Włącz Maximo7express i zarabiaj. Jak po kilkunastu tygodniach odnieść korzyści z implementacji rozwiązania EAM / CMMS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Włącz Maximo7express i zarabiaj. Jak po kilkunastu tygodniach odnieść korzyści z implementacji rozwiązania EAM / CMMS."

Transkrypt

1 Włącz Maximo7express i zarabiaj. Jak po kilkunastu tygodniach odnieść korzyści z implementacji rozwiązania EAM / CMMS. Dariusz Pasewicz Sales Manager, Tivoli Asset Management Solutions, IBM Software Group Sebastian Jankowski CMMS Department Manager AIUT Gliwice

2 Czym moŝesz zarządzać w IBM Maximo? Majątek Produkcyjny Energetyka Przemysł chemiczny, wydobywczy, motoryzacyjny, spoŝywczy Linie produkcyjne Infrastruktura Budynki przemysłowe i biurowe Hotele, szpitale Porty lotnicze, urzędy Flota Samochodowa Wagony, tory kolejowe TiRy ciągniki, przyczepy Statki, samoloty IT Hardware i Software Serwery, laptopy, urządzenia sieciowe Licencje, konfiguracje Help desk 2 maximo.pl

3 IBM Maximo - filozofia Zaawansowane Zarządzanie Zasobami Objęcie systemem wszystkich kluczowych obszarów kopalni Spójne informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności Optymalizacja wykorzystania zasobów Ograniczenie kosztów i kontrola budŝetów Optymalizacja procesów biznesowych Inwentaryzacja procesów WdroŜenie procesów Kontrola poprawności działania Optymalizacja Kontrola kosztów Analiza kosztów na dowolnym poziomie Kontrola rentowności Raportowanie i analizy Analizy finansowe, zestawienia, podsumowania, wsparcie MSR Analizy niezawodnościowe i dostępnościowe (MTBF, MTTR) KPI (Key Performance Indicators) Działaj Działaj Zaplanuj Zaplanuj Sprawdź Sprawdź Wykonaj Wykonaj 3 maximo.pl

4 4 maximo.pl

5 Zarządzanie zasobami: Wszystkie informacje w jednym miejscu: - Rejestr / Paszportyzacja maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej - MPK (miejsca powstawania kosztów) - Hierarchie urządzeń, lokalizacje - Specyfikacje, harmonogramy, dokumentacja - Kategorie i klasyfikacje - Podzespoły i części zamienne Historia serwisowa: - Rejestr wszystkich zdarzeń - Cykl Ŝycia urządzenia - Przesunięcia zmiany lokalizacji Analizy i Raporty: - Analiza kosztów utrzymania - Awaryjność i dostępność - Najczęstsze problemy 5 maximo.pl

6 Zarządzanie zleceniami pracy: Proces obsługi eksploatacyjnej - Graficzne odwzorowanie procesu (Workflow) - Eskalacje i powiadomienia - Monitorowanie prac Efektywne wykorzystanie zasobów - Harmonogramowanie prac (planowe, bieŝące) - Rejestr kwalifikacji i uprawnień - BHP Optymalizacja prac serwisowych - Zmniejszenie ilości prac nieplanowanych - Zwiększenie ilości prac planowych - Zmniejszenie awaryjności 6 maximo.pl

7 Zarządzanie usługami: Service Desk - Organizacja Grup Wsparcia, przepływ zleceń pomiędzy poszczególnymi Liniami Wsparcia - Katalog usług - Zarządzanie dostawcami usług - Monitorowanie poziomu jakości usług (SLA) 7 maximo.pl

8 Zarządzanie umowami: Informatyczne odwzorowanie zapisu umów - Umowy i kontrakty z dostawcami - Umowy serwisowe - Umowy leasingu - Umowy wynajmu - Umowy pracy - Gwarancje Wersje elektroniczne dokumentów Monitorowanie umów - SLA, OLA - Akceptacje i eskalacje - Analiza wiarygodności dostawców 8 maximo.pl

9 Zarządzanie materiałami: Ewidencja podzespołów, części, materiałów -Dostawcy -Producenci Efektywne wykorzystanie zasobów magazynowych -Rezerwacje i zamawianie podzespołów, części, materiałów eksploatacyjnych, narzędzi pod potrzeby Zleceń Pracy -Harmonogramy prac -Analizy Kontrola stanów magazynowych -Punkty graniczne zamówień -ObniŜenie stanów magazynowych Ewidencja usług firm zewnętrznych 9 maximo.pl

10 Zarządzanie zaopatrzeniem: Pełna Gospodarka Zakupowa -Zgłaszanie zapotrzebowania zakupu -Ofertowanie dostawców -Zamówienia, negocjacje warunków dostawy -Fakturowanie -Przyjęcia Dostaw, takŝe dostawy częściowe -Zarządzanie łańcuchem dostaw 10 maximo.pl

11 Strategiczne Zarządzanie Majątkiem Gospodarka majątkiem własnym IT Service Management Przemysł Utrzymanie Ruchu Zarządzanie zmianami i konfiguracją Nieruchomości IT Service Desk Transport Zarządzanie Flotą Zarządzanie infrastrukturą IT Dostawcy Usług Outsourcing Utrzymania Ruchu Facility Management IT Outsourcing 11 maximo.pl

12 IBM Service Management Strategiczne zarządzanie zasobami i zgłoszeniami serwisowymi na jednej, spójnej platformie informatycznej Enterprise Asset Management IT Asset Management IT Assets Atrybuty Relacje Process Relacja z CI i Assets Definicje Procesów CIs Atrybuty Relacje Dane Konfiguracyjne IBM Service Management Platform Wspólna aplikacja Wspólny workflow Wspólne raportowanie Wspólny interfejs uŝytkownika Wspólne dodatkowe funkcje Service Request Management Change and Configuration Database 12 maximo.pl

13 Optymalizacja procesów biznesowych Wizualizacja procesów Workflow Przejrzysty interfejs dostępny z poziomu przeglądarki internetowej Interakcje z uŝytkownikiem Kontrola przepływu procesów Automatyzacja procesów Wsparcie dla ISO 13 maximo.pl

14 Raport techniczno - finansowy BieŜą Ŝące zarządzanie majątkiem awarie Pracownik zgłasza problem techniczny Service Desk przyjmuje zgłoszenie i odnotowuje je w systemie Wprowadzenie informacji o wykonanych pracach do systemu Komunikacja: za pośrednictwem Maximo, , sms, telefon Interwencja słuŝb technicznych na miejscu i rozwiązanie zgłoszonego problemu DyŜurny inŝynier otrzymuje informację o konieczności wykonania Zlecenia Pracy RŁ 14 maximo.pl

15 BieŜą Ŝące zarządzanie majątkiem konserwacje planowe Raport techniczno - finansowy System generuje Zlecenie Pracy wynikające z zaplanowanej konserwacji Wprowadzenie informacji o wykonanych pracach do systemu Wykonanie zaplanowanej konserwacji DyŜurny inŝynier otrzymuje informację o konieczności wykonania Zlecenia Pracy RŁ 15 maximo.pl

16 Service Desk: Proces obsługi zgłoszenia Wyszukanie informacji dotyczących rozwiązania problemu : Tablica Ogłoszeń Wewnętrzna Baza Wiedzy Service Desk przyjmuje zgłoszenie i odnotowuje je w systemie RŁ 16 maximo.pl

17 Service Desk: Proces obsługi zgłoszenia Tworzy Zlecenie Usługi: Podstawowe informacje Opis wykonanych prac i dodatkowe informacje Service Desk przyjmuje zgłoszenie i odnotowuje je w systemie RŁ 17 maximo.pl

18 SłuŜby Techniczne: Proces zamknięcia zgłoszenia Wielość dostępnych raportów Raport techniczno finansowy RŁ 18 maximo.pl

19 Raporty Jak wysokie są koszty utrzymania majątku? Ile było awarii w ostatnim okresie i ile kosztowało ich usunięcie (koszty pracy, materiałów eksploatacyjnych, wykorzystanych narzędzi, usług, itp.)? Jak obniŝyć i kontrolować koszty utrzymania majątku? Utrzymanie których składników majątku kosztuje najwięcej? Które podzespoły psują się najczęściej? Co jest najczęstszą przyczyną awarii? Ile moŝna zaoszczędzić dzięki konkretnym scenariuszom i harmonogramowi prac planowych, przeglądów/inspekcji, modernizacji i inwestycji? Jak przesunąć cięŝar prowadzonych prac z usuwania awarii na zapobieganie im? Jak efektywnie zarządzać magazynem części zamiennych? Jak zoptymalizować pracę słuŝb technicznych? 19 maximo.pl

20 IBM Maximo zwrot kosztów z inwestycji (ROI) Co moŝna osiągnąć - według dorocznych raportów Wzrost wykorzystania zasobów ludzkich 10-20% Wzrost wykorzystania majątku 3-5% Mniejsza liczba zakupów 3-5% Wzrost skuteczności egzekwowania gwarancji 10-50% ObniŜenie stanów magazynów podręcznych 20-30% ObniŜenie kosztów logistycznych 5-20% ObniŜenie kosztów materiałowych 5-10% ObniŜenie liczby zleceń zewnętrznych 10-50% 20 maximo.pl IBM Maximo to inwestycja, która się zwróci

21 IBM Maximo - ROI zorientowane na SOA Uzyskanie zgodności strategii biznesowej z SOA z wykorzystaniem kumulowanych i priorytetyzowanych strumieni przedstawianych jako wielowymiarowa macierz Usługi SOA Key Business Initiative Key Business Initiative Key Business Initiative Key Business Initiative Key Business Initiative Key Business Initiative SOA Stumień / Usługa SOA Stumień / Usługa SOA Stumień / Usługa SOA Stumień / Usługa SOA Stumień / Usługa SOA Stumień / Usługa ROI Komponent 01 ROI Komponent 02 ROI Komponent 03 ROI Komponent... ROI Komponent n 1. EARNED VALUE 2. ABC 3. Dokładne ROI 4. Umowy wdroŝeniowe PRIORYTET 21 maximo.pl

22 Maximo jest wszędzie! 22 maximo.pl

23 IBM Maximo a istniejące rozwiązania informatyczne Kontrahenci Magazyn ŚT Zakupy Rejestr umów Inne 23 maximo.pl

24 Poziom dojrzałości przedsiębiorstwa Poziom 4 Poziom 5 Wartość Poziom 2 Poziom 3 Proaktywny Zorientowany na usługi EAM ITAM Poziom 1 Chaos Reaktywny Poziom dojrzałości organizacji Źródło: Gartner (ze zmianami) 24 maximo.pl

25 IBM Maximo lider branŝowy zarządzania majątkiem technicznym IBM Maximo zdecydowany lider branŝy, od 1998 w EAM Leader s Quadrant (jako jedyny) 25 maximo.pl

26 Oferta Działu Rozwiązań CMMS AIUT posiada bogate doświadczenie we wszystkich etapach dostawy i wdroŝenia systemu: Usługi doradcze Analiza przedwdroŝeniowa Projekt i implementacja zakresu funkcjonalnego zgodnie z oczekiwaniami Klienta Konfiguracja i parametryzacja systemu Szkolenia uŝytkowników i administratorów Raportowanie i analizy szeroka oferta narzędzi Realizacja niestandardowych oczekiwań funkcjonalnych Integracja z systemami ERP oraz innymi systemami informatycznymi Migracja danych między róŝnymi wersjami systemu Maximo Zarządzanie dokumentacją projektową i uŝytkową Serwis powdroŝeniowy, techniczne utrzymanie instalacji, usługi ASP 26 maximo.pl

27 Strategia Maximo Express Maximo Competency Center Procesy Specjaliści Technologia 27 maximo.pl

28 Czym jest Maximo Express? Kompleksowy produkt wykorzystujący rozwiązania IBM Maximo Asset Management, serwer baz danych IBM DB2 oraz serwer System x, utworzony przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem Wyselekcjonowany zakres funkcjonalny wdroŝenia systemu Maximo, ukierunkowany został na jak najszybsze osiągnięcie korzyści biznesowych Zapewnia szybki start, dzięki predefiniowanym w systemie procesom biznesowym i wbudowanym najlepszym praktykom Posiada szerokie moŝliwości rozbudowy instalacji: - Zwiększanie liczby uŝytkowników - Poszerzanie zakresu funkcjonalnego systemu Nie wymaga instalacji u Klienta, gotowe do uŝycia prosto z pudełka 28 maximo.pl gorący produkt, sprawdzone rozwiązania

29 Co wiem o Maximo??? Dlaczego maximo7express? Co proponujemy Klientowi wiele linii produktowych ok. 200 aplikacji, rozwiązania branŝowe, produkty towarzyszące Jaki zakres funkcjonalny w ramach wdroŝenia? Czy Klient wie czego oczekuje, czy Klient wie czego moŝe oczekiwać? Ustalenia sprzedawcy, działania wdroŝeniowca, wiedza po stronie dostawcy Niestandardowe oczekiwania Klienta; wiedza, doświadczenie i najlepsze praktyki Czy znany budŝet i czas wdroŝenia? Czy akceptowane koszty wdroŝenia? 29 maximo.pl

30 Jak szybki jest Express? Podstawowa analiza przedwdroŝeniowa Szkolenia na wersji Maximo Demo Automatyczne ładowanie danych Uruchomienie systemu on-site Uruchomienie środowiska testowego Szkolenia na instalacji on-site i ręczne wprowadzanie danych Weryfikacja danych Kontrola wykorzystania systemu Działaj ający system w mniej niŝ 30 dni!! Go live środowiska produkcyjnego Maximo 30 maximo.pl

31 Rekordowe tempo wdroŝenia Włącz i zarabiaj Gwarantowane umową wdroŝeniową uruchomienie środowiska produkcyjnego juŝ w 16 tygodni od rozpoczęcia projektu ZaangaŜowanie pracowników AIUT to 27 dni spędzonych u Klienta Jak to moŝliwe? komputer z predefiniowanymi instalacjami środowiska szkoleniowe i developerskie na serwerach AIUT zbieranie danych w arkuszach AIUT juŝ od pierwszego spotkania prace przygotowawcze i kontrola postępów wdroŝenia realizowane zdalnie Specjalnie dobrany zakres funkcjonalny rozwiązania wraz z kompletną konfiguracją produktu i predefiniowanymi ustawieniami 31 maximo.pl na dobry początek za rozsądną cenę

32 Skład Maximo Express Hardware predefiniowana konfiguracja Serwer x3400 Procesor Xeon Quad-Core E w 2.0GHz 6GB RAM 2 dyski 73.4GB 3.5in 15K HS SAS Gwarancja 3 Year Onsite Repair 24x7 24 Hour Committed Service Software zainstalowany i prekonfigurowany przez AIUT Systemy operacyjne Windows 2003 Server i XP Serwer Bazy Danych IBM DB2 IBM Tivoli Maximo Asset Management IBM Tivoli Maximo Asset Management Essentials IBM Tivoli Service Request Manager WdroŜenie kompleksowa usługa wdroŝeniowa AIUT 32 maximo.pl kompletne rozwiązanie pod klucz

33 Skład Maximo Express WdroŜenie kompleksowa usługa wdroŝeniowa AIUT Wybrane elementy analizy przedwdroŝeniowej Szkolenia uŝytkowników i administratora Szablony i template y do zbierania i ładowania danych Wsparcie Centrum Serwisowego AIUT w trakcie wdroŝenia Asysta powdroŝeniowa Predefiniowane centrum zarządzania zgłoszeniami serwisowymi Skonfigurowane mechanizmy zarządzania pracami działu Utrzymania Ruchu Skonfigurowane elementy zarządzania majątkiem i usługami Skonfigurowane elementy gospodarki magazynowej, zaopatrzenia i logistyki Predefiniowane mechanizmy raportowania, analizy wprowadzonych informacji, monitorowania wskaźników KPI 33 maximo.pl inwestycja, która procentuje

34 Wraz z Maximo Express Szablony Centrów startowych 500 uŝytkowników tworzących Zgłoszenia Serwisowe 10 licencji z zaawansowanym dostępem do zainstalowanych produktów (ponad 120 aplikacji) Środowisko szkoleniowo demonstracyjne Centra Startowe dopasowane do predefiniowanych 16 ról 8 Zdefiniowanych profili: Szef UR, Planista, Mistrz, Magazynier, Logistyk, Diagnosta i Administrator Ponad 100 predefiniowanych, zapisanych zapytań (okna z wynikami) oraz Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) 12 Arkuszy zbierania i ładowania danych 12 Dedykowanych raportów AIUT Baza gotowych wzorców i szablonów Ustandaryzowane, skonfigurowane procesy Workflow 34 maximo.pl gotowe prosto z pudełka

35 Koszty co widzi szef? 35 maximo.pl

36 Awaria co dalej? 36 maximo.pl

37 Droga do celu Maximo Express to pierwszy krok do pełnej kontroli! META EAM Faza 2/3/4/? Implementacja Analiza indywidualnych potrzeb na dobry początek za rozsądną cenę 37 maximo.pl

38 maximo7express to moŝe być początek + Partnerzy 38 maximo.pl

39 Dlaczego Maximo Express? Kompletny produkt all in one Zbudowany w oparciu o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku Zapewnia wykorzystanie najwaŝniejszych funkcjonalności systemu Maximo Asset Management Zapewnia szybki start z moŝliwością dalszej rozbudowy Oparty na najlepszych praktykach i wieloletnim doświadczeniu Gotowe do wykorzystania natychmiast po podłączeniu WdraŜany przez najlepszych specjalistów 39 maximo.pl z nami dojedziesz bezpiecznie

40 Maximo7express na Podstawowe informacje o systemie Maximo Informacje o produkcie maximo7express Usługa wsparcia technicznego podczas procesu implementacji oraz po zakończeniu wdroŝenia w ramach umowy serwisowej Strona dedykowana dla Klientów maximo7express komunikacja z Klientem, pozyskiwanie dokumentacji, informacje o nowościach Dostęp do oprogramowani IBM SRM zarządzanego przez AIUT W przyszłości referencje Maximo 7 oraz forum dyskusyjne dla uŝytkowników korzystających z rozwiązania 40 maximo.pl lepiej, prościej, szybciej

41 Dariusz Pasewicz Sales Manager Tivoli Asset Management Solutions IBM Polska Sp. z o.o. Wiśniowy Business Park ul. 1 Sierpnia Warszawa T: M: Sebastian Jankowski CMMS Department Manager AIUT Sp. z o.o. u. Wyczółkowskiego Gliwice T: M: maximo.pl

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS

Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Raport IT dla produkcji Czas technologii mobilnych Systemy wspomagające zarządzanie klasy MES, SCADA/HMI, PLM, APS, EAM/CMMS Elżbieta Jaworska Tytuł raportu zaczerpnięty został z wypowiedzi jednego z naszych

Bardziej szczegółowo

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie)

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) 10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) SPIS WDROśEŃ CEMAT SILICON SA... 3 GATES POLSKA SP. Z O.O. W LEGNICY... 3 GEA TECHNIKA-CIEPLNA...

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa

Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu. Dr inż. Mariusz Cholewa Rozwiązania informatyczne do zarządzania dla przemysłu Dr inż. Mariusz Cholewa Znaczenie/problem dla firmy PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNE Zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi Znaczenie/problem dla

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING IT. www.atena.pl. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

OUTSOURCING IT. www.atena.pl. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. OUTSOURCING IT Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes.

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. O Firmie i Produkcie Stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi wymaga od producenta dużego doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WDROŻENIOWY ORGANIZACJA I METODYKA. wybór systemu ERP

PROJEKT WDROŻENIOWY ORGANIZACJA I METODYKA. wybór systemu ERP PROJEKT WDROŻENIOWY ORGANIZACJA I METODYKA wybór systemu ERP WYBÓR DOSTAWCY, A WYBÓR ROZWIĄZAŃ 2 OKREŚLENIE WYMAGAŃ BIZNESOWYCH I SPRAWDZENIE KRÓTKIEJ LISTY SYSTEMÓW Zdefiniuj wymagania biznesowe Odpowiedź

Bardziej szczegółowo