Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: W przypadku zauwaenia jakiejkolwiek nieprawidlowoci w pracy urzdzenia, naley natychmiast odlczy glówn wtyczk od gniazda elektrycznego. Nie naraaj baterii ani urzdzenia, w którym znajduj si baterie na oddzialywanie nadmiernie wysokiej temperatury, której ródlem jest wiatlo sloneczne, ogie itp. Urzdzenie nie jest odlczone od sieci zasilajcej, dopóki jest podlczone do gniazda prdu zmiennego, nawet jeeli zostalo wylczone. Dla klientów w Europie Uwaga dla klientów: ponisze informacje dotycz tylko urzdze sprzedawanych w krajach, w których obowizuj dyrektywy UE. 58. Sony Corp. owiadcza, e urzdzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczególowe informacje mona znale pod nastpujcym adresem URL: de/ Opisywany produkt jest przeznaczony do uytku w nastpujcych krajach. AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK UWAGA Niebezpieczestwo wybuchu w przypadku nieprawidlowej wymiany baterii. Wymienia tylko na taki sam rodzaj lub równowany. Tabliczka znamionowa znajduje si na spodzie obudowy. Przy wymianie baterii naley zastosowa bateri litow CR2025 firmy Sony. Uycie innej baterii moe stworzy ryzyko poaru lub wybuchu. 2PL Uwaga skierowana do klientów we Francji Funkcja WLAN urzdzenia Network Speaker powinna byc uywana wylcznie w pomieszczeniach. Jakiekolwiek wykorzystanie funkcji WLAN urzdzenia Network Speaker poza budynkami jest zabronione na terytorium Francji. Przed uyciem funkcji WLAN urzdzenia Network Speaker na zewntrz budynku naley si upewni, e funkcja WLAN urzdze zostala wylczona. (Decyzja ART ze zmianami wedlug decyzji ART , zwizana z ograniczeniem uytkowania czstotliwociradiowych). Pozbycie si zuytego sprztu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostalych krajach europejskich stosujcych wlasne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e produkt nie moe by traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno si go dostarczy do odpowiedniego punktu zbiórki sprztu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zuytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby wystpi w przypadku niewlaciwego zagospodarowania odpadów. Recykling materialów pomoe w ochronie rodowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji na temat recyklingu tego produktu, naley skontaktowa si z lokaln jednostk samorzdu terytorialnego, ze slubami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony zostal ten produkt. Uwaga skierowana do klientów we Wloszech Uywanie sieci RLAN jest okrelone nastpujcymi przepisami: do uytku prywatnego, przez dekret z dnia , nr 259 (,,Przepisy komunikacji elektronicznej"). Artykul 104 okrela, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykul 105 okrela sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne uytkowanie; w przypadku oferowania publicznego dostpu sieci RLAN do sieci i uslug telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny z dnia z zalcznikami oraz artykul 25 (ogólne zezwolenia na sieci i uslugi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej. Uwaga skierowana do klientów w Norwegii Uycie sprztu radiowego jest niedozwolone w obszarze geograficznym o promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund, Svalbard (Norwegia). 3PL Pozbywanie si zuytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostalych krajach europejskich majcych wlasne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, e bateria nie moe by traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii moe by stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtci (Hg) lub olowiu (Pb) s dodawane, jeli bateria zawiera wicej ni 0,0005% rtci lub 0,004% olowiu. Odpowiednio gospodarujc zuytymi bateriami, moesz zapobiec potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby wystpi w przypadku niewlaciwego obchodzenia si z tymi odpadami. Recykling baterii pomoe chroni rodowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze wzgldu na bezpieczestwo, poprawne dzialanie lub integralno danych wymagane jest stale podlczenie do baterii, wymian zuytej baterii naley zleci wylcznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mie pewno, e bateria znajdujca si w zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym bdzie wlaciwie zagospodarowana, naley dostarczy sprzt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostalych zuytych baterii, prosimy o zapoznanie si z rozdzialem instrukcji obslugi produktu o bezpiecznym demontau baterii. Zuyt bateri naley dostarczy do wlaciwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii naley skontaktowa si z lokaln jednostk samorzdu terytorialnego, ze slubami zajmujcymi si zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony zostal ten produkt. 4PL Spis treci Cechy urzdzenia... 6 Opis produktu... 7 Sluchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Vista/ Windows XP Sluchanie muzyki na serwerze. 23 Losowe odtwarzanie utworów na serwerze

3 ...24 Korzystanie z funkcji ulubionych Rejestrowanie listy ulubionych Odtwarzanie utworów z listy ulubionych Informacje i czynnoci wstpne Opis czci i elementów sterowania... 8 Urzdzenie glówne. 8 Pilot zdalnego sterowania Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Przygotowanie urzdzenia i pilota Podlczanie ródla zasilania sieciowego Przygotowanie pilota. 12 Wlczanie i wylczanie urzdzenia Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Korzystanie z funkcji PARTY STREAMING..26 Rozpoczynanie PARTY Dolczanie do PARTY Lczenie urzdzenia z urzdzeniami z obslug DLNA. 27 Odtwarzanie muzyki na serwerze za pomoc kontrolera

4 27 Polczenia sieciowe Konfiguracja polczenia sieciowego. 14 Konfiguracja sieci bezprzewodowych Opcja 1: Rczna konfiguracja sieci bezprzewodowej Konfiguracja sieci bezprzewodowych za pomoc punktu dostpowego zgodnego z WPS Opcja 2: Konfiguracja za pomoc przycisku WPS. 16 Opcja 3: Metoda PIN Konfiguracja sieci przewodowych Opcja 4: Metoda DHCP. 18 Opcja 5: Metoda stalego IP Pozostale informacje Ekran ustawie w przegldarce Korzystanie z ekranu ustawie w przegldarce.28 Uruchamianie przegldarki w systemie Windows XP Dane techniczne...30 rodki ostronoci. 31 Slowniczek...32 Sluchanie muzyki przez sie domow Korzystanie z DLNA (Digital Living Network Alliance)..

5 Sluchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Rozwizywanie problemów Rozwizywanie problemów PL Cechy urzdzenia Podlczajc to urzdzenie z certyfikatem DLNA (Digital Living Network Alliance) do sieci domowej, moesz slucha muzyki w dowolnym pomieszczeniu.

6 Urzdzenie umoliwi na przyklad odtwarzanie muzyki w salonie z komputera stojcego w sypialni (strona 20). Funkcja PARTY STREAMING Funkcja PARTY STREAMING umoliwia jednoczesne odtwarzanie tych samych utworów przez róne urzdzenia take wyposaone w funkcj PARTY STREAMING (strona 26). Dwik przestrzenny w zakresie 360 stopni Dwik przestrzenny w zakresie 360-stopni zapewnia wysok jako dwiku w kadym punkcie pomieszczenia. Uywanie urzdzenia w trybie offline Urzdzenie moe pelni rol zwyklego aktywnego glonika po podlczeniu przenonego odtwarzacza muzycznego do gniazda AUDIO IN (strona 9). 6PL Opis produktu 1: Konfiguracja sieci domowej Patrz ponisze strony, odpowiednio do lokalnego otoczenia sieciowego. Sieci bezprzewodowe. Skonfiguruj sie za pomoc dostarczonej plyty CD-ROM. Szczególowe informacje mona znale w ulotce,,przygotowania do sluchania muzyki przez sie domow". W przypadku rcznej konfiguracji sieci, patrz strona 14. Sieci bezprzewodowe zgodne ze standardem WPS*. Strona 16 Sieci przewodowe. Strona 18 * WPS to standard prostego i bezpiecznego konfigurowania bezprzewodowej sieci domowej, Wystpuje on w wielu nowych routerach/ punktach dostpowych bezprzewodowej sieci LAN. 2: Sluchanie muzyki z serwera Aby móc wyszuka ulubion muzyk na serwerze (np. na komputerze) i odtwarza j na tym urzdzeniu, wymagany jest kontroler DMC, zgodny ze standardem DLNA (brak w zestawie). Wicej informacji, patrz strona 20. Kontroler DLNA Sterowanie Dostp Wysylanie Serwer Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urzdzenie) Do odtwarzania muzyki wystarczy to urzdzenie i komputer pelnicy funkcj serwera i kontrolera. Funkcja jest dostpna na komputerach z systemem Windows 7 Wicej informacji, patrz strona 20.. Wysylanie Kontroler DLNA/Serwer (komputer z systemem Windows 7) Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urzdzenie) 7PL Informacje i czynnoci wstpne Opis czci i elementów sterowania Urzdzenie glówne Przód A Kontrolka PARTY STREAMING Wskazuje status funkcji PARTY STREAMING (strona 26). Zielony: Urzdzenie rozpoczlo PARTY jako host PARTY. Bursztynowy: Urzdzenie dolczylo do PARTY jako go PARTY. Czerwony: Wystpil bld. B Przycisk PARTY Sluy do wlczania funkcji PARTY STREAMING (strona 26). Wskazówka Ten przycisk to jednoczenie odbiornik sygnalów z pilota. Poslugujc si pilotem, kieruj go na ten punkt. Kiedy powierzchnia tego przycisku bdzie zabrudzona, mog wystpowa problemy z odbiorem sygnalów z pilota przez urzdzenie. C Kontrolka podwietlenia Wskazuje status odtwarzania muzyki. Biala: Urzdzenie jest w trybie odtwarzania. Niebieska: Urzdzenie przerwalo odtwarzanie muzyki. Uwaga Jeli wybrano wejcie audio, ta kontrolka zwykle wieci na bialo, nawet jeli urzdzenie przerwie odtwarzanie. D Kontrolka sieciowego trybu gotowoci wieci na bursztynowo, kiedy urzdzenie znajduje si w sieciowym trybie gotowoci (strona 13). 8PL Tyl Informacje i czynnoci wstpne E Kontrolka LINK Wskazuje status polczenia przewodowej/bezprzewodowej sieci LAN. Zielony: Polczenie bezprzewodowietlenia zawieci si. Moe to chwil potrwa. Wlczanie zasilania z sieciowego trybu gotowoci Nacinij przycisk?/1 na pilocie. Zawieci si kontrolka podwietlenia. Wylczanie urzdzenia Aby wylczy urzdzenie, np. przed odlczeniem sieciowego przewodu zasilajcego, ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF. Informacje i czynnoci wstpne Wskazówka Kiedy przelcznik zasilania jest w pozycji OFF, nie mona sterowa urzdzeniem przez sie domow. Mona natomiast zmniejszy pobór prdu. Uwaga Najlepiej jest pozostawi urzdzenie w sieciowym trybie gotowoci, poniewa mona sterowa nim z poziomu kontrolera, nawet kiedy nie jest aktualnie uywane. (Patrz,,Wlczanie sieciowego trybu gotowoci".) Wlczanie sieciowego trybu gotowoci Nacinij przycisk?/1 na pilocie. Kontrolka sieciowego trybu gotowoci zawieci si na bursztynowo. Wskazówka Kiedy urzdzenie znajduje sprosta, kady moe przechwyci komunikacj bezprzewodow lub wtargn do lokalnej sieci bezprzewodowej, nawet bez pomocy wyrafinowanych narzdzi. Pamitaj, e istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostpu lub przechwycenia danych. 1 Sprawd, czy kabel sieciowy (LAN) jest odlczony. Jeli tak nie jest, odlcz kabel sieciowy (LAN) po ustawieniu przelcznika zasilania w pozycji OFF. 2 Wlcz urzdzenie. Urzdzenie jest gotowe do pracy, kiedy zganie kontrolka sieciowego trybu gotowoci, a kontrolka podwietlenia zawieci si. Moe to chwil potrwa. Uwaga Upewnij si, e wybrano sygnal sieci domowej. WEP Standard WEP zapewnia bezpieczestwo komunikacji, uniemoliwiajc osobom z zewntrz przechwytywanie komunikacji lub wtargnicie do lokalnej sieci bezprzewodowej. Standard WEP to starsza technologia zabezpiecze, która umoliwia podlczenie starszych urzdze, które nie obsluguj standardów TKIP/AES. 3 WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP) Standard TKIP to technologia zabezpiecze stworzona w celu wypelnienia luk w standardzie WEP. TKIP zapewnia wyszy poziom bezpieczestwa, ni WEP. Nacinij przycisk WPS na punkcie dostpowym. Przycisk WPS* WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) Standard AES to technologia zabezpiecze, która wykorzystuje zaawansowan metod bezpieczestwa, rón od standardów WEP i TKIP. AES zapewnia wyszy poziom bezpieczestwa, ni WEP czy TKIP. * Poloenie i ksztalt przycisku WPS mog by róne, w zalenoci od modelu punktu dostpowego. Wskazówka Wicej informacji na temat przycisku WPS mona znale w instrukcji obslugi routera/ punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. 16PL 4 Wciskaj przycisk WPS na urzdzeniu przez trzy sekundy. Po nawizaniu polczenia kontrolka LINK zawieci si na zielono. Opcja 3: Metoda PIN Komputer musi zosta wczeniej podlczony do routera/punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. Zapisz identyfikator SSID routera/punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. SSID Patrz instrukcja obslugi punktu dostpowego. Punkt,,Ekran ustawie w przegldarce" (strona 28) zawiera szczególowy opis ekranów [Moje miejsca sieciowe] i [Sie]. Sprawd konfiguracj zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczajcego, jeli urzdzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przegldarka nie otwiera si pomimo dwukrotnego kliknicia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeli urzdzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 5 Wybierz dany jzyk, kiedy pojawi si ekran,,language Setup". Polczenia sieciowe 1 Sprawd, czy komputer i router/punkt dostpowy bezprzewodowej sieci LAN s wlczone. Polcz urzdzenie z routerem/ punktem dostpowym bezprzewodowej sieci LAN za pomoc kabla sieciowego (LAN) Wybierz [Network Settings] z menu. Wpisz identyfikator SSID punktu dostpowego. Wpisz identyfikator SSID. Sprawd swoje notatki. Kabel sieciowy (LAN) 3 4 Wlcz urzdzenie. Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sie] t [SA-NS300]. Pojawi si ekran [Sony Network Device Setting]. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wczeniejsza instalacja uslugi UPnP (strona 29).

7 17PL 8 Wybierz [PIN method] i kliknij [Start]. Konfiguracja sieci przewodowych Opcja 4: Metoda DHCP Zwykle ustawienie DHCP wlcza si po podlczeniu komputera do sieci. Jeli korzystasz z sieci przewodowej, uyj poniszej metody. Najpierw wlcz ustawienie DHCP w komputerze. Zostanie wywietlony omiocyfrowy numer (kod PIN) Sprawd, czy komputer i router s wlczone. Polcz urzdzenie z routerem za pomoc kabla sieciowego (LAN). Polcz router z komputerem za pomoc drugiego kabla sieciowego (LAN). Kabel sieciowy (LAN) (brak w zestawie) 9 Wpisz kod PIN urzdzenia w routerze/punkcie dostpowym bezprzewodowej sieci LAN. Wskazówka Wicej informacji o routerze/punkcie dostpowym bezprzewodowej sieci LAN mona znale w instrukcji obslugi. 10Kliknij [OK] w oknie kodu PIN, wywietlonym w punkcie 8. Odlcz kabel sieciowy (LAN) itd., postpujc wedlug wywietlanych instrukcji. Urzdzenie automatycznie uruchomi si ponownie, a po nawizaniu polczenia kontrolka LINK zawieci si na zielono. Uwaga Powtórz procedur od punktu 1, kiedy kontrolka LINK miga na czerwono. Kabel sieciowy (LAN) 4 Wlcz urzdzenie. Po nawizaniu polczenia kontrolka LINK zawieci si na bursztynowo. Opcja 5: Metoda stalego IP Komputer musi by polczony z routerem. 1 Wskazówka Moesz take wybra metod konfiguracji za pomoc przycisku WPS w punkcie 8. Wlcz ustawienie DHCP w komputerze i routerze. Polcz router z urzdzeniem za pomoc kabla sieciowego (LAN). 2 18PL Sprawd, czy komputer i router s wlczone. Wlcz urzdzenie. Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sie] t [SA-NS300]. Pojawi si ekran [Sony Network Device Setting]. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wczeniejsza instalacja uslugi UPnP (strona 29). Sprawd konfiguracj zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczajcego, jeli urzdzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przegldarka nie otwiera si pomimo dwukrotnego kliknicia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeli urzdzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 8 Wyczy pole wyboru obok [Automatic Setup], po czym wpisz wymagane informacje dla kadej pozycji. Polczenia sieciowe Apply 6 Wybierz dany jzyk, kiedy pojawi si ekran,,language Setup". IP address (adres IP urzdzenia) Subnet Mask (maska podsieci) Default Gateway (brama domylna) PrimaryDNS (adres IP preferowanego serwera DNS) SecondaryDNS (adres IP alternatywnego serwera DNS) 9 Kliknij [Apply]. 10Kliknij [OK], kiedy pojawi si okno wyskakujce z ekranem potwierdzenia. Urzdzenie automatycznie uruchomi si ponownie, a po nawizaniu polczenia kontrolka LINK zawieci si na bursztynowo. 7 Wybierz [Network Settings] z menu. Uwaga Wylcz ustawienie DHCP w komputerze i routerze. 19PL Sluchanie muzyki przez sie domow Korzystanie z DLNA (Digital Living Network Alliance) Urzdzenie umoliwia odtwarzanie muzyki na serwerach zgodnych ze standardem DLNA, takich jak komputer czy system NAS. Ponadto, potrzebny jest kontroler zgodny ze standardem DLNA (np. pilot zdalnego sterowania). Jako serwer i kontroler moe sluy system Windows 7. Kontroler DLNA odtwarza jakiego pliku WMA, naley sprawdzi w jego wlaciwociach na komputerze, czy prawa autorskie do pliku s zabezpieczone przez mechanizm DRM. Wywietl zawarto folderu lub napdu, gdzie znajduje si plik WMA i kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby wywietli okno [Property]. Jeli wystpuje zakladka [Licence], plik jest zabezpieczony przez mechanizm DRM i nie moe by odtwarzany na tym urzdzeniu. Odtwarzanie czci materialów oznaczonych logo DLNA CERTIFIED moe by niemoliwe. Sluchanie muzyki na komputerze z systemem Windows 7 Windows 7 obsluguje standard DLNA 1.5. System Windows 7 moe sluy jako serwer i kontroler. Korzystajc z funkcji [Odtwarzaj do] systemu Windows 7, mona bez trudu slucha muzyki na serwerze. Sterowanie i wysylanie Sterowanie Dostp Wysylanie Serwer Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urzdzenie) Urzdzenie potrafi odtwarza znajdujc si na serwerze muzyk w formatach MP3, Linear PCM, WMA i AAC*. Za pomoc opisywanego urzdzenia nie mona odtwarza muzyki zabezpieczonej przez mechanizmy DRM (cyfrowe zarzdzanie prawami). *Urzdzenie potrafi odtwarza tylko pliki AAC o rozszerzeniach,,.m4a",,,. mp4" lub,,.3gp". Kontroler DLNA/Serwer (komputer z systemem Windows 7) Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urzdzenie) informacje mona znale w pomocy systemu operacyjnego. Uwagi Generalnie, rozpoznanie wszystkich aktualnie uywanych urzdze DLNA moe chwil potrwa, zanim mona bdzie slucha muzyki przez sie domow. Opisywane urzdzenie nie potrafi odtwarza plików w formacie WMA, zabezpieczonych przez mechanizmy DRM. Jeli urzdzenie nie Konfigurowanie komputera z systemem Windows 7 1 Przejd do [Uruchom] - [Panel sterowania] i wybierz [Wywietl stan sieci i zadania] w [Sie i Internet]. 20PL Pojawi si okno [Centrum sieci i udostpniania]. Wskazówka Jeli dany element nie pojawi si na ekranie, spróbuj zmieni widok Panelu sterowania. 6 Wybierz [Wybierz opcje przesylania strumieniowego multimediów...] z [Przesylanie strumieniowe multimediów]. 2 Wybierz [Sie publiczna] pod [Wywietlanie aktywnych sieci]. Jeli zamiast [Sie publiczna] pojawi si co innego, przejd do punktu 5. Sluchanie muzyki przez sie domow 7 Jeli w oknie opcji przesylania mediów pojawi si komunikat [Przesylanie strumieniowe multimediów nie jest wlczone], wybierz [Wlcz przesylanie strumieniowe multimediów]. 8 Wybierz [Zezwalaj na wszystko]. Pojawi si okno [Okrelanie lokalizacji sieci]. 3 Wybierz [Sie domowa] lub [Sie firmowa] zgodnie z otoczeniem, w którym glonik jest uywany. 4 Postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie, zgodnie z otoczeniem, w którym glonik jest uywany. Po wprowadzeniu zmiany sprawd, czy element pod [Wywietlanie aktywnych sieci] zmienil si na [Sie domowa] lub [Sie firmowa] w oknie [Centrum sieci i udostpniania]. 5 Wybierz [Zmie zaawansowane ustawienia udostpniania]. Otworzy si okno [Zezwalaj na wszystkie urzdzenia multimedialne]. Jeli wszystkie urzdzenia w sieci lokalnej s ustawione na [Dozwolone] i maj dostp do sieci, wybierz [OK] i zamknij okno. 9 Wybierz [Zezwalaj na wszystkie komputery i urzdzenia multimedialne]. 10 Wybierz [OK], aby zamkn okno. 21PL Sluchanie muzyki znajdujcej si na komputerze z systemem Windows 7 1 Uruchom oprogramowanie [Windows Media Player] systemu Windows 7. * 2 Wlcz przesylanie mediów. 3 Wybierz dany utwór, po czym kliknij go prawym przyciskiem myszy. W systemie Windows XP oprogramowanie Windows Media Player 11 nie jest zainstalowane przez producenta. i wybierz [Windows Media Player]. Oprogramowanie Windows Media Player 11 uruchomi si. 2 Wybierz [Udostpnianie multimediów...] z menu [Biblioteka]. Jeli uywasz systemu Windows XP, przejd do punktu 8. Wybierz [Ustawienia...] obok [Udostepnij moje multimedia dla:].

8 róni si w zalenoci od urzdzenia. funkcja moe by uywana bez kontrolera. tym celu naley je zarejestrowa na licie ulubionych w trakcie odtwarzania na tym urzdzeniu. Moesz zarejestrowa aktualnie odtwarzane utwory przez sie na serwerze na swojej licie ulubionych. Rejestrowanie listy ulubionych 1 Nacinij przycisk INPUT na pilocie, aby wybra sygnal sieci domowej. Moesz take nacisn przycisk AUDIO IN na urzdzeniu. 1 2 Wybierz sygnal sieci domowej. podwietlenia bdzie pulsowa. PARTY STREAMING zganie. Uwagi Czerwona kontrolka PARTY STREAMING oznacza bld. Powtórz procedur od punktu 1. Nie moesz rozpocz PARTY, kiedy uczestniczysz w innym PARTY. Dzialanie przycisków. i > zaley od serwera lub muzyki. tym celu naley najpierw sprawdzi ponisze punkty. Sprawd, czy urzdzenie i kontroler mog lczy si z serwerem. PARTY STREAMING zganie. Uwagi Czerwona kontrolka PARTY STREAMING oznacza bld. Powtórz procedur od punktu 1. chcesz opuci to PARTY, nacinij PARTY. dwukrotnie [SA-NS300]. Kiedy pojawi si ekran,,language Setup", wybierz dany jzyk. pojawi si ekran,,language Setup", wybierz dany jzyk. mm 1 6 Kliknij [Zakocz]. Gniazdo AUDIO IN: Gniazdo stereofoniczne mini Napicie: 1,0 V Port sieciowy: 10BASE- T/100BASE-T (automatyczna biegunowo) Ogólne Wymagania dotyczce zasilania: Zasilacz sieciowy Wejcie: V AC, 50/60Hz Wyjcie: DC 5,2V 2A Wymiary (szeroko/ wysoko/ dlugo) (z uwzgldnieniem czci wystajcych i przycisków): Ok mm Masa Ok. 470 g Dolczone akcesoria: Patrz strona 12. Konstrukcja i dane techniczne mog ulec zmianie bez uprzedzenia. 30PL rodki ostronoci Bezpieczestwo Przed uruchomieniem systemu upewnij si, e jego napicie robocze jest identyczne z napiciem w lokalnej sieci elektrycznej. Miejsce zakupu Napicie robocze Znieksztalcenia magnetyczne obrazu TV lub monitora Ten system gloników nie jest magnetycznie ekranowany i moe powodowa znieksztalcenia magnetyczne stojcego w pobliu telewizora. W takim przypadku naley wylczy telewizor, odczeka minut, po czym wlczy go ponownie. W razie braku poprawy odsu gloniki od telewizora. Wszystkie kraje/ regiony V AC, 50/60 Hz Uywaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego i sieciowego przewodu zasilajcego. Praca Nie otwieraj obudowy. Serwisowanie naley zleca tylko wykwalifikowanemu personelowi. W razie dostania si jakichkolwiek cial stalych lub cieczy do wntrza urzdzenia, przed dalszym uytkowaniem powinien je sprawdzi wykwalifikowany personel. Urzdzenie nie jest magnetycznie ekranowane w zwizku z czym nie naley zostawia przy nim na dluszy czas nagranych tam, zegarków, kart kredytowych czy dyskietek z kodowaniem magnetycznym. Pozostale informacje Umieszczenie Nie stawiaj urzdzenia w pochylej pozycji. Nie zostawiaj urzdzenia w pobliu ródel ciepla lub w miejscu naraonym na bezporednie dzialanie promieni slonecznych, nadmierny kurz, wilgo, deszcz czy wstrzsy mechaniczne. Czyszczenie Urzdzenie naley czyci mikk szmatk, na przyklad tak, jakiej uywa si do czyszczenia okularów. Nie czy obudowy alkoholem, benzyn ani rozcieczalnikiem. 31PL x LAN Slowniczek x Adres IP (IP address) Adresy IP skladaj si zazwyczaj z czterech grup zawierajcych maksymalnie trzy cyfry. Grupy te oddzielone s kropkami (na przyklad ). Wszystkie urzdzenia znajdujce si w sieci musz mie adres IP. Skrót od ang. Local Area Network (sie lokalna). Sieci LAN to ogólna nazwa sieci umoliwiajcych komunikacj midzy komputerami, drukarkami i faksami znajdujcymi si na niewielkim obszarze, na przyklad w biurze lub w budynku. x Proxy Program lub serwer zapewniajcy dostp do Internetu komputerom chronionym przez zapor sieciow lub umoliwiajcy szybsze pobieranie stron sieci Web. x DHCP Skrót od ang. Dynamic Host Configuration Protocol (protokól dynamicznej konfiguracji hosta). System automatycznego uzyskiwania danych konfiguracyjnych wymaganych do polczenia z Internetem. x Punkt dostpowy (AP) Specjalnie skonfigurowane urzdzenie sieciowe w lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN). Punkty dostpowe pelni rol centralnych nadajników i odbiorników sygnalów WLAN. x DLNA Skrót od ang. Digital Living Network Alliance. DLNA jest organizacj typu nonprofit, której celem jest okrelenie wytycznych projektowych dla zawartoci cyfrowej udostpnianej w sieciach. Szczególowe informacje mona znale w witrynie pod adresem dlna.org/home/ x Router Urzdzenie lczce sieci, które konwertuje wystpujce w nich protokoly i adresy. Router jest wymagany do podlczenia wielu urzdze sieciowych do Internetu. Sama nazwa,,router" moe oznacza dowolne z tych urzdze. x DNS Skrót od ang. Domain Name System (system nazw domen). Jest to serwer, który tlumaczy nazwy domen na adresy IP i odwrotnie. DNS jest identyfikowany przez adres IP. Zwany take,,serwerem DNS". x SSID Skrót od ang. Service Set IDentifier. Jest to nazwa okrelajca poszczególne punkty dostpu w bezprzewodowej sieci LAN zgodnej ze standardem IEEE SSID mog zawiera maksymalnie 32 znaki. Equivalent Privacy. szyfrowania jest okrelony przez dlugo klucza w bitach, np. 64-bitowy lub 128-bitowy. Protected Setup. Protected Access. Standard szyfrowania w bezprzewodowych sieciach LAN opracowany przez organizacj Wi-Fi Alliance jako sposób rozwizania wielu powanych problemów zwizanych z bezpieczestwem w systemie WEP. Oprócz nazwy sieci (SSID) i klucza szyfrujcego (WEP) protokól ten uywa struktury uwierzytelniania o nazwie,,eap" (Extensible Authentication Protocol) i protokolu okrelanego jako,,tkip" (Temporal Key Integrity Protocol), który dla wikszego bezpieczestwa w regularnych odstpach czasu automatycznie aktualizuje kod szyfrujcy. Pozostale informacje x WPA2 Skrót od ang. Wi-Fi Protected Access 2. Standard szyfrowania w bezprzewodowych sieciach LAN. Jest to ulepszona wersja standardu WPA opracowana przez organizacj Wi-Fi Alliance. Stosowane jest w nim szyfrowanie AES (Advanced Encryption Standard), które zapewnia wiksze bezpieczestwo ni standard WPA. 33PL Rozwizywanie problemów Rozwizywanie problemów Jeli podczas uywania urzdzenia wystpi problem, przed skontaktowaniem si z lokalnym przedstawicielem firmy Sony zapoznaj si z czynnociami opisanymi poniej. W przypadku wywietlenia komunikatu o bldzie zaleca si zapisanie jego treci. W przypadku przekazania produktu do naprawy naley si upewni, e przekazany zostal caly system (urzdzenie glówne, pilot zdalnego sterowania, zasilacz sieciowy i sieciowy przewód zasilajcy).

9 Jest to produkt systemowy, dlatego caly system jest potrzebny do okrelenia czci wymagajcej naprawy. Zasilanie Nie mona wlczy urzdzenia. Upewnij si, e zasilacz sieciowy i sieciowy przewód zasilajcy s podlczone prawidlowo. Upewnij si, e przelcznik zasilania jest w pozycji ON. Ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF, a nastpnie ponownie w pozycji ON. Po ustawieniu przelcznika zasilania w pozycji ON, przez chwil wieci kontrolka sieciowego trybu gotowoci. Urzdzenie potrzebuje okolo 20 sekund, aby zakoczy uruchamianie. Urzdzenie pozostaje cieple po wylczeniu zasilania. Kiedy urzdzenie znajduje si w sieciowym trybie gotowoci, niektóre czci wewntrznego systemu pozostaj wlczone. Ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF, aby do minimum ograniczy zuycie energii. Uniemoliwi to jednak obslug urzdzenia za pomoc kontrolera. Urzdzenie automatycznie wlcza si i rozpoczyna odtwarzanie. Moliwe, e urzdzenie jest sterowane przez kontroler. Jeli urzdzenie odbierze polecenie odtwarzania muzyki na serwerze, kiedy jest w sieciowym trybie gotowoci, wlczy si i rozpocznie odtwarzanie automatycznie. 1 2 Sprawd, czy problem jest opisany w niniejszej sekcji,,rozwizywanie problemów". Sprawd ponisz witryn internetow powicon obsludze klienta. Dla klientów w Stanach Zjednoczonych Dla klientów w Kanadzie angielski: ca/ ElectronicsSupport/ francuski: Dla klientów w Europie Witryna zawiera najnowsze informacje dotyczce pomocy technicznej oraz sekcj Czsto zadawane pytania (FAQ). 3 Jeli po wykonaniu czynnoci opisanych w punktach 1 i 2, problem nie zniknl, skontaktuj si z lokalnym przedstawicielem firmy Sony. Jeli po wykonaniu wszystkich opisanych powyej czynnoci problem nadal wystpuje, skontaktuj si z lokalnym przedstawicielem firmy Sony. 34PL Aby ponownie przej do sieciowego trybu gotowoci, nacinij przycisk?/1 (zasilanie) na pilocie. Aby zapobiec automatycznemu wlczaniu si urzdzenia, ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF. Urzdzenie automatycznie wylcza si. Urzdzenie automatycznie przechodzi w sieciowy tryb gotowoci, jeli odtwarzanie zostanie przerwane na 30 minut, kiedy wybrano sie domow. W glonikach slycha glone brzczenie, szum lub znieksztalcony dwik. Podlcz prawidlowo to i inne urzdzenia. Patrz strona 9. Sie Urzdzenie nie moe polczy si z sieci. (Urzdzenie nie moe zosta znalezione lub rozpoznane przez inne urzdzenia, które znajduj si w sieci domowej). Jeli uywasz urzdzenia w otoczeniu sieciowym bez routera, uzyskanie przez nie adresu IP moe potrwa okolo minut od wlczenia zasilania. Kiedy uywasz stalego adresu IP, moe si zdarzy, e adres IP bdzie uywany przez inne urzdzenie. W takim przypadku uyj innego adresu IP. Rozwizywanie problemów Wyjcie akustyczne Brak dwiku. Naciskaj przycisk VOLUME +, aby zwikszy glono. Urzdzenie moglo zosta wyciszone przez kontroler. Jeli przez chwil slycha dwik, który ponownie zostaje wyciszony, urzdzenie moglo odebra polecenie jego wyciszenia. Sprawd ustawienie kontrolera i wylcz wyciszenie dwiku. Kiedy kontrolka PARTY STREAMING wieci na bursztynowo, potwierd format dwiku utworów odtwarzanych przez hosta PARTY. Urzdzenie przerywa odtwarzanie, kiedy host PARTY odtwarza utwór w formacie dwiku, który nie jest przez nie obslugiwany. Dwik przeskakuje. Dwik moe przeskakiwa, np. w zalenoci od otoczenia sieciowego, w przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej. Serwery s przecione. Zamknij wszystkie pozostale aktualnie uywane aplikacje. Urzdzenie nie moe polczy si z sieci przez polczenie bezprzewodowej sieci LAN. Upewnij si, e do urzdzenia nie jest podlczony kabel sieciowy (LAN). Kiedy do urzdzenia jest podlczony kabel sieciowy (LAN), urzdzenie automatycznie próbuje polczy si z sieci przez polczenie przewodowej sieci LAN. Sprawd, czy ustawienie punktu dostpowego (routera bezprzewodowej sieci LAN) jest prawidlowe. Wicej informacji na temat ustawienia punktu dostpowego znajdziesz w jego instrukcji obslugi. 35PL Przegldarka Nie pojawia si ekran przegldarki. Sprawd ustawienie proxy przegldarki. To urzdzenie nie obsluguje serwerów proxy. Zmie ustawienie przegldarki na takie, aby nie lczy go przez serwer proxy. Sprawd konfiguracj zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczajcego. Szczególowe informacje mona znale na stronie internetowej (strona 34). Dwik przeskakuje. Dwik moe przeskakiwa, np. w zalenoci od otoczenia sieciowego, w przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej. Serwery s przecione. Zamknij wszystkie zbdne aktualnie uywane aplikacje. Jeli wystpi ten bld, urzdzenie nie moe odtwarza (kontrolka podwietlenia (biala) cigle szybko pulsuje). Upewnij si, e pliki muzyczne nie s uszkodzone i e nie zostaly usunite z serwera. Patrz instrukcja obslugi serwera. Serwer próbuje odtwarza nieobslugiwany format dwiku na tym urzdzeniu. Sprawd informacje o formacie, uywajc serwera. Wylcz kontrol rozsylania grupowego w routerze/punkcie dostpowym bezprzewodowej sieci LAN, jeli jest wlczona. Wicej informacji mona znale w instrukcji obslugi routera/ punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. Urzdzenie nie moe odtwarza przy takim wskazaniu (kontrolka podwietlenia (biala) cigle pulsuje). Serwer nie moe zezwoli na dostp z tego urzdzenia. Zmie ustawienia serwera, aby zezwoli na dostp z tego urzdzenia. Patrz instrukcja obslugi serwera. Przycisk X (pauza) nie dziala. Przycisk X (pauza) moe nie dziala, w zalenoci od serwera. Sie domowa Urzdzenie nie moe zosta znalezione z poziomu kontrolera. (Kontroler nie moe przeglda urzdzenia). Sprawd konfiguracj zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczajcego. Szczególowe informacje mona znale na stronie internetowej (strona 34). Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. JJeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe polczy si z sieci. Upewnij si, e kontroler jest podlczony do sieci domowej. Utwory zmieniaj si/rozpoczynaj/ zatrzymuj automatycznie. Moliwe, e urzdzeniem steruje inne urzdzenie. Jeli chcesz odrzuci te dania, ustaw przelcznik zasilania urzdzenia w pozycji OFF. ULUBIONE Jeli problem nie dotyczy jednego z poniszych przypadków patrz,,sie domowa" (strona 36). 36PL Odtwarzanie nie rozpoczyna si po naciniciu przycisku BOOKMARKS CALL. Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. Jeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe polczy si z sieci. (Urzdzenie nie moe zosta znalezione lub rozpoznane przez inne urzdzenia, które znajduj si w sieci domowej). (strona 35). " Upewnij si, e kontrolka AUDIO IN nie wieci si.

10 Przycisk BOOKMARKS CALL nie dziala, kiedy zostanie wybrane wejcie audio. Jeli po naciniciu przycisku BOOKMARKS CALL odtwarzanie nie rozpocznie si, moliwe, e adres IP serwera ulegl zmianie. W takim przypadku ponownie zarejestruj dan muzyk. Urzdzenie nie rejestruje odtwarzania utworów na licie ulubionych po naciniciu przycisku BOOKMARKS ADD. Upewnij si, e kontrolka PARTY STREAMING nie wieci na bursztynowo. Przycisk BOOKMARKS ADD nie dziala po dolczeniu do PARTY. Nie mona zarejestrowa tego samego utworu wicej ni raz. polczy si z sieci. (Urzdzenie nie moe zosta znalezione lub rozpoznane przez inne urzdzenia, które znajduj si w sieci domowej). (strona 35). " Urzdzenie nie odtwarza muzyki w nastpujcych przypadkach. Brak serwera. Brak muzyki, któr mona odtwarza na serwerze. Funkcja PARTY STREAMING Jeli problem nie dotyczy jednego z poniszych przypadków patrz,,sie domowa" (strona 36). Podczas PARTY Urzdzenie nie moe dolczy do PARTY. Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. Jeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe polczy si z sieci. Sprawd status innego gocia PARTY. Urzdzenie nie moe dolczy do PARTY, jeli inne urzdzenia PARTY opucily PARTY. Odtwarzaj za pomoc innego urzdzenia PARTY, kiedy dolczysz do PARTY jako go PARTY. Jeli chcesz rozpocz PARTY jako host PARTY, wciskaj przycisk PARTY przez co najmniej dwie sekundy. Wylcz kontrol rozsylania grupowego w routerze/punkcie dostpowym bezprzewodowej sieci LAN, jeli jest wlczona. Wicej informacji mona znale w instrukcji obslugi routera/ punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. 37PL Rozwizywanie problemów Funkcja odtwarzania losowego Jeli problem nie dotyczy jednego z poniszych przypadków patrz,,sie domowa" (strona 36). To urzdzenie nie odtwarza. Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. Jeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe Polczenie urzdzenia z hostem PARTY moe potrwa kilka minut. Sprawd status kontrolki PARTY STREAMING. PARTY jest ju zakoczone, jeli kontrolka PARTY STREAMING zganie. muzyk. Zresetuj urzdzenie, jeli nie dziala prawidlowo. Przyciski nie dzialaj podczas aktualizacji oprogramowania. nie dziala. W pobliu urzdzenia znajduj si wietlówki z inwerterami. Nie zbliaj urzdzenia do wietlówek z inwerterami. Upewnij si, e bateria zostala wloona prawidlowo. Sprawd poziom naladowania baterii w pilocie. Uywaj pilota, kierujc go na przycisk PARTY (czujnik zdalnego sterowania) na urzdzeniu. Uywanie urzdzenia jako hosta PARTY Urzdzenie nie moe rozpocz PARTY. Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. Jeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe polczy si z sieci. nie moe opuci PARTY. jednego z goci PARTY. Pozostale informacje Urzdzenie nie dziala prawidlowo. Urzdzenie jest podatne na wplyw elektrycznoci statycznej itp. Ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF, a nastpnie ponownie w pozycji ON. 38PL Znaki towarowe itp. PARTY STREAMING i logo PARTY STREAMING s znakami towarowymi Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7TM i Windows Media s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa wlasnoci intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Uywanie lub dystrybucja tego rodzaju technologii poza tym produktem jest zabroniona bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub upowanionego przedstawiciela firmy Microsoft.,, " Logo Wi-Fi jest znakiem certyfikacyjnym organizacji Wi-Fi Alliance. DLNA, logo DLNA i DLNA CERTIFIEDTM s znakami towarowymi, znakami uslugowymi lub znakami certyfikacyjnymi organizacji Digital Living Network Alliance. Windows Media jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa wlasnoci intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Uywanie lub dystrybucja tego rodzaju technologii poza tym produktem jest zabroniona bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub upowanionego przedstawiciela firmy Microsoft. Technologia kodowania dwiku i patenty MPEG Layer-3 zostaly wykorzystane na mocy licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson. 2 Ponowna dystrybucja w postaci binarnej musi umoliwia odtworzenie powyszych informacji o prawach autorskich, listy warunków i poniszej informacji w dokumentacji i/lub innych materialach dolczonych do dystrybucji. 3 Nazwy wymienionych powyej wlacicieli praw autorskich oraz nazwy wspólpracowników nie mog by uywane w celu promowania lub reklamowania produktów stworzonych przy uyciu tego oprogramowania bez uzyskania specjalnego pozwolenia na pimie. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WLACICIELI PRAW AUTORSKICH ORAZ ICH WSPÓLPRACOWNIKÓW W STANIE,,TAKIM, JAKI JEST" Z WYLCZENIEM WSZELKICH JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY ORAZ PRZYDATNOCI DO WYBRANEGO CELU. WLACICIEL PRAW AUTORSKICH NIE ODPOWIADA ZA ADNE BEZPOREDNIE, POREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYJTKOWE LUB WYNIKOWE USZKODZENIA (W TYM, ALE NIE TYLKO, WYMIAN TOWARÓW LUB USLUG, UTRAT DANYCH, UTRAT PRZYDATNOCI DO UYCIA, UTRAT ZYSKÓW LUB PRZESZKODY W DZIALANIU FIRMY) POWSTALYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW, ZAPISANYCH W KONTRAKCIE, ODPOWIEDZIALNOCI BEZPOREDNIEJ (W TYM WYNIKAJCE Z ZANIEDBANIA I INNE) WYNIKAJCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU OSTRZEENIA O MOLIWOCI POWSTANIA TAKICH STRAT. Wystpujce w niniejszej instrukcji nazwy systemów i produktów s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi producentów. WPA Supplicant Copyright (c) , Jouni Malinen hut.fi> oraz wspóltwórcy Wszelkie prawa zastrzeone. Ponowna dystrybucja i wykorzystanie w formie ródlowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, s dozwolone wylcznie po spelnieniu nastpujcych warunków: 1 Ponowna dystrybucja kodu ródlowego musi zawiera powysze informacje o prawach autorskich, list warunków i ponisz informacj. 39PL W niniejszym podrczniku systemy Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional i Microsoft Windows XP Media Center Edition s okrelane nazw Windows XP. W niniejszym podrczniku systemy Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business i Microsoft Windows Vista Ultimate s okrelane nazw Windows Vista.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) W niniejszej instrukcji, systemy Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional i Microsoft Windows 7 Ultimate s okrelane nazw Windows 7. W niniejszej instrukcji pominito znaki TM i. 40PL 41PL 42PL 43PL 2011 Sony Corporation Printed in China (2).

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika

SoundTouch 30/20. Systemy muzyczne Wi-Fi. Podręcznik użytkownika SoundTouch 30/20 Systemy muzyczne Wi-Fi Podręcznik użytkownika Bezpieczeństwo Należy uważnie przeczytać ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać. Ułatwią one prawidłowe konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem pracy ze skanerem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu podręcznika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do użycia w przyszłości. Spis

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80

Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Lenovo G70-70/G70-80 Z70-80 Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo