Uchwała nr 2 Zjazdu Hufca ZHP Warszawa Wola z dnia 10 czerwca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 2 Zjazdu Hufca ZHP Warszawa Wola z dnia 10 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr 2 Zjazdu Hufca ZHP Warszawa Wola z dnia 10 czerwca 2015 r. Zjazd Hufca ZHP przyjmuje Program Rozwoju Hufca na lata , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz postanawia o uzupełnieniu Programu o Założenia Pracy z Kadrą i Wsparcia Metodyczno- Programowego Drużynowych, które stanowią załącznik nr 2. Zjazd Hufca zobowiązuje Komendę Hufca do realizacji Programu Rozwoju wraz z uzupełnieniem w trakcie czteroletniej kadencji. Jednocześnie uczestnicy Zjazdu zobowiązują się do aktywnego udziału w działaniach realizowanych na rzecz wypełnienia niniejszej uchwały. Przewodniczący Zjazdu Hufca ZHP phm. Paweł Pietrzak HR

2 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA NA LATA Projekt opracował zespół pod przewodnicwem hm. Katarzyny Krzak w składzie: hm. Sylwia Kierlańczyk pwd. Joanna Legat pwd. Maria Dmowska pwd. Daniel Szatkowski pwd. Michał Gietko phm. Katarzyna Kuligowska phm. Iga Miłosławska pwd. Andrzej Skwarczyński

3 CHARAKTERYSTYKA HUFCA Hufiec Wola działa na terenie dzielnicy Wola, na terenie dzielnicy Bemowo, oraz na terenie gminy Babice Stare. Obecnie nasz Hufiec zrzesza ok. 900 osób w tym ok. 100 instruktorów i wędrowników pełniących funkcje instruktorskie, skupionych w 24 gromadach zuchowych, 21 drużynach harcerskich, 7 drużynach starszoharcerskich, 6 drużynach wędrowniczych, 7 kręgach instruktorskich i 13 szczepach harcerskich. W hufcu działa również Harcerski Krąg Seniora Powiśle-Wola-Ochota, Harcerski Klub Turystyczny, Harcerska Grupa Ratownicza Bemowo, Harcerski Klub Ratowniczy Bemowo. Komenda Hufca współpracuje z władzami samorządowymi, m.in. realizując zadania publiczne (współfinansowane ze środków m.st. Warszawy), włączając się w przedsięwzięcia lokalne. Hufiec współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, m.in. uczestnicząc w pracach dzielnicowych komisji dialogu społecznego oraz Partnerstwa Młyn na Woli. W hufcu działa pięć namiestnictw: zuchowe, harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze i specjalności. Istnieje system klasyfikacji drużyn tzw. Lilijki, odznaka dla wyróżniających się drużynowych Super Drużynowy i prowadzony jest plebiscyt instruktorski Instruktor z pazurem. Komenda Hufca istnieje po to, aby wspierać i inspirować środowiska harcerskie w budowaniu dobrego programu, zgodnego z metodą harcerską i metodyką grup wiekowych, poprzez zapewnienie drużynowemu wsparcia w tworzeniu, realizacji i ewaluacji programu drużyny. Funkcyjni i zespoły hufca: Hufiec posiada Komisję Stopni Instruktorskich uprawnioną do wnioskowania o przyznanie stopni przewodnika i podharcmistrza. Przy hufcu działa Kapituła Stopni Wędrowniczych, która ma na celu wspieranie realizacji stopni harcerzy, nie mających takich możliwości w swoich środowiskach. W hufcu działają kapituły środowiskowe stopni Harcerki Orlej i Harcerza Orlego. W hufcu działa Zespół Kadry Kształcącej organizujący kursy przewodnikowskie i drużynowych oraz warsztaty doszkalające. Hufiec posiada Harcerską Służbę Informacyjną odpowiedzialną za promocję. Opiekę nad majątkiem hufca sprawuje kwatermistrz, kierując wszelkimi pracami kwatermistrzowskimi i organizacyjnymi w stanicy. Prowadzeniem dokumentacji finansowej zajmuje się skarbnik hufca. Osobą odpowiadającą za kontakty zagraniczne hufca jest pełnomocnik ds. zagranicy. Namiestnictwa wspierają drużynowych w zakresie programowo-merytorycznym. Zespół programowy jest odpowiedzialny za tworzenie propozycji programowych i niektórych imprez hufca. Koordynator biblioteki hufca jest odpowiedzialny za uzupełnianie biblioteczki hufca.

4 ANALIZA SYTUACJI HUFCA ANALIZA SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ Silne strony przesyłanie informacji do kadry hufca na bieżąco za pośrednictwem poczty ; dobra atmosfera, brak większych konfliktów; stale rosnąca liczebność hufca; sprawnie działający system rozliczeń na poziomie hufca, odciążający drużynowych; klasyfikacja drużyn (lilijki) stanowiąca analizę jakości pracy; regularnie odbywające się i różnorodne propozycje programowe hufca, umożliwiające integrację środowisk oraz pielęgnowanie tradycji; pozyskiwanie środków na działalność programową (na imprezy organizowane w Warszawie); zaangażowanie wszystkich środowisk we współtworzenie imprez hufcowych różnorodne zespoły przygotowujące przedsięwzięcia hufca; wyremontowana stanica hufca i świetlica na Żytniej jako miejsca sprzyjające aktywności kadry i drużyn; stale rozbudowywane zaplecze do organizacji przedsięwzięć programowych i kształceniowych (dobrze wyposażone biuro, projektor, chusty i tunele animacyjne, gry planszowe, termosy, kamizelki odblaskowe itp.); stale aktualizowana o nowe pozycje biblioteka hufca; dobra współpraca z komendantami szczepów regularne spotkania Rady Szczepowych; zespół HSI zajmujący się obsługą fotograficzną przedsięwzięć hufca; możliwość dofinansowania niektórych kursów dla kadry hufca sprzyjająca jej rozwojowi. Słabe strony pełnienie kilku funkcji naraz przez wiele osób powodujące szybkie wypalenie się; zbyt małe zaangażowanie osób, które przestają pełnić funkcję drużynowych (nie każdy chce się podjąć dalszej służby, nawet w niewielkim wymiarze); w zbyt małym stopniu zachęcanie kadry do podejmowania służby w hufcowych zespołach (brak świeżości w niektórych z zespołów); brak systemu pozyskiwania kadry wspierającej (finansowej, kwatermistrzowskiej itp.); brak struktury opiekującej się (utrzymującej kontakt, korzystającej z możliwości) byłymi instruktorami hufca.

5 ANALIZA SYTUACJI HUFCA ANALIZA SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ Możliwości dobra współpraca z urzędem dzielnicy Wola; rozpoznawalność wśród organizacji pozarządowych na Woli i szansa na dobrą dalszą współpracę z nimi; możliwość uczestniczenia w przedsięwzięciach chorągwianych: programowych, szkoleniowych, wspierających pracę z kadrą i dobry program drużyny; dobre warunki komunikacyjne; stabilna współpraca z dyrekcjami szkół; uczestnictwo w wybranych przedsięwzięciach lokalnych i organizowanie imprez otwartych dla mieszkańców będące szansą na promocję harcerstwa. Zagrożenia nieuregulowana sytuacja stanicy hufca; niewielka współpraca ze środowiskami kombatanckimi; słabo wypromowany program na tle innych organizacji pozarządowych; niewielkie zaangażowanie rodziców w prace środowisk.

6 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA ŚRODOWISKA WIZJA Hufiec to organizacja o szerokim polu działania i dużym zasięgu terytorialnym. W hufca działa ponad 70 jednostek (wliczając w to szczepy). Jednostki działają w zgodzie z wymaganiami formalnymi i metodycznymi ZHP. Wszyscy szefowie jednostek zostali przeszkoleni do pełnienia swojej funkcji. Drużyny i szczepy są wspierane w swoich działaniach przez komendę oraz namiestników, ale także konsekwentnie wymagane jest wywiązywanie się z obowiązków. Komendanci szczepów biorą aktywny udział w pracy hufca poprzez kwartalne spotkania Rady Szczepowych. Rada szczepowych jest ciałem doradczym dla Komendy Hufca, dzięki któremu wszystkie ważne sprawy dotyczące hufca mogą być na bieżąco konsultowane z doświadczonymi instruktorami reprezentującymi interesy drużynowych. Dzięki tym działaniom środowiska współtworzą wspólnotę hufca, która odpowiada na ich potrzeby. CELE Rozwój liczebny hufca; Przygotowanie doświadczonych drużynowych-instruktorów do pełnienia funkcji w zespołach hufca. PLANOWANE DZIAŁANIA Kwartalne spotkania rady szczepowych; Bieżące szkolenie szefów jednostek; Wspieranie drużynowych i bieżące badanie potrzeb drużynowych poprzez pracę namiestników; Zapraszanie kolejnych instruktorów do pracy w hufcowych zespołach, aby przekazywać know-how.

7 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA WSPARCIE PROGRAMOWO-METODYCZNE WIZJA Namiestnictwa podejmują działania wspierające drużynowych w ich pracy, tworzą pole do wymiany doświadczeń i zawiązania nowych znajomości poprzez organizowanie regularnych spotkań dla kadry. Namiestnicy zaangażowani są w organizację kursów drużynowych wszystkich pionów metodycznych. Organizowane są oddzielne imprezy dla członków danego pionu (np. zlot tylko dla drużyn starszoharcerskich). Dobrze funkcjonuje system opiekunów drużyn, którzy opiekują się daną drużyną przez cały rok harcerski (od sprawdzenia planu pracy, poprzez wspieranie w pracy śródrocznej, po sprawdzenie raportu lilijkowego). Gromady i drużyny hufca rozwijają się w oparciu o kryteria brązowej, srebrnej oraz złotej lilijki. Zwiększa się ilość jednostek zdobywających te odznaczenia. Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych, jako zespół wspierający wędrowników, zaprasza nowe osoby do swojego grona oraz promuje na forum hufca zdobywanie stopni wędrowniczych. Aktywnie współpracuje ze środowiskowymi kapitułami stopni HO będąc dla nich wsparciem oraz wymieniając się doświadczeniami. CELE Wsparcie drużynowych w budowaniu dobrego programu drużyny poprzez system opiekunów drużyn i komendantów szczepów; Zwiększenie frekwencji na spotkaniach dla kadry; Zachęcenie wędrowników do zdobywania stopni HO i HR; Zbudowanie w hufcu i poszczególnych namiestnictwach poczucia wspólnoty; Zaangażowanie w przedsięwzięcia hufcowe wędrowników i instruktorów z różnych środowisk; Stworzenie pola rozwoju (zgodnego z metodyką) wędrownikom będącym kadrą drużyn. PLANOWANE DZIAŁANIA Rozbudowanie systemu opiekunów drużyn (czuwanie nad tym, aby każda drużyna miała przydzielonego opiekuna, który faktycznie ma stały kontakt z drużyną wybranie na opiekunów drużyn takich osób, które nie mają zbyt wielu innych obowiązków w hufcu, aby były w stanie zaangażować się w rolę opiekuna w zadowalającym stopniu); Organizacja imprez dla konkretnych namiestnictw (np. zlot tylko dla harcerzy starszych); Zachęcanie drużyn (zwłaszcza starszoharcerskich i wędrowniczych) do podejmowania służby w środowisku lokalnym zaprezentowanie możliwych pól pełnienia służby;

8 Organizacja cyklicznych spotkań dla kadry w różnorodnych formach (kawiarenka, wyjście do kina, udział w grze miejskiej itd.); Zaproszenie do współpracy instruktorów, którzy są wzorami do naśladowania w różnych dziedzinach (np. współpraca z rodzicami i szkołą, przygotowanie akcji naborowej) w celu promowania dobrych praktyk; Włączenie namiestników w organizację kursów drużynowych; Promowanie zdobywania stopni wędrowniczych przez Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych.

9 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA PROGRAM WIZJA Imprezy hufca odbywają się regularnie, są hufcową tradycją i uczestniczy w nich większość drużyn i gromad hufca. Program imprez jest na wysokim poziomie, dzięki współpracy zespołów ds. organizacji imprez oraz członka zespołu programowego, który pomaga i koordynuję prace, zwłaszcza gdy komendantem jest młody instruktor. Dążymy do tego aby część imprez rozdzielona była na konkretne namiestnictwa, tak by ich program był dostosowany do metodyki grup w nich uczestniczących. Podczas tworzenia sztabu ds. organizacji imprez, dobierani są zastępcy komendantów, którzy uczą się, pomagając organizatorowi, tak by w następnych latach móc samemu takie imprezy nadzorować (dzięki temu wypracowane wnioski z imprezy na imprezę są naturalnie przekazywane). Dodatkowo po każdej imprezie hufca odbywa się ewaluacja, po której wnioski zostaną przekazane następnym komendantom. Program drużyn hufca uzupełniany jest przez różnego rodzaju przedsięwzięcia wędrówki, wyjścia na strzelnice, żagle itp. W hufcu działają instruktorzy oferujący pomoc przy organizacji specjalnościowych zbiórek drużyn i gromad. Osoby te posiadają odpowiednie umiejętności i kwalifikacje aby samemu zorganizować wspinaczkę, spływ kajakowy czy paintball. Co roku odbywa się wyjazd dla kadry, mający na celu zbudowanie więzi między drużynowymi i przybocznymi, wykorzystane podczas zlotu elementy specjalnościowe mają pokazać drużynowym, jak wykorzystać je w pracy z drużyną, a dodatkową zaletą takich imprez jest dyskusja i wymiana doświadczeń, co może pomóc w urozmaiceniu programu gromad i drużyn. Propozycje programowe związane ze współpracą zagraniczną cieszą się dużym powodzeniem i są wykorzystywane do pracy w każdym pionie metodycznym. Pełnomocnik ds. zagranicy współpracuje z pozostałymi członkami komendy hufca, z namiestnictwami oraz z zespołami hufca jak Harcerska Służba Informacyjna czy Zespół Kadry Kształcącej. Współpraca opiera się na konsultowaniu projektów międzynarodowych pod względem merytorycznym, wychowawczym czy formalnym, jak również ubogacaniu innych działań hufca w ramach możliwości o komponent pracy zagranicznej. Prowadzony jest stały monitoring wydarzeń międzynarodowych, w których mogą uczestniczyć wolscy harcerze, w czym pomaga stała współpraca z chorągwianym pełnomocnikiem ds. zagranicy oraz Zespołem Zagranicznym Głównej Kwatery. Członkowie hufca czynnie biorą udział w różnych imprezach skautowych, na miarę możliwości są wystawiane hufcowe reprezentacje na ciekawsze z nich. Wydarzenia są relacjonowane na forum hufca bądź chorągwi w celu zachęcenia innych do uczestnictwa przy następnej okazji. CELE Dostosowanie programu hufca do metodyki grup wiekowych; Wyszkolenie potencjalnych komendantów zlotów;

10 Stałe doskonalenie programu imprez hufca; Rozwijanie i promowanie programu specjalności; Zachęcenie drużyn do udziału w przedsięwzięciach międzynarodowych; Budowanie wspólnoty kadry hufca. PLANOWANE DZIAŁANIA Organizacja imprez dla konkretnych namiestnictw; Dołączanie wniosków uzyskanych po ewaluacji każdej z imprez hufca do standardów hufca; Uaktualnianie bazy specjalistów (instruktor wspinaczki, jeździectwa itp), którzy mogą uatrakcyjnić plany pracy drużyn; Wypracowanie systemu tworzenia sztabów imprez najpierw instruktor jest członkiem sztabu i uczy się, następnie jest komendantem imprezy i przygotowuje kolejną osobę do bycia komendantem następnej imprezy; Promowanie wydarzeń międzynarodowych wśród drużynowych; Organizacja imprez integracyjnych dla kadry.

11 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA FINANSE + KWATERMISTRZOSTWO WIZJA Sprawnie działa system rozliczania dokumentów księgowych. Zespół Finansowy udziela wsparcia drużynowym/instruktorom w preliminowaniu i rozliczaniu wydatków. Dokumenty finansowe hufca są terminowo dostarczane do chorągwianej księgowości. Budżet hufca jest tworzony w oparciu o budżety szczepów (i drużyn) oraz zespołów hufca. W hufcu został opracowany program wychowania ekonomicznego. Hufiec pozyskuje środki na realizowane przedsięwzięcia oraz sojuszników (sponsorów, partnerów, darczyńców). Sprzęt hufca jest zinwentaryzowany, na bieżąco prowadzone są kasacje zużytego/zniszczonego sprzętu. Stanica hufca jest zadbana, a jej wyposażenie jest sprawne. CELE Bieżące raportowanie środowiskom i zaliczkobiorcom stanu ich środków; Promocja akcji 1%; Wdrożenie programu wychowania ekonomicznego; Każdy z członków Zespołu Finansowego jest obecny przynajmniej raz na kwartał podczas dyżuru skarbniczego; Rozbudowanie zaplecza sprzętowego wspierającego działania programowe (dostępnego do wypożyczenia) np. gry, kamizelki odblaskowe, książki itp. PLANOWANE DZIAŁANIA Opracowanie programu wychowania ekonomicznego; Opracowanie budżetu hufca uwzględniającego formy finansowania wydatków; Zakup sprzętu wspierającego działania programowego; Dyżury skarbnicze raz w miesiącu; Pozyskiwanie środków i sojuszników do przedsięwzięć hufcowych.

12 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA INFORMACJA I PROMOCJA WIZJA W hufcu panuje dobra atmosfera, co jest między innymi efektem sprawnej organizacji pracy. Drużynowi i instruktorzy otrzymują bieżące informacje za pomocą listy mailingowej i strony internetowej, a także chętnie zwracają się z konkretnymi sprawami podczas dyżurów biura oraz członków komendy w stanicy hufca. Biuro hufca działa sprawnie oraz angażuje młodszą kadrę w swój program stażowy, dając jej możliwość nabycia konkretnych umiejętności i kreowania hufcowej rzeczywistości. W hufcu działa i wciąż się rozwija zespół Harcerskiej Służby Informacyjnej. Poszerza on swoje działania, promując konkretne imprezy i inicjatywy hufca, czuwając nad informacjami pojawiającymi się na hufcowej stronie internetowej oraz fanpage na Facebooku. Wspiera wspólnotę hufca, wypracowując narzędzia promocyjne, które mogą wykorzystywać w swojej pracy drużynowi, a także czuwa nad systemem ehufiec. Dzięki zakładce ehufiec instruktorzy oraz drużynowi w prosty sposób mogą m.in. zgłosić swoją drużynę na biwak, zarezerwować stanicę hufca lub rzutnik. Zakładka jest wciąż uaktualniana o nowe możliwości i usprawnienia. CELE Budowanie marki hufca; Opracowanie programu stażowego w biurze hufca; Szkolenie drużynowych w zakresie promocji działań drużyny; Rozbudowanie zespołu HSI; Promowanie przedsięwzięć hufca na fanpage na Facebooku. PLANOWANE DZIAŁANIA Wdrożenie pakietu Office 365, aby usprawnić pracę pomiędzy zespołami, jednostkami i instruktorami hufca; Nadzorowanie tworzonych dokumentów pod względem zgodności z wewnątrzorganizacyjnymi przepisami; Wypracowanie narzędzi/materiałów promocyjnych hufca; Przygotowanie konkretnej oferty z zakresem obowiązków dla stażystów w biurze hufca; Prowadzenie na kursach drużynowych zajęć z zakresu promocji działań jednostek oraz dobrych praktyk w przekazywaniu informacji do rodziców, szkoły (np. umiejętne napisanie pisma/maila); Zachęcanie wędrowników i harcerzy starszych do działania w ramach HSI promowanie możliwości rozwoju na tym polu, sprawdzenia się w działaniu; Zwiększenie współautorów strony i Facebooka hufca.

13 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA WSPÓŁPRACA NA ZEWNĄTRZ ORGANIZACJI WIZJA Hufiec, jako reprezentacja jednej z najprężniej działających organizacji pozarządowych jest dobrym partnerem do współpracy z urzędami dzielnic Woli i Bemowa oraz gminy Stare Babice, na terenie których działa. Komenda Hufca dba o dobre relacje oraz utrzymywanie kontaktów poza hufcem, angażuje się w budowanie marki poprzez uczestnictwo lub współorganizację lokalnych przedsięwzięć. CELE Utrzymywanie dobrych relacji z urzędami dzielnic i innymi organizacjami pozarządowymi; Budowanie marki przedsięwzięć organizowanych przez hufiec, kreowanie wizerunku solidnego partnera. PLANOWANE DZIAŁANIA Uczestnictwo w spotkaniach dla organizacji pozarządowych na terenie działania hufca, partnerstwach organizacji pozarządowych, dzielnicowych komisjach dialogu społecznego; Utrzymywanie kontaktu z przedstawicielami dzielnic wskazanymi jako odpowiedzialne za współpracę z hufcem; Uczestnictwo jako partner w lokalnych przedsięwzięciach, zaangażowanie (oraz wspieranie) instruktorów i środowisk w przedsięwzięcia lokalne takie jak pikniki, święta szkoły itp.; Uzupełnienie standardów imprez o procedurę organizacji imprezy współfinansowanej ze środków publicznych; Opracowanie dobrych praktyk oraz pomysłów na uczestnictwo drużyn (stoiska drużyn, animowanie czasu innych dzieci) w przedsięwzięciach osiedlowych.

14 WIZJA HUFCA, CELE ORAZ PLANOWANE DZIAŁANIA PRACA Z KADRĄ WIZJA Kadra hufca jest zmotywowana do pracy i rozwoju, bez względu na staż instruktorski odnajduje w hufcu swoje miejsce. Wędrownicy oraz instruktorzy, którzy oddali już swoje jednostki otrzymują możliwość działania na wybranych polach, które służą ich rozwojowi i angażują w optymalnym dla nich wymiarze. Organizowane są przedsięwzięcia skierowane specjalnie do instruktorów, wędrowników i kadr drużyn, które budują wspólnotę i relacje między nimi. Zespół Kadry Kształcącej, Zespół Namiestników i Komisja Stopni Instruktorskich wspólnie czuwają nad rozwojem instruktorów i kandydatów na instruktorów. Kadra drużyn i instruktorzy stosują metodę harcerską. Drużyny działają zgodnie z odpowiednią dla nich metodyką. Pielęgnowana jest historia hufca, dokonania i wiedza starszyzny instruktorskiej, a instruktorzy są doceniani za swoją pracę. Utrzymywany jest kontakt z byłymi instruktorami hufca, którzy wspierają naszą pracę dzięki swoim umiejętnościom i możliwościom pozaharcerskim. Hufiec stara się również współpracować z seniorami i kombatantami, włączając się w pomoc w ważnych rocznicowych uroczystościach oraz doceniając ich wkład w tworzenie wspólnoty. CELE Dostrzeganie i nagradzanie wyróżniających się instruktorów; Budowanie wspólnoty instruktorskiej hufca; Zwiększenie frekwencji podczas imprez dla kadry; Usprawnienie współpracy między zespołami hufca; Zachowanie ciągłości wspierania uczestników kursów drużynowych poprzez współpracę ZKK z namiestnictwami; Wzmacnianie umiejętności stosowania metody harcerskiej przez kadrę drużyn i instruktorów. PLANOWANE DZIAŁANIA Organizacja spotkań integracyjnych dla kadry, kontynuacja wyjazdów dla kadry i wigilii instruktorskich, podniesienie atrakcyjności spotkań kadrowych; Wspieranie instruktorów w odnajdowaniu obszaru do działalności na poziomie hufca; Opracowanie zasad współpracy między ZKK i KSI w celu wspierania indywidualnego rozwoju drużynowych i instruktorów;

15 Oparcie form kształcenia o metodę harcerską i pokazywanie na nich dobrych praktyk pracy metodą przyszłym instruktorom i drużynowym oraz wspieranie uczestników kursów drużynowych po ukończeniu kursów przez namiestników; Zapraszanie byłych instruktorów hufca do uczestnictwa w wybranych imprezach hufcowych oraz wykorzystywanie ich możliwości podczas przedsięwzięć organizowanych przez hufiec; Opracowanie notatki o historii hufca.

16 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2 Zjazdu Hufca ZHP O PRACY Z KADRĄ I WSPARCIU METODYCZNO -PROGRAMOWYM DRUŻYNOWYCH ANALIZA SYTUACJI OBECNEJ Znaczną część drużyn prowadzą instruktorzy 25+, niektórzy prowadząc po kilka jednostek jednocześnie. Kilkanaście drużyn prowadzą osoby dopiero realizujące próbę instruktorską. Wśród drużynowych-licealistów następuje duża rotacja, zaprzestają pracy harcerskiej w okolicach matury i pierwszego roku studiów. Niewiele drużyn prowadzą drużynowi w wieku studenckim. System raportów lilijkowych nie stanowi miarodajnego źródła oceny efektów pracy drużyny oraz osiągnięć kadry z uwagi na niedostateczny poziom weryfikacji składanych raportów co powoduje brak ich zgodności ze stanem faktycznym. Spotkania dla kadry w ciągu ostatnich czterech lat wielokrotnie były mało atrakcyjne, w przeważającej części były to spotkania informacyjne. Cześć warsztatów była przygotowana na słabym poziomie dając poczucie straconego czasu i zniechęcając kadrę do pracy nad sobą i udziału w imprezach. Od czasu do czasu odbywają się warsztaty. Największym zainteresowaniem cieszą się te z twardych umiejętności ESHD, dokumentacja, rozliczanie finansów. Przymusowe warsztaty przedobozowe też miały dużą frekwencję. Kadra nie czuje potrzeby rozwoju w obszarach, które nie stanowią dużego problemu. Kursy odbywają się regularnie (co roku kurs przewodnikowski, co 2 lata kurs drużynowych zuchowych, harcerskich i starszo harcerskich). Granty nie przynoszą realnych korzyści gromadom i drużynom jako forma wspierająca i stanowiąca część realizowanego przez nie programu śródrocznego. Korzyści dla drużyn i szczepów ograniczają się w tym obszarze do jednorazowego udziału w imprezie hufca. Sprzęt pozyskany dzięki grantom nie jest powszechnie dostępny dla wszystkich drużyn hufca. Propozycje programowe są udostępniane na tyle późno (nie są znane przed zakończeniem poprzedniego roku harcerskiego) iż ciężko je uwzględniać drużynowym w planie pracy na dany rok harcerski. Propozycje zawierają niewiele konkretnych pomysłów jak drużynowy może poprowadzić atrakcyjnie temat, brak w nich np. kontaktu do specjalistów, informacji o możliwościach programowych w otoczeniu drużyny, informacji o zniżkach bądź możliwości wypożyczania i wykorzystania materiałów czy rekwizytów.

17 WIZJA Drużyny i gromady prowadzone są głównie przez pełnoletnich przewodników, którzy są dla swoich drużyn jak starszy brat. Normą staje się, że młody instruktor nadal pracuje ze swoją jednostką, czerpiąc z tego satysfakcję, spokojnie przygotowując swojego następcę. Działania na poziomie hufca stanowią dla drużynowych i przewodników jedynie dopełnienie ich podstawowej działalności harcerskiej (np. w ramach realizacji prób na stopnie). Kadra hufca wspiera drużynowego w stawianiu wyzwań dla siebie i swojej jednostki, związanych z poprawą działania i/lub zdobywaniem nowych umiejętności. Dzięki budowie relacji uczeń mistrz (mentoring) drużynowi nie czują się wrzuceni na głęboką wodę. Przez osobiste relacje z innymi instruktorami są bardziej związani z hufcem. Organizowane są atrakcyjne przedsięwzięcia skierowane specjalnie do instruktorów, wędrowników i kadr drużyn, które budują wspólnotę i relacje między nimi. Kadra hufca rozwija się i tworzy wspólnotę, która razem dyskutuje na ważne dla niej tematy i wymienia się doświadczeniami. Organizowane są m.in. konferencje, sejmiki, debaty. Kadra drużyn i szczepów raz w roku wyjeżdża na bardzo atrakcyjny przeżyciowy wyjazd. Kadra drużyn i instruktorzy stosują metodę harcerską. Drużyny działają zgodnie z odpowiednią dla nich metodyką. Działanie drużyn jest wspierane przez hufiec (w szczególności przez namiestnictwa) za pomocą propozycji programowych powiązanych z udziałem w grantach; zapewnieniem atrakcyjnych rekwizytów i wyposażenia oraz udostępnianiem know-how przez dostęp do specjalistów i warsztaty repertuarowe. W sposób ciągły i pełny przekazywane są także informacje o propozycjach programowych, kursach, konferencjach, imprezach organizowanych przez Chorągiew, centralnie lub przez inne hufce z podziałem na odpowiednie grupy metodyczne. CELE Doprowadzenie do sytuacji w której większość drużynowych ma lat. Wzmacnianie umiejętności stosowania metody harcerskiej przez kadrę drużyn i instruktorów, zwłaszcza: uczenia przez działanie, działania systemem małych grup oraz świadomości celów. Zainspirowanie drużynowych do szukania wsparcia poza organizacją (specjaliści, granty, warsztaty repertuarowe). Wzmocnienie drużynowych poprzez system wsparcia uczeń mistrz (mentoring). Zbudowanie marki imprez dla kadry.

18 Ulepszenie systemu klasyfikacji drużyn (lilijki) tak aby wyniki były miarodajne. Kontynuacja kształcenia drużynowych. Poszerzenie pola działania poprzez zaangażowanie w przedsięwzięcia hufcowe drużyn wędrowniczych (realizacja projektów) oraz instruktorów z różnych środowisk. Zapewnienie ciągłości wiedzy oraz wymiany doświadczeń szczególnie w zakresie osiągnięć programowych oraz umiejętności organizacyjnych w obszarze imprez realizowanych na poziomie hufca. Zachęcenie wędrowników oraz instruktorów do samorozwoju (zdobywanie stopni HO i HR a także wykorzystywanie IŚR). PLANOWANE DZIAŁANIA Organizacja cyklicznych spotkań kadry, prowadzonych w atrakcyjnej formie, na których wspólnota instruktorska ma okazję do integracji dyskusji oraz podsumowania dotychczasowych działań np. imprezy programowe, wymiana doświadczeń dla ulepszania naszych działań. Organizacja atrakcyjnych wyjazdów (minimum raz w roku) dla drużynowych, rad drużyn i szczepów. Wprowadzenie przy organizacji zlotów i innych imprez na poziomie hufca zasady uczeń mistrz, czyli zasady iż w każdym sztabie zlotu obowiązkowo znajduje się instruktor z doświadczeniem, mający na udział w organizacji minimum jednej udanej programowo i organizacyjnie imprezy hufcowej. Organizacja rozwijających form wymiany doświadczeń dla kadry szczepów i drużyn (np. debaty, konferencje, sejmiki). Włączanie drużynowych do zespołów organizujących imprezy programowe i kształceniowe, pozyskujące środki na zasadzie mentoringu (wyzwanie dla drużynowego wspieranego przez doświadczonego instruktora). Rozwinięcie systemu wsparcia drużynowych, m.in. przygotowanie mentorów do realizacji wsparcia i przekazywania wiedzy. W szczególności stworzenie i wdrożenie standardu lub minimum zakresu współpracy i wsparcia drużynowego z wykorzystaniem w sposób zintegrowany działań doświadczonych instruktorów oraz działań namiestnictw i innych zespołów hufca. Urealnienie systemu oceny drużyn (lilijki) przez wprowadzenie weryfikacji raportów( np. przez dyskusje z komendantami szczepów, praktycznie realizowane wizytacje mentorów). Coroczna organizacja kursu przewodnikowskiego. Umożliwienie jednostkom (gromadom, drużynom, szczepom) udziału w grantach, poprzez realizację wybranych działań programowych. Zgłaszając

19 się i realizując wybrane działanie drużynowy powinien mieć możliwość uzyskać wsparcie w postaci gadżetów, materiałów, ułatwienia dostępu do specjalistów lub wsparcia finansowego na organizację przedsięwzięcia. Zaprezentowanie atrakcyjnych dla wędrowników oraz instruktorów możliwości co do podejmowania służby w ramach realizacji wymagań stopnia HO i HR bądź IŚR. Przygotowywanie na poziomie hufca z wyprzedzeniem (w terminie do końca czerwca) propozycji programowych, w których zawarte będą informacje w możliwościach związanych z pozyskaniem specjalistów oraz uzyskaniem dostępu do innych elementów pozwalających na przeprowadzenie działań, które będą spełniały definicję atrakcyjnego programu (dostęp do instytucji, muzeów, znaczących wydarzeń (eventów) oraz przydatnego wyposażenia). Przeniesienie Banku Pomysłów Hufca do Centralnego Banku Pomysłów i skoordynowane zbieranie materiałów od instruktorów hufca do CBP. Dzięki temu inspiracje będą umieszczone spójnie w jednym miejscu.

HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA

HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA NA LATA 2015-2019 Projekt opracował zespół pod przewodnicwem hm. Katarzyny Krzak w składzie: hm. Sylwia Kierlańczyk pwd. Joanna Legat pwd. Maria Dmowska pwd. Daniel

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 -

Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 - Program Rozwoju Hufca Pruszków na lata 2015-2019 WIZJA Hufiec Pruszków ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana do pełnienia

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU ROZWOJU Hufca ZHP Warszawa - Wola 2011-2015

PROGRAMU ROZWOJU Hufca ZHP Warszawa - Wola 2011-2015 PROGRAMU ROZWOJU Hufca ZHP Warszawa - Wola 2011-2015 PROJEKT OPRACOWAŁ ZESPÓŁ POD PRZEWODNICTWEM: hm. Katarzyny Krzak W SKŁADZIE: hm. Paulina Gajownik phm. Agata Gotowczyc phm. Małgorzata Sochacka phm.

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 254 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP IM. OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA LATA 2011-2015 Misja Hufca Program Rozwoju Hufca na lata 2011-2015 Misją Hufca ZHP im. Olgi i Andrzeja Małkowskich

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Charakterystyka Szczepu Jednostki w szczepie Kadra szczepu Analiza Program Praca z kadrą Wizerunek Finanse, sprzęt, gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Namiestnictwo harcerskie ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej 33-300 Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013

Hufiec Poznań Siódemka. Analiza Hufca ROK 2013 Analiza Hufca ROK 2013 Profil Instruktora Na podstawie 63 poprawnie wypełnionych ankiet. Przeciętny ankietowany jest: Kobietą Z Poznania (51,67%) (71,67%) Posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Opis hufca Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe zrzesza około 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów, działa na terenie dzielnic Praga Południe,

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019

PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019 PROGRAM ROZWOJU HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ NA LATA 2015 2019 OPIS HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem i prowadzi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011

Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011 Sprawozdanie z pracy Komendantki i Komendy Hufca za okres listopad 2007 marzec 2011 Komenda przez 3,5 roku swojej kadencji działała w składzie: hm. Paulina Gajownik phm. Jolanta Bochen (zwolniona ze składu

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Program Hufca ZHP Kielce-Południe na rok harcerski 2014/2015 I Charakterystyka hufca Hufiec ZHP Kielce-Południe działa na terenie miasta Kielce od 2004 roku. W tym roku nasza jednostka obchodzić będzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Wstęp Prowadzenie kształcenia na poziomie każdej Chorągwi jest dużym wyzwaniem. Ktoś może rzec, ze robienie tego

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015

PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK 2015 PLAN OPERACYJNY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ NA ROK DO STRATEGII ZHP NA LATA 20122017 ANALIZA SYTUACJI WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW: I. Dobry program: W komendzie chorągwi pełniona jest funkcja zcy komendanta

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM

PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM Plan Rozwoju Hufca ZHP Bytom na lata 2015-2019 PLAN ROZWOJU HUFCA ZHP BYTOM NA LATA 2015-2019 KOMENDA HUFCA ZHP BYTOM Bytom 2015 1 Plan Rozwoju Hufca ZHP Bytom na lata 2015-2019 SPIS TREŚCI 1 MISJA ZHP

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP

SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP SYSTEM PRACY Z KADRĄ W ZHP I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr 18/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 27 czerwca 2010 r. Kadra jest najcenniejszym kapitałem Związku Harcerstwa Polskiego. Realizuje główne cele

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO

Załącznik do Regulaminu Pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO ORGANIZACJA: FUNKCJA: STOPIEŃ, IMIĘ I NAZWISKO Komendant Chorągwi MISJA: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Im. Tadeusza Kościuszki ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków Kierowanie i stałe tworzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009-2011. Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta

Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009-2011. Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta Szefem zespołu Kadry Kształcącej Hufca Kraków Nowa Huta zostałam we wrześniu 2009 roku. Każdego roku zespół podejmował zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca Lublin ZHP. na lata 2011-2015

Plan rozwoju Hufca Lublin ZHP. na lata 2011-2015 Plan rozwoju Hufca Lublin ZHP na lata 2011-2015 przyjęty na Zjeździe Hufca w dn. 5 listopada 2011 Hufiec Lublin ZHP jest jednostką terytorialną działającą na terenie miasta Lublina oraz w powiatach: lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki na rok 2010/2011

Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki na rok 2010/2011 Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki na rok 2010/2011 1. OPIS HUFCA Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe zrzesza około 850 zuchów, harcerzy i instruktorów, działa na terenie

Bardziej szczegółowo

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Bydgoszcz-Miasto im. Bydgoskich Bojowników o Wolność i Postęp Społeczny Bydgoszcz,28.10.2015. Załącznik nr 1 do Rozkazu L16/2015 z dnia 30.10.2015. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin stopni harcerskich

Regulamin stopni harcerskich Regulamin stopni harcerskich Rozdział I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI 1. Przepisy wstępne. 1.1. Regulamin składa się z: - trybu zdobywania gwiazdek zuchowych i stopni, - wymagania na gwiazdki zuchowe, - wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAMIESTNICTWA ORLA PERĆ NA ROK 2014/2015. Hufiec Kraków Nowa - Huta

PLAN PRACY NAMIESTNICTWA ORLA PERĆ NA ROK 2014/2015. Hufiec Kraków Nowa - Huta PLAN PRACY NAMIESTNICTWA ORLA PERĆ NA ROK Hufiec Kraków Nowa - Huta 1. Wstępna charakterystyka Plan pracy Namiestnictwa Orla Perć Namiestnictwo Harcerskie Orla Perć działa przy Hufcu Kraków Nowa Huta i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017

Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 Strategia Strateg ZHP P Strategia rozwoju ZHP na lata 2012 2017 1 Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata

Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata Uchwała XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP z dnia 4 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia i trybu wprowadzenia Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017 1. XXXVII Zjazd Nadzwyczajny ZHP przyjmuje Strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Nowe Miasto Działalność 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSPIERANIA SPECJALNOŚCI W HUFCU ZHP WARSZAWA-WOLA

ZASADY DZIAŁANIA I WSPIERANIA SPECJALNOŚCI W HUFCU ZHP WARSZAWA-WOLA Hufiec ZHP Warszawa-Wola Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Warszawa-Wola 01-197 Warszawa, ul. Karolkowa 53a biuro@wola.zhp.pl, www.wola.zhp.pl Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0010 4057 2032 ZASADY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie ok 200 osób Komenda hufca pracuje z kadrą organizując

Bardziej szczegółowo

I. DANE JEDNOSTKI Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych ul. Powstańców Śląskich 67a 01-355 Warszawa www.99.wola.zhp.

I. DANE JEDNOSTKI Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych ul. Powstańców Śląskich 67a 01-355 Warszawa www.99.wola.zhp. SZCZEP 99. WARSZAWSKICH DRUŻYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH Okres, na jaki ważny jest plan pracy: 1 września 2012 31 sierpnia 2013 I. DANE JEDNOSTKI Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2011-2015 Tarnów, wrzesień 2011 r. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKEIGO HUFIEC ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CHORĄGIEW KIELECKA STRATEGIA ROZWOJU HUFCA ZHP OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 2007-2011 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza obecnej sytuacji i potencjału

Bardziej szczegółowo

Plan. Kształcenia. Chorągwi. Stołecznej ZHP

Plan. Kształcenia. Chorągwi. Stołecznej ZHP Plan Kształcenia Chorągwi Stołecznej ZHP 2011/2012 Zatwierdzony na posiedzeniu Komendy Chorągwi w dniu Charakterystyka ogólna Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy posiadająca osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48.

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48. I. Analiza sytuacji hufca» informacje ogólne Teren działania: Hufiec ZHP Strzelce Krajeńskie obejmuje obszar powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Drużyny działają w następujących miejscowościach: Strzelce

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Kierunki działania. ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009

Kierunki działania. ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/2009 Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 13 stycznia 2009 r. Kierunki działania ania Komendy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej na rok 2009 1 Nadchodzący

Bardziej szczegółowo

Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe.

Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe. Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe. Zespół zajmuje się głównie: prowadzeniem strony internetowej hufca, przepływem informacji między instruktorami działającymi w hufcu oraz obsługą techniczną

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHR. Przewodniczka

Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHR. Przewodniczka I. Wymagania ogólne Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHR Przewodniczka 1.Pełnoletnia instruktorka z otwartą próbą wędrowniczki. 2.Przygotowana do podjęcia w pełni świadomego procesu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku:

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku: Stopnie Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA 1. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Toruń, 02.11.2015 r. Komendant Hufca Toruń im. Mikołaja Kopernika. Rozkaz L. 12/2015

Związek Harcerstwa Polskiego Toruń, 02.11.2015 r. Komendant Hufca Toruń im. Mikołaja Kopernika. Rozkaz L. 12/2015 Związek Harcerstwa Polskiego Toruń, 02.11.2015 r. Komendant Hufca Toruń im. Mikołaja Kopernika Rozkaz L. 12/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP L. 11/2015/15 z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komendanta i Komendy

Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 5/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Na podstawie pkt. 18 Zasad tworzenia

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Stołeczna ZHP

Chorągiew Stołeczna ZHP Kalendarz przedsięwzięć kształceniowych Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA czerwiec grudzień CZERWIEC 7 VI (sobota, 11:00-17:00) HZKK: Jak Szefowie i członkowie hufcowych ZKK hm. Sławek Postek

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo STYCZEŃ 18.01.2015 TADEK - Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry KRAKÓW KOMENDA 13.01.2015 Opłatek Harcerzy Nieprzetartego szlaku SOSW, Referat Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA REGULAMIN GROMAD ZUCHÓW ORGANIZACJI HARCERZY ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 230/1 z dnia 22 lutego 2010 roku; zmieniony Uchwałą Naczelnictwa nr 239/3 z dnia 16 stycznia 2011) 1. PODSTAWA 1. Gromada

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY. Hufca ZHP Jasło im. Rodziny Madejewskich. na rok 2014 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY. 1. Rozwój metodyczny drużynowych

PLAN OPERACYJNY. Hufca ZHP Jasło im. Rodziny Madejewskich. na rok 2014 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY. 1. Rozwój metodyczny drużynowych PLAN OPERACYJNY Hufca ZHP Jasło im. Rodziny Madejewskich na rok 2014 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY NAZWA OPERACYJNE- REALIZACJI 1. Rozwój metodyczny drużynowych Zbudowanie systemu motywacji/nagród dla drużynowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ARKUSZ ANALIZY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Druhny i Druhowie! Mamy przyjemność, przekazać na Wasze ręce Akusz analizy hufca materiał, który ma być drogowskazem do ciągłego doskonalenia jakości działań

Bardziej szczegółowo

Plan Cyklu Warsztatów Akademia Młodej Kadry

Plan Cyklu Warsztatów Akademia Młodej Kadry Związek Harcerstwa Polskiego I Szczep Harcerski Czarne Stopy Hufiec Chorzów Im. Obrońców Chorzowa Plan Cyklu Warsztatów Akademia Młodej Kadry Opracował: pwd. Krzysztof HRH Cel: - Przygotowanie harcerzy

Bardziej szczegółowo

1. Tytuł Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 1 września sierpnia 2016

1. Tytuł Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 1 września sierpnia 2016 1. Tytuł Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 1 września 2015 31 sierpnia 2016 2. Dane jednostki Zespół Szkół nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Powstańców Śląskich

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016.

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. Plan pracy Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Opracował: pwd. Piotr Słowik I Skład Rady Namiestnictwa 1. Namiestnik:

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja.

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. PORADNIK DLA KANDYDATA I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. II. Uprawnienie wynikające z posiadania stopnia instruktorskiego. III. Czy mogę już startować? (określenie siebie). IV. Aktualne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Hufca Ziemi Cieszyńskiej na lata 2011 2015

Strategia rozwoju Hufca Ziemi Cieszyńskiej na lata 2011 2015 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Cieszyńskiej Strategia rozwoju Hufca Ziemi Cieszyńskiej na lata 2011 2015 Strategię opracował zespół w składzie: hm. Danuta Huczała szef zespołu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej, zwana dalej Kapitułą lub KSW,

Bardziej szczegółowo

Sznury funkcyjne. Kolor Sposób noszenia Znaczenie. Oznaki funkcji w drużynach i szczepach. funkcyjny zastępu (np. podzastępowy)

Sznury funkcyjne. Kolor Sposób noszenia Znaczenie. Oznaki funkcji w drużynach i szczepach. funkcyjny zastępu (np. podzastępowy) Sznury funkcyjne Kolor Sposób noszenia Znaczenie Oznaki funkcji w drużynach i szczepach szary z brązowym z zielonym szeregowy funkcyjny zastępu (np. podzastępowy) funkcyjny drużyny (np. skarbnik drużyny)

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych Strategia rozwoju Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych na lata 2015-2019 MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we Wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

AAH2015. K1 - Program. 1 z 26 2015-09-03 12:07. p1: Plan pracy na poziomie mojego hufca: p2:

AAH2015. K1 - Program. 1 z 26 2015-09-03 12:07. p1: Plan pracy na poziomie mojego hufca: p2: 1 z 26 2015-09-03 12:07 AAH2015 Arkusz Analizy Hufca 2015 Ankieta składa się z 60 pytań K1 - Program p1: Plan pracy na poziomie mojego hufca: Proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych: Jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1

Pojêcie. Czym s¹ stopnie instruktorskie. Kto mo e byæ opiekunem próby. Warunki, jakie ma SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH 2011 1 Pojêcie w³aœciwej komisji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP okreœla zasady zdobywania stopni instruktorskich i wymagania z nimi zwi¹zane. 2. Je eli w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR UWAGI WSTĘPNE Stopień instruktorski odzwierciedla kwalifikacje harcerki jako wychowawcy, a przez to możliwości jej działania na poszczególnych szczeblach Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo