Templeton Frontier Markets Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Templeton Frontier Markets Fund"

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Frontier Markets Fund Wartość rzeczywista ( Core Value ) Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 14 października 2008 r. Styl inwestycyjny Indeksy porównawcze Dr Mark Mobius Prezes Wartość rzeczywista ( Core Value ) MSCI Frontier Markets Index Fundusz Templeton Frontier Markets Fund oferuje inwestorom możliwość inwestowania w rynki wschodzące młodszego pokolenia. CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Celem inwestycyjnym funduszu Templeton Frontier Markets Fund ( Funduszu ) jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w zbywalne udziałowe papiery wartościowe spółek (i) zarejestrowanych w krajach zaliczanych do nowych rynków wschodzących ( frontier markets ) i/lub (ii) prowadzących kluczową działalność na nowych rynkach wschodzących, niezależnie od kapitalizacji rynkowej. Tak sformułowany cel odzwierciedla opinię zarządzającego portfelem funduszu, że postępujący proces reform gospodarczych na nowych rynkach wschodzących stworzy atrakcyjne szanse dla inwestorów. Nowymi rynkami wschodzącymi ( frontier markets ) nazywamy grupę małych, słabiej rozwiniętych i względnie trudno dostępnych rynków, które charakteryzują się mniejszą płynnością i są na początkowych etapach rozwoju. Rynki te można w uproszczeniu porównać do takich rynków wschodzących, jak Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny sprzed dwudziestu lat. Kilka przykładów nowych rynków wschodzących: Afryka: Kenia, Maroko, Nigeria, Ghana, Zimbabwe Azja: Wietnam, Sri Lanka, Pakistan, Kambodża Europa Środkowo-Wschodnia: Bułgaria, Chorwacja, Kazachstan, Słowacja, Ukraina Ameryka Łacińska: Jamajka, Peru, Kolumbia, Ekwador, Wenezuela Bliski Wschód: Kuwejt, Katar, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt Fundusz oferuje inwestorom wyjątkową możliwość uzyskania ekspozycji na mniej dostępne nowe rynki wschodzące, które niezmiennie wyróżniają się potężnym potencjałem wzrostowym. DLACZEGO WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ TYM FUNDUSZEM? Pionier inwestowania na rynkach wschodzących. W obliczu głębokich przemian politycznych i strukturalnych zachodzących w krajach rozwijających się, zespół Templeton Emerging Markets Group w 1987 r. uruchomił pierwszy zamknięty fundusz koncentrujący się wyłącznie na rynkach wschodzących Templeton Emerging Markets Fund 1. Doświadczony zespół zarządzających. Zespół Templeton Emerging Markets Group kierowany przez dr. Marka Mobiusa (jednego z najbardziej doświadczonych inwestorów, działającego na rynkach wschodzących od ponad 40 lat) pozostaje wierny tej samej filozofii inwestycyjnej, którą stworzył Sir John Templeton ponad 70 lat temu. Wsparcie potężnych zasobów zlokalizowanych na rynkach wschodzących. Zespół Templeton Emerging Markets Group aktywnie działa na rynkach lokalnych dzięki wsparciu ponad 50 zarządzających portfelami inwestycyjnymi i analityków rezydujących w 20 oddziałach na całym świecie, zapewniających szczegółową wiedzę o trendach ekonomicznych w poszczególnych regionach. Badanie potencjału spółek z nowych rynków wschodzących do długofalowego wzrostu. Utrzymujemy długi horyzont inwestycyjny i lokujemy kapitał w akcjach spółek z nowych rynków wschodzących, które uważamy za niedoszacowane, oparte na solidnych fundamentach, stale rosnące i zdolne do przetrwania w trudnych czasach. Oceniając przedsiębiorstwa z nowych rynków wschodzących bierzemy pod uwagę szeroki wachlarz kryteriów, takich jak prognozy rentowności, zwrot z kapitału, marże, wartość aktywów, wzrost czy potencjał do przepływy pieniężne. 1. Templeton Emerging Markets Fund to zamknięty fundusz inwestycyjny, którego tytuły są w obrocie giełdowym i nie są dostępne w publicznej ofercie Franklin Templeton Distributors, Inc. Ten fundusz nie jest ani zarejestrowany ani dopuszczony do obrotu w Luksemburgu i jest wymieniony wyłącznie w celach informacyjnych. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

2 FILOZOFIA INWESTYCYJNA I PROCES INWESTYCYJNY Filozofia inwestycyjna założonej w 1940 r. grupy Templeton oparta jest na zdyscyplinowanym, ale jednocześnie elastycznym inwestowaniu długoterminowym na podstawie ukrytej wartości papierów. Nasze zasady działania na rynkach wschodzących opierają się na trzech filarach, które uważamy za kluczowe dla skutecznego inwestowania w dłuższej perspektywie. Są to: wartość, cierpliwość i indywidualne badania poszczególnych papierów. Wartość. Naszym celem jest określanie faktycznej wartości spółek oraz szacowanie zysków i przepływów pieniężnych, jakie mogą wygenerować ich aktywa. Identyfikujemy akcje dostępne po zaniżonych cenach, które nie oddają ich rzeczywistej wartości określonej przez nas w badaniach. Jako inwestorzy skoncentrowani na wartości i przyjmujący długi horyzont inwestycyjny, skupiamy się na zrównoważonych zyskach i poszukujemy atrakcyjnych możliwości we wszystkich sektorach i na wszystkich rynkach na całym świecie. Cierpliwość. Na rynkach akcji często dominuje krótkowzroczność i wpływ chwilowych emocji inwestorów, co prowadzi do krótkoterminowych silnych wahań cen papierów. Długoterminowe podejście Templetona pozwala na ignorowanie krótkotrwałych zawirowań rynkowych i skupienie się na fundamentalnej wartości poszczególnych akcji. Przez skrupulatne badania określamy rzeczywistą wartość spółek i cierpliwie czekamy na szansę nabycia ich udziałów po korzystnych cenach. Szczegółowość prowadzonych analiz daje nam przekonanie o słuszności decyzji o oczekiwaniu na uznanie przez rynek rzeczywistej wartości spółki, którą wcześniej pozyskaliśmy do naszego portfela. Szczegółowe badania poszczególnych papierów. Przez kompleksową i wnikliwą analizę fundamentalną oceniamy długoterminowe perspektywy poszczególnych spółek i warunki niezbędne do uznania ich wartości przez rynek. Koncentracja Templetona na własnych badaniach prowadzi nasz proces inwestycyjny w kierunku pozwalającym odkrywać możliwości inwestycyjne wszędzie tam, gdzie mogą się pojawić. Proces inwestycyjny zespołu Templeton Emerging Markets Group obejmuje pięć etapów: Krok 1: Identyfikacja potencjalnych okazji Zespół Templetona nie uznaje żadnych granic przy poszukiwaniu wartości, dlatego potrafimy odkrywać okazje wszędzie tam, gdzie się pojawiają. Dzięki analizie ilościowej, ocenie jakościowej i rozległemu doświadczeniu naszych analityków zawężamy wachlarz potencjalnych celów inwestycyjnych do niewielkiej grupy papierów zasługujących na szczegółową analizę. Nasze doświadczenie to najskuteczniejsze narzędzie selekcji. Krok 2: Szczegółowa analiza fundamentalna Proces inwestycyjny Templetona oparty jest na szczegółowej analizie fundamentalnej. Nasi analitycy to regionalni/krajowi eksperci mający rozległą wiedzę o wszelkich aspektach swoich specjalizacji. Co więcej, analitycy specjalizujący się w poszczególnych sektorach są odpowiedzialni za podstawową selekcję akcji z najważniejszych sektorów globalnych, a także za makroekonomiczne analizy trendów i konkurencyjności w tych sektorach. Analitycy Templetona prowadzą wnikliwą analizę fundamentalną wszystkich pomysłów na nowe inwestycje w celu zweryfikowania, czy dane udziały dostępne są z odpowiednim rabatem w stosunku do realnej wartości spółki w znormalizowanej pięcioletniej perspektywie. Analiza obejmuje szczegółową ocenę sprawozdań finansowych wybranej spółki, a zwłaszcza takich czynników jak cena do zysków, cena do przepływów pieniężnych, zadłużenie do kapitału własnego, cena do wartości księgowej czy stopę dywidendy, a także kapitalizacja rynkowa i płynność. Oceniamy także konkurencyjność spółki na tle podobnych przedsiębiorstw oraz przeprowadzamy analizę jakości zarządu, struktury własności, ładu korporacyjnego oraz zaangażowania w budowanie wartości dla akcjonariuszy. W tym celu odwiedzamy spółek rocznie, spotykając się z zarządami przedsiębiorstw, a także ich konkurentami, dostawcami i klientami. Analizując pomysły na nowe inwestycje, bierzemy pod uwagę znormalizowane dane o zyskach, aby poznać perspektywy spółki w całym cyklu rynkowym. Analitycy dokonują szczegółowej oceny trendów oraz analizy przepływów gotówkowych i potencjału wzrostu wartości aktywów w długiej perspektywie. Ocenie podlega wartość godziwa przedsiębiorstwa oszacowana na podstawie prognoz rentowności, a także jej stosunek do aktualnej ceny akcji. Nasze podejście do oceny rzeczywistej fundamentalnej wartości spółki jest zdyscyplinowane, ale jednocześnie elastyczne. Stosujemy jednoznacznie zdefiniowane kryteria dla wszystkich papierów, ale nasi analitycy wykorzystują różne koncepcje i narzędzia pozwalające wyszukiwać wartość ukrytą w różnych sektorach rynku. W wyniku szczegółowych analiz spektrum potencjalnych inwestycji ograniczone zostaje do grupy kandydatów do krótkiej listy spółek, w jakie możemy inwestować. Lista propozycji inwestycyjnych to zatwierdzona przez zespół Templeton Emerging Markets Group lista akcji rekomendowanych do kupna (mocna lub zwykła rekomendacja), sprzedaży lub utrzymania w portfelu. Lista ta zawiera spółki uznane przez zespół Templeton Emerging Markets Group za niedoceniane przez rynek i najbardziej niedoszacowane w stosunku do ich perspektyw rozwoju. Obowiązujące w Templeton zasady pracy zespołowej gwarantują, że każda spółka staje się przedmiotem wewnętrznej dyskusji i oceny. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. 2

3 Lista propozycji inwestycyjnych jest punktem wyjścia do wszystkich zakupów i jest przekazywana wszystkim analitykom i zarządzającym portfelami. Dla każdej pozycji na liście określane są docelowe kursy kupna i sprzedaży. Krok 3: Ocena zespołowa Stosowana w Templeton zespołowa kultura pracy pozwala wykorzystywać doświadczenie całej grupy Templeton Emerging Markets Group na potrzeby prowadzonych badań. Badania akcji z określonego spektrum inwestycyjnego leżą w podstawowym zakresie obowiązków analityka, ale w analizach każdej spółki biorą udział także wyznaczony analityk wspierający, który dokonuje własnego przeglądu przeprowadzonych analiz, analityk sektorowy (gdy ma to uzasadnienie), zespół ds. analiz regionalnych, a także zarządzający portfelami inwestycyjnymi, którzy mają ekspozycję na dane papiery. Analityk jest odpowiedzialny za ostateczną rekomendację akcji na podstawie informacji zwrotnych będących rezultatem procesu oceny zespołowej. Za nadzór w tym zakresie odpowiedzialny jest Stephen Dover, CIO w TEMG, a także dyrektorzy tworzący podstawowy zespół kierowniczy, który zapewnia prawidłowy przebieg procesu analitycznego i inwestycyjnego oraz ustala kierunek inwestycyjny, w jakim podąża zespół Templeton Emerging Markets Group. Krok 4: Budowa portfela W Templeton wierzymy, że najlepsze decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie zbiorowej wiedzy całego zespołu analitycznego. Podstawą naszego podejścia jest własna analiza rynku, a w procesie budowania portfela wykorzystywane są pomysły wszystkich zarządzających portfelami i analityków realizowane w ramach ściśle określonej strategii. Portfel budowany jest na podstawie szczegółowych analiz, poprzez indywidualną selekcję akcji pod kątem wyceny długoterminowej i bieżącego dochodu. Interesują nas przede wszystkim atrakcyjne wyceny poszczególnych papierów, dlatego w przypadku budowy portfela nie staramy się odwzorowywać jakiegokolwiek indeksu porównawczego. Krajowa i sektorowa struktura portfela jest zatem pochodną szczegółowej indywidualnej selekcji. Analizy makroekonomiczne i sektorowe opracowywane przez specjalistę ds. strategii inwestycyjnej oraz analityków sektorowych są wykorzystywane na potrzeby dostosowania portfela do trendów makroekonomicznych mających wpływ na krajobraz inwestycyjny w obszarze rynków wschodzących. Wybierając akcje, zarządzający portfelem ma swobodę działania ograniczoną jednak ramowymi wymogami, które mają zapewnić wszystkim klientom odpowiednią spójność i dywersyfikację. Krok 5: Ocena i analiza źródeł wyników, bieżące utrzymanie portfela Templeton aktywnie zarządza portfelami klientów, dbając o to, aby ich struktura odzwierciedlała naszą filozofię i podejście inwestycyjne. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu w bieżące analizy fundamentalne i zarządzanie ryzykiem. Zarządzający portfelami ściśle współpracują z kilkoma zespołami wewnętrznymi w celu właściwego monitorowania portfeli i zarządzania ryzykiem. Wsparcie tych zespołów ma niezwykle istotne znaczenie dla procesu zarządzania portfelem. PROCES INDYWIDUALNEJ SELEKCJI PAPIERÓW - KROK 5 Ocena i utrzymanie portfela KROK 4 Budowa portfela KROK 3 Ocena zespołowa KROK 2 Indywidualne - analizy fundamentalne KROK 1 Identyfikacja potencjalnych okazji BUDOWA PORTFELA Templeton nie korzysta z portfeli modelowych. Wszystkie portfele budowane są na podstawie zatwierdzonej listy spółek tworzącej bazę danych Templetona dotyczących rynków wschodzących. Zarządzający portfelami wybierają akcje z listy propozycji inwestycyjnych, czyli spółek, które nasi analitycy uznają za najbardziej niedoszacowane w stosunku do ich długoterminowych perspektyw biznesowych. Akcje każdej ze spółek mają swoją docelową wycenę ustaloną przez analityka odpowiedzialnego za wydanie rekomendacji dla danego papieru wartościowego. Decyzja o zakupie zapada wówczas, gdy cena zejdzie poniżej ustalonego progu. Akcje są sprzedawane, kiedy: Bieżąca analiza wyceny Dyscyplina sprzedaży Cotygodniowe przeglądy i analiza ryzyka Parametry inwestycyjne Model alokacji Dywersyfikacja porfela Ciągłe przeglądy Ocena i zatwierdzenie przez zespół Włączenie na listę rekomendac Analiza ilościowa Analiza jakościowa Dane sektorowe / krajowe Wstępna selekcja Kontakty globalne Lista główna wycena jest wyższa niż ustalona przez nas faktyczna wartość, większą wartość przedstawiają inne podobne papiery wartościowe lub w spółce zachodzą istotne zmiany mające wpływ na nasze prognozy. Wszystkie pozycje podlegają regularnym przeglądom mającym na celu potwierdzenie, że rekomendacje są Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. 3

4 aktualne i precyzyjnie odzwierciedlają fundamentalną wartość spółek. W ten sposób wszystkie decyzje o zakupie i sprzedaży wynikają zawsze z bieżącej analizy fundamentalnej. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Fundusz kieruje się określonymi wytycznymi i wymogami inwestycyjnymi ustalanymi przez zarząd Franklin Templeton Investment Funds i weryfikowanymi kwartalnie w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem. Ograniczenia dotyczące selekcji papierów Zarządzający portfelem mają swobodę w doborze akcji do portfela, muszą jednak przy tym trzymać się listy zatwierdzonych propozycji inwestycyjnych i ogólnych wytycznych. Klasy aktywów Fundusz inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność na nowych rynkach wschodzących. Fundusz może także inwestować w innego rodzaju zbywalne papiery wartościowe, w tym w akcje i instrumenty o stałym dochodzie emitentów z całego świata, jak również w finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Limity krajowe/regionalne i sektorowe Fundusz ma elastyczne kryteria dotyczące kapitalizacji spółek; nie ma także żadnych konkretnych preferencji dotyczących jakichkolwiek sektorów, krajów czy regionów. Ich udział w portfelu jest pochodną procesu indywidualnej selekcji papierów. Templeton koncentruje się na trzech rodzajach ryzyka: Ryzyko papierów wartościowych niwelowane jest przede wszystkim poprzez wysokiej jakości badania prowadzone przez zespół Templetona. Metodologia zdyscyplinowanej sprzedaży także przyczynia się do minimalizowania ryzyka związanego z konkretnymi instrumentami. Ryzyko portfela niwelowane jest poprzez budowanie zdywersyfikowanych portfeli funduszy na podstawie rozległej wiedzy i analiz zespołu Templetona. Podczas cotygodniowych spotkań zarządzający portfelem Funduszu mogą skonfrontować swoje koncepcje z całym zespołem oraz wewnętrznymi wytycznymi oraz upewnić się, że wszystkie portfele niezmiennie odzwierciedlają najlepsze praktyki inwestycyjne Templetona. Ryzyko operacyjne minimalizowane jest poprzez stosowanie zasad należytej staranności przez zarządzających portfelem oraz oddzielenie wszystkich kluczowych inwestycji i powiązanych z nimi funkcji. Kompleksowy system kontroli obejmujących różne niezależne grupy gwarantuje ścisłe przestrzeganie wszystkich wytycznych i ograniczeń inwestycyjnych. Ponadto rynkowe, polityczne i ekonomiczne czynniki ryzyka także są brane pod uwagę zarówno na etapie badań akcji przez analityków, którzy uwzględniają czynniki polityczne, ekonomiczne i walutowe w swych prognozach finansowych i rekomendacjach, jak i w fazie budowy portfela poprzez wymianę wiedzy i komunikację pomiędzy specjalistami ds. strategii makroekonomicznej i analitykami sektorowymi a zarządzającymi portfelem. Minimalne/maksymalne wielkości pozycji W portfelu Funduszu zawsze powinno być średnio pozycji. Maksymalny rozmiar pojedynczej pozycji to 10% wartości aktywów w zarządzaniu funduszu. Polityka dotycząca gotówki Celem zarządzających portfelem jest utrzymywanie przez cały czas wszystkich środków ulokowanych w inwestycjach, a udział pozycji gotówkowych w portfelu nie powinien przekraczać 10%. Polityka walutowa Fundusz nie stosuje aktywnego hedgingu walutowego. Limity kapitalizacji Ogólnie rzecz biorąc nie ma żadnych ustalonych wytycznych co do minimalnej kapitalizacji rynkowej spółek dodawanych do portfela. Zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią wszystkich aspektów procesu inwestycyjnego Funduszu. W celu zapewnienia niezbędnej spójności wszystkie portfele budowane są w ramach dynamicznych przedziałów sektorowych i według zatwierdzonych list papierów, w które można inwestować. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. 4

5 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELEM Templeton stosuje zespołowe podejście do zarządzania swymi funduszami rynków wschodzących. Ponad 50 zarządzających funduszami i analityków wchodzących w skład zespołu Templeton Emerging Markets Group pracuje w 20 oddziałach zlokalizowanych na różnych rynkach wschodzących, co zapewnia im dostęp do lokalnych zasobów i możliwość nawiązywania lokalnych kontaktów. Carlos von Hardenberg Starszy wiceprezes Dyrektor ds. strategii inwestowania na nowych rynkach wschodzących Templeton Emerging Markets Group Carlos von Hardenberg to starszy wiceprezes i dyrektor ds. strategii inwestowania na nowych rynkach wschodzących w Templeton Emerging Markets Group. Zakres jego obowiązków obejmuje ustalanie ogólnej strategii dla obszaru jego specjalizacji, wyznaczanie celów i kierunku działań zespołu, koordynowanie odpowiednich zasobów oraz wykorzystywanie specjalistycznej wiedzy gromadzonej przez grupę do wzbogacania produktów o wartość dodaną. Ponadto Carlos von Hardenberg zarządza portfelami inwestycyjnymi dla spółki Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC i współpracuje przy zarządzaniu strategiami skoncentrowanymi na światowych rynkach wschodzących. Przed dołączeniem do Franklin Templeton w 2002 r., Carlos von Hardenberg był analitykiem w dziale finansów korporacyjnych w Bear Stearns International w Londynie. Pracę w branży usług finansowych rozpoczął w 1999 r. Carlos von Hardenberg ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie z zarządzania inwestycjami w szkole biznesu London City University Business School w Wielkiej Brytanii oraz biznesowe studia licencjackie (także z wyróżnieniem) na Uniwersytecie w Buckingham w Wielkiej Brytanii. Mówi po niemiecku, angielsku i hiszpańsku. Dr Mark Mobius Prezes Templeton Emerging Markets Group Dr Mark Mobius, prezes Templeton Emerging Markets Group, od ponad 40 lat inwestuje na rynkach wschodzących całego świata. Dołączył do Franklin Templeton w 1987 r. jako prezes Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Jest autorem książek: Trading with China, The Investor s Guide to Emerging Markets, Mobius on Emerging Markets, Passport to Profits, Equities An Introduction to the Core Concepts, Mutual Funds An Introduction to the Core Concepts, Foreign Exchange An Introduction to the Core Concepts, Bonds An Introduction to the Core Concepts, Mark Mobius An Illustrated Biography oraz The Little Book of Emerging Markets. W 2006 r. magazyn Asiamoney zaliczył dr. Mobiusa do stu najpotężniejszych i najbardziej wpływowych osób na świecie w swym rankingu Top 100 Most Powerful and Influential People. Według Asiamoney, dr Mobius to jeden z najbardziej znanych inwestorów w regionie, uważany przez wielu przedstawicieli branży finansowej za jednego z najbardziej skutecznych inwestorów specjalizujących się w rynkach wschodzących na przestrzeni ostatnich 20 lat. Pomimo trudnego okresu podczas kryzysu finansowego dziewięć lat temu, Mark Mobius nadal cieszy się ogromnym poważaniem świata inwestycyjnego i ma wpływ na kierunek inwestycji wartych miliardy dolarów. Nagrody i wyróżnienia otrzymane przez dr. Mobiusa to, między innymi, (1) miejsce w rankingu 50 Most Influential People opublikowanym przez magazyn Bloomberg Markets Magazine w 2011 r., (2) nagroda 2010 Africa Investor Index Series Awards przyznana przez magazyn African Investor, (3) tytuł Emerging Markets Equity Manager of the Year 2001 przyznany przez International Money Marketing, (4) miejsce w rankingu Ten Top Money Managers of the 20th Century opracowanym na podstawie ankiety zorganizowanej przez Carson Group w 1999 r., (5) nagroda Number One Global Emerging Market Fund przyznana w plebiscycie organizowanym przez Reuters w 1998 r., (6) nagroda 1994 First in Business Money Manager of the Year przyznana przez CNBC, (7) nagroda Closed-End Fund Manager of the Year przyznana w 1993 r. przez Morningstar oraz (8) nagroda Investment Trust Manager of the Year 1992 przyznana przez Sunday Telegraph. Dr Mark Mobius ukończył studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie w Bostonie oraz otrzymał stopień doktora ekonomii i nauk politycznych w MIT (Instytucie Technologicznym w Massachusetts). Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. 5

6 CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. DE r., Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Templeton Frontier Markets Fund*

Templeton Frontier Markets Fund* Franklin Templeton Investment Funds Templeton Frontier Markets Fund* Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 14 pażdziernika 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius

Bardziej szczegółowo

Templeton Eastern Europe Fund

Templeton Eastern Europe Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 10 października 1997 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka Funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka Funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Wartość rzeczywista ( Core Value ) Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 października 2005 r. Styl inwestycyjny Benchmark(i)

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 października 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks MSCI BRIC Index porównawczy

Bardziej szczegółowo

Templeton Africa Fund

Templeton Africa Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Africa Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 4 maja 2012 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius Prezes Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Fund Informacje o funduszu Data utworzenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI All Country World Index Zdrowy rozsądek

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Equity Income Fund

Templeton Global Equity Income Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Equity Income Fund Wartość Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 27 maja 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks porównawczy MSCI All

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich

Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich Wartość rzeczywista ( Core Value ) Profil subfunduszu Informacje o subfunduszu Data utworzenia 2 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Templeton Latin America Fund

Templeton Latin America Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Wartość rzeczywista ( Core Value ) Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 30 września 1996 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Templeton Asian Growth Fund

Templeton Asian Growth Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Growth Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 16 kwietnia 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI All Country

Bardziej szczegółowo

Templeton Global (Euro) Fund

Templeton Global (Euro) Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global (Euro) Fund Wartość Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 26 kwietnia 1991 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks porównawczy MCSI All

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie.

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments to międzynarodowy lider zarządzania aktywami obsługujący klientów z ponad

Bardziej szczegółowo

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Templeton Asian Smaller Companies Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 14 października 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Mark

Bardziej szczegółowo

Franklin European Dividend Fund

Franklin European Dividend Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Dividend Fund Flex-Cap Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 29 lipca 2011 Styl inwestycyjny Flex-Cap Blend Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Franklin European Growth Fund

Franklin European Growth Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Growth Fund Flex-Cap Growth Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2000 r. Styl inwestycyjny Flex-Cap Growth Indeks MSCI

Bardziej szczegółowo

Templeton Latin America Fund

Templeton Latin America Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Core Value Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 30 września 1996 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Core Value MSCI

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 październik 2005 Styl inwestycyjny Blend Indeks porównawczy MSCI India Index

Bardziej szczegółowo

Franklin World Perspectives Fund

Franklin World Perspectives Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin World Perspectives Fund Wzrost Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 14 października 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wzrost MSCI

Bardziej szczegółowo

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Franklin U.S. Opportunities Fund

Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund Wzrostowy Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 3 kwietnia 2000 Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wzrostowy Russell

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund Alokacja aktywów Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 października 2007 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin MENA Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin MENA Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin MENA Fund Akcyjny Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 16 czerwca 2008 Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Akcyjny S&P Pan Arab Composite

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Fundamental Strategies Fund*

Franklin Global Fundamental Strategies Fund* Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund* Asset Allocation Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 października 2007 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund Informacje o funduszu Data założenia 29 lipca 2011 r. Styl inwestycyjny Indeksy porównawcze Alokacja aktywów 50% MSCI All Country

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Real Estate Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Akcje spółek z wybranego sektora Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jedyna okazja na dekadę. Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro

Jedyna okazja na dekadę. Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro Jedyna okazja na dekadę Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro Trzy powody, dla których wierzymy, że fundusz Templeton Global Bond Fund jest dobrze przygotowany na nadchodzące czasy Okresy wzmożonych

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ 1 KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro High Yield Fund Informacje o funduszu Data utworzenia 17 kwietnia 2000 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Instrumenty o stałym dochodzie BofA Merrill

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Stephen H. Dover, CFA Dyrektor zarządzający CIO Templeton Emerging Markets Group i Franklin Local Asset Management

Stephen H. Dover, CFA Dyrektor zarządzający CIO Templeton Emerging Markets Group i Franklin Local Asset Management ł ą Grudzień 22, 2016 Rynki wschodzące słabo rozpoczęły 2016 r. obawy dotyczące stanu chińskiej gospodarki i spadków cen ropy naftowej miały niekorzystny wpływ na kursy akcji. W dalszej części roku korzystne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

FTIF Franklin NextStep Growth Fund

FTIF Franklin NextStep Growth Fund 31 października 2017 r. FTIF Franklin NextStep Growth Fund KOMENTARZ DOTYCZĄCY FUNDUSZU Prosty sposób inwestowania: Fundusze Franklin NextStep Prostota Portfele budowane z różnych aktywów ( wszystko w

Bardziej szczegółowo

Templeton Asian Bond Fund

Templeton Asian Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Azjatyckie instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 październik 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

FTIF Franklin NextStep Growth Fund

FTIF Franklin NextStep Growth Fund 31 sierpnia 2017 r. FTIF Franklin NextStep Growth Fund KOMENTARZ DOTYCZĄCY FUNDUSZU Prosty sposób inwestowania: Fundusze Franklin NextStep Prostota Portfele budowane z różnych aktywów ( wszystko w jednym

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r.

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r. 2017-02-01 Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja

Bardziej szczegółowo

Globalne badanie nastrojów inwestorów

Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 Globalne badanie nastrojów inwestorów K L U C Z O W E W N I O S K I - P O L S K A Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 r. Wyniki naszego globalnego badania nastrojów inwestorów w 2014 r. wskazują

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem mieszanym / absolutnej

Bardziej szczegółowo

LOKALNA WIEDZA, GLOBALNE DOŚWIADCZENIE. Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

LOKALNA WIEDZA, GLOBALNE DOŚWIADCZENIE. Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty LOKALNA WIEDZA, GLOBALNE DOŚWIADCZENIE Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Spis treści Franklin Templeton na świecie 2 Franklin Templeton w Polsce 3 Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikalny na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS WIELOSEKTOROWY PORTFEL OBLIGACJI Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Investments Nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund

Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund Inwestycje alternatywne Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 4 listopada 2016 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Currency Fund

Templeton Global Currency Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Currency Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 7 października 2016 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund

Templeton Global Total Return Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 sierpnia 2003 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Analiz Online Wersja z 31 lipca 2010 r. Jedynym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych na grupy jest ich polityka inwestycyjna. Oznacza to, że zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, jak i fundusze inwestycyjne zamknięte

Bardziej szczegółowo

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO

Systematyczne Oszczędzanie w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ w Alior SFIO Systematyczne Oszczędzanie 1000+ Długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem strategii inwestycyjnych opartych na Subfunduszach wydzielonych w ramach Alior

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania Mogę zarabiać, korzystając z wiedzy i doświadczenia liderów światowych inwestycji. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Dla naszych Klientów prowadzimy unikalne portfele oraz strategie inwestycyjne. Strategie dostępne są dla portfeli od 50 000 USD, natomiast portfel inwestycyjny,

Bardziej szczegółowo

FTIF Franklin NextStep Conservative Fund

FTIF Franklin NextStep Conservative Fund 31 grudnia 2017 r. FTIF Franklin NextStep Conservative Fund KOMENTARZ DOTYCZĄCY FUNDUSZU Prosty sposób inwestowania: Fundusze Franklin NextStep Prostota Portfele budowane z różnych aktywów ( wszystko w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Alternative Strategies Fund Inwestycje alternatywne Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 15 września 2014 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo