Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka funduszu CELE INWESTYCYJNE"

Transkrypt

1 Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 października 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks MSCI BRIC Index porównawczy CELE INWESTYCYJNE Celem inwestycyjnym funduszu FTIF Templeton BRIC Fund (zwanego dalej Funduszem ) jest osiąganie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek (i) zarejestrowanych lub mających siedzibę główną w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach (także w Hongkongu i Tajwanie), czyli tzw. krajach BRIC lub (ii) generujących znaczącą część swych przychodów lub zysków lub utrzymujących znaczącą część swych aktywów na rynkach BRIC. Filozofia inwestycyjna zespołu Templeton Emerging Markets, jednego z pionierów inwestowania na rynkach wschodzących, oparta na wartości spółek, cierpliwości i szczegółowej analizie indywidualnych papierów, pozostaje spójna w długoterminowej perspektywie. Dr Mark Mobius Prezes Uważamy, że kraje BRIC mają potężny potencjał do generowania zysków. Atrakcyjność funduszu Templeton BRIC Fund wynika przede wszystkim z dynamicznego rozwoju gospodarek BRIC oraz historycznie niskiej korelacji pomiędzy rynkami akcji tych krajów. POWODY UZASADNIAJĄCE INWESTOWANIE W FUNDUSZ Pionier inwestowania na rynkach wschodzących W obliczu głębokich przemian politycznych i strukturalnych zachodzących w krajach rozwijających się, zespół Templeton Emerging Markets Group w 1987 r. uruchomił pierwszy zamknięty fundusz koncentrujący się wyłącznie na rynkach wschodzących - Templeton Emerging Markets Fund. 1 Doświadczony zespół zarządzających Zespół Templeton Emerging Markets Group, kierowany przez dr. Marka Mobiusa, jednego z najbardziej doświadczonych inwestorów, działającego na rynkach wschodzących od ponad 40 lat, pozostaje wierny tej samej filozofii inwestycyjnej, którą stworzył Sir John Templeton ponad 70 lat temu. Wsparcie potężnych zasobów zlokalizowanych na rynkach wschodzących Zespół Templeton Emerging Markets Group aktywnie działa na rynkach lokalnych dzięki wsparciu ponad 50 zarządzających portfelami inwestycyjnymi i analityków rezydujących w 18 oddziałach na całym świecie, zapewniających szczegółową wiedzę o trendach ekonomicznych w poszczególnych regionach. Badanie potencjału spółek z krajów BRIC do długofalowego wzrostu Zarządzający portfelem funduszu utrzymują długi horyzont inwestycyjny i lokują kapitał w akcjach spółek z krajów BRIC, które uważają za niedoszacowane, oparte na solidnych fundamentach, stale rosnące i będące w stanie przetrwać w trudnych, kryzysowych czasach. Oceniając przedsiębiorstwa z krajów BRIC, zarządzający biorą pod uwagę szeroki wachlarz kryteriów, takich jak prognozy rentowności, zwrot z kapitału, marże, wartość aktywów, prognozy wzrostu czy potencjał do generowania przepływów pieniężnych.. 1. Templeton Emerging Markets Fund to zamknięty fundusz inwestycyjny, którego tytuły są w obrocie giełdowym i nie są dostępne w publicznej ofercie Franklin Templeton Distributors, Inc. Ten fundusz nie jest ani zarejestrowany ani dopuszczony do obrotu w Luksemburgu i jest wymieniony wyłącznie w celach informacyjnych. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych

2 FILOZOFIA I PROCES INWESTYCYJNY Filozofia inwestycyjna założonej w 1940 r. grupy Templeton oparta jest na zdyscyplinowanym, ale jednocześnie zrównoważonym podejściu inwestowania długoterminowego na podstawie ukrytej wartości papierów. Jest ona oparta na czterech filarach, które uważamy za kluczowe dla skutecznego inwestowania w dłuższej perspektywie. Są to: globalna perspektywa, wartość, cierpliwość i szczegółowe badania indywidualnych papierów. Wartość. Naszym celem jest określanie faktycznej wartości spółek i szacowanie zysków i przepływów pieniężnych, jakie mogą wygenerować ich aktywa. Poprzez nasze badania, identyfikujemy akcje dostępne po zaniżonych cenach wobec określonej przez nas ich rzeczywistej wartości. Jako inwestorzy skoncentrowani na wartości i przyjmujący długi horyzont inwestycyjny, skupiamy się na zrównoważonych zyskach i poszukujemy atrakcyjnych możliwości we wszystkich sektorach i na wszystkich rynkach na całym świecie. Cierpliwość. Na rynkach akcji często dominuje krótkowzroczność i wpływ chwilowych emocji inwestorów, co prowadzi do krótkoterminowych silnych wahań cen papierów. Długoterminowe podejście Templetona umożliwia nam ignorowanie krótkotrwałych zawirowań rynkowych i skupienie się na fundamentalnej wartości poszczególnych udziałów. Poprzez skrupulatne badania, określamy rzeczywistą wartość spółek i cierpliwie czekamy na szansę nabycia ich udziałów po korzystnych cenach. Szczegółowość prowadzonych przez nas analiz daje nam przekonanie o słuszności oczekiwania, aż rynek uzna rzeczywistą wartość spółki, którą wcześniej pozyskaliśmy do naszego portfela. Szczegółowe badania indywidualnych papierów. Poprzez kompleksową i rygorystyczną analizę fundamentalną, oceniamy długoterminowe perspektywy poszczególnych spółek i warunki niezbędne do uznania ich wartości przez rynek. Dzięki temu, Templeton odkrywa szanse korzystnych inwestycji wszędzie tam, gdzie mogą się pojawić. Proces inwestycyjny grupy Templeton Emerging Markets składa się z pięciu kroków: Krok 1: Identyfikacja potencjalnych okazji W poszukiwaniu wartości nie uznajemy żadnych granic, dlatego potrafimy odkryć okazję wszędzie tam, gdzie się pojawi. Dzięki analizie ilościowej, ocenie jakościowej i rozległemu doświadczeniu naszych analityków, zawężamy wachlarz potencjalnych celów inwestycyjnych do niewielkiej grupy papierów zasługujących na szczegółową analizę. Nasze doświadczenie to najlepsze kryterium: zarządzający i analitycy Templeton to eksperci z rozległą wiedzą o swych branżach. Krok 2: Szczegółowa analiza fundamentalna Proces inwestycyjny Templetona oparty jest na szczegółowej analizie fundamentalnej. Nasi analitycy doskonale znają zarówno globalny rynek, jak i lokalne rynki, za które są odpowiedzialni. Takie podejście do badań poszczególnych branż, sektorów i rynków daje nam kompleksową perspektywę. Analitycy Templetona prowadzą rygorystyczną analizę fundamentalną wszystkich potencjalnych pomysłów nowych inwestycji, w celu zweryfikowania, czy dane udziały dostępne są z odpowiednim rabatem do realnej wartości spółki w znormalizowanej pięcioletniej perspektywie. Analiza obejmuje szczegółową ocenę sprawozdań finansowych wybranej spółki, a w szczególności takich czynników, jak cena do zysków, cena do przepływów pieniężnych, zadłużenie do kapitału własnego, cena do wartości księgowej czy dochód z dywidendy, a także kapitalizacja rynkowa i płynność. Oceniamy także konkurencyjność spółki na tle przedsiębiorstw o podobnym charakterze oraz przeprowadzamy analizę jakości zarządu, struktury własności, ładu korporacyjnego oraz zaangażowania w budowanie wartości dla akcjonariuszy. W tym celu odwiedzamy spółek rocznie, spotykając się z zarządami przedsiębiorstw, a także ich konkurentami, dostawcami i klientami. Analizując pomysły na nowe inwestycje, bierzemy pod uwagę znormalizowane dane o zyskach, by poznać perspektywy spółki w całym cyklu rynkowym. Analitycy dokonują szczegółowej oceny trendów i analizują przepływy gotówkowe i potencjał do wzrostu wartości aktywów w długiej perspektywie. Ocenie podlega wartość godziwa przedsiębiorstwa oszacowana na podstawie prognoz rentowności, a także jej stosunek do aktualnej ceny akcji. Nasze podejście do oceny rzeczywistej fundamentalnej wartości spółki jest zdyscyplinowane, ale jednocześnie elastyczne. Stosujemy jednoznacznie zdefiniowane kryteria dla wszystkich papierów, ale nasi analitycy wykorzystują różne koncepcje i narzędzia pozwalające wyszukiwać wartość ukrytą w różnych sektorach rynku. W efekcie tych szczegółowych analiz, spektrum potencjalnych inwestycji ograniczone jest do grupy kandydatów do krótkiej listy spółek, w jakie możemy inwestować. Lista propozycji inwestycyjnych (Action List) to zatwierdzona przez zespół Templetona ds. rynków wschodzących lista akcji rekomendowanych do kupna, sprzedaży lub utrzymania w portfelu. Lista ta zawiera spółki uznane przez zespół za niedoceniane przez rynek lub niedoszacowane w stosunku do ich perspektyw rozwoju. Obowiązujące w Templeton zasady pracy zespołowej gwarantują, że każda spółka staje się przedmiotem wewnętrznej dyskusji i oceny. Lista propozycji inwestycyjnych jest punktem wyjścia do wszystkich zakupów i jest przekazywana wszystkim Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 2

3 analitykom i zarządzającym portfelami. Dla każdej pozycji na liście określane są docelowe kursy kupna i sprzedaży. Krok 3: Ocena i zatwierdzenie inwestycji przez zespół Stosowana w Templeton zespołowa kultura pracy pozwala wykorzystywać doświadczenie całej grupy ds. rynków wschodzących na potrzeby prowadzonych badań i analiz. Podczas cotygodniowych dyskusji, rekomendacje analityków poddawane są szczegółowej ocenie, a każdy członek zespołu inwestycyjnego może wypowiedzieć się na temat każdego pomysłu na nową inwestycję. Podczas takiego spotkania, analizy spółek koncentrują się na czynnikach ilościowych i jakościowych, analizy sektorów dotyczą przede wszystkim branżowych trendów i perspektyw, a analizy krajów skupiają się na czynnikach makroekonomicznych i politycznych. Komitet inwestycyjny ocenia ostateczne rekomendacje inwestycyjne analityków, sugerujące kupno, sprzedaż lub utrzymanie poszczególnych papierów. Po zatwierdzeniu rekomendacji, analityk ustala cenę docelową i pozycja zostaje dodana do monitorowanej na bieżąco listy zadań. Krok 4: Budowa portfela W Templeton wierzymy, że najlepsze decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie zbiorowej wiedzy całego zespołu analitycznego. Podstawą naszego podejścia jest własna analiza rynku, a w procesie budowania portfela wykorzystywane są pomysły wszystkich zarządzających portfelami i analityków, realizowane w ramach ściśle określonej strategii. Wszystkie portfele Templetona budowane są poprzez szczegółowe analizy i indywidualną selekcję akcji pod kątem wyceny długoterminowej. Interesują nas przede wszystkim atrakcyjne wyceny indywidualnych papierów, dlatego nie budujemy portfeli w oparciu o jakikolwiek indeks porównawczy. W rezultacie, regionalna i sektorowa struktura portfela jest wynikiem szczegółowej, indywidualnej selekcji. Wybierając akcje, zarządzający portfelem ma swobodę działania ograniczoną jednak ramowymi wymogami, które mają zapewnić wszystkim klientom odpowiednią spójność i dywersyfikację. Krok 5: Ocena i bieżące zarządzanie portfelem Templeton aktywnie zarządza portfelami klientów, dbając o to, by ich struktura odzwierciedlała naszą filozofię i podejście inwestycyjne. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu w bieżące analizy fundamentalne i zarządzanie ryzykiem. Zarządzający portfelami ściśle współpracują z kilkoma zespołami wewnętrznymi w celu właściwego monitorowania portfeli i zarządzania ryzykiem. Wsparcie tych zespołów ma niezwykle istotne znaczenie dla procesu zarządzania portfelem. BUDOWA PORTFELA Templeton nie korzysta z portfeli modelowych. Wszystkie portfele budowane są na podstawie zatwierdzonej listy spółek tworzącej globalną bazę danych Templetona (Global Research Database). Zarządzający portfelami wybierają papiery z listy propozycji inwestycyjnych, czyli spółek, które nasi analitycy uznają za najbardziej niedoszacowane w stosunku do ich długoterminowych perspektyw biznesowych. Akcje każdej ze spółek mają swoją docelową wycenę ustaloną przez analityka odpowiedzialnego za wydanie rekomendacji dla danego papieru wartościowego. Decyzja o zakupie zapada wówczas, gdy cena zejdzie poniżej ustalonego progu. Akcje są sprzedawane, kiedy: ich wycena jest wyższa niż ustalona przez nas faktyczna wartość, większą wartość przedstawiają inne podobne papiery wartościowe, lub w spółce zachodzą istotne zmiany mające wpływ na nasze prognozy. Wszystkie pozycje podlegają regularnym przeglądom, mającym na celu potwierdzenie, że rekomendacje są aktualne i precyzyjnie odzwierciedlają fundamentalną wartość spółek. W ten sposób, wszystkie decyzje o zakupie i sprzedaży wynikają zawsze z bieżącej analizy fundamentalnej. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 3

4 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Każdy fundusz kieruje się określonymi wytycznymi i wymogami inwestycyjnymi zatwierdzonymi przez zarząd i weryfikowanymi kwartalnie w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania ryzykiem: Ograniczenia dot. selekcji papierów Zarządzający portfelami mają swobodę w doborze akcji do swoich portfeli, jednak muszą przy tym trzymać się zatwierdzonej listy i ogólnych wytycznych. Klasy aktywów Klasy aktywów: Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach (włącznie z Hongkongiem i Tajwanem). Fundusz może także inwestować w innego rodzaju zbywalne instrumenty, w tym w papiery dłużne, instrumenty o stałym dochodzie i instrumenty rynku pieniężnego. Limity krajowe / regionalne i sektorowe Fundusz powinien inwestować co najmniej 67% swych aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty reprezentujące region inwestycyjny krajów BRIC. Minimalne / maksymalne wielkości pozycji Minimalne / maksymalne wielkości pozycji: W danym momencie, w portfelu Funduszu powinno być średnio pozycji. Średni rozmiar pozycji w portfelu Funduszu powinien mieścić się w przedziale 1% - 6%, z elastycznym górnym limitem ustalonym na poziomie 10%. Pozycje gotówkowe Celem zarządzających portfelem jest utrzymywanie wszystkich środków ulokowanych w inwestycjach przez cały czas, a udział pozycji gotówkowych w portfelu nie powinien przekraczać 10%. Zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią wszystkich aspektów procesu inwestycyjnego Funduszu. Aby zapewnić niezbędną spójność, wszystkie portfele budowane są w ramach określonych sektorów i według zatwierdzonej listy papierów, w które można inwestować. Templeton koncentruje się na trzech typach ryzyka: Ryzyko papierów wartościowych niwelowane jest przede wszystkim poprzez wysokiej jakości badania prowadzone przez zespół Templetona. Zdyscyplinowana metodologia sprzedaży także przyczynia się do minimalizowania ryzyka związanego z konkretnymi instrumentami. Ryzyko portfela niwelowane jest poprzez budowanie zdywersyfikowanych portfeli w oparciu o potężną wiedzę i analizy zespołu Templetona. Podczas cotygodniowych spotkań, zarządzający portfelem mogą skonfrontować swe koncepcje z całym zespołem oraz wewnętrznymi wytycznymi oraz upewnić się, że wszystkie portfele niezmiennie odzwierciedlają najlepsze praktyki inwestycyjne Templetona. Ryzyko operacyjne minimalizowane jest poprzez stosowanie zasad należytej staranności przez zarządzających portfelem oraz oddzielenie wszystkich kluczowych inwestycji i ich funkcji. Kompleksowy system kontroli obejmujących różne, niezależne grupy, gwarantuje ścisłe przestrzeganie wszystkich wytycznych i ograniczeń inwestycyjnych. Ponadto, pod uwagę brane są także ryzyka rynkowe, polityczne i ekonomiczne, które są niwelowane na poziomie indywidualnej selekcji aktywów. Analitycy formułują swe prognozy finansowe i rekomendacje w oparciu o wszelkie czynniki polityczne, ekonomiczne i walutowe. Waluty Fundusz nie stosuje aktywnego hedgingu walutowego. Limity kapitalizacji Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych wymogów co do minimalnej kapitalizacji rynkowej spółek dodawanych do portfela. Niemniej jednak, mając na uwadze niezbędną płynność, zespół zarządzających koncentruje się na spółkach o kapitalizacji rynkowej na poziomie co najmniej 300 milionów USD, generujących dzienne obroty rzędu 3 milionów USD. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 4

5 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PORTFELAMI Templeton Emerging Markets Group stosuje zespołowe podejście do zarządzania swymi funduszami rynków wschodzących. 50 zarządzających portfelami i analityków wchodzących w skład zespołu Templetona ds. rynków wschodzących pracuje w 18 biurach zlokalizowanych na różnych rynkach wschodzących, co zapewnia im dostęp do lokalnych zasobów i możliwość nawiązywania lokalnych kontaktów. przez magazyn Bloomberg Markets Magazine w 2011 r., nagrodę 2010 Africa Investor Index Series Awards przyznaną przez magazyn African Investor. Magazyn Asiamoney zaliczył również dr Mobiusa do stu najpotężniejszych i najbardziej wpływowych osób na świecie w swym rankingu Top 100 Most Powerful and Influential People. Bank Światowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) powołały dr Mobiusa na jednego z przewodniczących zespołu ds. odpowiedzialności inwestorów w Global Corporate Governance Forum. Dr Mark Mobius Prezes Templeton Emerging Markets Group Dr Mark Mobius rezydujący w Hongkongu jest głównym zarządzającym portfelem Funduszu. Dr Mark Mobius, prezes Templeton Emerging Markets Group, obecnie kieruje pracą 50 analityków rezydujących w biurach Franklin Templeton na 18 rynkach wschodzących i zarządza portfelami funduszy rynków wschodzących. Dr Mobius od ponad 40 lat inwestuje na rynkach wschodzących całego świata. Dołączył do Franklin Templeton w 1987 r., jako prezes Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Dr Mark Mobius zdobył dyplomy licencjata i magistra na Uniwersytecie w Bostonie (Boston University) oraz otrzymał tytuł doktora ekonomii i nauk politycznych MIT (Massachusetts Institute of Technology). Jest autorem książek: Trading with China, The Investor s Guide to Emerging Markets, Mobius on Emerging Markets, Passport to Profits, Equities An Introduction to the Core Concepts, Mutual Funds An Introduction to the Core Concepts. Dr Mobius zdobył liczne wyróżnienia, między innymi, miejsce w rankingu 50 Most Influential People opublikowanym Dennis Lim Starszy wiceprezes wykonawczy, starszy dyrektor zarządzający Templeton Emerging Markets Group Dennis Lim to starszy wiceprezes wykonawczy i starszy dyrektor zarządzający rezydujący w Singapurze. Dennis Lim dołączył do Templetona w 1990 roku; od tamtej pory zarządza szeregiem funduszy rynków wschodzących. Jest odpowiedzialny za badania rynków Azji Południowo- Wschodniej, a także spółek telekomunikacyjnych z rynków wschodzących. Tom Wu Starszy Wiceprezes Wykonawczy, Starszy Dyrektor Zarządzający, Zarządzający portfelami inwestycyjnymi Tom Wu to starszy wiceprezes wykonawczy i starszy dyrektor zarządzający rezydujący w Hongkongu. Tom Wu, który dołączył do Templetona w 1987 roku, jest odpowiedzialny za badania spółek z Hongkongu i Filipin oraz analizy sektora bankowego. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych 5

6 CFA i Chartered Financial Analyst to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Informacje natury prawnej Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży ani zachęty do kupna tytułów uczestnictwa funduszu zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Funds. Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Z uwagi na błyskawicznie zmieniające się warunki rynkowe, Franklin Templeton Investments nie zobowiązuje się do uaktualniania niniejszego materiału. Opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez odrębnego powiadomienia. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim sprawozdaniu rocznym lub półrocznym (o ile było opublikowane później). Wartość tytułów uczestnictwa Funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut. Inwestując w Fundusz, którego tytuły uczestnictwa denominowane są w obcej walucie, należy pamiętać, że wahania kursów walut będą mieć wpływ na zwrot z takiej inwestycji. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Inwestowanie na rynkach wschodzących może się wiązać z większym ryzykiem w porównaniu z inwestowaniem na rynkach rozwiniętych. Inwestowanie w instrumenty pochodne wiąże się z typowym dla nich ryzykiem, które może zwiększać ogólne ryzyko dla całego portfela Funduszu; szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć w prospekcie Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów (o ile taki dokument jest dostępny). Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom lub rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i mają charakter informacji pobocznych. Odniesienia do określonych branż, sektorów czy spółek mają charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą odzwierciedlać aktualnej struktury portfela funduszu w momencie publikacji. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, należy skonsultować się z doradcą finansowym. Kopię najnowszego prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów oraz sprawozdania rocznego i półrocznego (o ile było opublikowane później) można znaleźć na stronie internetowej lub otrzymać za darmo od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; Warszawa, tel.: ; faks: Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Templeton China Fund

Templeton China Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton China Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 1 września 1994 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI Golden Dragon

Bardziej szczegółowo

Templeton Eastern Europe Fund

Templeton Eastern Europe Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Eastern Europe Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 10 października 1997 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius

Bardziej szczegółowo

Templeton Africa Fund

Templeton Africa Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Africa Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 4 maja 2012 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius Prezes Wartość

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,18% Dywidendy (FTIF) listopad 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Fund Informacje o funduszu Data utworzenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wartość MSCI All Country World Index Zdrowy rozsądek

Bardziej szczegółowo

Templeton Frontier Markets Fund*

Templeton Frontier Markets Fund* Franklin Templeton Investment Funds Templeton Frontier Markets Fund* Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 14 pażdziernika 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Dr Mark Mobius

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Equity Income Fund

Templeton Global Equity Income Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Equity Income Fund Wartość Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 27 maja 2005 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks porównawczy MSCI All

Bardziej szczegółowo

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Templeton Asian Smaller Companies Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund Wartość Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 14 października 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Mark

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Templeton Global (Euro) Fund

Templeton Global (Euro) Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global (Euro) Fund Wartość Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 26 kwietnia 1991 r. Styl inwestycyjny Wartość Indeks porównawczy MCSI All

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich

Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Templeton Wzrostowych Akcji Polskich Wartość rzeczywista ( Core Value ) Profil subfunduszu Informacje o subfunduszu Data utworzenia 2 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie.

Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie rozpowszechniać publicznie. Franklin Templeton Investments Franklin Templeton Investments to międzynarodowy lider zarządzania aktywami obsługujący klientów z ponad

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka Funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Templeton BRIC Fund. Charakterystyka Funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Wartość rzeczywista ( Core Value ) Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 października 2005 r. Styl inwestycyjny Benchmark(i)

Bardziej szczegółowo

Templeton Latin America Fund

Templeton Latin America Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Core Value Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 30 września 1996 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Core Value MSCI

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

Franklin European Dividend Fund

Franklin European Dividend Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Dividend Fund Flex-Cap Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 29 lipca 2011 Styl inwestycyjny Flex-Cap Blend Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Franklin European Growth Fund

Franklin European Growth Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin European Growth Fund Flex-Cap Growth Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2000 r. Styl inwestycyjny Flex-Cap Growth Indeks MSCI

Bardziej szczegółowo

Templeton Latin America Fund

Templeton Latin America Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Latin America Fund Wartość rzeczywista ( Core Value ) Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 30 września 1996 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Templeton Frontier Markets Fund

Templeton Frontier Markets Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Frontier Markets Fund Wartość rzeczywista ( Core Value ) Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 14 października 2008 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin India Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund Blend Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 październik 2005 Styl inwestycyjny Blend Indeks porównawczy MSCI India Index

Bardziej szczegółowo

Franklin World Perspectives Fund

Franklin World Perspectives Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin World Perspectives Fund Wzrost Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 14 października 2008 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wzrost MSCI

Bardziej szczegółowo

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Profil funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 21 lutego 2014 r. Styl inwestycyjny Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Franklin U.S. Opportunities Fund

Franklin U.S. Opportunities Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Opportunities Fund Wzrostowy Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 3 kwietnia 2000 Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Wzrostowy Russell

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Fundamental Strategies Fund*

Franklin Global Fundamental Strategies Fund* Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund* Asset Allocation Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 października 2007 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Global Real Estate Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Akcje spółek z wybranego sektora Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 grudnia 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Templeton Global Allocation Fund Informacje o funduszu Data założenia 29 lipca 2011 r. Styl inwestycyjny Indeksy porównawcze Alokacja aktywów 50% MSCI All Country

Bardziej szczegółowo

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro High Yield Fund Informacje o funduszu Data utworzenia 17 kwietnia 2000 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Instrumenty o stałym dochodzie BofA Merrill

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Fundamental Strategies Fund Alokacja aktywów Charakterystyka Funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 25 października 2007 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin MENA Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Franklin Templeton Investment Funds. Franklin MENA Fund. Charakterystyka funduszu CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU Franklin Templeton Investment Funds Franklin MENA Fund Akcyjny Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 16 czerwca 2008 Styl inwestycyjny Indeks porównawczy Akcyjny S&P Pan Arab Composite

Bardziej szczegółowo

Jedyna okazja na dekadę. Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro

Jedyna okazja na dekadę. Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro Jedyna okazja na dekadę Dr Michael Hasenstab, CIO, Templeton Global Macro Trzy powody, dla których wierzymy, że fundusz Templeton Global Bond Fund jest dobrze przygotowany na nadchodzące czasy Okresy wzmożonych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS WIELOSEKTOROWY PORTFEL OBLIGACJI Templeton Global Total Return Fund Subfundusz zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Franklin Templeton Investments Nasze podejście

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Globalne badanie nastrojów inwestorów

Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 Globalne badanie nastrojów inwestorów K L U C Z O W E W N I O S K I - P O L S K A Globalne badanie nastrojów inwestorów 2014 r. Wyniki naszego globalnego badania nastrojów inwestorów w 2014 r. wskazują

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ 1 KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Templeton Asian Bond Fund

Templeton Asian Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Azjatyckie instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 25 październik 2005 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Bond Fund

Templeton Global Bond Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Bond Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 28 lutego 1991 r. Styl inwestycyjny Indeks porównawczy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania Mogę zarabiać, korzystając z wiedzy i doświadczenia liderów światowych inwestycji. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r.

2. Na stronie tytułowej w przedostatnim wierszu po dacie 4 grudnia 2016 r. dodaje się datę 1 lutego 2017 r. 2017-02-01 Aktualizacja Prospektu Informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 1 lutego 2017 r. nastąpiła publikacja

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Templeton Global Total Return Fund

Templeton Global Total Return Fund Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Instrumenty o stałym dochodzie Charakterystyka funduszu Dane funduszu Data założenia 29 sierpnia 2003 r. Styl inwestycyjny Indeks

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem mieszanym / absolutnej

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Pioneer Walutowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

Stephen H. Dover, CFA Dyrektor zarządzający CIO Templeton Emerging Markets Group i Franklin Local Asset Management

Stephen H. Dover, CFA Dyrektor zarządzający CIO Templeton Emerging Markets Group i Franklin Local Asset Management ł ą Grudzień 22, 2016 Rynki wschodzące słabo rozpoczęły 2016 r. obawy dotyczące stanu chińskiej gospodarki i spadków cen ropy naftowej miały niekorzystny wpływ na kursy akcji. W dalszej części roku korzystne

Bardziej szczegółowo

Jak rosnąca inflacja może stymulować wzrost zysków spółek w strefie euro

Jak rosnąca inflacja może stymulować wzrost zysków spółek w strefie euro Jak rosnąca inflacja może stymulować wzrost zysków spółek w strefie euro Date : Luty 6, 2017 Sytuacja makroekonomiczna na początku 2017 roku wydaje się dobrze wróżyć akcjom spółek europejskich, jednak

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Franklin K2 Alternative Strategies Fund Franklin Templeton Investment Funds Franklin K2 Alternative Strategies Fund Inwestycje alternatywne Charakterystyka funduszu Informacje o funduszu Data utworzenia 15 września 2014 r. Styl inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

LOKALNA WIEDZA, GLOBALNE DOŚWIADCZENIE. Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty

LOKALNA WIEDZA, GLOBALNE DOŚWIADCZENIE. Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty LOKALNA WIEDZA, GLOBALNE DOŚWIADCZENIE Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty Spis treści Franklin Templeton na świecie 2 Franklin Templeton w Polsce 3 Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A.

Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Asset Management w Domu Maklerskim DIF Broker S.A. Dla naszych Klientów prowadzimy unikalne portfele oraz strategie inwestycyjne. Strategie dostępne są dla portfeli od 50 000 USD, natomiast portfel inwestycyjny,

Bardziej szczegółowo

Globalne badanie nastrojów inwestorów w 2015 r. KLUCZOWE WNIOSKI

Globalne badanie nastrojów inwestorów w 2015 r. KLUCZOWE WNIOSKI Globalne badanie nastrojów inwestorów w 2015 r. KLUCZOWE WNIOSKI Jak inwestorzy postrzegają swoje perspektywy finansowe w obliczu złożonej sytuacji ekonomicznej na świecie? W celu uzyskania odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

FTIF Franklin NextStep Growth Fund

FTIF Franklin NextStep Growth Fund 31 października 2017 r. FTIF Franklin NextStep Growth Fund KOMENTARZ DOTYCZĄCY FUNDUSZU Prosty sposób inwestowania: Fundusze Franklin NextStep Prostota Portfele budowane z różnych aktywów ( wszystko w

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ

QUERCUS Multistrategy FIZ QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 5-30 I 2018 r. Cena emisyjna: 1133,24 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk styczeń 2018 r. Tytułem wstępu Ostatnie ponad 9 lat na rynkach finansowych,

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikalny na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017

Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01)

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi. (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych będących Portfelami Modelowymi (kod: RE PM UKO/2015/01/01) Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Portfeli Modelowych 3 Charakterystyka Ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI. Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO INWESTYCJI Sięgnij po jeden z trzech portfeli inwestycyjnych PORTFELE INWESTYCYJNE PKO TFI Portfele te różnią się specyfi czną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb

Bardziej szczegółowo