1. Dochody. 2. Wydatki. załącznik nr 4 do Uchwały Nr LllI/373/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Dochody i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Dochody. 2. Wydatki. załącznik nr 4 do Uchwały Nr LllI/373/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Dochody i"

Transkrypt

1 załącznik nr 4 do Uchwały Nr LllI/373/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i 1. Dochody wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r. Dział rozdział Zmiana do Plan po Tresc Plan paragraf planu zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,06 0, , par. pozostała działalność ,06 0, , Administracja publiczna ,00 0, , par urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 699,00 0, ,00 oraz sądownictwa par urzędy naczelnych organów władzy 4 699,00 0, ,00 panstwowej, kontroli i ochrony prawa 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,00 świadczenia rodzinne, zaliczka par alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 0, ,00 ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre par świadczenia z pomocy społecznej oraz niekrore swiadczenia rodzinne oraz za ,00 0, ,00 osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej par ośrodki pomocy społecznej 1 000,00 0, , par pozostała działalność ,00 0, ,00 Razem: ,06 0, ,06 2. Wydatki Dział rozdział Zmiany do Plan po Tresc Plan paragraf planu zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,06 0, , Pozostała działalność ,06 0, , zakup materiałów i wyposażenia 4 183,32 0, , zakup usług pozostałych 1 518,90 0, , różne opłaty i składki ,84 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki nafunduszpracy 3 152,00 0, ,00 Strona 1

2 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 699,00 0, ,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 4 699,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , składki na ubezpieczenia społeczne 687,00 0,00 687, Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ośrodki pomocy społecznej 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność 3110 świadczenia społeczne 4300 zakup usług pozostałych ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 0, , składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 2 100,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii 600,00 0,00 600, zakup usług pozostałych ,84 0, , zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00 0,00 150, opłaty z tytułu zakupu usług 1 200,00 0, , opłaty czynszowe za pomieszczenia 7 320,00 0, , podróże służbowe krajowe 450,00 0,00 450,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 000,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 038,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia ,00 0, ,00 rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Razem ,06 0, ,06 PRZEW WaId,/ rigórski Strona 2

3 załącznik nr 4a do Uchwały Nr LIlI/373/13 Rady Miejskiej w zdnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Klasyfikacja Dział Rozdział paragraf Nazwa zadania Dochody Wydatki działalność usługowa - cmentarze - dotacje celowe otrzymane z budżetu pństwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administrzcji rządowej ,00 Razem dochody ,00 2. działalność usługowa - cmentarze zakupmateriałów 3000,00 działalność usługowa - cmentarze dotacje celowe zakup usług pozostałych ,00 Razem wydatki ,00

4 załącznik nr 5 do Uchwały Nr LiIl/373/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. Klasyfikacja. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dochody Wydatki drogi publiczne powiatowe ,00 koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na ,00 terenie Gminy Mosina Razem dochody , lokalny transport zbiorowy , drogi publiczne powiatowe , drogi publiczne powiatowe ,00 koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na 7 000,00 terenie innych Gmin koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na ,00 terenie innych Gmin zakup materiałów - koszty związane Z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina ,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- koszty związane z uczęszczaniem dzieci z ,00 terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina zakup usług remontowych - koszty związane z uczęszczaniem dzieciz terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina zakup usług pozostałych - koszty związane z uczęszczaniem dzieciz terenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci zterenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina , , opieka nad dziećmi w żłobkach ,00 Razem wydatki ,50 PRZE WaIdy/,aMy, ó

5 załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIlI/373/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r. dla jednostek: 1) sektora finansów publicznych kwota dotacji dział rozdział paragraf łączna kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , ,00 0, ,26 2) spoza sektora finansów publicznych kwota dotacji dział rozdział paragraf ączna kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Razem: ogółem dotacje udzielone z budżetu PRZF J(,,RAIY

6 załącznik nr 7 do Uchwały Nr LIlI/373/13 Rady Miejskiej w z dnia r. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dym aczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, 1. Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Miejski w WPF Mieczewo, Radzewice, Zabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych izlał 66 ro±d*i$łę.0i4 par ,0( itqdo( o,o( 0,00 x x dział600 rozdział par. 6050, par par , , , ,43 0, , ,00 X X Wydatki majątkowe na rok 2013 lp. pi mianado miaaach - żetowy ne kredyty i pożyczki źródła finansowania JednQstka organizacyjna realizująca środki środki program lub pochodzące wymienione koordynująca z innych w alt 5 ust. 1 wykonanie źródeł pkt 2 i 3 u.f.p. programu Uwagi lział 010 rozdział par ,OG ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 X X 2. Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych , ,00 0, , ,00 0, ,00 Miejskiw WPF Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojewódzkądo Kórnika oraz drogądo , , ,50 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF - szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna Dymaczewo Nowe Strona 1

7 Projekt i budowa chodników w : ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w 5. Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Łąkowa, Główna, w Borkowicach, Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie Ul. Szeroka, Wiórek Ul. Podleśna, w Rogalinku Ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko Dymaczewo Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy 7. odbiornika, projekt techniczny i budowa ul , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w : ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - - Wawrzyniaka 4, Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga , , , , ,00 0, , Miejski w WPF łącząca ul. Śremskąz ul. Dworcową, w Krośnie: Ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia 6. Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w, w od ul. Nadwarciańskiej Puszczykowie do mostu w Rogalinku,Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Rogalin, Daszewice ul. Poznańska - droga gminna Urz d ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Strona 2

8 8. Budowa ul. Leśnej w Czapurach , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X 9. Budowa chodników i wjazdu (fundusz sołecki) , ,93 0, , ,93 0,00 0,00 0,00 Miejski w x , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Mjsiw x wieś dział 630 rozdział par , ,07 0, , ,07 0, ,00 0,00 X X 15. Budowa przystani wodnej w Rogalinku , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - etap II - budowa 15. dydktycznej ścieżki pieszo - rowerowej w ,07 0, , ,07 0, ,00 0,00 Miejski w x Przyrodnicze Skarby Mikroregionu Mosinte WPN. Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: p Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego u d ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Mjskiw WPF osinie 11. Kładka pieszo - rowerowa ul. Łazienna , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Budowa i modernizacja dróg gminnych Daszewiceul. Poznańska, Piotrowska, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF Szkolna Zwirowa Budowa oświetlenia i monitoring Mosina rejon 16. ul. Pożegowskiej , (wieża widokowa) 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw x dzalał63orozdzi$63003par ,00 li 000,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 17 Zakup sprzętu - obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli Glinianki il 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw X Ią,7 rozdział :4i5oooo i1qqo0 Q,QĘ 000,0( 1700.,0 Q,0c X X 18. Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF trona 3

9 Modernizacja dział8ol rozdziął8 101 par Ę050. l8994.4o4, ,O( Jr.. 23QPOO,Q 0,00 0,00 0,00 X 28. Zakup zmywarki dla SP Pecna 4 500, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x dział 801 rozdział par ą OOąQQ 0,00 3lQO00, ,00 0,00 0,00 0, Modernizacja budynu przy ul. Wawrzyniaka w Modernizacja budynku przy ul. Śremskiej 14 W Mosine OO Mosine 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF , , ,00 o,oo Mskiw x 21. budynku po ZUK , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF dział 700 rozdział par OQO,OU OOO,O ŚĘOĘ OOO,O OOOOO O,QQ O,O( 4 0,00 X x 22. Wykup gruntów ,00 1 BOO 000, , , , Miejski w WPF dziat 750 rozdział par , OOOOD O,o(k , ,00 0,00 0,00 0,00 x x 23. Zakup sprzętu informatycznego , ,00 0, , ,00 0, Miejski w WPF dzaił754vpc,zią.75405par ,Q Ę000,OP 0,00 500ą0 5 0,00 0,00 0, Dofinansoware zadań inwestycyjnych dla 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 O X 25. Termomodernizacja trzynastu budynków oswiatowych w Gminie Mosina , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Mjsiw WPF 26. Szkoła Podstawowa w Krośnie - budynek nr , ,00 0, , ,00 0, ,00 Młajskiw WPF Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejsiw WPF dział 801 rozdział par , , , ,00 0,00 0,00 0, Adaptacja pomieszczeń po mieszakniu w Pecnej na potrzeby sali 530 przedszkolnej 000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF dzlałb5l rozdział par ,0Ci 25000,00 0, , ,00 0,0v 0,00 J Współpraca z Powiatem Poznańskim zakupu sprzetu medycznego Miejski w X , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 dział 900 rozdział par , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x X JSzpitala w Puszczykowie trona 4

10 31. Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki) , , ,00 0,00 0,00 Miejski w X dział 900 rozdział par , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x X 32. Projekt i budowa przytuliska , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Miejski w WPF dział900rozdziałgo0l3par ,00: ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 X X dząał900rozdział900l5par.6050 o;0c 28O0,0C ,00 0,00 O,00 0,00 X X 34. Budowa oświetlenia (fundusz sołecki) 5 600, , , ,00 0,00 0,00 Miejski w X 35. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Jział9( 4P3O00OO,0( 0,0( 3OO00, 80OQ0O,0C O,0C x x 38. ModemizacjaplacówzabawwGminieMosina , , , ,34 0,00 0, ,66 Miejskiw x Dofinansowanie zadań inwestycyjnych budowa schroniska dla zwierząt (Związek , , , ,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Międzygm inny) 36. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF 4ziałę(Qrozdział90001par ,00 Ą5: X0,0 :Q,QQ 15000, ,00 0,00 0,00 0,00 X X 37. Zakup zadymiarki , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X dział 900 rozdział par par par , ,00 0,00 I , ,34 0,00 0, ,66 X X Budowa targowiska Zielony Rynek w i , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Miejski w X dział 921 rozdział par. 6050, par. 607, pars f I ,0, ,O( O,0C , ,00 0,00 0, ,00 x x Świetlice wiejskie - zagospodarowanie 40. utwardzenie terenów przed świetlicami , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w (fundusz sołecki) x Strona 5

11 Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, 42. Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Miejski w WPF Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach Wykonanie systemu nawadniającego i 43. wykonanie studni - boisko trawiaste w , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Nowinkach plac Ogółem , , , , ,58 0, , ,92 X X 41. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Kralkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku Urz d , ,00 0, , ,00 0, Miejski w WPF dział 9 rozdział par. 6057, par. 6059, par ( ,0( , ,00 0,00 0, ,00 ział 9 rozdział par ,OC ,0( 0,OC ,OC ,O(. O OC 000 0,00 X X Zagospodarowanie terenu przy ul. Tylnej i 44. Piaskowej - rekreacyjno - sportowy , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X (fundusz sołecki) Zagospodarowanie działek gminnych w 45. centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X solecki) dział 926 rozdział par 6067 i , ,00 0, ,74 0,00 0, ,26 X X 46. Budowa siłowni , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Miejski w X 47. OSiR w sprzęt do zajęć , ,00 0, , ,74 0,00 0, Miejskiw X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 6

12 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr Ł Rady Miejskiej w z dnia r. 1.DOCHODY Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z art.223 uofp na rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmiana zmianach 801 Oświata i wychowanie ,90 409, ,15 Szkoły podstawowe ,90 85, , Wpływy z różnych opłat 368,00 16,00 384,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00-140, , Pozostałe odsetki 456,15-139,00 317,15 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej ,00 666, , Wpływy z różnych dochodów 8 869,75-317, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z różnych opłat , , , Przedszkola O Wpływy z różnych opłat , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , Pozostałe odsetki 466,00 466, Wpływy z różnych dochodów 1 700, , Gimnazja , , Wpływy z różnych opłat 653,00 0,00 653,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , Pozostałe odsetki 160,00 0,00 160,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 3 500,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 324, ,00 Razem: , , ,15 2.WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmiana zmianach 801 Oświata i wychowanie ,90 409, , Szkoły podstawowe ,90 85, , Zakup materiałów i wyposażenia ,24 915, ,49

13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,35-470, , Zakup usług remontowych 8 900,00-360, , Zakup usług pozostałych 9 697,31 0, ,31 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Zakup środków żywności , , ,00 $04 Przedszkola ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0, , Zakup środków żywności , ,00 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek ,00 0,00 835, Zakup usług pozostałych 566,00 0,00 566, Gimnazja ,00 324, , Zakup materiałów i wyposażenia ,03 324, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup usług remontowych ,97 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Razem: , , ,15 PRZ FWOD

1. Dochody. 2. Wydatki. załącznik nr 4 do Uchwaly Nr LVIII/404/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Dochody i

1. Dochody. 2. Wydatki. załącznik nr 4 do Uchwaly Nr LVIII/404/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Dochody i załącznik nr 4 do Uchwaly Nr LVIII/404/14 Rady Miejskiej w z dnia 27032014 r Dochody i 1 Dochody wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych

Bardziej szczegółowo

osinie ul. Zabinko, Rogalinek, Czeresniowej. Kanalizacja w rejonie . Słonecznej w Rogalinku. Bolesławiec, Borkowice, Dym aczewo Stare,.

osinie ul. Zabinko, Rogalinek, Czeresniowej. Kanalizacja w rejonie . Słonecznej w Rogalinku. Bolesławiec, Borkowice, Dym aczewo Stare,. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/264/12 Rady Miejskiej w z dnia 28.122012 r. Jednostka źródła finansowania organizacyjna dział 600 rozdział 60013 par. 6050 600 000,00 100000,00 100 000,00 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

RADA M!EJSKA W MOSP1E

RADA M!EJSKA W MOSP1E RADA M!EJSKA W MOSP1E UCHWAŁA NR XXXI/217/12 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 27 września 2012 r. w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Mosina na 2010 r. Dochody

Budżet Gminy Mosina na 2010 r. Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/384/10 Rady Miejskiej w z dnia 25.02.2010 r. Budżet Gminy Mosina na 2010 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

992 sptaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

992 sptaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Planprzychodów i rozchodów budżetu na rok 2014 załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/371/13 Rady Miejskiej w z dnia 19.12.2013 r. Paragraf Treść Plan Przychody ogółem 1 079941,49 950 woine środki, o ktorych

Bardziej szczegółowo

1. Dochody. 2. Wydatki. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXV/459/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.07.2014 r.

1. Dochody. 2. Wydatki. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXV/459/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29.07.2014 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXV/459/14 Rady Miejskiej w z dnia 29.07.2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WPF. 534mb. Wybudowano 824mb sieci wodociągowej o średnicy 180 mm. Wykonano projekt techniczny kanalizacji sanitarnej

WPF. 534mb. Wybudowano 824mb sieci wodociągowej o średnicy 180 mm. Wykonano projekt techniczny kanalizacji sanitarnej załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 dział 010 rozdział 01010 par 6050 2 269 000,00 300 000,00 217 391,73 X dział 600 rozdział 60014 par 6050 2 553 84400 11000000 105 538 00 X zakończenie wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/124/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 3 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 3 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 709 UCHWAŁA NR XIV/89/2016 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 74/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 74/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 74/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi na 2016 rok.

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2017 (na podstawie ustaw)

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2017 (na podstawie ustaw) Załącznik nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Nowa Ruda Plan finansowy zadań zleconych Gminie Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej na rok 2017 (na podstawie ustaw) Dotacje z budżetu państwa z dnia Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo