WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R."

Transkrypt

1 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze wyniki: europejska średnia i najważniejsze trendy pomiędzy krajami Populacja: UE 15+ Zasięg: UE 27 ( obywateli UE) Termin prac w terenie: połowa stycznia połowa lutego 2009 r. I. TEMATY KAMPANII WYBORCZEJ... 2 II. WIEDZA O WYBORACH...3 A. Znajomość daty...3 B. Zainteresowanie wyborami...3 C. Prawdopodobieństwo głosowania...6 D. Kryteria wyboru kandydata...8 E. Powody niegłosowania...9 III. OBECNOŚĆ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W MEDIACH I WIEDZA NA TEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM A. Obecność w mediach i wrażenie...11 B. Wiedza na temat podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim...12 IV. POSTRZEGANIE ROLI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO V. ZAUFANIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I INNYCH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH VI. POLITYKI PRIORYTETOWE I WARTOŚCI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO... 17

2 I. TEMATY KAMPANII WYBORCZEJ QC6 Na których spośród następujących tematów powinna się, Pana(i) zdaniem, skoncentrować kampania wyborcza przed następnymi wyborami europejskimi? Po pierwsze? Jakie inne? TEMATY KAMPANII EB 69 EB 70 EB71 Bezrobocie 47% 49% 57% Wzrost gospodarczy 45% 51% 52% Inflacja i siła nabywcza 41% 47% 40% Przyszłość systemów emerytalnych 32% 33% 32% Przestępczość 37% 33% 29% Zabezpieczenie dostaw energii (N) % Walka ze zmianą klimatu 33% 29% 26% Imigracja 32% 29% 24% Terroryzm 35% 28% 24% Bezpieczeństwo żywności (N) % Rolnictwo 17% 17% 19% Wspólna waluta, euro 17% 17% 13% Zachowanie europejskiego modelu socjalnego 12% 13% 11% Uprawnienia i kompetencje instytucji europejskich 12% 13% 10% Europejskie wartości i tożsamość 12% 13% 10% Trudno powiedzieć 5% 6% 3% Inne 1% 1% 1% *Suma odpowiedzi dla wszystkich możliwości *N = nowy temat, dodany w EB71 Różnice pomiędzy krajami w odniesieniu do trzech głównych tematów kampanii: Bezrobocie: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Irlandia (84%), Grecja (83%) i Portugalia (80%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Dania (39%), Holandia (42%) i Wielka Brytania (47%) Wzrost gospodarczy: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Grecja (77%), Litwa (72%) i Cypr (70%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Wielka Brytania (41%), Finlandia (43%) i Austria (44%) Inflacja i siła nabywcza: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Francja (66%), Malta (61%) i Portugalia (60%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Polska (14%), Wielka Brytania, Dania i Szwecja (16%) Różnice demograficzne: Bezrobocie: - Wymieniane jako temat priorytetowy częściej przez kobiety niż przez mężczyzn (59% w porównaniu z 52%), - Częstotliwość wyboru maleje wraz z wiekiem, 62% respondentów w wieku lata uznaje je za temat priorytetowy, a w przypadku osób w wieku 55 lat lub więcej jest to 54%, - Ważniejsze dla respondentów o poglądach lewicowych (61%) niż prawicowych (52%). 2

