OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012 r., licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione poniżej: 1. 3 licencji na oprogramowanie Microsoft Server 2008 R2 Standard lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat licencji na oprogramowanie Microsoft Exchange Server Standard 2010 lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat licencji Client Access License Windows Exchange Server Standard 2010 Device lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat licencji System Center Configuration Manager Client per OSE lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat licencji Microsoft Visual Studio Professional 2012 with MSDN lub równoważne z prawem do aktualizacji na okres 3 lat. Uwagi: 1. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM. 2. Zamawiającego jest uprawiony do zakupów zgodnie z zasadami umowy Microsoft Select Plus start date: 29 Nov 2011, w ramach której dodatkowo zostały podpisane: MBSA U start date: 16 Nov 2011, pomiędzy Microsoft Ireland Operations Limited a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. 3. Przez pojęcie równoważne Zamawiający przyjmuje oprogramowanie posiadające co najmniej poniższe funkcjonalności: a. W zakresie serwerowego systemu operacyjnego(pkt 1): i. Zarządzanie domeną Active Directory (zamawiający wykorzystuje aktualnie wersję Active Directory do zarządzania autentykacją, PKI, stacjami roboczymi, wydrukami, etc.) b. W zakresie systemu poczty elektronicznej (pkt. 2 i 3) produkt ma umożliwiać: i. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych, ii. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata,

2 iii. Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami, iv. Zarządzanie strukturą i zawartością, skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia, v. Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. vi. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową: 1. Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie, 2. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości, 3. Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu, 4. Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze, 5. Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np, sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone, 6. Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania, 7. Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań vii. Obsługa list i grup dystrybucyjnych, viii. Widok rozmowy, który ułatwia nawigację w skrzynce odbiorczej, automatycznie organizując wątki wiadomości w oparciu o przebieg rozmowy między stronami, ix. Funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod niewłaściwy adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych lub odbiorców, którzy pozostawili informacje o nieobecności,

3 x. Udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i śledzenia odbierania wiadomości bez potrzeby zaangażowania informatyków xi. Funkcjonalność wspierająca zarządzanie informacją w systemie pocztowym: 1. Centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, archiwizacja, 2. Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu oraz możliwość definiowania różnych limitów dla różnych grup użytkowników, 3. Możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań - na przykład pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z uregulowaniami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych - bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych, 4. Możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer, co pozwala na wydajne zarządzanie i ujawnianie prawne, 5. Możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości dzięki definiowanym centralnie zasadom zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości lub folderów, xii. Przeglądanie wiadomości wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez osoby nimi zarządzające i blokowanie lub dopuszczanie transmisji, xiii. Możliwość korzystania z łatwego w użyciu interfejsu internetowego w celu wykonywania często spotykanych zadań związanych z pomocą techniczną. xiv. Wsparcie dla użytkowników mobilnych: 1. Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu. 2. Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem online i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem.

4 3. Możliwość lekkiej" synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.), 4. Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone, 5. Umożliwienie - w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy - podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej, 6. Obsługa interfejsu dostępu do poczty w takich przeglądarkach, jak Internet Explorer (przynajmniej od wersji 8.0), Apple Safari i Mozilla Firefox c. W zakresie systemu zarządzania stacjami roboczymi (pkt. 4 i 5) produkt ma umożliwiać za pomocą natywnych mechanizmów, bez użycia dodatkowych aplikacji: i. Serwery zarządzające powinny mieć możliwość publikowania informacji o uruchomionych komponentach w usługach katalogowych (np. AD), informacje te powinny być odstępne dla klientów systemu w celu automatycznej konfiguracji. ii. System zarządzający powinien umożliwiać budowę infrastruktury drzewiastej (parent-child) w następujący sposób: 1. dla większych lokalizacji i/lub lokalizacji posiadających własne zasoby help-desk u, serwer typu child powinien posiadać własną wydzieloną bazę danych z informacjami tylko o podległych stacjach roboczych, 2. dla małych lokalizacji i/lub lokalizacji nie posiadających własnych zasobów help-desk u, serwer typu child powinien działać tylko, jako Proxy dla informacji przekazywanych przez stacje robocze do serwera nadrzędnego parent. iii. Klient systemu powinien mieć możliwość instalacji: 1. manualnej, wymuszonej przez administratora stacji roboczej, 2. automatycznej, podczas startu systemu operacyjnego (skrypt logowania), 3. automatycznej, wymuszanej przez serwer zarządzający. iv. Instalacja typu automatycznego nie może wymagać zalogowania użytkownika, lub jeśli użytkownik jest zalogowany to nie może wymagać od niego posiadania uprawnień administratora stacji roboczej.

5 v. Dla szczególnie dużych instalacji system powinien umożliwiać instalację i uruchomienie różnych komponentów systemu zarządzającego na różnych fizycznych maszynach, oraz możliwość uruchomienia kilku instancji tego samego komponentu w celu podziału i obsługi dużych grup stacji roboczych. vi. System powinien wyszukiwać stacje robocze, które powinny być zarządzane w następujących repozytoriach: 1. Active Directory, 2. Domeny NT 4, 3. Network Discovery (przy zadanym zakresie adresów IP). vii. System powinien też umożliwiać wyszukiwanie użytkowników i grup użytkowników w powyższych repozytoriach. viii. Klient systemu powinien mieć możliwość porozumiewania się z użytkownikiem końcowym w języku polskim ix. Inwentaryzacja i zarządzanie zasobami: 1. Inwentaryzacja zasobów stacji roboczej powinna się odbywać w określonych przez administratora systemu interwałach czasowych. System powinien mieć możliwość odrębnego planowania inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. 2. Inwentaryzacja sprzętu powinna się odbywać przez pobieranie informacji z interfejsu WMI, komponent inwentaryzacyjny powinien mieć możliwość konfiguracji w celu ustalenia informacji, o jakich podzespołach stacji roboczej będą przekazywane do systemu. 3. Inwentaryzacja powinna umożliwiać zasilanie bazy danych informacjami pochodzącymi z plików informacyjnych w standardach (MIF Management Information Format, MOF Management Object Format) przechowywanych na stacjach roboczych 4. Inwentaryzacja oprogramowania powinna skanować zasoby dyskowe stacji roboczej przekazując dane o znalezionych plikach do systemu w celu identyfikacji oprogramowania oraz celów wyszukiwania i gromadzenia informacji o szczególnych typach plików (np. pliki multimedialne: wav, mp3, avi, xvid, itp.). 5. System powinien posiadać własną bazę dostępnego na rynku komercyjnego oprogramowania, pozwalającą na identyfikację zainstalowanego i użytkowanego na stacjach roboczych oprogramowania.

6 System powinien dawać możliwość aktualizacji tej bazy przy pomocy konsoli administratora oraz automatycznie przez aktualizacje ze stron producenta. 6. System powinien umożliwiać zbieranie ze stacji wskazanych przez administratora plików, np. konfiguracyjnych w celu ich archiwizacji i wersjonowania, z możliwością blokowania przy przekroczeniu przez plik określonej wielkości. 7. Informacje inwentaryzacyjne powinny być przesyłane przy pomocy plików różnicowych w celu ograniczenia ruchu z klienta do serwera. x. Dystrybucja oprogramowania, dystrybucja i zarządzanie aktualizacjami, instalacja/aktualizacja systemów operacyjnych: 1. System powinien dostarczać wszystkie funkcje do przygotowania i dystrybucji pakietu instalacyjnego, który nie wymaga interakcji ze strony użytkownika lub można w pakiecie zawrzeć plik odpowiedzi dla instalatora. W innym przypadku dopuszcza się użycie narzędzi zewnętrznych do przygotowania pakietu instalacyjnego. 2. Pakiet instalacyjny powinien mieć możliwość uruchomienia z opcjami, pozwalając zdefiniować parametry dla różnych grup komputerów bez konieczności duplikowania samego pakietu instalacyjnego, np. tylko dla platformy 32bitowej, tylko dla komputerów z określoną ilością RAM. 3. Instalacja oprogramowania musi się dać przeprowadzić na dwa sposoby: a. kopiowanie pakietu instalacyjnego na stację roboczą i uruchomienie instalatora, b. instalacja bezpośrednio ze wskazanego zasobu sieciowego. 4. Pakiet instalacyjny powinien być przechowywany na specjalnie wydzielonych zasobach sieciowych punktach dystrybucyjnych, punkty te powinny być zasobami sieciowymi lub wydzielonymi witrynami WWW. 5. Punkty dystrybucyjne powinny mieć możliwość synchronizacji pakietów instalacyjnych, po umieszczeniu pakietu w punkcie nadrzędnym powinien on być transmitowany automatycznie do wszystkich podrzędnych. Synchronizacja ta powinna się odbywać w sposób przyrostowy, tzn. zmiana pojedynczego pliku w pakiecie instalacyjnym nie może pociągać za sobą konieczności ponownej transmisji całego pakietu.

7 6. Transmisja pakietów instalacyjnych przy pomocy protokołu http powinna obejmować możliwość regulacji zużycia pasma po stronie stacji roboczej, np. przy pomocy protokołu BITS. 7. System powinien umożliwiać monitorowanie zadań dystrybucji oprogramowania (również w postaci raportów z wykresami czasowymi), oraz dawać możliwość zapisywania statusu instalacji do pliku MIF. 8. System powinien dawać możliwość automatycznego restartu komputera, na którym była przeprowadzana instalacja oraz opcji do anulowania lub opóźnienia tego restartu przez użytkownika. 9. System powinien dawać możliwość integracji dostępnych zadań dystrybucji (pakietów instalacyjnych) z obsługą oprogramowania systemów Windows (dostępne do instalacji pakiety powinny się pojawiać w Panelu Sterowania w sekcji Dodaj/Usuń Programy, w części Dodaj Nowe Programy). 10. System powinien posiadać narzędzia pozwalające na przeskanowanie stacji roboczych pod kątem zainstalowanych poprawek dla systemów operacyjnych Windows oraz dostarczać narzędzia dla innych producentów oprogramowania (ISVs) w celu przygotowania reguł skanujących i zestawów poprawek. 11. System powinien posiadać możliwość instalacji wielu poprawek jednocześnie bez konieczności restartu komputera w trakcie instalacji kolejnych poprawek. 12. System powinien udostępniać informacje o aktualizacjach systemów operacyjnych Windows dostępnych na stronach producenta (Windows Update) oraz informacje o postępie instalacji tych aktualizacji na stacjach roboczych (również w postaci raportów). 13. System powinien również umożliwiać skanowanie i inwentaryzację poprawek, które były już instalowane wcześniej niezależnie od źródła dystrybucji. 14. System powinien umożliwiać instalację lub aktualizację systemu operacyjnego ze zdefiniowanego wcześniej obrazu, wraz z przeniesieniem danych użytkownika (profil). 15. Przy przenoszeniu danych użytkownika, powinny one na czas migracji być składowane w specjalnym, chronionym (zaszyfrowanym) zasobie.

8 16. System powinien zawierać wszystkie narzędzia do sporządzenia, modyfikacji i dystrybucji obrazów na dowolny komputer, również taki, na którym nie ma żadnego systemu operacyjnego. xi. Definiowanie i sprawdzanie standardu komputera: 1. System powinien posiadać komponenty umożliwiające zdefiniowanie i okresowe sprawdzanie standardu komputera, standard ten powinien być określony zestawem reguł sprawdzających, definiowanych z poziomu konsoli administracyjnej. 2. Reguły powinny sprawdzać następujące elementy systemy komputerowego: a. stan usługi (Windows Service), b. obecność poprawek (Hotfix), c. WMI, d. rejestr systemowy, e. system plików. 3. Raportowanie, prezentacja danych: a. System powinien posiadać komponent raportujący oparty o technologie webową (wydzielony portal z raportami). b. System powinien posiadać predefiniowane raporty w następujących kategoriach: i. Sprzęt (inwentaryzacja), ii. Oprogramowanie (inwentaryzacja), iii. Oprogramowanie (wykorzystanie), iv. Oprogramowanie (aktualizacje, w tym system operacyjny) c. System powinien umożliwiać budowanie stron z raportami w postaci tablic (dashboard), na których może znajdować się więcej niż jeden raport. d. System powinien posiadać konsolę administratora, w postaci programu do zainstalowania na stacjach roboczych, obsługującą wszystkie funkcje systemu. e. Konsola powinna zapewnić dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych systemu (poza opcjami dostępnymi w procesie instalacji i wstępnej konfiguracji), w tym: i. konfigurację granic systemu zarządzania,

9 ii. konfigurację komponentów systemu zarządzania, iii. konfigurację metod wykrywania stacji roboczych, użytkowników i grup, iv. konfigurację metod instalacji klienta, v. konfigurację komponentów klienta, vi. grupowanie stacji roboczych (statyczne, dynamiczne na podstawie zinwentaryzowanych parametrów), vii. konfigurację zadań dystrybucji, pakietów instalacyjnych, itp., viii. konfigurację reguł wykorzystania oprogramowania, ix. konfigurację zapytań (query) do bazy danych systemu, x. konfigurację raportów, xi. podgląd zdarzeń oraz zdrowia komponentów systemu. f. Analiza działania systemu, logi, komponenty i. Konsola systemu powinna dawać dostęp do podstawowych logów obrazujących pracę poszczególnych komponentów, wraz z oznaczaniem stanu (OK, Warning, Error) w przypadku znalezienia zdarzeń wskazujących na problemy. ii. Konsola systemu powinna umożliwiać podgląd na stan poszczególnych usług wraz z podstawowymi informacjami o stanie usługi, np. ilość wykorzystywanego miejsca na dysku twardym, itp.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU

... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU nr postępowania: BZP.243.2.2014.BO Załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące systemu zabezpieczającego przed oprogramowaniem złośliwym. W ramach zamówienia zostanie zakupiony system zabezpieczający przed złośliwym oprogramowaniem dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo