Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1268033"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK Z1420. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LEXMARK Z1420 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi LEXMARK Z1420 Podręcznik użytkownika LEXMARK Z1420 Instrukcje obsługi LEXMARK Z1420 Instrukcje użytkowania LEXMARK Z1420 Instrukcja użytkowania LEXMARK Z1420 Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

2 Skrót instrukcji: Wszystkie pozostale znaki towarowe nale do odpowiednich wlacicieli Lexmark International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. zostal zaprojektowany, przetestowany i zatwierdzony jako spelniajcy surowe midzynarodowe normy bezpieczestwa przy uyciu okrelonych skladników firmy Lexmark. Funkcje bezpieczestwa niektórych czci mog nie zawsze by oczywiste. Firma Lexmark nie ponosi odpowiedzialnoci za korzystanie z innych czci zamiennych. PRZESTROGA: Podczas burzy nie naley instalowa urzdzenia, dokonywa adnych polcze elektrycznych ani podlcza adnych przewodów, np. przewodu zasilajcego lub telefonicznego. NINIEJSZ INSTRUKCJ NALEY ZACHOWA. Instalowanie oprogramowania drukarki na dodatkowych komputerach w sieci..16 Sie bezprzewodowa Praca w sieci -- przegld...17 Podstawowe informacje o drukarce Opis czci drukarki.

3 .23 Podstawowe informacje o oprogramowaniu Korzystanie z oprogramowania drukarki Korzystanie ze Studia graficznego Korzystanie z Centrum obslugi urzdzenia..

4 27 Korzystanie z Wlaciwoci drukowania...28 Otwieranie oprogramowania Wlaciwoci drukowania Korzystanie z menu Zapisz ustawienia Korzystanie z menu Chc.

5 .. 29 Korzystanie z menu Opcje Korzystanie z kart okna Wlaciwoci drukowania. 29 Korzystanie z paska narzdzi...30 Przywracanie domylnych ustawie oprogramowania drukarki Konserwacja drukarki.

6 ..32 Wymiana nabojów drukujcych Wyjmowanie zuytego naboju drukujcego Instalowanie nabojów drukujcych Zamawianie materialów eksploatacyjnych...

7 ...34 Zamawianie nabojów drukujcych Zamawianie papieru i innych materialów eksploatacyjnych. 34 Rozwizywanie problemów...36 Rozwizywanie problemów z instalacj.

8 .36 Przycisk zasilania nie wieci Nie mona zainstalowa oprogramowania.. 36 Nie mona wydrukowa strony Rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow...

9 ..38 Drukowanie strony konfiguracji sieci Wskanik Wi-Fi nie wieci si.. 38 Podczas instalacji drukarka sieciowa nie jest wywietlana na licie dostpnych drukarek Sprawdzanie kluczy zabezpiecze Narzdzie instalacji bezprzewodowego serwera druku nie moe podczas instalacji komunikowa si z drukark (dotyczy tylko systemu Windows)..

10 . 40 Lampka wskanika Wi-Fi wieci na pomaraczowo Podczas instalacji lampka wskanika Wi-Fi miga na pomaraczowo. 42 Drukarka skonfigurowana w sieci bezprzewodowej nie drukuje 45 Drukarka bezprzewodowa przestala dziala Zmiana ustawie komunikacji bezprzewodowej po instalacji.

11 Znajdowanie adresu MAC...53 Przywracanie fabrycznych ustawie domylnych wewntrznego bezprzewodowego serwera druku Odinstalowywanie i ponowne instalowanie oprogramowania Zaawansowana konfiguracja sieci bezprzewodowej Dodawanie drukarki do istniejcej sieci bezprzewodowej typu ad hoc

12 55 Tworzenie sieci bezprzewodowej typu ad hoc..56 Uwagi Informacje dotyczce wydania Slownik poj sieciowych...

13 Znajdowanie informacji o drukarce Broszura instalacyjna Opis Broszura instalacyjna zawiera instrukcje dotyczce konfiguracji sprztu i oprogramowania. Gdzie szuka Dokument ten mona znale w opakowaniu drukarki oraz w witrynie sieci Web firmy Lexmark pod adresem www. lexmark.pl. Broszura Rozpoczcie pracy lub Rozwizania z zakresu instalacji Opis Broszura Rozpoczcie pracy zawiera instrukcje dotyczce konfiguracji sprztu i oprogramowania (w systemach operacyjnych Windows) oraz podstawowe instrukcje dotyczce korzystania z drukarki. Uwaga: Jeli drukarka obsluguje systemy operacyjne wspólpracujce z komputerami Macintosh, zobacz Pomoc Mac: 1 Na pulpicie programu Finder kliknij dwukrotnie folder Lexmark 1400 Series. 2 Kliknij dwukrotnie ikon drukarki Pomoc. Broszura Rozwizania z zakresu instalacji zawiera informacje dotyczce rozwizywania problemów dotyczcych konfiguracji drukarki. Uwaga: Dokumenty te s dostarczane tylko z niektórymi modelami drukarek. Jeli uytkownik nie otrzymal broszury Rozpoczcie pracy ani Rozwizania z zakresu instalacji, powinien zapozna si z Podrcznikiem uytkownika. Gdzie szuka Dokument ten mona znale w opakowaniu drukarki oraz w witrynie sieci Web firmy Lexmark pod adresem 5 Podrcznik uytkownika Opis Podrcznik uytkownika zawiera instrukcje dotyczce korzystania z drukarki oraz inne informacje, takie jak: Gdzie szuka Podczas instalacji oprogramowania drukarki zostanie take zainstalowany Podrcznik uytkownika. 1 Kliknij kolejno opcje: Start Programy lub Wszystkie programy Lexmark 1400 Series. 2 Kliknij opcj Podrcznik uytkownika. Korzystanie z oprogramowania (w systemach operacyjnych Windows) Ladowanie papieru Drukowanie Jeli na pulpicie nie ma skrótu do Podrcznika uytkownika, postpuj zgodnie z poniszymi Praca z fotografiami instrukcjami: Skanowanie (jeli jest obslugiwane przez drukark) 1 Wló dysk CD. Wykonywanie kopii (jeli jest obslugiwane przez Zostanie wywietlone okno instalacji. drukark) Uwaga: W razie potrzeby kliknij kolejno polecenia Start Uruchom, a nastpnie wpisz D:\setup, gdzie D oznacza liter napdu CD-ROM komputera. 2 Kliknij opcj Dokumentacja. Faksowanie (jeli jest obslugiwane przez drukark) Konserwacja drukarki Podlczanie drukarki do sieci (jeli jest obslugiwane przez drukark) tym Rozwizywanie problemów zwizanych z instalacj). 4 Kliknij opcj Tak. Uwaga: Jeli drukarka obsluguje systemy operacyjne Na pulpicie pojawi si skrót do Podrcznika wspólpracujce z komputerami Macintosh, zobacz uytkownika i Podrcznik uytkownika zostanie Pomoc Mac: wywietlony na ekranie. 1 Na pulpicie programu Finder kliknij dwukrotnie folder Dokument ten mona take znale w witrynie sieci Web Lexmark 1400 Series. firmy Lexmark pod adresem 2 Kliknij dwukrotnie ikon drukarki Pomoc. kopiowaniem, skanowaniem, faksowaniem, zaciciem papieru i nieprawidlowym podawaniem Rozwizywanie problemów z drukowaniem, 3 Kliknij opcj Wywietl Podrcznik uytkownika (w Pomoc Opis Pomoc zawiera instrukcje na temat korzystania z oprogramowania, w przypadku gdy drukarka jest podlczona do komputera. Gdzie szuka W dowolnym programie firmy Lexmark naley klikn element Pomoc, Wskazówki Pomoc lub Pomoc Tematy pomocy. Centrum obslugi urzdzenia Lexmark Opis Program Centrum obslugi urzdzenia Lexmark mona znale na dysku CD-ROM. Zostanie on zainstalowany wraz z pozostalym oprogramowaniem po podlczeniu drukarki do komputera. Gdzie szuka Aby uzyska dostp do Centrum obslugi urzdzenia Lexmark: 1 Kliknij kolejno opcje: Start Programy lub Wszystkie programy Lexmark 1400 Series. 2 Wybierz opcj Centrum obslugi urzdzenia Lexmark. 6 nformacji naley si zapozna z dokumentacj dolczon do sieci bezprzewodowej lub skontaktowa z osob, która skonfigurowala sie. Potrzebne informacje mona zapisa w poniszej tabeli. Element Identyfikator SSID (nazwa sieci) Klucz zabezpiecze (haslo) Opis 4 Aby skonfigurowa drukark, postpuj zgodnie z instrukcjami podanymi w nastpujcych sekcjach. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

14 Aby drukowa w systemie operacyjnym Windows przy uyciu polczenia bezprzewodowego lub kabla USB, zobacz,,konfigurowanie drukarki w systemie operacyjnym Windows" na stronie 9. Aby drukowa w systemie operacyjnym Macintosh, zobacz,,konfigurowanie drukarki w systemie operacyjnym Macintosh" na stronie 10. Uwaga: Jeli drukwaga: Ta aplikacja nazywa si Rendezvous w systemie Mac OS X w wersji 10.3, ale obecnie firma Apple Inc. posluguje si nazw Bonjour. 9 Kliknij dwukrotnie model drukarki. 10 Kliknij polecenie Configuration (Konfiguracja). 11 Kliknij polecenie Wireless (Bezprzewodowa). 12 Zmie nastpujce ustawienia: a Wprowad nazw sieci (identyfikator SSID). b Jako typ BSS (podstawowy typ uslugi) wybierz opcj Infrastructure (Infrastruktura), jeli w sieci bezprzewodowej do komunikacji z innymi urzdzeniami jest uywany punkt dostpu do sieci bezprzewodowej (router bezprzewodowy). Ad Hoc, jeli w sieci bezprzewodowej do komunikacji z innymi urzdzeniami nie jest uywany punkt dostpu do sieci bezprzewodowej (router bezprzewodowy). c Wybierz typ zabezpiecze uywanych do ochrony sieci bezprzewodowej. 14 Uwagi: W przypadku uywania zabezpiecze typu WEP trzeba wprowadzi klucz zloony ze znaków szesnastkowych. W przypadku uywania stacji bazowej AirPort z zabezpieczeniami WEP trzeba uzyska równowane haslo sieciowe. Instrukcje dotyczce uzyskiwania tego hasla mona znale w dokumentacji dolczonej do stacji bazowej AirPort. W przypadku braku tych informacji naley si zapozna z dokumentacj dolczon do sieci bezprzewodowej lub skontaktowa z osob, która skonfigurowala sie. 13 Kliknij przycisk Wylij. 14 W folderze Applications (Aplikacje) kliknij dwukrotnie ikon narzdzia Internet Connect. 15 Na pasku narzdzi kliknij ikon AirPort. 16 W menu podrcznym Network (Sie) wybierz oryginaln sie. Uwagi: Moe by konieczne wprowadzenie hasla zabezpiecze sieci bezprzewodowej. Po ponownym polczeniu z oryginaln sieci polczenie z Internetem zostanie przywrócone. 17 Wló do napdu dysk CD dla systemu Macintosh. 18 Na pulpicie programu Finder kliknij dwukrotnie folder Lexmark 1400 Series Installer. 19 Kliknij dwukrotnie ikon Instaluj. 20 Kliknij przycisk Kontynuuj. 21 Aby zakoczy instalacj, postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie komputera. Po zakoczeniu instalacji drukarka jest gotowa do uycia. Konfigurowanie drukarki przy uyciu kabla USB Ponisze instrukcje dotycz konfigurowania drukarki przy uyciu kabla USB w systemie operacyjnym Macintosh. Uwaga: Naley si upewni, e zostala dokonana wstpna konfiguracja drukarki. Aby uzyska wicej informacji, zobacz,,konfigurowanie drukarki" na stronie 9. 1 Upewnij si, e komputer jest wlczony. 2 Wló do koca kwadratowy wtyk kabla USB do gniazda z tylu drukarki. 3 Wló prostoktny wtyk kabla USB dokladnie do portu USB komputera. Port USB jest oznaczony symbolem. 4 Wló do napdu dysk CD dla systemu Macintosh. 5 Na pulpicie programu Finder kliknij dwukrotnie folder Lexmark 1400 Series Installer. 6 Kliknij dwukrotnie ikon Instaluj. 7 Kliknij przycisk Kontynuuj. 8 Aby zakoczy instalacj, postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie komputera. Po zakoczeniu instalacji drukarka jest gotowa do uycia. 15 Instalowanie oprogramowania drukarki na dodatkowych komputerach w sieci W przypadku gdy instalowane jest oprogramowanie drukarki do uywania na wielu komputerach w sieci, naley wloy instalacyjny dysk CD do kadego dodatkowego komputera i wykona polecenia wywietlane na ekranie. Nie trzeba powtarza procedury instalacji na komputerach, na których maj by sporzdzane wydruki. Podczas instalacji drukarka powinna pojawi si zaznaczona. W przypadku pojawienia si wielu drukarek, naley zweryfikowa poprawno adresu IP/adresu MAC drukarki. Jeli potrzebujesz pomocy w znalezieniu adresu IP lub MAC, zobacz,,znajdowanie adresu MAC" na stronie Sie bezprzewodowa Praca w sieci -- przegld Sie to zbiór urzdze, takich jak komputery, drukarki, koncentratory Ethernet, punkty dostpu sieci bezprzewodowej i routery, polczonych w celu komunikacji za pomoc kabli lub polczenia bezprzewodowego. Urzdzenia znajdujce si w sieci bezprzewodowej komunikuj si ze sob przy uyciu fal radiowych zamiast kabli. Aby urzdzenie moglo si komunikowa bezprzewodowo, musi by do niego podlczony lub w nim zainstalowany bezprzewodowy serwer druku, umoliwiajcy odbieranie i wysylanie fal radiowych. Typowe konfiguracje sieci domowej Sie mona skonfigurowa na trzy sposoby. Oto niektóre przyklady typowych konfiguracji sieci domowej: komputer przenony i drukarka polczone bezprzewodowo z Internetem; komputer stacjonarny, komputer przenony i drukarka polczone bezprzewodowo z Internetem; urzdzenia polczone z Internetem przez sie Ethernet; komputer stacjonarny, komputer przenony i drukarka polczone bezprzewodowo bez dostpu do Internetu; komputer przenony polczony bezprzewodowo z drukark bez dostpu do Internetu. We wszystkich piciu przypadkach komputery stacjonarne i przenone musz by polczone przewodami i/lub mie wbudowane lub zainstalowane bezprzewodowe karty sieciowe, aby byla moliwa komunikacja przez sie. Drukarki widoczne na nastpujcych schematach reprezentuj drukarki firmy Lexmark z wbudowanymi lub zainstalowanymi wewntrznymi serwerami druku tej firmy, które umoliwiaj komunikacj przez sie. Wewntrzne serwery druku firmy Lexmark to urzdzenia produkowane po to, by drukarki firmy Lexmark mona bylo podlcza do sieci przewodowych lub bezprzewodowych. Sytuacja 1. Komputer przenony i drukarka polczone bezprzewodowo z Internetem Komputer jest podlczony do routera bezprzewodowego za pomoc kabla Ethernet. Komputer przenony i drukarka s polczone bezprzewodowo z routerem. Sie jest polczona z Internetem przez lcze DSL lub modem kablowy. Sytuacja 2. Komputer stacjonarny, komputer przenony i drukarka polczone bezprzewodowo z Internetem Oba komputery i drukarka s polczone bezprzewodowo z routerem bezprzewodowym. Sie jest polczona z Internetem przez lcze DSL lub modem kablowy. 17 Sytuacja 3. Urzdzenia polczone z Internetem przez sie Ethernet. Oba komputery i drukarka s polczone za pomoc kabli Ethernet z koncentratorem, routerem lub przelcznikiem. Sie jest polczona z Internetem przez lcze DSL lub modem kablowy. Sytuacja 4. Komputer stacjonarny, komputer przenony i drukarka polczone bezprzewodowo bez dostpu do Internetu Oba komputery i drukarka s polczone bezprzewodowo z punktem dostpu sieci bezprzewodowej. Sie nie jest polczona z Internetem. 18 Sytuacja 5. Komputer przenony polczony bezprzewodowo z drukark bez dostpu do Internetu Komputer przenony jest bezporednio polczony z drukark bez udzialu routera bezprzewodowego. Sie nie jest polczona z Internetem. Identyfikator SSID Identyfikator SSID (Service Set Identifier) to ustawienie urzdzenia bezprzewodowego, które umoliwia przylczanie urzdze do tej samej sieci bezprzewodowej. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

15 Czasami jest okrelany jako nazwa sieci. Identyfikator SSID umoliwia urzdzeniom komunikowanie si ze sob. Sila sygnalu Urzdzenia bezprzewodowe maj wbudowane anteny, które slu do przesylania i odbierania sygnalów radiowych. Informacja o sile sygnalu widoczna na stronie konfiguracji sieci drukarki wskazuje, jak moc ma odbierany sygnal. Na sil sygnalu ma wplyw wiele czynników. Jednym z nich s zaklócenia emitowane przez inne urzdzenia bezprzewodowe lub urzdzenia odmiennego typu, na przyklad kuchenki mikrofalowe. Drugim czynnikiem jest odleglo. Im dalej od siebie s poloone dwa urzdzenia bezprzewodowe, tym wiksze jest prawdopodobiestwo, e sygnal komunikacyjny bdzie slabszy. Adresy IP Adres IP to unikatowy numer, którego urzdzenia w sieci IP uywaj do wzajemnej lokalizacji i komunikacji. Komunikacja midzy urzdzeniami w sieci IP jest moliwa tylko wtedy, gdy maj one unikatowe i prawidlowe adresy IP. Unikatowo adresów IP polega na tym, e adne dwa urzdzenia w tej samej sieci nie maj tego samego adresu IP. Adres IP drukarki mona odnale, drukujc stron konfiguracji sieci. Znajdowanie adresu IP komputera Uytkownicy systemu Windows 1 Kliknij kolejno polecenia: Start 2 Wpisz polecenie ipconfig. 3 Nacinij klawisz Enter. Adres IP bdzie widoczny jako cztery zestawy cyfr rozdzielone kropkami, na przyklad Jest on okrelany przez uywany system operacyjny lub oprogramowanie sieci bezprzewodowej. Programy lub Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia. Uytkownicy komputerów Macintosh 1 Na pulpicie programu Finder kliknij folder Applications (Aplikacje). 2 W folderze Applications (Aplikacje) kliknij dwukrotnie ikon System Preferences (Preferencje systemu). 3 Kliknij opcj Network (Sie). Adres IP bdzie widoczny jako cztery zestawy cyfr rozdzielone kropkami, na przyklad Jest on okrelany przez uywany system operacyjny lub oprogramowanie sieci bezprzewodowej. 19 Adres MAC Wikszo sprztu sieciowego ma unikatowy sprztowy numer identyfikacyjny, który pozwala odrónia urzdzenia w sieci. Nazywany jest on adresem MAC (Media Access Control). Na routerze mona ustawi list adresów MAC, aby w danej sieci mogly dziala tylko urzdzenia majce adresy MAC z tej listy. Ta metoda jest nazywana filtrowaniem adresów MAC. Jeli klient ma na routerze wlczony filtr adresów MAC i chce doda drukark do sieci, musi doda jej adres MAC do listy filtru. Drukowanie strony konfiguracji sieci Strona konfiguracji sieci zawiera ustawienia. Aby wydrukowa stron konfiguracji sieci: 1 Upewnij si, e drukarka jest wylczona. 2 Nacinij i przytrzymaj przez pi sekund przycisk, a nastpnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona testowa i strona konfiguracji sieci. Wysylanie polecenia ping do drukarki Aby sprawdzi, czy komputer moe si prawidlowo komunikowa z drukark w tej samej sieci, wydaj polecenie ping. Uytkownicy systemu Windows 1 Przy uyciu komputera: Kliknij kolejno polecenia: Start 2 Wpisz polecenie ping, a po nim adres IP urzdzenia. 3 Nacinij klawisz Enter. Jeli drukarka jest dostpna w sieci i odpowiada na polecenie ping, zostanie wywietlonych kilka wierszy rozpoczynajcych si od zwrotu Odpowied z. Programy Akcesoria Wiersz polecenia. Jeli drukarka nie jest dostpna w sieci lub nie odpowiada, po kilku sekundach zostanie wywietlony komunikat Uplynl limit czasu dania. Jeli drukarka nie odpowiada: a Wydrukuj stron konfiguracji. b Sprawd, czy drukarka ma adres IP. c Sprawd w obszarze Network Card (Karta sieciowa), czy pole Status (Stan) ma warto Connected (Polczono). d Sprawd, czy komputer ma adres IP. e Aby uzyska dodatkowe informacje, zobacz,,rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow" w rozdziale,,rozwizywanie problemów". Uytkownicy komputerów Macintosh 1 Na pulpicie programu Finder kliknij folder Applications (Aplikacje). 2 W folderze Applications (Aplikacje) kliknij folder Utilities (Narzdzia). 3 Kliknij dwukrotnie aplikacj Network Utility (Narzdzie sieciowe). 4 W polu adresu sieciowego na karcie Ping wpisz adres IP drukarki. Na przyklad: Kliknij przycisk Ping. 20 Jeli drukarka nie odpowiada: a Wydrukuj stron konfiguracji. b Sprawd, czy drukarka ma adres IP. c Sprawd w obszarze Network Card (Karta sieciowa), czy pole Status (Stan) ma warto Connected (Polczono). d Sprawd, czy komputer ma adres IP. e Aby uzyska dodatkowe informacje, zobacz,,rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow" w rozdziale,,rozwizywanie problemów". Typy sieci bezprzewodowych Sieci mog pracowa w jednym z dwóch trybów: infrastruktury lub ad hoc. Firma Lexmark zaleca skonfigurowanie sieci w trybie infrastruktury za pomoc instalacyjnego dysku CD dolczonego do drukarki. Sie bezprzewodowa, w której kade urzdzenie komunikuje si z innymi przez punkt dostpu sieci bezprzewodowej (router bezprzewodowy), jest skonfigurowana w trybie infrastruktury. Podobnie jak w sieci ad hoc, wszystkie urzdzenia musz mie prawidlowe adresy IP oraz uywa tego samego identyfikatora SSID i kanalu. Ponadto musz uywa tego samego identyfikatora SSID co punkt dostpu sieci bezprzewodowej (router bezprzewodowy). Prostym typem sieci bezprzewodowej jest taka sie, w której komputer z bezprzewodowym serwerem druku komunikuje si bezporednio z drukark wyposaon pod ktem pracy w sieci bezprzewodowej. Ten tryb komunikacji jest nazywany trybem ad hoc. Urzdzenie w sieci tego typu musi mie prawidlowy adres IP i by ustawione do pracy w trybie ad hoc. Bezprzewodowy serwer druku musi te by skonfigurowany przy uyciu tego samego identyfikatora SSID i kanalu. Infrastruktura Cechy Komunikacja Przez punkt dostpu sieci bezprzewodowej (router bezprzewodowy) Wicej opcji zabezpiecze Zalenie od zasigu i liczby punktów dostpu Zazwyczaj wiksza Ograniczony do zasigu poszczególnych urzdze w sieci Zazwyczaj mniejsza Bezporednio midzy urzdzeniami Ad hoc Bezpieczestwo Zasig Szybko Wymagania dotyczce wszystkich urzdze w sieci Unikatowy adres IP dla kadego urzdzenia Ustawiony tryb Ten sam identyfikator SSID Tak Tryb infrastruktury Tak, a dotyczy to te punktu dostpu sieci bezprzewodowej (routera bezprzewodowego) Tak, a dotyczy to te punktu dostpu sieci bezprzewodowej (routera bezprzewodowego) Tak Tryb ad hoc Tak Ten sam kanal Tak 21 Zalecan metod konfiguracji jest tryb infrastruktury, poniewa zapewnia: wiksze bezpieczestwo sieci, wiksz niezawodno, wiksz wydajno, latwiejsz konfiguracj. 22 Podstawowe informacje o drukarce Opis czci drukarki Element 1 2 Umoliwia Wewntrzna bezprzewodowa karta sieciowa Podlczenie do sieci bezprzewodowej Wlcz drukark. Wylcz drukark. Nacinij i szybko pu przycisk, aby przej do trybu oszczdzania energii. Nacinij przycisk i przytrzymaj go przez dwie sekundy, aby wylczy drukark. Anulowanie zadania drukowania. Wcinij trwania drukowania. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

16 w trakcie Ladowanie lub wysuwanie papieru. Rozwizywanie problemów. 3 Pokrywa dostpu Instalowanie i wymian naboju drukujcego. Usuwanie zaci papieru. 23 Element 4 wskanik Wi-Fi Umoliwia Sprawdzanie stanu sieci bezprzewodowej: Wylczony oznacza, e drukarka nie jest wlczona. Pomaraczowy oznacza, e drukarka jest gotowa do skonfigurowania drukowania bezprzewodowego, ale nie jest podlczona do sieci bezprzewodowej; oznacza, e drukarka jest podlczona za pomoc kabla USB. Migajcy pomaraczowy oznacza, e drukarka jest skonfigurowana, ale nie moe nawiza polczenia z sieci bezprzewodow. Zielone oznaczaj, e drukarka jest podlczona do sieci bezprzewodowej Taca na wydruki Ogranicznik podawania papieru Prowadnica papieru Podpórka papieru Gromadzenie papieru wysuwanego z urzdzenia. Zapobieganie wpadaniu drobnych przedmiotów do szczeliny papieru. Utrzymywanie papieru prosto podczas jego pobierania. Zaladuj papier Element 1 2 Port USB Zasilacz Umoliwia Podlczanie drukarki do komputera przy uyciu kabla USB. Podlczenie drukarki do ródla zasilania przy uyciu przewodu zasilajcego. 1 Wló calkowicie wtyk przewodu zasilajcego do gniazda zasilania w drukarce. 2 Podlcz przewód do gniazda elektrycznego, z którego korzystaj inne urzdzenia elektryczne Jeli lampka 3 Wewntrzna bezprzewodowa karta sieciowa nie wieci, nacinij przycisk. Podlczenie do sieci bezprzewodowej 25 Podstawowe informacje o oprogramowaniu Niniejszy rozdzial opisuje sposób uywania drukarki w systemach operacyjnych Windows. Jeli korzystasz z systemu operacyjnego Macintosh, zobacz Pomoc Mac: 1 Na pulpicie programu Finder kliknij dwukrotnie folder Lexmark 1400 Series. 2 Kliknij dwukrotnie ikon drukarki Pomoc. Korzystanie z oprogramowania drukarki Program Studio graficzne Umoliwia Drukowanie dokumentów lub fotografii. Centrum obslugi urzdzenia Wyszukiwanie informacji na temat rozwizywania problemów, konserwacji i zamawiania nabojów. Wlaciwoci drukowania Pasek narzdzi Wybieranie najlepszych ustawie drukowanego dokumentu. Tworzenie wersji do druku aktualnie otwartej strony internetowej. Korzystanie ze Studia graficznego Aby otworzy Studio graficzne, uyj jednej z nastpujcych metod: Metoda 1 Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikon Studio graficzne. Metoda 2 1 Kliknij kolejno opcje: Start Programy lub Wszystkie programy Lexmark 1400 Series. 2 Wybierz opcj Studio graficzne. Szczególy Przegldanie, drukowanie lub udostpnianie fotografii. Kliknij kolejno opcje: Aby uzyska dostp do nastpujcych elementów: Wywietlanie/drukowanie z biblioteki fotografii Przesylanie fotografii Pobieranie fotografii zapisanych na karcie pamici, na dysku CD, na dysku flash lub w aparacie cyfrowym zgodnym ze standardem PictBridge i zapisywanie ich w bibliotece fotografii. Tworzenie wysokiej jakoci kart okolicznociowych z fotografiami. Fotograficzne karty okolicznociowe 26 Kliknij kolejno opcje: Aby uzyska dostp do nastpujcych elementów: Pakiety fotografii Szczególy Drukowanie wielu fotografii w rónych rozmiarach. Pokaz slajdów Wywietlanie fotografii w postaci pokazu slajdów. Plakat Drukowanie fotografii jako wielostronicowego plakatu. W lewym dolnym rogu ekranu powitalnego Kliknij kolejno opcje: Konfiguracja i diagnostyka drukarki Umoliwia Sprawdzanie poziomów atramentu. Zamawianie nabojów drukujcych. Znajdowanie informacji na temat konserwacji. Wybieranie innych kart Centrum obslugi urzdzenia w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym take informacji na temat zmieniania ustawie drukarki i rozwizywania problemów. Korzystanie z Centrum obslugi urzdzenia Centrum obslugi urzdzenia zawiera pomoc, a take informacje na temat stanu drukarki oraz poziomu atramentu. Aby otworzy Centrum obslugi urzdzenia, uyj jednej z nastpujcych metod: Metoda 1 Metoda 2 1 Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikon Lexmark Imaging Studio. 2 Kliknij opcj Konfiguracja i diagnostyka drukarki. Zostanie wywietlone Centrum obslugi urzdzenia z otwart kart Przegld. Centrum obslugi urzdzenia zawiera sze kart: Karta Stan drukarki (glówne okno dialogowe) Umoliwia 1 Kliknij kolejno opcje: Start Programy lub Wszystkie programy Lexmark 1400 Series. 2 Wybierz opcj Centrum obslugi urzdzenia. Wywietlanie informacji o stanie drukarki. Na przyklad podczas drukowania stan drukarki ma warto Trwa drukowanie. Wywietlanie poziomów atramentu i zamawianie nowych nabojów drukujcych. 27 Karta Jak Umoliwia Uzyskiwanie informacji dotyczcych nastpujcych zagadnie: Drukowanie. Korzystanie z najwaniejszych funkcji. Drukowanie projektów, takich jak fotografie, koperty, karty, wstgi, naprasowywanki i folie. Aby uzyska wicej informacji, znajd Podrcznik uytkownika w wersji elektronicznej. Rozwizywanie problemów Uzyskiwanie wskazówek dotyczcych biecego stanu. Rozwizywanie problemów z drukark. Przegld Instalowanie nowego naboju drukujcego. Wywietlanie moliwoci zakupu nowych nabojów drukujcych. Drukowanie strony testowej. Czyszczenie w celu usunicia poziomych smug. Kalibracj w celu usunicia rozmazanych krawdzi. Usuwanie innych problemów z atramentem. Informacje kontaktowe Uzyskiwanie informacji o moliwociach kontaktu z nasz firm za porednictwem telefonu lub sieci Web. Zaawansowane Zmienianie wygldu okna Stan drukowania. Ladowanie plików najnowszej wersji oprogramowania. Wlczanie lub wylczanie powiadamiania glosowego o wydruku. Zmienianie ustawie drukowania w sieci. Udostpnianie naszej firmie informacji na temat sposobu korzystania z drukarki. Uzyskiwanie informacji o wersji oprogramowania. Uwaga: Aby uzyska wicej informacji, naley klikn przycisk Pomoc znajdujcy si w prawym dolnym rogu ekranu. Korzystanie z Wlaciwoci drukowania Otwieranie oprogramowania Wlaciwoci drukowania Wlaciwoci drukowania to program sterujcy funkcj drukowania, gdy drukarka jest podlczona do komputera. Ustawienia w oknie Wlaciwoci drukowania mona zmienia w zalenoci od typu tworzonego projektu. Okno Wlaciwoci drukowania jest dostpne w prawie kadym programie: 1 Przy otwartym dokumencie kliknij kolejno polecenia: Plik Drukuj. 2 W oknie dialogowym Drukowanie kliknij polecenie Wlaciwoci, Preferencje, Opcje lub Ustawienia. 28 Korzystanie z menu Zapisz ustawienia Korzystajc z menu,,zapisz ustawienia", mona nadawa nazwy biecym ustawieniom Wlaciwoci drukowania oraz zapisywa je do wykorzystania w przyszloci. Maksymalnie mona zapisa 5 ustawie niestandardowych. Korzystanie z menu Chc Menu,,Chc" zawiera róne kreatory zada (drukowanie fotografii, koperty, wstgi, plakatu lub drukowanie na obu stronach papieru) ulatwiajce wybieranie odpowiednich ustawie drukowania dla danego projektu. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

17 Korzystanie z menu Opcje Menu,,Opcje" sluy do zmiany ustawie jakoci wydruku, ukladu i stanu drukowania. Aby uzyska wicej informacji na temat tych ustawie, otwórz w menu okno dialogowe okrelonej karty, a nastpnie kliknij przycisk Pomoc w oknie dialogowym. W menu,,opcje" znajduj si take bezporednie lcza do rónych funkcji Centrum obslugi urzdzenia oraz informacje o wersji oprogramowania. Korzystanie z kart okna Wlaciwoci drukowania Wszystkie ustawienia drukowania znajduj si na trzech glównych kartach okna Wlaciwoci drukowania: Jako/ Liczba kopii, Papier i Uklad wydruku. Karta Jako/Liczba kopii Opcje Wybieranie ustawie jakoci/szybkoci. Wybieranie typu papieru. Dostosowywanie sposobu drukowania przez drukark kilku kopii w ramach pojedynczego zadania drukowania: posortowane lub normalne. Wybieranie opcji automatycznego wyostrzania obrazu. Okrelanie, czy ostatnia strona ma by drukowana jako pierwsza. Papier Uklad wydruku Okrelanie rozmiaru zaladowanego papieru. Wybieranie orientacji dokumentu na drukowanej stronie: pionowa lub pozioma. Wybieranie ukladu, który ma zosta wydrukowany. Wybieranie opcji drukowania na obu stronach papieru i wybieranie preferencji drukowania dwustronnego. Uwaga: Aby uzyska wicej informacji na temat tych ustawie, kliknij prawym przyciskiem myszy ustawienie na ekranie. 29 Korzystanie z paska narzdzi Za pomoc paska narzdzi mona tworzy wersje stron internetowych przeznaczone do druku. Uwaga: Pasek narzdzi wlcza si automatycznie po uruchomieniu przegldarki Microsoft Windows Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej. Opcja Umoliwia Wybór opcji ustawie strony. Wybór opcji w celu dostosowania wygldu paska narzdzi oraz wybór innych ustawie dotyczcych drukowania fotografii. Dostp do lczy do witryny firmy Lexmark w sieci Web. Korzystanie z pomocy w celu uzyskania dodatkowych informacji. Odinstalowanie paska narzdzi. Normalna Wydrukowanie calej strony internetowej w trybie jakoci normalnej. Szybki wydruk Wydrukowanie calej strony internetowej w trybie jakoci roboczej. Tryb czarno-bialy Wydrukowanie calej strony internetowej jako czarno-bialej. Tylko tekst Wydrukowanie tylko tekstu ze strony internetowej. A Fotografie Wydrukowanie tylko fotografii lub obrazów ze strony internetowej. Uwaga: Liczba fotografii lub obrazów, które mona wydrukowa, wywietlana jest obok przycisku Fotografie. 30 Opcja Podgld Umoliwia Wywietlenie podgldu strony internetowej przed rozpoczciem drukowania. Przywracanie domylnych ustawie oprogramowania drukarki Dotyczy uytkowników systemu Windows 2000, Windows XP lub Windows Vista: 1 Kliknij kolejno polecenia: Start Ustawienia Drukarki lub Drukarki i faksy. 2 Prawym przyciskiem myszy kliknij ikon Lexmark 1400 Series. 3 Kliknij polecenie Preferencje drukowania. 4 Kliknij menu Zapisz ustawienia. 5 W sekcji Przywró wybierz opcj Ustawienia fabryczne (domylne). Uwaga: Nie mona usun domylnych ustawie fabrycznych. 31 Konserwacja drukarki Wymiana nabojów drukujcych Wyjmowanie zuytego naboju drukujcego 1 Upewnij si, e drukarka jest wlczona. 2 Podnie pokryw dostpu. Jeli drukarka nie jest zajta, kosz na naboje drukujce przesunie si i zatrzyma w pozycji ladowania. 3 Nacinij dwigni kosza na naboje, aby podnie jego pokryw. 4 Wyjmij zuyty nabój drukujcy. Jeli wyjty nabój nie jest pusty i chcesz go uy póniej, zobacz,,konserwacja nabojów drukujcych" w rozdziale,,konserwacja drukarki" w Podrczniku uytkownika na dysku CD. 32 Instalowanie nabojów drukujcych 1 W przypadku instalowania nowych nabojów drukujcych usu naklejk i tam z tylnej i dolnej czci nabojów. 1 2 Ostrzeenie: Nie naley dotyka obszaru zlotych styków znajdujcych si z tylu oraz metalowych dysz na spodzie nabojów. 2 Nacinij dwignie koszy na naboje, aby podnie ich pokrywy. 3 Wló nabój czarny lub fotograficzny do lewego kosza na naboje. Wló nabój kolorowy do prawego kosza na naboje. 4 Zatrzanij pokrywy Zamknij pokryw dostpu. Zamawianie materialów eksploatacyjnych Zamawianie nabojów drukujcych Modele urzdzenia Lexmark 1400 Series (oprócz Lexmark 1480) Artykul Nabój czarny Nabój czarny2 Nabój czarny o wysokiej wydajnoci Nabój kolorowy Nabój kolorowy2 Numer katalogowy rednia standardowa wydajno naboju (w stronach) wynosi maksymalnie1 23A A Nie dotyczy Nabój kolorowy o wysokiej wydajnoci 35 Nabój fotograficzny 1 31 Wartoci uzyskane podczas ciglego drukowania. Zadeklarowana warto wydajnoci zgodnie z norm ISO/IEC (FDIS). Licencjonowany nabój objty programem zwrotu zuytych materialów eksploatacyjnych 2 Modele urzdzenia Lexmark 1480 Artykul Nabój kolorowy Nabój czarny Numer katalogowy 2 3 Nabój fotograficzny 31 Zamawianie papieru i innych materialów eksploatacyjnych Aby zamówi materialy eksploatacyjne lub znale najbliszy punkt sprzeday, naley odwiedzi nasz witryn internetow pod adresem: 34 Uwagi: Aby uzyska najlepsze wyniki, naley uywa wylcznie nabojów drukujcych firmy Lexmark. W celu uzyskania najlepszych wyników podczas drukowania fotografii lub innych obrazów o wysokiej jakoci naley uywa papieru fotograficznego firmy Lexmark. Aby zamówi kabel USB (numer katalogowy ), przejd do witryny Papier Papier fotograficzny najwyszej jakoci firmy Lexmark Rozmiar papieru Letter A4 4 x 6 cali 10 x 15 cm L Letter A4 4 x 6 cali 10 x 15 cm Letter A4 4 x 6 cali 10 x 15 cm L Papier fotograficzny firmy Lexmark Papier fotograficzny PerfectFinishTM firmy Lexmark Uwaga: Dostpny w zalenoci od kraju lub regionu. Aby uzyska informacje na temat zakupu papieru fotograficznego najwyszej jakoci firmy Lexmark, zwyklego papieru fotograficznego firmy Lexmark lub papieru fotograficznego PerfectFinish w swoim kraju lub regionie, przejd do witryny 35 Rozwizywanie problemów Rozwizywanie problemów z instalacj Przycisk zasilania nie wieci Poniej przedstawiono moliwe rozwizania. Spróbuj wykona jedn lub kilka z nastpujcych czynnoci: Nacinij przycisk Zasilanie Upewnij si, e drukarka jest wlczona, naciskajc przycisk. Odlcz i ponownie podlcz przewód zasilajcy 1 Odlcz przewód zasilajcy od gniazda elektrycznego, a nastpnie od drukarki. 2 Wtyk przewodu wló calkowicie do gniazda zasilania w drukarce Podlcz przewód do gniazda elektrycznego, z którego korzystaj inne urzdzenia elektryczne. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

18 4 Jeli lampka nie wieci, nacinij przycisk. Nie mona zainstalowa oprogramowania Moliwe s nastpujce rozwizania. Delikatnie odlcz zasilanie od drukarki. 4 Podlcz ponownie zasilanie do drukarki. 5 Podlcz przewód zasilajcy do gniazda elektrycznego. Delikatnie odlcz zasilanie od drukarki. 4 Podlcz ponownie zasilanie do drukarki. 5 Podlcz przewód zasilajcy do gniazda elektrycznego. uzyska wicej informacji, zobacz,,odinstalowywanie i ponowne instalowanie oprogramowania" na stronie 53. Rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow Drukowanie strony konfiguracji sieci 1 Upewnij si, e drukarka jest wylczona. 2 Nacinij i przytrzymaj przez pi sekund przycisk, a nastpnie zwolnij go. Zostanie wydrukowana strona testowa i strona konfiguracji sieci. Strona konfiguracji sieci zawiera ustawienia wewntrznego bezprzewodowego serwera druku. Wskanik Wi-Fi nie wieci si Moliwe s nastpujce rozwizania. Spróbuj jedn lub wicej z poniszych opcji: Sprawd zasilanie. Jeli lampka nie wieci, zobacz,,przycisk zasilania nie wieci" na stronie 36. Wymontuj i zainstaluj ponownie opcjonalny wewntrzny serwer druku Uwaga: To rozwizanie nie ma zastosowania do drukarek dostarczanych z zainstalowanym wewntrznym bezprzewodowym serwerem druku. 38 Zainstaluj ponownie wewntrzny bezprzewodowy serwer druku. Aby uzyska wicej informacji, zobacz,,konfigurowanie drukarki". Podczas instalacji drukarka sieciowa nie jest wywietlana na licie dostpnych drukarek Sprawd, czy drukarka i komputer znajduj si w tej samej sieci bezprzewodowej Identyfikator SSID drukarki musi odpowiada identyfikatorowi SSID sieci bezprzewodowej. Dotyczy tylko uytkowników systemów Windows 1 Jeli identyfikator SSID sieci nie jest znany, przed ponownym uruchomieniem narzdzia instalacji bezprzewodowego serwera druku pobierz identyfikator, wykonujc ponisze czynnoci. a Wprowad adres IP punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) w polu adresu strony sieci Web w przegldarce. Jeli nie znasz adresu IP punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego): 1 Kliknij kolejno: W systemie Windows XP: Start polecenia Programy lub Wszystkie programy Wszystkie programy Akcesoria Wiersz W systemie Windows Vista: ikona Start polecenia Ikona Start wyglda nastpujco: 2 Wpisz polecenie ipconfig. 3 Nacinij klawisz Enter. bezprzewodowego).. Akcesoria Wiersz Wpis,,Brama domylna" dotyczy zazwyczaj punktu dostpu bezprzewodowego (routera IP moe take rozpoczyna si od liczb 10 lub 169. Zaley to od systemu operacyjnego i oprogramowania sieci bezprzewodowej. b Po wywietleniu monitu wprowad nazw uytkownika i haslo. c Kliknij przycisk OK. d Na stronie glównej kliknij opcj Sie bezprzewodowa lub inn opcj zapewniajc dostp do ustawie. Zostanie wywietlony identyfikator SSID. e Zanotuj identyfikator SSID, typ zabezpiecze oraz klucze zabezpiecze, o ile zostan one wywietlone. Uwaga: Upewnij si, e informacje s zanotowane poprawnie, z uwzgldnieniem wielkoci liter. 2 Kliknij kolejno opcje: Start Programy lub Wszystkie programy Lexmark 1400 Series. 3 Kliknij opcj Konfiguracja sieci bezprzewodowej. Uwaga: Podczas instalacji moe zosta wywietlony monit o ponowne podlczenie drukarki do komputera przy uyciu kabla instalacyjnego. 4 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie komputera; midzy innymi wpisz identyfikator SSID punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) oraz klucze zabezpiecze po wywietleniu odpowiednich monitów. 5 Identyfikator SSID i klucze zabezpiecze przechowuj w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby okazaly si przydatne w przyszloci. 39 Dotyczy tylko uytkowników komputerów Macintosh 1 Jeli identyfikator SSID sieci nie jest znany, przed ponownym uruchomieniem instalacji w sieci bezprzewodowej sprawd stan stacji AirPort i uzyskaj identyfikator SSID. a Przejd do folderu Applications (Aplikacje), a nastpnie kliknij dwukrotnie ikon Internet Connect (Polczenie z Internetem). b Na pasku narzdzi kliknij ikon AirPort. Identyfikator SSID sieci, do której jest podlczony komputer, jest wywietlany w menu podrcznym Network (Sie). c Zanotuj identyfikator SSID. 2 Zmie ustawienia drukarki. Zobacz,,Ponownie skonfiguruj drukark w sieci bezprzewodowej" na stronie Wló do napdu dysk CD dla komputerów Macintosh. Kliknij dwukrotnie ikon Instaluj. 6 Kliknij przycisk Kontynuuj. 7 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie komputera. szesnastkowe mieszcz si w zakresach AF oraz 09. Dokladnie 5 lub 13 znaków ASCII. szesnastkowe mieszcz si w zakresach AF oraz 09. Od 8 do 64 znaków ASCII. Anuluj instalacj oprogramowania. Kliknij pozycj Narzdzie instalacji bezprzewodowego serwera druku. przedstawiono moliwe rozwizania. Spróbuj wykona jedn lub kilka z wymienionych czynnoci: Upewnij si, e punkt dostpu jest wlczony Sprawd punkt dostpu i w razie koniecznoci wlcz go. Przenie punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) w celu zminimalizowania zaklóce Niektóre urzdzenia, na przyklad kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, elektroniczne nianie czy kamery przemyslowe, mog powodowa przejciowe zaklócenia. Upewnij si, e punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) nie znajduje si zbyt blisko takich urzdze. Spróbuj dostroi anteny zewntrzne Anteny zwykle dzialaj najlepiej, gdy s skierowane w gór. Odbiór moe si jednak poprawi równie po zmianie kta nachylenia anten drukarki i/lub punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). Przenie komputer i/lub drukark Przenie komputer i/lub drukark bliej punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). uzyska informacje o sposobie drukowania strony konfiguracji, zobacz,,drukowanie strony konfiguracji sieci" na stronie 38. Sprawd klucze zabezpiecze Upewnij si, e klucze zabezpiecze s poprawne. Aby uzyska wicej informacji, zobacz,,sprawdzanie kluczy zabezpiecze" na stronie 40. Sprawd adres MAC Jeli sie korzysta z funkcji filtrowania adresów MAC, udostpnij adres MAC drukarki w sieci. Jeli potrzebujesz pomocy w znalezieniu adresu MAC, zobacz,,znajdowanie adresu MAC" na stronie Sprawd dzialanie sieci przy uyciu polecenia ping dla punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) Dotyczy tylko uytkowników systemów Windows 1 Znajd adres IP punktu dostpu, jeli dotychczas jest on nieznany. a Kliknij kolejno: W systemie Windows XP: Start Programy lub Wszystkie programy polecenia Akcesoria Wiersz W systemie Windows Vista: ikona Start Ikona Start wyglda nastpujco:. Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia b Wpisz polecenie ipconfig. c Nacinij klawisz Enter. Wpis,,Brama domylna" dotyczy zazwyczaj punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

19 IP moe take rozpoczyna si od liczb 10 lub 169. Kliknij kolejno: W systemie Windows XP: Start Programy lub Wszystkie programy Akcesoria polecenia Wiersz W systemie Windows Vista: ikona Start Ikona Start wyglda nastpujco: bezprzewodowego). Na przyklad: ping Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia b Wpisz polecenie ping, a nastpnie po spacji adres IP punktu dostpu bezprzewodowego (routera c Nacinij klawisz Enter. 3 Punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) odpowiada, jeli wywietlonych zostanie kilka wierszy rozpoczynajcych si od slów,,odpowied z". Kliknij pozycj Network (Sie). wskanika stanu stacji AirPort powinna wieci na zielono. Kolor czerwony oznacza, e port nie zostal skonfigurowany. IP moe take rozpoczyna si od liczb 10 lub 169. Kliknij dwukrotnie aplikacj Network Utility (Narzdzie sieciowe). Jeli punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) odpowiada, wywietlonych zostanie kilka wierszy z informacjami o liczbie bajtów odebranych z punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). Dane te stanowi gwarancj, e komputer jest polczony z punktem dostpu bezprzewodowego (routerem bezprzewodowym). 4 Jeli punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) nie odpowiada, nie s wywietlane adne informacje. Zapoznaj si z dodatkowymi wskazówkami i informacjami dotyczcymi stacji AirPort w pomocy systemu Mac lub uyj opcji Network Diagnostics (Diagnostyka sieci), aby uzyska pomoc w rozwizaniu problemu. Ponownie skonfiguruj drukark w sieci bezprzewodowej W przypadku zmiany ustawie komunikacji bezprzewodowej naley ponownie skonfigurowa drukark w sieci bezprzewodowej. Ustawienia mog ulec zmianie z okrelonych przyczyn, takich jak rczna zmiana kluczy WEP lub WPA, kanalu lub innych ustawie sieciowych albo przywrócenie domylnych ustawie fabrycznych punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). Uwagi: W przypadku wprowadzania zmian ustawie sieciowych przed zmian ustawie dla punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) zmiany naley wprowadzi we wszystkich urzdzeniach sieciowych. Jeli ustawienia sieci bezprzewodowej w punkcie dostpu bezprzewodowego (routerze bezprzewodowym) zostaly ju zmienione, nowe ustawienia bd widoczne w sieci dopiero po wprowadzeniu zmian we wszystkich pozostalych urzdzeniach sieciowych. 44 Dotyczy tylko uytkowników systemów Windows 1 Kliknij kolejno opcje: Start Programy lub Wszystkie programy Lexmark 1400 Series. 2 Kliknij opcj Konfiguracja sieci bezprzewodowej. Uwaga: Podczas instalacji moe zosta wywietlony monit o ponowne podlczenie drukarki do komputera przy uyciu kabla instalacyjnego. 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie komputera. Dotyczy tylko uytkowników komputerów Macintosh 1 Otwórz przegldark Safari. 2 W menu rozwijanym Bookmarks (Zakladki) wybierz polecenie Show All Bookmarks (Poka wszystkie zakladki). 3 Z kolumny Collections (Kolekcje) wybierz opcj Bonjour lub opcj Rendezvous. Uwaga: W systemie operacyjnym Macintosh OS X w wersji 10.3 aplikacja nazywa si Rendezvous, obecnie jednak firma Apple Inc. uywa do jej opisu nazwy Bonjour. 4 Kliknij dwukrotnie model drukarki. Uwaga: Jeli drukarka nie jest widoczna, wpisz rcznie adres IP drukarki w polu adresu przegldarki. Na przyklad: 5 Kliknij polecenie Configuration (Konfiguracja). 6 Kliknij polecenie Wireless (Sie bezprzewodowa). 7 Zmie nastpujce ustawienia: a Wprowad nazw sieci (identyfikator SSID). b Jeli uywasz routera bezprzewodowego, dla typu BSS wybierz opcj Infrastructure (Infrastruktura). c Wybierz typ zabezpiecze uywanych do ochrony sieci bezprzewodowej. Uwaga: Jeli nie znasz tych informacji, skorzystaj z dokumentacji sieci bezprzewodowej lub skontaktuj si z osob, która konfigurowala t sie. 8 Kliknij przycisk Wylij. Drukarka skonfigurowana w sieci bezprzewodowej nie drukuje Poniej przedstawiono moliwe rozwizania. Spróbuj wykona jedn lub kilka z wymienionych czynnoci: Sprawd zasilanie Jeli lampka przycisku stronie 36. znajdujcego si na drukarce nie wieci, zobacz,,przycisk zasilania nie wieci" na Sprawd kabel Upewnij si, e kabel zasilajcy jest podlczony do drukarki i do gniazda elektrycznego. Upewnij si, e nie jest podlczony kabel USB ani kabel instalacyjny. 45 Sprawd lampk wskanika Wi-Fi Upewnij si, e lampka wskanika Wi-Fi wieci na zielono. Jeli lampka nie wieci na zielono, zapoznaj si z informacjami pod naglówkiem,,lampka wskanika Wi-Fi wieci na pomaraczowo" lub,,podczas instalacji lampka wskanika Wi-Fi miga na pomaraczowo" w sekcji,,rozwizywanie problemów z komunikacj bezprzewodow", w rozdziale,,rozwizywanie problemów". Upewnij si, e zainstalowano sterownik drukarki Upewnij si, e na komputerze, z którego jest wysylane zadanie drukowania, jest zainstalowany sterownik drukarki. 1 Kliknij kolejno opcje: Start Programy lub Wszystkie programy Lexmark 1400 Series. Jeli widoczna jest lista programów drukarki, oznacza to, e sterownik jest zainstalowany. 2 Jeli programy drukarki nie s widoczne, wló dysk CD z oprogramowaniem drukarki do napdu dysków komputera. 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. Uwaga: Sterownik drukarki musi by zainstalowany na kadym komputerze, który korzysta z drukarki sieciowej. Sprawd, czy drukarka jest podlczona do sieci bezprzewodowej 1 Wydrukuj stron konfiguracji sieci. Aby uzyska wicej informacji, zobacz,,drukowanie strony konfiguracji sieci" na stronie Sprawd, czy w polu stanu w obszarze Karta sieciowa wywietlany jest komunikat Podlczona. Ponownie uruchom komputer Wylcz, a nastpnie uruchom ponownie komputer. Sprawd porty drukarki Upewnij si, e zostal wybrany prawidlowy port drukarki. Dotyczy tylko uytkowników systemów Windows 1 Kliknij kolejno polecenia: Start Panel sterowania Drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy opcj Lexmark XXXX, gdzie XXXX oznacza numer seryjny modelu drukarki. 3 Kliknij polecenie Wlaciwoci. Porty. 4 Sprawd, czy zaznaczona jest opcja XXXX_Series_nnnnnn_P1, gdzie XXXX oznacza numer seryjny modelu drukarki, a nnnnnn to sze ostatnich znaków adresu MAC drukarki. Uwaga: Adres MAC znajduje si z tylu drukarki, obok numeru seryjnego. 5 Jeli zaznaczona jest opcja USB: a Wybierz nazw portu z listy, któr przedstawia krok 4. b Kliknij przycisk Zastosuj. c Zamknij okno, a nastpnie ponów prób drukowania. Dotyczy tylko uytkowników systemu Mac 1 W oknie Finder kliknij polecenia Go (Przejd) Applications (Aplikacje) Utilities (Narzdzia). 2 Kliknij dwukrotnie ikon Printer Setup Utility (Narzdzie konfiguracji drukarki). Zostanie wywietlone okno dialogowe Printer List (Lista drukarek) Sprawd, czy domyln drukark jest XXXX Series <MAC:nnnnnnnnnnnn>, gdzie XXXX oznacza numer seryjny modelu drukarki, a nnnnnnnnnnnn to dwunastoznakowy adres MAC drukarki. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

20 Uwaga: Adres MAC znajduje si z tylu drukarki, obok numeru seryjnego. 4 Jeli zaznaczona jest opcja USB: a Wybierz opcj XXXX Series, gdzie XXXX oznacza numer seryjny modelu drukarki. b Kliknij opcj Make Default (Ustaw jako domyln). c Zamknij okno, a nastpnie ponów prób drukowania. Ponownie zainstaluj oprogramowanie Odinstaluj, a nastpnie zainstaluj ponownie oprogramowanie drukarki. Uwaga: Jeli na licie dostpnych drukarki znajduje si wicej ni jedna drukarka, wybierz t z nich, której adres MAC odpowiada adresowi znajdujcemu si z tylu drukarki. Drukarka bezprzewodowa przestala dziala Poniej przedstawiono moliwe rozwizania. Spróbuj wykona jedn lub kilka z wymienionych czynnoci: Sprawd zasilanie. Jeli lampka przycisku stronie 36. znajdujcego si na drukarce nie wieci, zobacz,,przycisk zasilania nie wieci" na Upewnij si, e punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) jest wlczony. Przenie punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) w celu zminimalizowania zaklóce Niektóre urzdzenia, na przyklad kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, elektroniczne nianie czy kamery przemyslowe, mog powodowa przejciowe zaklócenia. Upewnij si, e punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) nie znajduje si zbyt blisko takich urzdze. Przenie komputer i/lub drukark Przenie komputer i/lub drukark bliej punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). uzyska informacje o sposobie drukowania strony konfiguracji, zobacz,,drukowanie strony konfiguracji sieci" na stronie 38. Spróbuj dostroi anteny zewntrzne Anteny zwykle dzialaj najlepiej, gdy s skierowane w gór. Odbiór moe si jednak poprawi równie po zmianie kta nachylenia anten drukarki i/lub punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). Sprawd nazw sieci Upewnij si, e uywana sie nie ma tej samej nazwy co inna sie dzialajca w pobliu. 47 Kliknij pozycj Narzdzie instalacji bezprzewodowego serwera druku. 3 Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie komputera i wprowad now nazw sieci po wywietleniu monitu. Ponownie uruchom komputer Wylcz, a nastpnie uruchom ponownie komputer. Sprawd dzialanie sieci przy uyciu polecenia ping dla punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) Dotyczy tylko uytkowników systemów Windows 1 Znajd adres IP punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego), jeli dotychczas jest on nieznany. a Kliknij kolejno: W systemie Windows XP: Start polecenia Programy lub Wszystkie programy Wszystkie programy Akcesoria Wiersz W systemie Windows Vista: ikona Start Ikona Start wyglda nastpujco:. Akcesoria Wiersz polecenia b Wpisz polecenie ipconfig. c Nacinij klawisz Enter. Wpis,,Brama domylna" dotyczy zazwyczaj punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). IP moe take rozpoczyna si od liczb 10 lub 169. Kliknij kolejno: W systemie Windows XP: Start Programy lub Wszystkie programy Akcesoria polecenia Wiersz W systemie Windows Vista: ikona Start Ikona Start wyglda nastpujco: bezprzewodowego). Na przyklad: ping Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia b Wpisz polecenie ping, a nastpnie po spacji adres IP punktu dostpu bezprzewodowego (routera c Nacinij klawisz Enter. 3 Punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) odpowiada, jeli wywietlonych zostanie kilka wierszy rozpoczynajcych si od slów,,odpowied z". 48 Skorzystaj z podanych niej sugestii: a Kliknij kolejno: W systemie Windows XP: Start Ustawienia lub Panel sterowania Polczenie sieciowe W systemie Windows Vista: ikona Start Panel sterowania Sie i Internet Centrum sieci i udostpniania Ikona Start wyglda nastpujco:. b Sporód wywietlonych polcze wybierz odpowiednie. Uwaga: Jeli komputer jest polczony z punktem dostpu bezprzewodowego (routerem) przy uyciu kabla Ethernet, nazwa polczenia moe nie zawiera slowa,,bezprzewodowe". c Kliknij prawym przyciskiem myszy polczenie, a nastpnie kliknij polecenie Napraw. Dotyczy tylko uytkowników komputerów Macintosh 1 Sprawd stan stacji AirPort i znajd adres IP punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego), jeli dotychczas jest on nieznany. a Kliknij kolejno menu Apple (Jablko) System Preferences (Preferencje systemu). b Kliknij pozycj Network (Sie). wskanika stanu stacji AirPort powinna wieci na zielono. Kolor czerwony oznacza, e port nie zostal skonfigurowany. IP moe take rozpoczyna si od liczb 10 lub 169. Kliknij dwukrotnie aplikacj Network Utility (Narzdzie sieciowe). Jeli punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) odpowiada, wywietlonych zostanie kilka wierszy z informacjami o liczbie bajtów odebranych z punktu dostpu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego). Dane te stanowi gwarancj, e komputer jest polczony z punktem dostpu bezprzewodowego (routerem bezprzewodowym). 4 Jeli punkt dostpu bezprzewodowego (router bezprzewodowy) nie odpowiada, nie s wywietlane adne informacje. Zapoznaj si z dodatkowymi wskazówkami i informacjami dotyczcymi stacji AirPort w pomocy systemu Mac lub uyj opcji Network Diagnostics (Diagnostyka sieci), aby uzyska pomoc w rozwizaniu problemu. 49 Wykonaj polecenie ping dla drukarki, aby sprawdzi, czy znajduje si w sieci Dotyczy tylko uytkowników systemów Windows 1 Kliknij kolejno: W systemie Windows XP: Start Programy lub Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia W systemie Windows Vista: ikona Start Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia Ikona Start wyglda nastpujco:. 2 Wpisz polecenie ping, a nastpnie adres IP drukarki. Na przyklad: ping Nacinij klawisz Enter. 4 Drukarka odpowiada, jeli wywietlonych zostanie kilka wierszy rozpoczynajcych si od slów,,odpowied z". Wylcz drukark, uruchom j ponownie, a nastpnie spróbuj ponownie wysla zadanie drukowania. 5 Drukarka nie odpowiada, jeli po pewnym czasie wywietlony zostanie komunikat,,uplynl limit czasu dania". a Sprawd, czy komputer ma adres IP sieci bezprzewodowej. 1 Kliknij kolejno: W systemie Windows XP: Start Programy lub Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia Wszystkie programy Akcesoria Wiersz polecenia Ikona Start wyglda nastpujco:. 2 Wpisz polecenie ipconfig. 3 Nacinij klawisz Enter. 4 Na wywietlonym ekranie konfiguracji IP systemu Windows poszukaj adresu IP komputera w sieci bezprzewodowej. Uwaga: Komputer moe mie adres IP sieci przewodowej, sieci bezprzewodowej, lub obydwa. 5 Jeli komputer nie ma adresu IP, zapoznaj si z dokumentacj dostarczan wraz z punktem dostpu bezprzewodowego (routerem bezprzewodowym), aby dowiedzie si, jak podlczy komputer do sieci bezprzewodowej. W systemie Windows Vista: ikona Start b Moe okaza si konieczna ponowna konfiguracja drukarki przy zastosowaniu nowych ustawie sieci bezprzewodowej. Twoja instrukcja użytkownika LEXMARK Z1420

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361

Twoja instrukcja użytkownika XEROX PHASER 3140 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4277361 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 9040/9050MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/912436 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 9040/9050MFP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 9040/9050MFP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902

Twoja instrukcja użytkownika EPSON LX-300+II http://pl.yourpdfguides.com/dref/1120902 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DM1-2050EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4147048 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DM1-2050EA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859654 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3823151 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014

Twoja instrukcja użytkownika SONY ERICSSON XPERIA X1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1311014 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SONY ERICSSON XPERIA X1. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-2310U http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873602 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989

Twoja instrukcja użytkownika HP storageworks d2d100 backup system http://pl.yourpdfguides.com/dref/923989 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP storageworks d2d100 backup system. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/862363 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC5850 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP COMPAQ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG DELPHI B3410 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597721 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG DELPHI B3410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510

Twoja instrukcja użytkownika CANON NETWORK http://pl.yourpdfguides.com/dref/536510 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla CANON NETWORK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla CANON NETWORK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885433 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 170X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://pl.yourpdfguides.com/dref/588462 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo