EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet"

Transkrypt

1 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 27/10/2009 EB71.3 Wybory europejskie w 2009 r. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: zbliżenie na rozkład głosów mężczyzn i kobiet Populacja: UE 18+ (w Austrii 16+) Zasięg: UE 27 ( obywateli europejskich) 1 Data badania w terenie: 12 czerwca 6 lipca 2009 r. Mężczyźni: Kobiety: Trzy komunikaty dotyczące sondażu powyborczego prowadzonego przez Parlament Europejski zostały już opublikowane na stronie PE 4 pod koniec lipca i pod koniec października 2009 r. Niniejsza czwarta analiza dotyczy rozkładu głosów w podziale na elektorat męski i kobiecy i ma na celu lepsze poznanie czynników wpływających na udział przedstawicieli obu płci w wyborach europejskich w czerwcu 2009 r. W dniu 2 marca 2009 r., z okazji Europejskiego Dnia Kobiet, Parlament i Komisja Europejska opublikowały badanie 5 dotyczące kobiet w kontekście wyborów europejskich. Badanie to ujawniło, że elektorat kobiecy jest zdania, iż jego interesy nie są w wystarczającym stopniu uwzględniane w Unii Europejskiej (UE) i że przejawy dyskryminacji odnośnie do wynagrodzeń, w miejscu pracy i w społeczeństwie, są wciąż jeszcze o wiele za silne. Tłumaczy to poczucie pewnego dystansu wobec UE, wyrażone w tym badaniu z marca bieżącego roku. 1 W celu zapewnienia reprezentatywności wyniki niniejszego sondażu powyborczego ważono przy zastosowaniu kryteriów socjodemograficznych i politycznych. 2 Mężczyźni uprawnieni do głosowania. 3 Kobiety uprawnione do głosowania R&pageRank=6 1

2 To samo badanie ujawniło, że kobiety są zdania, iż świat polityki jest zdominowany przez mężczyzn oraz że kobiety reprezentują odmienny sposób uprawiania polityki. Jaki jest obecnie udział elektoratu kobiecego w wyborach europejskich? Można stwierdzić, że poczucie dystansu kobiet wobec UE nie przełożyło się na ich mniejszy udział w wyborach: 43% w całej UE, w tym 42% w przypadku kobiet i 44% w przypadku mężczyzn. W ośmiu krajach głosowało więcej kobiet niż mężczyzn, przy czym różnica in plus wynosi od jednego do dziewięciu punktów procentowych. W trzech krajach udział płci jest na podobnym poziomie, podczas gdy w szesnastu liczba głosujących kobiet jest niższa niż mężczyzn; różnica in minus wynosi od jednego do dziesięciu punktów procentowych. Jaki jest stopień sympatii politycznych? W swoich deklaracjach kobiety średnio mniej sympatyzują z daną partią polityczną niż mężczyźni: 41% kobiet wobec 45% mężczyzn (-4). Także w tym przypadku różnice między państwami członkowskimi są bardzo duże: wynoszą od plus siedmiu do minus dziewięciu punktów procentowych. Kiedy zapada decyzja o udziale w głosowaniu? Moment podjęcia decyzji o głosowaniu bądź niegłosowaniu jest praktycznie ten sam w przypadku mężczyzn i kobiet, z kolei średnio 50% kobiet deklaruje, że miały wszelkie informacje konieczne do wyboru kandydata, wobec 57% w przypadku mężczyzn. Kobiety w mniejszym stopniu deklarują też, że miały styczność z kampanią informacyjną zachęcającą obywateli do pójścia na wybory: podczas gdy średnio 67% respondentów w UE deklaruje, że mieli styczność z taką kampanią, twierdzącej odpowiedzi udzieliło 64% kobiet, wobec 69% mężczyzn. Jakie są powody głosowania? Mężczyźni i kobiety w podobnych proporcjach zdecydowanie wysuwają pierwszy na plan przyczyny natury obywatelskiej: aby spełnić obywatelski obowiązek, 47% w całej UE, 47% w przypadku mężczyzn, 48% w przypadku kobiet; ponieważ zawsze głosowali: 40% (=). Podział między mężczyznami a kobietami można natomiast zauważyć w odniesieniu do ich powiązań z Unią Europejską. 16% Europejczyków oddało głos, ponieważ deklarują, że są zwolennikami UE: 19% mężczyzn wobec 14% kobiet (-5). Podział ten zaznacza się również w odniesieniu do poczucia obywatelstwa 2

3 europejskiego: poczucie to wyraża 13% respondentów w UE, z czego 15% mężczyzn i 12% kobiet (-3). Jakie kwestie skłaniają do oddania głosu? Spośród 15 kwestii mogących skłonić do oddania głosu w wyborach, które zaprezentowano badanym, jedynie dwie ukazują rzeczywiste różnice między elektoratem męskim a kobiecym. Przede wszystkim wzrost gospodarczy: kwestia ta, wymieniona przez 41% osób badanych w UE, pojawiła się w odpowiedziach 44% mężczyzn i 38% kobiet (-6). Tymczasem bezpieczeństwo żywnościowe wymieniło średnio 9% respondentów, z czego 7% mężczyzn i 10% kobiet (+3). Jakie są powody niegłosowania? Zarówno mężczyźni jak i kobiety, którzy nie wzięli udziału w wyborach, wymieniają przede wszystkim ogólny brak zaufania do polityki. Na drugim miejscu wymieniany jest brak zainteresowania polityką, a na trzecim poczucie, że głosowanie nie daje rezultatów. Różnica między mężczyznami a kobietami pojawia się natomiast w innej dziedzinie: podczas gdy 10% osób nieuczestniczących w wyborach deklaruje, że nie głosowały ponieważ nie miały wystarczającej wiedzy dotyczącej UE lub PE, takich osób jest 8% w przypadku mężczyzn i 13% w przypadku kobiet (+5). 3

4 I. UDZIAŁ W WYBORACH I SYMPATIE POLITYCZNE A. Udział w wyborach europejskich w 2009 r. Q1. Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. Średnia w UE i płeć UE-27 M K UDZIAŁ 43% 44% 42% ABSENCJA 57% 56% 58% Q1. Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.: Podział według państw członkowskich i według płci LT 21% 16% 25% +9 LV 54% 49% 58% +9 FI 40% 38% 42% +4 MT 79% 77% 81% +4 BG 39% 37% 41% +3 SE 46% 44% 47% +3 DE 43% 42% 44% +2 HU 36% 36% 37% +1 EE 44% 44% 44% = IT 65% 65% 65% = NL 37% 37% 37% = CZ 28% 29% 28% -1 BE 90% 91% 90% -2 UK 35% 36% 34% -2 UE-27 43% 44% 42% -2 SK 20% 21% 19% -2 IE 59% 60% 58% -2 FR 41% 42% 39% -3 LU 91% 93% 89% -4 DK 60% 61% 58% -4 PL 25% 27% 22% -5 ES 45% 48% 42% -5 PT 37% 40% 34% -6 SI 28% 32% 25% -6 RO 28% 31% 25% -7 AT 46% 50% 42% -8 CY 59% 64% 55% -9 EL 53% 58% 48% -10 Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom; przedstawiono charakterystykę wyborców. W ośmiu państwach członkowskich głosowało więcej kobiet niż mężczyzn (górna część tabeli). Największą różnicę odnotowano na Litwie i Łotwie, gdzie odsetek kobiet był o 9 punktów procentowych większy niż mężczyzn. W trzech krajach odsetek głosujących przedstawicieli obu płci był taki sam (Estonia, Włochy i Holandia). W pozostałych siedemnastu krajach mężczyźni częściej głosowali w wyborach europejskich 2009 niż kobiety. Największą różnicę odnotowano w Grecji, gdzie wyniosła ona 10 punktów procentowych. 4

5 B. Udział w wyborach krajowych 9. Udział w ostatnich wyborach krajowych: średnia w UE i płeć UE-27 M K UDZIAŁ 72% 72% 72% ABSENCJA* 25% 28% 28% Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom. * W tym respondenci, którzy wybrali odpowiedź trudno powiedzieć : 3% w UE, 2,7% mężczyzn i 3% kobiet. Średni udział mężczyzn i kobiet w ostatnich wyborach krajowych w państwach członkowskich wynosił 72%. Jeśli przyjrzeć się poszczególnym państwom członkowskim, można zauważyć wiele różnic między płciami. Q9. Udział w ostatnich wyborach krajowych: Podział według państw członkowskich i według płci MT 91% 87% 95% +8 EE 63% 59% 66% +7 LT 68% 64% 71% +7 LV 72% 68% 74% +6 IT 81% 78% 83% +5 LU 81% 78% 83% +5 FI 80% 78% 82% +4 BG 70% 68% 71% +3 UK 61% 59% 62% +3 CY 89% 88% 90% +2 IE 76% 75% 76% +1 SK 68% 68% 69% +1 RO 63% 62% 63% +1 ES 78% 78% 78% = UE-27 72% 72% 72% = DE 72% 72% 72% = HU 70% 70% 70% = BE 91% 91% 91% = FR 76% 77% 76% -1 SE 84% 85% 83% -2 SI 70% 71% 69% -2 NL 80% 81% 79% -2 PL 55% 56% 54% -2 CZ 56% 58% 55% -3 DK 89% 91% 87% -4 EL 87% 89% 85% -4 AT 72% 74% 70% -4 PT 71% 75% 67% -8 W 13 państwach członkowskich głosowało więcej kobiet niż mężczyzn. Największa różnica na korzyść kobiet wystąpiła na Malcie (8 punktów procentowych), a następnie w trzech państwach bałtyckich: w Estonii (7), na Litwie i Łotwie (w obu po 6). 5

6 W 10 państwach członkowskich mężczyźni głosowali częściej niż kobiety. W Portugalii różnica wyniosła 8 punktów, a w Austrii, Grecji i Danii po 4 punkty. D. Sympatie polityczne Q10 Czy sympatyzujesz z jakąś partią polityczną? Średnia w UE i płeć. UE-27 M K Różn. Tak, bardzo. 13% 14% 12% -2 Tak, w pewnym stopniu. 30% 31% 29% -3 Nie, nie bardzo. 28% 27% 29% +2 Nie, w ogóle. 26% 25% 28% +3 DK 3% 3% 2% -1 Tak* 43% 45% 41% -4 Nie** 54% 52% 57% +5 * Suma odpowiedzi tak, bardzo i tak, w pewnym stopniu. Suma odpowiedzi nie, nie bardzo i nie, w ogóle. Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom. Średnio w całej UE więcej mężczyzn niż kobiet deklaruje sympatię dla jednej z partii politycznych. Po zsumowaniu odpowiedzi tak, bardzo i tak, w pewnym stopniu odsetek mężczyzn wynosi 45%, a kobiet 41%. Przyjrzeliśmy się różnicom w państwach członkowskich nie pod kątem rzeczywistego odsetka odpowiedzi tak w porównaniu z unijną średnią, ale porównując obie płci i grupując kraje według wielkości i rodzaju różnicy (czy jest pozytywna, czy negatywna). 6

7 Q10 Czy sympatyzujesz z jakąś partią polityczną? Podział według państw członkowskich i według płci MT 78% 74% 81% +7 LT 40% 37% 43% +6 EE 47% 46% 48% +2 EL 56% 55% 57% +2 ES 50% 49% 50% +1 FI 46% 47% 47% = SE 59% 59% 59% = LV 35% 36% 34% -2 BE 54% 55% 53% -2 NL 62% 64% 62% -2 BG 40% 42% 39% -3 CY 60% 61% 58% -3 UK 22% 23% 20% -3 CZ 34% 36% 32% -4 IE 34% 36% 32% -4 UE-27 43% 45% 41% -4 AT 55% 57% 52% -5 DE 49% 51% 46% -5 SI 35% 37% 32% -5 FR 38% 40% 35% -5 DK 37% 40% 34% -6 HU 42% 45% 39% -6 SK 47% 50% 44% -6 RO 26% 30% 23% -7 IT 59% 63% 55% -8 LU 57% 61% 52% -9 PL 31% 36% 27% -9 PT 45% 50% 41% -9 Uwaga: Pokazana została suma odpowiedzi tak, bardzo i tak, w pewnym stopniu. Pytanie zadano wszystkim respondentom. Tylko w pięciu krajach więcej kobiet niż mężczyzn deklaruje sympatię dla jednej z partii politycznych (Malta, Litwa, Estonia, Grecja i Hiszpania), ale jedynie w dwóch pierwszych różnica jest naprawdę istotna (7 punktów na Malcie, 6 na Litwie). Nie ma różnic między kobietami i mężczyznami w dwóch krajach: Finlandii i Szwecji. Z drugiej strony w 21 krajach istnieje odwrotna tendencja sympatię dla jednej z partii politycznych deklaruje więcej mężczyzn niż kobiet. Państwami członkowskimi, w których różnica między płciami jest największa są Portugalia, Polska i Luksemburg (9 punktów procentowych). 7

8 II. ZAINTERESOWANIE KAMPANIĄ WYBORCZĄ DO PE Q8. Czy przypominasz sobie, że widziałeś(-aś) w telewizji, w Internecie lub na plakatach, czytałeś(-aś) w prasie lub słyszałeś(-aś) w radiu fragmenty kampanii zachęcającej obywateli do pójścia na wybory europejskie? Średnia w UE i płeć. UE-27 M K Różn. Tak 67% 69% 64% -5 No 30% 28% 33% +5 DK 3% 3% 3% = Gdy respondenci są pytani, czy pamiętają jakiś element kampanii zachęcający do głosowania w wyborach europejskich, tak odpowiada więcej mężczyzn niż kobiet (różnica 5 punktów procentowych). Q8. Czy przypominasz sobie, że widziałeś(-aś) w telewizji, w Internecie lub na plakatach, czytałeś(-aś) w prasie lub słyszałeś(-aś) w radiu fragmenty kampanii zachęcającej obywateli do pójścia na wybory europejskie? Podział według państw członkowskich i według płci LT 72% 69% 74% +5 FI 71% 69% 73% +4 EL 66% 65% 68% +3 EE 80% 79% 81% +2 LU 74% 73% 75% +2 CZ 75% 75% 76% +1 LV 66% 66% 67% +1 SE 86% 87% 86% -1 DK 79% 80% 78% -2 IE 72% 73% 71% -2 IT 60% 61% 59% -2 HU 79% 81% 79% -2 SK 82% 84% 80% -4 NL 78% 80% 76% -4 RO 62% 64% 60% -4 EU 67% 69% 64% -5 DE 69% 72% 67% -5 AT 72% 74% 69% -5 SI 75% 78% 73% -5 FR 66% 69% 63% -6 BG 45% 48% 42% -6 ES 76% 79% 73% -6 MT 89% 92% 86% -6 CY 78% 82% 74% -8 UK 54% 58% 50% -8 BE 53% 58% 48% -10 PL 66% 72% 62% -10 PT 67% 73% 62% -11 Uwaga: Pokazana została suma odpowiedzi tak. Pytanie zadano wszystkim respondentom. 8

9 Pomimo tego, że średnio przewaga jest po stronie mężczyzn, w siedmiu państwach członkowskich występuje różnica na korzyść kobiet. Kampanię pamięta większa liczba kobiet niż mężczyzn na Litwie, w Finlandii, Grecji, Estonii, Luksemburgu, Czechach i na Łotwie, przy czym różnica waha się od 5 do 1 punktu procentowego. W pozostałych państwach członkowskich kampanię pamięta większa liczba mężczyzn niż kobiet. Największa różnica jest w Portugalii (11 punktów), Polsce (10) i Belgii. 9

10 III. WYBORCY CHARAKTERYSTYKA I POWODY DECYZJI Uwaga: Następujące pytania (3a, 4d i 5) zadano jedynie tym respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich w 2009 r. (43% w UE). A. Moment podjęcia decyzji, na kogo głosować Q3a. Kiedy zdecydowałeś(-aś) się oddać głos na partię polityczną lub kandydata, na którego głosowałeś(-aś) w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego? Średnia w UE i płeć. UE-27 M K Różn. Zawsze tak głosowałeś(-aś) 50% 50% 50% = Zdecydowałem(-am) kilka miesięcy temu 21% 21% 20% -1 Zdecydowałem(-am) kilka tygodni temu 13% 13% 13% = Zdecydowałem(-am) kilka dni przed wyborami 9% 9% 10% +1 Zdecydowałem(-am) wdniu wyborów 6% 6% 6% = DK 1% 1% 1% = Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. Na szczeblu całej UE brak różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami co się tyczy momentu podjęcia decyzji, na kogo głosować w wyborach europejskich. Jeśli jednak przyjrzymy się oddzielnie każdemu z państw członkowskich, tendencje wcale nie są jednakowe. Przeanalizowaliśmy w szczególności grupę respondentów, którzy stwierdzili, że głosowali tak samo jak zawsze. Q3a. Kiedy zdecydowałeś(-aś) się oddać głos na partię polityczną lub kandydata, na którego głosowałeś(-aś) w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego: Podział według państw członkowskich i według płci. ZAWSZE TAK GŁOSUJĘ. LT 50% 43% 54% +11 ES 60% 55% 66% +11 BE 53% 49% 56% +7 MT 66% 63% 69% +6 SI 54% 51% 57% +6 DE 51% 49% 53% +4 PL 49% 48% 50% +2 LV 17% 16% 18% +2 EE 40% 39% 40% +1 FR 41% 41% 42% +1 HU 54% 53% 54% +1 AT 49% 49% 50% +1 IE 41% 40% 41% +1 UE-27 50% 50% 50% = BG 46% 46% 45% -1 CY 76% 77% 76% -1 IT 58% 59% 57% -2 DK 40% 42% 39% -3 EL 63% 64% 61% -3 SE 26% 28% 25% -3 FI 38% 41% 36% -5 RO 48% 51% 45% -6 SK 50% 53% 47% -6 NL 40% 44% 36% -8 CZ 50% 55% 46% -9 PT 58% 63% 52% -11 UK 41% 47% 35% -12 LU 42% 51% 32%

11 Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. Jak już wspomniano przyjrzeliśmy się respondentom, którzy w wyborach europejskich 2009 głosowali tak samo jak zawsze. Chociaż średnio w UE nie ma różnic (50% dla obu płci), istnieje wiele różnic między państwami członkowskimi. W 13 krajach więcej kobiet niż mężczyzn głosowało tak samo jak zawsze. Dwa kraje, w których znacznie więcej kobiet niż mężczyzn głosowało tak samo jak zawsze to Litwa i Hiszpania (11 punktów procentowych różnicy). Z drugiej strony w 14 krajach więcej mężczyzn niż kobiet głosowało tak samo jak zawsze, różnica ta była największa w Luksemburgu (19 punktów procentowych), w Wielkiej Brytanii i w Portugalii (11). B. Powody głosowania Q4d. Jakie są główne powody, dla których zdecydowałeś(-aś) się oddać głos w ostatnich wyborach do PE? Średnia w UE i płeć. UE-27 M K Różn. To mój obywatelski obowiązek 47% 47% 48% +1 Zawsze głosuję 40% 40% 40% = Poparcie dla partii, z którą sympatyzuję 24% 25% 23% -2 Mogę coś zmienić, głosując w wyborach do Parlamentu 19% 20% 18% -2 Jestem zwolennikiem UE 16% 19% 14% -5 Czuję się Europejczykiem/Europejką/obywatelem 13% 15% 12% -3 Żeby wyrazić swoją niezgodę 11% 11% 10% -1 Żeby poprzeć rząd 9% 8% 9% +1 UE odgrywa ważną rolę w moim codziennym życiu 6% 6% 6% = Żeby ukarać rząd 5% 6% 5% -1 Bardzo interesuję się sprawami europejskimi 5% 6% 5% -1 Informacje otrzymane w czasie kampanii przekonały mnie, 5% 4% 5% +1 Żeby ukarać UE 2% 2% 2% = (TYLKO W KRAJACH, W KTÓRYCH GŁOSOWANIE JEST 2% 2% 2% = Inne (SPONTANICZNIE) 1% 1% 2% +1 DK 1% 1% 1% = Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. Maksymalnie trzy odpowiedzi. Pokazana została suma odpowiedzi. Hierarchia powodów głosowania w ostatnich wyborach europejskich jest prawie taka sama dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Nie ma także większych różnic jeśli chodzi o indywidualne powody, z wyjątkiem jednej: Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety głosują dlatego, że są zwolennikami UE (mężczyźni 19%, kobiety 14%). 11

12 Q4d. Jakie są główne powody, dla których zdecydowałeś(-aś) się oddać głos w ostatnich wyborach do PE. Podział według państw członkowskich i według płci. TO MÓJ OBYWATELSKI OBOWIĄZEK: DK 64% 57% 71% +14 PT 43% 37% 49% +12 LV 61% 54% 65% +11 NL 43% 38% 49% +11 FI 54% 49% 58% +9 CZ 29% 25% 33% +8 LT 62% 56% 64% +8 AT 35% 31% 38% +7 UK 41% 38% 44% +6 SE 71% 68% 74% +6 BG 63% 60% 65% +5 EL 60% 58% 62% +4 SK 63% 61% 65% +4 IT 35% 33% 37% +4 ES 57% 55% 59% +4 BE 37% 35% 38% +3 MT 74% 73% 75% +2 UE-27 47% 47% 48% +1 FR 65% 65% 66% +1 CY 78% 79% 78% -1 LU 60% 61% 59% -2 RO 73% 74% 72% -2 SI 63% 64% 62% -2 IE 68% 70% 67% -3 HU 30% 32% 28% -4 DE 40% 43% 38% -5 PL 44% 47% 42% -5 EE 55% 58% 52% -6 Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. Na szczeblu całej UE liczba kobiet głosujących w wyborach europejskich 2009, ponieważ uważały, że jest to ich obywatelski obowiązek, była większa o 1 punkt procentowy. We wszystkich państwach członkowskich różnica nie jest wcale taka sama. Łącznie w 18 państwach członkowskich więcej kobiet niż mężczyzn głosowało, ponieważ uważały, że jest to ich obywatelski obowiązek. Poczucie obowiązku jako powód głosowania przeważało dużo bardziej u kobiet niż u mężczyzn w Danii (14 punktów różnicy), Portugalii (12 punktów), na Łotwie i w Holandii (11 punktów). Natomiast w 9 państwach ten powód głosowania podawało więcej mężczyzn niż kobiet, przy czym największa różnica była w Estonii (6 punktów), Polsce i Niemczech (5 punktów). 12

13 Q4d. Jakie są główne powody, dla których zdecydowałeś(-aś) się oddać głos w ostatnich wyborach do PE. Podział według państw członkowskich i według płci. ZAWSZE GŁOSUJĘ. LU 19% 15% 23% +8 CY 53% 49% 57% +8 SK 34% 31% 37% +6 FI 54% 51% 56% +5 IE 47% 45% 50% +5 BG 43% 41% 45% +4 DK 59% 57% 61% +4 SI 47% 46% 50% +4 ES 27% 26% 28% +2 LT 51% 50% 52% +2 PT 43% 42% 44% +2 SE 39% 38% 40% +2 FR 44% 44% 45% +1 UK 51% 51% 52% +1 UE-27 40% 40% 40% = LV 34% 34% 34% = AT 30% 30% 29% -1 PL 34% 34% 33% -1 EE 46% 47% 45% -2 CZ 48% 49% 47% -2 DE 42% 43% 41% -2 NL 49% 50% 48% -2 RO 33% 34% 32% -2 MT 34% 35% 32% -3 IT 39% 40% 37% -3 EL 29% 31% 27% -4 BE 31% 34% 28% -6 HU 44% 47% 41% -6 Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. Nie ma różnicy między mężczyznami i kobietami jeśli chodzi o głosowanie z przyzwyczajenia (poszedłem/poszłam głosować, ponieważ zawsze głosuję) na szczeblu całej UE, ale takie różnice istnieją na poziomie poszczególnych państw członkowskich. W 14 państwach członkowskich głosowanie z przyzwyczajenia przeważa raczej wśród kobiet niż wśród mężczyzn, a na Łotwie ten odsetek jest taki sam. W Luksemburgu, na Cyprze i Słowacji różnica między kobietami i mężczyznami, którzy głosowali w wyborach europejskich 2009, ponieważ zawsze głosują, jest największa (8 punktów w dwóch pierwszych krajach i 6 w trzecim). Z drugiej strony w 12 państwach członkowskich ten powód głosowania podawało więcej mężczyzn niż kobiet, przy czym różnica była szczególnie duża na Węgrzech i w Belgii (6 punktów procentowych). 13

14 Q4d. Jakie są główne powody, dla których zdecydowałeś(-aś) się oddać głos w ostatnich wyborach do PE. Podział według państw członkowskich i według płci. POPARCIE DLA PARTII, Z KTÓRĄ SYMPATYZUJĘ CY 42% 36% 49% +13 EL 31% 28% 35% +7 MT 36% 35% 38% +3 EE 18% 16% 19% +3 ES 17% 16% 19% +3 IE 19% 18% 20% +2 CZ 23% 22% 24% +2 DE 34% 33% 34% +1 BE 24% 24% 24% = NL 31% 31% 31% = PL 14% 14% 14% = UE-27 24% 25% 23% -2 HU 30% 31% 29% -2 FR 18% 20% 17% -3 UK 21% 22% 19% -3 SI 26% 28% 25% -3 BG 45% 47% 43% -4 SE 29% 31% 27% -4 LV 20% 22% 18% -4 FI 20% 22% 18% -4 LU 17% 19% 14% -5 DK 21% 24% 18% -6 IT 22% 25% 19% -6 PT 10% 13% 7% -6 LT 23% 27% 20% -7 AT 31% 34% 27% -7 SK 41% 44% 37% -7 RO 31% 35% 27% -8 Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. W UE średnio odsetek kobiet, które głosowały w wyborach europejskich 2009, aby udzielić poparcia partii, z którą sympatyzują, jest niemal o dwa punkty procentowe mniejszy niż odsetek mężczyzn, którzy głosowali z tego samego powodu. W ośmiu państwach członkowskich odsetek kobiet podających ten powód jako główny powód głosowania był wyższy niż odsetek mężczyzn. Natomiast w 16 krajach odsetek mężczyzn podających ten powód był wyższy niż odsetek kobiet. W trzech krajach odsetek kobiet i mężczyzn był taki sam: w Belgii, Holandii i Polsce. Różnica jest największa na Cyprze, gdzie ten powód jako jeden z trzech najważniejszych powodów głosowania podało 49% kobiet w porównaniu z 36% mężczyzn. Jest też dość duża w Grecji: 35% kobiet w porównaniu z 28% mężczyzn. Natomiast w Rumunii to odsetek mężczyzn, którzy głosowali, aby udzielić poparcia partii, z którą sympatyzują, jest o 8 punktów procentowych większy niż odsetek kobiet, które głosowały z tego samego powodu. Na dalszym miejscu są Słowacja, Austria i Litwa (różnica 7 punktów). 14

15 C. Kwestie wpływające na udział w głosowaniu Q5. Które kwestie skłoniły cię do oddania głosu w wyborach europejskich? Średnia w UE i płeć. UE-27 M K Różn. Wzrost 41% 44% 38% -6 Bezrobocie 37% 36% 38% 2 Przyszłość rent 22% 21% 23% 2 Rola UE na 22% 23% 22% -1 Uprawnienia 19% 20% 18% -2 Przestępczość 18% 18% 19% 1 Inflacja isiła 18% 18% 18% = Imigracja 16% 16% 16% = Zwalczanie 16% 16% 17% 1 Europejskie 16% 16% 16% = Energia 13% 14% 13% -1 Wspólna 12% 13% 11% -2 Terroryzm 11% 11% 12% +1 Rolnictwo 11% 10% 11% +1 Bezpieczeństwo 9% 7% 10% +3 Inne 4% 3% 4% +1 Żadne 12% 11% 13% +2 DK 3% 3% 4% +1 Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. Maksymalnie trzy odpowiedzi. Pokazana została suma odpowiedzi. Hierarchia zagadnień, które skłoniły respondentów do głosowania w wyborach europejskich jest również bardzo podobna dla mężczyzn i kobiet oddzielnie. Warto zwrócić uwagę na dwie poniższe różnice: Wzrost gospodarczy jest ważniejszą sprawą dla mężczyzn niż dla kobiet (44% odpowiedzi w przypadku mężczyzn, 38% w przypadku kobiet). Dla kobiet bezrobocie jest równie ważne jak wzrost gospodarczy (38% w obu przypadkach). Sprawą ważniejszą dla kobiet niż dla mężczyzn jest bezpieczeństwo żywnościowe (różnica 3 punktów procentowych). 15

16 Q5. Które kwestie skłoniły cię do oddania głosu w wyborach europejskich? Podział według państw członkowskich i według płci WZROST GOSPODARCZY CZ 43% 36% 49% +13 EE 42% 36% 46% +10 MT 42% 39% 44% +5 SK 56% 54% 58% +4 BG 63% 62% 64% +2 DK 32% 31% 33% +2 LU 37% 36% 38% +2 DE 46% 45% 46% +1 LV 57% 59% 57% -2 HU 59% 60% 57% -3 BE 39% 41% 37% -4 FI 31% 33% 29% -4 EL 56% 58% 53% -5 LT 54% 58% 52% -6 UE-27 41% 44% 38% -6 IT 41% 44% 38% -6 SI 38% 41% 35% -6 NL 31% 35% 28% -7 PL 48% 51% 44% -7 CY 51% 54% 47% -7 SE 34% 38% 30% -8 UK 23% 27% 19% -8 PT 43% 47% 38% -9 RO 55% 59% 50% -9 ES 49% 53% 44% -9 IE 62% 66% 57% -9 FR 29% 34% 24% -10 AT 43% 48% 37% -11 Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. W całej UE wzrost gospodarczy jest mniej istotną motywacją do głosowania w wyborach europejskich 2009 dla kobiet niż dla mężczyzn (38% do 44%). Jednakże w 8 państwach członkowskich ta kwestia jest ważniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn (Czechy, Estonia, Malta, Słowacja, Bułgaria, Dania, Luksemburg i Niemcy). Różnica jest najbardziej uderzająca w dwóch pierwszych z wymienionych krajów, ponieważ w Czechach wynosi 13 punktów procentowych (kobiety 49%, mężczyźni 36%) i 10 punktów w Estonii (kobiety 46%, mężczyźni 36%). W pozostałych krajach wzrost gospodarczy stanowi bardziej istotny powód głosowania dla mężczyzn niż dla kobiet, przy czym różnica waha się od 11 punktów procentowych w Austrii do zaledwie 2 punktów na Łotwie. 16

17 Q5. Które kwestie skłoniły cię do oddania głosu w wyborach europejskich? Podział według państw członkowskich i według płci BEZROBOCIE MT 37% 31% 43% +12 LU 36% 30% 41% +11 EL 60% 55% 65% +10 BG 46% 41% 50% +9 FR 38% 33% 42% +9 PL 33% 29% 37% +8 EE 32% 27% 35% +8 CZ 29% 25% 32% +7 CY 39% 36% 43% +7 IE 64% 62% 66% +4 DK 25% 23% 27% +4 NL 11% 9% 13% +4 PT 48% 46% 50% +4 ES 65% 63% 66% +3 SE 31% 30% 33% +3 IT 36% 34% 37% +3 UE-27 37% 36% 38% +2 BE 33% 32% 34% +2 HU 51% 50% 52% +2 AT 44% 43% 44% +1 FI 22% 21% 22% +1 LT 35% 35% 34% -1 UK 25% 25% 24% -1 SI 35% 37% 34% -3 RO 39% 40% 37% -3 SK 39% 41% 37% -4 LV 42% 45% 41% -4 DE 30% 32% 27% -5 Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. W przeciwieństwie do kryzysu gospodarczego jako czynnika motywującego udział w wyborach europejskich bezrobocie ma większe znaczenie dla kobiet niż dla mężczyzn (średnio 2 punkty procentowe różnicy w UE). W 20 państwach członkowskich ta kwestia jest ważniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn, w największym stopniu na Malcie (różnica w wysokości 12 punktów procentowych: 43% kobiet mówi, że to jeden z trzech głównych powodów wzięcia udziału w wyborach w porównaniu z 31% mężczyzn), w Luksemburgu (różnica w wysokości 11 punktów) i w Grecji (różnica 10 punktów między płciami). Siedem krajów, w których kobiety przypisują mniejsze znaczenie bezrobociu jako przyczynie głosowania w wyborach europejskich to Niemcy, Łotwa, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania i Litwa. 17

18 Q5. Które kwestie skłoniły cię do oddania głosu w wyborach europejskich? Podział według państw członkowskich i według płci PRZYSZŁOŚĆ RENT I EMERYTUR. BG 43% 36% 49% +13 LV 33% 26% 39% +13 SI 40% 35% 46% +11 CZ 30% 25% 35% +10 DE 19% 14% 24% +10 MT 26% 22% 31% +9 EL 37% 33% 42% +9 LT 38% 32% 41% +9 LU 22% 18% 26% +8 FI 15% 10% 18% +8 FR 19% 15% 22% +7 EE 29% 26% 32% +6 DK 8% 6% 11% +5 RO 48% 46% 51% +5 SK 39% 37% 40% +3 UE-27 22% 21% 23% +2 BE 24% 23% 25% +2 SE 8% 7% 9% +2 CY 33% 33% 33% = NL 6% 6% 6% = UK 9% 10% 9% -1 IT 19% 20% 18% -2 HU 49% 50% 48% -2 IE 24% 26% 23% -3 PL 24% 26% 23% -3 PT 24% 26% 22% -4 AT 40% 43% 38% -5 ES 24% 27% 22% -5 Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że oddali głos w wyborach europejskich. Przyszłość rent i emerytur stanowi większą motywację do głosowania w wyborach europejskich 2009 dla kobiet niż dla mężczyzn (na szczeblu UE 23% kobiet wybrało ją jako jeden z powodów, w porównaniu z 21% mężczyzn). Różnica w niektórych państwach członkowskich jest rzeczywiście bardzo duża: W 17 państwach członkowskich przyszłość rent i emerytur stanowiła większą motywację do głosowania dla kobiet niż dla mężczyzn. W dwóch krajach odsetek kobiet i mężczyzn był taki sam: na Cyprze i w Holandii. W Bułgarii 49% kobiet podaje przyszłość rent i emerytur jako jeden z powodów oddania głosu w wyborach europejskich, w porównaniu z 36% mężczyzn. Także na Łotwie różnica wynosi 13 punktów procentowych (kobiety 39%, mężczyźni 26%). Trzecim krajem, w którym ta różnica jest największa jest Słowenia (11 punktów). Z drugiej strony w 8 państwach członkowskich przyszłość rent i emerytur stanowiła mniejszą motywację do głosowania dla kobiet niż dla mężczyzn. W porównaniu z mężczyznami ta kwestia była mniej ważnym powodem 18

19 głosowania przez kobiety w Hiszpanii, Austria (5 punktów procentowych) i w Portugalii (4). IV. OSOBY NIEUCZESTNICZĄCE W WYBORACH CHARAKTERYSTYKA I POWODY DECYZJI Uwaga: Następujące pytania, 3b i 4b, zadano jedynie tym respondentom, którzy twierdzili, że NIE oddali głosu w wyborach europejskich w 2009 r. (57% w UE). A. Moment podjęcia decyzji o niegłosowaniu Q3b. Kiedy zdecydowałeś(-aś) się NIE oddawać głosu w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego? Średnia w UE i płeć. UE-27 M K Różn. Nigdy nie głosuję 22% 23% 21% -2 Zdecydowałem(-am) kilka miesięcy temu 18% 19% 17% -2 Zdecydowałem(-am) kilka tygodni temu 15% 14% 15% +1 Zdecydowałem(-am) kilka dni przed +1 16% 16% 17% wyborami Zdecydowałem(-am) w dniu wyborów 16% 15% 17% +2 DK 13% 13% 13% = Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że nie oddali głosu w wyborach europejskich. Co się tyczy momentu podjęcia decyzji o niegłosowaniu w wyborach europejskich 2009, brak większych różnic pomiędzy płciami. Odsetek kobiet, które nie głosowały w wyborach europejskich, ponieważ nigdy nie głosują, jest o dwa punkty procentowe mniejszy niż odsetek mężczyzn, którzy nie głosowali z tego samego powodu (21% i 23%). Jeśli przyjrzeć się podziałowi w przypadku odpowiedzi nigdy nie głosuję, różnice w poszczególnych państwach członkowskich są następujące: 19

20 Q3b. Kiedy zdecydowałeś(-aś) się NIE oddawać głosu w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego? Podział według państw członkowskich i według płci NIGDY NIE GŁOSUJĘ SE 17% 13% 21% +8 HU 20% 18% 23% +5 PT 15% 13% 18% +5 AT 19% 17% 21% +4 PL 20% 19% 22% +3 IT 16% 15% 17% +2 MT 23% 22% 24% +2 CZ 29% 28% 30% +2 DE 21% 21% 22% +1 NL 19% 19% 19% = EL 8% 9% 8% -1 CY 11% 11% 10% -1 DK 14% 14% 13% -1 UE-27 22% 23% 21% -2 LU 57% 58% 55% -3 RO 6% 7% 4% -3 ES 34% 36% 32% -4 BG 14% 17% 13% -4 IE 23% 25% 21% -4 FR 12% 14% 10% -4 FI 22% 25% 19% -6 SK 11% 14% 8% -6 LT 16% 20% 13% -7 LV 21% 25% 17% -8 BE 50% 54% 46% -8% UK 39% 44% 35% -9% SI 24% 29% 19% -10% EE 23% 30% 17% -13% Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że nie oddali głosu w wyborach europejskich. W dziewięciu państwach członkowskich UE spośród osób, które nigdy nie głosują, nie oddało głosu w wyborach europejskich więcej kobiet niż mężczyzn. Największa różnica jest w Szwecji, gdzie odsetek kobiet, które nigdy nie głosują wynosi 21% (tyle wynosi średnia UE dla kobiet) w porównaniu z 13% mężczyzn (dużo poniżej średniej unijnej dla mężczyzn, która wynosi 23%). Z drugiej strony odsetek mężczyzn, którzy nie głosowali w wyborach europejskich 2009, ponieważ nigdy nie głosują, jest o większy niż odsetek kobiet, które nie głosowały z tego samego powodu. Różnica ta jest największa w Estonii, Słowenii i Wielkiej Brytanii. Tylko w Holandii odsetek mężczyzn i kobiet jest taki sam. 20

21 B. Powody niegłosowania Q4b. Jakie są główne powody, dla których NIE oddałeś(-aś) głosu w ostatnich wyborach do PE? Średnia w UE i płeć. UE-27 M K Różn. Ogólny brak zaufania do polityki / ogólne 28% 28% 28% = Brak zainteresowania polityką jako taką 17% 16% 17% +1 Głosowanie nie daje rezultatów / głosowanie niczego 17% 18% 15% -3 Wakacje / wyjazd 10% 10% 10% = Zbyt zajęty(-a) / brak czasu / praca 10% 11% 10% -1 Mało wiem o UE/ PE lub wyborach do Parlamentu 10% 8% 13% +5 Rzadko głosuję / nigdy nie głosuję 10% 11% 9% -2 Brak zainteresowania sprawami Unii Europejskiej 9% 8% 9% +1 Brak rzeczywistego zadowolenia z Parlamentu Europejskiego jako instytucji 8% 10% 7% -3 Problemy zdrowotne 7% 5% 9% +4 Brak debaty publicznej / brak kampanii wyborczej 6% 7% 5% -2 Zajęty życiem rodzinnym / rekreacją 5% 5% 6% +1 Jestem przeciwnikiem UE 4% 4% 4% = Problemy zrejestracją lub kartą do głosowania 3% 4% 3% -1 Nie wiedziałem(-am) owyborach 2% 2% 1% -1 Inne (SPONTANICZNIE) 6% 7% 6% -1 DK 3% 3% 3% = Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że nie oddali głosu w wyborach europejskich. Maksymalnie trzy odpowiedzi. Pokazana została suma odpowiedzi. Główny powód nieoddania głosu w wyborach europejskich 2009 jest taki sam w przypadku mężczyzn i kobiet, a mianowicie ogólny brak zaufania do polityki lub ogólne niezadowolenie z polityki. W 28% przypadków podawały go obie grupy. Drugi powód jest niemal taki sam dla obu płci: brak zainteresowania polityką jako taką (mężczyźni 16%, kobiety 17%). Trzeci jest też niemal taki sam dla obu grup przekonanie, że głosowanie niczego nie zmienia ale kobiety podawały go rzadziej niż mężczyźni (15% w stosunku do 18%). Jednak w przypadku jednego z powodów nieoddania głosu, które znalazły się na czwartym miejscu braku wiedzy o UE/ PE lub wyborach do Parlamentu Europejskiego, widać największą różnicę między kobietami i mężczyznami. Kobiety podawały go w 13% przypadków, a mężczyźni zaledwie w 8%. Warto zauważyć, że większy odsetek kobiet twierdził, że nie głosował z powodu kłopotów zdrowotnych w owym czasie: 9% kobiet w porównaniu z 5% mężczyzn. Analizując poszczególne państwa członkowskie zajmowaliśmy się jedynie najczęściej podawanym powodem absencji, którym był ogólny brak zaufania do polityki / ogólne niezadowolenie z polityki. 21

22 Q4b. Jakie są główne powody, dla których NIE oddałeś(-aś) głosu w ostatnich wyborach do PE? Podział według państw członkowskich i według płci. OGÓLNY BRAK ZAUFANIA DO POLITYKI / OGÓLNE NIEZADOWOLENIE Z POLITYKI MT 31% 26% 40% +14 DE 32% 28% 36% +8 AT 25% 22% 27% +5 PL 29% 27% 31% +4 SK 37% 36% 39% +3 LV 28% 26% 29% +3 SE 21% 20% 22% +2 PT 28% 27% 28% +1 SI 30% 30% 30% = UK 20% 20% 20% = UE-27 28% 28% 28% = BG 45% 46% 45% -1 EL 51% 51% 50% -1 NL 21% 22% 20% -2 CY 44% 45% 43% -2 HU 36% 37% 34% -3 DK 8% 9% 6% -3 FI 18% 19% 16% -3 IT 37% 38% 35% -3 RO 44% 46% 43% -3 FR 21% 23% 19% -4 LU 11% 14% 8% -6 EE 24% 28% 22% -6 ES 24% 27% 21% -6 LT 24% 28% 21% -7 BE 18% 22% 14% -8 IE 20% 25% 16% -9 CZ 39% 47% 33% -14 Uwaga: Pytanie zadano respondentom, którzy twierdzili, że nie oddali głosu w wyborach europejskich. Najbardziej uderzająca różnica, jeśli chodzi o ogólny brak zaufania do polityki lub niezadowolenie z polityki kobiet i mężczyzn, występuje na Malcie, gdzie odsetek kobiet, które nie głosowały z tego powodu wynosi 40%, w porównaniu z 26% mężczyzn. Różnica między mężczyznami i kobietami w Czechach jest dokładnie odwrotna: ten powód jako jedną z głównych przyczyn niegłosowania w wyborach europejskich 2009 podał odsetek kobiet o 14 punktów procentowych mniejszy niż odsetek mężczyzn. 22

23 V. OPINIA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM I UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NASTAWIENIE DO PE I UE A. Parlament Europejski Q7. W przypadku każdego z podanych stwierdzeń określ, czy pokrywa się ono z twoim nastawieniem lub twoją opinią, czy też nie. Średnia w UE i płeć. UE- Różn. M K 27 Czy miałeś wszelkie konieczne informacje, aby wybrać osobę, na którą zamierzałeś głosować w ostatnich wyborach europejskich? 53% 57% 50% -7 Czy Parlament Europejski zajmuje się sprawami obywateli Europy? 46% 48% 44% -4 Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom suma odpowiedzi tak, w pewnym stopniu. Płeć w dużym stopniu wpływa na opinie respondentów o tym, czy mieli wszelkie konieczne informacje, aby wybrać osobę, na którą zamierzali głosować w wyborach europejskich. Na szczeblu UE 50% kobiet, w porównaniu z 57% mężczyzn, uważa, że były w wystarczającym stopniu poinformowane. Taką samą różnicę zauważono analizując zgodność z założeniem, że Parlament Europejski zajmuje się sprawami obywateli Europy. Średnio w UE różnica między mężczyznami i kobietami w tej kwestii wynosi 4 punkty procentowe, ponieważ 44% kobiet, w porównaniu z 48% mężczyzn, którzy sądzą tak samo, uważa to stwierdzenie za prawdziwe. Przyjrzeliśmy się różnicom opinii między płciami w każdym państwie członkowskim dotyczącym poglądu, że mieli wszelkie konieczne informacje, aby wybrać osobę, na którą zamierzali głosować w wyborach europejskich, ponieważ w przypadku tego pytania różnica między płciami jest duża. 23

24 Q7. W przypadku każdego z podanych stwierdzeń określ, czy pokrywa się ono z twoim nastawieniem lub twoją opinią, czy też nie. Podział według państw członkowskich i według płci CZY MIAŁEŚ WSZELKIE KONIECZNE INFORMACJE, ABY WYBRAĆ OSOBĘ, NA KTÓRĄ ZAMIERZAŁEŚ GŁOSOWAĆ W OSTATNICH WYBORACH EUROPEJSKICH? LU 75% 71% 78% +7 LT 57% 56% 58% +2 LV 66% 65% 66% +1 MT 90% 89% 90% +1 BE 69% 69% 69% = FI 70% 70% 69% -1 DE 56% 57% 55% -2 CZ 49% 50% 48% -2 EE 71% 72% 70% -2 SI 60% 61% 59% -2 BG 49% 52% 47% -5 SK 63% 65% 60% -5 IE 67% 70% 64% -6 CY 79% 82% 76% -6 HU 59% 62% 56% -6 SE 58% 61% 55% -6 PL 42% 45% 39% -6 RO 49% 52% 46% -6 DK 60% 63% 57% -6 EU 53% 57% 50% -7 FR 49% 53% 45% -8 UK 42% 46% 38% -8 AT 62% 67% 59% -8 PT 44% 49% 39% -10 EL 68% 74% 63% -11 IT 60% 65% 54% -11 NL 53% 59% 48% -11 ES 54% 61% 47% -14 Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom suma odpowiedzi tak, w pewnym stopniu. Tylko w czterech krajach większy odsetek kobiet niż mężczyzn uważa, że miały wystarczająco dużo informacji, aby wybrać osobę, na którą zamierzały głosować (Luksemburg, Litwa, Łotwa i Malta), ale tylko w Luksemburgu różnica jest naprawdę znacząca (7 punktów procentowych). W 22 państwach członkowskich kobiety uważały się za gorzej poinformowane w tej sprawie niż mężczyźni. Największą różnicę odnotowano w Hiszpanii (14 punktów), Holandii, we Włoszech i w Grecji (wszędzie po 11 punktów). Tylko w jednym kraju kobiety i mężczyźni uważali się za jednakowo dobrze poinformowanych, była to Belgia. 24

25 B. Unia Europejska Q7. W przypadku każdego z podanych stwierdzeń określ, czy pokrywa się ono z twoim nastawieniem lub twoją opinią, czy też nie. Średnia w UE i płeć. UE-27 M K Różn. Czy ufasz instytucjom UE? 50% 53% 48% -5 Czy członkostwo (TWOJEGO KRAJU) wue przynosi 69% 71% 67% -4 Czy czujesz się obywatelem UE? 64% 66% 61% -5 Czy czujesz się związany ze (SWOIM KRAJEM)? 91% 92% 91% -1 Czy czujesz się związany zeuropą? 64% 67% 61% -6 Czy bardzo interesujesz się polityką? 39% 46% 33% -13 Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom suma odpowiedzi tak, w pewnym stopniu. Z podanymi stwierdzeniami zgadza się mniejsza liczba kobiet niż mężczyzn, przy czym odsetki te różnią się między sobą. Największą różnicę odnotowano jeśli chodzi o zainteresowanie polityką. Jeśli 46% mężczyzn odpowiada, że przynajmniej w pewnym stopniu są zainteresowani polityką, to w przypadku kobiet jest to 33%. Istnieje też duża różnica jeśli chodzi o poczucie przynależności do Europy i poczucie bycia obywatelem UE. Średnio 67% mężczyzn zgadza się, że przynajmniej w pewnym stopniu mają poczucie przynależności do Europy, natomiast w przypadku kobiet jest to 61%. Różnica między kobietami i mężczyznami, którzy czują się obywatelami UE wynosi 5 punktów procentowych. 25

26 Q7. W przypadku każdego z podanych stwierdzeń określ, czy pokrywa się ono z twoim nastawieniem lub twoją opinią, czy też nie. Podział według państw członkowskich i według płci CZY BARDZO INTERESUJESZ SIĘ POLITYKĄ? LT 36% 35% 37% +2 LV 66% 65% 66% +1 LU 48% 50% 46% -4 IT 33% 37% 29% -8 RO 20% 24% 15% -9 BG 22% 27% 18% -9 EE 39% 44% 35% -9 ES 30% 35% 25% -10 MT 36% 41% 31% -10 SK 23% 28% 18% -10 SE 40% 45% 35% -10 SI 24% 30% 18% -12 EU 39% 46% 33% -13 FI 47% 53% 40% -13 CZ 24% 31% 17% -14 IE 37% 44% 30% -14 FR 37% 44% 30% -14 DE 62% 69% 54% -15 HU 25% 32% 17% -15 PT 29% 37% 22% -15 EL 47% 54% 39% -15 UK 38% 46% 31% -15 DK 52% 61% 44% -17 PL 28% 37% 20% -17 NL 53% 62% 44% -18 AT 55% 65% 46% -19 BE 40% 51% 31% -20 CY 49% 61% 38% -23 Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom suma odpowiedzi tak, w pewnym stopniu. Tylko w dwóch państwach członkowskich nieco więcej kobiet niż mężczyzn twierdzi, że bardzo interesuje się polityką (różnica 2 punktów na Litwie i 1 punktu na Łotwie). W znacznej większości krajów kobiety dużo mniej interesują się polityką. Na krańcu skali znajduje się Cypr (różnica 23 punktów), Belgia (20) i Austria (19). 26

27 Q7. W przypadku każdego z podanych stwierdzeń określ, czy pokrywa się ono z twoim nastawieniem lub twoją opinią, czy też nie. Podział według państw członkowskich i według płci CZY CZUJESZ SIĘ ZWIĄZANY Z EUROPĄ? ES 79% 78% 81% +3 LV 58% 56% 59% +3 FI 64% 63% 65% +2 LU 84% 84% 85% +1 SK 71% 71% 71% = SE 76% 76% 76% = HU 81% 82% 81% -1 EE 71% 71% 70% -1 BG 56% 57% 55% -2 IE 57% 58% 56% -2 DK 80% 81% 78% -3 RO 58% 60% 57% -3 NL 70% 72% 68% -4 LT 48% 50% 46% -4 SI 75% 77% 73% -4 CZ 69% 72% 67% -5 IT 59% 62% 57% -5 AT 62% 65% 60% -5 EU 64% 67% 61% -6 BE 74% 77% 71% -6 EL 53% 57% 50% -7 PL 69% 73% 65% -8 DE 73% 77% 69% -8 FR 62% 67% 58% -9 UK 34% 39% 29% -10 CY 56% 62% 51% -11 MT 64% 70% 59% -11 PT 68% 75% 62% -13 Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom suma odpowiedzi tak, w pewnym stopniu. W czterech państwach członkowskich niewiele więcej kobiet niż mężczyzn czuje się związanych z Europą (Hiszpania i Łotwa: 3 punkty różnicy, Finlandia 2 punkty, Luksemburg 1 punkt). W większości pozostałych krajów (łącznie 21) kobiety w dużo mniejszym stopniu czują się związane z Europą niż mężczyźni, co szczególnie odnosi się do Portugalii (13 punktów różnicy), na Malcie i Cyprze (11 punktów). Nie ma różnic między kobietami i mężczyznami w dwóch krajach: Słowacji i Szwecji. 27

28 Q7. W przypadku każdego z podanych stwierdzeń określ, czy pokrywa się ono z twoim nastawieniem lub twoją opinią, czy też nie. Podział według państw członkowskich i według płci CZY CZUJESZ SIĘ OBYWATELEM UE? FI 74% 72% 75% +3 EE 71% 71% 72% +1 LU 86% 85% 86% +1 SK 78% 78% 79% +1 CZ 60% 60% 60% = ES 82% 82% 82% = LV 51% 51% 50% -1 AT 56% 57% 55% -2 DE 71% 72% 69% -3 RO 54% 56% 53% -3 MT 67% 69% 65% -4 NL 66% 68% 64% -4 EU 64% 66% 61% -5 DK 76% 78% 73% -5 EL 63% 66% 61% -5 IE 69% 72% 66% -6 CY 71% 74% 68% -6 BG 47% 50% 44% -6 FR 64% 67% 61% -6 HU 63% 66% 60% -6 SI 77% 80% 74% -6 UK 37% 41% 34% -7 BE 76% 80% 73% -7 IT 61% 64% 57% -7 LT 63% 67% 60% -7 PL 70% 74% 65% -9 SE 73% 78% 67% -11 PT 70% 76% 64% -12 Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom suma odpowiedzi tak, w pewnym stopniu. W większości państw członkowskich mniejszy odsetek kobiet niż mężczyzn czuje się obywatelami UE. Różnica ta jest największa w Portugalii (12 punktów), Szwecji (11 punktów) i Polsce (9 punktów). Tylko w czterech państwach członkowskich odsetek kobiet, które tak uważają jest większy niż odsetek mężczyzn, ale różnice te są niewielkie (3 punkty w Finlandii, po 1 punkcie w Estonii, Luksemburgu i Słowacji. 28

29 VI. ZNACZENIE WIEDZY O WYNIKACH WYBORÓW Q7. W przypadku każdego z podanych stwierdzeń określ, czy pokrywa się ono z twoim nastawieniem lub twoją opinią, czy też nie. Czy bardzo interesuje cię, którzy z kandydatów zostali wybrani na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w (TWOIM KRAJU)? Czy bardzo interesuje cię, która z partii politycznych zdobyła więcej mandatów poselskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w (TWOIM KRAJU)? Uwaga: Pytanie zadano wszystkim respondentom suma odpowiedzi tak, w pewnym stopniu. UE- 27 M K Różn. 49% 52% 46% -6 50% 53% 47% -6 Średnio w UE kobiety mniej niż mężczyzn interesuje, którzy z kandydatów zostali wybrani na posłów w wyborach do Parlamentu Europejskiego lub która z partii politycznych zdobyła więcej mandatów poselskich (różnica 6 punktów procentowych w obu przypadkach). Dział Badania Opinii Publicznej Więcej informacji: Jacques Nancy ( ) Nives Žun ( ) 29

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b

ZADAĆ QK3a, JEŚLI RESPONDENT GŁOSOWAŁ, ODPOWIEDŹ 1 W QK1 - POZOSTALI PRZEJŚĆ DO QK3b QK W niedzielę 7. czerwca br. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Z takich czy innych powodów część osób w Polsce nie wzięła w nich udziału. A czy Pan(i) głosował(a) w wyborach do Parlamentu

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

EB71.3 WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe 1

EB71.3 WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe 1 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ EB71.3 WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 24/07/2009 Sondaż powyborczy Pierwsze wyniki: średnia europejska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Badania Opinii Publicznej Bruksela, 13 listopada 2012 r.

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Badania Opinii Publicznej Bruksela, 13 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Badania Opinii Publicznej Bruksela, 13 listopada 2012 r. ANALIZA ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH W ODNIESIENIU DO WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2009 Wstrzymanie się od głosowania

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r.

Sondaż powyborczy WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Sondaż powyborczy 2014 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w 2014 r. PODSUMOWANIE ANALITYCZNE Zasięg: Populacja:

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji

STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Parlametr 2016 Krótka analiza Wydanie specjalne Eurobarometru Parlamentu Europejskiego STUDIUM Seria Badania Opinii Publicznej Dyrekcja generalna ds. Komunikacji Autor: Jacques Nancy, Dział Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe podsumowanie

Szczegółowe podsumowanie Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 24 marca 2009 r. EUROPEJCZYCY WOBEC KRYZYSU GOSPODARCZEGO Eurobarometr Standard (EB 71) Populacja: UE

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

BŁYSKAWICZNE BADANIE EUROBAROMETRU FLASH nr 266 KOBIETY I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Krótka analiza

BŁYSKAWICZNE BADANIE EUROBAROMETRU FLASH nr 266 KOBIETY I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Krótka analiza Bruksela, 2 marca 2009 r. BŁYSKAWICZNE BADANIE EUROBAROMETRU FLASH nr 266 KOBIETY I WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Krótka analiza W przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz w związku ze zbliżającymi

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI JAKOŚĆ ŻYCIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Tematyka jakości życia stała się w ostatnim okresie przedmiotem żywego zainteresowania i pogłębionych analiz nie tylko przedstawicieli środowiska

Bardziej szczegółowo

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r.

Perspektywa europejska rynku energii. Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny. Rynek Energii w Polsce r. SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Perspektywa europejska rynku energii Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Rynek Energii w Polsce 13.4.211 r. Warszawa Społeczna Rada NPRE Struktura

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI

EUROBAROMETR UE28 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE REGIONY W KRAJU ANALIZA MIĘDZYREGIONALNA WYNIKI DLA POLSKI REGIONY W KRAJU 1 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU Z ROZBICIEM NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru zleconych przez Parlament Europejski.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU. Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe

ZMIANY KLIMATU. Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Bruksela, 15/10/2008 r. ZMIANY KLIMATU Specjalne wydanie Eurobarometru nr 300 Wiosna 2008 Pierwsze wstępne wyniki: średnia europejska

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB79.5) ROK PRZED WYBORAMI EUROPEJSKIMI W 2014 r. Część Parlametr ZAŁĄCZNIK SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNY

Bardziej szczegółowo

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej

Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Polityka zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej Wstęp Zabezpieczenie społeczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej to

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social

Parlametr. Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion & Social PARLAMENT EUROPEJSKI Parlametr Eurobaromètre Spécial / Vague 74.3 TNS Opinion & Social Okres badań w terenie: Listopad Grudzień 2010 Publikacja: Kwiecień 2011 Specjalny Eurobarometr / Fala 74.3 TNS Opinion

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dział Monitorowania Opinii Publicznej Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/EP 84.1) Parlametr 2015 - Część II PRZEGLĄD ANALITYCZNY Zakres: UE28 (28 150 obywateli

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU

EUROBAROMETR PARLAMETR: ANALIZA REGIONALNA 2016 PARLAMENT EUROPEJSKI W ODBIORZE SPOŁECZNYM W POLSCE UE28 REGIONY W KRAJU PARLAMETR: 2016 REGIONY W KRAJU 1 PARLAMETR: 2016 ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY METODOLOGII: ANALIZA WYNIKÓW EUROBAROMETRU W ROZBICIU NA REGIONY Poniższa analiza regionalna jest oparta na badaniach Eurobarometru

Bardziej szczegółowo

8 marca 2012 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet Nierówność płci w Unii Europejskiej

8 marca 2012 r.: Międzynarodowy Dzień Kobiet Nierówność płci w Unii Europejskiej Dyrekcja Generalna ds Komunikacji Dyrekcja ds Kontaktów z Obywatelami Dział Badania Opinii Publicznej Bruksela, 7 marca 2012 r 8 marca 2012 r: Międzynarodowy Dzień Kobiet Nierówność płci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego 1/18 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. 1/18 Spis treści Warszawa, kwiecień 2008 r. 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 158 9300 Poz. 941 941 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage

Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage SPOŁECZNA RADA NARODOWEGO PROGRAMU REDUKCJI EMISJI Zagrożenie zjawiskiem carbon leakage prof. Michał Kleiber Wiceprzewodniczący 6 czerwca 20 r. Warszawa /25 Powody emigracji przemysłu koszty zakupu praw

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.3.2011 KOM(2011) 113 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Konstytucyjnych 2009 16.10.2007 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie zmiany art. 29 Regulaminu tworzenie grup politycznych Komisja Spraw Konstytucyjnych Sprawozdawca: Richard

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Konkurencja w przewozach kolejowych opinie pasażerów w Unii Europejskiej

Konkurencja w przewozach kolejowych opinie pasażerów w Unii Europejskiej Joanna Raczyńska Konkurencja w przewozach kolejowych opinie pasażerów w Unii Europejskiej W ostatnich dwóch stuleciach transport kolejowy w Europie rozwijał się głównie na poziomie krajowym. Poszczególne

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie

Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Podsumowanie działalności Rzecznika Praw Obywatelskich Europejski Rzeznik Praw Obywatelskich a prawa obywatelskie Specjalny Eurobarometr Przeprowadzony przez TNS

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 4/006

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego

Eurobarometr Badanie Parlemeter. Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Eurobarometr 76.3 Badanie Parlemeter Badanie przeprowadzone przez TNS Opinion & Social na wniosek Parlamentu Europejskiego Badanie koordynowane przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.7.2010 KOM(2010)364 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE STOSOWANIA PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DYREKTYWY RADY

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE styczeń Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012 Wysokość czesnego na wyższych uczelniach w krajach europejskich znacznie się różni - wynika z najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej. Najdrożej jest w Anglii, gdzie studenci płacą za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA

WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA WYNIKI BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ NT. STANDARDÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH PRODUKCJI OBUWIA PLAN BADANIA I PRÓBA PLAN BADANIA Czas realizacji badań: czerwiec 2015 Grupa badana: próba

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PF Monitor konwergencji nominalnej w UE czerwiec Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej PM Monitor konwergencji nominalnej w UE październik Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer / Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+ ) fax (+ ) e-mail: dziennikarze

Bardziej szczegółowo

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5)

Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ Eurobarometr Parlamentu Europejskiego (EB/PE 79.5) BADANIE SOCJODEMOGRAFICZNE Część gospodarcza i społeczna Bruksela, sierpień 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo