Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: W przypadku zauwaenia jakiejkolwiek nieprawidlowoci w pracy urzdzenia, naley natychmiast odlczy glówn wtyczk od gniazda elektrycznego. Nie naraaj baterii ani urzdzenia, w którym znajduj si baterie na oddzialywanie nadmiernie wysokiej temperatury, której ródlem jest wiatlo sloneczne, ogie itp. Urzdzenie nie jest odlczone od sieci zasilajcej, dopóki jest podlczone do gniazda prdu zmiennego, nawet jeeli zostalo wylczone. Dla klientów w Europie Uwaga dla klientów: ponisze informacje dotycz tylko urzdze sprzedawanych w krajach, w których obowizuj dyrektywy UE. 58. Sony Corp. owiadcza, e urzdzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczególowe informacje mona znale pod nastpujcym adresem URL: de/ Opisywany produkt jest przeznaczony do uytku w nastpujcych krajach. AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK UWAGA Niebezpieczestwo wybuchu w przypadku nieprawidlowej wymiany baterii. Wymienia tylko na taki sam rodzaj lub równowany. Tabliczka znamionowa znajduje si na spodzie obudowy. Przy wymianie baterii naley zastosowa bateri litow CR2025 firmy Sony. Uycie innej baterii moe stworzy ryzyko poaru lub wybuchu. 2PL Uwaga skierowana do klientów we Francji Funkcja WLAN urzdzenia Network Speaker powinna byc uywana wylcznie w pomieszczeniach. Jakiekolwiek wykorzystanie funkcji WLAN urzdzenia Network Speaker poza budynkami jest zabronione na terytorium Francji. Przed uyciem funkcji WLAN urzdzenia Network Speaker na zewntrz budynku naley si upewni, e funkcja WLAN urzdze zostala wylczona. (Decyzja ART ze zmianami wedlug decyzji ART , zwizana z ograniczeniem uytkowania czstotliwociradiowych). Pozbycie si zuytego sprztu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostalych krajach europejskich stosujcych wlasne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, e produkt nie moe by traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno si go dostarczy do odpowiedniego punktu zbiórki sprztu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zuytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby wystpi w przypadku niewlaciwego zagospodarowania odpadów. Recykling materialów pomoe w ochronie rodowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji na temat recyklingu tego produktu, naley skontaktowa si z lokaln jednostk samorzdu terytorialnego, ze slubami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony zostal ten produkt. Uwaga skierowana do klientów we Wloszech Uywanie sieci RLAN jest okrelone nastpujcymi przepisami: do uytku prywatnego, przez dekret z dnia , nr 259 (,,Przepisy komunikacji elektronicznej"). Artykul 104 okrela, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykul 105 okrela sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne uytkowanie; w przypadku oferowania publicznego dostpu sieci RLAN do sieci i uslug telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny z dnia z zalcznikami oraz artykul 25 (ogólne zezwolenia na sieci i uslugi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej. Uwaga skierowana do klientów w Norwegii Uycie sprztu radiowego jest niedozwolone w obszarze geograficznym o promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund, Svalbard (Norwegia). 3PL Pozbywanie si zuytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostalych krajach europejskich majcych wlasne systemy zbiórki) Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, e bateria nie moe by traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii moe by stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtci (Hg) lub olowiu (Pb) s dodawane, jeli bateria zawiera wicej ni 0,0005% rtci lub 0,004% olowiu. Odpowiednio gospodarujc zuytymi bateriami, moesz zapobiec potencjalnym negatywnym wplywom na rodowisko oraz zdrowie ludzi, jakie moglyby wystpi w przypadku niewlaciwego obchodzenia si z tymi odpadami. Recykling baterii pomoe chroni rodowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze wzgldu na bezpieczestwo, poprawne dzialanie lub integralno danych wymagane jest stale podlczenie do baterii, wymian zuytej baterii naley zleci wylcznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mie pewno, e bateria znajdujca si w zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym bdzie wlaciwie zagospodarowana, naley dostarczy sprzt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostalych zuytych baterii, prosimy o zapoznanie si z rozdzialem instrukcji obslugi produktu o bezpiecznym demontau baterii. Zuyt bateri naley dostarczy do wlaciwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczególowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii naley skontaktowa si z lokaln jednostk samorzdu terytorialnego, ze slubami zajmujcymi si zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony zostal ten produkt. 4PL Spis treci Cechy urzdzenia... 6 Opis produktu... 7 Sluchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Vista/ Windows XP Sluchanie muzyki na serwerze. 23 Losowe odtwarzanie utworów na serwerze

3 ...24 Korzystanie z funkcji ulubionych Rejestrowanie listy ulubionych Odtwarzanie utworów z listy ulubionych Informacje i czynnoci wstpne Opis czci i elementów sterowania... 8 Urzdzenie glówne. 8 Pilot zdalnego sterowania Sprawdzenie dostarczonych akcesoriów Przygotowanie urzdzenia i pilota Podlczanie ródla zasilania sieciowego Przygotowanie pilota. 12 Wlczanie i wylczanie urzdzenia Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Korzystanie z funkcji PARTY STREAMING..26 Rozpoczynanie PARTY Dolczanie do PARTY Lczenie urzdzenia z urzdzeniami z obslug DLNA. 27 Odtwarzanie muzyki na serwerze za pomoc kontrolera

4 27 Polczenia sieciowe Konfiguracja polczenia sieciowego. 14 Konfiguracja sieci bezprzewodowych Opcja 1: Rczna konfiguracja sieci bezprzewodowej Konfiguracja sieci bezprzewodowych za pomoc punktu dostpowego zgodnego z WPS Opcja 2: Konfiguracja za pomoc przycisku WPS. 16 Opcja 3: Metoda PIN Konfiguracja sieci przewodowych Opcja 4: Metoda DHCP. 18 Opcja 5: Metoda stalego IP Pozostale informacje Ekran ustawie w przegldarce Korzystanie z ekranu ustawie w przegldarce.28 Uruchamianie przegldarki w systemie Windows XP Dane techniczne...30 rodki ostronoci. 31 Slowniczek...32 Sluchanie muzyki przez sie domow Korzystanie z DLNA (Digital Living Network Alliance)..

5 Sluchanie muzyki na komputerze z systemem Windows Rozwizywanie problemów Rozwizywanie problemów PL Cechy urzdzenia Podlczajc to urzdzenie z certyfikatem DLNA (Digital Living Network Alliance) do sieci domowej, moesz slucha muzyki w dowolnym pomieszczeniu.

6 Urzdzenie umoliwi na przyklad odtwarzanie muzyki w salonie z komputera stojcego w sypialni (strona 20). Funkcja PARTY STREAMING Funkcja PARTY STREAMING umoliwia jednoczesne odtwarzanie tych samych utworów przez róne urzdzenia take wyposaone w funkcj PARTY STREAMING (strona 26). Dwik przestrzenny w zakresie 360 stopni Dwik przestrzenny w zakresie 360-stopni zapewnia wysok jako dwiku w kadym punkcie pomieszczenia. Uywanie urzdzenia w trybie offline Urzdzenie moe pelni rol zwyklego aktywnego glonika po podlczeniu przenonego odtwarzacza muzycznego do gniazda AUDIO IN (strona 9). 6PL Opis produktu 1: Konfiguracja sieci domowej Patrz ponisze strony, odpowiednio do lokalnego otoczenia sieciowego. Sieci bezprzewodowe. Skonfiguruj sie za pomoc dostarczonej plyty CD-ROM. Szczególowe informacje mona znale w ulotce,,przygotowania do sluchania muzyki przez sie domow". W przypadku rcznej konfiguracji sieci, patrz strona 14. Sieci bezprzewodowe zgodne ze standardem WPS*. Strona 16 Sieci przewodowe. Strona 18 * WPS to standard prostego i bezpiecznego konfigurowania bezprzewodowej sieci domowej, Wystpuje on w wielu nowych routerach/ punktach dostpowych bezprzewodowej sieci LAN. 2: Sluchanie muzyki z serwera Aby móc wyszuka ulubion muzyk na serwerze (np. na komputerze) i odtwarza j na tym urzdzeniu, wymagany jest kontroler DMC, zgodny ze standardem DLNA (brak w zestawie). Wicej informacji, patrz strona 20. Kontroler DLNA Sterowanie Dostp Wysylanie Serwer Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urzdzenie) Do odtwarzania muzyki wystarczy to urzdzenie i komputer pelnicy funkcj serwera i kontrolera. Funkcja jest dostpna na komputerach z systemem Windows 7 Wicej informacji, patrz strona 20.. Wysylanie Kontroler DLNA/Serwer (komputer z systemem Windows 7) Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urzdzenie) 7PL Informacje i czynnoci wstpne Opis czci i elementów sterowania Urzdzenie glówne Przód A Kontrolka PARTY STREAMING Wskazuje status funkcji PARTY STREAMING (strona 26). Zielony: Urzdzenie rozpoczlo PARTY jako host PARTY. Bursztynowy: Urzdzenie dolczylo do PARTY jako go PARTY. Czerwony: Wystpil bld. B Przycisk PARTY Sluy do wlczania funkcji PARTY STREAMING (strona 26). Wskazówka Ten przycisk to jednoczenie odbiornik sygnalów z pilota. Poslugujc si pilotem, kieruj go na ten punkt. Kiedy powierzchnia tego przycisku bdzie zabrudzona, mog wystpowa problemy z odbiorem sygnalów z pilota przez urzdzenie. C Kontrolka podwietlenia Wskazuje status odtwarzania muzyki. Biala: Urzdzenie jest w trybie odtwarzania. Niebieska: Urzdzenie przerwalo odtwarzanie muzyki. Uwaga Jeli wybrano wejcie audio, ta kontrolka zwykle wieci na bialo, nawet jeli urzdzenie przerwie odtwarzanie. D Kontrolka sieciowego trybu gotowoci wieci na bursztynowo, kiedy urzdzenie znajduje si w sieciowym trybie gotowoci (strona 13). 8PL Tyl Informacje i czynnoci wstpne E Kontrolka LINK Wskazuje status polczenia przewodowej/bezprzewodowej sieci LAN. Zielony: Polczenie bezprzewodowietlenia zawieci si. Moe to chwil potrwa. Wlczanie zasilania z sieciowego trybu gotowoci Nacinij przycisk?/1 na pilocie. Zawieci si kontrolka podwietlenia. Wylczanie urzdzenia Aby wylczy urzdzenie, np. przed odlczeniem sieciowego przewodu zasilajcego, ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF. Informacje i czynnoci wstpne Wskazówka Kiedy przelcznik zasilania jest w pozycji OFF, nie mona sterowa urzdzeniem przez sie domow. Mona natomiast zmniejszy pobór prdu. Uwaga Najlepiej jest pozostawi urzdzenie w sieciowym trybie gotowoci, poniewa mona sterowa nim z poziomu kontrolera, nawet kiedy nie jest aktualnie uywane. (Patrz,,Wlczanie sieciowego trybu gotowoci".) Wlczanie sieciowego trybu gotowoci Nacinij przycisk?/1 na pilocie. Kontrolka sieciowego trybu gotowoci zawieci si na bursztynowo. Wskazówka Kiedy urzdzenie znajduje sprosta, kady moe przechwyci komunikacj bezprzewodow lub wtargn do lokalnej sieci bezprzewodowej, nawet bez pomocy wyrafinowanych narzdzi. Pamitaj, e istnieje ryzyko nieautoryzowanego dostpu lub przechwycenia danych. 1 Sprawd, czy kabel sieciowy (LAN) jest odlczony. Jeli tak nie jest, odlcz kabel sieciowy (LAN) po ustawieniu przelcznika zasilania w pozycji OFF. 2 Wlcz urzdzenie. Urzdzenie jest gotowe do pracy, kiedy zganie kontrolka sieciowego trybu gotowoci, a kontrolka podwietlenia zawieci si. Moe to chwil potrwa. Uwaga Upewnij si, e wybrano sygnal sieci domowej. WEP Standard WEP zapewnia bezpieczestwo komunikacji, uniemoliwiajc osobom z zewntrz przechwytywanie komunikacji lub wtargnicie do lokalnej sieci bezprzewodowej. Standard WEP to starsza technologia zabezpiecze, która umoliwia podlczenie starszych urzdze, które nie obsluguj standardów TKIP/AES. 3 WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP) Standard TKIP to technologia zabezpiecze stworzona w celu wypelnienia luk w standardzie WEP. TKIP zapewnia wyszy poziom bezpieczestwa, ni WEP. Nacinij przycisk WPS na punkcie dostpowym. Przycisk WPS* WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) Standard AES to technologia zabezpiecze, która wykorzystuje zaawansowan metod bezpieczestwa, rón od standardów WEP i TKIP. AES zapewnia wyszy poziom bezpieczestwa, ni WEP czy TKIP. * Poloenie i ksztalt przycisku WPS mog by róne, w zalenoci od modelu punktu dostpowego. Wskazówka Wicej informacji na temat przycisku WPS mona znale w instrukcji obslugi routera/ punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. 16PL 4 Wciskaj przycisk WPS na urzdzeniu przez trzy sekundy. Po nawizaniu polczenia kontrolka LINK zawieci si na zielono. Opcja 3: Metoda PIN Komputer musi zosta wczeniej podlczony do routera/punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. Zapisz identyfikator SSID routera/punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. SSID Patrz instrukcja obslugi punktu dostpowego. Punkt,,Ekran ustawie w przegldarce" (strona 28) zawiera szczególowy opis ekranów [Moje miejsca sieciowe] i [Sie]. Sprawd konfiguracj zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczajcego, jeli urzdzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przegldarka nie otwiera si pomimo dwukrotnego kliknicia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeli urzdzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 5 Wybierz dany jzyk, kiedy pojawi si ekran,,language Setup". Polczenia sieciowe 1 Sprawd, czy komputer i router/punkt dostpowy bezprzewodowej sieci LAN s wlczone. Polcz urzdzenie z routerem/ punktem dostpowym bezprzewodowej sieci LAN za pomoc kabla sieciowego (LAN) Wybierz [Network Settings] z menu. Wpisz identyfikator SSID punktu dostpowego. Wpisz identyfikator SSID. Sprawd swoje notatki. Kabel sieciowy (LAN) 3 4 Wlcz urzdzenie. Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sie] t [SA-NS300]. Pojawi si ekran [Sony Network Device Setting]. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wczeniejsza instalacja uslugi UPnP (strona 29).

7 17PL 8 Wybierz [PIN method] i kliknij [Start]. Konfiguracja sieci przewodowych Opcja 4: Metoda DHCP Zwykle ustawienie DHCP wlcza si po podlczeniu komputera do sieci. Jeli korzystasz z sieci przewodowej, uyj poniszej metody. Najpierw wlcz ustawienie DHCP w komputerze. Zostanie wywietlony omiocyfrowy numer (kod PIN) Sprawd, czy komputer i router s wlczone. Polcz urzdzenie z routerem za pomoc kabla sieciowego (LAN). Polcz router z komputerem za pomoc drugiego kabla sieciowego (LAN). Kabel sieciowy (LAN) (brak w zestawie) 9 Wpisz kod PIN urzdzenia w routerze/punkcie dostpowym bezprzewodowej sieci LAN. Wskazówka Wicej informacji o routerze/punkcie dostpowym bezprzewodowej sieci LAN mona znale w instrukcji obslugi. 10Kliknij [OK] w oknie kodu PIN, wywietlonym w punkcie 8. Odlcz kabel sieciowy (LAN) itd., postpujc wedlug wywietlanych instrukcji. Urzdzenie automatycznie uruchomi si ponownie, a po nawizaniu polczenia kontrolka LINK zawieci si na zielono. Uwaga Powtórz procedur od punktu 1, kiedy kontrolka LINK miga na czerwono. Kabel sieciowy (LAN) 4 Wlcz urzdzenie. Po nawizaniu polczenia kontrolka LINK zawieci si na bursztynowo. Opcja 5: Metoda stalego IP Komputer musi by polczony z routerem. 1 Wskazówka Moesz take wybra metod konfiguracji za pomoc przycisku WPS w punkcie 8. Wlcz ustawienie DHCP w komputerze i routerze. Polcz router z urzdzeniem za pomoc kabla sieciowego (LAN). 2 18PL Sprawd, czy komputer i router s wlczone. Wlcz urzdzenie. Kliknij [Moje miejsca sieciowe] lub [Sie] t [SA-NS300]. Pojawi si ekran [Sony Network Device Setting]. Uwagi W przypadku systemu Windows XP wymagana jest wczeniejsza instalacja uslugi UPnP (strona 29). Sprawd konfiguracj zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczajcego, jeli urzdzenie [SA-NS300] jest niewidoczne lub przegldarka nie otwiera si pomimo dwukrotnego kliknicia [SA-NS300] na ekranie monitora komputera. Jeli urzdzenie [SA-NS300] jest niewidoczne, uruchom ponownie komputer. 8 Wyczy pole wyboru obok [Automatic Setup], po czym wpisz wymagane informacje dla kadej pozycji. Polczenia sieciowe Apply 6 Wybierz dany jzyk, kiedy pojawi si ekran,,language Setup". IP address (adres IP urzdzenia) Subnet Mask (maska podsieci) Default Gateway (brama domylna) PrimaryDNS (adres IP preferowanego serwera DNS) SecondaryDNS (adres IP alternatywnego serwera DNS) 9 Kliknij [Apply]. 10Kliknij [OK], kiedy pojawi si okno wyskakujce z ekranem potwierdzenia. Urzdzenie automatycznie uruchomi si ponownie, a po nawizaniu polczenia kontrolka LINK zawieci si na bursztynowo. 7 Wybierz [Network Settings] z menu. Uwaga Wylcz ustawienie DHCP w komputerze i routerze. 19PL Sluchanie muzyki przez sie domow Korzystanie z DLNA (Digital Living Network Alliance) Urzdzenie umoliwia odtwarzanie muzyki na serwerach zgodnych ze standardem DLNA, takich jak komputer czy system NAS. Ponadto, potrzebny jest kontroler zgodny ze standardem DLNA (np. pilot zdalnego sterowania). Jako serwer i kontroler moe sluy system Windows 7. Kontroler DLNA odtwarza jakiego pliku WMA, naley sprawdzi w jego wlaciwociach na komputerze, czy prawa autorskie do pliku s zabezpieczone przez mechanizm DRM. Wywietl zawarto folderu lub napdu, gdzie znajduje si plik WMA i kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby wywietli okno [Property]. Jeli wystpuje zakladka [Licence], plik jest zabezpieczony przez mechanizm DRM i nie moe by odtwarzany na tym urzdzeniu. Odtwarzanie czci materialów oznaczonych logo DLNA CERTIFIED moe by niemoliwe. Sluchanie muzyki na komputerze z systemem Windows 7 Windows 7 obsluguje standard DLNA 1.5. System Windows 7 moe sluy jako serwer i kontroler. Korzystajc z funkcji [Odtwarzaj do] systemu Windows 7, mona bez trudu slucha muzyki na serwerze. Sterowanie i wysylanie Sterowanie Dostp Wysylanie Serwer Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urzdzenie) Urzdzenie potrafi odtwarza znajdujc si na serwerze muzyk w formatach MP3, Linear PCM, WMA i AAC*. Za pomoc opisywanego urzdzenia nie mona odtwarza muzyki zabezpieczonej przez mechanizmy DRM (cyfrowe zarzdzanie prawami). *Urzdzenie potrafi odtwarza tylko pliki AAC o rozszerzeniach,,.m4a",,,. mp4" lub,,.3gp". Kontroler DLNA/Serwer (komputer z systemem Windows 7) Odtwarzacz sterowany sieciowo (to urzdzenie) informacje mona znale w pomocy systemu operacyjnego. Uwagi Generalnie, rozpoznanie wszystkich aktualnie uywanych urzdze DLNA moe chwil potrwa, zanim mona bdzie slucha muzyki przez sie domow. Opisywane urzdzenie nie potrafi odtwarza plików w formacie WMA, zabezpieczonych przez mechanizmy DRM. Jeli urzdzenie nie Konfigurowanie komputera z systemem Windows 7 1 Przejd do [Uruchom] - [Panel sterowania] i wybierz [Wywietl stan sieci i zadania] w [Sie i Internet]. 20PL Pojawi si okno [Centrum sieci i udostpniania]. Wskazówka Jeli dany element nie pojawi si na ekranie, spróbuj zmieni widok Panelu sterowania. 6 Wybierz [Wybierz opcje przesylania strumieniowego multimediów...] z [Przesylanie strumieniowe multimediów]. 2 Wybierz [Sie publiczna] pod [Wywietlanie aktywnych sieci]. Jeli zamiast [Sie publiczna] pojawi si co innego, przejd do punktu 5. Sluchanie muzyki przez sie domow 7 Jeli w oknie opcji przesylania mediów pojawi si komunikat [Przesylanie strumieniowe multimediów nie jest wlczone], wybierz [Wlcz przesylanie strumieniowe multimediów]. 8 Wybierz [Zezwalaj na wszystko]. Pojawi si okno [Okrelanie lokalizacji sieci]. 3 Wybierz [Sie domowa] lub [Sie firmowa] zgodnie z otoczeniem, w którym glonik jest uywany. 4 Postpuj wedlug instrukcji wywietlanych na ekranie, zgodnie z otoczeniem, w którym glonik jest uywany. Po wprowadzeniu zmiany sprawd, czy element pod [Wywietlanie aktywnych sieci] zmienil si na [Sie domowa] lub [Sie firmowa] w oknie [Centrum sieci i udostpniania]. 5 Wybierz [Zmie zaawansowane ustawienia udostpniania]. Otworzy si okno [Zezwalaj na wszystkie urzdzenia multimedialne]. Jeli wszystkie urzdzenia w sieci lokalnej s ustawione na [Dozwolone] i maj dostp do sieci, wybierz [OK] i zamknij okno. 9 Wybierz [Zezwalaj na wszystkie komputery i urzdzenia multimedialne]. 10 Wybierz [OK], aby zamkn okno. 21PL Sluchanie muzyki znajdujcej si na komputerze z systemem Windows 7 1 Uruchom oprogramowanie [Windows Media Player] systemu Windows 7. * 2 Wlcz przesylanie mediów. 3 Wybierz dany utwór, po czym kliknij go prawym przyciskiem myszy. W systemie Windows XP oprogramowanie Windows Media Player 11 nie jest zainstalowane przez producenta. i wybierz [Windows Media Player]. Oprogramowanie Windows Media Player 11 uruchomi si. 2 Wybierz [Udostpnianie multimediów...] z menu [Biblioteka]. Jeli uywasz systemu Windows XP, przejd do punktu 8. Wybierz [Ustawienia...] obok [Udostepnij moje multimedia dla:].

8 róni si w zalenoci od urzdzenia. funkcja moe by uywana bez kontrolera. tym celu naley je zarejestrowa na licie ulubionych w trakcie odtwarzania na tym urzdzeniu. Moesz zarejestrowa aktualnie odtwarzane utwory przez sie na serwerze na swojej licie ulubionych. Rejestrowanie listy ulubionych 1 Nacinij przycisk INPUT na pilocie, aby wybra sygnal sieci domowej. Moesz take nacisn przycisk AUDIO IN na urzdzeniu. 1 2 Wybierz sygnal sieci domowej. podwietlenia bdzie pulsowa. PARTY STREAMING zganie. Uwagi Czerwona kontrolka PARTY STREAMING oznacza bld. Powtórz procedur od punktu 1. Nie moesz rozpocz PARTY, kiedy uczestniczysz w innym PARTY. Dzialanie przycisków. i > zaley od serwera lub muzyki. tym celu naley najpierw sprawdzi ponisze punkty. Sprawd, czy urzdzenie i kontroler mog lczy si z serwerem. PARTY STREAMING zganie. Uwagi Czerwona kontrolka PARTY STREAMING oznacza bld. Powtórz procedur od punktu 1. chcesz opuci to PARTY, nacinij PARTY. dwukrotnie [SA-NS300]. Kiedy pojawi si ekran,,language Setup", wybierz dany jzyk. pojawi si ekran,,language Setup", wybierz dany jzyk. mm 1 6 Kliknij [Zakocz]. Gniazdo AUDIO IN: Gniazdo stereofoniczne mini Napicie: 1,0 V Port sieciowy: 10BASE- T/100BASE-T (automatyczna biegunowo) Ogólne Wymagania dotyczce zasilania: Zasilacz sieciowy Wejcie: V AC, 50/60Hz Wyjcie: DC 5,2V 2A Wymiary (szeroko/ wysoko/ dlugo) (z uwzgldnieniem czci wystajcych i przycisków): Ok mm Masa Ok. 470 g Dolczone akcesoria: Patrz strona 12. Konstrukcja i dane techniczne mog ulec zmianie bez uprzedzenia. 30PL rodki ostronoci Bezpieczestwo Przed uruchomieniem systemu upewnij si, e jego napicie robocze jest identyczne z napiciem w lokalnej sieci elektrycznej. Miejsce zakupu Napicie robocze Znieksztalcenia magnetyczne obrazu TV lub monitora Ten system gloników nie jest magnetycznie ekranowany i moe powodowa znieksztalcenia magnetyczne stojcego w pobliu telewizora. W takim przypadku naley wylczy telewizor, odczeka minut, po czym wlczy go ponownie. W razie braku poprawy odsu gloniki od telewizora. Wszystkie kraje/ regiony V AC, 50/60 Hz Uywaj tylko dostarczonego zasilacza sieciowego i sieciowego przewodu zasilajcego. Praca Nie otwieraj obudowy. Serwisowanie naley zleca tylko wykwalifikowanemu personelowi. W razie dostania si jakichkolwiek cial stalych lub cieczy do wntrza urzdzenia, przed dalszym uytkowaniem powinien je sprawdzi wykwalifikowany personel. Urzdzenie nie jest magnetycznie ekranowane w zwizku z czym nie naley zostawia przy nim na dluszy czas nagranych tam, zegarków, kart kredytowych czy dyskietek z kodowaniem magnetycznym. Pozostale informacje Umieszczenie Nie stawiaj urzdzenia w pochylej pozycji. Nie zostawiaj urzdzenia w pobliu ródel ciepla lub w miejscu naraonym na bezporednie dzialanie promieni slonecznych, nadmierny kurz, wilgo, deszcz czy wstrzsy mechaniczne. Czyszczenie Urzdzenie naley czyci mikk szmatk, na przyklad tak, jakiej uywa si do czyszczenia okularów. Nie czy obudowy alkoholem, benzyn ani rozcieczalnikiem. 31PL x LAN Slowniczek x Adres IP (IP address) Adresy IP skladaj si zazwyczaj z czterech grup zawierajcych maksymalnie trzy cyfry. Grupy te oddzielone s kropkami (na przyklad ). Wszystkie urzdzenia znajdujce si w sieci musz mie adres IP. Skrót od ang. Local Area Network (sie lokalna). Sieci LAN to ogólna nazwa sieci umoliwiajcych komunikacj midzy komputerami, drukarkami i faksami znajdujcymi si na niewielkim obszarze, na przyklad w biurze lub w budynku. x Proxy Program lub serwer zapewniajcy dostp do Internetu komputerom chronionym przez zapor sieciow lub umoliwiajcy szybsze pobieranie stron sieci Web. x DHCP Skrót od ang. Dynamic Host Configuration Protocol (protokól dynamicznej konfiguracji hosta). System automatycznego uzyskiwania danych konfiguracyjnych wymaganych do polczenia z Internetem. x Punkt dostpowy (AP) Specjalnie skonfigurowane urzdzenie sieciowe w lokalnej sieci bezprzewodowej (WLAN). Punkty dostpowe pelni rol centralnych nadajników i odbiorników sygnalów WLAN. x DLNA Skrót od ang. Digital Living Network Alliance. DLNA jest organizacj typu nonprofit, której celem jest okrelenie wytycznych projektowych dla zawartoci cyfrowej udostpnianej w sieciach. Szczególowe informacje mona znale w witrynie pod adresem dlna.org/home/ x Router Urzdzenie lczce sieci, które konwertuje wystpujce w nich protokoly i adresy. Router jest wymagany do podlczenia wielu urzdze sieciowych do Internetu. Sama nazwa,,router" moe oznacza dowolne z tych urzdze. x DNS Skrót od ang. Domain Name System (system nazw domen). Jest to serwer, który tlumaczy nazwy domen na adresy IP i odwrotnie. DNS jest identyfikowany przez adres IP. Zwany take,,serwerem DNS". x SSID Skrót od ang. Service Set IDentifier. Jest to nazwa okrelajca poszczególne punkty dostpu w bezprzewodowej sieci LAN zgodnej ze standardem IEEE SSID mog zawiera maksymalnie 32 znaki. Equivalent Privacy. szyfrowania jest okrelony przez dlugo klucza w bitach, np. 64-bitowy lub 128-bitowy. Protected Setup. Protected Access. Standard szyfrowania w bezprzewodowych sieciach LAN opracowany przez organizacj Wi-Fi Alliance jako sposób rozwizania wielu powanych problemów zwizanych z bezpieczestwem w systemie WEP. Oprócz nazwy sieci (SSID) i klucza szyfrujcego (WEP) protokól ten uywa struktury uwierzytelniania o nazwie,,eap" (Extensible Authentication Protocol) i protokolu okrelanego jako,,tkip" (Temporal Key Integrity Protocol), który dla wikszego bezpieczestwa w regularnych odstpach czasu automatycznie aktualizuje kod szyfrujcy. Pozostale informacje x WPA2 Skrót od ang. Wi-Fi Protected Access 2. Standard szyfrowania w bezprzewodowych sieciach LAN. Jest to ulepszona wersja standardu WPA opracowana przez organizacj Wi-Fi Alliance. Stosowane jest w nim szyfrowanie AES (Advanced Encryption Standard), które zapewnia wiksze bezpieczestwo ni standard WPA. 33PL Rozwizywanie problemów Rozwizywanie problemów Jeli podczas uywania urzdzenia wystpi problem, przed skontaktowaniem si z lokalnym przedstawicielem firmy Sony zapoznaj si z czynnociami opisanymi poniej. W przypadku wywietlenia komunikatu o bldzie zaleca si zapisanie jego treci. W przypadku przekazania produktu do naprawy naley si upewni, e przekazany zostal caly system (urzdzenie glówne, pilot zdalnego sterowania, zasilacz sieciowy i sieciowy przewód zasilajcy).

9 Jest to produkt systemowy, dlatego caly system jest potrzebny do okrelenia czci wymagajcej naprawy. Zasilanie Nie mona wlczy urzdzenia. Upewnij si, e zasilacz sieciowy i sieciowy przewód zasilajcy s podlczone prawidlowo. Upewnij si, e przelcznik zasilania jest w pozycji ON. Ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF, a nastpnie ponownie w pozycji ON. Po ustawieniu przelcznika zasilania w pozycji ON, przez chwil wieci kontrolka sieciowego trybu gotowoci. Urzdzenie potrzebuje okolo 20 sekund, aby zakoczy uruchamianie. Urzdzenie pozostaje cieple po wylczeniu zasilania. Kiedy urzdzenie znajduje si w sieciowym trybie gotowoci, niektóre czci wewntrznego systemu pozostaj wlczone. Ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF, aby do minimum ograniczy zuycie energii. Uniemoliwi to jednak obslug urzdzenia za pomoc kontrolera. Urzdzenie automatycznie wlcza si i rozpoczyna odtwarzanie. Moliwe, e urzdzenie jest sterowane przez kontroler. Jeli urzdzenie odbierze polecenie odtwarzania muzyki na serwerze, kiedy jest w sieciowym trybie gotowoci, wlczy si i rozpocznie odtwarzanie automatycznie. 1 2 Sprawd, czy problem jest opisany w niniejszej sekcji,,rozwizywanie problemów". Sprawd ponisz witryn internetow powicon obsludze klienta. Dla klientów w Stanach Zjednoczonych Dla klientów w Kanadzie angielski: ca/ ElectronicsSupport/ francuski: Dla klientów w Europie Witryna zawiera najnowsze informacje dotyczce pomocy technicznej oraz sekcj Czsto zadawane pytania (FAQ). 3 Jeli po wykonaniu czynnoci opisanych w punktach 1 i 2, problem nie zniknl, skontaktuj si z lokalnym przedstawicielem firmy Sony. Jeli po wykonaniu wszystkich opisanych powyej czynnoci problem nadal wystpuje, skontaktuj si z lokalnym przedstawicielem firmy Sony. 34PL Aby ponownie przej do sieciowego trybu gotowoci, nacinij przycisk?/1 (zasilanie) na pilocie. Aby zapobiec automatycznemu wlczaniu si urzdzenia, ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF. Urzdzenie automatycznie wylcza si. Urzdzenie automatycznie przechodzi w sieciowy tryb gotowoci, jeli odtwarzanie zostanie przerwane na 30 minut, kiedy wybrano sie domow. W glonikach slycha glone brzczenie, szum lub znieksztalcony dwik. Podlcz prawidlowo to i inne urzdzenia. Patrz strona 9. Sie Urzdzenie nie moe polczy si z sieci. (Urzdzenie nie moe zosta znalezione lub rozpoznane przez inne urzdzenia, które znajduj si w sieci domowej). Jeli uywasz urzdzenia w otoczeniu sieciowym bez routera, uzyskanie przez nie adresu IP moe potrwa okolo minut od wlczenia zasilania. Kiedy uywasz stalego adresu IP, moe si zdarzy, e adres IP bdzie uywany przez inne urzdzenie. W takim przypadku uyj innego adresu IP. Rozwizywanie problemów Wyjcie akustyczne Brak dwiku. Naciskaj przycisk VOLUME +, aby zwikszy glono. Urzdzenie moglo zosta wyciszone przez kontroler. Jeli przez chwil slycha dwik, który ponownie zostaje wyciszony, urzdzenie moglo odebra polecenie jego wyciszenia. Sprawd ustawienie kontrolera i wylcz wyciszenie dwiku. Kiedy kontrolka PARTY STREAMING wieci na bursztynowo, potwierd format dwiku utworów odtwarzanych przez hosta PARTY. Urzdzenie przerywa odtwarzanie, kiedy host PARTY odtwarza utwór w formacie dwiku, który nie jest przez nie obslugiwany. Dwik przeskakuje. Dwik moe przeskakiwa, np. w zalenoci od otoczenia sieciowego, w przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej. Serwery s przecione. Zamknij wszystkie pozostale aktualnie uywane aplikacje. Urzdzenie nie moe polczy si z sieci przez polczenie bezprzewodowej sieci LAN. Upewnij si, e do urzdzenia nie jest podlczony kabel sieciowy (LAN). Kiedy do urzdzenia jest podlczony kabel sieciowy (LAN), urzdzenie automatycznie próbuje polczy si z sieci przez polczenie przewodowej sieci LAN. Sprawd, czy ustawienie punktu dostpowego (routera bezprzewodowej sieci LAN) jest prawidlowe. Wicej informacji na temat ustawienia punktu dostpowego znajdziesz w jego instrukcji obslugi. 35PL Przegldarka Nie pojawia si ekran przegldarki. Sprawd ustawienie proxy przegldarki. To urzdzenie nie obsluguje serwerów proxy. Zmie ustawienie przegldarki na takie, aby nie lczy go przez serwer proxy. Sprawd konfiguracj zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczajcego. Szczególowe informacje mona znale na stronie internetowej (strona 34). Dwik przeskakuje. Dwik moe przeskakiwa, np. w zalenoci od otoczenia sieciowego, w przypadku korzystania z sieci bezprzewodowej. Serwery s przecione. Zamknij wszystkie zbdne aktualnie uywane aplikacje. Jeli wystpi ten bld, urzdzenie nie moe odtwarza (kontrolka podwietlenia (biala) cigle szybko pulsuje). Upewnij si, e pliki muzyczne nie s uszkodzone i e nie zostaly usunite z serwera. Patrz instrukcja obslugi serwera. Serwer próbuje odtwarza nieobslugiwany format dwiku na tym urzdzeniu. Sprawd informacje o formacie, uywajc serwera. Wylcz kontrol rozsylania grupowego w routerze/punkcie dostpowym bezprzewodowej sieci LAN, jeli jest wlczona. Wicej informacji mona znale w instrukcji obslugi routera/ punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. Urzdzenie nie moe odtwarza przy takim wskazaniu (kontrolka podwietlenia (biala) cigle pulsuje). Serwer nie moe zezwoli na dostp z tego urzdzenia. Zmie ustawienia serwera, aby zezwoli na dostp z tego urzdzenia. Patrz instrukcja obslugi serwera. Przycisk X (pauza) nie dziala. Przycisk X (pauza) moe nie dziala, w zalenoci od serwera. Sie domowa Urzdzenie nie moe zosta znalezione z poziomu kontrolera. (Kontroler nie moe przeglda urzdzenia). Sprawd konfiguracj zapory sieciowej oprogramowania zabezpieczajcego. Szczególowe informacje mona znale na stronie internetowej (strona 34). Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. JJeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe polczy si z sieci. Upewnij si, e kontroler jest podlczony do sieci domowej. Utwory zmieniaj si/rozpoczynaj/ zatrzymuj automatycznie. Moliwe, e urzdzeniem steruje inne urzdzenie. Jeli chcesz odrzuci te dania, ustaw przelcznik zasilania urzdzenia w pozycji OFF. ULUBIONE Jeli problem nie dotyczy jednego z poniszych przypadków patrz,,sie domowa" (strona 36). 36PL Odtwarzanie nie rozpoczyna si po naciniciu przycisku BOOKMARKS CALL. Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. Jeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe polczy si z sieci. (Urzdzenie nie moe zosta znalezione lub rozpoznane przez inne urzdzenia, które znajduj si w sieci domowej). (strona 35). " Upewnij si, e kontrolka AUDIO IN nie wieci si.

10 Przycisk BOOKMARKS CALL nie dziala, kiedy zostanie wybrane wejcie audio. Jeli po naciniciu przycisku BOOKMARKS CALL odtwarzanie nie rozpocznie si, moliwe, e adres IP serwera ulegl zmianie. W takim przypadku ponownie zarejestruj dan muzyk. Urzdzenie nie rejestruje odtwarzania utworów na licie ulubionych po naciniciu przycisku BOOKMARKS ADD. Upewnij si, e kontrolka PARTY STREAMING nie wieci na bursztynowo. Przycisk BOOKMARKS ADD nie dziala po dolczeniu do PARTY. Nie mona zarejestrowa tego samego utworu wicej ni raz. polczy si z sieci. (Urzdzenie nie moe zosta znalezione lub rozpoznane przez inne urzdzenia, które znajduj si w sieci domowej). (strona 35). " Urzdzenie nie odtwarza muzyki w nastpujcych przypadkach. Brak serwera. Brak muzyki, któr mona odtwarza na serwerze. Funkcja PARTY STREAMING Jeli problem nie dotyczy jednego z poniszych przypadków patrz,,sie domowa" (strona 36). Podczas PARTY Urzdzenie nie moe dolczy do PARTY. Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. Jeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe polczy si z sieci. Sprawd status innego gocia PARTY. Urzdzenie nie moe dolczy do PARTY, jeli inne urzdzenia PARTY opucily PARTY. Odtwarzaj za pomoc innego urzdzenia PARTY, kiedy dolczysz do PARTY jako go PARTY. Jeli chcesz rozpocz PARTY jako host PARTY, wciskaj przycisk PARTY przez co najmniej dwie sekundy. Wylcz kontrol rozsylania grupowego w routerze/punkcie dostpowym bezprzewodowej sieci LAN, jeli jest wlczona. Wicej informacji mona znale w instrukcji obslugi routera/ punktu dostpowego bezprzewodowej sieci LAN. 37PL Rozwizywanie problemów Funkcja odtwarzania losowego Jeli problem nie dotyczy jednego z poniszych przypadków patrz,,sie domowa" (strona 36). To urzdzenie nie odtwarza. Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. Jeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe Polczenie urzdzenia z hostem PARTY moe potrwa kilka minut. Sprawd status kontrolki PARTY STREAMING. PARTY jest ju zakoczone, jeli kontrolka PARTY STREAMING zganie. muzyk. Zresetuj urzdzenie, jeli nie dziala prawidlowo. Przyciski nie dzialaj podczas aktualizacji oprogramowania. nie dziala. W pobliu urzdzenia znajduj si wietlówki z inwerterami. Nie zbliaj urzdzenia do wietlówek z inwerterami. Upewnij si, e bateria zostala wloona prawidlowo. Sprawd poziom naladowania baterii w pilocie. Uywaj pilota, kierujc go na przycisk PARTY (czujnik zdalnego sterowania) na urzdzeniu. Uywanie urzdzenia jako hosta PARTY Urzdzenie nie moe rozpocz PARTY. Upewnij si, e kontrolka LINK wieci na zielono lub bursztynowo. Jeoeli kontrolka LINK nie oewieci, pulsuje lub oewieci na czerwono, patrz,,urzdzenie nie moe polczy si z sieci. nie moe opuci PARTY. jednego z goci PARTY. Pozostale informacje Urzdzenie nie dziala prawidlowo. Urzdzenie jest podatne na wplyw elektrycznoci statycznej itp. Ustaw przelcznik zasilania w pozycji OFF, a nastpnie ponownie w pozycji ON. 38PL Znaki towarowe itp. PARTY STREAMING i logo PARTY STREAMING s znakami towarowymi Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7TM i Windows Media s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa wlasnoci intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Uywanie lub dystrybucja tego rodzaju technologii poza tym produktem jest zabroniona bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub upowanionego przedstawiciela firmy Microsoft.,, " Logo Wi-Fi jest znakiem certyfikacyjnym organizacji Wi-Fi Alliance. DLNA, logo DLNA i DLNA CERTIFIEDTM s znakami towarowymi, znakami uslugowymi lub znakami certyfikacyjnymi organizacji Digital Living Network Alliance. Windows Media jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Ten produkt jest chroniony przez pewne prawa wlasnoci intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Uywanie lub dystrybucja tego rodzaju technologii poza tym produktem jest zabroniona bez uzyskania licencji od firmy Microsoft lub upowanionego przedstawiciela firmy Microsoft. Technologia kodowania dwiku i patenty MPEG Layer-3 zostaly wykorzystane na mocy licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson. 2 Ponowna dystrybucja w postaci binarnej musi umoliwia odtworzenie powyszych informacji o prawach autorskich, listy warunków i poniszej informacji w dokumentacji i/lub innych materialach dolczonych do dystrybucji. 3 Nazwy wymienionych powyej wlacicieli praw autorskich oraz nazwy wspólpracowników nie mog by uywane w celu promowania lub reklamowania produktów stworzonych przy uyciu tego oprogramowania bez uzyskania specjalnego pozwolenia na pimie. NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WLACICIELI PRAW AUTORSKICH ORAZ ICH WSPÓLPRACOWNIKÓW W STANIE,,TAKIM, JAKI JEST" Z WYLCZENIEM WSZELKICH JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY ORAZ PRZYDATNOCI DO WYBRANEGO CELU. WLACICIEL PRAW AUTORSKICH NIE ODPOWIADA ZA ADNE BEZPOREDNIE, POREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYJTKOWE LUB WYNIKOWE USZKODZENIA (W TYM, ALE NIE TYLKO, WYMIAN TOWARÓW LUB USLUG, UTRAT DANYCH, UTRAT PRZYDATNOCI DO UYCIA, UTRAT ZYSKÓW LUB PRZESZKODY W DZIALANIU FIRMY) POWSTALYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I NA PODSTAWIE JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW, ZAPISANYCH W KONTRAKCIE, ODPOWIEDZIALNOCI BEZPOREDNIEJ (W TYM WYNIKAJCE Z ZANIEDBANIA I INNE) WYNIKAJCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UYWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU OSTRZEENIA O MOLIWOCI POWSTANIA TAKICH STRAT. Wystpujce w niniejszej instrukcji nazwy systemów i produktów s znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi producentów. WPA Supplicant Copyright (c) , Jouni Malinen hut.fi> oraz wspóltwórcy Wszelkie prawa zastrzeone. Ponowna dystrybucja i wykorzystanie w formie ródlowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, s dozwolone wylcznie po spelnieniu nastpujcych warunków: 1 Ponowna dystrybucja kodu ródlowego musi zawiera powysze informacje o prawach autorskich, list warunków i ponisz informacj. 39PL W niniejszym podrczniku systemy Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional i Microsoft Windows XP Media Center Edition s okrelane nazw Windows XP. W niniejszym podrczniku systemy Microsoft Windows Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Business i Microsoft Windows Vista Ultimate s okrelane nazw Windows Vista.

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) W niniejszej instrukcji, systemy Microsoft Windows 7 Home Basic, Microsoft Windows 7 Home Premium, Microsoft Windows 7 Professional i Microsoft Windows 7 Ultimate s okrelane nazw Windows 7. W niniejszej instrukcji pominito znaki TM i. 40PL 41PL 42PL 43PL 2011 Sony Corporation Printed in China (2).

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756

Twoja instrukcja użytkownika TRENDNET TEW-432BRP http://pl.yourpdfguides.com/dref/948756 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TRENDNET TEW-432BRP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TRENDNET TEW-432BRP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK X544 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1267914 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6005 N Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SWEEX LW050V2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2351682

Twoja instrukcja użytkownika SWEEX LW050V2 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2351682 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I

1 Podłącz kabel ADSL do złącza linii ADSL I Informacje na temat produktu A B C D E F G H I J K L M N O P A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu LAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu 4 LAN F: Kontrolka transferu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3635MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277390 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla XEROX PHASER 3635MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5320E Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033

Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0

Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR. wersja 3.0 Podręcznik szybkiej instalacji ACTi NVR wersja 3.0 Poznań 2013 SPIS TREŚCI Zanim rozpoczniesz... 3 Instalacja... 3 Krok1... 3 Dostęp przez przeglądarkę... 5 Krok2... 5 Logowanie... 5 Krok3... 5 Kreator

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G

Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL 2+, TP-Link TD-W8910G/TDW8920G Konfiguracja ROUTERA bezprzewodowego z modemem ADSL +, TP-Link TD-W890G/TDW890G Ustawienia karty sieciowej Windows XP Ustawienie protokołu TCP/IP 3 Kliknij START następnie zakładkę Ustawienia i Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI

Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Unitek Y-5501 adapter WiFi do HDMI Poznań 2013 Opis Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność zwykłego telewizora o funkcję SMART. Niewielki i lekki

Bardziej szczegółowo

EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną

EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną 2 POLSKI EM4577 300Mbps Wireless USB Adapter z zewnętrzną anteną Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Procedura instalacyjna...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej uu Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu oraz tryb ad-hoc do nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1330SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1330SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1330SA

Bardziej szczegółowo

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234

NBG420N. Bezprzewodowy router N. Skrócona instrukcja obsługi. DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Bezprzewodowy router N DOMYŚLNE LOGOWANIE Adres IP: http://192.168.1.1 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.60 Marzec 2008 Wydanie 1 Copyright 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2

Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 Rozwiązywanie problemów z DNS i siecią bezprzewodową AR1004g v2 1. W zakładce panelu konfiguracyjnego (adres IP strony konfiguracyjnej urządzenia to: 192.168.1.254) Advanced Setup --> LAN, w sekcji Domain

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Wireless USB Adapter

Wireless USB Adapter Wireless USB Adapter Welcome... 2 Package Contents... 2 Wireless USB Adapter Overview... 3 Interface... 3 LED Description... 3 WPS Button... 4 Wireless USB Adapter Installation... 4 Windows Vista... 4

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3

Twoja instrukcja użytkownika NETGEAR DG834V3 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920

Podręcznik szybkiej instalacji. wepresent WP-920 Podręcznik szybkiej instalacji wepresent WP-920 Poznań 2010 Wstęp wepresent WP920 to urządzenie, które podłączone do projektora lub telewizora pozwala na bezprzewodową prezentację obrazu i dźwięku z maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2

Twoja instrukcja użytkownika HTC TOUCH DIAMOND2 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Y-1463

Instrukcja obsługi Y-1463 Instrukcja obsługi Y-1463 Poznań 2015 Wstęp Szybka karta sieciowa 10/100 Mbps Fast Ethernet, marki Unitek podłączana do komputera za pośrednictwem portu USB 2.0. Zgodność ze standardem USB 2.0 pozwala

Bardziej szczegółowo