FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE"

Transkrypt

1 FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/ /10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK - Dania 20 (6.1%) NL - Holandia 18 (5.5%) BE - Belgia 15 (4.6%) CZ - Czechy 15 (4.6%) EE - Estonia 14 (4.3%) FI - Finlandia 14 (4.3%) IE - Irlandia 14 (4.3%) AT - Austria 13 (4%) HU - Węgry 11 (3.3%) RO - Rumunia 11 (3.3%) SE - Szwecja 11 (3.3%) IT - Włochy 10 (3%) NO - Norwegia 10 (3%) BG - Bułgaria 9 (2.7%) UK - Wielka Brytania 9 (2.7%) LT - Litwa 8 (2.4%) ES - Hiszpania 6 (1.8%) EL - Grecja 4 (1.2%) MT - Malta 4 (1.2%) FR - Francja 3 (0.9%) LV - Łotwa 3 (0.9%) PT - Portugalia 3 (0.9%) SI - Słowenia 3 (0.9%) LU - Luksemburg 2 (0.6%) SK - Słowacja 2 (0.6%) IS - Islandia 1 (0.3%) CY - Cypr 0 (0%) Liczba osób zatrudnionych w Państwa firmie 0 12 (3.6%) (25.2%) (24.6%) (20.4%) (7.6%) (18.5%) European Business Test Panel 1/8

2 Główny sektor działalności C - Górnictwo 5 (1.5%) D - Przetwórstwo przemysłowe 76 (23.1%) E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 15 (4.6%) F - Budownictwo 23 (7%) G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów silnikowych, motocykli, 52 (15.8%) artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego H - Hotele, restauracje, bary 12 (3.6%) I - Transport, gospodarka magazynowa i łączność 32 (9.7%) J - Pośrednictwo finansowe 26 (7.9%) K - Obsługa nieruchomości i firm 51 (15.5%) N - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 7 (2.1%) O - Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 30 (9.1%) W ilu krajach Unii Europejskiej nie licząc własnego Państwa firma regularnie sprzedaje swoje produkty i usługi? w żadnym 109 (33.1%) 1 35 (10.6%) (15.5%) (9.1%) Ponad 5 70 (21.3%) 0. Czy są Państwo zainteresowani wypełnieniem niniejszej ankiety? Tak 302 (91.8%) Nie 27 (8.2%) 0a. Czy brali Państwo udział w konsultacjach dotyczących SEPA w zeszłym roku? Tak 166 (55%) Nie 136 (45%) Część 0 Wstęp 1. Czy słyszeli Państwo o jednolitym obszarze płatności w euro (Single Euro Payments Area SEPA)? Tak 241 (79.8%) Nie 61 (20.2%) 2. Jeśli tak, to z jakiego źródła? Bank 94 (39%) Dostawca oprogramowania 11 (4.6%) Nie wiem 17 (7.1%) Stowarzyszenie zawodowe 36 (14.9%) Prasa 117 (48.5%) Inne 46 (19.1%) Księgowy/doradca podatkowy 16 (6.6%) 3. Czy Państwa firma dokonuje płatności transgranicznych na rzecz firm ze strefy euro? Tak 237 (78.5%) Nie 65 (21.5%) European Business Test Panel 2/8

3 3a. Proszę podać w przybliżeniu, jaki procent stanowią płatności na rzecz firm ze strefy euro. 1-10% 120 (50.6%) 11-25% 55 (23.2%) 26-50% 32 (13.5%) Ponad 50% 27 (11.4%) Nie wiem 3 (1.3%) 4. Czy słyszeli Państwo o numerach IBAN i BIC? Tak 281 (93%) Nie 21 (7%) 5. Do jakich rodzajów transakcji w Państwa firmie stosuje się numery IBAN i BIC? We wszystkich transakcjach płatniczych 71 (25.3%) Jedynie w transakcjach transgranicznych 181 (64.4%) Nie stosuje się 25 (8.9%) Nie wiem 4 (1.4%) 6. Wyjaśnienie skrótów IBAN i BIC: IBAN (International Bank Account Number) oznacza międzynarodowy numer rachunku bankowego. BIC (Bank Identifier Code) to kod identyfikujący bank. Czy znając znaczenie tych skrótów rozważają Państwo stosowanie numerów IBAN i BIC w transakcjach płatniczych? Tak, we wszystkich transakcjach 4 (19%) Tak, ale tylko w transakcjach transgranicznych 10 (47.6%) Być może 5 (23.8%) Raczej nie 1 (4.8%) Nie wiem 1 (4.8%) 7. Czy Państwa firma rozpoczęła już aktualizację swoich systemów i procedur w celu dostosowania ich do standardów obowiązujących dla IBAN i BIC? Tak 189 (67.3%) Nie 92 (32.7%) 8. W jaki sposób Państwa firma dokonuje płatności? Korzystając z jednego rachunku bankowego w jednym banku 80 (26.5%) Korzystając z kilku rachunków bankowych w jednym banku 60 (19.9%) Korzystając z kilku rachunków bankowych w różnych bankach, ale w jednym 119 (39.4%) Korzystając z kilku rachunków bankowych w różnych bankach i krajach 43 (14.2%) European Business Test Panel 3/8

4 CZĘŚĆ I ZWYCZAJE PŁATNICZE 9. W jakiej formie w Państwa firmie najczęściej dokonuje się płatności w chwili obecnej (szacunkowy udział procentowy)? Karta kredytowa/debetowa Nie stosuje się 111 (36.8%) 1-10% 136 (45%) 11-25% 32 (10.6%) 26-50% 15 (5%) 51-75% 5 (1.7%) % 3 (1%) Polecenie zapłaty Nie stosuje się 112 (37.1%) 1-10% 99 (32.8%) 11-25% 57 (18.9%) 26-50% 19 (6.3%) 51-75% 12 (4%) % 3 (1%) Przelew bankowy (polecenie przelewu) Nie stosuje się 3 (1%) 1-10% 11 (3.6%) 11-25% 12 (4%) 26-50% 24 (7.9%) 51-75% 60 (19.9%) % 192 (63.6%) Inne Nie stosuje się 15 (5%) 1-10% 19 (6.3%) 11-25% 18 (6%) 26-50% 5 (1.7%) 51-75% 2 (0.7%) % 5 (1.7%) 10. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w jakiej formie Państwa firma będzie najczęściej dokonywać płatności w przyszłości (za rok dwa lata)? Karta kredytowa/debetowa Nadal nie będzie się stosować 100 (33.1%) W stopniu mniejszym niż obecnie 26 (8.6%) Bez zmian 138 (45.7%) W stopniu większym niż obecnie 38 (12.6%) European Business Test Panel 4/8

5 Polecenie zapłaty Nadal nie będzie się stosować 88 (29.1%) W stopniu mniejszym niż obecnie 33 (10.9%) Bez zmian 149 (49.3%) W stopniu większym niż obecnie 32 (10.6%) Przelew bankowy (polecenie przelewu) Nadal nie będzie się stosować 2 (0.7%) W stopniu mniejszym niż obecnie 11 (3.6%) Bez zmian 189 (62.6%) W stopniu większym niż obecnie 100 (33.1%) Inne Nadal nie będzie się stosować 40 (13.2%) W stopniu mniejszym niż obecnie 21 (7%) Bez zmian 41 (13.6%) W stopniu większym niż obecnie 4 (1.3%) 11. W jakiej formie Państwa firma najczęściej otrzymuje płatności w chwili obecnej (szacunkowy udział procentowy)? Karta kredytowa/debetowa Nie stosuje się 200 (66.2%) 1-10% 57 (18.9%) 11-25% 18 (6%) 26-50% 15 (5%) 51-75% 10 (3.3%) % 2 (0.7%) Polecenie zapłaty Nie stosuje się 166 (55%) 1-10% 67 (22.2%) 11-25% 27 (8.9%) 26-50% 15 (5%) 51-75% 17 (5.6%) % 10 (3.3%) Przelew bankowy (polecenie przelewu) Nie stosuje się 6 (2%) 1-10% 19 (6.3%) 11-25% 23 (7.6%) 26-50% 24 (7.9%) 51-75% 42 (13.9%) % 188 (62.3%) Inne Nie stosuje się 40 (13.2%) 1-10% 42 (13.9%) 11-25% 19 (6.3%) 26-50% 9 (3%) 51-75% 9 (3%) % 6 (2%) European Business Test Panel 5/8

6 12. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w jakiej formie Państwa firma będzie najczęściej otrzymywać płatności w przyszłości (za rok dwa lata)? Karta kredytowa/debetowa Nadal nie będziemy otrzymywać 143 (47.4%) W stopniu mniejszym niż obecnie 19 (6.3%) Bez zmian 91 (30.1%) W stopniu większym niż obecnie 49 (16.2%) Polecenie zapłaty Nadal nie będziemy otrzymywać 120 (39.7%) W stopniu mniejszym niż obecnie 34 (11.3%) Bez zmian 109 (36.1%) W stopniu większym niż obecnie 39 (12.9%) Przelew bankowy (polecenie przelewu) Nadal nie będziemy otrzymywać 7 (2.3%) W stopniu mniejszym niż obecnie 15 (5%) Bez zmian 178 (58.9%) W stopniu większym niż obecnie 102 (33.8%) Inne Nadal nie będziemy otrzymywać 30 (9.9%) W stopniu mniejszym niż obecnie 44 (14.6%) Bez zmian 41 (13.6%) W stopniu większym niż obecnie 7 (2.3%) 13. W jakiej formie Państwa firma otrzymuje wyciągi bankowe? W formie elektronicznej 187 (61.9%) W formie papierowej 115 (38.1%) 14. Faktura elektroniczna (e-faktura) jest przekazywana bezpośrednio do aplikacji bankowości internetowej płatnika. Po akceptacji przez płatnika e-faktura automatycznie generuje zlecenie płatnicze zawierające wszystkie dane płatnika i odbiorcy. Czy Państwa firma korzysta z usługi fakturowania elektronicznego oferowanej przez bank lub innego usługodawcę? Tak, przez bank 34 (11.3%) Tak, przez innego usługodawcę 35 (11.6%) Nie korzysta 233 (77.2%) 15. Czy w przyszłości zamierzają Państwo korzystać z faktur elektronicznych? Tak 154 (66.1%) Nie 79 (33.9%) European Business Test Panel 6/8

7 16. Proszę podać główny powód, dlaczego Państwa firma nie korzysta z faktur elektronicznych. Fakturowanie elektroniczne nie jest rozpowszechnione 75 (32.2%) Moja firma wystawia mało faktur 47 (20.2%) Moja firma nie ma możliwości fakturowania elektronicznego 47 (20.2%) Nie ma możliwości fakturowania elektronicznego w transakcjach 12 (5.2%) Nie wiem 23 (9.9%) Inne 29 (12.4%) CZĘŚĆ II OPŁATY ZA USŁUGI PŁATNICZE 17. Jaką zasadę naliczania opłat za transakcje płatnicze preferuje Państwa firma? Kontynuacja opłat pośrednich 23 (7.6%) Opłaty naliczane na podstawie liczby transakcji 127 (42.1%) Opłaty ryczałtowe 108 (35.8%) Nie wiem 37 (12.3%) Inne 7 (2.3%) 18. Jednym ze sposobów przekonania klientów, by stosowali tańsze lub bardziej efektywne instrumenty płatnicze, byłoby wybiórcze stosowanie narzutów. Czy Państwa zdaniem banki powinny aktywniej promować efektywniejsze instrumenty płatnicze, na przykład stosując narzuty? Tak 116 (38.4%) Nie 135 (44.7%) Nie wiem 51 (16.9%) 19. Czy Państwa firma byłaby skłonna różnicować kwoty obciążające klientów w zależności od wybieranych przez nich instrumentów płatniczych, gdyby koszt stosowania tych instrumentów był różny? Tak 117 (38.7%) Nie 147 (48.7%) Nie wiem 38 (12.6%) CZĘŚĆ III SEPA 20. W jakim stopniu ułatwienie płatności transgranicznych wpłynęłoby na Państwa firmę, na przykład na wzrost sprzedaży i zakupów poza krajem macierzystym? Znacznie 43 (18.1%) Dość znacznie 74 (31.2%) Raczej nieznacznie 65 (27.4%) Nieznacznie 50 (21.1%) Nie wiem 5 (2.1%) European Business Test Panel 7/8

8 21. Jakie znaczenie dla Państwa firmy miałoby ułatwienie płatności transgranicznych dokonywanych przy pomocy następujących metod (1 = nieistotne, 5 = bardzo ważne)? Standardowy przelew bankowy w strefie euro (polecenie przelewu) 1 21 (8.9%) 2 17 (7.2%) 3 38 (16%) 4 53 (22.4%) (45.6%) Ekspresowy przelew bankowy w strefie euro 1 45 (19%) 2 41 (17.3%) 3 51 (21.5%) 4 47 (19.8%) 5 53 (22.4%) Standardowe polecenie zapłaty w strefie euro 1 79 (33.3%) 2 52 (21.9%) 3 40 (16.9%) 4 28 (11.8%) 5 38 (16%) Jedna standardowa karta płatnicza na całą strefę euro 1 64 (27%) 2 41 (17.3%) 3 49 (20.7%) 4 41 (17.3%) 5 42 (17.7%) Jednolite w całej UE standardy płatności elektronicznych (tj. jednolite standardy terminali płatniczych) 1 41 (17.3%) 2 29 (12.2%) 3 43 (18.1%) 4 46 (19.4%) 5 78 (32.9%) 22. Czy Państwa zdaniem SEPA pomoże w obniżeniu kosztów przetwarzania płatności? Tak 136 (57.4%) Nie, koszty przetwarzania płatności pozostaną na niezmienionym poziomie 54 (22.8%) Nie, koszty przetwarzania płatności wzrosną 21 (8.9%) Nie wiem 26 (11%) 23. W jakich okolicznościach Państwa firma rozważałaby zmianę swojego banku? Gdyby inny bank oferował lepsze ceny 54 (22.8%) Gdyby inny bank zapewniał lepszą obsługę za tę samą cenę 149 (62.9%) Inne 34 (14.3%) European Business Test Panel 8/8

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

1 Progi i bariery rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik Central European Electronic Card Warsaw 2008 Agenda Stan i dynamika rynku kart płatniczych Statystyka oficjalna

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt)

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr.. z dnia. Projekt z dnia 8.12. 2010 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 (projekt) grudzień 2010 roku Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH. Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2014 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Warszawa 2014 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2014 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2012/13 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH

JeDNOLitY OBSZAr płatności W euro (SepA) ZiNteGrOWANY rynek płatności DetALicZNYcH JEDNOLITY OBSZAR PŁATNOŚCI W EURO (SEPA) ZINTEGROWANY RYNEK PŁATNOŚCI DETALICZNYCH Spis treści Przedmowa 5 Wstęp 6 1. Tworzenie jednolitego obszaru płatności w euro 7 > SEPA w zarysie 7 > Potrzeba utworzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008

RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE STRUKTURA ANALIZY STAN KONWERGENCJI GOSPODARCZEJ PODSUMOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW PL RAPORT O KONWERGENCJI MAJ 2008 WPROWADZENIE W 2008 roku wszystkie

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na podmioty prowadzące działalność gospodarczą Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego

Narodowy Bank Polski. Departament Systemu Płatniczego. Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Grupa Robocza ds. Programu Obrotu Bezgotówkowego przy Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności OBRÓT BEZGOTÓWKOWY ZALETY I KORZYŚCI

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Jednolity Obszar Płatności w Euro- SEPA Wpływ zmian na rynku płatności na użytkowników usług płatniczych Dr hab. Remigiusz W. Kaszubski- Koordynator Krajowy Programu SEPA w Polsce Dominika Duziak- Z-ca

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r. Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2014 Zatrudnienie w Polsce 2013 PRACA W DOBIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej

Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej Transformując rynek płatności Polska w awangardzie europejskiej Jakub Górka Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski III Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych organizatorzy: FROB i WZ UW Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus w opinii. polskich studentów

Program Erasmus w opinii. polskich studentów Program Erasmus w opinii polskich studentów Rok akademicki 2010/11 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2013 Wydanie publikacji sfinansowano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA!

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Coraz wyższe koszty płatności dokonywanych na poziomie międzynarodowym powodowały częste narzekania konsumentów i przedsiębiorców, którzy takie płatności wykonują

Bardziej szczegółowo

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca:

Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach. Wydawca: Tytuł: RAPORT przedsiębiorstwa w Polsce Autor: Daniel Kubach Copywriter: Edyta Prozorowska Projekt okładki: Aneta Wasilik Wydawca: 8&8 Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław NIP: 8971782498

Bardziej szczegółowo

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej + Rynek usług wiązanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 212 r. 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Przedmiot analizy... 3 2. Pakietyzacja usług...

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji

Bardziej szczegółowo