Franklin Global Real Estate Fund

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franklin Global Real Estate Fund"

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Akcje spółek z wybranego sektora Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Akcje spółek z wybranego sektora FTSE EPRA/NAREIT Developed Index CELE INWESTYCYJNE Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się bieżące dochody i wzrost wartości kapitału, poprzez inwestowanie w spółki REIT (zamknięte fundusze inwestycyjne specjalizujące się w rynku nieruchomości) oraz inne spółki (w tym małe i średnie przedsiębiorstwa), których podstawowym rodzajem działalności jest finansowanie inwestycji w nieruchomości, kupowanie i sprzedawanie nieruchomości, utrzymywanie, budowa i zarządzanie nieruchomościami. Mogą to być spółki z całego świata, w tym z rynków wschodzących. Wilson Magee Dyrektor ds. światowych rynków REIT Zarządzający mi inwestycyjnymi Ogólnie rzecz biorąc, można wskazać dwa sposoby inwestowania w nieruchomości. Inwestorzy mogą kupować nieruchomości, godząc się z obowiązkami związanymi z zarządzaniem obiektami, a mogą też inwestować w tzw. spółki REIT (od ang. Real Estate Investment Trusts). POWODY UZASADNIAJĄCE INWESTOWANIE W FUNDUSZ Spółki REIT zajmują się kupowaniem, budową i zarządzaniem nieruchomościami, takimi jak biurowce, centra handlowe, apartamentowce i hotele. Papiery tych spółek podlegają obrotowi podobnie jak akcje, zapewniając tym samym większą płynność niż same nieruchomości. Budowa zdywersyfikowanego papierów spółek nieruchomościowych w oparciu o szczegółowe analizy może jednak okazać się kosztownym i czasochłonnym zajęciem dla indywidualnego inwestora. Fundusz Franklin Global Real Estate Fund może być wygodnym sposobem na uzyskanie ekspozycji na klasę aktywów, która dotychczas przynosiła inwestorom liczne korzyści. Konkurencyjne bezwzględne stopy zwrotu Notowane na światowych giełdach papiery spółek nieruchomościowych oferują konkurencyjne stopy zwrotu przy umiarkowanym ryzyku. Inwestorzy zyskują dostęp do najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się rynków nieruchomości na świecie, a także do najwyższej jakości nieruchomości i znakomitych zespołów zarządzających. Stabilne dochody i potencjał wzrostowy Ważnym komponentem zwrotów z inwestycji w notowane na światowych giełdach papiery spółek nieruchomościowych są dywidendy. Wskaźniki wypłat dywidend w przypadku wielu spółek są obecnie bardzo niskie; prognozy przewidują wzrost dywidend wraz z wzrostem zysków spółek. W celu utrzymania swego preferencyjnego statusu podatkowego, spółki REIT muszą generalnie wypłacać inwestorom % swego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Dywersyfikacja obejmująca akcje i obligacje Notowane na światowych giełdach papiery spółek nieruchomościowych zapewniają umiarkowaną dywersyfikację ekspozycji na akcje oraz znaczącą dywersyfikację ekspozycji na obligacje. Większość inwestorów ze zdziwieniem stwierdza, że zwroty z inwestycji w papiery spółek nieruchomościowych wykazywały w przeszłości praktycznie zerową korelację ze zwrotami z obligacji. Liczne badania finansowe pokazały, że dodanie ekspozycji na nieruchomości do portfeli akcji i obligacji może zwiększyć zwroty i ograniczyć ryzyko. Unikalna płynność na rynku nieruchomości Choć nieruchomości są często postrzegane jako mało płynne inwestycje, notowane na giełdach papiery spółek nieruchomościowych oferują unikalny dla tej klasy aktywów poziom płynności. Papiery spółek nieruchomościowych to prosta, ekonomiczna i płynna forma inwestycji w wysokiej jakości nieruchomości z całego świata. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych

2 FILOZOFIA I PROCES INWESTYCYJNY Filozofia inwestycyjna Uważamy, że inwestycje w notowane na światowych giełdach papiery spółek nieruchomościowych to skuteczny sposób na solidne dochody i wzrost wartości kapitału dzięki ekspozycji na rynki nieruchomości za atrakcyjną cenę, wykorzystujący naturalne krótkoterminowe korekty na tych rynkach. Celem Funduszu jest zapewnianie inwestorom możliwości inwestowania w wysokiej jakości spółki związane z nieruchomościami i zarządzające nieruchomościami. Zarządzający portfelem Funduszu uważają, że ilościowe i jakościowe analizy oraz spójny proces inwestycyjny pozwalają budować wartość w dłuższej perspektywie. Spółki REIT oferują kilka kluczowych atutów dla inwestorów, takich jak dywersyfikacja w stosunku do tradycyjnych klas aktywów, atrakcyjne dochody i płynność. Obecnie, spółki REIT są szczególnie atrakcyjne, ze względu na dynamiczne wdrażanie struktur REIT na kolejnych rynkach na całym świecie. Ponieważ cykle na rynkach nieruchomości w różnych krajach są dość zróżnicowane i w niewielkim stopniu skorelowane ze sobą, uważamy, że globalne inwestowanie pozwala zredukować zmienność i zwiększyć potencjalne zwroty z inwestycji. Podejście inwestycyjne Analizy ogólne (makro) Doskonała znajomość czynników napędzających giełdy i rynki nieruchomości Zarządzanie ryzykiem Zdyscyplinowany proces budowy Rygorystyczne analizy spółek powiązanych z nieruchomościami Analizy indywidualne Proces inwestycyjny Proces inwestycyjny obejmuje cztery kluczowe aspekty przedstawione na schemacie i w poniższym opisie: Identyfikacja najlepszych możliwości Szczegółowa analiza fundamentalna Selekcja papierów i budowa Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem Analizy ilościowe Analizy fundamentalne Analizy fundamentalne Selekcja papierów i budowa WIEDZA O SPÓŁCE TRENDY RYNKOWE Modele dynamiki Modele czynnikowe Ekspozycje rynkowe Ocena aktywów Wycena spółki Profil zadłużenia Pokrycie Przepływów pieniężnych Kompetencje zarządu Rozmiary pozycji Limity pozycji Dywersyfikacja Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem Tematy Ład korporacyjny Identyfikacja najlepszych możliwości Identyfikacja atutów Inwestycyjnych spółki Identyfikacja ryzyka inwestycyjnego Ocena Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 2

3 Identyfikacja najlepszych możliwości Wyodrębnienie obiecujących papierów dzięki filtrom ilościowym Choć indeks porównawczy Funduszu stanowi ważny punkt odniesienia dla naszego procesu inwestycyjnego, uważamy, że spektrum inwestycyjne Funduszu powinno być ostatecznie definiowane na podstawie naszych badań i wiedzy o lokalnych rynkach. W rezultacie, zestaw możliwości dostępnych dla Funduszu wykracza poza grupę papierów ujętych w indeksie i obejmuje również atrakcyjne pozycje sugerowane przez naszych specjalistów regionalnych. Po ustaleniu szerokiego spektrum inwestycyjnego, kolejnym etapem naszego procesu jest filtrowanie spółek na podstawie modeli ilościowych, modeli jakościowych i naszych opinii na temat trendów na rynku nieruchomości. Celem procesu jest selekcja spółek, które znajdują się w części wspólnej dwóch modeli służących analizie, a tym samym stanowią najlepsze możliwości inwestycyjne. Stosując nasze modele oceny trendów na rynku nieruchomości, poszukujemy jednej lub dwóch cech prawdopodobieństwa osiągnięcia najwyższego wzrostu przychodów dzięki przyszłym trendom podaży i popytu lub sytuacji, w której pochodną tych trendów może być wzrost obłożenia nieruchomości. Nasz model analizy czynnikowej jest prosty i opiera się przede wszystkim na dwóch wskaźnikach dochodu netto do wartości zainwestowanego kapitału bieżącym i prognozowanym. Obliczamy te wskaźniki na podstawie standaryzowanej wewnętrznej metodologii. Nasze modele analizy dynamiki, które wyróżniają nas na tle większości aktywnych zarządzających inwestycjami, skoncentrowane są na zrozumieniu behawioralnych aspektów rynków. Obecnie stosowany model to połączenie analizy korzystnych trendów średnioterminowych i niekorzystnych zwrotów trendów w krótkiej perspektywie. Nasz model analizy dynamiki wykorzystujemy także do identyfikowania słabiej radzących sobie papierów do potencjalnych dywestycji.. Szczegółowa analiza fundamentalna Identyfikowanie tematów inwestycyjnych mających wpływ na spółki oraz ryzyka inwestycyjnego ANALIZA SPÓŁKI ANALIZA RYNKOWA Zarządzanie spółką Jakość zespołu Spójna strategia Historia wyników Analiza finansowa Wzrost dywinend / zysków Analiza przepływów Kondycja bilansu Pokrycie długu Lewarowanie WYCENA Faktyczna wartość na tle kursu akcji Typ rynku / nieruchomości Rekomendacja dla papierów WYCENA Wyceny na rynkach nieruchom. prywatnych i publicznych Rynek nieruchomości Trendy na rynku Trendy dot. spółki Dynamika w danym segmencie rynku Rynek prywatny Przepływ transakcji Wiedza zarządzających Gospodarka Analiza cyklu gospodarczego Nieruchomości Jakość dochodów Rotacja najemców Trendy globalne Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 3

4 W odniesieniu do spółek wyselekcjonowanych na poprzednim etapie, koncentrujemy nasze analizy na próbie wskazania kilku spółek, które oferują najlepsze możliwości i związane są z najbardziej atrakcyjnymi tematami inwestycyjnymi. Prowadzimy ciągłe badania zorientowane na aktywne wypracowanie poglądów na temat spółki i sytuacji rynkowej. Analizy rynku nieruchomości, uwzględniające zarówno zmiany trendów najmu i sprzedaży, jak i poziomy kapitalizacji transakcji, uzupełniają nasze analizy poszczególnych spółek. Potencjalne zwroty z inwestycji oceniamy na podstawie naszej analizy wskaźnika dochodu netto do wartości zainwestowanego kapitału oraz kilku innych wskaźników, takich jak koszty odtworzenia, wartość aktywów netto, wskaźniki przepływów pieniężnych, wzrostu czy dochodów z dywidendy. Ocenie podlega także strategia zarządzania. Jeżeli chodzi o ryzyko, oceniamy zdolność zarządzających do wdrażania przyjętej strategii, dotychczasowe wyniki oraz ogólną jakość zarządzania i poziom ładu korporacyjnego. Szczegółowo analizujemy charakterystykę operacyjną i bilans. Analiza ryzyka jest dla nas równie ważna co analiza potencjalnych zwrotów. Uważamy, że charakterystyka lokalnych rynków nieruchomości i akcji stanowi solidny kontekst do podejmowania decyzji inwestycyjnych i oceny wartości poszczególnych spółek. W związku z tym, nasz zespół szczegółowo analizuje fundamenty lokalnych rynków nieruchomości, ogólne trendy na rynkach akcji, przepływy kapitału w Funduszu oraz poziomy wyceny. Rezultatem tych analiz jest kluczowa wiedza o rozbieżnościach pomiędzy kursami akcji a fundamentami rynku nieruchomości. Poza tworzeniem ogólnych ram dla procesu podejmowania decyzji o selekcji papierów, te badania determinują strukturę krajową Funduszu. W uzupełnieniu podstawowych badań prowadzonych przez nasz zespół specjalistów, korzystamy z naszych kontaktów z ekspertami w dziedzinie rynku prywatnych nieruchomości, które podtrzymujemy od początków inwestycji Franklin Templeton Investments na rynkach nieruchomości w 1984 r. Nasza sieć kontaktów obejmuje profesjonalistów zaangażowanych w liczne transakcje związane z nieruchomościami na całym świecie i zapewnia naszemu zespołowi unikalną wiedzę o ch nieruchomości i rynkach, na których działają interesujące nas spółki. Selekcja papierów I budowa Podejmowanie decyzji i tworzenie zdywersyfikowanego Rezultatem ciągłego procesu badawczego jest lista najbardziej atrakcyjnych akcji z każdego kraju lub regionu, w którym inwestujemy. Zespół inwestycyjny porównuje każdą taką potencjalną pozycję z podobnymi alternatywami z tego samego sektora lub obszaru geograficznego oraz Z dniem 30 czerwca 2014 r., grupa Franklin Templeton Real Asset Advisors zmieniła nazwę na Franklin Real Asset Advisors. z pozycjami obecnymi już w portfelu, aby ustalić, czy dodanie tych akcji do niesie za sobą potencjalne korzyści. Komunikacja pomiędzy członkami zespołu inwestycyjnego odbywa się podczas codziennych kontaktów oraz formalnych cotygodniowych zebrań stanowiących forum do dyskusji na temat wydarzeń dotyczących portfeli i rynków oraz potencjalnych nowych inwestycji. Te spotkania umożliwiają wykorzystanie ogromnej wiedzy poszczególnych analityków na temat fundamentów poszczególnych krajów i lokalnych rynków. Te rozmowy stanowią nadrzędny mechanizm gwarantujący, że każda spółka dodana do odzwierciedla filozofię inwestycyjną i analizy zespołu, a także co ważniejsze cele inwestycyjne Funduszu. Ocena kandydatów do obejmuje szczegółowy przegląd charakterystyki papierów wartościowych oraz ocenę ich potencjalnego wpływu na cały portfel. Aby ustalić, czy dane instrumenty oferują atrakcyjny potencjalny zwrot z inwestycji zgodny z naszym docelowym profilem ryzyka, podczas dyskusji poruszane są następujące tematy: Potencjał wzrostu rentowności Potencjał całkowitego zwrotu z inwestycji Korelacja Wpływ na zmienność Czynniki ryzyka Ostateczną odpowiedzialność za wszystkie portfele światowych instrumentów powiązanych z nieruchomościami ponoszą Wilson Magee i Daniel Pettersson. Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem Portfel światowych instrumentów powiązanych z nieruchomościami osiąga dobre wyniki dzięki ciągłemu monitorowaniu i rygorystycznemu zarządzaniu ryzykiem. Zespół inwestycyjny prowadzi bieżący nadzór nad portfelem wykorzystując otrzymywane dane, ciągłe aktualizacje naszych modeli finansowych oraz przepływ informacji na temat rynków i spółek, w które inwestujemy. Bieżące monitorowanie zapewnia, że struktura jest odpowiednio korygowana, gdy dany instrument, sektor lub rynek przestaje oferować atrakcyjne atuty, na podstawie których podjęliśmy pierwotną decyzję o inwestycji. Takie zmiany charakterystyki to, na przykład, osiągnięcie przez papier docelowego poziomu wyceny, większa wartość innych instrumentów, znacząca niekorzystna zmiana czynników fundamentalnych lub zmiana naszej opinii na temat rynku, na którym działa dana spółka. Nasz portfel budujemy w oparciu o koncepcje i pomysły, do których jesteśmy w największym stopniu przekonani, ale jednocześnie staramy się zapewnić odpowiednią dywersyfikację, by skutecznie zarządzać ryzykiem. Aby nasi klienci nie byli narażeni na nadmierną koncentrację ryzyka, nasz proces inwestycyjny uwzględnia aktywne zabezpieczenia przed zbyt dużym udziałem pojedynczych Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 4

5 pozycji czy zbyt dużą ekspozycją na pojedyncze rynki krajowe. Ponadto, zespół inwestycyjny na bieżąco monitoruje każdy portfel, aby zapewnić, że wymagane parametry dotyczące ryzyka są utrzymane dla wszystkich pozycji. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Zarządzający współpracują z grupą ds. analiz wyników i ryzyka inwestycyjnego (PAIR Performance Analysis and Investment Risk), zajmującą się mierzeniem ryzyka i zarządzaniem ryzykiem dotyczącym wszystkich kluczowych strategii inwestycyjnych. Zarządzający włączają narzędzia do zarządzania ryzykiem inwestycyjnym oraz analizy ryzyka grupy PAIR do procesu budowy, opracowując szczegółową dekompozycję rozmaitych czynników ryzyka, na które portfel może utrzymywać ekspozycję. Grupa PAIR składa miesięczne sprawozdania dotyczące ryzyka, podsumowujące dane statystyczne związane z ryzykiem dla wszystkich rachunków. Wykorzystując systemy modelowania ryzyka Barra i Barclays POINT, grupa PAIR ocenia aktywne ryzyko lub dysproporcje pomiędzy portfelem Funduszu a indeksem porównawczym, jak również określa źródła aktywnego ryzyka (np. kraj, sektor, waluta, czas trwania, styl inwestycyjny) i czynniki, które mają na nie największy wpływ. Ponadto, te techniki ilościowe są wykorzystywane do porównywania każdego z wszystkimi podobnymi rachunkami, w celu oszacowania potencjalnych różnic przyszłych zwrotów. Wnioski i ustalenia wynikające z tych działań są podsumowywane w odpowiednim sprawozdaniu przekazywanym zarządzającym mi oraz CIO. Sprawozdanie grupy PAIR dot. ryzyka to ważne narzędzie umożliwiające zrozumienie ryzyka inwestycyjnego na poziomie. Aby zapewnić odpowiednie uwzględnienie danych o ryzyku i wynikach w procesie budowy, grupa PAIR wdrożyła procedurę zespołowych przeglądów portfeli, której celem jest ocena poszczególnych komponentów ryzyka inwestycyjnego dotyczącego poszczególnych kluczowych strategii inwestycyjnych Franklin Templeton Investments. ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELAMI Portfelem Funduszu Franklin Global Real Estate Fund zarządza zespół ds. notowanych na światowych giełdach papierów spółek nieruchomościowych, będący częścią platformy inwestycyjnej Franklin Real Asset Advisors (FTRAA). W skład zespołu wchodzą profesjonalni inwestorzy z Nowego Jorku i innych lokalnych oddziałów na całym świecie. Wilson Magee Director of Global REITs, Portfolio Manager Franklin Real Asset Advisors Wilson Magee rozpoczął pracę dla Franklin Templeton Investments w sierpniu 2010 r. na stanowisku dyrektora ds. światowych rynków REIT i zarządzającego mi inwestycyjnymi. Jest odpowiedzialny za zarządzanie mi papierów notowanych na giełdzie spółek powiązanych z rynkami nieruchomości. Od 1997 r., Wilson Magee zarządza mi akcji spółek nieruchomościowych z USA i innych części świata, realizując strategie długoterminowe, mieszane i zorientowane na osiąganie bieżącego dochodu. Jego doświadczenie na polu inwestowania w nieruchomości publiczne i prywatne sięga 1981 roku. Przed dołączeniem do Franklin Templeton Investments, Wilson Magee był prezesem i zarządzającym mi inwestycyjnymi w Colony Investment Management, a wcześniej pełnił funkcje zarządzającego mi w Goldman Sachs Asset Management i Grantham Mayo Van Otterloo (GMO) oraz inwestora w AEW Capital Management. Zasiadał także w zarządach kilku prywatnych funduszy nieruchomościowych finansowanych przez Citigroup. Wilson Magee jest prezesem dziekańskiej rady doradczej w Tulane University, gdzie w 1977 r. zdobył tytuł licencjata literatury angielskiej i historii. Daniel Pettersson Zarządzający mi inwestycyjnymi / analityk Franklin Real Asset Advisors Daniel Pettersson to zarządzający mi inwestycyjnymi i analityk odpowiedzialny za analizy europejskich spółek działających na rynku nieruchomości. Przed dołączeniem do Franklin Templeton w 2006 r., zdobywał doświadczenie w branży pracując dla JM AB, szwedzkiego dewelopera zlokalizowanego w Sztokholmie oraz spółki akcyjnej notowanej na giełdzie Nordic Stock Exchange. Daniel Pettersson jest narodowości szwedzkiej. Ukończył studia MBA na kierunku finanse na uczelni Hawaii Pacific University. Z dniem 30 czerwca 2014 r., grupa Franklin Templeton Real Asset Advisors zmieniła nazwę na Franklin Real Asset Advisors. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. 5

6 Z dniem 30 czerwca 2014, grupa Franklin Templeton Real Asset Advisors zmieniła nazwę na Franklin Real Asset Advisors. CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Alternative Strategies Fund Inwestycje alternatywne Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 15 września 2014 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

Franklin Natural Resources Fund

Franklin Natural Resources Fund Franklin Natural Resources Fund Franklin Templeton Investment Funds 30 czerwca 2015 r. Komentarz kwartalny Zespół inwestycyjny KLUCZOWE ZAGADNIENIA Frederick G. Fromm, CFA Wiceprezes, zarządzający portfelami

Bardziej szczegółowo

Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r.

Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r. 21 grudnia 2011 r. Prognozy dla europejskich rynków akcji na 2012 r. Uwe Zoellner, szef zespołu ds. europejskich rynków akcji w Franklin Templeton Investments Pytanie o przyszłość Europy: Czy zbliżamy

Bardziej szczegółowo

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53)

A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI? Nr 7/2015 (53) B iulety N I nwestycyjny X elion EKSPERCI >> TRENDY >> AKTUALNOŚCI >> INWESTYCJE >> EMERYTURA A JEDNAK NIE TAK ŹLE Po I półroczu 2015 r. GRECKIE ZAWIROWANIA Perspektywy dla rynków GDZIE SZUKAĆ KORZYŚCI?

Bardziej szczegółowo

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok.

Outlook 2014. Dokument ten przedstawia poglądy zarządzających i dyrektorów inwestycyjnych odnośnie perspektyw na 2014 rok. Niniejsze informacje przeznaczone są wyłącznie dla Klientów Profesjonalnych i nie powinny być przekazywane ani wykorzystywane przez inwestorów prywatnych. GRUDZIEŃ 2013 Outlook 2014 Fidelity Worldwide

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2012 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne... 4 Tabela 2 Zakres stosowania... 51 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego... 107 Tabela 4

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl

więc wybierasz się podróż na giełdę? Additional information in Univers kpmg.com kpmg.pl SECTORS KPMG AND THEMES w Polsce Title A here więc wybierasz się Additional information in Univers 45 light w 12pt podróż on16pt leading na giełdę? kpmg.com kpmg.pl Proces wprowadzenia spółki na giełdę

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku

Bazylea 2 Filar III Ujawnienia. według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Bazylea 2 Filar III Ujawnienia według stanu na 31 grudnia 2013 roku I Spis treści Tabela 1 Wymogi ogólne.........5 Tabela 2 Zakres stosowania......54 Tabela 3 Struktura kapitału nadzorczego....98 Tabela

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena JAPAN ADVANTAGE FUND AACCEURO Metodologia i styl Podejście Marka Buffetta do doboru akcji polega na poszukiwaniu spółek reprezentujących wysoką wartość. Starannie wybiera spółki, w przypadku których sądzi,

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo