Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011"

Transkrypt

1 Magazyn części zamiennych Żerków Czerwiec 2011

2 Magazyn części zamiennych a koszt działalności Jedyny dobry powód utrzymywania zapasów to koszty mniejsze niż w przypadku braku zapasów Zapasy oznaczają zamrożoną gotówkę, która mogłaby byd zainwestowana w finansowo korzystne przedsięwzięcia Koszty utrzymania magazynu części zamiennych to istotna częśd budżetu przeznaczonego na MRO 2

3 Zapasy Celem zarządzania zapsami jest zapewnienie niezbędnej wielkości wymaganej do utrzymania ciągłości produkcji przy możliwie najmniejszych kosztach kapitałowych, magazynowania, zużycia, zamawiania i obsługi. Koszty utrzymania zapasów: koszty kapitałowe utracone korzyści, zamrożenie kapitału, koszty magazynowania (czynsze, personel, zużycie infrastruktury, ubezpieczenie itp.), koszty zużycia i starzenia się zapasów, koszty obsługi (realizacja zamówieo, odbiór przesyłek, korespondencja), koszt ryzyka ( uszkodzenia, kradzież, bezużytycznośd), koszty infrastruktury IT. 3

4 Magazyn części zamiennych - problemy Wielu właścicieli części Identyfikacja numeru magazynowego obecnośd części bez numerów Dublowane numery lub pozycje magazynowe Nieuzasadniony duży stan magazynowy (stock) lub brak kontroli nad stanem Lawinowe tworzenie nowych pozycji magazynowych Liczne magazyny centralny, podręczny, szufladowy, automatyczny, mechaniczny Przestoje maszyn lub zagrożenie dla ludzi i majątku powodowane brakiem części zamiennych Brak zasad i wspólnej polityki 4

5 Organizacja magazynu części zamiennych Podział na magazyn głowny ograniczony dostęp i podręczny z materiałami eksploatacyjnymi i szybko zużywającymi się z systemem PULL Magazyn podręczny bezpośrednio związany z produkcją oraz gospodarką remontową (przeglądy okresowe) Wyznaczony magazynier oraz osoby obsługujące zamówienia Przyjęty zbiór reguł dotyczących tworzenia i likwidacji pozycji magazynowej, Inwentaryzacje miesięczne (dla mat. grupy A) i roczne Wyznaczone KPI i program redukcji Współpraca z dostawcami system otwartych kont dla drobnych materiałów, magazyny zewnętrzne (dla wybranych materiałów) 5

6 Organizacja magazynu części zamiennych System informatyczny: indeksowanie części zamiennych (przyporządkowanie do infrastruktury zakładowej i parku maszynowego, parametryzowanie, opis, cena, stan, MIN, MAX, alarm braków i stanu minimalnego, historia zmian, zarządzanie dostawcami, formularze zamówieo, narzędzia wspomagające analizę zbudowane w Excel VBA 6

7 Optymalizacja kosztowa postępowanie 5S w magazynie pozbycie się wszystkiego co nie jest opisane, podliczone i związane z magazynkiem, indeksacja przeprowadzenie analizy ABC wg kryteriów wyznaczonych dla parku maszynowego i części zamiennych analiza zasadności i wielkości stanów, korekta strategii utrzymania ruchu prewencja, diagnostyka, modernizacja nowi, lokalni dostawcy, zamienniki, magazyny zewnętrzne, lokalne narzędziownie opracowanie zbioru reguł i spotkanie z pracownikami, szkolenie, systematyczna praca i postępowanie zgodnie z przyjętymi zasadami, KPI i ciągła poprawa, system informatyczny 7

8 Organizacja magazynu części zamiennych - główne kryteria Jakie urządzenia i maszyny powinny posiadad zmagazynowane części zamienne i jakie kryteria zastosowad do wyboru części zamiennych? Park maszynowy: ważnośd dla utrzymania ruchu - urządzenie jest wymagane dla zachowania ciągłości procesu produkcyjnego, a jego awaria prowadzi do zatrzymania lub ograniczania wydajności; w ograniczonym zakresie dane historyczne; jakośd - urządzenie jest ważne ze względów jakościowych; bezpieczeostwo - urządzenie jest ważne z powodów bezpieczeostwa ludzie, strefa zagrożenia wybuchem, środowisko, majątek itp. 8

9 Organizacja magazynu części zamiennych - główne kryteria cd Jakie urządzenia i maszyny powinny posiadad zmagazynowane części zamienne i jakie kryteria zastosowad do wyboru części zamiennych? Części zamienne: dostępnośd - czas realizacji zamówienia części zamiennych jest zbyt długi lub dostępnośd danej części jest ograniczona (np. wycofanie z produkcji); zalecenia producenta urządzenia lub podzespołu - wielkośd zużycia; minimalne zamówienie - zasoby części zamiennych związane są z gospodarką remontową (harmonogramowanie) i uzasadnione ekonomicznie jest zdefiniowanie minimalnych wielkości zamówieo i stanów magazynowych - ekonomia skali zakupów, oszczędnośd na transporcie; koszty magazynowania. 9

10 Organizacja magazynu części zamiennych - główne kryteria cd Karty analizy : 10

11 Analiza ABC w magazynie części zamiennych Wynik analizy: wyróżnienie części strategicznych wyróżnienie pozycji magazynowych o największej wartości oraz liczbie ruchów magazynowych, czyli pozycji z największym udziałem w kosztach całkowitych, wobec, których zastosowano optymalizację dostaw oraz szczegółową analizę stanu; wyróżnienie pozycji z największą liczbą wydao, wobec, których zastosowano optymalizację dostaw - dostawy na czas, minimalne wielkości pojedynczego zamówienia; wyróżnienie pozycji magazynowych bez przepływów materiałowych i równocześnie najmniej istotnych ze wzgledu na kryterium ważności (C) - pozycje magazynowe potencjalnie do usunięcia lub do obniżenia minimalnych stanów magazynowych; Wobec zapsów o największym udziale kosztowym zastosowano szczegółową analizę zasadności użycia. 11

12 Key Process Indicator w magazynie części zamiennych W celu oceny efektywności funkcjonowania wybranego obszaru działalności przedsiębiorstwa, a w omawianym przapadku działu utrzymania ruchu, wyznacza się tzw. kluczowe wskaźniki efektywności ( z ang. KPI - key performance indicator). Zdefiniowane dla utrzymania ruchu wskaźniki powinny byd: ściśle związane ze strategią produkcji (trybem pracy) i gospodarką remontową, byd przejrzyste, proste, łatwo definiowane, dostarczające danych i informacji, służyd przede wszystkim optymalizacji i ciągłej poprawie, poddane wizualizacji i przedstawione pracownikom. 12

13 Key Process Indicator w magazynie części zamiennych Przykładowe wskaźniki służące optymalizacji zapasów: ogólna wartośd magazynu, liczba zatrzymao produkcji powodowanych brakami liczba pozycji magazynowych z podziałem na wolnobieżne/szybkobieżne, zgodnie z metodą ABC, max/min/średnia ilośd na stanie, ruchy magazynowe, cel na redukcję stanów, cel na standaryzację części zamiennych liczba na stanie vs liczba w systemie (raport z inwentaryzacji). 13

14 Key Process Indicator w magazynie części zamiennych 14

15 Dziękuję za uwagę 15

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Proces Produkcyjny w SAP Business One

Proces Produkcyjny w SAP Business One Proces Produkcyjny w SAP Business One Najlepsze Nowe Rozwiązanie 1 Spis Treści 3... O Firmie 3... Esencja obu Rozwiązań 3... Stworzony dla Produkcji 4... Rozwiązania dla Biznesu 4... Globalny ale Lokalny

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 23.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 209/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana audytu wewnętrznego

Wartość dodana audytu wewnętrznego Wartość dodana audytu wewnętrznego Wprowadzenie? Ilu dyrektorów audytu wewnętrznego może zagwarantować, iż poprzez wykonaną pracę, dział audytu wewnętrznego odzyska przynajmniej koszty poniesione przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI

SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ W SFERZE DYSTRYBUCJI Grzegorz Chodak Rozprawa doktorska pod kierunkiem Prof. Witolda Kwaśnickiego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo