HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA NA LATA Projekt opracował zespół pod przewodnicwem hm. Katarzyny Krzak w składzie: hm. Sylwia Kierlańczyk pwd. Joanna Legat pwd. Maria Dmowska pwd. Daniel Szatkowski pwd. Michał Gietko phm. Katarzyna Kuligowska phm. Iga Miłosławska pwd. Andrzej Skwarczyński

2 CHARAKTERYSTYKA HUFCA Hufiec Wola działa na terenie dzielnicy Wola, na terenie dzielnicy Bemowo, oraz na terenie gminy Babice Stare. Obecnie nasz Hufiec zrzesza ok. 900 osób w tym ok. 100 instruktorów i wędrowników pełniących funkcje instruktorskie, skupionych w 24 gromadach zuchowych, 21 drużynach harcerskich, 7 drużynach starszoharcerskich, 6 drużynach wędrowniczych, 7 kręgach instruktorskich i 13 szczepach harcerskich. W hufcu działa również Harcerski Krąg Seniora Powiśle-Wola-Ochota, Harcerski Klub Turystyczny, Harcerska Grupa Ratownicza Bemowo, Harcerski Klub Ratowniczy Bemowo. Komenda Hufca współpracuje z władzami samorządowymi, m.in. realizując zadania publiczne (współfinansowane ze środków m.st. Warszawy), włączając się w przedsięwzięcia lokalne. Hufiec współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. uczestnicząc w pracach dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz Partnerstwa Młyn na Woli. W hufcu działa pięć namiestnictw: zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i specjalności. Istnieje system klasyfikacji drużyn tzw. Lilijki, odznaka dla wyróżniających się drużynowych Super Drużynowy i prowadzony jest plebiscyt instruktorski Instruktor z pazurem. Komenda Hufca istnieje po to, aby wspierać i inspirować środowiska harcerskie w budowaniu dobrego programu, zgodnego z metodą harcerską i metodyką grup wiekowych, poprzez zapewnienie drużynowemu wsparcia w tworzeniu, realizacji i ewaluacji programu drużyny. Funkcyjni i zespoły hufca: Hufiec posiada Komisję Stopni Instruktorskich uprawnioną do wnioskowania o przyznanie stopni przewodnika i podharcmistrza. Przy hufcu działa Kapituła Stopni Wędrowniczych, która ma na celu wspieranie realizacji stopni harcerzy, nie mających takich możliwości w swoich środowiskach. W hufcu działają kapituły środowiskowe stopni Harcerki Orlej i Harcerza Orlego. W hufcu działa Zespół Kadry Kształcącej organizujący kursy przewodnikowskie i drużynowych oraz warsztaty doszkalające. Hufiec posiada Harcerską Służbę Informacyjną odpowiedzialną za promocję. Opiekę nad majątkiem hufca sprawuje kwatermistrz, kierując wszelkimi pracami kwatermistrzowskimi i organizacyjnymi w stanicy. Prowadzeniem dokumentacji finansowej zajmuje się skarbnik hufca. Osobą odpowiadającą za kontakty zagraniczne hufca jest pełnomocnik ds. zagranicy. Namiestnictwa wspierają drużynowych w zakresie programowo-merytorycznym. Zespół programowy jest odpowiedzialny za tworzenie propozycji programowych i niektórych imprez hufca. Koordynator biblioteki hufca jest odpowiedzialny za uzupełnianie biblioteczki hufca.

3 ANALIZA SYTUACJI HUFCA ANALIZA SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ Silne strony przesyłanie informacji do kadry hufca na bieżąco za pośrednictwem poczty ; dobra atmosfera, brak większych konfliktów; stale rosnąca liczebność hufca; sprawnie działający system rozliczeń na poziomie hufca, odciążający drużynowych; klasyfikacja drużyn (lilijki) stanowiąca analizę jakości pracy; regularnie odbywające się i różnorodne propozycje programowe hufca, umożliwiające integrację środowisk oraz pielęgnowanie tradycji; pozyskiwanie środków na działalność programową (na imprezy organizowane w Warszawie); zaangażowanie wszystkich środowisk we współtworzenie imprez hufcowych różnorodne zespoły przygotowujące przedsięwzięcia hufca; wyremontowana stanica hufca i świetlica na Żytniej jako miejsca sprzyjające aktywności kadry i drużyn; stale rozbudowywane zaplecze do organizacji przedsięwzięć programowych i kształceniowych (dobrze wyposażone biuro, projektor, chusty i tunele animacyjne, gry planszowe, termosy, kamizelki odblaskowe itp.); stale aktualizowana o nowe pozycje biblioteka hufca; dobra współpraca z komendantami szczepów regularne spotkania Rady Szczepowych; zespół HSI zajmujący się obsługą fotograficzną przedsięwzięć hufca; możliwość dofinansowania niektórych kursów dla kadry hufca sprzyjająca jej rozwojowi. Słabe strony pełnienie kilku funkcji naraz przez wiele osób powodujące szybkie wypalenie się; zbyt małe zaangażowanie osób, które przestają pełnić funkcję drużynowych (nie każdy chce się podjąć dalszej służby, nawet w niewielkim wymiarze); w zbyt małym stopniu zachęcanie kadry do podejmowania służby w hufcowych zespołach (brak świeżości w niektórych z zespołów); brak systemu pozyskiwania kadry wspierającej (finansowej, kwatermistrzowskiej itp.); brak struktury opiekującej się (utrzymującej kontakt, korzystającej z możliwości) byłymi instruktorami hufca.

4 ANALIZA SYTUACJI HUFCA ANALIZA SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ Możliwości dobra współpraca z urzędem dzielnicy Wola; rozpoznawalność wśród organizacji pozarządowych na Woli i szansa na dobrą dalszą współpracę z nimi; możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciach chorągwianych: programowych, szkoleniowych, wspierających pracę z kadrą i dobry program drużyny; dobre warunki komunikacyjne; stabilna współpraca z dyrekcjami szkół; uczestnictwo w wybranych przedsięwzięciach lokalnych i organizowanie imprez otwartych dla mieszkańców będące szansą na promocję harcerstwa. Zagrożenia nieuregulowana sytuacja stanicy hufca; niewielka współpraca ze środowiskami kombatanckimi; słabo wypromowany program na tle innych organizacji pozarządowych; niewielkie zaangażowanie rodziców w prace środowisk.

5 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA ŚRODOWISKA WIZJA Hufiec to organizacja o szerokim polu działania i dużym zasięgu terytorialnym. W hufca działa ponad 70 jednostek (wliczając w to szczepy). Jednostki działają w zgodzie z wymaganiami formalnymi i metodycznymi ZHP. Wszyscy szefowie jednostek zostali przeszkoleni do pełnienia swojej funkcji. Drużyny i szczepy są wspierane w swoich działaniach przez komendę oraz namiestników, ale także konsekwentnie wymagane jest wywiązywanie się z obowiązków. Komendanci szczepów biorą aktywny udział w pracy hufca poprzez kwartalne spotkania Rady Szczepowych. Rada szczepowych jest ciałem doradczym dla Komendy Hufca, dzięki któremu wszystkie ważne sprawy dotyczące hufca mogą być na bieżąco konsultowane z doświadczonymi instruktorami reprezentującymi interesy drużynowych. Dzięki tym działaniom środowiska współtworzą wspólnotę hufca, która odpowiada na ich potrzeby. CELE Rozwój liczebny hufca; Przygotowanie doświadczonych drużynowych-instruktorów do pełnienia funkcji w zespołach hufca. PLANOWANE DZIAŁANIA Kwartalne spotkania rady szczepowych; Bieżące szkolenie szefów jednostek; Wspieranie drużynowych i bieżące badanie potrzeb drużynowych poprzez pracę namiestników; Zapraszanie kolejnych instruktorów do pracy w hufcowych zespołach, aby przekazywać know-how.

6 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA WSPARCIE PROGRAMOWO-METODYCZNE WIZJA Namiestnictwa podejmują działania wspierające drużynowych w ich pracy, tworzą pole do wymiany doświadczeń i zawiązania nowych znajomości poprzez organizowanie regularnych spotkań dla kadry. Namiestnicy zaangażowani są w organizację kursów drużynowych wszystkich pionów metodycznych. Organizowane są oddzielne imprezy dla członków danego pionu (np. zlot tylko dla drużyn starszoharcerskich). Dobrze funkcjonuje system opiekunów drużyn, którzy opiekują się daną drużyną przez cały rok harcerski (od sprawdzenia planu pracy, poprzez wspieranie w pracy śródrocznej, po sprawdzenie raportu lilijkowego). Gromady i drużyny hufca rozwijają się w oparciu o kryteria brązowej, srebrnej oraz złotej lilijki. Zwiększa się ilość jednostek zdobywających te odznaczenia. Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych, jako zespół wspierający wędrowników, zaprasza nowe osoby do swojego grona oraz promuje na forum hufca zdobywanie stopni wędrowniczych. Aktywnie współpracuje ze środowiskowymi kapitułami stopni HO będąc dla nich wsparciem oraz wymieniając się doświadczeniami. CELE Wsparcie drużynowych w budowaniu dobrego programu drużyny poprzez system opiekunów drużyn i komendantów szczepów; Zwiększenie frekwencji na spotkaniach dla kadry; Zachęcenie wędrowników do zdobywania stopni HO i HR; Zbudowanie w hufcu i poszczególnych namiestnictwach poczucia wspólnoty; Zaangażowanie w przedsięwzięcia hufcowe wędrowników i instruktorów z różnych środowisk; Stworzenie pola rozwoju (zgodnego z metodyką) wędrownikom będącym kadrą drużyn. PLANOWANE DZIAŁANIA Rozbudowanie systemu opiekunów drużyn (czuwanie nad tym, aby każda drużyna miała przydzielonego opiekuna, który faktycznie ma stały kontakt z drużyną wybranie na opiekunów drużyn takich osób, które nie mają zbyt wielu innych obowiązków w hufcu, aby były w stanie zaangażować się w rolę opiekuna w zadowalającym stopniu); Organizacja imprez dla konkretnych namiestnictw (np. zlot tylko dla harcerzy starszych); Zachęcanie drużyn (zwłaszcza starszoharcerskich i wędrowniczych) do podejmowania służby w środowisku lokalnym zaprezentowanie możliwych pól pełnienia służby;

7 Organizacja cyklicznych spotkań dla kadry w różnorodnych formach (kawiarenka, wyjście do kina, udział w grze miejskiej itd.); Zaproszenie do współpracy instruktorów, którzy są wzorami do naśladowania w różnych dziedzinach (np. współpraca z rodzicami i szkołą, przygotowanie akcji naborowej) w celu promowania dobrych praktyk; Włączenie namiestników w organizację kursów drużynowych; Promowanie zdobywania stopni wędrowniczych przez Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych.

8 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA PROGRAM WIZJA Imprezy hufca odbywają się regularnie, są hufcową tradycją i uczestniczy w nich większość drużyn i gromad hufca. Program imprez jest na wysokim poziomie, dzięki współpracy zespołów ds. organizacji imprez oraz członka zespołu programowego, który pomaga i koordynuję prace, zwłaszcza gdy komendantem jest młody instruktor. Dążymy do tego aby część imprez rozdzielona była na konkretne namiestnictwa, tak by ich program był dostosowany do metodyki grup w nich uczestniczących. Podczas tworzenia sztabu ds. organizacji imprez, dobierani są zastępcy komendantów, którzy uczą się, pomagając organizatorowi, tak by w następnych latach móc samemu takie imprezy nadzorować (dzięki temu wypracowane wnioski z imprezy na imprezę są naturalnie przekazywane). Dodatkowo po każdej imprezie hufca odbywa się ewaluacja, po której wnioski zostaną przekazane następnym komendantom. Program drużyn hufca uzupełniany jest przez różnego rodzaju przedsięwzięcia wędrówki, wyjścia na strzelnice, żagle itp. W hufcu działają instruktorzy oferujący pomoc przy organizacji specjalnościowych zbiórek drużyn i gromad. Osoby te posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje aby samemu zorganizować wspinaczkę, spływ kajakowy czy paintball. Co roku odbywa się wyjazd dla kadry, mający na celu zbudowanie więzi między drużynowymi i przybocznymi, wykorzystane podczas zlotu elementy specjalnościowe mają pokazać drużynowym, jak wykorzystać je w pracy z drużyną, a dodatkową zaletą takich imprez jest dyskusja i wymiana doświadczeń, co może pomóc w urozmaiceniu programu gromad i drużyn. Propozycje programowe związane ze współpracą zagraniczną cieszą się dużym powodzeniem i są wykorzystywane do pracy w każdym pionie metodycznym. Pełnomocnik ds. zagranicy współpracuje z pozostałymi członkami komendy hufca, z namiestnictwami oraz z zespołami hufca jak Harcerska Służba Informacyjna czy Zespół Kadry Kształcącej. Współpraca opiera się na konsultowaniu projektów międzynarodowych pod względem merytorycznym, wychowawczym czy formalnym, jak również ubogacaniu innych działań hufca w ramach możliwości o komponent pracy zagranicznej. Prowadzony jest stały monitoring wydarzeń międzynarodowych, w których mogą uczestniczyć wolscy harcerze, w czym pomaga stała współpraca z chorągwianym pełnomocnikiem ds. zagranicy oraz Zespołem Zagranicznym Głównej Kwatery. Członkowie hufca czynnie biorą udział w różnych imprezach skautowych, na miarę możliwości są wystawiane hufcowe reprezentacje na ciekawsze z nich. Wydarzenia są relacjonowane na forum hufca bądź chorągwi w celu zachęcenia innych do uczestnictwa przy następnej okazji. CELE Dostosowanie programu hufca do metodyki grup wiekowych; Wyszkolenie potencjalnych komendantów zlotów;

9 Stałe doskonalenie programu imprez hufca; Rozwijanie i promowanie programu specjalności; Zachęcenie drużyn do udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych; Budowanie wspólnoty kadry hufca. PLANOWANE DZIAŁANIA Organizacja imprez dla konkretnych namiestnictw; Dołączanie wniosków uzyskanych po ewaluacji każdej z imprez hufca do standardów hufca; Uaktualnianie bazy specjalistów (instruktor wspinaczki, jeździectwa itp), którzy mogą uatrakcyjnić plany pracy drużyn; Wypracowanie systemu tworzenia sztabów imprez najpierw instruktor jest członkiem sztabu i uczy się, następnie jest komendantem imprezy i przygotowuje kolejną osobę do bycia komendantem następnej imprezy; Promowanie wydarzeń międzynarodowych wśród drużynowych; Organizacja imprez integracyjnych dla kadry.

10 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA FINANSE + KWATERMISTRZOSTWO WIZJA Sprawnie działa system rozliczania dokumentów księgowych. Zespół Finansowy udziela wsparcia drużynowym/instruktorom w preliminowaniu i rozliczaniu wydatków. Dokumenty finansowe hufca są terminowo dostarczane do chorągwianej księgowości. Budżet hufca jest tworzony w oparciu o budżety szczepów (i drużyn) oraz zespołów hufca. W hufcu został opracowany program wychowania ekonomicznego. Hufiec pozyskuje środki na realizowane przedsięwzięcia oraz sojuszników (sponsorów, partnerów, darczyńców). Sprzęt hufca jest zinwentaryzowany, na bieżąco prowadzone są kasacje zużytego/zniszczonego sprzętu. Stanica hufca jest zadbana, a jej wyposażenie jest sprawne. CELE Bieżące raportowanie środowiskom i zaliczkobiorcom stanu ich środków; Promocja akcji 1%; Wdrożenie programu wychowania ekonomicznego; Każdy z członków Zespołu Finansowego jest obecny przynajmniej raz na kwartał podczas dyżuru skarbniczego; Rozbudowanie zaplecza sprzętowego wspierającego działania programowe (dostępnego do wypożyczenia) np. gry, kamizelki odblaskowe, książki itp. PLANOWANE DZIAŁANIA Opracowanie programu wychowania ekonomicznego; Opracowanie budżetu hufca uwzględniającego formy finansowania wydatków; Zakup sprzętu wspierającego działania programowego; Dyżury skarbnicze raz w miesiącu; Pozyskiwanie środków i sojuszników do przedsięwzięć hufcowych.

11 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA INFORMACJA I PROMOCJA WIZJA W hufcu panuje dobra atmosfera, co jest między innymi efektem sprawnej organizacji pracy. Drużynowi i instruktorzy otrzymują bieżące informacje za pomocą listy mailingowej i strony internetowej, a także chętnie zwracają się z konkretnymi sprawami podczas dyżurów biura oraz członków komendy w stanicy hufca. Biuro hufca działa sprawnie oraz angażuje młodszą kadrę w swój program stażowy, dając jej możliwość nabycia konkretnych umiejętności i kreowania hufcowej rzeczywistości. W hufcu działa i wciąż się rozwija zespół Harcerskiej Służby Informacyjnej. Poszerza on swoje działania, promując konkretne imprezy i inicjatywy hufca, czuwając nad informacjami pojawiającymi się na hufcowej stronie internetowej oraz fanpage na Facebooku. Wspiera wspólnotę hufca, wypracowując narzędzia promocyjne, które mogą wykorzystywać w swojej pracy drużynowi, a także czuwa nad systemem ehufiec. Dzięki zakładce ehufiec instruktorzy oraz drużynowi w prosty sposób mogą m.in. zgłosić swoją drużynę na biwak, zarezerwować stanicę hufca lub rzutnik. Zakładka jest wciąż uaktualniana o nowe możliwości i usprawnienia. CELE Budowanie marki hufca; Opracowanie programu stażowego w biurze hufca; Szkolenie drużynowych w zakresie promocji działań drużyny; Rozbudowanie zespołu HSI; Promowanie przedsięwzięć hufca na fanpage na Facebooku. PLANOWANE DZIAŁANIA Wdrożenie pakietu Office 365, aby usprawnić pracę pomiędzy zespołami, jednostkami i instruktorami hufca; Nadzorowanie tworzonych dokumentów pod względem zgodności z wewnątrzorganizacyjnymi przepisami; Wypracowanie narzędzi/materiałów promocyjnych hufca; Przygotowanie konkretnej oferty z zakresem obowiązków dla stażystów w biurze hufca; Prowadzenie na kursach drużynowych zajęć z zakresu promocji działań jednostek oraz dobrych praktyk w przekazywaniu informacji do rodziców, szkoły (np. umiejętne napisanie pisma/maila); Zachęcanie wędrowników i harcerzy starszych do działania w ramach HSI promowanie możliwości rozwoju na tym polu, sprawdzenia się w działaniu; Zwiększenie współautorów strony i Facebooka hufca.

12 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA WSPÓŁPRACA NA ZEWNĄTRZ ORGANIZACJI WIZJA Hufiec, jako reprezentacja jednej z najprężniej działających organizacji pozarządowych jest dobrym partnerem do współpracy z urzędami dzielnic Woli i Bemowa oraz gminy Stare Babice, na terenie których działa. Komenda Hufca dba o dobre relacje oraz utrzymywanie kontaktów poza hufcem, angażuje się w budowanie marki poprzez uczestnictwo lub współorganizację lokalnych przedsięwzięć. CELE Utrzymywanie dobrych relacji z urzędami dzielnic i innymi organizacjami pozarządowymi; Budowanie marki przedsięwzięć organizowanych przez hufiec, kreowanie wizerunku solidnego partnera. PLANOWANE DZIAŁANIA Uczestnictwo w spotkaniach dla organizacji pozarządowych na terenie działania hufca, partnerstwach organizacji pozarządowych, dzielnicowych komisjach dialogu społecznego; Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami dzielnic wskazanymi jako odpowiedzialne za współpracę z hufcem; Uczestnictwo jako partner w lokalnych przedsięwzięciach, zaangażowanie (oraz wspieranie) instruktorów i środowisk w przedsięwzięcia lokalne takie jak pikniki, święta szkoły itp.; Uzupełnienie standardów imprez o procedurę organizacji imprezy współfinansowanej ze środków publicznych; Opracowanie dobrych praktyk oraz pomysłów na uczestnictwo drużyn (stoiska drużyn, animowanie czasu innych dzieci) w przedsięwzięciach osiedlowych.

13 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA PRACA Z KADRĄ WIZJA Kadra hufca jest zmotywowana do pracy i rozwoju, bez względu na staż instruktorski odnajduje w hufcu swoje miejsce. Wędrownicy oraz instruktorzy, którzy oddali już swoje jednostki otrzymują możliwość działania na wybranych polach, które służą ich rozwojowi i angażują w optymalnym dla nich wymiarze. Organizowane są przedsięwzięcia skierowane specjalnie do instruktorów, wędrowników i kadr drużyn, które budują wspólnotę i relacje między nimi. Zespół Kadry Kształcącej, Zespół Namiestników i Komisja Stopni Instruktorskich wspólnie czuwają nad rozwojem instruktorów i kandydatów na instruktorów. Kadra drużyn i instruktorzy stosują metodę harcerską. Drużyny działają zgodnie z odpowiednią dla nich metodyką. Pielęgnowana jest historia hufca, dokonania i wiedza starszyzny instruktorskiej, a instruktorzy są doceniani za swoją pracę. Utrzymywany jest kontakt z byłymi instruktorami hufca, którzy wspierają naszą pracę dzięki swoim umiejętnościom i możliwościom pozaharcerskim. Hufiec stara się również współpracować z seniorami i kombatantami, włączając się w pomoc w ważnych rocznicowych uroczystościach oraz doceniając ich wkład w tworzenie wspólnoty. CELE Dostrzeganie i nagradzanie wyróżniających się instruktorów; Budowanie wspólnoty instruktorskiej hufca; Zwiększenie frekwencji podczas imprez dla kadry; Usprawnienie współpracy między zespołami hufca; Zachowanie ciągłości wspierania uczestników kursów drużynowych poprzez współpracę ZKK z namiestnictwami; Wzmacnianie umiejętności stosowania metody harcerskiej przez kadrę drużyn i instruktorów. PLANOWANE DZIAŁANIA Organizacja spotkań integracyjnych dla kadry, kontynuacja wyjazdów dla kadry i wigilii instruktorskich, podniesienie atrakcyjności spotkań kadrowych; Wspieranie instruktorów w odnajdowaniu obszaru do działalności na poziomie hufca; Opracowanie zasad współpracy między ZKK i KSI w celu wspierania indywidualnego rozwoju drużynowych i instruktorów;

14 Oparcie form kształcenia o metodę harcerską i pokazywanie na nich dobrych praktyk pracy metodą przyszłym instruktorom i drużynowym oraz wspieranie uczestników kursów drużynowych po ukończeniu kursów przez namiestników; Zapraszanie byłych instruktorów hufca do uczestnictwa w wybranych imprezach hufcowych oraz wykorzystywanie ich możliwości podczas przedsięwzięć organizowanych przez hufiec; Opracowanie notatki o historii hufca.

Uchwała nr 2 Zjazdu Hufca ZHP Warszawa Wola z dnia 10 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 2 Zjazdu Hufca ZHP Warszawa Wola z dnia 10 czerwca 2015 r. Uchwała nr 2 Zjazdu Hufca ZHP Warszawa Wola z dnia 10 czerwca 2015 r. Zjazd Hufca ZHP przyjmuje Program Rozwoju Hufca na lata 2015-2019, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz postanawia

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA

Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA Plan Rozwoju HUFCA ZHP RADOMSKO NA LATA 2015-2019 Charakterystyka Hufca Hufiec ZHP Radomsko zrzesza ponad 720 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów z miasta Radomsko

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata 2015 2019 PROJEKT Spis treści Wizja... 3 Dobry program drużyny... 5 Cel 1.1 Położenie nacisku na wykorzystanie nowatorskich i atrakcyjnych elementów programu,

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce Przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju hufca, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z 48 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP, powinno zostać poprzedzone analizą SWOT dającą podstawy do sformułowania celów, konkretnych

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2013/2014 Plan kształcenia na rok harcerski 2013/2014 Wstęp Rok harcerski 2012/2013 to czas stabilizacji działania ZKK "Kompas". Na podstawie działań

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

Opisy funkcji członków Komendy Hufca Łódź-Polesie

Opisy funkcji członków Komendy Hufca Łódź-Polesie Opisy funkcji członków Komendy Łódź-Polesie Strona 1 OPIS FUNKCJI ZASTĘPCA KOMENDANTA HUFCA DS. PRACY Z KADRĄ b. ukończony kurs kadry kształcącej Zastępca Komendanta Łódź-Polesie ds. pracy z kadrą: a.

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju. Hufca ZHP Lublin. na lata

Program rozwoju. Hufca ZHP Lublin. na lata Program rozwoju Hufca ZHP Lublin na lata 2015 2019 Lublin, 28-11-2015 r. MISJA HUFCA Misją Hufca ZHP Lublin jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU ROZWOJU Hufca ZHP Warszawa - Wola 2011-2015

PROGRAMU ROZWOJU Hufca ZHP Warszawa - Wola 2011-2015 PROGRAMU ROZWOJU Hufca ZHP Warszawa - Wola 2011-2015 PROJEKT OPRACOWAŁ ZESPÓŁ POD PRZEWODNICTWEM: hm. Katarzyny Krzak W SKŁADZIE: hm. Paulina Gajownik phm. Agata Gotowczyc phm. Małgorzata Sochacka phm.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Załącznik do Uchwały Komendy Hufca nr. REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP PABIANICE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komendant i komenda hufca są władzami wykonawczymi hufca działającymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata 2015-2019 Jaworzno, 30 maja 2015r. DRUHNY

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2011 2013 Przygotowany na podstawie Strategii Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno im. hm. Stefana Dwornickiego PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP JAWORZNO im. hm. Stefana Dwornickiego na lata 2011-2015 Jaworzno, 15 października 2011r.

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 INFORMACJE OGÓLNE Plan kształcenia jest realizowany przede wszystkim przez instruktorów będących kadrą zajmującą się kształceniem lub przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Opis hufca Dnia 13 października 2013 r. Hufiec ZHP Warszawa Wawer został wyodrębniony z Hufca ZHP Warszawa Praga Południe. Hufiec obecnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012 Komendy Hufca Warszawa - Wola z dnia r. W sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia Hufca na rok harcerski 2012/2013.

Uchwała nr 1/2012 Komendy Hufca Warszawa - Wola z dnia r. W sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia Hufca na rok harcerski 2012/2013. Uchwała nr 1/2012 Komendy Hufca Warszawa - Wola z dnia 25.09.2012 r. W sprawie zatwierdzenia Planu Kształcenia Hufca na rok harcerski 2012/2013. Na podstawie Statutu ZHP 3 pkt 2 ustala się co następuje:

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw.

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej. ( ) pwd. Patryk Rempała ćw. Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 8/2015 z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Kształcenia Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej na okres od marca do października

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZHP CZERWONAK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2011 Komendy Hufca ZHP Czerwonak z dnia 14.12.2011r. Komendantka i komenda hufca

Bardziej szczegółowo

Regulamin współzawodnictwa gromad zuchowych i drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych Hufca ZHP Toruń

Regulamin współzawodnictwa gromad zuchowych i drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych Hufca ZHP Toruń Regulamin współzawodnictwa gromad zuchowych i drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych Hufca ZHP Toruń Współzawodnictwo o tytuł Gromady/Drużyny Roku ma na celu podniesienie poziomu pracy jednostek

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Namiestnictwo harcerskie ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej 33-300 Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów im. gen. J. Bema na rok harcerski 2011/2012

Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów im. gen. J. Bema na rok harcerski 2011/2012 Analiza sytuacji kształceniowej Plan kształcenia Tarnów im. gen. J. Bema na rok harcerski 2011/2012 W ramach Tarnów działają następujące jednostki organizacyjne: gromady zuchowe - 8 drużyny harcerskie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY HUFCA ZHP STARGARD IM. HM. JULIANA DĄBROWSKIEGO NA ROK 2016/2017

PROGRAM PRACY HUFCA ZHP STARGARD IM. HM. JULIANA DĄBROWSKIEGO NA ROK 2016/2017 PROGRAM PRACY HUFCA ZHP STARGARD IM. HM. JULIANA DĄBROWSKIEGO NA ROK 2016/2017 Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011

Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Podsumowanie Arkusza Analizy Hufca 2011 Warszawa, 1 grudnia 2011 hm. Rafał Bednarczyk hm. Dawid Pawłowski Wstęp Arkusz Analizy Hufca został w roku 2011 przeprowadzony po raz pierwszy w postaci ankiety

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej "Kompas" w roku harcerskim 2011/2012

Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej Kompas w roku harcerskim 2011/2012 Raport z działań Zespołu Kadry Kształcącej "Kompas" w roku harcerskim 2011/2012 Raport z działań ZKK "Kompas" w roku harcerskim 2011/2012 Na rok 2011/2012 zaplanowanych zostało szereg działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Charakterystyka Szczepu Jednostki w szczepie Kadra szczepu Analiza Program Praca z kadrą Wizerunek Finanse, sprzęt, gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP HUFIEC ŁÓDŹ-WIDZEW STRATEGIA ROZWOJU HUFCA MISJA HUFCA ŁÓDŹ-WIDZEW Hufiec Łódź-Widzew jest wspólnotą drużynowych i instruktorów działających w oparciu o system metodyczny i wartości zawarte w Prawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011

Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011 Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011 Komenda przez 3,5 roku swojej kadencji działała w składzie: hm. Paulina Gajownik phm. Jolanta Bochen (zwolniona ze składu

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Tarnów PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema NA LATA

Hufiec ZHP Tarnów PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema NA LATA Hufiec ZHP Tarnów PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema NA LATA 2015 2019 Hufiec ZHP Tarnów obejmuje swym zasięgiem miasto Tarnów, powiat tarnowski oraz powiat dąbrowski. Ponad 100letnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia )

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia ) PLAN PRACY HUFCA 2016/2017 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia 07-01-2017) CELE: CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE: (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Druhny i Druhowie,

Warszawa, Druhny i Druhowie, Warszawa, 21.11.2015 Druhny i Druhowie, Oddajemy w Wasze ręce projekt Planu rozwoju Hufca ZHP Warszawa Żoliborz na lata 2015-2019. Dokument ten opisuje wizję hufca, jaki chcemy jako komenda budować, oraz

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 Misja Hufca Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015 Misją Hufca ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 254 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Opis hufca Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe zrzesza około 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów, działa na terenie dzielnic Praga Południe,

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY ZESPÓŁ. Plan Pracy. 1. Charakterystyka środowiska HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA. Na rok harcerski 2014/2015

ZAGRANICZNY ZESPÓŁ. Plan Pracy. 1. Charakterystyka środowiska HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA. Na rok harcerski 2014/2015 ZESPÓŁ ZAGRANICZNY HUFIEC KRAKÓW NOWA HUTA Plan Pracy Na rok harcerski 2014/2015 1. Charakterystyka środowiska Hufiec Kraków Nowa Huta wchodzi w skład ZHP Chorągwi Krakowskiej, początki jego działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r.

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r. Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 r. Chorągiew Mazowiecka ZHP Komenda Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku 09-402 Płock, ul. Krótka 3a plock@zhp.pl, www.plock.zhp.pl Bank PEKAO S.A.90

Bardziej szczegółowo

Ocena działalności komendy Hufca ZHP Warszawa Wawer w latach Warszawa, r

Ocena działalności komendy Hufca ZHP Warszawa Wawer w latach Warszawa, r Ocena działalności komendy Hufca ZHP Warszawa Wawer w latach 2015-2017 Warszawa, 24.09.2017r Komisja Rewizyjna Hufca ZHP Warszawa-Wawer działając na podstawie 49 pkt 2 ust. 3 i 54 pkt 2 ust. 6 Statutu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO. Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu r.

REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO. Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu r. REGULAMIN PRACY KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZIEMI TYSKIEJ im. WOJSKA POLSKIEGO Zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 03.12.2015r. Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Podstawę wydania niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019 OPIS HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa im. Janusza Meissnera

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa im. Janusza Meissnera Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa im. Janusza Meissnera Wschowa, listopad 2015 r. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Program Hufca ZHP Kielce-Południe na rok harcerski 2014/2015 I Charakterystyka hufca Hufiec ZHP Kielce-Południe działa na terenie miasta Kielce od 2004 roku. W tym roku nasza jednostka obchodzić będzie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP KOMENDANT CHORĄGWI hm. Paulina Gajownik 1. Zarządza (wspólnie ze skarbnikiem chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM Plan Rozwoju Hufca ZHP Bytom na lata 2015-2019 PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM NA LATA 2015-2019 KOMENDA HUFCA ZHP BYTOM Bytom 2015 1 Plan Rozwoju Hufca ZHP Bytom na lata 2015-2019 SPIS TREŚCI 1 MISJA ZHP

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca na rok 2016/2017

Plan kształcenia Hufca na rok 2016/2017 Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ im. Wigierczyków Plan kształcenia Hufca na rok 2016/2017 Hufiec Warszawa Praga Północ skupia harcerzy i kadrę z trzech dzielnic Warszawy (Praga Północ, Targówek, Białołęka)

Bardziej szczegółowo

Współzawodnictwo trwa od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Współzawodnictwo trwa od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Współzawodnictwo drużyn o tytuł Wzorowej Gromady Zuchowej Wzorowej Drużyny Harcerskiej Wzorowej Drużyny Starszoharcerskiej i Wzorowej Drużyny Wędrowniczej. Cele współzawodnictwa Wypracowanie systemu motywacji

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej

Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia planu kształcenia na I półrocze 2017 roku Na podstawie 52 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48.

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48. I. Analiza sytuacji hufca» informacje ogólne Teren działania: Hufiec ZHP Strzelce Krajeńskie obejmuje obszar powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Drużyny działają w następujących miejscowościach: Strzelce

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Wstęp Prowadzenie kształcenia na poziomie każdej Chorągwi jest dużym wyzwaniem. Ktoś może rzec, ze robienie tego

Bardziej szczegółowo

Wizja Hufca ZHP Tarnów będzie realizowana poprzez podejmowanie działań w następujących obszarach: 1. Dobry program drużyny

Wizja Hufca ZHP Tarnów będzie realizowana poprzez podejmowanie działań w następujących obszarach: 1. Dobry program drużyny Hufiec ZHP Tarnów PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema na lata 2015-2019 zmieniony uchwała Zjazdu Sprawozdawczego Hufca z dnia 21 października 2017 roku Legenda: Czerwonym kolorem naniesione

Bardziej szczegółowo

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013 Analiza Hufca ROK 2013 Profil Instruktora Na podstawie 63 poprawnie wypełnionych ankiet. Przeciętny ankietowany jest: Kobietą Z Poznania (51,67%) (71,67%) Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Nowe Miasto Działalność 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Mazowiecka ZHP

Chorągiew Mazowiecka ZHP Uchwała Rady Chorągwi Mazowieckiej nr 31/VII/2017 z dnia 25.01.2017 roku w sprawie oceny realizacji planu pracy chorągwi, w tym planu kształcenia oraz ewaluacji planu operacyjnego chorągwi na 2016 rok.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSPIERANIA SPECJALNOŚCI W HUFCU ZHP WARSZAWA-WOLA

ZASADY DZIAŁANIA I WSPIERANIA SPECJALNOŚCI W HUFCU ZHP WARSZAWA-WOLA Hufiec ZHP Warszawa-Wola Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Warszawa-Wola 01-197 Warszawa, ul. Karolkowa 53a biuro@wola.zhp.pl, www.wola.zhp.pl Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0010 4057 2032 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2016 / 2017

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2016 / 2017 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2016 / 2017 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 271 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZA LATA NA ZJAZD SPRAWOZDAWCZY HUFCA WARSZAWA-WOLA

SPRAWOZDANIE KOMENDANTKI I KOMENDY HUFCA ZA LATA NA ZJAZD SPRAWOZDAWCZY HUFCA WARSZAWA-WOLA Hufiec ZHP Warszawa-Wola Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Warszawa-Wola 01-197 Warszawa, ul. Karolkowa 53a biuro@wola.zhp.pl, www.wola.zhp.pl Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0010 4057 2032 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej. nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku

Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej. nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej nr 11/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia zakresu obowiązków komendanta i członków komendy chorągwi 1. Na podstawie 60 ust. 2 pkt 7 Statutu ZHP,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Komendant Chorągwi MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków Kierowanie i stałe tworzenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY W NAMIESTNICTWIE HARCERSKIM na rok harcerski 2016/2017

SYSTEM MOTYWACYJNY W NAMIESTNICTWIE HARCERSKIM na rok harcerski 2016/2017 Namiestnictwo Harcerskie Hufca ZHP Pabianice 1 SYSTEM MOTYWACYJNY W NAMIESTNICTWIE HARCERSKIM na rok harcerski 2016/2017 Drodzy DRUŻYNOWI i PRZYBOCZNI! Z myślą o Was i drużynach, którym przewodzicie, przygotowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2011-2015 Tarnów, wrzesień 2011 r. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju hufca ZHP Dąbrowa Górnicza. im. hm. Stefana Piotrowskiego. Na lata

Strategia rozwoju hufca ZHP Dąbrowa Górnicza. im. hm. Stefana Piotrowskiego. Na lata Strategia rozwoju hufca ZHP Dąbrowa Górnicza im. hm. Stefana Piotrowskiego Na lata 2011-2015 A. Analiza sytuacji I. Sytuacja wewnętrzna 1. Drużyny i zespoły hufca Hufiec zrzesza 7 gromad zuchowych, 5 drużyn

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Koszalińskiej Koszalin, 31 marca 2017 r. Rozkaz L.03/2017 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Zachodniopomorskiej L. 6/2017 rok z dnia 24.03.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca Lublin ZHP. na lata 2011-2015

Plan rozwoju Hufca Lublin ZHP. na lata 2011-2015 Plan rozwoju Hufca Lublin ZHP na lata 2011-2015 przyjęty na Zjeździe Hufca w dn. 5 listopada 2011 Hufiec Lublin ZHP jest jednostką terytorialną działającą na terenie miasta Lublina oraz w powiatach: lubelskim,

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAMIESTNICTWA ORLA PERĆ NA ROK 2014/2015. Hufiec Kraków Nowa - Huta

PLAN PRACY NAMIESTNICTWA ORLA PERĆ NA ROK 2014/2015. Hufiec Kraków Nowa - Huta PLAN PRACY NAMIESTNICTWA ORLA PERĆ NA ROK Hufiec Kraków Nowa - Huta 1. Wstępna charakterystyka Plan pracy Namiestnictwa Orla Perć Namiestnictwo Harcerskie Orla Perć działa przy Hufcu Kraków Nowa Huta i

Bardziej szczegółowo

Kraków Nowa Huta. Im. Mariusza Zaruskiego. Plan pracy

Kraków Nowa Huta. Im. Mariusza Zaruskiego. Plan pracy Hufiec ZHP 01.09.r Kraków Nowa Huta Im. Mariusza Zaruskiego ESPÓŁ AGRANICZNY Plan pracy / I. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA Hufiec Kraków Nowa Huta wchodzi w skład ZHP Chorągwi Krakowskiej, początki jego działalności

Bardziej szczegółowo

Strategia kształcenia Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 na lata

Strategia kształcenia Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 na lata Strategia kształcenia Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 na lata 2015-2017 opracowanie: Janiszewski HR Misja Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki Poprzez tworzenie i prowadzenie szczepów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo