e Domowy uchwyt dokujący

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e Domowy uchwyt dokujący"

Transkrypt

1 TomTom GO

2 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D J F b Uchwyt na przednią szybę B H G E A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik światła E Przycisk Reset F Głośnik G Gniazdo karty pamięci (nie dołączono karty pamięci SD) na dodatkowe mapy H Złącze USB I TomTom Złącze urządzenia / Złącze odbiornika RDS-TMC J Złącze anteny zewnętrznej K Złącze wyjścia audio c Pakiet dokumentacji I K d Ładowarka samochodowa e Domowy uchwyt dokujący 2

3 W zestawie z TomTom GO 520T, 720T i 920T f Odbiornik informacji drogowych RDS-TMC Wraz z nawigatorami TomTom GO 920 oraz 920T g Pilot zdalnego sterowania 3

4 2. Przed rozpoczęciem pracy... Przed rozpoczęciem pracy... Włączanie i wyłączanie urządzenia Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie TomTom GO, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania (on/off). Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy jego uruchomienie może potrwać kilka minut. Uwaga: W sporadycznych przypadkach urządzenie GO może funkcjonować niepoprawnie. W takim wypadku, należy nacisnąć przycisk reset, a następnie ponownie włączyć urządzenie. Konfiguracja Aby skonfigurować urządzenie TomTom GO, należy odpowiedzieć na kilka pytań dotykając odpowiednich opcji na ekranie urządzenia. Ważne: Należy wybrać poprawny język - będzie on używany dla wszystkich menu i instrukcji. Uwagi dotyczące baterii Zalecamy całkowite naładowanie baterii urządzenia TomTom GO przy pierwszym podłączeniu go do domowego uchwytu dokującego. Całkowite naładowanie baterii zajmuje do 2 godzin. Gdy umieścisz swoje urządzenie GO w Domowym uchwycie dokującym, zostanie wyświetlone zapytanie czy chcesz ustanowić połączenie z komputerem. Po wybraniu opcji Nie urządzenie wyłączy się, jeśli nie dotkniesz ekranu przez trzy kolejne minuty. Dzięki temu akumulator może naładować się w szybszym tempie. Więcej informacji o podłączaniu komputera znajdziesz w Używanie aplikacji TomTom HOME (98). Uwaga: Urządzenie TomTom GO zużywa niewielką ilość energii z baterii do zapamiętania ostatniej pozycji wyświetlonej przed wyłączeniem urządzenia. Jeśli przez dłuższy czas urządzenie GO nie zostanie naładowane, przy kolejnym włączeniu urządzenia GO wyświetli się domyślny ekran uruchomienia. Wszystkie inne ustawienia urządzenia pozostaną bez zmian. 4

5 Zalecenia dotyczące poprawy odbioru sygnału Jeśli urządzenie TomTom GO ustala pozycję dłużej niż 5 minut, należy upewnić się, czy urządzenie znajduje się na otwartej przestrzeni, z daleka od wysokich obiektów takich jak budynki czy drzewa. Po podłączeniu urządzenia TomTom GO do komputera, można użyć TomTom HOME, aby pobrać informacje o pozycjach satelitów systemu GPS w ciągu następnych 7 dni. Pomoże to urządzeniu GO w szybszym ustalaniu pozycji. Ważne: Niektóre pojazdy na przedniej szybie mają zainstalowaną osłonę antyrefleksyjną. Może to uniemożliwiać urządzeniu GO ustalenie aktualnej pozycji samochodu. Zestaw zawierający antenę zewnętrzną TomTom (dostępny jako akcesorium) może poprawić odbiór. Uchwyt na przednią szybę Domowy uchwyt dokujący Nawigator TomTom GO należy zainstalować w samochodzie przy użyciu uchwytu na przednią szybę. Aby zamocować uchwyt, mocno dociśnij przyssawkę do przedniej szyby w samochodzie, w miejscu, w którym szyba jest płaska. Przed zamocowaniem uchwytu upewnij się, że zarówno uchwyt, jak i szyba przednia są czyste i suche. Uchwyt należy umieścić w takim miejscu na przedniej szybie, aby nie zasłaniał widoku drogi. Domowy uchwyt dokujący jest używany do ładowania urządzenia TomTom GO w domu oraz do połączenia go GO z komputerem. Po ustanowieniu połączenia z komputerem, możesz korzystać z aplikacji TomTom HOME, aby zarządzać urządzeniem GO. Informacje na temat usługi TomTom HOME znajdują się w części Używanie aplikacji TomTom HOME (98). Dbaj o urządzenie TomTom GO Nigdy nie należy zostawiać urządzenia TomTom GO lub jego akcesoriów w widocznym miejscu w samochodzie, ponieważ może on stać się łatwym celem kradzieży. Aby zabezpieczyć urządzenie TomTom GO, można zastosować hasło, które następnie należy każdorazowo wprowadzać przy włączaniu urządzenia GO. Więcej informacji znajduje się w części Używanie aplikacji TomTom HOME (98). Odpowiednia dbałość o urządzenie GO jest bardzo ważna. Urządzenie GO nie jest przeznaczone do stosowania w ekstremalnych temperaturach, w związku z tym wystawienie na działanie takich temperatur może spowodować jego trwałe uszkodzenie. W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia GO. Otwarcie obudowy może być niebezpieczne i powoduje unieważnienie gwarancji na urządzenie. Urządzenie GO należy wycierać lub osuszać miękką ściereczką. Nie należy używać środków czyszczących w płynie. 5

6 3. Widok z perspektywy kierowcy Widok z perspektywy kierowcy Gdy urządzenie TomTom GO zostanie uruchomione, wyświetlony zostanie widok z perspektywy kierowcy ze szczegółowymi informacjami o aktualnej lokalizacji. Dotknij środka ekranu w dowolnej chwili, aby otworzyć Menu główne. Uwaga: Widok z perspektywy kierowcy będzie czarno-biały, dopóki urządzenie GO nie ustali aktualnej pozycji. A Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, dotknij symboli + i -. B Twoja aktualna pozycja. C Nazwa następnej głównej drogi lub informacje o znakach drogowych, jeśli takie są. D Instrukcja nawigacji na drodze, po której porusza się pojazd. Aby powtórzyć ostatnią instrukcję mówioną lub zmienić poziom głośności, dotknij tego obszaru. E Nazwa następnej ulicy, w którą należy skręcić. F Informacje dotyczące podróży takie jak czas podróży, odległość, jaką należy jeszcze przebyć oraz czas przybycia na miejsce. Aby wybrać, które elementy będą wyświetlane, dotknij opcji Ustawienia paska stanu w menu Ustawienia. G Moc sygnału GPS. H Pasek Ruch drogowy Aby wprowadzić ustawienia dotyczące informacji o ruchu drogowym, dotknij paska Ruch drogowy, aby otworzyć menu Ruch drogowy lub dotknij opcji TomTom Ruch drogowy w menu głównym. I Szybkie menu - Więcej informacji znajduje się w pełnej instrukcji obsługi. 6

7 4. Enhanced Positioning Technology Enhanced Positioning Technology Uwaga: Funkcja Enhanced Positioning Technology jest dostępna w modelach TomTom GO 920 i 920T Enhanced Positioning Technology lub EPT ustala Twoją lokalizację, gdy odbiór przy użyciu systemu GPS jest słaby, np.: podczas jazdy pomiędzy wysokimi budynkami. Nawigator GO wykorzystuje czujniki pozycjonowania, aby monitorować przyspieszenie i kierunek poruszania się pojazdu, a następnie ustala Twoją aktualną pozycję. EPT tylko pomaga nawigatorowi GO w ustaleniu Twojej pozycji. Obliczenie Twojej dokładnej pozycji jest możliwe tylko wtedy, gdy nawigator GO odbiera silny sygnał GPS. Gdy nawigator GO wykorzystuje EPT do ustalenia pozycji, na pasku stanu jest wyświetlona ikona EPT. Nawigator GO kalibruje EPT automatycznie. Gdy nawigator GO straci sygnał GPS przed zakończeniem kalibracji, nie można korzystać z EPT, a ekran jest podświetlony na szaro, na przykład, gdy sygnał GPS nie jest odbierany na początku podróży. A EPT Ikona. B Twoja aktualna pozycja. Kalibracja Kalibracja jest automatyczna i nie wymaga żadnej akcji ze strony użytkownika. Jednak przydatna jest podstawowa wiedza dotycząca procedury kalibracyjnej. Przy każdorazowym włączeniu, nawigator TomTom GO zeruje czujniki pozycjonowania. Aby zwiększyć dokładność ustalania Twojej pozycji, nawigator GO kalibruje czujniki w trakcie całej podróży. Poniższe warunki muszą być spełnione, aby kalibracja zakończyła się sukcesem: 7

8 Nawigator GO odbiera silny sygnał GPS. Samochód był nieruchomy przez przynajmniej 5 sekund, a teraz porusza się wzdłuż prostej i równej drogi od przynajmniej minuty. 8

9 5. Pierwsza podróż Pierwsza podróż Planowanie trasy z nawigatorem TomTom GO jest łatwe. W celu zaplanowania pierwszej trasy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy. Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne. 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. Uwaga: Przyciski urządzenia GO są podświetlone na kolorowo, chyba że dany przycisk jest chwilowo niedostępny. Na przykład, przycisk o nazwie Znajdź trasę alternatywną... w Menu głównym jest niedostępny, dopóki nie zaplanujesz trasy. 2. Dotknij przycisku Przejdź do Dotknij przycisku Adres Po wprowadzeniu adresu, można wybrać jedną z następujących opcji: Centrum miasta - dotknij tego przycisku, aby wybrać centrum miasta jako punkt docelowy. Ulica i numer domu - dotknij tego przycisku, aby podać adres docelowy. Kod pocztowy - dotknij tego przycisku, aby podać kod pocztowy jako miejsce docelowe. Uwaga: Wprowadzić można kod pocztowy dowolnego kraju. W Wielkiej Brytanii i Holandii kody pocztowe są tak dokładne, że na ich podstawie można określić dokładny adres. W innych kraj kod pocztowy pozwala określić miasto 9

10 lub określony obszar. W takim przypadku niezbędne jest podanie ulicy i numeru domu. Skrzyżowanie lub przecięcie ulic - dotknij tego przycisku, aby wybrać skrzyżowanie ulic jako punkt docelowy. Adres wymówiony - dotknij tego przycisku, aby wybrać opcję określenia miejsca docelowego w formie polecenia wymawianego w systemie GO. Więcej informacji znajduje się w części Adres wymówiony (23). Podczas pierwszej podróży wprowadzisz dokładny adres. 4. Dotknij opcji Ulica i numer domu. Uwaga: Podczas planowania podróży po raz pierwszy, nawigator GO poprosi cię o wybranie kraju. Nawigator zachowa Twój wybór i zastosuje go do wszystkich tras, które będziesz planować. Możesz zmienić to ustawienie w dowolnej chwili, dotykając flagi kraju. 5. Zacznij wpisywać nazwę miejscowości docelowej. W trakcie wpisywania wyświetlane są nazwy miejscowości pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej miejscowości, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe. Wskazówka: Zamiast wpisywać nazwę, dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres do nawigatora GO za pomocą głosu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Adres wymówiony (23) 6. Zacznij wpisywać nazwę ulicy, a następnie wybierz ją, gdy zostanie wyświetlona. Podobnie jak w przypadku nazwy miejscowości, wyświetlane są nazwy ulic pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej ulicy, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe. 7. Potem wpisz numer domu miejsca docelowego, a następnie dotknij przycisku Gotowe. 10

11 8. Na ekranie urządzenia GO zostanie wyświetlone pytanie, czy dojazd na miejsce ma się odbyć w określonym czasie. Dla celów tego ćwiczenia, dotknij przycisku NIE. Urządzenie GO wyznaczy trasę. 9. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe. Urządzenie GO natychmiast zacznie prowadzić Cię do miejsca docelowego, przekazując instrukcje mówione oraz wyświetlając na ekranie kierunki jazdy. Czasy przybycia Podczas planowania trasy podróży urządzenie TomTom GO poprosi o informację, czy chcesz dotrzeć na miejsce w określonym czasie. Dotknij przycisku TAK, aby wprowadzić preferowany czas przybycia. Urządzenie GO obliczy czas przybycia i wyświetli informacje, czy możliwe jest przybycie w określonym czasie. Tych informacji możesz użyć do określenia czasu wyjazdu. W przypadku, gdy urządzenie GO poinformuje, że przybędziesz na miejsce 30 minut wcześniej niż zostało to zaplanowane, możesz odczekać 30 minut, zamiast dotrzeć do celu przed czasem. Podczas podróży czas przybycia jest stale przeliczany. Pasek stanu informuje, czy przyjazd nastąpi punktualnie, czy też przyjazd będzie opóźniony, jak przedstawiono to poniżej: Przybędziesz na miejsce 55 minut przed wprowadzonym czasem przybycia. Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na zielono. Przybędziesz na miejsce 3 minuty przed wprowadzonym czasem przybycia. Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na żółto. 11

12 Przybędziesz 19 minut po czasie. Jeśli szacowany czas przybycia jest późniejszy niż wprowadzony czas, komunikat jest wyświetlany na czerwono. Dotknij opcji Ustawienia Paska stanu w menu Ustawienia. Ustawienia paska stanu Wybierz wymagane opcje w menu na pierwszym ekranie, a następnie dotknij przycisku Gotowe. Aby włączyć powiadomienia o czasie przybycia, zaznacz opcję Pokaż dopuszczalną różnicę czasu przybycia. Aby wyłączyć powiadomienia o czasie przybycia, anuluj zaznaczenie opcji Pokaż dopuszczalną różnicę czasu przybycia. Jakie są inne opcje nawigacyjne? Po dotknięciu przycisku Przejdź do..., można określić cel podróży na wiele sposobów, nie tylko poprzez podanie adresu. Inne opcje znajdują się poniżej: Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Lokalizacji domowej. Tego przycisku będziesz prawdopodobnie używać częściej niż pozostałych. Dom Więcej informacji na temat ustawiania Lokalizacji domowej znajduje się w części Zmień lokalizację domową (56). Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać Ulubione. Więcej informacji na temat Ulubionych znajduje się w części Ulubione (34). Ulubione Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać adres Adres Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe. Poprzedni cel Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Użytecznego Miejsca (UM). Użyteczne Miejsce Więcej informacji na temat UM-ów i nawigowania do nich znajduje się w części Użyteczne Miejsca (40). Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać pozycję GPS. Pozycja GPS Więcej informacji na temat systemu GPS znajduje się w części Globalny system pozycjonowania (GPS) (97). 12

13 Dotknij tego przycisku, aby za pomocą przeglądarki map jako miejsce docelowe wybrać punkt na mapie. Punkt na mapie Więcej informacji na temat przeglądarki map znajduje się w części Widok z perspektywy kierowcy (6). Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe określając jego współrzędne geograficzne. Szer. i dł. geogr. Dotknij tego przycisku, aby nawigować do aktualnej pozycji Znajomego TomTom. Pamiętaj, że Znajomy może zmienić pozycję, zanim do niego dotrzesz. TomTom Znajomy Aby uzyskać więcej informacji o Znajomych TomTom, patrz Usługi TomTom PLUS (70). Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać miejsce ostatniego zatrzymania. Miejsce ostatniego zatrzymania Więcej informacji o GPS można znaleźć w Globalny system pozycjonowania (GPS) (97). Adres wymówiony Zamiast wpisywania adresów, można teraz wprowadzić nowe adresy poprzez przekazanie ustnej informacji do urządzenia GO. Uwaga: Funkcja rozpoznawania mowy jest obecnie dostępna tylko w zakresie wprowadzania adresów oraz odpowiadania na określone komunikaty. Adres mówiony W menu głównym dotknij przyciskunawiguj do..., a następnie dotknij opcji Adres, po czym dotknij opcji Adres mówiony lub Adres mówiony (dialog) i mów po usłyszeniu komendy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Adres wymówiony (23) Adres wymówiony (dialog) Planowanie trasy z wyprzedzeniem Możesz również użyć urządzenia GO do planowania podróży z wyprzedzeniem, wybierając punkt początkowy i miejsce docelowe. Możesz, na przykład, wykonać następujące czynności: Dowiedzieć się przed rozpoczęciem podróży jak długo będzie ona trwała. Sprawdzić trasę planowanej podróży. Sprawdzić trasę dla osoby, która chce cię odwiedzić, tak, aby wyjaśnić jej drogę dojazdu. Aby zaplanować trasę z wyprzedzeniem, wykonaj następujące czynności: 13

14 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. 2. Dotknij strzałki, aby przejść do następnego menu, a następnie dotknij opcji Zaplanuj trasę. Zaplanuj trasę 3. Wybierz miejsce, z którego rozpocznie się podróż w taki sam sposób, w jaki wybierasz miejsce docelowe. 4. Ustaw miejsce docelowe podróży. 5. Wybierz typ planowanej trasy. Najszybsza trasa - trasa, której przejechanie zajmuje najmniej czasu. Najkrótsza trasa - najkrótsza trasa między podanymi lokalizacjami. Może to nie być najszybsza trasa, zwłaszcza jeśli najkrótsza trasa przebiega przez miejscowość lub miasto. Omijaj drogi ekspresowe - trasa omijająca drogi ekspresowe. Trasa piesza - trasa przeznaczona do podróżowania pieszo. Trasa rowerowa - trasa przeznaczona do podróżowania rowerem. Droga z ograniczeniem prędkości - droga, po której pojazdy mogą poruszać się tylko z ograniczoną prędkością. Musisz określić prędkość maksymalną. 6. System TomTom GO planuje trasę między dwiema wybranymi lokalizacjami. Więcej informacji na temat trasy Dostęp do powyższych opcji dotyczących ostatnio zaplanowanej trasy uzyskuje się dotykając przycisku Zobacz trasę w menu głównym. Aby uzyskać szczegółowe informacje o trasie, dotknij przycisku Szczegóły wyświetlanego na ogólnym ekranie trasy. Następnie możesz wybrać spośród następujących opcji: Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić listę wszystkich instrukcji skrętów na trasie. Przeglądaj jako tekst Przeglądaj jako obrazy Funkcja ta jest bardzo przydatna, jeśli trzeba wyjaśnić komuś trasę podróży. Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić każdy skręt podczas podróży. Dotknij prawej i lewej strzałki, aby poruszać się do przodu i do tyłu na trasie podróży. Dotknij ekranu, aby wyłączyć wyświetlanie trójwymiarowe i widok poglądowy mapy. Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić widok trasy w przeglądarce map. Przeglądaj mapę trasy Więcej informacji na temat przeglądarki map znajduje się w części Widok z perspektywy kierowcy (6). 14

15 Dotknij tego przycisku, aby zobaczyć prezentację trasy. Prezentację możesz przerwać w dowolnym momencie dotykając ekranu. Włącz prezentację trasy Dotknij tego przycisku, aby otworzyć ekran podsumowania trasy. Pokaż podsumowanie trasy 15

16 6. Znajdowanie tras alternatywnych Znajdowanie tras alternatywnych Po zaplanowaniu trasy możesz zechcieć coś w niej zmienić, bez zmiany miejsca docelowego. Jaki może być powód zmiany trasy? Może to być jeden z poniższych powodów: W oddali na drodze znajduje się blokada lub korek. Chcesz podróżować przez określoną lokalizację, aby kogoś zabrać, zatrzymać się na posiłek lub zatankować. Chcesz ominąć trudny węzeł lub nielubianą drogę. Dotknij opcji Znajdź trasę alt... w menu głównym, aby zmienić aktualnie zaplanowaną trasę. Znajdź trasę alternatywną... Następnie dotknij jednej z poniższych opcji. Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć trasę alternatywną dla już zaplanowanej trasy. Oblicz trasę alternatywną Urządzenie GO wyszuka inną trasę z bieżącej lokalizacji do miejsca docelowego. Jeśli jednak zdecydujesz się na trasę oryginalną, dotknij przycisku Oblicz trasę oryg. Dlaczego warto to robić? Poza drogami w pobliżu aktualnej pozycji i miejsca docelowego, nowa trasa będzie przebiegała do miejsca docelowego zupełnie innymi drogami. To łatwy sposób wyznaczenia zupełnie innej trasy. Omiń blokadę drogi Dotknij tego przycisku, jeśli w oddali na trasie znajduje się blokada drogi lub korek. Następnie musisz zadecydować, jak długi odcinek trasy chcesz ominąć. Wybrać można następujące wartości: 100 m, 500 m, 2000 m i 5000 m. Urządzenie GO ponownie wyznaczy trasę omijając część trasy o wybranej długości. Nie zapominaj, że po wyznaczeniu nowej trasy może być konieczne szybkie zjechanie z aktualnej drogi. Jeśli blokada nagle się rozładuje, dotknij przyciskuoblicz trasę oryg., aby wrócić na pierwotną trasę. 16

17 Dotknij tego przycisku, aby zmienić trasę tak, aby przebiegała ona przez określoną lokalizację, na przykład w celu zabrania kogoś po drodze. Podróż przez... Wybierz lokalizację, przez którą chcesz jechać, w taki sam sposób, jak wybierasz miejsce docelowe. Dostępne opcje to: Adres, Ulubione, Użyteczne miejsce i Punkt na mapie. Urządzenie GO wyznaczy nową, przebiegającą przez wybraną lokalizację, trasę do miejsca docelowego. Za pomocą tego przycisku możesz podróżować tylko przez jedną lokalizację. Jeśli chcesz jechać przez więcej niż jedną, użyj Planu Podróży. Więcej informacji znajduje się w części Planowanie Planu Podróży (45). Oblicz trasę oryginalną Omiń część trasy Minimalizuj opóźnienia w ruchu Dotknij tego przycisku, aby powrócić do oryginalnej trasy bez zmian związanych z omijaniem korków ulicznych oraz podróżowaniem przez konkretne miejsca. Dotknij tego przycisku, aby ominąć część trasy. Użyj tego przycisku, jeśli aktualna trasa przebiega przez drogę lub skrzyżowanie, którego nie lubisz lub na którym występują problemy z ruchem drogowym. Następnie wybierz drogę, którą chcesz ominąć, z listy dróg znajdujących się na trasie. Dotknij tego przycisku, aby ponownie wyznaczyć trasę tak, żeby w miarę możliwości omijała ona problemy z ruchem drogowym. Urządzenie GO sprawdzi, czy na trasie występują problemy z ruchem drogowym i opracuje najlepszą trasę, która je omija. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z usługi Ruch drogowy TomTom, patrz Informacje o ruchu drogowym (78). 17

18 7. Dźwięki i nagrania głosów Dźwięki i nagrania głosów Dźwięk w systemie TomTom GO używany jest w następujących funkcjach: Instrukcje mówione Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym Ostrzeżenia Muzyka Aby zdobyć więcej informacji o wykonywaniu rozmów w trybie głośnomówiącym z zastosowaniem urządzenia GO, patrz Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym (48). Aby zdobyć więcej informacji na temat odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia GO, patrz Muzyka i media (28) Jak można zmienić poziom głośności? Poziom głośności można zmienić w następujący sposób: Dotknij lewej dolnej części widoku z perspektywy kierowcy. Zostanie wówczas powtórzona ostatnia ustna instrukcja i wyświetli się poziom głośności. Przesuń suwak głośności, aby go dostosować. W menu głównym dotknij opcji Zmień ustawienia, a następnie opcji Ustawienia głośnika. Dotknij przycisku Test, aby sprawdzić wprowadzone zmiany. W urządzeniu GO istnieje opcja automatycznej zmiany poziomu głośności w zależności od poziomu hałasu w samochodzie. Automatyczna zmiana głośności Urządzenie TomTom GO może automatycznie zmieniać natężenie dźwięku. Ustawienia głośności 1. W menu głównym dotknij przycisku Zmień ustawienia. 2. Dotknij przycisku Ust. głośności. 3. Wybierz opcję Połącz głośność z poziomem hałasu. 4. Dotknij przycisku Gotowe. 18

19 Wybór głosu Aby zmienić głos używany w urządzeniu TomTom GO, dotknij przycisku Zmień głos w menu Ustawienia i wybierz głos z listy. Zmień głos Urządzenie TomTom GO posiada dwa różne rodzaje głosów: Głosy komputerowe Są one generowane przez urządzenie GO. Głosy komputerowe służa do przekazywania instrukcji mówionych, nazw ulic, anonsowania otrzymania wiadomości, przekazywania informacji o ruchu drogowym, pogodzie i podpowiedzi. Głosy ludzkie Są one nagrane przez aktora. Uwaga: Głosy ludzkie służą wyłącznie do przekazywania instrukcji mówionych. Jak działają głosy komputerowe? Do generowania głosów komputerowych urządzenie TomTom GO wykorzystuje technologię konwersji tekstu na mowę. Program konwersji tekstu na mowę konwertuje tekst pisany, na przykład instrukcję taką jak Skręć w prawo, na dźwięk ludzkiego głosu. Program konwersji tekstu na mowę analizuje całe zdanie, aby zagwarantować, że słyszalny dźwięk jest jak najbardziej zbliżony do rzeczywistej mowy. Program jest w stanie również rozpoznawać i całkiem poprawnie wymawiać obce nazwy miejsc i ulic. Na przykład angielski głos może czytać francuskie nazwy ulic. Uwaga: Jeśli wybierzesz głos ludzki, będzie on mógł być używany tylko do wydawania poleceń, a nie do wymawiania nazw ulic. Jeśli chcesz otrzymywać mówione komunikaty o nazwach ulic, wybierz opcję Głosy komputerowe. Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Urządzenie TomTom GO zawiera wysokiej jakości głośnik. Jest on stosowany przy odtwarzaniu wszelkich dźwięków generowanych przez urządzenie GO, chyba że zostanie ono połączone z głośnikami zewnętrznymi. Zewnętrzne głośniki można podłączyć do urządzenia GO w następujący sposób: Stosując kabel audio. Uwaga: Jeśli samochodowy zestaw audio posiada złącze wejścia liniowego, można odtwarzać dźwięki generowane przez urządzenie GO za pośrednictwem głośników samochodowych. Podłączając głośniki lub zestaw słuchawkowy hi-fi z funkcją Bluetooth. Nastawiając nadajnik FM urządzenia GO tak, aby możliwe było korzystanie z głośników samochodowych. 19

20 Nadajnik FM Wewnątrz urządzenia GO znajduje się nadajnik FM, który działa jak stacja radiowa. Oznacza to, że można słuchać instrukcji wydawanych przez urządzenie GO i jednocześnie słuchać plików muzycznych mp3 odtwarzanych przez głośniki samochodowe. Konfiguracja W menu głównym dotknij opcji Zmień ustawienia, a następnie Ustawienia głośnika. Włącz radio samochodowe. Przestaw radio samochodowe na częstotliwość, która nie jest używana przez żadną stację radiową. Dotknij przycisku Zmień i ustaw urządzenie GO na tę samą częstotliwość, na jaką ustawione jest radio samochodowe. Jeśli samochód porusza się po terenie, na którym stacja radiowa nadaje na częstotliwości wybranej dla nadajnika FM, wówczas należy zmienić częstotliwość nadajnika. Korzystanie z więcej niż jednego głośnika Różne głośniki mogą służyć do różnych celów, na przykład, instrukcje mówione urządzenia TomTom GO mogą być przekazywane za pośrednictwem głośnika wewnętrznego, a głośniki zewnętrzne mogą służyć do odbierania rozmów w trybie głośnomówiącym i słuchania muzyki. Głośnik wewnętrzny Za pomocą kabla audio Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF Czy instrukcje mówione są słabo słyszalne podczas odtwarzania muzyki? Gdy wybierzesz urządzenie hi-fi z funkcją Bluetooth do odtwarzania muzyki i przekazywania instrukcji mówionych, pojawi się pytanie, czy system ma wyciszyć muzykę podczas przekazywania instrukcji mówionych. Urządzenie domyślnie wycisza muzykę podczas przekazywania instrukcji mówionych. Podczas odbierania rozmów w trybie głośnomówiącym, muzyka jest zawsze wyciszana i w tym czasie nie są przekazywane instrukcje mówione. Informacje na temat dzwonienia w trybie głośnomówiącym za pomocą urządzenia GO znajdują się w części Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym (48). Aby odtwarzać dźwięk przy użyciu samochodowego zestawu stereo lub innego głośnika zewnętrznego oraz kabla audio: 1. Podłącz kabel audio do złącza wyjścia audio w swoim nawigatorze GO. 2. Podłącz kabel audio do złącza wejścia liniowego radioodtwarzacza samochodowego lub innego głośnika zewnętrznego. Uwaga: Nie wszystkie radioodtwarzacze samochodowe posiadają złącze wejścia liniowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy sięgnąć do podręcznika samochodowego zestawu stereo. 20

21 3. Jeśli stosowany jest samochodowy zestaw stereo, jako źródło sygnału ustaw w nim złącze wejścia liniowego. 4. Na ekranie urządzenia GO dotknij przycisku Ustawienia głośnika w menu Ustawienia. Dotknij tego przycisku, aby zmienić ustawienia głośnika. Ustawienia głośnika 5. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do przekazywania instrukcji mówionych. Głośnik wewnętrzny Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF 6. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do odtwarzania muzyki. Głośnik wewnętrzny Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF 7. Dotknij przycisku Gotowe. 8. Urządzenie GO zapyta, czy chcesz używać zewnętrznego głośnika hi-fi z obsługą technologii Bluetooth. Dotknij przycisku NIE. Urządzenie GO potwierdzi, że po podłączeniu urządzenia, wybrany dźwięk będzie odtwarzany przez kabel audio. Uwaga: Nie możesz jednocześnie słuchać radioodtwarzacza i używać kabla audio do odtwarzania dźwięków urządzenia GO przez samochodowy system audio. Informacje na temat odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia GO znajdują się w części Muzyka i media (28). Korzystanie z głośników hi-fi z obsługą Bluetooth. Urządzenie GO może odtwarzać dźwięki przez głośniki hi-hi z obsługą Bluetooth, takie jak zestaw słuchawkowy hi-fi z funkcją Bluetooth lub samochodowy system audio z funkcją Bluetooth. Aby odtwarzać dźwięki przez głośniki hi-fi z funkcją Bluetooth, należy wykonać następujące czynności: 1. Dotknij przycisku Ustawienia głośnika w menu Ustawienia. Dotknij tego przycisku, aby zmienić ustawienia głośnika. Ustawienia głośnika 2. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do przekazywania instrukcji mówionych. 21

22 Głośnik wewnętrzny Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF 3. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do odtwarzania muzyki. Głośnik wewnętrzny Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF 4. Dotknij przycisku Gotowe. 5. Urządzenie GO zapyta, czy chcesz używać zewnętrznego głośnika hi-fi z obsługą Bluetooth. Dotknij przycisku TAK. Urządzenie GO rozpocznie wyszukiwanie urządzenia hi-fi z obsługą Bluetooth. 6. Wybierz urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth z listy urządzeń odnalezionych przez urządzenie GO. Nawigator GO spróbuje nawiązać połączenie Bluetooth z urządzeniem zewnętrznym. Przed ustanowieniem połączenia Bluetooth, urządzenie zewnętrzne może wymagać wprowadzenia hasła w nawigatorze GO. Aby uzyskać więcej informacji należy sięgnąć do dokumentacji urządzenia hi-fi z funkcją Bluetooth. Po pierwszym podłączeniu, dźwięki będą odtwarzane przez zewnętrzne urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth. Jeśli urządzenie GO nie może nawiązać połączenia Bluetooth, wówczas wszystkie dźwięki będą odtwarzane przez wewnętrzny głośnik lub za pośrednictwem kabla audio, jeśli jest on połączony z zewnętrznym urządzeniem audio wyposażonym w głośniki. 22

23 8. Adres wymówiony Adres wymówiony Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy. Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne. Planując podróż z urządzeniem TomTom GO, zamiast wpisywać adres dotykając ekranu, możesz wymówić adres korzystając z opcji rozpoznawania mowy. Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres tylko przy użyciu głosu. Jeśli korzystasz z tej opcji, urządzenie GO potrafi rozpoznać: Adres wymówiony (dialog) Polecenia: Tak, Nie, Wstecz, Gotowe, OK, Skrzyżowanie. Nazwy ulic. Nazwy miejsc. Numery: Numery należy wymawiać jako oddzielne cyfry. Dla przykładu, numer 35 należy wymawiać jako "trzy" i "pięć". Korzystając z funkcji Adres wymówiony (dialog), możesz wprowadzać informacje bez dotykania ekranu. Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres zarówno używając mowy, jak i dotykając ekranu. Jeśli korzystasz tej opcji, urządzenie GO potrafi rozpoznać: Adres wymówiony Nazwy ulic. Nazwy miejsc. Korzystanie z opcji Adres wymówiony zazwyczaj zajmuje mniej czasu, niż z opcji Adres mówiony (dialog). Gdy na klawiaturze zostanie wyświetlony ten przycisk, możesz wprowadzać informacje używając głosu, zamiast pisać. Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić informacje przy użyciu funkcji rozpoznawania mowy. Wskazówka: Gdy klawisz ten jest podświetlony na szaro, nie możesz wprowadzić adresu przy użyciu głosu. Urządzenie GO rozpoznaje nazwy miejsc i ulic wypowiedziane w lokalnym języku, przy użyciu lokalnej wymowy. Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy w odniesieniu do nazw miejsc i ulic nie jest możliwe we wszystkich krajach. 23

TomTom GO Przewodnik informacyjny

TomTom GO Przewodnik informacyjny TomTom GO Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 6 Nowości 7 Nowości w tej wersji... 7 Przygotowania 9 Montaż w samochodzie... 9 Umiejscowienie urządzenia... 9 Włączanie i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 620 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 5 Klawisze i części 5 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 5 Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 1020 Wydanie 1.0 PL Model: Nokia 909.1 Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 520 Wydanie 2.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503

Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Wydanie 1.0 PL Podręcznik użytkownika Nokia Asha 503 Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

OPEL ANTARA. Infotainment System

OPEL ANTARA. Infotainment System OPEL ANTARA Infotainment System Spis treści Touch & Connect (Dotknij i połącz się)... 5 CD 40 USB... 101 Portal telefonu komórkowego... 143 Touch & Connect (Dotknij i połącz się) Wprowadzenie... 6 Radioodtwarzacz...

Bardziej szczegółowo

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013

2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid Z3 Duo podręcznik użytkownika Model: Z130 Wersja publikacji: 08/2013 Acer Liquid Z3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika ipoda touch

Podręcznik użytkownika ipoda touch Podręcznik użytkownika ipoda touch Spis treści 5 Rozdział 1: Pierwsze kroki 5 Co będzie potrzebne? 5 Rejestracja ipoda touch 6 Synchronizacja z itunes 11 Konta pocztowe, kontakty i kalendarze 12 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipod touch Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: ipod touch przegląd 9 ipod touch omówienie 10 Akcesoria 10 Przyciski 11 Ikony statusu 13 Rozdział 2: Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Podręcznik użytkownika Polski Czerwiec 2010 Ikona przekreślonego kontenera na kółkach oznacza, że w obszarze Unii Europejskiej, zużyty produkt trafić musi do specjalnego

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo