e Domowy uchwyt dokujący

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e Domowy uchwyt dokujący"

Transkrypt

1 TomTom GO

2 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D J F b Uchwyt na przednią szybę B H G E A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik światła E Przycisk Reset F Głośnik G Gniazdo karty pamięci (nie dołączono karty pamięci SD) na dodatkowe mapy H Złącze USB I TomTom Złącze urządzenia / Złącze odbiornika RDS-TMC J Złącze anteny zewnętrznej K Złącze wyjścia audio c Pakiet dokumentacji I K d Ładowarka samochodowa e Domowy uchwyt dokujący 2

3 W zestawie z TomTom GO 520T, 720T i 920T f Odbiornik informacji drogowych RDS-TMC Wraz z nawigatorami TomTom GO 920 oraz 920T g Pilot zdalnego sterowania 3

4 2. Przed rozpoczęciem pracy... Przed rozpoczęciem pracy... Włączanie i wyłączanie urządzenia Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie TomTom GO, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk zasilania (on/off). Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy jego uruchomienie może potrwać kilka minut. Uwaga: W sporadycznych przypadkach urządzenie GO może funkcjonować niepoprawnie. W takim wypadku, należy nacisnąć przycisk reset, a następnie ponownie włączyć urządzenie. Konfiguracja Aby skonfigurować urządzenie TomTom GO, należy odpowiedzieć na kilka pytań dotykając odpowiednich opcji na ekranie urządzenia. Ważne: Należy wybrać poprawny język - będzie on używany dla wszystkich menu i instrukcji. Uwagi dotyczące baterii Zalecamy całkowite naładowanie baterii urządzenia TomTom GO przy pierwszym podłączeniu go do domowego uchwytu dokującego. Całkowite naładowanie baterii zajmuje do 2 godzin. Gdy umieścisz swoje urządzenie GO w Domowym uchwycie dokującym, zostanie wyświetlone zapytanie czy chcesz ustanowić połączenie z komputerem. Po wybraniu opcji Nie urządzenie wyłączy się, jeśli nie dotkniesz ekranu przez trzy kolejne minuty. Dzięki temu akumulator może naładować się w szybszym tempie. Więcej informacji o podłączaniu komputera znajdziesz w Używanie aplikacji TomTom HOME (98). Uwaga: Urządzenie TomTom GO zużywa niewielką ilość energii z baterii do zapamiętania ostatniej pozycji wyświetlonej przed wyłączeniem urządzenia. Jeśli przez dłuższy czas urządzenie GO nie zostanie naładowane, przy kolejnym włączeniu urządzenia GO wyświetli się domyślny ekran uruchomienia. Wszystkie inne ustawienia urządzenia pozostaną bez zmian. 4

5 Zalecenia dotyczące poprawy odbioru sygnału Jeśli urządzenie TomTom GO ustala pozycję dłużej niż 5 minut, należy upewnić się, czy urządzenie znajduje się na otwartej przestrzeni, z daleka od wysokich obiektów takich jak budynki czy drzewa. Po podłączeniu urządzenia TomTom GO do komputera, można użyć TomTom HOME, aby pobrać informacje o pozycjach satelitów systemu GPS w ciągu następnych 7 dni. Pomoże to urządzeniu GO w szybszym ustalaniu pozycji. Ważne: Niektóre pojazdy na przedniej szybie mają zainstalowaną osłonę antyrefleksyjną. Może to uniemożliwiać urządzeniu GO ustalenie aktualnej pozycji samochodu. Zestaw zawierający antenę zewnętrzną TomTom (dostępny jako akcesorium) może poprawić odbiór. Uchwyt na przednią szybę Domowy uchwyt dokujący Nawigator TomTom GO należy zainstalować w samochodzie przy użyciu uchwytu na przednią szybę. Aby zamocować uchwyt, mocno dociśnij przyssawkę do przedniej szyby w samochodzie, w miejscu, w którym szyba jest płaska. Przed zamocowaniem uchwytu upewnij się, że zarówno uchwyt, jak i szyba przednia są czyste i suche. Uchwyt należy umieścić w takim miejscu na przedniej szybie, aby nie zasłaniał widoku drogi. Domowy uchwyt dokujący jest używany do ładowania urządzenia TomTom GO w domu oraz do połączenia go GO z komputerem. Po ustanowieniu połączenia z komputerem, możesz korzystać z aplikacji TomTom HOME, aby zarządzać urządzeniem GO. Informacje na temat usługi TomTom HOME znajdują się w części Używanie aplikacji TomTom HOME (98). Dbaj o urządzenie TomTom GO Nigdy nie należy zostawiać urządzenia TomTom GO lub jego akcesoriów w widocznym miejscu w samochodzie, ponieważ może on stać się łatwym celem kradzieży. Aby zabezpieczyć urządzenie TomTom GO, można zastosować hasło, które następnie należy każdorazowo wprowadzać przy włączaniu urządzenia GO. Więcej informacji znajduje się w części Używanie aplikacji TomTom HOME (98). Odpowiednia dbałość o urządzenie GO jest bardzo ważna. Urządzenie GO nie jest przeznaczone do stosowania w ekstremalnych temperaturach, w związku z tym wystawienie na działanie takich temperatur może spowodować jego trwałe uszkodzenie. W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy urządzenia GO. Otwarcie obudowy może być niebezpieczne i powoduje unieważnienie gwarancji na urządzenie. Urządzenie GO należy wycierać lub osuszać miękką ściereczką. Nie należy używać środków czyszczących w płynie. 5

6 3. Widok z perspektywy kierowcy Widok z perspektywy kierowcy Gdy urządzenie TomTom GO zostanie uruchomione, wyświetlony zostanie widok z perspektywy kierowcy ze szczegółowymi informacjami o aktualnej lokalizacji. Dotknij środka ekranu w dowolnej chwili, aby otworzyć Menu główne. Uwaga: Widok z perspektywy kierowcy będzie czarno-biały, dopóki urządzenie GO nie ustali aktualnej pozycji. A Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, dotknij symboli + i -. B Twoja aktualna pozycja. C Nazwa następnej głównej drogi lub informacje o znakach drogowych, jeśli takie są. D Instrukcja nawigacji na drodze, po której porusza się pojazd. Aby powtórzyć ostatnią instrukcję mówioną lub zmienić poziom głośności, dotknij tego obszaru. E Nazwa następnej ulicy, w którą należy skręcić. F Informacje dotyczące podróży takie jak czas podróży, odległość, jaką należy jeszcze przebyć oraz czas przybycia na miejsce. Aby wybrać, które elementy będą wyświetlane, dotknij opcji Ustawienia paska stanu w menu Ustawienia. G Moc sygnału GPS. H Pasek Ruch drogowy Aby wprowadzić ustawienia dotyczące informacji o ruchu drogowym, dotknij paska Ruch drogowy, aby otworzyć menu Ruch drogowy lub dotknij opcji TomTom Ruch drogowy w menu głównym. I Szybkie menu - Więcej informacji znajduje się w pełnej instrukcji obsługi. 6

7 4. Enhanced Positioning Technology Enhanced Positioning Technology Uwaga: Funkcja Enhanced Positioning Technology jest dostępna w modelach TomTom GO 920 i 920T Enhanced Positioning Technology lub EPT ustala Twoją lokalizację, gdy odbiór przy użyciu systemu GPS jest słaby, np.: podczas jazdy pomiędzy wysokimi budynkami. Nawigator GO wykorzystuje czujniki pozycjonowania, aby monitorować przyspieszenie i kierunek poruszania się pojazdu, a następnie ustala Twoją aktualną pozycję. EPT tylko pomaga nawigatorowi GO w ustaleniu Twojej pozycji. Obliczenie Twojej dokładnej pozycji jest możliwe tylko wtedy, gdy nawigator GO odbiera silny sygnał GPS. Gdy nawigator GO wykorzystuje EPT do ustalenia pozycji, na pasku stanu jest wyświetlona ikona EPT. Nawigator GO kalibruje EPT automatycznie. Gdy nawigator GO straci sygnał GPS przed zakończeniem kalibracji, nie można korzystać z EPT, a ekran jest podświetlony na szaro, na przykład, gdy sygnał GPS nie jest odbierany na początku podróży. A EPT Ikona. B Twoja aktualna pozycja. Kalibracja Kalibracja jest automatyczna i nie wymaga żadnej akcji ze strony użytkownika. Jednak przydatna jest podstawowa wiedza dotycząca procedury kalibracyjnej. Przy każdorazowym włączeniu, nawigator TomTom GO zeruje czujniki pozycjonowania. Aby zwiększyć dokładność ustalania Twojej pozycji, nawigator GO kalibruje czujniki w trakcie całej podróży. Poniższe warunki muszą być spełnione, aby kalibracja zakończyła się sukcesem: 7

8 Nawigator GO odbiera silny sygnał GPS. Samochód był nieruchomy przez przynajmniej 5 sekund, a teraz porusza się wzdłuż prostej i równej drogi od przynajmniej minuty. 8

9 5. Pierwsza podróż Pierwsza podróż Planowanie trasy z nawigatorem TomTom GO jest łatwe. W celu zaplanowania pierwszej trasy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy. Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne. 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. Uwaga: Przyciski urządzenia GO są podświetlone na kolorowo, chyba że dany przycisk jest chwilowo niedostępny. Na przykład, przycisk o nazwie Znajdź trasę alternatywną... w Menu głównym jest niedostępny, dopóki nie zaplanujesz trasy. 2. Dotknij przycisku Przejdź do Dotknij przycisku Adres Po wprowadzeniu adresu, można wybrać jedną z następujących opcji: Centrum miasta - dotknij tego przycisku, aby wybrać centrum miasta jako punkt docelowy. Ulica i numer domu - dotknij tego przycisku, aby podać adres docelowy. Kod pocztowy - dotknij tego przycisku, aby podać kod pocztowy jako miejsce docelowe. Uwaga: Wprowadzić można kod pocztowy dowolnego kraju. W Wielkiej Brytanii i Holandii kody pocztowe są tak dokładne, że na ich podstawie można określić dokładny adres. W innych kraj kod pocztowy pozwala określić miasto 9

10 lub określony obszar. W takim przypadku niezbędne jest podanie ulicy i numeru domu. Skrzyżowanie lub przecięcie ulic - dotknij tego przycisku, aby wybrać skrzyżowanie ulic jako punkt docelowy. Adres wymówiony - dotknij tego przycisku, aby wybrać opcję określenia miejsca docelowego w formie polecenia wymawianego w systemie GO. Więcej informacji znajduje się w części Adres wymówiony (23). Podczas pierwszej podróży wprowadzisz dokładny adres. 4. Dotknij opcji Ulica i numer domu. Uwaga: Podczas planowania podróży po raz pierwszy, nawigator GO poprosi cię o wybranie kraju. Nawigator zachowa Twój wybór i zastosuje go do wszystkich tras, które będziesz planować. Możesz zmienić to ustawienie w dowolnej chwili, dotykając flagi kraju. 5. Zacznij wpisywać nazwę miejscowości docelowej. W trakcie wpisywania wyświetlane są nazwy miejscowości pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej miejscowości, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe. Wskazówka: Zamiast wpisywać nazwę, dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres do nawigatora GO za pomocą głosu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Adres wymówiony (23) 6. Zacznij wpisywać nazwę ulicy, a następnie wybierz ją, gdy zostanie wyświetlona. Podobnie jak w przypadku nazwy miejscowości, wyświetlane są nazwy ulic pasujące do wpisanego ciągu liter. Gdy na liście ukaże się nazwa docelowej ulicy, dotknij jej, aby ustawić miejsce docelowe. 7. Potem wpisz numer domu miejsca docelowego, a następnie dotknij przycisku Gotowe. 10

11 8. Na ekranie urządzenia GO zostanie wyświetlone pytanie, czy dojazd na miejsce ma się odbyć w określonym czasie. Dla celów tego ćwiczenia, dotknij przycisku NIE. Urządzenie GO wyznaczy trasę. 9. Po wyznaczeniu trasy dotknij przycisku Gotowe. Urządzenie GO natychmiast zacznie prowadzić Cię do miejsca docelowego, przekazując instrukcje mówione oraz wyświetlając na ekranie kierunki jazdy. Czasy przybycia Podczas planowania trasy podróży urządzenie TomTom GO poprosi o informację, czy chcesz dotrzeć na miejsce w określonym czasie. Dotknij przycisku TAK, aby wprowadzić preferowany czas przybycia. Urządzenie GO obliczy czas przybycia i wyświetli informacje, czy możliwe jest przybycie w określonym czasie. Tych informacji możesz użyć do określenia czasu wyjazdu. W przypadku, gdy urządzenie GO poinformuje, że przybędziesz na miejsce 30 minut wcześniej niż zostało to zaplanowane, możesz odczekać 30 minut, zamiast dotrzeć do celu przed czasem. Podczas podróży czas przybycia jest stale przeliczany. Pasek stanu informuje, czy przyjazd nastąpi punktualnie, czy też przyjazd będzie opóźniony, jak przedstawiono to poniżej: Przybędziesz na miejsce 55 minut przed wprowadzonym czasem przybycia. Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na zielono. Przybędziesz na miejsce 3 minuty przed wprowadzonym czasem przybycia. Jeśli szacowany czas przybycia jest wcześniejszy o pięć minut od wprowadzonego czasu, komunikat jest wyświetlany na żółto. 11

12 Przybędziesz 19 minut po czasie. Jeśli szacowany czas przybycia jest późniejszy niż wprowadzony czas, komunikat jest wyświetlany na czerwono. Dotknij opcji Ustawienia Paska stanu w menu Ustawienia. Ustawienia paska stanu Wybierz wymagane opcje w menu na pierwszym ekranie, a następnie dotknij przycisku Gotowe. Aby włączyć powiadomienia o czasie przybycia, zaznacz opcję Pokaż dopuszczalną różnicę czasu przybycia. Aby wyłączyć powiadomienia o czasie przybycia, anuluj zaznaczenie opcji Pokaż dopuszczalną różnicę czasu przybycia. Jakie są inne opcje nawigacyjne? Po dotknięciu przycisku Przejdź do..., można określić cel podróży na wiele sposobów, nie tylko poprzez podanie adresu. Inne opcje znajdują się poniżej: Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Lokalizacji domowej. Tego przycisku będziesz prawdopodobnie używać częściej niż pozostałych. Dom Więcej informacji na temat ustawiania Lokalizacji domowej znajduje się w części Zmień lokalizację domową (56). Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać Ulubione. Więcej informacji na temat Ulubionych znajduje się w części Ulubione (34). Ulubione Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać adres Adres Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe z listy miejsc ostatnio użytych jako miejsca docelowe. Poprzedni cel Dotknij tego przycisku, aby nawigować do Użytecznego Miejsca (UM). Użyteczne Miejsce Więcej informacji na temat UM-ów i nawigowania do nich znajduje się w części Użyteczne Miejsca (40). Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać pozycję GPS. Pozycja GPS Więcej informacji na temat systemu GPS znajduje się w części Globalny system pozycjonowania (GPS) (97). 12

13 Dotknij tego przycisku, aby za pomocą przeglądarki map jako miejsce docelowe wybrać punkt na mapie. Punkt na mapie Więcej informacji na temat przeglądarki map znajduje się w części Widok z perspektywy kierowcy (6). Dotknij tego przycisku, aby wybrać miejsce docelowe określając jego współrzędne geograficzne. Szer. i dł. geogr. Dotknij tego przycisku, aby nawigować do aktualnej pozycji Znajomego TomTom. Pamiętaj, że Znajomy może zmienić pozycję, zanim do niego dotrzesz. TomTom Znajomy Aby uzyskać więcej informacji o Znajomych TomTom, patrz Usługi TomTom PLUS (70). Dotknij tego przycisku, aby jako miejsce docelowe wybrać miejsce ostatniego zatrzymania. Miejsce ostatniego zatrzymania Więcej informacji o GPS można znaleźć w Globalny system pozycjonowania (GPS) (97). Adres wymówiony Zamiast wpisywania adresów, można teraz wprowadzić nowe adresy poprzez przekazanie ustnej informacji do urządzenia GO. Uwaga: Funkcja rozpoznawania mowy jest obecnie dostępna tylko w zakresie wprowadzania adresów oraz odpowiadania na określone komunikaty. Adres mówiony W menu głównym dotknij przyciskunawiguj do..., a następnie dotknij opcji Adres, po czym dotknij opcji Adres mówiony lub Adres mówiony (dialog) i mów po usłyszeniu komendy. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Adres wymówiony (23) Adres wymówiony (dialog) Planowanie trasy z wyprzedzeniem Możesz również użyć urządzenia GO do planowania podróży z wyprzedzeniem, wybierając punkt początkowy i miejsce docelowe. Możesz, na przykład, wykonać następujące czynności: Dowiedzieć się przed rozpoczęciem podróży jak długo będzie ona trwała. Sprawdzić trasę planowanej podróży. Sprawdzić trasę dla osoby, która chce cię odwiedzić, tak, aby wyjaśnić jej drogę dojazdu. Aby zaplanować trasę z wyprzedzeniem, wykonaj następujące czynności: 13

14 1. Dotknij ekranu, aby przywołać menu główne. 2. Dotknij strzałki, aby przejść do następnego menu, a następnie dotknij opcji Zaplanuj trasę. Zaplanuj trasę 3. Wybierz miejsce, z którego rozpocznie się podróż w taki sam sposób, w jaki wybierasz miejsce docelowe. 4. Ustaw miejsce docelowe podróży. 5. Wybierz typ planowanej trasy. Najszybsza trasa - trasa, której przejechanie zajmuje najmniej czasu. Najkrótsza trasa - najkrótsza trasa między podanymi lokalizacjami. Może to nie być najszybsza trasa, zwłaszcza jeśli najkrótsza trasa przebiega przez miejscowość lub miasto. Omijaj drogi ekspresowe - trasa omijająca drogi ekspresowe. Trasa piesza - trasa przeznaczona do podróżowania pieszo. Trasa rowerowa - trasa przeznaczona do podróżowania rowerem. Droga z ograniczeniem prędkości - droga, po której pojazdy mogą poruszać się tylko z ograniczoną prędkością. Musisz określić prędkość maksymalną. 6. System TomTom GO planuje trasę między dwiema wybranymi lokalizacjami. Więcej informacji na temat trasy Dostęp do powyższych opcji dotyczących ostatnio zaplanowanej trasy uzyskuje się dotykając przycisku Zobacz trasę w menu głównym. Aby uzyskać szczegółowe informacje o trasie, dotknij przycisku Szczegóły wyświetlanego na ogólnym ekranie trasy. Następnie możesz wybrać spośród następujących opcji: Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić listę wszystkich instrukcji skrętów na trasie. Przeglądaj jako tekst Przeglądaj jako obrazy Funkcja ta jest bardzo przydatna, jeśli trzeba wyjaśnić komuś trasę podróży. Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić każdy skręt podczas podróży. Dotknij prawej i lewej strzałki, aby poruszać się do przodu i do tyłu na trasie podróży. Dotknij ekranu, aby wyłączyć wyświetlanie trójwymiarowe i widok poglądowy mapy. Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić widok trasy w przeglądarce map. Przeglądaj mapę trasy Więcej informacji na temat przeglądarki map znajduje się w części Widok z perspektywy kierowcy (6). 14

15 Dotknij tego przycisku, aby zobaczyć prezentację trasy. Prezentację możesz przerwać w dowolnym momencie dotykając ekranu. Włącz prezentację trasy Dotknij tego przycisku, aby otworzyć ekran podsumowania trasy. Pokaż podsumowanie trasy 15

16 6. Znajdowanie tras alternatywnych Znajdowanie tras alternatywnych Po zaplanowaniu trasy możesz zechcieć coś w niej zmienić, bez zmiany miejsca docelowego. Jaki może być powód zmiany trasy? Może to być jeden z poniższych powodów: W oddali na drodze znajduje się blokada lub korek. Chcesz podróżować przez określoną lokalizację, aby kogoś zabrać, zatrzymać się na posiłek lub zatankować. Chcesz ominąć trudny węzeł lub nielubianą drogę. Dotknij opcji Znajdź trasę alt... w menu głównym, aby zmienić aktualnie zaplanowaną trasę. Znajdź trasę alternatywną... Następnie dotknij jednej z poniższych opcji. Dotknij tego przycisku, aby wyznaczyć trasę alternatywną dla już zaplanowanej trasy. Oblicz trasę alternatywną Urządzenie GO wyszuka inną trasę z bieżącej lokalizacji do miejsca docelowego. Jeśli jednak zdecydujesz się na trasę oryginalną, dotknij przycisku Oblicz trasę oryg. Dlaczego warto to robić? Poza drogami w pobliżu aktualnej pozycji i miejsca docelowego, nowa trasa będzie przebiegała do miejsca docelowego zupełnie innymi drogami. To łatwy sposób wyznaczenia zupełnie innej trasy. Omiń blokadę drogi Dotknij tego przycisku, jeśli w oddali na trasie znajduje się blokada drogi lub korek. Następnie musisz zadecydować, jak długi odcinek trasy chcesz ominąć. Wybrać można następujące wartości: 100 m, 500 m, 2000 m i 5000 m. Urządzenie GO ponownie wyznaczy trasę omijając część trasy o wybranej długości. Nie zapominaj, że po wyznaczeniu nowej trasy może być konieczne szybkie zjechanie z aktualnej drogi. Jeśli blokada nagle się rozładuje, dotknij przyciskuoblicz trasę oryg., aby wrócić na pierwotną trasę. 16

17 Dotknij tego przycisku, aby zmienić trasę tak, aby przebiegała ona przez określoną lokalizację, na przykład w celu zabrania kogoś po drodze. Podróż przez... Wybierz lokalizację, przez którą chcesz jechać, w taki sam sposób, jak wybierasz miejsce docelowe. Dostępne opcje to: Adres, Ulubione, Użyteczne miejsce i Punkt na mapie. Urządzenie GO wyznaczy nową, przebiegającą przez wybraną lokalizację, trasę do miejsca docelowego. Za pomocą tego przycisku możesz podróżować tylko przez jedną lokalizację. Jeśli chcesz jechać przez więcej niż jedną, użyj Planu Podróży. Więcej informacji znajduje się w części Planowanie Planu Podróży (45). Oblicz trasę oryginalną Omiń część trasy Minimalizuj opóźnienia w ruchu Dotknij tego przycisku, aby powrócić do oryginalnej trasy bez zmian związanych z omijaniem korków ulicznych oraz podróżowaniem przez konkretne miejsca. Dotknij tego przycisku, aby ominąć część trasy. Użyj tego przycisku, jeśli aktualna trasa przebiega przez drogę lub skrzyżowanie, którego nie lubisz lub na którym występują problemy z ruchem drogowym. Następnie wybierz drogę, którą chcesz ominąć, z listy dróg znajdujących się na trasie. Dotknij tego przycisku, aby ponownie wyznaczyć trasę tak, żeby w miarę możliwości omijała ona problemy z ruchem drogowym. Urządzenie GO sprawdzi, czy na trasie występują problemy z ruchem drogowym i opracuje najlepszą trasę, która je omija. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z usługi Ruch drogowy TomTom, patrz Informacje o ruchu drogowym (78). 17

18 7. Dźwięki i nagrania głosów Dźwięki i nagrania głosów Dźwięk w systemie TomTom GO używany jest w następujących funkcjach: Instrukcje mówione Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym Ostrzeżenia Muzyka Aby zdobyć więcej informacji o wykonywaniu rozmów w trybie głośnomówiącym z zastosowaniem urządzenia GO, patrz Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym (48). Aby zdobyć więcej informacji na temat odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia GO, patrz Muzyka i media (28) Jak można zmienić poziom głośności? Poziom głośności można zmienić w następujący sposób: Dotknij lewej dolnej części widoku z perspektywy kierowcy. Zostanie wówczas powtórzona ostatnia ustna instrukcja i wyświetli się poziom głośności. Przesuń suwak głośności, aby go dostosować. W menu głównym dotknij opcji Zmień ustawienia, a następnie opcji Ustawienia głośnika. Dotknij przycisku Test, aby sprawdzić wprowadzone zmiany. W urządzeniu GO istnieje opcja automatycznej zmiany poziomu głośności w zależności od poziomu hałasu w samochodzie. Automatyczna zmiana głośności Urządzenie TomTom GO może automatycznie zmieniać natężenie dźwięku. Ustawienia głośności 1. W menu głównym dotknij przycisku Zmień ustawienia. 2. Dotknij przycisku Ust. głośności. 3. Wybierz opcję Połącz głośność z poziomem hałasu. 4. Dotknij przycisku Gotowe. 18

19 Wybór głosu Aby zmienić głos używany w urządzeniu TomTom GO, dotknij przycisku Zmień głos w menu Ustawienia i wybierz głos z listy. Zmień głos Urządzenie TomTom GO posiada dwa różne rodzaje głosów: Głosy komputerowe Są one generowane przez urządzenie GO. Głosy komputerowe służa do przekazywania instrukcji mówionych, nazw ulic, anonsowania otrzymania wiadomości, przekazywania informacji o ruchu drogowym, pogodzie i podpowiedzi. Głosy ludzkie Są one nagrane przez aktora. Uwaga: Głosy ludzkie służą wyłącznie do przekazywania instrukcji mówionych. Jak działają głosy komputerowe? Do generowania głosów komputerowych urządzenie TomTom GO wykorzystuje technologię konwersji tekstu na mowę. Program konwersji tekstu na mowę konwertuje tekst pisany, na przykład instrukcję taką jak Skręć w prawo, na dźwięk ludzkiego głosu. Program konwersji tekstu na mowę analizuje całe zdanie, aby zagwarantować, że słyszalny dźwięk jest jak najbardziej zbliżony do rzeczywistej mowy. Program jest w stanie również rozpoznawać i całkiem poprawnie wymawiać obce nazwy miejsc i ulic. Na przykład angielski głos może czytać francuskie nazwy ulic. Uwaga: Jeśli wybierzesz głos ludzki, będzie on mógł być używany tylko do wydawania poleceń, a nie do wymawiania nazw ulic. Jeśli chcesz otrzymywać mówione komunikaty o nazwach ulic, wybierz opcję Głosy komputerowe. Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Urządzenie TomTom GO zawiera wysokiej jakości głośnik. Jest on stosowany przy odtwarzaniu wszelkich dźwięków generowanych przez urządzenie GO, chyba że zostanie ono połączone z głośnikami zewnętrznymi. Zewnętrzne głośniki można podłączyć do urządzenia GO w następujący sposób: Stosując kabel audio. Uwaga: Jeśli samochodowy zestaw audio posiada złącze wejścia liniowego, można odtwarzać dźwięki generowane przez urządzenie GO za pośrednictwem głośników samochodowych. Podłączając głośniki lub zestaw słuchawkowy hi-fi z funkcją Bluetooth. Nastawiając nadajnik FM urządzenia GO tak, aby możliwe było korzystanie z głośników samochodowych. 19

20 Nadajnik FM Wewnątrz urządzenia GO znajduje się nadajnik FM, który działa jak stacja radiowa. Oznacza to, że można słuchać instrukcji wydawanych przez urządzenie GO i jednocześnie słuchać plików muzycznych mp3 odtwarzanych przez głośniki samochodowe. Konfiguracja W menu głównym dotknij opcji Zmień ustawienia, a następnie Ustawienia głośnika. Włącz radio samochodowe. Przestaw radio samochodowe na częstotliwość, która nie jest używana przez żadną stację radiową. Dotknij przycisku Zmień i ustaw urządzenie GO na tę samą częstotliwość, na jaką ustawione jest radio samochodowe. Jeśli samochód porusza się po terenie, na którym stacja radiowa nadaje na częstotliwości wybranej dla nadajnika FM, wówczas należy zmienić częstotliwość nadajnika. Korzystanie z więcej niż jednego głośnika Różne głośniki mogą służyć do różnych celów, na przykład, instrukcje mówione urządzenia TomTom GO mogą być przekazywane za pośrednictwem głośnika wewnętrznego, a głośniki zewnętrzne mogą służyć do odbierania rozmów w trybie głośnomówiącym i słuchania muzyki. Głośnik wewnętrzny Za pomocą kabla audio Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF Czy instrukcje mówione są słabo słyszalne podczas odtwarzania muzyki? Gdy wybierzesz urządzenie hi-fi z funkcją Bluetooth do odtwarzania muzyki i przekazywania instrukcji mówionych, pojawi się pytanie, czy system ma wyciszyć muzykę podczas przekazywania instrukcji mówionych. Urządzenie domyślnie wycisza muzykę podczas przekazywania instrukcji mówionych. Podczas odbierania rozmów w trybie głośnomówiącym, muzyka jest zawsze wyciszana i w tym czasie nie są przekazywane instrukcje mówione. Informacje na temat dzwonienia w trybie głośnomówiącym za pomocą urządzenia GO znajdują się w części Dzwonienie z zestawem głośnomówiącym (48). Aby odtwarzać dźwięk przy użyciu samochodowego zestawu stereo lub innego głośnika zewnętrznego oraz kabla audio: 1. Podłącz kabel audio do złącza wyjścia audio w swoim nawigatorze GO. 2. Podłącz kabel audio do złącza wejścia liniowego radioodtwarzacza samochodowego lub innego głośnika zewnętrznego. Uwaga: Nie wszystkie radioodtwarzacze samochodowe posiadają złącze wejścia liniowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy sięgnąć do podręcznika samochodowego zestawu stereo. 20

21 3. Jeśli stosowany jest samochodowy zestaw stereo, jako źródło sygnału ustaw w nim złącze wejścia liniowego. 4. Na ekranie urządzenia GO dotknij przycisku Ustawienia głośnika w menu Ustawienia. Dotknij tego przycisku, aby zmienić ustawienia głośnika. Ustawienia głośnika 5. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do przekazywania instrukcji mówionych. Głośnik wewnętrzny Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF 6. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do odtwarzania muzyki. Głośnik wewnętrzny Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF 7. Dotknij przycisku Gotowe. 8. Urządzenie GO zapyta, czy chcesz używać zewnętrznego głośnika hi-fi z obsługą technologii Bluetooth. Dotknij przycisku NIE. Urządzenie GO potwierdzi, że po podłączeniu urządzenia, wybrany dźwięk będzie odtwarzany przez kabel audio. Uwaga: Nie możesz jednocześnie słuchać radioodtwarzacza i używać kabla audio do odtwarzania dźwięków urządzenia GO przez samochodowy system audio. Informacje na temat odtwarzania muzyki za pomocą urządzenia GO znajdują się w części Muzyka i media (28). Korzystanie z głośników hi-fi z obsługą Bluetooth. Urządzenie GO może odtwarzać dźwięki przez głośniki hi-hi z obsługą Bluetooth, takie jak zestaw słuchawkowy hi-fi z funkcją Bluetooth lub samochodowy system audio z funkcją Bluetooth. Aby odtwarzać dźwięki przez głośniki hi-fi z funkcją Bluetooth, należy wykonać następujące czynności: 1. Dotknij przycisku Ustawienia głośnika w menu Ustawienia. Dotknij tego przycisku, aby zmienić ustawienia głośnika. Ustawienia głośnika 2. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do przekazywania instrukcji mówionych. 21

22 Głośnik wewnętrzny Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF 3. Wybierz głośnik, którego urządzenie GO będzie używać do odtwarzania muzyki. Głośnik wewnętrzny Urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth Głośnik zewnętrzny (kabel audio) Radio samochodowe przez UKF 4. Dotknij przycisku Gotowe. 5. Urządzenie GO zapyta, czy chcesz używać zewnętrznego głośnika hi-fi z obsługą Bluetooth. Dotknij przycisku TAK. Urządzenie GO rozpocznie wyszukiwanie urządzenia hi-fi z obsługą Bluetooth. 6. Wybierz urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth z listy urządzeń odnalezionych przez urządzenie GO. Nawigator GO spróbuje nawiązać połączenie Bluetooth z urządzeniem zewnętrznym. Przed ustanowieniem połączenia Bluetooth, urządzenie zewnętrzne może wymagać wprowadzenia hasła w nawigatorze GO. Aby uzyskać więcej informacji należy sięgnąć do dokumentacji urządzenia hi-fi z funkcją Bluetooth. Po pierwszym podłączeniu, dźwięki będą odtwarzane przez zewnętrzne urządzenie hi-fi z obsługą Bluetooth. Jeśli urządzenie GO nie może nawiązać połączenia Bluetooth, wówczas wszystkie dźwięki będą odtwarzane przez wewnętrzny głośnik lub za pośrednictwem kabla audio, jeśli jest on połączony z zewnętrznym urządzeniem audio wyposażonym w głośniki. 22

23 8. Adres wymówiony Adres wymówiony Ważne: Podróże należy zawsze planować przed rozpoczęciem jazdy. Wybieranie trasy podróży w czasie jazdy może być niebezpieczne. Planując podróż z urządzeniem TomTom GO, zamiast wpisywać adres dotykając ekranu, możesz wymówić adres korzystając z opcji rozpoznawania mowy. Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres tylko przy użyciu głosu. Jeśli korzystasz z tej opcji, urządzenie GO potrafi rozpoznać: Adres wymówiony (dialog) Polecenia: Tak, Nie, Wstecz, Gotowe, OK, Skrzyżowanie. Nazwy ulic. Nazwy miejsc. Numery: Numery należy wymawiać jako oddzielne cyfry. Dla przykładu, numer 35 należy wymawiać jako "trzy" i "pięć". Korzystając z funkcji Adres wymówiony (dialog), możesz wprowadzać informacje bez dotykania ekranu. Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić adres zarówno używając mowy, jak i dotykając ekranu. Jeśli korzystasz tej opcji, urządzenie GO potrafi rozpoznać: Adres wymówiony Nazwy ulic. Nazwy miejsc. Korzystanie z opcji Adres wymówiony zazwyczaj zajmuje mniej czasu, niż z opcji Adres mówiony (dialog). Gdy na klawiaturze zostanie wyświetlony ten przycisk, możesz wprowadzać informacje używając głosu, zamiast pisać. Dotknij tego przycisku, aby wprowadzić informacje przy użyciu funkcji rozpoznawania mowy. Wskazówka: Gdy klawisz ten jest podświetlony na szaro, nie możesz wprowadzić adresu przy użyciu głosu. Urządzenie GO rozpoznaje nazwy miejsc i ulic wypowiedziane w lokalnym języku, przy użyciu lokalnej wymowy. Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy w odniesieniu do nazw miejsc i ulic nie jest możliwe we wszystkich krajach. 23

A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik światła. b Ładowarka samochodowa* d Pakiet dokumentacji

A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik światła. b Ładowarka samochodowa* d Pakiet dokumentacji TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik światła J F H G E B I K E Przycisk Reset

Bardziej szczegółowo

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu TomTom GO Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu Co znajduje się w opakowaniu a Urządzenie TomTom GO A Przycisk zwalniający B Mikrofon C Kontrolka ładowania D Przycisk zasilania (on/off) E Czujnik światła

Bardziej szczegółowo

A Kontrolka ładowania B Przycisk zasilania (On/Off) C Ekran dotykowy D Złączka E Głośnik F Złącze USB G Przycisk Reset H Gniazdo na karty pamięci

A Kontrolka ładowania B Przycisk zasilania (On/Off) C Ekran dotykowy D Złączka E Głośnik F Złącze USB G Przycisk Reset H Gniazdo na karty pamięci TomTom 2. Co znajduje się w opakowaniu Co znajduje się w opakowaniu a System TomTom D E AB C F G H A Kontrolka ładowania B Przycisk zasilania (On/Off) C Ekran dotykowy D Złączka E Głośnik F Złącze USB

Bardziej szczegółowo

A Wskaźnik ładowania baterii B Przycisk zasilania (On/Off) C Ekran dotykowy D Złącze E Głośnik F Złącze USB G Przycisk Reset H Gniazdo kart pamięci

A Wskaźnik ładowania baterii B Przycisk zasilania (On/Off) C Ekran dotykowy D Złącze E Głośnik F Złącze USB G Przycisk Reset H Gniazdo kart pamięci TomTom Toyota 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom D E AB C F G H A Wskaźnik ładowania baterii B Przycisk zasilania (On/Off) C Ekran dotykowy D Złącze E Głośnik F Złącze USB

Bardziej szczegółowo

D E F G. b Karta pamięci (karta SD)* c Karta kodu produktu. d Uchwyt na szybie przedniej. e Pakiet dokumentacji. f Ładowarka samochodowa USB

D E F G. b Karta pamięci (karta SD)* c Karta kodu produktu. d Uchwyt na szybie przedniej. e Pakiet dokumentacji. f Ładowarka samochodowa USB TomTom ONE XL 1. Co znajduje się w opakowaniu Co znajduje się w opakowaniu a System TomTom ONE XL A B C D E F G H A Dioda ładowania B Ekran dotykowy C Przycisk zasilania (On/Off) D Głośnik E Złącze anteny

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia nawigacyjnego, należy dotknąć przycisku TomTom w menu Start systemu Windows Mobile.

Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia nawigacyjnego, należy dotknąć przycisku TomTom w menu Start systemu Windows Mobile. TomTom NAVIGATOR 1. Przed rozpoczęciem pracy... Przed rozpoczęciem pracy... Konfiguracja Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia nawigacyjnego, należy dotknąć przycisku TomTom w menu Start systemu Windows

Bardziej szczegółowo

B Karta pamięci (karta SD)

B Karta pamięci (karta SD) TomTom RIDER 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania A Urządzenie TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Ekran dotykowy b Przycisk zasilania (on/off) c Gniazdo karty pamięci (karty SD) d Złącze USB e Złącze ładowania

Bardziej szczegółowo

TomTom XL. Uchwyt EasyPort TM. Ładowarka samochodowa. Odbiornik informacji drogowych RDS-TMC* Pakiet dokumentacji. Kabel USB

TomTom XL. Uchwyt EasyPort TM. Ładowarka samochodowa. Odbiornik informacji drogowych RDS-TMC* Pakiet dokumentacji. Kabel USB TomTom XL 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania TomTom XL Uchwyt EasyPort TM Ładowarka samochodowa Odbiornik informacji drogowych RDS-TMC* Pakiet dokumentacji Kabel USB * Nie we wszystkich zestawach.

Bardziej szczegółowo

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD)

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a TomTom GO D A B C E A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) b Stacja dokująca

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

TomTom Przewodnik informacyjny

TomTom Przewodnik informacyjny TomTom Przewodnik informacyjny Spis treści Niebezpieczne strefy 3 Niebezpieczne strefy we Francji... 3 Ostrzeżenia o niebezpiecznych strefach... 3 Zmiana sposobu pojawiania się ostrzeżeń... 4 Przycisk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI

SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI SYSTEM NAWIGACJI GPS PORADNIK SZYBKI START POZYCJA WYJS CIOWA URZA DZENIA POLSKI Pierwsze kroki Przy użyciu oprogramowania nawigacyjnego po raz pierwszy, automatycznie uruchomiony zostanie proces wstępnej

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. TomTom Via z uchwytem Easy Click. Kabel USB. Ładowarka samochodowa USB lub odbiornik RDS-TMC, zależnie od produktu

Zawartość opakowania. TomTom Via z uchwytem Easy Click. Kabel USB. Ładowarka samochodowa USB lub odbiornik RDS-TMC, zależnie od produktu TomTom Via 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania TomTom Via z uchwytem Easy Click Kabel USB Ładowarka samochodowa USB lub odbiornik RDS-TMC, zależnie od produktu Lista elementów dołączonych do produktu

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

TomTom Przewodnik informacyjny

TomTom Przewodnik informacyjny TomTom Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 7 Zawartość opakowania 8 Zawartość opakowania... 8 Przeczytaj to najpierw 9 Umiejscowienie urządzenia... 9 Montaż w samochodzie...

Bardziej szczegółowo

TomTom Przewodnik informacyjny

TomTom Przewodnik informacyjny TomTom Przewodnik informacyjny Spis treści Zawartość opakowania 7 Zawartość opakowania... 7 Przeczytaj to najpierw 8 Umiejscowienie urządzenia... 8 Montaż w samochodzie... 8 Włączanie i wyłączanie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Polski Podręcznik użytkownika Ostrzeżenie: Producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie urządzenia, które może spowodować wypadek lub wyrządzić szkody osobom lub

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. a Blue&Me-TomTom A. b Kabel USB. c Pakiet dokumentacji. d Uchwyt Dash Dock

Zawartość opakowania. a Blue&Me-TomTom A. b Kabel USB. c Pakiet dokumentacji. d Uchwyt Dash Dock Blue&Me-TomTom 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Blue&Me-TomTom A C B D A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Głośnik D Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) b Kabel USB c Pakiet dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informacyjny dla TomTom Start Seria 20

Przewodnik informacyjny dla TomTom Start Seria 20 Przewodnik informacyjny dla TomTom Start Seria 20 Spis treści Zawartość opakowania 6 Zawartość opakowania... 6 Przeczytaj to najpierw 7 Montaż w samochodzie... 7 Włączanie i wyłączanie urządzenia... 7

Bardziej szczegółowo

Dotknij tego przycisku, aby telefon iphone rozpoczął TomTom App.

Dotknij tego przycisku, aby telefon iphone rozpoczął TomTom App. TomTom App 1. Rozpoczynanie pracy Rozpoczynanie pracy Dotknij tego przycisku, aby telefon iphone rozpoczął TomTom App. W przyciskach i menu w TomTom App używany jest język wybrany w ustawieniach telefonu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele

Bardziej szczegółowo

Mikrofon stereofoniczny STM10

Mikrofon stereofoniczny STM10 Instrukcja obsługi Mikrofon stereofoniczny STM10 Spis treści Podstawy...3 Omówienie funkcji...3 Omówienie urządzenia...3 Montaż...4 Używanie mikrofonu...5 Nagrywanie dźwięku...5 Tworzenie nagrań wideo

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

TomTom PRO Przewodnik informacyjny

TomTom PRO Przewodnik informacyjny TomTom PRO Przewodnik informacyjny Spis treści Zawartość opakowania 8 Zawartość opakowania... 8 Przeczytaj to najpierw 10 Umiejscowienie urządzenia... 10 Montaż w samochodzie... 10 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. O programie

Pierwsze kroki. O programie Pierwsze kroki O programie LarkMap to program do nawigacji z mapą Polski, z intuicyjnym menu które ułatwia korzystanie z systemu i nie rozprasza uwagi użytkownika. Obsługa jest wyjątkowo prosta, a wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. TomTom GO z uchwytem Easy Click. Kabel USB. Ładowarka samochodowa USB. Ulotka instalacyjna. Zawartość opakowania

Zawartość opakowania. TomTom GO z uchwytem Easy Click. Kabel USB. Ładowarka samochodowa USB. Ulotka instalacyjna. Zawartość opakowania TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania TomTom GO z uchwytem Easy Click Kabel USB Ładowarka samochodowa USB Ulotka instalacyjna 2 2. Przeczytaj Przeczytaj Montaż urządzenia w samochodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

TomTom PRO Przewodnik informacyjny

TomTom PRO Przewodnik informacyjny TomTom PRO Przewodnik informacyjny Spis treści Zawartość opakowania 8 Zawartość opakowania... 8 Przeczytaj to najpierw 10 Umiejscowienie urządzenia... 10 Montaż w samochodzie... 10 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji

G1342 Instrukcja szybkiej instalacji G1342 Instrukcja szybkiej instalacji 2QM02-00005-200S Twój telefon W tej części zapoznasz się z wyposażeniem Twojego urządzenia. 5 6 3 1 12 4 2 10 7 8 9 11 Lp Pozycje Funkcje 1 Gniazdo słuchawkowe jack

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika Marzec 2014 190-01706-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych

INSTRUKCJA OBSŁUGI BLUETOOTH KEYBOARD DO TABLETÓW SAMSUNG. Opis klawiszy funkcyjnych Układ klawiszy Opis klawiszy funkcyjnych 1. Ekran główny 2. Zmniejsz jasność ekranu 3. Zwiększ jasność ekranu 4. Włączenie klawiatury ekranowej 5. Wyszukiwanie 6. Przeglądarka internetowa 7. Program pocztowy

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania A Urządzenie TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Ekran dotykowy 2. Przycisk zasilania (on/off) 3. Wskaźnik ładowania baterii 4. Złącze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 2.0 1 Nawigacja Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Stąd do... Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2300 skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi seria 2300 skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi seria 2300 skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Mazda Navigation System NB1

Mazda Navigation System NB1 Mazda Navigation System NB1 Spis treści Przeczytaj to najpierw 6 Włączanie i wyłączanie urządzenia... 6 Konfiguracja... 6 Odbiór sygnału GPS... 6 Urządzenie nie uruchamia się... 6 Należy dbać o urządzenie...

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate

JABRA solemate mini. Instrukcja obsługi. jabra.com/solemate JABRA solemate mini Instrukcja obsługi jabra.com/solemate 2013 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynanie pracy 5. Uruchamianie TomTom App... 5 Aktualizowanie aplikacji TomTom App... 5 Odbiór sygnału GPS... 5. Planowanie trasy 6

Rozpoczynanie pracy 5. Uruchamianie TomTom App... 5 Aktualizowanie aplikacji TomTom App... 5 Odbiór sygnału GPS... 5. Planowanie trasy 6 TomTom App Contents Rozpoczynanie pracy 5 Uruchamianie TomTom App... 5 Aktualizowanie aplikacji TomTom App... 5 Odbiór sygnału GPS... 5 Planowanie trasy 6 Planowanie trasy... 6 Podsumowanie trasy... 7

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIEXPERT WERSJA 4.1 NaviExpert Instrukcja obsługi Strona 1 Opis dostępnych funkcji 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2400 Skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2440, 2450, 2460

nüvi seria 2400 Skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2440, 2450, 2460 nüvi seria 2400 Skrócony podręcznik użytkownika Do użytku z następującymi modelami nüvi: 2440, 2450, 2460 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu

Bardziej szczegółowo

SENIOR PHONE INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik PDF do pobrania: http://akai-atd.com/ Spis treści Przyciski... 4 Pierwsze kroki...6 Włączanie..... 8 Ładowanie...9 Połączenia alarmowe...11 Połączenia... 13 Latarka...15

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK AUDIO BLUETOOTH Podręcznik użytkownika DA-30500 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Specyfikacja... 3 3.0 Zawartość opakowania... 3 4.0 Opisy paneli... 4 5.0 Podłączanie i obsługa... 5 1 Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. System do nawigajci satelitarnej

Instrukcja obsługi. System do nawigajci satelitarnej Instrukcja obsługi System do nawigajci satelitarnej Dziękujemy za zakup systemu nawigacyjnego MapaMap traffic. Poniższa instrukcja obsługi zawiera informacje na temat jak poprawnie korzystać z systemu.

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID INSTRUKCJAOBSŁUGI Strona 1 1.Opis techniczny urządzenia 1.1 Mikrofon 2.1 Przycisk wyciszenia dźwięku 3.1 Przycisk GPS 4.1 Przycisk zasilania 5.1 Przycisk kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia 40 Instrukcja szybkiego uruchomienia AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) W widoku Zegar naciśnij, aby przejść do trybu menu. W Menu naciśnij, aby wprowadzić lub potwierdzić wybór. Podczas nagrywania naciśnij,

Bardziej szczegółowo

Aby skonfigurować urządzenie nawigacyjne, należy dotykając ekranu odpowiedzieć na kilka pytań.

Aby skonfigurować urządzenie nawigacyjne, należy dotykając ekranu odpowiedzieć na kilka pytań. TomTom 1. Przed rozpoczęciem pracy Przed rozpoczęciem pracy Włączanie Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na początku niniejszej instrukcji, aby podłączyć urządzenie TomTom do radia samochodowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Emapi na WPhone - manual

Emapi na WPhone - manual Emapi na WPhone - manual 1. Instalacja 2. Menu główne 3. Mapa 4. Szukanie 5. Moje punkty 6. Trasowanie 7. Ustawienia 8. O programie 9. Wyłączanie 10. Kontakt www.emapi.pl 2 Instalacja Aby zainstalować

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi 1 Dziękujemy za zakup czytnika książek elektronicznych VEDIA ereader K9. Instrukcja obsługi zawiera opis funkcji czytnika, aby w pełni poznać urządzenie

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (Android) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (Android) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen Air TM 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA SALONU HONDA PLAZA ZESTAWY GŁÓŚNOMÓWIĄCE

OFERTA SPECJALNA SALONU HONDA PLAZA ZESTAWY GŁÓŚNOMÓWIĄCE OFERTA SPECJALNA SALONU HONDA PLAZA ZESTAWY GŁÓŚNOMÓWIĄCE PARROT MINIKIT+ MINIKIT+ jest rewolucyjnym przenośnym zestawem głośnomówiącym, który wprowadza nowe standardy bezpieczeństwa. Nowoczesne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przed rozpoczęciem pracy...

Rozdział 1 Przed rozpoczęciem pracy... TomTom NAVIGATOR Rozdział 1 Przed rozpoczęciem pracy... Przed rozpoczęciem pracy... Instalacja Jeśli system TomTom NAVIGATOR został zakupiony na karcie pamięci TomTom, włóż ją do urządzenia. Następnie

Bardziej szczegółowo

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu

System głośnomówiący Bluetooth do samochodu System głośnomówiący Bluetooth do samochodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios)

IRISPen Air 7. Skrócona instrukcja obsługi. (ios) IRISPen Air 7 Skrócona instrukcja obsługi (ios) Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Air 7. Zapoznaj się z nią przed przystąpieniem do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Jak rozważnie korzystać z telefonu podczas jazdy samochodem

Jak rozważnie korzystać z telefonu podczas jazdy samochodem Jak rozważnie korzystać z telefonu podczas jazdy samochodem www.badzsmart.pl Kierowco, czy zdarzyło Ci się rozmawiać przez telefon prowadząc samochód, pisać lub odczytywać SMS-y, czy używać nawigacji w

Bardziej szczegółowo

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika

POLSKI. Macro Key Manager Podręcznik użytkownika POLSKI Macro Key Manager Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Macro Key Manager to specjalna aplikacja oprogramowania tabletu. Korzystając z oprogramowania Macro Key Manager, można konfigurować funkcje

Bardziej szczegółowo

CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE

CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE DOSTĘP DO USŁUG LIVE OPIS OGÓLNY USŁUG LIVE HD Traffic TM - informacja o natężeniu ruchu drogowego i korkach, aktualizacja w czasie poniżej 3 minut.

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby

Bardziej szczegółowo