Wdrożenie systemu ZMOKU w gminach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdrożenie systemu ZMOKU w gminach"

Transkrypt

1 Wdrożenie systemu ZMOKU w gminach 1

2 Agenda Przywitanie gości i przedstawienie agendy spotkania Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekt pl.id Cel dzisiejszego spotkania Działania przedwdrożeniowe Działania wdrożeniowe Pracujemy produkcyjnie 2 styczeń 2012 Pytania i odpowiedzi 2

3 Wdrożenie Systemu ZMOKU główny cel dzisiejszego spotkania 3

4 Cele strategiczne projektu pl.id Wdrożenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego. Przebudowa, modernizacja i integracja istniejących rejestrów państwowych. Informatyzacja Urzędów Stanu Cywilnego. 4

5 Główne produkty projektu Budowa i wdrożenie ZMOKU - obsługa ewidencji ludności, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego Infrastruktura sieciowa na poziomie centralnym i gminnym Infrastruktura sprzętowa w urzędach gminnych System uwierzytelnienia oparty o spersonalizowane karty z certyfikatami 5

6 Główne produkty projektu Dostosowanie systemu Rejestrów Państwowych do wymogów Ustaw o DO i EL Centrum certyfikacji do wydawania certyfikatów dla infrastruktury sprzętowej i użytkowników systemu Dostosowanie ośrodka Personalizacji Dokumentów do wydawania nowych dowodów osobistych 6

7 Stan realizacji co za nami? Wyłoniono dostawców serwerów oraz urządzeń peryferyjnych Zawarto umowę na modernizacje Centrum Certyfikacji MSWiA zapewniająca generowanie certyfikatów dla infrastruktury i użytkowników na potrzeby projektów pl.id i SIPR. Zakończono umowę na dostawę urządzeń brzegowych do gmin 7

8 Stan realizacji co za nami? Zawarto umowy na dostosowanie SRP do wymogów Ustawy o Dowodach Osobistych i Ustawy o Ewidencji Ludności Zawarto umowy na dostawę urządzeń sieciowych Przeprowadzono testy wersji wdrożeniowej aplikacji ZMOKU 8

9 Stan realizacji co przed nami? Dostawa urządzeń sieciowych dla gmin w ramach ostatniej mili Dostawa serwerów i urządzeń peryferyjnych dla gmin na potrzeby wdrożenia aplikacji ZMOKU Wdrożenie aplikacji ZMOKU 9

10 Stan realizacji co przed nami? Czerwiec 2012 Wrzesień 2012 Grudzień 2012 Grudzień 2012 Marzec 2013 Lipiec 2013 Grudzień 2013 Grudzień 2013 Grudzień 2013 Grudzień 2013 Grudzień 2013 Dostosowanie Systemu Rejestrów Państwowych do wymogów ustawy o ewidencji ludności w pełnym zakresie Dostosowanie Systemu Rejestrów Państwowych do wymogów ustawy o dowodach osobistych wraz z budową systemu zarządzania kartą (CAMS) Doposażenie CPD do wydawania nowego dowodu osobistego Dostawa infrastruktury do drukowania i dystrybucji kodów transportowych (PIN) Dostawa sprzętu i licencji standardowych oraz rozbudowa wydajnościowa systemu PKI Produkcyjne uruchomienie obsługi nowych dowodów osobistych w aplikacji ZMOKU Wdrożenie CRASC/rozbudowa szyny ESB Budowa zestawu usług USC Doposażenie USC w sprzęt IT zakończenie informatyzacji Urzędów Stanu Cywilnego Dostosowanie (dwóch) ośrodków przetwarzania Utrzymanie wdrożonej infrastruktury 10

11 11 Złożoność projektu pl.id

12 12 Daleka droga na szczyt

13 13 Przed wdrożeniem

14 Jak powinien przygotować się urząd? Łączność z rejestrem centralnym Wymagana infrastruktura w urzędzie Stanowiska komputerowe Serwer Organizacyjna ankieta przedwdrożeniowa Techniczna ankieta przedwdrożeniowa 14

15 Łączność z rejestrem centralnym Urząd musi zapewnić łącze do sieci Internet lub PESEL-NET!!! 15

16 Łączność z rejestrem centralnym Wariant podłączenia urzędu do rejestru centralnego przez posiadane łącze Internetowe Wariant podłączenia urzędu do rejestru centralnego przez dedykowane łącze PESEL-NET MPLS 16

17 17 Łączność z rejestrem centralnym z użyciem sieci Internet

18 18 Łączność z rejestrem centralnym z użyciem sieci Internet

19 19 Łączność z rejestrem centralnym z użyciem sieci PESEL-NET MPLS

20 Wymagana infrastruktura w urzędzie Zapewnienie: Gniazd zasilania Gniazd teleinformatycznych Kabli sieciowych 20

21 Stanowiska komputerowe Zapewnienie: Powierzchni biurowej Rozlokowania komputerów na stanowiskach Najnowszych sterowników Uruchomienia komputerów (sprawdzenie czy działają ew. serwis jak najszybciej) Aktualizacji systemu operacyjnego Aktualizacji oprogramowania antywirusowego Podłączenia urządzeń peryferyjnych 21

22 Serwer Zapewnienie: Docelowego miejsca dla serwera Odpowiedniej ilości gniazd zasilania Bezpośredniej możliwości podłączenia serwera do routera Tymczasowego monitora (na czas instalacji serwera oraz wdrożenia systemu ZMOKU) Wymagania techniczne dla wdrożenia ZMOKU 22

23 Ankieta przedwdrożeniowa - organizacyjna dostępna na stronie mojdowod.pl oraz zmoku.info Weryfikacja i potwierdzenie danych o lokalizacji Wskazanie użytkowników systemu Wskazanie administratora systemu Uzupełnienie danych o zadaniach obsługiwanych w lokalizacji (DO/EL/USC) 23

24 Ankieta przedwdrożeniowa organizacyjna cd. Wskazanie modułów ZMOKU, które mają być wdrożone w lokalizacji Wskazanie liczby stacji roboczych na których wdrażana będzie aplikacja ZMOKU Wskazanie osób do szkoleń Zatwierdzenie ankiety 24

25 Przygotowanie do wdrożenia Potwierdzenie Wykonawcy terminu wdrożenia, brak potwierdzenia skutkuje usunięciem z zamówienia na wdrożenie Zapewnienie dostępu Ekipy Wdrożeniowej do infrastruktury urzędu (serwer, stacje robocze itp.) Wzór upoważnienia Zapewnienie asysty Koordynatora gminnego i Administratora Zapewnienie możliwości przeprowadzenia szkoleń (przygotowanie stacji roboczych, zapewnienie obecności uczestników szkolenia, przygotowanie pomieszczenia) 25

26 Ankieta przedwdrożeniowa - techniczna dostępna na stronie mojdowod.pl oraz zmoku.info Weryfikacja spełnienia wymagań dla infrastruktury technicznej urzędu Weryfikacja sprawności i gotowości dostarczonego do gminy sprzętu Weryfikacja poprawności komunikacji w sieci urzędu Weryfikacja sprawności i gotowości stanowisk pracy użytkowników ZMOKU Techniczna ankieta przedwdrożeniowa 26

27 Procedura sprawdzająca przygotowanie Lokalizacji do wdrożenia Główne kroki procedury: 1. Koordynator gminny i Administrator przygotowują środowisko informatyczne w Lokalizacji zgodnie z wytycznymi 2. Uzupełnienie przez Koordynatorów gminnych ankiet przedwdrożeniowych w celu zweryfikowania przygotowania Lokalizacji do wdrożeń 3. Sygnity kontaktuje się z Koordynatorem gminnym w celu: Ustalenia terminu rozpoczęcia wdrożeń Potwierdzenia przygotowania Lokalizacji do wdrożeń Uzgodnienia wariantu szkoleń Ustalenia zostają potwierdzone poprzez podpisanie przez Wykonawcę i Koordynatora gminnego Protokołu Przedwdrożeniowego 27

28 Procedura sprawdzająca przygotowanie Lokalizacji do wdrożenia Przebieg alternatywny: Gmina nie jest przygotowana do instalacji 1. Protokół Przedwdrożeniowy potwierdza brak gotowości do wdrożenia w gminie w terminie pozwalającym na zakończenie prac przed r. 2. Wykonawca przekazuje Protokół Przedwdrożeniowy i informuje Kierownika Projektu (Zamawiającego) o braku przygotowania Lokalizacji do Wdrożeń. 3. Lokalizacja zostaje usunięta z Zamówienia na wdrożenia 28

29 Rola CPI w przygotowaniach do wdrożenia Doposażenie urzędów Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących przebiegu wdrożeń Bieżące wsparcie i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez urzędy 29

30 30 Wdrożenie

31 31 Organizacja wdrożeń

32 Procedura wdrożenia ZMOKU w Lokalizacji Główne kroki procedury: 1. Ekipa Wdrożeniowa przyjeżdża do Lokalizacji w terminie ustalonym w Protokole Przedwdrożeniowym 2. Koordynator i Administrator są obecni w Lokalizacji 3. Ekipa wdrożeniowa dokonuje instalacji i konfiguracji systemu 4. Koordynator gminy lub osoba upoważniona i Wdrożeniowiec przeprowadzają testy zgodnie z Procedurą weryfikacji poprawności instalacji ZMOKU w gminie (PTA) 32

33 Procedura wdrożenia ZMOKU w Lokalizacji 5. Koordynator gminy lub osoba upoważniona podpisuje Protokół Odbioru Instalacji 6. Ekipa wdrożeniowa przeprowadza szkolenia z obsługi i administracji ZMOKU dla administratorów i użytkowników zgodnie z Planem Szkoleń 7. Koordynator gminy lub osoba upoważniona podpisuje Protokół Odbioru Szkolenia 33

34 Procedura wdrożenia ZMOKU w Lokalizacji Przebieg alternatywny: Gmina nie posiada właściwie przygotowanego środowiska do instalacji systemu ZMOKU 1. Wykonawca podpisuje Protokół Odbioru Instalacji z adnotacją w uwagach brak możliwości instalacji systemu oraz szczegółowym opisem przyczyny braku możliwości wykonania instalacji. Szkolenia nie odbywają się. 34

35 Procedura wdrożenia ZMOKU w Lokalizacji 2. W przypadku istnienia możliwości technicznych Kierownik wdrożeń ZMOKU (Zamawiający) wraz z Kierownikiem wdrożeń ZMOKU (Wykonawca) ustalają nowy termin wdrożenia. W przeciwnym wypadku informują Kierowników Projektu o braku możliwości wdrożenia w danej Lokalizacji. Podczas realizacji PTA wystąpiły błędy 1. Ekipa Wdrożeniowa poprawia błąd lub kontaktuje się z Administratorem DEPIT w celu usunięcia problemu. 2. Ekipa Wdrożeniowa lub Administrator DEPIT usuwają błąd. 35

36 Procedura weryfikacji poprawności instalacji ZMOKU w gminie (PTA) Cel testów akceptacyjnych instalacji Jednoznaczne stwierdzenie, że instalacja systemu ZMOKU w gminie zakończyła się poprawnie Potwierdzenie gotowości systemu do pracy na poziomie gminnym Zakres testów akceptacyjnych instalacji przeprowadzone zostaną następujące przypadki testowe: Wyszukanie, modyfikacja i zapis danych osoby w rejestrze PESEL (sprawdzenie łączności systemu ZMOKU z rejestrem PESEL) Pobranie spisu treści księgi aktów urodzenia (weryfikacja łączności systemu ZMOKU z testową bazą BUSC) 36

37 Procedura weryfikacji poprawności instalacji ZMOKU w gminie (PTA) Warunkiem odbioru instalacji systemu w gminie jest pozytywne zrealizowanie scenariuszy testowych Wynik testów akceptacyjnych instalacji zostaje przedstawiony w raporcie z testów akceptacyjnych instalacji ZMOKU w gminie 37

38 Szkolenia Grupy szkoleniowe: Użytkownicy Administratorzy Warianty szkoleń: w Lokalizacji szkolenia z wykorzystaniem środowiska szkoleniowego (testowego) zainstalowanym w gminie w oparciu o przygotowane do szkolenia materiały zawierające prezentacje funkcjonalności systemu oraz ćwiczenia praktyczne. poza Lokalizacją szkolenia przeprowadzone przy użyciu materiałów szkoleniowych bez ćwiczeń, do przeprowadzenia których wymagany jest dostęp do serwera w siedzibie gminy. 38

39 Materiały szkoleniowe Podręcznik użytkownika systemu ZMOKU Podręcznik administratora systemu ZMOKU Prezentacja zawierająca wprowadzenie do systemu Prezentacja omawiająca obsługę aplikacji na przykładzie wybranych procesów Materiały e-learningowe Podręczniki z ćwiczeniami 39

40 Wzorcowy harmonogram szkolenia w Lokalizacji Grupa Bezpośrednio po instalacji Systemu ZMOKU w Lokalizacji 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:45 13:45-14:15 14:15-16:00 Blok I Administracja systemu (0,45h) Blok II Blok III Blok IV Blok V Wprowadze nie do systemu (1h) Prezentacja i omówienie obsługi aplikacji (1h) Ćwiczenia praktyczne (1,45h) Opcjonalne ćwiczenie praktyczne (1,45) 40

41 Wzorcowy harmonogram szkolenia poza Lokalizacją Grupa Bezpośrednio po instalacji Systemu ZMOKU w Lokalizacji 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:45 Blok I Administracja systemu (0,45h) Blok II Wprowadzenie do systemu (1h) Blok III Prezentacja i omówienie obsługi aplikacji (1h) Opcjonalne Pytania i dyskusja 41

42 Wzorcowy harmonogram wdrożenia ZMOKU L.p. Nazwa zadania 1. Przygotowanie Lokalizacji do wdrożeń 2. Weryfikacja na miejscu warunków techniczno-organizacyjnych w gminie Czas realizacji Przed rozpoczęciem wdrożeń Strona odpowiedzia lna Zamawiający Wykonawca 3. Instalacja serwera gminnego Wykonawca Uruchomienie i parametryzacja serwera gminnego Weryfikacja poprawności działania oprogramowania ZMOKU Podpisanie raportu z testu poinstalacyjnego Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych Podpisanie Protokołów Odbioru Wdrożenia w gminie 3 godziny Wykonawca Wykonawca Gmina oraz Wykonawca 1 godzina Wykonawca 7 godzin Wykonawca Gmina oraz Wykonawca 42

43 Rola CPI w procesie wdrożenia Stały nadzór nad realizacją wdrożeń Zapewnienie wsparcia dla urzędów Koordynacja działań pomiędzy gminami a wykonawcą 43

44 Zadania Koordynatora Wojewódzkiego Nadzór nad pełnym i terminowym przygotowaniem gmin do wdrożenia Sporządzenie wykazu osób odpowiedzialnych w poszczególnych gminach za organizację wdrożenia (Koordynatorów gminnych) Koordynacja i nadzór procesu wdrażania ZMOKU w ramach danego województwa Stały kontakt z Kierownikiem wdrożeń ZMOKU Zamawiającego, Biurem Obsługi Wdrożeń oraz Koordynatorami Wdrożeń Wykonawcy. 44

45 Zadania Koordynatora Gminnego Koordynacja przedsięwzięć realizowanych w ramach wdrożenia aplikacji ZMOKU w gminie Przygotowanie gminy do wdrożenia oraz uzupełnienie Ankiety przedwdrożeniowej organizacyjnej oraz Ankiety przedwdrożeniowej technicznej. Kontakty z Wykonawcą aplikacji ZMOKU Sporządzenie wykazu urzędników przewidzianych do szkolenia w zakresie obsługi aplikacji ZMOKU Poświadczenie odbioru i wdrożenia aplikacji ZMOKU 45

46 Zadania Administratora Główne zadania Administratora w trakcie wdrożeń: Asysta w czasie instalacji systemu ZMOKU Udział w szkoleniach Główne zadania Administratora w trakcie utrzymania systemu ZMOKU: Edycja parametrów działania systemu Modyfikacja restrykcji czasowych Zarządzanie raportami kontroli terminowości Pomoc dla zespołów wsparcia przy rozwiązywaniu problemów z systemem 46

47 Zadania Administratora cd. Wspomaganie codziennej pracy użytkowników Radzenie sobie z typowymi sytuacjami awaryjnymi Obsługa trybu awaryjnego Uruchamianie, zatrzymywanie usług systemowych aplikacji ZMOKU Uruchamianie środowiska testowego ZMOKU Półautomatyczna aktualizacja ZMOKU 47

48 Koordynator wdrożeń (Wykonawca) Informacje dotyczące Koordynatora w Bazie Informacji o Wdrożeniach (BIoW), zakładka Koordynator gminny Jarosław Kaczmarski Wiesław Matras Informacje dotyczące Wdrożeniowca i przebiegu wdrożeń w BIoW, zakładka Przebieg wdrożeń, umieszczone w trakcie planowania wdrożeń 48

49 49 Wsparcie dla gmin

50 Zakres i organizacja wsparcia Baza informacji o Wdrożeniach ZMOKU (BIoW) Help Desk przy uzupełnianiu Ankiet przedwdrożeniowych Kontakt Koordynatorów wojewódzkich z Koordynatorami wdrożeń Informacja o Wdrożeniowcu, terminach i statusie wdrożenia w BIoW Zgłaszanie awarii i obsługa zgłoszeń w Systemie Zgłoszeniowym Asysta w okresie produkcyjnym 50

51 51 Po zakończeniu wdrożeń

52 Nadanie numeru PESEL obywatelowi RP zamieszkałemu w RP Rejestracja aktu małżeństwa Wyszukanie i pobranie danych z rejestru PESEL 52

53 53 Pytania i odpowiedzi

54 Jednostka realizująca projekt pl.id polska ID karta Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ul. Pileckiego 63, Warszawa tel: (22) /01 fax: (22) strona: 54

Instrukcja. dla użytkowników Systemu Rejestrów Państwowych. wersja 1.4. data aktualizacji: 30.01.2015 rok

Instrukcja. dla użytkowników Systemu Rejestrów Państwowych. wersja 1.4. data aktualizacji: 30.01.2015 rok Instrukcja dla użytkowników Systemu Rejestrów Państwowych wersja 1.4 data aktualizacji: 30.01.2015 rok Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl SPIS TREŚCI 1. UŻYTKOWNICY... 5 1.1. CZY W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura dokumentu... 3 1.2 Zastosowane pojęcia i skróty... 3 2. Przedmiot zamówienia... 9 3. Implementacja e-usług... 10 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia... 20... r. SYSTEM HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń...4 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań) Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługa wdroŝenia e-usług samorządowych w ramach projektu pn. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji (wykaz minimalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający wymaga wdrożenia Gospodarki Własnej (dalej: SGW ), złożonego z komponentów opisanych w Rozdziale 6 Zakres komponentowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I

Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia po Modyfikacji I 1. Przedmiot zamówienia Lp. Opis 1.1. Kompletne rozwiązanie techniczno-organizacyjne Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) w oparciu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej

Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej Opis przedmiotu zamówienia Systemu Prezentacji i Wyszukiwania Treści w Teatrze Wielkim Operze Narodowej (system do archiwizacji zdigitalizowanych zasobów) Zawartość. Wprowadzenie... 5. Zakres przedmiotowy...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji projektu Celem realizacji projektu pn: Budowa systemu GIS dla Miasta Nowa Sól jest usprawnienie funkcjonowania administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację techniczną i udzielić dodatkowych informacji dotyczących Systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Maków Mazowiecki, dnia 17.11.2014r. Nr sprawy:21 /2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym

etap dialogu technicznego informacja o planowanym zakresie zamówienia Strona 1 z 17 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym Wsparcie i Rozwój Systemu Centrum Gospodarki Własnej opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 i Enterprise Portal oraz ewentualna migracja do wyższej wersji Microsoft Dynamics AX etap dialogu technicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo