A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD)"

Transkrypt

1 TomTom GO

2 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a TomTom GO D A B C E A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) b Stacja dokująca d Kabel USB c Ładowarka samochodowa USB e Pakiet dokumentacji 2

3 2. Przed rozpoczęciem pracy Przed rozpoczęciem pracy Włączanie i wyłączanie urządzenia Konfiguracja Zainstaluj urządzenie nawigacyjne TomTom GO w samochodzie, stosując się do instrukcji znajdujących się w części poświęconej instalacji, na początku podręcznika użytkownika. Aby włączyć urządzenie nawigacyjne, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (on/off) dopóki nie zobaczysz ekranu powitalnego. Pierwsze uruchomienie urządzenia może chwilę potrwać. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy odpowiedzieć na kilka pytań, dotyczących konfiguracji urządzenia. Odpowiadaj na pytania dotykając ekranu. Zostaniesz zapytany, czy regularnie podróżujesz do tych samych miejsc docelowych. Jeżeli dotkniesz opcji TAK, możesz wprowadzić te miejsca docelowe jako ulubione miejsca. Za każdym razem, gdy włączysz urządzenie, możesz od razu wybrać jedną z tych lokalizacji jako miejsce docelowe. Aby zmienić lokalizacje lub wybrać nowe miejsce docelowe, dotknij opcji Ustawienia uruchamiania w menu Ustawienia, a następnie wybierz opcję Pytaj o miejsce docelowe. Urządzenie nie uruchamia się Uwagi dotyczące baterii W sporadycznych przypadkach urządzenie nawigacyjne TomTom GO może funkcjonować niepoprawnie lub nie reagować na dotknięcie ekranu. Po pierwsze sprawdź, czy bateria została właściwie naładowana. Aby naładować baterię, podłącz urządzenie do ładowarki samochodowej. Do pełnego naładowania baterii potrzeba około 2 godzin. Jeżeli problem nie został rozwiązany, można spróbować ponownie uruchomić urządzenie. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund przycisk zasilania (on/off) i zwolnij go, gdy urządzenie zacznie się ponownie uruchamiać. Bateria urządzenia nawigacyjnego TomTom GO jest ładowana po podłączeniu go do ładowarki samochodowej lub komputera. Po podłączeniu urządzenia do komputera zostanie wyświetlone zapytanie, czy połączyć się z komputerem. Jeżeli wybierzesz opcję Nie, a następnie przez trzy minuty nie dotkniesz ekranu urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone. Dzięki temu ładowanie urządzenia przebiegnie szybciej. 3

4 Uwaga: Złącze USB należy podłączyć bezpośrednio do portu USB w komputerze. Nie należy korzystać z koncentratora (hub) USB lub portu USB w klawiaturze lub monitorze. Stacja dokująca Active Dock Odbiór sygnału GPS Należy dbać o urządzenie Użyj stacji Active Dock, aby zainstalować urządzenie TomTom GO w samochodzie. Przed zamocowaniem stacji Active Dock upewnij się, że zarówno uchwyt, jak i przednia szyba są czyste i suche. Przymocuj stację Active Dock w takim miejscu, aby nie zasłaniała widoczności na drogę ani nie blokowała dostępu do przycisków w samochodzie. Aby przymocować stację Active Dock, mocno przyciśnij przyssawkę do szyby w miejscu, gdzie szkło jest płaskie. Następnie przekręć gumowy zacisk, znajdujący się blisko podstawy stacji Active Dock, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie usłyszysz kliknięcia. Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia nawigacyjnego TomTom GO może ono potrzebować kilka minut na ustalenie pozycji GPS i pokazanie jej na mapie. W przyszłości pozycja będzie ustalana znacznie szybciej, na ogół w ciągu kilku sekund. Aby zapewnić dobry odbiór sygnału GPS, należy korzystać z urządzenia na zewnątrz. Duże obiekty, takie jak wysokie budynki, mogą w niektórych przypadkach zakłócać odbiór sygnału. Urządzenie TomTom GO 950 korzysta z udoskonalonej technologii pozycjonowania (w skrócie EPT). EPT automatycznie określa pozycję, jeżeli sygnał GPS zaniknie podczas jazdy, np. w tunelach. Jeżeli urządzenie korzysta z technologii EPT, odpowiedni symbol jest wyświetlany w widoku z perspektywy kierowcy. Nigdy nie należy zostawiać urządzenia nawigacyjnego TomTom GO lub akcesoriów na widocznym miejscu w samochodzie, ponieważ mogą one stać się łatwym celem kradzieży. Można również ustawić hasło, które należy wprowadzić za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane. Odpowiednia dbałość o urządzenie jest bardzo ważna. Urządzenie nie jest przeznaczone do używania w ekstremalnych temperaturach, w związku z tym wystawienie go na działanie wysokich bądź niskich temperatur, może spowodować trwałe uszkodzenie. W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Otwarcie obudowy może być niebezpieczne i unieważnia gwarancję na urządzenie. Ekran urządzenia należy wycierać lub osuszać miękką ściereczką. Nie należy używać środków czyszczących w płynie. 4

5 3. Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo Ustawianie pozycji stacji dokującej Dokładnie zastanów się, gdzie przymocować stację dokującą w samochodzie. Stacja dokująca nie powinna blokować lub ograniczać w jakikolwiek sposób: Widoczności na drogę. Sterowania samochodem. Widoczności w żadnym z lusterek. Poduszki powietrznej. Urządzenie nawigacyjne znajdujące się w stacji dokującej, powinno być łatwo dostępne tak, aby użytkownik nie musiał wychylać się lub wyciągać daleko ręki. Schematy pokazują miejsca, w których można bezpiecznie zamontować stację dokującą. Stację dokującą można przymocować do przedniej szyby samochodu, bocznej szyby lub za pomocą uchwytów montażowych do deski rozdzielczej. Firma TomTom oferuje również alternatywne rozwiązanie do montażu urządzeń nawigacyjnych TomTom. Więcej informacji o krążkach montażowych na deskę rozdzielczą i innych możliwościach montażu znajduje się na stronie tomtom.com/accessories. Instalowanie stacji dokującej Active Dock Blokada zabezpieczająca Upewnij się, że stacja Active Dock oraz szyba są czyste i suche. 1. Mocno przyciśnij przyssawkę do szyby w miejscu, gdzie szkło jest płaskie. 2. Przekręć gumowy zacisk, znajdujący się blisko podstawy stacji Active Dock, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki nie usłyszysz kliknięcia. Stacja dokująca Active Dock została zainstalowana. Zalecamy używanie blokady zabezpieczającej, która zwiększa do maksimum bezpieczeństwo jazdy. Blokada zabezpieczająca składa się, na przykład, z następujących opcji: Ukryj większość opcji menu podczas jazdy Wyświetlaj komunikaty ostrzegawcze Ostrzegaj o przekroczeniu dozwolonej prędkości 5

6 Jeszcze bezpieczniejszą jazdę może zapewnić przekazywanie instrukcji głosowych urządzeniu TomTom GO. 6

7 4. Pierwsza podróż Pierwsza podróż Planowanie trasy z urządzeniem nawigacyjnym TomTom GO jest łatwe. W celu zaplanowania trasy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Ważne: Ze względów bezpieczeństwa trasa powinna być planowana przed rozpoczęciem podróży. 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. Uwaga: Przyciski urządzenia nawigacyjnego są podświetlone na kolorowo, chyba że dany przycisk jest chwilowo niedostępny. Na przykład, przycisk o nazwie Znajdź trasę alternatywną w menu głównym jest niedostępny, dopóki nie zaplanujesz trasy. 2. Dotknij przycisku Przejdź do Dotknij przycisku Adres Po wprowadzeniu adresu, można wybrać jedną z następujących opcji: Centrum miasta - dotknij tego przycisku, aby wybrać centrum miasta jako punkt docelowy. Ulica i numer domu - dotknij tego przycisku, aby podać adres docelowy. Kod pocztowy - dotknij tego przycisku, aby podać kod pocztowy jako miejsce docelowe. Uwaga: Wprowadzić można kod pocztowy dowolnego kraju. W niektórych krajach kody pocztowe zawierają tak szczegółowe informacje, że mogą umożliwić określenie lokalizacji domu. W innych kraj kod pocztowy pozwala 7

8 określić miasto lub określony obszar. W takim przypadku niezbędne jest podanie ulicy i numeru domu. Skrzyżowanie lub przecięcie ulic - dotknij tego przycisku, aby wybrać skrzyżowanie ulic jako punkt docelowy. Adres wymówiony - dotknij tego przycisku, aby miejsce docelowe w urządzeniu nawigacyjnym było ustawiane na podstawie wypowiadanego adresu. W podanym przykładzie wprowadzimy adres. 4. Dotknij opcji Ulica i numer domu. Uwaga: Podczas planowania podróży po raz pierwszy, urządzenie nawigacyjne poprosi Cię o wybranie stanu lub kraju. Nawigator zachowa Twój wybór i zastosuje go do wszystkich tras, które będziesz planować. Możesz zmienić to ustawienie w dowolnej chwili, dotykając flagi. 5. Zacznij wpisywać nazwę miejscowości docelowej. W trakcie wpisywania wyświetlane są nazwy miejscowości pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej miejscowości, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe. Wskazówka: Zamiast wpisywać nazwę dotknij tego przycisku, by wprowadzić adres do urządzenia nawigacyjnego za pomocą głosu. 6. Rozpocznij wpisywanie nazwy ulicy. Dotknij nazwy, gdy zostanie wyświetlona na liście. Podobnie jak w przypadku nazwy miejscowości, wyświetlane są nazwy ulic pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej ulicy, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe. 7. Wprowadź numer domu, a następnie dotknij opcji Gotowe. 8

9 Podsumowanie trasy 8. Na ekranie urządzenia nawigacyjnego zostanie wyświetlone pytanie, czy dojazd na miejsce ma się odbyć w określonym czasie. Dla celów tego ćwiczenia, dotknij przycisku NIE. Trasa jest wyznaczana przez urządzenie przy użyciu IQ Routes TM. Technologia IQ Routes jest używana do planowania najlepszej możliwej trasy. Uwzględnia rzeczywiste średnie prędkości zmierzone na drogach. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe. Urządzenie nawigacyjne TomTom GO rozpocznie nawigację do miejsca docelowego. Po zaplanowaniu trasy wyświetlany jest ekran podsumowania trasy. Podsumowanie trasy pokazuje trasę na mapie, całkowity czas podróży, w tym opóźnienia spowodowane przez zdarzenia i korki. Ekran z podsumowaniem trasy można przywołać w dowolnym momencie, dotykając prawej strony paska stanu. Planowanie trasy z pomocą głosu Zamiast dotykać ekranu w celu zaplanowania trasy, możesz użyć własnego głosu do wyznaczenia trasy. Informacje o różnych sposobach planowania trasy z pomocą głosu znajdują się na stronie Polecenia i sterowanie głosowe. Często wybierane miejsca docelowe Jeżeli często podróżujesz do tych samych miejsc docelowych, możesz ustawić urządzenie tak, aby zawsze po uruchomieniu pytało, czy chcesz wyznaczyć trasę do jednego z tych miejsc. Taka opcja znacznie przyspieszy planowanie trasy w porównaniu do normalnego sposobu. Aby wybrać nowe miejsce docelowe, dotknij opcji Ustawienia uruchamiania w menu Ustawienia, a następnie wybierz opcję Pytaj o miejsce docelowe. Zostaniesz zapytany, czy chcesz wybrać nowe miejsce docelowe, a następnie będziesz musiał odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tego miejsca. 9

10 Pokaż listę często wybieranych miejsc docelowych po każdorazowym uruchomieniu urządzenia TomTom GO Możesz ustawić urządzenie TomTom GO tak, aby po każdym uruchomieniu pytało, czy chcesz zaplanować trasę do jednego z często odwiedzanych miejsc docelowych. Aby zmienić te ustawienia, wykonaj następujące czynności: 1. Dotknij opcji Ustawienia uruchamiania w menu Ustawienia, a następnie wybierz opcję Pytaj o miejsce docelowe. 2. Dotknij opcji Tak, a następnie ponownie opcji Tak, aby rozpocząć wprowadzanie informacji o miejscu docelowym. 3. Wybierz symbol dla miejsca docelowego, dotknij opcji Gotowe, aby ustawić symbol, a następnie dotknij opcji Tak. Wskazówka: Jeżeli chcesz wpisać własny tytuł, wybierz symbole numeryczne. Czasy przybycia 4. Dotknij opcji Tak, w razie potrzeby wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij opcji Gotowe. 5. Wprowadź szczegóły adresu w ten sam sposób, jak podczas planowania trasy, a następnie dotknij opcji Gotowe. 6. Jeżeli chcesz ustawić więcej miejsc docelowych, powtórz powyższe kroki. W innym przypadku dotknij opcji Gotowe. Zostaniesz zapytany, czy chcesz zmienić obraz powitalny. 7. Jeżeli chcesz go zmienić, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W innym przypadku dotknij opcji Nie. Po każdorazowym uruchomieniu urządzenia TomTom GO, zostaniesz zapytany, czy chcesz zaplanować trasę. Jeżeli dotkniesz opcji Anuluj, na ekranie pojawi się menu główne. Podczas planowania trasy podróży urządzenie TomTom GO poprosi o informację, czy chcesz dotrzeć na miejsce w określonym czasie. Dotknij przycisku TAK, aby wprowadzić preferowany czas przybycia. Urządzenie GO obliczy czas przybycia i wyświetli informacje, czy możliwe jest przybycie w określonym czasie. Tych informacji możesz użyć do określenia czasu wyjazdu. W przypadku, gdy urządzenie GO poinformuje, że przybędziesz na miejsce 30 minut wcześniej niż zostało to zaplanowane, możesz odczekać 30 minut, zamiast dotrzeć do celu przed czasem. 10

11 Podczas podróży czas przybycia jest stale przeliczany. Pasek stanu informuje, czy przyjazd nastąpi punktualnie, czy też przyjazd będzie opóźniony, jak przedstawiono to poniżej: Przybędziesz na miejsce 55 minut przed wprowadzonym czasem przybycia. Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na zielono. Przybędziesz na miejsce 3 minuty przed wprowadzonym czasem przybycia. Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na żółto. Przybędziesz 19 minut po czasie. Jeśli szacowany czas przybycia jest późniejszy niż wprowadzony czas, komunikat jest wyświetlany na czerwono. Dotknij opcji Ustawienia Paska stanu w menu Ustawienia. Ustawienia paska stanu Wybierz wymagane opcje w menu na pierwszym ekranie, a następnie dotknij przycisku Gotowe. Aby włączyć powiadomienia o czasie przybycia, zaznacz opcję Pokaż dopuszczalną różnicę czasu przybycia. Inne opcje nawigacyjne Po dotknięciu przycisku Przejdź do..., można określić cel podróży na wiele sposobów, nie tylko poprzez podanie adresu. Inne opcje znajdują się poniżej: Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Lokalizacji domowej. Dom Tego przycisku będziesz prawdopodobnie używać częściej niż pozostałych. Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać Ulubione. Ulubione Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać adres. Adres Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe. Poprzedni cel 11

12 Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Użytecznego Miejsca (UM). Użyteczne Miejsce Dotknij tego przycisku, aby za pomocą przeglądarki map jako miejsce docelowe wybrać punkt na mapie. Punkt na mapie Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe określając jego współrzędne geograficzne. Szer. i dł. geogr. Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać miejsce ostatniego zatrzymania. Miejsce ostatniego zatrzymania Planowanie trasy z wyprzedzeniem Możesz użyć urządzenia GO do planowania podróży z wyprzedzeniem, wybierając punkt początkowy i miejsce docelowe. Poniżej znajduje się kilka dodatkowych powodów, dla których warto zaplanować trasę z wyprzedzeniem: Możesz dowiedzieć się przed rozpoczęciem podróży jak długo będzie ona trwała. Możesz również porównać czas trwania podróży dla tej samej trasy, ale o różnej porze dnia, czy dla różnych dni tygodnia. Urządzenie TomTom GO korzysta z technologii IQ Routes podczas planowania podróży. IQ Routes oblicza trasy na podstawie rzeczywistych, średnich prędkości zmierzonych na drogach. Przestudiuj trasę planowanej podróży. Sprawdź trasę dla osoby, która planuje Cię odwiedzić, a następnie objaśnij szczegółowo tę trasę. Aby zaplanować trasę z wyprzedzeniem, wykonaj następujące czynności: 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. 2. Dotknij strzałki, aby przejść do następnego menu, a następnie dotknij opcji Zaplanuj trasę. Zaplanuj trasę 3. Wybierz miejsce, z którego rozpocznie się podróż w taki sam sposób, w jaki wybierasz miejsce docelowe. 4. Ustaw miejsce docelowe podróży. 12

13 5. Wybierz typ planowanej trasy. Najszybsza trasa - trasa, której przejechanie zajmuje najmniej czasu. Trasa ekologiczna - najbardziej wydajna trasa, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. Najkrótsza trasa - najkrótsza trasa między podanymi lokalizacjami. Może to nie być najszybsza trasa, zwłaszcza jeśli najkrótsza trasa przebiega przez miejscowość lub miasto. Omijaj drogi ekspresowe - trasa omijająca drogi ekspresowe. Trasa piesza - trasa przeznaczona do podróżowania pieszo. Trasa rowerowa - trasa przeznaczona do podróżowania rowerem. Droga z ograniczeniem prędkości - droga, po której pojazdy mogą poruszać się tylko z ograniczoną prędkością. Musisz określić prędkość maksymalną. 6. Wybierz czas, kiedy ma się odbyć planowana podróż. Do wyboru są trzy opcje: Teraz Określona data i czas - zostaniesz poproszony o wprowadzenie daty i czasu. Bez określonej daty i czasu Jeżeli wybierzesz opcję Teraz lub Określona data i czas, urządzenie GO skorzysta z danych IQ Routes (rzeczywiste, średnie prędkości zmierzone na drogach), aby znaleźć najlepszą możliwą trasę w określonym czasie. Dzięki temu możesz porównać czas trwania podróży dla różnych pór dnia lub różnych dni tygodnia. 7. System TomTom GO planuje trasę między dwiema wybranymi lokalizacjami. Więcej informacji na temat trasy Dostęp do tych opcji dla ostatnio zaplanowanej trasy można uzyskać, dotykając opcji Widok trasy w Menu głównym lub przycisku Szczegóły na ekranie podsumowania trasy. Dostęp do tych opcji dla ostatnio zaplanowanej trasy można uzyskać, dotykając przyciskuszczegóły na ekranie podsumowania trasy. Następnie możesz wybrać spośród następujących opcji: Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić listę wszystkich instrukcji skrętów na trasie. Przeglądaj jako tekst Przeglądaj jako obrazy Funkcja ta jest bardzo przydatna, jeśli trzeba wyjaśnić komuś trasę podróży. Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić każdy skręt podczas podróży. Dotknij prawej i lewej strzałki, aby poruszać się do przodu i do tyłu na trasie podróży. Dotknij ekranu, aby wyłączyć wyświetlanie trójwymiarowe i widok poglądowy mapy. Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić widok trasy w przeglądarce map. Przeglądaj mapę trasy 13

14 Dotknij tego przycisku, aby zobaczyć prezentację trasy. Prezentację możesz przerwać w dowolnym momencie dotykając ekranu. Włącz prezentację trasy Dotknij tego przycisku, aby otworzyć ekran podsumowania trasy. Pokaż podsumowanie trasy Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić trasę. Widok trasy 14

15 5. Polecenia i sterowanie głosowe Polecenia i sterowanie głosowe Zamiast obsługiwać urządzenie TomTom GO dotykaniem ekranu, możesz wydawać instrukcje urządzeniu GO, używając własnego głosu. Na przykład, aby zwiększyć głośność urządzenia GO, wypowiedz "Zwiększ głośność." Ważne: Aby używać poleceń i sterowania głosowego, w urządzeniu TomTom GO musi być zainstalowany głos komputerowy. Głosy komputerowe można zainstalować w programie TomTom HOME. Aby wyświetlić listę dostępnych poleceń, dotknij opcji Polecenia i sterowanie w menu Ustawienia, a następnie dotknij opcji Co mogę powiedzieć? Używanie poleceń i sterowania głosowego Uwaga: Aby móc używać poleceń i sterowania głosem, należy wybrać głos komputerowy. Aby wybrać głos komputerowy, dotknij opcji Głosy w menu Ustawienia, a następnie dotknij opcji Zmień głos. Wybierz głos komputerowy. Przykład ilustruje, jak zaplanować podróż do domu z użyciem poleceń i sterowania głosowego. 1. Dotknij przycisku mikrofonu w widoku z perspektywy kierowcy. Uwaga: Aby dodać lub usunąć ten przycisk w widoku z perspektywy kierowcy, dotknij opcji Polecenia i sterowanie w menu Ustawienia, a następnie dotknij opcji Włącz polecenia i sterowanie lub Wyłącz polecenia i sterowanie. Wskaźnik mikrofonu jest kolorowy, chyba że funkcja polecenia i sterowanie jest zajęta wykonywaniem innego zadania. 2. Po usłyszeniu sygnału, powiedz "Nawiguj do domu." Kiedy mówisz, wskaźnik mikrofonu pokazuje, czy mówisz za głośno lub za cicho: Zielone słupki oznaczają, że poziom głośności jest prawidłowy, a urządzenie może bez problemów słyszeć polecenia. Czerwone słupki oznaczają, że mówisz za głośno. Szare słupki oznaczają, że mówisz za cicho. 15

16 Niektóre frazy są powtarzane przez urządzenie, które następnie zapyta, czy polecenie zostało prawidłowo rozpoznane. 3. Jeżeli polecenie jest poprawne, powiedz "Tak." Jeżeli polecenie jest niepoprawne, powiedz "Nie", a po pojawieniu się podpowiedzi, wypowiedz ponownie polecenie po usłyszeniu sygnału. Urządzenie planuje trasę z obecnej pozycji do domu. Wskazówki Mikrofon wyłącza się po kilku sekundach, jeżeli użytkownik nic nie mówi. Aby urządzenie przestało słuchać poleceń głosowych, należy dotknąć ekranu lub wypowiedzieć jedno z następujących poleceń: Wstecz, Anuluj, Wyjdź. Aby wybrać z element z listy, dotknij ekranu w odpowiednim miejscu. Do wyboru elementu z listy nie można użyć sterowania głosem. Zaplanuj podróż używając własnego głosu Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy. Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne. Aby zaplanować trasę do adresu, używając głosu, wykonaj następujące czynności: 1. Dotknij przycisku sterowanie głosowe w widoku z perspektywy kierowcy. 2. Po usłyszeniu sygnału, powiedz "Nawiguj do adresu." W czasie wypowiadania słów monitor sterowania głosem informuje Cię, czy mówisz za głośno, czy za cicho: Zielone słupki oznaczają, że poziom głośności jest prawidłowy, a urządzenie GO może bez problemów słyszeć polecenia. Czerwone słupki oznaczają, że mówisz za głośno. Szare słupki oznaczają, że mówisz za cicho. Niektóre frazy są powtarzane przez urządzenie GO, które następnie zapyta, czy polecenie zostało prawidłowo rozpoznane. Możesz teraz wprowadzić adres, używając słów. Ewentualnie, możesz dotknąć ekranu, aby rozpocząć planowanie podróży, następnie dotknąć opcji Adres mówiony (dialog) lub Adres mówiony, aby rozpocząć wprowadzanie adresu głosem. 3. Wymów nazwę miasta. 16

17 Po wymówieniu nazwy miasta zostanie wyświetlona lista zawierająca sześć nazw, które pasują do podanej nazwy. Urządzenie GO wypowie nazwę znajdującą się na górze listy. Jeśli nazwa, którą słyszysz jest poprawna, powiedz "Gotowe" lub "OK" lub "Tak" lub "Jeden" lub dotknij tej nazwy. Jeśli nazwa, którą słyszysz jest niepoprawna, ale poprawna nazwa znajduje się na liście, wymów numer znajdujący się przy poprawnej nazwie lub dotknij tej nazwy. Na przykładu, jeżeli poprawna nazwa brzmi Rotterdam i znajduje się ona na drugim miejscu na liście, możesz powiedzieć "Dwa" lub dotknąć nazwy Rotterdam. Jeśli nazwa miasta nie jest wyświetlona na liście, powiedz "Wstecz" lub "Nie" albo dotknij przyciskuwstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Następnie powtórz nazwę miasta. Uwaga: Numery należy wymawiać w tym samym języku, w którym wyświetlone są przyciski menu. 4. Wymów nazwę ulicy. Urządzenie GO wypowie nazwę, znajdującą się na górze listy. Jeśli nazwa, którą słyszysz jest poprawna, powiedz "Gotowe" lub "OK" lub "Tak" lub "Jeden" lub dotknij tej nazwy. Uwaga: Różne miejsca mogą mieć podobne nazwy, na przykład ulica, która posiada kilka kodów pocztowych. W takim wypadku, na liście zostaną wyświetlone nazwy wszystkich tych miejsc i musisz spojrzeć na ekran, aby wybrać poprawną nazwę. Jeśli nazwa, którą słyszysz jest niepoprawna, ale poprawna nazwa znajduje się na liście, wypowiedz numer znajdujący się przy poprawnej nazwie lub dotknij nazwy ulicy. Jeśli nazwa ulicy nie jest wyświetlona na liście, powiedz "Wstecz" lub "Nie" albo dotknij przyciskuwstecz, aby wrócić do poprzedniego ekranu. Następnie powtórz nazwę miasta. 5. Wymów numer domu. 17

18 Numer powinien być wypowiedziany normalnie. Na przykład liczbę 357 należy wymówić jako ciąg słów: "trzy, pięć, siedem". Jeśli wyświetlony numer jest niepoprawny, powiedz "Wstecz" lub "Nie" lub dotknij klawisza Backspace. Następnie powtórz numer. Wskazówka: Jeśli powiesz, "Wstecz", gdy żadne numery nie będą wyświetlone na ekranie, urządzenie GO powróci do poprzednio wyświetlanego ekranu. Gdy wyświetlony numer będzie poprawny, powiedz "Gotowe" lub "OK." Ewentualnie wprowadź numer dotykając ekranu. Aby wybrać skrzyżowanie jako lokalizację, powiedz "Skrzyżowanie". Uwaga: Numery należy wymawiać w tym samym języku, w którym wyświetlone są przyciski menu. 6. Na ekranie urządzenia GO zostanie wyświetlone pytanie, czy dojazd na miejsce ma się odbyć w określonym czasie. Dla celów tego ćwiczenia, dotknij przycisku NIE. Urządzenie GO wyznaczy trasę. 7. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe. Wprowadzanie adresu za pomocą głosu Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy. Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne. Jeżeli nie używasz sterowania głosem do rozpoczęcia planowania podróży, możesz wprowadzić adres, używając głosu. Aby rozpocząć planowanie podróży, dotknij opcji Nawiguj do... w menu głównym, a następnie dotknij przycisku Adres. Aby wprowadzić miejsce docelowe, używając głosu, dotknij jednego z poniższych przycisków: Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres tylko przy użyciu głosu. Jeśli korzystasz z tej opcji, urządzenie GO potrafi rozpoznać: Adres wymówiony (dialog) Polecenia: Tak, Nie, Wstecz, Gotowe, OK, Skrzyżowanie. Nazwy ulic. Nazwy miejsc. Numery: Numery należy wymawiać jako oddzielne cyfry. Dla przykładu, numer 35 należy wymawiać jako "trzy" i "pięć". Korzystając z funkcji Adres wymówiony (dialog), możesz wprowadzać informacje bez dotykania ekranu. 18

19 Adres mówiony Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres zarówno używając mowy, jak i dotykając ekranu. Jeśli korzystasz tej opcji, urządzenie GO potrafi rozpoznać: Nazwy ulic. Nazwy miejsc. Korzystanie z opcji Adres wymówiony zazwyczaj zajmuje mniej czasu, niż z opcji Adres mówiony (dialog). Głosu możesz użyć do wprowadzania adresów miejsc docelowych, jeżeli ten przycisk jest wyświetlany. Używając głosu możesz wprowadzić następujące typy miejsc docelowych: Centrum miasta - aby wypowiedzieć centrum miasta lub miasteczka, dotknij przycisku funkcji sterowania głosem znajdującego się u dołu klawiatury. Nazwa ulicy i numer domu - aby wymówić adres, dotknij przycisku funkcji sterowania głosem znajdującego się u dołu klawiatury. Skrzyżowanie lub przecięcie ulic - aby wymówić miejsce, gdzie spotykają się dwie ulice, dotknij przycisku funkcji sterowania głosem znajdującego się u dołu klawiatury. Jeżeli ten przycisk jest podświetlony na szaro, nie możesz wprowadzić adresu przy użyciu głosu. Uwaga: Przy użyciu głosu nie można wprowadzić adresu zawierającego kod pocztowy. Urządzenie GO rozpoznaje nazwy miejsc i ulic wypowiedziane w lokalnym języku, przy użyciu lokalnej wymowy. Korzystanie z funkcji wprowadzania adresu za pomocą głosu w odniesieniu do nazw miejsc i ulic nie jest możliwe we wszystkich krajach. 19

20 6. Widok z perspektywy kierowcy Widok z perspektywy kierowcy Po uruchomieniu urządzenia TomTom GO zostanie wyświetlony widok z perspektywy kierowcy, zawierający szczegółowe informacje o aktualnej pozycji. Dotknij środka ekranu w dowolnej chwili, aby otworzyć Menu główne. Uwaga: Widok z perspektywy kierowcy będzie czarno-biały, dopóki urządzenie GO nie ustali aktualnej pozycji. A Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, dotknij symboli + i -. B Menu skrótów - menu skrótów można włączyć w menu Ustawienia. C Twoja aktualna pozycja. D Znak informujący o nazwie drogi lub nazwa następnej ulicy. E Pasek usługi Traffic F Wskaźnik poziomu naładowania baterii. G Przycisk mikrofonu, obsługujący polecenia głosowe. H Czas, aktualna prędkość i obowiązujące ograniczenie prędkości, jeżeli są znane. Dotknij tej części paska stanu, aby zmienić głośność i usłyszeć kolejną instrukcję mówioną. I Nazwa ulicy, na której się znajdujesz. J Instrukcja nawigacyjna dla drogi, po której porusza się pojazd. Dotknij tej części paska stanu, aby przełączać widok z perspektywy kierowcy z 2D na 3D i odwrotnie. K Pozostały czas podróży, pozostała odległość do przejechania i szacunkowy czas przybycia na miejsce. 20

21 Dotknij tej części paska stanu, aby otworzyć ekran podsumowania trasy. Aby zmienić informacje wyświetlane na pasku stanu, dotknij opcji Ustawienia paska stanu w menu Ustawienia. Widok z perspektywy kierowcy - symbole W widoku z perspektywy kierowcy wyświetlane są następujące symbole: EPT - ten symbol jest wyświetlany, jeżeli urządzenie wykorzystuje technologię EPT do określania aktualnej pozycji. Technologia EPT jest wykorzystywana tylko w przypadku, że odbiór sygnału GPS jest niemożliwy. Uwaga: Technologia EPT nie jest obsługiwana przez wszystkie urządzenia. Telefon komórkowy nie podłączony - ten symbol jest wyświetlany, jeżeli wybrany telefon komórkowy nie jest połączony z urządzeniem. Połączenie z telefonem zostało wcześniej ustanowione. Dźwięk wyłączony - ten symbol jest wyświetlany, jeżeli wyłączony jest dźwięk. Aby włączyć dźwięk, należy otworzyć menu ustawienia i dotknąć opcji Włącz dźwięk. Bateria - ten symbol pokazuje poziom naładowania baterii. Jeżeli poziom naładowania baterii jest niski i wymaga ona ładowania, symbol baterii jest pusty w środku. Oznacza to, że należy jak najszybciej doładować baterię urządzenia nawigacyjnego. Kompas - kompas jest wyświetlany, jeżeli został włączony. Aby włączyć lub wyłączyć kompas, zmień ustawienia paska stanu. Przyjazd - ten symbol zostanie wyświetlony po przyjeździe do miejsca docelowego. 21

22 7. Zaawansowany wybór pasa jezdni Zaawansowany wybór pasa jezdni Zaawansowany wybór pasa jezdni Urządzenie TomTom GO pomaga przygotować się do zjazdu z autostrady i skrzyżowań pokazując, który pas jezdni należy zająć. Uwaga: Te informacje nie są dostępne dla wszystkich skrzyżowań lub też we wszystkich krajach. Dla niektórych zjazdów i skrzyżowań pas, wyświetlany jest obraz pasa, który należy zająć. Aby wyłączyć obrazy dotknij opcji Ukryj wybór obrazów pasa jezdni w menu Ustawienia. Dla pozostałych zjazdów i skrzyżowań, urządzenie GO pokazuje, który pas należy zająć na pasku stanu. Aby wyłączyć ten przewodnik, dotknij opcji Zmień ustawienia w Menu głównym, a następnie dotknij opcji Ustawienia paska stanu. Odznacz pole dla opcjipokaż pas jezdni. 22

23 8. Znajdowanie tras alternatywnych Znajdowanie tras alternatywnych Po zaplanowaniu trasy możesz zechcieć coś w niej zmienić, bez zmiany miejsca docelowego. Jaki może być powód zmiany trasy? Może to być jeden z poniższych powodów: W oddali na drodze znajduje się blokada lub korek. Chcesz podróżować przez określoną lokalizację, aby kogoś zabrać, zatrzymać się na posiłek lub zatankować. Chcesz ominąć trudny węzeł lub nielubianą drogę. Dotknij opcji Znajdź trasę alt... w menu głównym, aby zmienić aktualnie zaplanowaną trasę. Znajdź trasę alternatywną... Przycisk Znajdź trasę alt... pojawia się również na ekranie podsumowującym zaplanowaną właśnie trasę. Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć trasę alternatywną dla już zaplanowanej trasy. Oblicz trasę alternatywną Urządzenie GO wyszuka inną trasę z bieżącej lokalizacji do miejsca docelowego. Jeśli jednak zdecydujesz się na trasę oryginalną, dotknij przycisku Oblicz trasę oryg. Dlaczego warto to robić? Poza drogami w pobliżu aktualnej pozycji i miejsca docelowego, nowa trasa będzie przebiegała do miejsca docelowego zupełnie innymi drogami. To łatwy sposób wyznaczenia zupełnie innej trasy. Omiń blokadę drogi Dotknij tego przycisku, jeśli w oddali na trasie znajduje się blokada drogi lub korek. Następnie musisz zadecydować, jak długi odcinek trasy chcesz ominąć. Wybrać można następujące wartości: 100 m, 500 m, 2000 m i 5000 m. Urządzenie GO ponownie wyznaczy trasę omijając część trasy o wybranej długości. Nie zapominaj, że po wyznaczeniu nowej trasy może być konieczne szybkie zjechanie z aktualnej drogi. Jeśli blokada nagle się rozładuje, dotknij przycisku Oblicz trasę oryg., aby wrócić na pierwotną trasę. 23

e Domowy uchwyt dokujący

e Domowy uchwyt dokujący TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D J F b Uchwyt na przednią szybę B H G E A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik

Bardziej szczegółowo

TomTom GO Przewodnik informacyjny

TomTom GO Przewodnik informacyjny TomTom GO Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 6 Nowości 7 Nowości w tej wersji... 7 Przygotowania 9 Montaż w samochodzie... 9 Umiejscowienie urządzenia... 9 Włączanie i

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności PL.3

Środki ostrożności PL.3 R-Link Spis treści Środki ostrożności....................................................................... PL.3 Informacje ogólne.......................................................................

Bardziej szczegółowo

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi

Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi Becker MAP PILOT Instrukcja obsługi PL_ECE_V2.5_A >>PIS TREŚCI K L 2 Spis SPIS treści TREŚCI Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Becker MAP PILOT 5 Użytkowanie 5 Rozpakowywanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika

SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika SAMSUNG LBS Mapy i nawigacja o każdym czasie i w każdym miejscu. Podręcznik użytkownika 1 Copyright 1993-2010 ROUTE 66. OŚWIADCZENIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE: Wszelkie prawa zastrzeżone. ROUTE 66 i logo ROUTE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 610

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 610 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 610 Wydanie 1.3 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 610 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Wydanie 1.0 PL Model: Nokia 909.1 Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104

Instrukcja obsługi. Xperia L C2105/C2104 Instrukcja obsługi Xperia L C2105/C2104 Spis treści Xperia L Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Co to jest Android?...7 Omówienie telefonu...7 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 820 Wydanie 2.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 311

Podręcznik użytkownika Nokia 311 Podręcznik użytkownika Nokia 311 Wydanie 1.3 PL Spis treści Pierwsze kroki...7 Klawisze i części...7 Wkładanie karty SIM i baterii...10 Wkładanie karty pamięci...11 Włączanie...12 Ładowanie baterii...13

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Instrukcja obsługi Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Spis treści Czynności przygotowawcze...7 Informacje o tej instrukcji obsługi...7 Omówienie...7 Składanie... 8 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Wydanie 2.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833

Instrukcja obsługi. Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Instrukcja obsługi Xperia Z3 Compact D5803/D5833 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Składanie...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...9

Bardziej szczegółowo

ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: ipod touch przegląd 9 ipod touch omówienie 10 Akcesoria 10 Przyciski 11 Ikony statusu 13 Rozdział 2: Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo