Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCI730

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCI730 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3441003"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: description, description du produit) _ To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes) (title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme) _ EN62311 : 2008 EN55020 : 2007 EN55022 : A1:2007 EN V : 2008 EN V1.7.1 :2006 Following the provisions of : EN62301 : 2005 EN55013 : A1: A2:2006 EN55024 : A1: A2:2003 EN V : 2008 EN60065 : A1:2006 +A11:2008 _ (Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:) 1999/5/EC (R&TTE Directive) 2004/108/EC (EMC Directive) 2009/125/EC (ErP Directive) EC/1275/2008 And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents The Notified Body.... Nemko (L'Organisme Notifié) (Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC) (Name and number/ nom et numéro)... performed..cb Scheme.... (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention) (et a délivré le certificat) And issued the certificate,.... (certificate number / numéro du certificat) NO56584 Remarks: (Remarques:) Leuven, April 6, (place,date / lieu, date) Development Manager, Innovation Lab Leven.. (signature, name and function / signature, nom et fonction) Frank Dethier Philips Consumer Lifystyle AMB Wane Bezpieczestwo Informacje dotyczce ochrony rodowiska Recykling Informacje o znakach towarowych Odtwarzanie z sieci domowej 2 Zestaw MCi730 Wstp Zawarto opakowania Opis Widok z góry i z przodu Widok z tylu Pilot zdalnego sterowania Ekran dotykowy Ekran glówny Wprowadzanie tekstu za pomoc pilota Sluchanie internetowych stacji radiowych Wyszukiwanie internetowych stacji radiowych Edycja ulubionych stacji Zarzdzanie internetowymi stacjami radiowymi w Internecie Strumieniowa transmisja danych z komputera lub pamici NAS (Network-Attached Storage) W komputerach: konfigurowanie opcji udostpniania muzyki Biblioteka w komputerze albo pamici NAS Strumieniowa transmisja danych z komputera lub pamici NAS Przygotowanie 7 Odtwarzanie z urzdzenia pamici masowej USB 31 Podlczanie urzdzenia pamici masowej USB Odtwarzanie z urzdzenia pamici masowej USB Wkladanie baterii do pilota zdalnego sterowania 4 Podlczanie Podlczanie gloników Podlczanie zewntrznych urzdze audio Podlczanie przenonego odtwarzacza plików multimedialnych Podlczanie innego zestawu audio Wlczanie i wylczanie Podlczanie zasilania Wlczanie i wylczanie 8 Odtwarzanie plyt CD z muzyk 32 Czynnoci podstawowe 32 Korzystanie z ekranu dotykowego Sluchanie radia FM 5 Pierwsza konfiguracja Podlczanie do sieci domowej Polczenie bezprzewodowe: jednoprzyciskowa konfiguracja Wi-Fi Protected Setup (WPS) Polczenie bezprzewodowe: rczne wprowadzanie klucza szyfrowania Polczenie przewodowe Wyszukiwanie stacji radiowych FM Automatyczne

3 programowanie Strojenie rczne Edycja zaprogramowanych stacji Sluchanie radia FM RDS (Radio Data System) 10 Odtwarzanie z zewntrznego urzdzenia audio Odtwarzanie z przenonego odtwarzacza plików multimedialnych Odtwarzanie przez inny zestaw audio PL Pol s k i Spis treci 11 Ustawienia Ustawienia dwiku Uklad dynamicznego wzmocnienia basów (DBB) Korektor Ustawianie glonoci dwiku z zewntrznego urzdzenia audio Ustawienia wywietlania Jasno Ustawienia zegara Budzik Data i czas Ustawienia sieci Ustawienia sieciowe Lokalizacja i strefa czasowa Jzyk Informacje o urzdzeniu Sprawdzanie dostpnoci aktualizacji oprogramowania Przywracanie ustawie fabrycznych Rejestracja urzdzenia MCi730 na stronie firmy Philips 41 Korzyci Rejestracja urzdzenia MCi730 Rejestracja na stronie internetowej Rejestracja za porednictwem urzdzenia Anulowanie rejestracji urzdzenia MCi730 Sprawdzanie informacji dotyczcych rejestracji Konserwacja Czyszczenie 14 Parametry techniczne 15 Rozwizywanie problemów 4 PL Bezpieczestwo Informacje dla klientów w Europie: Poznaj symbole bezpieczestwa h Nie zdejmuj obudowy urzdzenia. i Z urzdzenia mona korzysta tylko w pomieszczeniach. Nie naraaj urzdzenia na kontakt z kapic lub pryskajc wod, deszczem i du wilgoci. j Nie wystawiaj urzdzenia na dzialanie promieni slonecznych, otwartego ognia lub ciepla. k Nie instaluj urzdzenia w pobliu adnych ródel ciepla, takich jak kaloryfery, wloty cieplego powietrza, kuchenki i inne urzdzenia elektryczne (w tym wzmacniacze), które wytwarzaj cieplo. Wykrzyknik zwraca uwag na funkcje, w przypadku których naley dokladnie przeczyta dolczon dokumentacj w celu uniknicia problemów zwizanych z obslug i konserwacj. Symbol blyskawicy sygnalizuje niezaizolowane podzespoly wewntrz produktu, które mog spowodowa poraenie prdem elektrycznym. Aby ograniczy ryzyko poaru lub poraenia prdem elektrycznym, urzdzenie naley chroni przed deszczem i wilgoci. Ponadto nie naley umieszcza na nim przedmiotów wypelnionych cieczami, np. wazonów. a Przeczytaj t instrukcj. b Zachowaj t instrukcj na przyszlo. c Rozwa wszystkie ostrzeenia. d Postpuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. e Nie korzystaj z urzdzenia w pobliu wody. l Nie umieszczaj na urzdzeniu adnych innych urzdze elektrycznych. m Nie umieszczaj na urzdzeniu adnych przedmiotów mogcych stanowi zagroenie (np. przedmiotów zawierajcych plyny, ploncych wiec). n Z urzdzeniem mogly zosta dostarczone baterie. Zapoznaj si z zawartymi w tej instrukcji informacjami dotyczcymi bezpieczestwa uytkowania i utylizacji baterii. o Produkt moe zawiera olów i rt. Utylizacja tych materialów moe by regulowana odpowiednimi przepisami z uwagi na ochron rodowiska naturalnego. Zapoznaj si z zawartymi w tej instrukcji informacjami dotyczcymi utylizacji baterii. Przestroga Obsluga urzdzenia w sposób niezgodny z instrukcj obslugi grozi naraeniem uytkownika na dzialanie niebezpiecznego promieniowania laserowego. PL 5 Pol s k i 1 Wane f Czy urzdzenie such ciereczk. g Nie blokuj adnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urzdzenie zgodnie z instrukcjami producenta. Ostrzeenie Nie zdejmuj obudowy tego urzdzenia. Nie smaruj adnej czci urzdzenia. Nigdy nie stawiaj urzdzenia na innym urzdzeniu elektronicznym. Nigdy nie wystawiaj urzdzenia na dzialanie promieni slonecznych, ródel otwartego ognia lub ciepla.

4 Nie patrz bezporednio na wizk lasera urzdzenia. Upewnij si, e zawsze masz latwy dostp do przewodu zasilajcego, wtyczki lub zasilacza w celu odlczenia urzdzenia od ródla zasilania. Jeli urzdzenie jest podlczone do gniazdka za pomoc przewodu zasilajcego lub lcznika, ich wtyki musz by latwo dostpne. Glono dwiku moe by mylca. Z czasem sluch dostosowuje si do wyszej glonoci dwiku, uznawanej za odpowiedni. Dlatego przy dlugotrwalym sluchaniu dwiku to, co brzmi,,normalnie" w rzeczywistoci moe brzmie glono i stanowi zagroenie dla sluchu. Aby temu zapobiec, naley ustawia glono na bezpiecznym poziomie, zanim sluch dostosuje si do zbyt wysokiego poziomu. Ustawianie bezpiecznego poziomu glonoci: Ustaw glono na niskim poziomie. Stopniowo zwikszaj glono, a dwik bdzie czysty, dobrze slyszalny i bez zaklóce. Nie sluchaj zbyt dlugo: Dlugotrwale sluchanie dwiku, nawet na,,bezpiecznym" poziomie, równie moe powodowa utrat sluchu. Korzystaj z urzdzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy. Podczas korzystania ze sluchawek stosuj si do poniszych zalece. Nie sluchaj zbyt glono i zbyt dlugo. Zachowaj ostrono przy zmianie glonoci dwiku ze wzgldu na dostosowywanie si sluchu. Nie zwikszaj glonoci do takiego poziomu, przy którym nie slycha otoczenia. W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach uywaj sluchawek z rozwag lub przesta ich uywa na jaki czas. Uwaga Tabliczka znamionowa znajduje si na spodzie lub tylnej ciance urzdzenia. Ryzyko przegrzania! Nigdy nie umieszczaj urzdzenia w miejscu z ograniczon wentylacj. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z kadej strony urzdzenia w celu zapewnienia wlaciwej wentylacji. Upewnij si, e zaslony ani inne obiekty nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urzdzenia. Ochrona sluchu Glono dwiku podczas sluchania powinna by umiarkowana: Korzystanie ze sluchawek przy duej glonoci moe spowodowa uszkodzenie sluchu. Ten produkt moe generowa dwik o nateniu grocym utrat sluchu uytkownikowi ze zdrowym sluchem, nawet przy uytkowaniu trwajcym nie dluej ni minut. Wysze natenie dwiku jest przeznaczone dla osób z czciowo uszkodzonym sluchem. Informacje dotyczce ochrony rodowiska 6 PL Ten produkt spelnia wymagania dyrektywy 1999/5/WE. Symbol urzdzenia klasy II: Nigdy nie naley wyrzuca tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego. Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi utylizacji sprztu elektrycznego i elektronicznego. Prawidlowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiega zanieczyszczeniu rodowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. Informacje na temat korzystania z baterii: Przestroga Ryzyko wycieku: Naley uywa wylcznie wskazanych rodzajów baterii. Nie wolno miesza baterii nowych i uywanych. Nie naley uywa baterii rónych marek. Naley pamita o zachowaniu biegunowoci. Naley wyj baterie z produktów, które nie bd uywane przez dluszy czas. Baterie naley przechowywa w suchym miejscu. Ryzyko obrae: Obchodzc si z wyciekajcymi bateriami, naley zaloy rkawice. Baterie naley przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci i zwierzt. Niebezpieczestwo wybuchu: Nie naley doprowadza do zwarcia baterii. Nie naley naraa baterii na dzialanie nadmiernego ciepla. Nie naley wrzuca baterii do ognia. Nie naley uszkadza lub rozmontowywa baterii. Nie naley ponownie ladowa baterii. Symbol ten informuje, i ten produkt posiada podwójn izolacj. Urzdzenie zawiera nastpujc etykiet: Modyfikacje Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje mog spowodowa uniewanienie prawa uytkownika do korzystania z tego produktu. Recykling Informacje dotyczce utylizacji baterii: Produkt zawiera baterie opisane w treci dyrektywy 2006/66/WE, których nie mona zutylizowa z pozostalymi odpadami domowymi. Naley zapozna si z lokalnymi przepisami dotyczcymi utylizacji baterii. Prawidlowa utylizacja baterii pomaga zapobiega zanieczyszczeniu rodowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. PL 7 To urzdzenie zostalo zaprojektowane i wykonane z materialów oraz komponentów wysokiej jakoci, które nadaj si do ponownego wykorzystania. Pol s k i Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczcymi zaklóce radiowych. Jeli produkt zostal opatrzony symboleme [FM radio]: Nacinij i przytrzymaj, aby wyszuka nastpn dostpn stacj. Nacinij kilkakrotnie, aby dostroi kanal. OK Zatwierdzanie wyboru. HOME: powrót do ekranu glównego (menu glównego). a b o c d 3. n m e f g h 4. i j l k PL 6. Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania. 7. Zatrzymywanie odtwarzania. W trybie DISC: usuwanie programu. VOL Zwikszanie/zmniejszanie poziomu glonoci Przyciski przyciski Do wprowadzania tekstu CLEAR Nacinij, aby usun poprzedni wpis. Nacinij i przytrzymaj, aby usun wszystkie wpisy. a/a Nacinij, aby przelczy tryb wpisywania wielkich i malych liter; W trybie FM RADIO: nacinij na licie zaprogramowanych stacji, aby rozpocz edycj nazwy stacji. SOUND Wybór ustawie dwiku. REPEAT Przelczanie opcji powtarzania odtwarzania. SHUFFLE Wlczanie i wylczanie funkcji odtwarzania losowego. Wyciszanie/wlczanie dwiku. 14. BACK: powrót do poprzedniego ekranu. Ekran dotykowy Urzdzenie MCi730 jest wyposaone w ekran dotykowy. AII songs Playlists Artists AIbums AII songs Playlists Artists AIbums Kitty Higgins Clear Day Kitty Higgins Clear Day 0:12 4:12 W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wywietli przyciski funkcyjne. Dotknij przycisków, aby wybra odpowiednie funkcje. Dotknij opcji, aby j wybra PL 13 Pol s k i Ekran glówny Na ekranie glównym dotknij przycisków /, aby porusza si po ikonach. Dotknij odpowiedniej ikony, aby j wybra. Za pomoc przycisków / /OK na pilocie wybierz dane ródlo. Nacinij przycisk Nacinij przycisk BACK. HOME. Powrót do poprzedniego ekranu Powrót do ekranu glównego Ekran glówny urzdzenia MCi730 jest wywietlany po zakoczeniu pierwszej konfiguracji. Wybieranie ródla muzyki lub wprowadzanie menu[settings] Wprowadzanie tekstu za pomoc pilota Aby wprowadzi tekst i symbole, naciskaj odpowiednie przyciski alfanumeryczne na pilocie zdalnego sterowania. Aby wprowadzi litery/cyfry/symbole przypisane do tego samego przycisku, nacinij kilkakrotnie i krótko dany przycisk. 14 PL Wskazówka alfanumerycznego mog si róni w zalenoci od jzyka. Pol s k i Litery przypisane do danego przycisku Aby wprowadzi symbole, nacinij kilkakrotnie przycisk. Aby wprowadzi spacj, nacinij przycisk. Aby przelczy tryb wpisywania wielkich i malych liter, nacinij przycisk. Aby usun poprzedni znak, nacinij przycisk. Aby usun wszystkie wpisy, nacinij i przytrzymaj przycisk.

5 PL 15 3 Przygotowanie Wkladanie baterii do pilota zdalnego sterowania Przestroga Niebezpieczestwo wybuchu! Baterie naley trzyma z daleka od ciepla, promieni slonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie naley wrzuca do ognia. Ryzyko skrócenia ywotnoci akumulatora! Nie uywaj akumulatorów rónych typów lub marek. Ryzyko uszkodzenia produktu! Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest uywany przez dluszy czas, wyjmij z niego baterie. a Otwórz komor baterii. b Wló 2 bateri(e) AAA R03 z zachowaniem wskazanej prawidlowej biegunowoci (+/-). c Zamknij komor baterii. 16 PL Podlczanie gloników 1 2 Upewnij si, e lewy glonik jest podlczony do gniazda LOUDSPEAKERS L+, L-, a prawy glonik do gniazda LOUDSPEAKERS R+, R- urzdzenia MCi730. Aby podlczy gloniki: Odkr zlcza, aby je poluzowa w sposób przedstawiony na rysunku. Wsu do oporu koce przewodów gloników -- czerwony w czerwone zlcze, a srebrny w czarne zlcze. Dokr zlcza, a przewody gloników bd pewnie zamocowane. Podlcz przewód typu sluchawka-sluchawka (niedolczony do zestawu) do: gniazda MP3-LINK zestawu oraz 3,5-milimetrowego gniazda sluchawek przenonego odtwarzacza plików multimedialnych. Podlczanie innego zestawu audio Aby odtwarza dwik z innego zestawu audio, wykonaj ponisze polczenia, a nastpnie wybierz tryb [AUX]w zestawie MCi730. a b c Podlczanie zewntrznych urzdze audio Istnieje moliwo odtwarzania dwiku z zewntrznego urzdzenia audio przez gloniki zestawu MCi Å Podlczanie przenonego odtwarzacza plików multimedialnych Aby odtwarza dwik z przenonego odtwarzacza plików multimedialnych z 3,5 milimetrowym gniazdem sluchawkowym, wykonaj ponisze polczenia, a nastpnie wybierz tryb [MP3 link] w zestawie MCi730. Podlcz przewody audio (czerwony/bialy -- niedolczone do zestawu) do: gniazd AUX IN L / R zestawu oraz wyjciowych gniazd audio zewntrznego urzdzenia audio. PL 17 Pol s k i 4 Podlczanie Wlczanie i wylczanie Podlczanie zasilania Ostrzeenie Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij si, e napicie ródla zasilania jest zgodne z wartoci zasilania podan na spodzie lub na tylnej ciance produktu. nacinij i przytrzymaj przycisk w celu przejcia do trybu gotowoci Eco (tryb energooszczdny). Aktywny tryb gotowoci W aktywnym trybie gotowoci niektóre wane funkcje zestawu MCi730 (m.in. lcznoci Wi-Fi i wywietlania zegara) pozostaj w stanie normalnego poboru energii. Dziki temu moliwe jest szybkie przelczenie zestawu MCi730 z aktywnego trybu gotowocido trybu normalnej pracy. W aktywnym trybie gotowoci: wskanik zasilania wieci si na czerwono; wywietlany jest czas zegara (jeli zegar zostal ustawiony). Podlcz zestaw MCi730 do ródla zasilania. Uwaga Ponadto zestaw przez caly czas pozostaje podlczony do sieci Wi-Fi lub sieci przewodowej. Automatyczne przelczanie do aktywnego trybu gotowoci Jeli w cigu 10 minut nie s wykorzystywane adne funkcje zestawu MCi730,moe on automatycznie przelczy si do aktywnego trybu gotowoci. Tryb gotowoci Eco Tryb gotowoci Eco jest trybem energooszczdnym. W trybie gotowoci Eco wszystkie wane funkcje zestawu (m.in. mikroprocesora, polczenia WiFi i wywietlacza) zostaj wylczone lub przelczone do stanu niskiego poboru energii. Tabliczka znamionowa znajduje si na spodzie lub tylnej ciance urzdzenia. Wlczanie i wylczanie 1 2 Nacinij przycisk, aby wlczy urzdzenie. Aby wylczy zestaw, nacinij przycisk w celu przejcia do aktywnego trybu gotowoci lub 18 PL 5 Pierwsza konfiguracja Przy pierwszym wlczeniu urzdzenia MCi730: Po wywietleniu monitu wybierz na ekranie dany jzyk. Po wywietleniu monitu wybierz z listy lokalizacj uytkownika i stref czasow. Po wywietleniu zapytania, czy chcesz skonfigurowa polczenie sieciowe, wybierz opcj [Yes]. Podlczanie do sieci domowej Polczenie bezprzewodowe MCi730 Polczenie za pomoc przewodu Ethernet MCi730 PL 19 Pol s k i Zestaw MCi730 mona podlczy do sieci domowej rónymi metodami: bezprzewodowo lub przewodowo. Uyj routera (lub punktu dostpowego) do utworzenia sieci domowej. Czyli podlcz do routera komputery lub inne urzdzenia. Podlcz zestaw MCi730 do routera -- bezprzewodowo lub za pomoc przewodu Ethernet. Aby umoliwi podlczenie zestawu do Internetu za porednictwem sieci domowej, konieczne jest bezporednie polczenie routera z Internetem (nie polczenie telefoniczne typu dial-up przez modem komputera). Aby uzyska dostp do rónych metod nawizywania polczenia lub wybra dany router, wybierz kolejno: [Settings] > [Network settings] > [Setup network]. Wlczanie funkcji WPS-PBC w urzdzeniu MCi Wybierz opcj [Yes]po wywietleniu zapytania, czy chcesz skonfigurowa polczenie sieciowe (patrz `Pierwsza konfiguracja' na str. 19). Wybierz kolejno opcje [Wireless (WiFi)] > [Push button (WPS PBC)]. Look for network Push button (WPS... Pin entry (WPS - PIN) Polczenie bezprzewodowe: jednoprzyciskowa konfiguracja Wi-Fi Protected Setup (WPS) Urzdzenie MCi730 obsluguje standard Wi- Fi Protected Setup (WPS). Umoliwia to szybkie i bezpieczne podlczenie zestawu MCi730 do bezprzewodowego routera, który równie obsluguje standard WPS. Mona wybra jedn z dwóch metod konfiguracji: za pomoc nacinicia przycisku (PBC) lub przy uyciu kodu PIN. Wskazówka Wi-Fi Protected Setup (WPS) to standard opracowany przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance, który umoliwia latwe tworzenie bezpiecznych bezprzewodowych sieci domowych. Dodawanie urzdzenia MCi730 do routera Zapoznaj si z instrukcj obslugi routera, aby ustali, w jaki sposób doda do niego urzdzenie WPS. Na przyklad: nacinij i przytrzymaj przycisk WPS.» Router rozpocznie wyszukiwanie urzdzenia WPS.» Po pomylnym nawizaniu polczenia urzdzenie MCi730 wywietli odpowiedni komunikat. 20 PL Wskazówka Aby skonfigurowa polczenie przy uyciu kodu PIN: wybierz w urzdzeniu MCi730 kolejno opcje[wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS PIN)], a nastpnie zanotuj wywietlony kodpin; wprowad kod PIN do routera. Zapoznaj si z instrukcj obslugi routera, aby ustali, w jaki sposób wprowadzi kod PIN. Polczenie bezprzewodowe: rczne wprowadzanie klucza szyfrowania MCi730 Podlczenie do Internetu Po wywietleniu monitu podlcz zestaw do Internetu.» Przejcie do ekranu glównego nastpuje po zakoczeniu pierwszej konfiguracji. Internet Wskazówka Przed rozpoczciem konfiguracji sieci przygotuj klucz szyfrowania do routera. MCi Internet Wskazówka Upewnij si, e router jest podlczony bezporednio do Internetu (nie jest to polczenie telefoniczne przez modem komputera). Wybierz opcj [Yes]po wywietleniu zapytania, czy chcesz skonfigurowa polczenie sieciowe (patrz `Pierwsza konfiguracja' na str.

6 19). Wybierz kolejno opcje [Wireless (WiFi)] > [Look for network].» Zestaw rozpocznie wyszukiwanie sieci bezprzewodowych.» Zostanie wywietlona lista dostpnych sieci Wi-Fi. Look for network Push button (WPS... Pin entry (WPS - PIN) PL 21 Pol s k i Network A Network B Network C Successfully connected to Network A 3 4 Wybierz dan sie Wi-Fi. Po wywietleniu monitu wprowad klucz szyfrowania polczenia sieciowego.» Zestaw rozpocznie proces uzyskiwania adresu IP przydzielanego automatycznie przez sie Wi-Fi.» Po pomylnym nawizaniu polczenia zostanie wywietlony odpowiedni komunikat. Uwaga Przypisanie adresu IP przez router moe zakoczy si niepowodzeniem, jeli nie obsluguje on funkcji DHCP lub jest ona wylczona. Polczenie przewodowe Enter key MCi730 Podlczenie do routera za pomoc przewodu Ethernet 1 2 Wybierz opcj [Yes]po wywietleniu zapytania, czy chcesz skonfigurowa polczenie sieciowe (patrz `Pierwsza konfiguracja' na str. 19). Podlcz zestaw do routera za pomoc przewodu Ethernet. 22 PL Podlczenie do Internetu Pol s k i 12V=1A To Modem LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 Reset Po wywietleniu monitu podlcz zestaw do Internetu.» Przejcie do ekranu glównego nastpuje po zakoczeniu pierwszej konfiguracji. MCi730 Podlcz do sieci domowej Wybierz w zestawie opcj [Wired (Ethernet)].» Zestaw rozpocznie proces uzyskiwania adresu IP przydzielanego automatycznie przez sie.» Po pomylnym nawizaniu polczenia zostanie wywietlony odpowiedni komunikat. Internet Wskazówka Upewnij si, e router jest podlczony bezporednio do Internetu (nie jest to polczenie telefoniczne przez modem komputera). 2/2 Wireless (WiFi) Wired (Ethernet) Wskazówka Przypisanie adresu IP przez router moe zakoczy si niepowodzeniem, jeli nie obsluguje on funkcji DHCP lub jest ona wylczona. PL 23 6 Odtwarzanie z sieci domowej Sluchanie internetowych stacji radiowych Aby slucha internetowych stacji radiowych, upewnij si, e urzdzenie MCi730 ma polczenie z Internetem za porednictwem sieci domowej. Wskazówka Upewnij si, e router jest podlczony bezporednio do Internetu (nie jest to polczenie telefoniczne przez modem komputera). 3 Wybierz dan stacj, aby rozpocz odtwarzanie. Wskazówka Domylnie zaprogramowane stacje s zapisywane w urzdzeniu MCi730 adekwatnie do lokalizacji wybranej przez uytkownika w ramach pierwszej konfiguracji. Aby sprawdzi lub zmieni lokalizacj, wybierz kolejno: [Settings] > [Location and time zone]. Edycja ulubionych stacji Urzdzenie MCi730 umoliwia oznaczenie okrelonej internetowej stacji radiowej jako ulubionej. Wszystkie stacje s dodawane do kategorii [Internet Radio] > [Favorite stations]. W ten sposób mona szybko uzyska dostp do ulubionych stacji. Aby doda stacj do kategorii [Favorite stations] Wybierz dan stacj na licie stacji. Nacinij przycisk FAVORITE na pilocie. MCi730 Internet Wyszukiwanie internetowych stacji radiowych Albo rozpocznij odtwarzanie danej stacji. Gdy wywietlany jest ekran radia, nacinij przycisk FAVORITE na pilocie.» Zostanie wywietlony komunikat informujcy o dodaniu stacji do kategorii [Favorite stations]. Aby usun stacj z kategorii [Favorite stations] Wybierz stacj na licie stacji lub przejd do ekranu odtwarzania danej stacji. Nacinij ponownie przycisk FAVORITE. 1 2 Upewnij si, e urzdzenie MCi730 ma polczenie z Internetem. W urzdzeniu MCi730 dotknij opcji [Internet Radio] na ekranie glównym. Lub na ekranie glównym nacinij przyciski / i OK na pilocie. 24 PL MCi730 Internet Po zarejestrowaniu urzdzenia MCi730 (patrz `Rejestracja urzdzenia MCi730 na stronie firmy Philips' na str. 41)na stronie com/welcome mona zalogowa si w portalu Club Philips. Serwis Club Philips zapewnia nastpujce moliwoci zarzdzania radiem internetowym w komputerze: edycj ulubionych stacji rczne dodawanie stacji, których nie mona znale w urzdzeniu MCi730 Edycja ulubionych stacji w Internecie Za porednictwem serwisu Club Philips uytkownik moe zarzdza list ulubionych stacji z komputera. Ulubione stacje s nastpnie aktualizowane w urzdzeniu MCi730, gdy lczy si ono z Internetem. PL 25 Pol s k i Zarzdzanie internetowymi stacjami radiowymi w Internecie 1 2 Zaloguj si w komputerze do portalu Club Philips (patrz `Rejestracja urzdzenia MCi730 na stronie firmy Philips' na str. 41). Aby zaznaczy lub usun zaznaczenie stacji jako ulubionej: Kliknij kolejno opcje [Streamium management] (Zarzdzanie Streamium) > [Favorites] (Ulubione) > [Browse] (Przegldaj). 3 Aby zmieni kolejno stacji na licie ulubionych: Kliknij opcj [Prioritize] (Ustaw priorytet). Kliknij wiersz stacji, która ma by przeniesiona. Metod,,przecignij i upu" przenie wiersz w gór lub w dól. W obszarze [Browse] (Przegldaj) znajd dane stacje. W ramach kategorii [Favorite] (Ulubione) zaznacz pole wyboru odpowiadajce danej stacji.» Stacja zostanie oznaczona jako ulubiona. Aby usun zaznaczenie, odznacz pole wyboru odpowiadajce danej stacji.» Jeli urzdzenie MCi730 zostalo podlczone do Internetu, uporzdkowane w danej kolejnoci stacje mona znale, wybierajc kolejno: [Internet Radio] > [Favorite stations]. 26 PL Wskazówka Aby umieci dan stacj na pierwszym miejscu na licie ulubionych, naley j umieci bezporednio pod stacj zajmujc pierwsz pozycj, a nastpnie metod,,przecignij i upu" przenie pierwsz stacj w dól. Aby umieci dan stacj na ostatnim miejscu na licie ulubionych, naley j umieci bezporednio nad stacj zajmujc ostatni pozycj, a nastpnie metod,,przecignij i upu" przenie ostatni stacj w gór. jako nazwa stacji w oknie [My media] (Moje media). W polu [Description] (Opis) wprowad jedno slowo opisujce stacj, np. muzyka, sport, wiadomoci. Opis ten jest wykorzystywany jako nazwa kategorii podczas sortowania stacji w oknie [My media] (Moje media). Pol s k i Rczne dodawanie stacji Serwis Club Philips umoliwia rczne dodawanie w komputerze internetowych stacji radiowych do urzdzenia MCi Kliknij przycisk [Save] (Zapisz).» Stacja zostaje rcznie dodana poniej pól edycji. Aby zmieni ustawienia dodanej stacji: 1 2 Zaloguj si w komputerze do serwisu Club Philips (patrz `Rejestracja urzdzenia MCi730 na stronie firmy Philips' na str. 41). Aby doda stacj, kliknij kolejno: [Streamium management] (Zarzdzanie Streamium) > [My media] (Moje media) > [Music] (Muzyka). 3 Na karcie [Music] (Muzyka) wprowad w polach tekstowych informacje o stacji: W polu [URL] wprowad adres strony internetowej stacji. W polu [Nickname] (Nazwa) wprowad naw, która pojawi si Kliknij stacj jak pokazano na ilustracji.

7 » Zostan wywietlone pola tekstowe zawierajce informacje o stacji. Kliknij pola tekstowe, aby edytowa wybrane informacje. PL 27 Strumieniowa transmisja danych z komputera lub pamici NAS (NetworkAttached Storage) MCi730 Przesylanie muzyki z komputerów lub pamici NAS (Network-Attached Storage) do urzdzenia MCi730 metod strumieniowej transmisji danych jest moliwe, gdy: urzdzenie MCi730 jest podlczone do sieci domowej; w komputerach, które s równie podlczone do sieci domowej, zostala skonfigurowana opcja udostpniania muzyki, co umoliwia odtwarzanie strumieniowe muzyki z komputerów; pami NAS jest podlczona do sieci domowej i moe dziala jako serwer multimedialny *UPnP, co umoliwia odtwarzanie strumieniowe muzyki z pamici NAS. PL Dziki oprogramowaniu do udostpniania muzyki (dolczone do zestawu programy Media Browser i Serwer TwonkyMedia) komputery te -- gdy s wlczone -- mog pelni rol serwerów multimedialnych UPnP (bibliotek z muzyk) dla urzdzenia MCi730. Dziki wykorzystaniu protokolów UPnP (Universal Plug and Play) serwer multimedialny UPnP moe przesyla strumieniowo pliki muzyczne do urzdzenia klienckiego UPnP (np. MCi730). Pliki te mona nastpnie odtwarza w urzdzeniu klienckim UPnP. Uwaga *Zapoznaj si z instrukcj obslugi pamici NAS, aby sprawdzi, czy funkcja korzystania z serwera multimedialnego UPnP jest dostpna take w pamici NAS. 28 Strumieniowa transmisja danych z komputera lub pamici NAS 1 2 Wló plyt CD z oprogramowaniem do napdu w komputerze. Zainstaluj oprogramowanie, wykonujc wskazówki wywietlane na ekranie. Media Browser (w komputerze PC) Serwer TwonkyMedia (w komputerze MAC)» Komputer moe pracowa jako serwer muzyczny. Mona przesyla strumieniowo pliki muzyczne z komputera do urzdzenia UPnP za porednictwem sieci Wi-Fi lub przewodowej sieci domowej. W urzdzeniu MCi730 mona odtwarza biblioteki z muzyk, które s przesylane strumieniowo z serwera UPnP (komputera podlczonego do sieci domowej) Upewnij si, e serwer UPnP jest podlczony do sieci domowej. W urzdzeniu MCi730 dotknij opcji [Media Library] na ekranie glównym. Lub na ekranie glównym nacinij przyciski / i OK na pilocie. Biblioteka w komputerze albo pamici NAS Biblioteka w komputerze Dolczone oprogramowanie Media Browser lub Serwer TwonkyMedia moe korzysta w komputerach z dostpu do bibliotek muzycznych obslugiwanych przez róne programy do zarzdzania multimediami, takie jak Windows Media Player 11 czy itunes. itunes jest znakiem towarowym firmy Apple Inc., zastrzeonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Biblioteka w pamici NAS Zapoznaj si z instrukcj obslugi pamici NAS, aby si dowiedzie: czy funkcja korzystania z serwera multimedialnego UPnP jest dostpna take w pamici NAS, 4 5 Wybierz bibliotek z muzyk.» Widoczne bd kategorie, wedlug których zostala uporzdkowana muzyka (np. wykonawca, album, gatunek). Wybierz dany utwór lub plyt. Nacinij przycisk odtwarzanie., aby rozpocz 6 W przypadku nacinicia przycisku w odniesieniu do plyty odtwarzanie rozpocznie si od pierwszego utworu.» Po rozpoczciu odtwarzania pojawia si ekran odtwarzania. Aby zatrzyma odtwarzanie, nacinij przycisk. PL 29 Pol s k i W komputerach: konfigurowanie opcji udostpniania muzyki jak zarzdza plikami muzycznymi zapisanymi w pamici NAS za pomoc oprogramowania serwera multimediów UPnP. Wybieranie opcji za pomoc ekranu dotykowego Korzystanie z ekranu dotykowego podczas odtwarzania muzyki AII songs Playlists Artists AIbums Kitty Higgins Clear Day 0:12 4:12 AII songs Playlists Artists AIbums Kitty Higgins Clear Day Na licie opcji: Dotknij ekranu, aby wywietli przyciski funkcyjne. Wybierz opcje, dotykajc odpowiednich przycisków: : przewijanie w dól; : przewijanie w gór; : przejcie do poprzedniego ekranu. Dotknij opcji, aby j wybra. Na ekranie odtwarzania muzyki: Dotknij ekranu, aby wywietli przyciski funkcyjne. Wybierz opcje odtwarzania, dotykajc odpowiednich przycisków: / : wstrzymanie lub odtwarzanie biecego utworu; / : przewijanie biecego utworu do przodu lub do tylu; : wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów z biecego folderu; : losowe odtwarzanie wszystkich utworów z biecego folderu. : powrót do poprzedniego ekranu. 30 PL 7 Odtwarzanie z urzdzenia pamici masowej USB Podlczanie urzdzenia pamici masowej USB Zestaw MCi730 umoliwia odtwarzanie utworów muzycznych zapisanych w urzdzeniu pamici masowej USB. Aby to zrobi, wykonaj nastpujce czynnoci: Podlcz urzdzenie pamici masowej USB do gniazda zestawu MCi730. Dotknij opcji [USB] na ekranie glównym urzdzenia MCi » Proces sortowania plików moe troch potrwa. Podczas sortowania wywietlane s foldery.» Jeli pliki audio zawieraj meta znaczniki lub znaczniki ID3, wywietlane s wedlug rónych kategorii (np. wykonawca, album, gatunek itp.). Wybierz dany utwór lub plyt. Aby rozpocz odtwarzanie, nacinij przycisk. W przypadku nacinicia przycisku w odniesieniu do plyty odtwarzanie rozpocznie si od pierwszego utworu.» Po rozpoczciu odtwarzania pojawia si ekran odtwarzania. 5 Aby zatrzyma odtwarzanie, nacinij przycisk. Odtwarzanie z urzdzenia pamici masowej USB 1 2 Upewnij si, e urzdzenie pamici masowej USB jest prawidlowo podlczone do zestawu MCi730. Na ekranie glównym dotknij opcji [USB]. Lub na ekranie glównym nacinij przyciski / i OK na pilocie. PL 31 Pol s k i 8 Odtwarzanie plyt CD z muzyk Przestroga Nie naley patrze na wizk lasera zestawu. Ryzyko uszkodzenia produktu! Nie naley 3 4 Nacinij przycisk odtwarzanie., aby rozpocz Podczas odtwarzania plyty: Nacinij kilkakrotnie przycisk /, aby wybra utwór. W przypadku plików WMA/MP3 zapisanych na plycie CD-R/RW nacinij przycisk /, aby wybra folder plików. Nacinij przycisk, aby wstrzyma lub wznowi odtwarzanie. Nacinij przycisk, aby zatrzyma. odtwarza plyt z wykorzystaniem akcesoriów takich, jak piercienie stabilizujce czy rónego rodzaju nakladki na plyty. W kieszeni na plyt nigdy nie naley umieszcza przedmiotów innych ni plyty. Uwaga Aby uzyska informacje na temat obslugiwanych formatów plyt, patrz Wprowadzenie (patrz `Wstp' na str. 9). Korzystanie z ekranu dotykowego Wybieranie opcji za pomoc ekranu dotykowego Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Czynnoci podstawowe 1 2 Na urzdzeniu MCi730 nacinij przycisk.» Wysunie si szuflada na plyt. Umie plyt w szufladzie zadrukowan stron do góry. Nacinij przycisk. W razie potrzeby dotknij opcji [Disc] na ekranie glównym.» Lista cieek lub folderów plików pojawia si po zakoczeniu odczytu plyty.

8 Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Na licie opcji: Printed side Dotknij ekranu, aby wywietli przyciski funkcyjne. Wybierz opcje, dotykajc odpowiednich przycisków: : przewijanie w dól; : przewijanie w gór; : przejcie do poprzedniego ekranu. 32 PL Na ekranie odtwarzania plyty CD: Dotknij ekranu, aby wywietli przyciski funkcyjne. Wybierz opcje odtwarzania, dotykajc odpowiednich przycisków: / : wstrzymanie lub odtwarzanie biecego utworu; / : wybór poprzedniego lub nastpnego utworu; : losowe odtwarzanie wszystkich utworów z biecego folderu; : wielokrotne odtwarzanie wszystkich utworów z biecego folderu; : powrót do poprzedniego ekranu. PL 33 Pol s k i Dotknij opcji, aby j wybra. Korzystanie z ekranu dotykowego podczas odtwarzania plyty CD 9 Sluchanie radia FM Wyszukiwanie stacji radiowych FM Strojenie rczne W obszarze [FM radio] wybierz opcj [Manual tuning]. Nacinij i przytrzymaj przyciski /, aby rozpocz strojenie automatyczne.» Zostanie znaleziona nastpna stacja o wystarczajcej sile sygnalu. Nacinij kilkakrotnie przyciski /, aby dostroi kanal. Edycja zaprogramowanych stacji Edycja informacji o stacji 1 2 Uwaga Aby uzyska optymalny odbiór, rozló anten i dostosuj jej poloenie. W trybie FM RADIO nacinij przycisk FAVORITE na ekranie odtwarzania radia. W ramach listy zaprogramowanych stacji: Wybierz stacj, która ma by edytowana. Nacinij przycisk a/a, aby rozpocz edycj. Nacinij przycisk /, aby wybra pole wprowadzania. Nacinij kilkakrotnie przyciski /, aby wybra dane litery. Automatyczne programowanie 1 2 W urzdzeniu MCi730 dotknij opcji [FM radio] na ekranie glównym. Lub na ekranie glównym nacinij przyciski / i OK na pilocie. 3 Nacinij przycisk OK, aby potwierdzi. Nacinij przycisk BACK, aby anulowa zmiany W obszarze [FM radio] wybierz opcj [Auto store].» Urzdzenie MCi730 rozpocznie automatyczne wyszukiwanie dostpnych stacji.» Po zakoczeniu strojenia automatycznego rozpocznie si odtwarzanie radia, a w pamici urzdzenia zostanie zapisanych 20 stacji.» Zaprogramowane stacje s porzdkowane w kolejnoci odpowiadajcej sile sygnalu. Aby wybra zaprogramowan stacj, wybierz opcj: [Presets]. PL Sluchanie radia FM 1 W urzdzeniu MCi730 dotknij opcji [FM 2 radio] na ekranie glównym. Wyszukaj dan stacj (patrz `Wyszukiwanie stacji radiowych FM' na str. 34). Aby wybra zaprogramowan stacj: Nacinij przycisk FAVORITE podczas sluchania radia. do urzdzenia MCi730. Wybierz w urzdzeniu MCi730 tryb [AUX]. MCi730. W urzdzeniu MCi730 wybierz tryb [MP3 link]. opcj. Nacinij przycisk OK, aby j wlczy lub wylczy. przycisk /, aby wybra pole wprowadzania. Nacinij przycisk OK, aby potwierdzi. Lub wprowad dane cyfry, naciskajc przyciski alfanumeryczne. Nawet jeli poziom glonoci zostal ustawiony poniej minimum, dwik alarmu bdzie mial wiksz glono. 1 2 Wlcz urzdzenie. Upewnij si, e urzdzenie jest podlczone do sieci domowej oraz do Internetu. 3 Na ekranie glównym wybierz kolejno: [Settings] > [Clock settings] > [Date and time]. Na ekranie [Date and time] wybierz kolejno opcje [Current date and time] > [Automatic (Internet)].» Rozpocznie si automatyczne ustawianie czasu za porednictwem Internetu.» Po dokonaniu ustawienia zostanie wywietlony stosowny komunikat. Aby uy funkcji drzemki: Nacinij dowolny przycisk na pilocie (z wyjtkiem przycisków regulacji glonoci).» Alarm wlczy si ponownie za 15 minut. Nadal bdzie wywietlana ikona alarmu. Nacinij i przytrzymaj przycisk lub.» Alarm zostanie wylczony. Ikona alarmu zniknie.» Alarm wlczy si ponownie nastpnego dnia. Aby wylczy alarm: Automatic (Internet) Manual 38 PL Wskazówka W zalenoci od wybranej lokalizacji i strefy czasowej urzdzenie moe automatycznie aktualizowa ustawienie czasu za porednictwem uslugi internetowej. Aby sprawdzi lub zmieni biec lokalizacj i stref czasow, wybierz kolejno: [Settings] > [Location and time zone]. Ustawianie formatu daty/czasu Pol s k i Wybierz, w jaki sposób maj by wywietlane data i czas. 1 2 Wykonaj czynnoci opisane w punktach 1 i 2 w czci,,ustawianie rczne". W obszarze [Date and time] wybierz opcj [Time format] lub [Date format], aby wybra ustawienia. Ustawianie rczne Wlcz urzdzenie. Na ekranie glównym wybierz kolejno: [Settings] > [Clock settings] > [Date and time]. Na ekranie [Date and time] wybierz kolejno opcje [Current date and time] > [Manual]. Aby wprowadzi dat i czas: Nacinij przycisk lub, aby wybra pole wprowadzania. Wprowad dane cyfry, naciskajc przyciski alfanumeryczne. Dotknij przycisku OK, aby potwierdzi. Moesz równie kilkakrotnie nacisn przycisk lub albo nacisn i przytrzyma przycisk lub, a pojawi si dana cyfra. Ustawienia sieci Ustawienia sieciowe Po dokonaniu pierwszej konfiguracji mona zmodyfikowa sposób lczenia si urzdzenia MCi730z sieci domow: mona wybiera sporód rónych metod nawizywania polczenia (bezprzewodowo lub przewodowo, automatycznie lub rcznie); mona przelcza midzy rónymi routerami. Aby to zrobi, wykonaj nastpujce czynnoci: 1 2 Na ekranie glównym wybierz kolejno: [Settings] > [Network settings] > [Setup network]. Podlcz urzdzenie MCi730 jak podczas pierwszej konfiguracji (patrz `Podlczanie do sieci domowej' na str. 19). Lokalizacja i strefa czasowa Po dokonaniu pierwszej konfiguracji istnieje moliwo zmiany wybranej lokalizacji i strefy czasowej w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. W zalenoci od wybranej lokalizacji i strefy czasowej urzdzenie MCi730 moe: automatycznie ustawi czas za porednictwem Internetu (patrz `Data i czas' na str. 38), PL 39 automatycznie wczyta zaprogramowane internetowe stacje radiowe. Wskazówka Opcje [Settings] > [Check for software upgrades] > [Check USB device] istniej na uytek centrów serwisowych firmy Philips. Jzyk Po dokonaniu pierwszej konfiguracji istnieje moliwo zmiany wybranego jzyka w obszarze [Settings] > [Language]. Przywracanie ustawie fabrycznych Mona przywróci ustawienia fabryczne w urzdzeniu MCi730. Ustawienia fabryczne s przywracane, a ustawienia wybrane przez uytkownika s usuwane, w tym ustawienia sieciowe, dwikowe, wywietlacza, zegara, alarmu i jzyka. Informacje o urzdzeniu Na ekranie glównym wybierz kolejno: [Settings] > [Information]. Znajduj si tam informacje dotyczce urzdzenia MCi m.in. numer modelu, nazwa, która ma by wywietlana w serwerze lub urzdzeniu klienckim UPnP, identyfikator rejestracji produktu, wersja oprogramowania oraz ustawienia sieciowe.

9 1 2 Wybierz kolejno: [Settings] > [Restore factory settings]. Po wywietleniu monitu wybierz odpowied [Yes].» Urzdzenie zostanie wylczone.» Urzdzenie wlczy si ponownie automatycznie po przywróceniu ustawie fabrycznych.» Rozpocznij pierwsz konfiguracj. Sprawdzanie dostpnoci aktualizacji oprogramowania W urzdzeniu MCi730 mona sprawdzi dostpno aktualizacji oprogramowania w Internecie. 1 2 Upewnij si, e urzdzenie MCi730 ma polczenie z Internetem. Na ekranie glównym wybierz kolejno: [Settings] > [Check for software upgrades] > [Check Online].» Po wybraniu opcji oznaczajcej zgod na warunki uytkowania oprogramowania automatycznie rozpocznie si pobieranie i instalacja nowych aktualizacji. 40 PL 12 Rejestracja urzdzenia MCi730 na stronie firmy Philips Korzyci Rejestracja urzdzenia MCi730 na stronie www. philips.com/welcome zapewnia: zarzdzanie ulubionymi stacjami radiowymi otrzymywanie biuletynów Streamium Uwaga Aby zarejestrowa urzdzenie MCi730, konieczne jest podanie prawidlowego adresu . Rejestracja na stronie internetowej Aby zarejestrowa urzdzenie MCi730 bezporednio na stronie welcome, naley wprowadzi nastpujce informacje: prawidlowy adres , który posluy jako nazwa konta numer modelu produktu identyfikator rejestracji produktu Sprawd informacje podane na opakowaniu lub na etykiecie produktu. Numer modelu jest zawsze umieszczony na opakowaniu lub na etykiecie produktu (np. MCi730). Pol s k i Aby uzyska numer modelu produktu: Rejestracja urzdzenia MCi730 Podczas rejestracji urzdzenia MCi730 na stronie uyj prawidlowego adresu jako nazwy konta. Rejestracji mona dokona bezporednio na stronie Albo wykorzystaj adres , aby dokona rejestracji za porednictwem urzdzenia, a nastpnie dokocz j, klikajc lcze do strony internetowej, które otrzymasz poczt . Aby uzyska identyfikator rejestracji produktu: W urzdzeniu MCi730 wybierz kolejno: [Settings] > [Information]. Nacinij kilkakrotnie przycisk, aby znale [Product Registration ID]. Rejestracja za porednictwem urzdzenia Wykorzystaj adres , aby dokona rejestracji za porednictwem urzdzenia, a nastpnie dokocz j, klikajc lcze do strony internetowej, które otrzymasz poczt . PL Upewnij si, e urzdzenie MCi730 ma polczenie z Internetem. Aby dokona rejestracji na stronie www. philips.com/welcome: Wybierz w urzdzeniu MCi730 kolejno: [Settings] > [User registration] > [Register now] > [Register on the device]. Po wywietleniu monitu wprowad prawidlowy adres .» Otrzymasz wiadomo przeslan z adresu Kliknij w komputerze lcze do strony internetowej znajdujce si w wiadomoci , aby dokoczy rejestracj. Wskazówka Wskazówka W przypadku ponownej rejestracji konta mona odzyska internetowe stacje radiowe zarzdzane w ramach portalu Club Philips. Sprawdzanie informacji dotyczcych rejestracji Mona sprawdzi, czy urzdzenie MCi730 zostalo zarejestrowane oraz którego konta uyto do rejestracji. Aby sprawdzi te informacje, wybierz kolejno [Settings] > [User registration] > [Registration status]. Aby zalogowa si do serwisu internetowego firmy Philips póniej, uyj lcza znajdujcego si w wiadomoci oraz hasla. Anulowanie rejestracji urzdzenia MCi730 Podczas rejestracji na stronie com/welcome mona uy tylko jednego konta dla jednego zestawu (np. MCi730). W ramach kadego konta mona przechowywa zestawienie ulubionych stacji oraz stacji dodanych rcznie. Aby uy innego konta do rejestracji, naley anulowa rejestracj aktualnego konta. Aby anulowa rejestracj konta: 1 2 Wybierz w urzdzeniu MCi730 kolejno: [Settings] > [User registration] >[Unregister]. Po wywietleniu monitu potwierd rozpoczcie anulowania rejestracji konta. PL 42 W tym rozdziale opisano sposób czyszczenia urzdzenia MCi730. Czyszczenie Uwaga Unika wilgoci i zarysowa. 1 Urzdzenie MCi730 naley czyci wylcznie mikk, such ciereczk. PL 43 Pol s k i 13 Konserwacja 14 Parametry techniczne Informacje ogólne Zasilanie prdem przemiennym (jednostka centralna) 230 V ±10%, 50 Hz (dla /12, /05 /79) Wymiary Jednostka centralna: 247 x 279 x mm (wraz z ekranem LCD) Glonik: x 233 x mm Waga netto 8,6 kg (wszystkie elementy) Pobór mocy W czasie pracy (wl.) < 50 W (zgodnie z norm IEC60065) W trybie gotowoci (aktywny) < 15 W W trybie gotowoci ECO (pasywny) <1W Wejcia audio Wejcie Aux (wejcie liniowe) 2 x cinch Impedancja wejciowa > 10 k (kiloomów) Wejcie zlcza MP V RMS 20 k (kiloomów) Wyjcia audio Sluchawki 1 x gniazdo typu jack 3,5 mm, Hz, (omów) Odstp sygnalu od szumu (sluchawki) standardowo 80 dba (IEC) Znieksztalcenia (sluchawki) < 0,10% Wzmacniacz audio (cyfrowy) 44 PL Moc wyjciowa 2 x 50 W (RMS), lczna moc 100 W Pasmo przenoszenia 50 Hz18000 Hz (±3 db) Stosunek poziomu sygnalu do poziomu szumów standardowo 67 db/72 dba Gloniki Moc 50 W (RMS) / 60 W (MPO) Impedancja 6 (omów) Czulo 85 db/1 m/w Wymiary Glonik niskotonowy: 5,25 cala Glonik wysokotonowy: 1 cal, stokowy Pasmo przenoszenia Hz Parametry dwiku DSC Tak (Jazz, Rock, Flat, Pop) Regulacja niskich i wysokich tonów +/- 6 zakresów DBB Tak (wl./wyl.) Bezprzewodowe Standard sygnalu bezprzewodowego b/g Bezpieczestwo sygnalu bezprzewodowego WEP (64 lub 128-bitowy), WPA / WPA2 (863 znaki) Pasmo przenoszenia MHz (CH1-CH11) (dla /79, /37, /55, /97) MHz (CH1-CH13) (dla /12, /05) Antena 1 x wewntrzna / 1 x wewntrzna, aktywny tryb rozróniania Funkcja Wi-Fi Protected Setup (WPS) Tak (PBC + PIN) Obsluga trybu sieciowego Infrastruktura Sie przewodowa (LAN / Ethernet) Standard sieci przewodowej / u Szybko 10 / 100 Mb/s Tryb póldupleks / pelny dupleks Wykrywanie przewodów skrosowanych (Auto MDIX) Tak Uwaga Interfejsy sieci przewodowej i bezprzewodowej nie mog by wlczone jednoczenie. Obsluga listy odtwarzania (z wylczeniem odtwarzacza plyt) *.m3u, *.wpl Tak Tuner radiowy Pasmo przenoszenia 87,50108,00 MHz Liczba stacji 20 Odstp sygnalu od szumu 50 db Siatka strojenia 50 khz RDS Tak Zlcze antenowe IEC (75 omów) Odtwarzacz plyt Obslugiwane plyty CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD Wymiary obslugiwanych plyt 8 cm / 12 cm Dekodowanie audio MP3: kb/s (Czstotliwo próbkowania: 32, 44,1, 48 khz) WMA: kb/s (Czstotliwo próbkowania: 44,1, 48 khz) USB Typ portu USB Typ A, Host Obslugiwane formaty FAT, FAT-32 Obslugiwana klasa Tylko MSC (brak obslugi MTP) Obsluga wielu partycji Nie, odczytywana tylko pierwsza partycja Obsluga baz danych Do 1000 utworów Pol s k i Uslugi internetowe Radio internetowe Moje media Moliwoci dekodowania (z wylczeniem odtwarzacza plyt) MP kb/s (CBR / VBR) WMA kb/s (CBR / VBR) AAC (M4A) kb/s (CBR / VBR) PCM / WAV 1 x (1,4 Mb/s) PL 45 Wywietlacz / zegar Rozdzielczo 320 x 240 punktów (QVGA), kolorowa TFT Rozmiar 3,5 cala Zegar podwietlania Moliwo wlczania, wylczania lub przyciemnienia Ekran dotykowy Tak Wywietlanie godziny / daty Tak Automatyczne ustawianie czasu za pomoc Internetu (NTP) Tak Wylcznik czasowy wlczony Tak Funkcja dwiku nacinicia przycisku (wewntrzna) Tak Inne UPnP DMP (lokalny renderer, lokalny punkt sterowania) DLNA Tak Wspóldzielona pami Nie Uwaga Dane techniczne i wygld zewntrzny mog ulec zmianie bez powiadomienia.

10 46 PL 15 Rozwizywanie problemów Co zrobi, jeli nie ma dwiku lub dwik jest slabej jakoci? Nacinij przycisk + VOL -, aby zwikszy glono. Nacinij ponownie przycisk MUTE, aby ponownie aktywowa dwik. Czy istnieje maksymalny zasig efektywny w przypadku transmisji bezprzewodowej pomidzy routerem bezprzewodowym a urzdzeniem MCi730? Tak. Maksymalny zasig transmisji Wi-Fi wynosi 250 m na otwartej przestrzeni. Jednake w sytuacji, gdy na drodze sygnalu znajduj si przeszkody, takie jak ciany i drzwi, efektywny zasig zmniejsza si do wartoci od 50 do 100 m. Jeli pojawi si problemy z transmisj, naley inaczej rozmieci urzdzenia. Nie otrzymale(a)m wiadomoci ze szczególami rejestracji z adresu Upewnij si, e adres podany w sekcji rejestracji uytkownika jest aktualny i poprawnie zapisany. Upewnij si, e komputer ma aktywne polczenie z Internetem. Serwer moe by zajty. Spróbuj ponownie póniej. Upewnij si, e poczta nie zostala przekierowana do folderu ze spamem. W jaki sposób mona unikn zaklóce sygnalu bezprzewodowego, generowanych przez inne urzdzenia, które pracuj w tym samym zakresie czstotliwoci (2,4 GHz), np. telefony Dect lub urzdzenia Bluetooth? Umie urzdzenie MCi730 w odlegloci przynajmniej 3 m od tego typu urzdze. Uyj klucza szyfrowania WEP/ WPA podczas tworzenia polczenia bezprzewodowego z komputerem lub sieci domow. Zmie kanal, na którym pracuje urzdzenie powodujce zaklócenia. Skieruj urzdzenia w rónych kierunkach, aby zredukowa zaklócenia. PL 47 Pol s k i Streamium Warunki uytkowania Warunki korzystania z urzdzenia Philips Streamium Gratulujemy nabycia urzdzenia Philips Streamium ("Urzdzenie"). Niniejsze Warunki uytkowania przyznaj Pastwu prawo do korzystania z niektórych elementów wyposaenia Pastwa Urzdzenia zwizanych z odtwarzaniem treci w technologii streaming'u. Zanim zaczn Pastwo korzysta z Urzdzenia zobowizani s Pastwo do zatwierdzenia niniejszych Warunków uytkowania. Korzystanie przez Pastwa z Urzdzenia stanowi Pastwa zgod na podleganie postanowieniom niniejszych Warunków uytkowania i zapewni Pastwu prawo dostpu do tych cech. Jeeli nie wyraaj Pastwo zgody na niniejsze Warunki uytkowania mog Pastwo zwróci swoje Urzdzenie w punkcie sprzeday. Niniejsze Warunki uytkowania uzupelniaj, a nie zastpuj jakichkolwiek innych warunków lub zastrzee, które zostaly udostpnione przy kupnie Urzdzenia. Wszelkie takie warunki oraz zastrzeenia pozostaj w mocy. Uprawnienie do rejestracji. Zobowizanie wynikajce z niniejszych Warunków uytkowania moe zosta podjte przez osoby, które ukoczyly 14 lat. Osoby, które nie ukoczyly 14 lat nie mog korzysta z Urzdzenia, chyba e jeden z ich rodziców lub prawnych opiekunów przejmie odpowiedzialno z tytulu niniejszych Warunków uytkowania. Korzystanie z Urzdzenia stanowi Pastwa owiadczenie, e albo ukoczyli Pastwo 14 lat albo, jeeli nie ukoczyli Pastwo 14 lat, e Pastwa rodzic lub opiekun prawny podjli zobowizania wynikajce z niniejszych Warunków uytkowania. Ograniczenia modyfikacji Pastwa Urzdzenia Pastwa Urzdzenie umoliwia dostp do okrelonych strumieni treci. Warunkiem uzyskania dostpu do tych strumieni treci poprzez Urzdzenie jest Pastwa zobowizanie do nie ingerowania ani nie dokonywania adnych modyfikacji i nie podejmowania stara w celu modyfikacji Urzdzenia w jakikolwiek sposób (a w szczególnoci poprzez uycie oprogramowania lub dokonania fizycznych zmian Urzdzenia). Zobowizuj si Pastwo, e nie dokonaj obejcia ani nie bd podejmowali stara w celu obejcia rodków technicznych zastosowanych dla kontroli dostpu albo praw do jakichkolwiek treci. Zobowizuj si Pastwo, e nie dokonaj obejcia ani nie bd podejmowali stara w celu obejcia jakiegokolwiek systemu zarzdzania kopiami przy wykorzystaniu jakichkolwiek rodków. Zobowizuj si Pastwo, e nie bd rozszyfrowywa ani podejmowa stara w celu rozszyfrowania jakiegokolwiek klucza szyfrowego ani w inny sposób pokonywa lub podejmowa starania w celu pokonania jakichkolwiek zabezpiecze zawartych w Urzdzeniu lub w strumieniach treci. Zobowizuj si Pastwo, e nie bd korzysta z Urzdzenia w adnym nieuprawnionym celu ani w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub innymi regulacjami. Zastrzeenia dotyczce treci Strumienie treci dostpne poprzez Pastwa Urzdzenie nie s kontrolowane ani programowane przez Philipsa. S one przewanie dostarczane przez osoby trzecie. Prosz postrzega swoje Urzdzenie (w uzupelnieniu do jego innych funkcji) jako swojego rodzaju "tuner" umoliwiajcy Pastwu otrzymywanie treci nadawanych przez wiele innych podmiotów spoza Pastwa lokalnego obszaru. Poniewa treci dostarczane s przez osoby trzecie, PHILIPS NIE POSIADA KONTROLI REDAKCYJNEJ W STOSUNKU DO ADNYCH Z TRECI OTRZYMYWANYCH POPRZEZ PASTWA URZDZENIE A TYM SAMYM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOCI ZA TRECI ANI ZA ICH CHARAKTER, ANI ZA SPOSÓB ICH DOSTARCZENIA. PHILIPS NIE POPIERA ANI NIE ZATWIERDZA ADNYCH OPINII WYRAONYCH W JAKICHKOLWIEK TRECIACH POZYSKANYCH PRZEZ PASTWA URZDZENIE. PHILIPS NIE GWARANTUJE, E TRECI S ZGODNE Z PRAWD, RZETELNE, WIARYGODNE, KOMPLETNE I AKTUALNE. PASTWO OWIADCZAJ, E BD POLEGA NA TRECIACH NA SWOJE WYLCZNE RYZYKO. Ograniczenia dostpu do strumieni Philips nie gwarantuje dostpu do adnego konkretnego strumienia ani treci zawartych w jakichkolwiek strumieniach informacji. Philips, wedle swojego uznania, moe dodawa lub usuwa dostp do konkretnych strumieni informacji lub treci w dowolnym czasie. Niektóre ze strumieni s dostpne na mocy ustale z podmiotami wiadczcymi uslugi online, którzy ustalaj jakie strumienie s wymienione w ich katalogach. Chocia Philips doloy wszelkich stara aby zapewni jak najlepszy wybór ródel uslug online, Philips nie gwarantuje ciglego dostpu do adnego konkretnego ródla uslug online. Philips, wedle swojego uznania, moe dodawa lub usuwa dostp do kadego konkretnego ródla uslug online. Prawa do treci Tre moe by chroniona prawem autorskimi lub innymi prawami wlasnoci intelektualnej lub praw zastrzeonych. W pewnych sytuacjach, takich jak korzystanie z Urzdzenia w rodowisku komercyjnym, mog by Pastwo zobowizani do uzyskania, na Pastwa ryzyko, licencji lub innej autoryzacji do korzystania z takich treci. Zgadzacie si Pastwo, e jeeli taka licencja lub autoryzacja bd konieczne, to zobowizani Pastwo bdziecie do ich uzyskania. Zobowizuj si Pastwo, e ponosz wylczn odpowiedzialno za wszelkie poniesione przez Pastwa szkody w wyniku nie uzyskania odpowiednich licencji lub autoryzacji do korzystania z treci dostpnych przez Urzdzenie. Zobowizuj si Pastwo, e Philips nie odpowiada wobec Pastwa z tytulu korzystania przez Pastwa z takich treci. Zmiany funkcjonalnoci Philips moe, wedlug swojego uznania, zmieni funkcje Urzdzenia, poprzez dodanie lub usunicie funkcji dostpnych dziki Urzdzeniu.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Niektóre nowe funkcje mog wymaga zmiany niniejszych Warunków uytkowania. Korzystanie przez Pastwa z takich nowych funkcji stanowilo bdzie Pastwa zgod na zmienione Warunki uytkowania. Prawa do oprogramowania i wlasnoci intelektualnej Mog by Pastwo zobowizani do korzystania z okrelonego oprogramowania lub do uywania albo posiadania pelnego dostpu do konkretnych funkcji Urzdzenia. Otrzymali Pastwo okrelone oprogramowanie przy zakupie Urzdzenia i mog otrzymywa inne oprogramowania od czasu do czasu w przyszloci. Wikszo z tego oprogramowania jest zawarta w Urzdzeniu i nie jest dla Pastwa dostpna. Niektóre oprogramowania s wlasnoci Philipsa a pozostale innych podmiotów. Korzystanie przez Pastwa z oprogramowania bdcego wlasnoci Philipsa podlega niniejszym Warunkom uytkowania i wszelkimi obowizujcym umowom licencyjnym. Korzystanie przez Pastwa z oprogramowania bdcego wlasnoci innych podmiotów rzdzone jest przez ich odpowiednie umowy licencyjne. Korzystanie przez Pastwa z oprogramowania nie stanowi zbycia tytulu ani praw wlasnoci do oprogramowania na Pastwa rzecz. Philips zachowuje wszelkie swoje prawa do oprogramowania oraz innych praw wlasnoci intelektualnej, a w szczególnoci praw autorskich, praw patentowych oraz praw do swoich znaków towarowych i nazw handlowych. Pastwo zobowizuj si, e nie bd demontowa, dekompilowa, tworzy opracowa ani rozklada, zmienia, udziela sublicencji, prowadzi dystrybucji jakiegokolwiek oprogramowania lub korzysta z oprogramowania w jakimkolwiek nieuprawnionym celu lub z naruszeniem jakichkolwiek przepisów prawa lub innych regulacji. Zastrzeenie dotyczce gwarancji PHILIPS NIE SKLADA OWIADCZENIA ANI GWARANCJI, WYRAONEJ LUB DOROZUMIANEJ, E URZDZENIE SPELNI PASTWA WYMAGANIA ANI E KORZYSTANIE Z URZDZENIA BDZIE NIEPRZERWANE, TERMINOWE, BEZPIECZNE I WOLNE OD WAD. PHILIPS NIE UDZIELA GWARANCJI CO DO TRECI PRZEKAZYWANYCH W JAKICHKOLWIEK STRUMIENIACH. PHILIPS NIE SKLADA OWIADCZENIA ANI GWARANCJI, WYRAONEJ LUB DOROZUMIANEJ, DOTYCZCYCH INFORMACJI LUB TRECI, DO KTÓRYCH DOSTP UZYSKUJ PASTWO PRZEZ URZDZENIE LUB W ZAKRESIE POLEGANIA PRZEZ PASTWA NA INFORMACJACH LUB TRECIACH, DO KTÓRYCH DOSTP UZYSKALI PASTWO PRZEZ URZDZENIE ALBO ICH WYKORZYSTYWANIA. SZCZEGÓLOWE GWARANCJE ZOSTALY DOSTARCZONE PRZY ZAKUPIE PASTWA URZDZENIA I GWARANCJE TE, WLCZNIE Z WSZELKIMI ZASTRZEENIAMI DOTYCZCYMI TYCH GWARANCJI, NADAL OBOWIZUJ. Poniewa w niektórych jurysdykcjach niemoliwe jest zniesienie dorozumianych gwarancji, takie zniesienie moe Pastwa nie obowizywa. Ograniczenia odpowiedzialnoci PHILIPS NIE ODPOWIADA WOBEC PASTWA ANI ADNEJ INNE OSOBY Z TYTULU ADNYCH SZKÓD POREDNICH, UBOCZNYCH, Z NAWIZK, SPECJALNYCH LUB WTÓRNYCH (WLCZNIE Z UTRACONYMI KORZYCIAMI, ZYSKIEM LUB UTRAT OSZCZDNOCI) ANI Z TYTULU UTRATY DANYCH LUB ZAKLÓCENIA DZIALALNOCI WYNIKAJCYCH LUB ZWIZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ PASTWA Z URZDZENIA BEZ WZGLDU NA TO CZY DANA SZKODA WYNIKA Z DELIKTU, GWARANCJI, UMOWY LUB INNEJ INSTYTUCJI PRAWNEJ - NAWET JEELI PHILIPS ZOSTAL POINFORMOWANY LUB BYL WIADOMY MOLIWOCI POWSTANIA TAKIEJ SZKODY. W ADNYM PRZYPADKU LCZNA ODPOWIEDZIALNO PHILIPSA Z TYTULU SZKODY (ZE WZGLDU NA JAKKOLWIEK PRZYCZYN) NIE PRZEKROCZY KWOTY JAK PASTWO ZAPLACILI ZA URZDZENIE. POSTANOWIENIA RÓNE "Prawem obowizujcym w stosunku do niniejszej Umowy jest prawo obowizujce w jurysdykcji, w które Urzdzenie zostalo sprzedane, a Pastwo niniejszym wyraaj zgod na niewylczn wlaciwo sdów w danym kraju. Jeeli którekolwiek z postanowie niniejszej umowy bdzie niewane lub nieskuteczne na mocy odpowiednich przepisów prawa, postanowienia takie uznaje si za zmodyfikowane w zakresie niezbdnym, aby postanowienie to stalo si wane i skuteczne, a wszelkie inne postanowienia niniejszej umowy pozostan w mocy i bd w pelni skuteczne. Niniejsze Warunki uytkowania nie bd rzdzone Konwencj Narodów Zjednoczonych o umowach midzynarodowej sprzeday towarów, której zastosowanie zostaje niniejszym wylczone." KORZYSTAJC Z URZDZENIA OWIADCZAJ PASTWO, E PRZECZYTALI I ZROZUMIELI NINIEJSZE WARUNKI UYTKOWANIA ORAZ E JE AKCEPTUJ. UMOWA LICENCYJNA UYTKOWNIKA KOCOWEGO NA OPROGRAMOWANIE NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UYTKOWNIKA KOCOWEGO NA OPROGRAMOWANIE (,,NINIEJSZA UMOWA") TO PRAWNE I WICE POROZUMIENIE POMIDZY UYTKOWNIKIEM (OSOB FIZYCZN LUB PRAWN) A PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B. V. HOLENDERSK SPÓLK Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOCI Z SIEDZIB W EINDHOVEN 5616 LW, GLASLAAN 2, W HOLANDII ORAZ JEJ SPÓLKAMI ZALENYMI (KTÓRE LCZNIE I KADY Z OSOBNA OKRELA SI MIANEM,,PHILIPS"). NINIEJSZA UMOWA DAJE UYTKOWNIKOWI PRAWO KORZYSTANIA Z OKRELONEGO OPROGRAMOWANIA (,,OPROGRAMOWANIA") WRAZ Z DOKUMENTACJ UYTKOWNIKA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, KTÓRA MOE BY DOSTARCZONA ODRBNIE LUB WRAZ Z PRODUKTEM PHILIPS (,,URZDZENIEM") LUB KOMPUTEREM OSOBISTYM. POBRANIE OPROGRAMOWANIA Z SIECI INTERNET, INSTALACJA, LUB INNE JEGO WYKORZYSTANIE OZNACZA PRZYJCIE I ZOBOWIZANIE SI DO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE ODRZUCENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE NALEY POBIERA, INSTALOWA, LUB W INNY SPOSÓB KORZYSTA Z OPROGRAMOWANIA. JEELI UYTKOWNIK WSZEDL W POSIADANIE OPROGRAMOWANIA NA NONIKU FIZYCZNYM, NP. PLYCIE CD -- BEZ MOLIWOCI ZAPOZNANIA SI Z NINIEJSZ UMOW -- I NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, MOE ON ZWRÓCI NIEUYWANE OPROGRAMOWANIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU I OTRZYMA ZWROT KOSZTÓW, W PRZYPADKU ICH PONIESIENIA, W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZAKUPU. 1. Przyznanie licencji. Niniejsza Umowa oznacza przyznanie uytkownikowi niewylcznej i niezbywalnej licencji -- bez prawa sublicencjonowania -- na instalacj w Urzdzeniu lub komputerze osobistym i uytkowanie jednego (1) egzemplarza odpowiedniej wersji Oprogramowania w formacie kodu obiektowego, zgodnie z dokumentacj i wylcznie do uytku osobistego. Oprogramowanie jest,,uywane" z chwil zaladowania do pamici tymczasowej lub stalej (np. RAM, na dysk twardy, itd.) komputera osobistego lub Urzdzenia. 2. Wlasno. Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, nie za sprzeday. Niniejsza Umowa daje tylko prawo uywania Oprogramowania, nie za inne prawa do Oprogramowania, wyrane lub dorozumiane, o ile Umowa nie wymienia ich wyranie. Philips i jej licencjodawcy zachowuj wszelkie udzialy, prawa i tytuly do Oprogramowania, w tym wszelkie patenty, prawa autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa wlasnoci intelektualnej z nim zwizane. Niniejsze Oprogramowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich, traktatów midzynarodowych i innych praw ochrony wlasnoci intelektualnej. Dlatego -- o ile Umowa wyranie nie stanowi inaczej -- zabrania si kopiowania Oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Philips; mona jedynie sporzdzi jedn (1) kopi zapasow Oprogramowania. Zakazuje si kopiowania materialów drukowanych, dostarczonych wraz z Oprogramowaniem, a take drukowania wicej ni jednego (1) egzemplarza wszelkiej dokumentacji uytkownika przekazanej w formie elektronicznej; mona jedynie sporzdzi jedn kopi zapasow takich materialów drukowanych.

NP3300

NP3300 www.philips.com/welcome NP3300 2 2 NP3300 5 Opis 6 11 sterowania 11 12 lub sieci przewodowej 13 32 Tryby odtwarzania 32 Ustawienia pokazu slajdów 33 Ustawienia sieci 37 Lokalizacja i strefa czasowa 37

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents

Uywanie licencji typu Standalone. Japanese Using a Standalone License. Language. Contents Uywanie licencji typu Standalone Language Japanese Using a Standalone License Contents Logowanie do konta Altium Dostpne portale Dostpno licencji Pierwsza aktywacja Ponowna aktywacja Praca bez dostpu do

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS NP3700

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS NP3700 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS NP-3900

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS NP-3900 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588

Twoja instrukcja użytkownika EPSON EMP-62 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1121588 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Sieciowy odtwarzacz muzyczny Philips Streamium NP2500 Skrócona instrukcja obsługi 1 2 3 4 Opis Podłączanie Korzystanie Rejestracja Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCI900

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCI900 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi WN2000RPT Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at SLV3105. PL Instrukcja obsługi

Register your product and get support at  SLV3105. PL Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome SLV3105 PL Instrukcja obsługi Spis treści Polski 1 Ważne 4 1.1 Wymagania w zakresie zasilania 4 1.2 Zgodność 4 1.3 Recykling i utylizacja

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600

Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Podręcznik instalacji Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N600 Model WN2500RP Spis treści Wprowadzenie......................................... 3 Wzmacniacz sygnału charakterystyka..................... 4 Przedni

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N

MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N MINI ROUTER BEZPRZEWODOWY W STANDARDZIE N Instrukcja obsługi DN-70182 Otwarty kod źródłowy Urządzenie wykorzystuje kody oprogramowania opracowane przez osoby trzecie. Kody te podlegają Powszechnej Licencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA2CAM08K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2762417 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo