Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 750

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 750 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2439932"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: dotkniesz opcji TAK, moesz wprowadzi te miejsca docelowe jako ulubione miejsca. Za kadym razem, gdy wlczysz urzdzenie, moesz od razu wybra jedn z tych lokalizacji jako miejsce docelowe. Aby zmieni lokalizacje lub wybra nowe miejsce docelowe, dotknij opcji Ustawienia uruchamiania w menu Ustawienia, a nastpnie wybierz opcj Pytaj o miejsce docelowe. Urzdzenie nie uruchamia si W sporadycznych przypadkach urzdzenie nawigacyjne TomTom GO moe funkcjonowa niepoprawnie lub nie reagowa na dotknicie ekranu. Po pierwsze sprawd, czy bateria zostala wlaciwie naladowana. Aby naladowa bateri, podlcz urzdzenie do ladowarki samochodowej. Do pelnego naladowania baterii potrzeba okolo 2 godzin. Jeeli problem nie zostal rozwizany, mona spróbowa ponownie uruchomi urzdzenie. Aby to zrobi, nacinij i przytrzymaj przez 15 sekund przycisk zasilania (on/off) i zwolnij go, gdy urzdzenie zacznie si ponownie uruchamia. Uwagi dotyczce baterii Bateria urzdzenia nawigacyjnego TomTom GO jest ladowana po podlczeniu go do ladowarki samochodowej lub komputera. Po podlczeniu urzdzenia do komputera zostanie wywietlone zapytanie, czy polczy si z komputerem. Jeeli wybierzesz opcj Nie, a nastpnie przez trzy minuty nie dotkniesz ekranu urzdzenia, zostanie ono automatycznie wylczone. Dziki temu ladowanie urzdzenia przebiegnie szybciej. 3 Uwaga: Zlcze USB naley podlczy bezporednio do portu USB w komputerze. Nie naley korzysta z koncentratora (hub) USB lub portu USB w klawiaturze lub monitorze. Stacja dokujca Active Dock Uyj stacji Active Dock, aby zainstalowa urzdzenie TomTom GO w samochodzie. Przed zamocowaniem stacji Active Dock upewnij si, e zarówno uchwyt, jak i przednia szyba s czyste i suche. Przymocuj stacj Active Dock w takim miejscu, aby nie zaslaniala widocznoci na drog ani nie blokowala dostpu do przycisków w samochodzie. Aby przymocowa stacj Active Dock, mocno przycinij przyssawk do szyby w miejscu, gdzie szklo jest plaskie. Nastpnie przekr gumowy zacisk, znajdujcy si blisko podstawy stacji Active Dock, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie uslyszysz kliknicia. Odbiór sygnalu GPS Podczas pierwszego uruchomienia urzdzenia nawigacyjnego TomTom GO moe ono potrzebowa kilka minut na ustalenie pozycji GPS i pokazanie jej na mapie. W przyszloci pozycja bdzie ustalana znacznie szybciej, na ogól w cigu kilku sekund. Aby zapewni dobry odbiór sygnalu GPS, naley korzysta z urzdzenia na zewntrz. Due obiekty, takie jak wysokie budynki, mog w niektórych przypadkach zaklóca odbiór sygnalu. Urzdzenie TomTom GO 950 korzysta z udoskonalonej technologii pozycjonowania (w skrócie EPT). EPT automatycznie okrela pozycj, jeeli sygnal GPS zaniknie podczas jazdy, np. w tunelach. Jeeli urzdzenie korzysta z technologii EPT, odpowiedni symbol jest wywietlany w widoku z perspektywy kierowcy. Naley dba o urzdzenie Nigdy nie naley zostawia urzdzenia nawigacyjnego TomTom GO lub akcesoriów na widocznym miejscu w samochodzie, poniewa mog one sta si latwym celem kradziey. Mona równie ustawi haslo, które naley wprowadzi za kadym razem, gdy urzdzenie jest uruchamiane. Odpowiednia dbalo o urzdzenie jest bardzo wana. Urzdzenie nie jest przeznaczone do uywania w ekstremalnych temperaturach, w zwizku z tym wystawienie go na dzialanie wysokich bd niskich temperatur, moe spowodowa trwale uszkodzenie. W adnym wypadku nie wolno otwiera obudowy urzdzenia. Otwarcie obudowy moe by niebezpieczne i uniewania gwarancj na urzdzenie. Ekran urzdzenia naley wyciera lub osusza mikk ciereczk. Nie naley uywa rodków czyszczcych w plynie Bezpieczestwo Bezpieczestwo Ustawianie pozycji stacji dokujcej Dokladnie zastanów si, gdzie przymocowa stacj dokujc w samochodzie. Stacja dokujca nie powinna blokowa lub ogranicza w jakikolwiek sposób: Widocznoci na drog. Sterowania samochodem. Widocznoci w adnym z lusterek. Poduszki powietrznej. Urzdzenie nawigacyjne znajdujce si w stacji dokujcej, powinno by latwo dostpne tak, aby uytkownik nie musial wychyla si lub wyciga daleko rki. Schematy pokazuj miejsca, w których mona bezpiecznie zamontowa stacj dokujc. Stacj dokujc mona przymocowa do przedniej szyby samochodu, bocznej szyby lub za pomoc uchwytów montaowych do deski rozdzielczej. Firma TomTom oferuje równie alternatywne rozwizanie do montau urzdze nawigacyjnych TomTom. Wicej informacji o krkach montaowych na desk rozdzielcz i innych moliwociach montau znajduje si na stronie tomtom.com/accessories. Instalowanie stacji dokujcej Active Dock Upewnij si, e stacja Active Dock oraz szyba s czyste i suche. 1. Mocno przycinij przyssawk do szyby w miejscu, gdzie szklo jest plaskie. 2. Przekr gumowy zacisk, znajdujcy si blisko podstawy stacji Active Dock, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie uslyszysz kliknicia. Stacja dokujca Active Dock zostala zainstalowana. Blokada zabezpieczajca Zalecamy uywanie blokady zabezpieczajcej, która zwiksza do maksimum bezpieczestwo jazdy. Blokada zabezpieczajca sklada si, na przyklad, z nastpujcych opcji: Ukryj wikszo opcji menu podczas jazdy Wywietlaj komunikaty ostrzegawcze Ostrzegaj o przekroczeniu dozwolonej prdkoci 5 Jeszcze bezpieczniejsz jazd moe zapewni przekazywanie instrukcji glosowych urzdzeniu TomTom GO Pierwsza podró Pierwsza podró Planowanie trasy z urzdzeniem nawigacyjnym TomTom GO jest latwe. W celu zaplanowania trasy, postpuj zgodnie z poniszymi instrukcjami. Wane: Ze wzgldów bezpieczestwa trasa powinna by planowana przed rozpoczciem podróy. 1. Dotknij ekranu, aby przywola menu glówne. Uwaga: Przyciski urzdzenia nawigacyjnego s podwietlone na kolorowo, chyba e dany przycisk jest chwilowo niedostpny. Na przyklad, przycisk o nazwie Znajd tras alternatywn w menu glównym jest niedostpny, dopóki nie zaplanujesz trasy. 2. Dotknij przycisku Przejd do Dotknij przycisku Adres Po wprowadzeniu adresu, mona wybra jedn z nastpujcych opcji: Centrum miasta - dotknij tego przycisku, aby wybra centrum miasta jako punkt docelowy. Ulica i numer domu - dotknij tego przycisku, aby poda adres docelowy. Kod pocztowy - dotknij tego przycisku, aby poda kod pocztowy jako miejsce docelowe. Uwaga: Wprowadzi mona kod pocztowy dowolnego kraju. W niektórych krajach kody pocztowe zawieraj tak szczególowe informacje, e mog umoliwi okrelenie lokalizacji domu. W innych kraj kod pocztowy pozwala 7 okreli miasto lub okrelony obszar. W takim przypadku niezbdne jest podanie ulicy i numeru domu. Skrzyowanie lub przecicie ulic - dotknij tego przycisku, aby wybra skrzyowanie ulic jako punkt docelowy. Adres wymówiony - dotknij tego przycisku, aby miejsce docelowe w urzdzeniu nawigacyjnym bylo ustawiane na podstawie wypowiadanego adresu. W podanym przykladzie wprowadzimy adres.

3 4. Dotknij opcji Ulica i numer domu. Uwaga: Podczas planowania podróy po raz pierwszy, urzdzenie nawigacyjne poprosi Ci o wybranie stanu lub kraju. Nawigator zachowa Twój wybór i zastosuje go do wszystkich tras, które bdziesz planowa. Moesz zmieni to ustawienie w dowolnej chwili, dotykajc flagi. 5. Zacznij wpisywa nazw miejscowoci docelowej. W trakcie wpisywania wywietlane s nazwy miejscowoci pasujce do wpisanego cigu liter. Gdy na licie ukae si nazwa docelowej miejscowoci, dotknij jej, aby ustawi miejsce docelowe. Wskazówka: Zamiast wpisywa nazw dotknij tego przycisku, by wprowadzi adres do urzdzenia nawigacyjnego za pomoc glosu. 6. Rozpocznij wpisywanie nazwy ulicy. Dotknij nazwy, gdy zostanie wywietlona na licie. Podobnie jak w przypadku nazwy miejscowoci, wywietlane s nazwy ulic pasujce do wpisanego cigu liter. Gdy na licie ukae si nazwa docelowej ulicy, dotknij jej, aby ustawi miejsce docelowe. 7. Wprowad numer domu, a nastpnie dotknij opcji Gotowe Na ekranie urzdzenia nawigacyjnego zostanie wywietlone pytanie, czy dojazd na miejsce ma si odby w okrelonym czasie. Dla celów tego wiczenia, dotknij przycisku NIE. Trasa jest wyznaczana przez urzdzenie przy uyciu IQ RoutesTM. Technologia IQ Routes jest uywana do planowania najlepszej moliwej trasy. Uwzgldnia rzeczywiste rednie prdkoci zmierzone na drogach. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe. Urzdzenie nawigacyjne TomTom GO rozpocznie nawigacj do miejsca docelowego. Podsumowanie trasy Po zaplanowaniu trasy wywietlany jest ekran podsumowania trasy. Podsumowanie trasy pokazuje tras na mapie, calkowity czas podróy, w tym opónienia spowodowane przez zdarzenia i korki. Ekran z podsumowaniem trasy mona przywola w dowolnym momencie, dotykajc prawej strony paska stanu. Planowanie trasy z pomoc glosu Zamiast dotyka ekranu w celu zaplanowania trasy, moesz uy wlasnego glosu do wyznaczenia trasy. Informacje o rónych sposobach planowania trasy z pomoc glosu znajduj si na stronie Polecenia i sterowanie glosowe. Czsto wybierane miejsca docelowe Jeeli czsto podróujesz do tych samych miejsc docelowych, moesz ustawi urzdzenie tak, aby zawsze po uruchomieniu pytalo, czy chcesz wyznaczy tras do jednego z tych miejsc. Taka opcja znacznie przyspieszy planowanie trasy w porównaniu do normalnego sposobu. Aby wybra nowe miejsce docelowe, dotknij opcji Ustawienia uruchamiania w menu Ustawienia, a nastpnie wybierz opcj Pytaj o miejsce docelowe. Zostaniesz zapytany, czy chcesz wybra nowe miejsce docelowe, a nastpnie bdziesz musial odpowiedzie na kilka pyta dotyczcych tego miejsca. 9 Poka list czsto wybieranych miejsc docelowych po kadorazowym uruchomieniu urzdzenia TomTom GO Moesz ustawi urzdzenie TomTom GO tak, aby po kadym uruchomieniu pytalo, czy chcesz zaplanowa tras do jednego z czsto odwiedzanych miejsc docelowych. Aby zmieni te ustawienia, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Dotknij opcji Ustawienia uruchamiania w menu Ustawienia, a nastpnie wybierz opcj Pytaj o miejsce docelowe. 2. Dotknij opcji Tak, a nastpnie ponownie opcji Tak, aby rozpocz wprowadzanie informacji o miejscu docelowym. 3. Wybierz symbol dla miejsca docelowego, dotknij opcji Gotowe, aby ustawi symbol, a nastpnie dotknij opcji Tak. Wskazówka: Jeeli chcesz wpisa wlasny tytul, wybierz symbole numeryczne. 4. Dotknij opcji Tak, w razie potrzeby wprowad now nazw, a nastpnie dotknij opcji Gotowe. 5. Wprowad szczególy adresu w ten sam sposób, jak podczas planowania trasy, a nastpnie dotknij opcji Gotowe. 6. Jeeli chcesz ustawi wicej miejsc docelowych, powtórz powysze kroki. W innym przypadku dotknij opcji Gotowe. Zostaniesz zapytany, czy chcesz zmieni obraz powitalny. 7. Jeeli chcesz go zmieni, postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. W innym przypadku dotknij opcji Nie. Po kadorazowym uruchomieniu urzdzenia TomTom GO, zostaniesz zapytany, czy chcesz zaplanowa tras. Jeeli dotkniesz opcji Anuluj, na ekranie pojawi si menu glówne. Czasy przybycia Podczas planowania trasy podróy urzdzenie TomTom GO poprosi o informacj, czy chcesz dotrze na miejsce w okrelonym czasie. Dotknij przycisku TAK, aby wprowadzi preferowany czas przybycia. Urzdzenie GO obliczy czas przybycia i wywietli informacje, czy moliwe jest przybycie w okrelonym czasie. Tych informacji moesz uy do okrelenia czasu wyjazdu. W przypadku, gdy urzdzenie GO poinformuje, e przybdziesz na miejsce 30 minut wczeniej ni zostalo to zaplanowane, moesz odczeka 30 minut, zamiast dotrze do celu przed czasem. 10 Podczas podróy czas przybycia jest stale przeliczany. Pasek stanu informuje, czy przyjazd nastpi punktualnie, czy te przyjazd bdzie opóniony, jak przedstawiono to poniej: Przybdziesz na miejsce 55 minut przed wprowadzonym czasem przybycia. Jeli szacowany czas przybycia jest wczeniejszy o pi minuas, urzdzenie GO skorzysta z danych IQ Routes (rzeczywiste, rednie prdkoci zmierzone na drogach), aby znale najlepsz moliw tras w okrelonym czasie. Dziki temu moesz porówna czas trwania podróy dla rónych pór dnia lub rónych dni tygodnia. 7. System TomTom GO planuje tras midzy dwiema wybranymi lokalizacjami. Wicej informacji na temat trasy Dostp do tych opcji dla ostatnio zaplanowanej trasy mona uzyska, dotykajc opcji Widok trasy w Menu glównym lub przycisku Szczególy na ekranie podsumowania trasy. Dostp do tych opcji dla ostatnio zaplanowanej trasy mona uzyska, dotykajc przyciskuszczególy na ekranie podsumowania trasy. Nastpnie moesz wybra sporód nastpujcych opcji: Dotknij tego przycisku, aby wywietli list wszystkich instrukcji skrtów na trasie. Przegldaj jako tekst Funkcja ta jest bardzo przydatna, jeli trzeba wyjani komu tras podróy. Dotknij tego przycisku, aby wywietli kady skrt podczas podróy. Dotknij prawej i lewej strzalki, aby porusza si do przodu i do tylu na trasie podróy. Przegldaj jako obrazy Dotknij ekranu, aby wylczy wywietlanie trójwymiarowe i widok pogldowy mapy. Dotknij tego przycisku, aby wywietli widok trasy w przegldarce map. Przegldaj map trasy 13 Dotknij tego przycisku, aby zobaczy prezentacj trasy. Prezentacj moesz przerwa w dowolnym momencie dotykajc ekranu. Wlcz prezentacj trasy Dotknij tego przycisku, aby otworzy ekran podsumowania trasy. Poka podsumowanie trasy Dotknij tego przycisku, aby wywietli tras. Widok trasy Polecenia i sterowanie glosowe Polecenia i sterowanie glosowe Zamiast obslugiwa urzdzenie TomTom GO dotykaniem ekranu, moesz wydawa instrukcje urzdzeniu GO, uywajc wlasnego glosu. Na przyklad, aby zwikszy glono urzdzenia GO, wypowiedz "Zwiksz glono. " Wane: Aby uywa polece i sterowania glosowego, w urzdzeniu TomTom GO musi by zainstalowany glos komputerowy. Glosy komputerowe mona zainstalowa w programie TomTom HOME. Aby wywietli list dostpnych polece, dotknij opcji Polecenia i sterowanie w menu Ustawienia, a nastpnie dotknij opcji Co mog powiedzie? Uywanie polece i sterowania glosowego Uwaga: Aby móc uywa polece i sterowania glosem, naley wybra glos komputerowy.

4 Aby wybra glos komputerowy, dotknij opcji Glosy w menu Ustawienia, a nastpnie dotknij opcji Zmie glos. Wybierz glos komputerowy. Przyklad ilustruje, jak zaplanowa podró do domu z uyciem polece i sterowania glosowego. 1. Dotknij przycisku mikrofonu w widoku z perspektywy kierowcy. Uwaga: Aby doda lub usun ten przycisk w widoku z perspektywy kierowcy, dotknij opcji Polecenia i sterowanie w menu Ustawienia, a nastpnie dotknij opcji Wlcz polecenia i sterowanie lub Wylcz polecenia i sterowanie. Wskanik mikrofonu jest kolorowy, chyba e funkcja polecenia i sterowanie jest zajta wykonywaniem innego zadania. 2. Po uslyszeniu sygnalu, powiedz "Nawiguj do domu." Kiedy mówisz, wskanik mikrofonu pokazuje, czy mówisz za glono lub za cicho: Zielone slupki oznaczaj, e poziom glonoci jest prawidlowy, a urzdzenie moe bez problemów slysze polecenia. Czerwone slupki oznaczaj, e mówisz za glono. Szare slupki oznaczaj, e mówisz za cicho. 15 Niektóre frazy s powtarzane przez urzdzenie, które nastpnie zapyta, czy polecenie zostalo prawidlowo rozpoznane. 3. Jeeli polecenie jest poprawne, powiedz "Tak." Jeeli polecenie jest niepoprawne, powiedz "Nie", a po pojawieniu si podpowiedzi, wypowiedz ponownie polecenie po uslyszeniu sygnalu. Urzdzenie planuje tras z obecnej pozycji do domu. Wskazówki Mikrofon wylcza si po kilku sekundach, jeeli uytkownik nic nie mówi. Aby urzdzenie przestalo slucha polece glosowych, naley dotkn ekranu lub wypowiedzie jedno z nastpujcych polece: Wstecz, Anuluj, Wyjd. Aby wybra z element z listy, dotknij ekranu w odpowiednim miejscu. Do wyboru elementu z listy nie mona uy sterowania glosem. Zaplanuj podró uywajc wlasnego glosu Wane: Podróe naley zawsze planowa przed rozpoczciem jazdy. Wybieranie trasy podróy w czasie jazdy moe by niebezpieczne. Aby zaplanowa tras do adresu, uywajc glosu, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Dotknij przycisku sterowanie glosowe w widoku z perspektywy kierowcy. 2. Po uslyszeniu sygnalu, powiedz "Nawiguj do adresu. " W czasie wypowiadania slów monitor sterowania glosem informuje Ci, czy mówisz za glono, czy za cicho: Zielone slupki oznaczaj, e poziom glonoci jest prawidlowy, a urzdzenie GO moe bez problemów slysze polecenia. Czerwone slupki oznaczaj, e mówisz za glono. Szare slupki oznaczaj, e mówisz za cicho. Niektóre frazy s powtarzane przez urzdzenie GO, które nastpnie zapyta, czy polecenie zostalo prawidlowo rozpoznane. Moesz teraz wprowadzi adres, uywajc slów. Ewentualnie, moesz dotkn ekranu, aby rozpocz planowanie podróy, nastpnie dotkn opcji Adres mówiony (dialog) lub Adres mówiony, aby rozpocz wprowadzanie adresu glosem. 3. Wymów nazw miasta. 16 Po wymówieniu nazwy miasta zostanie wywietlona lista zawierajca sze nazw, które pasuj do podanej nazwy. Urzdzenie GO wypowie nazw znajdujc si na górze listy. Jeli nazwa, któr slyszysz jest poprawna, powiedz "Gotowe" lub "OK" lub "Tak" lub "Jeden" lub dotknij tej nazwy. Jeli nazwa, któr slyszysz jest niepoprawna, ale poprawna nazwa znajduje si na licie, wymów numer znajdujcy si przy poprawnej nazwie lub dotknij tej nazwy. Na przykladu, jeeli poprawna nazwa brzmi Rotterdam i znajduje si ona na drugim miejscu na licie, moesz powiedzie "Dwa" lub dotkn nazwy Rotterdam. Jeli nazwa miasta nie jest wywietlona na licie, powiedz "Wstecz" lub "Nie" albo dotknij przyciskuwstecz, aby wróci do poprzedniego ekranu. Nastpnie powtórz nazw miasta. Uwaga: Numery naley wymawia w tym samym jzyku, w którym wywietlone s przyciski menu. 4. Wymów nazw ulicy. Urzdzenie GO wypowie nazw, znajdujc si na górze listy. Jeli nazwa, któr slyszysz jest poprawna, powiedz "Gotowe" lub "OK" lub "Tak" lub "Jeden" lub dotknij tej nazwy. Uwaga: Róne miejsca mog mie podobne nazwy, na przyklad ulica, która posiada kilka kodów pocztowych. W takim wypadku, na licie zostan wywietlone nazwy wszystkich tych miejsc i musisz spojrze na ekran, aby wybra poprawn nazw. Jeli nazwa, któr slyszysz jest niepoprawna, ale poprawna nazwa znajduje si na licie, wypowiedz numer znajdujcy si przy poprawnej nazwie lub dotknij nazwy ulicy. Jeli nazwa ulicy nie jest wywietlona na licie, powiedz "Wstecz" lub "Nie" albo dotknij przyciskuwstecz, aby wróci do poprzedniego ekranu. Nastpnie powtórz nazw miasta. 5. Wymów numer domu. 17 Numer powinien by wypowiedziany normalnie. Na przyklad liczb 357 naley wymówi jako cig slów: "trzy, pi, siedem". Jeli wywietlony numer jest niepoprawny, powiedz "Wstecz" lub "Nie" lub dotknij klawisza Backspace. Nastpnie powtórz numer. Wskazówka: Jeli powiesz, "Wstecz", gdy adne numery nie bd wywietlone na ekranie, urzdzenie GO powróci do poprzednio wywietlanego ekranu. Gdy wywietlony numer bdzie poprawny, powiedz "Gotowe" lub "OK." Ewentualnie wprowad numer dotykajc ekranu. Aby wybra skrzyowanie jako lokalizacj, powiedz "Skrzyowanie". Uwaga: Numery naley wymawia w tym samym jzyku, w którym wywietlone s przyciski menu. 6. Na ekranie urzdzenia GO zostanie wywietlone pytanie, czy dojazd na miejsce ma si odby w okrelonym czasie. Dla celów tego wiczenia, dotknij przycisku NIE. Urzdzenie GO wyznaczy tras. 7. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe. Wprowadzanie adresu za pomoc glosu Wane: Podróe naley zawsze planowa przed rozpoczciem jazdy. Wybieranie trasy podróy w czasie jazdy moe by niebezpieczne. Jeeli nie uywasz sterowania glosem do rozpoczcia planowania podróy, moesz wprowadzi adres, uywajc glosu. Aby rozpocz planowanie podróy, dotknij opcji Nawiguj do... w menu glównym, a nastpnie dotknij przycisku Adres. Aby wprowadzi miejsce docelowe, uywajc glosu, dotknij jednego z poniszych przycisków: Dotknij tego przycisku, aby wprowadzi adres tylko przy uyciu glosu. Jeli korzystasz z tej opcji, urzdzenie GO potrafi rozpozna: Adres wymówiony (dialog) Polecenia: Tak, Nie, Wstecz, Gotowe, OK, Skrzyowanie. Nazwy ulic. Nazwy miejsc. Numery: Numery naley wymawia jako oddzielne cyfry. Dla przykladu, numer 35 naley wymawia jako "trzy" i "pi". Korzystajc z funkcji Adres wymówiony (dialog), moesz wprowadza informacje bez dotykania ekranu. 18 Dotknij tego przycisku, aby wprowadzi adres zarówno uywajc mowy, jak i dotykajc ekranu. Jeli korzystasz tej opcji, urzdzenie GO potrafi rozpozna: Adres mówiony Nazwy ulic. Nazwy miejsc. Korzystanie z opcji Adres wymówiony zazwyczaj zajmuje mniej czasu, ni z opcji Adres mówiony (dialog).

5 Glosu moesz uy do wprowadzania adresów miejsc docelowych, jeeli ten przycisk jest wywietlany. Uywajc glosu moesz wprowadzi nastpujce typy miejsc docelowych: Centrum miasta - aby wypowiedzie centrum miasta lub miasteczka, dotknij przycisku funkcji sterowania glosem znajdujcego si u dolu klawiatury. Nazwa ulicy i numer domu - aby wymówi adres, dotknij przycisku funkcji sterowania glosem znajdujcego si u dolu klawiatury. Skrzyowanie lub przecicie ulic - aby wymówi miejsce, gdzie spotykaj si dwie ulice, dotknij przycisku funkcji sterowania glosem znajdujcego si u dolu klawiatury. Jeeli ten przycisk jest podwietlony na szaro, nie moesz wprowadzi adresu przy uyciu glosu. Uwaga: Przy uyciu glosu nie mona wprowadzi adresu zawierajcego kod pocztowy. Urzdzenie GO rozpoznaje nazwy miejsc i ulic wypowiedziane w lokalnym jzyku, przy uyciu lokalnej wymowy. Korzystanie z funkcji wprowadzania adresu za pomoc glosu w odniesieniu do nazw miejsc i ulic nie jest moliwe we wszystkich krajach Widok z perspektywy kierowcy Widok z perspektywy kierowcy Po uruchomieniu urzdzenia TomTom GO zostanie wywietlony widok z perspektywy kierowcy, zawierajcy szczególowe informacje o aktualnej pozycji. Dotknij rodka ekranu w dowolnej chwili, aby otworzy Menu glówne. Uwaga: Widok z perspektywy kierowcy bdzie czarno-bialy, dopóki urzdzenie GO nie ustali aktualnej pozycji. A Aby powikszy lub zmniejszy obraz, dotknij symboli + i -. B Menu skrótów - menu skrótów mona wlczy w menu Ustawienia. C Twoja aktualna pozycja. D Znak informujcy o nazwie drogi lub nazwa nastpnej ulicy. E Pasek uslugi Traffic F Wskanik poziomu naladowania baterii. G Przycisk mikrofonu, obslugujcy polecenia glosowe. H Czas, aktualna prdko i obowizujce ograniczenie prdkoci, jeeli s znane. Dotknij tej czci paska stanu, aby zmieni glono i uslysze kolejn instrukcj mówion. I Nazwa ulicy, na której si znajdujesz. J Instrukcja nawigacyjna dla drogi, po której porusza si pojazd. Dotknij tej czci paska stanu, aby przelcza widok z perspektywy kierowcy z 2D na 3D i odwrotnie. K Pozostaly czas podróy, pozostala odleglo do przejechania i szacunkowy czas przybycia na miejsce. 20 Dotknij tej czci paska stanu, aby otworzy ekran podsumowania trasy. Aby zmieni informacje wywietlane na pasku stanu, dotknij opcji Ustawienia paska stanu w menu Ustawienia. Widok z perspektywy kierowcy - symbole W widoku z perspektywy kierowcy wywietlane s nastpujce symbole: EPT - ten symbol jest wywietlany, jeeli urzdzenie wykorzystuje technologi EPT do okrelania aktualnej pozycji. Technologia EPT jest wykorzystywana tylko w przypadku, e odbiór sygnalu GPS jest niemoliwy. Uwaga: Technologia EPT nie jest obslugiwana przez wszystkie urzdzenia. Telefon komórkowy nie podlczony - ten symbol jest wywietlany, jeeli wybrany telefon komórkowy nie jest polczony z urzdzeniem. Polczenie z telefonem zostalo wczeniej ustanowione. Dwik wylczony - ten symbol jest wywietlany, jeeli wylczony jest dwik. Aby wlczy dwik, naley otworzy menu ustawienia i dotkn opcji Wlcz dwik. Bateria - ten symbol pokazuje poziom naladowania baterii. Jeeli poziom naladowania baterii jest niski i wymaga ona ladowania, symbol baterii jest pusty w rodku. Oznacza to, e naley jak najszybciej doladowa bateri urzdzenia nawigacyjnego. Kompas - kompas jest wywietlany, jeeli zostal wlczony. Aby wlczy lub wylczy kompas, zmie ustawienia paska stanu. Przyjazd - ten symbol zostanie wywietlony po przyjedzie do miejsca docelowego Zaawansowany wybór pasa jezdni Zaawansowany wybór pasa jezdni Zaawansowany wybór pasa jezdni Urzdzenie TomTom GO pomaga przygotowa si do zjazdu z autostrady i skrzyowa pokazujc, który pas jezdni naley zaj. Uwaga: Te informacje nie s dostpne dla wszystkich skrzyowa lub te we wszystkich krajach. Dla niektórych zjazdów i skrzyowa pas, wywietlany jest obraz pasa, który naley zaj. Aby wylczy obrazy dotknij opcji Ukryj wybór obrazów pasa jezdni w menu Ustawienia. Dla pozostalych zjazdów i skrzyowa, urzdzenie GO pokazuje, który pas naley zaj na pasku stanu. Aby wylczy ten przewodnik, dotknij opcji Zmie ustawienia w Menu glównym, a nastpnie dotknij opcji Ustawienia paska stanu. Odznacz pole dla opcjipoka pas jezdni Znajdowanie tras alternatywnych Znajdowanie tras alternatywnych Po zaplanowaniu trasy moesz zechcie co w niej zmieni, bez zmiany miejsca docelowego. Jaki moe by powód zmiany trasy? Moe to by jeden z poniszych powodów: W oddali na drodze znajduje si blokada lub korek. Chcesz podróowa przez okrelon lokalizacj, aby kogo zabra, zatrzyma si na posilek lub zatankowa. Chcesz omin trudny wzel lub nielubian drog. Dotknij opcji Znajd tras alt... w menu glównym, aby zmieni aktualnie zaplanowan tras. Znajd tras alternatywn... Przycisk Znajd tras alt... pojawia si równie na ekranie podsumowujcym zaplanowan wlanie tras. Dotknij tego przycisku, aby wyznaczy tras alternatywn dla ju zaplanowanej trasy. Oblicz tras alternatywn Urzdzenie GO wyszuka inn tras z biecej lokalizacji do miejsca docelowego. Jeli jednak zdecydujesz si na tras oryginaln, dotknij przycisku Oblicz tras oryg. Dlaczego warto to robi? Poza drogami w pobliu aktualnej pozycji i miejsca docelowego, nowa trasa bdzie przebiegala do miejsca docelowego zupelnie innymi drogami. To latwy sposób wyznaczenia zupelnie innej trasy. Dotknij tego przycisku, jeli w oddali na trasie znajduje si blokada drogi lub korek. Nastpnie musisz zadecydowa, jak dlugi odcinek trasy chcesz omin. Omi blokad drogi Wybra mona nastpujce wartoci: 100 m, 500 m, 2000 m i 5000 m. Urzdzenie GO ponownie wyznaczy tras omijajc cz trasy o wybranej dlugoci. Nie zapominaj, e po wyznaczeniu nowej trasy moe by konieczne szybkie zjechanie z aktualnej drogi. Jeli blokada nagle si rozladuje, dotknij przycisku Oblicz tras oryg., aby wróci na pierwotn tras. 23 Dotknij tego przycisku, aby zmieni tras tak, aby przebiegala ona przez okrelon lokalizacj, na przyklad w celu zabrania kogo po drodze. Na mapie zostanie wskazana pozycja, przez któr ma prowadzi trasa. Podró przez... Wybierz lokalizacj, przez któr chcesz jecha, w taki sam sposób, jak wybierasz miejsce docelowe. Dostpne opcje to: Adres, Ulubione, Uyteczne miejsce i Punkt na mapie. Urzdzenie GO wyznaczy now, przebiegajc przez wybran lokalizacj, tras do miejsca docelowego. Inaczej ni w przypadku miejsca docelowego, urzdzenie GO nie informuje o przejechaniu przez punkt na mapie. Za pomoc tego przycisku moesz podróowa wzdlu trasy przebiegajcej tylko przez jedn lokalizacj. Jeli trasa ma przebiega przez wicej ni jedn lokalizacj, uyj Planu podróy. Dotknij tego przycisku, aby powróci do oryginalnej trasy bez zmian zwizanych z omijaniem korków ulicznych oraz podróowaniem przez konkretne miejsca.

6 Oblicz tras oryginaln Dotknij tego przycisku, aby omin cz trasy. Uyj tego przycisku, jeli aktualna trasa przebiega przez drog lub skrzyowanie, którego nie lubisz lub na którym wystpuj problemy z ruchem drogowym. Omi cz trasy Nastpnie z listy dróg znajdujcych si na trasie wybierz drog, któr chcesz omin. Dotknij tego przycisku, aby ponownie wyznaczy tras tak, aby w miar moliwoci omijala ona problemy z ruchem drogowym. Urzdzenie GO sprawdzi, czy na trasie wystpuj problemy z ruchem drogowym i opracuje najlepsz tras, która je omija. Uwaga: Ten przycisk jest dostpny dopiero po wlczeniu uslugi Ruch drogowy TomTom. Minimalizuj opónienia Przegldaj map Przegldaj map Aby przeglda map w taki sam sposób jak przeglda si tradycyjn papierow map, dotknij przycisku Przegldaj map w menu glównym. Widok na mapie mona przesuwa, przecigajc palcem po ekranie. 1. Pasek skali 2. Usluga Ruch drogowy - aktualne zdarzenia drogowe. Dotknij przycisku Opcje, aby wybra informacje drogowe wywietlane na mapie. Jeeli na mapie wywietlane s informacje drogowe, UM-y i Ulubione s niewidoczne. 3. Oznaczenie Oznaczenia wskazuj kierunek i pokazuj odleglo od aktualnej pozycji, pozycji wyjciowej i miejsca docelowego. Dotknij oznaczenia, aby wyrodkowa map na wskazywanej pozycji. Aby ustawi wlasne oznaczenie, przesu kursor na wybran pozycj na mapie, dotknij przycisku kursora, a nastpnie dotknij opcji Ustaw oznaczenie pozycji. 4. Opcje 5. Kursor 6. Przycisk Znajd Aby znale okrelone adresy, naley dotkn tego przycisku. 7. Przycisk Kursor Dotknij tego przycisku, aby nawigowa do pozycji kursora, ustawi j jako Ulubione lub znale w jej pobliu Uyteczne Miejsce. 8. Opcja zoom Opcj powikszania i zmniejszania mona stosowa poprzez poruszanie krzyykiem wywietlanym na ekranie. 25 Opcje Dotknij przycisku Opcje, aby wybra informacje wywietlane na mapie. Moesz wybra sporód poniszych informacji: Uyteczne miejsca. Dotknij opcji UM poniej listy opcji, aby wybra UM-y, które bd wywietlane. Ulubione Usluga Ruch drogowy - jeeli na mapie wywietlane s informacje drogowe, UM-y i Ulubione s niewidoczne. Dotknij opcji Zaawansowane, aby wywietli lub ukry nastpujce informacje: Nazwy Oznaczenia - wskazuj kierunek i pokazuj odleglo od aktualnej pozycji, pozycji wyjciowej i miejsca docelowego. Oznaczenie pokazuje odleglo od danej pozycji. Oznaczenia s wywietlane, jeeli pozycja, któr wskazuj znajduje si poza ekranem. Dotknij oznaczenia, aby wyrodkowa map na pozycji wskazywanej przez oznaczenie. Moesz równie ustawi wlasne oznaczenie. Dotknij przycisku kursora, nastpnie dotknij opcji Ustaw oznaczenie pozycji, aby umieci oznaczenie w miejscu wskazywanym przez kursor. Wspólrzdne TomTom Map ShareTM TomTom Map Share TM Dziki TomTom Map Share moesz wprowadza poprawki do map i udostpnia je innych czlonkom spolecznoci TomTom Map Share. Moesz równie otrzymywa poprawki wprowadzone przez innych. Uwaga: TomTom Map Share nie jest dostpna we wszystkich regionach. Wicej informacji znajduje si na stronie tomtom.com/mapshare. Poprawki map Istniej dwa rodzaje poprawek: Poprawki natychmiast nanoszone na map. Obejmuj one zmian kierunku ruchu, zamknicie lub zmian nazwy ulicy oraz dodawanie i edycj UM-ów. Tego rodzaju zmiany s natychmiast nanoszone na map. Poprawki te mona ukry w dowolnej chwili, korzystajc z menu ustawie uslugi Map Share. Poprawki zglaszane do firmy TomTom, ale nienanoszone automatycznie na map. Obejmuj one brakujce ulice, bldne informacje dotyczce wjazdów i zjazdów z autostrad oraz brakujce ronda. Tego rodzaju poprawki s sprawdzane przez firm TomTom i po ich weryfikacji zostaj wprowadzone do nastpnej wersji mapy. Dlatego wlanie te poprawki nie s udostpniane spolecznoci Map Share. 27 Tworzenie poprawki do mapy Wane: Ze wzgldów bezpieczestwa podczas jazdy powinno si lokalizacj tylko oznaczy. Nie naley wpisywa wszystkich szczególów poprawki podczas jazdy. 1. Dotknij opcji Poprawki map w menu glównym. 2. Dotknij opcji Koryguj bld mapy. Koryguj bld mapy Wywietlona zostanie lista moliwych poprawek. 3. Wybierz rodzaj poprawki, któr chcesz zglosi. Uwaga: Jeli dotkniesz pozycji Dodaj brakujcy UM lub Zglo inny bld, niezbdne bdzie podanie dodatkowych informacji przed przejciem do nastpnego kroku. 4. Wybierz metod ustalania lokalizacji poprawki. 5. Po znalezieniu lokalizacji, dotknij przycisku Gotowe. 6. Wprowad szczególy poprawki lub potwierd poprawk teraz. Pobieranie najnowszych poprawek map Po podlczeniu urzdzenia TomTom GO do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera dostpne poprawki map i udostpnia wszystkie Twoje poprawki innym czlonkom spolecznoci Map Share. Istnieje kilka rodzajów poprawek, które mona skonfigurowa w menu Ustawienia poprawek. Zaznaczanie bldu mapy podczas podróy. Wane: Ze wzgldów bezpieczestwa podczas jazdy powinno si lokalizacj tylko oznaczy. Nie naley wpisywa wszystkich szczególów poprawki podczas jazdy. Jeli zauwaysz, e pewien element mapy wymaga poprawy, moesz oznaczy lokalizacj poprawki za pomoc przycisku Zglo, a szczególowe informacje wprowadzi ju po zatrzymaniu si. Aby wywietli przycisk Raport w widoku z perspektywy kierowcy lub w menu skrótów, wykonaj nastpujce kroki: 1. Dotknij opcji Poprawki map w menu glównym. 2. Dotknij opcji Ustawienia poprawek. 3. Dotknij przycisku Gotowe, a po wywietleniu kolejnego ekranu nacinij ten przycisk ponownie. 4. Wybierz opcj Poka przycisk Zglo, a nastpnie dotknij przycisku Gotowe. Przycisk Zglo jest wywietlany po lewej stronie ekranu w widoku z perspektywy kierowcy. Po zaznaczeniu lokalizacji mona doda wicej informacji o zmianie, korzystajc z menu Poprawki map. Na przyklad: jadc do znajomych zauwaasz, e nazwa ulicy, po której si poruszasz, jest inna, ni nazwa podawana na mapie. Aby zglosi zmian, dotknij przycisku Zglo, a urzdzenie GO zapisze Twoj biec pozycj. Po 28 zakoczeniu podróy moesz udostpni poprawk innym uytkownikom uslugi TomTom Map Share. TomTom spoleczno Map Share Aby dolczy do spolecznoci Map Share, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Dotknij opcji Poprawki map w menu glównym. 2. Dotknij opcji Pobierz poprawki od innych osób. 3. Dotknij przycisku Przylcz si. Po podlczeniu urzdzenia GO do komputera program TomTom HOME automatycznie pobiera nowe poprawki map i udostpnia spolecznoci wszystkie wprowadzone przez Ciebie poprawki. Wane: Podlczaj urzdzenie do komputera regularnie i sprawdzaj dostpno nowych aktualizacji w programie TomTom HOME. Ustawienia korekty Ustawienia korekty umoliwiaj ustawienie sposobu, w jaki TomTom Map Share pracuje w urzdzeniu. Mona midzy innymi: Ustawi suwak poziomu zaufania tak, aby odbiera tylko okrelone rodzaje poprawek od spolecznoci Map Share. Zdecydowa, czy poprawki bd udostpniane innym uytkownikom. Wywietla lub ukrywa przycisk Zglo w widoku z perspektywy kierowcy.

7 Wybra ustawienia Poprawki map z menu glównego. Wskazówka: Jeli póniej zdecydujesz si usun poprawki z mapy, anuluj zaznaczenie pól wyboru obok rodzajów poprawek, które chcesz usun. Jeli anulujesz zaznaczenie wszystkich pól, mapa zostanie przywrócona do pierwotnego stanu sprzed pierwszej poprawki. Akceptowanie poprawek do map Moesz wybra rodzaj poprawek do map, które maj by dodawane do mapy. W tym celu dotknij opcji Ustawienia korekty w menu Poprawki map. Do wyboru s cztery poziomy poprawek. Poziom ulega zmianie po przesuniciu suwaka: TomTom - akceptuj tylko zmiany wprowadzone przez firm TomTom. 29 Zaufane ródla - akceptuj poprawki wprowadzone przez firm TomTom i zaufanych uytkowników, którzy zostali zweryfikowani przez firm TomTom. Wielu uytkowników - akceptuj poprawki wprowadzone przez firm TomTom, przez zaufanych uytkowników, zweryfikowanych przez firm TomTom oraz poprawki wprowadzone przez czlonków spolecznoci Map Share. Niektórzy uytkownicy - akceptuj poprawki wprowadzone przez firm TomTom, przez zaufanych uytkowników, zweryfikowanych przez firm TomTom oraz wszystkie poprawki wprowadzone przez czlonków spolecznoci Map Share. Rodzaje poprawek do map Istnieje kilka rodzajów poprawek, które mona nanie na map. Aby wprowadzi poprawk do mapy, dotknij opcji Poprawki map w menu glównym, a nastpnie dotknij opcji Koryguj bld mapy. Wywietlane s nastpujce rodzaje poprawek. Dotknij tego przycisku, aby zablokowa lub odblokowa ulic. Moesz zablokowa lub odblokowa ulic w jednym lub obu kierunkach. (Od)blokuj ulic Na przyklad, aby poprawi ulic obok swojej aktualnej pozycji, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Dotknij przycisku (Od)blokuj ulic. 2. Dotknij opcji Obok mnie, aby wybra ulic niedaleko Twojej aktualnej lokalizacji. Ulic okrela si podajc jej nazw lub nazw ulicy obok lokalizacji domowej bd wybierajc j bezporednio z mapy. 3. Wybierz ulic lub odcinek ulicy, który chcesz poprawi, dotykajc go na mapie. Wybrana ulica zostanie podwietlona, a obok kursora zostanie wywietlona nazwa ulicy. 4. Dotknij przycisku Gotowe. Urzdzenie pokazuje ulic oraz informacj o tym, w jakich kierunkach mona si po niej porusza. 5. Dotknij jednego z przycisków oznaczajcych kierunki, aby zablokowa lub odblokowa ruch w tym kierunku. 6. Dotknij przycisku Gotowe. Gdy polczysz urzdzenie z programem TomTom HOME, Twoje poprawki zostan udostpnione spolecznoci TomTom Map Share. 30 Ten przycisk sluy do zmiany kierunku ruchu na ulicy jednokierunkowej w przypadku, gdy kierunek ruchu jest odwrotny do wskazywanego na mapie. Odwró kierunek ruchu Uwaga: Odwracanie kierunku ruchu dziala jedynie w przypadku ulic jednokierunkowych. W przypadku ulic dwukierunkowych moliwe jest (od)blokowanie, a nie odwracanie kierunku ruchu. Dotknij tego przycisku, aby zmieni nazw ulicy na mapie. Na przyklad, aby zmieni nazw ulicy obok swojej aktualnej pozycji, wykonaj nastpujce czynnoci: 1. Dotknij przycisku Edytuj nazw ulicy. 2. Dotknij opcji Obok mnie. 3. Wybierz ulic lub odcinek ulicy, który chcesz poprawi, dotykajc go na mapie. Wybrana ulica zostanie podwietlona, a obok kursora zostanie wywietlona nazwa ulicy. 4. Dotknij przycisku Gotowe. 5. Podaj prawidlow nazw ulicy. 6. Dotknij przycisku Gotowe. Dotknij tego przycisku, aby zmieni i zglosi nieprawidlowe instrukcje dotyczce skrtu. Edytuj nazw ulicy Zmie zakazy skrcania Dotknij tego przycisku, aby zmieni oraz zglosi zmian ograniczenia prdkoci obowizujcego na drodze. Zmie obowizujc prdko Dotknij tego przycisku, aby doda lub usun rondo. Dodaj lub usu rondo 31 Dotknij tego przycisku, aby doda nowe Uyteczne Miejsce (UM). Na przyklad, aby doda now restauracj obok swojej aktualnej lokalizacji: Dodaj brak. UM 1. Dotknij przycisku Dodaj brak. UM. 2. Dotknij pozycji Restauracja na licie kategorii UM. 3. Dotknij opcji Obok mnie. 4. Okrel lokalizacj brakujcej restauracji. Lokalizacj mona okrela wpisujc adres lub wybierajc j bezporednio na mapie. Wybierz opcj Obok mnie lub Obok domu, aby przej na mapie do swojej aktualnej lokalizacji lub lokalizacji domowej. 5. Dotknij przycisku Gotowe. 6. Wpisz nazw restauracji, a nastpnie dotknij przycisku OK. 7. Jeli znasz numer telefonu do restauracji, równie moesz go wpisa, a nastpnie dotkn przycisku OK. Jeli go nie znasz, po prostu dotknij przycisku OK bez podawania numeru. Dotknij tego przycisku, aby edytowa istniejcy UM. Moesz uy tego przycisku, aby wprowadzi nastpujce zmiany dotyczce wybranego UM-u: Usu UM-a. Zmie nazw UM-a. Zmie numer telefonu do UM-a. Zmie kategori UM-a. Przesu UM-a na mapie. Dotknij tego przycisku, aby edytowa istniejc ulic. Po wybraniu ulicy moesz wybra rodzaj bldu do zgloszenia. Masz do wyboru wicej ni jeden rodzaj bldu dla ulicy. Edytuj UM Istniejca ulica Dotknij tego przycisku, aby zglosi brakujc ulic. Musisz wybra punkt pocztkowy i kocowy brakujcej ulicy. Brakujca ulica Miasto Dotknij tego przycisku, aby zglosi bld dotyczcy miasta. Moesz zglosi nastpujce rodzaje bldów: Brak miasta Nieprawidlowa nazwa miasta Alternatywna nazwa miasta Inny Dotknij tego przycisku, aby wysla komentarz do UM. Musisz wybra UM, a nastpnie wprowadzi komentarz. Komentarz do UM 32 Dotknij tego przycisku, aby zglosi bld dotyczcy wjazdu lub zjazdu z autostrady. Wjazd/zjazd z autostr. Dotknij tego przycisku, aby zglosi bld dotyczcy kodu pocztowego. Kod pocztowy Dotknij tego przycisku, aby zglosi inne poprawki. Nie zostan one automatycznie naniesione na map. Urzdzenie TomTom GO wysyla specjalny raport o zmianach do firmy TomTom Map Share. Moesz zglosi brakujce ulice, bldne informacje dotyczce wjazdów i zjazdów z autostrad oraz brakujce ronda. Jeli poprawka, któr chcesz zglosi nie naley do adnego z podanych rodzajów, podaj jej ogólny opis, a nastpnie dotknij przycisku Inna. Inny Dwiki i nagrania glosów Dwiki i nagrania glosów Urzdzenie TomTom GO odtwarza nastpujce rodzaje dwików: Instrukcje mówione Dzwonienie z zestawem glonomówicym Ostrzeenia Zmiana poziomu glonoci Poziom glonoci mona zmieni w nastpujcy sposób: Dotknij lewej dolnej czci widoku z perspektywy kierowcy. Zostanie wówczas powtórzona ostatnia ustna instrukcja i wywietli si poziom glonoci. Przesu suwak glonoci, aby go dostosowa. W menu glównym dotknij opcji Zmie ustawienia, a nastpnie opcji Ustawienia glonika. Dotknij przycisku Test, aby sprawdzi wprowadzone zmiany. W urzdzeniu GO istnieje opcja automatycznej zmiany poziomu glonoci w zalenoci od poziomu halasu w samochodzie. Automatyczna zmiana glonoci Urzdzenie TomTom GO moe automatycznie zmienia natenie dwiku. 1. W menu glównym dotknij przycisku Zmie ustawienia. Ustawienia glonoci 2.

8 Dotknij przycisku Ust. glonoci. 3. Wybierz opcj Polcz glono z poziomem halasu. 4. Dotknij przycisku Gotowe. 34 Wybór glosu Aby zmieni glos uywany przez urzdzenie TomTom GO, dotknij opcji Glosy w menu Ustawienia, a nastpnie dotknij opcji Zmie glos. Wybierz glos z listy. Ustawienia glosu Urzdzenie TomTom GO posiada dwa róne rodzaje glosów: Glosy komputerowe S one generowane przez urzdzenie GO. Glosy komputerowe slu do przekazywania instrukcji mówionych, nazw ulic, anonsowania otrzymania wiadomoci, przekazywania informacji o ruchu drogowym, pogodzie i podpowiedzi. Glosy ludzkie S one nagrane przez aktora. Uwaga: Glosy ludzkie slu wylcznie do przekazywania instrukcji mówionych. Jak dzialaj glosy komputerowe? Do generowania glosów komputerowych urzdzenie TomTom GO wykorzystuje technologi konwersji tekstu na mow. Program konwersji tekstu na mow konwertuje tekst pisany, na przyklad instrukcj tak jak,,skr w prawo", na dwik ludzkiego glosu. Program konwersji tekstu na mow analizuje cale zdanie, aby zagwarantowa, e slyszalny dwik jest jak najbardziej zbliony do rzeczywistej mowy. Program jest w stanie równie rozpoznawa i calkiem poprawnie wymawia obce nazwy miejsc i ulic. Na przyklad angielski glos moe czyta francuskie nazwy ulic. Uwaga: Jeli wybierzesz glos ludzki, bdzie on mógl by uywany tylko do wydawania polece, a nie do wymawiania nazw ulic. Jeli chcesz otrzymywa mówione komunikaty o nazwach ulic, wybierz opcj Glosy komputerowe. Gloniki wewntrzne i zewntrzne Urzdzenie TomTom GO wyposaono w wysokiej jakoci glonik. Jest on stosowany do odtwarzania wszelkich dwików generowanych przez urzdzenie GO, chyba e zostanie ono polczone z glonikami zewntrznymi. Nastpujce typy dwików mog by odtwarzane przez gloniki: Instrukcje mówione i ostrzeenia: Wewntrzny glonik urzdzenia GO Zewntrzny zestaw sluchawkowy Hi-Fi lub glonik z funkcj Bluetooth Stosowanie kabla audio. Polczenia telefoniczne Wewntrzny glonik urzdzenia GO Uwaga: Jeeli chcesz uywa kabla audio, stacja dokujca Active Dock ze zlczem audio dostpna jest jako akcesorium. Radio samochodowe wymaga zlcza line-in. Nie wszystkie radia samochodowe posiadaj zlcza line-in. Sprawd instrukcj obslugi posiadanego radia samochodowego, aby uzyska wicej informacji. 35 Korzystanie z gloników Bluetooth Hi-Fi Urzdzenie GO moe odtwarza dwiki przez gloniki Bluetooth Hi-Fi, takie jak zestaw sluchawkowy hi-fi z funkcj Bluetooth lub samochodowy system audio z funkcj Bluetooth. Uwaga: Aby uywa glonika Hi-Fi Bluetooth konieczne jest wlczenie funkcji Bluetooth. Dotknij opcji Zmie ustawienia, a nastpnie Ustawienia Bluetooth, aby wlczy funkcj Bluetooth. Aby odtwarza dwiki przez gloniki Bluetooth Hi-Fi, naley wykona nastpujce czynnoci: 1. Dotknij przycisku Ustawienia glonika w menu Ustawienia. Dotknij tego przycisku, aby zmieni ustawienia glonika. Ustawienia glonika 2. Aby odtworzy instrukcje mówione lub muzyk przez urzdzenie Bluetooth, wybierz opcj Urzdzenie Hi-Fi Bluetooth. 3. Dotknij przycisku Gotowe. 4. Urzdzenie GO zapyta, czy chcesz uywa zewntrznego glonika Bluetooth Hi-Fi. Dotknij przycisku TAK. Urzdzenie GO rozpocznie wyszukiwanie urzdzenia Bluetooth Hi-Fi. 5. Wybierz urzdzenie Bluetooth Hi-Fi z listy urzdze odnalezionych przez urzdzenie GO. Urzdzenie GO spróbuje nawiza polczenie Bluetooth z urzdzeniem zewntrznym. Przed ustanowieniem polczenia Bluetooth, urzdzenie zewntrzne moe wymaga wprowadzenia hasla w urzdzeniu GO. Aby uzyska wicej informacji naley sign do dokumentacji urzdzenia hi-fi z funkcj Bluetooth. Po pierwszym podlczeniu, dwiki bd odtwarzane przez zewntrzne urzdzenie Bluetooth Hi-Fi. Jeli urzdzenie GO nie moe nawiza polczenia Bluetooth, wówczas wszystkie dwiki bd odtwarzane przez wewntrzny glonik lub za porednictwem kabla audio, jeli jest on polczony Ustawienia Ustawienia Wygld i sposób zachowywania si urzdzenia TomTom GO mona zmieni. Dotknij przycisku Zmie ustawienia w menu glównym. Kolory nocne / Kolory dzienne Dotknij przycisku, aby zredukowa jasno ekranu i uwydatni ciemne kolory mapy. Kolory nocne Kiedy naley uywa tej opcji? Przy slabym owietleniu, ekran urzdzenia GO jest bardziej czytelny, jeli nie jest on jasno podwietlony. Aby przywróci poprzedni jasno ekranu z mapami wywietlanymi w jasnych kolorach, naley dotkn opcji Uyj kolorów dziennych. Kolory dzienne Czy urzdzenie GO moe zmienia kolory automatycznie? Tak. Urzdzenie GO wyposaono w czujnik wiatla wykrywajcy zmiany owietlenia. Aby wlczy automatyczne przelczanie midzy kolorami dziennymi i nocnymi, dotknij opcji Ustawienia jasnoci w menu Ustawienia. Nastpnie wybierz opcj Przelcz na widok nocny, gdy jest ciemno. Poka UM na mapie Dotknij tego przycisku, aby wybra kategori uytecznych miejsc (UM-y), która zostanie wywietlona na mapie: Poka UM na mapie 1. Dotknij opcji Poka UM na mapie w menu Ustawienia. 2. Wybierz kategorie UM wywietlane na mapie. Dotknij opcji Znajd, aby wyszuka UM wg kategorii. 3. Zdecyduj, czy UM-y maj by wywietlane w widoku 2D lub 3D. 4. Dotknij przycisku Gotowe. Wybrane UM poka si na mapie w formie symboli. 37 Ustawienia menu skrótów Dotknij tego przycisku, aby wybra maksymalnie sze przycisków, które bd uywane w Szybkim menu. Ustawienia menu skrótów Przycisk Szybkiego menu umoliwia latwy dostp do najczciej uywanych przycisków. Wybrane przyciski tworzce Szybkie menu bd wywietlone w Widoku z perspektywy kierowcy. Prezentacje Dotknij tego przycisku, aby wywietli jedn z prezentacji na temat jak uywa urzdzenia TomTom GO. Prezentacje Wylcz instrukcje glosowe / Wlcz instrukcje glosowe Dotknij tego przycisku, aby wylczy instrukcje glosowe dotyczce trasy. Bdziesz nadal slyszal pozostale informacje, takie jak wiadomoci i ostrzeenia. Wylcz instrukcje glosowe Jeeli dotkniesz opcji Wylcz dwik w menu Ustawienia, instrukcje glosowe zostan take wylczone. Zmiana glosów Jeeli zmienisz glos, instrukcje glosowe zostan automatycznie wlczone. Aby wlczy ponownie instrukcje glosowe dotyczce trasy, dotknij opcji Wlcz instrukcje glosowe. Wlcz instrukcje glosowe 38 Glosy Dotknij opcji Glosy, aby zarzdza glosami TomTom. Dostpne s nastpujce opcje: Glosy Zmie glos - dotknij tego przycisku, aby zmieni glos przekazujcy instrukcje. Dostpna jest szeroka gama nagranych glosów ludzkich oraz glosów komputerowych. Wylcz glos - dotknij tego przycisku, aby wylczy instrukcje glosowe. Wlcz glos - dotknij tego przycisku, aby wlczy instrukcje glosowe. Ustawienia glosu - dotknij tego przycisku, aby wskaza sytuacje, w których urzdzenie nawigacyjne TomTom bdzie odczytywa na glos instrukcje lub ostrzeenia. Nagranie glosu - dotknij tego przycisku, aby nagra wlasny glos, który bdzie wykorzystywany przez urzdzenie.

9 Procedura ta zajmuje okolo 15 minut, w czasie których nagrane zostan wszystkie polecenia uywane w urzdzeniu TomTom GO. Wylcz nagrany glos - dotknij tego przycisku, aby wylczy uywanie nagranego glosu. Wlcz nagrany glos - dotknij tego przycisku, aby wlczy uywanie nagranego glosu. Jeeli nagrale tylko niektóre polecenia, bd one uywane wraz z dostarczonymi glosami. Pobierz glos - dotknij tego przycisku, aby pobra nowe glosy z uslug TomTom i przenie je do urzdzenia. Ustawienia glonoci Dotknij tego przycisku, a nastpnie przesu suwak, aby zmieni glono. Ust. glonoci Czy urzdzenie GO moe automatycznie zmienia glono w zalenoci od poziomu halasu w samochodzie? Wybierz opcj Polcz glono z poziomem halasu, a urzdzenie GO bdzie zmienia glono w zalenoci od poziomu halasu w tle. Poziom halasu jest stale monitorowany przez mikrofon urzdzenia GO. Jeli poziom halasu wewntrz samochodu jest wysoki, urzdzenie GO automatycznie zwikszy glono. Na przyklad, jeli jedziesz autostrad, która jest zazwyczaj halaliwym miejscem, poziom glonoci w urzdzeniu GO zostanie podniesiony. Jeli powrócisz do wolniejszej jazdy, urzdzenie GO obniy poziom glonoci. 39 Polecenia i sterowanie Dotknij opcji Polecenia i sterowanie, aby wlczy lub wylczy polecenia i sterowanie glosowe i wywietli, które instrukcje mówione urzdzenie TomTom GO rozumie. Polecenia i sterowanie Wane: Aby uywa sterowania glosowego, w urzdzeniu GO musi by zainstalowany glos komputerowy. W programie TomTom HOME moesz zainstalowa glosy komputerowe, jeeli nie zostaly one zainstalowane wczeniej. Wlcz polecenia i sterowanie - Dotknij tego przycisku, aby wlczy polecenia i sterowanie glosowe. Wylcz polecenia i sterowanie - Dotknij tego przycisku, aby wylczy polecenia i sterowanie glosowe. Co mona powiedzie? - Dotknij tego przycisku, aby wywietli list polece mówionych, które urzdzenie GO rozumie. Ustawienia glonika Dotknij tego przycisku, aby wybra, które gloniki bd uywane przez urzdzenie TomTom GO do odtwarzania dwików. Dostpne s nastpujce opcje: Ustawienia glonika Glonik wewntrzny Urzdzenie hi-fi z obslug Bluetooth Glonik zewntrzny (kabel audio) Wylcz dwik / Wlcz dwik Dotknij tego przycisku, aby wylczy dwik. Jeeli wylczysz dwiki, instrukcje glosowe zostan take wylczone i nie bdziesz slyszal wypowiadanych instrukcji dotyczcych trasy. Wylcz dwik Dotknij tego przycisku, aby wlczy dwik. Po wlczeniu dwiku, instrukcje glosowe pozostaj wylczone. Aby wlczy instrukcje glosowe, dotknij opcji Wlcz instrukcje glosowe w menu Ustawienia. Wlcz dwik Podpowiedzi Aby zmieni glono, dotknij przycisku Ust. glonoci w menu Ustawienia. Aby podczas jazdy szybko zmieni glono, dotknij lewej dolnej czci Widoku z Perspektywy Kierowcy i przesu suwak. Aby zmieni glos uywany przez urzdzenie GO, dotknij przycisku Zmie glos w menu Ustawienia glosu. Czy mona uywa nawigatora GO do dzwonienia w trybie glonomówicym, gdy dwik jest wylczony? 40 Tak. Wylczenie dwiku nie wplywa na moliwo wykonywania rozmów w trybie glonomówicym, co oznacza, e nadal istnieje moliwo prowadzenia rozmów w obie strony. Zarzdzaj ulubionymi Dotknij tego przycisku, aby zmieni nazw Ulubionych lub je usun. Aby odnale ulubion lokalizacj, dotknij przycisku Znajd, a nastpnie zacznij wpisywa nazw Ulubionego. Moesz wybra pozcyj Ulubione, gdy zostanie wywietlona na licie. Zarzdzaj ulubionymi Zmie lokalizacj domow Dotknij tego przycisku, aby ustawi lub zmieni Lokalizacj domow. Zmie lokal. macierzyst Czy musz uywa mojego prawdziwego adresu domowego do lokalizacji domowej? Nie. Lokalizacj domow moe by równie inne czsto odwiedzane miejsce, na przyklad biuro. Lokalizacj domow moe by adres domowy, ale moe ni by równie jakiekolwiek inne miejsce. Dlaczego naley ustawi Lokalizacj domow? Lokalizacja domowa zapewnia szybkie i latwe dotarcie do tego miejsca poprzez dotknicie przycisku Dom w menu Przejd do... Ustawienia planowania Dotknij tego przycisku, aby ustawi rodzaj planowanej trasy podczas wyboru miejsca docelowego. Ustawienia planowania Dostpne s nastpujce opcje: Pytaj przy kadym planowaniu Zawsze planuj najszybsze trasy Zawsze planuj ekologiczne trasy Zawsze planuj najkrótsze trasy Zawsze omijaj drogi ekspresowe Zawsze planuj trasy piesze Zawsze planuj trasy rowerowe Zawsze planuj z ograniczon prdkoci Nastpnie wybierz sposób w jaki urzdzenie GO ma si odnosi do poniszych elementów podczas planowania trasy: Drogi platne na trasie Wjazdy na prom na trasie Pasy HOV na trasie 41 Pasy dla pojazdów z pasaerami Drogi gruntowe Nastpnie mona wybra, czy ekran podsumowania trasy ma by automatycznie zamykany po zaplanowaniu trasy. W przypadku wybrania opcji Nie, naley dotkn przycisku Gotowe, aby zamkn ekran podsumowania trasy. Ustawienia ponownego planowania Zdecyduj, czy urzdzenie TomTom GO ma zmieni tras, jeeli w trakcie podróy zostanie znaleziona szybsza trasa. Moe si tak sta ze wzgldu na zmian natenia ruchu na trasie. Przelcz mapy Dotknij tego przycisku, aby wykona nastpujce czynnoci: Pobierz map - dotknij tego przycisku, aby pobra zakupion map za pomoc programu TomTom HOME. Pobranie map moe by niemoliwe w przypadku niektórych urzdze. Przelcz map - dotknij tego przycisku, aby zmieni uywan map. Do sporzdzania kopii zapasowych, pobierania plików, dodawania i usuwania map z nawigatora uywaj programu TomTom HOME. Uwaga: Nie usuwaj mapy, jeli nie posiadasz jej kopii zapasowej. Jeli usuniesz map przed sporzdzeniem jej kopii zapasowej, nie bdzie mona jej ponownie wprowadzi do urzdzenia GO. Przelcz mapy 42 Zarzdzaj UM-ami Dotknij tego przycisku, aby wykona nastpujce czynnoci: Ustawi ostrzeenia o zbliajcych si UM. Zarzdzaj UMami Na przyklad, urzdzenie GO moe informowa o znajdujcej si w pobliu stacji benzynowej. Utworzy wlasne kategorie UM i doda do nich UM. Na przyklad, moesz utworzy kategori UM-ów o nazwie,,przyjaciele" i doda do niej adresy wszystkich swoich przyjaciól jako UM. Razem z adresami moesz nawet doda numery telefonów przyjaciól, dziki czemu bdzie mona do nich dzwoni za pomoc urzdzenia GO. Dostpne s nastpujce przyciski: Dodaj UM - dotknij tego przycisku, aby doda pozycj do utworzonej kategorii UM-ów. Ostrzegaj w pobliu UM - dotknij tego przycisku, aby podczas zbliania si do UM-u pojawialo si ostrzeenie. Moesz wybra rodzaj UM-u, dla którego ma si pojawia ostrzeenie. Usu UM - dotknij tego przycisku, aby usun utworzony przez Ciebie UM. Edytuj UM - dotknij tego przycisku, aby edytowa szczególy utworzonego przez Ciebie UM-u. Dodaj kategorie UM - dotknij tego przycisku, aby utworzy now kategori UM. Usu kategori UM - dotknij tego przycisku, aby usun utworzon przez siebie kategori UM.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Zmie symbol samochodu Dotknij tego przycisku, aby wybra symbol samochodu, który bdzie uywany do wskazywania aktualnej pozycji samochodu w Widoku z perspektywy kierowcy. Zmie symbol samochodu Dodatkowe symbole samochodów mona pobra za porednictwem TomTom HOME. Przelcz wywietlanie 2D/3D / Wlcz wywietlanie 2D Dotknij przycisku Wlcz wywietlanie 2D, aby zmieni perspektyw rzutu mapy. Wlcz wywietlanie 2D Na przyklad, widok 2D prezentuje map dwuwymiarow, widzian z góry. Aby przelczy do widoku trójwymiarowego, dotknij przycisku Przelcz wywietlanie 2D/3D i wybierz widok z listy. Przelcz wywietlanie 2D/3D Kiedy naley uywa tej opcji? 43 W niektórych sytuacjach, latwiej jest czyta map patrzc na ni z góry. Na przyklad, gdy sie dróg jest wyjtkowo skomplikowana lub uywasz urzdzenia GO do nawigacji w trakcie pieszej wdrówki. Ustawienia paska stanu Dotknij tego przycisku, aby wybra informacje wywietlane na pasku stanu: W jaki sposób ma by wywietlony pasek stanu? Ustawienia paska stanu Poziomo - jeli wybierzesz t opcj, pasek stanu zostanie wywietlony w dolnej czci widoku z perspektywy kierowcy. Pionowo - jeli wybierzesz t opcj, pasek stanu zostanie wywietlony po prawej stronie widoku z perspektywy kierowcy. Aktualny czas Prdko Poka maksymaln prdko w porównaniu do prdkoci, z jak porusza si pojazd - dostpne tylko, gdy wybrana zostala równie prdko (powyej). Uwaga: Jeli dostpne s informacje o ograniczeniu prdkoci obowizujcym na drodze, po której porusza si samochód, ograniczenie to zostanie wywietlone obok rzeczywistej prdkoci samochodu. Jeli przekroczysz dozwolon prdko, aktualna prdko bdzie wywietlana na czerwono. Poka strat dla czasu przybycia - urzdzenie GO, porównujc szacowany czas przybycia z preferowanym czasem przybycia zdefiniowanym w planie podróy, okreli, czy na miejsce docelowe dotrzesz przed czasem, czy z opónieniem. Kierunek Poka kompas Czas przybycia - szacowany czas przyjazdu na miejsce. Pozostaly czas - szacowany czas jaki pozostal do przybycia do miejsca docelowego. Pozostala odleglo - odleglo jaka pozostala do przebycia, aby dotrze do miejsca docelowego. Poka wybór pasa jezdni - jeeli wybierzesz t opcj, urzdzenie GO pokazuje na pasku zada pas, który naley zaj dla wybranych zjazdów i skrzyowa. Zmie kolory mapy Dotknij tego przycisku, aby wybra schemat koloru mapy na dzie oraz na noc. Zmie kolory mapy Dotknij opcji Zaawansowane, aby przeglda pojedynczo schematy kolorów. Moesz pobra wicej schematów kolorów w programie TomTom HOME. 44 Ustawienia jasnoci Dotknij przycisku, aby ustawi jasno ekranu. Uyj suwaków, aby osobno ustawi jasno dla dziennych i nocnych ustawie kolorów mapy. Moesz równie ustawi te opcje: Zmniejsz jasno, gdy jest ciemno - urzdzenie GO uywa czujnika wiatla, który reaguje na zmiany poziomu wiatla w tle. Po wybraniu tej opcji, gdy zrobi si ciemno, urzdzenie GO zmniejszy jasno ekranu, dziki czemu nie bdzie on rozpraszal kierowcy. Przelcz na widok nocny, gdy jest ciemno - urzdzenie GO uywa czujnika wiatla, który reaguje na zmiany poziomu wiatla w tle. Po wybraniu tej opcji, gdy zrobi si ciemno, urzdzenie GO wlczy kolory nocne dla Widoku z perspektywy kierowcy. Ustawienia jasnoci Ustawienia Bluetooth Dotknij tego przycisku, aby zarzdza funkcj Bluetooth urzdzenia TomTom GO. Ustawienia Bluetooth Wane: W niektórych miejscach, takich jak szpitale i samoloty, naley wylczy funkcj Bluetooth we wszystkich urzdzeniach elektronicznych. Moesz wybra z nastpujcych opcji: Wylcz Bluetooth/Wlcz Bluetooth - wlcza lub wylcza Bluetooth w urzdzeniu GO. Jeeli wylczysz funkcj Bluetooth, wszystkie pozostale opcje bd niedostpne. Polcz z urzdzeniem Bluetooth - polcz z innym urzdzeniem, które korzysta z funkcji Bluetooth. Wylcz dzwonienie z zestawem glonomówicym/wlcz dzwonienie z zestawem glonomówicym - wlcza lub wylcza funkcj dzwonienia z zestawem glonomówicym w urzdzeniu GO. Wylcz dostp bezprzewodowy/wlcz dostp bezprzewodowy wlcza lub wylcza bezprzewodow transmisj danych. Wylij/Pobierz pliki Dotknij tego przycisku, aby wysla lub pobra pliki, takie jak zdjcia, glosy, plany podróy i obrazy, uywajc urzdzenia GO z innym urzdzeniem Bluetooth. Wylij/Pobierz pliki 45 Ustaw wlaciciela Dotknij tego przycisku, aby wprowadzi swoje nazwisko i adres jako wlaciciela urzdzenia GO, a take zmieni lub usun 4-cyfrowe haslo dostpu urzdzenia GO. Ustaw wlaciciela Uwaga: W programie TomTom HOME moesz wprowadzi wylcznie 4cyfrowe haslo. W urzdzeniu TomTom GO moesz wylcznie zmieni lub usun 4-cyfrowe haslo. 4-cyfrowe haslo dostpu do urzdzenia GO moesz utworzy za pomoc programu TomTom HOME: 1. Podlcz urzdzenie GO do komputera. 2. Wlcz urzdzenie GO, a nastpnie wlcz komputer. Program TomTom HOME uruchomi si automatycznie. 3. Kliknij opcj Obsluguj urzdzenie w programie TomTom HOME. W menu glównym urzdzenia GO kliknij opcj Zmie ustawienia. 5. Kliknij opcj Ustaw wlaciciela. przerwa pokaz slajdów, dotknij ekranu. Przycisku Synchr. uyciu funkcji Synchr. si stanie, jeli wylcz wywietlanie mapy? przycisku i wybierz opcj, kiedy mapa powinna zosta wylczona. opcja jest uyteczna w sytuacjach, gdy mapa moe rozprasza kierujcego pojazdem, na przyklad, gdy jedzie on bardzo szybko. Nigdy - mapa nigdy nie bdzie wylczana. Ustawienia zaawansowane Dotknij tego przycisku, aby ustawi nastpujce opcje ustawie zaawansowanych: Ustawienia zaawansowane Poka numer domu przed nazw ulicy - kiedy stosowana jest ta opcja? Poka nazwy ulic - jeli do instrukcji mówionych przypisano glos komputerowy oraz wybrano opcj, w ramach której nazwy ulic s odczytywane na glos, nie musisz wybiera tej opcji, poniewa nazwy ulic bd odczytywane, nawet jeli niniejsza opcja nie zostala wybrana. Poka nazw nastpnej ulicy - nazwa nastpnej ulicy jest wywietlana u góry widoku z perspektywy kierowcy. Poka nazw biecej ulicy na mapie - nazwa ulicy, na której si znajdujesz, jest wywietlana nad paskiem stanu. Wlcz automatyczne powikszanie w widoku 2D Wlcz automatyczne powikszanie w widoku 3D Poka wybór obrazków pasa jezdni - dla niektórych zjazdów i skrzyowa wywietlany jest obraz pasa, który naley zaj. Przywró ustawienia fabryczne Dotknij tego przycisku, aby przywróci fabryczne ustawienia urzdzenia TomTom GO. Przywró ustawienia fabryczne Wszystkie ustawienia, w tym Ulubione, lokalizacja domowa, komunikaty o UM-ach oraz plany podróy, zostan usunite Uyteczne Miejsca Uyteczne Miejsca Uyteczne Miejsca lub UM-y to interesujce miejsca na mapie.

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 920 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2355494

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM GO 920 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2355494 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD)

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a TomTom GO D A B C E A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) b Stacja dokująca

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM BLUE&ME

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM BLUE&ME Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM XL IQ ROUTES

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM XL IQ ROUTES Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM XL 30 SERIES

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM XL 30 SERIES Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM ONE 30 SERIES

Twoja instrukcja użytkownika TOMTOM ONE 30 SERIES Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOMTOM ONE 30 SERIES. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAV N GO IGO 8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3214273

Twoja instrukcja użytkownika NAV N GO IGO 8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3214273 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAV N GO IGO 8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAV N GO IGO 8 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

TomTom Przewodnik informacyjny

TomTom Przewodnik informacyjny TomTom Przewodnik informacyjny Spis treści Niebezpieczne strefy 3 Niebezpieczne strefy we Francji... 3 Ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach... 3 Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń... 4 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. TomTom Via z uchwytem Easy Click. Kabel USB. Ładowarka samochodowa USB lub odbiornik RDS-TMC, zależnie od produktu

Zawartość opakowania. TomTom Via z uchwytem Easy Click. Kabel USB. Ładowarka samochodowa USB lub odbiornik RDS-TMC, zależnie od produktu TomTom Via 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania TomTom Via z uchwytem Easy Click Kabel USB Ładowarka samochodowa USB lub odbiornik RDS-TMC, zależnie od produktu Lista elementów dołączonych do produktu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. a Blue&Me-TomTom A. b Kabel USB. c Pakiet dokumentacji. d Uchwyt Dash Dock

Zawartość opakowania. a Blue&Me-TomTom A. b Kabel USB. c Pakiet dokumentacji. d Uchwyt Dash Dock Blue&Me-TomTom 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Blue&Me-TomTom A C B D A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Głośnik D Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) b Kabel USB c Pakiet dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents

Uywanie licencji typu On-Demand. Using an On-Demand License Japanese. Language. Contents Uywanie licencji typu On-Demand Language Using an On-Demand License Japanese Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Tryb licencji On-Demand Roaming Praca bez dostpu do Internetu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568

Twoja instrukcja użytkownika HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) http://pl.yourpdfguides.com/dref/3462568 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182

Twoja instrukcja użytkownika ONEFORALL URC 8603 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3009182 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informacyjny dla TomTom Start Seria 20

Przewodnik informacyjny dla TomTom Start Seria 20 Przewodnik informacyjny dla TomTom Start Seria 20 Spis treści Zawartość opakowania 6 Zawartość opakowania... 6 Przeczytaj to najpierw 7 Montaż w samochodzie... 7 Włączanie i wyłączanie urządzenia... 7

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ROUTE 66 MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/2323066

Twoja instrukcja użytkownika ROUTE 66 MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/2323066 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. TomTom GO z uchwytem Easy Click. Kabel USB. Ładowarka samochodowa USB. Ulotka instalacyjna. Zawartość opakowania

Zawartość opakowania. TomTom GO z uchwytem Easy Click. Kabel USB. Ładowarka samochodowa USB. Ulotka instalacyjna. Zawartość opakowania TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania TomTom GO z uchwytem Easy Click Kabel USB Ładowarka samochodowa USB Ulotka instalacyjna 2 2. Przeczytaj Przeczytaj Montaż urządzenia w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

e Domowy uchwyt dokujący

e Domowy uchwyt dokujący TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D J F b Uchwyt na przednią szybę B H G E A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA X7-00 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3940495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX- TG6412PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C6-01 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4212582 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania TomTom navigation module Samochodowa stacja dokująca Kabel USB Ulotka informacyjna MyTomTom 2 2. Przeczytaj Przeczytaj Samochodowa

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP IPAQ 914 BUSINESS MESSENGER http://pl.yourpdfguides.com/dref/893522

Twoja instrukcja użytkownika HP IPAQ 914 BUSINESS MESSENGER http://pl.yourpdfguides.com/dref/893522 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP IPAQ 914 BUSINESS MESSENGER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP IPAQ 914

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik światła. b Ładowarka samochodowa* d Pakiet dokumentacji

A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik światła. b Ładowarka samochodowa* d Pakiet dokumentacji TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik światła J F H G E B I K E Przycisk Reset

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546

Twoja instrukcja użytkownika BLACKBERRY 8700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4210546 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLACKBERRY 8700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLACKBERRY 8700 (informacje,

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

TomTom Instrukcja obsługi

TomTom Instrukcja obsługi TomTom Instrukcja obsługi Spis treści Zawartość opakowania 5 Zawartość opakowania... 5 Przeczytaj to najpierw 7 Montaż w samochodzie... 7 Włączanie i wyłączanie urządzenia... 7 Konfiguracja... 7 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-S5230W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3584659 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PIONEER AVIC-F220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PIONEER AVIC-F220 (informacje,

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. O programie

Pierwsze kroki. O programie Pierwsze kroki O programie LarkMap to program do nawigacji z mapą Polski, z intuicyjnym menu które ułatwia korzystanie z systemu i nie rozprasza uwagi użytkownika. Obsługa jest wyjątkowo prosta, a wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG AV-ILA (S5230) http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597662 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG AV-ILA (S5230). Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-E420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789331 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012

Twoja instrukcja użytkownika DYMO LABELMANAGER 360D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2817012 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DYMO LABELMANAGER 360D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DYMO LABELMANAGER

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE ONLINE BACKUP http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859646 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla F-SECURE ONLINE BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON SUNGOO http://pl.yourpdfguides.com/dref/4290981

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON SUNGOO http://pl.yourpdfguides.com/dref/4290981 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAVIGON SUNGOO. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAVIGON SUNGOO (informacje,

Bardziej szczegółowo

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania TomTom navigation module Samochodowa stacja dokująca Kabel USB Ulotka informacyjna MyTomTom 2 2. Przeczytaj Przeczytaj Samochodowa

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl)

Laboratorium Ergonomii Politechniki Wrocławskiej (http://ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl) KLM - krótka instrukcja obsługi. Aby skorzysta z kalkulatora metody KLM trzeba najpierw przygotowa obrazy badanych ekranów (interfejsów) w formie map bitowych Windows (bmp). Wszystkie mapy zapamita w folderze,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+ http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120858 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG E500 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

TomTom Przewodnik informacyjny

TomTom Przewodnik informacyjny TomTom Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 7 Zawartość opakowania 8 Zawartość opakowania... 8 Przeczytaj to najpierw 9 Umiejscowienie urządzenia... 9 Montaż w samochodzie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET M5025 MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/914186 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET M5025 MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 2100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3952111

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 2100 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3952111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAVIGON 2100. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAVIGON 2100 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898

Twoja instrukcja użytkownika SAGEM MY400C http://pl.yourpdfguides.com/dref/1202898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynanie pracy 5. Uruchamianie TomTom App... 5 Aktualizowanie aplikacji TomTom App... 5 Odbiór sygnału GPS... 5. Planowanie trasy 6

Rozpoczynanie pracy 5. Uruchamianie TomTom App... 5 Aktualizowanie aplikacji TomTom App... 5 Odbiór sygnału GPS... 5. Planowanie trasy 6 TomTom App Contents Rozpoczynanie pracy 5 Uruchamianie TomTom App... 5 Aktualizowanie aplikacji TomTom App... 5 Odbiór sygnału GPS... 5 Planowanie trasy 6 Planowanie trasy... 6 Podsumowanie trasy... 7

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO MOOV SPIRIT S700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2668880

Twoja instrukcja użytkownika MIO MOOV SPIRIT S700 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2668880 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO MOOV SPIRIT S700. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO MOOV SPIRIT S700

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane

Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane Lekcja 6 Programowanie - Zaawansowane Akademia im. Jana Dªugosza w Cz stochowie Wst p Wiemy ju»: co to jest program i programowanie, jak wygl da programowanie, jak tworzy programy za pomoc Baltiego. Na

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

TomTom Przewodnik informacyjny

TomTom Przewodnik informacyjny TomTom Przewodnik informacyjny Spis treści Zawartość opakowania 7 Zawartość opakowania... 7 Przeczytaj to najpierw 8 Umiejscowienie urządzenia... 8 Montaż w samochodzie... 8 Włączanie i wyłączanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-C6625 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597797 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

A Wskaźnik ładowania baterii B Przycisk zasilania (On/Off) C Ekran dotykowy D Złącze E Głośnik F Złącze USB G Przycisk Reset H Gniazdo kart pamięci

A Wskaźnik ładowania baterii B Przycisk zasilania (On/Off) C Ekran dotykowy D Złącze E Głośnik F Złącze USB G Przycisk Reset H Gniazdo kart pamięci TomTom Toyota 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom D E AB C F G H A Wskaźnik ładowania baterii B Przycisk zasilania (On/Off) C Ekran dotykowy D Złącze E Głośnik F Złącze USB

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania A Urządzenie TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Ekran dotykowy 2. Przycisk zasilania (on/off) 3. Wskaźnik ładowania baterii 4. Złącze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA C5-03 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3341267 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych

Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Wesoła szkoła i przyjaciele, kl. 2 Plan wynikowy zaj komputerowych Numer zaj 1. 2. 3. 4. Temat zaj Zakres materiału Osignicia ucznia Znowu razem Bdmy bezpieczni! Bdmy uwani! Ogród pełen barw i smaków Sprztamy

Bardziej szczegółowo