SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R."

Transkrypt

1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%, a w strefie euro 1,6% (tj. będzie odpowiednio wyższy niż w 2014 r. o 0,5 p.proc. i o 0,7 p.proc.). Wzrost PKB przewidywany jest we wszystkich państwach członkowskich UE oprócz Grecji (gdzie prognozuje się spadek o 1,4% wobec wzrostu o 0,7% przed rokiem). Najbardziej zwiększy się produkt krajowy brutto w Irlandii (o 6,0%), Czechach i na Malcie (po 4,3%). Relatywnie wysoka dynamika oczekiwana jest również w Polsce i Rumunii (po 3,5%), na Słowacji (o 3,2%), w Hiszpanii i Luksemburgu (po 3,1%) oraz Szwecji (o 3,0%). Spośród największych gospodarek europejskich, produkt krajowy brutto w Wielkiej Brytanii zwiększy się o 2,5%, w Niemczech o 1,7%, a we Francji o 1,1%, przy czym tylko w pierwszym spośród wymienionych krajów dynamika będzie słabsza od notowanej rok wcześniej. W Finlandii, po trzyletnim okresie regresji gospodarczej, PKB ma zwiększyć się o 0,3%, natomiast we Włoszech (po spadku w roku poprzednim o 0,4%) na 2015 r. przewiduje się wzrost produktu krajowego o 0,9%. 1 Opublikowanej 5 listopada 2015 r.

2 2 S t r o n a T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2015 R. (okres poprzedni =100) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. analogiczny okres roku poprzedniego= ,0 102,5 UE ,5 101,3 101,3 101,4 101,7 101,9 101,9 Strefa euro (19) 101,1 100,7 100,8 100,9 101,3 101,6 101,6 AT 101,2 100,4 100,4 99,8 100,3 100,9 100,9 BE 101,3 101,3 101,4 101,4 101,3 101,5 101,3 BG 101,4 101,9 101,6 101,8 102,6 102,6 102,9 CY 96,2 97,7 97,7 98,4 100,1 100,8 102,2 CZ 102,2 102,1 102,3 101,3 104,1 104,6 104,5 DE 102,3 101,4 101,2 101,5 101,1 101,6 101,7 DK 100,9 101,6 101,3 101,2 101,6 101,7 100,9 EE 102,4 103,2 102,9 103,2 101,4 101,8 100,7 EL 100,4 100,2 101,2 101,0 100,4 100,9 98,9 ES 100,4 101,2 101,7 102,1 102,7 103,2 103,4 FI 99,6 99,4 99,3 100,5 99,8 FR 100,7 99,8 100,1 100,1 100,9 101,1 101,2 HR 99,6 99,1 99,6 100,2 100,2 101,5 102,7 HU 103,6 104,0 103,6 103,2 103,1 102,4 102,3 IE b 105,0 106,2 103,5 106,1 106,8 107,5 106,8 IT 99,7 99,7 99,6 99,6 100,1 100,6 100,8 LT 104,0 103,6 102,7 101,6 101,4 101,4 101,7 LU 103,7 102,3 103,6 106,8 105,3 103,1. LV 102,3 103,2 102,2 102,2 101,9 102,7 103,3 MT 103,8 103,1 103,7 105,6 105,0 105,5 105,6 NL 100,2 101,1 101,2 101,5 102,6 102,2 101,8 PL 103,2 103,2 103,3 103,7 103,6 103,5 103,7 PT 101,0 100,9 101,2 100,6 101,6 101,6 101,4 RO 103,8 102,3 102,9 102,6 103,8 103,8 103,6 SE 101,7 102,8 102,4 102,6 103,1 103,4 103,9 SI 102,2 103,2 103,6 102,5 103,0 102,6 102,1 SK b 102,3 102,4 102,5 102,8 103,0 103,3 103,6 UK 102,8 103,1 102,9 103,0 102,7 102,4 102,3 a Dane wyrównane sezonowo oraz dniami roboczymi. b Dane wyrównane sezonowo. 102,0 I kw. II kw. III kw. 101,5 101,0 100,5 99,5 99,0 a Dane wyrównane sezonowo oraz dniami roboczymi. Dane dla Irlandii i Słowacji wyrównane sezonowo. Po umiarkowanej dynamice gospodarczej notowanej w Unii Europejskiej w kolejnych kwartałach 2014 r., w 2015 r. nastąpiło niewielkie jej przyspieszenie w skali roku, a produkt krajowy brutto w III kwartale br. zwiększył się o 1,9% (wzrost o 1,9% w II kwartale i o 1,7% w I kwartale br.). Wzrost PKB obserwowano we wszystkich krajach członkowskich UE, oprócz Grecji i Finlandii, gdzie po niewielkim wzroście w skali roku w kwartałach pierwszego półrocza, w okresie lipiec-wrzesień br. notowano spadki odpowiednio o 1,1% i 0,2%. Najwyższą dynamikę produktu krajowego brutto obserwowano w Irlandii, na Malcie oraz w Czechach (w III kwartale br. wzrost wyniósł odpowiednio 6,8%, 5,6% i 4,5%) i we wszystkich wymienionych krajach tempo wzrostu było wyższe niż przed rokiem. Relatywnie wysoki wzrost produktu krajowego brutto w III kwartale br. wystąpił również w Szwecji (o 3,9%), Polsce (o 3,7%), Rumunii i na Słowacji (po 3,6%) oraz Hiszpanii (o 3,4%) i na Łotwie (o 3,3%). W Wielkiej Brytanii dynamika w poszczególnych kwartałach br. była nieco słabsza niż w analogicznych okresach ub. roku. Wolniej niż przeciętnie w UE rosło PKB w Niemczech (od 1,1% w I kwartale do 1,7% w III kwartale br.) oraz we Francji (wzrost po ok. 1%). We Włoszech po spadkach notowanych przed rokiem, w kwartałach 2015 r. wzrost PKB nie przekroczył 1%.

3 3 S t r o n a T. 02. SPOŻYCIE PRYWATNE a (ceny stałe) Wykres 02. SPOŻYCIE PRYWATNE a W 2015 R. (okres poprzedni=100) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. analogiczny okres roku poprzedniego=100 UE ,0 101,2 101,3 101,6 102,0 102,1 102,1 Strefa euro (19) 100,6 100,6 100,8 101,2 101,6 101,7 101,7 AT 100,7 99,4 100,1 99,7 100,5 100,2 BE 100,3 100,6 100,2 100,4 101,1 101,3 101,6 BG 102,7 102,7 102,2 102,0 99,9 101,2 CY CZ 101,1 101,3 101,4 102,0 102,8 103,0 102,9 DE 101,2 100,5 100,5 101,9 101,9 102,1 102,0 DK 99,4 100,5 100,1 102,1 102,8 102,1 102,4 EE 102,8 102,7 103,5 105,2 105,5 105,7 104,6 EL 101,1 100,2 100,7 100,8 100,7 101,8 100,3 ES 100,3 101,1 101,4 101,8 102,4 102,9 103,4 FI 100,8 100,5 100,5 100,2 101,1 101,1 101,3 FR 100,4 100,5 101,0 100,6 101,8 101,4 101,4 HR 99,2 99,2 98,9 99,9 100,2 100,5 101,5 HU 100,8 102,0 101,7 102,7 103,0 102,4 103,0 IE b 102,1 102,0 101,1 103,1 103,5 103,2 103,6 IT 99,9 100,6 100,5 100,6 100,5 100,7 101,1 LT 103,9 104,8 103,1 104,8 104,6 104,9 105,6 LU 103,0 104,0 103,6 104,3 99,8 100,3. LV 103,3 102,4 101,6 102,4 102,7 103,4 104,7 MT 102,5 103,3 103,1 103,8 104,4 103,5 103,7 NL 99,6 100,1 100,3 101,8 101,9 101,7 PL 101,6 102,5 102,8 103,2 103,3 103,2 103,1 PT 102,3 101,9 102,9 102,0 102,5 103,2 102,3 RO 105,4 104,6 103,9 104,4 105,2 104,9 106,5 SE 102,2 102,8 101,6 102,4 102,3 101,9 102,8 SI 101,1 100,7 101,0 100,1 100,6 101,0 101,3 SK b 102,1 102,1 102,3 102,7 101,8 102,2 102,5 103,0 102,5 102,0 101,5 101,0 100,5 99,5 99,0 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 I kw. II kw. III kw. a Spożycie gospodarstw domowych oraz instytucji niekomercyjnych obsługujących gospodarstwa domowe; dane wyrównane sezonowo oraz dniami roboczymi. Dane dla Irlandii i Słowacji wyrównane sezonowo. W kolejnych kwartałach 2015 r. w Unii Europejskiej ogółem obserwowano umiarkowane tempo wzrostu spożycia prywatnego (w kwartałach br. wzrost wyniósł po ok. 2% w skali roku w cenach stałych). Najwyższą dynamiką spożycia prywatnego w okresie styczeńwrzesień br. charakteryzowały się Rumunia oraz Litwa i Estonia (przeciętnie po ok. 5%). Sukcesywnie poprawiającą się od końca 2014 r. dynamiką spożycia w skali roku charakteryzowała się Łotwa, gdzie w III kwartale br. wzrost spożycia prywatnego wyniósł 4,7%. Relatywnie wysoki wzrost w tym zakresie notowano także na Malcie, w Irlandii oraz Hiszpanii. W Polsce, od początku 2015 r. obserwowano niewielkie spowolnienie dynamiki spożycia prywatnego do 3,1% w III kwartale. Spośród znaczących gospodarek europejskich spożycie rosło w kolejnych kwartałach 2015 r. w Wielkiej Brytanii (wzrost o ok. 3%), Niemczech (o ok. 2%), we Francji (o ok. 1,5%) i Włoszech (o ok. 1%). Po spadkach notowanych na początku 2015 r., poprawę dynamiki spożycia prywatnego w kolejnych okresach obserwowano m.in. w Austrii i Bułgarii, gdzie wzrost spożycia w III kwartale wyniósł odpowiednio 0,2% i 1,2%. UK 102,3 102,9 102,8 102,6 102,8 103,0 103,0 a Spożycie gospodarstw domowych oraz instytucji niekomercyjnych obsługujących gospodarstwa domowe; dane wyrównane sezonowo oraz dniami roboczymi. b Dane wyrównane sezonowo.

4 4 S t r o n a T. 03. NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE a (ceny stałe) Wykres 03. NAKŁADY BRUTTO NA ŚRODKI TRWAŁE a W 2015 R. (okres poprzedni=100) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. analogiczny okres roku poprzedniego=100 UE ,7 102,7 102,0 102,0 102,6 103,1 102,7 Strefa euro (19) 102,5 101,2 100,7 100,9 102,0 102,6 102,2 AT 102,2 100,8 98,0 98,4 99,0 100,3 101,6 BE 104,1 105,8 111,8 106,4 113,6 100,5 94,1 BG 105,7 105,4 103,0 99,9 98,1 98,8 99,6 CY CZ 100,7 102,9 102,7 101,9 103,0 107,4 108,3 DE 107,6 103,2 101,8 101,4 100,6 101,8 102,2 DK 102,4 103,8 101,0 106,4 101,1 101,5 101,0 EE 115,1 101,5 89,6 89,4 90,4 91,8 96,6 EL 91,1 92,0 102,0 104,8 110,1 99,5 87,1 ES 101,4 104,3 103,4 104,9 106,0 106,3 106,5 FI 95,9 95,7 98,4 96,6 97,0 97,7 96,0 FR 99,9 98,9 98,4 98,1 99,0 99,4 HR 98,0 95,5 96,3 96,0 99,5 100,8 102,0 HU 118,7 113,4 110,1 103,8 99,2 100,8 98,9 IE b 109,3 118,9 107,7 121,0 110,5 133,9 134,2 IT 96,9 96,5 95,7 97,1 99,8 100,3 100,9 LT 111,8 105,3 103,3 101,5 106,0 112,4 112,4 LU 113,2 97,8 106,2 122,2 105,3 98,1. LV 103,9 99,4 99,9 102,4 106,0 MT 114,4 99,7 103,1 112,1 100,3 128,6 139,4 NL 105,5 102,3 102,4 104,0 107,9 112,5 109,8 PL 109,1 109,7 109,9 110,6 108,2 106,3 105,4 PT 100,2 104,8 103,5 102,8 108,7 105,3 101,9 RO 89,4 94,5 98,7 102,4 108,3 108,9 104,4 SE 107,6 107,6 106,1 109,3 107,5 107,9 107,6 SI 103,8 105,7 106,5 96,7 101,1 99,1 96,1 SK b 103,6 103,7 103,3 103,4 107,4 109,8 116,2 UK 109,6 109,0 107,2 104,4 103,8 103,4 103,4 a Dane wyrównane sezonowo oraz dniami roboczymi. b Dane wyrównane sezonowo. 120,0 117,5 115,0 I kw. II kw. III kw. 112,5 110,0 107,5 105,0 102,5 97,5 95,0 92,5 90,0 87,5 a Dane wyrównane sezonowo oraz dniami roboczymi. Dane dla Irlandii i Słowacji wyrównane sezonowo. Po wyhamowaniu tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w Unii Europejskiej ogółem w II półroczu 2014 r. do 2,0%, w kwartałach 2015 r. obserwowano przyspieszenie tempa wzrostu nakładów (do 2,7% w III kwartale br.). Poprawę dynamiki nakładów inwestycyjnych w skali roku w kwartałach br. obserwowano w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej. W największym stopniu zwiększyły się nakłady brutto na środki trwałe na Malcie oraz w Irlandii, gdzie w kolejnych okresach br. obserwowano sukcesywne przyspieszenie dynamiki (w III kwartale odpowiednio do 39,4% i 34,2%). Wysoką aktywnością inwestycyjną charakteryzowały się również Słowacja oraz Litwa i w obu tych krajach skala wzrostu w kolejnych kwartałach br. była wyższa niż w analogicznych okresach ub. roku. Do krajów, w których wzrost nakładów inwestycyjnych kształtował się powyżej przeciętnej dla UE również zaliczały się m.in. Hiszpania, Szwecja, Czechy, Holandia. W Polsce i Wielkiej Brytanii, po relatywnie wysokiej dynamice nakładów brutto na środki trwałe obserwowanej w kwartałach 2014 r., w 2015 r. nastąpiło spowolnienie ich tempa wzrostu w III kwartale br. do odpowiednio 5,4% i 3,4%. Słabszy niż w analogicznych kwartałach ub. roku był wzrost aktywności inwestycyjnej w Niemczech, natomiast po spadkach nakładów w 2014 r., w gospodarce włoskiej i francuskiej nadal obserwowano niską dynamikę nakładów brutto na środki trwałe. W okresie styczeń wrzesień br. trudną sytuację w tym zakresie notowano także w Grecji, Belgii, Finlandii, Słowenii oraz Estonii, na Węgrzech i w Bułgarii.

5 5 S t r o n a T. 04. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA a (ceny stałe) Wykres 04. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA a W UNII EUROPEJSKIEJ (ceny stałe; okres poprzedni = 100) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. analogiczny okres roku poprzedniego= ,0 102,0 UE ,7 101,3 100,8 100,6 101,7 101,7 102,0 Strefa euro (19) 101,3 100,9 100,6 100,3 101,6 101,3 101,7 AT 102,5 101,2 99,7 100,3 101,7 100,6 102,6 BE 103,3 102,1 98,5 98,3 BG 103,8 103,5 99,5 100,4 102,1 103,8 102,8 CY 97,1 100,2 99,8 99,2 100,2 103,2 104,0 CZ 106,4 106,4 103,0 104,1 104,7 105,3 105,9 DE 103,0 101,0 100,7 100,7 100,6 101,7 101,4 DK 101,4 99,4 102,1 100,5 100,5 104,5 102,3 EE 98,6 102,4 103,2 105,3 102,4 98,3 95,8 EL 97,9 97,2 97,0 100,1 101,8 96,9 101,7 ES 101,6 102,3 100,8 100,5 101,7 103,1 104,2 FI 96,5 98,0 97,9 98,9 97,0 98,1 99,6 FR 99,1 97,9 100,1 98,7 101,7 101,3 100,3 HR 101,5 100,2 103,6 100,3 102,4 104,1 HU 107,4 110,6 107,0 104,2 108,0 106,2 105,9 IE 113,5 122,8 121,6 125,9 124,9 109,8 120,2 IT 100,6 98,6 98,6 99,8 101,0 102,0 LT 93,6 104,7 99,4 103,5 104,2 104,6 103,9 LU 106,3 104,6 103,8 103,3 103,5 100,8 99,2 LV 98,0 99,8 99,2 99,3 101,6 105,1 103,8 MT 92,6 91,8 94,5 98,9 104,8 108,7 107,1 NL 93,1 98,1 100,4 97,6 103,9 95,5 92,7 PL 105,8 103,4 101,8 102,8 105,4 104,2 103,7 PT 103,2 102,6 101,8 99,8 100,3 101,9 102,5 RO 110,2 108,1 104,0 103,2 103,1 103,1 103,6 SE 98,9 99,1 96,8 98,3 97,0 103,7 104,6 SI 100,3 101,6 102,7 102,3 105,5 104,9 104,7 SK 106,8 105,4 102,4 100,7 105,6 103,6 106,6 UK 101,1 101,9 101,3 100,7 101,2 101,5 101,2 a Dane wyrównane dniami roboczymi. 101,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 przemysł ogółem w tym: górnictwo i wydobywanie przetwórstwo przemysłowe wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X W Unii Europejskiej ogółem w kolejnych kwartałach br. notowano wzrost produkcji przemysłowej, który w III kwartale br. wyniósł 2,0% w skali roku (wzrost o 1,7% w pierwszej połowie br.). W większości krajów ugrupowania obserwowano zwiększenie produkcji w przemyśle w poszczególnych kwartałach br. Wysoki wzrost produkcji przemysłowej w skali roku notowano w Irlandii, gdzie kontynuowane były korzystne tendencje z roku poprzedniego. W 2015 r. wyższa niż przeciętnie dla UE była także dynamika w przemyśle m.in. na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji i w Słowenii, a wysokie tempo wzrostu produkcji obserwowano także na Malcie. W Polsce produkcja sprzedana przemysłu w III kwartale br. zwiększyła się o 3,7%, a skala wzrostu była niższa niż w dwóch poprzednich kwartałach. Spośród pięciu największych gospodarek UE: niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej, włoskiej i hiszpańskiej, jedynie w Hiszpanii wzrost produkcji w przemyśle kształtował się w ostatnim okresie powyżej przeciętnego dla całego ugrupowania. Do krajów, w których dynamika produkcji przemysłowej w kwartałach 2015 r. była najniższa należały Holandia, Finlandia, Luksemburg, Estonia oraz Belgia. Na wzrost produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej ogółem wpływały korzystne wyniki sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (odpowiednio wzrost o 3,5%, o 2,1% i o 3,6% w kolejnych kwartałach br.). Wzrost produkcji w granicach 1,5% 2,0% w całym analizowanym okresie dotyczył także sekcji przetwórstwo przemysłowe. Natomiast w sekcji górnictwo i wydobywanie po niewielkim wzroście w I kwartale br. (o 0,7%) obserwowano spadek (o 3,0% w II kwartale i o 4,5% w III kwartale br.).

6 6 S t r o n a T. 05. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W III KWARTALE 2015 R. według MIGs a (ceny stałe) Dobra konsumpcyjne trwałe nietrwałe inwestycyjne zaopatrzeniowe analogiczny okres roku poprzedniego=100 związane z energią UE ,6 102,7 102,2 100,8 101,6 Strefa euro (19) 102,4 103,1 102,5 100,8 AT 104,6 100,8 102,9 101,8 95,5 BE 105,6 94,3 102,2 99,1 91,4 BG 104,9 100,8 100,2 102,9 104,5 CY 106,7 107,2 105,3 101,3 104,2 CZ 108,0 106,4 109,6 105,7 98,2 DE 101,5 103,6 99,7 107,8 DK 108,2 103,9 102,0 102,4 93,3 EE 89,2 108,3 96,3 101,0 88,9 EL 87,7 100,1 101,3 97,4 106,1 ES 111,0 104,9 101,6 103,7 101,2 FI 99,9 110,7 99,3 97,9. FR 98,6 103,1 102,8 100,3 100,1 HR 112,7 99,3 106,2 99,8 98,5 HU 108,2 120,6 101,4 107,0 98,4 IE 110,0 86,1 122,9 152,6. IT 105,1 101,7 100,2 99,0 105,7 LT 98,2 114,3 104,6 105,0 100,7 LU 104,6. 101,9 94,1 102,1 LV 101,4 117,6 95,5 108,5 104,5 MT 101,1 94,6 117,2 100,7 106,9 NL 99,8 112,7 96,5 100,4 66,0 PL 110,2 102,1 104,9 102,0 99,4 PT 101,4 101,6 100,8 101,3 110,3 RO 102,0 114,5 102,3 101,5 106,4 SE 107,5 103,1 95,4 102,4 115,0 SI 106,2 106,7 101,3 106,7 SK 113,3 97,7 102,7 103,5 100,1 UK 97,2 98,1 99,6 98,5 110,2 106,0 104,0 102,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 Wykres 05. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W UNII EUROPEJSKIEJ OGÓŁEM WEDŁUG MIGs a (ceny stałe; analogiczny okres roku poprzedniego = 100) przemysł ogółem dobra związane z energią dobra konsumpcyjne trwałe dobra zaopatrzeniowe dobra inwestycyjne I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X dobra konsumpcyjne nietrwałe Wśród głównych grupowań przemysłowych (MIGs Main Industrial Groupings) w Unii Europejskiej ogółem w kolejnych kwartałach br. notowano wzrost produkcji w skali roku we wszystkich obszarach. W III kwartale br. najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych oraz dóbr inwestycyjnych (o 2,7% i o 2,6%). Wolniej (w granicach 2,2% 0,8%) rosła produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych, dóbr związanych z energią oraz dóbr zaopatrzeniowych. W Polsce w kolejnych kwartałach br. utrzymywał się w skali roku wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych, dóbr konsumpcyjnych (trwałych i nietrwałych) oraz dóbr zaopatrzeniowych, natomiast dynamika produkcji dóbr związanych z energią podlegała wahaniom. W Niemczech w analizowanym okresie zwiększała się produkcja dóbr związanych z energią, dóbr konsumpcyjnych trwałych oraz dóbr inwestycyjnych (w III kwartale br. notowano wzrost odpowiednio o 7,8%, o 3,6% i o 1,5%). Produkcja dóbr zaopatrzeniowych w III kwartale br. nie uległa zmianie w skali roku, a spadek dotyczył grupy dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (w obu grupach w I kwartale notowano niewielki spadek, a II kwartale wzrost nieprzekraczający 1%). We Francji produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych, po znacznym spadku w I kwartale (o 7,5%), w kolejnych zwiększyła się o 8,1% w II kwartale i o 3,1% w III kwartale. Stabilny wzrost obserwowano w zakresie produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (w granicach 3%), dynamika produkcji dóbr związanych z energią stopniowo słabła w kolejnych kwartałach br., a niską dynamikę produkcji (wzrost w III kwartale br. o 0,3%), poprzedzoną spadkiem w I kwartale br., obserwowano w grupie dóbr zaopatrzeniowych. W Wielkiej Brytanii spadki w zakresie produkcji dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych oraz zaopatrzeniowych równoważone były przez przyspieszenie w kolejnych kwartałach br. dynamiki produkcji dóbr związanych z energią. We Włoszech w analizowanym okresie spadki dominowały w zakresie produkcji dóbr zaopatrzeniowych oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych; znaczne zwiększenie produkcji obserwowano w grupie dóbr związanych z energią (w III kwartale br.) oraz dóbr inwestycyjnych (od II kwartału br.). W Hiszpanii w analizowanym okresie niewielkie spadki w skali roku notowano jedynie w przypadku dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 0,5% i o 0,1% odpowiednio w I i w II kwartale br.) oraz dóbr związanych z energią (o 0,5% w II kwartale br.). Natomiast w III kwartale br. obserwowano wzrost produkcji we wszystkich grupowaniach, największy w zakresie produkcji dóbr inwestycyjnych (o 11,0% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku).

7 7 S t r o n a T. 06. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA a Wykres 06. DYNAMIKA LICZBY PRACUJĄCYCH a W II KWARTALE 2015 R. (II KWARTAŁ 2014 = 100) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. w % 107,0 106,0 UE 28 63,9 64,7 65,3 65,2 64,7 65,5. Strefa euro (19) 63,1 63,8 64,2 64,1 63,7 64,4. AT 70,1 71,2 71,9 71,1 70,2 70,8 72,1 BE 61,5 61,9 62,0 62,2 61,9 61,4. BG 59,0 61,0 62,8 61,4 61,0 62,4 64,5 CY 60,9 62,3 62,6 62,8 61,6 62,9. CZ 68,1 68,7 69,3 69,8 69,4 70,2. DE 73,2 73,6 74,2 74,1 73,7 73,6. DK 71,3 72,7 73,7 73,5 73,0 73,5 73,7 EE 67,6 70,0 70,3 70,4 69,9 71,7 74,0 EL 48,5 49,4 50,2 49,6 49,2 51,0. ES 54,7 56,0 56,5 56,8 56,4 57,8 58,4 FI 67,3 70,0 69,8 67,8 67,2 69,3. FR 63,4 64,0 64,1 63,7 63,3 64,0. HR 52,7 54,6 56,9 54,0 53,8 56,2. HU 60,6 61,3 62,6 62,6 62,4 63,8. IE 60,8 61,3 62,2 62,6 62,2 63,1 63,8 IT 55,1 55,7 56,0 56,0 55,5 56,3 56,7 LT 64,2 65,1 67,2 66,1 66,0 67,0 68,0 LU 66,2 66,7 66,0 67,6 66,2 67,1. LV 65,8 66,6 66,3 66,5 66,9 68,2 68,6 MT 61,7 62,5 63,5 61,6 62,3 63,9. NL 72,4 72,9 73,5 73,7 73,6 74,2 74,5 PL 60,3 61,3 62,5 62,6 61,9 62,6 63,5 PT 61,5 62,6 63,4 63,0 62,8 64,2 64,4 RO 59,5 61,2 62,6 60,8 59,1 62,0. SE 73,4 75,0 76,5 74,5 74,0 75,6 76,9 SI 62,5 64,5 64,6 64,0 63,5 65,5. SK 60,2 60,7 61,3 61,7 61,9 62,5. UK 71,3 71,7 72,2 72,4 72,4 72,3 72,9 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 99,0 98,0 a Dane dotyczą osób w wieku lata. Wskaźnik zatrudnienia w Unii Europejskiej ogółem w II kwartale 2015 r. ukształtował się na poziomie 65,5%, tj. był wyższy od notowanego przed rokiem o 0,8 p.proc. Wśród krajów członkowskich do najwyższych należał wskaźnik zatrudnienia w Szwecji, Holandii, Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii oraz Estonii. Relatywnie wysoką relację liczby osób pracujących do ogółu ludności w wieku lat obserwowano ponadto w Austrii, Czechach, Finlandii i na Łotwie. Wśród krajów, w których wskaźnik zatrudnienia należał do najniższych znalazły się Grecja (51,0%), Chorwacja (56,2%), Włochy (56,3%) oraz Hiszpania (57,8%). Niski poziom wskaźnika notowano także w Belgii, Rumunii, Bułgarii i na Słowacji (w granicach 61,4%-62,5%). W Polsce wskaźnik zatrudnienia w III kwartale br. wyniósł 63,5% (wobec 62,5% w III kwartale ub. roku). W II kwartale br. najbardziej poprawił się w skali roku wskaźnik na Węgrzech (wzrost o 2,5 p.proc.) oraz na Litwie, Słowacji, w Irlandii, Hiszpanii, Estonii, na Łotwie, w Portugalii, Chorwacji, Grecji i Czechach (wzrost w granicach 1,9 1,5 p.proc.). Nieznaczne jego pogorszenie obserwowano natomiast w Finlandii (o 0,7 p.proc.), Belgii (o 0,5 p.proc.) oraz Austrii (o 0,4 p.proc.). W 2015 r. we wszystkich państwach członkowskich UE wskaźnik zatrudnienia mężczyzn był wyższy od wskaźnika zatrudnienia kobiet. Największe dysproporcje obserwowano na Malcie (różnica 24,2 p.proc. w II kwartale), we Włoszech (17,9 p.proc.), w Grecji (16,5 p.proc.) oraz Rumunii (16,1 p.proc.), natomiast najmniejsze na Litwie (0,9 p.proc.), w Finlandii (1,6 p.proc.), Szwecji (3,1 p.proc.) i na Łotwie (3,2 p.proc.). W Polsce w II kwartale br. wskaźnik zatrudnienia mężczyzn i kobiet wyniósł odpowiednio 68,7% i 56,4% i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku różnica zmniejszyła się z 13,1 p.proc. do 12,3 p.proc. Liczba pracujących w II kwartale br. w Unii Europejskiej ogółem wzrosła w skali roku o 0,9% (ok. 2 mln osób). Największą dynamikę w tym zakresie notowano w Luksemburgu (wzrost o 6,0%), a także na Węgrzech, w Hiszpanii, Irlandii, na Słowacji, w Grecji i na Malcie (wzrost w granicach 3,0% 2,3%). W Polsce w II kwartale br. liczba osób pracujących zwiększyła się w skali roku o 1,4%, tj. o ok. 210 tys. osób. Spadek liczby pracujących notowano w Finlandii (o 1,4%), Belgii (o 0,7%) oraz we Francji (o 0,2%).

8 8 S t r o n a T. 07. ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA a Wykres 07. ZHARMONIZOWANA STOPA BEZROBOCIA W III KWARTALE 2015 R. (zmiana w p.proc. w skali roku) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. UE 28 10,5 10,3 10,1 10,0 9,7 9,6 9,3 Strefa euro (19) 11,8 11,6 11,6 11,5 11,2 11,0 10,8 AT 5,6 5,6 5,6 5,7 5,6 5,9 5,7 BE 8,4 8,4 8,6 8,6 8,6 8,8 8,8 BG 12,4 11,5 11,4 10,6 10,0 10,0 9,7 CY 15,6 16,1 16,4 16,5 16,2 15,4 15,1 CZ 6,5 6,2 5,9 5,8 5,8 5,1 4,9 DE 5,1 5,0 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 DK 6,8 6,4 6,5 6,4 6,2 6,3 6,1 EE 7,9 7,2 7,8 6,6 6,1 6,4 5,8 EL 27,1 26,9 26,2 26,0 25,9 25,0 24,8 ES 25,2 24,6 24,2 23,7 23,1 22,5 21,8 FI 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 9,5 FR 10,2 10,2 10,4 10,5 10,4 10,4 10,7 HR 17,3 17,0 17,0 17,6 17,0 16,2 15,6 HU 7,9 8,1 7,6 7,3 7,4 7,0 6,6 IE 12,1 11,6 11,1 10,4 10,0 9,6 9,1 IT 12,7 12,4 12,9 12,8 12,2 12,3 11,7 LT 11,3 11,0 10,5 10,1 9,3 9,5 9,0 LU 6,0 6,0 6,0 6,1 6,0 5,8 5,8 LV 11,4 10,7 10,9 10,4 9,8 9,8 10,0 MT 6,0 5,9 5,9 6,0 5,9 5,3 5,1 NL 7,8 7,6 7,2 7,2 7,1 6,9 6,8 PL 9,8 9,2 8,7 8,3 7,9 7,5 7,2 PT 14,8 14,4 13,6 13,5 13,5 12,4 12,3 RO 7,0 6,8 6,7 6,6 6,9 6,8 6,8 SE 8,1 7,9 7,9 7,8 7,7 7,6 7,2 SI 10,1 9,7 9,6 9,4 9,3 9,5 9,3 SK 13,7 13,4 13,1 12,6 12,1 11,5 11,1 UK 6,7 6,3 5,9 5,7 5,5 5,5. a Dane dotyczą osób w wieku lata. w % 4,0 3,0 Ogółem Osoby w wieku lata 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 * II kw r. W Unii Europejskiej ogółem w III kwartale br. zharmonizowana stopa bezrobocia wyniosła 9,3% i była niższa o 0,8 p.proc. niż przed rokiem. W 2015 r. najniższą stopę bezrobocia wśród państw UE obserwowano w Niemczech, Czechach, na Malcie, w Wielkiej Brytanii, w Austrii oraz w Luksemburgu i Estonii. W Polsce, od III kwartału 2013 r., wskaźnik bezrobocia stopniowo obniżał się i w III kwartale br. był znacznie niższy od przeciętnej dla UE i wyniósł 7,2% (tj. o 1,5 p.proc. mniej niż przed rokiem). Mimo obserwowanego korzystnego trendu obniżania się bezrobocia utrzymującego się od ponad dwóch lat, nadal najwyższy wskaźnik notowano w Grecji (24,8%) i Hiszpanii (21,8%). Wysoką stopą bezrobocia charakteryzowały się także Chorwacja, Cypr, Portugalia i Włochy (w granicach 15,6%-11,7%). Największy spadek stopy bezrobocia w skali roku notowano w Hiszpanii (o 2,4 p.proc.) oraz w Estonii, Irlandii i na Słowacji (po 2,0 p.proc.). Znaczne obniżenie wskaźnika bezrobocia obserwowano także w Bułgarii, Polsce, na Litwie, w Chorwacji, Grecji, Portugalii, na Cyprze i we Włoszech (w granicach 1,7-1,2 p.proc.). W największym stopniu w skali roku wzrosła natomiast stopa bezrobocia w Finlandii (o 0,7 p.proc.), we Francji (o 0,3 p.proc.), w Belgii (o 0,2 p.proc.) oraz Austrii i Rumunii (po 0,1 p.proc.). W okresie lipiec-wrzesień 2015 r. stopa bezrobocia osób młodych (w wieku lata) w Unii Europejskiej ogółem wyniosła 20,0% (wobec 22,0% przed rokiem). Najwyższy wskaźnik w tej grupie wieku notowano w Grecji (48,7%), Hiszpanii (48,0%), Chorwacji (43,1%) oraz we Włoszech (39,4%). Wysoką stopą bezrobocia wśród osób w wieku lata charakteryzowały się także Cypr, Portugalia, Słowacja i Francja (odpowiednio 32,5%, 31,6% oraz po 24,4%). W Polsce wskaźnik bezrobocia wśród osób młodych w III kwartale br. wyniósł 19,3% i był niższy o 4,5 p.proc. niż przed rokiem. Najkorzystniejszą sytuację pod tym względem obserwowano w Niemczech (7,1%), a także w Austrii, Danii, Holandii oraz w Czechach (w granicach 10,6% 12,4%).

9 9 S t r o n a T. 08. ZHARMONIZOWANY WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (HICP) W 2015 R. I II III IV V VI VII VIII IX X XI analogiczny okres roku poprzedniego=100 UE 28 99,5 99,7 99,9 100,3 100,1 100,2 99,9 100,1 Strefa euro (19) 99,4 99,7 99,9 100,3 100,2 100,2 100,1 99,9 100,1 100,1 AT 100,5 100,5 100,9 100,9 101,0 101,0 101,1 100,9 100,6 100,7 100,5 BE 99,4 99,6 99,9 100,4 100,8 100,9 100,9 100,8 100,9 101,2 101,4 BG 97,6 98,3 98,9 99,1 99,7 99,4 99,0 99,2 99,1 98,8 99,1 CY 99,3 99,2 98,6 98,3 98,3 97,9 97,6 98,1 98,1 98,2 98,5 CZ 99,9 99,9 100,1 100,5 100,7 100,9 100,4 100,2 100,2 100,2 DE 99,5 100,2 100,3 100,7 100,1 100,1 100,1 99,8 100,2 100,3 DK 99,7 100,3 100,4 100,4 100,4 100,5 100,3 100,3 100,2 100,1 EE 99,5 99,8 100,4 100,5 100,3 100,1 100,2 99,7 100,5 EL 97,2 98,1 98,1 98,2 98,6 98,9 98,7 99,6 99,2 99,9 99,9 ES 98,5 98,8 99,2 99,3 99,7 99,5 98,9 99,1 99,6 FI 99,9 99,9 99,9 100,1 100,1 99,9 99,8 99,3 99,7 99,8 FR 99,6 99,7 100,1 100,3 100,3 100,2 100,1 100,1 100,2 100,1 HR 99,4 99,6 99,9 100,1 99,8 99,9 99,5 99,5 99,6 HU 98,6 99,0 99,5 100,6 100,7 100,5 100,1 99,9 100,2 100,6 IE 99,6 99,6 99,7 99,6 100,2 100,4 100,2 100,2 99,9 IT 99,5 100,1 99,9 100,2 100,2 100,3 100,4 100,2 100,3 100,2 LT 98,6 98,5 98,9 99,4 99,9 99,8 99,8 99,0 99,2 99,6 99,5 LU 98,9 99,7 100,1 100,4 100,5 100,2 100,1 99,8 99,9 100,4 LV 99,7 100,5 100,6 101,2 100,7 99,8 100,2 99,6 99,9 MT 100,8 100,6 100,5 101,4 101,3 101,1 101,2 101,4 101,6 101,6 101,3 NL 99,3 99,5 99,7 100,7 100,5 100,8 100,4 100,3 100,4 100,4 PL 99,0 98,7 98,8 99,1 99,4 99,4 99,5 99,6 99,4 99,4 99,5 PT 99,6 99,9 100,4 100,5 101,0 100,8 100,7 100,7 100,9 100,7 100,6 RO 100,5 100,4 100,8 100,6 101,3 99,1 98,6 98,3 98,5 98,6 99,1 SE 100,4 100,7 100,7 100,5 100,9 100,4 100,8 100,6 100,9 100,9 100,8 SI 99,3 99,5 99,6 99,3 99,2 99,1 99,3 99,4 99,0 98,9 99,1 SK 99,5 99,4 99,6 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8 99,5 99,5 99,6 UK 100,3 99,9 100,1 100,1 99,9 99,9. Wykres 08. ZHARMONIZOWANY WSKAŹNIK CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH W LISTOPADZIE 2015 R. (analogiczny miesiąc roku poprzedniego=100) 106,0 104,0 102,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 żywność i napoje bezalkoholowe użytkowanie mieszkania i nośniki energii transport Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (HICP) w Unii Europejskiej ogółem w poszczególnych miesiącach okresu styczeń-listopad br. utrzymywały się na poziomie podobnym do notowanego przed rokiem. W omawianym okresie najszybciej rosły ceny konsumpcyjne na Malcie, w Austrii i Szwecji. W największych gospodarkach ugrupowania: Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech w większości miesięcy ceny utrzymywały się na poziomie z ub. roku, natomiast w Hiszpanii notowano deflację. W listopadzie br. spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych obserwowano w dwunastu krajach, w tym największy na Cyprze (o 1,5%) oraz w Bułgarii, Rumunii i Słowenii (po 0,9%). Polska należała do grupy jedenastu krajów, w których przez większość miesięcy br. notowano spadek cen. W Unii Europejskiej na ogólny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w największym stopniu wpływały ceny związane z użytkowaniem mieszkania oraz nośnikami energii, żywności i napojów bezalkoholowych a także transportem. Najwyższą dynamikę cen związanych z użytkowaniem mieszkania oraz nośnikami energii obserwowano w 2015 r. w Irlandii, Bułgarii i na Łotwie, przy czym w dwóch ostatnich krajach wysoki wzrost cen w tym zakresie notowano w pierwszej połowie roku. Najgłębsze spadki miały miejsce na Cyprze, w Grecji i na Litwie. W Unii Europejskiej ogółem w ostatnich miesiącach br. przyspieszyła w skali roku dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych. W poszczególnych miesiącach najszybciej rosły ceny żywności na Malcie i Szwecji, a w ostatnim okresie żywność zaczęła drożeć również w Grecji. Do krajów, w których spadek cen żywności był znaczący należały Rumunia, Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia oraz Polska. Ceny dotyczące transportu wpływały ujemnie na dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych we wszystkich krajach członkowskich w większości miesięcy br. Najgłębsze spadki cen związanych z transportem w skali roku notowano w Bułgarii, na Litwie i w Polsce.

10 10 S t r o n a T. 09. DYNAMIKA IMPORTU a (z euro; ceny bieżące) Wykres 09. OBROTY HANDLU ZAGRANICZNEGO a W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2015 R. w mld euro I-IX 2012 I-IX 2013 I-IX 2014 I-IX 2015 analogiczny okres roku poprzedniego = ,0 800,0 700,0 AT 101,5 98,6 101,5 BE 101,1 99,9 100,9 97,6 BG 111,0 101,0 100,5 101,3 CY 91,4 81,7 110,4 96,1 CZ 100,6 96,7 107,7 107,8 DE 100,2 98,6 102,1 104,2 DK 103,7 102,2 102,7 103,1 EE 111,2 99,9 97,9 95,5 EL 98,8 96,7 101,4 89,2 ES 97,8 96,4 105,3 104,3 FI 99,5 97,5 99,4 92,5 FR 101,6 97,2 99,2 100,6 HR 99,4 102,1 104,2 106,9 HU 100,9 101,3 104,7 106,1 IE 103,0 98,3 107,5 116,7 IT 94,4 94,3 98,7 103,7 LT 107,0 107,0 98,8 99,5 LU 104,4 95,1 96,5 107,5 LV 116,0 101,7 97,7 99,0 MT 125,4 88,9 103,0 111,5 NL 106,8 97,1 100,4 102,3 PL 101,5 100,3 106,9 105,6 PT 93,3 99,7 103,8 102,9 RO 100,3 106,7 107,1 SE 101,0 94,0 100,9 100,8 SI 98,4 99,6 101,7 104,5 SK 105,3 100,4 101,6 106,7 UK 112,4 91,4 104,1 109,3 a Obroty z krajami Unii Europejskiej oraz spoza ugrupowania (intra+ekstra). 600,0 import eksport 500,0 400,0 300,0 200,0 0,0 a Obroty z krajami Unii Europejskiej oraz spoza ugrupowania (intra+ekstra). W okresie styczeń wrzesień br. w większości krajów Unii Europejskiej obserwowano wzrost wartości obrotów towarowych w handlu zagranicznym w skali roku. Analogicznie jak w latach poprzednich, najwyższą wartość obrotów towarowych obserwowano w Niemczech, gdzie po dziewięciu miesiącach br. eksport wyniósł 897,4 mld euro (wzrost o 7,1% w skali roku), import 708,2 mld euro (wzrost o 4,2% w skali roku), a saldo ukształtowało się na najwyższym wśród krajów UE poziomie i wyniosło 189,2 mld euro (wobec 158,4 mld euro w analogicznym okresie ub. roku). Wysokie dodatnie saldo wymiany handlowej notowano w okresie styczeń wrzesień br. również w Holandii (40,8 mld euro), Irlandii (34,1 mld euro) oraz we Włoszech (29,9 mld euro). Najgłębszy deficyt w wymianie handlowej wystąpił w Wielkiej Brytanii: minus 111,9 mld euro (w porównaniu do minus 106,0 mld w analogicznym okresie ub. roku), gdzie wartość towarów eksportowanych wyniosła 308,1 mld euro, tj. o 10,7% więcej niż przed rokiem, natomiast wartość towarów sprowadzonych z zagranicy 420,1 mld euro, tj. o 9,3% więcej niż przed rokiem. Wśród krajów o wysokim ujemnym saldzie wymiany handlowej znalazły się również Francja (minus 43,9 mld euro), Hiszpania (minus 19,5 mld euro) i Grecja (minus 12,7 mld euro), przy czym we wszystkich ww. krajach notowano poprawę bilansu handlowego w skali roku (odpowiednio o 13,8 mld euro, 0,1 mld euro i o 3,0 mld euro). W okresie styczeń wrzesień br. eksport Polski osiągnął wartość 132,4 mld euro (wzrost w skali roku o 8,8%), a import 130,2 mld euro (wzrost o 5,6%). Saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 2,2 mld euro i było wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku, kiedy notowano deficyt w wysokości minus 1,5 mld euro. Najwyższą dynamiką eksportu w omawianym okresie charakteryzował się Cypr oraz Irlandia (wzrost odpowiednio o 22,7% i o 21,3%). Relatywnie wysoki wzrost obserwowano również w Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, Luksemburgu oraz w Niemczech. Spadek eksportu odnotowano na Litwie, w Grecji, Finlandii oraz Estonii (odpowiednio o 5,6%, o 4,2%, o 3,7% i o 2,8%). Wartość towarów sprowadzanych z zagranicy zwiększyła się w 21 krajach ugrupowania, w tym w największym stopniu w Irlandii, na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii (odpowiednio o 16,7%, o 11,5% i o 9,3%). Wzrost importu w granicach 7,8% 6,1% obserwowano natomiast w Czechach, Luksemburgu, Rumunii, Chorwacji, Słowacji oraz na Węgrzech. Spadek importu dotyczył Grecji (o 10,8%) i Finlandii (o 7,5%), a także Estonii, Cypru, Belgii, Łotwy oraz Litwy (w granicach 4,5% 0,5%).

11 11 S t r o n a T. 10. DYNAMIKA EKSPORTU a (z euro; ceny bieżące) Wykres 10. GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI UNII EUROPEJSKIEJ a W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2015 r. I-IX 2012 I-IX 2013 I-IX 2014 I-IX 2015 EKSPORT IMPORT analogiczny okres roku poprzedniego = 100 AT 102,1 100,9 101,6 102,6 BE 101,5 101,1 100,9 100,7 BG 102,2 107,7 97,9 106,4 CY 104,9 110,9 92,5 122,7 CZ 104,9 98,5 108,5 107,5 DE 103,7 99,1 102,9 107,1 DK 102,2 100,5 101,3 103,4 EE 104,6 98,7 96,8 97,2 Stany Zjednoczone 20,8% Chiny 9,6% Szwajcaria 8,3% Turcja 4,5% Rosja 4,1% Japonia 3,1% Norwegia 2,7% Korea Płd. 2,7% Zjedn. Emiraty Arabskie 2,7% Arabia Saudyjska 2,2% Chiny 19,9% Stany Zjednoczone 14,2% Rosja 8,1% Szwajcaria 5,9% Norwegia 4,4% Turcja 3,5% Japonia 3,4% Korea Płd. 2,4% Indie 2,3% Brazylia 1,8% EL 109,9 105,7 96,2 95,8 pozostałe 39,3% pozostałe 34,1% ES 103,4 105,4 101,2 104,8 FI 100,2 97,1 100,2 96,3 FR 103,7 98,6 99,0 105,0 HR 98,1 98,0 110,8 111,9 HU 100,4 99,5 103,3 106,6 IE 102,2 93,0 101,8 121,3 IT 103,8 99,8 101,7 104,2 LT 110,7 110,5 98,6 94,4 LU 95,8 91,9 106,2 107,4 LV 115,2 101,2 100,2 MT 113,5 84,2 77,8 105,9 NL 105,9 99,5 99,8 101,3 PL 105,4 107,1 106,3 108,8 PT 106,9 103,9 100,9 104,8 RO 99,3 109,0 107,2 104,7 SE 100,1 93,8 97,6 101,4 SI 100,7 101,7 105,1 106,4 SK 110,2 102,4 101,8 103,6 a Obroty z krajami spoza ugrupowania (ekstra UE). W okresie styczeń wrzesień br. wartość eksportu Unii Europejskiej w obrotach z krajami spoza ugrupowania zwiększyła się w skali roku o 6,2%, a importu o 2,2%. Wśród głównych partnerów handlowych największy wzrost obrotów w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, zarówno po stronie importu, jak i eksportu, odnotowano w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi (odpowiednio o 20,8% i o 21,7%). Najbardziej zmniejszyła się wartość towarów eksportowanych i importowanych w obrotach handlowych z Rosją (odpowiednio o 30,4% i o 26,4%). Spadek eksportu obserwowano także w wymianie z Brazylią oraz Norwegią (odpowiednio o 4,1% i o 2,5%). Obniżeniu uległa wartość importu z Arabii Saudyjskiej oraz Norwegii (odpowiednio o 22,7% oraz o 10,3%). Głównym odbiorcą towarów eksportowanych z Unii Europejskiej były nadal Stany Zjednoczone, a wartość wymiany handlowej z tym państwem wyniosła po stronie eksportu 276,7 mld euro i 184,0 mld euro po stronie importu. Wymianę handlową między UE a Stanami Zjednoczonymi zamknęło dodatnie saldo obrotów wynoszące 92,6 mld euro, wobec 75,0 mld euro w analogicznym okresie 2014 r. Oprócz Stanów Zjednoczonych, dodatnie saldo wymiany handlowej UE odnotowano ze Szwajcarią, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Turcją, Arabią Saudyjską, Koreą Południową oraz Brazylią. Najwyższą wartość importu UE w okresie styczeń-wrzesień br. odnotowano, podobnie jak w okresach wcześniejszych, w wymianie handlowej z Chinami minus 257,7 mld euro, a wartość towarów sprowadzanych z tego kraju do UE zwiększyła się o 16,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Eksport do Chin wzrósł w skali roku o 5,4% i wyniósł 127,2 mld euro. Deficyt wymiany handlowej między UE a Chinami zwiększył się do poziomu 130,5 mld euro wobec minus 100,4 mld euro przed rokiem. UK 104,3 112,4 89,5 110,7 a Obroty z krajami Unii Europejskiej oraz spoza ugrupowania (intra+ekstra).

12 12 S t r o n a T. 11. SALDO OBROTÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ (ceny bieżące) Wykres 11. STRUKTURA TOWAROWA HANDLU ZAGRANICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ a W OKRESIE STYCZEŃ-WRZESIEŃ 2015 R. WG SEKCJI KLASYFIKACJI SITC b EKSPORT IMPORT mld euro AT -6,9-4,5-3,0-1,8 BE 6,6 9,8 9,9 17,8 BG -3,5-2,5-3,0-2,2 CY -3,3-2,4-2,8-2,4 CZ 9,3 10,6 12,2 12,8 DE 146,2 148,5 158,4 189,2 DK 8,4 7,5 6,9 7,4 EE -1,1-1,2-1,3-1,1 EL -16,7-14,4-15,7-12,7 ES -27,9-11,6-19,6-19,5 FI -1,7-1,9-1,5 0,2 FR -63,7-57,3-57,7-43,9 HR -5,2-5,6-5,4-5,3 HU 5,3 4,3 3,6 4,1 IE 32,5 28,2 26,6 34,1 IT 3,2 19,0 27,4 29,9 LT -1,6-1,2-1,2-2,1 LU -5,1-5,2-4,0-4,3 LV -1,9-2,0-1,8-1,7 MT -1,6-1,5-2,1-2,4 NL 37,7 45,7 43,6 40,8 PL -8,0-0,8-1,5 2,2 PT -8,3-6,8-8,1-7,7 RO -7,2-4,2-4,3-5,5 SE 5,2 4,7 1,6 2,1 SI 0,1 0,5 1,1 1,6 SK 1,8 2,7 2,9 1,6 UK -127,0-58,1-106,0-111,9 W celu zachowania porównywalności wszystkie dane dla krajów Unii Europejskiej, w tym dotyczące Polski, pochodzą z bazy Eurostatu. Dane pobrano w okresie r. SITC 7 41,8% SITC 6 11,3% SITC 8 11,4% SITC 5 17,8% SITC 9 4,2% SITC 0+1 6,3% SITC 2+4 2,5% SITC 3 4,9% a Obroty z krajami spoza ugrupowania (ekstra UE). b SITC 0: Żywność i zwierzęta żywe; SITC 1: Napoje i tytoń; SITC 2: Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw; SITC 3: Paliwa mineralne, smary i materiały pochodne; SITC 4: Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne; SITC 5: Chemikalia i produkty pokrewne; SITC 6: Towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca; SITC 7: Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy; SITC 8: Różne wyroby przemysłowe; SITC 9: Towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC. W okresie styczeń wrzesień br. Unia Europejska była eksporterem netto, a nadwyżka w handlu zagranicznym wyniosła 35,8 mld euro (przed rokiem wystąpił deficyt w wysokości minus 13,7 mld euro). W strukturze wymiany według klasyfikacji SITC największy udział w eksporcie Unii Europejskiej do krajów spoza UE miała sekcja SITC 7 grupująca maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (41,8% wobec 41,3% w analogicznym okresie 2014 r.). Całkowita wartość eksportowanych towarów należących do tej sekcji wyniosła w analizowanym okresie 555,8 mld euro. Znaczny udział w eksporcie UE miały także sekcje SITC 5 chemikalia i produkty pokrewne, SITC 8 różne wyroby przemysłowe oraz SITC 6 towary przemysłowe sklasyfikowane głównie wg surowca (odpowiednio 17,8%, 11,4% i 11,3%). Po stronie importu największy wpływ na obroty handlu zagranicznego UE w analizowanym okresie miały również towary z sekcji SITC 7, a także z sekcji SITC 3 paliwa mineralne, smary i materiały pochodne (wartość sprowadzonych towarów wyniosła dla ww. sekcji odpowiednio 388,5 mld euro i 254,6 mld euro). Udział w imporcie UE ogółem wyniósł dla sekcji SITC 7 30,0% (wzrost o 3,7 p.proc. w skali roku), a dla sekcji SITC 3 19,7% (spadek o 7,5 p.proc. w skali roku). Najwyższą dynamiką w eksporcie Unii Europejskiej w analizowanym okresie charakteryzowały się towary z sekcji SITC 9 towary i transakcje niesklasyfikowane w SITC (wzrost o 16,0% w skali roku). W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. zmniejszyła się natomiast (o 23,0%) wartość eksportu towarów z sekcji SITC 3. Największy wzrost importu w skali roku dotyczył sekcji SITC 7 oraz SITC 8 (odpowiednio o 16,4% i o 15,1%). Spadek wartości towarów sprowadzanych spoza granic UE odnotowano w przypadku sekcji SITC 3 oraz sekcji SITC 2+4 grupującej surowce niejadalne z wyjątkiem paliw oraz oleje, tłuszcze i woski zwierzęce i roślinne (odpowiednio o 25,9% i o 0,4% w skali roku). SITC 7 30,0% SITC 6 10,9% SITC 5 10,7% SITC 8 15,5% SITC 9 2,8% SITC 3 19,7% SITC 0+1 6,2% SITC 2+4 4,3%

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009)

OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 2008 oraz I półrocze 2009) MINISTERSTWO GOSPODARKI OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI W OKRESIE GLOBALNEGO KRYZYSU EKONOMICZNEGO (rok 8 oraz I półrocze 9) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 9

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23

Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał :33:23 Wymiana handlowa Grecja - Polska - I kwartał 2012 2012-06-26 11:33:23 2 I kwartał 2012 (I kwartał 2012*) Import i eksport Grecji W I kwartale 2012 roku import Grecji wyniósł nieco ponad 10 mld, podczas

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Tematyka jakości życia stała się w ostatnim okresie przedmiotem żywego zainteresowania i pogłębionych analiz nie tylko przedstawicieli środowiska

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich

O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich www.case-research.eu O wzroście gospodarczym w Europie, czyli niepewna perspektywa rozwoju krajów zachodnich 144. Seminarium mbank-case Andrzej Rzońca (SGH, TEP, FOR), Aleksander Łaszek (FOR) 28/04/2016

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007-2012

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007-2012 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH BRIICS W LATACH 2007-2012 Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w krajach BRIICS w latach 2007-2012. Określenie

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Instalacja formaliny i tarnoformu Grupa Azoty S.A.

Instalacja formaliny i tarnoformu Grupa Azoty S.A. Instalacja formaliny i tarnoformu Grupa Azoty S.A. Źródło fot: Grupa Azoty Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. ul. P. S. Wyszyńskiego 11, 44-101 Gliwice skrytka pocztowa 53 tel. (32) 231 39 54, tel/fax

Bardziej szczegółowo

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13

Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 Wymiana handlowa Grecji 2010-08-13 15:05:13 2 Opracowanie nt. wymiany handlowej Grecji - wg danych Narodowego Urzędu Statystycznego Grecji za lata 2008-2009. WYMIANA HANDLOWA GRECJI [1] Od szeregu lat

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE 7 marzec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 77

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Wstęp Zabezpieczenie społeczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej to

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE październik Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 11 / 01 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 00 9 0 fax (+ ) 9 1 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 9 / 1 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) 9 9 fax (+ ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo Finansów Ul.

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo