HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA NA LATA Projekt opracował zespół pod przewodnicwem hm. Katarzyny Krzak w składzie: hm. Sylwia Kierlańczyk pwd. Joanna Legat pwd. Maria Dmowska pwd. Daniel Szatkowski pwd. Michał Gietko phm. Katarzyna Kuligowska phm. Iga Miłosławska pwd. Andrzej Skwarczyński

2 CHARAKTERYSTYKA HUFCA Hufiec Wola działa na terenie dzielnicy Wola, na terenie dzielnicy Bemowo, oraz na terenie gminy Babice Stare. Obecnie nasz Hufiec zrzesza ok. 900 osób w tym ok. 100 instruktorów i wędrowników pełniących funkcje instruktorskie, skupionych w 24 gromadach zuchowych, 21 drużynach harcerskich, 7 drużynach starszoharcerskich, 6 drużynach wędrowniczych, 7 kręgach instruktorskich i 13 szczepach harcerskich. W hufcu działa również Harcerski Krąg Seniora Powiśle-Wola-Ochota, Harcerski Klub Turystyczny, Harcerska Grupa Ratownicza Bemowo, Harcerski Klub Ratowniczy Bemowo. Komenda Hufca współpracuje z władzami samorządowymi, m.in. realizując zadania publiczne (współfinansowane ze środków m.st. Warszawy), włączając się w przedsięwzięcia lokalne. Hufiec współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. uczestnicząc w pracach dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz Partnerstwa Młyn na Woli. W hufcu działa pięć namiestnictw: zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i specjalności. Istnieje system klasyfikacji drużyn tzw. Lilijki, odznaka dla wyróżniających się drużynowych Super Drużynowy i prowadzony jest plebiscyt instruktorski Instruktor z pazurem. Komenda Hufca istnieje po to, aby wspierać i inspirować środowiska harcerskie w budowaniu dobrego programu, zgodnego z metodą harcerską i metodyką grup wiekowych, poprzez zapewnienie drużynowemu wsparcia w tworzeniu, realizacji i ewaluacji programu drużyny. Funkcyjni i zespoły hufca: Hufiec posiada Komisję Stopni Instruktorskich uprawnioną do wnioskowania o przyznanie stopni przewodnika i podharcmistrza. Przy hufcu działa Kapituła Stopni Wędrowniczych, która ma na celu wspieranie realizacji stopni harcerzy, nie mających takich możliwości w swoich środowiskach. W hufcu działają kapituły środowiskowe stopni Harcerki Orlej i Harcerza Orlego. W hufcu działa Zespół Kadry Kształcącej organizujący kursy przewodnikowskie i drużynowych oraz warsztaty doszkalające. Hufiec posiada Harcerską Służbę Informacyjną odpowiedzialną za promocję. Opiekę nad majątkiem hufca sprawuje kwatermistrz, kierując wszelkimi pracami kwatermistrzowskimi i organizacyjnymi w stanicy. Prowadzeniem dokumentacji finansowej zajmuje się skarbnik hufca. Osobą odpowiadającą za kontakty zagraniczne hufca jest pełnomocnik ds. zagranicy. Namiestnictwa wspierają drużynowych w zakresie programowo-merytorycznym. Zespół programowy jest odpowiedzialny za tworzenie propozycji programowych i niektórych imprez hufca. Koordynator biblioteki hufca jest odpowiedzialny za uzupełnianie biblioteczki hufca.

3 ANALIZA SYTUACJI HUFCA ANALIZA SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ Silne strony przesyłanie informacji do kadry hufca na bieżąco za pośrednictwem poczty ; dobra atmosfera, brak większych konfliktów; stale rosnąca liczebność hufca; sprawnie działający system rozliczeń na poziomie hufca, odciążający drużynowych; klasyfikacja drużyn (lilijki) stanowiąca analizę jakości pracy; regularnie odbywające się i różnorodne propozycje programowe hufca, umożliwiające integrację środowisk oraz pielęgnowanie tradycji; pozyskiwanie środków na działalność programową (na imprezy organizowane w Warszawie); zaangażowanie wszystkich środowisk we współtworzenie imprez hufcowych różnorodne zespoły przygotowujące przedsięwzięcia hufca; wyremontowana stanica hufca i świetlica na Żytniej jako miejsca sprzyjające aktywności kadry i drużyn; stale rozbudowywane zaplecze do organizacji przedsięwzięć programowych i kształceniowych (dobrze wyposażone biuro, projektor, chusty i tunele animacyjne, gry planszowe, termosy, kamizelki odblaskowe itp.); stale aktualizowana o nowe pozycje biblioteka hufca; dobra współpraca z komendantami szczepów regularne spotkania Rady Szczepowych; zespół HSI zajmujący się obsługą fotograficzną przedsięwzięć hufca; możliwość dofinansowania niektórych kursów dla kadry hufca sprzyjająca jej rozwojowi. Słabe strony pełnienie kilku funkcji naraz przez wiele osób powodujące szybkie wypalenie się; zbyt małe zaangażowanie osób, które przestają pełnić funkcję drużynowych (nie każdy chce się podjąć dalszej służby, nawet w niewielkim wymiarze); w zbyt małym stopniu zachęcanie kadry do podejmowania służby w hufcowych zespołach (brak świeżości w niektórych z zespołów); brak systemu pozyskiwania kadry wspierającej (finansowej, kwatermistrzowskiej itp.); brak struktury opiekującej się (utrzymującej kontakt, korzystającej z możliwości) byłymi instruktorami hufca.

4 ANALIZA SYTUACJI HUFCA ANALIZA SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ Możliwości dobra współpraca z urzędem dzielnicy Wola; rozpoznawalność wśród organizacji pozarządowych na Woli i szansa na dobrą dalszą współpracę z nimi; możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciach chorągwianych: programowych, szkoleniowych, wspierających pracę z kadrą i dobry program drużyny; dobre warunki komunikacyjne; stabilna współpraca z dyrekcjami szkół; uczestnictwo w wybranych przedsięwzięciach lokalnych i organizowanie imprez otwartych dla mieszkańców będące szansą na promocję harcerstwa. Zagrożenia nieuregulowana sytuacja stanicy hufca; niewielka współpraca ze środowiskami kombatanckimi; słabo wypromowany program na tle innych organizacji pozarządowych; niewielkie zaangażowanie rodziców w prace środowisk.

5 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA ŚRODOWISKA WIZJA Hufiec to organizacja o szerokim polu działania i dużym zasięgu terytorialnym. W hufca działa ponad 70 jednostek (wliczając w to szczepy). Jednostki działają w zgodzie z wymaganiami formalnymi i metodycznymi ZHP. Wszyscy szefowie jednostek zostali przeszkoleni do pełnienia swojej funkcji. Drużyny i szczepy są wspierane w swoich działaniach przez komendę oraz namiestników, ale także konsekwentnie wymagane jest wywiązywanie się z obowiązków. Komendanci szczepów biorą aktywny udział w pracy hufca poprzez kwartalne spotkania Rady Szczepowych. Rada szczepowych jest ciałem doradczym dla Komendy Hufca, dzięki któremu wszystkie ważne sprawy dotyczące hufca mogą być na bieżąco konsultowane z doświadczonymi instruktorami reprezentującymi interesy drużynowych. Dzięki tym działaniom środowiska współtworzą wspólnotę hufca, która odpowiada na ich potrzeby. CELE Rozwój liczebny hufca; Przygotowanie doświadczonych drużynowych-instruktorów do pełnienia funkcji w zespołach hufca. PLANOWANE DZIAŁANIA Kwartalne spotkania rady szczepowych; Bieżące szkolenie szefów jednostek; Wspieranie drużynowych i bieżące badanie potrzeb drużynowych poprzez pracę namiestników; Zapraszanie kolejnych instruktorów do pracy w hufcowych zespołach, aby przekazywać know-how.

6 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA WSPARCIE PROGRAMOWO-METODYCZNE WIZJA Namiestnictwa podejmują działania wspierające drużynowych w ich pracy, tworzą pole do wymiany doświadczeń i zawiązania nowych znajomości poprzez organizowanie regularnych spotkań dla kadry. Namiestnicy zaangażowani są w organizację kursów drużynowych wszystkich pionów metodycznych. Organizowane są oddzielne imprezy dla członków danego pionu (np. zlot tylko dla drużyn starszoharcerskich). Dobrze funkcjonuje system opiekunów drużyn, którzy opiekują się daną drużyną przez cały rok harcerski (od sprawdzenia planu pracy, poprzez wspieranie w pracy śródrocznej, po sprawdzenie raportu lilijkowego). Gromady i drużyny hufca rozwijają się w oparciu o kryteria brązowej, srebrnej oraz złotej lilijki. Zwiększa się ilość jednostek zdobywających te odznaczenia. Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych, jako zespół wspierający wędrowników, zaprasza nowe osoby do swojego grona oraz promuje na forum hufca zdobywanie stopni wędrowniczych. Aktywnie współpracuje ze środowiskowymi kapitułami stopni HO będąc dla nich wsparciem oraz wymieniając się doświadczeniami. CELE Wsparcie drużynowych w budowaniu dobrego programu drużyny poprzez system opiekunów drużyn i komendantów szczepów; Zwiększenie frekwencji na spotkaniach dla kadry; Zachęcenie wędrowników do zdobywania stopni HO i HR; Zbudowanie w hufcu i poszczególnych namiestnictwach poczucia wspólnoty; Zaangażowanie w przedsięwzięcia hufcowe wędrowników i instruktorów z różnych środowisk; Stworzenie pola rozwoju (zgodnego z metodyką) wędrownikom będącym kadrą drużyn. PLANOWANE DZIAŁANIA Rozbudowanie systemu opiekunów drużyn (czuwanie nad tym, aby każda drużyna miała przydzielonego opiekuna, który faktycznie ma stały kontakt z drużyną wybranie na opiekunów drużyn takich osób, które nie mają zbyt wielu innych obowiązków w hufcu, aby były w stanie zaangażować się w rolę opiekuna w zadowalającym stopniu); Organizacja imprez dla konkretnych namiestnictw (np. zlot tylko dla harcerzy starszych); Zachęcanie drużyn (zwłaszcza starszoharcerskich i wędrowniczych) do podejmowania służby w środowisku lokalnym zaprezentowanie możliwych pól pełnienia służby;

7 Organizacja cyklicznych spotkań dla kadry w różnorodnych formach (kawiarenka, wyjście do kina, udział w grze miejskiej itd.); Zaproszenie do współpracy instruktorów, którzy są wzorami do naśladowania w różnych dziedzinach (np. współpraca z rodzicami i szkołą, przygotowanie akcji naborowej) w celu promowania dobrych praktyk; Włączenie namiestników w organizację kursów drużynowych; Promowanie zdobywania stopni wędrowniczych przez Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych.

8 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA PROGRAM WIZJA Imprezy hufca odbywają się regularnie, są hufcową tradycją i uczestniczy w nich większość drużyn i gromad hufca. Program imprez jest na wysokim poziomie, dzięki współpracy zespołów ds. organizacji imprez oraz członka zespołu programowego, który pomaga i koordynuję prace, zwłaszcza gdy komendantem jest młody instruktor. Dążymy do tego aby część imprez rozdzielona była na konkretne namiestnictwa, tak by ich program był dostosowany do metodyki grup w nich uczestniczących. Podczas tworzenia sztabu ds. organizacji imprez, dobierani są zastępcy komendantów, którzy uczą się, pomagając organizatorowi, tak by w następnych latach móc samemu takie imprezy nadzorować (dzięki temu wypracowane wnioski z imprezy na imprezę są naturalnie przekazywane). Dodatkowo po każdej imprezie hufca odbywa się ewaluacja, po której wnioski zostaną przekazane następnym komendantom. Program drużyn hufca uzupełniany jest przez różnego rodzaju przedsięwzięcia wędrówki, wyjścia na strzelnice, żagle itp. W hufcu działają instruktorzy oferujący pomoc przy organizacji specjalnościowych zbiórek drużyn i gromad. Osoby te posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje aby samemu zorganizować wspinaczkę, spływ kajakowy czy paintball. Co roku odbywa się wyjazd dla kadry, mający na celu zbudowanie więzi między drużynowymi i przybocznymi, wykorzystane podczas zlotu elementy specjalnościowe mają pokazać drużynowym, jak wykorzystać je w pracy z drużyną, a dodatkową zaletą takich imprez jest dyskusja i wymiana doświadczeń, co może pomóc w urozmaiceniu programu gromad i drużyn. Propozycje programowe związane ze współpracą zagraniczną cieszą się dużym powodzeniem i są wykorzystywane do pracy w każdym pionie metodycznym. Pełnomocnik ds. zagranicy współpracuje z pozostałymi członkami komendy hufca, z namiestnictwami oraz z zespołami hufca jak Harcerska Służba Informacyjna czy Zespół Kadry Kształcącej. Współpraca opiera się na konsultowaniu projektów międzynarodowych pod względem merytorycznym, wychowawczym czy formalnym, jak również ubogacaniu innych działań hufca w ramach możliwości o komponent pracy zagranicznej. Prowadzony jest stały monitoring wydarzeń międzynarodowych, w których mogą uczestniczyć wolscy harcerze, w czym pomaga stała współpraca z chorągwianym pełnomocnikiem ds. zagranicy oraz Zespołem Zagranicznym Głównej Kwatery. Członkowie hufca czynnie biorą udział w różnych imprezach skautowych, na miarę możliwości są wystawiane hufcowe reprezentacje na ciekawsze z nich. Wydarzenia są relacjonowane na forum hufca bądź chorągwi w celu zachęcenia innych do uczestnictwa przy następnej okazji. CELE Dostosowanie programu hufca do metodyki grup wiekowych; Wyszkolenie potencjalnych komendantów zlotów;

9 Stałe doskonalenie programu imprez hufca; Rozwijanie i promowanie programu specjalności; Zachęcenie drużyn do udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych; Budowanie wspólnoty kadry hufca. PLANOWANE DZIAŁANIA Organizacja imprez dla konkretnych namiestnictw; Dołączanie wniosków uzyskanych po ewaluacji każdej z imprez hufca do standardów hufca; Uaktualnianie bazy specjalistów (instruktor wspinaczki, jeździectwa itp), którzy mogą uatrakcyjnić plany pracy drużyn; Wypracowanie systemu tworzenia sztabów imprez najpierw instruktor jest członkiem sztabu i uczy się, następnie jest komendantem imprezy i przygotowuje kolejną osobę do bycia komendantem następnej imprezy; Promowanie wydarzeń międzynarodowych wśród drużynowych; Organizacja imprez integracyjnych dla kadry.

10 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA FINANSE + KWATERMISTRZOSTWO WIZJA Sprawnie działa system rozliczania dokumentów księgowych. Zespół Finansowy udziela wsparcia drużynowym/instruktorom w preliminowaniu i rozliczaniu wydatków. Dokumenty finansowe hufca są terminowo dostarczane do chorągwianej księgowości. Budżet hufca jest tworzony w oparciu o budżety szczepów (i drużyn) oraz zespołów hufca. W hufcu został opracowany program wychowania ekonomicznego. Hufiec pozyskuje środki na realizowane przedsięwzięcia oraz sojuszników (sponsorów, partnerów, darczyńców). Sprzęt hufca jest zinwentaryzowany, na bieżąco prowadzone są kasacje zużytego/zniszczonego sprzętu. Stanica hufca jest zadbana, a jej wyposażenie jest sprawne. CELE Bieżące raportowanie środowiskom i zaliczkobiorcom stanu ich środków; Promocja akcji 1%; Wdrożenie programu wychowania ekonomicznego; Każdy z członków Zespołu Finansowego jest obecny przynajmniej raz na kwartał podczas dyżuru skarbniczego; Rozbudowanie zaplecza sprzętowego wspierającego działania programowe (dostępnego do wypożyczenia) np. gry, kamizelki odblaskowe, książki itp. PLANOWANE DZIAŁANIA Opracowanie programu wychowania ekonomicznego; Opracowanie budżetu hufca uwzględniającego formy finansowania wydatków; Zakup sprzętu wspierającego działania programowego; Dyżury skarbnicze raz w miesiącu; Pozyskiwanie środków i sojuszników do przedsięwzięć hufcowych.

11 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA INFORMACJA I PROMOCJA WIZJA W hufcu panuje dobra atmosfera, co jest między innymi efektem sprawnej organizacji pracy. Drużynowi i instruktorzy otrzymują bieżące informacje za pomocą listy mailingowej i strony internetowej, a także chętnie zwracają się z konkretnymi sprawami podczas dyżurów biura oraz członków komendy w stanicy hufca. Biuro hufca działa sprawnie oraz angażuje młodszą kadrę w swój program stażowy, dając jej możliwość nabycia konkretnych umiejętności i kreowania hufcowej rzeczywistości. W hufcu działa i wciąż się rozwija zespół Harcerskiej Służby Informacyjnej. Poszerza on swoje działania, promując konkretne imprezy i inicjatywy hufca, czuwając nad informacjami pojawiającymi się na hufcowej stronie internetowej oraz fanpage na Facebooku. Wspiera wspólnotę hufca, wypracowując narzędzia promocyjne, które mogą wykorzystywać w swojej pracy drużynowi, a także czuwa nad systemem ehufiec. Dzięki zakładce ehufiec instruktorzy oraz drużynowi w prosty sposób mogą m.in. zgłosić swoją drużynę na biwak, zarezerwować stanicę hufca lub rzutnik. Zakładka jest wciąż uaktualniana o nowe możliwości i usprawnienia. CELE Budowanie marki hufca; Opracowanie programu stażowego w biurze hufca; Szkolenie drużynowych w zakresie promocji działań drużyny; Rozbudowanie zespołu HSI; Promowanie przedsięwzięć hufca na fanpage na Facebooku. PLANOWANE DZIAŁANIA Wdrożenie pakietu Office 365, aby usprawnić pracę pomiędzy zespołami, jednostkami i instruktorami hufca; Nadzorowanie tworzonych dokumentów pod względem zgodności z wewnątrzorganizacyjnymi przepisami; Wypracowanie narzędzi/materiałów promocyjnych hufca; Przygotowanie konkretnej oferty z zakresem obowiązków dla stażystów w biurze hufca; Prowadzenie na kursach drużynowych zajęć z zakresu promocji działań jednostek oraz dobrych praktyk w przekazywaniu informacji do rodziców, szkoły (np. umiejętne napisanie pisma/maila); Zachęcanie wędrowników i harcerzy starszych do działania w ramach HSI promowanie możliwości rozwoju na tym polu, sprawdzenia się w działaniu; Zwiększenie współautorów strony i Facebooka hufca.

12 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA WSPÓŁPRACA NA ZEWNĄTRZ ORGANIZACJI WIZJA Hufiec, jako reprezentacja jednej z najprężniej działających organizacji pozarządowych jest dobrym partnerem do współpracy z urzędami dzielnic Woli i Bemowa oraz gminy Stare Babice, na terenie których działa. Komenda Hufca dba o dobre relacje oraz utrzymywanie kontaktów poza hufcem, angażuje się w budowanie marki poprzez uczestnictwo lub współorganizację lokalnych przedsięwzięć. CELE Utrzymywanie dobrych relacji z urzędami dzielnic i innymi organizacjami pozarządowymi; Budowanie marki przedsięwzięć organizowanych przez hufiec, kreowanie wizerunku solidnego partnera. PLANOWANE DZIAŁANIA Uczestnictwo w spotkaniach dla organizacji pozarządowych na terenie działania hufca, partnerstwach organizacji pozarządowych, dzielnicowych komisjach dialogu społecznego; Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami dzielnic wskazanymi jako odpowiedzialne za współpracę z hufcem; Uczestnictwo jako partner w lokalnych przedsięwzięciach, zaangażowanie (oraz wspieranie) instruktorów i środowisk w przedsięwzięcia lokalne takie jak pikniki, święta szkoły itp.; Uzupełnienie standardów imprez o procedurę organizacji imprezy współfinansowanej ze środków publicznych; Opracowanie dobrych praktyk oraz pomysłów na uczestnictwo drużyn (stoiska drużyn, animowanie czasu innych dzieci) w przedsięwzięciach osiedlowych.

13 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA PRACA Z KADRĄ WIZJA Kadra hufca jest zmotywowana do pracy i rozwoju, bez względu na staż instruktorski odnajduje w hufcu swoje miejsce. Wędrownicy oraz instruktorzy, którzy oddali już swoje jednostki otrzymują możliwość działania na wybranych polach, które służą ich rozwojowi i angażują w optymalnym dla nich wymiarze. Organizowane są przedsięwzięcia skierowane specjalnie do instruktorów, wędrowników i kadr drużyn, które budują wspólnotę i relacje między nimi. Zespół Kadry Kształcącej, Zespół Namiestników i Komisja Stopni Instruktorskich wspólnie czuwają nad rozwojem instruktorów i kandydatów na instruktorów. Kadra drużyn i instruktorzy stosują metodę harcerską. Drużyny działają zgodnie z odpowiednią dla nich metodyką. Pielęgnowana jest historia hufca, dokonania i wiedza starszyzny instruktorskiej, a instruktorzy są doceniani za swoją pracę. Utrzymywany jest kontakt z byłymi instruktorami hufca, którzy wspierają naszą pracę dzięki swoim umiejętnościom i możliwościom pozaharcerskim. Hufiec stara się również współpracować z seniorami i kombatantami, włączając się w pomoc w ważnych rocznicowych uroczystościach oraz doceniając ich wkład w tworzenie wspólnoty. CELE Dostrzeganie i nagradzanie wyróżniających się instruktorów; Budowanie wspólnoty instruktorskiej hufca; Zwiększenie frekwencji podczas imprez dla kadry; Usprawnienie współpracy między zespołami hufca; Zachowanie ciągłości wspierania uczestników kursów drużynowych poprzez współpracę ZKK z namiestnictwami; Wzmacnianie umiejętności stosowania metody harcerskiej przez kadrę drużyn i instruktorów. PLANOWANE DZIAŁANIA Organizacja spotkań integracyjnych dla kadry, kontynuacja wyjazdów dla kadry i wigilii instruktorskich, podniesienie atrakcyjności spotkań kadrowych; Wspieranie instruktorów w odnajdowaniu obszaru do działalności na poziomie hufca; Opracowanie zasad współpracy między ZKK i KSI w celu wspierania indywidualnego rozwoju drużynowych i instruktorów;

14 Oparcie form kształcenia o metodę harcerską i pokazywanie na nich dobrych praktyk pracy metodą przyszłym instruktorom i drużynowym oraz wspieranie uczestników kursów drużynowych po ukończeniu kursów przez namiestników; Zapraszanie byłych instruktorów hufca do uczestnictwa w wybranych imprezach hufcowych oraz wykorzystywanie ich możliwości podczas przedsięwzięć organizowanych przez hufiec; Opracowanie notatki o historii hufca.

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie (Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Tarnów 2007 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Misja... 5 2.1. Misja ZHP...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku Spis treści Wypełnianie obowiązków komendanta i komendy hufca określonych

Bardziej szczegółowo

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Program Hufca ZHP Kielce-Południe na rok harcerski 2014/2015 I Charakterystyka hufca Hufiec ZHP Kielce-Południe działa na terenie miasta Kielce od 2004 roku. W tym roku nasza jednostka obchodzić będzie

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY CHORĄGWI

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY CHORĄGWI SPRAWOZDANIE KOMENDANTA I KOMENDY CHORĄGWI STAN ZORGANIZOWANIA CHORĄGWI Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 to terytorialna wspólnota 43 hufców, utworzona z jednostek harcerskich

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Lidia Jóźwiak-Kukawska PORADNIK DLA OSÓB ZDOBYWAJĄCYCH STOPIEŃ PRZEWODNIKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PRÓB PRZEWODNIKOWSKICH

Lidia Jóźwiak-Kukawska PORADNIK DLA OSÓB ZDOBYWAJĄCYCH STOPIEŃ PRZEWODNIKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PRÓB PRZEWODNIKOWSKICH Lidia Jóźwiak-Kukawska PORADNIK DLA OSÓB ZDOBYWAJĄCYCH STOPIEŃ PRZEWODNIKA ORAZ DLA OPIEKUNÓW PRÓB PRZEWODNIKOWSKICH Warszawa 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 1. CZY I KIEDY WYRUSZAĆ?... 4 CZYLI, CZY NA

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie inwentaryzacji majątku Chorągwi (środki trwałe i niskocenne) 02 Spotkanie Zespołu Komunikacji i Promocji

Rozpoczęcie inwentaryzacji majątku Chorągwi (środki trwałe i niskocenne) 02 Spotkanie Zespołu Komunikacji i Promocji wrzesień 2015 termin zadanie / impreza odpowiedzialny / organizator 01 Rocznica wybuchu II wojny śwatowej (1939 r.) reprezentacje 01 Rocznica urodzin Olgi Drahonowskiej Małkowskiej (1988 r.) 01 Początek

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ 1. Uchwała nr 24/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie opisu metodyk poszczególnych grup... 2. Uchwała nr 25/XXXII Rady Naczelnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r. Główna Kwatera ZHP Maj 2011 2 SPIS TREŚCI: I) DZIAŁALNOŚĆ NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP 1. Skład

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Harcerstwo to nie jest coś co się umie, ale to coś czym się jest Kazimierz Lutosławski Radomsko, 9 stycznia 2010 rok S P R A W O Z D A N I E Wstęp Druhny i druhowie! Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Radomsku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r.

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. 1 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Związek

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 I. WSTĘP Koncepcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce na lata 2012-2017 została napisana przy aktywnym udziale nauczycieli pracujących w naszej placówce, a także uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia

Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Strategia Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2016. Założenia, metody i narzędzia Warszawa 2015 Spis treści: Geneza i założenia Strategii.. s. 2 Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala

Bardziej szczegółowo

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego

Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Badanie czynników sukcesu sieci działających na terenie woj. śląskiego Strona2 Spis treści Wstęp...6 1 Metodologia badania... 9 1.1 Cel i zakres badania... 9 1.2 Metody badawcze... 10 2 Opis wyników...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Instruktorskich

Regulamin Stopni Instruktorskich Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej GŁÓWNA KWATERA HARCERZY 00-589 Warszawa, ul. Litewska 11/13 tel./fax (22) 629-12-39, e-mail: gkh@zhr.pl Regulamin Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHR zmieniony

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Lokalnych Centrów Wolontariatu (LCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Hanna PIOTROWSKA - Komendant Chorągwi hm. Bogdan MIERZEJEWSKI - Zastępca Komendanta, Skarbnik Chorągwi phm. Karolina MAZERSKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r.

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. I. WPROWADZENIE DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. 1. Metodologia pracy W maju 2015 roku na terenie Gminy Będzino przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo