Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług"

Transkrypt

1 Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami

2 Zdolność do sprawnego zarządzania wszystkimi procesami informatycznymi oraz optymalizowania ich jest warunkiem ekonomicznego świadczenia usług wspierających realizację celów biznesowych. Jednocześnie przyczynia się do ograniczenia ryzyka poprzez identyfikowanie wymogów formalnych, a następnie monitorowanie i dokumentowanie działań zmierzających do ich spełnienia. Brak strategii interdyscyplinarnej, obejmującej zarządzanie procesami informatycznymi, np. zasobami, usługami, zmianami i konfiguracjami, utrudniał organizacjom pogodzenie redukcji kosztów, efektywności inwestycji i wysokiego poziomu usług. Dziś nadszedł czas na zmiany. Rozwiązania IBM Maximo do zarządzania zasobami i usługami stwarzają warunki do optymalnego wykorzystania inwestycji w środowisko informatyczne oraz do poprawy efektywności działania organizacji. Produkty Maximo stanowią istotny krok naprzód w stosunku do niezależnych funkcji zarządzania zasobami i centrum wsparcia (service desk). Udostępniają globalny widok wszystkich newralgicznych procesów informatycznych, ułatwiając efektywne zarządzanie w ramach jednej platformy zasobami sprzętowymi i programowymi, zmianami i poziomem usług.

3 Korelacja usług informatycznych z celami biznesowymi przedsiębiorstwa Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię zapewniającą pełniejszą kontrolę nad zasobami informatycznymi i wspomagającą świadczenie usług dobrze skorelowanych z celami biznesowymi. Rozwiązania te umożliwiają: proaktywne identyfikowanie wszystkich zasobów informatycznych i poziomów usług, zarządzanie nimi i optymalizowanie. uzyskanie maksymalnego zwrotu z inwestycji w zasoby informatyczne. monitorowanie i dokumentowanie przestrzegania warunków licencji na oprogramowanie i przepisów prawa. ograniczenie ryzyka awarii w środowisku informatycznym i poprawę jakości usług. redukcję kosztów zakupu i serwisu zasobów. zwiększenie produktywności pracy pracowników odpowiedzialnych za obsługę i wsparcie techniczne. lepsze skorelowanie strategii informatycznej z celami biznesowymi. zasobami i usługami dostarcza wartościowej wiedzy biznesowej Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami umożliwiają dogłębną analizę danych w celu zdobycia cennej wiedzy biznesowej, podejmowania decyzji w oparciu o wiarygodne informacje i błyskawicznego inicjowania odpowiednich działań. Podsumowując, rozwiązania te pozwalają na: modyfikację potencjalnie sprzecznych celów w ramach środowiska informatycznego, a w rezultacie optymalizację kosztów pracy, poziomów usług i wykorzystania inwestycji. efektywne monitorowanie wykonania umów SLA i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). ujednolicenie procedur oraz planowanie wdrożeń. usprawnienie, monitorowanie i dokumentowanie działań zmierzających do zapewnienia zgodności z przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez wszechstronne zarządzanie umowami, zautomatyzowane procesy uzgadniania zasobów autoryzowanych i rzeczywiście zainstalowanych oraz monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym. Zgodność z procesami ITIL Rozwiązania Maximo są kluczowym komponentem oferty IBM w dziedzinie zarządzania usługami i zostały opracowane od podstaw z wykorzystaniem technologii, na bazie standardów otwartych. Zastosowanie w produktach Maximo najlepszych praktyk z biblioteki IT Infrastructure Library (ITIL ) umożliwia zaimplementowanie procesów ITIL do zarządzania incydentami, problemami, zmianami, wersjami i poziomem usług w ramach jednej platformy. Produkty Maximo uzyskały najwyższy poziom certyfikacji Pink Elephant potwierdzającej zgodność z najlepszymi praktykami ITIL. Wszechstronne zarządzanie infrastrukturą informatyczną przy użyciu oprogramowania IBM Maximo Asset Management for IT oraz IBM Tivoli Service Desk Współczesne złożone, rozproszone organizacje informatyczne wymagają nowych metod do prezentacji infrastruktury i zarządzania nią, efektywnego zarządzania zasobami informatycznymi (ITAM), określania priorytetów i szybkiego rozwiązywania incydentów oraz problemów, wreszcie zwiększenia dostępności kluczowych usług biznesowych. Maximo Asset Management for IT i Tivoli Service Desk oferują wszystkie te możliwości oraz szereg innych, zapewniając całościowe ujęcie infrastruktury informatycznej. Produkt Maximo Asset Management for IT usprawnia ekonomiczne zarządzanie całym cyklem życia sprzętowych i programowych zasobów informatycznych, natomiast Tivoli Service Desk pomaga kontrolować koszty, przyczynia się do zwiększenia dostępności usług i usprawnienia procesów obsługi w centrum wsparcia service desk.

4 zasobami ogranicza koszty nabycia, utrzymania i zapewnienia zgodności z przepisami Decyzje o zakupach zasobów tradycyjnie podejmowane były wyłącznie w oparciu o koszty i relacje z dostawcami. Nowoczesne rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami umożliwiają podejmowanie takich decyzji na podstawie lepszych przesłanek, dostarczają bowiem wiarygodnych informacji o historii funkcjonowania oraz kosztach serwisowania, w tym wydatkach na części i robociznę. zasobami i usługami zasobami zaopatrzeniem usługami Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami pracami materiałami Ujednolicony i scentralizowany program do zarządzania zasobami informatycznymi pozwala na: umowami zminimalizowanie kosztów zakupu i utrzymania zasobów. identyfikowanie firmowych i prawnych wymogów formalnych oraz monitorowanie i dokumentowanie działań zmierzających do ich spełnienia. efektywne planowanie i wsparcie usług. Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami łączą funkcje zarządzania obiektami fizycznymi, operacjami finansowymi i umowami ze zautomatyzowanym mechanizmem uzgadniającym zasoby zainstalowane z zasobami autoryzowanymi. Rozwiązania Maximo pomagają w wydajnym i skutecznym śledzeniu informacji o konfiguracji zasobów oraz zarządzaniu tymi informacjami, w całym cyklu życia od nabycia po wycofanie z eksploatacji. Do informacji tych należą dane o sprzęcie, oprogramowaniu, lokalizacjach, centrach kosztów i wykorzystaniu oprogramowania. Oto wybrane możliwości produktów: Rozwiązania Maximo bez trudu integrują się z istniejącymi już systemami biznesowymi (produktami IBM i innych dostawców), pokrywając cały obszar zarządzania zasobami i usługami na jednej platformie. monitorowanie zasobów w celu porównania zasobów zainstalowanych z autoryzowanymi (funkcja dostępna w przypadku współpracy z narzędziami do automatycznego wykrywania zasobów, np. Maximo Discovery). uzgadnianie zasobów zainstalowanych z listą zasobów autoryzowanych, które stanowi punkt wyjścia do oceny i dokumentowania działań zmierzających do zapewnienia zgodności, redukcji kosztów i uzyskania pełnej kontroli nad środowiskiem informatycznym. możliwość przenoszenia, dodawania i wprowadzania zmian w zarządzanych zasobach w celu proaktywnej automatyzacji środowiska i sterowania nim. pracami ogranicza koszty i pozwala optymalnie korzystać z dostępnych zasobów Funkcje zarządzania pracami wspomagają działania reaktywne i proaktywne, pomagają w ustanawianiu procesów zarządzania pracą, monitorowaniu kosztów i ustalaniu priorytetów w oparciu o poziomy usług. pracami pomaga w: dopasowywaniu zadań do dostępnych zasobów ludzkich i zapotrzebowań materiałowych. szacowaniu kosztów i uzyskiwaniu akceptacji budżetów. ustalaniu priorytetów i inicjowaniu działań w skali całego przedsiębiorstwa.

5 Do funkcji zarządzania pracami należą: narzędzia do analizy wykorzystania i kosztów zasobów ludzkich. graficzny menedżer przydziału prac, który optymalizuje harmonogramy i wykorzystanie pracowników. standardowe procedury usprawniające znane procesy i sprzyjające poprawie jakości pracy. narzędzia analityczne i wskaźniki KPI ułatwiające podejmowanie decyzji o inwestycjach w zasoby i umiejętności tak, aby były skorelowane z oczekiwanymi poziomami usług. porozumienia operacyjne usprawniające komunikację w organizacji i ułatwiające dostawcom wewnętrznym i zewnętrznym spełnienie zobowiązań dotyczących poziomów usług. Proaktywne zarządzanie kontraktami, kosztami licencjonowania i utrzymania Rozwiązania Maximo umożliwiają proaktywne zarządzanie wszystkimi kontraktami przedsiębiorstwa z jego dostawcami. Funkcjonalność obejmuje śledzenie istotnych warunków leasingu, licencji na oprogramowanie, gwarancji i kontraktów zakupowych. Możliwe jest także powiązanie tych warunków z odpowiednimi grupami zasobów. Oto narzędzia ułatwiające zarządzanie newralgicznymi informacjami o zasobach informatycznych w bazie zarządzania konfiguracją usług (CMDB): biblioteka warunków umów ułatwiająca stosowanie spójnej polityki w całej organizacji. automatyczne powiadomienia i alerty o próbie naruszenia warunków umownych. kojarzenie umów SLA z wydajnością dostawców, pozwalające na rozpoznawanie nierzetelnych partnerów i skuteczne renegocjowanie umów wspomaganie. harmonogramowania płatności w celu ograniczenia kosztów administracyjnych. Proaktywne planowanie pracy i instalacji systemów dzięki zarządzaniu zaopatrzeniem zakupami pomaga nabywcom w proaktywnym planowaniu prac i instalacji systemów, dostarczając im informacji o zapotrzebowaniach, ofertach, dostawcach, zamówieniach i umowach. Moduł zarządzania zaopatrzeniem można bez trudu zintegrować z korporacyjnymi systemami zarządzania, np. Oracle lub SAP, a także z rynkami i platformami handlu elektronicznego. Oto niektóre z dostępnych opcji: narzędzia do konfigurowania danych o zatwierdzonych dostawcach oraz do analizowania wydajności, które w dużej mierze eliminują kosztowne zakupy pozaumowne, przyczyniają się do poprawy wiarygodności dostawców oraz jakości kupowanych produktów i usług. wsparcie dla zakupów scentralizowanych, które są źródłem oszczędności dzięki uzyskiwanym rabatom hurtowym i niższym kosztom poszukiwania dostawców. zautomatyzowane zakupy, inicjowane w określonych odstępach czasu lub po wystąpieniu określonych zdarzeń przy minimalnym zaangażowaniu personelu, ograniczające ryzyko pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych. narzędzia analityczne i wskaźniki KPI mierzące wydajność procesów zaopatrzenia, np. czas przetwarzania zamówień, odsetek błędnych faktur i czasy dostaw.

6 usługami zmniejsza liczbę przestojów i poprawia efektywność Zarówno w skali jednostki organizacyjnej, jak i globalnego przedsiębiorstwa, produkt Tivoli Service Desk to najlepsze w swoim rodzaju rozwiązanie do zarządzania usługami. Oto najważniejsze korzyści z jego stosowania: większa efektywność usług wsparcia i serwisu. ograniczenie liczby awarii. tworzenie i monitorowanie umów SLA oraz zarządzanie nimi przy wykorzystaniu nowoczesnych procesów obejmujących powiadomienia, eskalacje i panel kontrolny wskaźników KPI. usprawnienie pracy serwisu wsparcia (service desk). optymalizacja świadczenia usług poprzez monitorowanie warunków SLA i wydajności. Mechanizmy zarządzania usługami stanowią podstawę do wdrożenia wytycznych ITIL w zakresie procesów biznesowych oraz utrzymania ekonomicznej struktury usługowej o wysokiej jakości. usługami służy do: zarządzania incydentami i problemami z myślą o usprawnieniu obsługi zgłoszeń, ich szybszym rozwiązywaniu i redukcji kosztów. zarządzania zmianami i wersjami w celu automatyzacji procesów, skrócenia czasu realizacji i ograniczenia ryzyka w wyniku analizy priorytetów, zapotrzebowania na zasoby i wpływu zmian na zarządzaną infrastrukturę. obsługi umów SLA w celu zapewnienia lepszej komunikacji między działem informatycznym a jednostkami organizacyjnymi oraz dopasowania poziomów usług do strategii biznesowych. porównywania, przy użyciu wskaźników KPI, faktycznej wydajności z poziomem wynikającym ze zobowiązań. zarządzania eskalacjami w celu optymalnego zarządzania zasobami i wypełnienia zobowiązań dotyczących poziomów usług. Automatyczne wykrywanie zasobów pomaga w inwentaryzacji zasobów informatycznych i śledzeniu ich lokalizacji Maximo Discovery oferuje efektywną metodę gromadzenia i aktualizowania informacji o zainstalowanych zasobach informatycznych i może współpracować z dotychczas używanymi w przedsiębiorstwie aplikacjami do automatycznego wykrywania zasobów. Za pomocą narzędzia Maximo Discovery można uzyskać pełen obraz wszystkich zasobów sprzętowych i programowych w sieci, w tym komputerów PC, serwerów i urządzeń sieciowych, a także informacje o ich fizycznym położeniu. Wszechstronne narzędzia integracyjne umożliwiają agregowanie danych i optymalne wykorzystanie dotychczasowych inwestycji. Ta łatwa we wdrożeniu aplikacja stosowana jest przez wielu klientów i tylko minimalnie zwiększa ruch w sieci. Dodatkowe możliwości w dziedzinie zarządzania zasobami i usługami Dostępne są liczne opcjonalne moduły rozszerzające funkcje Maximo. Pozwalają one na uzyskanie jeszcze większych oszczędności, większą zgodność z przepisami oraz zwiększenie efektywności i elastyczności działania.

7 Maximo SLA Manager służy do definiowania ofert usługowych, formułowania umów SLA, implementacji procedur eskalacji, a tym samym ułatwia uzyskanie założonych poziomów usług i udostępnia metryki przydatne w ich monitorowaniu. IBM Maximo Change Manager oferuje funkcje administrowania strategią, zarządzania procesami i planowania, które przyspieszają realizację zmian i zwiększają ich skuteczność i spójność.definiuje zadania, harmonogramy i zasoby niezbędne do wdrażania zasobów w środowisku produkcyjnym. Maximo Contract and Procurement Manager wspomaga zarządzanie umowami leasingu, gwarancjami, porozumieniami, kontraktami, procesami od zapotrzebowania do płatności, ofertami i spisem zasobów, umożliwiając współpracę drogą elektroniczną z dostawcami, partnerami i giełdami elektronicznymi. IBM Maximo Mobile Solutions umożliwiają zdalny dostęp do modułów Maximo zarządzania zasobami i usługami, zarówno w trybie bezpośredniego dostępu do serwera jak również bez łączności zwiększając produktywność pracy personelu w terenie. IBM Maximo Asset Navigator biblioteka wizualna z interfejsem WWW zapewniająca błyskawiczny dostęp do szczegółowych ilustracji części i urządzeń, diagramów, rysunków i dokumentacji pokrewnej. IBM Maximo Adapter for Microsoft Project zapewnia komunikację między oprogramowaniem Maximo a programem Microsoft Project, umożliwiając dostęp do danych o pracy i zasobach oraz wykorzystanie ich przy planowaniu. IBM Maximo Intergration Adapters służą do integracji z aplikacjami do zarządzania zasobami informatycznymi, automatycznego wykrywania infrastruktury oraz aplikacjami do zarządzania usługami, co pozwala na stworzenie pojedynczego repozytorium danych o wykrytych zasobach informatycznych. Zawierają gotowe bloki do integracji z popularnymi narzędziami do zarządzania systemami informatycznymi. IBM Maximo Enterprise Adapters integrują produkty Maximo z systemami Oracle, SAP oraz innymi systemami korporacyjnymi, przyspieszając wdrożenie i umożliwiając wymianę danych w czasie rzeczywistym. Integracja z innymi systemami jest możliwa m.in. poprzez usługi Web Services i architekturę zorientowaną na usługi (SOA). IBM Maximo e-commerce Adapter infrastruktura handlu elektronicznego umożliwiająca nabywcom przeglądanie katalogów wielu dostawców, składanie zamówień na wielu platformach handlowych lub bezpośrednio u dostawców, sprawdzanie statusu zamówień i przetwarzanie faktur od dostawców, a wszystko to drogą elektroniczną. IBM Maximo Online Commerce System (OCS) internetowe rozwiązanie do zarządzania łańcuchem dostaw, ułatwiające współpracę z dostawcami, partnerami i platformami handlu elektronicznego.

8 Optymalne wykorzystanie i ochrona inwestycji Produkty Maximo Asset Management for IT, Tivoli Service Desk i Maximo Discovery wchodzą w skład szerokiej oferty IBM w dziedzinie zarządzania usługami i zawierają wszechstronny zestaw rozwiązań wspomagających skorelowanie pracy działu informatycznego z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Te stabilne aplikacje pomagają w efektywnym gromadzeniu i uzgadnianiu danych o urządzeniach, konfiguracji usług, umowach, parametrach finansowych, zasobach i usługach. Każda z funkcji zapewnia użytkownikowi dostęp do wiedzy i pełną kontrolę niezbędną do udoskonalania i optymalizacji działań w różnych obszarach infrastruktury informatycznej. Zastosowany w aplikacjach Maximo elastyczny model konfiguracji procesów biznesowych pozwala na łatwą adaptację procesów do potrzeb i zapewnia ochronę inwestycji, tak dziś, jak i w przyszłości. Więcej informacji Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zarządzania i optymalizacji zasobów i usług informatycznych przy użyciu rozwiązań Maximo, należy skontaktować się z przedstawicielem bądź Partnerem Handlowym IBM lub odwiedzić serwis: Oprogramowanie IBM Tivoli Oferta oprogramowania Tivoli obejmuje szeroką gamę produktów i funkcji wspierających strategię IBM w dziedzinie zarządzania usługami. Strategia ta charakteryzuje się skalowalnością, modułową strukturą i przyczynia się do poprawy wydajności i skuteczności realizacji usług w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie Tivoli zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw o różnej wielkości i pozwala osiągnąć najwyższą jakość usług wspierających ich cele biznesowe poprzez integrację oraz automatyzację procesów, przepływów pracy i zadań. Dopełnieniem bezpiecznej, opartej na standardach otwartych platformy zarządzania usługami są rozwiązania do proaktywnego zarządzania operacyjnego. Rozwiązania Tivoli mają też zapewnione zaplecze w postaci najwyższej klasy serwisu i wsparcia IBM oraz aktywnego ekosystemu Partnerów Handlowych IBM. Klienci i partnerzy Tivoli mogą korzystać nawzajem ze swych doświadczeń, włączając się do niezależnych od IBM społeczności użytkowników IBM Tivoli na całym świecie zapraszamy do serwisu: IBM Corporation IBM Software Group Route 100 Somers, NY USA Strona główna IBM znajduje się pod adresem: ibm.com IBM, logo IBM, ibm.com i Tivoli są znakami towarowymi International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. IT Infrastructure Library jest zastrzeżonym znakiem towarowym Central Computer and Telecommunications Agency wchodzącej obecnie w skład Office of Government Commerce. ITIL jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz zastrzeżonym wspólnotowym znakiem towarowym Office of Government Commerce i jest znakiem zarejestrowanym U.S. Patent and Trademark Office. Microsoft jest znakiem towarowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy innych produktów, przedsiębiorstw i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki Copyright IBM Corporation 2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. TIB10268-PLPL-00

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

IBM Maximo Asset Management for IT

IBM Maximo Asset Management for IT Ekonomiczne zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych IBM IT Najważniejsze informacje Uniwersalne rozwiązanie wspomagające kontrolę kosztów i wpływ zasobów informatycznych na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management CA Mainframe Chorus for DB2 Database Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem obciążeniem

Bardziej szczegółowo

3 Kroki do pełnej kontroli

3 Kroki do pełnej kontroli 3 Kroki do pełnej kontroli IBM Asset & Service Management Maciej Guzek CMMS Department Marketing & Sales Manager mguzek@aiut.com.pl 2009 AIUT Sp. z o. o. Cele Biznesowe Analizy Dane Procesy 2 maximo.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi system BITIS itsm

Zarządzanie usługami informatycznymi system BITIS itsm usługami informatycznymi system BITIS itsm dr inż. Janusz Dorożyński główny specjalista, pełnomocnik zarządu janusz.dorozynski@zeto.bydgoszcz.pl ZETO Bydgoszcz SA 45 lat aktywności na polskim rynku informatycznym

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0

CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 INFORMACJA O PRODUKCIE CA Mainframe Chorus for Security and Compliance CA Mainframe Chorus for Security and Compliance Management wersja 2.0 Uproszczenie i usprawnienie zadań związanych z zarządzaniem

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Dynamics 365.

Aplikacje Dynamics 365. Microsoft Dynamics 365 to usługa dająca możliwość wyboru. Połączenie aplikacji biznesowych w tym CRM i ERP na jednej platformie pozwala rozwijać firmę na własnych warunkach. Możesz dodawać aplikacje wraz

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE SERWISEM Świadczenie lepszych usług serwisowych opłaci się Twojej firmie

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE SERWISEM Świadczenie lepszych usług serwisowych opłaci się Twojej firmie MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE SERWISEM Świadczenie lepszych usług serwisowych opłaci się Twojej firmie Kluczowe korzyści: S Zwiększenie produktywności wykonywanych działań. Tworząc

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

IBM Tivoli Service Request Manager

IBM Tivoli Service Request Manager Zintegrowane Centrum Wsparcia i Katalog Usług w zasięgu ręki IBM Tivoli Service Request Manager Najważniejsze zalety Zwiększa efektywność IT Łączy koszt usług IT i zarządza Infrastructure Library (ITIL

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami.

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Oszczędność czasu i pieniędzy Twojej firmy dzięki efektywnym procesom gospodarki magazynowej. Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad tym, co ważne. Premier Business Partner. aiut

Nadzór nad tym, co ważne. Premier Business Partner. aiut Nadzór nad tym, co ważne. Premier Business Partner aiut Pełna kontrola nad własnym majątkiem Działalność każdego przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy jest to firma transportowa zarządzająca flotą samochodów,

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

CA Oblicore Guarantee On Demand

CA Oblicore Guarantee On Demand BROSZURA PRODUKTOWA: CA Oblicore Guarantee on Demand CA Oblicore Guarantee On Demand agility made possible CA Oblicore Guarantee On Demand to możliwe do rozbudowania rozwiązanie typu SaaS (Software-as-a-Service),

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM ZARZĄDZANIE SERWISEM Moduł Zarządzanie Serwisem stanowi część systemu Microsoft Business Solutions Navision i został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych

Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Małgorzata Plechawska-Wójcik Wdrażanie i eksploatacja systemów informatycznych Laboratorium nr 8 Eksploatacja systemu wg ITIL Wstęp ITIL (ang. Information Technology Infrastructure Library) metodyka zarządzania

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013

Aurea BPM. Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Aurea BPM Unikalna platforma dla zarządzania ryzykiem Warszawa, 25 lipca 2013 Agenda 1. Podstawowe informacje o Aurea BPM 2. Przykłady projektów w obszarze minimalizacji skutków zagrożeń 3. Aurea BPM dla

Bardziej szczegółowo

Comparex It przyszłości już dziś.

Comparex It przyszłości już dziś. Comparex It przyszłości już dziś. Janusz Krzyczkowski www.pc-ware.com/group 1 Grupa PC-Ware Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu PC-WARE Group i działamy na rynku IT od ponad trzydziestu lat. 2 Grupa

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl

KPMG LINK 360. Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi. KPMG.pl KPMG LINK 360 Przejrzystość i kontrola nad procesami podatkowymi KPMG.pl KPMG LINK 360 umożliwia wygodne zarządzanie procesami podatkowymi i księgowymi. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za obowiązki podatkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM Dzięki systemowi zarządzania magazynem w Microsoft Business Solutions Navision oszczędzasz czas i pieniądze

Bardziej szczegółowo

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0

Karta Systemu Jakości. wersja 1.0 Karta Systemu Jakości wersja 1.0 Spis treści: 1 Wstęp.... 3 2 Oświadczenie o jakości.... 3 3 Cele dotyczące jakości.... 3 4 Własność i odpowiedzialność.... 4 5 Budowa Systemu Jakości.... 4 6 Kategorie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut

Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Bezpieczeństwo dziś i jutro Security InsideOut Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA Partner Zarządzający w IMMUSEC Sp. z o.o. Radosław Oracle Security Kaczorek, Summit CISSP, 2011 CISA, Warszawa CIA Oracle

Bardziej szczegółowo

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1

BCC Software Factory. Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania. Tytuł prezentacji 1 BCC Software Factory Oferta: Tworzenie, rozwój i utrzymanie oprogramowania SAP Competence Center Tytuł prezentacji 1 BCC Data Centers BCC Software Factory: wyspecjalizowany ośrodek kompetencyjny BCC w

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Grupa ARCUS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM. Rafał Przyśliwski. Optymalizacja kosztów drukowania w firmie

Grupa ARCUS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM. Rafał Przyśliwski. Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Grupa ARCUS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Rafał Przyśliwski Arcus Kyocera Wicedyrektor MDS Sprzedaży Regionalnej Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dolnośląski Konwent

Bardziej szczegółowo

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis:

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK333S Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3 Opis: Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine

Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine Kiedy IT staje się biznesem - opcja for Service Provider platformy Tivoli's Process Automation Engine Gerard Lipiec 2010 IBM Corporation Agenda Perspektywa biznesowa Usługi IT Model biznesowy Service Provider

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKIEM MASZYNOWYM

SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKIEM MASZYNOWYM R SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKIEM MASZYNOWYM PLANOWANIE, EKSPLOATACJA I ZARZĄDZANIE PARKIEM MASZYNOWYM DLA DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z SYSTEMU System T-Link umożliwia ciągłą łączność z urządzeniami i ich śledzenie,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SERWISEM IT Semestr 1 Moduły

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych

Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych 1 Wpływ kompetencji pracowników administracji publicznej na wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Zespół projektowy: Andrzej Natuniewicz, Bartosz Drozd, Anna Góralska, Andrzej Perkowski,

Bardziej szczegółowo

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM

Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix. Włodzimierz Dymaczewski, IBM Koniec problemów z zarządzaniem stacjami roboczymi BigFix Włodzimierz Dymaczewski, IBM Dlaczego zarządzanie stacjami roboczymi sprawia tyle problemów? Na ogół duŝa ilość Brak standardu konfiguracji Wielka

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A OSZCZĘDNOŚCI W SEKTORZE PUBLICZNYM Sławomir Szczepański Key Account Manager Arcus Kyocera MDS Krzysztof Jaśkiewicz Optymalizacja kosztów drukowania w firmie Dyr. Departamentu Arcus

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACĄ GWARANCJA DOSTĘPU DO KOMPLETNYCH I DOKŁADNYCH INFORMACJI DAJE CI MOŻLIWOŚĆ KONCENTROWANIA SIĘ NA WYBRANYCH SEGMENTACH KLIENTÓW. Kluczowe korzyści:

Bardziej szczegółowo

Jeden, wspólny program partnerski

Jeden, wspólny program partnerski Przedstawiamy nowy program partnerski firmy Symantec Jeden, wspólny program partnerski Program partnerski światowego lidera w dostarczaniu rozwiązań pomagających odbiorcom indywidualnym i przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia mobilne w służbie IT

Narzędzia mobilne w służbie IT Narzędzia mobilne w służbie IT Przykład rozwiązania Mobile Admin na platformie BlackBerry Witold Walczak Data Account Manager PTK Centertrel Agenda Rola działu IT Zdalne zarządzanie i sprawny serwis Dlaczego

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Portfolio Management Tool Compuware Changepoint Zintegrowane Zarządzanie Portfelem IT W dzisiejszym świecie czołowi użytkownicy IT podejmują inicjatywy dopasowania IT do strategii

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo