WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R."

Transkrypt

1 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze wyniki: europejska średnia i najważniejsze trendy pomiędzy krajami Populacja: UE 15+ Zasięg: UE 27 ( obywateli UE) Termin prac w terenie: połowa stycznia połowa lutego 2009 r. I. TEMATY KAMPANII WYBORCZEJ... 2 II. WIEDZA O WYBORACH...3 A. Znajomość daty...3 B. Zainteresowanie wyborami...3 C. Prawdopodobieństwo głosowania...6 D. Kryteria wyboru kandydata...8 E. Powody niegłosowania...9 III. OBECNOŚĆ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W MEDIACH I WIEDZA NA TEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM A. Obecność w mediach i wrażenie...11 B. Wiedza na temat podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim...12 IV. POSTRZEGANIE ROLI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO V. ZAUFANIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I INNYCH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH VI. POLITYKI PRIORYTETOWE I WARTOŚCI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO... 17

2 I. TEMATY KAMPANII WYBORCZEJ QC6 Na których spośród następujących tematów powinna się, Pana(i) zdaniem, skoncentrować kampania wyborcza przed następnymi wyborami europejskimi? Po pierwsze? Jakie inne? TEMATY KAMPANII EB 69 EB 70 EB71 Bezrobocie 47% 49% 57% Wzrost gospodarczy 45% 51% 52% Inflacja i siła nabywcza 41% 47% 40% Przyszłość systemów emerytalnych 32% 33% 32% Przestępczość 37% 33% 29% Zabezpieczenie dostaw energii (N) % Walka ze zmianą klimatu 33% 29% 26% Imigracja 32% 29% 24% Terroryzm 35% 28% 24% Bezpieczeństwo żywności (N) % Rolnictwo 17% 17% 19% Wspólna waluta, euro 17% 17% 13% Zachowanie europejskiego modelu socjalnego 12% 13% 11% Uprawnienia i kompetencje instytucji europejskich 12% 13% 10% Europejskie wartości i tożsamość 12% 13% 10% Trudno powiedzieć 5% 6% 3% Inne 1% 1% 1% *Suma odpowiedzi dla wszystkich możliwości *N = nowy temat, dodany w EB71 Różnice pomiędzy krajami w odniesieniu do trzech głównych tematów kampanii: Bezrobocie: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Irlandia (84%), Grecja (83%) i Portugalia (80%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Dania (39%), Holandia (42%) i Wielka Brytania (47%) Wzrost gospodarczy: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Grecja (77%), Litwa (72%) i Cypr (70%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Wielka Brytania (41%), Finlandia (43%) i Austria (44%) Inflacja i siła nabywcza: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Francja (66%), Malta (61%) i Portugalia (60%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Polska (14%), Wielka Brytania, Dania i Szwecja (16%) Różnice demograficzne: Bezrobocie: - Wymieniane jako temat priorytetowy częściej przez kobiety niż przez mężczyzn (59% w porównaniu z 52%), - Częstotliwość wyboru maleje wraz z wiekiem, 62% respondentów w wieku lata uznaje je za temat priorytetowy, a w przypadku osób w wieku 55 lat lub więcej jest to 54%, - Ważniejsze dla respondentów o poglądach lewicowych (61%) niż prawicowych (52%). 2

3 Inflacja i siła nabywcza: - Najczęściej wybierane jako temat priorytetowy przez pracowników fizycznych (45%), a najrzadziej przez osoby na emeryturze (37%). II. WIEDZA O WYBORACH A. Znajomość daty QC1 Kiedy, Pana(i) zdaniem, odbędą się w (NASZ KRAJ) najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego? EB69 EB70 EB r. (łącznie) 16% 26% 32% czerwiec 2009 r. 4% 8% 16% inne 2009 r. 9% 18% 16% Inne 9% 7% 6% Trudno powiedzieć 75% 67% 62% *EB69: wiosna 2008 r.; EB70: jesień 2008 r. Różnice pomiędzy krajami: - Odsetek respondentów, którzy wiedzieli, że wybory odbędą się w 2009 r., był najwyższy w Luksemburgu (66%), na Malcie (64%), Cyprze i Słowacji (61%). - Odsetek odpowiedzi trudno powiedzieć był najwyższy w Finlandii (86%), Wielkiej Brytanii (84%) i Hiszpanii (75%). Różnice demograficzne: - Wciąż istnieje różnica w znajomości daty pomiędzy mężczyznami a kobietami (57% mężczyzn i 66% kobiet nie zna daty), ale w obu grupach respondentów odsetek osób znających datę zwiększył się w porównaniu z poprzednią edycją EB. - Znajomość daty jest wciąż najniższa w najmłodszej grupie respondentów (15-24 lata) (69% odpowiedzi trudno powiedzieć ). B. Zainteresowanie wyborami QC2 Następne wybory europejskie odbędą się w czerwcu 2009 roku. W jakim stopniu jest Pan(i) zainteresowany lub niezainteresowany tymi wyborami? EB69 EB70 EB71 Zainteresowany 46% 44% 44% Niezainteresowany 51% 54% 53% Trudno powiedzieć 3% 2% 3% Zainteresowany: suma odpowiedzi bardzo zainteresowany i raczej zainteresowany Niezainteresowany: suma odpowiedzi raczej niezainteresowany i bardzo niezainteresowany Różnice pomiędzy krajami: - Największe zainteresowanie wyborami europejskimi odnotowano w Grecji (62%), Irlandii (61%) i na Malcie (59%). - Zainteresowanie jest najmniejsze na Łotwie (20%), w Czechach (24%) i Polsce (30%). 3

4 Różnice demograficzne: - Zainteresowanie pozostaje większe wśród mężczyzn (48%) niż kobiet (41%). - Zwiększa się z wiekiem i wiekiem zakończenia kształcenia. - Respondenci po lewej i prawej stronie na skali orientacji politycznej wykazują takie samo zainteresowanie (52%), podczas gdy respondenci plasujący się po środku skali wykazują mniejsze zainteresowanie (44%). 4

5 QC2 Interest in the next European elections - by country EL 62% 38% IE 61% 35% MT 59% 37% NL 58% 42% RO 56% 37% LU 55% 41% SI 53% 46% CY 52% 45% AT BG ES HU SE DK DE BE FR FI EU27 IT LT 49% 48% 48% 47% 47% 46% 46% 45% 45% 45% 44% 44% 44% 48% 47% 51% 51% 52% 54% 53% 55% 53% 55% 53% 50% 53% PT 40% 56% EE 39% 60% SK UK PL CZ LV 30% 24% 20% 39% 38% 63% 74% 79% 60% 61% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Interested Not interested DK

6 C. Prawdopodobieństwo głosowania QC3 Proszę powiedzieć, posługując się skalą od 1 do 10, jak prawdopodobne jest to, że głosował(a)by Pan(i) w następnych wyborach europejskich w czerwcu 2009 roku? Proszę umieścić się na skali, na której 1 oznacza, że zdecydowanie nie głosował(a)by Pan(i), 10 oznacza, że zdecydowanie głosował(a)by Pan(i), a pozostałe liczby oznaczają coś pomiędzy tymi dwoma stanowiskami. EB69 EB70 EB71 1.Zdecydowanie nie 15% 14% 15% głosował(a)by 2. 3% 4% 4% 3. 4% 5% 5% 4. 3% 4% 4% 5. 10% 10% 10% 6. 6% 6% 6% 7. 8% 7% 8% 8. 10% 9% 9% 9. 7% 6% 6% 10. Zdecydowanie głosował(a)by 30% 28% 28% Trudno powiedzieć 5% 6% 5% Średnia 6,6 6,3 6,4 QC3 Najwyższe i najniższe prawdopodobieństwo głosowania na skali* EB 69 EB70 EB71 Zdecydowanie nie głosował(a)by 15% 14% 15% (1) Zdecydowanie głosował(a)by (9-34% 37% 34% 10) *Wcześniejsze badania pokazują, że tylko osoby, które oceniają prawdopodobieństwo, że zagłosują jako 10 i 9 w 10-stopniowej skali, rzeczywiście prawdopodobnie pójdą do urn. Różnice pomiędzy krajami: - Odsetek respondentów, którzy najprawdopodobniej będą głosować, jest najwyższy w Belgii (70%), Luksemburgu (62%), Danii i na Malcie (56%). - Odsetek respondentów, którzy deklarują, że na pewno nie będą głosować, jest najwyższy w Wielkiej Brytanii (30%), Polsce (19%), na Łotwie, w Hiszpanii i na Węgrzech (18%). Różnice demograficzne: - Prawdopodobieństwo głosowania jest najniższe wśród studentów (27% na pewno nie będzie głosować), a w przypadku ogółu respondentów wśród osób w wieku lat (25%). - Prawdopodobieństwo głosowania jest najwyższe wśród respondentów w wieku 20 lat lub więcej, którzy zakończyli kształcenie (40% na pewno będzie głosować), kierowników (38%) i osób na emeryturze (36%).

7 QC3 Probability of vote BE LU 62% 70% 17% 9% MT DK 56% 56% 13% 10% SE 49% 10% CY 48% 14% EL 48% 10% FR NL IE DE SI EE LT FI LV EU27 RO BG IT ES 47% 47% 45% 43% 42% 38% 38% 38% 34% 34% 34% 31% 30% 27% 15% 12% 8% 13% 12% 17% 15% 11% 18% 15% 8% 14% 8% 18% HU 27% 18% CZ 26% 15% SK PT UK AT PL 13% 25% 24% 22% 21% 19% 13% 12% 13% 30% 100% 0% Will probably vote Would definitely not vote

8 D. Kryteria wyboru kandydata QC4 Najważniejsze kryteria decyzji dotyczącej wyborów europejskich EB69 EB71 Doświadczenie kandydata w sprawach europejskich 40% 39% Stanowiska kandydatów w sprawach krajowych 37% 35% Stanowiska kandydatów w sprawach europejskich 36% 35% Doświadczenie kandydata na szczeblu krajowym 29% 32% Stanowiska partii kandydatów w sprawach europejskich 30% 31% Osobowość kandydatów 30% 30% Popularność (rozgłos) kandydatów 17% 16% Inne 1% 1% Trudno powiedzieć 17% 10% *maksymalnie trzy odpowiedzi, % stanowi sumę wszystkich udzielonych odpowiedzi Różnice pomiędzy krajami w odniesieniu do trzech głównych kryteriów: Doświadczenie kandydata w sprawach europejskich: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Słowenia (60%), Szwecja (58%) i Luksemburg (57%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Portugalia (25%), Rumunia i Włochy (28%) Stanowiska kandydatów w sprawach krajowych: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Cypr (65%), Bułgaria (57%), Słowacja i Grecja (55%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Czechy (27%), Włochy i Polska (28%) Stanowiska kandydatów w sprawach europejskich: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Szwecja (58%), Holandia (54%), Dania (50%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Łotwa (20%), Litwa (21%) i Bułgaria (24%) 8

9 E. Powody niegłosowania QC5 Jeśli nie zagłosuje Pan(i) w wyborach europejskich w czerwcu 2009, czy będzie tak ze względu na następujące powody? EB69 EB71 Nie wie Pan (i) dostatecznie dużo na temat roli PE (M) 60% 64% Uważa Pan(i), że Pana(i) głos niczego nie zmieni 68% 62% Uważa Pan(i), że nie jest Pan(i) dostatecznie poinformowany(a), żeby iść na głosowanie 58% 59% Uważa Pan(i), że Parlament Europejski w niedostatecznym stopniu 57% zajmuje się problemami, które Pana(i) dotyczą 55% Jest Pan(i) przeciwny(a) Europie, Unii Europejskiej, strukturze europejskiej 23% 20% * Tak / nie / trudno powiedzieć w przypadku każdej możliwej odpowiedzi, % odpowiedzi tak (M) zmieniono Różnice pomiędzy krajami: Nie wie Pan (i) dostatecznie dużo na temat roli PE: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Szwecja (73%); Estonia (72%); Portugalia i Wielka Brytania (71%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Malta (37%); Rumunia (41%), Włochy (46%). Uważa Pan(i), że Pana(i) głos niczego nie zmieni: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Bułgaria (79%), Austria (79%) i Łotwa (76%). - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Malta (34%), Dania (39%) i Holandia (41%). Uważa Pan(i), że nie jest Pan(i) dostatecznie poinformowany(a), żeby iść na głosowanie: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Szwecja (75%), Portugalia (72%) i Łotwa (69%). - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Malta (34%), Belgia (41%), Finlandia i Rumunia (44%). Uważa Pan(i), że Parlament Europejski w niedostatecznym stopniu zajmuje się problemami, które Pana(i) dotyczą: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Grecja (75%), Łotwa (73%), Bułgaria i Niemcy (67%). - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Holandia (24%), Dania (30%), Rumunia (38%). Jest Pan(i) przeciwny(a) Europie, Unii Europejskiej, strukturze europejskiej: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Austria (35%), Grecja i Szwecja (28%). - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Luksemburg (5%), Bułgaria (7%), Rumunia (8%). 9

10 Różnice demograficzne: Nie wie Pan(i) dostatecznie dużo na temat roli PE: - przyczyna częściej podawana przez kobiety niż przez mężczyzn (67% w porównaniu z 60%), - przyczyna podawana szczególnie często przez pracowników fizycznych. Uważa Pan(i), że Pana(i) głos niczego nie zmieni: - przyczyna podawana tym rzadziej, im wyższy jest wiek zakończenia kształcenia Uważa Pan(i), że nie jest Pan(i) dostatecznie poinformowany(a), żeby iść na głosowanie: - znaczna różnica pomiędzy mężczyznami a kobietami: 56% w porównaniu z 61% Uważa Pan(i), że Parlament Europejski w niedostatecznym stopniu zajmuje się problemami, które Pana(i) dotyczą: - Przyczyna podawana szczególnie często w grupie wiekowej (62% w porównaniu ze średnią w UE wynoszącą 55%). - To samo dotyczy osób prowadzących działalność na własny rachunek i pracowników fizycznych (w obu przypadkach 61%) Jest Pan(i) przeciwny(a) Europie, Unii Europejskiej, strukturze europejskiej: - różnica 3 punktów procentowych pomiędzy mężczyznami a kobietami (22% w porównaniu z 19%) - częstotliwość zwiększa się z wiekiem respondentów, a maleje z wiekiem zakończenia kształcenia - tylko 10% studentów podaje tę przyczynę niegłosowania 10

11 III. OBECNOŚĆ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W MEDIACH I WIEDZA NA TEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM A. Obecność w mediach i wrażenie QB1 Czy ostatnio czytał(a) Pan(i) w prasie, widział(a) w Internecie lub słyszał (a) Pan(i) w radiu bądź telewizji coś na temat Parlamentu Europejskiego? Różnice pomiędzy krajami: EB68 EB70 EB71 Tak 42% 44% 36% Nie 54% 53% 60% Trudno powiedzieć 4% 3% 4% Wyniki pokazują, że obecność Parlamentu Europejskiego w mediach jest największa w Słowenii (69%), na Słowacji (63%) i Finlandii (59%). Obecność Parlamentu Europejskiego w mediach jest najmniejsza w Wielkiej Brytanii (22%), Francji (24%) i we Włoszech (26%). QB2 Czy na podstawie tego, co Pan(i) czytał(a) lub słyszał(a), wyrobił(a) sobie Pan(i) ogólnie korzystne czy niekorzystne wrażenie o Parlamencie Europejskim? EB38* E71 Ogólnie korzystne 46% 44% Ani korzystne, ani niekorzystne (spontanicznie) 27% 32% Ogólnie niekorzystne 21% 21% Trudno powiedzieć 6% 3% *EB38 z 1992 r. Różnice pomiędzy krajami: Najwyższy odsetek respondentów, którzy wyrobili sobie ogólnie pozytywną opinię o PE na podstawie publikacji w mediach, odnotowano na Cyprze (68%), w Rumunii (64%) i na Litwie (62%). Odsetek obywateli, którzy wyrobili sobie ogólnie negatywną opinię, jest zdecydowanie najwyższy w Wielkiej Brytanii (49%); na dalszych miejscach znajdują się Belgia i Francja, gdzie wartości te są znacznie bardziej zbliżone do średniej w UE (27%). 11

12 B. Wiedza na temat podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim QB3 O każdym z następujących stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe? EB68 Prawdziwe Fałszywe Posłowie do PE są wybierani bezpośrednio przez obywateli każdego państwa członkowskiego (M) Budżet UE jest ustalany wspólnie przez Parlament Europejski i państwa członkowskie W ramach UE decyzje w zakresie ustanawiania prawa (akty prawne i dyrektywy) podejmowane są wspólnie przez PE i państwa członkowskie (N) Każde państwo członkowskie ma taką samą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego (N) *N = nowe stwierdzenie, dodane w EB71 Trudno powiedzieć EB71 Prawdziwe Fałszywe Trudno powiedzieć 48% 31% 21% 53% 23% 24% 60% 10% 30% 54% 12% 34% % 16% 31% % 48% 32% QB3 O każdym z następujących stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe? EB71 Średnia poprawnych odpowiedzi 52% Średnia błędnych odpowiedzi 18% Trudno powiedzieć 30% 12

13 Różnice pomiędzy krajami: Najwięcej respondentów na Cyprze (84%), Malcie (84%) i w Grecji (81%) wie, że posłowie do PE są wybierani bezpośrednio. Odsetek poprawnych odpowiedzi jest najniższy we Francji (39%), Wielkiej Brytanii (44%) i na Łotwie (45%). Fakt, że budżet UE ustalają wspólnie PE i państwa członkowskie, jest najbardziej znany w Holandii (72%), Finlandii (70%) i Grecja (67%). Najmniej osób wie o tym we Włoszech (42%), Rumunii i Bułgarii (44%). Największy odsetek respondentów, którzy uważają za prawdziwe stwierdzenie, że w ramach UE decyzje w zakresie ustanawiania prawa (akty prawne i dyrektywy) podejmowane są wspólnie przez PE i państwa członkowskie, odnotowano w Finlandii (69%), Holandii (67%), Danii i na Węgrzech (66%). Najmniej respondentów wie o tym w Irlandii (43%), Wielkiej Brytanii (44%) i Rumunii (45%). Odsetek respondentów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że państwa członkowskie nie mają takiej samej liczby posłów do PE, jest najwyższy w Finlandii (79%), Holandii i Szwecji (78%). Odsetek respondentów, którzy zdają sobie sprawę, że liczba miejsc nie jest taka sama, jest najniższy w Rumunii (23%), Portugalii (29%) i Hiszpanii (32%). Średni odsetek poprawnych odpowiedzi w przypadku wszystkich czterech stwierdzeń łącznie jest najwyższy w Finlandii (72%), na Cyprze (71%), w Grecji i Holandii (67%). Najniższy jest w Wielkiej Brytanii, Rumunii i we Włoszech (44%). QB4 A czy, Pan(i) zdaniem, europosłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim według...? Różnice pomiędzy krajami: EB68 EB71 Swojego obywatelstwa 44% 36% Swojej przynależności 33% 36% politycznej Trudno powiedzieć 23% 28% Z prawdziwym stwierdzeniem, że posłowie zasiadają w PE według swojej przynależności politycznej zgodził się największy odsetek respondentów na Cyprze (61%), w Słowenii (58%) i Belgii (55%). Natomiast 59% respondentów w Czechach, 54% w Grecji i 49% na Słowacji uważa, że posłowie zasiadają w PE według narodowości. 13

14 Największy odsetek odpowiedzi nie wiem stwierdzono w Bułgarii (49%), Wielkiej Brytanii, Rumunii i na Malcie (37%). 14

15 IV. POSTRZEGANIE ROLI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO QB6 Role of the European Parliament over the last 10 years 18% Been strengthened 11% 42% Stayed the same Been w eakened DK 29% QB6 Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu ostatnich 10 lat rola Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej? Różnice pomiędzy krajami: EB68 EB71 Wzrosła 45% 42% Nie zmieniła się 26% 29% Spadła 8% 11% Trudno powiedzieć 21% 18% Przekonanie, że rola PE w ostatnich 10 latach zwiększyła się, jest najbardziej rozpowszechnione w Holandii (64%), na Cyprze (62%) i w Czechach (61%). Najwięcej respondentów przekonanych, że rola PE zmniejszyła się, było w Austrii i Grecji (19%) oraz Belgii (18%), ale także w tych krajach taka opinia jest w mniejszości. QB5 Czy osobiście chciał(a)by Pan(i), żeby Parlament Europejski odgrywał ważniejszą czy mniej ważną rolę niż obecnie? EB68 EB70 EB71 Ważniejszą 48% 44% 48% Mniej ważną 12% 14% 22% Taką samą (SPONTANICZNIE) 22% 24% 16% Trudno powiedzieć 18% 18% 14% 15

16 Różnice pomiędzy krajami: Największy odsetek respondentów, którzy uważają, że PE powinien odgrywać ważniejszą rolę, odnotowano w Grecji i na Cyprze (75%) oraz na Malcie (61%). Natomiast największy odsetek odpowiedzi mniej ważną odnotowano w Wielkiej Brytanii (37%), Szwecji (29%) i Danii (27%). V. ZAUFANIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I INNYCH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH QA11 Proszę określić swoje zaufanie/brak zaufania do następujących instytucji europejskich. Parlament Europejski Komisja Europejska Europejski Bank Centralny EB EB71* EB EB EB71 EB Ufam 51% 45% 47% 42% 48% 39% Nie ufam 31% 37% 30% 36% 30% 40% Trudno powiedzieć 18% 18% 23% 22% 22% 21% Pytanie zawarto w ogólnej części standardowego kwestionariusza EB. Różnice pomiędzy krajami Odsetek respondentów, którzy ufają Parlamentowi Europejskiemu, jest najwyższy w Belgii i na Słowacji (64%) oraz na Cyprze (63%). Natomiast odsetek obywateli, którzy nie ufają Parlamentowi Europejskiemu, jest najwyższy w Wielkiej Brytanii (59%), Grecji i Austrii (42%). 16

17 VI. POLITYKI PRIORYTETOWE I WARTOŚCI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO QB7 Parlament Europejski wspiera kształtowanie na szczeblu Unii Europejskiej polityki w pewnych dziedzinach. Które z następujących dziedzin polityki powinny Pana(i) zdaniem mieć pierwszeństwo? POLITYKI UE EB70 EB71 Poprawa ochrony konsumentów i zdrowia publicznego 33% 36% Koordynacja polityki gospodarczej, budżetowej i podatkowej 26% 32% Polityka bezpieczeństwa i obronności, która pozwala Unii Europejskiej stawić czoła kryzysom międzynarodowym 36% 32% Skuteczna walka ze zmianami klimatycznymi (M) 31% 30% Wspólna polityka energetyczna zmierzająca do zapewnienia niezależności energetycznej Unii Europejskiej 30% 30% Polityka rolna, która jest przyjazna dla środowiska i przyczynia się do osiągania globalnej równowagi żywnościowej 25% 29% Walka z terroryzmem przy jednoczesnym poszanowaniu wolności osobistych 29% 29% Polityka imigracyjna realizowana w porozumieniu z krajami pochodzenia imigrantów 19% 24% Polityka zagraniczna, która umożliwia Unii Europejskiej prezentowanie wspólnego stanowiska na arenie międzynarodowej 29% 23% Polityka w zakresie badań naukowych i rozwoju zapewniająca konkurencyjność i innowacyjność 14% 18% Działania na rzecz europejskiego modelu społecznego 11% 14% Trudno powiedzieć 9% 6% *punkt został nieznacznie zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej fali Różnice pomiędzy krajami w odniesieniu do trzech polityk o największym priorytecie: Poprawa ochrony konsumentów i zdrowia publicznego: - To kryterium jest najważniejsze w Grecji (64%), na Cyprze (63%) i w Słowenii (48%). - To kryterium jest najmniej ważne w Szwecji (21%), Wielkiej Brytanii (23%), i Finlandii (27%). Koordynacja polityki gospodarczej, budżetowej i podatkowej: - To kryterium jest najważniejsze na Litwie (63%), Łotwie (59%) i Węgrzech (56%). - To kryterium jest najmniej ważne w Danii (10%), Szwecji i na Malcie (18%). Polityka bezpieczeństwa i obronności, która pozwala Unii Europejskiej stawić czoła kryzysom międzynarodowym: - To kryterium jest najważniejsze na Cyprze (48%), Słowacji (47%) i w Rumunii (45%). - To kryterium jest najmniej ważne na Malcie (18%), w Słowenii (22%), Portugalii i Irlandii (23%). 17

18 QD8 Których z następujących wartości Parlament Europejski powinien Pana(i) zdaniem bronić przede wszystkim? (maksymalnie 3 odpowiedzi) WARTOŚCI EB71 Ochrona praw człowieka na świecie 57% Solidarność między państwami członkowskimi Unii Europejskiej 31% Równość kobiet i mężczyzn 31% Wolność wypowiedzi 30% Solidarność między Unią Europejską a ubogimi krajami na świecie 27% Dialog między kulturami i religiami 24% Ochrona mniejszości 20% Zniesienie kary śmierci na całym świecie 15% Trudno powiedzieć 5% Żadne (SPONTANICZNIE) 2% *maksymalnie trzy odpowiedzi, % stanowi sumę wszystkich udzielonych odpowiedzi Różnice pomiędzy krajami w odniesieniu do trzech wartości o największym priorytecie: Ochrona praw człowieka: - To kryterium jest najważniejsze na Cyprze (80%), Litwie (73%) i w Grecji (71%). - To kryterium jest najmniej ważne na Malcie (41%), w Wielkiej Brytanii i Finlandii (44%) Solidarność między państwami członkowskimi Unii Europejskiej: - To kryterium jest najważniejsze na Słowacji (63%), w Bułgarii (58%) i w Grecji (52%). - To kryterium jest najmniej ważne w Wielkiej Brytanii (16%), Hiszpanii i Szwecji (21%). Równość kobiet i mężczyzn: - To kryterium jest najważniejsze w Szwecji (50%), Francji (48%) i Hiszpanii (42%). - To kryterium jest najmniej ważne na Łotwie (14%), w Grecji (16%) i na Litwie (18%). 18

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU PARLAMETR: 2016 REGIONY W KRAJU 1 PARLAMETR: 2016 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU W ROZBICIU NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru

Bardziej szczegółowo

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet

EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 27/10/2009 EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Parlametr 2016 Krótka analiza Wydanie specjalne Eurobarometru Parlamentu Europejskiego STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Autor: Jacques Nancy, Dział Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Monitorowania Opinii Publicznej Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr 2015 - Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Zakres: UE28 (28 150 obywateli

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2)

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 14 lutego 2013 r. Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) DOKUMENT TEMATYCZNY SKUPIAJĄCY SIĘ NA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe podsumowanie

Szczegółowe podsumowanie Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 24 marca 2009 r. EUROPEJCZYCY WOBEC KRYZYSU GOSPODARCZEGO Eurobarometr Standard (EB 71) Populacja: UE

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU. Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe

ZMIANY KLIMATU. Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 15/10/2008 r. ZMIANY KLIMATU Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

EB71.3 WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe 1

EB71.3 WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe 1 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ EB71.3 WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 24/07/2009 Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: średnia europejska

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social PARLAMENT EUROPEJSKI Parlametr Eurobaromètre Spécial / Vague 74.3 TNS Opinion & Social Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień 2011 Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion

Bardziej szczegółowo

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b QK W niedzielę 7. czerwca br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z takich czy innych powodów część osób w Polsce nie wzięła w nich udziału. A czy Pan(i) głosował(a) w wyborach do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Eurobarometr 76.3 Badanie Parlemeter Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Badanie koordynowane przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Wstęp Zabezpieczenie społeczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej to

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Tematyka jakości życia stała się w ostatnim okresie przedmiotem żywego zainteresowania i pogłębionych analiz nie tylko przedstawicieli środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

BŁYSKAWICZNE BADANIE EUROBAROMETRU FLASH nr 266 KOBIETY I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Krótka analiza

BŁYSKAWICZNE BADANIE EUROBAROMETRU FLASH nr 266 KOBIETY I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Krótka analiza Bruksela, 2 marca 2009 r. BŁYSKAWICZNE BADANIE EUROBAROMETRU FLASH nr 266 KOBIETY I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Krótka analiza W przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz w związku ze zbliżającymi

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Badania Opinii Publicznej Bruksela, 13 listopada 2012 r.

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Badania Opinii Publicznej Bruksela, 13 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Badania Opinii Publicznej Bruksela, 13 listopada 2012 r. ANALIZA ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH W ODNIESIENIU DO WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009 Wstrzymanie się od głosowania

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce

Parlament Europejski w odbiorze społecznym w Polsce Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja ds. Kontaktów z Obywatelami Dział Badania Opinii Publicznej Do wiadomości Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego Dział Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruksela, 30 stycznia 2015 r. Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 82.4) Parlemeter 2014 r. PRZEGLĄD ANALITYCZNY Zakres badania:

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Reforma czy status quo? Preferencje państw członkowskich wobec budżetu rolnego po 2020 roku

Reforma czy status quo? Preferencje państw członkowskich wobec budżetu rolnego po 2020 roku Renata Grochowska Reforma czy status quo? Preferencje państw członkowskich wobec budżetu rolnego po 2020 roku Konferencja naukowa Strategie dla sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich dylematy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejczycy w 2016 r.: Wyobrażenia i oczekiwania, walka z terroryzmem i radykalizacją postaw

Europejczycy w 2016 r.: Wyobrażenia i oczekiwania, walka z terroryzmem i radykalizacją postaw Europejczycy w 2016 r.: Wyobrażenia i oczekiwania, walka z terroryzmem i radykalizacją postaw Wydanie specjalne Eurobarometru Parlamentu Europejskiego STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

Porównajmy pensje minimalne nauczycieli w szkołach podstawowych (czyli w polskim ujęciu wynagrodzenie zasadnicze): Portugalia -139%

Porównajmy pensje minimalne nauczycieli w szkołach podstawowych (czyli w polskim ujęciu wynagrodzenie zasadnicze): Portugalia -139% Według najnowszych opracowań europejskich EURYDICE 2014/2015 sytuacja polskich nauczycieli przedstawia się następująco (dane są przedstawiane w % ujęciu w stosunku o PKB. Podaje również jakie jest roczne

Bardziej szczegółowo

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r.

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Sondaż powyborczy 2014 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. PODSUMOWANIE ANALITYCZNE Zasięg: Populacja:

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ POSTRZEGANY STOSUNEK KRAJÓW UE DO POLSKI BS/25/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LUTY 2004 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej

Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej Wstęp Ubóstwo stanowi poważny ekonomiczny, społeczny i moralny problem: zagraża stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 4/006

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Konstytucyjnych 2009 16.10.2007 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie zmiany art. 29 Regulaminu tworzenie grup politycznych Komisja Spraw Konstytucyjnych Sprawozdawca: Richard

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012 Wysokość czesnego na wyższych uczelniach w krajach europejskich znacznie się różni - wynika z najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej. Najdrożej jest w Anglii, gdzie studenci płacą za rok akademicki

Bardziej szczegółowo