3 Inflacja i siła nabywcza: - Najczęściej wybierane jako temat priorytetowy przez pracowników fizycznych (45%), a najrzadziej przez osoby na emeryturze (37%). II. WIEDZA O WYBORACH A. Znajomość daty QC1 Kiedy, Pana(i) zdaniem, odbędą się w (NASZ KRAJ) najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego? EB69 EB70 EB r. (łącznie) 16% 26% 32% czerwiec 2009 r. 4% 8% 16% inne 2009 r. 9% 18% 16% Inne 9% 7% 6% Trudno powiedzieć 75% 67% 62% *EB69: wiosna 2008 r.; EB70: jesień 2008 r. Różnice pomiędzy krajami: - Odsetek respondentów, którzy wiedzieli, że wybory odbędą się w 2009 r., był najwyższy w Luksemburgu (66%), na Malcie (64%), Cyprze i Słowacji (61%). - Odsetek odpowiedzi trudno powiedzieć był najwyższy w Finlandii (86%), Wielkiej Brytanii (84%) i Hiszpanii (75%). Różnice demograficzne: - Wciąż istnieje różnica w znajomości daty pomiędzy mężczyznami a kobietami (57% mężczyzn i 66% kobiet nie zna daty), ale w obu grupach respondentów odsetek osób znających datę zwiększył się w porównaniu z poprzednią edycją EB. - Znajomość daty jest wciąż najniższa w najmłodszej grupie respondentów (15-24 lata) (69% odpowiedzi trudno powiedzieć ). B. Zainteresowanie wyborami QC2 Następne wybory europejskie odbędą się w czerwcu 2009 roku. W jakim stopniu jest Pan(i) zainteresowany lub niezainteresowany tymi wyborami? EB69 EB70 EB71 Zainteresowany 46% 44% 44% Niezainteresowany 51% 54% 53% Trudno powiedzieć 3% 2% 3% Zainteresowany: suma odpowiedzi bardzo zainteresowany i raczej zainteresowany Niezainteresowany: suma odpowiedzi raczej niezainteresowany i bardzo niezainteresowany Różnice pomiędzy krajami: - Największe zainteresowanie wyborami europejskimi odnotowano w Grecji (62%), Irlandii (61%) i na Malcie (59%). - Zainteresowanie jest najmniejsze na Łotwie (20%), w Czechach (24%) i Polsce (30%). 3

4 Różnice demograficzne: - Zainteresowanie pozostaje większe wśród mężczyzn (48%) niż kobiet (41%). - Zwiększa się z wiekiem i wiekiem zakończenia kształcenia. - Respondenci po lewej i prawej stronie na skali orientacji politycznej wykazują takie samo zainteresowanie (52%), podczas gdy respondenci plasujący się po środku skali wykazują mniejsze zainteresowanie (44%). 4

5 QC2 Interest in the next European elections - by country EL 62% 38% IE 61% 35% MT 59% 37% NL 58% 42% RO 56% 37% LU 55% 41% SI 53% 46% CY 52% 45% AT BG ES HU SE DK DE BE FR FI EU27 IT LT 49% 48% 48% 47% 47% 46% 46% 45% 45% 45% 44% 44% 44% 48% 47% 51% 51% 52% 54% 53% 55% 53% 55% 53% 50% 53% PT 40% 56% EE 39% 60% SK UK PL CZ LV 30% 24% 20% 39% 38% 63% 74% 79% 60% 61% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Interested Not interested DK

6 C. Prawdopodobieństwo głosowania QC3 Proszę powiedzieć, posługując się skalą od 1 do 10, jak prawdopodobne jest to, że głosował(a)by Pan(i) w następnych wyborach europejskich w czerwcu 2009 roku? Proszę umieścić się na skali, na której 1 oznacza, że zdecydowanie nie głosował(a)by Pan(i), 10 oznacza, że zdecydowanie głosował(a)by Pan(i), a pozostałe liczby oznaczają coś pomiędzy tymi dwoma stanowiskami. EB69 EB70 EB71 1.Zdecydowanie nie 15% 14% 15% głosował(a)by 2. 3% 4% 4% 3. 4% 5% 5% 4. 3% 4% 4% 5. 10% 10% 10% 6. 6% 6% 6% 7. 8% 7% 8% 8. 10% 9% 9% 9. 7% 6% 6% 10. Zdecydowanie głosował(a)by 30% 28% 28% Trudno powiedzieć 5% 6% 5% Średnia 6,6 6,3 6,4 QC3 Najwyższe i najniższe prawdopodobieństwo głosowania na skali* EB 69 EB70 EB71 Zdecydowanie nie głosował(a)by 15% 14% 15% (1) Zdecydowanie głosował(a)by (9-34% 37% 34% 10) *Wcześniejsze badania pokazują, że tylko osoby, które oceniają prawdopodobieństwo, że zagłosują jako 10 i 9 w 10-stopniowej skali, rzeczywiście prawdopodobnie pójdą do urn. Różnice pomiędzy krajami: - Odsetek respondentów, którzy najprawdopodobniej będą głosować, jest najwyższy w Belgii (70%), Luksemburgu (62%), Danii i na Malcie (56%). - Odsetek respondentów, którzy deklarują, że na pewno nie będą głosować, jest najwyższy w Wielkiej Brytanii (30%), Polsce (19%), na Łotwie, w Hiszpanii i na Węgrzech (18%). Różnice demograficzne: - Prawdopodobieństwo głosowania jest najniższe wśród studentów (27% na pewno nie będzie głosować), a w przypadku ogółu respondentów wśród osób w wieku lat (25%). - Prawdopodobieństwo głosowania jest najwyższe wśród respondentów w wieku 20 lat lub więcej, którzy zakończyli kształcenie (40% na pewno będzie głosować), kierowników (38%) i osób na emeryturze (36%).

7 QC3 Probability of vote BE LU 62% 70% 17% 9% MT DK 56% 56% 13% 10% SE 49% 10% CY 48% 14% EL 48% 10% FR NL IE DE SI EE LT FI LV EU27 RO BG IT ES 47% 47% 45% 43% 42% 38% 38% 38% 34% 34% 34% 31% 30% 27% 15% 12% 8% 13% 12% 17% 15% 11% 18% 15% 8% 14% 8% 18% HU 27% 18% CZ 26% 15% SK PT UK AT PL 13% 25% 24% 22% 21% 19% 13% 12% 13% 30% 100% 0% Will probably vote Would definitely not vote

8 D. Kryteria wyboru kandydata QC4 Najważniejsze kryteria decyzji dotyczącej wyborów europejskich EB69 EB71 Doświadczenie kandydata w sprawach europejskich 40% 39% Stanowiska kandydatów w sprawach krajowych 37% 35% Stanowiska kandydatów w sprawach europejskich 36% 35% Doświadczenie kandydata na szczeblu krajowym 29% 32% Stanowiska partii kandydatów w sprawach europejskich 30% 31% Osobowość kandydatów 30% 30% Popularność (rozgłos) kandydatów 17% 16% Inne 1% 1% Trudno powiedzieć 17% 10% *maksymalnie trzy odpowiedzi, % stanowi sumę wszystkich udzielonych odpowiedzi Różnice pomiędzy krajami w odniesieniu do trzech głównych kryteriów: Doświadczenie kandydata w sprawach europejskich: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Słowenia (60%), Szwecja (58%) i Luksemburg (57%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Portugalia (25%), Rumunia i Włochy (28%) Stanowiska kandydatów w sprawach krajowych: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Cypr (65%), Bułgaria (57%), Słowacja i Grecja (55%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Czechy (27%), Włochy i Polska (28%) Stanowiska kandydatów w sprawach europejskich: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Szwecja (58%), Holandia (54%), Dania (50%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Łotwa (20%), Litwa (21%) i Bułgaria (24%) 8

9 E. Powody niegłosowania QC5 Jeśli nie zagłosuje Pan(i) w wyborach europejskich w czerwcu 2009, czy będzie tak ze względu na następujące powody? EB69 EB71 Nie wie Pan (i) dostatecznie dużo na temat roli PE (M) 60% 64% Uważa Pan(i), że Pana(i) głos niczego nie zmieni 68% 62% Uważa Pan(i), że nie jest Pan(i) dostatecznie poinformowany(a), żeby iść na głosowanie 58% 59% Uważa Pan(i), że Parlament Europejski w niedostatecznym stopniu 57% zajmuje się problemami, które Pana(i) dotyczą 55% Jest Pan(i) przeciwny(a) Europie, Unii Europejskiej, strukturze europejskiej 23% 20% * Tak / nie / trudno powiedzieć w przypadku każdej możliwej odpowiedzi, % odpowiedzi tak (M) zmieniono Różnice pomiędzy krajami: Nie wie Pan (i) dostatecznie dużo na temat roli PE: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Szwecja (73%); Estonia (72%); Portugalia i Wielka Brytania (71%) - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Malta (37%); Rumunia (41%), Włochy (46%). Uważa Pan(i), że Pana(i) głos niczego nie zmieni: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Bułgaria (79%), Austria (79%) i Łotwa (76%). - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Malta (34%), Dania (39%) i Holandia (41%). Uważa Pan(i), że nie jest Pan(i) dostatecznie poinformowany(a), żeby iść na głosowanie: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Szwecja (75%), Portugalia (72%) i Łotwa (69%). - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Malta (34%), Belgia (41%), Finlandia i Rumunia (44%). Uważa Pan(i), że Parlament Europejski w niedostatecznym stopniu zajmuje się problemami, które Pana(i) dotyczą: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Grecja (75%), Łotwa (73%), Bułgaria i Niemcy (67%). - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Holandia (24%), Dania (30%), Rumunia (38%). Jest Pan(i) przeciwny(a) Europie, Unii Europejskiej, strukturze europejskiej: - Trzy kraje z największą liczbą wskazań: Austria (35%), Grecja i Szwecja (28%). - Trzy kraje z najmniejszą liczbą wskazań: Luksemburg (5%), Bułgaria (7%), Rumunia (8%). 9

10 Różnice demograficzne: Nie wie Pan(i) dostatecznie dużo na temat roli PE: - przyczyna częściej podawana przez kobiety niż przez mężczyzn (67% w porównaniu z 60%), - przyczyna podawana szczególnie często przez pracowników fizycznych. Uważa Pan(i), że Pana(i) głos niczego nie zmieni: - przyczyna podawana tym rzadziej, im wyższy jest wiek zakończenia kształcenia Uważa Pan(i), że nie jest Pan(i) dostatecznie poinformowany(a), żeby iść na głosowanie: - znaczna różnica pomiędzy mężczyznami a kobietami: 56% w porównaniu z 61% Uważa Pan(i), że Parlament Europejski w niedostatecznym stopniu zajmuje się problemami, które Pana(i) dotyczą: - Przyczyna podawana szczególnie często w grupie wiekowej (62% w porównaniu ze średnią w UE wynoszącą 55%). - To samo dotyczy osób prowadzących działalność na własny rachunek i pracowników fizycznych (w obu przypadkach 61%) Jest Pan(i) przeciwny(a) Europie, Unii Europejskiej, strukturze europejskiej: - różnica 3 punktów procentowych pomiędzy mężczyznami a kobietami (22% w porównaniu z 19%) - częstotliwość zwiększa się z wiekiem respondentów, a maleje z wiekiem zakończenia kształcenia - tylko 10% studentów podaje tę przyczynę niegłosowania 10

11 III. OBECNOŚĆ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W MEDIACH I WIEDZA NA TEMAT PODEJMOWANIA DECYZJI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM A. Obecność w mediach i wrażenie QB1 Czy ostatnio czytał(a) Pan(i) w prasie, widział(a) w Internecie lub słyszał (a) Pan(i) w radiu bądź telewizji coś na temat Parlamentu Europejskiego? Różnice pomiędzy krajami: EB68 EB70 EB71 Tak 42% 44% 36% Nie 54% 53% 60% Trudno powiedzieć 4% 3% 4% Wyniki pokazują, że obecność Parlamentu Europejskiego w mediach jest największa w Słowenii (69%), na Słowacji (63%) i Finlandii (59%). Obecność Parlamentu Europejskiego w mediach jest najmniejsza w Wielkiej Brytanii (22%), Francji (24%) i we Włoszech (26%). QB2 Czy na podstawie tego, co Pan(i) czytał(a) lub słyszał(a), wyrobił(a) sobie Pan(i) ogólnie korzystne czy niekorzystne wrażenie o Parlamencie Europejskim? EB38* E71 Ogólnie korzystne 46% 44% Ani korzystne, ani niekorzystne (spontanicznie) 27% 32% Ogólnie niekorzystne 21% 21% Trudno powiedzieć 6% 3% *EB38 z 1992 r. Różnice pomiędzy krajami: Najwyższy odsetek respondentów, którzy wyrobili sobie ogólnie pozytywną opinię o PE na podstawie publikacji w mediach, odnotowano na Cyprze (68%), w Rumunii (64%) i na Litwie (62%). Odsetek obywateli, którzy wyrobili sobie ogólnie negatywną opinię, jest zdecydowanie najwyższy w Wielkiej Brytanii (49%); na dalszych miejscach znajdują się Belgia i Francja, gdzie wartości te są znacznie bardziej zbliżone do średniej w UE (27%). 11

12 B. Wiedza na temat podejmowania decyzji w Parlamencie Europejskim QB3 O każdym z następujących stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe? EB68 Prawdziwe Fałszywe Posłowie do PE są wybierani bezpośrednio przez obywateli każdego państwa członkowskiego (M) Budżet UE jest ustalany wspólnie przez Parlament Europejski i państwa członkowskie W ramach UE decyzje w zakresie ustanawiania prawa (akty prawne i dyrektywy) podejmowane są wspólnie przez PE i państwa członkowskie (N) Każde państwo członkowskie ma taką samą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego (N) *N = nowe stwierdzenie, dodane w EB71 Trudno powiedzieć EB71 Prawdziwe Fałszywe Trudno powiedzieć 48% 31% 21% 53% 23% 24% 60% 10% 30% 54% 12% 34% % 16% 31% % 48% 32% QB3 O każdym z następujących stwierdzeń dotyczących Unii Europejskiej proszę powiedzieć, czy Pana(i) zdaniem jest ono prawdziwe czy fałszywe? EB71 Średnia poprawnych odpowiedzi 52% Średnia błędnych odpowiedzi 18% Trudno powiedzieć 30% 12

13 Różnice pomiędzy krajami: Najwięcej respondentów na Cyprze (84%), Malcie (84%) i w Grecji (81%) wie, że posłowie do PE są wybierani bezpośrednio. Odsetek poprawnych odpowiedzi jest najniższy we Francji (39%), Wielkiej Brytanii (44%) i na Łotwie (45%). Fakt, że budżet UE ustalają wspólnie PE i państwa członkowskie, jest najbardziej znany w Holandii (72%), Finlandii (70%) i Grecja (67%). Najmniej osób wie o tym we Włoszech (42%), Rumunii i Bułgarii (44%). Największy odsetek respondentów, którzy uważają za prawdziwe stwierdzenie, że w ramach UE decyzje w zakresie ustanawiania prawa (akty prawne i dyrektywy) podejmowane są wspólnie przez PE i państwa członkowskie, odnotowano w Finlandii (69%), Holandii (67%), Danii i na Węgrzech (66%). Najmniej respondentów wie o tym w Irlandii (43%), Wielkiej Brytanii (44%) i Rumunii (45%). Odsetek respondentów, którzy zdają sobie sprawę z tego, że państwa członkowskie nie mają takiej samej liczby posłów do PE, jest najwyższy w Finlandii (79%), Holandii i Szwecji (78%). Odsetek respondentów, którzy zdają sobie sprawę, że liczba miejsc nie jest taka sama, jest najniższy w Rumunii (23%), Portugalii (29%) i Hiszpanii (32%). Średni odsetek poprawnych odpowiedzi w przypadku wszystkich czterech stwierdzeń łącznie jest najwyższy w Finlandii (72%), na Cyprze (71%), w Grecji i Holandii (67%). Najniższy jest w Wielkiej Brytanii, Rumunii i we Włoszech (44%). QB4 A czy, Pan(i) zdaniem, europosłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim według...? Różnice pomiędzy krajami: EB68 EB71 Swojego obywatelstwa 44% 36% Swojej przynależności 33% 36% politycznej Trudno powiedzieć 23% 28% Z prawdziwym stwierdzeniem, że posłowie zasiadają w PE według swojej przynależności politycznej zgodził się największy odsetek respondentów na Cyprze (61%), w Słowenii (58%) i Belgii (55%). Natomiast 59% respondentów w Czechach, 54% w Grecji i 49% na Słowacji uważa, że posłowie zasiadają w PE według narodowości. 13

14 Największy odsetek odpowiedzi nie wiem stwierdzono w Bułgarii (49%), Wielkiej Brytanii, Rumunii i na Malcie (37%). 14

15 IV. POSTRZEGANIE ROLI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO QB6 Role of the European Parliament over the last 10 years 18% Been strengthened 11% 42% Stayed the same Been w eakened DK 29% QB6 Czy, Pana(i) zdaniem, w ciągu ostatnich 10 lat rola Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej? Różnice pomiędzy krajami: EB68 EB71 Wzrosła 45% 42% Nie zmieniła się 26% 29% Spadła 8% 11% Trudno powiedzieć 21% 18% Przekonanie, że rola PE w ostatnich 10 latach zwiększyła się, jest najbardziej rozpowszechnione w Holandii (64%), na Cyprze (62%) i w Czechach (61%). Najwięcej respondentów przekonanych, że rola PE zmniejszyła się, było w Austrii i Grecji (19%) oraz Belgii (18%), ale także w tych krajach taka opinia jest w mniejszości. QB5 Czy osobiście chciał(a)by Pan(i), żeby Parlament Europejski odgrywał ważniejszą czy mniej ważną rolę niż obecnie? EB68 EB70 EB71 Ważniejszą 48% 44% 48% Mniej ważną 12% 14% 22% Taką samą (SPONTANICZNIE) 22% 24% 16% Trudno powiedzieć 18% 18% 14% 15

16 Różnice pomiędzy krajami: Największy odsetek respondentów, którzy uważają, że PE powinien odgrywać ważniejszą rolę, odnotowano w Grecji i na Cyprze (75%) oraz na Malcie (61%). Natomiast największy odsetek odpowiedzi mniej ważną odnotowano w Wielkiej Brytanii (37%), Szwecji (29%) i Danii (27%). V. ZAUFANIE DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I INNYCH INSTYTUCJI EUROPEJSKICH QA11 Proszę określić swoje zaufanie/brak zaufania do następujących instytucji europejskich. Parlament Europejski Komisja Europejska Europejski Bank Centralny EB EB71* EB EB EB71 EB Ufam 51% 45% 47% 42% 48% 39% Nie ufam 31% 37% 30% 36% 30% 40% Trudno powiedzieć 18% 18% 23% 22% 22% 21% Pytanie zawarto w ogólnej części standardowego kwestionariusza EB. Różnice pomiędzy krajami Odsetek respondentów, którzy ufają Parlamentowi Europejskiemu, jest najwyższy w Belgii i na Słowacji (64%) oraz na Cyprze (63%). Natomiast odsetek obywateli, którzy nie ufają Parlamentowi Europejskiemu, jest najwyższy w Wielkiej Brytanii (59%), Grecji i Austrii (42%). 16

17 VI. POLITYKI PRIORYTETOWE I WARTOŚCI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO QB7 Parlament Europejski wspiera kształtowanie na szczeblu Unii Europejskiej polityki w pewnych dziedzinach. Które z następujących dziedzin polityki powinny Pana(i) zdaniem mieć pierwszeństwo? POLITYKI UE EB70 EB71 Poprawa ochrony konsumentów i zdrowia publicznego 33% 36% Koordynacja polityki gospodarczej, budżetowej i podatkowej 26% 32% Polityka bezpieczeństwa i obronności, która pozwala Unii Europejskiej stawić czoła kryzysom międzynarodowym 36% 32% Skuteczna walka ze zmianami klimatycznymi (M) 31% 30% Wspólna polityka energetyczna zmierzająca do zapewnienia niezależności energetycznej Unii Europejskiej 30% 30% Polityka rolna, która jest przyjazna dla środowiska i przyczynia się do osiągania globalnej równowagi żywnościowej 25% 29% Walka z terroryzmem przy jednoczesnym poszanowaniu wolności osobistych 29% 29% Polityka imigracyjna realizowana w porozumieniu z krajami pochodzenia imigrantów 19% 24% Polityka zagraniczna, która umożliwia Unii Europejskiej prezentowanie wspólnego stanowiska na arenie międzynarodowej 29% 23% Polityka w zakresie badań naukowych i rozwoju zapewniająca konkurencyjność i innowacyjność 14% 18% Działania na rzecz europejskiego modelu społecznego 11% 14% Trudno powiedzieć 9% 6% *punkt został nieznacznie zmodyfikowany w stosunku do poprzedniej fali Różnice pomiędzy krajami w odniesieniu do trzech polityk o największym priorytecie: Poprawa ochrony konsumentów i zdrowia publicznego: - To kryterium jest najważniejsze w Grecji (64%), na Cyprze (63%) i w Słowenii (48%). - To kryterium jest najmniej ważne w Szwecji (21%), Wielkiej Brytanii (23%), i Finlandii (27%). Koordynacja polityki gospodarczej, budżetowej i podatkowej: - To kryterium jest najważniejsze na Litwie (63%), Łotwie (59%) i Węgrzech (56%). - To kryterium jest najmniej ważne w Danii (10%), Szwecji i na Malcie (18%). Polityka bezpieczeństwa i obronności, która pozwala Unii Europejskiej stawić czoła kryzysom międzynarodowym: - To kryterium jest najważniejsze na Cyprze (48%), Słowacji (47%) i w Rumunii (45%). - To kryterium jest najmniej ważne na Malcie (18%), w Słowenii (22%), Portugalii i Irlandii (23%). 17

18 QD8 Których z następujących wartości Parlament Europejski powinien Pana(i) zdaniem bronić przede wszystkim? (maksymalnie 3 odpowiedzi) WARTOŚCI EB71 Ochrona praw człowieka na świecie 57% Solidarność między państwami członkowskimi Unii Europejskiej 31% Równość kobiet i mężczyzn 31% Wolność wypowiedzi 30% Solidarność między Unią Europejską a ubogimi krajami na świecie 27% Dialog między kulturami i religiami 24% Ochrona mniejszości 20% Zniesienie kary śmierci na całym świecie 15% Trudno powiedzieć 5% Żadne (SPONTANICZNIE) 2% *maksymalnie trzy odpowiedzi, % stanowi sumę wszystkich udzielonych odpowiedzi Różnice pomiędzy krajami w odniesieniu do trzech wartości o największym priorytecie: Ochrona praw człowieka: - To kryterium jest najważniejsze na Cyprze (80%), Litwie (73%) i w Grecji (71%). - To kryterium jest najmniej ważne na Malcie (41%), w Wielkiej Brytanii i Finlandii (44%) Solidarność między państwami członkowskimi Unii Europejskiej: - To kryterium jest najważniejsze na Słowacji (63%), w Bułgarii (58%) i w Grecji (52%). - To kryterium jest najmniej ważne w Wielkiej Brytanii (16%), Hiszpanii i Szwecji (21%). Równość kobiet i mężczyzn: - To kryterium jest najważniejsze w Szwecji (50%), Francji (48%) i Hiszpanii (42%). - To kryterium jest najmniej ważne na Łotwie (14%), w Grecji (16%) i na Litwie (18%). 18

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2)

Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 14 lutego 2013 r. Badanie Parlemeter Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 78.2) DOKUMENT TEMATYCZNY SKUPIAJĄCY SIĘ NA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej

Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej Wstęp Ubóstwo stanowi poważny ekonomiczny, społeczny i moralny problem: zagraża stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej sytuacja w dniu 1 lipca 27 roku Komisji Europejskiej Społeczeństwo Informacyjne i Media Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie NOWOŚCI WYDAWNICZE EURYDICE MAJ 13 Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie RAPORT Key Data on Teachers and School Leaders in Europe Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Marzec

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE Procedury odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje zarówno prawodawstwo europejskie, które definiuje zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich,

Bardziej szczegółowo

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Tomasz Panek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KONFERENCJA STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ Łódź, 17-18 października 2013 WPROWADZENIE Walka

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej Aneta Stańko Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW w Warszawie Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej Wstęp W Strategii Lizbońskiej postawiono cel przed krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat kredytów mieszkaniowych i rynku nieruchomości w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Listopad

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie

Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie Specjalny Eurobarometr Przeprowadzony przez TNS

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Nr 1246. Informacja. Internet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1246. Informacja. Internet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Internet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej Luty 2006 Anna Zygierewicz Informacja Nr 1246 Rozwój społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-PL-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans można pobrać lub bezpłatnie zaprenumerować

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Plan Mariola Zalewska Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Wstęp- Tworzenie ram spójności dla krajów UE

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Rok: 2006 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 1/156

Rok: 2006 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 1/156 Rok: 2006 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 1/156 Zjawisko zażywania narkotyków w Europie dotyczy głównie młodych mężczyzn z dużych miast. Według danych szacunkowych w Unii Europejskiej od 1.2 do 2.1

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007

Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007 Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007 Informacje na temat badania W tegorocznej edycji badania European Economic Survey, którą przeprowadzono we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/08

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/08 Erasmus w Polsce w roku akademickim 27/8 27 8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 29 Erasmus w Polsce w roku akademickim 27/8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 13 Bezrobocie a wiek i poziom wykształcenia: Polska na tle UE Jednym z czynników w szczególny sposób wpływających na prawdopodobieństwo bezrobocia jest

Bardziej szczegółowo

Standardowy Eurobarometr 76. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA

Standardowy Eurobarometr 76. OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA Standardowy Eurobarometr 76 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ Jesień 2011 RAPORT KRAJOWY POLSKA Badanie zamówione i koordynowane przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej.

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

Wolontariat i solidarność międzypokoleniowa

Wolontariat i solidarność międzypokoleniowa PARLAMENT EUROPEJSKI Wolontariat i solidarność międzypokoleniowa Sprawozdanie Badania terenowe: kwiecień-maj 2011 r. Publikacja: październik 2011 r. Specjalny Eurobarometr / Fala 75.2 TNS Opinion & Social

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Podstawy prawne: Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie: - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dr inŝ. Henryk Skórnicki

Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dr inŝ. Henryk Skórnicki Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce Dr inŝ. Henryk Skórnicki ROLNICTWO EKOLOGICZNE 1. Rolnictwo ekologiczne na świecie i w Polsce 2. Przepisy prawne oraz system kontroli

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR 67 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2007. Raport opracowany dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce.

EUROBAROMETR 67 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2007. Raport opracowany dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce. Standardowy Eurobarometr Komisja Europejska EUROBAROMETR 67 OPINIA PUBLICZNA W UNII EUROPEJSKIEJ WIOSNA 2007 Standardowy Eurobarometr 67 / wiosna 2007 TNS Opinion & Social RAPORT KRAJOWY POLSKA Badanie

Bardziej szczegółowo

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII?

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? Mogą Państwo wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r. 1 KTO MOŻE GŁOSOWAĆ 25 MAJA 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH. Kamila Ordowska

MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH. Kamila Ordowska MODELE NAUCZANIA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ W SZKOŁACH EUROPEJSKICH Kamila Ordowska PRIORYTET zaangażowanie obywateli w życie polityczne i społeczne Zachęcanie obywateli do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

Bardziej szczegółowo

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura EURYDICE Informacja prasowa Polskiego Biura Education and Training in Europe 2020. Responses from the EU Member States Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specjalny Eurobarometr. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Specjalny Eurobarometr. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Specjalny Eurobarometr Przeprowadzony przez TNS Opinion & Social na zlecenie Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich TNS Opinion & Social Avenue Hermann Debroux, 40 1160 Bruksela

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania: kobiety i gospodarka

Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania: kobiety i gospodarka Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania: kobiety i gospodarka Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek równego uczestnictwa w rynku pracy Główne wnioski Główne wnioski oparte są na badaniu

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA SPOŁECZNA W PRZEDEDNIU WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

OPINIA SPOŁECZNA W PRZEDEDNIU WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO OPINIA SPOŁECZNA W PRZEDEDNIU WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 1. Nastroje społeczne przed wyborami do PE - Sytuacja towarzysząca wyborom do PE jest zasadniczo odmienna od towarzyszącej referendum.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetu czasu ludności Kwestionariusz gospodarstwa domowego 013 r. BC-G Należy wpisać odpowiedź lub zakreślić odpowiedni

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie BG Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie Komisja Europejska Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać?

Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać? Oszczędzanie w UE: czy Europejczycy potrafią oszczędzać? TNS 2012 1 Istnieje wiele powodów by oszczędzać pieniądze: od zabezpieczania się na wypadek niespodziewanych wydatków, poprzez oszczędności na emeryturę,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR

Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR IP/10/284 Bruksela, dnia 16 marca 2010 r. Komisja odzyskuje od państw członkowskich 346,5 mln euro z wydatków na WPR W wyniku decyzji dotyczącej procedury rozliczenia zgodności rachunków przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012

Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012 Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012 Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012 1 Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku angielskim w 2012 roku (tytuł oryginału Key Data on

Bardziej szczegółowo

Ustrój Unii Europejskiej

Ustrój Unii Europejskiej Ustrój Unii Europejskiej dr Aleksandra Szczerba-Zawada Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE

Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE 240 Hanna Zawistowska, Systemy zabezpieczenia finansowego... Hanna Zawistowska * Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ STRUKTURA

TRAKTAT KONSTYTUCYJNY UNII EUROPEJSKIEJ STRUKTURA STRUKTURA Struktura Traktatu Konstytucyjnego Traktat Konstytucyjny jest podzielony na cztery części poprzedzone preambułą. Poszczególne części podzielone są na rozdziały, a niektóre z nich na sekcje i

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Europejskie badanie dochodów i warunków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o.

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Zawartość wykładu Kilka słów o Ecofys Rys historyczny Zakres

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W WYDATKACH GOSPODARSTW DOMOWYCH DZIESIĘCIU NOWYCH CZŁONKÓW UNII EUROPEJSKIEJ CHANGES IN HOUSEHOLD EXPENDITURES IN THE NEW EU MEMBER STATES

ZMIANY W WYDATKACH GOSPODARSTW DOMOWYCH DZIESIĘCIU NOWYCH CZŁONKÓW UNII EUROPEJSKIEJ CHANGES IN HOUSEHOLD EXPENDITURES IN THE NEW EU MEMBER STATES Agnieszka Borowska 1 Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW ZMIANY W WYDATKACH GOSPODARSTW DOMOWYCH DZIESIĘCIU NOWYCH CZŁONKÓW UNII EUROPEJSKIEJ CHANGES IN HOUSEHOLD EXPENDITURES IN THE NEW EU MEMBER

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 20... - 20...

ROK SZKOLNY 20... - 20... Poniżej prosimy wpisać swój numer akt (nasz znak) lub, jeśli go Pan(i) nie zna, swój numer ewidencyjny:... Wszystkie wypełnione i podpisane dokumenty prosimy przesłać na adres: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo