL Anywhere v na jeden serwer oraz na 9 użytkowników. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia dla Zadania 4.5 Oprogramowanie bazodanowe Generalny Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia danych dla Oprogramowania posiadanego i wykorzystywane przez Zamawiającego opisanego powyżej do dostarczanego w ramach realizacji Projektu - Oprogramowania bazodanowego. Strona: 1

2 Oprogramowanie bazodanowe oczekiwane przez Zamawiającego: SysBase SQL ANYWHERE v.12 (licencja zgodna z warunkami opisanymi w pkt. 2. Ilość) lub równoważne. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie oprogramowania równoważnego - za oprogramowanie równoważne Zamawiający uznaje Oprogramowanie posiadające tożsamą funkcjonalność co wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe) oraz możliwość pełnej integracji i współpracy z Oprogramowaniem dostarczanym w ramach realizacji Projektu jak również z Oprogramowaniem Dziedzinowym posiadanym i wykorzystywanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do testów Oprogramowania równoważnego przed zawarciem Umowy. Oprogramowanie bazodanowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: Wymagania systemowe i obsługiwane platformy o Windows x86 i x64 o Windows Mobile o Linux x86 i x64 o Sun Solaris SPARC i x64 o Mac OS X na platformie Intel o IBM AIX Protokoły komunikacji klient/serwer o TCP/IP o Pamięć współdzielona o Obsługa protokołu IPv6 w systemach Windows i Linux Funkcje bazy danych o Konfiguracje bazy danych tylko do odczytu, skalowalne poziomo o Monitorowanie serwerów baz danych poprzez sieć Web o Dane przestrzenne o Generator sekwencji o Wybór spośród poleceń DML o Blokada na poziomie wiersza o Wysoce wydajny, samodzielnie dostrajający się, oparty na kosztach optymalizator zapytań Strona: 2

3 o Zaawansowane algorytmy wykonywania zapytań o Dynamiczna zmiana rozmiaru bufora o Widoki zmaterializowane o Izolacja migawek o Wyszukiwanie pełno tekstowe o Kompresja kolumn o Wyzwalacze i procedury zapisane w językach SQL i Java o Zewnętrzne procedury zapisane w językach ESQL, ODBC, Java, CLR(.NET), Perl i PHP o Wsparcie dla dużych obiektów binarnych (BLOB) o Eksport/import XML i funkcje związane z SQLX o Tworzenie luster baz danych i wsparcie dla klastrów o Defragmentacja tablic i indeksów w uruchomionej bazie o Archiwizacja uruchomionej bazy o Kolejkowanie i obsługa zdarzeń o Tryb pracy w pamięci o Produkcja i konsumpcja usług Web o Silne szyfrowanie plików baz danych i komunikacji sieciowej o Szyfrowanie tabel, audyty dopasowywane do użytkownika, reguły haseł, funkcje mieszające SH256, uwierzytelnianie protokołem Kerberos o Zintegrowany serwer HTTP o Zdalny dostęp danych do innych systemów RDBMS o Wsparcie przetwarzania analitycznego online (OLAP) Funkcje programistyczne o Dane przestrzenne o Graficzne zarządzanie bazami danych i narzędzia przeglądania o Szerokie wsparcie dla narzędzi programistycznych min. Sybase Power Builder, Microsoft Visual Studio, Borland Delphi, Eclipse o Wsparcie dla języka.net 2.0 i późniejszych wersji o Wsparcie dla języków programowania: C#, VB.NET, C/C++, ASP, ASP.NET, JSP, Java, PHP i Perl DBD o Zaawansowana funkcjonalność OLAP, zwijanie, złożenia rekursywne oraz złożenia i przecięcia indeksów Statystyki bazy danych o Liczba baz danych na jednym serwerze: min. 255 Strona: 3

4 o Wielkość baz danych: ograniczona tylko wielkością pamięci, pojemnością dysku i ograniczeniami platformy o Liczba znaków w nazwie obiektu bazy danych: min. 128 Statystyki tabel o Liczba indeksów w tabeli: min. do 2048 o Wielkość tabeli: ograniczona tylko wielkością pliku o Liczba tabel w bazie danych: min. do 4 miliardów o Liczba kolumn w tabeli: min o Rozmiar pola: min. 2 GB o Liczba wierszy w tabeli: ograniczona tylko wielkością pliku o Rozmiar wiersza: ograniczony wielkością pliku Statystyki procedur zapisanych i wyzwalaczy o Maksymalna długość procedury zapisanej: min. 2 GB o Zagnieżdżanie: ograniczone pojemnością dyskową i pamięcią serwera. 2 Ilość Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Licencję umożliwiającą uruchomienie na jednym serwerze wirtualnym z jedną jednostką procesorową z dostępem dla Użytkowników Końcowych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (łączących się przez Internet). Liczbę Użytkowników Końcowych ogranicza wyłącznie wydajność licencjonowanej maszyny wirtualnej. Licencja musi być udzielona na czas nieokreślony zgodnie z pkt. VIII. Licencjonowanie Oprogramowania Załącznik nr 1 do SIWZ. 3 Prace wdrożeniowe Do czynności Wykonawcy w ramach montażu i uruchomienia Oprogramowania bazodanowego należy: Ustalenie z Partnerem projektu terminu przeprowadzenia prac Instalacja oprogramowania na jednym z utworzonych serwerów wirtualnych (wskazanym przez Zamawiającego) w ramach środowiska wirtualnego utworzonego na fizycznych serwerach dostarczonych w ramach realizacji Zadania 1.1 oraz Oprogramowania do wirtualizacji w ramach realizacji Zadania 1.3 Konfiguracja Oprogramowania bazodanowego zgodnie z instrukcją Zamawiającego Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac 4 Specyficzne warunki dostaw / prac Miejsce dostawy: Strona: 4

5 wdrożeniowych Siedziba Zamawiającego: Sulęcin, ul. Lipowa 18 Termin dostawy licencji oraz nośników instalacyjnych: do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy (Tabela 1 - Harmonogram realizacji Etapów Projektu, Załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wdrożenia Oprogramowania bazodanowego w następujących terminach: do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy (Tabela 1 - Harmonogram realizacji Etapów Projektu, Załącznik nr 1 do SIWZ) 5 Warunki serwisu gwarancyjnego Dostarczone licencje powinny zawierać 12 miesięczne wsparcie, świadczone przez producenta oprogramowania. 6 Etapy realizacji dostaw oraz prac wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom 1. Dostawa licencji: Formalnemu odbiorowi podlega dostawa licencji oraz nośników instalacyjnych do Zamawiającego w ilościach określonych w punkcie 2 niniejszej karty produktu oraz treści oferty zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru Produtku w ramach Zadania stanowi podstawę płatności za dostawę dla zadania. Procedurę odbioru dostaw w ramach zadania określa Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Instalacja i uruchomienie: Formalnemu odbiorowi podlega instalacja i uruchomienie przedmiotu dostawy u Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru instalacji i uruchomienia potwierdzający zrealizowanie wszystkich prac wdrożeniowych stanowi podstawę płatności. 7 Wymagania odnośnie treści oferty Na potwierdzenie, że oferowane Oprogramowanie bazodanowe spełnia wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty: opis proponowanego rozwiązania potwierdzający, że oferowane Oprogramowanie bazodanowe spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta oraz wersji oferowanego Oprogramowania bazodanowego (wg Załącznik nr 14 do SIWZ). Strona: 5

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Pakietu aplikacji biurowych na warunkach

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu Database Activity Monitoring - DAM (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia PO MODYFIKACJI W DNIU 6 SIERPNIA 2014 r. 1. Plany Kontekst wdrożenia Załącznik nr 1 do SIWZ Prowadzone postępowanie przetargowe jest częścią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 53: Regionalna platforma komunikacji elektronicznej

Zadanie nr 53: Regionalna platforma komunikacji elektronicznej Zadanie nr 53: Regionalna platforma komunikacji elektronicznej Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Systemu Regionalna platforma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa oprogramowania antywirusowego, informatycznego, bazodanowego, systemu operacyjnego, biurowego, licencji dostępowych i licencji usług zdalnego pulpitu na potrzeby Zarządu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/93/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 tel./fax.: (044) 7327445 NIP: 6570234850, Regon: 140700034 Znak postępowania: ZP 02/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIOWEGO

ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIOWEGO Załącznik nr 1.2 do SIWZ ZAKRES JAKOŚCIOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIOWEGO Spis treści 1. Serwery... 1 2. Zasilacz awaryjny UPS... 6 3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2013 S t r o n a 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe.

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. 1 1. Baza danych część szpitalna 1 licencja bez asysty. Producent... Model... lp. Charakterystyka (wymagania minimalne)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo