... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU"

Transkrypt

1 nr postępowania: BZP BO Załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/OPIS OFEROWANEGO PRODUKTU W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie licencji i dostarczenie Zamawiającemu Systemu do zarządzania 3000 stacji roboczych z wdrożeniem i przeszkoleniem I Lp. Opis i minimalne parametry techniczne Systemu: Opis i minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego System działa w architekturze klient serwer. System działa w oparciu o relacyjną bazę danych SQL. 3. Architektura systemu (liczba systemów operacyjnych, baza danych) umożliwia wydajne zarządzanie minimum 3000 stacji roboczych w perspektywie minimum 3 lat. 4. Jeżeli system do funkcjonowania, zgodnie z punktem 3, wymaga dodatkowego oprogramowania np.: systemów operacyjnych, komercyjnej bazy danych, takie oprogramowanie zostanie dostarczone wraz z licencjami i wdrożone razem z systemem. 5. Zarządzanie systemem jest scentralizowane. 6. Zarządzanie systemem uwzględnia hierarchiczną strukturę uczelni, tzn. system pozwala na tworzenie kont administracyjnych z różnym poziomem uprawnień dla różnych grup (centralnych, wydziałowych, instytutowych) monitorowanych komputerów. 7. System oferuje podział ról administracyjnych bazujący na zakresie oraz roli użytkownika. 8. System uwzględnia pełną separację uprawnień do grup komputerów, tzn. uwzględnia scenariusze, w której administrator wydziału A o pełnych prawach w swojej domenie, nie powinien mieć dostępu do żadnych informacji o hostach z innych domen (np. z wydziału B). 9. System pozwala na instalację agentów na kilka sposobów, np.: manualnie, z sieci przy wykorzystaniu dostosowanego instalatora z zintegrowanymi w bezpieczny sposób poświadczeniami konta administracyjnego, poprzez mechanizm GPO domeny Microsoft, poprzez łącze internetowe udostępniane na dedykowanej stronie www. Zgodność cech wymaganych z oferowanymi (TAK/NIE)** Strona 1 z 7

2 10. System obsługuje następujące platformy: Windows, Linux, OS X. 11. Połączenie agent-serwer jest inicjowane przez agenta. 12. System umożliwia zarządzanie klientami posiadającymi dostęp do sieci Internet, lecz znajdującymi się za systemami typu (NAT+firewall). 13. Połączenie agenta z serwerem zarządzającym jest szyfrowane algorytmem o sile co najmniej 256 bitów. 14. System umożliwia zdefiniowanie interwału komunikacji agent serwer. 15. Serwer ma możliwość związania agenta ze sobą za pomocą unikatowego numeru. 16. System pozwala na określenie uprawnień, na których będzie działać usługa agenta. 17. Agent składa się z dwóch składników usługi systemowej oraz komponentu graficznego, który może zostać całkowicie wyłączony. 18. System umożliwia integrację z usługą katalogową Microsoft, oferując opcje okresowej synchronizacji danych z katalogu Active Directory do systemu zarządzającego. 19. System posiada opcję automatycznej instalacji agentów z określonej paczki instalacyjnej na nowych kontach komputerów domenowych Microsoft. 20. System posiada opcję automatycznego skanowania sieci według harmonogramu w celu wykrycia nowych urządzeń, oferując przy tym automatyczne powiadomienia oraz możliwość uruchomienia dowolnej procedury agenta na dowolnym komputerze z agentem. 21. Agent umożliwia blokowanie ruchu sieciowego (bezpośrednio lub z wykorzystaniem natywnego firewalla) określonych aplikacji w systemie Windows. 22. Agent umożliwia blokowanie uruchomienia określonych aplikacji w systemie Windows. 23. System oferuje hierarchiczne grupowanie zarządzanych komputerów. 24. System oferuje wykonywanie audytu według ustalonego harmonogramu. 25. System oferuje wykonanie audytu na żądanie. 26. System oferuje funkcje automatycznego uruchomienia wyłączonych maszyn przed wykonaniem audytu poprzez technologie Wake On LAN oraz Intel VPro. 27. System powinien umożliwić prezentację zbiorczą wybranych informacji o wszystkich maszynach z zainstalowanym agentem. 28. System powinien oferować funkcję alarmowania o zmianach oprogramowania lub sprzętowych na wybranych maszynach. 29. System powinien oferować raportowanie zmian w oprogramowaniu lub sprzęcie na wybranych maszynach. Strona 2 z 7

3 30. Inwentaryzacja oprogramowania skanuje zasoby dyskowe przekazując dane o znalezionych plikach do systemu w celu identyfikacji oprogramowania oraz celów wyszukiwania i gromadzenia informacji o szczególnych typach plików (np. pliki multimedialne: wav, mp3, avi, xvid, itp.) 31. Wykreślono. 32. Wykreślono. 33. Informacje inwentaryzacyjne są przesyłane przy pomocy plików różnicowych w celu ograniczenia ruchu z agenta do serwera. 34. Użytkowane oprogramowanie pomiar wykorzystania. a. System ma możliwość zliczania uruchomionego oprogramowania w celu śledzenia wykorzystania. b. Reguły dotyczące monitorowanego oprogramowania są tworzone automatycznie przez skanowanie oprogramowania uruchamianego. 35. System dostarcza funkcje dystrybucji oprogramowania, dystrybucji i zarządzania aktualizacjami, instalacji/aktualizacji systemów operacyjnych. 36. Definiowanie i sprawdzanie standardu komputera: a. System posiada komponenty umożliwiające zdefiniowanie i okresowe sprawdzanie standardu komputera, standard ten jest określony zestawem reguł sprawdzających, definiowanych z poziomu konsoli administracyjnej, b. Reguły sprawdzają następujące elementy systemy komputerowego: stan usługi (Windows Service), obecność poprawek (Hotfix), WMI, rejestr systemowy, system plików, Active Directory, SQL (query), Metabase. 37. System umożliwia przypisywanie informacji o użytkowniku, osobie kontaktowej, adresie , numerze telefonu oraz dowolnej informacji do kont maszyn i szablonów. 38. Informacje zawarte w audycie komputera zawierają szczegóły takie jak: a. dla systemów Windows: Oprogramowanie: system operacyjny (numer, wersja), zainstalowane aplikacje (nazwa, numer, wersja, lokalizacja, rozmiar, ciąg do odinstalowania aplikacji). do podejmowania zobowiązań zobowiązań) Strona 3 z 7

4 Sprzęt: model, numer seryjny i wersja systemu, producent, płyta główna, obudowa, konfiguracja sieciowa, pamięć RAM, procesor, drukarki, wolumeny dyskowe wraz z logicznymi partycjami, napędy optyczne oraz urządzenia PCI. Aplikacje uruchamiane przy starcie systemu operacyjnego. Aplikacje zainstalowane na maszynach, wraz z monitorowaniem wykorzystania licencji. Wdrożone aktualizacje produktów firmy Microsoft. Konta użytkowników i grupy systemu operacyjnego. b. dla systemów Linux: Oprogramowanie: system operacyjny (numer, wersja), zainstalowane aplikacje (nazwa, lokalizacja, rozmiar). Sprzęt: model, numer seryjny i wersja systemu, producent, konfiguracja sieciowa, pamięć RAM, procesor, wolumeny dyskowe wraz z logicznymi partycjami, napędy optyczne oraz urządzenia PCI. Konta użytkowników i grupy systemu operacyjnego. 39. Raportowanie, prezentacja danych: a. System posiada komponent raportujący oparty o technologię webową (wydzielony portal z raportami), wykorzystujący mechanizmy raportujące dostarczane wraz z silnikami bazodanowymi, np. SQL Reporting Services. b. System posiada predefiniowane raporty w następujących kategoriach: Sprzęt (inwentaryzacja), Oprogramowanie (inwentaryzacja), Oprogramowanie (wykorzystanie), Oprogramowanie (aktualizacje, w tym systemu operacyjnego). c. System umożliwia budowanie stron z raportami w postaci tablic (dashboard), na których może znajdować się więcej niż jeden raport. d. System posiada konsolę administratora, w postaci programu do zainstalowania na stacjach roboczych, obsługującą wszystkie funkcje systemu. 40. Analiza działania systemu, logi, komponenty: a. Konsola systemu daje dostęp do podstawowych logów obrazujących pracę poszczególnych komponentów, wraz z oznaczaniem stanu (OK, Warning, Error) w przypadku znalezienia zdarzeń wskazujących na problemy. b. Konsola systemu umożliwia podgląd na stan poszczególnych usług wraz z podstawowymi informacjami o stanie usługi, np. ilość wykorzystywanego miejsca na dysku twardym. do podejmowania zobowiązań Strona 4 z 7

5 41. System umożliwia współdzielenie pomiędzy administratorami obiektów typu paczki instalacyjne agentów oraz widoki. 42. System pozwala na zdalną i cichą instalację oprogramowania z plików exe, msi. 43. System umożliwia automatyczną dystrybucję plików do określonych komputerów. 44. System umożliwia administratorowi zestawienie interaktywnego połączenia z zarządzanym komputerem. 45. System umożliwia administratorowi możliwość zdalnej pomocy dla użytkownika w formie zdalnego pulpitu z wykorzystaniem co najmniej dwóch typów połączenia takich jak: RDP, WinVNC, K- VNC, UltraVNC. 46. System umożliwia wewnętrzną wymianę wiadomości pomiędzy administratorami. 47. System pozwala na centralne raportowanie z możliwością grupowania raportów, automatyczną dystrybucją raportów. 48. System umożliwia dostosowanie raportów poprzez zmianę wyglądu oraz formatu (PDF, Excel, HTML). 49. Wykreślono. 50. System umożliwia monitorowanie poprzez agenta takich elementów jak: a. Status agenta; b. Zmiany zachodzące w oprogramowaniu; c. Zmiany zachodzące w sprzęcie; d. Poziom wolnego miejsca na dysku twardym; e. Niepowodzenie podczas wykonywania procedury. 51. System umożliwia zewnętrzne monitorowanie bezagentowe oferujące: a. sprawdzenie dowolnego serwera internetowego; b. sprawdzenie dowolnego serwera DNS; c. sprawdzenie dowolnego portu serwera zdalnego; d. sprawdzenie dowolnego serwera za pomocą polecenia Ping. 52. System umożliwia monitorowanie infrastruktury sieciowej za pomocą protokołu SNMP. 53. System pozwala na wykrycie oraz monitorowanie urządzeń sieciowych (routery, przełączniki sieciowe, itp.) za pomocą SNMP v1, v2c oraz v3. System monitorowania w szczególności ma możliwość zbierania następujących informacji: a. interfejsy sieciowe, b. porty, c. sieci wirtualne (VLAN), d. grupy Hot Standby Router Protocol (HSRP). 54. System zarządzania ma możliwość czerpania informacji z następujących źródeł danych: a. SNMP (trap, probe), b. WMI Performance Counters, c. Log Files (text, text CSV), do podejmowania zobowiązań Strona 5 z 7

6 d. Windows Events (logi systemowe), e. Windows Services, f. Windows Performance Counters (perflib), g. WMI Events, h. Scripts (wyniki skryptów, np. WSH, JSH), i. Unix/Linux Service, j. Unix/Linux Log. 55. Wykreślono. 56. System oferuje moduł zdalnej kontroli pozwalający na: a. uruchomienie zdalnej sesji graficznej z komputerem; b. konfigurację opcji zdalnego połączenia (tryb interaktywny lub tylko podgląd, redukcja kolorów i pełny ekran); c. określenie polityki zdalnego przejmowania kontroli nad pulpitem użytkownika (pytanie o pozwolenie na przejęcie kontroli); d. zarządzanie funkcjami vpro (zdalny rozruch z pliku ISO oraz zarządzanie zasilaniem). 57. System rejestruje czynności wykonywane przez administratorów. 58. System dostarcza API lub inny system (web service, connector) z publicznie dostępną dokumentacją pozwalający m.in. na: a. budowanie konektorów do innych systemów, np. help-desk w celu przekazywania zdarzeń czy alarmów (dwukierunkowo); b. wykonywanie operacji w systemie z poziomu linii poleceń; c. podłączenie rozwiązań firm trzecich pozwalających na monitorowanie w jednolity sposób systemów informatycznych niewspieranych natywnie przez system zarządzania; d. podłączenie do aplikacji biurowych pozwalające na integrację statycznych modeli (np. diagramów Visio) z monitorowanymi obiektami, pozwalające na wyświetlanie ich stanu na diagramie. 59. System jest skalowalny. Funkcjonują instalacje oferowanego Systemu obejmujące co najmniej 6000 stacji (potencjalna liczba klientów na całej uczelni). 60. System należy do produktów o ustabilizowanej, renomowanej i silnej pozycji na rynku. Za potwierdzenie powyższego stwierdzenia uznajemy obecność w raportach agencji badawczej Gartner, dotyczących systemów do zarządzania "Client Management Tools" w latach 2012 i 2013 na pozycjach co najmniej Liderów (Leaders) lub Wizjonerów (Visioners). Oferowany System: nazwa: producent:. typ*: symbol*:.. Strona 6 z 7

7 Oświadczam, że oferowany System spełnia powyższe cechy poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. * jeżeli dotyczy **niepotrzebne skreślić II Wykonawca w ramach instalacji i konfiguracji oprogramowania na serwerach powinien dokonać wszelkich niezbędnych czynności związanych instalacją i konfiguracją Systemu po stronie serwerów tak, aby zostały uruchomione niezbędne usługi w skali umożliwiającej przyłączenie i wydajną pracę Systemu zarządzającego 3000 stacji roboczych. Zamawiający przygotuje wstępnie systemy operacyjne serwera lub serwerów (zależnie od wymagań Systemu co do ilości zasobów serwerowych umożliwiających wydajną pracę Systemu) tak, aby pozostałe czynności wykonywane przez Wykonawcę na serwerach mogły odbywać się w sposób zdalny. III Wykonawca w ramach wdrożenia Systemu na stacjach roboczych, dokona wszelkich niezbędnych czynności związanych z instalacją agenta (klienta) systemu tak, aby po wykonaniu wdrożenia, korzystanie z funkcji Systemu, dotyczących zarządzania stacjami roboczymi, określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, odbywało się z konsoli administracyjnej Systemu. IV Wdrożeniem oprogramowania ma być objętych 3000 stacji roboczych oraz serwery. Ilość serwerów nie jest określona w liczbie bezwzględnej, bowiem może ona zależeć od architektury zaproponowanego przez Wykonawcę Systemu. Strona 7 z 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych

2. Oprogramowanie typu Autodesk Entertainment Creation Suite- 20 licencji edukacyjnych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 postępowanie nr ZP/PN/2312/12/2808/2012 Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny rozbudowy

Opis techniczny rozbudowy Opis techniczny rozbudowy Załącznik nr 1a do specyfikacji 1. Rozbudowa 2 macierzy dyskowych HP 3PAR V400 zgodnie z poniższą specyfikacją (parametry podane poniżej dotyczą każdej z macierzy): a. Półka dyskowa

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On).

3. Dostawa licencji na oprogramowanie SSO (Single Signe-On). Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie posiadanych przez zamawiającego ilości licencji na oprogramowanie Novell Open Workgroup Suite oraz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DZ/19/2012 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Informatyzacja Pawilonu 1 Przedmiot zamówienia będzie realizowany według założeń określonych w niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Warszawa, 11 styczeń

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo