Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP"

Transkrypt

1 Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link AirPlus G Przed rozpoczęciem Domyślny adres IP urządzenia DWL-G730AP to z maską podsieci W celu skonfigurowania urządzenia DWL-G730AP należy przypisać komputerowi statyczny adres IP z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia DWL-730AP. Zawartość opakowania Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika Torba podróżna D-Link Kabel USB z zasilaniem Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Zasilacz 5 V, 1,2 A Użycie zasilacza o niewłaściwym napięciu znamionowym spowoduje uszkodzenie produktu i utratę gwarancji. Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą D-Link Systems Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Oprogramowanie i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2 Panel górny Przegląd sprzętu Wskaźnik POWER (Zasilanie) Świecenie ciągłe oznacza podłączenie do właściwego źródła zasilania. Wskaźnik LAN Świecenie ciągłe oznacza połączenie z siecią Ethernet. Miganie oznacza aktywność sieci Ethernet. Wskaźnik WLAN Wskaźnik LED WLAN światło ciągłe oznacza, że segment sieci bezprzewodowej jest w stanie gotowości. W czasie bezprzewodowego przesyłania danych wskaźnik miga. Panel dolny Przełącznik wyboru trybu pracy Służy do wybierania trybu pracy punktu dostępowego, klienta lub rutera. Panel tylny Przycisk Reset: Służy do przywracania ustawień domyślnych. Port LAN: Służy do połączenia przez kable ethernetowe z urządzeniem pracującym w sieci Ethernet. W trybie rutera działa jako port WAN. 2 Gniazdo zasilacza.

3 Instalowanie przegląd Urządzenie DWL-G730AP może pracować w trzech trybach: Tryb punktu dostępowego (Access Point AP) W tym trybie urządzenie DWL-G730AP działa jako punkt dostępowy. Tryb klienta (Client) W tym trybie urządzenie DWL-G730AP działa jako klient bezprzewodowy. Tryb rutera (RT) Po wybraniu tego trybu urządzenie działa jako ruter. Tryb punktu dostępowego (Access Point AP) Jeżeli przełącznik trybu pracy u dołu urządzenia DWL-G730AP jest ustawiony w pozycji AP, pracuje ono w trybie punktu dostępowego. Poniższy rysunek przedstawia typową konfigurację punktu dostępowego. Uwaga: Urządzenia bezprzewodowe D-Link AirPlus G w konfiguracji fabrycznej można łączyć ze sobą, bezpośrednio po rozpakowaniu, używając ustawień domyślnych. 3

4 Instalowanie przegląd (kontynuacja) Tryb klienta (Client): Jeżeli przełącznik trybu pracy u dołu urządzenia DWL-G730AP jest ustawiony w pozycji Client, pracuje ono w trybie klienta. Poniższy rysunek przedstawia typową konfigurację klienta. Uwaga: Urządzenia bezprzewodowe D-Link AirPlus G w konfiguracji fabrycznej można łączyć ze sobą, bezpośrednio po rozpakowaniu, używając ustawień domyślnych. 4

5 Instalowanie przegląd (kontynuacja) Tryb rutera (RT): Jeżeli przełącznik trybu pracy u dołu urządzenia DWL-G730AP jest ustawiony w pozycji RT, pracuje ono w trybie rutera. Poniższy rysunek przedstawia typową konfigurację rutera. Uwaga: Urządzenia bezprzewodowe D-Link AirPlus G w konfiguracji fabrycznej można łączyć ze sobą, bezpośrednio po rozpakowaniu, używając ustawień domyślnych. 5

6 Tryb AP użycie kreatora konfiguracji Aby skonfigurować urządzenie DWL-G730AP w trybie AP, należy połączyć je bezpośrednio z komputerem PC standardowym kablem ethernetowym. Należy przypisać karcie sieciowej, która łączy się z urządzeniem DWL-G730AP, adres IP z zakresu x. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w polu adres Następnie naciśnij klawisz Enter lub Return. Wyświetli się ekran logowania. Wpisz nazwę użytkownika admin, a pole hasła pozostaw puste. Kliknij OK Po zalogowaniu wyświetli się strona główna. Kliknij Run Wizard (Uruchom kreator). 6

7 Tryb AP użycie kreatora konfiguracji (kontynuacja) Wyświetlą się okna pokazane poniżej. Ustalenie nowego hasła. Opcjonalnie możesz ustalić nowe hasło. Skonfiguruj połączenie przez bezprzewodową sieć LAN. W urządzeniu DWL-G730AP identyfikator SSID ma ustawienie domyślne default, a kanał (Channel) ma ustawienie domyślne 6. 7

8 Tryb AP użycie kreatora konfiguracji (kontynuacja) Szyfrowanie Urządzenie DWL-G730AP udostępnia dwa poziomy szyfrowania danych przesyłanych siecią bezprzewodową 64-bitowe i 128-bitowe. Domyślnie szyfrowanie jest wyłączone. Ustawienia szyfrowania można zmienić w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej. Kliknij Restart (Uruchom ponownie) Kliknij Close (Zamknij) Działanie kreatora konfiguracji AP zostało zakończone! Nastąpi powrót do zakładki Home (głównej). Zamknij wszystkie okna przeglądarki. 8

9 Tryb Client użycie kreatora konfiguracji Aby skonfigurować urządzenie DWL-G730AP w trybie Client, należy połączyć je bezpośrednio z komputerem PC standardowym kablem ethernetowym. Należy przypisać karcie sieciowej, która łączy się z urządzeniem DWL-G730AP, adresu IP z zakresu x. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w polu adres Następnie naciśnij klawisz Enter lub Return. Wyświetli się ekran logowania. Wpisz nazwę użytkownika admin, a pole hasła pozostaw puste. Kliknij OK Po zalogowaniu wyświetli się strona główna. Kliknij Run Wizard (Uruchom kreator). 9

10 Tryb Client użycie kreatora konfiguracji (kontynuacja) Wyświetlą się okna pokazane poniżej. Ustalenie nowego hasła. Opcjonalnie możesz ustalić nowe hasło. Skonfiguruj połączenie przez bezprzewodową sieć LAN. Wpisz identyfikator SSID swojej sieci lub kliknij przycisk Site Survey, aby wyświetlić dostępne identyfikatory SSID. Wybierz ustawienie kanału (Channel) swojej sieci. 10

11 Tryb Client użycie kreatora konfiguracji (kontynuacja) Szyfrowanie Urządzenie DWL-G730AP udostępnia dwa poziomy szyfrowania danych przesyłanych siecią bezprzewodową 64-bitowe i 128-bitowe. Domyślnie szyfrowanie jest wyłączone. Ustawienia szyfrowania można zmienić w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej. Kliknij Restart (Uruchom ponownie) Kliknij Close (Zamknij) Działanie kreatora konfiguracji w trybie Client zostało zakończone! Nastąpi powrót do zakładki Home (głównej). Zamknij wszystkie okna przeglądarki. 11

12 Tryb Router użycie kreatora konfiguracji Aby skonfigurować urządzenie DWL-G730AP w trybie Router, niezbędne jest połączenie z ruterem za pośrednictwem karty sieci bezprzewodowej. Gdy urządzenie DWL-G730AP pracuje w trybie Router, jego port LAN działa jako port WAN. Aby uruchomić kreator konfiguracji, należy ustanowić połączenie bezprzewodowe z urządzeniem DWL-G730AP, a następnie wykonać czynności opisane poniżej. Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz w polu adres Następnie naciśnij klawisz Enter lub Return. Wyświetli się ekran logowania. Wpisz nazwę użytkownika admin, a pole hasła pozostaw puste. Kliknij OK Po zalogowaniu wyświetli się strona główna. Kliknij Run Wizard (Uruchom kreator). 12

13 Tryb Router użycie kreatora konfiguracji (kontynuacja) Wyświetlą się okna pokazane poniżej. Ustalenie nowego hasła. Opcjonalnie możesz ustalić nowe hasło. Wybierz strefę czasową. Wybierz odpowiednią strefę czasową. 13

14 Tryb Router użycie kreatora konfiguracji (kontynuacja) Wybór połączenia internetowego. Wybierz typ połączenia internetowego dla rutera. Jeżeli nie masz pewności, które ustawienie wybrać, skontaktuj się z operatorem Internetu. J e ż e l i z o s t a ł a w y b r a n a o p c j a dynamicznej adresacji IP (włączony serwer DHCP), wyświetli się taki ekran: (używany głównie przy dostępie do Internetu przez sieć telewizji kablowej). Kliknij przycisk Clone MAC Address (Klonuj adres MAC), aby automatycznie skopiować adres MAC karty sieciowej w komputerze. Adres MAC można również wpisać ręcznie. Te ustawienia należy wprowadzić z komputera zarejestrowanego w sieci operatora Internetu. Skonfiguruj połączenie przez bezprzewodową sieć LAN. W urządzeniu DWL-G730AP identyfikator SSID ma ustawienie domyślne default, a kanał (Channel)) ma ustawienie domyślne 6. 14

15 Tryb Router użycie kreatora konfiguracji (kontynuacja) Szyfrowanie Urządzenie DWL-G730AP udostępnia dwa poziomy szyfrowania danych przesyłanych siecią bezprzewodową 64-bitowe i 128-bitowe. Domyślnie szyfrowanie jest wyłączone. Ustawienia szyfrowania można zmienić w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa komunikacji bezprzewodowej. Kliknij Restart (Uruchom ponownie) Kliknij Close (Zamknij) Działanie kreatora konfiguracji w trybie Router zostało zakończone! Nastąpi powrót do zakładki Home (głównej). Zamknij wszystkie okna przeglądarki. 15

16 Pomoc techniczna Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacji użytkownika można znaleźć w serwisie internetowym firmy D-Link. D-Link zapewnia bezpłatną pomoc techniczną klientom w Polsce w okresie gwarancyjnym produktu. Klienci z Polski mogą się kontaktować z działem pomocy technicznej firmy D-Link za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: +49 (1805)-2787 Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet: URL:

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V

DFL-200 Network Security Firewall. Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel konsoli (RS 232) Zasilacz napięcia stałego 5 V Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6. DFL-200 Zapora zabezpieczająca sieć Przed rozpoczęciem Jeżeli zapora

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Karta PCI sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) Xtreme G+ DWL-G520+ Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N

Instrukcja szybkiej instalacji. Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instrukcja szybkiej instalacji Bezprzewodowy punkt dostępowy, standard N Instalacja Podłączanie urządzenia na czas konfiguracji Podłącz przewód zasilacza do gniazda zasilania z tyłu punktu dostępowego

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6805] 2015-04-11 Ważne informacje Środki ostrożności Unikaj używania oraz przechowywania urządzenia w miejscach silnie zapylonych, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika

Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika Ruter ADSL DSL-504T Podręcznik użytkownika (Listopad 2003) I SPIS TREŚCI Informacje o niniejszym podręczniku...iv Zanim zaczniesz...iv Wymagania dotyczące instalacji...iv WPROWADZENIE... 1 Opis Rutera

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo